V Productvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V Productvoorwaarden"

Transcriptie

1 V Productvoorwaarden

2 Productvoorwaarden 3 Jaar Zeker ZZON Voorwaarden Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2017), voorwaarden in dit document, aanvullende voorwaarden en kwaliteitscriteria, en de actievoorwaarden ZZON Actiepakket. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze aanvullende voorwaarden en kwaliteitscriteria, en de Algemene Voorwaarden, gelden de voorwaarden in dit document. Contractperiode Het contract gaat in op het moment van aanmelding. Op basis van het contract krijgt u gedurende 3 jaar stroom en/of gas geleverd tegen de afgesproken tarieven. De leveringsperiode gaat in vanaf de eerste dag waarop we starten met leveren van stroom en/of gas. U kunt na afl oop van de leveringsperiode een nieuw contract aangaan. Kiest u daar niet voor dan blijven we stroom en/of gas leveren tegen de dan geldende tarieven van Flexibel ZZON. Deze tarieven worden tot uiterlijk 14 dagen voordat uw contract afl oopt per of brief gecommuniceerd. U kunt dan maandelijks het contract opzeggen. Afkoelperiode Binnen 14 kalenderdagen na het ondertekenen van de leveringsovereenkomst of ontvangst van de bevestigingsmail kunt u kosteloos uw keuze herroepen zonder opgave van redenen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via (lokaal tarief) of stuur een naar Ook kunt u gebruik maken van het modelformulier voor ontbinding, te vinden op Indien wij op uw verzoek binnen de afkoelperiode zijn gestart met het leveren van stroom en/of gas, dient u de leveringskosten hiervan te vergoeden tegen de met u afgesproken tarieven. Voorlopig termijnbedrag Het voorgestelde termijnbedrag is gebaseerd op het door u opgegeven verbruik, een gestandaardiseerd verbruik of het verbruik dat bekend is bij de netbeheerder (het Standaard Jaarverbruik). Dit is onder voorbehoud van afwijkingen en wijzigingen in uw verbruik. Uw uiteindelijke termijnbedrag wordt altijd gecontroleerd met het verbruik dat wij van uw netbeheerder ontvangen. Binnen enkele werkdagen wordt u geïnformeerd over het defi nitieve termijnbedrag. U kunt het termijnbedrag altijd wijzigen via Mijn Huismerkenergie. Tarieven U heeft gekozen voor een contract met vaste lever- en -indien van toepassing- teruglevertarieven. Prijsschommelingen in de markt voeren we, voor de afgesloten periode, niet door in de tarieven. De overheidsheffingen, vermindering energiebelasting, het btw-percentage en de netbeheerkosten kunnen wel tussentijds wijzigen. Vaste leveringskosten Deze bedragen 5,75 (incl. btw) per maand, per aansluiting Herkomst stroom en gas We leveren stroom opgewekt uit 100% duurzame energiebronnen uit Nederland. U vindt ons stroometiket op de website. Gas is afkomstig uit Nederland en de CO 2 uitstoot wordt gecompenseerd middels certifi caten. Slimme meter Indien gewenst kunt u de slimme meter versneld laten plaatsen. Een prioriteitsplaatsing kunt u aanvragen via Mijn Huismerkenergie en kost 72,60 (incl. btw). Deze kosten incasseren wij bij u namens de netbeheerder. Slimme Energiemanager De Slimme Energiemanager geeft een overzicht van uw energieverbruik en eventuele teruglevering. Dit overzicht is weergegeven in Mijn Huismerkenergie. U krijgt de Slimme Energiemanager de gehele contractduur gratis. Huismerk Energie draagt zorg voor het opvragen, valideren en bewaren van uw meetgegevens. Voor het uitlezen van uw slimme meter dient u via Mijn Huismerkenergie een machtiging te ondertekenen. Deze meetgegevens worden niet verstrekt aan derden. U kunt de machtiging ieder moment telefonisch of per stopzetten. Actievoordeel Bij 3 Jaar Zeker ZZON wordt u automatisch gratis lid van ZZON Coöperatie Gouden Leeuw. Aan het eind van uw contractperiode ontvangt u een vaste klant voordeel van 75,00 (incl. btw) per aansluiting. Huismerk Energie biedt de coöperatie jaarlijks 40,00 fi nanciële steun waardoor de coöperatie u een hoger rendement kan bieden. Het actievoordeel geldt alleen bij het contract 3 Jaar Zeker ZZON in combinatie met de aanschaf van een paneeldeel via Het paneeldeel geeft u samen met 3 Jaar Zeker ZZON recht op rendement via ZZON Coöperatie Gouden Leeuw, en de genoemde actievoordelen. Contractafspraken vorige leverancier We maken de overstap naar Huismerk Energie graag zo prettig mogelijk. Wij komen daarom overeen dat bij een het contract 3 Jaar Zeker ZZON de door uw vorige leverancier in rekening gebrachte opzegvergoeding door ons wordt overgenomen, met een maximum van 100,00 ( 50,00 per product, incl. btw). Deze tegemoetkoming, ofwel overstapkorting, wordt aan u uitbetaald na ontvangst van het Aanvraagformulier Overstapkorting, binnen twaalf weken nadat uw eerste termijnbedrag aan Huismerk Energie is voldaan. Betaalwijze Bij Huismerk Energie betaalt u standaard per automatische incasso. Hieraan zijn geen kosten verbonden. We incasseren maandelijks voorafgaand rond de 25 e van de maand. Ook is het mogelijk om per factuur te betalen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Netbeheerkosten De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en beheer van de stroom- en gasnetten. U kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. De kosten van de netbeheerder brengen we in rekening op uw nota en verrekenen we met de netbeheerder. Deze tarieven kunnen jaarlijks wijzigen en kunt u vinden in Mijn Huismerkenergie. Opzeggen contract Het contract kan ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Als het contract tussentijds wordt beëindigd, dan brengen we een opzegvergoeding in rekening. Huismerk Energie hanteert de richtsnoer redelijke opzegvergoeding van de ACM. De opzegvergoeding bedraagt per product, inclusief btw voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar 50,00, tussen 1,5 en 2 jaar 75,00, tussen 2 en 2,5 jaar 100,00, langer dan 2,5 jaar 125,00. Als u het contract wil opzeggen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via het telefoonnummer (lokaal tarief). Een sturen kan ook. De voordelen uit het ZZON actiepakket vervallen. Actievoorwaarden Bij voortijdige opzegging van het contract vervalt iedere aanspraak op een actie automatisch. Het vaste klant voordeel wordt niet uitgekeerd. Indien u gebruik heeft gemaakt van de overstapkorting of de jaarlijkse fi nanciële steun via de coöperatie van ons hebt ontvangen, hebben wij het recht om deze bij u terug te vorderen. Ook vervalt de aanspraak op acties volledig indien er sprake is van een betalingsachterstand bij het vaststellen van uw eindafrekening.

3 Productvoorwaarden 3 Jaar Zeker ZZON Indien project niet doorgaat Indien het project geen doorgang vindt, zullen wij u hiervan per op de hoogte stellen. Uw contract wordt dan automatisch omgezet naar het contract 3 Jaar Zeker INZICHT+. Salderen & terugleveren Indien u zelf stroom opwekt en teruglevert dan wordt per WOZ-locatie het teruggeleverde volume in mindering gebracht op het geleverde volume. Indien u meer teruglevert dan u verbruikt, ontvangt u voor elke teruggeleverde kwh, het overeengekomen kale leveringstarief tot aan een grens van kwh per jaar. Levert u meer dan kwh op jaarbasis terug dan ontvangt u voor elke teruggeleverde kwh boven deze grens het kale leveringstarief minus een afslag van 0,0075 per kwh. Indien uw verbruiksperiode korter is dan een jaar dan wordt dit naar rato verrekend. Btw en overheidsheffi ngen worden eveneens per WOZ-locatie in rekening gebracht c.q. verrekend volgens de geldende wetgeving. Spoedlevering Als de levering van stroom en/of gas een spoedlevering betreft, dient u - wanneer er geen slimme meter aanwezig is- voorafgaand aan de levering de meterstanden aan ons door te geven. Wij starten pas met leveren van stroom en/of gas, zodra wij uw meterstanden hebben ontvangen. Waarborgsom In uitzonderlijke gevallen kan Huismerk Energie een waarborgsom vragen voordat uw aanvraag wordt geaccepteerd.

4 Actievoorwaarden ZZON actiepakket Informatie over de actie 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het door Huismerk Energie N.V. georganiseerde ZZON actiepakket, behorend bij het product 3 Jaar Zeker ZZON, in samenwerking met ZZON coöperatie Gouden Leeuw en ZZON B.V. ZZON B.V. is oprichter van ZZON Coöperatie Gouden Leeuw. ZZON Coöperatie Gouden Leeuw is eigenaar van de zonne-installatie te Venray. De actie houdt in dat u een ZZON actiepakket ontvangt. 2. Onderdeel van het actieproduct 3 Jaar Zeker ZZON is: A. Levering van 100% groene stroom uit Nederland B. Gratis Slimme Energiemanager C. Gratis lidmaatschap ZZON coöperatie Gouden Leeuw D. Een hoger rendement per paneeldeel door jaarlijkse bijdrage Huismerk Energie E. Overstapkorting, waarbij de boete van uw vorige leverancier wordt vergoed met een maximum van 100,00 ( 50,00 per aansluiting). F. 150,00 Vaste Klant Voordeel aan het einde van het contract A. Huismerk Energie levert altijd 100% lokaal groene stroom uit Nederland. Indien u kiest voor het ZZON actiepakket, garanderen we levering van groene stroom uit Nederland. Zodra de zonne-installatie gaat produceren, ontvangt u zonne-energie van uw aangeschafte paneeldelen. B. De Slimme Energiemanager geeft u volledig inzicht in uw verbruik en vraagt u aan via Mijn Huismerkenergie. Na ontvangst van de ondertekende machtiging voor het uitlezen van uw slimme meter, starten wij met het uitlezen en weergeven van de meetgegevens. Heeft u nog geen slimme meter? Dan kunt u deze aanvragen via Mijn Huismerkenergie. De kosten van 72,60 voor prioriteitsplaatsing worden niet door Huismerk Energie vergoed. C. Bij de aankoop van een paneeldeel en de afname van het ZZON actiepakket wordt u automatisch lid van ZZON coöperatie Gouden Leeuw. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. D. Huismerk Energie steunt de ZZON coöperatie Gouden Leeuw met 40,00 (incl. BTW), uitgekeerd na afloop van een volledig contractjaar. Indien er geen sprake is van een volledig contractjaar, bijvoorbeeld bij tussentijdse beëindiging van het contract, wordt dit bedrag naar rato uitgekeerd aan ZZON coöperatie Gouden Leeuw. De jaarlijkse steun aan de coöperatie blijft aanhouden zolang u het ZZON actiepakket afneemt. ZZON coöperatie Gouden Leeuw kan door deze jaarlijkse steun afnemers van het ZZON actiepakket een hoger rendement bieden dan de investeerders die niet zijn overgestapt op dit actiepakket. ZZON coöperatie Gouden Leeuw bepaalt wanneer het rendement aan u wordt uitgekeerd. Huismerk Energie is niet verantwoordelijk voor de hoogte en de uitkering van dit rendement. E. De hoogte van de overstapkorting is afhankelijk van de opzegvergoeding van uw vorige leverancier, waarbij een maximum van 100,00 euro ( 50,00 euro per product, incl. btw) wordt gehanteerd. De overstapkorting wordt na ontvangst van het aanvraagformulier Overstapkorting binnen acht weken op uw rekening gestort, onder de voorwaarde dat het eerste termijnbedrag aan Huismerk Energie is voldaan. F. Dit betreft een cashback vergoeding en is alleen geldig in combinatie met het contract 3 Jaar Zeker ZZON. Deze wordt aan het einde van de leveringsovereenkomst met u verrekend. Het vaste klant voordeel van 150,00 geldt bij stroom én gas. 3. Het voordeel van het ZZON actiepakket is geldig in combinatie met de aankoop van een of meerdere paneeldelen. Verstrekking, serviceafhandeling en betalingen omtrent de paneeldelen wordt geheel verzorgd door ZZON coöperatie Gouden Leeuw. De algemene voorwaarden die op de verstrekking, serviceafhandeling en betalingen betrekking hebben kunt u vinden op memorandum. Voor vragen en klachten omtrent de paneeldelen kunt u rechtstreeks contact opnemen met ZZON coöperatie Gouden Leeuw. Huismerk Energie is niet aansprakelijk voor verstrekking, serviceafhandeling en betalingen omtrent de paneeldelen en het bijbehorende rendement. Criteria voor deelname aan de actie 4. Het ZZON actiepakket is te verkrijgen vanaf 17 oktober 2015 t/m 1 december 2017, met als uitgangspunt de tekendatum, of zolang de ZZON coöperatie Gouden Leeuw paneeldelen kan verstrekken (op=op). De actie kan door ZZON Coöperatie Gouden Leeuw worden verlengd. Het ZZON actiepakket geldt per overeenkomst en dus per adres en is niet gekoppeld aan het aantal paneeldelen. Het ZZON actiepakket geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 5. Indien u geen paneeldeel koopt voor sluitingsdatum van de actie: dan wordt 3 Jaar Zeker ZZON omgezet naar het reguliere 3 Jaar Zeker INZICHT+, zoals weergegeven op dan vervalt de jaarlijkse steun door Huismerk Energie, einde ieder contractjaar, aan ZZON coöperatie Gouden Leeuw. 6. Indien het project niet wordt gerealiseerd voor 1 december 2017: dan stellen wij u daarvan op de hoogte per . wordt 3 Jaar Zeker ZZON automatisch omgezet naar het reguliere 3 Jaar Zeker INZICHT+, zoals weergegeven op dan vervalt de jaarlijkse steun door Huismerk Energie, einde ieder contractjaar, aan ZZON coöperatie Gouden Leeuw. 7. Het ZZON actiepakket is alleen geldig voor kleinverbruikers met een aansluitwaarde tot en met 3x80 Ampère en voor individuele klanten. Het ZZON actiepakket geldt niet voor een collectief van klanten. 8. Het ZZON actiepakket is alleen geldig voor kleinverbruikers die zowel gas als stroom afnemen bij Huismerk Energie. 9. Per leveringsadres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van het ZZON actiepakket. Indien een klant meerdere leveringsadressen heeft, mag er voor elk leveringsadres gekozen worden voor het ZZON actiepakket. 10. Het ZZON actiepakket is niet inwisselbaar voor contanten of voor andere producten. 11. Bij voortijdige beëindiging van een leveringsovereenkomst brengen wij u een opzegvergoeding in rekening, in lijn met de Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders van de ACM. Daarnaast geldt dat: Als uw vorige leverancier u een opzegvergoeding in rekening heeft gebracht en Huismerk Energie heeft deze voor u vergoed dan heeft Huismerk Energie, bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst, het recht om deze vergoeding bij u terug te vorderen. 12. De klant verliest het recht op uitbetaling van het ZZON actiepakket bij meer dan twee betalingsherinneringen en/of aanmaningen per jaar. 13. De leveringsovereenkomst blijft na verhuizing van de klant in stand. ZZON coöperatie Gouden Leeuw handelt verdere afspraken rondom paneeldelen af, Huismerk Energie is hier niet voor verantwoordelijk. 14. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

5 Actievoorwaarden ZZON actiepakket Overig 15. Mocht dit project door de Belastingdienst worden aangemerkt als een postcoderoosproject, dan zal Huismerk Energie het energiebelastingvoordeel conform de wettelijke regels verrekenen op uw energienota. Voorwaarde is dat ZZON coöperatie Gouden Leeuw met de Belastingdienst een akkoord heeft bereikt en het project doorgang vindt. Het energiebelastingvoordeel geldt voor het volume dat wordt opgewekt door uw aangeschafte paneeldelen. 16. Indien u ZZON coöperatie Gouden Leeuw heeft gemachtigd voor het inhouden van een service fee, zal deze conform uw machtiging via de jaarnota worden geïncasseerd door Huismerk Energie en worden afgedragen aan ZZON coöperatie Gouden Leeuw. De hoogte van de service fee zal tussen u en ZZON coöperatie Gouden Leeuw worden overeengekomen. Zonder machtiging zullen wij geen bedragen inhouden. 17. Door aanmelding verklaart u akkoord te zijn met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden zijn na te lezen op huismerkenergie.nl/zzon. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 18. De uitleg van de actievoorwaarden door Huismerk Energie is bindend. Huismerk Energie behoudt zich het recht zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden te wijzigen of activiteiten binnen de actie voortijdig te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten leveringsovereenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten. 19. Huismerk Energie is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen klanten voor dit product te weigeren. 20. Op het ZZON actiepakket zijn deze specifi eke actievoorwaarden van toepassing. In het geval van tegenstrijdigheid met de algemene actievoorwaarden, gelden deze specifi eke actievoorwaarden. Dit ZZON actiepakket is niet geldig in combinatie met voorwaarden van andere producten.

T.E. van der Testklantnaam Kerkenbos 1057B. Beste mevrouw Van der Testklantnaam,

T.E. van der Testklantnaam Kerkenbos 1057B. Beste mevrouw Van der Testklantnaam, T.E. van der Testklantnaam Kerkenbos 1057B 6546BB Nijmegen Adres: Postadres: Telefoon: Internet: IBAN: BIC: Handelsregister nr.: BTW nr.: Huismerk Energie N.V. Kerkenbos 10-57 B 6546 BB Nijmegen Postbus

Nadere informatie

V Welkom bij Huismerk Energie!

V Welkom bij Huismerk Energie! V.20171106 Welkom bij Huismerk Energie! Productvoorwaarden 3 Jaar Zeker INZICHT+ Voorwaarden Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Welkom bij Huismerk Energie! V

Welkom bij Huismerk Energie! V Welkom bij Huismerk Energie! 2 V.20170615 Productvoorwaarden 2 Jaar Zeker Meer Voordeel 2 Voorwaarden Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de Algemene Voorwaarden voor de levering

Nadere informatie

Dhr. J. Janssen Dorpstraat AB Nijmegen. Beste heer Janssen,

Dhr. J. Janssen Dorpstraat AB Nijmegen. Beste heer Janssen, Dhr. J. Janssen Dorpstraat 1 6500 AB Nijmegen Vestigingsadres: Postadres: Telefoon: Internet: E-mailadres: IBAN: BIC: Handelsregister nr.: Btw nr.: Huismerk Energie N.V. Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas 2018 met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice

Nadere informatie

Contract: Altijd Voordeel 1 Jaar Vast

Contract: Altijd Voordeel 1 Jaar Vast Datum: 03-12-2014 Contract: Altijd Voordeel 1 Jaar Vast Uw gegevens: Geslacht Man Voorletters R. Tussenvoegsel van Achternaam Dongen Geboortedatum 23-01-1971 Straat Beellaan Huisnummer 31 Huisnummer toevoeging

Nadere informatie

energiedirect.nl Klantgegevens W. van Lierop Geboortedatum: Telefoon:

energiedirect.nl Klantgegevens W. van Lierop Geboortedatum: Telefoon: Aanvraag voor levering van energiedirect.nl Altijd Voordeel 3 Jaar door Klantgegevens Naam: Mvr. W. van Lierop Geboortedatum: 16-02-1957 Telefoon: 0623955058 E-mailadres: wimvanlierop.coach@hetnet.nl Leveringsadres

Nadere informatie

Organisatienaam: Naam: Adres Postcode Woonplaats. Geachte naam,

Organisatienaam: Naam: Adres Postcode Woonplaats. Geachte naam, Organisatienaam Naam Adres Postcode Woonplaats Vestigingsadres: Postadres: Telefoon: Internet: De Groene Stroomfabriek N.V. Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postbus 125 6500 AC Nijmegen 088-105 11 33 www.degroenestroomfabriek.nl

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Wind uit Nederland en bosgecompenseerd gas met gratis WindVangers 1 juni Pagina 1/ 5

Contractvoorwaarden Wind uit Nederland en bosgecompenseerd gas met gratis WindVangers 1 juni Pagina 1/ 5 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas 2018 met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. Dit contract heeft een vaste looptijd van 3 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum

Nadere informatie

Contractvoorwaarden kleinverbruiker

Contractvoorwaarden kleinverbruiker Contractvoorwaarden kleinverbruiker Contract voor bepaalde tijd (vast tarief) 1. Energielevering Deze Contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Nadere informatie

Productvoorwaarden januari 2018

Productvoorwaarden januari 2018 Productvoorwaarden januari 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Begrippenlijst Energielevering Overstappen Gegevensbescherming Correspondentie

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom + gratis WindVangers 1 juni Pagina 1/ 5 + +

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom + gratis WindVangers 1 juni Pagina 1/ 5 + + www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 + + Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. Dit contract heeft een vaste looptijd van 3 jaar. Deze looptijd

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom + Windvangers april Pagina 1/ 7

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom + Windvangers april Pagina 1/ 7 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 7 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Nederlandse Zonnestroom opgewekt door een Campina melkveehouder en/of bosgecompenseerd gas van Greenchoice. Greenchoice behoudt zich in alle gevallen het recht voor om indien

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden een- of drie jaar vast

Leveringsvoorwaarden een- of drie jaar vast Bijlage A Leveringsvoorwaarden een- of drie jaar vast Maart 2019 Vandebron wil de energietransitie versnellen. Zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie, dat is onze missie. Daarom maken we geen winst

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Variabel

Leveringsvoorwaarden Variabel Bijlage A Leveringsvoorwaarden Variabel Juni 2019 Vandebron wil de energietransitie versnellen. Zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie, dat is onze missie. Daarom maken we geen winst op je energieverbruik:

Nadere informatie

Contractvoorwaarden en tarieven

Contractvoorwaarden en tarieven Powerpeers Opwekkersstroom vaste prijs 1 jaar Contractvoorwaarden en tarieven Energie voor elkaar 1. Deelplatform. Powerpeers is een deelplatform voor groene stroom. Dat betekent dat je stroom kunt gebruiken

Nadere informatie

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Industrielaan 34 3903 AD Veenendaal 0318-754 862 www.robinenergie.nl Robin Energie B.V., gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudend aan Industrielaan

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Welkom bij Robin Energie! Wij zijn de energieleverancier van de mens. Wij staan altijd aan.

Welkom bij Robin Energie! Wij zijn de energieleverancier van de mens. Wij staan altijd aan. Postadres: Industrielaan 34 Postbus 116 3900 AC Veenendaal KvK: 30275878 btw: 82 18 94 602 B01 IBAN: NL39RABO0119094401 Mevr. A. Noniem T.a.v.: Naam Postbus 1234 1111 AA Stad 0318-754 862 aanmeldingen@robinenergie.nl

Nadere informatie

Contractvoorwaarden en tarieven

Contractvoorwaarden en tarieven Powerpeers Samenstroom vaste prijs 3 jaar Powerpeers Gas met CO2-compensatie vaste prijs 3 jaar Contractvoorwaarden en tarieven Energie voor elkaar 1. Deelplatform. Powerpeers is een deelplatform voor

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas van Greenchoice. De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet per

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN DECEMBER 2016

PRODUCTVOORWAARDEN DECEMBER 2016 PRODUCTVOORWAARDEN DECEMBER 2016 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Energielevering Overstappen Gegevensbescherming Slimme meter Correspondentie

Nadere informatie

+ + Contractvoorwaarden voor Greenchoice Wind uit NL + Welkomstkorting februari Pagina 1/ 5

+ + Contractvoorwaarden voor Greenchoice Wind uit NL + Welkomstkorting februari Pagina 1/ 5 Contractvoorwaarden voor Greenchoice Wind uit NL Welkomstkorting februari 2019 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN APRIL 2016

PRODUCTVOORWAARDEN APRIL 2016 PRODUCTVOORWAARDEN APRIL 2016 Vragen? Bel 088-304 10 00 Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 19:00 energieflex.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Mijn dossier Mijn dossier Informatie over zonnepanelen

(dit is een voorbeeld o.b.v. fictieve gegevens) Mijn dossier Mijn dossier Informatie over zonnepanelen uw nota Op uw jaar- of eindnota worden uw werkelijke energieverbruik en kosten verrekend. Zijn de werkelijke kosten lager dan het totaal van de door u betaalde termijnbedragen? Dan krijgt u geld terug.

Nadere informatie

1. Begrippen en toelichting De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen

1. Begrippen en toelichting De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen Productvoorwaarden Kleinverbruikers 1. Begrippen en toelichting EAN-code De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen Meterstanden Leveringskosten Enkeltarief, normaaltarief en daltarief

Nadere informatie

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Bijlage A Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN JUNI 2017

PRODUCTVOORWAARDEN JUNI 2017 PRODUCTVOORWAARDEN JUNI 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Energielevering Overstappen Gegevensbescherming Slimme meter Correspondentie

Nadere informatie

Energielevering. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief 2018

Energielevering. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief 2018 Energielevering Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief 2018 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk is Geleverde Elektriciteit Verbruik

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

+ + Contractvoorwaarden Wind uit NL 3 & 5 jaar + Combivoordeel 1 juni Pagina 1/ 5

+ + Contractvoorwaarden Wind uit NL 3 & 5 jaar + Combivoordeel 1 juni Pagina 1/ 5 + + www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Groene stroom uit Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas. Dit contract heeft een vaste looptijd van 3 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum van levering. Voor

Nadere informatie

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind,

Witruimte voor de tabel. Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan HE Nijmegen. Beste heer Wind, Witruimte voor de tabel Witte regel met tekst J. P. P. Wind Zonnelaan 57 6500 HE Nijmegen Huismerk Energie N.V. Adres: Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postadres: Postbus 125 6500 AC Nijmegen Telefoon:

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015 Productvoorwaarden EnergieFlex Augustus 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN APRIL 2016

PRODUCTVOORWAARDEN APRIL 2016 PRODUCTVOORWAARDEN APRIL 2016 Vragen? Bel 088-304 10 00 Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 19:00 energieflex.nl Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

PRODUCTVOORWAARDEN JUNI 2017

PRODUCTVOORWAARDEN JUNI 2017 PRODUCTVOORWAARDEN JUNI 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Energielevering Overstappen Gegevensbescherming Slimme meter Correspondentie

Nadere informatie

Energie. Bevestigingsbrief voor de leveringsovereenkomst van EnergyZero. wordt geleverd door EnergyZero. Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero

Energie. Bevestigingsbrief voor de leveringsovereenkomst van EnergyZero. wordt geleverd door EnergyZero. Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero Energie wordt geleverd door EnergyZero Bevestigingsbrief voor de leveringsovereenkomst van EnergyZero Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero EnergyZero BV Stationsplein 45 A4.204 3013 AK Rotterdam

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Groen uit Nederland mei Pagina 1/ 7

Contractvoorwaarden voor Groen uit Nederland mei Pagina 1/ 7 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 7 : Dit contract heeft een vaste looptijd van 1 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum van levering. Voor het contract geldt een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Lokaal Groen mei Pagina 1/ 7

Contractvoorwaarden voor Lokaal Groen mei Pagina 1/ 7 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 7 Groene stroom uit Nederlandse Zon en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom 1 juni Pagina 1/ 8

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom 1 juni Pagina 1/ 8 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 8 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. Dit contract heeft een vaste looptijd van 1 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum van levering. Voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015

Productvoorwaarden EnergieFlex. Augustus 2015 Productvoorwaarden EnergieFlex Augustus 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

1. Begrippen en toelichting De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen

1. Begrippen en toelichting De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen Productvoorwaarden Grootverbruikers 1. Begrippen en toelichting EAN-code De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen Meterstanden Leveringskosten Enkeltarief, normaaltarief en daltarief

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 12

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 12 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 12 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 10

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 10 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 10 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Apeldoorn Groen april Pagina 1/ 6

Contractvoorwaarden voor Apeldoorn Groen april Pagina 1/ 6 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 6 Groene stroom uit een mix van Nederlandse bronnen (Nederlandse Wind en Nederlandse Biomassa) en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex

Productvoorwaarden EnergieFlex Productvoorwaarden EnergieFlex 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom en Groengas april Pagina 1/ 8

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom en Groengas april Pagina 1/ 8 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 8 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of groen gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet per de 1

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom en Groengas april Pagina 1/ 9

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom en Groengas april Pagina 1/ 9 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 9 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of groen gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet per de 1

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016 Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar juni / juli 2016 Postbus 9199, 1800 GD Alkmaar Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar Telefoon 088 6464 100

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex

Productvoorwaarden EnergieFlex Productvoorwaarden EnergieFlex 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs.

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs. N.V. Nuon Sales Nederland Postbus 40021 (PAC RA624G), 6803 HA Arnhem de heer T.D.M. Witlox Camstrastrjitte 15 9036 MB MENAAM 9036MB15 Postadres Postbus 40021 6803 HA Arnhem Telefoon 0900 08 08 www.nuon.nl

Nadere informatie

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent.

Bij koop van Windtegoed maakt u aanspraak op korting op het vastrecht voor stroomlevering door Qurrent. Voorwaarden Qurrent Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed gaat u een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 december 2018

Leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 december 2018 Leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 december 2018 U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie hierna te noemen HVC

Nadere informatie

Contractvoorwaarden. Particuliere Kleinverbruikaansluitingen

Contractvoorwaarden. Particuliere Kleinverbruikaansluitingen Contractvoorwaarden Particuliere Kleinverbruikaansluitingen 1. Energielevering 1.1. Deze Contractvoorwaarden zijn van toepassing op particuliere Kleinverbruikaansluitingen, waarbij de Levering van elektriciteit

Nadere informatie

Modelcontract V.23.3.0

Modelcontract V.23.3.0 Modelcontract Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016 Contractvoorwaarden Variabel tarief Augustus 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk is onttrokken. Geleverde

Nadere informatie

TARIEVENBLAD jaar vast

TARIEVENBLAD jaar vast TARIEVENBLAD 2017 1 jaar vast energiebelasting (met de ), btw, het vastrecht elektriciteit en/of gas elektriciteit- en/of gasproduct dat Unie aan u levert of gaat leveren. Ook Unie. Daarnaast betaalt u

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: Variabel tarief / Modelcontract 1 juli 2018

Leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: Variabel tarief / Modelcontract 1 juli 2018 Leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: Variabel tarief / Modelcontract 1 juli 2018 U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie hierna te noemen HVC KringloopEnergie

Nadere informatie

leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: variabel tarief / modelcontract 1 juli 2019

leveringstarieven elektriciteit voor kleinverbruikers: variabel tarief / modelcontract 1 juli 2019 variabel tarief / modelcontract 1 juli 2019 U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie hierna te noemen HVC KringloopEnergie voor de levering van elektriciteit. De leveringskosten

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Productvoorwaarden EnergieFlex

Productvoorwaarden EnergieFlex Productvoorwaarden EnergieFlex 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Energielevering Machtiging Gegevensbescherming

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast 1 Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding tussen de bronnen

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 mei 2018

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 mei 2018 Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 mei 2018 U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie hierna te noemen HVC

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens') Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontract

MAIN Energie Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod conform het onderstaande

Nadere informatie

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 juli 2017

Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 juli 2017 Leveringstarieven elektriciteit en gas voor kleinverbruikers: Vast tarief 1 jaar en Vast tarief 3 jaar 1 juli 2017 U betaalt aan HVC Energie B.V. met handelsnaam HVC KringloopEnergie hierna te noemen HVC

Nadere informatie

Contractvoorwaarden. Zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen

Contractvoorwaarden. Zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen Contractvoorwaarden Zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen 1. Energielevering 1.1. Deze Contractvoorwaarden zijn van toepassing op zakelijke Groot- en Kleinverbruikaansluitingen, waarbij de Levering

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit profiel kleinverbruikaansluitingen vast tarief elektriciteit

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit profiel kleinverbruikaansluitingen vast tarief elektriciteit Leveringsvoorwaarden Elektriciteit profiel kleinverbruikaansluitingen vast tarief elektriciteit Versie: 11/2018 Datum inwerkingtreding 1 november 2018 Op jouw Leveringsovereenkomst zijn de Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanbod van Windtegoed Aanvraag van Windtegoed Coöperatie Qurrent U.A. Windtegoed Qurrent Nederland bv t

Aanbod van Windtegoed Aanvraag van Windtegoed Coöperatie Qurrent U.A. Windtegoed Qurrent Nederland bv t Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door de volgende bepalingen.

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Bedankt, voor het gebruiken van onze diensten

Bedankt, voor het gebruiken van onze diensten 133590000000179 F006N PRD.EONP.F006N.RDI.20180207003541 jaarafrekening Levering B.V., Postbus 2402, 5600 CK Eindhoven, Nederland J.R. Miedema Wiersterdyk 27 9041 VL BERLTSUM jrmiedema@hotmail.com 13359

Nadere informatie

voorwaarden paneelopnaam

voorwaarden paneelopnaam vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 voorwaarden paneelopnaam Door de bevestiging van je aanvraag van een paneelopnaam ga je een overeenkomst aan met de coöperatie Vrijopnaam, (hierna:

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een modelcontract (januari t/m juni 2018)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een modelcontract (januari t/m juni 2018) overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een modelcontract (januari t/m juni 2018) elektriciteit Met Vrijopnaam Elektriciteit Modelcontract heb je een flexibel contract dat maandelijks opzegbaar

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom 1 jaar Vast tarief, heb je een contract met een vast tarief dat overeengekomen

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden consumenten

Algemene voorwaarden consumenten Algemene voorwaarden consumenten Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten 2017 Inleiding Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom 1 jaar Vast tarief,

Nadere informatie

Uitleg van uw jaarnota

Uitleg van uw jaarnota Uitleg van uw jaarnota Algemeen: Wij maken uw jaar- of eindnota op met uw meterstanden. Wij bepalen uw verbruik aan de hand van het verschil tussen de begin- en eindstanden van de verbruiks periode waarvoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan zakelijke kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan zakelijke kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan zakelijke kleinverbruikers 2017 Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons U heeft een leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of

Nadere informatie

Voorwaarden Windtegoed

Voorwaarden Windtegoed Voorwaarden Windtegoed Door koop of aanvaarding van Qurrent Windtegoed ga je een overeenkomst aan met Qurrent Nederland B.V., (hierna: Qurrent). Die overeenkomst (hierna: Overeenkomst) wordt beheerst door

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2018)

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2018) overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een variabel contract (1 e kwartaal 2018) elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom Variabel heb je een flexibel contract dat maandelijks opzegbaar is.

Nadere informatie

Voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt?

Voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Bijlage B1 Algemene voorwaarden Voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers April 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie Nederland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Preambule. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt?

ALGEMENE VOORWAARDEN. Preambule. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Artikel 2 Onze overeenkomst Artikel 3 U heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het gasnet Artikel 4 Wekt u ook zelf elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) 1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief

overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief vrijopnaam postbus 37019 3005 LA Rotterdam T 085 30 32 652 overzicht van de tarieven voor elektriciteit en gas bij een jaarcontract met vast tarief elektriciteit Met Vrijopnaam Stroom 1 jaar Vast tarief,

Nadere informatie