I y/<; /CjS' Gc:. HANDLEIDING. EXTRA2000 Water- en stofzuiger. Opge/et: bij montage en ingebruikneming de haild/eiding zorgvu/dig na/even!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I y/<; /CjS' Gc:. HANDLEIDING. EXTRA2000 Water- en stofzuiger. Opge/et: bij montage en ingebruikneming de haild/eiding zorgvu/dig na/even!"

Transcriptie

1 I y/<; /CjS' Gc:. HANDLEIDING EXTRA2000 Water- en stofzuiger ('9 Lt [[(2 '" 5G7-/33i- Opge/et: bij montage en ingebruikneming de haild/eiding zorgvu/dig na/even! BELANGRIJKE RICHTLIJNEN - Controleer of de netspanning op het schildje overeenstemt met de actuele netspanning. - Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel niet gebruikt, of wanneer u het toestel wilt openen voor reinigingof onderhoud. - Reinig het toestel nooit met oplosmiddelen. " Trek de stekker niet met het snoer uit het stopcontact. Laat het werkingsklare toestel nooit zonder toezicht staan..-/ ' - Voorkomgebruik door kinde"ren. - Let erop qat het snoer voor de aansluiting op het net niet wordt beschadigd door erover te rijden, door slepen of dergelijke. - Het toestel mag niet worden gebruikt wanneer het snoer voor de aansluiting op het net niet perfect in orde is. - Zuig nooit op: brandende lucifers, gloeiende as en sigarettenpeuken, brandbare, bijtende, ontvlambare of explosieve stoffen, dampen of vloeistoffen. - Dittoestel is niet geschikt voor het opzuigen van stof dat de gezondheid in gevaar kan brengen. ' - Bewaarhet toestel in een droge ruimte. > - Onder stroom staande delen mogen niet met water in contact komen. - Nooit zonder filter zuigen. - Geen beschadigd toestel gebruiken. - Laat het toestel alleen bij erkende klantendiensten onderhouden. - Gebruik het toestel alleen voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen. - Wees uiterst voorzichtig bij het reinigen van trappen. - Gebruik alleen de originele hulpstuk~en en onderdelen. - Het toestel rs alleen geschikt voor gebruik in droge ruimten. Wanneer de aansluiting van dit toestel beschadigd is, moet ze door de fabrikant of zijn klantendienst of een erkende gekwalificeerde hersteller hersteld worden, om risico's te vermijden. - Zet de pomp niet aan wanneer het shampooreservoir geen water bevat. - Niet van de shampoo drinken. - Ver van kinderen verwijderd bewaren. - Vermijd elk contact met de ogen en slijmvliezen. - Voeg geen andere reinigingsmiddelen'toe. - Per ongeluk gemorste shampoo met zuiver water grondig afspoelen. - Gebruik alleen de originele shampoo. - Geluidsniveau: 83 db (A) ISO 3745.

2

3 nn_-- - INHOUD 1. Handgreep 2. Bedieningshandel 3. Zuigbuis 4. Klem 5. Schakelaar Motor(MOTOR) 6. Schakelaar Pomp (POMP) 7. Koppeling 8. Watertoevoerleiding 9. Adapter 10.Sproeier (groot) 11. Hulpstuk voor gladde vloeren 12.Soepele zuigslang 13. Handgreep 14. Filterrooster 15.Shampootoevoerslang 16. Sluiting 17. Shampooreservoir 18. Reservoir 19. Loopwiel 20.0nderstel 21.Wiel 22. Shampoo 23. Schuimfilter 24. Shampoodoseerder 25. Gleufsproeier 26. Duurzame filter (optie) 27. Papieren zak 28. Sproeier 29. Combisproeier 30. Sproeier voor zetelbekleding ~

4 _u_--uu_--- A. MONTAGE VAN HET TOESTEL - Neem het toestel en de zak met de hulpstukken uit de verpakking. - Open de sluitingen en neem de behuizing van de stofzuiger van het reservoir (afbeelding A2, A3). - Neem de looprollen uit de zak met de hulpstukken en bevestig ze op het reservoir (afbeelding A4, AS). I - Plaatsde schuimfilterop de korf (afbeeldinga6). / - Bevestigeen papierenstofzakop de aansluitingvan het reservoir(alleenbij droog zuigen, afbeelding A7). - De behuizing van de stofzuiger weer op het reservoir bevestigen (afbeelding A8, A9). - Neem de shampootoevoerslanguit de zak met hulpstukken en plaats deze op het shampooreservoir(afbeeldingai). - - Bevestig de shampootoevoerslangop de behuizing van de stofzl,jiger..-/ - Schroef de adapter met schroeven op de zuigbuis (afbeelding All). - Bevestig het gewenste hulpstuk op de zuigbuis. - Bevestig de resterende hulpstukken op de behuizing van de stofzuiger (afbeelding A12). - - Bevestig de zuigslang op het toestel (afbeelding AiD).

5 B. NATZUIGEN Bij nat zuigen wordt alleen gebruik gemaakt van het schuimrubberen opzetstuk (schuimfilter) dat op de korf dient bevestigd te worden (afbeelding B1). - Bij nat zuigen wordt geen papieren stofzak gebruikt (uit de stofzuiger te verwijderen). - Wanneer de vloeistof in het reservoir een bepaalde hoogte heeft bereikt, sluit de vlotter de luchtstroom af, en hoort u een hogere toon (IOider werkingsgeluid van de stofzuiger), wat betekent dat het reservoir vol is. - In dat geval de stofzuiger uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken (afbeelding B5, B6). - Wanneer het opzuigen gestopt is het reservoir ledigen, met een doek afvegen en de schuimfilter laten drogen (afbeelding B7, B8) ,..;.

6 c. DROOG ZUIGEN Bij droog zuigen worden de schuimfilter (moet droog zijn) en de papieren stofzak gebruikt (afbeelding C1). Bevestig een nieuwe stofzak op de aansluiting van het reservoir. - Wanneer de stofzak op de aansluiting bevestigd is, de zak go~d tegen de aanslagaandrukken Wanneerde stofzakvol is (de stofzuigerzuigt slecht)dient hij door een nieuwe vervangen te worden (afbeelding C7). - De stofzuiger naar behoefte vervangen. - Bij het droog zuigen gebruiken we de combisproeier (afbeelding C3). '\ /'"

7 D. NAT REINIGEN METSHAMPOO MONTAGEVAN HETTOESTEL - Open de sluitingen en neem de behuizing van de stofzuiger van het reservoir af. - Verwijderde papieren stofzak en controleer of het reservoir leeg is. - Plaats de schuimfilter op de kort. - - Verwijder de shampootoevoerslang van het shampooreservoir(afbeelding D1). - Verwijder het shampooreservoir van het onderstel (afbeelding 02). - Giet de shampoo in de shampoodoseerder (3-5 doppen voor 51mengsel) (afbeelding 03). - Giet de shampoo uit de shampoodoseerder in het shampooreservoir (afbeelding04)..-/. ;- - - Vulhet shampooreservoir met koud water tot de markering MAX(afbeelding 05). - Bevestig het shampooreservoir op het onderstel (afbeelding 06). Bevestig de shampootoevoerslang op het shampooreservoir (afbeelding 07). - Plaats de stofzuigerbehuizing weer op het stofzuigerreservoir. Bevestig de shampootoevoerslang op de stofzuigerbehuizing. Bevestig de bedieningshandel op de zuigslanghouder (afbeelding 08, 09). Bevestig de shampootoevoerslang met klemmen op de zuigslang (afbeelding 010). - Het verbindingsstuk op het einde van de shampootoevoerleiding op de koppeling van de stofzuiger aansluiten (afbeelding 011). U kunt het verbindingsstuk verwijderen door de koppeling met de Yinger in te drukken (afbeelding 012). Breng de zuigslang op de stofzuiger aan (afbeelding 013). Bevestig de buizen op de handgreep (afbeelding 016). Bevestig de sproeier op de buizen (afbeelding 014). - De buis met de sproeier op de snelkoppeling op de handgreep bevestigen (afbeelding 017). - Bevestig de shampootoevoerleiding met klemmen op de buis. - Bevestigde kleinesproeier rechtstreeksop de handgreep(afbeeldingd18). - Berg de hulpstukken op de stofzuiger op. - Wikkelhet snoer volledigaf. - Steek de stekker in het stopcontact (afbeelding 020).

8 ../"

9 - Het toestel is voorzien van een temperatuurschakelaar. - Na enige tijd schakelt de pomp automatisch uit. F. NA GEBRUIK - Na reiniging met shampoo moet u de pomp uitschakelen (met de 'POMP'- toets).. - Verwijder met behulp van de bedieningsknopde laatste restjes reinigingsmiddel uit de toevoerbuizen. - Vooraleer u de stofzuiger uitschakelt, moet u de hulpstukken met buizen een weinig omhoog houden om de buizen en de hulpstukken te laten drogen. - Schakel de stofzuiger uit (met de 'MOTOR'-knop).(afbeelding F3) - Trek de stekker uit het stopcontact (afbeelding F4). - Draai het snoer rond de behuizing (afbeelding FS).. - Verwijder de aansluiting van de shampootoevoer en de zuigslang van de stofzuiger (afbeelding F6, F7). - Neem de stofzuigerbehuizing van het stofzuigerreservoir. - Verwijder de toevoerslang van de shampoo van het shampooreservoir. - Verwijder het shampooreservoirvan het onderstel (afbeelding F8, F9). - Ledig het reservoir, en spoel het met water (afbeelding Fi0). - Droog het reservoir met een droge doek (afbeelding Fii). - Reinig de schuimfilter met een zacht reinigingsmiddel en laat de filter drogen. - Bevestig het shampooreservoir weer op het onderstel (afbeelding F13). - Bevestig de watertoevoerslang op de stofzuigerbehuizing (afbeelding FiS). - Bevestig de shampootoevoerslangop de stofzuigerbehuizing. - Bevestig de shampootoevoerslangop het shampooreservoir (afbeelding F14). - Berg de hulpstukken op de stofzuiger op (afbeelding F16).

10 ~ G. REINIGING EN ONDERHOUD - U moet het reservoir en de stofzuigerbehuizing af en toe reinigen. - Reinigeen vuil reservoir met water. - Nadat u het reservoir hebt uitgewassen of met water hebt leeggezogen, moet u het reservoir met een droge doek drogen (afbeelding G4, GS). - Afen toe moet u de schuimfilter reinigen, door de filter met een zacht, reinigingsmiddel in water te wassen (afbeelding G6). - De stofzuiger is met een uitgangsfilter uitgerust, die makkelijkte vervangen is (afbeelding G7). - U moet de filter wanneer nodig reinigen of vervangen. - Wanneer het toestel niet naar tevredenheid werkt (afname van de zuigkracht), moet u controleren of de stofzak vol is.

11 _u -- Wanneerde stofzakvolis, dient deze onmiddellijkvervangente worden (afbeelding Gll). - Onvoldoende zuigkracht is vaak het gevolg van verstopping van de leiding naar de hulpstukken, van de zuigbuizen en slangen (afbeelding G9). - In dat geval moet u de stofzuigerdelen reinigen (afbeelding G8). H. HANDLEIDING VOOR HEYGEBRUIK VAN DE SHAMPOO 'EXTRA'- een geconcentreerdreinigingsmiddelvoor machinaal.reinigenvan vloeren, vast tapijt en tapijten. Het schuimt minimaal. In verdunde toestand mag dit middel alleen gebruikt worden met sproei- en zuigmachines. MENGSEL:0,25 liter reinigingsmiddel'extra'met 5 liter water (mengverhouding 1:200)... - Bij de hulpstukken behoort een shampoodoseerder (afbeelding H4). - Giet de shampoo in de shampoodoseerder (3-5 shampoodoppen voor 5 liter mengsel) (afbeelding H4). - Giet de shampoo uit de shampoodoseerder in het shampooreservoir (afbeelding H5).

12 - Vul het shampooreservoir met koud water tot aan de markering MAX(5 liter) (afbeelding H6). TIP: gebruik alleen koud water om het mengsel te bereiden. VERBRUIK:1 liter van het reeds verdunde mengsel volstaat voor ongeveer 5 vierkante meter vloer (afhankelijk van de graad van bevuiling). BELANGRIJK: controleerveer het gebruikde doseringen de werkin~(vande reiniger op een klein tapijt- of vloeroppervlak. Let bij het verstuiven van de reiniger op het textiel en tapijt dat het oppervlak niet te nat wordt. - Un n_ n _n- WAARSCHUWING: - Het reinigingsmiddelniet binnen het bereik van kinderen bewaren. - In geval van contact met de ogen met water spoelen. --"'"- - In geval van contact met de huid met water spoelen. - Bijinname water drinken, niet proberen te braken. INHOUD: 1 liter

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING.

MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING. MODEL NR.:TT-VS6 GEBRUIKSAANWIJZING www.zline-world.com BESCHRIJVING A. Aan-/uit knop D. Stofvak B. Handgreep E. Vloerborstel C. Buis BELANGRIJK 1. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig. 2. Controleer

Nadere informatie

HAIR DRYER IONIC HD 6080 NEDERLANDS

HAIR DRYER IONIC HD 6080 NEDERLANDS HAIR DRYER IONIC HD 6080 NEDERLANDS A B C D E F 3 VEILIGHEID Merk de volgende instructies op wanneer u het apparaat gebruikt: 7 Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. 7 Gebruik het apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix RS 05. Rugstofzuiger

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix RS 05. Rugstofzuiger Gebruiksaanwijzing Cleanfix RS 05 Rugstofzuiger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E mail: info@cleanfix.nl Garantie

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116e-1 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow RainJet een serienummer

Nadere informatie

Mode d emploi Instructions for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Modo de empleo Instruçóes de utilizaçào Brugsanvisning

Mode d emploi Instructions for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Modo de empleo Instruçóes de utilizaçào Brugsanvisning Mode d emploi Instructions for use Gebrauchsanweisung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Modo de empleo Instruçóes de utilizaçào Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Руководство

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikershandleiding BKS 2422

Stofzuiger Gebruikershandleiding BKS 2422 Stofzuiger Gebruikershandleiding BKS 2422 Lees deze handleiding eerst! Beste klant, We hopen dat uw product, dat is geproduceerd in moderne faciliteiten en een strenge kwaliteitscontroleproducedure heeft

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE AFVALVERWERKING

INFORMATIE OVER DE AFVALVERWERKING GEBRUIKSAANWIJZING INFORMATIE OVER DE AFVALVERWERKING VERPAKKING De doos en verpakkingsmateriaal, ter bescherming van de machine tijdens het transport, zijn biologisch afbreekbaar en recycleerbaar. Behandel

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger GEBRUIKSAANWIJZING Cleanfix TW 600 tapijtreiniger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Telefoon: 0499 55 00 33 Internet: www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail: info@cleanfix.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken.

A Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. QUICKSTRT B0R WRSCHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. Bij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INLEIDING. Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DYNAMIC van het merk SACH.

INLEIDING. Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DYNAMIC van het merk SACH. INLEIDING Allereerst willen wij u bedanken voor uw keuze en vertrouwen in onze SACH producten. Ongeacht het gekozen model zult u plezier beleven aan dit technisch geavanceerde apparaat en bent u verzekerd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger

Gebruiksaanwijzing. Cleanfix SW 50. Stof-/waterzuiger Gebruiksaanwijzing Cleanfix SW 50 Stof-/waterzuiger Cleanfix Benelux B.V. De Scheper 255 5688 HP OIRSCHOT Internet: www.cleanfix.com Telefoon: 0499 55 00 33 www.cleanfix.nl Telefax: 0499 55 00 60 E-mail:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TW411 TW412

Gebruiksaanwijzing TW411 TW412 Gebruiksaanwijzing TW411 TW412 Lees de gebruiksaanwijzing goed door voor ingebruikname van de machine. Gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor het personeel dat met de machine werkt.

Nadere informatie

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NEDERLANDS

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NEDERLANDS HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NEDERLANDS G F E A B C D 1 2 3 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID Veiligheid Houd rekening met de volgende informatie bij gebruik van het apparaat: 7 Het apparaat is alleen ontworpen

Nadere informatie

HANDLEIDING. cycloon stofzuiger zonder stofzak VC6N

HANDLEIDING. cycloon stofzuiger zonder stofzak VC6N HANDLEIDING cycloon stofzuiger zonder stofzak VC6N VC6N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 1510 BKS 1515

Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 1510 BKS 1515 Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 1510 BKS 1515 Lees deze handleiding vóór de eerste bediening van het product! Beste klant, We hopen dat uw product, dat is geproduceerd in moderne faciliteiten en een

Nadere informatie

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 NL F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DUTCH 54-62 4 VEILIGHEID Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle

Nadere informatie

Deel 1: Stof en waterzuigers

Deel 1: Stof en waterzuigers Deel 1: Stof en waterzuigers Inhoudsopgave Type Type Pagina Esat Stof en waterzuiger 1 Ares White Room Stofzuiger 2 Bio Stof en waterzuiger 3 Ares Plus Stof en waterzuiger 4 Verso Stof en waterzuiger 5

Nadere informatie

ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W

ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W ASPI01 STOFZUIGER-BLAZER 800 W Opbouw: A - Zuigopening B - Bevestigingspunt draagriem C - Aan/uit-knop D - Handgreep E - Bevestigingsclip F - Lange buis G - Aansluitstuk H - Filter I - Stofcompartiment

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Onderhoud. Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden. Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden.

Onderhoud. Niet-toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden. Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden. NL Onderhoud Toegestane reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden Reinigingsmiddel Reinigingsmiddel mag zwak zuur zijn, bijv. citroenzuur Reinigingsmiddel liefst met water verdunnen Reinigingsmiddel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Gebruiksaanwijzing EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Dit boekwerkje Dit instructieboekje voorziet u van alle informatie die nodig is om op de juiste wijze, veilig en volgens de voorschriften

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona *dt-57834man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Montage

Nadere informatie

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen.

Doet u dit niet, dan is het risico: heet vet uit de slang over u, of een ander, heen. Handleiding BS 505 Let op! U werkt met heet vet. Let dus erg goed op met wat u doet. Draag veiligheidskleding bij vetfiltreren. Laat u niet afleiden en... werk volgens gebruiksaanwijzing. Wees voorzichtig!

Nadere informatie

Sensory User instructions

Sensory User instructions sens_bag_no_buzzer_multi_29.qxd 28/6/05 11:08 am Page 1 Sensory РУССКИЙ User instructions sens_bag_no_buzzer_multi_29.qxd 28/6/05 11:08 am Page 2 Diagram A Diagram B (1,2,3) Diagram C Diagram D Diagram

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

CAPTURE INSTRUCTION MANUAL I* J E B A Q N** O R W* ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÉS ESPAÑOL SVENSKA SLOVENČINA SI

CAPTURE INSTRUCTION MANUAL I* J E B A Q N** O R W* ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÉS ESPAÑOL SVENSKA SLOVENČINA SI APTURE-1 L.pdf 1 4/15/2011 10:28:44 A APTURE L* S INSTRUTION ANUAL Y Y Y Y ENGLISH GB FRANÇAIS FR DEUTSH DE ITALIANO IT NEDERLANDS PORTUGUÉS PT ESPAÑOL ES DANS D NORS NO SVENSA SE SUOI FI EΛΛHNIA GR PYССКИЙ

Nadere informatie

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R

QUICKSTART. Inbedrijfstelling. Werking B90R QUIKSTRT 90R WRSHUWING it is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388e-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388e-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388e-0 Printed in U.S.A. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair krijgt iedere Rainbow en Power Nozzle

Nadere informatie

Innovation Protection Conseil

Innovation Protection Conseil Pagina 1 van 7 PULVERISATEUR DORSAL AUTONOME Elektrische autonome rugsproeier met continue druk KENMERKEN : o Het reservoir is uitgerust met een membraanpomp met Viton-afdichting die wordt bediend met

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

MINI WASMACHINE WMR5350

MINI WASMACHINE WMR5350 MINI WASMACHINE WMR5350 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van deze mini wasmachine met één kuip Lees deze handleiding zorgvuldig door zodat u op een juiste manier gebruik maakt van dit apparaat Bewaar

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER :

GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER : GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER : 808.478 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Doelmatig gebruik: Gebruik het apparaat alleen

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

nummer klantendienst 50 W. Big Beaver Road, Suite 350 Troy, Michigan USA (248) rainbowsystem.

nummer klantendienst 50 W. Big Beaver Road, Suite 350 Troy, Michigan USA (248) rainbowsystem. nummer klantendienst Als onderdeel van het klantendienstprogramma van Rexair, krijgt elke MiniJet een klantendienstserienummer na de zekerheidstest van de Kwaliteitscontrole te hebben doorstaan. Dit serienummer

Nadere informatie

I-FLUX 200 INLAATSYSTEEM REINIGER VOOR BENZINE- EN DIESELMOTOREN MET EGR KLEP GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

I-FLUX 200 INLAATSYSTEEM REINIGER VOOR BENZINE- EN DIESELMOTOREN MET EGR KLEP GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK I-FLUX 200 INLAATSYSTEEM REINIGER VOOR BENZINE- EN DIESELMOTOREN MET EGR KLEP GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK 2.2018 1. Voorbereiding van de I-FLUX 200 Open de vuldop van het toestel en giet

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

WELKOM IN DE WERELD VAN VAPORETTO SV440_DOUBLE IS DE POLTI STOOMMOP VOOR HET REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN OPPERVLAKKEN IN UW HUIS EN

WELKOM IN DE WERELD VAN VAPORETTO SV440_DOUBLE IS DE POLTI STOOMMOP VOOR HET REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN OPPERVLAKKEN IN UW HUIS EN CS: 903202 WELKOM IN DE WERELD VAN VAPORETTO SV440_DOUBLE IS DE POLTI STOOMMOP VOOR HET REINIGEN EN DESINFECTEREN VAN OPPERVLAKKEN IN UW HUIS EN DIT ZONDER CHEMISCHE PRODUKTEN Model polti sv440 CORRECT

Nadere informatie

Waarschuwing: Elektriciteit kan zeer gevaarlijk zijn. Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden geaard.

Waarschuwing: Elektriciteit kan zeer gevaarlijk zijn. Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden geaard. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPS: Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de instructies volledig begrijpt voordat u

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 2123

Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 2123 Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 2123 Lees deze handleiding vóór de eerste bediening van het product! Beste klant, We hopen dat uw product, dat is geproduceerd in moderne faciliteiten en een strenge

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Gourmet Recipe Guide & Instructions

Gourmet Recipe Guide & Instructions Gourmet Recipe Guide & Instructions GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Neem bij het gebruik van de Veggetti Power

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Innovation Protection Conseil

Innovation Protection Conseil Pagina 1 sur 6 PULVERISATEUR AUTONOME Autonome elektrische sproeier met continue jet KENMERKEN o Het reservoir is voorzien van een membraanpomp met Viton-afdichting en kan worden bediend met een schakelaar.

Nadere informatie

Speciale stof-waterzuigers NT 611 ECO K

Speciale stof-waterzuigers NT 611 ECO K Speciale stof-waterzuigers NT 611 ECO K Professionele stof-/waterzuiger met één motor met een reservoircapaciteit van 55 l voor alle toepassingen in ambachtelijke bedrijven, handel en schoonmaakbedrijven.standaard

Nadere informatie

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378)

Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Gebruiksaanwijzing Aqua Laser Stoomreiniger (art.nr. 808.378) Lees voor het gebruik van de Aqua Laser stoomreiniger de veiligheidsvoorschriften goed door. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij het gebruik

Nadere informatie

Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DIGITAL van het merk SACH.

Deze handleiding is bedoeld voor model VAC DIGITAL van het merk SACH. INLEIDING Allereerst willen wij u bedanken voor uw keuze en vertrouwen in onze SACH producten. Ongeacht het gekozen model zult u plezier beleven aan dit technisch geavanceerde apparaat en bent u verzekerd

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

Het krachtige en meest compacte centraal stofzuigsysteem oplossing voor uw caravan, camper, boot, vrachtwagen en nog veel meer! BEFLEXX BF1000-230

Het krachtige en meest compacte centraal stofzuigsysteem oplossing voor uw caravan, camper, boot, vrachtwagen en nog veel meer! BEFLEXX BF1000-230 PLUG AND PL AY HANDLEIDING Het krachtige en meest compacte centraal stofzuigsysteem oplossing voor uw caravan, camper, boot, vrachtwagen en nog veel meer BEFLEXX BF1000-230 VOOR DE EIGENAAR: Lees de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikershandleiding

Stofzuiger Gebruikershandleiding Stofzuiger Gebruikershandleiding VCC 5325 AR NL 01M-8836233200-3617-02 Lees deze handleiding eerst! Zeer gewaardeerde klant, Dank u voor het kiezen van een product van Beko. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

NL Stofzuiger met zak

NL Stofzuiger met zak SVC 6000BK NL Stofzuiger met zak - 1 - NL Stofzuiger met zak Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Deze stofzuiger mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

SCW 3001YL. NL Ruitenreiniger. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SCW 3001YL. NL Ruitenreiniger. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SCW 3001YL NL - 1 - NL Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door personen met een lichamelijke of geestelijke handicap, of onervaren personen,

Nadere informatie

INSTRUCTION MANUAL D A ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÉS ESPAÑOL SVENSKA SLOVENČINA TÜRKÇE PRINTED IN P.R.C.

INSTRUCTION MANUAL D A ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÉS ESPAÑOL SVENSKA SLOVENČINA TÜRKÇE PRINTED IN P.R.C. PRINTED IN P.R.C. 0565 5335/05 INSTRUCTION MANUAL PURE POWER N H K E F G D A B C M L I J O Q R 1 P ENGLISH GB FRANÇAIS FR DEUTSCH DE ITALIANO IT NEDERLANDS NL PORTUGUÉS PT ESPAÑOL ES DANSK DK NORSK NO

Nadere informatie

Model EF-2000W Handleiding

Model EF-2000W Handleiding Thermic Dynamics Eco Class Heater Model EF-2000W Handleiding Waarschuwingen Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudens en dient niet gebruikt te worden voor andere doeleinden, zoals in een niet-huiselijke

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING P490/ GLL01-S LED SPOT VOOR BUITEN MET "SNEEUWVLOKKEN"

GEBRUIKSAANWIJZING P490/ GLL01-S LED SPOT VOOR BUITEN MET SNEEUWVLOKKEN P490/ GLL01-S LED SPOT VOOR BUITEN MET "SNEEUWVLOKKEN" GEBRUIKSAANWIJZING Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorvuldig door Vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar

Nadere informatie

1 2 A Vietnam 1 2 3 A B 1 2 1 2 A B C D 1 2 3 A 1 2 B 3 A 1 2 B 3 1 2 3 1 2 A B C D A B 1 2 A 1 2 3 1 2 Bij gebruik van een elektrisch apparaat,

Nadere informatie

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AP- PARAAT GAAT GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER KUNT U DE BESTE RESUL- TATEN VERKRIJGEN EN HET APPARAAT OP DE VEILIGSTE MANIER GEBRUIKEN. NL

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 5316 T

Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 5316 T Stofzuiger Gebruikshandleiding BKS 5316 T Lees deze handleiding vóór de eerste bediening van het product! Beste klant, We hopen dat uw product, dat is geproduceerd in moderne faciliteiten en een strenge

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

FIKTECH. Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Gebruiksinstructies FikVacWet vacuüm zuig/pers pomp

FIKTECH. Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Gebruiksinstructies FikVacWet vacuüm zuig/pers pomp Gebruiksinstructies FikVacWet vacuüm zuig/pers pomp Werking/ functie De FikVacWet gebruikt u voor het opzuigen van onder meer snijdvloeistoffen, hydrauliekolie, lekvloeistoffen, adsorbenten, slib en spanen,

Nadere informatie

Stof- waterzuigers - premium klasse Product kenmerken

Stof- waterzuigers - premium klasse Product kenmerken Stof- waterzuigers - premium klasse Product kenmerken De twee motorige ATTIX 9-serie is dé stofzuiger wanneer je hoge prestaties verwacht bij zware toepassingen en intensief gebruik. Ze zijn robuust dankzij

Nadere informatie

NT 70/2 Me Tc. Kantelbaar onderstel. Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren. In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

NT 70/2 Me Tc. Kantelbaar onderstel. Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren. In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd. NT 70/2 Me Tc De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met maximaal drie motoren. Een volledige reeks modellen die vooral overtuigen bij natte toepassingen en het opzuigen van grof

Nadere informatie

* 14 * * 12. (* Depending on model) MID

* 14 * * 12. (* Depending on model) MID 2 3 4 5 * 14 15 16 17 MID 6 7 8 9* 18 19 20 21 10 11 * * 12 13 22 23 24 25 (* Depending on model) BELANGRIJKE VEILIGHEIDSTIPS Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, zoals beschreven

Nadere informatie

Stofzuiger Gebruikershandleiding

Stofzuiger Gebruikershandleiding Stofzuiger Gebruikershandleiding VCC 61602 AD NL 01M-8838033200-3617-02 Lees deze handleiding eerst! Zeer gewaardeerde klant, Dank u voor het kiezen van een product van Beko. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

NT 611 Eco KF. Geïntegreerde vuilwaterpomp

NT 611 Eco KF. Geïntegreerde vuilwaterpomp NT 611 Eco KF Speciaal voor gebruik door brandweer. Opgezogen vloeistoffen worden direct weggepompt door de uitneembare dompelpomp. een FI beveiligingsschakelaar op de stroombkabel verzekert de veiligheid.

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren.

A Stoel naar voren klappen. B Controleer of de batterijstekker in het apparaat is gestoken. C Klap de stoel naar achteren. QUIKSTRT R/D 00/50 WRSHUWING Dit is slechts een korte handleiding! Lees voor het gebruik of onderhoud van het apparaat de bij het apparaat gevoegde gebruiksaanwijzing. ij niet-naleving van de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

dan op www.philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? - Scheerapparaat - - - - - Local guarantee -vouwblad - Worldwide guarantee -vouwblad

dan op www.philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? - Scheerapparaat - - - - - Local guarantee -vouwblad - Worldwide guarantee -vouwblad NEDERLANDS 53 Inleiding dan op www.philips.com/welcome. scheerbeurt met een glad resultaat. Beweeg voor het beste resultaat de scheerhoofden in zowel rechte als draaiende bewegingen over uw huid. Wat zit

Nadere informatie

Handleiding Euroflex Basic & Classic

Handleiding Euroflex Basic & Classic Handleiding Euroflex Basic & Classic FABRIKANT: Eurovema AB Baldersvägen 38 SE-332 35 Gislaved, Zweden Tel: +46 371 390 100 Fax: +46 371 189 82 E: info@eurovema.se I: www.eurovema.se Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijziging

Gebruiksaanwijziging p r o e q u i p m e n t Gebruiksaanwijziging STOF- WATERZUIGER HS PA-1455 KFG 4-ALL CE Bestelnr. 187228 www.contimac.be B Z 3 1.2 (I) B 2.4 (II) 1.3 (I) 2.3 (II) 1.4 (I) A (II) (II) (I) D C 1.5.a 2.2.c

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Tel & Leer Stofzuiger VTech Printed in China

HANDLEIDING. Tel & Leer Stofzuiger VTech Printed in China HANDLEIDING Tel & Leer Stofzuiger 2011 VTech Printed in China 91-002591-005 Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

WINDLY STOF - EN WATERZUIGERS OUDENAARDE - WILLEBROEK - TURNHOUT

WINDLY STOF - EN WATERZUIGERS OUDENAARDE - WILLEBROEK - TURNHOUT WINDLY STOF - EN WATERZUIGERS OUDENAARDE - WILLEBROEK - TURNHOUT WINDLY 215 Vermogen: 1300W BY PASS Onderdruk: 2380 mm H²O Luchtdebiet: 200 m³/uur Ketelinhoud: 17 L Toebehoren: Ø 36 Bypass koeling Ketel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik. Mill HT600 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

NDZ 1400-SW Nat-/droogzuiger 1400W. NL Originele gebruiksaanwijzing /17

NDZ 1400-SW Nat-/droogzuiger 1400W. NL Originele gebruiksaanwijzing /17 NDZ 1400-SW Nat-/droogzuiger 1400W 515930-07/17 NL Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het product in gebruik neemt. 2 17 11 18 16 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

FW 20 Cosy. O Voetenwarmer Gebruiksaanwijzing

FW 20 Cosy. O Voetenwarmer Gebruiksaanwijzing FW 20 Cosy NL 06.0.43510 Hohenstein O Voetenwarmer Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail:

Nadere informatie

Downloaded from

Downloaded from Nat- en droogzuigers WD 4.290 De WD 4.290 is een speciale stofzuiger met additioneel de mogelijkheid voor het opzuigen van vloeistoffen. De WD 4.290 maakt dweil en borstel overbodig. Uitrusting: Zuigslang

Nadere informatie

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 NL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Nadere informatie