DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG"

Transcriptie

1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, OKTOBER 2011, JAARGANG 1 Allerheiligen Allerzielen Vrijwilligersmarkt Kloosterleven

2 Colofon Inhoudsopgave Parochie Parochiesecretariaat St. Benedictus Prinses Irenestraat EA ELST Tel Maandag t/m vrijdag van tot uur Dianne Huberts en Betty de Jong-Windau Website: Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus Pastorale wacht: tel Parochiebestuur Pastoor Hans Hermens (voorzitter) Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter) Theo Peters (secretaris) Gerard Giesen (penningmeester) Willy Verhoeven (lid) Hans Jansen (lid) Redactie Vincent Bos Paul Kogels Margreet Sanders Willy Verhoeven Yvonne Vos Medewerkers Margreet Altink Irene van der Horst Hannie van Kempen John Rademakers Marlies Rothoff Verschijning 10x per jaar Bijdrage parochieblad Aandacht Overmaken naar bankrekening van de eigen locatie Copyright 2010 Allerzielen In deze uitgave van Aandacht staat Allerzielen centraal. De namen van alle dierbaren die vanaf vorig jaar oktober / november tot dezelfde tijd dit jaar zijn overleden, worden in deze Aandacht vermeld. Opdat alle overledenen niet vergeten worden. Passend daarbij is het werk van de Rafaëlgroep die mensen bijstaat die rouwen om het verlies van een dierbare. Avondwake Passend in dit nummer waaraan we denken aan de overledenen in onze St. Benedictusparochie is het artikel over de Avondwake. Wat is de betekenis ervan en hoe staat het met de animo van families om op de vooravond van een uitvaart naar de kerk te gaan voor een Avondwake. Daarover wordt verteld door Annet Evers en Anny van Leeuwen uit Valburg. VAN DE REDACTIE De indeling van deze uitgave is enigszins anders dan u gewend bent. We hebben een deel van de bestuurspagina ingeruild voor het overzicht van de overledenen per geloofsgemeenschap. FOTO VOORKANT Het is een vertrouwd geluid. De klokken luiden bij overlijden en / of uitvaart. Op de voorzijde zijn de klokken van de kerk in Indoornik afgebeeld. KOPIJ Uitgave nummer 9 (Christus Koning/Advent) verschijnt in het weekend van november. Hiervoor moet u vóór woensdag 19 oktober de intenties en kopij inleveren. Uitgave nummer 10 (kerstnummer) verschijnt in het weekend van december. Hiervoor moet u vóór woensdag 23 november de intenties en kopij inleveren. Vormgeving en druk: Leonard Nijmegen bv 2

3 Woord voor onderweg Allerheiligen - Allerzielen Twee dagen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in onze katholieke traditie en toch staan ze in onze beleving zo los van elkaar. De ouderen onder ons weten nog dat de dag van Allerheiligen een feestdag was en natuurlijk was daar een feestelijke eucharistieviering aan verbonden. Een dag om stil te staan bij al die mannen en vrouwen die ons zijn voorgegaan en door de kerk heilig zijn verklaard. Een aantal spraken door hun bijzondere leven tot onze verbeelding. Ikzelf kan me nog goed de verhalen van Damiaan, van Peerke Donders en zovele andere herinneren, spannende verhalen over mensen die hun leven hebben gegeven. Op school konden we ademloos luisteren naar hun levens. Maar in de laatste jaren is er een zekere omslag gekomen, Allerheiligen is geen vrije dag meer en de viering op Allerzielen heeft steeds meer aandacht gekregen. Zijn de heiligen ongrijpbaar geworden of, en ik denk dat dat meer waar is, hebben we steeds meer behoefte gekregen om onze dierbaren te gedenken? de herinnering aan de vele mensen die ik had leren kennen en die nu gestorven zijn. Namen komen naar boven, levensverhalen, sommige oud en vol, anderen jong en plotseling afgebroken. Elke keer weer was het een bijzonder moment in het jaar en in de kerk dat lege bord waarop, je wist het, weer snel nieuwe kruisjes zouden komen te hangen. Misschien is die late avond wel even een moment van stilstand, van even tussen leven en dood mogen zijn. Natuurlijk, ik weet het, het kan niet, maar toch, even op adem komen, voordat nieuw verdriet zich weer aandient. We hebben die momenten nodig, maar bovenal hebben we mensen nodig om samen het verdriet te delen. We hebben ons geloof nodig dat al die lichtpuntjes bij onze God verenigd worden tot één eeuwig licht waar onze dierbaren mogen voortleven. Ronald Heinen. Juist met Allerzielen stromen de kerken in deze jaren vol, komen families weer bij elkaar en op veel plaatsen gaan mensen na de viering naar het kerkhof om een lichtje te plaatsen op het graf. Vele jaren heb ik in Angeren tussen twee kerkhoven in gewoond en laat op de avond van 2 november liep ik altijd even in alle stilte over het kerkhof heen als iedereen al weer lang naar huis was gegaan. De vele lichtjes brandden dan nog en het was indrukwekkend, de stilte, de lichtpuntjes en daar doorheen pastoraal team en parochiemedewerker Hans Hermens, pastoor en teamleider Tel hermensh@hotmail.com Aandachtsveld: liturgie John Rademakers, parochiemedewerker Tel crademakers@hetnet.nl Aandachtsveld: seniorenpastoraat Ronald Heinen, diaken Tel rheinen@stbenedictus.nl Aandachtsveld: katechese en diaconie Julia van Wel-Berretty, pastoraal werkster Tel jvanwel@stbenedictus.nl Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en nieuwbouwwijken Margreet Chatelion Counet-Sanders, pastoraal werkster Tel margreetsanders@hotmail.com Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en jongeren Dick Juijn, pastoraal werker Tel dickjuijn@planet.nl Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw en diaconie 3

4 Herdenken / Overzicht overledenen Van mens tot mens Op Allerzielen staan we stil bij alle dierbare mensen die door de dood niet langer bij ons zijn. Een troostrijk gebeuren, waarbij onze gebeden, gedachten en herinneringen in het bijzonder bij hen zijn. De tijd van rouw laat zich niet beperken tot de herdenking op Allerzielen. De parochie vindt het belangrijk om contact te houden met mensen die een dierbare moeten missen: hun partner of kind, een vader of moeder, broer of zus. In Elst is in 2001 door Nol Sales en pator Janine Kallen samen met parochianen, die zelf een dierbare verloren hebben, een werkgroep ontstaan die mensen in de rouw wat troost en steun biedt. Dit gebeurt door nabestaanden gedurende twee jaar een aantal brieven te sturen. Deze brieven zijn samengesteld door mensen die uit eigen ervaring weten hoe zwaar het is om zonder dierbare verder te moeten leven. In de brieven wordt geschreven over wat je tegen kunt komen in je rouwproces. Ook bevat elke brief een gedicht en een gebed of psalm die troostend zijn en treffend weergeven wat je in de rouw kunt ervaren. De werkgroep bestaat uit drie personen die sinds 2010 in de gehele St. Benedictusparochie de brieven verstuurt. Veel nabestaanden ervaren deze brieven als heel troostrijk. In 2003 is er in Elst naast deze werkgroep de Rafaëlgroep ontstaan. Dat is een rouwgespreksgroep voor mensen die ongeveer een jaar geleden een dierbare hebben verloren. Ook mensen die korter of al (veel) langer geleden een dierbaar mens moeten missen, zijn welkom. Het is een gespreksgroep voor mensen in de rouw die met lotgenoten hun gevoelens en ervaringen willen delen. Het werkelijk beseffen dat die dierbare mens er niet meer is kan een zware opgave zijn. Het leven verandert zo ingrijpend, dat het goed kan zijn om met anderen, die een soortgelijk verlies hebben geleden, van gedachten te wisselen. Mede-initiatiefneemster van deze groep is Janine Kallen. De gesprekken vinden nu plaats onder begeleiding van Julia van Wel, Marion Hetzel en Berdine de Vos. De groep komt om de drie weken acht keer bij elkaar. Aan de hand van thema s komen de vele facetten van rouw aan bod. Na drie maanden is er een terugkombijeenkomst. Deelnemers komen inmiddels uit alle geloofsgemeenschappen van de parochie. De Rafaëlgroep is genoemd naar de aartsengel Rafaël, die in het bijbelboek Tobit reisgenoot is van Tobias, Tobit s zoon. Hij geneest en zegt: God heeft mij gezonden om te genezen. Mensen die in de afgelopen jaren met de Rafaëlgroep mee hebben gedaan, hebben aan elkaar mogen ervaren hoe helend, genezend en troostrijk het is je rouw met lotgenoten te kunnen delen. Hun dierbaren blijven altijd bij hen in de herinneringen, in het verdriet en het gemis, maar daarnaast ervaren ze dat er weer leven mogelijk is. Er is weinig troostrijker voor de mens dan de simpele ontdekking dat andere mensen precies hetzelfde gevoeld hebben Boudien Dierick Overledenen per geloofsgemeenschap Parochianen die ons na 1 november 2010 ontvallen zijn: DRIEL: Engelbert van Baal, overleden , 2 jaar. Truus Klaassen, overleden , 80 jaar. Hans Willemsen, overleden , 67 jaar. Rudolf Janischka, overleden , 74 jaar. Hester van Elk-Dolman, overleden , 89 jaar. Jan Schuiling, overleden , 88 jaar. Catherina Dinnissen-Derksen, overleden op , 84 jaar. Katrien van Zweden-van den Dam, overleden , 59 jaar. Antoon Peters, overleden , 72 jaar Toos van Bentum-Zwartjens, overleden , 86 jaar Piet Smeenk, overleden , 81 jaar. Grady van den Brink-van Leur, overleden , 72 jaar. Timo Verplak, overleden , 4 jaar. Hans Berends, overleden , 63 jaar. 4

5 Overzicht overledenen Truus Arns-Schuiling, overleden , 97 jaar. Bertha Bennik-Barends, overleden , 95 jaar. Grad ten Westenend, overleden , 83 jaar. Bart Scheerder, overleden , 84 jaar. Riek Hendriks, overleden , 75 jaar. Alida Verhoef-Schuiling, overleden , 95 jaar ELST Jan Hendriks, overleden , 71 jaar. Thea Derksen, overleden , 67 jaar. Toon Wissing, overleden , 70 jaar. Truus Wouters-Straatman, overleden , 96 jaar. Magda Kropman, overleden , 65 jaar. Diny v.d. Pauw-Hendriks, overleden , 89 jaar. Riek Berendsen-Houterman, overleden , 87 jaar. Sjac Burgers, overleden , 59 jaar. Jan Haarlink, overleden , 86 jaar. Jo Peters, overleden , 76 jaar. Annie Arends-de Wijs, overleden , 86 jaar. Geert Turk, overleden , 69 jaar. Dini Jansen-van Aken, overleden , 81 jaar. Jan Gelissen, overleden , 86 jaar. Diet Baltussen-Jansen, overleden , 91 jaar. Nellie Sonderen-Albers v.d. Linden, overleden , 94 jaar. Jan Hermsen, overleden , 82 jaar. Fred Peters, overleden , 77 jaar. Jan Arends, overleden , 87 jaar. Ilse de Haar-Derksen, overleden , 44 jaar. Geert Fassbender, overleden , 82 jaar. Geert Janssen, overleden , 50 jaar. Hannie van Haaren, overleden , 83 jaar. Beb van den Ham-Hoevenaars, overleden , 70 jaar. Jaques van de Geer, overleden , 70 jaar. Peter Nillesen, overleden , 51 jaar. Theo Polman, overleden , 78 jaar. Corrie Bernds-Boerboom, overleden , 82 jaar. Wilma van Heumen, overleden , 56 jaar. Riet Joosten-Janssen, overleden , 73 jaar. Dora Pes-Joosten, overleden , 92 jaar. Annie Holleman-Eichelsheim, overleden , 89 jaar. Ton Teunissen, overleden , 79 jaar. Lucia Kortthouwer-van Lier, overleden , 95 jaar. Diny Coenders-Bouwman, overleden , 75 jaar. Theo Kempkes, overleden , 77 jaar. Herm Lenssen, overleden , 81 jaar. Wilhelmina Gidding-Sonneveld, overleden , 82 jaar. Jan Clappers, overleden , 93 jaar. Jan Sengers, overleden , 71 jaar. Door Geerlings-Janssen, overleden , 79 jaar. Miep Hendriks-Spaan, overleden , 91 jaar. Yvonne Gartz-van Eekelen, overleden , 61 jaar. Theo Willemsen, overleden , 71 jaar. Leida Kersten-ten Westenend, overleden , 84 jaar. Nelly Nas, overleden , 96 jaar. Toon van Haaren, overleden , 82 jaar. Thé Janssen, overleden , 84 jaar. Jo Croonen, overleden , 76 jaar. Wim Martens, overleden , 102 jaar. Grady Hartjes, overleden , 70 jaar HERVELD Jan Giesen, overleden , 77 jaar. Riet Broenland-Veens, overleden , 65 jaar. Eef Wouters, overleden , 66 jaar. Gerard van Noordenburg, overleden , 79 jaar. Toon van Schadewijk, overleden , 79 jaar. Wim Selman, overleden , 50 jaar. Diny Verheijen-Schrama, overleden , 60 jaar. Cor van Elk, overleden , 80 jaar. Tonnie Rikken, overleden , 71 jaar. Wim Jansen, overleden , 64 jaar. Anny Tijssen-Roelofs, overleden , 58 jaar. HETEREN Meeriam van London, overleden , 39 jaar. Frans Willems, overleden , 81 jaar. Wies Peters-Gerrets, overleden , 67 jaar. Willemina van Hal-de Bruijn, overleden , 91 jaar. Grada Hartjes, overleden , 70 jaar Vervolg overzicht overledenen op pagina 6. 5

6 Vervolg overzicht overledenen / Van de bestuurstafel INDOORNIK Ada de Haan Nijenhuis, overleden , 66 jaar. Theo Wiggelman, overleden , 70 jaar. Jacobus de Groot, overleden , 77 jaar. Bart Evers, overleden , 70 jaar. Wim Peperkamp, overleden , 72 jaar. LENT Gerard Reuser, overleden , 93 jaar. Theo Kouwenhoven, overleden , 83 jaar. Door Houterman van Brakel, overleden , 81 jaar. Eef Jansen, overleden , 61 jaar. Theo Teunissen, overleden , 57 jaar. Jan Berns, overleden , 80 jaar. Netty van Koolwijk-Wolf, overleden , 92 jaar. Marietje Rikken-Lieskamp, overleden , 92 jaar. Ruud Elbers, overleden , 88 jaar. An Beker-Lintsen, overleden , 91 jaar. Bertus van Laar, overleden , 96 jaar. Toos van Ballegooij-Wanders, overleden , 76 jaar. Ingrid Straatman, overleden , 51 jaar. Toon Teunissen, overleden op , 72 jaar. Mies Willemsen-Teunissen, overleden , 84 jaar. Jan van Antwerpen, overleden , 72 jaar. Cor Hafkenscheid-Albers, overleden , 73 jaar. Theo Janssen, overleden , 79 jaar. Bardina Goijvaerts-Hagen, overleden , 58 jaar. OOSTERHOUT Henk Krijnen, overleden , 81 jaar. Doortje Rikken-Buys, overleden , 92 jaar. Cato Mahler-Gerdsen, overleden , 91 jaar. Grada Klomp-sloot, overleden , 96 jaar. Jaap van Dam, overleden , 89 jaar. Huib Broos, overleden , 49 jaar. Dora Free-Scholten, overleden , 87 jaar. Maria Antonia Folker-Klaassen, overleden , 86 jaar. Jan van Antwerpen, overleden , 82 jaar. Tilly Spaan-van Haren, overleden , 76 jaar. Maria Degen van den Bungelaar, overleden , 81 jaar. Truus Huting-van Eck, overleden , 88 jaar. Stef Degen, overleden , 78 jaar. Annie Leenders-Knipping, overleden , 74 jaar. Rosa Huisman-Geurts, overleden , 86 jaar. Tom Eltink, overleden op , 77 jaar. Pastoor Scholten overleden , 91 jaar. Jan Jansen, overleden , 83 jaar. Jan Kampschreur, overleden , 91 jaar. Theo Driessen, overleden, , 72 jaar. Theo Mientjes, overleden , van 83 jaar. Jan Maassen, overleden , 85 jaar. Piet Jansen overleden , 74 jaar. Van de bestuurstafel Rondje geloofsgemeenschappen Pastoor Hans Hermens, pastoraal werker Dick Juijn en een lid van het parochiebestuur hebben de voorbije maanden gesproken met locatieraden en pastoraatsgroepen van de acht geloofsgemeenschappen. Doel was de vitaliteit van de parochie te onderzoeken door middel van een sterktezwakteanalyse van de plaatselijke gemeenschap. Aan de hand van diverse vragen op het gebied van liturgisch, catechetisch, diaconaal, opbouw en financieel draagvlak, maar ook over de onderwerpen: relaties met anderen, bereikbaarheid, beheer en bezetting locatieraad en pastoraatsgroep hebben we geprobeerd een goed beeld te krijgen van de levensvatbaarheid van de geloofsgemeenschappen. De bezoeken hebben wij als zeer plezierig ervaren en van verschillende kanten was aandacht en begrip voor de standpunten en ideeën. Tezamen met het beleidsplan van het pastorale team, het rapport van de adviescommissie gebouwen, de Kaskicijfers, die door iedere locatie zelf zijn opgegeven, de financiële situatie en het rapport van bovengenoemde analyse zullen het Pastorale Team en het Parochiebestuur een beleid gaan uitzetten voor de komende jaren. Hierin zal naar verwachting ook duidelijkheid worden gegeven over hoe we in de toekomst verder moeten omgaan met onze acht kerkgebouwen. Nadere informatie volgt naar verwachting in het eerste kwartaal van VALBURG Bets Leenders, overleden , 67 jaar. Truus Krijnen, overleden , 92 jaar. 6

7 Benedictijnen en Benedictinessen Bezoek teamleden aan de abdij van Egmond Binnen Benedictijnen en Benedictinessen We onderbreken onze artikelenreeks voor een keer om eens stil te staan bij de kloosters die we om ons heen nog steeds mogen ontdekken. Om enig inzicht te krijgen in de regel van Benedictus is het niet alleen goed om te lezen, maar ook om die te ondergaan. Daarom is het pastoresteam onlangs naar het klooster in Egmond getogen, als vervolg op een eerder bezoek met de pastoraatsgroepen in Doetinchem en vorig jaar met het team naar Affligem in België. We trokken ons enkele dagen terug in het kloosterleven, deden mee met het getijdegebed, ondergingen de pracht en de klank van de psalmen en vierden de eucharistie. Alles in een strak ritme, met de eigen tijden. Maar ook tussen de vieringen was het kloosterleven voelbaar in ons midden. De maaltijden werden in stilte genoten, immers door de stilte konden we met aandacht eten. lange historie. Zo wordt al in de 10e eeuw een abdij in Egmond gesticht. In de 11e eeuw wordt de abdij van Affligem gesticht. Beide zijn nu door het pastoresteam bezocht. Er zijn echter ook tijden dat het benedictijnse leven zo goed als verdwenen is in de Lage Landen. De Reformatie en het ontstaan van de Republiek der zeven verenigde Nederlanden (in de 17e eeuw) maken een einde aan het kloosterleven in de Noordelijke Nederlanden. Na de Franse Revolutie worden in Vlaanderen de kloosters opgeheven. De kloosterlingen gaan in verstrooiing leven. De 19e eeuw is een eeuw van herstel voor het kloosterleven. Dit gebeurt vanuit verschillende benedictijnse tradities in het buitenland. Zo zullen de abdijen in Vlaanderen zich aansluiten bij de hervorming in Italië vanuit Subiaco. In Frankrijk sticht Dom Guéranger de abdij van Solesmes. Van hieruit zullen de huidige abdijen in Nederland gesticht worden. De abdij van Beuron in Duitsland ligt aan de verre oorsprong van enkele abdijen in België. Thans kennen de Lage Landen elf mannelijke benedictijnse gemeenschappen en acht vrouwelijke benedictijnse gemeenschappen Het behoeft geen verdere uitleg dat sommige kloosters momenteel een moeizaam bestaan leiden, maar de historie heeft ons geleerd dat er telkens weer een opbloei kan ontstaan vanuit de meest onverwachte hoeken. Ronald Heinen De Benedictijnen kennen een lange traditie in de Lage Landen. De eerste missionarissen zijn monniken. De twee belangrijkste namen uit de 7e en 8e eeuw zijn Amandus voor Vlaanderen en Willibrord voor Holland en Friesland. Met vele andere missionarissen waren zij Benedictijnen. Voor onze streek was dat natuurlijk Werenfridus die begraven werd op de plaats van de Grote Kerk te Elst. Rond 700 bestaan al benedictijner abdijen in Gent (Vlaanderen) en in Susteren (Nederland). Enkele van de huidige benedictijnse abdijen kennen een 7

8 Driel Maria O.L.V. Geboorte Kerkstraat 27, 6665 CE Driel Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en donderdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Riky Janssen, tel Locatieraad: Marcel Rademakers, tel Parochieblad: Margreet Altink, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel Bijdragen kerkbalans: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel De namen klinken en herinneringen komen boven, het verdriet is weer voelbaar. Hoe pijnlijk ook, we voelen altijd dat het goed is om bij elkaar te zijn, om het verdriet samen te delen. Wij staan ook stil bij allen die al langer geleden zijn gestorven, maar die we blijven missen. De families van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een uitnodiging voor deze viering. Wij plaatsen de kruisjes met de namen in ons midden. Na de viering kunnen de nabestaanden de kruisjes mee naar huis nemen. Wij nodigen allen uit om in deze viering samen te komen, om zo elkaar tot troost en steun te zijn. Ieder waar je veel van houdt zal warmte blijven geven. Ook al zijn ze niet gebleven, ze zijn altijd een deel van jou, een stukje van je leven. Overleden Op een aparte pagina in dit blad staan de namen van de overledenen in het afgelopen jaar, ook van de mensen die onlangs zijn overleden, met data van overlijden en de leeftijd. Wij herhalen dit niet op deze pagina. Niet alle gestorvenen zijn vanuit onze kerk naar de laatste rustplaats gebracht, maar ze hebben in ons midden geleefd. In de bijlage Aandacht Extra kunt u een in memoriam lezen over de laatste overledenen: Bart Scheerder en Alida Verhoef-Schuiling. Intenties In verband met de hoeveelheid intenties, met name voor de Allerzielenviering, is besloten om de intenties op de bijlage te vermelden. Daarom op deze pagina verslagen en activiteiten van onze kerkgemeenschap in Driel. September voorbij De maand september is een maand vol drukte in onze kerk. Allereerst was op zondag 4 september de startviering met onze twee koren Enjoy en Cantorije. Dit keer was het thema: Waar wil je heengaan, gebaseerd op de tekst van het lied van de Ierse Iona community: Waar wil je heengaan en kan ik je volgen? Tot uitdrukking werd gebracht dat wij een kerk van mensen zijn, maar vooral ook hoe wij kerk willen zijn, wat ons voor ogen staat en wat voor ons belangrijk is. De kerk gaat niet onder door gebrek aan massa, maar ze heeft wel behoefte aan het feit dat de een tegen de ander zegt: Hé, ik geloof, geloof jij ook? Waar we ook heengaan, laten we samen gaan en elkaar vasthouden. De tekst van de slotgedachte in deze viering. Vervolgens was op zaterdag 17 september de Polenherdenking. Elk jaar komt een delegatie van onze zusterparochie in Jelenia- Góra/Cieplice, alsmede de kinderen van de muziekgroep Promyki Krakowa uit Krakau. Dit keer was er ook een militaire kapel uit Krakau. Na de herdenking op het Polenplein is altijd in het begin van de avond de Polenmis in onze kerk. Het is heel bijzonder om samen met onze Poolse gasten te vieren en Poolse liederen te zingen. Voorgangers waren pastoor Hans Hermens, pastoor Józef Stec van Cieplice en diaken Ronald Heinen. Een indrukwekkend gebeuren, dat een vervolg kreeg in de processie naar het Polenmonument op het plein. Daar werd gezongen, gebeden en een brandende kaars geplaatst bij de namen van de gesneuvelde soldaten. Het was een mooie afsluiting van een indrukwekkende viering. Allerzielenviering In deze viering op woensdagavond 2 november om uur komen we samen om onze dierbare overledenen te gedenken. Een bijzonder moment is het noemen van de namen van hen die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Koor Enjoy Nog even willen wij hier opnieuw attenderen op het HERFST-KERSTproject, dat op woensdag 5 oktober begint. Dit houdt in dat je wekelijks een repetitie kunt meemaken om de sfeer en de gezelligheid in dit koor te proeven. Dus kun je een beetje zingen: vanaf 5 oktober van uur van harte welkom in de RKkerk te Driel. Koor Cantorije Op het moment dat u deze regels leest, heeft het koor een uitstapje naar Osnabrück achter de rug. Op zaterdagmorgen 1 oktober vertrok het koor naar deze plaats. Aan het eind van de middag zong het koor in de St. Matthäuskirche in Melle, waar men ook de overnachting had geboekt. In de bijlage Aandacht Extra een verslag hiervan. Sint Maartensviering Op vrijdagavond 11 november wordt een Sint Maartensviering gehouden, in samenwerking met de Protestantse Gemeente in Driel. Alle kinderen worden uitgenodigd om met een lampion naar de kerk te komen, waar een mooi verhaal wordt verteld. Aansluitend kunnen de kinderen het dorp intrekken om langs de deuren te gaan. Meer informatie op de flyers tegen die tijd. Ook zullen de kinderen via de school een uitnodiging ontvangen. Aanvang van de viering: uur. 8

9 Herveld St. Willibrordus St. Willibrordusstraat 2, 6674 BH Herveld Tel. sacristie: Tel. parochiesecretariaat St. Benedictus: Website: Contactpersonen Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, tel Locatieraad: Wim Janssen, tel Parochieblad: Paul Kogels, tel Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Herveld Allerzielen 2011 De Allerzielenviering is dit jaar op woensdag 2 november om uur. Voor de overledenen van het afgelopen jaar wordt er tijdens deze viering een kaarsje aangestoken bij het nagedachteniskruisje. De nabestaanden van de overledenen van Intenties 9 oktober Bedevaartgangers van Kevelaer, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, overleden ouders Theodorus van Leeuwen, Petrus van Dijk en Maria Sturkenboom, Geert van Noordenburg, overleden ouders Philipsenhet afgelopen jaar zullen door middel van Raab, overleden ouders Potjes-Louvet, een brief uitgenodigd worden voor deze Vincent Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Allerzielenviering. Aan het eind van de Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, viering kan het nagedachteniskruisje worden meegenomen naar huis. Vanaf uur is er de mogelijkheid om in Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller Evegrardus Anthonius Wouters de kerk een graflichtje te kopen voor 1,-- (kostprijs). Het graflichtje kunt u dan bij het graf of de urn van uw dierbare(n) plaatsen. Het kerkhof zal die avond verlicht zijn. Na de viering zullen de graven worden gezegend door diaken Ronald Heinen. We nodigen u allen van harte uit om van deze 15 oktober Bedevaartgangers van Kevelaer, Theo Bombach, Hent en Riek Brugman- Schaars, Gerard Burgers, Martha Burgers- Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Piet Latta, Geert van Noordenburg, Sienie Allerzielenviering een mooie gedenkviering te Roelofs-van Meel, Wilhelmus Theodorus maken voor al onze dierbare overledenen. Fransiscus Selman, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Namens werkgroep Liturgisch Beraad, Erna Nijenhuis en Maria Tacke Overleden Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters 23 oktober Bedevaartgangers van Kevelaer, Op woensdag 3 augustus is Johanna Maria Corry van Brandenburg-Veens, Cornelis Theodora Tijssen-Roelofs (1953) overleden. Voor een kort in memoriam verwijzen wij u Johannes van Elk, Paul van Elk, jaargetijde Grada Aleida Josephina M. Giesen-Fierkens, naar Aandacht Extra. overleden ouders Hessing-Meeuwsen, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Riet Peperkamp en dochter Margo, Vincent Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Wilhelmus Theodorus Fransiscus Selman, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters 29 oktober Bedevaartgangers van Kevelaer, Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, overleden ouders Latta-Peperkamp, overleden ouders Peperkamp-van Heumen, overleden ouders Philipsen-Raab, overleden ouders Potjes- Louvet, Vincent Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Mien Vilier, Appie Winnemuller, Evegrardus Anthonius Wouters 2 november (Allerzielen) Bedevaartgangers van Kevelaer, Wim Besselink, overleden ouders Besselink-Latta, Cornelis Johannes van Elk, Jan Giesen, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Albertus van Kempen, Johannes van Kempen en echtgenote, overleden ouders Theodorus van Leeuwen, Petrus van Dijk en Maria Sturkenboom, Johanna Tijssen-Roelofs, Herman Veens, Martinus Veens, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, overleden ouders Piet en Sientje van Vlaanderen-van Meel, Appie Winnemuller, Johannes Winnemuller en echtgenote, Evegrardus Anthonius Wouters 6 november Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, overleden ouders Giesen-Fierkens, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Albertus Merkus, jaargetijde Vincent Potjes, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Jo Vilier en familie, Appie Winnemuller 12 november Hent en Riek Brugman-Schaars, Gerard Burgers, Martha Burgers-Hermens, Cornelis Johannes van Elk, Paul van Elk, Wilhelmus Stephanus Maria Jansen, Piet Latta, overleden ouders Theodorus van Leeuwen, Petrus van Dijk en Maria Sturkenboom, Sienie Roelofs-van Meel, Johanna Tijssen-Roelofs, Lamberdina Elisabeth Verheijen-Schrama, Appie Winnemuller 9

10 Heteren O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Kerkplein 1, 6666 AK Heteren Tel Locatiesecretariaat: donderdag van tot uur (ook voor het aanleveren van kopij voor in het parochieblad Aand8cht/Aand8chtExtra) Contactpersonen Pastoraatsgroep en Parochieblad: Yvonne van Eldonk, tel Locatieraad: M. vd Lindeloof, tel , Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Heteren Bijdrage kerkbalans: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Heteren Intenties zondag 16 oktober Willie en Corry Menting-de Bruin; ouders Hoksbergen-Janssen en zoon Bernard; Piet de Groot; Geert Hendriks; jrgd. Bertus Brugmans. zaterdag 23 oktober Johannes Roes en Hermina Deurvorst; Pastoor Wim Wolters; fam. Wim Nijenhuis; overleden ouders Frederiks; overleden ouders Joosten en zoon Jan en dochter Sien; ouders Velthuizen- Dennissen; Remke de Bruijn-Dijkstra; Ruth Cobussen en Daniëlle-Jansma. zaterdag 30 oktober Herman van Burgsteden; Mien Driessenen Daniëlle Jansma; overleden ouders Vos- Selman; overleden ouders Lamers-Staring; ouders Tijssen-Gerritsen; ouders Burgers- Rutjes en Bets Burgers; Jan Bouwmans; Cobus Heijmans; Wim en Wies Peters; Hein Kuijpers; ouders de Ruijter-Leenders en zoon; pastoor Wim Engelen en pastoor Herman van Burgsteden. zaterdag 5 november Fam. Eulink-Peters; ouders Kuijpers-Klein Hofmeijer; Marianne Eulink; fam. Elberse; To Polman; Frans Willems. zondag 13 november Ouders Schuiling-Driessen. Soppe; ouders Kuijpers-Klein Hofmeijer; ouders Gerritsen-Zijderveld. woensdag 2 november Allerzielen (De overledenen van het afgelopen jaar worden ook vermeld in het centrale deel in dit blad) Gradus Brugmans en Hendrika Brugmans- Coenders; Joop Driessen; ouders van Elferen- Overleden Op 7 augustus overleed Mientje van Hal-de Bruijn, echtgenote van Hent van Hal, 91 jaar oud (geboren op 22 januari 1920). De uitvaartdienst was op donderdag 11 augustus in onze kerk, waarna ze op ons kerkhof is begraven. Eimers en Bart van Elferen; Sabina Hendriks; ouders Jan en Hermien Koenders; Piet de Groodt; ouders Kuijpers-Klein Hofmeijer; Annie Stokman; ouders Degen-Hermsen; ouders Startzondag in de Vloedschuur zondag 4 september Een mooie uitnodiging hebben wij ontvangen Bokman-Langen; ouders Jan en Sophia Degen- van de Vloedschuurgemeente voor hun Meeuwsen; ouders Leenders-Hoenselaar startzondag, met het programma erbij. en kinderen; ouders Peelen-Huisman; Thé Peelen; Piet en Trui Driessen-Gerritsen; Geert Hendriks; ouders Velthuizen-Dennissen. Bertus Thomassen; ouders Roos-Weijman; Bertus Brugmans; Guus Koetsier; fam. De Bruijn-de Namens onze geloofsgemeenschap hebben Frans (en Trudie) en ik de viering bezocht. Ik was er al vroeg, vóór half tien. Er hing een groot rood spandoek waarop iedereen welkom werd geheten, onze kerk Klein; Judith Giesen; Ruth Cobussen is open voor iedereen. Een tent met tafelsen stoelen, koffie, thee, krentenbollen e.d. Gezellig koffie gedronken, blijkt dat ik toch best veel mensen ken. Iets vóór 10 uur krijgt iedereen een boekje en gezamenlijk onder het zingen van het Vloedschuurlied lopen we de zaal in. Het thema is Liefde. Ds. Cees de Gooijer is een inspirerende man, erudiet en met gevoel voor theater. Lezingen uit het Hooglied en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan: de liefde van een aantal kanten belicht, op eigentijdse wijze. Een aantal liederen werd door de dominee zelf ook begeleid op een soort hoorn, klonk erg mooi. Aan het eind van de viering werd er nog uitleg gegeven over de rest van het programma: voor kinderen en volwassenen een apart programma, afsluitend met een lunch. Voor volwassenen was er onder meer een spelvorm met kaarten: in zelf samen te stellen groepjes van gedachten wisselen over uitspraken op de kaarten. Leek mij erg zinvol en leuk, ook om dat eens bij ons op een startzondag te doen. Ik vond het een geslaagde viering, een prettige ontspannen sfeer en..ik voelde mij inderdaad zeer welkom. YvE Taizé - viering De kerk in Heteren heeft op zaterdagavond 29 oktober om uur zijn deuren wijd voor u open staan. Het wordt een bijzondere viering: ons middenkoor FUTURE en ons gemengd koor UBI CARITAS zullen bekende acclamaties en liederen van Taizé ten gehore brengen. Het belooft een buitengewone en vooral sfeervolle viering te worden. De voorgangers in deze viering zijn Julia van Wel en John Rademakers. U bent van harte uitgenodigd. Vrijwilligersfeest! Op zaterdagavond 29 oktober zal er een feest worden georganiseerd voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. De pastoraatsgroep en de locatieraad nodigen u hiertoe van harte uit. Noteer deze datum alvast! Nadere informatie volgt nog via een persoonlijke uitnodigingsbrief in de bus. Houd uw brievenbus de komende tijd goed in de gaten! 10

11 Indoornik H. Johannes de Doper Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk Website: Geopend na tel. afspraak Contactpersonen Pastoraatsgroep: Toon Hermsen, tel Locatieraad: Adri van der Meijde, tel / adrivandermeijde@online.nl Parochieblad: Henk Berns, tel h.berns@telfort.nl Bankrekeningen: ING of Rabobank of Regiobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Indoornik Bankrekening PCI en Lourdesfonds: Intenties Weekend 8/9 oktober 2011 Riet Selman, Gerrit en Miep van Meel- Meeuwsen, Bernard van Heumen. Ouderendag Beste parochianen vanaf 70 jaar en partner, Hierbij nodigt de Caritas werkgroep van de H. Johannes de Doper-locatie in Indoornik u uit voor een Ouderendag op donderdag 3 Weekend 15/16 oktober 2011 november. Henk Burgers, Herman Arns, overleden ouders van der Meijde-Peters, Bart Evers. Het programma ziet er als volgt uit: Ontvangst tussen uur. Weekend 22/23 oktober 2011 Theo Wiggelman uur Woord en Communieviering door seniorenpastor John Rademakers Daarna voor alle kerkgangers koffie en thee Weekend 29/30 oktober 2011 met wat lekkers. Ouders Robbers-Gerritsen en kinderen, Borreltje Jaargedachtenis Bets de Ruijter-Selman. Soep en een broodje `s Middags is er een ludiek programma. Allerzielen woensdag 2 november 2011 Theo Daniël, Dort en Grada Lamers-Selman, Thee Afsluiting rond uur Henk Burgers, Gerrit en Miep van Meel- Meeuwsen, Maria Elisabeth Beukers-Sommer, Stefanus Beukers, Burga Beukers, Bernard van Heumen, Herman Arns, overleden ouders Van der Meijde-Peters, vader Jo Selman, overleden ouders en familieleden van Meel-Gerritsen, Mies Arends-Bouwman, Theo Wiggelman, Heeft u zin om hierbij aanwezig te zijn, laat het ons weten. Er wordt een bijdrage van 3,- per persoon gevraagd. Vervoer kan geregeld worden. U kunt zich aanmelden tot 22 oktober. Jan en Ada de Haan-Nijenhuis, overleden familieleden Hendriks-Coenders, overleden We hopen u te ontmoeten! ouders Siccama-v.d. Meijde, Ouders en overleden familieleden Menting-Daniel, Geert Peters Annemieke Lamers, Hennie Menting, Thea Hooyer, José van Elk, Vooraankondiging themamiddag Op dinsdagmiddag 29 november zal er een themamiddag worden verzorgd door John Rademakers. Na een korte inleiding zal er van gedachten gewisseld worden over een bepaald thema. Deze middag duurt van tot ongeveer uur en zal worden gehouden in de Ontmoeting. In het volgende parochieblad volgt meer informatie. Wilt u alvast meer weten, neemt u gerust contact op. Namens de Caritaswerkgroep: José van Elk, Wijziging/aanvulling gebruik kerkhof Met ingang van 1 september is het begraven op het nieuwe gedeelte van het kerkhof alleen mogelijk voor graftombes tot maximaal 2 lagen en niet meer voor enkele graven. De afspraken die gemaakt zijn met de nabestaanden, van de 3 overledenen die er momenteel begraven zijn, en ook de afspraken die gemaakt zijn voor het oude gedeelte blijven van kracht. Tevens wordt er op het nieuwe gedeelte een ruimte vrijgemaakt dat dienst gaat doen als strooiveldje. Op het oude gedeelte van het kerkhof wordt tussen grafnr. 97 en 101 een ruimte ingericht voor het tot stand komen van 8 urnengraven. Eerder was er een ruimte voor kindergraven. In de nieuwe situatie wordt er met de nabestaanden overlegd waar een overleden kind komt te liggen. Op het oude gedeelte mogen volgens de wet op de lijkbezorging geen graftombes meer gecreëerd worden. Namens de locatieraad en de kerkhofwerkgroep Adri van der Meijde, Secretaris 11

12 Liturgisch rooster 28e ZONDAG DOOR HET JAAR A ZATERDAG 8 OKTOBER Driel uur euv H. Hermens Dameskoor Indoornik uur wcv D. Juijn Gemengd koor Lent uur euv N. Sales en R. Heinen St. Caeciliakoor Valburg uur euv H. Hermens Chaveriem ZONDAG 9 OKTOBER Elst uur euv N. Sales en R. Heinen St. Caeciliakoor Herveld uur euv H. Hermens Gemengd koor Heteren uur euv H. Hermens Ubi Caritas Oosterhout uur wcv D. Juijn Musica Nova Mariaviering 29e ZONDAG DOOR HET JAAR A ZATERDAG 15 OKTOBER Driel uur euv H. Hermens Herenkoor Elst Geen viering. Herveld uur euv N. Sales Gemengd koor ZONDAG 16 OKTOBER Elst uur euv H. Hermens Koor zonder Grenzen Heteren uur wcv D. Juijn Jeugdkoor Gezinsviering Lent uur euv H. Hermens Samenzang Valburg uur euv N. Sales Chaveriem 30e ZONDAG DOOR HET JAAR A ZATERDAG 22 OKTOBER Heteren uur wcv J. Rademakers Ubi Caritas Lent uur euv H. Hermens Young at Heart Valburg uur euv H. Hermens ZONDAG 23 OKTOBER Driel uur wcv D. Juijn Enjoy Elst uur euv H. Hermens Jongerenkoor Onderweg Herveld uur euv H. Hermens en D. Juijn - Kinderkoor - Gezinsviering Indoornik uur wcv Liturgische Werkgroep Cantorgroep Oosterhout uur wcv J. Rademakers Indoornik uur wcv D. Juijn Gemengd koor Oosterhout uur euv H. Hermens 12

13 Liturgisch rooster 31e ZONDAG DOOR HET JAAR A ZATERDAG 29 OKTOBER Driel uur wcv Liturgische Werkgroep Cantorije Herveld uur wcv D. Juijn In B tween Heteren uur wcv J. van Wel en J. Rademakers Future en Ubi Caritas Taizéviering Indoornik uur euv H. Hermens Gemengd koor Oosterhout uur euv H. Hermens Leonarduskoor ZONDAG 30 OKTOBER Elst uur euv H. Hermens en R. Heinen St. Caeciliakoor Allerzielenviering Lent uur euv F. Bomers St. Caeciliakoor Allerzielenviering Valburg uur wcv D. Juijn Chaveriem DINSDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN Valburg uur euv Pastorale team Herenkoor WOENSDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN Driel uur euv H. Hermens Cantorije Herveld uur wcv R. Heinen Gemengd koor Indoornik uur wcv J. van Wel Gemengd koor Oosterhout uur euv F. Bomers Leonarduskoor Valburg uur wgv Werkgroep Avondwake Dameskoor 32e ZONDAG DOOR HET JAAR ZATERDAG 5 NOVEMBER Elst uur wgv Liturgische Werkgroep St. Caeciliakoor Heteren uur euv H. Hermens Samenzang Lent uur euv F. Bomers Young at Heart ZONDAG 6 NOVEMBER Driel uur wcv J. Rademakers Samenzang Elst uur euv F. Bomers Koor zonder Grenzen Caritasviering Herveld uur euv H. Hermens Willibrorduszondag Indoornik uur wcv D. Juijn Cantorgroep Oosterhout uur wcv R. Heinen Musica Nova Valburg uur euv H. Hermens Dameskoor 40 jr. jubileum Heteren uur wcv D. Juijn Ubi Caritas 13

14 Liturgisch rooster 33e ZONDAG DOOR HET JAAR A VRIJDAG 11 NOVEMBER Driel uur - oev - D. Juijn/E. Kamper - St. Maartenviering met optocht. ZATERDAG 12 NOVEMBER Driel uur euv N. Sales Cantorije Herveld uur wcv D. Juijn Gemengd koor Indoornik uur euv H. Hermens Gemengd koor Oosterhout uur euv H. Hermens ZONDAG 13 NOVEMBER Elst uur euv H. Hermens en R. Heinen St. Caeciliakoor Heteren uur wcv Liturgische Werkgroep Future Lent uur wcv D. Juijn Samenzang Valburg uur euv F. Bomers Chaveriem Legenda: euv : eucharistieviering wcv : woord- en communieviering wgv : woord- en gebedsviering oev : oecumenische viering DOOPVIERINGEN (zondagen) 09 oktober Herveld uur H. Hermens 09 oktober Oosterhout uur R. Heinen 16 oktober Heteren uur H. Hermens 23 oktober Elst uur H. Hermens (vol) 06 november Elst uur R. Heinen 13 november Lent uur H. Hermens 20 november Driel uur H. Hermens 27 november Herveld uur H. Hermens 11 december Elst uur R. Heinen 18 december Heteren uur R. Heinen 18 december Oosterhout uur H. Hermens DOORDEWEEKSE VIERINGEN Maandag Heteren uur Liefkenshoek euv/wcv Dinsdag Oosterhout uur dagkapel kerk euv Woensdag Herveld uur De Hoge Hof euv Lent uur kapel St. Jozef euv Donderdag Elst uur 6 oktober Tertzio euv 13 oktober De Hoeksteen euv 20 oktober Tertzio wcv 27 oktober De Hoeksteen euv 03 november Tertzio euv 10 november De Hoeksteen euv Vrijdag Valburg uur kerk rozenkrans Valburg uur kerk euv 14

15 Lent O.L.V. Maria Geboorte Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en vrijdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Joke Jansen, tel Locatieraad: Cobie Sluis, tel Zaterdag 5 november Els Loyens- Publiekhuysen, Mies Publiekhuysen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Geert Janssen, Nellie Janssen-Jansen, Bram v.d. Logt, Paul Geerling, Riet Ibes - Scholten, Henk en Gerard Leenders, Stien Janssen-Wanetie, Jan Hendriks, Ans van Duijn-van Roosmalen, Gerard en Leida Willemsen van Hal. Zondag 13 november Ovl. Fam. Hofs- Boekhoorn, Paul Geerling, Nellie Janssen- Jansen, Antoon Jansen J.G.T, Annie Jansen- Wanetie en dochter Leny, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Geert Janssen, Gerard en Leida en Willemsen - van Hal, Bram v.d. Logt. Parochieblad: Joke Jansen, tel info@mariageboortekerklent.nl Bankrekening: Rabobank t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Lent Mensen van de weg In september is het jaarlijkse Activiteitenboekje van de Protestantse Streek- gemeente Nellie Janssen-Jansen, Geert Janssen, Jan Hendriks, Bram v.d. Logt, Cor Strijbosch- Peters JGT, Piet Strijbosch. LOR (Lent-Oosterhout-Ressen) uitgekomen. Het is een breed opgezet programma Zaterdag 22 oktober Ovl. oud. Maassengeworden rondom het jaar- thema: Mensen van de weg. Dat is ook de titel van het boekje. Er is een keuze mogelijk uit twintig activiteiten, van samen naar een film kijken, boekbespreking, natuurwandelingen en -meditatie, Bijbel-studie tot en met inleidingen over grote voorgangers Maasen, Paul Geerling, Nellie Janssen-Jansen, ovl. oud. Rikken-Lieskamp, Geert Janssen, Dries en Fien Willemsen-van Kempen, Bram v.d. Logt, Annie Jansen-Wanetie J.G.T., Antoon Jansen en dochter Leny,Ans van Duijn-van Roosmalen. op de weg van het geloof als Augustinus en Bonhoeffer. Ook uit de hartelijke samenwerking Zondag 30 oktober Ovl. oud. Van Kempenmet de Benedictusparochie zijn enkele Barends, Ovl. oud. Derksen-Rikken en kinderen, activiteiten voortgekomen: een avond over de geloofs - en leefwereld van de Islam onder leiding van seniorenpastor John Rademakers, een avond over Augustinus ( de weg naar God ) onder leiding van pastor Julia van Wel en de oecumenische Vastenmeditaties. De LOR heet hierbij graag leden van de Benedictusparochie ovl. Oud. Wanetie-Warringa, Piet Hendriks en zoon, Henk en Gerard Leenders, Jo Berkien, ovl. oud. Hagen van Swaaij en dochter Dinie, Paul Geerling, Jan en Elize van Ruitenbeek-de Beer, ovl. oud. Scholten-Meeuwsen, Jan en Ella Berns-Schoenmakers, Maria Cornelia Aalbers, Gerard en Leida en Willemsen-van Hal, Nellie en andere belang-stellenden welkom. In Janssen-Jansen, Eef Janssen, Gerard en Riet de kerken in Lent en Oosterhout zijn deze programmaboekjes ook verkijgbaar. Verdere info is te vinden op de website van de LOR- Reuser, Jan Hendriks, Wim van Elferen en ovl. fam. van Elferen-Spaan, Riet Ibes-Scholten, ovl. oud. Wouters-de Kleijn, Gerard Stap, ovl. Streekgemeente: Hartelijke oud. Jansen-Wanetie en dochter Leny, Theo groet, ds. Dick Kruyt Meeuwsen, ovl. oud. Borst-Sinnige en fam., Albert Jansen, Theo van Kouwenhoven, Wim Intenties Zondag 16 oktober Wim de Beijer, Paul Rutjes, ovl. oud. Bart en Anna Rutjes-Derksen, ovl. oud Wim en Coby Disveld-Willemsen. Geerling, Riet Ibes-Scholten, Gerard en Leida Willemsen-van Hal, Dries en Fien Willemsenvan Kempen Koor Young at Heart Het weekend van 10 en 11 september stond voor het koor Young at Heart uit Lent in het teken van het 45-jarig jubileum. Dit werd zaterdagavond met leden en partners gevierd in de Open Hof in Lent. Onder het genot van de muziek van de gelijknamige band Heart kon er volop gedanst worden. Ondanks de zeer warme avond kwamen uiteindelijk vele voetjes van de vloer. Dirigent Peter Rohde en pianist Peter Wismans werden beiden benoemd tot Lid van Verdienste vanwege hun jarenlange, enthousiaste en kundige inzet voor het koor. Zondagochtend om 11 uur was er in de kerk in Lent een feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de Geloofsgemeenschap Maria Geboorte en het 45-jarig jubileum van Young at Heart, dat uiteraard de mis muzikaal opluisterde. Voorgangers waren pastoor Hans Hermens en diaken Ronald Heinen. Voor deze viering waren alle vrijwilligers van de parochie uitgenodigd door de locatieraad, als dank voor hun inzet voor de kerk in het afgelopen jaar. Na afloop was iedereen welkom voor een gezellig samenzijn in het Witte Huis. De voorzitter van de locatieraad, Henk Janssen, sprak een woord van dank uit naar alle vrijwilligers en feliciteerde het koor met het jubileum. Het koor heeft ter opluistering nog enkele liederen gezongen voor alle aanwezigen en vele felicitaties, bedankjes en giften in ontvangst mogen nemen. Het was een leuke afsluiting van een feestelijk weekend. Zie verder de extra bijlage. 15

16 Oosterhout St. Leonardus Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout Tel Locatiesecretariaat: dinsdag en vrijdag van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep: Laeny Mesicek-Moonen, tel hetnet.nl Locatieraad: Joke van Lent, tel Parochieblad: secretariaat St. Leonarduskerk, gegevens zie hierboven Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus o.v.v. locatie Oosterhout Bijdrage kerkbalans: Rabobank t.n.v. parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Oosterhout Intenties Woensdag 2 november (allerzielen) Jan Zondag 9 oktober (Mariaviering) Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een Broenland, overleden ouders Geert en Nel Bouwman-Hendriks, Jaap van Dam, Jan van huwelijksjubileum, uit dankbaarheid bij Antwerpen, Toon van Marwijk, overleden verjaardag, Cor Aarns-Degen, overleden ouders Eling-Degen, overleden familie Zaat, familie Aarns-Degen, overleden familie Potjes- Teunissen, Jan Zeestraten, Stef Degen, Annie Leenders-Knipping, Rosa Huisman-Geurts. overleden ouders Spaan-van Haren, overleden ouders Hent en Marie Spaan-van Hoof, Wilma Degen-Taks, Jan Zeestraten, overleden ouders Borgonjen-van de Linde, Truus Huting-van Zaterdag 15 oktober Jan Broenland, Jaap van Dam, overleden ouders Spaan-van Haren, Jan Zeestraten, Annie Leenders-Knipping, overleden ouders Borgonjen-van de Linde, Annie Meurs-Huisman en zoon Berry, Stef Degen, Rosa Huisman-Geurts. Eck en Henk, overleden ouders Jan en Nel Gerdsen-van Sas, overleden ouders Theo en Greet Wanders-van Kempen, Piet Christien en Peter Folker, Overleden ouders Henk en Annie Leenders-Knipping, Ans Kuling-Alofs, Solange Bonfin, Rosa Huisman-Geurts. Intenties Kevelaer Voor zegen over ons gezin en kracht bij tegenslag, voor alle zieke mensen. Zaterdag 6 november Overleden ouders Eling- Degen, overleden ouders Spaan-van Haren, Zondag 23 oktober Jan van Antwerpen, Jan Jan Zeestraten, overleden ouders Theo en Zeestraten, overleden familie Zeestraten- Greet Wanders-van Kempen, Rosa Huismanvan de Pas, Annie Leenders-Knipping, Rosa Geurts. Huisman-Geurts. Zaterdag 29 oktober (Mariaviering) 1e Intenties Kevelaer: Antoon Eggenhuizen en overleden familie, meer eenheid in de familie jaargetijde Henk Krijnen,Jan Broenland, Jaap en een goede gezondheid. van Dam, overleden familie Zaat, overleden ouders Spaan-van Haren, Jan Zeestraten, Missie-Zendingskalender 2012 overleden ouders Roelofs-Rikken, Truus De Missie-Zendingskalender is weer te Maassen-Thomassen, Annie Leenders- bestellen. De kalender kost 8 euro en bevat Knipping, overleden ouders Theo en Greet Wanders-van Kempen, Rosa Huisman-Geurts. Intenties Kevelaer Overleden familie Maassen- Rikken. mooie platen van schilder Jaime Colán uit Peru. Bestellen is mogelijk via de intekenlijst achter in de kerk, of bij Ada Esvelt. Tel Graag betalen bij aflevering. Heil der Zieken Dankzij uw gaven in 2010 hebben enkele mede-parochianen een reis naar Lourdes kunnen maken. Zij hebben deze reis als zeer bijzonder ervaren, het heeft hen troost en kracht gegeven. Het komend jaar willen wij weer enkele parochianen de mogelijkheid bieden om naar Lourdes te gaan. Daarom komen onze vrijwilligers in de maand oktober bij u langs voor een bijdrage. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Joke Beekhuijzen en Gret van Leeuwen Collecte bloemversiering Mariakapel Op 29 oktober wordt er na afloop van de Mariaviering een collecte gehouden voor de versiering van onze Mariakapel. De kapel werd gesticht in Uit dankbaarheid voor het behoud van kerk en pastorie en de behouden thuiskomst van parochianen na de Tweede Wereldoorlog. Er is beloofd om Maria telkens met verse bloemen te blijven eren. Deze belofte houden wij graag in stand. Wij danken u dan ook bij voorbaat voor uw gift. Themamorgen seniorenpastoraat, dinsdag 25 oktober Balans opmaken: Wat telt,wat niet en waarom? De ochtend wordt gehouden in de pastorie in Oosterhout. Voor nadere informatie over deze bijeenkomst kunt u zich wenden tot John Rademakers, tel We starten om 9.30 uur en eindigen omstreeks uur. Een uitgebreidere aankondiging vindt u terug in de Dorpsgeluiden van oktober. Overleden op 9 augustus te Bemmel Stef Degen. Overleden op 23 augustus Annie Leenders-Knipping. Overleden op 10 september te Herveld: Rosa Huisman-Geurts Ons medeleven gaat uit naar de dierbaren van deze overleden mede-parochianen Nb: Het in memoriam van Stef. Degen kunt u lezen in de Dorpsgeluiden van september. De in memoria van Annie Leenders-Knipping en Rosa Huisman-Geurts kunt u lezen in de Dorpsgeluiden van oktober. Het was niet mogelijk om ze te plaatsen in Aandacht, door ruimtegebrek. Excuses voor dit ongemak. 16

17 Valburg St. Jacobus de Meerdere Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg Locatiesecretariaat: eens per twee weken op vrijdag van tot uur na tel. afspraak Contactpersonen Pastoraatsgroep: Willy Verhoeven, tel Locatieraad: Elly de Jonge, tel Parochieblad: Marijke Matijssen, tel Bankrekeningen: Rabobank of ING t.n.v. Parochie St. Benedictus o.v.v. locatie Valburg Huisman, An Schouten-van Hulst en zoon Markje, Willy Jansen-Meurs, Toon Jansen, Piet Jansen, overl. ouders Mientjes-Jansen, overl. ouders Veggelers-Janssen, Wim van Kalkeren, Fer Klaassen, Grad Knipping, Truus Krijnen, Krista Jansen-Krijnen, fam. Rasing- Willemsen, Maurits Kuipers, Henny Leenders, Bets Leenders, Annie Lenssen, overl. familie Van de Logt-Broekman, overl. ouders Van Merwijk-Mom en zoon Harry, Piet en Frida van Noordenburg, overl. ouders Philipsen-Knipping en zoon Jan, Herman en Nel Popping, Ben Ras, Piet Schouten, Trees Schouten-Copray, overl. ouders Schouten-Krijnen en zoon Jan, Grad en Juliënne Slebus, overl. familie Spaan- Maassen, Michel Verhoef, André Verhoeven, Theo Verhoeven, Wim en Fie Verhoeven, overl. familie Verhoeven, overl. familie Willemsen- Rikken, overl. familie Willemsen-Cornelissen, Piet en Truus Zwartkruis en de overl. families Zwartkruis, Rikken Hock en Schouten. Voor het overzicht van de vieringen (soort viering, voorganger, koor en tijd) verwijzen we u naar het liturgisch rooster in dit parochieblad. Intenties Zaterdag 8 oktober Jaargetijden voor Gé van Merwijk, Jan van Loon, Willy Jansen-Meurs en Willy van Noordenburg-van Meurs. We gedenken ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Wim ten Broek, André Cornelissen, Koos Matijssen, Grada van Merwijk-Mom en zoon Harry en de overl. fam. Spaan-Maassen. Zondag 16 oktober We gedenken Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Hermine Bachner, overl. fam. Berns-Arts, Henk Berns, overl. ouders Bouwman-De Vries, overl. fam. De Buin-Goossens, Eef van Dijk, overl. ouders Helmink-Maassen, Corry van Bers, Corry Vrolijk, Piet Jansen, overl. ouders Veggelers- Janssen, Truus Krijnen, Bets Leenders, Annie Lenssen, Marinus Saris, Trees Schouten- Copray, overl. ouders Spaan-Turk en Wim en Fie Verhoeven. Zaterdag 22 oktober We gedenken Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten fam. Roovers-Andriessen, André Cornelissen, Thé en Toos Matijssen, overl. ouders Philipsen- Van Egmond en Thé de Swart. Zondag 30 oktober Jaargetijden voor Nol Spaan, Tom Eltink, Diny Huisman-Van Mullem, Toon Jansen, Bets Leenders, Truus Krijnen, Elisabeth Leenders-Michiels en Niels Maassen. We gedenken ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Bets van Heumen-Derksen, Harry Huisman, Bets Maassen-Krijnen, Ben Slebus, en Lien Spaan-Maassen. Dinsdag 1 november Jaargetijde voor Frida van Noordenburg. We gedenken ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Tom Eltink en Piet van Noordenburg. Woensdag 2 november We gedenken Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Tom Eltink, overl. ouders Bouwman-De Vries, Wim ten Broek, Guido van Elferen, Toon en Annie Claessen, André Cornelissen, overl. ouders Van Elferen- Krijnen, pastoor Wim Engelen, Johnny van Gruijthuijsen, overl. ouders Helmink-Maassen, Ben Hermsen, Bets van Heumen-Derksen, Kees Huijbregts en Corry Vrolijk, Harry en Diny Zondag 6 november - 40 jaar Dameskoor Jaargetijden voor Wim te Broek en Marinus Saris. We gedenken ook Petrus Canisius Anthonius Jansen, Jan Maassen, Theo Mientjes, Theo Driessen, Johannes Antonius Jansen, Pastoor Scholten, Everard, Tonia en Tanja Berns, Henk Berns, Jan Berns, Gonda Stam-Broenland, Willy Jansen-Meurs, overl. familie Haagmann, Koos Matijssen, Gerda Mientjes-Weerpas en de overl. ouders Spaan- Turk. Mariaviering Woensdag 19 oktober is er om uur een Mariaviering met zang van het Dameskoor. Na afloop is er gelegenheid om in het parochiezaaltje gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken. Dameskoor Valburg Bestaat in november 40 jaar. Ter ere van dit jubileum is er 6 november om 9.30 uur een feestelijke eucharistieviering in onze kerk. Meer hierover in de volgende Aandacht. Themamiddag Seniorenpastoraat Onderwerp: Het lied van de moeder, met de Piëta van Michelangelo als vertrekpunt. U bent van harte welkom op 26 oktober om uur in het zaaltje bij de kerk. Nadere informatie, Thijs van Eyck tel of John Rademakers

18 Elst St. Werenfridus Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst Ontmoetingcentrum De Hoeksteen Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst Postadres: Postbus 275, 6660 AG Elst Tel Website: Ma t/m vr van tot uur en ma t/m do van tot uur Contactpersonen Pastoraatsgroep en Parochieblad: Yvonne Vos, tel (van tot uur) Locatieraad: Hans Roelofs, tel Bankrekening: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Elst Bijdragen kerkbalans: ING t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Elst Oktober - Mariamaand De maand oktober is in onze traditie de maand waarin we Maria meer centraal stellen. De werkgroep Mariavieringen wil dan ook weer twee avonden de rozenkrans gaan bidden in de Mariakapel. Op de dinsdagen 4 en 18 oktober s avonds om uur komen we samen om te bidden en te zingen. Komt u ook? Hoe vieren wij Allerzielen? Op zondag 30 oktober vieren wij om half 10 in onze Elster geloofsgemeenschap Allerzielen. In deze eucharistieviering staan wij stil bij onze overledenen. Wij herinneren ons wie ze waren en de weg die zij zijn gegaan. Voor iedereen die in de tijd van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011 in onze geloofsgemeenschap is gestorven, uitgenodigd elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Begraafplaats De locatieraad/beheerder begraafplaats zoekt de nabestaande van J.G. van Beekhof, geb , overleden En A.M.J. van den Berg, geb , overleden Beide personen liggen in graf H 067. De grafrechten lopen tot Gaarne zouden wij met de nabestaanden in contact komen of ze de grafrechten wel of niet willen verlengen. Bij geen reactie voor 1 januari 2012 zijn wij genoodzaakt het graf te ruimen. Caritasweekend 5-6 november Al jarenlang is het een traditie dat de gezamenlijke kerken van Elst in het eerste ontsteken we tijdens de viering een kaars. Door weekend van november Caritas/Dankdag het samenzijn met medeparochianen zullen desbetreffende families zich zeer gesteund vieren. De bedoeling hiervan is om extra zorg en aandacht te schenken aan de zieken en voelen. Zij ontvangen een persoonlijke ouderen onder ons. In dit weekend brengen uitnodiging. Eén persoon per familie wordt voor de herdenking tijdens de viering gevraagd naar voren te komen om bij het lezen van de naam van de dierbare overledene een kaars te ontsteken. Als laatste ontsteken wij nog een kaars voor alle mensen die overleden zijn. Aan het einde van de dienst mogen ze de herdenkingskaars mee naar huis nemen. Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om te komen, wordt de kaars bewaard. Die kan later worden opgehaald in ontmoetingscentrum De Hoeksteen. Zoals elke zondag is iedereen daar wij alle zieken en ouderen vanaf 77 jaar een bezoekje en geven een kleine attentie. Ook degenen die in een zieken-of verpleeghuis verblijven worden bezocht. Tesamen zijn dit ongeveer 500 adressen. U zult begrijpen dat de ziekenbezoekgroep (20 personen) dit niet alleen kan. Daarom rekenen wij ook dit jaar op uw medewerking. Zaterdag 5 en zondag 6 november liggen op de altaartreden weer de heerlijke vlechtbroden waarmee we iedereen die we bezoeken willen verrassen. De collecteopbrengst van dit weekend is bestemd ook op deze dag na de viering van harte voor een goed doel dat tijdens de vieringen bekend zal worden gemaakt. Wij vertrouwen op de steun en hulp van u allemaal. De ziekenbezoekgroep. Gedoopt 4 september: Julie Bakker Ouders en dopeling van harte gefeliciteerd en een goede en gezonde toekomst gewenst. Getrouwd 19 augustus: Diane Wagener en Titus Radstake Het bruidspaar wensen we al het goede voor de toekomst. In memoriam Mogen de overledenen rusten in vrede en de nabestaanden wensen we veel sterkte toe. Leida Kersten ten Westenend ( ) Leida overleed op 20 augustus Als oudste dochter in een gezin van 9 kinderen wist Leida wat aanpakken was en fier had ze de zorgzame leiding over haar gezin, waar altijd iedereen welkom was. Bij haar uitvaart op 29 augustus in de St. Werenfriduskerk lazen we over die sterke vrouw in het boek der Spreuken. In Leida hebben we zo n sterke vrouw leren kennen. De begrafenis was op ons parochiekerkhof. Nelly Nas ( ) Op vrijdag 26 augustus hebben we in de St. Werenfriduskerk afscheid genomen van Nelly Nas. Ze werd geboren als derde uit een gezin van zes kinderen te Aam. Haar ouders hadden een boerderij en ze heeft er 83 jaar lang mogen wonen. Nelly was een hard werkende vrouw en met veel liefde heeft ze voor haar ouders gezorgd. Werken in de huishouding deed ze graag en met plezier werkte ze met naald en draad. Vanaf haar appartement aan de Oranje-Naussaustraat kwam ze trouw naar de marktmis. Het geloof was voor haar een grote steun. Veel belangstelling had Nelly voor haar familieleden. Toon van Haaren ( ) Toon overleed op 27 augustus Hij was in Elst al een tijdje uit beeld. De laatste jaren woonachtig in Amstelveen, dicht bij zijn kinderen, omdat zijn geestelijke vermogens steeds minder werden. In de uitvaart op 1 september in de St. Werenfriduskerk werd door zijn 3 kinderen rijke herinneringen opgehaald, die vooral getekend waren door dankbaarheid. Toon werd op de Algemene Begraafplaats in Elst te rusten gelegd. 18

19 Thé Janssen ( ) Thé overleed plotseling op 29 augustus Een zeer inventief mens. Als smid, maar ook als echtgenoot en vader. Een vechter, die koste wat het kost, onafhankelijk wilde zijn. Jarenlang heeft hij met die insteek ook voor zijn vrouw gezorgd. Zijn licht zette hij niet onder de korenmaat, maar hij deed er iets mee. Dit evangelieverhaal stond centraal in zijn uitvaart op 3 september in de Werenfriduskerk. De crematie was vervolgens in Beuningen. Jo Croonen ( ) Op 4 september overleed Jo Croonen, 76 jaar oud. Hij was vriendelijk, lief, behulpzaam en serieus. Hij wist wat hij wilde. Hij was 38 jaar met veel plezier leraar op het vmto en kon slechts één winter lang van zijn pensioen genieten. Daarna was hij 13 jaar ernstig ziek. Zijn vrouw Riet zorgde er met de hulp van huisarts en buurtzorg voor dat hij thuis rustig in kon slapen, zoals hij zelf zo graag wilde. Moge hij rusten in vrede. Intenties Zondag 9 oktober Pastoor Lampe, Riek Berendsen, Piet Carbaat en overleden ouders Veulings-Willems, Ben van Mullem, Diny Coenders-Bouwman, Sjac Burgers, Sjaak Willemsen, Overleden ouders Willemsen-Ahoud en Geertje, Bernd Peters, Uit dankbaarheid, Overleden ouders Molthoff- Smink, Overleden ouders Hartjes-Strijbosch, Corry en Diny. Zondag 16 oktober Pastoor Lampe, Overleden ouders Straatman- Martens, Riek Berendsen, George Teunissen, Jan Janssen, Willy van Mullem, Henk Konter, Overleden ouders van Hal-de Bruyn, Overleden ouders Korthouwer-van Lier en zonen Hans en Eef, Overleden ouders Hendriks-Hendriks en dochters Toos en Thea, Ton Teunissen. Zondag 23 oktober Pastoor Lampe, Thé van Deelen, Jan van Rossem en zijn zoon Jan, Riek Berendsen, Overleden ouders Smeink-Diender, Theo van Lith, Wim Willemsen, Overleden ouders van Deelen-Menning, Theo Burgers, Anny Hermsen-Derksen, Jo Peters, Jan Sengers, Harry Schaars. Zondag 30 oktober Intenties voor deze dag zijn verplaatst naar 6 november. Dit i.v.m. allerzielenviering. Zaterdag 5 november Nolly Derksen, Bernd Peters. Zondag 6 november Hans van den Berg, Pastoor Lampe, Hans en Riek Ahoud-Schouten, Overleden ouders Straatman-Martens, Jo en Annie Bleumer, Familie Steenkamer-Simon en Hoefs-Hoefsloot, Gerard Selman en familie, Jaargetijde Riek Berendsen, Overleden ouders Cornelissen-Hartjes, Overleden ouders van Marwijk-van Workum, Corry Sloot-van Meteren, Jaargetijde Magda Kropman, Richard Sponselee, Jaargetijde Herman Marcelis, Diny Coenders-Bouwman, Riek Jansen-Roelofs, Ben te Dorsthorst, Overleden ouders Joosten en Kiki, George Teunissen, Jaargetijde Bart en Sien van Deelen en Marian, Jan van Oosterhout, Sjac Burgers, Jan Kortman, Bernard Burgers, Huub Smeets, Joop Ahoud, Overleden ouders Volmeijer-de Man, Ria Volmeijer-Houterman, Sjaak Willemsen, Overleden ouders Willemsen- Ahoud en Geertje. Vieringen in het stiltecentrum Wervershove 9 okt uur, eucharistieviering met zang 16 okt uur, eucharistieviering 23 okt uur, eucharistieviering 30 okt uur, eucharistieviering met zang 6 nov uur, eucharistieviering met zang Herfst Het is herfst, de bladeren kleuren oranjebruin de wind blaast door een lage en hoge kruin. Ik sta te staren, kijk door een waas naar de bloemen, moeten ze in een vaas? De tuinstoelen waarop wij buiten zaten -het lijkt alsof ik je daar nog hoor pratenstaan nog op ons fijne balkon af te koelen van de warme zomerzon. Dan gaat de verwarming aan, heel behaaglijk en er overkomt mij emoties onbedaarlijk die krijgen de vrije loop, nee, niet nog meer deze herinneringen doen zo zeer. 19

20 In gesprek met... Annet Evers en Anny van Leeuwen Avondwake Door Irene van der Horst Annet: Vroeger waakten en baden familie, buren en vrienden bij de dode. Dit gebruik is in onze hectische tijd verloren gegaan. De behoefte om samen bij de dode te zijn, om op eigen manier afscheid te nemen is er nog steeds. In de tachtiger jaren was de uitvaartmis strak geregisseerd door een vaste orde van dienst. De nabestaanden misten hun eigen inbreng, hun eigen identiteit. Tijdens de eucharistieviering mochten geen toespraken gehouden worden. Om tegemoet te komen aan de wensen van de nabestaanden kwam er de avondwake, door leken geleid. Anny: Nu is de behoefte aan een avondwake steeds minder aan het worden. Tijdens de uitvaart heeft de familie veel meer inbreng waardoor een gevoel van dubbel op ontstaat. Wij, het groepje van de avondwake, kijken ook samen met de familie naar de uitvaart om alles goed op elkaar af te stemmen. We hebben een leuk team, we zijn met drie vrouwen, Anny van Leeuwen, Annet Evers en Marijke van Merwijk. Er is nu minder behoefte aan de avondwake, niet alleen omdat er nu meer ruimte is voor een persoonlijke inbreng tijdens de uitvaart, maar misschien ook omdat de kinderen weinig meer hebben met de kerk en alleen kiezen voor een avondwake als de overledene deze wens kenbaar heeft gemaakt. Bij veel parochies is er ook geen team meer dat een avondwake verzorgt, er is een gebrek aan vrijwilligers. In Valburg is er veel dankbaarheid voor het team om hun hulp bij de eigen inbreng en ook omdat zij de mensen zijn waar de nabestaanden op terug kunnen vallen. Alleen een uitvaart Door het wegvallen van de avondwake wordt soms de uitvaart wat lang. De liturgie staat vrijwel vast, zijn er daarnaast veel toespraken en ook bijdragen van de kleinkinderen dan wordt de mis een lange zit. De avondwake heeft een meer open karakter, waar familie, vrienden en de buurt op een geheel eigen manier, in woord en gebed, afscheid nemen van de overledene. De uitvaart heeft een vaste orde van dienst waarin het paaskarakter sterk benadrukt wordt. Allerzielen Het team regelt ook de avondviering op Allerzielen. De nabestaanden van de overledenen worden persoonlijk, meestal per telefoon, uitgenodigd. De kaars van de overledene wordt met bloemen op het altaar gezet. Het is een woord- en gebedsdienst. Natuurlijk woonden niet alle gestorvenen meer in Valburg. Mensen die hun leven lang hier gewoond hebben maar in een andere plaats hun laatste jaren doorbrengen willen vaak in Valburg begraven worden. Er komt ook veel familie van in vroegere jaren overleden mensen. Samen staan we stil bij de overledenen. Daar gaat veel troost van uit. Beiden: We praten met de familie. De ene vindt het heerlijk als wij veel regelen, de andere familie heeft meer eigen inbreng en vindt daar troost in. We kregen een cursus in Heteren hoe om te gaan met de situatie, welke teksten we kunnen gebruiken. Er is een bepaald stramien hoe te handelen binnen de avondwake. Samen met de familie vullen we dit in: zij hebben de grootste inbreng. 20

21 Startviering Start nieuw school- en werkjaar Op zondag 11 september vond in Herveld in de jaarlijkse startviering plaats, de viering met aandacht voor de start van het nieuwe school- en werkjaar. Pastoraal werker Dick Juijn ging voor in deze gezinsviering, met als thema Vergeven! Even goede vrienden In de eerste lezing vertelden twee kinderen uit groep 8 van de St. Willibrordusschool het verhaal van Piet, die zijn vriend Jan vergaf. Piet had het skateboard van Jan geleend. Het was helemaal kapot gegaan. Met lood in zijn schoenen ging Piet naar Jan om het te vertellen. Vanzelfsprekend was Jan absoluut niet blij Piet verontschuldigde zich door sorry te zeggen. Piet legde uit hoe het skateboard stuk was gegaan. Piet bood aan het skateboard terug te betalen, week na week van zijn zakgeld. Jan schrok hier van. Wat moest hij nou tegen zijn vriend zeggen? Mopperen hielp eigenlijk niet, realiseerde Jan zich. En zijn skateboard werd er ook niet meer heel van. Piet besluit Jan te vergeven: Het is heel jammer, maar ja, er zijn ergere dingen in de wereld. Maar ik vind het fijn dat je me wilt betalen. Laten we er maar niet meer over praten. Even goede vrienden, Jan? Even goede vrienden Piet! antwoordde Jan. werden kwijtgescholden. Toen evenwel deze schuldenaar zelf een dienaar diens schulden kon kwijtschelden, weigerde deze dat resoluut. Toen dit voorval bij de Heer bekend werd, werd hij kwaad, zo kwaad dat hij de schuldenaar overleverde aan de beulen, met de woorden: Had niet juist jij medelijden moeten hebben, zoals ik medelijden heb gehad met jou? Pardon! of Pardon? In de overweging plaatste Dick Juijn vergeven in de context van vakantie en school. Hij vertelde het verhaal van Miranda, die op vakantie in een wegrestaurant een glas cola over zich heen kreeg. Een mevrouw stootte het om, en zei: Pardon! maar liep meteen verder. Dat vond Miranda erg vreemd. Ze dacht: Dat is gek. Je doet iets fout, je zegt pardon en je gaat gewoon verder. Miranda besloot dat eens op school uit te gaan proberen. Ze liep tegen een jongen op, ze trapte een meisje op de tenen. Pardon! zei ze telkens. De juffrouw ging er in de les op in. Wie weet er wat pardon betekent? vroeg de juf. Miranda antwoordde: Dat zeggen de Fransen als ze iets verkeerd gedaan hebben. De juf haakte hier direct op in en zei: Nee, dat zéggen ze niet, dat vrágen ze, om te horen of het weer goed gaat nadat ze iets fout gedaan hebben. Pardon zeggen is vergeving vragen. Pardon komt uit het Frans. Frans is een heel moeilijke taal, net zoals vergeven soms ook heel moeilijk is, zoals uit het Evangelie bleek. Paul Kogels Vergeven In de evangelielezing uit Mattheüs (18, 21-35) lazen we ook over vergeving. Een koning wilde met zijn dienaren een afrekening houden. Een schuldenaar vroeg om kwijtschelding van al zijn schulden. En al zijn schulden 21

22 VERSLAG Ludieke presentatie kerk in Elst U voelt zich beter als u zieken bezoekt. Het is een tekst om over na te denken. De zin is te lezen op een bord bij de Werenfriduskerk in Elst. We schrijven 25 september De geloofsgemeenschap St. Werenfridus doet mee aan de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt in Elst en komt ludiek voor de dag. Voor de kerk staat een blote paspop. Om de nek van de pop hangt een bord met de tekst: ook de kerk heeft vrijwilligers nodig. Dat is de naakte waarheid. Veel mensen kijken er glimlachend naar. Op een ander bord is te lezen dat de mensen voor het aankleden van de pop binnen moeten zijn. Het is een verwijzing naar de tweejaarlijkse tentoonstelling van de Missiehandwerkgroep. Die groep krijgt veel complimenten. En die zijn terecht. Want de groep heeft er weer veel werk van gemaakt. Het moet de vrouwen deugd doen dat er zoveel belangstelling is. Tafels liggen vol met allerhande spullen die door de groep gemaakt zijn. Het is te veel om op te noemen. Buiten staan veel mensen even stil om naar alle borden te kijken. Er staat een rolstoel met tekst: breng mensen naar de kerk, ook dat is vrijwilligerswerk. In een heg is een bezem geplaatst met de tekst: haal de bezem door de kerk. Een verwijzing dat de schoonmaakgroep hulp kan gebruiken. De deelname aan de markt heeft in elk geval een vrijwilliger opgeleverd. Dat is positief nieuws. Optimistische geluiden komen ook van het St. Caeciliakoor. Dat zong zowel op het plein bij het gemeentehuis als in de kerk. Er werd door een man enthousiast gereageerd. Hij voelt er wat voor het koor te komen versterken. In de kerk kon ook naar de al even mooie klanken van het Koor Zonder Grenzen worden beluisterd. De koren hopen dat hun optredens mensen inspireert om bij hun te komen zingen. De volgende keer staat er vast en zeker een bord met de tekst: mensen laat u stem eens horen, en kom bij onze koren. Vincent Bos Pleisterplaats voor ouderen Gezegend Brood Brood. Vanzelfsprekend in vele variaties: Bruin, wit, casino, tarweknip, tarwevloer, stokbrood, ciabatta, maïsbrood, croissant, bagel, roggebrood,volkoren, voorgebakken, meergranen te kust en te keur. Zeker in gespecialiseerde bakkerswinkels. Ja, er valt iets te kiezen. Een geweldige rijkdom die je soms wat verlegen maakt. Want brood is toch eigenlijk een geschenk, zeker als je denkt aan al die mensen, die niet eens een keuze kunnen maken omdat zelfs één soort brood er niet of nauwelijks is. Wanneer je in een situatie bent afhankelijk van wat een ander je geeft. De Broodpater Gerrit Poels (80) in Tilburg weet er alles van. Al jaren bezorgt hij elke nacht per fiets het overgebleven brood van de bakkers bij de mensen die in de problemen zitten. Dan wordt ervaren hoe brood je tot zegen kan zijn. Dan kun je niet zomaar brood weggooien omdat het een dag oud is of niet helemaal vers. Dat besef kwam in vroeger dagen tot uitdrukking in het gebruik om het brood te zegenen voordat het werd aangesneden. Verpakt - gesneden- brood was nog onbekend. Moeder(vader) nam het brood en tekende met het mes een kruis over het brood in de Naam van Vader, Zoon en H.Geest. Zo werd het brood gezegend. Daarna pas werd er gesneden niet te dik, niet te dun. Want brood was er niet zomaar. Het was de invulling van de bede in het Onze Vader geef ons heden ons dagelijks brood. In de Nieuwe Bijbelvertaling: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Brood dat wij mensen nodig hebben, Een uitdaging om te zorgen om wat hier overbodig is elders een geschenk te doen zijn. Dan wordt brood tot zegen van velen. John Rademakers 22

23 Agenda 8 oktober Vervolgbijeenkomst pastoraatsgroepen uur in Driel. 8 oktober Opening Mariakapel Indoornik uur viering, daarna toasten. 9 oktober Werenfridusconcert. Gospelkoor Voices uur Werenfriduskerk Elst. 11 oktober Ouderavond vormelingen uur Hoeksteen Elst. Informatie en opgave: Margreet Sanders. 11 oktober Bezinningsavond 1. Thema: Geloven als een reis naar binnen en een reis naar buiten uur Hoeksteen Elst. Informatie en opgave: Julia van Wel oktober Lourdesbedevaart St. Benedictusparochie. 18 oktober Bezinningsavond 2. Thema: Geloven als een reis uur Hoeksteen Elst. 19 oktober Gesprekskring Vrouw in Kerk en Samenleving uur Hoeksteen Elst. Informatie en opgave: Julia van Wel. 24 oktober Oecumenische Themamiddag. Thema: Balans opmaken: wat telt, wat niet en waarom? uur Kerkzaal Hoge Hof. Informatie en opgave: John Rademakers. 25 oktober Themamorgen seniorenpastoraat Oosterhout. Balans opmaken: wat telt, wat niet en waarom? uur Pastorie Oosterhout Informatie: John Rademakers. 26 oktober Themamiddag seniorenpastoraat Valburg. Het lied van de Moeder, met de Piëta van Michelangelo als vertrekpunt uur zaaltje bij de kerk. Informatie: John Rademakers. 29 oktober Ontspanningsavond Jongerenpastoraat. Hoeksteen Elst. Informatie en opgave: Margreet Sanders Introductie zangcursus Iedereen kan zingen nu ook in de Overbetuwe Na het succes van vorig jaar start in 2012 ook in de Overbetuwe de AMV-cursus voor koorzangers Iedereen kan zingen. Hierin word je wegwijs gemaakt in de wereld van koorzang. In de cursus komen herkenbare praktijksituaties aan de orde: Wat wil die dirigent mij toch duidelijk maken met zijn gebaren?, of Wat heb ik nu aan een blad met noten en tekens die ik toch niet lezen kan? De cursus geeft antwoord op deze en andere vragen en natuurlijk ook op die van jou! Nieuwsgierig? Kom dan naar de introductiebijeenkomst op zaterdag 29 oktober van 9.30 tot uur. Tijdens dit voorproefje kun je kennismaken met muziekdocent Marcus de Haard en krijg je een indruk van de cursus die hierop volgt. Kosten 5 euro. Hoeksteen Elst. 29 oktober Taizéviering en vrijwilligersontmoeting Heteren uur viering, daarna ontspannen samenzijn. 1 november Bezinningsavond 3. Thema: Geloven als een reis uur Hoeksteen Elst. 3 november Ouderendag Indoornik uur de Ontmoeting. Informatie: John Rademakers. 8 en 9 november Oecumenische bezinningsdagen ouderen Lent. Huize st. Jozef. 17 november Informatieavond Eerste Communie Aanmelden: itax@chello.nl 23

24 Voor kinderen De wind Als de wind waait uit het westen en ze iemand steeds maar pesten Sta dan stevig en zeg: nee wees jezelf en waai niet mee. Als de wind waait uit het noorden met gescheld en harde woorden doe niet mee met dat gekrijs praat maar op je eigen wijs. Als de wind waait uit het zuiden luister dan naar de geluiden van je hart, want in dat zwijgen hoor je soms de stem van God die jou wel kent en zegt: Blijf jij maar wie je bent! (uit: Ga je mee? Bijbelverhalen en versjes voor kinderen door Gerrie Huiberts en Anne Westerduin) Als de wind waait uit het oosten en ze zeggen: iemand troosten da s niet stoer, da s niet in tel wees dan wijs en doe het wel. Jongere aan zet Klein Door Marlies Rothoff Geniet van kleine dingen, dat is wat je zei, Geniet van nieuwe vrienden, Geniet van een lach op iemands gezicht, Na een lief woord. Geniet van de mensen om je heen, Je bent heus niet alleen! Zelfs in de bijbel staat geschreven, Dat de leukste dingen in het leven, Uit kleine dingen bestaan. Geniet van de kleine dingen, Dat is wat je zei. Want voor je het weet, Is alles Voorbij 24

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, JUNI 2011, JAARGANG 1 Op reis... Pas op de plaats Mgr. Eijk op bezoek Elly Kuijper Colofon

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1

Christus Koning DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2011, JAARGANG 1 Christus Koning Advent Lourdes Koren Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2011, JAARGANG 1

UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2011, JAARGANG 1 UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2011, JAARGANG 1 Carnaval en geloof Jonge koster Paulusreis in zicht Nieuwe pastoraal werker Colofon Inhoudsopgave Parochie Parochiesecretariaat

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, OKTOBER 2012, JAARGANG 2 Allerzielen Koor uitgezongen Afscheid Dick Juijn Ex-grafdelvers

Nadere informatie

Kerstmarkt Driel - Heteren Jongeren over 2011 Afscheid Pastor J. Kallen Frans Mientjes vertelt

Kerstmarkt Driel - Heteren Jongeren over 2011 Afscheid Pastor J. Kallen Frans Mientjes vertelt Kerstmarkt Driel - Heteren Jongeren over 2011 Afscheid Pastor J. Kallen Frans Mientjes vertelt Colofon Inhoudsopgave Parochie Parochiesecretariaat St. Benedictus Prinses Irenestraat 60 6661 EA ELST Tel.

Nadere informatie

St. Benedictusdag DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 7, NOVEMBER 2014, JAARGANG 4

St. Benedictusdag DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 7, NOVEMBER 2014, JAARGANG 4 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7, NOVEMBER 2014, JAARGANG 4 Allerzielen St. Benedictusdag Verslag herdenkingen Lourdes

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7, SEPTEMBER 2012, JAARGANG 2 Benedictusdag Vrijwilligers Jaar van het geloof Vertrek Dick

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Han Brinkhof en Jos Plum

Han Brinkhof en Jos Plum Liturgische agenda Heilig Hart kerk Maarssen 30 Juni 2018 tot 31 Aug 2018 1 juli 2018 13e Zondag door het jaar Koor: Woord- en Communieviering Pastor J. van Os Gemengd koor Han Brinkhof en Jos Plum Misintenties:

Nadere informatie

Misintenties parochie Ottersum

Misintenties parochie Ottersum Misintenties parochie Ottersum Zondag 20 maart 9.30 uur: Jan Winnen; Fien van Bergen-Sloot; Piet van Bergen en Maria van Bergen-C p; Sjef Krebbers; Piet en Lenie Geurts-Theunissen; Christiaan en Johanna

Nadere informatie

OVERLEDEN PAROCHIANEN:

OVERLEDEN PAROCHIANEN: 5 mei t/m 30 juni 2018 OVERLEDEN PAROCHIANEN: 19 maart: 86 jaar: Petronella Adriana Verhaar; weduwe van Hendrikus Cornelis Johannes Verkleij; Futenlaan 50. 27 maart: 100 jaar: Maria Johanna Leonarda Rompa;

Nadere informatie

Eucharistisch centrum

Eucharistisch centrum DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2012, JAARGANG 2 Kerkbalans Nieuw begin Eucharistisch centrum Yvonne Vos Colofon

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 5, JULI 2014, JAARGANG 4 UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS.

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 5, JULI 2014, JAARGANG 4 UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS. DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 5, JULI 2014, JAARGANG 4 Wachttelefoon OK Dauwtrappen Kevelaer Colofon Inhoudsopgave Parochie

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7, oktober 2016, JAARGANG 6

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7, oktober 2016, JAARGANG 6 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7, oktober 2016, JAARGANG 6 Allerzielen 50 jaar in Herveld Inspiratie lectoren Toon Hermsen

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, DECEMBER 2013, JAARGANG 3 Jeannette den Boer Hobby en geloof Worstelen met de tijd Impressie

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, SEPTEMBER 2015, JAARGANG 5 Herberg De Aandacht Centraal secretariaat Op fiets naar Kevelaer

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 06, AUGUSTUS 2013, JAARGANG 3 Nieuw werkjaar Sjaak Aarns Presentatie Impressie Lent Colofon

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, NOVEMBER 2012, JAARGANG 2 Adventsproject Dagboek Lourdes Willibrordpenning Petrus en

Nadere informatie

Zondag uur Eucharistieviering/ Doopviering Priester Byzantijnse kerk. Charlotte Schravenmade.

Zondag uur Eucharistieviering/ Doopviering Priester Byzantijnse kerk. Charlotte Schravenmade. Liturgische agenda Heilig Hart kerk Maarssen 5 Mei 2018 tot 29 Juni 2018 6 mei 2018 6e Zondag van Pasen Dopeling: / Doopviering Priester Byzantijnse kerk Byzantijns koor Han Brinkhof en Sander van Maarseveen

Nadere informatie

MARTINUSBERICHT Nr: 13 1 tot en met 14 juli 2018

MARTINUSBERICHT Nr: 13 1 tot en met 14 juli 2018 Geloofsgemeenschap St Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr: 13 1 tot en met 14 juli 2018 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2018 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 16 juli tot en met

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering December 2017

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering December 2017 Nieuwsbrief Aflevering 2017-12 December 2017 In deze aflevering: - Geboren. - Kerstpakketten acties. - Kerstvieringen. - Kerst-inn. - Vooraankondiging. - Algemene gegevens. Geboren. Dat geboren mag worden

Nadere informatie

voor zondag 24 september 2017 Thema: want de Heer heeft de aarde gemaakt

voor zondag 24 september 2017 Thema: want de Heer heeft de aarde gemaakt Dromen voor onze wereld ORDE VAN DIENST voor zondag 24 september 2017 Thema: want de Heer heeft de aarde gemaakt Voorganger: ds. Ada Rebel Gastvrouw: Mieke Hendrickx, Lector: Kees Huizing. Diaken: Truus

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2012, JAARGANG 2 Iconen Askruisje Vastenaktie Toekomstvisie Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 3, MAART 2015, JAANGANG 5 Geloofsgemeenschappen Palmtakje Ongelovige Thomas Marloes Kuijpers

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, AUGUSTUS, JAARGANG 2 Benedictusdag Vakantie voor ouderen Ziekenzalving Jongerenpastoraat

Nadere informatie

44e JAARGANG - 13 OKTOBER T/M 17 NOVEMBER 2010. Nr. 8

44e JAARGANG - 13 OKTOBER T/M 17 NOVEMBER 2010. Nr. 8 Parochiekrant voor Herveld - Andelst - Dodewaard - Opheusden 44e JAARGANG - 13 OKTOBER T/M 17 NOVEMBER 2010 Nr. 8 C O L O F O N Pastoraal team en secretariaat Prinses Irenestraat 60 6661 EA Elst Tel. 0481-37

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 5 augustus 2018 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 5 augustus 2018 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 5 augustus 2018 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video wall: Crèche: ds. Pieter Overduin uit Hulst Henk Siersema Joke de

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering Maart 2019

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering Maart 2019 Nieuwsbrief Aflevering 2019-3 Maart 2019 In deze aflevering: - Langzaam maar zeker. - Cakeverkoop: sponsoractie Taizé-reis. - Paasfakkeltocht. - Wat kan de parochie betekenen? - Ter herinnering. - Informatie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

Berichten INEEN december/januari KERKELIJK NIEUWS van de PROTESTANTSE STREEKGEMEENTE LENT OOSTERHOUT RESSEN

Berichten INEEN december/januari KERKELIJK NIEUWS van de PROTESTANTSE STREEKGEMEENTE LENT OOSTERHOUT RESSEN Berichten INEEN december/januari 2017 KERKELIJK NIEUWS van de PROTESTANTSE STREEKGEMEENTE LENT OOSTERHOUT RESSEN Kerkdiensten Zaterdag 24 december 19.00 uur Lent Kinderkerstfeest Zondag 25 december (Kerst)

Nadere informatie

Orde van Dienst. voor zondag 6 april Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend

Orde van Dienst. voor zondag 6 april Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend aan barmhartigheid Protestantse Gemeente Nuenen werken Orde van Dienst voor zondag 6 april 2014 Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend Voorganger:

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Nr. 13 2 juli t/m 15 juli 2017 MEDEDELINGEN Zomervakantieregeling 2017 gastvrouwen en gastheren in De Pastorie. Van maandag 10 juli tot en met vrijdag

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, SEPTEMBER 2017, JAARGANG 7

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, SEPTEMBER 2017, JAARGANG 7 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 6, SEPTEMBER 2017, JAARGANG 7 Dienstbaarheid Nieuw seizoen Naam nieuwe parochie Dominee

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 4, MEI 2013, JAARGANG 3 Pinksteren Maria Magdalena Zuster Tilleman Impressie Indoornik

Nadere informatie

Oktober 2014 Jaargang no. 50

Oktober 2014 Jaargang no. 50 Oktober 2014 Jaargang no. 50 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

INFORMATIE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

INFORMATIE EERSTE HEILIGE COMMUNIE INFORMATIE EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2018-2019 BESTE OUDERS/VERZORGERS, Wat fijn dat uw zoon/dochter dit jaar de Eerste Communie doet in de Heilige Martinusparochie. Dit boekje bevat informatie over de

Nadere informatie

RK Federatie Vlietstreek

RK Federatie Vlietstreek RK Federatie Vlietstreek UITVAARTFOLDER Als een dierbare komt te overlijden, komen er vele vragen op de nabestaanden af. Diepere vragen over het mysterie van het leven en de dood, maar ook veel praktische

Nadere informatie

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen.

Dinsdag 30 mei: uur: Pastoraal Beraad Dekenaat Bladel Oirschot uur: In de kapel van de Heilige Eik viering met pastor van Nunen. KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. LOURDESBEDEVAART Van 14 t/m 21 oktober 2017 (herfstvakantie) gaat mgr. De Korte met het Bisdom van 's-hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes. Vanuit onze parochie

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Ellis Beke-Altink DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 5, JULI 2015, JAARGANG 5

Ellis Beke-Altink DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 5, JULI 2015, JAARGANG 5 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 5, JULI 2015, JAARGANG 5 Herberg de Aandacht Op reis Beleidsplan bijgesteld Ellis Beke-Altink

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Verwachting

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Verwachting KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE Verwachting In vergelijking met het licht naar waar wij wandelen, is de dag waarin wij leven nog een nacht. Wanneer de Heer Jezus Christus zal komen, met zoveel daglicht,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, november 2015, JAARGANG 5

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, november 2015, JAARGANG 5 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, november 2015, JAARGANG 5 Het kaarsje Doopvieringen Bijbelreis Bep en Annie Schrijner

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 15 juli 2018 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 15 juli 2018 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 15 juli 2018 Kleur: groen Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video wall: Crèche: ds. Joshi van Veen uit Elspeet Henk Siersema Akko de Feijter Sjaak

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER LIMMEL. Huiszegen Christus + Mansionem + Benedicat 20 C + M + B 19

PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER LIMMEL. Huiszegen Christus + Mansionem + Benedicat 20 C + M + B 19 PAROCHIE H ANTONIUS VAN PADUA NAZARETH PAROCHIE H JOHANNES DE DOPER LIMMEL Administrator: Pastoor P Backus Adviseur van de pastoor: mevr A Schoonbroodt Pastorie en parochiesecretariaat: Kerkstraat 8, 6223

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Op oudejaarsavond 31 december 2018 Aanvang 19.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Op oudejaarsavond 31 december 2018 Aanvang 19.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Op oudejaarsavond 31 december 2018 Aanvang 19.00uur voorganger : Ouderling: Diaken: Lectrix: Organist: Ds. Dick van Arkel Han van Konijnenburg Martin Tromp Joke Westenberg

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 5, juli 2016, JAARGANG 6

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 5, juli 2016, JAARGANG 6 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 5, juli 2016, JAARGANG 6 Nol Sales Komende activiteiten Rik Ledoux Ada Esvelt Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Over de drempel DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4

Over de drempel DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4 Engelen Presentatie Over de drempel Jasna Góra Colofon Inhoudsopgave

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief nummer 9

Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief nummer 9 Maria Magdalena Parochie Wormer Nieuwsbrief nummer 9 In deze nieuwsbrief... Terugblik Startviering Sam's Kledingactie Oecumenische viering Vorming en toerusting Liturgieplanning Terugblik Startviering

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Feestelijke Kerstmorgendienst

Feestelijke Kerstmorgendienst Feestelijke Kerstmorgendienst dinsdag 25 december 2018 aanvang 10.00 uur Voorganger: ds. Saskia Ketelaar uit Lede Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen Organist: Akko de Feijter Muzikale medewerking:

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

STILTECENTRUM Dagelijks geopend van uur. Donderdag: uur Uitstelling van het Allerheiligste, Getijdengebed en Rozenkransgebed

STILTECENTRUM Dagelijks geopend van uur. Donderdag: uur Uitstelling van het Allerheiligste, Getijdengebed en Rozenkransgebed KERKBERICHT NR. 27 (JULI 2019) H. JOANNES DE DOOPER TE PIJNACKER PERSONALIA Overledenen 25.05 10.06 18.06 29.06 29.06 Adrianus Leonardus Franciscus Ammerlaan Wilhelmina Maria van Adrichem-Arkesteijn Willebrordus

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, FEBRUARI 2015, JAARGANG 5 Het verlopen schaap Kloosterbezoek Wil je een dreun? Geloof,

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO.

VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Vrijdag 4 november: uur: In de kapel van klooster Nazareth eucharistieviering met de KBO. - VASTE KOP KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Iets dat je zo ontroert verwarmt, verrukt iets waar je zo van glanst zo van opbloeit iets dat je zo verheldert zo bezielt het moet wel iets van God zijn.

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JANUARI 2014, JAARGANG 4 Kerkbalans Spreekwoorden Bijzondere beelden Pelgrimeren Colofon

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 3, APRIL 2014, JAARGANG 4 Kloosterbezoek Rondgang locaties Afrikareis Via Francigena Colofon

Nadere informatie

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag. Protestantse Gemeente Edam

Gedachtenisdienst. Eeuwigheidszondag. Protestantse Gemeente Edam Gedachtenisdienst Eeuwigheidszondag Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk, 25 november 2018 De namen van hen die ons ontvielen 11 december Hendrik Maas 99 jaar 11 januari Dirk Baints 68 jaar 6 februari

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 10, DECEMBER 2012, JAARGANG 2 Voedselbank Luister nu eens! 40 jaar Jeugdkoor Jaar van het

Nadere informatie

Van het parochiebestuur

Van het parochiebestuur Allerzielen Van het parochiebestuur Allerzielen 2 november 2017 Gespreksgroep rouw op je dak Uitvaartvrijwilligers gezegend en gezonden In memoriam Liturgierooster 28 oktober- 8 december Euch: Eucharistieviering

Nadere informatie

BERNULPHUS TUSSENTIJDS

BERNULPHUS TUSSENTIJDS Dé Nieuwsbrief van de Sint Bernulphus te Oosterbeek (onderdeel van de r.-k. Z. Titus Brandsmaparochie) BERNULPHUS TUSSENTIJDS jaargang 6 nummer 4 www.bernulphus.nl ZOMER 2019 ALGEMENE GEGEVENS Redactie

Nadere informatie

Remonstranten Den Haag. zondag 25 november 2018, herdenking van overledenen. Voorgangers: Ds Reinhold Philipp en Ds Antje van der Hoek

Remonstranten Den Haag. zondag 25 november 2018, herdenking van overledenen. Voorgangers: Ds Reinhold Philipp en Ds Antje van der Hoek Remonstranten Den Haag zondag 25 november 2018, herdenking van overledenen Voorgangers: Ds Reinhold Philipp en Ds Antje van der Hoek Welkom: Han Haamel 'Zij worden niet vergeten' Aanroeping en inkeer We

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 8, NOVENBER 2013, JAARGANG 3 Afscheid Julia van Wel Nederigheid Kerksluitingen Impressie

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen

Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen Zondagsbrief Zondag 28 juli 2019 Kleur: Groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: dhr. Klaas Bos uit Goes Ada Dieleman Joke de Putter Ko Dees Joris Vasse Aan alle kinderen in

Nadere informatie

Isabel studeert parttime

Isabel studeert parttime DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 1, JAARGANG 3, JANUARI 2013 Vertrek pastoor Hermens Driel Kerstimpressies Isabel studeert

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Van de Redactie. De redactie

NIEUWSBRIEF. Van de Redactie. De redactie maart 2018 5de jaargang # 3 Van de Redactie Deze maand staat de nieuwsbrief in het teken van Pasen. Pasen, het grootste feest van de christenen. Overal ter wereld zullen de kerken weer vol zijn met mensen

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 7 januari 2018 Kleur: wit Epifanie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 7 januari 2018 Kleur: wit Epifanie Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 7 januari 2018 Kleur: wit Epifanie Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar begint de dienst om 10.30 uur. Voor en na de dienst is er onder het genot

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 11 november 2018 kleur: groen Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Nadere informatie

Analyse van de tien waarden voor een cultuuromslag in de parochie

Analyse van de tien waarden voor een cultuuromslag in de parochie Analyse van de tien waarden voor een cultuuromslag in de parochie Bron: Fr. James Mallon, Divine Renovation Guidebook, 2016, p. 74-79. Bewerkt door Alpha Nederland en Centrum voor Parochiespiritualiteit,

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 25 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst zal Erna Dros bevestigd worden als ouderling. We zullen als gemeente afscheid nemen van de vorige ouderling/voorzitter

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Gaandeweg vrede.

KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Gaandeweg vrede. KLOKKEN ST. PETRUS EN H. BERNADETTE. Gaandeweg vrede. een zal het koninkrijk komen. Op mensenvoeten komt het nabij: eens worden vreemden mijn vrienden In mensenharten bloeit het op: eens zullen grenzen

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, februari 2017, JAARGANG 7

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG. UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, februari 2017, JAARGANG 7 DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 2, februari 2017, JAARGANG 7 Fusie parochies Kloosterweekend Vastentijd Kijk op geloof

Nadere informatie

Kracht en liefde worden ons gegeven

Kracht en liefde worden ons gegeven Liturgie voor het ochtendgebed op zondag 31 december 2017 Kracht en liefde worden ons gegeven Lezers: Organiste : Ontvangst Annemarie Voorbraak Wijnand Kramer Jan Prij Hanneke Muntjewerf Ineke van der

Nadere informatie

KRUIS - SPINSELS. Zaterdag 12 januari in de Dagkapel uur: Life Teenviering o.l.v. pastoor J. Skiba

KRUIS - SPINSELS. Zaterdag 12 januari in de Dagkapel uur: Life Teenviering o.l.v. pastoor J. Skiba Kerk van het Heilig Kruis Parochie O.L. Vrouw van Amersfoort Liendertseweg 48 3814 PL Amersfoort T 033 472 14 89 www.katholiekamersfoort.nl KRUIS - SPINSELS Zaterdag 12 januari in de Dagkapel 19.00 uur:

Nadere informatie

De Peddel Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort. Juni 2019 Jaargang 2 nummer 23

De Peddel Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort. Juni 2019 Jaargang 2 nummer 23 De Peddel Geloofsgemeenschap St. Werenfridus Westervoort Juni 2019 Jaargang 2 nummer 23 In deze editie Van de redactie Boeken tip Einde boekentip Vooraankondiging: Feestavond voor vrijwilligers september

Nadere informatie