F / 5 6 / / / / / 16 NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F 2 3 4 / 5 6 / 9 2013/2014 10 / 11 11 12 / 14 14 15 / 16 NL"

Transcriptie

1 1

2 Bestuur EKVV 51 Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr BX Blerick e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo e secretaris: Henk Bongartz, Boerendansweg 43, 5914 RG Venlo, Vice voorzitter: Ton Wetjens, Bernhardstraat 48, 5941GL Velden, Bestuurslid: Cor van Ooyen, Veldenseweg 252a, 5914SZ Venlo Ringencommisaris: Gerrit Hamstra, Voltairestraat 8, 5924 EH Venlo Bij ringenbestelling: het bedrag overmaken op Bankrekening nr. NL23INGB Redactie t Veugelke : Jeu Smeets, Paulus Potterstraat 48, 5914 VE, Venlo Wim v.d. Hurk, Nachtegaalweg 1, 5915 BV, Venlo Fotografie: Esther Bongartz, Boerendansweg 43, 5914 RG Venlo, Druk t Veugelke: Henk Bongartz, Boerendansweg 43, 5914 RG Venlo, Webmaster/ledenadministratie: Rob de Brouwer, Weth. Lommenstr.41, 5913 RS, Venlo, Website: Clublokaal: Café -Feestzaal t Pumpke, Straelseweg AS, Venlo, Contributie: 30,- per jaar voor leden, steunende leden 12,50 en jeugdleden 5,- Banknummer: t.n.v. EKVV Venlo. Iban nr : 87rabo Bic nr : rabonl 24 Inhoud van dit Veugelke: Pag. 2 Colofon Pag. 3 Agenda Pag. 4 / 5 Notulen jaarvergadering Pag. 6 / 9 Jaarverslag 2013/2014 Pag. 10 / 11 De goden verzoeken/ slechtvalken Pag. 11 Wandeling Hemelvaartsdag Pag. 12 / 14 Verslag werkgroep Fl.& F Pag. 14 Vraag en aanbod Pag. 15 / 16 NL Doet, Albertushof Pag. 17 Oehoes in Limburg Pag. 18 Vogelquiz april 2

3 Geacht lid, Hierbij nodigen wij u uit voor de vergadering van EKVV 51 op maandag 7 april 2014, om uur bij Cafe Zaal t Pumpke Straelseweg 166, 5914 AS te Venlo AGENDA 1. Opening. Om 20. uur opent de VZ de vergadering met iedereen van harte welkom te heten Afgemeld: 2. Op deze vergadering waren leden aanwezig. 3. Notulen: Geen op of aanmerkingen 4. Uitgaande stukken: Aanvraag wedstrijd bond. Attentie Truce Jacobs en attentie Tomas Schmitz. Aanvraag horecavergunning gemeente Venlo voor Ingekomen stukken: Prijslijst horeca door Gerrit Hamstra. Gemeente Venlo horecavergunning voor 2014, alle evenementen. 6. Agendapunten: Terugblik Vogelbeurs 6 april Eerste resultaat penningmeester. Terugblik nestkastencontrole 15 maart bij Albertushof Terugblik op Doen.NL 22 maart bij Albertushof Terugblik brunch 30 maart Presentatie ( Jeu) programma zondagpraatgroepen deze zomer i.p.v. volièrecompetitie Contributiebetaling. Vooruitblik wandeling op Hemelvaartsdag 29 mei. Opgave lid tombolacommissie ( herhaling ). Boekenverkoop op voorjaarsbeurs. Inzenden redactionele stukjes voor t Veugelke. Werving adverteerders t Veugelke Vogelquiz van april. 7. Pauze 8. Vogelpraatje 9. Gewestelijk en Lands nieuws: 10. Rondvraag. 11. Sluiting De Voorzitter Wim Bastiaans De notulist Jeu Smeets 3

4 Notulen jaarvergadering EKVV 2014 Maandag 10 maart 2014, om uur in Cafe feestzaal t Pumpke Straelseweg 166, 5914 AS te Venlo AGENDA Aanwezig op deze vergadering zijn 23 leden. Afgemeld zijn:frank Hafmans,Toon Gerrits, Piet Melsen, Jan Driessen, Ton Jacobs,Geert van Dijk, Theo Roelofs, Peter Faassen, Hay Jacobs en Sjeng Vissers 1. Opening. Om uur opent de VZ de vergadering met iedereen van harte welkom te heten, hij wil het kort houden i.v.m. de volle agenda. Deze wordt enigszins omgezet omdat Rob de Brouwer eerder moet vertrekken. 2. Notulen: Geen op of aanmerkingen en worden goedgekeurd 3. Uitgaande stukken: Bloemen voor Sjeng Vissers en Ton Jacobs Aanvraag horecavergunning voor 2014 naar Gemeente Venlo 4. Ingekomen stukken : Brief verzekering Hoeijmakers. Vrijkaarten VVV via Rabobank. Hier zijn enkele leden naar toe geweest Uitnodiging jaarvergadering gewest 4 op 22 maart. Van EKVV zal niemand gaan en de vereniging wordt afgemeld. 5. Agendapunten: a) Jaarverslag penningmeester. Petra heeft het verslag rondgedeeld en niemand heeft vragen. Wordt met applaus goedgekeurd. b) Verslag kascontrolecommissie. Rob doet verslag. Er zijn nog enkele aanbevelingen gedaan voor uitdiepen van bepaalde posten maar het geheel zag er goed uit en is goedgekeurd. c) De-installeren kascontrole commissie. De oude commissie wordt, onder applaus, bedank voor het werk. Rob de Brouwer en Mart Visser zijn aftredend. d) Installeren nieuwe kascontrolecommissie. De nieuwe commissie bestaat uit Jac Wassenberg, Martijn Verheijen en Gerard van Dooren. e) Jaarverslag 1e secretaris. Henk brengt zijn ruime jaarverslag en wordt daarna bedankt alsmede Jeu voor zijn bijdrage. Applaus volgt. f) Besluitenboek 1e secretaris kent geen veranderingen. Blijft zoals het is. g) Aanpassing statuten betreffende TT commissie. De statuten zullen aangepast worden aan de ontstane situatie. Er volgen aanpassingen van het prijzengeld v.w.b. de hoogte. Er zullen meer prijzen komen in de onderlinge TT. De verenigingsprijzen en de Kampioen van Venlo zullen herzien worden. Het heeft alles te maken met het kostendekkend maken van de Flora & Fauna. Rob de Bouwer en Ton Wetjens zullen samen het e.e.a. uitwerken en later zal het definitieve voorstel volgen. h) Stand van zaken voorjaarsbeurs. De beurs gaat naar een andere ruimte bij Jacobs. Rob heeft een plattegrond gemaakt van de nieuwe situatie. Enkele standhouders zonder vogels zullen buiten de ruimte geplaatst worden en dan is alles onder te brengen. Voor de najaarsbeurs zullen mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden maar de beurs van 6 april zal veel duidelijkheid bieden. i) Uitleg eventuele contributieverhoging m.i.v Het voorstel om de contributie te verhogen voor bondsleden van 30,- naar 32,50 en voor de steunende leden van 12,50 naar 15,- en voor de jeugdleden te laten staan op 5,- wordt algemeen en zonder protest aanvaard. Het betreft dan ook maar een minimale verhoging 6. Presentatie nieuwe opzet Flora & Fauna / Witte Molenshow,bevindingen werkgroep. De VZ verwoord de bevindingen van de werkgroep en deze worden zonder veranderingen aanvaard. Deze staan achter de notulen volledig in dit Veugelke. 7. Keurmeesters TT 2014: Wat is bekend. Nu alle data bekend zijn worden alle gewenste keurmeesters benaderd. Maar bij een keuring op vrijdag zal dat nergens problemen opleveren 8. Brunch, op zondag 30 maart in de Weerd: Liefhebbers bij Petra opgeven Opgave gegadigden voor lid van het tombolateam: Er komt geen reactie. Onze nestkastencontrole: Dit staat vast voor 15 maart bij Albertushof. 4 leden geven zich op, bedroevend weinig NL doet, kleine bijeenkomst op 22 maart bij Albertushof. 4

5 Denk aan contributiebetaling 2014 voor 31 maart moet dat binnen zijn. Vogelquiz maart; Het zijn halsbandparkieten. Er waren 17 inzenders en die hadden het allemaal goed. Johan Driessen, gelukkig weer present, heb ik de loting laten doen en de winnaar werd ditmaal Rob de Brouwer. Johan bedankt en Rob gefeliciteerd. 9. Volièrecompetitie 2014, hoe willen we verder gaan. Jeu zal tijdens de april vergadering het programma voor deze zomer presenteren. Het wordt in ieder geval geen competitie meer maar een informatieve bijeenkomst gekoppeld aan een gezellige ochtend 10. Stemmen lidmaatschap Piet van Tankeren: Er worden 23 stemmen uitgebracht, 22 stemmen waren voor en 1 was er ongeldig 11 Pauze. 12 Gewestelijk en Lands nieuws: Nogmaals de Gewestvergadering op 22 maart. De VZ maakt er melding van dat Petra volgend jaar aftredend is en ook het penningmeesterschap wil neerleggen. Omdat zich natuurlijk niemand meldt volgt er voorzichtig achteraan: als jullie niemand kunnen krijgen laat ik jullie niet in de steek. 13. Rondvraag. Henk Hiddema: Hoe is het met die twee beoogde jeugdleden uit Duitsland? Daar hebben wij op uitnodigingen nooit meer iets van gehoord. Wie verkoopt er nog Witte Molen producten? Sjaak Verstappen geeft de informatie. Petra Savelkouls: De voorzitter is ook aftredend en heeft zich weer verkiesbaar gesteld, ook in de functie van voorzitter. Stemmen is niet nodig want het applaus is duidelijk genoeg. 14. Sluiting: De VZ sluit de vergadering met nogmaals een dankwoord naar alle leden voor hun inzet het afgelopen jaar en hoopt het komende jaar op dezelfde voet verder te kunnen gaan. Wel thuis allemaal. De voorzitter Wim Bastiaans De notulist Jeu Smeets 5

6 Jaarverslag EKVV Wij starten dit overzichtsjaar met ongeveer een zelfde aantal leden als de voorgaande jaren, daar zitten niet veel schommelingen in, er gaat wel eens iemand weg maar er komen ook weer nieuwe leden bij. Zo heeft in maart 2013 ons enige jeugdlid zijn intrede gedaan. In de loop van het jaar zijn we een paar leden kwijtgeraakt maar dat is de laatste maand weer hersteld door nieuwe leden. Geboorten hebben zich niet voorgedaan maar wel hebben wij met overlijden te maken gehad. In de loop van dit verslag daarover meer. Het vergaderingsbezoek was het vorig jaar 35,9 %. Toen heb ik de hoop uitge-sproken dat het dit jaar meer zou zijn. Het is inderdaad iets gestegen naar 36,4 % Het is te hopen dat deze trend zich voortzet. De financiële situatie van de vereniging is dusdanig dat er geen contributie verhoogd is over het afgelopen jaar. 17 maart was er weer de gezellige brunch bij de Weerd, goed bezocht met 48 deelnemers en het was gezellig onder elkaar met lekker eten en drinken. Als we echter kijken naar het aantal leden zou de deelname best groter kunnen zijn en mogelijk zou dat ook de saamhorigheid onder de leden positief beïnvloeden. Tijdens de aprilvergadering heeft Cees Diepstraten een interessante lezing verzorgt. We kenden hem nog van onze excursie naar Witte Molen waar hij met een lezing indruk maakte. Leden van bevriende verenigingen waren ook uitgenodigd en een tiental mensen heeft hier gebruik van gemaakt. De voorjaarsbeurs van 7 april brak weer een record met 235 meter verkoop. Het aantal bezoekers met ± 1000 was net geen record. Het is verheugend dat de hulp bij opbouw en tijdens de beurzen steeds beter loopt, maar na de beurs zijn de meesten snel weg en blijkt het opruimen neer te komen op een beperkt aantal leden. Triest was ook dat er weer zakkenrollers actief waren. 3 mei vierde Rob de Brouwer zijn 25-jarig jubileum bij de Rotterdam Rijn Pijp. Bij de Witte Hoeve waren diverse van onze leden aanwezig om hem te feliciteren en hem mede met Monique samen in t zonnetje te zetten. Ook heeft EKVV weer met overlijden te maken gehad. Op 5 mei overleed Jan Hovens, onze sympathieke stroomleverancier aan leukemie. De familie heeft condoleances van EKVV ontvangen en wij zijn met een delegatie naar de uitvaart bij restaurant Boszicht in Maasbree geweest. In t Veugelke heeft Jeu een in memoriam van Jan gepubliceerd. 9 Mei, Hemelvaartsdag was er weer de wandeling en deze keer ging het naar de Ravenvennen ten oosten van Velden. Na een druilerig begin van de dag klaarde het snel op en hadden we een schitterend warme dag in de bossen en na afloop bij het pannenkoeken eten bij Jagersrust zaten wij met 32 leden en aanhang buiten op het terras, lekker in de zon. 20 mei was er weer het damesontbijt bij het Zoete Genot in Arcen. Uit het verslag van Esther bleek dat de meiden weer echt genoten hebben. 25 mei zijn we met een aantal leden de nestkasten gaan controleren bij Albertushof. Na het debacle bij Bethanië hebben we daar het aantal kasten uitgebreid en het was verheugend om het grote aantal jonge vogels van diverse soorten te kunnen bekijken. Ook zuster Linda, onze voorspreekster in het klooster, was zeer in haar nopjes en na afloop hebben we heerlijk buiten op het terras gezeten en genoten van koffie met koek. 6

7 2 Juni waren wij met een kleine afvaardiging op een lezing over Waldvögel in Dülken. Het was een leerzame morgen maar alle ingrediënten bleken zo ongeveer uit Nederland te komen. Veel aanwezigen konden dat niet vertalen. 9 Juni was er weer de traditionele barbecue bij Jos en Petra. Er waren zo n 70 mensen aanwezig inclusief afvaardigingen van Dülken, Nieuwstadt en Kirchherten. Een stralend zonnige dag zorgde voor een goede stemming en de inspanningen van Petra en de andere dames, en niet te vergeten Jos voor het buitengebeuren, maakten van het geheel een bijzonder leuke middag. 15 juni hadden we voldoende mensen bij elkaar om te beginnen aan de al langer geplande vogeldrinkpoel in de tuin van Albertushof. Jos Savelkouls met zijn graafmachine en anderen, gewapend met schoppen van diverse soorten, togen aan het werk en na een paar uren was het gepiept en kon zuster Linda de waterkraan opendraaien. Gerard van Dooren heeft verder de beplanting geregeld en nu ligt er een mooie vijver getuige een latere reportage. De zusters zijn verheugd over de vele gevleugelde vriendjes die er nu gebruik van maken. 30 Juni zijn wij met een flinke afvaardiging op de open morgen bij Jeu en Tilly Gielen in t Ven geweest. Deze morgen is een proef om vast te stellen hoe het is op deze manier de volièrecompetitie te vervangen. Daarvoor is de animo tanende en werd de deelname erg gering. Het was in ieder geval een mooie en leerzame morgen en ook met een fijne gezelligheid onder elkaar. Dit gaat in 2014 een vervolg krijgen. Half juli maakt Jeu met zijn team weer het Midzomerveugelke. Er is zoveel kopij en er is zoveel door de vereniging ondernomen waarvan reportages zijn gemaakt, dat de extra uitgave eigenlijk nog te klein blijkt te zijn. Na een eerste poging tot een TT vergadering waarvoor slecht vier personen op kwamen dagen hebben daarna verschillende vergaderingen plaats gevonden met de dertien leden die zich opgegeven hadden voor de TT commissie. De taken waren verdeeld, maar aanvankelijk liepen de zaken toch wel wat stroef. Besluiten werden te traag of te laat genomen, maar uiteindelijk is alles toch op zijn pootjes terecht gekomen. later hierover meer. In het vroege voorjaar hebben enkele leden van EKVV, in samenwerking met IVN Maasduinen, waarvan zij ook lid zijn, gezorgd voor een slechtvalkbroedbak op de Martinustoren. Via t Veugelke worden de EKVV leden op de hoogte gehouden van het resultaat. Met beelden van de drie jongen die uitgevlogen zijn. In de loop van het jaar zijn diverse van onze dierbare leden ernstig ziek geworden. Johan Driessen, Tinie Gerrits en Greet van de Munchof, zij hebben allemaal attenties en bezoekjes gekregen. Op 13 augustus is ons lid Lowie Wieke Faessen overleden. Leden van EKVV zijn naar de uitvaart geweest en namens de vereniging hebben Annie en de kinderen condoleances ontvangen. 27 Augustus was onze voorzitter Wim Bastiaans 40 jaren bij de zorggroep. Tijdens de vergadering is dat kort herdacht. Jeu heeft een stuk in t Veugelke geschreven en Wim is door de vereniging een dinerbon aangeboden om samen met zijn vriendin eens lekker gaan te smullen. Wim heeft bij zijn jubileum van de zorggroep een bedrag ontvangen om voor een educatief doel te besteden. Daarvoor wordt een volière bij Auxiliatrix ingericht bij de verblijven van jong dementerenden en een paar leden van EKVV houden daarbij toezicht en begeleiden het geheel. Bij onze hoofdsponsor Witte Molen werd de directeur door de Raad van Commissarissen op non actief gesteld en per direct is de heer Vink benoemd als zijn opvolger. Met hem was de sponsoring voor 2013 snel geregeld door bemiddeling van Dhr. Rieks Visser. Na het aantreden van de nieuwe directeur was ook de weg voor Wilfried Siebert de weg weer vrij om weer bij Witte Molen in dienst te treden. 21 september zijn wij met 16 personen afgereisd naar Dülken waar de vogelvereniging ons uitgenodigd had om mee te doen met hun barbecue. Het was een gezellige bijeenkomst waarbij de voorzitter de rol van Bratmeister vervulde. In de open lucht bleek het later op de avond toch wel erg fris te worden. Maar het was wel gezellig mit unsere vogelfreunde. 7

8 22 September zijn we al vroeg uit de veren want wij gaan met de bus naar Vogel und Tierpark Hellenthal. Na het afvallen van de zieken blijven er 36 EKVV-ers over die aan de reis beginnen. Het werd een mooie dag, veel gezien, hilarische dingen beleefd, een met schitterend park kennis gemaakt en na een vermoeiende dag in Grathem lekker gegeten en daarna blij weer thuis te zijn. 4 November, tijdens de najaarsbeurs was het met 310 meter verkoop geen record en ook het aantal bezoeker bleef iets achter. Toch was het een gezellige drukte waarbij de zakkenrollers wederom toe konden slaan. Wim v.d. Hurk had een waarschuwings-poster gemaakt en Henk Bongartz had die 25 x gedrukt en geplastificeerd en overal opgehangen. Dit mocht niet baten. Gelukkig kon Hennie Heesakkers er een in zijn nek grijpen en met behulp van een politieman in opleiding in zijn stand, hem aan de Venlose politie overhandigen. Het bleek om een notoire oost Europese veelpleger te zijn. Bij de volgende beurzen gaan wij nog verdergaande maatregelen nemen en onze gasten waarschuwen via een geluidsinstallatie. 30 November en 1 december, voor de 17 e keer onze Flora en Fauna en voor de tweede keer onder de naam Flora & Fauna / Witte Molenshow Het werd een mooie show met een fraaie uitstraling, maar ook hier werd, zoals bij bijna alles wat op vogelgebied georganiseerd wordt, een teruggang in het aantal bezoekers te zijn. Het evenement werd met een aanvaardbaar klein verlies afgesloten, maar het TT bestuur zal zich toch beraden over de te volgen koers. Alles op zijn beloop laten is geen haalbare kaart meer en de gevolgen van de vergrijzing in onze sport zullen duidelijk in beeld gebracht moeten worden. In maart 2014 zullen de nieuwe inzichten en maatregelen worden gepresenteerd. Volgens de keurmeesters was de kwaliteit van de tentoongestelde vogels erg hoog. Diverse leden van EKVV hebben zich hier ook weer van hun beste kant laten zien en vielen stevig in de prijzen. In t Veugelke van januari 2014 is de complete uitslagenlijst reeds afgedrukt en daarom zal ik er hier niet verder op in gaan. De deelname aan de Lands in Zutphen is weer succesvol verlopen. Toon Gerrits, Ton Wetjens, Sjaak Verstappen en Piet Melsen zijn één of meerdere keren in de prijzen gevallen. Heren gefeliciteerd en in t Veugelke van februari is de prijslijst opgenomen. Op 4 januari is Tinie Gerrits Stoter, de vrouw van Toon Gerrits, na een langdurige ziekte overleden. Het was Tinie s wens om in hele kleine kring gecremeerd te worden. Toon heeft de condoleances van de vereniging en van diverse leden privé mogen ontvangen. Jeu heeft in februari een in memoriam geplaatst in t Veugelke. In het afgelopen jaar hebben weer diverse leden van EKVV aan verschillende ziektes geleden of hebben anderszins medische behandelingen ondergaan. Wij wensen hen van harte beterschap en dat zij dit jaar gezond mogen blijven. Tijdens de vergaderingen van december 2013 en januari 2014 is weer over een aantal nieuwe leden gestemd die zich naar aanleiding van onze Flora en Fauna hebben aangemeld. Zij zijn zonder één tegenstem allemaal aangenomen. Verheugend dat ons ledental daarmee weer op een mooi peil komt. Welkom en wij hopen dat jullie je thuis zult voelen in onze club. Na de februarivergadering heeft Sjoerd Zwart uit Tegelen een interessante lezing gehouden over voeding en supplementen voor vogels. Leden van andere verenigingen waren uitgenodigd dit bij te wonen. Alleen uit Dülken was een flinke afvaardiging aanwezig. Het lijkt mij aan te bevelen om eens vaker een lezing te laten verzorgen door iemand die goed beslagen ten ijs komt Terugkijkend naar het afgelopen jaar laat zien dat EKVV een stabiele vereniging in de vogelwereld is, waar veel verenigingen kampen met vergrijzing en verloop van leden, het wegvallen van de tentoonstellingen of zelfs opheffing. Onze vereniging blijkt dan toch een vaste factor te zijn en ook de evenementen door ons georganiseerd trekken nog steeds een groot publiek. Weliswaar hebben wij ook met vergrijzing te maken, maar hebben daar tegenover ook nog veel leden in de middelbare leeftijdsgroep. Door de problemen in andere verenigingen en het onvermogen om nog iets te organiseren, beginnen de jongere leden hiervan zich te interesseren voor EKVV. Mogelijk brengt dit op termijn positieve resultaten. 8

9 In financieel opzicht staat onze vereniging er ook goed voor omdat de beurzen met name een vaste inkomensbron blijken te zijn. Daardoor zijn wij in staat om veel te organiseren ten behoeve van de verenigingsleden. Laat dat door actief beleid, inzet en zelfwerkzaamheid van de leden behouden blijven. Evenementen voor eigen leden georganiseerd worden steeds goed bezocht, maar het beeld vertekend een beetje doordat vaak veel partners van leden hierbij aanwezig zijn. Het blijkt toch altijd om een vast gedeelte van de leden te gaan terwijl anderen zich niet of nauwelijks laten zien. Het zou goed zijn voor de saamhorigheid als EKVV dat andere gedeelte ook eens zou kunnen mobiliseren. Iedereen die altijd met activiteiten meedoet kent wel een of ander lid dat zich vaak afzijdig houdt, ga deze eens hiervoor interesseren. Ik spreek de hoop uit dat EKVV 51 in 2014 / 2015 zich in de vogelwereld op dezelfde manier, of nog beter, kan handhaven als het afgelopen jaar. Toch blijft het noodzaak de vinger aan de pols te houden, veranderingen op te merken en daar serieus op in te spelen. Henk Bongartz, 1 e secretaris. 9

10 Dit is toch echt De Goden verzoeken Tekst en foto s: Jeu Smeets In de ochtend van 7 maart j.l. keek ik mijn ogen bijna uit met het inloggen op de webcam van de Martinustoren. Op en bij de nestbak van de slechtvalken stapte doodgemoedereerd een koppel houtduiven rond, duidelijk zonder zich er van bewust te zijn dat ze doorgedrongen waren in het domein van hun grootste vijanden. De foto s heb ik gemaakt vanaf de monitor van mijn computer en door het invallende zonlicht op de toren niet al te scherp. Toch wil ik jullie de plaatjes van deze waarneming niet onthouden want alledaags vind ik die zeker niet. De duiven hadden grote belangstelling voor het metalen rooster en ik had het idee, gezien de gedragingen, dat ze op zoek waren naar een stevige nestplaats. Omdat ik weg moest heb ik dit tafereel niet verder kunnen bekijken en bij thuiskomst waren de duiven alweer verdwenen. De komende dagen zal ik zeker nog wel eens kijken of dit verhaaltje nog een vervolg krijgt. Inloggen kan door de volgende code te kopiëren in jullie browser: Het eerste slechtvalkenei van 2014 Tot mijn grote verbazing is er 11 maart een mail van Joop Janssen van het eco team centrum Venlo dat het eerste ei in de broedbak lag. Op de vergadering van 10 maart heb ik nog tegen Ton Wetjens gezegd dat ik helmaal geen broedpoging verwachtte want bij mijn regelmatige bezoeken aan de cam had ik nog bijna geen activiteit gezien, laat staan paringen. Ik twijfelde er zelfs aan dat zich een paar gevormd had. 13 Maart om 9.00 uur ligt het tweede ei in de bak en goed te zien als ma valk even de kiezelbak verlaten heeft. Jammer dat met de heldere ochtendzon het beeld op de cam wazig wordt en dus vanmiddag nog maar eens kijken. Het derde ei werd gelegd in de ochtend van 16 maart en ben benieuwd of er ook nog een vierde ei komt. De valken geven de indruk al aan het broeden te zijn maar dat was bij het tweede ei ook al het geval. Met een dertigtal dagen weten we meer want als er inderdaad vanaf het tweede ei gebroed is komen de jongen onregelmatig en met dagen verschil uit. Diverse keren heb ik de volgende dagen naar de cam gekeken maar geen enkele keer was het vrouwtje van het nest of wisselde zij met haar geliefde van plaats om de eieren warm te houden. Maar op 20 maart was het raak en het vrouwtje was waarschijnlijk even een hapje nemen en was het nest onbezet. En jawel, ook het 4 e ei was gelegd, waarschijnlijk al enkele dagen geleden. Snel een snapshot genomen en een moment later was moeders al weer terug. Voor mij net genoeg om te constateren dat het legsel nu compleet is. Mam is teruggekeerd om met broeden verder te gaan maar niet nadat zij zorgvuldig de eieren gekeerd had. Dan nu maar wachten op het kroost 28 dagen verder. 10

11 Overigens gedraagt het slechtvalkenpaar, wat te volgen is in Beleef de Lente zich totaal anders. Daar wordt regelmatig prooi aangebracht voor de vrouw en wordt afgelost op het nest zodat moeder even de gelegenheid krijgt om de vleugels te strekken, de prooi op te peuzelen en zich te ontlasten. Bij het koppel op de Martinustoren heb ik nog niets van deze gedragingen waar kunnen nemen. Of dit een teken is van een minder goed huwelijk, of dat het gedragspatroon tussen alle paren een afwijkend verschijnsel vertoont is moeilijk vast te stellen maar we zullen dat zien zo gauw als er jongen zijn en pa geacht wordt mee te voeren om zijn kroost groot te krijgen. Dan krijgen wij pas een goed inzicht in zijn inzet en gedrag. Ik houd jullie op de hoogte via t Veugelke of bij bijzondere ontwikkelingen via mail. EKVV s wandeling op 29 mei Hemelvaartsdag Het is ook dit jaar weer de bedoeling dat wij gaan wandelen op Hemelvaartsdag. Deze keer gaat de reis naar de Witte Stein in Reuver aan de grens. Wij parkeren dan bij Café de Grens waar wij na de wandeling ook weer terugkeren om gezamenlijk een hapje te eten. Voor de wandeling steken wij de grens over en gaan het Brachter Wald in en komen na een korte afstand op het afgerasterde terrein van het voormalige Britse Menutiedepot Brüggen. Een prachtig natuurgebied war alleen gewandeld en gefietst mag worden. Enkele weken geleden bij de verkenning waren er al veel gevederde vriendjes die rondvlogen ondanks dat die nog lang niet allemaal terugwaren van hun winterverblijf. Ook waren de meeste bomen nog kaal maar die zullen zich op Hemelvaartsdag getooid hebben met jong en fris groen. Ook lopen er Galloways in het gebied, die ik tijdens de verkenning niet gezien heb maar waarvan De mooie uitkijkpost in de natuur gebied met bijna allemaal heel- of half verharde wegen en paden. Het is een afwisseling van half open bossen en heide op schrale gronden. De wandelwegen zijn op veel plaatsen links en rechts omgeven door afgesloten natuurgebieden die toch een beeld geven van de natuurlijke rijkdom. Ook zijn er op het terrein resten te vinden van de militaire oefenterreinen zoals mooi begroeide zandwallen en resten van gebouwen of bezigheden. Houdt dus Hemelvaartsdag 29 mei vrij voor deze mooie morgen in de vrije natuur en het lekkere hapje na afloop. Nadere informatie volgt in t Veugelke van mei a.s. en op de vergaderingen. Tekst en foto: Jeu Smeets de uitwerpselen boekdelen spraken. Het is een mooi licht golvend 1 van de 4 toegangspoorten 11

12 VERSLAG bijeenkomst werkgroep ADVIES TOEKOMSTBESTENDIGE FLORA & FAUNA VAN E.K.V.V Datum en tijd : om u Locatie : Petra Savelkouls Aanwezig : Petra Savelkouls, Rob de Brouwer, Ton Wetjens,Els Hiddema,Cor van Ooijen,Jeu Smeets, Wim Bastiaans Afwezig : Kopie : Kenmerk : Datum : 5 februari 2014 Bijlage Aanleiding Jaarlijks organiseert E.K.V.V haar jaarlijkse Flora & Fauna / Witte Molenshow bij tuincentrum Jacobs. In de beginjaren was dit in combinatie met een grote kerstmarkt in deze periode was er ruime publieke belangstelling, en met het verdwijnen van de kerstmarkt heeft E.K.V.V getracht middels entertainment en educatieve samenwerking met scholen en diverse thematische thema s de Flora en Fauna voor het brede plubliek aantrekkelijk te maken. Echter ondanks de vele energie die de vereniging in dit evenement steekt loopt de publieke belangstelling terug, met het gevolg dat dit financiële consequenties heeft en in de mate waarop dat gebeurt is financieel niet verantwoord. Opdracht werkgroep. De werkgroepleden bestaande uit vertegenwoordigers van diverse commissies van de flora & fauna houden de gehele flora en fauna tegen het licht,en komen met een advies hoe de Flora & Fauna naar de toekomst weer meer publieke belangstelling en meer wedstrijdspelers kan verkrijgen en ook financieel weer gezond kan worden. De uitkomst hiervan zal op de jaarvergadering van maart 2014 worden voorgelegd aan de leden van E.K.V.V Opening: Wim Bastiaans opent de vergadering en heet alle werkgroepleden van harte welkom. Allereerst wordt de aanleiding en opdracht die de werkgroep heeft meegekregen besproken, Belangrijk is dat er open gediscussieerd kan worden, om zodoende tot een open eindadvies te komen. Visie: Door de werkgroep wordt allereerst de huidige visie van de Flora & Fauna besproken. Dan komt de discussie op gang en wordt gezocht naar andere mogelijkheden. De volgende bevinding komt tot stand: De huidige Flora & Fauna formule met entertainment en aankleding van educatieve onderwerpen zal worden losgelaten. Hier zal voor in de plaats kunnen komen een Flora & Fauna in combinatie met een zeer ruim opgezette internationale vogelbeurs. Dit houd in dat er een Internationale vogeltentoonstelling wordt georganiseerd met daarnaast een vogelbeurs die over de rest van de ruimte verdeeld zal worden, de vogelbeurs zal worden georganiseerd onder de zelfde voorwaarden als de voor- en najaarsbeurs. Daarnaast zal er nog een tombola worden georganiseerd. Middels deze verandering zal er meer vogelminnend publiek aangetrokken worden, waardoor er ook meer belangstelling voor de Internationale wedstrijd zal zijn. Dit zal het ook voor de hoofdsponsor aantrekkelijker maken. 12

13 Met Rob Jacobs zal nog besproken worden of het mogelijk is om e.v.t meer ruimte ter beschikking te krijgen, indien dit niet mogelijk is zal dit in de huidige ruimte plaatsvinden. Het tijdspad voor de organisatie zal er als volgt uitzien: De wedstrijd/beurs zal worden gehouden op november Donderdagavond: inbrengen van de wedstrijdvogels. Vrijdag : keuringsdag. Zaterdag: opbouwdag en het aanbrengen van de finishing touch en in de namiddag/avond gezellig samenzijn van de leden met prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijd. Op zaterdag zal de wedstrijd gesloten zijn. Zondag : inloop vogelverkopers met om uur opening beurs. Sluiting beurs om uur Uitgifte van de wedstrijdvogels nog een nader tijdspip vast te stellen. Horeca Gezien de huurprijzen van het horecamateriaal zal de horeca geen getapt glas bier meer geschonken worden, dit zal voor alle evenementen een flesje worden, het horeca terras zal verkleind worden naar 15 terrastafels met stoelen, staantafels zullen verdwijnen, ter compensatie zullen eigen biertafels en banken worden uitgezet. Inmiddels zijn wij overgegaan tot de aanschaf van een eigen koffiezetapparaat. Verder zal de prijs van een consumptiebon worden verhoogt naar 1,75 p/st of 6 voor 10,00. De afnamen van drank en materiaal zal geschieden via een plaatselijke slijter. Prijzen/ catalogus De geldprijzen van de internationale- en onderlinge wedstrijd kosten erg veel en de verhouding inzetvogels en de kosten van de prijzen zijn niet in verhouding. Het huidige prijzengeld is 1200,-. Ton en Rob hebben de opdracht op zich genomen om met een nieuw voorstel te komen met e.v.t daaraan verbonden statuten wijziging. Voorwaarde is wel dat het huidige prijzengeld in totaliteit verlaagd dient te worden, dit hoeft overigens niet te betekenen dat het aantal prijzen verlaagd moet worden. Verder is afgesproken dat de catalogus door de inzenders van de internationale wedstrijd betaald wordt tegen 2,50, zoals overal gebruikelijk is Publik relations De kosten van public relations is aanzienlijk 1200,-. Met name de paginagrote advertentie in Trompetter / E3 journaal. Gekozen wordt om deze te reduceren naar een kwart pagina. Tevens wordt gekeken of er mogelijkheden zijn via de digitale kanalen zoals marktplaats, vogelarena, stadsomroep etc. meer aandacht op het evenement te vestigen. De advertenties in de Duitse bladen blijven gehandhaafd, dit omdat het grootste gedeelte van bezoekers oosterburen zijn. Tombola De tombola zal in de nieuwe Flora & Fauna een plek krijgen, dit is gezien de verwachten publieke belangstelling zeer lucratief en zal een prominente plek moeten krijgen. Aanbeveling/ bevindingen De bevindingen van de werkgroep zullen worden voorgelegd aan het bestuur van E.K.V.V en voorgelegd worden aan de leden op de jaarvergadering op 10 maart. De nieuwe TT commissie zal dit voorgelegd krijgen als praatstuk. Acties 13

14 Afspraak maken met Rob Jacobs. ( Ton en Wim ) Data vastleggen TT commissie ( Wim ) en uitnodigingen versturen, Sluiting bijeenkomst Wim Bastiaans dankt iedereen voor zijn positieve bijdragen en spreekt de hoop uit dat middels deze aanbeveling die tot stand zijn gekomen de Flora & Fauna voor de komende jaren weer volop in de belangstelling staat en dat de leden van E.K.V.V deze aanbevelingen zullen overnemen. Met vriendelijke groet Wim Bastiaans Voor een heerlijk avondje weg met vrienden, familie of bekenden Weerdweg 22, 5941 AT Velden, Vraag en aanbod binnen EKVV: Te koop gevraagd: Een koppel Rietgorzen of Geelgorzen. Vanzelfsprekend moeten het gezonde en correct geringde vogels zijn. Het liefste jonge vogels van 2013 of Jos Reivers Arcen Tel: of 14

15 NL Doet, met het onderhoud van nestkasten en vogeldrinkpoel in Albertushof tuin en bos Zaterdag 22 maart zijn we met een viertal leden van EKVV 51 bij Klooster Albertushof en worden verwelkomd door Zuster Linda, de grote voortrekster van onze vogelprojecten. Op 15 maart zijn door enkele leden al de 45 nestkasten schoongemaakt van de overblijfselen van de broedresultaten van 2013 en gebruik als winterslaapplaats door diverse vogels. Vandaag beperken wij ons tot het repareren van diverse kasten en het opnieuw ophangen van de kasten die door weersomstandigheden naar beneden zijn gekomen. Gerard heeft inmiddels de vogeldrinkpoel schoongemaakt en de beplanting verzorgt zodat alles er weer piekfijn bij ligt en alles weer voorbereid is op de lente en het naderende broedseizoen van de vele vogels in dit mooie tuin en park/bosgebied. De zusters melden al veel vogelactiviteiten rond nestkasten en vogeldrinkpoel onder invloed van het prachtige weer de laatste tijd en zij hopen weer veel te genieten van hun gevederde vriendjes. 15

16 16

Zilverreiger in de tuin Foto: Jeu Gielen

Zilverreiger in de tuin Foto: Jeu Gielen 1 Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Met de Dissel het jaar uit

Met de Dissel het jaar uit Met de Dissel het jaar uit Wij hebben zeer innovatieve bestuursleden, in het bijzonder Ina Henken en Lia Schuijt. Vooral aan hen is het te danken dat onze vereniging dit jaar het jaar afsloot met een combinatie

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Februari 2013 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen.

Gerrit Oonk benoemd tot Erelid van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk en Omstreken. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Onze nieuwe secretaris, Bryan van Leeuwen. Tijdens de jaarvergadering werd als opvolger van Jos Helmink de heer Bryan van Leeuwen gekozen tot secretaris. Bryan fluit sinds een klein jaar in de K.N.V.B.,

Nadere informatie

Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. Tel: 06 17192818. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra

Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. Tel: 06 17192818. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra 1 Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. Tel: 06 17192818. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

EERSTE KLEURKANARIEVERENIGING VENLO. t Veugelke

EERSTE KLEURKANARIEVERENIGING VENLO. t Veugelke EERSTE KLEURKANARIEVERENIGING VENLO t Veugelke april 2015 Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. Tel: 06 17192818. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal

Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Met o.a. Goed nieuws over de tentoonstellingslocatie! Uitnodiging jongvogelavond woensdag 9 september 2015 Terugblik presentatie René de Waal Herinnering contributie Augustus 2015 Bestuur van vogelvereniging

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief 35, Maart 2015 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 1ste nieuwsbrief van het 10de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden januari, februari en maart gebeurd is en

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 3851 GA Ermelo 0341-560549 w.krijt@vodafonevast.nl

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok

De Viskoerier. Uitnodiging jaarvergadering. Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014. Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok TC De Viskoerier Jaargang 34 Nummer2 jan. 2014 Uitnodiging jaarvergadering Vrijdag 24 januari 2014 20.00 uur A Gen Ing Provincialeweg 1 Reijmerstok Agenda: 1 Opening. 2 Verslag jaarvergadering 2013. (bij

Nadere informatie

Het Verloren Ei. Geschreven door. Judie McEwen www.rogueartistsspeak.blogspot.com. Illustraties van. Dick Rink www.blog.dickrink.

Het Verloren Ei. Geschreven door. Judie McEwen www.rogueartistsspeak.blogspot.com. Illustraties van. Dick Rink www.blog.dickrink. Het Verloren Ei Geschreven door Judie McEwen www.rogueartistsspeak.blogspot.com Illustraties van Dick Rink www.blog.dickrink.nl Copyright 2011 Uil was net wakker geworden uit zijn dagelijkse middag dutje,

Nadere informatie

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen.

3. Verslag secretaris over 2015. Dit werd door de secretaris, Joop Bootz, voorgelezen. Werd zonder op of aanmerkingen aangenomen. TC De Viskoerier Jaargang 36 Nummer 2 jan. 2016 www.terracollinaria.nl Verslag jaarvergadering Terra Collinaria 15-januari 2016. Afgemeld: Nic Luijten, Hans Mommer, Remy Meertens en Hub Hartmans. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014

Wedstrijdvergadering van 18 februari 2014 Wanssums Ven H.S.V. het Alvertje Oostrum Commissie Wedstrijdsport Secr. H. Theeuwen Campagnestraat 2 5811 AR Castenray Tel 0478-571311 e-mail: henk.theeuwen@home.nl Website: www.hsvhetalvertje.nl Wedstrijdvergadering

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren.

Hans opent de vergadering. Vandaag zal Joyce notuleren. Verslag : Vergadering ouderraad KSH Datum : 25 november 2014 Aanwezig : Hans Nijhuis (voorzitter) Wim Velthuis (penningmeester) Joyce van Dijk (notulist) Esther van der Linden Arenda Doets Petra Bouterse

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

TT - 14 7 / 9 29-1 10/11-14 11-7 12-12 12-1 - WM

TT - 14 7 / 9 29-1 10/11-14 11-7 12-12 12-1 - WM 1 Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. Tel: 06 17192818. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra

Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra 1 Bestuur EKVV 51: Voorzitter: Wim Bastiaans, Brechtstr. 55 5924 BX Blerick. 077 3828944. E-mail: wjbastiaans@home.nl 1 e penningmeester: Petra Savelkouls, Klagenfurtlaan 246, 5916BB, Venlo. 077 3542840

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Dus heb je tijd op donderdag 10 augustus kom dan om u naar Moershei 13 in Landgraaf.

Dus heb je tijd op donderdag 10 augustus kom dan om u naar Moershei 13 in Landgraaf. Jaargang 37 Nummer 15 aug. 2017 www.terracollinaria.nl E-mail: info.terracollinaria@gmail.com TC Onze vakantie-hobby-avond bij Luc en Kristel. EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA, EXTRA,EXTRA

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade

1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade 1 ste Internationale T.T. Kleur en Vriendschap 85 Kerkrade Secretariaat Organisatie: W.J Offermans Meuserstraat 10 6464 EG Kerkrade 06-31249531 / 045-8883231 : kleur.en.vriendschap@ziggo.nl Vogelvereniging

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE

KERKUILEN WERKGROEP TWENTE KERKUILEN WERKGROEP TWENTE Broedseizoen kerkuil De start van het broedseizoen kerkuilen was zeer verrassend. Rond half maart werd er op een locatie in Oud-Ootmarsum een nestkast aangetroffen met daarin

Nadere informatie

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur)

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur) De fotouitsneden op deze pagina zijn inzendingen voor de fotowedstrijd. Foto boven en onder: Marian Tang HOE ZIT HET OOK ALWEER MET HET AFSLUITEN VAN DE HEKKEN? (Bestuur) Wie is er verantwoordelijk voor?

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

VERSLAG Kleine commissie vergadering donderdag 16 juni 2005 Deil

VERSLAG Kleine commissie vergadering donderdag 16 juni 2005 Deil VERSLAG Kleine commissie vergadering donderdag 16 juni 2005 Deil Aanwezig: Afwezig m.k.: Eric van Schaik, Bert van t Veld, John Naaborg, Arjen Westerterp, Roland Starren, Maurice Lamers Hans Key, Gerr

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen.

Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets, Harry Steeghs, Cor Zwiers, Marion Huvenaars, en vertegenwoordigers van alle verenigingen. NOTULEN NAJAARSVERGADERING CCUDEN gehouden op donderdag 8 november 2012, om 20:00 uur, in het verenigingslokaal van P.D.V. Gemert Sportlaan 25 te Gemert Aanwezig: de bestuursleden; Jan Wijnen, Jan Geraets,

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J.

BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER. Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. BESTUUR ERMELOSE VOGELVERENIGING DE KLEURZANGER Ereleden: Dhr. A. Geitenbeek, Dhr. A.J. Boer, Dhr. H. Teunissen En Dhr. E.J. Nijeboer Voorzitter: Dhr. W. Krijt Putterweg 39 w.krijt@vodafonevast.nl 3851

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Nieuwsbericht

Kaatsheuvelse Postduiven Vereniging. Nieuwsbericht Betreft: uitnodiging Voorjaarsvergadering Geachte leden, Uitnodiging tot het bijwonen van onze ledenvergadering. Deze vindt plaats in ons eigen home aan de Amerikastraat te Kaatsheuvel Datum: vrijdag 12

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Holenduif. Zes eieren

Holenduif. Zes eieren Weer nieuwe kasten In februari is er weer een aantal nieuwe kasten opgehangen. Ook is er een aantal kasten vervangen omdat ze van ouderdom uit elkaar vielen. Tevens zijn enkele kasten verhangen omdat de

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), Een heel gezellige tijd is weer aangebroken. Ouders en teamleden hebben gezorgd voor een prachtige aankleding van onze school. Elke morgen is er weer iets nieuws te zien in

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 It Eibertshiem.!

Jaarverslag 2007 It Eibertshiem.! Jaarverslag 2007 It Eibertshiem.! Voorwoord. In het jaarverslag van Vogelbescherming begint het voorwoord met het prominente nieuws van enkele rosse grutto s welke non-stop van Alaska naar Nieuw-Zeeland

Nadere informatie

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren?

Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Kruiswoordpuzzel Uilen van Nederland Wat weet jij over deze bijzondere dieren? Groep Dit werkblad is geschikt voor kinderen uit de groepen 7 en 8. Introductie en instructie voor de leerkracht Middels deze

Nadere informatie

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Australian Cattle Dog Vereniging Nederland Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2015 Locatie: De Stoethoeve, Birkstraat 131, 3768HE te Soest. Aanwezig: PA. Roomenburg, A.D. Ligtenstein, J. Vermeulen,

Nadere informatie

Reglement District Tentoonstelling. Vogelkampioenschappen 2017

Reglement District Tentoonstelling. Vogelkampioenschappen 2017 District GELDERLAND en FLEVOLAND Vogelvereniging "De Martel" Huissen Algemeen; Organisatie door: District Gelderland in samenwerking met Vogelvereniging "DE MARTEL" te Huissen afd. Code: H 05 Locatie:

Nadere informatie

Peter in de polder, week 20.

Peter in de polder, week 20. Peter in de polder, week 20. Vissen blijft toch vissen, en niet altijd vangen. Hemelvaartsdag was het prachtig weer, en dus gingen de Peters met een bootje naar het Overdie. Overal was brasem te zien,

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Tuinvogels. Meer over onze koolmezen. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Meer over de koolmees

Tuinvogels. Meer over onze koolmezen. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Meer over de koolmees Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden,

Vriendenbulletin. Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1. Beste vrienden, Vriendenbulletin Brielle, mei 2015 16e jaargang. Nr.1 Beste vrienden, Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur zich ingezet om de in het vorige bulletin genoemde projecten te kunnen realiseren. Mede door

Nadere informatie