CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 1 van 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15"

Transcriptie

1 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 1 van 15

2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording Inventarisatie sector- en keteninitiatieven Overzicht initiatieven omtrent CO 2 -Reductie Actieve deelname initiatief Initiatief Duurzameleverancier.nl Initiatief deelname SKAO (CO 2 -Prestatieladder) Initiatief Biowarmtecentrale Purmerend Initiatief Nederlands CO2 Neutraal Betreffende eisen Directieoverleg... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4 Budgetoverzicht initiatieven... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.1 Algemeen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.2 Budget initiatief Duurzame leverancier... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.3 Budget initiatief CO 2 -Prestatieladder... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.4 Budget initiatief Nederland CO2 Neutraal... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4.5 Budget initiatief Biowarmtecentrale Purmerend... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 2 van 15

3 Inleiding en verantwoording Voor u ligt het document Actieve deelname initiatieven behorende bij CO 2 -Prestatieladder. De laatste invalshoek van de CO 2 -Prestatieladder gaat in op initiatieven in de keten en/of sector om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Hierin maakt men onderscheid op verschillende niveaus van bewustzijn van initiatieven van andere bedrijven tot zelf opgezette initiatieven die andere bedrijven stimuleren om wat aan de CO 2 -uitstoot te doen. In dit document staat in hoeverre de Klaver Giant Groep B.V. actief is op dit gebied tot en met niveau 3 van de prestatieladder. Het vinden van oplossingen om energieverbruik, en daarmee de CO 2 -uitstoot, in de ontwerp en uitvoeringsfase terug te dringen, is bij de Klaver Giant Groep B.V. niet van de laatste jaren. De Klaver Giant Groep B.V. adviseert, ontwerpt, realiseert, installeert, onderhoudt en renoveert al meer dan 80 jaar elektrotechnische-, werktuigkundige-, klimaat-, beveiligings- en tele- en datacommunicatieinstallaties. Sinds die tijd zijn er diverse initiatieven genomen om energiebesparende maatregelen te ontwikkelen. Ook neemt de Klaver Giant Groep actief deel in een aantal initiatieven. In dit document komen de volgende eisen vanuit de CO 2 -Prestatieladder aan bod: 1.D.1_1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 3.D.1_1 Overzicht initiatieven omtrent CO 2 -reductie 3.D.1_2 Actieve deelname initiatief x 3.D.2_1 Budgetoverzicht initiatief x Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 3 van 15

4 1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat de Klaver Giant Groep B.V. op de hoogte is van sector en/of keteninitiatieven op het gebied van CO 2 -reductie die in belangrijke mate verband houden met de projectenportefeuille. ProRail ProRail heeft een CO 2 -Prestatieladder ontwikkeld waarmee leveranciers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO 2 -uitstoot te beperken. SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbestreden & Ondernemen beheert de CO 2 -Prestatieladder waarmee leveranciers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO 2 -uitstoot te beperken. Het Nieuwe Rijden Het nieuwe rijden is een initiatief van de overheid. Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers. Bij aanbestedingen zal er steeds vaker worden gevraagd naar de CO 2 - uitstoot van onze organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van de CO 2 -Prestatieladder en wordt beheerd door SKAO. Dit initiatief van Prorail resulteert in CO 2 - reductie en dus ook op termijn in kostenbesparingen. De Klaver Giant Groep B.V. heeft als doelstelling niveau 3 op de CO 2 - Prestatieladder te behalen. Het Nieuwe Rijden is een initiatief om het brandstofverbruik te reduceren en zodoende de CO 2 -uitstoot. Dit initiatief willen wij ook introduceren bij onze medewerkers doormiddel van hun bewust te maken van het Nieuwe Rijden. RWS RWS hanteert de CO 2 -Prestatieladder op alle GWW projecten vanaf 1 januari Duurzameleverancier.nl Biowarmtecentrale Purmerend Het RWS is al één overheidsinstantie die de CO 2 - Prestatieladder hanteert bij hun aanbestedingen. Wij voorzien dat in de toekomst meer overheidsinstanties, zoals gemeenten en waterschappen etc. dit ook gaan hanteren. Zodoende wilt de Klaver Giant Groep B.V. niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder behalen met als doel niet uitgesloten te worden bij inschrijvingen en om de CO 2 -uitstoot te reduceren en/of kosten te besparen. Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet een aantoonbaar te maken. Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) geeft een tweede leven aan een traditioneel warmtenet. SVP neemt een biowarmtecentrale in gebruik als duurzame warmtebron voor het stadsverwarmingsnet. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 4 van 15

5 Met dit stadsverwarmingsnet worden op termijn bewoners en bedrijven van Purmerend van duurzame warmte en warm water voorzien. Dit komt neer op 75% van Purmerend. Door het gebruik van biomassa wordt het CO 2 -uitstoot gereduceerd. Dit initiatief is vormgegoten in een Green Deal. Green Driver Dutch Green Building Council Circulair Inkopen Mobiliteitscan EVO De Greendriver Challenge is een unieke rijstijlcompetitie waarmee organisaties hun wagenpark verduurzamen en tegelijkertijd een aantrekkelijke brandstofbesparing kunnen realiseren. Iedere Challenge duurt negen maanden. De deelnemers strijden individueel en in teamverband tegen elkaar en tegen andere deelnemende organisaties. De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand, BREEAM) en gebieden op het gebied van duurzaamheid. De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van TNO toont aan dat er jaarlijks tenminste 7 miljard te verdienen valt, ruim banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. in 2014 start de organisatie met minimaal twee circulaire inkooptrajecten; en stelt via de initiatiefnemers de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar en zorgt uiterlijk in 2016 voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen,- beleid en strategie. Doel van de scan is om inzichtelijk te maken waar verbeteringen mogelijk zijn. Er wordt een nulmeting gemaakt van het personenvervoer, zowel woon-werk als zakelijk verkeer. Dit wordt ook weergegeven in een overzicht van kosten en een CO2 emissie per type vervoer. Vervolgens worden verbetermaatregelen gedefinieerd om tot kosten- en emissiereductie te komen inclusief plan van aanpak. Aanbevelingen worden gedaan om dit in de organisatie te borgen. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 5 van 15

6 Werkgroep brandstofverbruik wagenpark Nederland CO2 Neutraal voor haar leden de mogelijkheid gecreëerd om deel te nemen aan werkgroepen. Deelnemers hebben zelf aangegeven aan welke werkgroep zij willen deelnemen, er kan gekozen worden uit de volgende werkgroepen: Werkgroep 1: Elektriciteit en Gasverbruik; Werkgroep 2: Brandstofverbruik Wagenpark; Werkgroep 3: Brandstofverbruik Bedrijfsmiddelen. Wellicht is het voor de Klaver Giant Groep interessant om deel te nemen aan één van deze werkgroepen. Nederland CO2 Neutraal Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de andere deelnemers van het initiatief worden ontmoet en waar de deelnemers van elkaar kunnen leren door middel van praktijkvoorbeelden. Met bekende en inspirerende sprekers en presentaties over innovatieve producten hopen de oprichters haar publiek te motiveren. Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 6 van 15

7 2 Overzicht initiatieven omtrent CO 2 -Reductie Hieronder volgt overzicht van alle initiatieven waar de Klaver Giant Groep B.V. aan deelneemt die direct of indirect iets met de CO 2 -reductie te maken hebben of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbestreden & Ondernemen beheert de CO 2 -Prestatieladder waarmee leveranciers worden beoordeeld op hun inspanningen om CO 2 -uitstoot te beperken. Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie De Klaver Giant Groep B.V. neemt actief deel aan de CO 2 -Prestatieladder door het behalen van niveau 3. Duurzameleverancier.nl Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het beleid van de Klaver Giant Groep B.V. is erop gericht duurzaam te ondernemen. Zodoende sluit dit initiatief goed aan bij het beleid van onze organisatie. Wij hebben ons inmiddels aangemeld bij dit initiatief en zijn van plan in de toekomst actief deel te nemen aan de werk bijeenkomsten. Biowarmtecentrale Purmerend Op bedrijventerrein Baanstee-Oost is op 31 januari de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van een biomassacentrale. Door de bouw van een biomassacentrale kan Stadsverwarming Purmerend op een duurzame manier warmte opwekken voor huishoudens en bedrijven. De biomassacentrale zal eind 2014 gereed zijn. Dit project van Stadsverwarming Purmerend B.V. is vormgegoten in een Green Deal. In Q wordt de installatie officieel geopend. BIM De engineering van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties hebben wij gerealiseerd volgens de BIM werkmethodiek. Uitgangspunt van deze werkmethodiek is een digitaal (3D) gebouwmodel, waarin alle informatie van de betrokken partijen samen komt. Op deze manier werken alle partijen binnen dit bouwproces altijd met de meest recente informatie van elkaar. Zo blijf je goed op de hoogte van elkaars ontwerp en kun je dus direct Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 7 van 15

8 zien of jouw ontwerp geen raakvlakken heeft met die van andere partijen. Dit zorgt voor een reductie in faalkosten en dus onnodige CO 2 - uitstoot. De Klaver Giant Groep heeft een actieve deelname in dit initiatief door de E & W installatie te ontwerpen en te leveren. Door de nieuwe werkmethoden dient er geïnvesteerd te worden in kennis om dit initiatief tot een goed eind te brengen wat leidt tot een duurzame energievoorziening voor de regio Purmerend. Nederland CO2 Neutraal Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de andere deelnemers van het initiatief worden ontmoet en waar de deelnemers van elkaar kunnen leren door middel van praktijkvoorbeelden. Met bekende en inspirerende sprekers en presentaties over innovatieve producten hopen de oprichters haar publiek te motiveren. Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken. De Klaver Giant Groep neemt deel aan minimaal 1 bijeenkomst per jaar. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 8 van 15

9 3 Actieve deelname initiatief Dit hoofdstuk beschrijft de actieve deelname van de Klaver Giant Groep B.V. aan initiatief Duurzaam inkopen, CO 2 -Prestatieladder, Inschuifwoning en Biomassacentrale. Deze actieve deelname is conform eisen van de CO 2 -Prestatieladder Initiatief Duurzameleverancier.nl Achtergrond van het initiatief Duurzameleverancier.nl is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen en voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers hoort daar ook bij Doel van het initiatief Duurzame leverancier staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken Reden / aanleiding van actieve deelname De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief is dat het beleid van de Klaver Giant Groep B.V. erop gericht is duurzaam te ondernemen. Dit initiatief helpt bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering Rol van de Klaver Giant Groep B.V. Klaver Giant Groep B.V. wil investeren in duurzaamheid (bijvoorbeeld is er vorig jaar een pand van Klaver Technisch Bedrijf gerenoveerd om de uitstoot te verlagen). Verder treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers. Via deze site kunnen wij aan externe belanghebbenden laten zien wat wij al doen op dit gebied Activiteiten die bij deze rol horen Hierbij valt te denken aan het communiceren van ons beleid naar externe en interne belanghebbenden, zodat zij op de hoogte zijn van het beleid de Klaver Giant Groep B.V. Daarnaast door deel te nemen aan dit initiatief wordt inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke kansen er nog liggen. Dit wordt duidelijk door middel van het invullen van een vragenlijst en het verkrijgen van tips. Verder behoort het jaarlijks actief bijwonen van een bijeenkomst tot de activiteiten Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke kansen er nog liggen. Verder door deelname aan bijeenkomsten kan extra kennis vergaard worden over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met andere bedrijven. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 9 van 15

10 3.2 Initiatief deelname SKAO (CO 2 -Prestatieladder) Achtergrond van het initiatief Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij. Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers. Steeds vaker zal er gevraagd worden naar de CO 2 -uitstoot van onze organisatie. Dit wordt gedaan doormiddel van de CO 2 -Prestatieladder. Met deze CO 2 -Prestatieladder worden bedrijven uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO 2 -uitstoot te kennen en te verminderen. Zodoende wil Klaver Giant Groep B.V. zich certificeren op niveau 3 van de CO 2 - Prestatieladder Doel van het initiatief De hoofddoelstelling is dus om de eigen CO 2 -uitstoot te kennen en zodoende te reduceren Reden / aanleiding van actieve deelname De voornaamste reden/aanleiding tot actieve deelname aan dit initiatief dat de Klaver Giant Groep B.V. niet in de toekomst uitgesloten wilt worden bij aanbestedingen. Tevens leidt deelname aan dit initiatief er toe dat wij onze eigen CO 2 -uitstoot kennen en dit willen reduceren. Dit met als resultaat een duurzamere organisatie Rol van de Klaver Giant Groep B.V. De rol van Klaver Giant Groep B.V. hierin is dat wij ons willen certificeren op niveau 3 van de CO 2 - Prestatieladder en hiermee aantonen duurzaam te ondernemen Activiteiten die bij deze rol horen De eisen die behoren bij het certificatieproces van niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder met een goed gevolg doorlopen Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? Met deelname aan dit initiatief kan de Klaver Giant Groep B.V. in de toekomst zijn voordeel behalen op het gebied van EMVI scores bij aanbestedingen. Daarnaast heeft dit initiatief als gevolg dat wij onze CO 2 -uitstoot kennen en deze willen reduceren om vervolgens een duurzamere onderneming te worden. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 10 van 15

11 3.3 Initiatief Biowarmtecentrale Purmerend Achtergrond van het initiatief Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) geeft een tweede leven aan een traditioneel warmtenet. SVP neemt een biowarmtecentrale in gebruik als duurzame warmtebron voor het stadsverwarmingsnet. Met dit stadsverwarmingsnet worden op termijn bewoners en bedrijven van Purmerend van duurzame warmte en warm water voorzien. Dit komt neer op 75% van Purmerend. Daarnaast wordt gewerkt aan innovatie van het distributienet enenergiebesparing bij de eindgebruiker. Ook zal een onderzoek worden gedaan naar verduurzaming van de zogenaamde piekbehoefte. Zo zorgt deze Green Deal voor verbetering van het distributienet, onderzoek naar mogelijkheden om de piekvraag te verduurzamen en het energieverbruik bij afnemers te verlagen Doel van het initiatief Het resultaat van deze Green Deal is verduurzaming van de warmteproductie voor het stadsverwarmingsnet van Purmerend door het gebruik van een biowarmtecentrale die wordt gevoed met biomassa. De biowarmtecentrale zorgt voor een productie van GJ duurzame warmte per jaar, en draagt met een reductie van 28,9 miljoen m3 aardgas en ton CO 2 -reductie vanaf het stookseizoen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Het project van SVP is innovatief, heeft herhalingspotentieel en kan als voorbeeld dienen voor andere traditionele warmtebedrijven in Nederland Reden / aanleiding van actieve deelname De Klaver Giant Groep wil zich steeds meer profileren als een duurzame leverancier met kennis op het installeren van energiezuinige installaties. Dit initiatief zorgt er niet alleen voor dat de CO 2 - uitstoot van Purmerend verlaagd wordt, maar ook dat onze kennis door de benodigde investeringen verhoogd wordt wat weer zijn uitwerking heeft in andere projecten Rol van de Klaver Giant Groep B.V. De Klaver Giant Groep heeft een actieve deelname in dit initiatief door de E & W installatie te ontwerpen (conform BIM) en te leveren. Door de nieuwe werkmethoden dient er geïnvesteerd te worden in kennis om dit initiatief tot een goed eind te brengen wat leidt tot een duurzame ennergievoorziening voor de regio Purmerend Activiteiten die bij deze rol horen Strategisch met elke partner de werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo tot een uitgewerkt concept te komen om daarna mee te werken aan het prototype Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? Dit initiatief heeft als gevolg dat wij een aandeel hebben in het verlagen van de CO 2 -uitstoot van de regio Purmerend. De uitwerking van dit project houdt niet op bij dit project, maar heeft een positieve bijdragen aan de rest van de projecten dit nog volgen binnen de Klaver Giant Groep door de opgedane kennis. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 11 van 15

12 3.4 Initiatief Nederlands CO2 Neutraal Achtergrond van het initiatief Een aantal keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de andere deelnemers van het initiatief worden ontmoet en waar de deelnemers van elkaar kunnen leren door middel van praktijkvoorbeelden. Met bekende en inspirerende sprekers en presentaties over innovatieve producten hopen de oprichters haar publiek te motiveren. De Stichting Nederlands CO2 Neutraal besteed aandacht aan de volgende drie onderdelen: 1. Ze geven deelnemers de mogelijkheid om elkaar te voeden met infomatie waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. In eerste instantie bestaan deze informatie uit de CO2 footprint, de reductiedoelstellingen en het reductieplan van de deelnemers. 2. Ze sturen de deelnemers actief informatie toe. Voorbeelden hiervan zijn de verslagen van de bijeenkomsten en (samenvattingen van) de presentaties van sprekers. Hierin staan voor de deelnemers bruikbare tips waar zijn mee aan de slag kunnen gaan. 3. Als laatste stimuleren zij bedrijven om de opgedane kennis binnen hun bedrijf te delen en te bespreken met het management/de directie. Door dit aantoonbaar te doen tonen bedrijven aan dat ze iets met de opgedane kennis doen Doel van het initiatief Nederland CO2 Neutraal staat voor een duurzame bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken Reden / aanleiding van actieve deelname Ter educatie en continue ontwikkeling van onze kennis aangaande CO2 reductie hoopt de Klaver Giant Groep met dit initiatief haar beleid op het gebied van CO2 reductie te kunnen optimaliseren. Mede door de praktijkvoorbeelden bij andere deelnemers kunnen kennis en wellicht ook materie met elkaar worden gedeeld. Voor de overige deelnemers kunnen kennis en wellicht ook materie met elkaar worden gedeeld. Voor de overige deelnemers aan het initiatief kan de Klaver Giant Groep haar kennis en materie openstellen en delen. De Klaver Giant Groep zal het initiatief delen met haar stakeholders, conform het communicatieplan, om er voor te zorgen dat er meer deelnemers zich aansluiten bij het initiatief waardoor het leerelement van het initiatief vergroot zal worden Rol van de Klaver Giant Groep B.V. Klaver Giant Groep B.V. wil investeren in duurzaamheid. Verder treffen wij maatregelen om het bewustzijn van duurzaamheid onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers. Via dit initiatief kunnen wij aan externe belanghebbenden laten zien wat wij al doen op dit gebied Activiteiten die bij deze rol horen Hierbij valt te denken aan het communiceren van ons beleid naar externe en interne belanghebbenden, zodat zij op de hoogte zijn van het beleid de Klaver Giant Groep B.V. Daarnaast door deel te nemen aan dit initiatief wordt inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke kansen er nog liggen. Dit wordt duidelijk door middel van het invullen van een vragenlijst en het verkrijgen van tips. Verder behoort het jaarlijks actief bijwonen van een bijeenkomst tot de activiteiten. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 12 van 15

13 3.4.6 Wat heeft de Klaver Giant Groep B.V. aan deelname? Door deelname aan dit initiatief wordt dus inzichtelijk hoe duurzaam onze organisatie is en welke kansen er nog liggen. Verder door deelname aan bijeenkomsten kan extra kennis vergaard worden over duurzaam ondernemen en kunnen contacten gelegd worden met andere bedrijven. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 13 van 15

14 3.5 Betreffende eisen De invalshoek D Deelname aan initiatieven dient te voldoen aan de eisen conform niveau 3 op de CO2 prestatieladder 2.1. Een eis die hierbij behoort betreft eis 3.D.1 Actieve deelname aan minimaal één sector of keten initiatief op het gebied van CO 2 -reductie. Om dit aan te tonen dient er een actieve deelname te zijn door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publieke uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief. Hieronder volgt een overzicht van de hiervoor genoemde initiatieven met een beschrijving van de bijbehorende aspecten. Initiatief Deelname in werkgroep Publiekelijk uitdragen Duurzameleverancier.nl Om de drie maanden De actieve zijn er deelname klankbordbijeenkomsten. aan dit initiatief Ons voornemen is willen wij bekend minimaal één keer maken door het te per jaar deel te vermelden op de nemen aan een website. klankbordbijeenkomst. De eerste deelname is op 21 november Informatie aanleveren Op de website van duurzameleverancier.nl dient een vragenlijst ingevuld te worden voor de duurzaamheidscan. Hiervoor dient de CO 2 -footprint van onze organisatie aangeleverd te worden. Deelname SKAO (CO 2 - Prestatieladder) Ons voornemen is om in deel te nemen aan een innovatie bijeenkomst van SKAO. Ons CO 2 -reductie beleid willen wij publiceren via een speciaal ingerichte pagina op onze website. Voor het behalen van niveau 3 op de CO 2 - Prestatieladder dienen de gemaakt documenten aangeleverd te worden aan de auditor. Tevens dient ons CO 2 -reductie beleid gecommuniceerd te worden met zowel interne als externe belanghebbenden. Biowarmtecentrale Purmerend Meerde malen zijn er bijeenkomsten geweest om het concept en de planning verder op elkaar af te stemmen. Vermeldingen op de website. Uiting deelname op projectboord, publiekelijk kenbaar dat de Klaver Giant Groep partner is. Kennis, specifieke werkwijkes en overige projectdocumentatie diende aangeleverd te worden aan alle ketenpartners en Stadsverwarming Purmerend. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 14 van 15

15 Nederland CO2 Neutraal Minimaal één keer per jaar actief aanwezig te zijn bij een bijeenkomst. Ons CO 2 -reductie beleid willen wij publiceren via een speciaal ingerichte pagina op onze website. Kennis over de Klaver Giant Groep en haar werkwijze omtrent projecten en verduurzamen. Actieve deelname initiatieven ( ) Pagina 15 van 15

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): Jeroen de Beer, CO 2-functionaris, Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Zwatra B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris, Zwatra B.V. M. de Lange, extern

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5

inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 mvo jaarverslag 2012 inhoudsopgave VOORWOORD Directie 4 licht leveren in plaats van lampjes Interview met Thomas Rau 5 BELEIDSVERKLARING 6 PEOPLE Voorwoord - Manager HRM Frank Schoof 9 Personeelsbeleid

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014

Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Portfolioplan Duurzaamheid 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. De opgave 3 3. Visie op duurzaamheidsbeleid 3 4. Omgeving 4 5. De aanpak 4 6. Doelstellingen 6 7. Organisatie 6 8. De impuls-projecten

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor

Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor Concept Spoorboekje van A naar D: werken aan het (duurzaamheids)spoor sprogramma bij de reisgids voor duurzaamheid, energie en klimaat in Alphen aan den Rijn 2014-2020 Van A naar D: Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie