27 keer. reflection direction action. Leergang: Vaardigheden voor Reliabilityen Maintenance Engineering (R&ME) voor verbeteraars in Asset Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 keer. reflection direction action. Leergang: Vaardigheden voor Reliabilityen Maintenance Engineering (R&ME) voor verbeteraars in Asset Management"

Transcriptie

1 Leergang: Vaardigheden voor Reliabilityen Maintenance Engineering (R&ME) voor verbeteraars in Asset Management Al 27 keer een groot succes! 1 reflection direction action

2 Doeltreffend Asset Management Reflection, Direction, Action Elke organisatie kan zijn eigen vraagstukken oplossen, mits de juiste vragen op het juiste moment worden gesteld. Helder denken en kritisch vragenstellen helpen om tot goede analyses en innovatieve oplossingen te komen. Om bestaande patronen en ingesleten denkwijzen te doorbreken. Ongeacht het vraagstuk, de volgorde is steeds: eerst denken, dan doen. Reflection - Complexe vraagstukken worden ontleed, prioriteiten worden gesteld. Met aanvullende methoden worden, indien nodig, verdere analyses uitgevoerd. Om de juiste basis te vormen voor het bepalen van de oplossingen. Direction - De route om het vraagstuk op te lossen wordt afgestemd op de aard en ernst van het vraagstuk. Weloverwogen en zorgvuldig kiezen tussen alternatieve maatregelen leidt tot doelgerichte acties en tot verassende verbetermogelijkheden. Action - Zonder actie geen resultaat. Door de risico s vooraf in kaart te brengen worden problemen voorkomen en kansen benut. Door observeren en evalueren worden de resultaten gerealiseerd en duurzaam geborgd. Onze aanpak is gestoeld op twee gedachten. Een gemotiveerd team enerzijds en een gestructureerde aanpak anderzijds. Als motivactors vullen wij onze rol kritisch en creatief in. Wij creëren beweging en mobiliseren uw medewerkers. Wij ontwikkelden deze leergang Vaardigheden voor Reliability- en Maintenance Engineering op grond van onze ervaring in het succesvol faciliteren en oplossen van allerlei vraagstukken op het gebied van Asset Management. Die jarenlange ervaring willen wij delen en overdragen. Asset Management is er op gericht uw strategische doelstellingen te bereiken. De prestaties van uw assets zijn optimaal afgestemd op uw bedrijfswaarden en uw investering levert maximaal resultaat. Dat vereist een gedisciplineerde aanpak over de gehele levenscyclus van uw assets. Door doeltreffend Asset Management bereikt u: Een betrouwbaar productieproces en daardoor een betere reputatie en een hogere klanttevredenheid. Aantoonbaar bewijs voor een optimaal rendement uit geïnvesteerd vermogen. Een betere beheersing van de risico s, waardoor een hogere beschikbaarheid en een toenemende betrouwbaarheid van uw assets. Een transparante organisatie met een verifieerbaar systeem voor het nakomen van regelgeving en voor een betere beheersing van risico s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (eventueel volgens richtlijn PAS 55). Voortdurend innoveren en continu verbeteren is cruciaal voor het behoud van uw concurrentiepositie. Het minimaliseren van de productiekosten en de levensduurverlenging van uw assets zijn belangrijke thema s voor het overleven in de huidige markt. Reliability- en Maintenance Engineering (R&ME) speelt daarbij een onmisbare rol. Verbeteraars in Asset Management Wij beschouwen de R&ME-er bij uitstek als de verbeteraar van de assets en de organisatie. Helaas worden R&ME-ers vaak vooral geselecteerd, aangesproken en gewaardeerd op hun inhoudelijke kennis. In onze ogen bouwt de R&ME-er bruggen. Bruggen tussen de prestaties van assets en de schat aan kennis en ervaring in de organisatie. De leergang Vaardigheden voor Reliability & Maintenance Engineering stelt hen in staat om een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden: de deelnemers worden kampioen in aanpak en methode, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist. Inhoud Proces kennis methode ervaring logica informatie systematiek 2 Specialist Generalist 3

3 Leerdoelen en resultaten leergang CoThink yourself CoThink ontwikkelde de modulaire leergang Vaardigheden voor Reliability- en Maintenance Engineering, die voor de 27ste keer met groot succes wordt georganiseerd, in samenwerking met de NVDO. Inmiddels is deze succesvolle leergang erkend als een onmisbaar onderdeel in de persoonlijke ontwikkeling van iedere Reliability- en Maintenance Engineer. In de leergang wordt aandacht besteed aan procesbegeleiding en pragmatische toepassing daarvan op het gebied van Asset Management. Het hanteren van een gestructureerde aanpak is daarbij van groot belang. Daarom maakt de deelnemer uitgebreid kennis met de beste methoden, wordt vaardig in het aanpakken van vraagstukken en leert vooral welke aanpak hij wanneer en hoe moet toepassen. Hij leert om collega s te betrekken, om groepen te faciliteren en te motiveren. Uiteraard speelt inbedding van de functie in de organisatie een belangrijk rol. Tijdens de leergang besteden we veel aandacht aan voorwaarden voor succesvolle implementatie. Niet alleen de harde, maar ook de hardnekkige kant krijgt ruimschoots aandacht. Voor de deelnemer Het verzamelen en ordenen van relevante en betrouwbare productie en onderhoudsgegevens; Het signaleren van afwijkingen en verbetermogelijkheden; Het onderzoeken en visualiseren van complexe en samengestelde vraagstukken; Het analyseren van problemen en het vinden van (kern)oorzaken, zowel in de techniek als in menselijk gedrag en de organisatie; Het weloverwogen geven van aanbevelingen voor verbeteringen en het voorstellen en treffen van effectieve maatregelen; Het voorkomen van risico s door preventieve maatregelen en anticiperen op onvoorziene omstandigheden; Het denken in waardetoevoeging en het elimineren van verspillingen; Het creëren van een effectieve werkomgeving voor prestatieverbetering van middelen en mensen; Het ontwikkelen, presenteren en implementeren van verbetervoorstellen en het adviseren van het management. De klemtoon ligt op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit, het stellen van open en gerichte vragen en het onbevangen leiden van verbetergroepen. Zodoende krijgen de deelnemers ervaring met faciliteren. Door toepassing van bovenstaande vaardigheden leren zij op het juiste moment de kennis en ervaring in de organisatie te benutten. Zij ontwikkelen zich van specialist tot generalist en werken op een effectieve wijze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Bij bewezen vaardigheid in de getrainde methoden ontvangt de deelnemer na afloop een certificaat. Tijdens de leergang oefenen de deelnemers op eigen praktijksituaties. Nadruk ligt op het uitwisselen van ervaringen om van elkaar te leren. Om de kracht van faciliteren zonder inhoudelijk kennis te ontdekken, zullen zij ook een vraagstuk bij het bedrijf van een andere deelnemer faciliteren. R A T I O Reflecteren vraagstuk Analyseren probleem Toewijzen van acties Implementeren acties Observeren en evalueren resultaat Voor het bedrijf Na afloop van de leergang beschikt het bedrijf over een doelgerichte, slagvaardige verbeteraar in Asset Management. Een Reliability- en Maintenance Engineer die toegevoegde waarde levert door de methodische aanpak en faciliterende rol. Door directe toepassing van de geleerde methoden en het uitvoeren van praktijkopdrachten, worden al tijdens de leergang tastbare resultaten bereikt. Bijvoorbeeld: grotere veiligheid, langdurige storingen die worden opgelost, betere product kwaliteit, verbetering van de klanttevredenheid, verlenging van de levensduur van de assets, verlaging van productiekosten, verhoging van betrouwbaarheid en beschikbaarheid. 4 5

