LEON Huurpakket. LEON Zeewolde. STANDAARD Standaardstraat AA Standaardstad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEON Huurpakket. LEON Zeewolde. STANDAARD Standaardstraat AA Standaardstad"

Transcriptie

1 LEON Zeewolde STANDAARD Standaardstraat AA Standaardstad Een onderneming van Chiriqui bv Versie: oktober 2012

2 Inhoudsopgave Bevestigingsbrief 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Uw pakket 3 Uw tarieven 4 Uw maandelijks voorschotbedrag 4 Uw voorwaarden 4 Huurovereenkomst Zonnestroom systeem 5 Omvang 5 Eigendomsrechten 5 Huurprijs 5 Milieu voordeel 5 Looptijd 5 Beëindiging huurovereenkomst 6 Voorwaarden 6 Leveringsovereenkomst Elektriciteit en Gas 7 Tarieven en betaling 7 Tariefwijzigingen algemeen 7 Tariefswijzigingen elektriciteit 7 Aankondiging tariefwijzigingen 7 Betalingsvoorwaarden 7 Looptijd 8 Start levering 8 Beëindiging overeenkomst 8 Voorwaarden 8 Doorlopende machtiging (SEPA) 9 Ingangsdatum van de levering 9 Algemene voorwaarden 10 Kwaliteitscriteria LEON Zeewolde 11 Privacy 11 Algemene vragen en eventuele klachten 11 Klachtenafhandeling en geschillen: 11 Vergoedingen en terugbetalingsregelingen 11 Slotbepaling 11 Tarievenblad 12 Tariefstructuur Elektriciteit 12 Levering Uw elektriciteittarief Tariefstructuur Gas 12 Levering 12 Netwerkkosten 12 Versie: oktober mei

3 Bevestigingsbrief Geachte familie STANDAARD, Hartelijk welkom als klant van LEON Zeewolde. U heeft ervoor gekozen om zelf zonne-energie op te wekken door een zonnestroom systeem bij ons te huren en elektriciteit en gas bij ons te betrekken. Wij leveren u dit in de vorm van het LEON Huurpakket. Dit pakket bestaat uit twee separate overeenkomsten (een huurovereenkomst en een leveringsovereenkomst) waarvan de contractuele voorwaarden in dit document zijn vastgelegd. In deze brief vindt u alle informatie die nodig is om de uitvoering van dit pakket te beoordelen. Wij danken u hartelijk voor deze opdracht. Onze gegevens Bedrijfsnaam LEON Zeewolde Adres: Zonnehoven 13 Postcode Woonplaats 3893 CA Zeewolde Telefoon Website adres Uw gegevens Wij noteren uw gegevens als volgt: Voorletters Tussenvoegsel Achternaam STANDAARD Adres Standaardstraat 1 Postcode Woonplaats 1111 AA Standaardstad Telefoon adres Klantnummer Uw pakket Uw LEON Huurpakket bestaat uit:. Deze bevestigingsbrief (wij raden u aan deze te bewaren bij uw administratie) De huurovereenkomst voor het zonnestroom systeem Bijlage A De leveringsovereenkomst voor elektriciteit en gas Bijlage B Algemene voorwaarden Bijlage C Kwaliteitscriteria Bijlage D Tarievenblad Bijlage E Uw netbeheerder is Liander Versie: oktober mei

4 Uw tarieven De met u afgesproken tarieven en daarmee samenhangende voorwaarden zijn te vinden op het bijgevoegde Tarievenblad. De toeslag voor de gasregio is in de tarieven inbegrepen. De tarieven kunnen wijzigen. Dat gebeurt normaal gesproken per 1 januari en per 1 juli. U vindt alle voorwaarden inzake het pakket en de tarieven in de bijlagen bij deze brief. De meest actuele tarieven vindt u op Uw maandelijks voorschotbedrag Voor de levering van energie (inclusief de huur van het zonnestroom systeem) betaalt u een maandelijks voorschot van 122. Uw voorwaarden LEON Zeewolde levert elektriciteit en gas die zoveel mogelijk zijn gewonnen uit hernieuwbare bronnen. De twee overeenkomsten vertonen een samenhang door de pakketaanbieding maar zijn los van elkaar te beëindigen. Wij verzoeken u elk van de twee overeenkomsten in tweevoud te ondertekenen. Een exemplaar is voor uw administratie, de andere ontvangen wij graag terug. De werkzaamheden, die wij moeten ondernemen om het LEON Huurpakket bij u te laten werken, starten zodra u de ondertekende overeenkomsten bij ons heeft aangeboden. Handtekening LEON Zeewolde: Naam: M. van Daalen Datum: 24 mei 2016 Versie: oktober mei

