Werkdocument Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument 31-08-2009. Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester"

Transcriptie

1 Werkdocument Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Betreft : Opgesteld door: Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Werkgroep Grieppandemie Datum: 31 augustus 2009

2 Hygiëneprotocol Nieuwe Influenza A (H1N1) Zuidwester Doel Zuidwester streeft ernaar dat zo min mogelijk cliënten en medewerkers ziek worden en dat er zo min mogelijk tegelijk ziek worden. Als veel cliënten en medewerkers tegelijk ziek zijn, kan de continuïteit van de zorg een probleem worden. Hygiëne maatregelen zijn een belangrijk hulpmiddel om de verspreiding van de Nieuwe Influenza (H1N1) binnen Zuidwester tegen te gaan. Achtergrondinformatie verspreiding Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) is een griepvirus. Een besmet persoon verspreid door hoesten of niezen virushoudende druppeltjes in de omgevende lucht. Wanneer deze druppeltjes worden ingeademd of in contact komen met neus-, mond- of oogslijmvlies, kan besmetting plaatsvinden. Ook via de handen kan het virus worden overgedragen. Bijvoorbeeld als iemand zijn neus afveegt en daarna de deurklink aanraakt of u een hand geeft. Mensen kunnen van 1 dag vóór tot 7 dagen na het ontstaan van de ziekteverschijnselen besmettelijk zijn. Niet iedereen wordt ziek na een besmetting. Als er ziekteverschijnselen optreden, gebeurd dit meestel 1 tot 2 dagen na de besmetting (maar het kan tot 7 dagen duren). Hygiëne maatregelen bij verschillende scenario s Dit protocol is gebaseerd op de beschikbare informatie en landelijke richtlijnen die op dit moment bekend zijn. Bij elk scenario blijven de maatregelen van het voorgaande scenario gelden. De onderstaande maatregelen zijn richtlijnen. Afhankelijk van (het beloop van) de situatie of het vrijkomen van nieuwe informatie, kunnen de hygiënemaatregelen door een hiervoor bevoegd persoon veranderd worden. Organisatie en uitvoering van de maatregelen is, tenzij anders in de tekst opgenomen, een lijnverantwoordelijkheid. Scenario 1: Geen bekende gevallen van de Nieuwe Influenza A (H1N1) binnen Zuidwester. Medewerkers, verwanten en vrijwilligers worden geïnformeerd over Nieuwe Influenza A (H1N1) en de klachten die hierop wijzen. Vroege herkenning is belangrijk om verspreiding te beperken. Cliënten worden zo nodig via hun persoonlijk begeleider geïnformeerd. Wanneer vaccins tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) beschikbaar komen, zullen (sommige) cliënten worden gevaccineerd. Er zal zo nodig een volgorde van prioriteit worden gehanteerd. Het vaccin is niet verplicht. Vaccinatie zal geschieden volgens de landelijke richtlijnen. Waar mogelijk wordt lichamelijk contact vermeden; bijvoorbeeld door geen handen te schudden. Medewerkers en zo mogelijk cliënten wordt geadviseerd om regelmatig de handen goed wassen met water en zeep. Daarna (of in plaats van handen wassen) desinfecteren mat handdesinfectans. Extra schoonmaken (2 maal daags) in ruimtes waar veel cliënten en personeel komen, zoals de dagbestedingsruimtes, de poli, ruimtes voor paramedische 2

3 behandelingen, opleidingsruimte, restaurant en in- en extern vervoer. Bij de extra schoonmaak worden de harde oppervlakken die vaak aangeraakt worden, gereinigd met een gewoon schoonmaakmiddel. Denk o.a. aan de tafels, handgrepen, lichtknoppen, telefoons, sanitair en zeephouders. Scenario 2: Verdenking van of bewezen besmetting met Nieuwe Influenza (H1N1). Medewerker Verdenking besmetting medewerker Medewerkers met klachten passend bij een verdenking op Nieuwe Influenza A (H1N1) nemen hierover contact op met hun eigen huisarts. Indien zij getest worden op Nieuwe Influenza A (H1N1), is er geen lichamelijk contact met cliënten of collega s tot de testuitslag bekend is. Indien een medewerker niet getest wordt (en de diagnose dus niet zeker is), geldt de normale ziekteprocedure. Dus de medewerker komt weer normaal werken wanneer zijn/haar gezondheid het toelaat. Wél moet deze medewerker de hygiënemaatregelen goed in acht nemen. Dus regelmatig de handen goed wassen met water en zeep. Daarna (of in plaats van handen wassen) desinfecteren mat handdesinfectans. Contact van de handen met mond, neus en ogen moet vermeden worden. Bewezen besmetting medewerker Van een bewezen besmetting met Nieuwe Influenza A (H1N1) wordt gesproken indien een neus/keel kweek de diagnose heeft bevestigd. De medewerker werkt niet op locatie maar zo mogelijk vanuit thuis. In bepaalde gevallen kan de arts van Zuidwester bepalen dat medewerkers en/of cliënten die in contact zijn geweest met de betreffende medewerker getest worden door Zuidwester. De werkplek van de betreffende medewerker wordt geventileerd en gereinigd. Reinig hierbij alle harde oppervlakken met een gewoon schoonmaakmiddel. Denk o.a. aan de vloer, tafels, bedden, handgrepen, telefoons, lichtknoppen, sanitair en zeephouders. Cliënt Verdenking besmetting cliënt Dezelfde maatregelen als bij een bewezen besmetting (zie onder) worden gehanteerd. Indien de testuitslag van de betreffende cliënt geen besmetting met Nieuwe Influenza (H1N1) oplevert, worden de maatregelen gestopt. Bewezen besmetting cliënt Van een bewezen besmetting met Nieuwe Influenza A (H1N1) wordt gesproken indien een neus/keel kweek de diagnose heeft bevestigd. In bepaalde gevallen kan de arts van Zuidwester bepalen dat medewerkers en/of cliënten die in contact zijn geweest met de betreffende cliënt getest worden door Zuidwester. De cliënt wordt zo nodig door de arts behandeld met een griepvirusremmer (zoals oseltamivir). Dit kan de besmettelijkheid van het virus bij de cliënt verminderen. De cliënt wordt geïsoleerd, dat wil zeggen zo min mogelijk contact. De verzorging en andere noodzakelijke hulp (zoals hulp bij eten) gaan wel door. De cliënt bevindt zich 3

4 zoveel mogelijk op de eigen kamer en alleen zo nodig in andere ruimtes (zoals de badkamer). Dus geen dagbesteding en geen contact met medebewoners. Om het risico op verspreiding zoveel mogelijk te beperken, wordt bezoek afgeraden. Voor medewerkers geldt dat slechts zij die uit hoofde van hun functie de afdeling moeten betreden, toegang hebben. Het contact met de cliënt vindt zoveel mogelijk plaats door hetzelfde personeelslid (niet rouleren). Personeel draagt bij elk contact met de cliënt handschoenen. Na het contact dient men eerst de handschoenen omgekeerd te verwijderen. Daarna grondig handen wassen met water en zeep (en/of desinfecteren met handdesinfectans). Er wordt naar gestreefd om de ruimtes waar de cliënt zich bevindt dagelijks te reinigen. Reinig hierbij alle harde oppervlakken met een gewoon schoonmaakmiddel. Denk o.a. aan de vloer, tafels, bedden, handgrepen, telefoons, lichtknoppen, sanitair en zeephouders. Ook de benodigdheden die voor de reiniging worden gebruikt elke dag grondig reinigen en drogen. De ruimtes waar de cliënt zich bevindt, worden minimaal 2 maal daags goed geventileerd. Deze maatregel geldt omdat de Nieuwe Influenza A (H1N1) zich makkelijker kan verspreiden in niet goed geventileerde ruimtes. Gebruik bij contact met de cliënt zoveel mogelijk wegwerp-artikelen (zoals plastic bordjes en papieren zakdoekjes). Afval wordt in een afgesloten vuilniszak bewaard. Alle materialen die niet weggegooid worden na contact met de cliënt, worden gereinigd met een normaal schoonmaakmiddel en goed gedroogd. Het beddengoed van de cliënt wordt zo mogelijk dagelijks verschoond. Linnen en handdoeken van de cliënt worden een rode zak verzameld. Wasgoed kan met een gewoon wasmiddel bij 60 graden gewassen worden. De cliënt wordt gevraagd te hoesten/niezen in de hand (of mouw/elleboog). Graag hoesten/niezen in een papieren zakdoekje en deze direct weg te gooien in een afgesloten afvalzak. Daarnaast moet de patiënt regelmatig de handen goed te wassen met water en zeep. Daarna (of in plaats van handen wassen) desinfecteren met handdesinfectans. Contact van de handen met mond, neus en ogen moet vermeden worden. Maatregelen voor de medebewoners en woning van besmette cliënt: Medebewoners van de cliënt worden geïsoleerd op de woning en zo mogelijk getest op Nieuwe Influenza A (H1N1). Als medebewoners geen klachten vertonen, is isolatie op de eigen kamer niet noodzakelijk. Ze mogen dus wel in de huiskamer en de badkamer komen maar niet in de kamer van of contact hebben met de besmette cliënt. Bij elk contact met de bewoners (van de woning van de besmette cliënt) worden handschoenen gedragen. Er is zo min mogelijk lichamelijk contact tussen de medewerkers en de cliënten en de cliënten onderling. Zo mogelijk wordt een minimale afstand van 1,5 meter gehanteerd. Medebewoners moeten regelmatig de handen goed wassen met water en zeep. Daarna (of in plaats van handen wassen) desinfecteren met handdesinfectans. Contact van de handen met mond, neus en ogen moet vermeden worden. In de betreffende woning wordt ernaar gestreefd om dagelijks de gootstenen, handgrepen, leuningen, telefoons, kranen, licht en liftknoppen, sanitair en zeephouders te reinigen. Indien meerdere cliënten besmet zijn op één woning, wordt de woning zo mogelijk nog grondiger gereinigd. Reinig hierbij alle harde oppervlakken met een gewoon schoonmaakmiddel. Ook de benodigdheden die voor de reiniging worden gebruikt elke dag grondig reinigen en drogen. 4

5 Maatregelen voor de medewerkers bij besmette cliënt: Medewerkers nemen bij contact met besmette cliënten alle bovenstaande maatregelen. Medewerkers zijn alert op klachten bij zichzelf, passend bij een verdenking op Nieuwe Influenza A (H1N1). Medewerkers kunnen blijven werken op de betreffende woning. Deze medewerkers mogen niet op andere woningen of dagbesteding werken (niet rouleren). Dit geldt ook voor invalkrachten. Hiervoor bevoegde personen (lijn i.o.m. arts) bepalen wanneer deze maatregel wordt opgeheven en deze medewerkers weer op andere woningen of dagbesteding mogen werken. Medewerkers moeten regelmatig de handen goed wassen met water en zeep. Daarna (of in plaats van handen wassen) desinfecteren met handdesinfectans. Contact van de handen met mond, neus en ogen moet vermeden worden. Medewerkers die zelf al de Nieuwe Influenza A (H1N1) hebben gehad, kunnen worden ingezet bij de zorg voor cliënten die besmet zijn met Nieuwe Influenza A (H1N1). Maatregelen voor dagbestedinggroepen, groepsbehandelingen en/of -therapieën of evenementen bij besmette cliënt: De ruimte waar de besmette cliënt zich heeft bevonden, moet geventileerd en gereinigd worden. Reinig hierbij alle harde oppervlakken met een gewoon schoonmaakmiddel en laat ze goed drogen. Denk o.a. aan de vloer, tafels, bedden, handgrepen, telefoons, lichtknoppen, sanitair en zeephouders. Ook de benodigdheden die voor de reiniging worden gebruikt elke dag grondig reinigen en drogen. In bepaalde gevallen kan de arts van Zuidwester bepalen dat medewerkers en/of cliënten van de betreffende groepsactiviteit op Nieuwe Influenza A (H1N1) getest worden door Zuidwester. In bepaalde gevallen kan de regiomanager besluiten om dagbestedinggroepen, groepsbehandelingen en/of -therapieën of evenementen te sluiten of anders te organiseren. Scenario 3: Besmettingen met Nieuwe Influenza A (H1N1) op meerdere woningen en/of dagbestedinggroepen op één locatie. Er is zo min mogelijk verkeer tussen woningen. Maak meer gebruik van telefoon en e- mail. Er wordt naar gestreefd dat cliënten en medewerkers elkaar alleen aanraken als dit nodig is. Bijvoorbeeld niet groeten door een hand te geven. Op de gehele locatie worden dagelijks o.a. alle gootstenen, handgrepen, leuningen, telefoons, kranen, licht en liftknoppen, sanitair, zeephouders en balie gereinigd. 5

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Grip op de griep. Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen. Inleiding. Wat is de Nieuwe Influenza A?

Grip op de griep. Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen. Inleiding. Wat is de Nieuwe Influenza A? Grip op de griep Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen 1 Inleiding 2 Wat is de Nieuwe Influenza A? 3 Wat zijn uw risico s? 4 Voorbereiding 5 Preventieadvies

Nadere informatie

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

Draaiboek Mexicaanse Griep bij de OBA

Draaiboek Mexicaanse Griep bij de OBA Draaiboek Mexicaanse Griep bij de OBA Amsterdam, juli 2009 Openbare Bibliotheek Amsterdam Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam www.oba.nl 020-52 30 701 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 1. Risicoreductie 3 2.

Nadere informatie

Noro-virus Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen

Noro-virus Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Noro-virus Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2015 pavo 0659 1 van 5 Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) het Noro-virus heeft.

Nadere informatie

Griep (influenza) Maatregelen bij besmetting

Griep (influenza) Maatregelen bij besmetting Griep (influenza) Maatregelen bij besmetting Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U bent opgenomen in ons ziekenhuis en heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk)

Nadere informatie

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte

Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Informatiebrief Hand-, voet- en mondziekte Wat is hand-, voet- en mondziekte? Hand-, voet- en mondziekte is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De ziekte is meestal niet ernstig

Nadere informatie

14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer. Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist

14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer. Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist 14u05-14u50 Geef griep geen kans op de werkvloer Els De Pinnewaert, verpleegkundig ziekenhuishygiënist GRIEPVACCINATIE VAN ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? 1. Griep quiz 2. Wat is seizoensgriep?

Nadere informatie

Klaar voor een grieppandemie. Continuïteitsplan

Klaar voor een grieppandemie. Continuïteitsplan Klaar voor een grieppandemie Continuïteitsplan Inleiding Tijdens een grieppandemie (zie bijlage 1) kan de continuïteit van het onderwijs ern de bedrijfsvoering van MOVARE * onder druk komen te staan. Mogelijk

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden?

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? WAT IS SEIZOENSGRIEP? WAT IS SEIZOENSGRIEP? > Een acute luchtweginfectie: Plots begin met koorts en rillingen Hoofdpijn Spierpijn Keelpijn

Nadere informatie

Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven. Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep

Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven. Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep 1 Inleiding De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft sinds juni de hoogste alarmfase van de Mexicaanse griep

Nadere informatie

Griep: Aanbevelingen voor de zieken en hun omgeving. Voor meer informatie : www.influenza.be. info@influenza.be

Griep: Aanbevelingen voor de zieken en hun omgeving. Voor meer informatie : www.influenza.be. info@influenza.be 0800/99.777 Griep: Interministerieel Commissariaat Influenza Eurostation II Victor Hortaplein 40 Bus 10 1060 Brussel Voor meer informatie : Aanbevelingen voor de zieken en hun omgeving www.influenza.be

Nadere informatie

Protocol Hygiëne thuiszorg

Protocol Hygiëne thuiszorg Protocol Hygiëne thuiszorg Algemene hygiëne De woning van de cliënt mag niet zodanig vervuild zijn dat de zorgverlener of het zorgverleningsproces wordt geschaad. Als de algemene hygiënische omstandigheden

Nadere informatie

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts. Aan alle ouders en verzorgers, Bij een aantal niet-gevaccineerde kind(eren) in het Land van Heusden en Altena is mazelen geconstateerd. In deze brief willen wij u in overleg met de GGD West-Brabant informeren

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Infl uenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Infl uenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Infl uenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP 032 Folder vac. zorgpers A5_NL.indd 1 16-10-2009 14:44:29 Wat

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

Het griepvirus bijvoorbeeld vertoont zich steeds weer in een nieuwe gedaante waardoor vaccinatie moeilijk is.

Het griepvirus bijvoorbeeld vertoont zich steeds weer in een nieuwe gedaante waardoor vaccinatie moeilijk is. Norovirus Inleiding Net als in andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen komt er in de OZG af en toe een buikgriepepidemie voor, die wordt veroorzaakt door het norovirus. Bij een uitbraak van

Nadere informatie

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Werkinstructies hygiëne gemeentelijke crisisopvang voor vluchtelingen Oktober 2015, versie 4

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Werkinstructies hygiëne gemeentelijke crisisopvang voor vluchtelingen Oktober 2015, versie 4 Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Werkinstructies hygiëne gemeentelijke crisisopvang voor vluchtelingen Oktober 2015, versie 4 Inhoud Werkinstructies voor werknemers en vrijwilligers... 3 1 Handen

Nadere informatie

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft

Nadere informatie

Griep (influenza) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Griep (influenza) Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Griep (influenza) De arts vermoedt dat u een griepvirus heeft. U wordt hiervoor op de Spoedeisende Hulp of polikliniek al onderzocht. Om te voorkomen dat u andere personen besmet met het griepvirus wordt

Nadere informatie

Informatie over het norovirus

Informatie over het norovirus Informatie over het norovirus 2 Net als in andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen komt er in het Ommelander Ziekenhuis Groningen af en toe buikgriep onder patiënten voor. Vaak is het norovirus

Nadere informatie

Norovirus. Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Norovirus. Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Norovirus Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u (mogelijk) het Norovirus

Nadere informatie

Parmentierweg 49 Postbus 121 2316 ZV Leiden www.ggdhm.nl 2300 AC Leiden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden

Parmentierweg 49 Postbus 121 2316 ZV Leiden www.ggdhm.nl 2300 AC Leiden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden Wat is waterpokken? Waterpokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. De meeste mensen krijgen waterpokken als kind, meer dan 93% van in Nederland opgegroeide kinderen heeft

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

U bent drager van MRSA. Wat nu?

U bent drager van MRSA. Wat nu? U bent drager van MRSA. Wat nu? Beste patiënt Uw arts of verpleegkundige heeft u ingelicht dat bij u MRSA is gevonden. MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een aantal voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

1 Protocol gezondheid

1 Protocol gezondheid Protocol gezondheid 1 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

@rboinfect alertsysteem

@rboinfect alertsysteem Samenvatting: Nieuwe website van VWS Arboprofessionals werkzaam de gemeente Arboprofessionals o.a. werkzaam in het onderwijs Griep Check Nederlands Huisartsen genootschap Niet zorg: wanneer mag ik weer

Nadere informatie

Handen wassen met zeep

Handen wassen met zeep HANDLEIDING DIGIBORD PRESENTATIE Handen wassen met zeep Meer informatie op hygienewerkt.info Met deze handleiding geven wij u een toelichting op de Digibord presentatie Handen wassen met zeep. Per slide

Nadere informatie

Waterpokken. Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen

Waterpokken. Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Waterpokken Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat bij u of uw kind (mogelijk) het waterpokkenvirus aanwezig is. Net als alle andere Nederlandse

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

Alle informatie in dit document is gebaseerd op:

Alle informatie in dit document is gebaseerd op: GRIEPPANDEMIE PROTOCOL EW (versie 3) Grieppandemie Protocol 1 Mexicaanse Griep, De Nieuwe Influenza H1N1, Grieppandemie, The Flu, we lezen er dagelijks over in de kranten, op internet en we horen er dagelijks

Nadere informatie

SEIZOENSGRIEP EN HET GRIEPVACCIN

SEIZOENSGRIEP EN HET GRIEPVACCIN SEIZOENSGRIEP EN HET GRIEPVACCIN Nr. 108 Wat is de klassieke of seizoensgriep In de volksmond wordt er gesproken over de griep, waar het gaat over een zware verkoudheid of een luchtwegeninfectie met enkele

Nadere informatie

Infectiepreventie. Noro-virus. www.catharinaziekenhuis.nl

Infectiepreventie. Noro-virus. www.catharinaziekenhuis.nl Infectiepreventie Noro-virus www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF004 / Noro-virus / 27-03-2014 2 Noro-virus U bent opgenomen in het Catharina

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

Het norovirus wordt gemakkelijk overgedragen en er zijn maar weinig virusdeeltjes nodig om besmet te raken.

Het norovirus wordt gemakkelijk overgedragen en er zijn maar weinig virusdeeltjes nodig om besmet te raken. Norovirus Inleiding Net als in andere Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen komt er in de OZG af en toe een buikgriepuitbraakje voor, die wordt veroorzaakt door het norovirus. Bij een uitbraak van

Nadere informatie

ISOLATIEM AATREGELEN

ISOLATIEM AATREGELEN ISOLATIEMAATREGELEN Bij u is onlangs een micro-organisme aangetroffen. In deze folder leest u welke isolatiemaatregelen er in het UCCZ Dekkerswald worden getroffen om verspreiding te voorkomen. Besmetting

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Patiënten in een ziekenhuis hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde

Nadere informatie

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep

Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Griep, feiten en tips vaccinatie tegen seizoensgriep Wat is griep? De wetenschappelijke benaming voor griep is influenza. Griep is een besmettelijke ziekte en wordt veroorzaakt door het influenzavirus.

Nadere informatie

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet

Nadere informatie

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting.

Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Deze informatie is bestemd voor patiënten met een mogelijke of aangetoonde MRSA besmetting. Wat is MRSA? Staphylococcus aureus, is een bacterie die bij 20-60% van gezonde personen voorkomt op de huid.

Nadere informatie

Antibioticaresistentie in de thuiszorg: Voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen!

Antibioticaresistentie in de thuiszorg: Voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen! Antibioticaresistentie in de thuiszorg: Voorkom verspreiding van resistente bacteriën met de standaard (hygiëne)maatregelen! Wat is antibioticaresistentie? Infecties die veroorzaakt worden door bacteriën

Nadere informatie

VERKOUDHEID OF GRIEP?

VERKOUDHEID OF GRIEP? VERKOUDHEID OF GRIEP? Een verkoudheid wordt meestal veroorzaakt door besmetting met een virus. Die kan via speekseldruppeltjes maar meestal besmetten we ons zelf nadat we met onze handen in contact zijn

Nadere informatie

Hygiëne protocol Stichting Ut Kruumelke. Versie 4, januari 2018.

Hygiëne protocol Stichting Ut Kruumelke. Versie 4, januari 2018. Hygiëne protocol Stichting Ut Kruumelke. Versie 4, januari 2018. Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet vast. Daarom dit protocol om toch een

Nadere informatie

Isolatieverpleging Op de algemene verpleegafdelingen

Isolatieverpleging Op de algemene verpleegafdelingen Isolatieverpleging Op de algemene verpleegafdelingen Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Infectiepreventie april 2014 pavo 0529 Inleiding U bent in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen. De arts

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis De ziekenhuisbacterie MRSA Instructies voor thuis Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u besmet bent met de ziekenhuisbacterie MRSA. MRSA is een afkorting voor: Meticilline Resistente Staphylococcus

Nadere informatie

Schooljaar 16/ november 2016 Nr. 11

Schooljaar 16/ november 2016 Nr. 11 Schooljaar 16/ 17 24 november 2016 Nr. 11 Van KDV De Sprong en PSZ De Sprong Ter info op kinderdagverblijf De Sprong en peuterspeelzaal De Sprong heerst hand-, voet- en mondziekte. Hieronder kunt u lezen

Nadere informatie

Veilig omgaan met cytostatica. Zo werk je prettiger!

Veilig omgaan met cytostatica. Zo werk je prettiger! Veilig omgaan met cytostatica Zo werk je prettiger! Vooraf Kanker. Je kent vast wel iemand die erdoor getroffen is. Of misschien ben je er zelf door getroffen (geweest). Dan weet je hoe zwaar de medicijnen

Nadere informatie

Isolatie verpleging op de kinderafdeling

Isolatie verpleging op de kinderafdeling Isolatie verpleging op de kinderafdeling Isolatie verpleging Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling. Het vermoeden bestaat dat uw kind een infectie heeft of een bacterie of virus bij zich draagt, die

Nadere informatie

MRSA bacterie. Wat betekent dit voor u? Informatie voor patiënten

MRSA bacterie. Wat betekent dit voor u? Informatie voor patiënten MRSA bacterie Wat betekent dit voor u? Informatie voor patiënten 2 MRSA bacterie Wat is MRSA? MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. MRSA is een bacterie die niet meer gevoelig

Nadere informatie

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd.

Dwarrelende stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoonmaken wordt het aantal stofdeeltjes verlaagd. Schoonmaakprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1. Schoonmaakmethoden 2. Aandachtspunten reiniging 3. Desinfecteren van

Nadere informatie

Tuberculose. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar

Tuberculose. Hygiëne en infectiepreventie. Beter voor elkaar Tuberculose Hygiëne en infectiepreventie Beter voor elkaar 2 Tuberculose Deze folder informeert u over tuberculose en de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van bacteriën te voorkomen. 3 Tuberculose

Nadere informatie

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer?

Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? Handhygiëne: Waarom, Wie en Wanneer? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorggerelateerde infecties Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën Handhygiëne is

Nadere informatie

ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND

ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND ISOLATIE KINDERAFDELING Infectiepreventie FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van Franciscus Vlietland en wordt geïsoleerd verpleegd. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Tuberculose

Patiënteninformatie. Tuberculose Patiënteninformatie Tuberculose Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Informatie over tuberculose... 3 Wat is tuberculose?... 3 Hoe gebeurt de besmetting?... 3 Wie kan tuberculose krijgen?... 3 Wat zijn de

Nadere informatie

MRSA. en infectiepreventie. BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen)

MRSA. en infectiepreventie. BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) MRSA en infectiepreventie BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen) MRSA en infectiepreventie Wat is MRSA? Hoe wordt MRSA overgebracht? Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) is een bacterie

Nadere informatie

Pas op voor prikaccidenten! Zo werk je prettiger!

Pas op voor prikaccidenten! Zo werk je prettiger! Pas op voor prikaccidenten! Zo werk je prettiger! Vooraf Een stuk glas met bloed eraan. Een gebruikte injectienaald. Een bebloede zakdoek. Een plas bloed. Als schoonmaker kún je in contact komen met het

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid versie juli

Gezondheidsbeleid versie juli Gezondheidsbeleid 2018- versie juli Inhoud Inleiding... 3 Risico s door overdracht van ziektekiemen... 4 Handhygiëne... 4 Hoesten/ niezen en snuiten... 4 Verschonen... 4 Bereiding van voedsel... 4 Flesjes,

Nadere informatie

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER?

THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? THEMA: HANDHYGIËNE: WAAROM, WIE EN WANNEER? WAAROM? Per dag overlijden wereldwijd duizenden mensen aan zorg gerelateerde infecties. Handen zijn een vervoersmiddel voor ziekteverwekkende bacteriën en virussen.

Nadere informatie

Isolatieverpleging op de kinderafdeling

Isolatieverpleging op de kinderafdeling Isolatieverpleging op de kinderafdeling Informatie voor ouders Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van Maaszieke ziekenhuis Pantein met een (verdenking op een) infectie die overgedragen kan worden

Nadere informatie

TBC. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

TBC. Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op TBC Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat er bij u tuberculose is vastgesteld of dat er een verdenking op is. Net als alle andere

Nadere informatie

TBC (OF TUBERCULOSE)

TBC (OF TUBERCULOSE) TBC (OF TUBERCULOSE) Wat is TBC of tuberculose? TBC of tuberculose is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie of de bacil van Koch. De meest voorkomende vorm is longtuberculose.

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

INFECTIEPREVENTIE. Norovirus (buikgriepvirus)

INFECTIEPREVENTIE. Norovirus (buikgriepvirus) INFECTIEPREVENTIE Norovirus (buikgriepvirus) Norovirus (buikgriepvirus) In deze folder vindt u als patiënt of bezoeker informatie over het norovirus. U leest wat de maatregelen zijn als u een afdeling

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis

De ziekenhuisbacterie MRSA. Instructies voor thuis De ziekenhuisbacterie MRSA Instructies voor thuis Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat u besmet bent met de ziekenhuisbacterie MRSA.

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID 2012 Datum inventarisatie:april 2012 Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: juni 2012 Codes: U= uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B: kans

Nadere informatie

Algemene info huishoudelijk en zorg

Algemene info huishoudelijk en zorg Algemene info huishoudelijk en zorg Aanleiding Doel Aanleiding voor de richtlijnen hygiëne is artikel 3.2 van het Besluit Erkenningnormen Kruisorganisaties (Leidschendam, juni 1981) waarin wordt omschreven

Nadere informatie

Ziekenhuishygiëne BRMO

Ziekenhuishygiëne BRMO Ziekenhuishygiëne BRMO Bij u is een BRMO gevonden. Maar wat is een BRMO? In deze folder leest u meer over BRMO en welke maatregelen genomen moeten worden. WAT IS EEN BRMO? BRMO is de afkorting van Bijzonder

Nadere informatie

Infobrochure MRSA. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure MRSA. mensen zorgen voor mensen Infobrochure MRSA mensen zorgen voor mensen Beste patiënt, Tijdens uw verblijf in het Mariaziekenhuis nemen we extra maatregelen omdat u mogelijk een MRSA-bacterie bij u draagt. Deze folder wil u informeren

Nadere informatie

Norovirus Help mee het Norovirus te bestrijden

Norovirus Help mee het Norovirus te bestrijden Norovirus Help mee het Norovirus te bestrijden Afdeling infectiepreventie Onlangs is bij u het Norovirus geconstateerd. Deze folder geeft u informatie over dit virus. Bovendien leest u welke maatregelen

Nadere informatie

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt in contact met via ongewassen handen van 1. Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel 2. Handen worden gewassen voor het eten

Nadere informatie

Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven

Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven Dit project werd mogelijk gemaakt door: Handhygiëne Programma Kinderdagverblijven Kennistraining Handhygiëne Richtlijn Voor Pedagogisch Medewerkers in Kinderdagverblijven Inhoudsopgave 1 Waarom is handhygiëne

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Isolatie op de kinderafdeling

Isolatie op de kinderafdeling Isolatie op de kinderafdeling Uw kind is zojuist opgenomen in een isolatiekamer. Dit is noodzakelijk omdat uw kind een besmettelijke bacterie of virus bij zich draagt of omdat er een vermoeden daarvoor

Nadere informatie

Werkdocument 28-08-2009. Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester

Werkdocument 28-08-2009. Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Werkdocument 28-08-2009 Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Betreft : Opgesteld door: Continuïteitsplan Grieppandemie Zuidwester Werkgroep Grieppandemie Datum: 28 augustus 2009 Continuïteitsplan

Nadere informatie

Protocol Hygiëne & Voeding

Protocol Hygiëne & Voeding Protocol Hygiëne & Voeding Inhoudsopgave: Persoonlijke hygiëne Blz 3 Handen wassen Blz 4 Voeding Blz 5 Contact met dieren Blz 6 Bijlage: Checklist Hygiëne en Voeding 2 Persoonlijke hygiëne Hieronder staan

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Griep of influenza

Patiënteninformatie. Griep of influenza Patiënteninformatie Griep of influenza Inhoud Inleiding... 3 Informatie over griep... 3 Wat is griep?... 3 Is vaccinatie belangrijk?... 3 Voor wie is griepvaccinatie sterk aangeraden?... 3 Wanneer moet

Nadere informatie

Infectiepreventie. Maatregelen bij isolatie

Infectiepreventie. Maatregelen bij isolatie Infectiepreventie Maatregelen bij isolatie Inhoudsopgave Maatregelen bij isolatie...4 Micro-organismen...4 Reden van isolatiemaatregelen...5 Verschillende isolatiemaatregelen...6 Onderzoeken... 10 Bezoekers...

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling

De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling De ziekenhuisbacterie MRSA Sluiting van een verpleegafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0638 Inleiding Op de afdeling waar u verblijft is een patiënt opgenomen (geweest) waarbij onverwacht

Nadere informatie

Voorkom een besmetting

Voorkom een besmetting Infectiepreventie Voorkom een besmetting www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF007 / Voorkom een besmetting / 22-01-2018 2 Voorkom een besmetting

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling

Hoofdstuk 2: Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2 Hygiëne, veiligheid en afvalregeling 2.1 Persoonlijke hygiëne Tijdens de werkzaamheden van de medewerker bloedafname: is eten, drinken en roken niet toegestaan moet de bedrijfskleding gedragen worden:

Nadere informatie

Aflammeren in tijden van Q-koorts

Aflammeren in tijden van Q-koorts Aflammeren in tijden van Q-koorts Enkele adviezen: Laat bij het aflammeren geen mensen uit risicogroepen toe Draag tijdens het aflammeren speciale werkkleding: overall, rubberen laarzen en handschoenen

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Infobrochure voor patiënt en bezoeker

Infobrochure voor patiënt en bezoeker MRSA Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Infobrochure voor patiënt en bezoeker Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

Protocol Persoonlijke Hygiëne Pluimveeverwerkende industrie

Protocol Persoonlijke Hygiëne Pluimveeverwerkende industrie Dit voorbeeld-hygiëneprotocol draagt bij aan een gemeenschappelijk beleid van hygiënemaatregelen binnen de pluimveesector. Het aspect persoonlijk hygiëne is hieraan soms ondergeschikt, en zou daarom meer

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker

Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Persoonlijke hygiëne Voor patiënt en bezoeker Patiënten in een ziekenhuis hebben een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde

Nadere informatie

Maatstaf: activiteit, tijdsbesteding en frequentie voor het resultaat schoon en leefbaar huis

Maatstaf: activiteit, tijdsbesteding en frequentie voor het resultaat schoon en leefbaar huis Bijlage 1 Normeringskader Hulp bij het Huishouden Het normeringskader zoals beschreven in deze bijlage is afgeleid van het Onderzoek Maatstaf hulp bij het huishouden, gemeente Amsterdam van 28 februari

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Norovirus

Patiënteninformatie. Norovirus Patiënteninformatie Norovirus Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Informatie over Norovirus... 3 Wat is het Norovirus?... 3 Besmettelijkheid... 3 Hoe wordt Norovirus opgespoord?... 4 Behandeling... 4 Maatregelen...

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Chemotherapie INTERNE GENEESKUNDE. Maatregelen thuis

Chemotherapie INTERNE GENEESKUNDE. Maatregelen thuis Chemotherapie Maatregelen thuis INTERNE GENEESKUNDE In deze folder leest u adviezen over beschermende maatregelen in de thuissituatie, nadat u een behandeling met cytostatica (chemotherapie) heeft gehad.

Nadere informatie

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A).

MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). MRSA MRSA staat voor Methicilline (M) resistente (R) Staphylococcus (S) aureus (A). Stafylokokken zijn bacteriën die ongemerkt leven bij vele mensen, bij voorkeur in de neus of op de huid. Deze bacteriën

Nadere informatie

Aan alle medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, ouders van MPC Sint-Franciscus.

Aan alle medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, ouders van MPC Sint-Franciscus. Roosdaal, 27 augustus 2009 Belangrijke informatie over de Mexicaanse griep Aan alle medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, ouders van MPC Sint-Franciscus. Beste medewerkers, Geachte mevrouw, geachte heer,

Nadere informatie

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile 2 Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat bij u de ziekenhuisbacterie Clostridium difficile aanwezig is. Deze folder geeft informatie over deze bacterie. Ook leest u in deze folder

Nadere informatie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Hygiene en infectiepreventie 9 Beschermende kleding Er wordt ingegaan op het gebruik van handschoenen; overschorten; mondneusmaskers; beschermende

Nadere informatie

AANPAK (VERMOEDEN) NOROVIRUS- UITBRAAK IN EEN WZC

AANPAK (VERMOEDEN) NOROVIRUS- UITBRAAK IN EEN WZC AANPAK (VERMOEDEN) NOROVIRUS- UITBRAAK IN EEN WZC 1 Algemeen In dit document worden de infectiepreventiemaatregelen besproken die genomen moeten worden bij een vermoeden van een uitbraak met norovirus

Nadere informatie

2 Bijkomende of aanvullende voorzorgsmaatregelen

2 Bijkomende of aanvullende voorzorgsmaatregelen AANPAK (VERMOEDEN) NOROVIRUS- UITBRAAK IN EEN WZC Eerste versie: december 2017 Revisie: maart 2019 1 Algemeen In dit document worden de infectiepreventiemaatregelen besproken die genomen moeten worden

Nadere informatie

Patiënteninformatie. ca-mrsa bacterie

Patiënteninformatie. ca-mrsa bacterie Patiënteninformatie ca-mrsa bacterie Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Informatie over ca-mrsa... 3 Wat is ca-mrsa?... 3 Hoe wordt ca-mrsa overgedragen?... 4 Hoe wordt ca-mrsa opgespoord?... 4 Preventieve

Nadere informatie