4 De doelgroep R&ME alumni-groep De leergang Vaardigheden voor R&ME is bestemd voor iedereen die een rol speelt als verbeteraar in Asset Management, zoals: Reliability Engineers, Maintenance Engineers, Asset Managers, Asset Adviseurs en Procesengineers. Om maximaal rendement te halen uit het uitwisselen van kennis en ervaring, streven we naar zo veel mogelijk diversiteit in de achtergrond van de deelnemers. Zij komen uit Asset-owners (industrie, infra, food en pharma), Service-Providers (contractors, advies- en ingenieursbureaus) en Equipment Manufacturers. Tijdens een intake gesprek met de deelnemer (en zijn manager) worden de persoonlijke leerdoelen en die van de organisatie afgestemd. Door individuele coaching besteden wij aandacht aan specifieke en persoonlijke aandachtspunten. De opbouw van de leergang Oud-deelnemers hechten aan blijvend onderling contact, om nieuwe inzichten en ervaringen uit te wisselen. Na certificering kunnen deelnemers toetreden tot de actieve groep van oud deelnemers. CoThink en de NVDO faciliteren deze bijeenkomsten. Hulpmiddelen en templates Deelnemers krijgen tijdens de leergang de beschikking over hulpmiddelen en elektronische templates. Na afloop profiteren zij van een gratis abonnement op alle nieuwe innovaties. Open inschrijving en in-company De leergang Vaardigheden voor R&ME bestaat uit 8 modulen. Tijdens de leergang vindt individuele begeleiding plaats, inclusief coaching op de werkplek. Module 1: Inleiding en oriëntatie op Reliability- en Maintenance Engineering Module 2: Vaardigheden voor oplossen problemen (RCA / Event Map / Probleem- en Gedraganalyse) Module 3: Facilitatorvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (incl. Whole Brain Thinking) Module 4: Vaardigheden voor voorkomen problemen (Risico management / RCM / FMEA) Module 5: Databeheer en toegepaste statistiek (principes van SPC / Six Sigma) Module 6: Theorie en methoden voor Asset Management Module 7: Vaardigheden voor Lean Maintenance Module 8: Effectieve implementatie van de R&ME functie Bij de programmering wordt rekening gehouden met een zorgvuldige didactische opbouw met veel afwisseling in werkvormen. Door toepassing op eigen werk wordt een direct tastbaar resultaat voor de deelnemer en zijn bedrijf bereikt. Onderling vormen de deelnemers buddies en faciliteren bij elkaars organisatie. De programmering is verspreid over ca. acht maanden in zes blokken. De leergang wordt afgesloten met een dag, waarbij ook de managers van de deelnemers worden uitgenodigd. Aan de leergang is een certificaat verbonden, dat wordt uitgereikt op basis van toetsingscriteria en na voldoende inzet bij de tussentijdse praktijkopdrachten. De leergang Vaardigheden voor R&ME wordt in samenwerking met de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud) als open inschrijving georganiseerd. Bij voldoende deelnemers kan echter ook een maatwerk programma binnen uw eigen bedrijf worden aangeboden (eventueel Engelstalig). Meer info CoThink bv, Postbus 280, 3850 AG Ermelo Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaan- gevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en net- werken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als s werelds beste helpt te presteren. De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling en kennisuitwisseling ten dienste te staan. Europa s grootste Onderhoudsplatform vertegenwoordigt de Nederlandse onderhoudsmarkt die een omvang heeft van tussen de 30 en 35 miljard euro en waar zo n onderhoudsprofessionals werkzaam zijn. Meer informatie op 6 7

5 Ervaringen Olga Boot (Gasunie) De kracht van de leergang zit hem in toepasbaarheid, herhaling en oefening. Ik heb geleerd om relevante informatie over een vraagstuk boven water te krijgen; door het stellen van de juiste vragen. Daardoor ontstaat inzicht en overzicht: voor werkvloer en management. Dus schrijf ik geen dikke rapporten meer. De ultieme oefening is het faciliteren van een probleem in het bedrijf van een cursusgenoot. Zonder inhoudelijke kennis vertrouwde ik op mijn vaardigheid in de methoden. En dat werkte! Rob Blokland (Philips Lighting) Eerst dacht ik Valt er nog wat te leren, na 30 jaar ervaring in het onderhoud? Ik ontdekte dat een goede oplossing sterk afhangt van de manier waarop je een probleem aanpakt, zelfs zonder inhoudelijke praktijkervaring. Ik ben gegroeid. Het mooiste compliment dat ik krijg is: Wat knap dat je nu zo snel het echte probleem boven tafel krijgt. Nee, voor mij geen jumping to conclusion meer, maar een goede aanpak met een hoog rendement. Een aanrader, zelfs voor oude rotten in het vak! Wouter Brouwer (Corus) Bij Corus pas ik de methoden uit R&ME als facilitator veel toe. De systematiek biedt ons een goede houvast tijdens discussies over het verbeteren van de prestaties van onze productiemiddelen. Daardoor ontstaat ook meer betrokkenheid van medewerkers. Van het zoeken van de kernoorzaak tot het vermijden van risico s en het invoeren en borgen van maatregelen. Ton Huibers (Vlisco) De leergang R&ME voorziet je naast het opbouwen van een netwerk, van praktische methoden om in werksituaties toe te passen. Door deze aanpak daadwerkelijk te gebruiken ga je ook het nut ervan inzien. Meer inzicht en duidelijkheid over eigenaarschap, de rol als facilitator, het inspireren van mensen en Event Mapping als communicatie middel hebben voor mij het werk eenvoudiger gemaakt. Door het toepassen van de R&ME methoden hebben we als bedrijf vorig jaar meer dan ,- verdiend. Sim Mensinga (VolkerRail) Door de R&ME-methoden toe te passen, heeft VolkerRail een basis om problemen gestructureerd op te lossen en risico s te managen. Dat leverde ons enthousiaste (zelfs nieuwe) klanten op. Hoge klanttevredenheid is onze beloning. Door mijn toegenomen zelfvertrouwen in methodische begeleiding, ontwikkelde ik mij van lokale (junior) tot centrale Maintenance Engineer. Wilma Dekkers (EdeA) Tijdens mijn opleiding kon ik al direct bij EdeA als facilitator aan de slag. Sommige incidenten hebben een flinke (financiële) impact en daarom is een doeltreffende oplossing nodig. Door met collega s anders naar een probleem te kijken, ontstonden vernieuwende inzichten. Visualisatie met Event Map geeft iedereen houvast. Een helder beeld over: wat er is gebeurd, wat de oorzaken zijn en welke acties het vraagstuk oplossen en voorgoed voorkomen. EdeA lost problemen nu sneller op en ik voel me als een vis in het water! 8 reflection direction action

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013

Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 Trainingen en workshops over wereldklasse najaar 2013 De eerste stap op weg naar autonoom continu verbeteren, sneller, beter, goedkoper en vooral slimmer werken Ons aanbod World Class Manufacturing pag

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens

inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende voorbeelden, reacties van klanten, visie, werkwijze & stijl en contactgegevens transformatio (latijn) [Gr. metamorph ōsis] Metamorfo se: 1. gedaanteverandering, - verwisseling. 2. herschepping; het geheel van gedaante doen veranderen. inhoud: de uitdaging, doelgroep, prikkelende

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen

100% persoonlijke groei betekent... People-Management. Generatieve Communicatie Trainingen 100% persoonlijke groei betekent... People-Management Generatieve Communicatie Trainingen ...200% Return On Investment People-Management Professioneel communiceren vereist persoonlijke groei Hoe vaak heeft

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Training procesbegeleiding

Training procesbegeleiding Training procesbegeleiding Ondersteunende methoden en technieken om mensen en groepen te helpen bij het bereiken van resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking". 1 Bureau-informatie

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie