de Verbinding Protestantse Gemeenten in de Kempen Hoogeloon-Eersel nr. 7/8 juli-augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Verbinding Protestantse Gemeenten in de Kempen Hoogeloon-Eersel nr. 7/8 juli-augustus"

Transcriptie

1 de Verbinding Protestantse Gemeenten in de Kempen Hoogeloon-Eersel nr. 7/8 juli-augustus 1

2 GEDICHT Een veld in bloei Een ontluikende kleurenpracht om mij heen Een wild boeket, knipoogt dankbaar Naar de zon. - Vandaag aanschouw ik met herwonnen rust Leven in al zijn vormen om mij heen. Ik voel de magie van de lente En strijk elegant neer in het struikgewas - Zachtjes mompel ik tegen mezelf: meid, vergeet later nooit Hoe intens gelukkig je nu was. Verrijkt, aanbid ik opnieuw het leven En leef dankbaar voort - Want ook ik Ben een kind van deze wereld En van het hemelrijk Dat komen gaat. Ingrid van de Weegen 2

3 MEDITATIE Professor, bestaat God? De Rijksuniversiteit Groningen ontving een brief van de zevenjarige Anco, met de vraag: Bestaat God kan de universiteit dat uitzoeken? Deze brief kwam terecht op het bureau van de sterrenkundige Peter Barthel. Hij beantwoordde Anco s vraag en verwerkte zijn antwoord in een lezing, die later werd gepubliceerd in Trouw. Het antwoord van Barthel komt in het kort hierop neer dat het godsbeeld van een persoonlijke God die een Naam heeft en die zich bezighoudt met u en mij, zijn langste tijd gehad heeft. In plaats daarvan ziet hij God meer als een bezielende Geest, die ons ertoe oproept het goede te doen: onze naaste lief te hebben als ons zelf. Wat mij aansprak was een schemaatje waarmee werd duidelijk gemaakt dat een mens via drie verschillende lijnen in contact staat met het mysterie dat ons omgeeft: de kosmos. Als we naar de sterren kijken, denken we wel eens bij ons zelf: wat zijn we toch eigenlijk een klein stofje in een onmetelijk groot heelal. Een gevoel van verwondering. Het roept ook de vraag op naar de zin van dit alles. Op allerlei manieren gaat de mens om met deze vraag naar de zin van het bestaan. Je kunt denken aan de filosofie, de (exacte) wetenschap, de kunst (schoonheid en orde), en het geloof. Maar wat is geloof als God een naamloze geest wordt en Jezus slechts een belangrijke historische figuur? Kan de Geest los gemaakt worden van Vader en Zoon? Wat is het nut van bidden als God niet luistert? Barthel zegt wel ergens dat we de handen en voeten van God moeten zijn, maar wat heeft dat voor zin als er geen hoofd meer is? Een andere manier om over God te praten is vanuit de ervaring. Het gevoel van Ik heb gemerkt dat God iets wil met mijn leven. Daarmee wordt het wel een subjectief verhaal, terwijl de zevenjarige Anco eigenlijk zocht naar een wetenschappelijk bewijs van God, dat helaas door professor Barthel niet geleverd kon worden. Dus is eigen ervaring waar we het mee moeten doen. Veel mensen geloven in deze tijd zoals Peter Barthel doet. Velen zullen zich ook herkennen in de morele oproep: geloven is een werkwoord, 3

4 belijden-is-doen. Daden gaan woorden te boven. Dat geldt voor onze daden, maar ook voor Gods daden. Aan ons de taak om die genade en liefde te laten zien, zodat voor zo veel mogelijk mensen die ervaring van God als een liefdevolle vader of als een goede herder, werkelijkheid wordt in hun leven. Of vrij naar een Amerikaanse gospel: laat Christus door ons herkenbaar zijn, aan onze liefde. Matthijs de Vries Zoete Mond VAN ONZE DOMINEE Roman, Thomas Rosenboom, Querido, 2009 Af en toe is het leuk om eens een historische roman te lezen. Een boek over de tijd van vroeger. En Thomas Rosenboom is in de Nederlandse literatuur de koning van de historische roman: altijd doet hij nauwkeurig onderzoek naar hoe het vroeger was, en plaatst zijn verhalen in een zeer herkenbaar geschilderde tijdgeest. Alsof je er zelf bij was! De roman Zoete Mond speelt zich af in de jaren 60, in de omgeving waar de Rijn Nederland binnen stroomt. Een tijd die u zich waarschijnlijk nog heel goed herinnert: de tijd dat u jong was, werkte, of misschien uw kinderen nog thuis had. De hoofdpersoon in het verhaal is Rebert van Buyten, die we leren kennen als student, en later als dierenarts. In de jaren 60 ontstonden de woonwijken bij oude dorpskernen buiten de stad. Toegenomen welvaart en autobezit maakten dat veel gezinnen met jonge kinderen buiten gingen wonen: buiten de stad, in een huis met een tuin, in een wijk met een speeltuintje voor de kinderen. Net zoiets als de vele, naoorlogse woonwijken uit de tijd dat ook de Brabantse dorpen rond Eindhoven stormachtig groeiden vanwege de toegenomen werkgelegenheid. Ook Rebert van Buijten komt in zo een dorpje terecht, in Angelen, achter de Waaldijk ergens tussen Nijmegen en de Duitse grens. Hij gaat daar helemaal alleen in een oude burgemeesterswoning wonen, bewust met de bedoeling om alleen te blijven. Hij wilde zijn oude leven in de stad Arnhem achter zich laten. Zijn vrouw was omgekomen bij een auto ongeluk (zowel 4

5 de auto s als de wegen waren toen veel onveiliger dan nu). Kinderen hadden ze niet, maar zijn vrouw bleek tragisch genoeg zwanger bij haar overlijden. En omdat hij zich, na dit verlies, had opgesloten in zijn verdriet, had hij ook geen vrienden meer. Maar Angelen kende nóg zo een eenzame ziel. Jan de Loper : een edelman die voor de oorlog vrij veel bekendheid had genoten door zijn lange wereldreizen die hij te voet ondernam, zijn gastvrijheid voor alles en iedereen, en zijn briljante practical jokes in Angelen en omstreken. Maar deze grapjas was op zijn oude dag inmiddels afgezakt naar het niveau treurige dorpsgek: zijn streken waren eerder slaapverwekkend en tenenkrommend dan grappig. Eerst moest Rebert dan ook niets van deze Jan de Loper hebben, terwijl ze toch een gezamenlijk lot delen: het lijden aan de vergankelijkheid. Gedurende het verhaal wordt de spanning tussen deze twee dorpelingen opgebouwd, maar op het laatst vinden ze elkaar. En dan ontstaat er toch iets wat vriendschap zou kunnen zijn Lijden aan vergankelijkheid: het hoofdthema van deze roman, en vaak ook van ons eigen leven. Als we terugdenken aan de jaren 60 merken we dat alles vergankelijk is. Toen groeiden de bomen nog tot in de hemel. Maar nu hebben we geleerd dat hoogtepunten en dieptepunten zich afwisselen in de Nederlandse maatschappij, en in ons eigen leven. Het Bijbelse woord: alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot stof uit het boek Prediker (3.20) is hier dubbel en dwars van toepassing. Troostend is het om te weten dat God ons bedoeld heeft als sociale wezens. We zijn niet voor de eenzaamheid gemaakt, maar voor de vriendschap. Gelukkig zijn er partners en vrienden om ons heen, die met ons meelopen door de getijden van ons leven. En het lot smeedt soms onverwachte banden. Laten we (daarom) vrolijk zijn en van het leven genieten (Prediker 3.12). Matthijs de Vries Vakantie Zoals eerder aangekondigd heb ik vakantie van 18 juli tot en met 8 augustus. Als er zich in die tijd onverhoopt een noodgeval voordoet, bijvoorbeeld een vraag om crisispastoraal of een uitvaart, dan kan ik daar tot 30 juli zelf in voorzien. Daarna ben ik op vakantie in het buitenland en moet er eerst contact met de kerkenraad worden opgenomen. De leden 5

6 van de kerkenraad weten welke collega uit de omgeving zich beschikbaar heeft gesteld voor noodsituaties. Ds. Matthijs de Vries Verhuizing Op 13 augustus verhuizen wij van onze tijdelijke woning aan de Churchilllaan 51, waar wij vanaf januari met veel plezier gewoond hebben en waar wij erg dankbaar voor zijn, naar de pastorie van de Protestantse Gemeente Bergeijk, Hof 156, 5571 CA Bergeijk. adres en telefoonnummer blijven het zelfde. Wij verheugen ons erop eindelijk, DV voor langere tijd, te kunnen settelen in deze mooie omgeving. Ds. Matthijs de Vries MUTATIES Verhuisd: Dhr. M.J. Doorhof te Eersel naar Helmond Dhr. M.C. Schats te Steensel naar Elst (Gld.) De Algemene Verordening Gegevensbescherming staat niet toe, dat adressen gepubliceerd te worden De Ledenadministrateur. NOTITIES uit de KERKENRAADSVERGADERING 6 juni 2018 Het is de laatste vergadering voor de vakantie en er staan weinig nieuwe zaken op de agenda. We kijken terug op een geslaagde viering van Hemelvaart in een volle Tinteltuin in Eersel, voorafgegaan door een wandeling over het landgoed Heijbroeck. Ook de deelname van gemeenteleden uit Bergeijk en Bladel was goed. De dienst met Pinksteren herinneren we ons als een goede dienst in een volle kerk, mede door de vele gasten waaronder ook veel jongeren. We staan stil bij twee uitvaartdiensten. De afscheidsdienst voor Leendert Nieuwenhuizen, die na zijn vertrek uit Eersel nog ongeveer 2 jaar in Deventer heeft gewoond, was op 4 juni in onze kerk. Dankzij de nieuwe 6

7 vlonder op het balkon van onze kerkgebouw (hulde aan de kerkrentmeesters) konden alle belangstellenden een plaats krijgen. De dienst werd geleid door ds. Hans van der Wal. De andere uitvaartdienst was voor José Cordewinders op 6 juni in de RK kerk van Knegsel. Als vriendin van An Valbracht kwam ze regelmatig in onze kerk. De kerkenraad gaat akkoord met het Jaarverslag 2017, waarin de scriba verslag doet van het reilen en zeilen van onze gemeente in dat jaar. Het verslag komt te staan op de website van de kerk om daarmee te voldoen aan de voorwaarden verbonden aan onze ANBI status. Het is ook elders in dit nummer van de Verbinding te lezen. Dit verslag had eigenlijk gepresenteerd moeten worden op een gemeenteavond in maart van dat jaar, maar die avond is er niet geweest. Besloten wordt om de volgende gemeenteavond te houden in maart volgend jaar. De nieuwe beleidsplannen van de kerkenraad, het pastorale team en de diaconie liggen nu op tafel. Daar is door verschillende kerkenraadsleden de afgelopen maanden aan gewerkt. De kerkenraad gaat akkoord met alle goede voornemens. Wilt u deze beleidsplannen inzien, dan kunt u contact opnemen met mij of met een ander kerkenraadslid. De werkgroep pastoraat van Bergeijk is met de vraag gekomen of het mogelijk is een uitstapje naar Giethoorn te organiseren. Het plan is nu om op zaterdag 15 september met een bus op pad te gaan. Op het programma staat een rondvaart en een bezichtiging. Aansluitend zou dan een korte dienst in de kerk gehouden kunnen worden, waar ook gemeenteleden uit Giethoorn aan deel kunnen nemen. Gemeenteleden uit Eersel zijn natuurlijk eveneens uitgenodigd. Nadere details volgen nog. Ik wens u allen een goede zomertijd. Jan Peelen 7

8 Jaarverslag De predikanten Het jaar 2017 begint met het afscheid nemen van ds. Joke Fijn van Draat, die met emeritaat gaat. Op 29 januari nemen we na ruim 7 jaar afscheid van haar in een druk bezochte dienst in de kerk van Bergeijk. Snel daarna begint het beroepingsproces. Omdat door een samenloop van omstandigheden alle zes gemeentes van de Combinatie De Kempen een vacature hebben, wordt besloten het beroepingsproces centraal te coördineren. Er komt één advertentie met het profiel en de wensen van de zes gemeentes, waarop sollicitanten kunnen reageren en hun voorkeur voor één of meerdere gemeentes kunnen aangeven. Tegelijkertijd gaat een beroepingscommissie, bestaande uit leden van de gemeentes Bergeijk en Hoogeloon-Eersel aan de gang. In september kan de commissie unaniem een kandidaat voorstellen aan beide kerkenraden. De kerkenraden nemen, ieder afzonderlijk, de voordracht over. Na een gemeenteberaad kan het beroep uitgebracht worden en al snel krijgen we een positief antwoord: ds. Matthijs de Vries uit Giethoorn komt per 1 januari 2018 naar De Kempen. Op 21 januari wordt hij in de RK kerk van Duizel door ds. Wim Dekker van Veldhoven bevestigd als predikant van Bergeijk en Hoogeloon-Eersel. In de vacature tijd is het pastorale werk waargenomen door ds. Hans van der Wal uit Eersel. 2. De kerken Op 2 januari 2017 moeten we mw. Riek Hageman begraven. Zij is de laatste van de familie Hageman, die vele decennia lang koster is geweest van de kerk in Hoogeloon. Het werk als koster was al te zwaar voor haar geworden, maar met hulp van velen konden we de kerk in Hoogeloon toch open houden. Na haar overlijden moet het onvermijdelijke besluit genomen worden om de kerk in Hoogeloon te sluiten. Dit kan zonder problemen gebeuren, omdat de kerk gehuurd wordt van de Maatschappij van Welstand. De laatste dienst geleid door ds. Hans van de Wal vindt plaats op 21 mei. De Statenbijbel en het Avondmaalsstel worden na afloop in processie overgebracht naar de kerk in Eersel. De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat het interieur van de kerkzaal in Eersel een opknapbeurt krijgt. Een interieurcommissie bestaande uit een aantal dames gaat aan de slag: er komt een nieuwe loper in de kerk, de 8

9 vier antependia uit Hoogeloon worden ingelijst en opgehangen aan de achterwand van de kerkzaal en de kerstquilt krijgt met Kerst een plek voor in de kerk. Behalve voor de zondagse erediensten is ook het afgelopen jaar de kerk weer open tijdens de toeristendagen (bezoekers krijgen dan een gratis lunchconcert) en op de Monumentendag. In het winterseizoen is de kerk de plek waar de oecumenische Taizé diensten gehouden worden. Maar ook de Kempenkring activiteiten en de Preek van de Leek diensten (voor een in meerderheid buitenkerkelijk publiek). De Klepel, het bijgebouw van de kerk waar alle zondagen na de dienst voor iedereen koffie en thee klaar staat, wordt door de week steeds meer voor allerlei andere activiteiten gebruikt. Een belangrijke huurder is het Vluchtelingenwerk: vluchtelingen worden hier wegwijs gemaakt en leren de Nederlandse taal. 3. De kerkmensen Zonder kerkmensen geen kerk, het zijn de mensen die het doen. De pastorale werkgroep (ouderlingen en pastorale medewerkers) organiseren ontmoetingsavonden, bezoeken weer talloze mensen en houden ons op de hoogte van het lief en leed in de gemeente. De diakenen, die veel samenwerken met hun collega s in Bergeijk, komen met een nieuw ZWO project: Madamfo wordt nu Hand in Hand community, beide goede doelen bevinden zich in Ghana. Op alle mogelijke manieren proberen ze geld bij elkaar te sprokkelen: een barbecue, pannenkoeken maaltijden, stroopwafelverkoop etc. Samen met de RK parochie in Eersel heeft de diaconie een diaconaal noodfonds opgezet, om mensen die in acute financiële nood zijn geraakt tijdelijk te helpen. De kerkenraad heeft in 2017 afscheid genomen van diaken Maarten Wijrdeman, die verhuisd is en van Bernard Luiting, die vanwege een ernstige ziekte zijn ambt neer moest leggen. Op 6 januari 2018 is hij overleden. Voorzitter Erica Vaarkamp vertrok omdat haar tweede termijn er op zat, Bram Voortman is haar opgevolgd. Karel Gerritsen is toegetreden als ouderling en Jan Sanderse als ouderling-kerkrentmeester. Jan Peelen 9

10 scriba In Memoriam LEENDERT NICOLAAS NIEUWENHUIZEN 27 mei mei 2018 Leendert Nieuwenhuizen is geboren en opgegroeid in Indonesië. Daar maakte hij de oorlog mee. In 1941 werd zijn vader weggehaald uit het gezin. Niemand wist waarheen. Samen met zijn zus Rie ging Leendert erop uit om zijn vader te zoeken. Na ruim 700 km reizen vonden ze wonder boven wonder hun vader in Batavia. Hij gaf hun een brief mee voor zijn vrouw en zei tegen de toen 11- jarige Leendert: Zorg voor je moeder, je broertjes en zusjes. Zestig jaar later wist Leendert deze woorden nog precies. Ze stonden gegrift in zijn hart en hij heeft ze waargemaakt. In 1946 keerde het gezin terug naar Nederland. Het lukte Leendert om zijn droom te vervullen en dokter te worden. Hij werd een kundig en geliefd chirurg. In 1959 trouwde hij met Ina Kamer. Bijna 60 jaar heeft hun huwelijk geduurd. Ze waren stimulerende en warme ouders voor hun kinderen en hadden alle tijd voor hen. Ook op maatschappelijk gebied was Leendert actief in bestuursfuncties en verenigingsleven. Toen Leendert en Ina het wat rustiger aan wilden doen werd Leendert medisch verzekeringsadviseur en verhuisden ze naar Bergeijk. Pianospelen was zijn passie en samen met Ina maakten zij vele cultuurreizen naar met name Frankrijk en Italië. Toen de mobiliteit van Leendert begon af te nemen, verhuisden zij naar een gelijkvloers appartement in Eersel. Maar ook Ina s gezondheid werd minder. Mede op aanraden voor de kinderen verhuisden zij naar Deventer naar een appartement met 24-uurs zorg. Daar heeft Leendert nog 8 maanden kunnen genieten van de liefdevolle aandacht van Ina en de verzorging van de verpleging. In de nacht van 30 mei is hij daar in vrede gestorven. Op 4 juni hebben we Leendert herdacht in de Kerk te Eersel met prachtige muziek en liederen, met warme woorden van de kinderen en keken we naar karakteristieke foto s uit zijn leven. Uit de bijbel lazen we woorden van Johannes: God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Want die liefde van God kan alleen maar bestaan in mensen, die die liefde doen. Die liefde heeft ook gewoond in Leendert Nieuwenhuizen, in de liefde voor Ina, voor zijn kinderen en kleinkinderen, in zijn betrokkenheid bij zijn patiënten, in zijn warmte in de omgang met mensen. Die zorgzaamheid, warmte en betrokkenheid zullen we missen. We zijn hem er dankbaar voor. Later in de middag hebben we Leendert naar het crematorium in Veldhoven gebracht. Daar hebben we hem voor ons geloof toevertrouwd in de liefde van God, liefde sterker dan alle dood. 10

11 TABOE Ds. Hans van der Wal Op reis gaan is geweldig, vliegen is fantastisch en naar het vliegveld gaan is een feestje. Zo wil de reclame dat we het allemaal geloven. Voor veel mensen is het ook heel fijn om op vakantie te gaan. Toch zijn er op het vliegveld ook enkele taboes. Zaken die verborgen zijn, maar wel degelijk aanwezig. Bijvoorbeeld vliegangst. Weinigen durven toe te geven dat ze vliegangst hebben. Er worden in de terminal stressballetjes verkocht, maar die liggen niet vooraan in de etalage. Je moet er goed naar zoeken. Bij de gates, is een ruimte waar je mag roken. Even de spanning voor het aan boord gaan, een plek geven. Het staat daar blauw van de rook, mensen hebben dat blijkbaar nodig. Er kwam eens een man in de gebedsruimte die vroeg of hij ademhalingsoefeningen mocht doen, want hij had zo n vliegangst. Ik zei, wat goed dat u dat toegeeft. Natuurlijk was hij hartelijk welkom in de gebedsruimte. Een ander taboe is heimwee. In de ontvangsthal sprak ik een echtpaar. Ze kwamen een broer een schoonzus ophalen. Die kwamen terug uit Spanje, vanwege een droevige reden. Die droevige reden was heimwee. De man kon het op zijn vakantieverblijf niet uithouden, en wilde maar één ding: naar huis. Het is zinvol, dat er naast alle vrolijkheid en gezelligheid, ook een ruimte is om op adem te komen en een luisterend oor, voor andere zaken. Mirjam van Nie DE TOERISTISCHE MARKTDAGEN Tijdens de toeristische marktdagen op donderdag 26 juli; 2 augustus en 9 augustus 2018 worden er weer lunchconcerten gegeven in de Protestantse kerk in Eersel, Markt 38. Op 26 juli concerteert Sander Barth, Sander is organist in kerken in s Gravendeel en in Maasdam. Op 2 augustus concerteert organist Ton van Andel uit Valkenswaard. Op 9 augustus concerteren Jan van Vliet (piano), Charlotte van Nispen, (cello) Olga Bierens de Haan (dwarsfluit) en Roos Zweers, (sopraan). Het programma voor deze concerten kunt u te zijner tijd lezen op onze website: www PKN Hoogeloon - Eersel.nl. De lunchconcerten zijn van 11

12 12.30 tot uur. U bent van harte welkom. Nadere informatie: Roely Brouwer, telefoon

13 VOOR EN DOOR GEMEENTELEDEN Pastorie De pastorie Hof 156 te Bergeijk is verhuurd tot 30 juni Fam. De Vries wil medio augustus verhuizen naar onze pastorie. We hebben dan nog precies 6 weken voor enige opknapacties. De grootste klus is de renovatie van de badkamer. De kerkrentmeesters hebben besloten deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. We gaan niet alles zelf doen en zullen specialistenwerk (stuken, tegelwerk) uitbesteden. Voor het andere werk (slopen, gasbetonblokken lijmen, leidingen verleggen, schilderwerk) zoeken we enkele handige vrijwilligers, niet alleen in de gemeente Bergeijk maar ook in onze zustergemeente Hoogeloon-Eersel. Een tweede klus vlak voor de verhuizing is het schoonmaken van de pastorie. Ook hiervoor zoeken wij enkele vrijwilligers uit zowel Bergeijk als Hoogeloon-Eersel. Meldt u aan bij Johan Bos, mobiel OMZIEN NAAR ELKAAR Wie kregen de bloemen in de periode vanaf zondag 15 april t/m zondag 3 juni 2018 en waarom? Zondag 15 april zijn de bloemen - een extra grote bos die in 3-en werd verdeeld - gebracht bij Hedwig Luiting en bij Ronald en Marieke van der Wilk-Visscher als steuntje in de rug. Jenny Enneman, die die zondag bevestigd werd als pastoraal ouderling, kreeg als welkom binnen de kerkenraad ook een deel van de grote bos! De week daarop waren de bloemen uit de eredienst voor Boudewijn Lub: hij en Emmy kunnen wel wat extra aandacht gebruiken Hetzelfde geldt voor Karel en Anietta Gerritsen die op de laatste zondag van april bedacht werden met een bloemengroet. Voor zijn grote inzet voor onze gemeente en vanwege zijn verjaardag kreeg onze voorzitter, Bram Voortman, de bloemen uit de dienst van 6 mei. De week daarop brachten we bloemen bij fam. Gooskens-Holdinga 13

14 vanwege het overlijden van de vader van Ad. Op 20 mei kreeg Alje Brouwer enkele dagen later mocht hij 80 jaar worden de bloemen. De zondag daarna was Betty Meijer aan de beurt : in maart was zij jarig, maar toen was er zoveel leed in onze gemeente en leed gaat altijd voor lief bij de bloemenbestemming dat Betty op een later tijdstip toch bedacht werd Afgelopen zondag, 3 juni, bleven de bloemen na de dienst in de kerk staan: de dag erop vond in onze kerk de afscheidsdienst plaats van Leendert Nieuwenhuizen, die op 30 mei overleed; de bloemen zijn meegegeven aan zijn weduwe Ina. Op Hemelvaartsdag waren we met ruim 30 gemeenteleden uit Bergeijk, Bladel en Hoogeloon-Eersel te gast in de Tinteltuin in Eersel. De vroege vogels waren al om 8.00 uur gaan dauwtrappen, de anderen waren ook best vroeg, al om 9.00 uur, aanwezig voor een korte dienst o.l.v. ds. Matthijs de Vries. Hij en Olga Bierens de Haan begeleidden ons met hun fluitspel. Het was een geanimeerd samenzijn, goed om elkaar ook op deze manier als leden uit verschillende gemeentes wat beter te leren kennen. Je kunt immers gemakkelijker naar elkaar omzien, als je elkaar ook wat beter leert kennen! Ik wens u allen, namens het pastorale team, opnieuw alle goeds, met hartelijke groet, Leny Voortman GA MEE NAAR GIETHOORN! Op zaterdag 15 september willen wij een dagexcursie organiseren naar dit bijzondere waterdorp in Overijssel, dat vanwege de vele grachten ook wel Hollands Venetië wordt genoemd. Bij voldoende belangstelling gaan we met een bus, anders met eigen auto s. Daarom kunnen we de exacte reistijden en kosten van deze dag nog niet helemaal vastleggen. We verwachten een vertrek omstreeks 9:00 / 9:30 uur uit Bergeijk en Eersel. De dag zal minimaal 50 en maximaal 75 per persoon gaan kosten, onder meer afhankelijk van de soort vervoer. Bij dit bedrag is ook het avondeten inbegrepen. Laat geld echter geen belemmering voor u zijn. Voorlopig programma: 9:00 / 9:30 uur vertrek 14

15 Eten onderweg (eigen meegebrachte lunch) 12:00 uur: aankomst in Giethoorn en vertrek van de rondvaart Rondvaart door het dorp en natuurgebied De Wieden (2 uur) 14:30 uur: eventueel bezoek aan museumboerderij t Olde Maat Huus of vrije tijd. 15:30 uur: een kopje koffie, rondleiding door de kerk en een diapresentatie over het doopsgezinde gemeenteleven in Giethoorn 16:30 uur: afsluitende viering 17:30 uur: diner in een restaurant Omstreeks 20:00 uur: terugreis. Geschatte thuiskomst 22:30 uur. Om verder te kunnen met de organisatie is het belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk opgeeft. Het liefst vóór 8 juli. Aanmeldingen kunnen gedaan worden bij mij, via , mobiele telefoon / whatsapp of vaste telefoon Wilt u alstublieft aangeven of u eventueel bereid bent om met passagiers te rijden? Met hartelijke groet, Ds. Matthijs de Vries 15

16 Z.W.O. / DIACONIE ACTIVITEIT VOOR HET ZWO-PROJECT DE HAND-IN HAND-COMMUNITY We gaan gezamenlijk PANNENKOEKEN eten! De Diaconieën van Eersel en van Bergeijk organiseren een pannenkoekenmaaltijd voor de gemeenteleden en de (netto)opbrengst is voor de Handin-Hand-Community. Waar: in de Ster, Domineesstraat, Bergeijk Wanneer: zaterdag 7 juli om uur Kosten: 12,50 p.p., kinderen gratis Opgeven bij: Pia Schouten of Yolan de Vries Pia: /telefoon Yolan: We zoeken ook nog enkele enthousiaste pannenkoekenbakkers! DE DIAKONALE COLLECTE juli-augustus 2018 Zondag 1 juli: ZWO- project Hand in Hand Community in Ghana De Hand in Hand Community in Nkokoranza biedt een veilig en liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking uit heel Ghana. In Hand in Hand krijgen deze kinderen een veilig onderdak, goede verzorging en veel liefde. De mogelijkheden van de kinderen worden maximaal gestimuleerd. Als de kinderen ouder worden kunnen ze zich verder ontwikkelen in de beschutte werkplaats van de Community. Daar leren zij met eenvoudige technieken fraaie stoffen en sieraden te maken. De opbrengst van deze producten dekt een deel van de kosten van de Community. Verder krijgt men financiële ondersteuning van sponsors en donateurs buiten Ghana. Zondag 8 juli: Kleinschalige projecten Indonesië Kleinschalige Projecten Indonesië is een stichting die zich bezighoudt met 16

17 ontwikkelingsprojecten op de Indonesische eilanden Java en Flores. Initiatiefnemers waren Alfons en Adèle van Deursen. Deze stichting richt zich op onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Zij initiëren projecten voor de meest behoeftige inwoners van Java en Flores. Dat zijn mensen die zelf niet de middelen hebben om (verder) te leren of zich te ontwikkelen. Zo dragen zij al jaren zorg voor een groep adoptiekinderen, wees- en straatkinderen, scholieren en ouderen. Dankzij deze ondersteuning in de vorm van lesmateriaal en medische zorg krijgen zij de kans op een betere toekomst. Naast deze ontwikkelingsprojecten zetten ze ook kleine microkrediet projecten op. Zo steunen ze een tiental fietstaxichauffeurs, vrouwen die in de dessa een toko starten en twee groepen vissers. De stichting wil mensen met haar initiatieven selfsupporting maken. Hun leidraad is het motto van Maria Montessori: Leer mij het zelf te doen. Zondag 15 juli: Bloemenfonds Iedere zondag staat er een mooi boeket bloemen op de Avondmaalstafel. Na de dienst wordt dit boeket gebracht naar een gemeentelid die een moeilijke tijd doormaakt, iets te vieren heeft of naar één van de vele vrijwilligers. De bloemen zijn een gebaar van allen ter bemoediging en troost, als felicitatie bij een blijde gebeurtenis of als dank. Met uw bijdrage ondersteunt u deze sympathieke attentie voor gemeenteleden. Zondag 22 juli: Diaconaal Noodfonds Het kan iedereen gebeuren Je komt in acute geldnood door onverwacht hoge uitgaven, familieomstandigheden of omdat je werkloos bent geworden. Doelstelling van het Noodfonds is om vanuit onze christelijke inspiratie iemand die in acute financiële nood is geraakt tijdelijk financieel te helpen. Tevens wordt er gezocht naar mogelijkheden om via bestaande regelingen tot een oplossing van het probleem te komen. Levensovertuiging en godsdienst spelen geen rol bij de aanvraag en toekenning. Het Diaconaal Noodfonds is een gezamenlijk particulier initiatief van de gezamenlijke kerken in Eersel, dit wil zeggen dat het Noodfonds onafhankelijk is van de gemeentelijke overheid en hiervan geen subsidie ontvangt. Zondag 29 juli: Stichting Present Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die 17

18 daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Present is dus zelf geen hulpverlener. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals: opknappen van verwilderde tuinen, helpen bij verhuizingen. Dagje uit met bewoners van een zorginstelling. Schoonmaken en opruimen. Schilderen van een verwaarloosde woning en koken in een vrouwenopvang. Zie Zondag 5 augustus: ZWO-project Hand in Hand Community Ghana was een oud en groot rijk, tegenwoordig is het een democratisch, vredig en gastvrij land in West Afrika. In Ghana zijn vrijwel geen voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking beschikbaar. Daarom begon Ineke Bosman met de Hand in Hand Community, een unieke leefgemeenschap voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. Zij leven met elkaar in een unieke leefgemeenschap, een indrukwekkend voorbeeld van moderne liefdevolle zorg. De mogelijkheden van de kinderen worden hier maximaal gestimuleerd. Als zij ouder worden kunnen ze zich ontwikkelen in de beschutte werkplaats van de Community. Daar leren zij met eenvoudige technieken fraaie stoffen en sieraden te maken. Zondag 12 augustus: Vakschool Kameroen. Collecte Kerk in Actie (Zending) In Kameroen worden kinderen met een beperking vaak uit schaamte thuisgehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor kinderen die van ver komen. Fedeme adviseert ook 18

19 ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met onze bijdrage helpen wij mee dat ook dit jaar vijftig kinderen met een verstandelijke beperking en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen. Zondag 19 augustus: Bloemenfonds Iedere zondag staat er een mooi boeket op de Avondmaalstafel. In het kader van het Liturgisch bloemschikken staan er met Advent en in de 40- dagentijd prachtige bloemstukken op de tafel. De bloemen worden na de dienst naar een gemeentelid gebracht en zijn een gebaar van allen ter bemoediging en troost, als felicitatie of als dank. Zondag 26 augustus: Diaconie-Lokale kerstactiviteiten In overleg met het pastoraat krijgen sommige gemeenteleden in de Adventstijd een kleine kerstattentie. Vanuit de diaconie wordt als welkom ieder jaar aan alle nieuw ingekomen vluchtelingen/statushouders in de gemeente Eersel een kerstpakket aangeboden. Jaarlijks is er overleg met de voorzitter van Vluchtelingenwerk Eersel (Erica Vaarkamp) en de diaconie. Als er een baby is geboren in een van de nieuwe of reeds langer hier wonende gezinnen worden zij verrast met een bezoekje en een kraamcadeautje. Pia Schouten NIEUW SEIZOEN KEMPENKRING De Commissie KempenKring heeft een interessant en divers programma samengesteld voor het nieuwe seizoen. Onderwerpen als kunst, Middeleeuwse mystiek, Geloof en Wetenschap, Verdriet en Rouw, maar ook het conflict in het Midden-Oosten zal de revue passeren. We gaan het zelfs hebben over Humor in de Kerk! Voor het komende seizoen hebben we bijzondere sprekers weten vast te leggen, van wie wij verwachten dat zij zullen zorgen voor zeer boeiende lezingen. De Protestantse Kerken in de Kempen nodigen u uit 19

20 Het nieuwe Blauwe Boekje zal in augustus worden verspreid, via de mail en in gedrukte vorm. Daarin is het complete programma opgenomen. Wilt u niets missen? Geef u dan op voor de Nieuwsbrief op Dan wordt u regelmatig op de hoogte gehouden. EXCURSIE KEMPENKRING Traditiegetrouw begint het nieuwe seizoen van de KempenKring met een excursie. Dit jaar gaan we naar het Museum Klok & Peel in Asten voor een lezing en een rondleiding. Het museum is gericht op twee thema's: klokken en beiaards. Hiervan bezit het museum de grootste collectie ter wereld en geeft informatie over het ontstaan, de geschiedenis en het maken van klokken. Achter elke klok zit een verhaal. Onze spreker / rondleider is Willy van Vlerken, een kenner op het gebied van luidklokken. Hij zal ons deelgenoot maken van deze vaak zeer interessante- verhalen. Ook over luidklokken uit ons eigen stukje van Brabant heeft hij sprekende voorbeelden. Van Vlerken is een begenadigd spreker en geeft regelmatig lezingen over dit onderwerp. Wij zijn blij dat hij ons wil rondleiden. Een excursie, die we zeer bij u kunnen aanbevelen. Zeker voor wie de klok heeft horen luiden en meer van de klepel wil weten Locatie: Museum Klok en Peel, Ostaderstraat 23, te Asten Datum: maandag 17 september Aanvang: uur Kosten: 15,00, inclusief ontvangst met koffie en vlaai. Op vertoon van de museum jaarkaart kost deelname 8,00. Te voldoen bij de entree van het museum aan de leden van de commissie. Deelname is alleen mogelijk na voorinschrijving. Aanmelden bij Jan Peelen tel: Vervoer is op eigen gelegenheid. Carpoolen graag zelf onderling regelen. 20

21 KARIN VAN DEN BROEKE NIEUWE VOORZITTER VAN HET NBG Het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap hebben een nieuwe voorzitter: Karin van den Broeke, tot voor kort synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De ledenraad heeft haar vrijdag 25 mei benoemd in deze functie. Van den Broeke volgt Sybout van der Meer op. Hoop Volgens Van den Broeke is het belangrijk dat het Bijbelgenootschap de betekenis van hoop laat zien. Dat hebben we hard nodig. De Bijbel geeft ons een visioen van gerechtigheid en vrede en roept ons op tot een barmhartige samenleving. Daaruit kunnen we hoop putten om te blijven bewegen in de richting van het goede. Tegelijkertijd laat de Bijbel ook zien dat ons dat niet altijd lukt. Mensen schieten te kort. Met de levenslessen uit de Bijbel kunnen we allemaal ons voordeel doen. Nieuwe bijbellezers Van den Broeke verwacht dat de Bijbel ook nu nieuwe lezers kan bereiken: We moeten in gesprek gaan met lezers én potentiële lezers van de Bijbel. Die zijn er, want kerken krimpen niet alleen maar. Er worden ook veel nieuwe mensen bereikt, onder meer via pioniersplekken van de PKN, kerkplantingen van andere kerkgenootschappen en migrantenkerken. Daar kunnen we op inspelen met uitgaven die nieuwe lezers helpen om de Bijbel te ervaren als een relevant boek. Ds. Karin van den Broeke (1963) studeerde rechten en theologie en was predikant in Kruiningen, in Leiden (studentenpastor) en tegenwoordig in de protestantse gemeente De Ontmoeting in Noord-Beveland. Daarnaast vervult ze diverse bestuurlijke functies, onder meer in het stichtingsbestuur van dagblad Trouw en in het Executive Comité van de Wereldraad van Kerken. Een interview met haar is te lezen op 21

22 Bijbel steeds vaker gedownload De Bijbel bereikt de lezer steeds vaker digitaal. Wereldwijd bestaat 20% van alle verspreide bijbels uit gedownloade digitale bijbels. Dit meldt de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van 150 bijbelgenootschappen in een rapport over Meer informatie op Bijbel Dichtbij aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao Aan Hare Excellentie Lucille George-Wout, gouverneur van Curaçao is een exemplaar overhandigd van Bijbel Dichtbij. Deze bijbeluitgave werd haar aangeboden door directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het bezoek van het NBG aan Curaçao stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen de beide bijbelgenootschappen en van de relatie met de overheid. Laat het NBG een presentatie verzorgen Het NBG biedt in principe zes presentaties rondom de Bijbel aan, die op maat gemaakt kunnen worden, zodat de presentatie helemaal aansluit bij de vraag. De onderwerpen zijn verschillend: van bijbelvertalen tot aan een bijbelquiz, en van bijbellezen met kinderen tot aan het groene perspectief van de Bijbel. Naast een presentatie regelt het NBG ook een boekentafel met foldermateriaal en nieuwe uitgaven van bijbels en boeken. Zo wordt de avond, in overleg met de organisatoren, compleet verzorgd. Vraag informatie over de mogelijkheden via De Bijbel in het Kono voor Sierra Leone Voor christenen in Sierra Leone biedt de Bijbel houvast in moeilijke tijden. Helaas beschikt nog niet iedereen in dit Afrikaanse land over de volledige Bijbel in zijn of haar eigen taal. Dat geldt ook voor de sprekers van het Kono. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil graag helpen een volledige Bijbel in het Kono te realiseren. Een financiële bijdrage is welkom. Voor meer informatie of een donatie voor dit project, kijk op: bijbelgenootschap.nl/sierraleone Bron: Nederlands Bijbelgenootschap 22

23 Contactpersoon: Grete Polak LANDELIJK NIEUWS 2018 Prinsjesdag (di.) 18 september Begin wintertijd (zo.) 28 oktober Laatste zondag kerkelijk jaar (zo.) 25 november Eerste Adventszondag (zo.) 2 december Kerstmis ( di. + wo.) december Oudjaar (ma.) 31 december De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten in verband met plaatsruimte. Productie van deze Verbinding: Liesbeth Kies van Stockum NIEUW ADRES REDACTIE VERBINDING In het kader van alle aanpassingen in verband met de nieuwe privacy regels is dit een goed moment om ook het redactie adres te veralgemeniseren. Het nieuwe adres luidt: Mocht u per abuis nog kopij naar het oude, persoonsgebonden redactieadres sturen, dan wordt dit uiteraard nog verwerkt. Marieke van der Wilk 23

24 Predikant van de Gemeente Ds. M.G. de Vries Tijdelijk: tel.: Ds. M.G. de Vries Per 1 september 2018: tel.: Website Prot. Kerk Hoogeloon-Eersel Nummers om te onthouden Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel IBAN: NL70 RABO RSIN/fiscaal nr.: Diaconie Hoogeloon-Eersel IBAN: NL48 RABO RSIN/fiscaal nr.:

A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel. Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel RSIN:

A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel. Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel RSIN: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Werknaam: Protestantse Gemeente Hoogeloon-Eersel te Eersel Protestantse Kerk Hoogeloon-Eersel RSIN: 809 384 942 IBAN: Website: E-mail: Postadres: NL70 RABO 0113 5096 50

Nadere informatie

Meditatieviering zondag 21 mei Theresiagemeenschap Borne

Meditatieviering zondag 21 mei Theresiagemeenschap Borne Meditatieviering zondag 21 mei 2017 Theresiagemeenschap Borne Els van der Lugt Voelen we ons verbonden? Opening/welkom Zang: Licht dat ons aanstoot GvL 489 blz.530 Openingsgebed God, wij kunnen en mogen

Nadere informatie

Kracht en liefde worden ons gegeven

Kracht en liefde worden ons gegeven Liturgie voor het ochtendgebed op zondag 31 december 2017 Kracht en liefde worden ons gegeven Lezers: Organiste : Ontvangst Annemarie Voorbraak Wijnand Kramer Jan Prij Hanneke Muntjewerf Ineke van der

Nadere informatie

Eind 2014 Gedurende de adventstijd hadden we vier weken lang een bloemen project. Elke zondag was er uitleg bij de bloemen en werd er een nieuwe

Eind 2014 Gedurende de adventstijd hadden we vier weken lang een bloemen project. Elke zondag was er uitleg bij de bloemen en werd er een nieuwe Eind 2014 Gedurende de adventstijd hadden we vier weken lang een bloemen project. Elke zondag was er uitleg bij de bloemen en werd er een nieuwe kaars gebrand. De bloemen uit de dienst worden elke zondag

Nadere informatie

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING HET BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING 2017-2021 Beleidsplan 2017 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending. Wat voor gemeente zijn wij De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk

Nadere informatie

Liturgie voor Zondag 7 januari 2018, Epifanie

Liturgie voor Zondag 7 januari 2018, Epifanie Liturgie voor Zondag 7 januari 2018, Epifanie Voorganger Organist Lector Ontvangst Gert Scholten Hanneke Muntjewerf Sonja Bastiaan Ineke van der Woude Orgelspel Gemeente gaat staan na het aansteken van

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 25 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst zal Erna Dros bevestigd worden als ouderling. We zullen als gemeente afscheid nemen van de vorige ouderling/voorzitter

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 2 december 2018-1 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Erna Dros Diaken: Jan

Nadere informatie

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor diaconie kerstpakketten actie. De tweede collecte is bestemd voor in stand houden van de eredienst.

Collecten: De eerste collecte is bestemd voor diaconie kerstpakketten actie. De tweede collecte is bestemd voor in stand houden van de eredienst. Zondagsbrief voor zondag 17 december 2017-3 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken:

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 9 december 2018-2 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Kees-Jan Antuma Diaken:

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 10 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 10 februari 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Marike Hoekstra Diaken: Liesbeth

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 2 juli 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken: Jan Reinder

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december e advent

Zondagsbrief voor zondag 23 december e advent Zondagsbrief voor zondag 23 december 2018-4 e advent Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken:

Nadere informatie

Zondag 17 februari 2019

Zondag 17 februari 2019 Zondag 17 februari 2019 Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. Willy Misker Groen Groen is de kleur van de hoop. Brood en vis als symbool voor Jezus die ons door zijn leven hoop geeft. Daarmee varen

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen

Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Liturgie voor de morgendienst op zondag 10 december 2017 tweede advent PG Schagen Voorganger: Organist : Lector: Ontvangst pastor L. Kooiman Jan Zwart Jan Bruin Henk van Zanten Orgelspel Advent en aansteken

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK

GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK Januari 2019 Maartenskerkgemeente Doorn GEEF ÓM JE KERK GÉÉF VOOR JE KERK OREN EN OGEN VAN DE KERK IN DE STRAAT Sonja Bloemers DOOR JOU DOET GOD ZIJN WERK Fred Ekhart GELOVEN DOE JE SAMEN Hester van der

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 9 juli 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

Audry Antuma. Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Audry Antuma. Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 14 januari 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van

Nadere informatie

Zondag 18 maart Voorganger : ds. Erica Hoebe. Organist: dhr. Johan Groen

Zondag 18 maart Voorganger : ds. Erica Hoebe. Organist: dhr. Johan Groen Zondag 18 maart 2018 Voorganger : ds. Erica Hoebe Organist: dhr. Johan Groen Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u zich in Leidschendam en in deze gemeente snel thuis zult

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 23 december 2018 Kleur: paars

Zondagsbrief Zondag 23 december 2018 Kleur: paars Zondagsbrief Zondag 23 december 2018 Kleur: paars Vierde zondag van Advent Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Saskia Ketelaar uit Lede, België Elly Tollenaar Joke

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Medewerkenden aan deze dienst zijn:

Medewerkenden aan deze dienst zijn: Zondagsbrief voor zondag 18 november 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Erna Dros Diaken: Jan Menno Medendorp

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron september 2019

Nieuwsbrief De Lichtbron september 2019 Nieuwsbrief De Lichtbron 20-27 september 2019 Lichtbron-inspiratie Open Heer, open onze ogen, zodat wij zien wie de ander is, de ander die ons nodig heeft. Heer, open onze oren, zodat wij horen naar de

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Het kerkgebouw aan de Beukenlaan (1918) JAARVERSLAG 2017 Evangelisch-Lutherse gemeente Ede

Het kerkgebouw aan de Beukenlaan (1918) JAARVERSLAG 2017 Evangelisch-Lutherse gemeente Ede Het kerkgebouw aan de Beukenlaan (1918) JAARVERSLAG 2017 Evangelisch-Lutherse gemeente Ede Van de kerkenraad Dit jaar is de kerkenraad flink gewijzigd qua samenstelling. Drie nieuwe ambtsdragers treden

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 11 november 2018 kleur: groen Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. A. Verbaan-van den Heuvel

Nadere informatie

Ambtsdrager worden. Een handreiking. Van de kerkenraad van de Bethelkerk. d.d. 15 januari 2019

Ambtsdrager worden. Een handreiking. Van de kerkenraad van de Bethelkerk. d.d. 15 januari 2019 Ambtsdrager worden Een handreiking Van de kerkenraad van de Bethelkerk d.d. 15 januari 2019 Inleiding Dit document is voor iedereen die voorgedragen is als ambtsdrager of verkozen is tot ambtsdrager. Maar

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 16 september 2018 kleur: groen Dienst: Oude kerk om 9.00 uur Voorganger: Ds. P. Verbaan, Ermelo Organist: mevr.

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

Zondag 13 mei Voorganger : ds Joke van Maanen. Organist: P.C. Dingemanse

Zondag 13 mei Voorganger : ds Joke van Maanen. Organist: P.C. Dingemanse Zondag 13 mei 2018 Voorganger : ds Joke van Maanen Organist: P.C. Dingemanse Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst. Wij hopen dat u zich in Leidschendam en in deze gemeente snel thuis zult

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

A. De betekenis van de kerkdiensten vergroten zodat gemeenteleden frequent en met vreugde de diensten bezoeken en anderen uitnodigen om mee te gaan.

A. De betekenis van de kerkdiensten vergroten zodat gemeenteleden frequent en met vreugde de diensten bezoeken en anderen uitnodigen om mee te gaan. Beleidsplan Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard 2019-2024 Wie zijn we Wij zijn een gemeente van Jezus Christus. Hij, de Zoon van God, is mens geworden, heeft onze nood (schuld en lijden) gedragen, is

Nadere informatie

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 2 Orgelspel Verstilling VOORBEREIDING Welkom door de ouderling van dienst De tafelkaarsen worden aangestoken Wij zingen hierbij Als alles duister is (Taizé, 3x) (We gaan staan) Vg. Allen Vg. Allen In de

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Als problemen zich opstapelen kun jij van betekenis zijn. Wij zijn Present. Jij ook?

Als problemen zich opstapelen kun jij van betekenis zijn. Wij zijn Present. Jij ook? Als problemen zich opstapelen kun jij van betekenis zijn. Wij zijn Present. Jij ook? Achter elke voordeur gaat weleens iets mis Hulpverleners kunnen niet alles alleen oplossen. Achter elke voordeur gaat

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 6 mei 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Ari Troost Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Marja de Jong Lector:

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 5 augustus 2018 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 5 augustus 2018 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 5 augustus 2018 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video wall: Crèche: ds. Pieter Overduin uit Hulst Henk Siersema Joke de

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 25 januari-1 februari 2019

Nieuwsbrief De Lichtbron 25 januari-1 februari 2019 Nieuwsbrief De Lichtbron 25 januari-1 februari 2019 Lichtbron-inspiratie In gesprek met de Vader Praten met de Vader die mijn leven doorademt, al voor ik er was van me hield, praten met de Vader hoeft

Nadere informatie

Thema: In de woestijn..stem en tegenstem

Thema: In de woestijn..stem en tegenstem Zondag 19 juni 2016 Eerste zondag van de zomer Thema: In de woestijn..stem en tegenstem Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 29 oktober 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. D. Tieleman Groningen Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Tineke

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 mei 2018 zondag Exaudi (=Hoor mij, HEER)

De Leidraad. Zondag 13 mei 2018 zondag Exaudi (=Hoor mij, HEER) Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 mei 2018 zondag Exaudi (=Hoor mij, HEER) Voorganger: ds. Adrie Sterrenburg Organist: Annemieke Hartman Welkom

Nadere informatie

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied)

Gemeente, wij ontvingen een bericht van overlijden. (de gemeente gaat staan; we blijven staan tot na het aanvangslied) Protestantse Gemeente Wijk bij Duurstede Zondag 1 januari 2017 Naamgeving en besnijdenis van Jezus Kleur Zondagskind Koster: Organist Diaken Collectant Ouderling Voorganger : wit : Amélie Migchels : Kees

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 10 juni 2018 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek. Zondagsbrief Zondag 10 juni 2018 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 10 juni 2018 Kleur: groen Tweede zondag na Trinitatis Voorganger: ds. Co Janssen uit Borculo Ouderling van dienst: Ada Dieleman Organist: Joke de Putter

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 juni 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Kees Jan Antuma Diaken: Jan Menno

Nadere informatie

Grote kerk te Schagen

Grote kerk te Schagen D e Z o n d a g s e M e d e d e l i n g e n l e e s t u a c h t e r i n d e z e l i t u r g i e Grote kerk te Schagen Dienst 2 juni 2019 7 e zondag van Pasen Exaudi (verhoor) Wezenzondag Voorganger: Pastor

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondagsbrief en Orde van Dienst. voor. Zondag 14 juli

Zondagsbrief en Orde van Dienst. voor. Zondag 14 juli Zondagsbrief en Orde van Dienst voor Zondag 14 juli Dorpskerk Eelde-Paterwolde Zondagsbrief voor zondag 14 juli 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden Voorganger: Ouderling:

Nadere informatie

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN Zie de mens ets van Rembrandt GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN KERKGESCHIEDENIS.DE INLEIDER

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Zevenbergen

Hervormde Gemeente Zevenbergen Hervormde Gemeente Zevenbergen 2018 Geef voor je kerk. Geef je leven zin. Tijden veranderen. Dat is waar. In dit digitale tijdperk gaan die veranderingen ook echt snel. Wanneer tijden veranderen is het

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken Lied 62 vers 1 en 4

tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken Lied 62 vers 1 en 4 DUINZICHTKERK, zondag 20 januari 2019 2 e zondag van Epifanie Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. J. Rinzema, Laren Ouderling van dienst: Jenny du Pon Diaken van dienst: Willemien de Vlieger

Nadere informatie

Orde van Dienst. voor zondag 6 april Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend

Orde van Dienst. voor zondag 6 april Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend aan barmhartigheid Protestantse Gemeente Nuenen werken Orde van Dienst voor zondag 6 april 2014 Vijfde zondag in de Veertigdagentijd 'Wonen overal even thuis' Thema: Bij het graf van een vriend Voorganger:

Nadere informatie

Professor, bestaat God?

Professor, bestaat God? 1 2 Professor, bestaat God? De Rijksuniversiteit Groningen ontving een brief van de zevenjarige Anco, met de vraag: Bestaat God kan de universiteit dat uitzoeken? Deze brief kwam terecht op het bureau

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Zondagsbrief Zondag 9 december 2018 Kleur: paars

Zondagsbrief Zondag 9 december 2018 Kleur: paars Zondagsbrief Zondag 9 december 2018 Kleur: paars Tweede zondag van Advent Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Joan van Kempen uit Westerbork Kees Biesheuvel Akko

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 4 februari 2018 Hartelijk welkom in deze dienst in het Borchkwartier. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: José Groenboom Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend

Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend Protestantse Gemeente te Rijssen Open Hof Zondag 18 November 2018 Viering heilig Avondmaal/lopend Voorganger: Ds. J. Ek Ouderling van Dienst: Mevr. H. Nijhuis Organist: Dhr. P. van Blanken Na de dienst

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector/Lectrice Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: 546 vers 1, 2, 3, 4 en 5.

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Voorganger : Ds. Joh. Visser (Antwerpen) Ouderling v dienst : Dhr. Hans Koster Lector : Dhr. Bram Leenhouts Organist :

Nadere informatie

23 september 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden, Den Haag. Afscheid twee diakenen. 30 september 9.30 uur dr. P. Sanders, Den Haag.

23 september 9.30 uur ds. D. Verboom, Leiden, Den Haag. Afscheid twee diakenen. 30 september 9.30 uur dr. P. Sanders, Den Haag. Nieuwsbrief De Lichtbron 14 21 september 2018 Lichtbron-inspiratie - Nieuwe morgen Nieuwe morgen nieuwe dag nieuwe mogelijkheden om zon te zijn voor de mensen om zon te zijn wanneer het regent. Nieuwe

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

Gemeenteberaad. 2 juli 2016

Gemeenteberaad. 2 juli 2016 Gemeenteberaad 2 juli 2016 Fijn dat u er allemaal bent! Erwin Landman Josha Veger Remco Nijland Diaken Voorzitter Kerkenraad Ouderling Communicatie Voorzitter beroepingscommissie Wijkcorrespondent-website

Nadere informatie

Liturgie voor Zondag 25 februari 2018

Liturgie voor Zondag 25 februari 2018 Liturgie voor Zondag 25 februari 2018 Voorganger Organist Lector Ontvangst Ds. W. Nijkamp Jan Zwart Janny de visser Henk van Zanten Orgelspel Woord van welkom Gemeente gaat staan na het aansteken van de

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen

Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen 1 Welkom in Open Hof Orde van dienst voor de viering op zondag 7 oktober 2018 Israëlzondag om 9.30 uur in Open Hof Protestantse Wijkgemeente Open Hof te Kampen voorganger: zondagskind: lector: orgel: Berthina

Nadere informatie

Gastvrouw: Anna Mihl Leiding kinderkerk: Rian Westmaas, Margreet Matter Gabriëlle Medendorp

Gastvrouw: Anna Mihl Leiding kinderkerk: Rian Westmaas, Margreet Matter Gabriëlle Medendorp Zondagsbrief voor zondag 24 maart 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj van der Plas Ouderling: Sytske Koopmans Diaken: Wichard Bouma

Nadere informatie

De Binnenloper Sept 2019

De Binnenloper Sept 2019 Stichting Inloophuis De Zevensprong Markt 10, 3901 DN Veenendaal Banknr. NL76RABO0395187648 Sticht. Inloophuis De Zevensprong Www.inloophuisde7sprong.nl Email: sec.7sprong@live.nl 2e jaargang nummer september

Nadere informatie

Zondagsbrief en Orde van Dienst zondag 15 september 2019

Zondagsbrief en Orde van Dienst zondag 15 september 2019 Zondagsbrief en Orde van Dienst zondag 15 september 2019 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 15 september 2019 Medewerkenden Voorganger: Ouderling: Diaken: Collectant:

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Maart e jaargang #3. Van de redactie

Maart e jaargang #3. Van de redactie Van de redactie Op weg naar Pasen is er zoveel te delen dat we nog een vervolg op de vorige nieuwsbrief ontvangt. De inmiddels vaste rubriek uit het domineeslaantje. Uitnodiging avonden over Pasen door

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 20 november 2016

Liturgie voor de viering op 20 november 2016 Liturgie voor de viering op 20 november 2016 Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. In deze dienst wordt gedoopt Donna Juliana Isabella Berende voorganger ds. Wil van Egmond ambtsdrager Judith Ooms lector

Nadere informatie

The Lake - augustus/september 2018

The Lake - augustus/september 2018 The Lake - augustus/september 2018 Lieve mensen, Wat een bijzondere tijd hebben we hier in Zambia. We gaan nog een aantal dagen genieten van het Zambiaanse leven en dan gaan we weer richting Zuid-Afrika.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Thema: Jij telt mee!

Thema: Jij telt mee! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 24 februari 2019 Thema: Jij telt mee! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Nadere informatie