5 Huurovereenkomst Zonnestroom systeem Bijlage A Huurovereenkomst Zonnestroom systeem Omvang Om zelf energie te kunnen opwekken huurt u van LEON Zeewolde een zonnestroom systeem. Het gaat om een PV-installatie van 2720 Wp opgebouwd uit de volgende componenten: Omschrijving Merk en type Aantal Zonnepanelen SF170S BLACK 16 Omvormer(s) SolarEdge SE Montagesysteem Voor het overige een aantal meters UV bestendige kabels en stekkers voor aansluiting van zonnepanelen aan de omvormer Eigendomsrechten Met deze overeenkomst legt u vast dat u toestemming geeft tot het installeren en beheren van een PVinstallatie op uw woning. Het systeem blijft eigendom van LEON Zeewolde ook als u uw woning zou verkopen of als u gedwongen wordt tot verkoop. U verplicht zich eraan mee te werken dat er t.z.t. een akte wordt opgesteld waarin een regeling wordt getroffen met betrekking tot de eigendom van de zonnepanelen Indien u de woning huurt dan heeft u met de verhuurder afgestemd dat ook hij het eigendomsrecht zoals hiervoor omschreven accepteert. U verleent als bewoner op eerste aanvraag van LEON Zeewolde toegang tot de installaties voor onderhoud en reparatie. U bent verantwoordelijk om bij eventuele verbouwingen aan de woning en bij verkoop van de woning, zodanige maatregelen te nemen dat de door LEON Zeewolde gedane investering niet door beschadiging, vernietiging of verwijdering verloren gaat. In onderling overleg willen wij samen met u ervoor zorgen dat u deze voorwaarde kunt waarmaken. De ontwikkelingen op het gebied van de zonnestroom systemen gaan nog steeds door en leiden tot productiviteit verhoging. Dat kan ertoe leiden dat wij besluiten om het geplaatste systeem (in zijn geheel of in onderdelen) te vervangen. U gaat daarmee akkoord. Wij zullen de werkzaamheden in goed overleg met u plannen. Huurprijs De huurprijs bedraagt per jaar 453,42 inclusief BTW. In de huurprijs zijn het onderhoud van het systeem, eventuele reparaties en de verzekering inbegrepen. De huurprijs wordt de eerste vijf jaar verhoogd met 1% per jaar. Milieu voordeel Met het systeem dat u gaat gebruiken voorkomt u jaarlijks een uitstoot van 1.702kg CO 2. Om dezelfde hoeveelheid CO 2 uit de atmosfeer te kunnen halen zijn 81 goed groeiende bomen nodig. Looptijd De huurovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Daarna wordt hij na voorafgaande aankondiging telkens voor vijf jaar verlengd.

6 Huurovereenkomst Zonnestroom systeem Bijlage A Beëindiging huurovereenkomst U kunt deze overeenkomst schriftelijk beëindigen door opzegging (per of gewone post) bij LEON Zeewolde. Als u uit uw woning verhuist, dan vragen wij u om ons (indien mogelijk) te introduceren bij de nieuwe bewoner o De opzegkosten, als u uit uw woning verhuist, bedragen 200,-. o De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Ook als u geen gebruik meer wilt maken van zonne-energie heeft u de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen o De opzegkosten (nodig om het systeem te verwijderen) bedragen in de eerste vijf jaar, na de start van de overeenkomst, 1.200,-, in de volgende tien jaar 500,- en daarna 200,-. o De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen. In alle gevallen zullen wij u met een offerte laten weten wat de kosten precies zijn en welke mogelijkheden er zijn om van de andere diensten van LEON gebruik te blijven maken. Voorwaarden De Kwaliteitscriteria LEON Zeewolde zijn van toepassing. Aldus getekend: LEON Zeewolde Cliënt Datum: 24 mei 2016 Datum: Plaats: Zeewolde Plaats: Standaardstad Naam: M. van Daalen Naam: STANDAARD Handtekening Handtekening Versie: oktober mei

7 Leveringsovereenkomst Elektriciteit en Gas Bijlage B Leveringsovereenkomst Elektriciteit en Gas Energiebedrijf LEON Zeewolde levert gas en elektriciteit. Tarieven en betaling Tariefwijzigingen algemeen De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kwh en m 3 ) behorende bij het LEON Huurpakket worden door marktontwikkelingen beïnvloed. LEON Zeewolde kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Binnen het LEON Huurpakket dat u bent aangegaan gelden deze aanpassingen alleen voor de levering van gas. Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan LEON Zeewolde de Leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen. Tariefswijzigingen elektriciteit In de leveringsovereenkomst binnen het LEON Huurpakket dat u bent aangegaan, wordt het op dat moment geldende leveringstarief voor elektriciteit overgenomen: uw elektriciteitstarief Uw elektriciteitstarief wordt jaarlijks met 1% verhoogd (er zijn voor u dus geen halfjaarlijkse algemene tariefsaanpassingen). Na elk vijfde jaar wordt uw elektriciteitstarief aangepast naar het dan voor het LEON Huurpakket geldende leveringstarief. Alleen bijzondere marktprijsstijgingen kunnen dit patroon doorbreken. Veranderingen in de belastingtarieven (Energiebelasting en BTW) worden zonder meer doorberekend. Aankondiging tariefwijzigingen Bij tariefwijzigingen per 1 januari en per 1 juli worden de nieuwe leveringstarieven minimaal één week van te voren kenbaar gemaakt op de website onder het kopje LEON Huurpakket. Bij tariefstijgingen wordt u uiterlijk binnen 30 dagen na de wijziging persoonlijk geïnformeerd. Bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) informeert LEON Zeewolde u hierover persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging. De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website ( ) onder het kopje LEON Huurpakket. Betalingsvoorwaarden U betaalt maandelijks via automatische incasso een voorschot, waarvoor u ons bij het afsluiten van het contract machtigt (zie blz. 9). Eenmaal per jaar zal het voorschot worden gecombineerd met de jaarafrekening. U heeft de mogelijkheid om deze automatische incasso binnen 56 dagen door de bank terug te laten boeken, als u het niet eens bent met de hoogte van het bedrag. De verplichting om te betalen vervalt daarmee niet. U kunt er ook voor kiezen maandelijks een voorschotnota te ontvangen waarbij u zelf de betaling regelt. Wij brengen in dat geval 50,- administratiekosten per jaar in rekening. De betaling moet telkens vooraf, op de eerste dag van de maand voldaan zijn. De Jaarnota ontvangt u ieder jaar in de maand maart. LEON Zeewolde mag hier maximaal zes weken van afwijken, behoudens bijzondere omstandigheden. Jaarnota en eindafrekening dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald. LEON Zeewolde berekent de wettelijke rente voor elke dag dat een betaling te laat binnen is. Als u uw voorschot een maand te laat betaalt dan krijgt u van ons een schriftelijke aanmaning en bent u een boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag voor elke maand dat de betaling achterwege blijft. Versie: oktober mei

8 Leveringsovereenkomst Elektriciteit en Gas Bijlage B Wij zullen u kort na deze eerste aanmaning ook persoonlijk benaderen om te overleggen wat de oorzaken zijn en met u onderzoeken of hulp, bijvoorbeeld in de vorm van schuldhulpverlening, geboden moet/kan worden. Is uw betalingsachterstand opgelopen naar 3 maanden, dan wordt u in principe afgesloten 1. U wordt pas weer aangesloten als de verschuldigde bedragen, de boetes en de af- en aansluitkosten zijn voldaan. Looptijd De Leveringsovereenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van 5 jaar en wordt daarna voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd. Start levering De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U bent of wordt over de precieze datum apart geïnformeerd. De meterstanden worden digitaal en op afstand opgenomen via de slimme meter die uw netbeheerder (op ons verzoek) heeft geplaatst. Beëindiging overeenkomst Deze overeenkomst kunt u beëindigen door opzegging bij LEON Zeewolde of via uw nieuwe leverancier. De opzegkosten bedragen 100,-. De opzegtermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit doen via , via het klantencontact formulier op de website of eventueel telefonisch (zie onze gegevens in de bevestigingsbrief). Bij beëindiging van deze leveringsovereenkomst ontvangt u een offerte voor het continueren van de andere overeenkomsten. Bij beëindiging van deze leveringsovereenkomst ontvangt u binnen acht weken na verwerking van deze beëindiging een eindafrekening. Voorwaarden Op de leveringsovereenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, onze Kwaliteitscriteria en het Tarievenblad. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van deze leveringsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de eerstgenoemde voorwaarden. 1 Wij houden ons daarbij aan: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas, 27 juni 2011, nr. WJZ/ Versie: oktober mei

9 Leveringsovereenkomst Elektriciteit en Gas Bijlage B Doorlopende machtiging (SEPA) U heeft conform deze contractvoorwaarden ook de mogelijkheid om te kiezen voor een betaling op factuur. In dat geval zet u een kruis door het volledige vak hieronder. Bedrijfsnaam LEON Zeewolde Adres: Zonnehoven 13 Postcode Woonplaats Incassant ID Kenmerk machtiging 3893 CA Zeewolde NL49ZZZ Door ondertekening van dit document geeft u toestemming aan LEON Zeewolde doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw maandelijkse voorschot en eens per jaar wegens uw jaarnota en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van LEON Zeewolde. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Voorletters Tussenvoegsel Achternaam STANDAARD Adres Postcode Woonplaats Standaardstraat AA Standaardstad Rekeningnummer (IBAN) Voor de levering van energie (inclusief de huur van het zonnestroom systeem) betaalt u tot nadere bekendmaking een maandelijks voorschot van 122. Ingangsdatum van de levering Als ingangsdatum voor de levering van energie geldt: 24 mei 2016 Aldus getekend: LEON Zeewolde Cliënt Datum: 24 mei 2016 Datum: Plaats: Zeewolde Plaats: Standaardstad Naam: M. van Daalen Naam: STANDAARD Handtekening Handtekening Versie: oktober mei

10 Leveringsovereenkomst Elektriciteit en Gas Bijlage C Algemene voorwaarden Uit milieu overwegingen hebben wij dit document niet toegevoegd. Wij hanteren de Algemene Voorwaarden zoals die door Energie Nederland zijn overeengekomen met de Consumentenbond, Het document is te raadplegen op onze website ( Heeft u geen toegang tot de website of wilt u om andere redenen toch de papieren versie ontvangen, neem dan telefonisch (of via e- mail) contact met ons op.

11 Kwaliteitscriteria Bijlage D Kwaliteitscriteria LEON Zeewolde Wij willen graag dat u tevreden bent over onze producten, onze diensten en onze dienstverlening. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit. LEON Zeewolde heeft ook een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Hiermee weet u precies wat u van ons mag verwachten. Privacy LEON Zeewolde verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kunt u dit kenbaar maken aan LEON Zeewolde via de op onze website genoemde wijze. De meterstand wordt - als uw netbeheerder een slimme meter heeft geplaatst - digitaal opgenomen, daarvoor hoeven wij u thuis niet te storen. De frequentie waarmee de meter wordt afgelezen zal eenmaal per kwartier kunnen zijn. Deze meetgegevens gebruiken wij ook om de werking van uw systeem te bewaken. Uw gegevens zullen wij niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij u ons daarvoor expliciet opdracht heeft gegeven. Algemene vragen en eventuele klachten Voor algemene vragen over LEON Zeewolde: Voor wie geen internet heeft, zijn wij telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: Voor vragen over en storingen in de toelevering van gas en elektra, inclusief storingen in de meters neemt u rechtstreeks contact op met netbeheerder Liander ( ) Voor vragen, klachten, beschadiging of storingen inzake het zonnestroom systeem: of In geval van algemene vragen of klachten verzoeken wij u gebruik te maken van het formulier op de website, of door ons te bellen Klachtenafhandeling en geschillen: U ontvangt binnen vijf dagen na ontvangst van uw klacht een bevestiging van ons. U ontvangt tevens een voorstel voor een oplossing binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht. Bent u van mening dat uw klacht niet goed is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de interne Commissie van Toezicht van LEON Zeewolde. Deze Commissie beoordeelt de klachten en de gevolgde procedure en toetst of LEON Zeewolde uw klacht correct heeft behandeld. U ontvangt altijd binnen 4 weken schriftelijk bericht. Bent u van mening dat LEON Zeewolde uw klacht niet goed heeft behandeld dan kunt u de hulp inroepen van een externe, onafhankelijke geschillencommissie: De Geschillencommissie voor Energie (zie onze site). Vergoedingen en terugbetalingsregelingen Afwijkende kwaliteit kan alleen tot vergoeding of terugbetaling aanleiding geven voor zover dat kwaliteitsprobleem rechtstreeks aan LEON Zeewolde is te wijten. Slotbepaling Indien zou blijken dat er een verschil is tussen de Algemene Voorwaarden en de voorwaarden in het LEON Huurpakket, dan gaan de laatstgenoemde voor. Versie: oktober mei

12 Tarievenblad Bijlage E Tarievenblad De op dit blad genoemde tarieven zijn van kracht met ingang van 1 januari Tariefstructuur Elektriciteit Levering In het LEON Huurpakket wordt gerekend met een eenheidstarief en niet met afzonderlijke piek en dal tarieven. Hier wordt de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldige tarieftabel toegevoegd. De meest actuele is te vinden op onze website. Heffingskorting Voor aansluitingen met een verblijfsfunctie geldt een belastingteruggave. Uw elektriciteittarief In het kader van het Huurpakket is uw tarief voor de komende vijf jaar stijging van 1% zoals gedefinieerd in de Leveringsovereenkomst. (excl. BTW) met een jaarlijkse Tariefstructuur Gas Levering Hier wordt de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldige tarieftabel toegevoegd. De meest actuele is te vinden op onze website. Netwerkkosten Voor uw regionale netbeheerder incasseren wij de kosten van het transport, het onderhoud van uw aansluiting en de huur van de meter. U betaalt dan dus in één keer voor zowel netbeheer als verbruik. De kosten voor netbeheer van het elektriciteitsnet bedragen ongeveer 257,- (incl. BTW) per jaar per aansluiting. Dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aansluitingen met een doorlaatwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en op basis van jaaropname. Voor het gasnet bedragen de kosten voor netbeheer ongeveer 176,- (incl. BTW) per jaar per aansluiting. Ook dit is een indicatief bedrag op basis van de tarieven van netbeheerder Liander. Het geldt voor aansluitingen met een capaciteit tot en met G6 (de meeste huishoudelijke aansluitingen), een standaard jaarverbruik van 500 tot m³ en op basis van jaaropname. De kosten voor netbeheer kunnen jaarlijks veranderen. Welke netbeheerder de aansluit- en transportdienst voor u verzorgt, is afhankelijk van waar u woont. Als u een andere netbeheerder heeft, kunnen de kosten voor netbeheer afwijken. Versie: oktober mei

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

LEON Kooppakket. LEON Zeewolde

LEON Kooppakket. LEON Zeewolde LEON Zeewolde Een onderneming van Chiriqui bv Versie: oktober 2012 Inhoudsopgave Bevestigingsbrief 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Uw contract 3 Uw tarieven 4 Uw maandelijks voorschotbedrag 4 Uw voorwaarden

Nadere informatie

LEON Kooppakket. LEON Zeewolde

LEON Kooppakket. LEON Zeewolde LEON Zeewolde Een onderneming van Chiriqui bv Versie: oktober 2012 Inhoudsopgave Bevestigingsbrief 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Uw contract 3 Uw tarieven 4 Uw maandelijks voorschotbedrag 4 Uw voorwaarden

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

LEON Huurpakket. LEON Zeewolde

LEON Huurpakket. LEON Zeewolde LEON Zeewolde Een onderneming van Chiriqui bv Versie: oktober 2012 Inhoudsopgave Bevestigingsbrief 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 4 Uw pakket 4 Uw tarieven 4 Uw voorwaarden 4 Huurovereenkomst

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Modelcontract V.23.3.0

Modelcontract V.23.3.0 Modelcontract Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

Dhr. J. Janssen Dorpstraat AB Nijmegen. Beste heer Janssen,

Dhr. J. Janssen Dorpstraat AB Nijmegen. Beste heer Janssen, Dhr. J. Janssen Dorpstraat 1 6500 AB Nijmegen Vestigingsadres: Postadres: Telefoon: Internet: E-mailadres: IBAN: BIC: Handelsregister nr.: Btw nr.: Huismerk Energie N.V. Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen

Nadere informatie

Organisatienaam: Naam: Adres Postcode Woonplaats. Geachte naam,

Organisatienaam: Naam: Adres Postcode Woonplaats. Geachte naam, Organisatienaam Naam Adres Postcode Woonplaats Vestigingsadres: Postadres: Telefoon: Internet: De Groene Stroomfabriek N.V. Kerkenbos 1057b 6546 BB Nijmegen Postbus 125 6500 AC Nijmegen 088-105 11 33 www.degroenestroomfabriek.nl

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden

bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden bijlage A: Vrijopnaam modelcontractvoorwaarden Vrij Op Naam B.V. gevestigd te Rotterdam, postadres: Postbus 37019, 3005 LA Rotterdam, KvK 62138073, Handelend onder de naam "Vrijopnaam en Klant: Naam: Adres:

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016

Contractvoorwaarden Variabel tarief. Augustus 2016 Contractvoorwaarden Variabel tarief Augustus 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk is onttrokken. Geleverde

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens') Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat

Nadere informatie

Contract: Altijd Voordeel 1 Jaar Vast

Contract: Altijd Voordeel 1 Jaar Vast Datum: 03-12-2014 Contract: Altijd Voordeel 1 Jaar Vast Uw gegevens: Geslacht Man Voorletters R. Tussenvoegsel van Achternaam Dongen Geboortedatum 23-01-1971 Straat Beellaan Huisnummer 31 Huisnummer toevoeging

Nadere informatie

Contractvoorwaarden kleinverbruiker

Contractvoorwaarden kleinverbruiker Contractvoorwaarden kleinverbruiker Contract voor bepaalde tijd (vast tarief) 1. Energielevering Deze Contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden een- of drie jaar vast

Leveringsvoorwaarden een- of drie jaar vast Bijlage A Leveringsvoorwaarden een- of drie jaar vast Maart 2019 Vandebron wil de energietransitie versnellen. Zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie, dat is onze missie. Daarom maken we geen winst

Nadere informatie

Energielevering. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief 2018

Energielevering. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief 2018 Energielevering Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief 2018 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk is Geleverde Elektriciteit Verbruik

Nadere informatie

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016

Bijlage A. Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Bijlage A Het Vandebron Zonnecollectief Contractvoorwaarden 1 en 3 jaar vast November 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat

Nadere informatie

Bijlage A en bijlage C. Contractvoorwaarden samenstroom. 1 Energielevering

Bijlage A en bijlage C. Contractvoorwaarden samenstroom. 1 Energielevering Bijlage A en bijlage C Contractvoorwaarden samenstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Powerpeers samenstroom bij een elektriciteitsaansluiting

Nadere informatie

energiedirect.nl Klantgegevens W. van Lierop Geboortedatum: Telefoon:

energiedirect.nl Klantgegevens W. van Lierop Geboortedatum: Telefoon: Aanvraag voor levering van energiedirect.nl Altijd Voordeel 3 Jaar door Klantgegevens Naam: Mvr. W. van Lierop Geboortedatum: 16-02-1957 Telefoon: 0623955058 E-mailadres: wimvanlierop.coach@hetnet.nl Leveringsadres

Nadere informatie

Modelcontract. LEON Zeewolde. Versie: juli 2012 Versie: September 2012 datum van uitbrengen pagina 1

Modelcontract. LEON Zeewolde. Versie: juli 2012 Versie: September 2012 datum van uitbrengen pagina 1 Modelcontract LEON Zeewolde Versie: juli 2012 Versie: September 2012 datum van uitbrengen pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3

Nadere informatie

Bijlage A en bijlage C. Contractvoorwaarden opwekkersstroom. 1 Energielevering

Bijlage A en bijlage C. Contractvoorwaarden opwekkersstroom. 1 Energielevering Bijlage A en bijlage C Contractvoorwaarden opwekkersstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Powerpeers opwekkerstroom bij een elektriciteitsaansluiting

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden samenstroom. 1 Energielevering

Bijlage A. Contractvoorwaarden samenstroom. 1 Energielevering Bijlage A Contractvoorwaarden samenstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Powerpeers samenstroom bij een elektriciteitsaansluiting

Nadere informatie

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal

Energieleveringscontract. Bezoekadres Industrielaan AD Veenendaal. Postadres Postbus AC Veenendaal Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Industrielaan 34 3903 AD Veenendaal 0318-754 862 www.robinenergie.nl Robin Energie B.V., gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudend aan Industrielaan

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom + Windvangers april Pagina 1/ 7

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom + Windvangers april Pagina 1/ 7 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 7 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30

Nadere informatie

+ + Contractvoorwaarden voor Greenchoice Wind uit NL + Welkomstkorting februari Pagina 1/ 5

+ + Contractvoorwaarden voor Greenchoice Wind uit NL + Welkomstkorting februari Pagina 1/ 5 Contractvoorwaarden voor Greenchoice Wind uit NL Welkomstkorting februari 2019 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas van Greenchoice. De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet per

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Lokaal Groen mei Pagina 1/ 7

Contractvoorwaarden voor Lokaal Groen mei Pagina 1/ 7 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 7 Groene stroom uit Nederlandse Zon en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5

Contractvoorwaarden voor Greenchoice Maximaal Groen oktober Pagina 1/ 5 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas 2018 met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. De looptijd van dit contract is 3 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice

Nadere informatie

Leveringstarief. Energiebelasting

Leveringstarief. Energiebelasting TARIEVENBLAD De leveringskosten voor stroom en gas bestaan uit de leveringsprijs per kwh/m3, energiebelasting, btw, het vastrecht stroom en/of gas en bij gas de regiotoeslag. In de bevestigingsbrief vindt

Nadere informatie

Contractvoorwaarden en tarieven

Contractvoorwaarden en tarieven Powerpeers Opwekkersstroom vaste prijs 1 jaar Contractvoorwaarden en tarieven Energie voor elkaar 1. Deelplatform. Powerpeers is een deelplatform voor groene stroom. Dat betekent dat je stroom kunt gebruiken

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 12

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 12 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 12 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Preambule. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt?

ALGEMENE VOORWAARDEN. Preambule. Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Artikel 2 Onze overeenkomst Artikel 3 U heeft een aansluiting op het elektriciteitsnet en/of het gasnet Artikel 4 Wekt u ook zelf elektriciteit

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Groen uit Nederland mei Pagina 1/ 7

Contractvoorwaarden voor Groen uit Nederland mei Pagina 1/ 7 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 7 : Dit contract heeft een vaste looptijd van 1 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum van levering. Voor het contract geldt een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Apeldoorn Groen april Pagina 1/ 6

Contractvoorwaarden voor Apeldoorn Groen april Pagina 1/ 6 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 6 Groene stroom uit een mix van Nederlandse bronnen (Nederlandse Wind en Nederlandse Biomassa) en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom + gratis WindVangers 1 juni Pagina 1/ 5 + +

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom + gratis WindVangers 1 juni Pagina 1/ 5 + + www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 + + Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas met 2 gratis WindVangers van Greenchoice. Dit contract heeft een vaste looptijd van 3 jaar. Deze looptijd

Nadere informatie

Bijlage A Powerpeers Contractvoorwaarden samenstroom

Bijlage A Powerpeers Contractvoorwaarden samenstroom Bijlage A Powerpeers Contractvoorwaarden samenstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Powerpeers samenstroom bij een elektriciteitsaansluiting

Nadere informatie

Bijlage A en bijlage C. Contractvoorwaarden opwekkersstroom. 1 Energielevering

Bijlage A en bijlage C. Contractvoorwaarden opwekkersstroom. 1 Energielevering Bijlage A en bijlage C Contractvoorwaarden opwekkersstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Powerpeers opwekkerstroom bij een elektriciteitsaansluiting

Nadere informatie

Powerpeers Contractvoorwaarden en tarieven opwekkersstroom

Powerpeers Contractvoorwaarden en tarieven opwekkersstroom Powerpeers Contractvoorwaarden en tarieven opwekkersstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten met een slimme meter die namens Powerpeers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 10

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom april Pagina 1/ 10 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 10 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging

Nadere informatie

Onderhoudsabonnement. Wilt u reparaties uitbesteden?

Onderhoudsabonnement. Wilt u reparaties uitbesteden? Onderhoudsabonnement Wilt u reparaties uitbesteden? Waarom een Onderhoudsabonnement? Moet u de verwarming bijvullen, of piepen uw scharnieren? Voor een aantal reparaties bent u als u een woning huurt,

Nadere informatie

+ + Contractvoorwaarden Wind uit NL 3 & 5 jaar + Combivoordeel 1 juni Pagina 1/ 5

+ + Contractvoorwaarden Wind uit NL 3 & 5 jaar + Combivoordeel 1 juni Pagina 1/ 5 + + www.greenchoice.nl Pagina 1/ 5 Groene stroom uit Nederlandse Wind en bosgecompenseerd gas. Dit contract heeft een vaste looptijd van 3 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum van levering. Voor

Nadere informatie

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs.

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs. N.V. Nuon Sales Nederland Postbus 40021 (PAC RA624G), 6803 HA Arnhem de heer T.D.M. Witlox Camstrastrjitte 15 9036 MB MENAAM 9036MB15 Postadres Postbus 40021 6803 HA Arnhem Telefoon 0900 08 08 www.nuon.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Inhoud Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Nadere informatie

Bijlage A Powerpeers Modelcontractvoorwaarden samenstroom

Bijlage A Powerpeers Modelcontractvoorwaarden samenstroom Bijlage A Powerpeers Modelcontractvoorwaarden samenstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze Modelcontractvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van Powerpeers samenstroom bij een elektriciteitsaansluiting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere kleinverbruikers 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland,

Nadere informatie

Tarievenblad zakelijk

Tarievenblad zakelijk Tarievenblad zakelijk 2019-01 Groene stroom en CO2-gecompenseerd gas - MKB 1 jaar vast Zakelijke tarieven 1-jaarscontract Onderstaande vaste leveringstarieven gelden voor zakelijke klanten die zich in

Nadere informatie

Tarievenblad zakelijk

Tarievenblad zakelijk Tarievenblad zakelijk 2019-02 Groene stroom en CO2-gecompenseerd gas - MKB 1 jaar vast Zakelijke tarieven 1-jaarscontract Onderstaande vaste leveringstarieven gelden voor zakelijke klanten die zich in

Nadere informatie

Energie. Bevestigingsbrief voor de leveringsovereenkomst van EnergyZero. wordt geleverd door EnergyZero. Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero

Energie. Bevestigingsbrief voor de leveringsovereenkomst van EnergyZero. wordt geleverd door EnergyZero. Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero Energie wordt geleverd door EnergyZero Bevestigingsbrief voor de leveringsovereenkomst van EnergyZero Ben Energie wordt geleverd door EnergyZero EnergyZero BV Stationsplein 45 A4.204 3013 AK Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Postadres Postbus 116 3900 AC Veenendaal Bezoekadres Industrielaan 34 3903 AD Veenendaal

Nadere informatie

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom 1 juni Pagina 1/ 8

Contractvoorwaarden Nederlandse Windstroom 1 juni Pagina 1/ 8 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 8 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of bosgecompenseerd gas. Dit contract heeft een vaste looptijd van 1 jaar. Deze looptijd gaat in op de startdatum van levering. Voor

Nadere informatie

Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons

Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging van energieleveranciers in Nederland. In de Commissie Zelfregulering van de Sociaal-

Nadere informatie

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom en Groengas april Pagina 1/ 9

Contractvoorwaarden voor Nederlandse Windstroom en Groengas april Pagina 1/ 9 www.greenchoice.nl Pagina 1/ 9 Groene stroom uit Nederlandse Wind en/of groen gas. De looptijd van dit contract is 1 jaar met een opzegtermijn van 30 dagen. Start Greenchoice de levering niet per de 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging

Nadere informatie

Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons

Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze voorwaarden zijn er voor u en voor ons Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland, de vereniging van energieleveranciers in Nederland. In de Commissie Zelfregulering van de Sociaal-Economische

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten en zakelijke afnemers op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas Kleinverbruik

Toelichting voor consumenten en zakelijke afnemers op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas Kleinverbruik Toelichting voor consumenten en zakelijke afnemers op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas Kleinverbruik Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) 1 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontract

MAIN Energie Modelcontract MAIN Energie Modelcontract Hieronder vindt u het MAIN Energie Modelcontract. Het format van het Modelcontract is vastgelegd bij wet- en regelgeving. We doen u graag een aanbod conform het onderstaande

Nadere informatie

Contractvoorwaarden en tarieven

Contractvoorwaarden en tarieven Powerpeers Samenstroom vaste prijs 3 jaar Powerpeers Gas met CO2-compensatie vaste prijs 3 jaar Contractvoorwaarden en tarieven Energie voor elkaar 1. Deelplatform. Powerpeers is een deelplatform voor

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit profiel kleinverbruikaansluitingen vast tarief elektriciteit

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit profiel kleinverbruikaansluitingen vast tarief elektriciteit Leveringsvoorwaarden Elektriciteit profiel kleinverbruikaansluitingen vast tarief elektriciteit Versie: 11/2018 Datum inwerkingtreding 1 november 2018 Op jouw Leveringsovereenkomst zijn de Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013) Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere kleinverbruikers 2017

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere kleinverbruikers 2017 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan particuliere kleinverbruikers 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland,

Nadere informatie

Serviceovereenkomst Basis H&V

Serviceovereenkomst Basis H&V Serviceovereenkomst Basis H&V De ondergetekenden, Van der Hulst & Verlaan Financiële Planning en Vermogenscoördinatie B.V. gevestigd aan de Burgemeester Pabstlaan 10 C- 10 te Hoofddorp, 2131 XE te Hoofddorp

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas.

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas. Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas

Toelichting voor consumenten op de Algemene Leveringsvoorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas Toelichting voor consumenten voor de levering van elektriciteit en gas september 2014 v.42-01 Deze algemene toelichting is opgesteld door EnergieNed en dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Powerpeers Contractvoorwaarden en tarieven opwekkersstroom

Powerpeers Contractvoorwaarden en tarieven opwekkersstroom Powerpeers Contractvoorwaarden en tarieven opwekkersstroom 1 Energielevering 1.1 Toepasselijkheid Deze contractvoorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten met een slimme meter die namens Powerpeers

Nadere informatie

Productvoorwaarden januari 2018

Productvoorwaarden januari 2018 Productvoorwaarden januari 2018 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Begrippenlijst Energielevering Overstappen Gegevensbescherming Correspondentie

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers april Eneco

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers april Eneco Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 1 april 2017 Eneco Postbus 1014 3000 BA Rotterdam www.eneco.nl/voorwaarden www.eneco.nl/mkbvoorwaarden ELB.FOL.ADS.ALG.02/17

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2017) 1 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden zijn van Energie-Nederland,

Nadere informatie

Bijlage B1. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

Bijlage B1. Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Bijlage B1 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 1 april 2017 \ versie 2017 Door wie zijn deze algemene voorwaarden gemaakt? Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ADSL VDSL VDSL Bonding

ADSL VDSL VDSL Bonding Bestelformulier (x)dsl 1/5 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten en

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast 1 Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding tussen de bronnen

Nadere informatie

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017

voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie