KOMO attest-met-productcertificaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOMO attest-met-productcertificaat"

Transcriptie

1 KOMO attestmetproductcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen Certificaathouder: IIGO S.p.A. ummer: CTG567/2 Uitgegeven: Vervangt: CTG567/1 d.d Via delle Cinque Strade, TERI (TR) Italië Telefoon Telefax Website Verklaring van ITRO Certificatie B.V. Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BR 1511 deel 1 baanvormige dakbedekkingsystemen en deel 2 specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen conform het ITRO Certificatiereglement voor Certificatie en Attestering afgegeven door ITRO Certificatie B.V. ITRO Certificatie B.V. verklaart dat geschikt is voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen die prestaties leveren als in dit attestmetproductcertificaat omschreven, mits voldoet aan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde technische specificaties mits de vervaardiging van dakbedekkingsystemen geschiedt overeenkomstig de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde werkmethoden. ITRO Certificatie B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de producent vervaardigde bij voortduring aan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoet, mits de dakbaan voorzien is van het hieronder afgebeelde KOMO merk op een wijze als aangegeven in dit attestmetproductcertificaat. Door ITRO Certificatie B.V. wordt in het kader van dit attestmetproductcertificaat geen controle uitgeoefend op de productie van de overige onderdelen van de dak of gevelconstructie, noch op de verwerking van de dakbaan. ITRO Certificatie B.V. verklaart dat met in achtneming van het bovenstaande de dakbanen in toepassingen voldoen aan de relevante eisen van het Bouwbesluit en Bouwstoffenbesluit. Dit certificaat is een door VROM erkende kwaliteitsverklaring overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) de woningwet en het Bouwbesluit. Voor het Bouwstoffenbesluit is dit een door de minister van VROM erkend certificaat. Het certificaat is opgenomen in het Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: en de website van Bodem+ Voor ITRO Certificatie B.V. ing. R. Woonink certificatiemanager Gebruikers van dit attestmetproductcertificaat wordt geadviseerd om bij ITRO Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website Dit attestmetproductcertificaat bestaat uit 11 bladzijden Bouwbesluit Bouwstoffenbesluit draagt CE blad 1 van 11 bladen Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product prestatie product in toepassing Periodieke controle

2 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : BOUWBESUITIGAG r afdeling Algemene sterkte van de bouwconstructie Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Wering van vocht van buiten grenswaarde/ bepalingsmethode Weerstand tegen windbelasting volgens E 6707 Brandgevaarlijkheid daken volgens E 6063 en/of EV Waterdichtheid volgens E 2778 prestaties volgens kwaliteitsverklaring Van de toepassingsvoorbeelden wordt de uiterste grenstoestand van de sterkte van de dakbedekkingconstructie niet overschreden Dak is niet brandgevaarlijk. De toepassingsvoorbeelden van de daken zijn waterdicht opmerkingen i.v.m. toepassing Onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. Zie 3.2 Geldt voor alle constructies conform tabel 3 en 4 met een hellingshoek 20. Zie 3.3. Onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften worden aangehouden 0. WIJZIGIGE T.O.V. VORIGE VERSIE Ten opzichte van het KOMO attestmetproductcertificaat CTG567 versie 1 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: toevoegen systeem op ongecacheerd EPS. 1) Aan deze vermelding kan de gebruiker van dit KOMO attestmetproductcertificaat geen rechten ontlenen. De certificaat houder en ITRO Certificatie B.V. aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. 1. TECHISCHE SPECIFICATIES 1.1 Onderwerp Gesloten dakbedekkingsystemen voor platte of hellende daken op al dan niet geïsoleerde ondergronden op basis van gewapende dakbanen met een toplaag van gemodificeerd bitumen. 1.2 Merken De verpakking van de producten wordt gemerkt met het KOMO merk (zie voorzijde van dit attestmetproductcertificaat) en het certificatiemerk van ITRO Certificatie B.V. Overige verplichte aanduidingen: merknaam; afmetingen; codering (voor zover het product ondergebracht kan worden in het coderingssysteem); productiecode; massa rol (indien groter dan 25 kg) certificaatnummer: CTG567; beeldmerk voor geballaste systemen (indien van toepassing) uiterste verwerkingsdatum (alleen zelfklevende banen). 1.3 Vorm en samenstelling De producten die behoren tot dit KOMO attestmetproductcertificaat zijn: Toplagen Merknaam Code Omschrijving 4 mm 470 K 14 gemodificeerd gebitumineerde polyesterglascombinatie met extra coating gemineraliseerd 470 K 24 gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyesterglascombinatie 4 mm met extra coating gemineraliseerd 470 K 24 gemineraliseerd gemodificeerd gebitumineerde polyesterglascombinatie met extra coating blad 2 van 11 bladen

3 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Onderlagen Merknaam Code Omschrijving 460 P P 60 éénzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyestermat FR 460 P 60 éénzijdig gemodificeerd gebitumineerde polyestermat t.b.v. systemen op ongecacheerd EPS Rapid V gemodificeerd gebitumineerd glasvlies thermisch activeerbaar Rapid P gemodificeerde gebitumineerde polyestermat thermisch activeerbaar Daarnaast worden in de specificatie nog een aantal andere materialen genoemd van dezelfde producent. Deze materialen vallen niet onder dit KOMO attestmetproductcertificaat. Enkele voorbeelden van deze producten zijn: Overige producten Merknaam Code Omschrijving APP 3mm 460 * 14 gemodificeerde gebitumineerde polyestermat Rapid VB gemodificeerd gebitumineerd glasvlies + aluminium folie thermisch activeerbaar: dampremmende laag Rapid P Zelfklevend zelfklevend gemodificeerd gebitumineerde polyestermat randafwerking / details Quick Primer bitumineuze primer Tabel 1a: everingsgegevens toplagen Type 4 mm gemineraliseerd gemineraliseerd Dikte Breedte engte Rolgewicht ca. (mm) (m) (m) (kg) 4,0 7,5 of 10,0 32 of 42 4 mm 4,0 7,5 of 10,0 42 of 56 3,3 7,5 of 10,0 34 of 45 Tabel 1b: everingsgegevens onderlagen Type Dikte Breedte engte Rolgewicht ca. (mm) (m) (m) (kg) (FR) 460 P 60 1,8 20,0 36 Rapid V 2,5 10,0 27 Rapid P 2,5 10,0 27 Tabel 1c: everingsgegevens dampremmende laag + detail afwerking Type Dikte Breedte engte Rolgewicht ca. (mm) (m) (m) (kg) 460 * 14 3,0 10,0 40 Rapid VB 2,0 10,0 27 Rapid P Zelfklevend 2,5 10, Materiaalspecificaties MDV Manufacturer s Declared Value Rekenkundig gemiddelde waarde, berekend door de producent uit een aantal testresultaten, inclusief de door de producent gedeclareerde tolerantie en standaard deviatie. MV Manufacturer s imiting Value Waarde, vastgesteld door de producent waaraan bij beproeving voldaan moet worden. De Manufacturer s imiting Value kan een minimum of een maximum waarde zijn in overeenstemming met de karakteristieken blad 3 van 11 bladen

4 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Tabel 2a: specificatie toplagen Karakteristiek Eenheid ominale waarde Tolerantie 4 mm gemin. gemin. 4 mm Dikte mm MDV 4,0 4,0 1) 3,3 1) ± 0,2 mm Breedte m MV 0 % engte m MV 7,5 / 10,0 7,5 / 10,0 7,5 / 10,0 0 % Maximale treksterkte lengterichting breedterichting /50 mm MDV /50 mm MDV agelscheursterkte MV ± 20 % ± 20 % Dimensionele stabiliteit % (/) MV 0,3 0,3 0,3 + 0,00 % age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 C na 12 weken 70 C Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 C 1) gemeten op de zelfkant. C C C C C MV MV MV MV MV C + 0 C + 0 C 0 C 0 C Tabel 2b: specificatie onderlagen Karakteristiek Eenheid ominale waarde Tolerantie (FR) 460 * 14 Rapid V Rapid P Rapid P Zelf 460 P 60 klevend Dikte mm MDV 1,8 3,0 2,5 2,5 2,5 ± 0,2 mm Breedte m MV 0 % engte m MV 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 % Maximale treksterkte lengterichting breedterichting /50 mm MDV /50 mm MDV agelscheursterkte MV n.v.t ± 20 % ± 20 % Dimensionele stabiliteit % (/) MV 0,5 0.5 n.v.t. 0,3 0,3 + 0,00 % age temperatuur flexibiliteit: initieel C MV C 1.5 Dakbedekkingsystemen De standaard ontwerpvoorschriften die zijn opgenomen in de Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen deel B, goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en dakbedekkingen dienen te worden aangehouden. In aanvulling hierop zijn de door de leverancier van de dakbaan afgegeven verwerkingsvoorschriften te allen tijde te volgen. In aanvulling op het bovengenoemde dienen bij het uitvoeren van systemen op ongecacheerd EPS de volgende verwerkingsvoorschriften opgevolgd te worden: blad 4 van 11 bladen

5 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Voorkomen moet worden dat het ongecacheerde EPS in contact komt met open vuur. De uitvoering moet er op gericht zijn dat de voor dergelijke systemen specifiek goedgekeurde onderlaag nergens, bij overlappen of anders, openingen vertoont. Bij het branden van de toplaag is gebruik van een meerkoppige branderwagen of een zogenaamde turbobrander niet toegestaan. In tabel 3a en 3b zijn de tot het KOMO attestmetproductcertificaat behorende dakbedekkingsystemen opgenomen. Voor de verklaring van het coderingssysteem wordt verwezen naar de bijlage. Tabel 3a: dakbedekkingsystemen met 1 F1 F2 1 Code Omschrijving systeem Begaanbaarheids klasse SYSTEME * een eerste laag 460 P 60 of 460 * 14 los gelegd op de ondergrond; * 4 mm volledig gebrand op de eerste laag; * ballastlaag van gewassen grof grind en/of betontegels conform E 6707 en PR FSYSTEME * een eerste laag Rapid V los gelegd op de, eventueel met Quick Primer voorgesmeerde, ondergrond; * 4 mm, gemin. 4 mm of gemin. volledig gebrand op de eerste laag waardoor, door het doorwarm effect, de Rapid V zal hechten aan de ondergrond. * een eerste laag Rapid P los gelegd op de ondergrond, eventueel met Quick Primer voorgesmeerd; * 4 mm, gemin. 4 mm of gemin. volledig gebrand op de eerste laag waardoor, door het doorwarm effect, de Rapid P zal hechten aan de ondergrond. SYSTEME * een eerste laag 460 P 60 of 460 * 14 mechanisch bevestigd aan de onderconstructie; * 4 mm, gemin. 4 mm of gemin. volledig gebrand op de eerste laag. R4 R3 R4 R4 In tabel 3b zijn de tot het KOMO attestmetproductcertificaat behorende dakbedekkingsystemen in combinatie met naakt EPS opgenomen. Voor de verklaring van het coderingssysteem wordt verwezen naar de bijlage. Tabel 3b: dakbedekkingsystemen met dakbanen in combinatie met naakt EPS 2 2 Code Omschrijving systeem Begaanbaarheids klasse SYSTEME * een eerste laag FR los gelegd op de ondergrond; * 4 mm volledig op de eerste laag gebrand; * ballastlaag van gewassen grof grind en/of betontegels conform E 6707 en PR 6708 Specifieke verwerkingsrichtlijnen voor toepassing op ongecacheerd EPS te volgen! SYSTEME * eerste laag FR mechanisch bevestigd aan de onderconstructie; * 4 mm volledig op de eerste laag gebrand. Specifieke verwerkingsrichtlijnen voor toepassing op ongecacheerd EPS te volgen! R4 R4 De betekenis van de verschillende begaanbaarheidsklassen is als volgt: Klasse R2: daken of gedeelten van daken, beperkt begaanbaar voor voetgangers, uitsluitend voor onderhoudswerkzaamheden: geen installaties op het dak, die frequent onderhoudsverkeer vergen; Klasse R3: daken of gedeelten van daken begaanbaar voor voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en aan de installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5 %) blad 5 van 11 bladen

6 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Klasse R4: daken of gedeelten van daken waarvan het dakbedekkingsysteem begaanbaar is voor voertuigen mits een bescherming (met bijvoorbeeld tegels) wordt toegepast (tot hellingshoeken van 5 %). Ook begroeide platte daken (hellingshoek 5%) vallen onder deze klasse. Tabel 4: Toepassingsmogelijkheden dakbedekkingsystemen Ondergrond / onderconstructie Systemen Houten delen Platen: Houtachtig Cellenbeton Monolietbeton F 1)5) Geprofileerde stalen dakplaten Zie isolatiematerialen Omgekeerddak (XPS op afschot gestort F 5) beton Isolatiematerialen: EPB(perliet) 3) EPS gecacheerd (geëxpandeerd polystyreen) 3) EPS (ongecacheerd) MWR (minerale wol) 3) PUR (hard polyurethaanschuim) 3) PIR (hard polyisocyanuraatschuim) 3) PF (fenol schuim) 3) CG tegels (cellulair glas) CG platen (cellulair glas) F F 2) F Afschotmortels: CEPS (polystyreenbeton) F Bestaande dakbedekkingen osliggend bitumen osliggend teer Bitumen onafgewerkt Bitumen met leislag 1) Bij alle kopse naden van de onderconstructie een losse zone uitvoeren; 2) Met extra ballast op een gesloten onderconstructie; 3) Een sluitlaag of dampremmende laag ontwerpen; 4) Een nieuwe of gereinigde ballastlaag toepassen; 5) Indien voorgesmeerd met Quick Primer. 4) Een nieuwe of gereinigde ballastlaag toepassen; 5) Indien voorgesmeerd met Quick Primer. 4) 4) F F 5) 1.7 Dakhelling De maximaal toepasbare dakhelling van de gespecificeerde dakbedekkingsystemen is hieronder weergegeven: systemen max. 3 Fsystemen (zonder additionele bevestiging) max. 5 Fsystemen (met additionele bevestiging in de kopse overlap) 1)2) max. 20 systemen 1)3) max. 20 1) In verband met de brandveiligheid (vliegvuur) is de maximaal toepasbare dakheling 20 (het gedrag bij een grotere helling is niet onderzocht; 2) de additionele bevestiging dient te bestaan uit mechanische bevestiging h.o.h. 330 mm in alle kopse overlappen van de toplaag; 3) indien er geen eisen worden gesteld met betrekking tot de brandveiligheid (vliegvuur) kunnen mechanisch bevestigde systemen worden toepast op dakhellingen tot maximaal Belastingen ten opzichte van de onderconstructie In de norm E 6702 staan voorschriften met betrekking tot sterkte en stijfheid van de onderconstructie in verband met de bestandheid tegen de karakteristieke belastingen. Onderconstructies van geprofileerde staalplaat dienen berekend te zijn volgens de RGSP blad 6 van 11 bladen

7 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : VERWERKIGSRICHTIJE E DETAIS 2.1 Algemeen Verwerkingsrichtlijnen van de leverancier van de dakbaan en instructies ten behoeve van details dienen te allen tijde gevolgd te worden. Standaard verwerkingsrichtlijnen en details zijn tevens opgenomen in de Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen deel C, goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en dakbedekkingen dienen te worden aangehouden Bijzondere verwerkingsrichtlijnen en details In afwijking van/aanvulling op 2.1 zijn de volgende verwerkingsvoorschriften en details van toepassing: Systeem op ongecacheerd EPS: gebruik geen zogenaamde turbobranders; gebruik van branderwagens is niet toegestaan; na uitrollen van de dakbaan deze richten en vlaktrekken. Relaxatie is niet nodig omdat de dakbaan bij normaal gebruik al vlak en dimensioneel stabiel is. De banen worden gelegd in halfsteensverband (met minimale verspringing van de dwarsoverlappen van 2 meter). angsoverlappen zijn 100 mm en dwarsoverlappen 150 mm. Dit geldt zowel voor mechanisch bevestigde systemen als ook voor een losliggend geballast systeem. Tijdens de verwerking van de toplaag dient de brander gericht te zijn op de MEClaag van de toplaag. Tevens moet erop gelet worden dat de vlam niet tussen de overlappen van de onderlaag komt Rapid VB dampremmende laag Rapid VB stellen, releasefolie verwijderen en losliggend aanbrengen; de ondergrond / onderconstructie (steenachtige ondergronden voorsmeren met Quick Primer); de bovenzijde van de Rapid VB thermisch activeren met een brander waardoor door het doorwarm effect deze zich zal hechten aan de onderconstructie; Isolatieplaten kleven en voldoende aandrukken op de thermisch geactiveerde bovenzijde van de Rapid VB. Opmerking: Indien te grote oppervlakten tegelijk thermisch worden geactiveerd zal door afkoeling onvoldoende hechting plaats vinden. Bij het thermisch activeren van het volgende oppervlak moeten brandbare of smeltbare materialen tijdelijk worden afgeschermd Rapid V / P Rapid V / P stellen, release folie verwijderen en losliggend aanbrengen op de ondergrond; De toplaag volledig branden op de Rapid V / P; door het doorwarmeffect zal de Rapid V / P zich hechten aan de ondergrond Details en randafwerking Voor de randafwerking en details wordt gebruikt gemaakt van Rapid P Zelfklevend (zelfklevend dakbedekkingmateriaal met polyester drager, dikte 2,5 mm). 3. PRESTATIES 3.1 Algemeen De dakbaan en de daarmee vervaardigde dakbedekkingsystemen zijn in de toepassing voldoende mate bestand tegen bij normaal gebruik mogelijke mechanische, fysische en chemische belastingen. 3.2 Algemene sterkte van de bouwconstructie Algemeen De in dit KOMO attestmetproductcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden voldoen ten aanzien van de sterkte van de bevestiging van het dakbedekkingsysteem afdeling 2.1 van het Bouwbesluit. Voorwaarde is dat de volgens E 6702 bepaalde belasting niet hoger is dan de vastgestelde rekenwaarde voor de weerstand tegen windbelasting. De volgende algemene randvoorwaarden zijn van toepassing: blad 7 van 11 bladen

8 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : er dient kimfixatie te worden toegepast doormiddel van mechanische bevestiging om de 0,25 meter zo dicht mogelijk bij de kim ter plaatse van de dakranden en daksparingen groter dan 1 m 1. Ook kan er ter plaatse van de dakranden ballast worden aangebracht in een hoeveelheid die overeenkomt met de hoeveelheid die overeenkomt met de hoeveelheid die volgt uit de windbelasting berekening.; de opstanden dienen winddicht te worden afgewerkt door middel van volledige verkleving. osliggende en geballaste dakbedekkingsystemen (codes) De ballastlaag dient te voldoen aan E 6702, E 6707, SBR en PR 6708 met uitzondering van artikelen 5.7, 5.11, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 en Gekleefde systemen Partieel gekleefde dakbedekkingsystemen (Pcodes) Er zijn geen partieel gekleefde systemen opgenomen in dit KOMOattestmetproductcertificaat. Volledig zelfklevende systemen Rapid V / P Onderstaande rekenwaarden zijn vastgesteld doormiddel van een dynamische windbelastingsproef. Voor deze systemen gelden de maximaal toepasbare dakhoogten zoals vermeld in tabel 6. Systeem 1 * onderconstructie: geprofileerde staalplaat, 106 profiel, dikte 0,75 mm; * isolatie: éénzijdig gecacheerd EPS 100 dik 100 mm, mechanisch bevestigd aan de onderconstructie (schroeven EuroDeckfast roofing screw 4,8 x drukverdeelplaat Euro Deckfast Ø 70 mm) * dakbedekking: eerste laag Rapid P dik 2,0 mm, los gelegd, na verwijdering release folie, op de EPS isolatie toplaag 4 mm volledig gebrand op de eerste laag. Rekenwaarde 4,7 kpa Systeem 2 * onderconstructie: beton, dikte 50 mm, voorgesmeerd met Quick Primer; * dampremmende laag Rapid VB, na verwijdering van de release folie los gelegd op de betonnen onderconstructie; * isolatie: éénzijdig gecacheerd EPS 100 dik 100 mm, volledig gekleefd op de, met de brander, thermisch geactiveerde bovenzijde van de Rapid VB; * dakbedekking: eerste laag Rapid P dik 2,0 mm, los gelegd, na verwijdering release folie, op de EPS isolatie toplaag 4 mm volledig gebrand op de eerste laag. Rekenwaarde 3,0 kpa Bovengenoemde rekenwaarden gelden ook voor FSystemen met Rapid V. Met bovenstaande rekenwaarden dient de weerstand tegen windbelasting getoetst te worden volgens E 6702 en E In geen geval mogen bovengenoemde systemen worden toepast bij een dakhoogte > 40 m. Tabel 6 Maximale gebouwhoogten (onbebouwd) gekleefde systemen volledig zelfklevend Windbelastingsgebied volgens E 6702 Middenzone (C pe;loc=1 / C pi =0,6) Maximale gebouwhoogte onbebouwd (m) Randzone (C pe;loc=2 / C pi =0,6) Hoekzone (C pe;loc=2.5 / C pi =0,6) Systeem 1 Systeem 2 Systeem 1 Systeem 2 Systeem 1 Systeem 2 I II III Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen (systemen) Éenlaags mechanisch bevestigd Er zijn geen éenlaags mechanisch bevestigde systemen opgenomen in dit KOMOattestmetproductcertificaat blad 8 van 11 bladen

9 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Meerlaags mechanisch bevestigd Voor meerlaagse mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen wordt van een waarde van max. 400 /bevestiger uitgegaan. Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden: Schroeven : diameter min. 4,8 mm; Stalen drukverdeelplaten : minimaal rond of vierkant 70 mm en minimaal 1 mm dik. Stalen mechanische bevestigingsmiddelen moeten ten aanzien van het corrosiegedrag voldoen aan ten minste 12 cycli Kesternichtest. Voor toepassing in klimaatklasse 4 (zie de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen ) dienen de criteria per geval te worden beoordeeld. Het bevestigingsysteem dient geëigend te zijn voor de betreffende onderconstructie. De uittrekwaarde van het bevestigingsmiddel in de gespecificeerde onderconstructie, bepaald volgens ETAG , dient minimaal 1000 te bedragen. Mogelijke specificaties van onderconstructies zijn: beton, sterkte minimaal B25; geprofileerd staal, nominale dikte minimaal 0,75 mm; hout, dikte minimaal 18 mm. De mechanisch bevestigde onderlaag dient een nageldoorscheursterkte volgens EE van minimaal 100 te bezitten. Er dienen minimaal 4 bevestigers per m 2 te worden toegepast. Met deze rekenwaarde en het aantal toegepaste bevestigingsmiddelen dient de weerstand tegen windbelasting getoetst te worden volgens E 6702 en E Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie De volgens dit attestmetproductcertificaat vervaardigde dakconstructies met de in dit certificaat genoemde toplagen zijn, bij hellingshoeken zoals opgenomen in hoofdstuk 1.7, niet brandgevaarlijk conform E 6063 en/of EV 1187 en BR 1511 deel 1 (wijzigingsblad d.d ). 3.4 Wering van vocht van buiten De in dit attestmetproductcertificaat opgenomen toepassingvoorbeelden van daken zijn waterdicht, onder de in dit attestmetproductcertificaat aangegeven voorwaarden. 3.5 Immissie in de bodem en het oppervlaktewater Van de in dit attestmetproductcertificaat opgenomen dakbanen voldoet de gemiddelde immissie in de bodem en oppervlaktewater aan bijlage 2 van het Bouwstoffenbesluit onder voorwaarde dat de verwerking plaatsvindt overeenkomstig hoofdstuk 2 van dit attestmetproductcertificaat; verder zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit, zoals vermeld in artikel 10 lid 1 sub a en b, artikel 12 lid 1 en artikel 24. De dakbanen worden beschouwd als duurzaam vormvast vormgegeven bouwstoffen van de categorie 1A. 3.6 evensduur De levensduur van een dakbedekkingconstructie is afhankelijk van: a) het ontwerp; b) de uitvoering; c) periodiek onderhoud; d) afschot; e) onderconstructie; f) gebruiksbelastingen; g) klimaatsinvloeden; h) dakbedekkingsysteem. Op basis van het laboratoriumonderzoek mag er vanuit worden gegaan dat de levensduur van de dakbedekkingsystemen met (gemin.), zoals opgenomen in dit attestmetproductcertificaat, bij juiste opvolging van de randvoorwaarden a t/m f ca. 10 jaar bedraagt. Ervaring in ederland met de gespecificeerde dakbanen in de in dit certificaat beschreven dakbedekkingsystemen leert dat bij juiste opvolging van de aandachtspunten a t/m f, een levensduur van ca. 20 jaar realiseerbaar is. Afschot Stagnerend water moet worden vermeden in verband met de duurzaamheid van het dakbedekkingsysteem. In het dakvlak is een blijvend afschot van 1,6% in de richting van de hemelwaterafvoeren meestal voldoende. 3.7 Hechting tussen de dakbaan en andere materialen onder invloed van warmte De hechting tussen de dakbaan en de andere in de dakbedekkingconstructies opgenomen materialen (metaal, steen) is duurzaam. blad 9 van 11 bladen

10 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Hygrothermie De op grond van ervaring in de vastgestelde en in de BR opgenomen standaard rekenwaarde voor het waterdampdiffusieweerstandsgetal bedraagt: Toplagen: = Onderlagen: = ODERHOUD Algemeen Om de verwachte levensduur te kunnen bereiken dient minimaal 1x per jaar reinigend, reparatie en preventief onderhoud te worden uitgevoerd, overeenkomstig navolgende omschrijving. Reinigend onderhoud Reinigend onderhoud is het zuiveren/reinigen van dakvlakken met betrekking tot vuil, voorwerpen, plantengroei en dergelijke. Reparatie onderhoud Reparatie onderhoud is het herstellen van gebreken als blazen, plooien, scheuren, lekkages en alle andere te onderscheiden gebreken. Preventief onderhoud Preventief onderhoud is het vervangen / corrigeren van ballastlagen en het opnieuw aanbrengen van beschermlagen en dergelijke. Het achterwege laten van deze handelingen betekent dat de prestaties van het dakbedekkingsysteem verminderen. Oppervlakteverbetering Dit omvat het aanbrengen van een nieuwe, volledig gekleefde laag dakbedekking op een bestaand dakbedekkingsysteem. Het oude systeem blijft in een dergelijk geval deel uitmaken van het nieuwe systeem. De noodzaak tot oppervlakteverbetering dient door een deskundige te worden vastgesteld. Aanvullend onderhoud Dit omvat het op een bestaand dakbedekkingsysteem aanbrengen van een volledig nieuw systeem, zonder dat het oude dakbedekkingsysteem nog een wezenlijke functie vervult in de waterdichtheid. Het betreft zowel losliggende, partieel gekleefde als mechanisch bevestigde systemen (, P of ) systemen. Ook in dit geval dient de noodzaak tot aanvullend onderhoud door een deskundige te worden vastgesteld. 5. IJST VA VERMEDE DOCUMETE Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 1511, die is genoemd in de aansluiting in de lijst van erkende kwaliteitsverklaringen. 1. BR 1511/01 Dakbedekkingsystemen Deel 1 Algemene Bepalingen; 2. BR 1511/01 Dakbedekkingsystemen Deel 2 Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen; 3. Bouwbesluit: 2003 Bouwbesluit Stb. 2001, 410; Stb 2002, 203, 516, 582 en de Ministeriële Regeling Stcrt. 2002, 241; Stcrt. 2003, 101; 4. E 6707 Bevestigingen van dakbedekkingen. Eisen en bepalingsmethoden; 5. E 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken; 6. E wijzigingsblad E 2778/A2:2001 Vochtwering in gebouwen bepalingsmethoden; 7. Vakrichtlijn Gesloten dakbedekkingssystemen : uitgave Vebidak, BDA Dakadvies B.V. en Dakmerk; 8. E 6702 Technische grondslagen voor bouwconstructies TGB 1990 Belastingen en Vervormingen; 9. RGSP 1985 Reken en beproevingsmethoden ter bepaling van de sterkte en stijfheid van trapeziumvormig geprofileerde stalen dakplaten; 10. Verwerkingsrichtlijnen producent laatste uitgave; 11. SBR Brochure Geballaste dakbedekkingssystemen: Herziene rekenmethode; 12. PR 6708 Bevestiging van dakbedekkingen; 13. ETAG 006: 2000 Guideline for european Technical Approval of Mechanically Fastened Flexible Roof Waterproofing Membranes; blad 10 van 11 bladen

11 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Bouwstoffenbesluit; BR 9327 ationale beoordelingsrichtlijn voor het BSB Certificaat voor de milieuhygiënische kwaliteit van bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassing in waterkerendeen waterafdichtingssystemen; 15. ABlad platte daken Het aanbrengen van kunststof en bitumineuze daken uitgave Stichting Arbo Amsterdam. 6. WEKE VOOR DE TOEPASSER 6.1 Controleer bij aflevering van het product of: geleverd is wat is overeengekomen; het merk en de wijze van merken juist zijn; het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke. 6.2 Controleer of het KOMO attestmetproductcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van kwaliteitsverklaringen of neem contact op met ITRO Certificatie B.V. 6.3 eem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag, transport en verwerkingsvoorschriften die in dit KOMO attestmetproductcertificaat zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht. 6.4 eem, indien op grond van het onder 6.1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, contact op met: IIGO S.p.A. te Terni, Italië en zo nodig met: ITRO Certificatie B.V. blad 11 van 11 bladen

12 KOMO attestmetproductcertificaat ummer : CTG567/2 Uitgegeven : Bijlage 1 VERKARIG CODERIGSSYSTEME Verklaring codering dakbedekkingssystemen Bevestiging aan de ondergrond Iedere code begint met een letter voor het bevestigingssysteem aan de ondergrond: = losliggend en geballast; P = partieel gekleefd; F = volledig gekleefd; = mechanisch bevestigd (geschroefd). Materiaalsoort Vervolgens bevat de code in ieder geval een letter voor de materiaalsoort van de eerste laag. Is de soort bitumen voor de gehele constructie hetzelfde, dan wordt deze letter verder niet meer herhaald. Wordt echter bij een volgende laag een ander soort bitumen toegepast, dan wordt daarvoor bij die laag, die betreffende letter aangegeven: B = geblazen bitumen; M = gemodificeerd bitumen. Wapening Ook de dragers worden aangeduid met een letter. Deze letteraanduiding wordt gegeven voor iedere gewone laag, zodat men aan de hand van het aantal letters voor de dragers kan zien uit hoeveel lagen het dakbedekkingsysteem bestaat: G = glasvlies; S = synthetische drager (polyestermat, polyesterweefsel of polyesterglascombinatie). Afwerking De afwerking van losliggende en geballaste dakbedekkingssystemen (grind of tegels) wordt aangeduid met de codeletter voor het bevestigingssysteem (). Bij bevestigde dakbedekkingssystemen kan het voorkomen dat het dakbedekkingsysteem is afgewerkt met leislaag of fijn grind, of dat een gemineraliseerde toplaag is toegepast. In sommige gevallen wordt een extra ballastlaag vereist. X = extra ballastlaag van grind; C = cover (leislag, fijn grind of gemineraliseerd). blad 1 van 1 blad

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van elastomeer bitumen Certificaathouder: CRH Roofing Materials BV Bijsterhuizen 2401 Verdelers: 6604 K

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen Certificaathouder: Iko Sales International.V. Industriezone Ravenshout 3815 3945

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van gewapende TPEB (thermoplastisch elastomeer bitumen) Certificaathouder: Royal Roofing Materials BV Bijsterhuizen

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring K67907/03

KOMO kwaliteitsverklaring K67907/03 KOMO kwaliteitsverklaring ummer K67907/03 Vervangt K67907/02 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140101 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 13 Synthion Dakbeheer B.V. VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van zacht polyvinylchloride (VC) voorzien van een drager Certificaathouder: IKO Europe N.V. Nummer: CTG629/1

Nadere informatie

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN DEE B BITUME DAKBEDEKKIGSCOSTRUCTIES E SYSTEME, OTWERPRICHTIJE 1. Algemeen 2. Materialen 3. Overzicht bitumen dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat ummer: CTG680/1 Uitgegeven: Concept 20141111 Vervangt:.v.t. Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van PVCP voorzien van wapening van een polyesterweefsel

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van EPDM al dan niet voorzien van een polyester of glasvliesdrager Certificaathouder: Carlisle SynTec Inc.

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen Certificaathouder: CRH Roofing Materials BV Bijsterhuizen 2401 Verdelers: 6604 K

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B Uitgave 2008

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B Uitgave 2008 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B 2008 Alle opdrachten aan BDA Dakadvies B.V. worden aanvaard en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling DNR 2005. Niets van de inhoud van dit rapport mag

Nadere informatie

Nummer K7050/08 Vervangt K7050/07. Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-11-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21

Nummer K7050/08 Vervangt K7050/07. Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-11-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21 KOMO kwaliteitsverklaring ummer K7050/08 Vervangt K7050/07 Uitgegeven 20150101 d.d. 20131101 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21 Wédéflex Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Royal Elastofol Supreme

Royal Elastofol Supreme Royal Elastofol Supreme Royal Elastofol Supreme is een zeer goede en economische oplossing vanwege zijn bijzonder lange levensduur. Bovendien kan met Royal Elastofol Supreme bestaande bitumen dakbedekking

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Uitgave 2013

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Uitgave 2013 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D 2013 Alle opdrachten aan BDA Dakadvies B.V. worden aanvaard en uitgevoerd volgens De ieuwe Regeling DR 2011. iets van de inhoud van dit rapport mag aan

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 20131101 d.d. 20120801 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest. Bouwbesluit. Attest houder. Deel 3 dakbanen

KOMO attest. Bouwbesluit. Attest houder. Deel 3 dakbanen Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 10 Attest houder Verklaring van CI Dit KOMO attest is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen d.d. 22-6-2015 en

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K47473/02 Vervangt K47473/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9

attest-met-productcertificaat Nummer K47473/02 Vervangt K47473/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K47473/02 Vervangt K47473/01 Uitgegeven 20131101 d.d. 20090601 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Wédéflex Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Royalflex. Sterk onder alle omstandigheden!

Royalflex. Sterk onder alle omstandigheden! Royalflex Royalflex SBS dakbanen bieden een ijzersterke kwaliteit onder alle omstandigheden. Deze hoogwaardige elastomere gemodificeerde dakbedekking is als waterdichte toplaag onverwoestbaar en daarom

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Bitumen dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht van bitumen dakbedekkingsconstructies

Nadere informatie

3. Overzicht van PVC dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie

3. Overzicht van PVC dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie DEE D KUSTSTOF (PVC) E RUBBER (EPDM) DAKBEDEKKIGSCOSTRUCTIES E SYSTEME; OTWERPRICHTIJE 1. Algemeen 2. Materialen 3. Overzicht van PVC dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen April 2008 Inhoud Blad Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk EshaFlex / Esha Speciale Dakbanen Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van (elastomeer) (zelfklevend) bitumen Certificaathouder:

Nadere informatie

Royal PVC Reflection

Royal PVC Reflection Royal PVC Reflection De unieke reflectiewaarde van Royal PVC Reflection verlaagt de oppervlaktetemperatuur van het dak en stabiliseert de binnentemperatuur. Hiermee komt deze dakbedekking tegemoet aan

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A Uitgave 2008

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A Uitgave 2008 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A 2008 Alle opdrachten aan BDA Dakadvies B.V. worden aanvaard en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling DNR 2005. Niets van de inhoud van dit rapport mag

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Icopal Universal dakbanen

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Icopal Universal dakbanen KOMO ummer K66715/04 Vervangt K66715/03 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140715 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 10 Icopal B.V. VERKARIG VA KIWA Deze voor productcertificatie met attestering is op basis van

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Informatie voor dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingssystemen 1. Algemeen 1 1 2. Samenstelling van een dakbedekkingsconstructie 2

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

BDA PRAKTIJKBLAD DAKEN Ontwerp

BDA PRAKTIJKBLAD DAKEN Ontwerp BPD 12433 22.10.15 DAKEN Ontwerp Ontwerp Product Proofs Progress Leverancier profine Nederland b.v. Regterweistraat 13 NL 4181 CE Waardenburg Postbus 2 NL 4180 BA Waardenburg T: +31(0)418 651717, F: +31(0)418

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Royal PVC. De multifunctionele oplossing!

Royal PVC. De multifunctionele oplossing! Royal PVC Royal PVC dakbanen zijn van een bewezen hoogwaardige kwaliteit. Het assortiment is optimaal samengesteld zodat Royal PVC probleemloos functioneert in mechanisch bevestigde, gekleefde en geballaste

Nadere informatie

DEEL A. 1 Samenstelling van een dakbedekkingsconstructie INFORMATIE VOOR DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN

DEEL A. 1 Samenstelling van een dakbedekkingsconstructie INFORMATIE VOOR DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN DEEL A INFORMATIE VOOR DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN DAKBEDEKKINGSSYSTEMEN 1. Samenstelling van een dakbedekkingsconstructie 2. Prestatie-eis 3. Notatiesysteem voor dakbedekkingsconstructies 4. Coderingssysteem

Nadere informatie

Icopal BV. Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit. attest-met-productcertificaat. EshaGum

Icopal BV. Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit. attest-met-productcertificaat. EshaGum KOMO attestmetproductcertificaat ummer K66714/01 Vervangt Uitgegeven 20120415 d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 15 Icopal BV VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BR 1511

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A Uitgave 2013

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A Uitgave 2013 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel A 2013 Alle opdrachten aan BDA Dakadvies B.V. worden aanvaard en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling DNR 2011. Niets van de inhoud van dit rapport mag

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van PVCP voorzien van een drager Certificaathouder: Icopal Synthetic Membranes B.V. Kerkstraat 51 5051

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen Voor de verwerking van het thermische isolatiemateriaal wordt verwezen naar de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen, tenzij de verwerking anders is omschreven in deze verwerkingsvoorschriften.

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Vlakke en afschotplaten van steenwol (aan de bovenzijde voorzien van glasvlies met of zonder afdekfolie) voor het vervaardigen van thermische dakisolatie Certificaathouder: Rockwool

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS INTRON Certificatie B.V. Kingspan ThermaTM Nummer: CTG-037/17 Uitgegeven: 2015-08-24 Geldig tot: Onbepaalde tijd Vervangt: CTG-037/16 d.d. 2015-01-21 Vlakke en afschot dakisolatieplaten

Nadere informatie

Nummer K11174/06 Vervangt K11174/05. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21. Garantgum Troelstra & De Vries B.V.

Nummer K11174/06 Vervangt K11174/05. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21. Garantgum Troelstra & De Vries B.V. KOMO attestmetproductcertificaat ummer K11174/06 Vervangt K11174/05 Uitgegeven 20120101 d.d. 20091201 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21 Troelstra & De Vries B.V. VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest. Bouwbesluit. IIGO S.r.l. BIIG dakbanen

KOMO attest. Bouwbesluit. IIGO S.r.l. BIIG dakbanen KOMO attest : Nummer K92737/01 Vervangt - Uitgegeven 2016-10-01 d.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12 IIGO S.r.l. Verklaring van Kiwa Dit KOMO attest is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige

Nadere informatie

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Inhoud Icopal Universal 04 Alle voordelen op een rij! 06 Toepassingen op diverse ondergronden 08 Opslag en verwerking 10 Baanverdeling 12 Hoekjes wegsnijden 14 Daksystemen

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

KOMO GAF. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EverGuard TPO / EverGuard Extreme TPO dakbanen

KOMO GAF. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EverGuard TPO / EverGuard Extreme TPO dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K64211/03 Vervangt K64211/02 Uitgegeven 20150101 d.d. 20141101 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12 Dakbedekkingsystemen vervaardigd met / EverGuard Extreme TPO GAF VERKLARING

Nadere informatie

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen Inhoudsopgave Systeem omschrijving Componenten 2 Verbruik 2 Kwaliteiten IIGO Tack Koude Kleefstof 2 Droogtijden 2 Minimale verwerkingtemperaturen 2 Gereedschap 2 Toepasbare dakbedekkingconstructies Verwerkingrichtlijnen

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Halfproduct Kooltherm K 3 Vloerplaat / K12 Frameplaat Isolatieplaten van resolschuim (PF) aan de boven- en onderzijde voorzien van een cachering Certificaathouder: Kingspan Insulation

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Vlakke dakisolatieplaten van PIR/PUR-hardschuim voor het vervaardigen van thermische dakisolatiesystemen Nummer: CTG-485/5 Uitgegeven: 2011-04-14 Certificaathouder: Vervangt:

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D. Uitgave 2013

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D. Uitgave 2013 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Uitgave 2013 Uitgave 2013 Inhoud Blad Kunststof [PVC-, TPO-(FPO-), TPE-] en rubber (EPDM-) dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS INTRON Certificatie B.V. Venusstraat 2 Postbus 267 4100 AG CULEMBORG T: +31 345 58 07 33 F: +31 345 58 02 08 Nummer: CTG-133/9 Uitgegeven: 2015-08-24 Geldig tot: Onbepaalde

Nadere informatie

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EshaGum dakbanen

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EshaGum dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring ummer K66714/04 Vervangt K66714/03 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140715 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 17 Icopal B.V. VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS INTRON Certificatie B.V. Venusstraat 2 Postbus 267 4100 AG CULEMBORG T: +31 345 58 07 33 F: +31 345 58 02 08 Nummer: CTG-459/7 Uitgegeven: 2015-08-24 Geldig tot: Onbepaalde

Nadere informatie

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 33 DAKBEDEKKINGEN 33.00 ALGEMEEN 33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken DIVISION INSULATION NU VANAF λd 0,022 www.unilininsulation.nl 5291_PLATDAK_v05.indd 1 15/09/15 11:44 UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken

Nadere informatie

OC-Plan. Bewezen kwaliteit!

OC-Plan. Bewezen kwaliteit! OC-Plan OC-Plan is een hoogwaardige dakbaan met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Bovendien is OC-Plan eenvoudig, brandveilig en rechtstreeks toe te passen op bestaande bitumineuze dakbedekking.

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017 DIVISION INSULATION VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.com/nl UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken Utherm isolatie van UNILIN bestaan

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 3 22-6-2015 Beoordelingsrichtlijn Voor een KOMO kwaliteitsverklaring en het KOMO attest voor Baanvormige dakbedekkingssystemen Deel 3 Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v.

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS ITRO Certificatie B.V. ummer: CTG375/8 Uitgegeven: 20150824 Geldig tot: Onbepaalde tijd Vervangt: CTG375/7 d.d. 20150101 Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS ITRO Certificatie B.V. Venusstraat 2 ostbus 267 4100 AG CUEMBORG T: +31 345 58 07 33 F: +31 345 58 02 08 VBEDM E VBEDM FR ummer: CTG546/7 Uitgegeven: 20150824 Geldig tot:

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen

Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen KOMO attest SGS ITRO Certificatie B.V. ummer: ATT441/2 Uitgegeven: 20161213 Geldig tot: One tijd Vervangt: ATT441/1 d.d. 20160622 Venusstraat 2 Postbus 267 4100 AG CUEMBORG T: +31 88 21 45 133 Dakbanen

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017 DIVISION INSULATION VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN - UNILIN Utherm Platdak Isolatieplaten... p4 Toepassingstabel...

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS ITRO Certificatie B.V. Venusstraat 2 Postbus 267 4100 AG CUEMBORG T: +31 345 58 07 33 F: +31 345 58 02 08 MOARPA ummer: CTG613/8 Uitgegeven: 20150824 Geldig tot: Onbepaalde

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen Platdak systemen - Partieel klevende dakbanen Dakbanen met recordtijden Op het dak telt vandaag de dag snelheid en rendement naast kwaliteit. Precies daarom heeft Bauder een eigentijds productengamma ontwikkeld,,

Nadere informatie

Nummer K83802/01 Vervangt - Uitgegeven D.d. - Geldig tot Pagina 1 van 11

Nummer K83802/01 Vervangt - Uitgegeven D.d. - Geldig tot Pagina 1 van 11 KOMO Kwaliteitsverklaring Nuer K83802/01 Vervangt Uitgegeven 20160101 D.d. Geldig tot 20160622 Pagina 1 van 11 Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EPDM dakbanen VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 3 08-11-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen deel 3: Specifieke bepalingen voor dakbanen op basis van gewapende

Nadere informatie

VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM. Algemene uitvoeringsrichtlijnen

VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM. Algemene uitvoeringsrichtlijnen VERWERKINGSRICHTLIJNEN PLATDAK ISOLATIE IKO ENERTHERM ALU/MG/BGF/BM Algemene uitvoeringsrichtlijnen Opslag De isolatieplaten dienen zodanig te worden opgeslagen dat beschadiging wordt voorkomen. Tevens

Nadere informatie

UNIDEK FLAT ROOFS. www.kingspanunidek.nl

UNIDEK FLAT ROOFS. www.kingspanunidek.nl UNIDEK FLAT ROOFS Compleet, helder en betrouwbaar Kingspan Unidek biedt u voor elke vraag een passende oplossing De isolatievraag wordt in de huidige tijd gekoppeld aan beloopbaarheid. Met de Unidek Walker,

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Januari, 2016 DIVISION INSULATION NU VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PLATDAK ISOLATIEPLATEN - Toepassingstabel p5 - UNILIN Utherm roof PIR B Platdak

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

KOMO POLYFIN AG. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Polyfin FPO dakbanen

KOMO POLYFIN AG. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Polyfin FPO dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K79207/02 Vervangt K79207/01 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140501 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 11 POYFIN AG VERKARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

randstroken Royalstick ZK

randstroken Royalstick ZK randstroken Royalstick ZK Verwerkingsvoorschriften en -richtlijnen van detailleren met Royalstick ZK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Assortiment 3 3. Gereedschappen en benodigdheden 4 4. Dakrandafwerkingen

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-020/01/A

BDA Agrément BAR 13-020/01/A Nummer BAR 13-020//A Datum 23.08.30 Projectnummer 12-B-0249/3 Geldigheid Zie www.bda.nl Product BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-020//A EUROAL muurafdekprofielen Categorie Platte en flauw hellende daken

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 15-047/01/A

BDA Agrément BAR 15-047/01/A Nummer BAR 15-047//A Vervangt: - Datum 25.10. Projectnummer 14-B-0868 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem IKO ECO Roof Concept BDA Agrément BAR 15-047//A Categorie Platte en flauwhellende (< 7 o ) daken

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-019/01/A

BDA Agrément BAR 13-019/01/A Nummer BAR 13-9//A Datum 23.08.30 Projectnummer 12-B-0249/2 Geldigheid Zie www.bda.nl Product BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-9//A EUROAL aluminium dakrandprofielen Categorie Platte en flauw hellende daken

Nadere informatie

Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen

Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen Compleet assortiment hoogwaardige dakbanen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten - productietechnologie - verwerkingstechnieken

Nadere informatie

KOMO. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met HERTALAN EPDM dakbanen

KOMO. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met HERTALAN EPDM dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K4276/06 Vervangt K4276/05 Uitgegeven 150101 d.d. 140615 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 11 Carlisle Construction Materials B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K58225/01 Vervangt - Uitgegeven 2011-03-01 d.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 14

attest-met-productcertificaat Nummer K58225/01 Vervangt - Uitgegeven 2011-03-01 d.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 14 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K58225/01 Vervangt - Uitgegeven 2011-03-01 d.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 14 EPS ExPoSchuim vlakke en afschot dakisolatieplaten ExPoSchuim Nijmegen B.V.

Nadere informatie

Brandveilig detailleren

Brandveilig detailleren Brandveilig detailleren MS detail Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van bitumen dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel C

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel C Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Uitvoeringsrichtlijnen en details bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen 1. Algemeen 1 1 2. Voorbereidende werkzaamheden 2 1 3.

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam!

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam! Royal EPDM Royal EPDM is een hoogwaardig rubber membraan. Deze dakbedekking heeft een zeer gunstige milieubelastingfactor, een levensduurverwachting van ruim 40 jaar en is rechtstreeks toe te passen op

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. www.royalroofingmaterials.com

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. www.royalroofingmaterials.com Royalgum De kroon op uw vakwerk www.royalroofingmaterials.com Royalgum is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid Een kwaliteitsproduct Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid

Nadere informatie

Monarplan Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken

Monarplan Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Monarplan Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Breed lasvenster Licht van gewicht Betrouwbaar Onderscheidend Veelzijdig Een speler van wereldklasse, lokaal toegepast Icopal Synthetic Membranes

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken

Inbraakwerende Smits Rolluiken / Zonwering BV aluminium rolluiken Geïnstalleerd in bouwwerk ATT 08.31.286.01 uitgegeven: 01 december 2010 vervangt: 15 mei 2009 geldig tot: 15 maart 2013 Attesthouder Smits Rolluiken en Zonwering BV De Hork 11 / Postbus 285 5430 AG Cuijk

Nadere informatie