attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19"

Transcriptie

1 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BR 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingsystemen d.d , en deel 2 Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen d.d , conform het KiwaReglement voor Productcertificatie. Kiwa verklaart, dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder geleverde dakbanen bij aflevering voldoenaan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dakbanen voorzien zijn van het KOMO merk op een wijze als aangegeven in dit attestmetproductcertificaat. de met deze gecertificeerde producten samengestelde bouwdelen prestaties leveren als in dit attestmetproductcertificaat omschreven, mits: de vervaardiging van bouwdelen geschiedt overeenkomstig de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden; voldaan wordt aan de in dit attestmetproductcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, dakbanen in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring en het Besluit bodemkwaliteit. Kiwa verklaart dat in het kader van dit attestmetproductcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van het bouwdeel noch op het gebruik in werken en op de melding en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de Woningwet.Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: en de website van Bodem+: Bouke Meekma Kiwa Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Advies: raadpleeg om na te gaan of dit certificaat geldig is. Kiwa ederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK Tel Fax Certificaathouder Duurzame Daksystemen Zuid Willemsvaart X s Hertogenbosch Tel. : Fax : Internet : Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product prestatie product in toepassing Periodieke controle

2 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 1. BOUWBESUITIGAG r. afdeling grenswaarde/ bepalingsmethode 2.1 Algemene sterkte van de De bevestiging van de flexibele bouwconstructie. dakbedekking mag, bepaald volgens E 6707, niet bezwijken. 2.9 Beperking van het ontstaan De ovenzijde van het dak mag, van een brandgevaarlijke bepaald volgens E 6063, niet situatie. brandgevaarlijk zijn. prestaties volgens kwaliteitsverklaring De sterkte van de bevestiging van de dakbedekkingsconstructies van de toepassingsvoorbeelden voldoet De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk. opmerkingen i.v.m. toepassing Onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. 3.5 Wering van vocht van Het dak moet, bepaald volgens De toepassingsvoorbeelden van de Onder voorwaarde dat de buiten. E 2778, waterdicht zijn. daken zijn waterdicht. verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. 2. WIJZIGIGE T.O.V. VORIGE VERSIE Ten opzichte van het KOMO attestmetproductcertificaat K7050/06, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd 1) : Aangepast aan BR 1511 d.d (Bouwbesluit 2012) en deel 2 d.d redactioneel aangepast; Eénlaags mechanisch bevestigde systemen (tijdelijk) verwijderd. 1) Aan deze vermelding kan de gebruiker van dit KOMO attestmetproductcertificaat geen rechten ontlenen. De certificaathouder en Kiwa ederland BV aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. 3. TECHISCHE SPECIFICATIE 3.1 Onderwerp APP gemodificeerd gebitumineerde dakbedekkingsystemen met / Wédémineral toplagen, die kunnen worden toegepast in bouwwerken die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater. 3.2 Merken Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken: KOMO keurmerk; Merknaam; Codering volgens het in het betreffende specifieke deel van BR 1511 deel 2 omschreven coderingssysteem Productiecode; Afmetingen; Indien de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven; Certificaatnummer: K7050. Pagina 2 van 19

3 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Vorm en samenstelling De producten welke behoren tot dit KOMO attestmetproductcertificaat zijn: Tabel 1a: Vorm, samenstelling en leveringsgegevens toplagen 1) Merknaam Code Omschrijving D4 446 K 14 APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, MEC D4 o Roots 446 K 14 Wortelbestendige APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, MEC D4 ZK 446 K 17 Zelfklevende APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, MEC D4 Bicover 1) 446 K 13 APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, aan de onderzijde voorzien van partieel aangebrachte extra coating voor partiële hechting volgens de brandmethode Mineral Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Mineral ZK Zelfklevende gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Olivijn CO2 bindende APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Olivijn ZK Zelfklevende CO2 bindende APP gemodificeerd gebitumineerde Mineral Ultra White polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Mineral Bicover 1) Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/ polyestermatcombinatie, aan de onderzijde voorzien van partieel aangebrachte extra coating voor partiële hechting volgens de brandmethode Design Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/ glasvlies/polyestermatcombinatie, MEC Wédémineral 460 K 24 Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat, MEC Voor afmetingen zoals lengte, breedte en dikte van de dakbanen zie tabel 2. 2) D4 Bicover en Mineral Bicover zijn alleen gecertificeerd voor het overlagen van bestaande (gemineraliseerde) dakbedekkingsystemen. Tabel 1b: Vorm, samenstelling en leveringsgegevens onderlagen Merknaam Code Omschrijving Wédénop 440 P 63 APP gemodificeerd gebitumineerde glasvlies met noppen aan de onderzijde, één langsoverlap is noppenvrij Wédébase P 60 APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, onderzijde gecacheerd met polyestermat Wédébase EPS P 60 APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, onderzijde gecacheerd met polyestermat, speciaal voor toepassing op ongecacheerd EPS Wédémec 470 P 14 APP gemodificeerde gebitumineerde gestabiliseerde polyestermat, MEC Wédémec ZK gemodificeerde gebitumineerde polyestermat, zelfklevend Wédémec Plus 4760P14 APP gemodificeerde gebitumineerde gestabiliseerde polyestermat, MEC, dik 3 mm MVB Universeel gebitumineerde combinatiedrager, toepasbaar bij verkleving met Wédékal Wédédefend Alu 478P14 7/8 en warme bitumen APP gemodificeerde gebitumineerde gestabiliseerde polyestermat en aluminium (0,2 mm), MEC 1) voor afmetingen zoals lengte, breedte en dikte van de dakbanen zie tabel 2. Daarnaast wordt in de specificatie nog een aantal andere materialen genoemd van dezelfde producent. De producteigenschappen van deze materialen vallen niet onder dit KOMO attestmetproductcertificaat: Wédékal 7 / Wédékal 8 Bitumineuze pasta, versterkt met synthetische vezels, voor volledige verkleving van APP gemodificeerd bitumineuze dakbanen op horizontale en licht hellende dakvlakken Wédékal ZK Bituminueze pasta, voor verkleving kopse overlappen van zelfklevende gemineraliseerde dakbanen Indever ZK ijmprimer ten behoeve van de hechting van zelfklevende dakbanen aan ondergronden Indever Motorway Primer ten behoeve van het voorbehandelen van betonnen onder gronden bij volledig gekleefde dakbedekkingsystemen. Pagina 3 van 19

4 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Materiaalspecificaties MDV Manufacturer s Declared Value Rekenkundig gemiddelde waarde, berekend door de producent uit een aantal testresultaten, inclusief de door de producent gedeclareerde tolerantie en standaard deviatie. MV Manufacturer s imiting Value Waarde, vastgesteld door de producent waaraan bij beproeving voldaan moet worden. De Manufacturer s imiting Value kan een minimum of een maximum waarde zijn in overeenstemming met de karakteristieken. Tabel 2a: specificatie toplagen. Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Dikte E mm D4 D4 o Roots D4 ZK 446 K K K 14 MDV:3,0/4,0 /5,0 MDV: 4,0 MDV: 3,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 8/6/5 MV: 7,0 6 MV: 7,0 7 0 % 7,0 Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 500 MDV: 400 MDV: 50 MDV: 50 MV: 150 MV: 150 MDV: 500 MDV: 400 MDV: 50 MDV: 50 MV: 150 MV: 150 MDV: 750 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 10 MDV: 10 MDV: 10 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),2,2,3 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 5 MV: 5 MV: 100 MV: Pagina 4 van 19

5 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie D4 Bicover Mineral Mineral ZK 446 K 13 Dikte E mm MDV: 3,0 MDV: 4,0 MDV: 3,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 6 MV: 7,0 5 MV: 7,0 6 0 % Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 750 MDV: 750 MDV: 750 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 10 MDV: 7 MDV: 7 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),3,3,3 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 100 MV: 100 MV: 5 MV: 5 MV: 100 MV: Pagina 5 van 19

6 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Olivijn Olivijn ZK Min Ultra White Dikte E mm MDV: 4,0 MDV: 4,0 MDV: 4,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 5 MV: 7,0 6 MV: 7,0 5 0 % Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 750 MDV: 750 MDV: 750 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 7 MDV: 7 MDV: 7 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),3,3,3 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 5 MV: 100 MV: 100 MV: Pagina 6 van 19

7 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Min Bicover Design Wédémineral 460 K 24 Dikte E mm MDV: 3,0 MDV: 4,0 MDV: 4,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 5 MV: 7,0 5 MV: 7,0 5 0 % 7,0 Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 750 MDV: 750 MDV: 850 MDV: 50 MV: 150 MV: 150 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 7 MDV: 7 MDV: 10 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),3,3,5 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 100 MV: 100 MV: 5 MV: 5 1) Op grond van de resultaten van de onderzoeken naar het lange duurgedrag van de D4, Mineral en Wédémineral en de ter beschikking gestelde documenten, kunnen deze producten worden aangemerkt als Established products (ref. BR 1511 deel 2, bijlage 1) Tabel 2b: specificatie onderlagen Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Wédénop Wédébase P P 60 Dikte E mm MDV: 2,2 MDV: 2,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1, % 1,1 engte E M MV: 6 MV: 10 0 % ageldoorscheursterkte lengterichting breedterichting E MV: 1) MV: 1) MV: 80 Dimensionele stabiliteit E % (/) MV: 1),25 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch E E12691:2000 MV: S2 MV: D2 1) Met glasvlies inlage (geen toepassing in mechanisch bevestigde systemen). MV: S2 MV: D2 0 0 Pagina 7 van 19

8 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Wédébase 446 EPS Wédémec Wédémec ZK 1) 446 P P 14 Dikte E mm MDV: 2,0 MDV: 2,5 MDV: 3,0 ± 0,2 mm Breedte E m MV: 1,0495 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 10 MV: 7,0 8 MV: 7, % 7,0 agelscheursterkte lengterichting breedterichting E MV: 80 MV: 100 MV: 150 MV: 150 Dimensionele stabiliteit E % (/),25,6,25 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch E E12691:2000 MV: S2 MV: D2 1) Wédémec ZK: zelfklevende gemodificeerd gebitumineerde combinatiedrager t.b.v. brandveilige detaillering Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Wédémec Plus MVB Wédédefend alu 470P14 468P14 Dikte E mm MDV: 3,0 MDV: 3,0 MDV: 3 ± 0,2 mm Breedte E m,6 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0, % 1,1 engte E m MV: 7 MV: 7,0 6 MV: 7,0 6 0 % 7,0 agelscheursterkte lengterichting breedterichting E MV: 100 MV: 150 MV: 150 MV: 100 MV: 150 Dimensionele stabiliteit E % (/),6,25,6 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch E E12691: Tabel 2c: iet gecertificeerde producten Karakteristiek Eenheid Wédékal 7 / 8 Wédékal ZK Indever ZK Indever Motorway Kleur Zwart zwart zwart zwart Verbruik kg/m² ± ,8 0,8 Vlampunt C ± 64 ± 35 ± 21 ± 21 Gehalte vaste stof % 78 ± 2 nvt nvt nvt Droogtijd 1) uur ± 24 ± 24 ± 0,2 ± 24 Sootelijke massa kg/l 1,29 ± 0,04 1,31,5 0,80,9 0,9 1 1) Droogtijd is niet van invloed op de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden. 3.5 Milieuspecificaties De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit. De dakbanen worden beschouwd als duurzaam vormvast vormgegeven bouwmaterialen. Pagina 8 van 19

9 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Dakbedekkingsystemen De standaard ontwerpvoorschriften die zijn opgenomen in de Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en dakbedekkingen dienen te worden aangehouden. De prestaties van de dakbedekkingsystemen zijn van toepassing op de gespecificeerde toplagen in combinatie met onderlagen, waarvan aangetoond is dat deze voldoen aan de in dit KOMO attestmetproductcertificaat vermelde productkarakteristieken. Tabel 3: Dakbedekkingsystemen met dakbanen Code Omschrijving systeem Begaanbaarheidsklasse systemen 1 Eénlaags : D4 5 mm, overlappen gebrand R2 Ballastlaag : Volgens E6707 en PR Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus, losliggend R4 Toplaag : D4 volledig gebrand, of D4 ZK zelfklevend Ballastlaag : Volgens E6707 en PR Onderlaag : Wédébase 446 of Wédébase EPS 446, losliggend R4 Toplaag : D4, volledig gebrand of D4 ZK zelfklevend Ballastlaag : Volgens E6707 en PR Onderlaag : D4, losliggend R4 Toplaag : D4 volledig gebrand, of D4 ZK zelfklevend Ballastlaag : Volgens E6707 en PR6708 Psystemen P1 Eénlaags : D4 Bicover of Mineral Bicover, partieel verkleefd volgens de brandmethode R2 op bestaande gemineraliseerde dakbedekking P2 Onderlaag : Wédénop, volledig gebrand (partieel hechtend) R3 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand Fsystemen F1 Eénlaags : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design; volledig R2 gebrand, of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F2 Eénlaags : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, volledig R2 gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof; overlappen gebrand, of geföhnd F3 Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus, volledig gebrand, Wédémec ZK R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral; volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F4 Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus; volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK F5 Onderlaag : D4; volledig gebrand R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F6 Onderlaag : D4, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F7 Onderlaag : D4, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof, overlappen gebrand of geföhnd F8 Onderlaag : MVB, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof of met warme R4 bitumen 110/30 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand Pagina 9 van 19

10 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 systemen 1 Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus; mechanisch bevestigd R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd 2 Onderlaag : Wédébase 446 of Wédébase 446 EPS 446 of Wéde, mechanisch bevestigd R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd Tabel 3b: Dakbedekkingsystemen met dakbanen op ongecacheerd EPS met Wédebase 446 EPS bij gebruik van brander of föhn. systemen Code Omschrijving systeem Begaanbaarheidsklasse 5 Onderlaag : Wédébase 446 EPS, losliggend R4 Toplaag : D4 volledig gebrand Ballastlaag : Volgens E6707 en PR6708 systemen 3 Onderlaag : Wédébase 446 EPS; mechanisch bevestigd R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral volledig gebrand De betekenis van de verschillende begaanbaarheidsklassen is als volgt: Klasse R2: daken of gedeelten van daken, beperkt begaanbaar voor voetgangers, uitsluitend voor onderhoudswerkzaamheden: géén installaties op het dak, die frequent onderhoudsverkeer vergen. Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse B,C of D volgens BR 1309; Klasse R3: daken of gedeelten van daken begaanbaar voor voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en aan de installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5 %). Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse C of D volgens BR 1309; Klasse R4: daken of gedeelten van daken waarvan het dakbedekkingsysteem begaanbaar is voor voertuigen mits een bescherming (met bijvoorbeeld tegels) wordt toegepast (tot hellingshoeken van 5 %). Ook begroeide platte daken (hellingshoek 5%) vallen onder deze klasse.het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse D volgens BR Pagina 10 van 19

11 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Toepassingsmogelijkheden dakbedekkingsystemen De toepassingsmogelijkheden van de in tabel 3 gespecificeerde dakbedekkingsystemen zijn weergegeven in tabel 4. Tabel 4: Toepassingsmogelijkheden dakbedekkingsystemen Ondergrond / onderconstructie Mechanisch bevestigd osliggend geballast 5) Volledig gekleefd Houten delen Partieel gekleefd Platen: Houtachtig 7) Cellenbeton Monolietbeton (gestort beton en betonelementen met een constructieve druklaag) Geprofileerde stalen dakplaten 6) 12) F F 1) F 1) P Zie isolatiematerialen P 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Omgekeerddak (XPS) op afschot gestort beton, Spramex Isolatiematerialen: EPB 4) EPS gecacheerd 4) EPS ongecacheerd 4)8) XPS (geëxtrudeerd polystyreen) 4) MWR 4) PUR/PIR bitumen gecacheerd 4) PUR/PIR aluminium gecacheerd 4) PF 4) CG tegels (cellulair glas) CG platen (cellulair glas) Afschotmortels: F F F 6) F 6) F F P (systeem P2) CEPS (polystyreenbeton) F (Wédémec Plus) P (systeem P2) Bestaande dakbedekkingen 11) osliggend bitumen Teermastiek 10) 10) 11) 12) Bitumen onafgewerkt Bitumen met leislag PVC Bij alle kopse naden van de onderconstructie een losse zone uitvoeren. Volledig branden onder specifieke voorwaarden. Een dampdrukverdelende laag toepassen die zorgdraagt voor blijvende dampdrukverdeling. Een sluitlaag of dampremmende laag ontwerpen. 9) Een nieuwe of gereinigde (conform BR 9311) ballast laag toepassen. Indien gekleefd met koude bitumen kleefstof Wédékal 7 of 8, bij kopse naden onderconstructie een losse zone toepassen. Geïsoleerde dakelementen (zogenoemde dakdozen) altijd voorzien van een warmdakopbouw en dienen fabriekmatig te zijn voorzien van een eerste waterdichte laag. Dakbedekkingsystemen op ongecacheerd EPS bij gebuik van brander of föhn alleen met gebruik van Wédébase 446 EPS. Het bestaande PVCdakbedekkingsysteem bij voorkeur verwijderen in verband met voortgaande degradatie van het PVCdakbedekkingsysteem (weekmakerverlies). In geval van een mechanisch bevestigde dakbedekking zorgen voor een scheidingslaag van thermisch gebonden polyestermat (> 250 g.m 2 ). Uit oogpunt van milieu teer bij voorkeur verwijderen.; Bestaande dakbedekking: afhankelijk van de situatie, systeemkeuze ter beoordeling van Duurzame Daksystemen. Met een onderlaag van Wédémec ZK. F F F 2 )6) P P P P2 P 3) Pagina 11 van 19

12 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Maximale dakhelling De maximaal toepasbare dakhelling van de in 1.5 gespecificeerde dakbedekkingsystemen zijn weergegeven in tabel 5. Tabel 5: maximaal toepasbare dakhelling Systemen Max toelaatbare dakhelling sytemen 3 (of 5%) Psytemen 1) 20 Fsystemen 2) 60 systemen 1) 3) 20 1) 2) 3) In verband met de brandveiligheid (vliegvuur) is de maximale toepasbare dakhelling 20 (het gedrag bij een grotere helling is niet onderzocht) Met extra mechanische bevestiging in alle kopse overlappen van de toplaag, h.o.h. 250mm. Indien er geen eisen worden gesteld met betrekking tot de brandveiligheid (vliegvuur) kunnen mechanisch bevestigde systemen worden toegepast op dakhellingen tot maximaal Belastingen ten opzichte van de onderconstructie In de norm EE 1990 inclusief nationale bijlage staan voorschriften met betrekking tot sterkte en stijfheid van de onderconstructie in verband met de bestandheid tegen de karakteristieke belastingen. 4. VERWERKIG 4.1 Algemeen De standaard verwerkingsrichtlijnen en details die zijn opgenomen in de Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en dakbedekkingen dienen te worden aangehouden. Daarnaast dient de uitvoering te geschieden volgens het rapport Arcadis (vh PRC Divisie Bouwcentrum), 'Beoordelingen en richtlijnen voor Duurzame Daksystemen'. 4.2 Bijzondere verwerkingsrichtlijnen In afwijking van/aanvulling op 4.1 zijn de volgende verwerkingsvoorschriften en details van toepassing: D4 Bicover/ Mineral Bicover. D4 Bicover en is alleen gecertificeerd voor het overlagen van bestaande gemineraliseerde dakbedekkingsystemen Wédékal 7 / Wédékal 8. Wédékal 7 / Wédékal 8 dient alleen te worden toegepast op gesloten ondergronden. Wanneer sprake is van naden dienen deze te worden afgedekt met bijv. losse stroken. Indien de gemineraliseerde dakbanen Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design of Wédémineral volledig worden gekleefd d.m.v. Wédékal 7 of Wédékal 8, dient de speciaal daarvoor geschikte onderafwerking te worden gebruikt. Bij volledige verkleving d.m.v. Wédékal 7 of Wédékal 8 van D4 behoeft de unifolie aan de onderzijde van de dakbaan niet te worden verwijderd. Vervolgens worden de dakbanen teruggeslagen en wordt de laag Wédékal 7 of Wédékal 8 (ca. 1,5 kg/m²) op de ondergrond aangebracht met behulp van geschikt gereedschap. De dakbanen worden daarna weer teruggeklapt en aangedrukt in de vers aangebrachte kleefstof. De overlappen van de dakbanen worden aansluitend apart gedicht door middel van branden of föhnen. angs dakranden en grote doorbrekingen dient een mechanische kimfixatie te worden aangebracht. Eénlaags mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen. Bij éénlaags mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen dient de dwars overlap als volgt te worden uitgevoerd: beide dakbanen dienen in de dwars overlap mechanisch te worden bevestigd en voorzien te worden van een sluitbaan. Detailleringen. Alle detailleringen moeten worden uitgevoerd volgens de huidige stand der techniek. kan behalve volgens de standaard details volgens de Vakrichtlijn ook worden uitgevoerd conform de navolgende principedetails. Pagina 12 van 19

13 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Pagina 13 van 19

14 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Toepassingsvoorwaarden Besluit bodemkwaliteit. dakbanen dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5,6,7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid). 5. PRESTATIES 5.1 Algemeen De dakbaan en de daarmee vervaardigde dakbedekkingsystemen zijn in de toepassing voldoende mate bestand tegen bij normaal gebruik mogelijke mechanische, fysische en chemische belastingen. 5.2 Algemene sterkte van de bouwconstructie Algemeen. De in dit KOMO attestmetproductcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden voldoen ten aanzien van de sterkte van de bevestiging van het dakbedekkingsysteem afdeling 2.1 van het Bouwbesluit. Voorwaarde is dat de volgens Eurocode 1: EE en ationale Bijlage bepaalde belasting niet hoger is dan de vastgestelde rekenwaarde voor de weerstand tegen windbelasting. De volgende algemene randvoorwaarden zijn van toepassing: Er dient kimfixatie te worden toegepast doormiddel van mechanische bevestiging om de 0,25 meter zo dicht mogelijk bij de kim ter plaatse van de dakranden en daksparingen groter dan 1 m 2. Ook kan er ter plaatse van de dakranden ballast worden aangebracht in een hoeveelheid die volgt uit de windbelastingberekening. De opstanden dienen winddicht te worden afgewerkt door middel van volledige verkleving. osliggende en geballaste dakbedekkingsystemen (codes). De ballastlaag dient te voldoen aan E Partieel gekleefde dakbedekkingsystemen (Pcodes). De rekenwaarden voor weerstand tegen windbelasting van partieel gekleefde systemen t Met dakbanen volgens E 6707:2011 bedragen: D4 Bicover en met Mineral Bicover voor systeem P1 in tab 3 bedraagt: 5,0 kpa D4 voor systeem P2 in tabel 3 bedraagt: 5,0 kpa Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de volgens Eurocode 1: RE en ationale Bijlage optredende winbelasting. Volledig gekleefde dakbedekkingsystemen (Fcodes). De sterkte van de volledig gekleefde dakbedekkingsystemen in dit KOMO attestmetproductcertificaat is niet bepalend voor de weerstand tegen windbelasting. Controleer de bevestiging en delaminatieweerstand van de betreffende ondergrond/onderconstructie, bijvoorbeeld m.b.v. het KOMO attestmetproductcertificaat van het toegepaste isolatie materiaal. Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen (systemen) Voor meerlaagse mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen wordt van een waarde van, max. 400 per bevestiger uitgegaan. Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden: Schroeven: diameter min. 4,8 mm. Stalen drukverdeelplaten: minimaal rond of vierkant 70 mm en minimaal 1 mm dik. Stalen mechanische bevestigingsmiddelen moeten ten aanzien van het corrosiegedrag voldoen aan ten minste 12 cycli Kesternichtest. Voor toepassing in klimaatklasse 4 (zie de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen ) dienen de criteria per geval te worden beoordeeld. Het bevestigingsysteem dient geëigend te zijn voor de betreffende onderconstructie. De uittrekwaarde van het bevestigingsmiddel in de gespecificeerde onderconstructie, bepaald volgens ETAG , dient minimaal 1000 te bedragen. De mechanisch bevestigde onderlaag dient een nageldoorscheursterkte volgens EE van minimaal 100 te bezitten. Er dienen minimaal 4 bevestigers per m 2 te worden toegepast. Deze rekenwaarde en het aantal toegepaste bevestigingsmiddelen dienen getoetst te worden aan de volgens Eurocode 1: EE en ationale Bijlage optredende winbelasting. Pagina 14 van 19

15 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie De volgens dit KOMO attestmetproductcertificaat vervaardigde dakbedekkingsconstructies zijn, zijn niet brandgevaarlijk bij hellingshoeken zoals opgenomen in tabel Wering vocht van buiten De in dit KOMO attestmetproductcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden van daken zijn waterdicht, onder de in dit KOMO attestmetproductcertificaat aangegeven voorwaarden. 5.5 evensduur De levensduur van een dakbedekkingconstructie is afhankelijk van: a) het ontwerp; b) de uitvoering; c) periodiek onderhoud; d) afschot; e) onderconstructie; f) gebruiksbelastingen; g) klimaatsinvloeden; h) dakbedekkingsysteem. Op basis van het laboratoriumonderzoek mag er vanuit worden gegaan dat de levensduur van de dakbedekkingsystemen met en Wédémineral, zoals opgenomen in dit attestmetproductcertificaat, bij juiste opvolging van de randvoorwaarden a t/m g ca. 10 jaar bedraagt. Ervaring in ederland met de producten D4 toplagen, de toplagen en de Wédémineral toplagen in de in certificaat beschreven dakbedekkingsystemen leert dat bij juiste opvolging van de aandachtspunten a t/m g, een levensduur van ca. 20 jaar realiseerbaar is. Praktijkervaring / Established products. Op basis van Bijlage 1 bij BR 1511 deel 2, interpretatiedocument Established Products, is aanvullend onderzoek verricht naar de continue prestaties van daksystemen. Per product is onderstaand een overzicht gegeven. Daarnaast verklaart Kiwa Certificatie en Keuringen dat de dakbanen sinds 1984 continu bij Kiwa gecertificeerd zijn, zonder dat ooit sprake is geweest van het intrekken van het KOMO attest met productcertificaat. immer is aanleiding geweest op basis van zowel de Interne Kwaliteits Bewakings controles (IKB) op locatie, als de aanvullende extern kwaliteitsbewaking van getrokken monsters, het certificaat in te trekken. Tabel 7 Overzicht praktijkervaringen D4 Op grond van praktijkbeoordeling in 2008 op onderstaande projecten naar het functioneren van dakbedekkingsystemen van D4, toegepast in de genoemde constructies, is gebleken dat de betreffende dakbedekkingsystemen met de genoemde leeftijden overeenkomstig de verwachtingen positief functioneert. Bij de beoordeling van dit project zijn ontwerp, uitvoering, onderhoud, afschot, onderconstructie, gebruiksbelasting en klimatologische invloeden beoordeeld. Volgens deskundige beoordeling kan het dakbedekkingsysteem nog minimaal 5 jaar de prestaties leveren welke van een dakbedekking mag worden verwacht, mits genoemde beoordelingsaspecten blijvend positief kunnen worden beoordeeld. Object uitvoerings jaar leeftijd bevestiging aantal lagen Onderconstructie isolatie Woontorens B+C Uilenstede 108 Amstelveen P 1 Beton EPS Saab Auto Import Vianen F 1 Staal EPS icom Industriele Diensten Kerkrade F 2 Staal MWR Stichting Woonvorm Gehandicapten Breda Omkeerdak 2 Beton XPS EZH Maasvlakte Rotterdam F 1 Staal PUR Vebe envinyl Genemuiden P 1 Staal PUR Woningen Buntgrasbeemd Valkenswaard F 1 Hout EPS Asco Scherpenzeel Staal PUR Vebe envinyl Genemuiden Staal PUR CSK Stremsel en Kleurfabriek eeuwarden F 1 Staal CG OBS De Mettegeupel Oss P 1 Hout PUR Pagina 15 van 19

16 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 OBS De Zuiderschool te Meppel Staal PUR De Stuifhoek Made P 1 Beton PUR Flats ancasterdreef Dronten Beton EPS Wédémineral Op grond van praktijkbeoordeling in november 2003 op onderstaande projecten naar het functioneren van dakbedekkingsystemen van Wédémineral, toegepast in de genoemde constructies, is gebleken dat de betreffende dakbedekkingsystemen met de genoemde leeftijden overeenkomstig de verwachtingen functioneert. Bij de beoordeling van dit project zijn ontwerp, uitvoering, onderhoud, afschot, onderconstructie, gebruiksbelasting en klimatologische invloeden positief beoordeeld. Volgens deskundige beoordeling kan het dakbedekkingsysteem nog minimaal 5 jaar de prestaties leveren welke van een dakbedekking mag worden verwacht, mits genoemde beoordelingsaspecten blijvend positief kunnen worden beoordeeld. Object uitvoerings jaar leeftijd bevestiging aantal lagen onderconstructie isolatie Werkplaatsen Helicopterstraat Amsterdam F 1 Bimsbeton geen CB Bloedbank Sanquin Amsterdam F 1 Cellenbeton geen Deltaziekenhuis Poortugaal F 1 Combiplaat PUR Ahold Rotterdam Alexander P 1 Cellenbeton geen Showroom Biddinghuizen P 1 HWC geen Sportschool Boergoensevliet Rotterdam P 1 Hout PUR GGD Schiedamsedijk Rotterdam P 1 Beton geen Complex 210 Dulongstraat Amsterdam P 1 Durisol M geen Agoracomplex elystad F 1 Staal EPS RAI Amsterdam Cellenbeton geen Flat Proosdijerveld Ede P 1 Beton CG Gebouw De Hoeksteen Rotterdam P 2 Staal EPS School De Bron Wezep P 1 Beton PUR School De Bron Spijkenisse F 1 HWC EPS Complex 452, Garages Portersingel Den Bosch F 1 Strovezel geen Manege de IJzeren Man te Weert Hout Akousticon Mineral Op grond van praktijkbeoordeling in november 2003 op onderstaande projecten naar het functioneren van dakbedekkingsystemen van Mineral, toegepast in de genoemde constructies, is gebleken dat de betreffende dakbedekkingsystemen met de genoemde leeftijden overeenkomstig de verwachtingen functioneert. Bij de beoordeling van dit project zijn ontwerp, uitvoering, onderhoud, afschot, onderconstructie, gebruiksbelasting en klimatologische invloeden positief beoordeeld. Volgens deskundige beoordeling kan het dakbedekkingsysteem nog minimaal 5 jaar de prestaties leveren welke van een dakbedekking mag worden verwacht, mits genoemde beoordelingsaspecten blijvend positief kunnen worden beoordeeld. Object uitvoerings jaar leeftijd bevestiging aantal lagen onder constructie isolatie Dijka Steenwijk P 1 Staal onbekend DSI Wethouder Huisstraat Staphorst Staal EPS Rhijncollege Almelo F 2 Beton MWR Woningen Voltastraat Schoonhoven Houtvezel geen OBS Op de Dobbe Hallum Spaander EPS Complex 37 Postgrevenstraat IJsselmuiden Hout geen Metro Station Centrum Spijkenisse F 2 Staal CG Complex Vinkegas ijmegen F 2 Hout geen Complex en ijmegen F 1 Hout geen Schiphol Centraal Gebouw P 2 Cellenbeton geen BS de Kinderboom Amsterdam P 2 onbekend onbekend Cluster B01 Woningen Veghel F 1 Hout geen 5.6 Afschot Stagnerend water moet worden vermeden in verband met de duurzaamheid van het dakbedekkingsysteem. In het dakvlak is een blijvend afschot van 1,6% in de richting van de hemelwaterafvoeren meestal voldoende. Pagina 16 van 19

17 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Hechting tussen de dakbaan en andere materialen onder invloed van warmte De hechting tussen de dakbaan en de andere in de dakbedekkingconstructies opgenomen materialen (metaal en steen) is duurzaam. 5.8 Dakbedekkingsystemen voor begroeide daken De systemen met D4 o Rootsvolgens tabel 3 zijn bestand tegen worteldoorgroei, onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften van Duurzame Daksystemen worden aangehouden. 5.9 Hygrothermie De op grond van ervaring in de vastgestelde en in de BR opgenomen standaard rekenwaarde voor het waterdampdiffusieweerstandsgetal (µ) bedraagt: µ = voor toplagen op basis van gemodificeerd bitumen; µ = voor overige lagen. 6. ODERHOUD Algemeen. Om de verwachte levensduur te kunnen bereiken dient minimaal 1x per jaar reinigend onderhoud, preventief onderhoud en reparaties te worden uitgevoerd, overeenkomstig navolgende omschrijving. Reinigend onderhoud: zuiveren/reinigen van dakvlakken met betrekking tot vuil, voorwerpen, plantengroei en dergelijke. Preventief onderhoud: vervangen / corrigeren van ballastlagen en het opnieuw aanbrengen van beschermlagen en dergelijke. Reparaties: herstellen van gebreken als blazen, plooien, scheuren, lekkages en alle andere te onderscheiden gebreken. Het achterwege laten van deze handelingen betekent dat de prestaties van het dakbedekkingsysteem verminderen. Aanvullend onderhoud. Dit omvat het op een bestaand dakbedekkingsysteem aanbrengen van een volledig nieuw systeem, zonder dat het oude dakbedekkingsysteem nog een wezenlijke functie vervult in de waterdichtheid. Het betreft hierbij alle systemen zoals vermeld in tabel 3. Ook in dit geval dient de noodzaak tot aanvullend onderhoud door een deskundige te worden vastgesteld. Pagina 17 van 19

18 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 7. IJST VA VERMEDE DOCUMETE De van toepassing zijnde documenten met bijbehorende publicatiedata, staan vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn BR1511. Aanvullend zijn de volgende documenten van toepassing: Bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2011 Stb. 2011, 416, 676. Regeling Staatscourant. 2011, Bouwbesluit 2012 E 2778 Vochtwering in gebouwen Bepalingsmethoden. E 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken. E 6707 Bevestiging van dakbedekkingen Eisen en bepalingsmethoden. PR 6708 Bevestiging van dakbanen Richtlijnen. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de dimensionele stabiliteit Deel 1: Kunststofen rubber waterafdichtingen voor daken. EE 1296 Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan verhoogde temperatuur. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de lengte, de breedte, rechtheid en vlakheid Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de dikte en de massa per eenheid van oppervlakte Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE 1928 Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de waterdichtheid EE 1931 Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de eigenschappen van waterdampdoorlatendheid inclusief wijzigingsblad C1:2001. EE 1990 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief wijzigingsbladen A1 en A1/C2:2011 en de ationale Bijlage bij deze norm. EE Eurocode1: Belastingen op constructies Deel 11: Algemene belastingen Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen en de ationale Bijlage bij deze norm. EE Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 14: Algemene belastingen Windbelasting en de ationale Bijlage bij deze norm. EE Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de nageldoorscheursterkte. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de treksterkte Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken.. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen pellen van verbindingen Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de schuifweerstand van verbindingen Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen stootbelasting. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen statische belasting. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen Bepaling van weerstand tegen hagel. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen worteldoorgroei. VEV 1187: Bepalingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van daken. EEISO 846 Kunststoffen Beoordeling van het gedrag van microorganismen. UEAtcrichtlijn Technical Guidelines for the Assessment of Roof Waterproofing Systems Bitumen Vakrichtlijn Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen. Verwerkingsrichtlijnen Duurzame Daksystemen Rapport Arcadis (vh. PRC Divisie Bouwcentrum), 17148, Beoordeling en richtlijnen voor Duurzame Daksystemen Pagina 18 van 19

19 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 8. WEKE VOOR DE GEBRUIKER Inspecteer bij aflevering van de onder technische specificatie vermelde producten of: geleverd is wat is overeengekomen; het merk en de wijze van merken juist zijn; de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. Controleer of het KOMO attestmetproductcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van kwaliteitsverklaringen of neem contact op met Kiwa ederland B.V. Keur bij aflevering van de onder verwerking vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: Duurzame Daksystemen en zo nodig met: Kiwa ederland B.V. eem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag, transport en verwerkingsvoorschriften die in dit KOMO attestmetproductcertificaat zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht. eem de onder prestaties genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. VERORDEIG BOUWPRODUCTE Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO attestmetproductcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CEmarkering op dat bouwproduct en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring. Pagina 19 van 19

Nummer K7050/08 Vervangt K7050/07. Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-11-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21

Nummer K7050/08 Vervangt K7050/07. Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-11-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21 KOMO kwaliteitsverklaring ummer K7050/08 Vervangt K7050/07 Uitgegeven 20150101 d.d. 20131101 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21 Wédéflex Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring K67907/03

KOMO kwaliteitsverklaring K67907/03 KOMO kwaliteitsverklaring ummer K67907/03 Vervangt K67907/02 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140101 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 13 Synthion Dakbeheer B.V. VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K47473/02 Vervangt K47473/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9

attest-met-productcertificaat Nummer K47473/02 Vervangt K47473/01 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K47473/02 Vervangt K47473/01 Uitgegeven 20131101 d.d. 20090601 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Wédéflex Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen Certificaathouder: Iko Sales International.V. Industriezone Ravenshout 3815 3945

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van elastomeer bitumen Certificaathouder: CRH Roofing Materials BV Bijsterhuizen 2401 Verdelers: 6604 K

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen Certificaathouder: IIGO S.p.A. ummer: CTG567/2 Uitgegeven:

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Uitgave 2013

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Uitgave 2013 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D 2013 Alle opdrachten aan BDA Dakadvies B.V. worden aanvaard en uitgevoerd volgens De ieuwe Regeling DR 2011. iets van de inhoud van dit rapport mag aan

Nadere informatie

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN DEE B BITUME DAKBEDEKKIGSCOSTRUCTIES E SYSTEME, OTWERPRICHTIJE 1. Algemeen 2. Materialen 3. Overzicht bitumen dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie

Nadere informatie

KOMO attest. Bouwbesluit. Attest houder. Deel 3 dakbanen

KOMO attest. Bouwbesluit. Attest houder. Deel 3 dakbanen Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 10 Attest houder Verklaring van CI Dit KOMO attest is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingssystemen d.d. 22-6-2015 en

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat

attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat Nummer Uitgegeven Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van x Keramische prefab wand- en gevelelementen VERKLARING VAN CI Dit attest-met-productcertificaat is op basis van BRL

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat ummer: CTG680/1 Uitgegeven: Concept 20141111 Vervangt:.v.t. Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van PVCP voorzien van wapening van een polyesterweefsel

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van gewapende TPEB (thermoplastisch elastomeer bitumen) Certificaathouder: Royal Roofing Materials BV Bijsterhuizen

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B Uitgave 2008

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B Uitgave 2008 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B 2008 Alle opdrachten aan BDA Dakadvies B.V. worden aanvaard en uitgevoerd volgens De Nieuwe Regeling DNR 2005. Niets van de inhoud van dit rapport mag

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van zacht polyvinylchloride (VC) voorzien van een drager Certificaathouder: IKO Europe N.V. Nummer: CTG629/1

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel B Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Juli 2010 Inhoud Blad Bitumen dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht van bitumen dakbedekkingsconstructies

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen April 2008 Inhoud Blad Kunststof (PVC) en rubber (EPDM) dakbedekkingsconstructies en systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen 1 1 2. Materialen 2 1 3. Overzicht

Nadere informatie

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Icopal Universal dakbanen

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Icopal Universal dakbanen KOMO ummer K66715/04 Vervangt K66715/03 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140715 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 10 Icopal B.V. VERKARIG VA KIWA Deze voor productcertificatie met attestering is op basis van

Nadere informatie

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen

KOMO. Dakbedekkingsbedrijf Elro. procescertificaat. Uitvoering van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen KOMO procescertificaat Nummer K62388/02 Vervangt K62388/01 Uitgegeven 2013-10-01 d.d. 2011-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 2 Dakbedekkingsbedrijf Elro VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8

attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K42673/03 Vervangt K42673/02 Uitgegeven 2014-09-30 d.d. 2014-07-28 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van EPDM al dan niet voorzien van een polyester of glasvliesdrager Certificaathouder: Carlisle SynTec Inc.

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

3. Overzicht van PVC dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie

3. Overzicht van PVC dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie DEE D KUSTSTOF (PVC) E RUBBER (EPDM) DAKBEDEKKIGSCOSTRUCTIES E SYSTEME; OTWERPRICHTIJE 1. Algemeen 2. Materialen 3. Overzicht van PVC dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

KOMO GAF. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EverGuard TPO / EverGuard Extreme TPO dakbanen

KOMO GAF. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EverGuard TPO / EverGuard Extreme TPO dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K64211/03 Vervangt K64211/02 Uitgegeven 20150101 d.d. 20141101 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12 Dakbedekkingsystemen vervaardigd met / EverGuard Extreme TPO GAF VERKLARING

Nadere informatie

Royal Elastofol Supreme

Royal Elastofol Supreme Royal Elastofol Supreme Royal Elastofol Supreme is een zeer goede en economische oplossing vanwege zijn bijzonder lange levensduur. Bovendien kan met Royal Elastofol Supreme bestaande bitumen dakbedekking

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 3 22-6-2015 Beoordelingsrichtlijn Voor een KOMO kwaliteitsverklaring en het KOMO attest voor Baanvormige dakbedekkingssystemen Deel 3 Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen o.b.v.

Nadere informatie

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D. Uitgave 2013

Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Deel D. Uitgave 2013 Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen Uitgave 2013 Uitgave 2013 Inhoud Blad Kunststof [PVC-, TPO-(FPO-), TPE-] en rubber (EPDM-) dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen 1. Algemeen

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Royalflex. Sterk onder alle omstandigheden!

Royalflex. Sterk onder alle omstandigheden! Royalflex Royalflex SBS dakbanen bieden een ijzersterke kwaliteit onder alle omstandigheden. Deze hoogwaardige elastomere gemodificeerde dakbedekking is als waterdichte toplaag onverwoestbaar en daarom

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

KOMO. Naam Certificaathouder. Bouwbesluit. attest-met-productcertificaat. Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies KOMO attest-met-productcertificaat Nummer x Vervangt x Uitgegeven XXXX-XX-XX d.d. xxxx-xx-xx Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Naam Certificaathouder VERKLARING VAN NAAM CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO attest. Bouwbesluit. IIGO S.r.l. BIIG dakbanen

KOMO attest. Bouwbesluit. IIGO S.r.l. BIIG dakbanen KOMO attest : Nummer K92737/01 Vervangt - Uitgegeven 2016-10-01 d.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 12 IIGO S.r.l. Verklaring van Kiwa Dit KOMO attest is op basis van BRL 1511 deel 1 "Baanvormige

Nadere informatie

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring

KOMO. CBS Beton BVBA. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K42673/04 Vervangt K42673/03 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-09-30 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 CBS Beton BVBA VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO. Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover. productcertificaat. Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie

KOMO. Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover. productcertificaat. Platen en dekens van minerale wol voor thermische isolatie KOMO productcertificaat Nummer K24668/16 Vervangt K24668/15 Uitgegeven 20140601 d.d. 20140315 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 SaintGobain Construction Products Nederland B.V. Divisie Isover VERKLARING

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 1 25-10-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen en het KOMO productcertificaat voor dakbanen deel 1 Algemene

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attestmetproductcertificaat Dakbanen voor het vervaardigen van dakbedekkingsystemen op basis van plastomeer bitumen Certificaathouder: CRH Roofing Materials BV Bijsterhuizen 2401 Verdelers: 6604 K

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 3300 Vloerluiken d.d. 15-08-2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Wijzigingsblad d.d. 08-03-2013-2013 behorende bij BRL 3300 VLOERLUIKEN d.d. 15-08-2003 Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 24-01-2013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K23858/04 Vervangt K23858/03 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

attest-met-productcertificaat Nummer K23858/04 Vervangt K23858/03 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K23858/04 Vervangt K23858/03 Uitgegeven 2014-05-14 d.d. 2009-05-25 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Zeus Beton B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

Icopal BV. Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit. attest-met-productcertificaat. EshaGum

Icopal BV. Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit. attest-met-productcertificaat. EshaGum KOMO attestmetproductcertificaat ummer K66714/01 Vervangt Uitgegeven 20120415 d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 15 Icopal BV VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BR 1511

Nadere informatie

BDA PRAKTIJKBLAD DAKEN Ontwerp

BDA PRAKTIJKBLAD DAKEN Ontwerp BPD 12433 22.10.15 DAKEN Ontwerp Ontwerp Product Proofs Progress Leverancier profine Nederland b.v. Regterweistraat 13 NL 4181 CE Waardenburg Postbus 2 NL 4180 BA Waardenburg T: +31(0)418 651717, F: +31(0)418

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct Telefoon: E-mail: Fax: Website: GEVINGERLAST HOUT VOOR DRAGENDE TOEPASSINGEN Nummer: Uitgegeven: Vervangt: Producent Tel. Fax E-mail: Website: Verklaring van CI Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EshaGum dakbanen

KOMO. Icopal B.V. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EshaGum dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring ummer K66714/04 Vervangt K66714/03 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140715 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 17 Icopal B.V. VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K23863/06 Vervangt K23863/05 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

attest-met-productcertificaat Nummer K23863/06 Vervangt K23863/05 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K23863/06 Vervangt K23863/05 Uitgegeven 2014-03-01 d.d. 2009-07-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Appel Beton Opmeer B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat

Nadere informatie

OC-Plan. Bewezen kwaliteit!

OC-Plan. Bewezen kwaliteit! OC-Plan OC-Plan is een hoogwaardige dakbaan met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Bovendien is OC-Plan eenvoudig, brandveilig en rechtstreeks toe te passen op bestaande bitumineuze dakbedekking.

Nadere informatie

Nummer K83802/01 Vervangt - Uitgegeven D.d. - Geldig tot Pagina 1 van 11

Nummer K83802/01 Vervangt - Uitgegeven D.d. - Geldig tot Pagina 1 van 11 KOMO Kwaliteitsverklaring Nuer K83802/01 Vervangt Uitgegeven 20160101 D.d. Geldig tot 20160622 Pagina 1 van 11 Dakbedekkingsystemen vervaardigd met EPDM dakbanen VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen

Blz 1/13. BIIG No Flame Verwerkingsrichtlijnen Inhoudsopgave Systeem omschrijving Componenten 2 Verbruik 2 Kwaliteiten IIGO Tack Koude Kleefstof 2 Droogtijden 2 Minimale verwerkingtemperaturen 2 Gereedschap 2 Toepasbare dakbedekkingconstructies Verwerkingrichtlijnen

Nadere informatie

Nummer K10363/08 Vervangt K10363/07. Uitgegeven 2010-07-15 D.d. 2008-08-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7

Nummer K10363/08 Vervangt K10363/07. Uitgegeven 2010-07-15 D.d. 2008-08-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 KOMO productcertificaat Nummer K10363/08 Vervangt K10363/07 Uitgegeven 2010-07-15 D.d. 2008-08-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Rockwool Lapinus Productie B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 4 22-6-2015 Beoordelingsrichtlijn Voor een KOMO kwaliteitsverklaring en het KOMO attest voor Baanvormige dakbedekkingssystemen Deel 4: Specifieke bepalingen voor kunststof en rubber dakbanen.

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 1511 Deel 3 08-11-2012 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor baanvormige dakbedekkingsystemen deel 3: Specifieke bepalingen voor dakbanen op basis van gewapende

Nadere informatie

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen

Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Icopal Universal Verwerkingsrichtlijnen Inhoud Icopal Universal 04 Alle voordelen op een rij! 06 Toepassingen op diverse ondergronden 08 Opslag en verwerking 10 Baanverdeling 12 Hoekjes wegsnijden 14 Daksystemen

Nadere informatie

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Appel Beton Opmeer B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23863/07 Vervangt K23863/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-03-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Appel Beton Opmeer B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

KOMO attest K67986/03

KOMO attest K67986/03 475/170301 KOMO attest K67986/03 Uitgegeven 2017-06-15 Vervangt K67986/02 Geldig tot 2020-06-15 D.d. 2014-06-10 Pagina 1 van 13 Type: FlexxoCover Flexxolutions GFS B.V VERKLARING VAN KIWA Dit attest is

Nadere informatie

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan Attest-met-productcertificaat K44053/02 Uitgegeven 10-11-01 Vervangt K44053/01 Pagina 1 van 3 Therminon b.v VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K536 deel

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

Royal PVC Reflection

Royal PVC Reflection Royal PVC Reflection De unieke reflectiewaarde van Royal PVC Reflection verlaagt de oppervlaktetemperatuur van het dak en stabiliseert de binnentemperatuur. Hiermee komt deze dakbedekking tegemoet aan

Nadere informatie

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat

KOMO INSTAL. Electrasluis B.V. Bouwbesluit. Procescertificaat KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K46686/04 Vervangt K46686/03 Uitgegeven 2014-11-07 D.d. 2013-10-01 Geldig tot 2017-11-07 Pagina 1 van 5 Electrasluis B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

KOMO. Kemper Keerwanden B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Kemper Keerwanden B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K77574/03 Vervangt K77574/02 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-01-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Kemper Keerwanden B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Royal PVC. De multifunctionele oplossing!

Royal PVC. De multifunctionele oplossing! Royal PVC Royal PVC dakbanen zijn van een bewezen hoogwaardige kwaliteit. Het assortiment is optimaal samengesteld zodat Royal PVC probleemloos functioneert in mechanisch bevestigde, gekleefde en geballaste

Nadere informatie

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013.

Kwaliteitsverklaringen, afgegeven op basis van BRL 5065 Mineraal gebonden houtwolplaten d.d. 20-10- 2003 behouden hun geldigheid tot 01-10-2013. Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 30012013 Aanvaard door de Harmonisatiecommissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21032013 Pagina 1 van 11 Dit wijzigingsblad is op 21032013 door

Nadere informatie

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 0 Algemeen Voor de verwerking van het thermische isolatiemateriaal wordt verwezen naar de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen, tenzij de verwerking anders is omschreven in deze verwerkingsvoorschriften.

Nadere informatie

KOMO attest-met-productcertificaat

KOMO attest-met-productcertificaat KOMO attest-met-productcertificaat halfproduct SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Vervangt. d.d. Pagina. Hulpstukken voor vrij verval binnenriolering - PVC-U. Wavin Nederland BV

Vervangt. d.d. Pagina. Hulpstukken voor vrij verval binnenriolering - PVC-U. Wavin Nederland BV KOMO productcertificaat Nummer K24859/05 Vervangt K24859/04 Uitgegeven 2014-10-15 d.d. 2013-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis van BRL 52100

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

KOMO POLYFIN AG. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Polyfin FPO dakbanen

KOMO POLYFIN AG. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met Polyfin FPO dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K79207/02 Vervangt K79207/01 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140501 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 11 POYFIN AG VERKARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Grobeton N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23862/07 Vervangt K23862/06 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-10-08 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Grobeton N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor

Nadere informatie

KOMO. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met HERTALAN EPDM dakbanen

KOMO. kwaliteitsverklaring. Dakbedekkingsystemen vervaardigd met HERTALAN EPDM dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K4276/06 Vervangt K4276/05 Uitgegeven 150101 d.d. 140615 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 11 Carlisle Construction Materials B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Voor platte daken DIVISION INSULATION NU VANAF λd 0,022 www.unilininsulation.nl 5291_PLATDAK_v05.indd 1 15/09/15 11:44 UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken

Nadere informatie

Nummer K11174/06 Vervangt K11174/05. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21. Garantgum Troelstra & De Vries B.V.

Nummer K11174/06 Vervangt K11174/05. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21. Garantgum Troelstra & De Vries B.V. KOMO attestmetproductcertificaat ummer K11174/06 Vervangt K11174/05 Uitgegeven 20120101 d.d. 20091201 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 21 Troelstra & De Vries B.V. VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies

Wijzigingsblad BRL 3121 KOMO attest-met-productcertificaat voor Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa /SGS Intron Certificatie is gesloten, waarin het

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN Voor platte daken 2017 DIVISION INSULATION VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.com/nl UTHERM Platdak Isolatie voor platdak en flauwhellende daken Utherm isolatie van UNILIN bestaan

Nadere informatie

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure

Producent van. cementgebonden afstandhouders. Producent van. Bedrijfsbrochure cementgebonden af Producent van Bedrijfsbrochure Bedrijfsinformatie Logistiek / Export Stoterbeton.nl Stoter Beton B.V. is sinds 1936 gespecialiseerd in het vervaardigen van cementgebonden afstandhouders.

Nadere informatie

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam Royal EPDM Royal EPDM is een hoogwaardig rubber membraan. Deze dakbedekking heeft een zeer gunstige milieubelastingfactor, een levensduurverwachting van ruim 50 jaar en is rechtstreeks toe te passen op

Nadere informatie

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

Nebiprofa B.V. TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 33 DAKBEDEKKINGEN 33.00 ALGEMEEN 33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd

Nadere informatie

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. www.royalroofingmaterials.com

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. www.royalroofingmaterials.com Royalgum De kroon op uw vakwerk www.royalroofingmaterials.com Royalgum is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid Een kwaliteitsproduct Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid

Nadere informatie

randstroken Royalstick ZK

randstroken Royalstick ZK randstroken Royalstick ZK Verwerkingsvoorschriften en -richtlijnen van detailleren met Royalstick ZK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Assortiment 3 3. Gereedschappen en benodigdheden 4 4. Dakrandafwerkingen

Nadere informatie

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/11 Vervangt K7045/10 Uitgegeven 2013-11-10 d.d. 2012-12-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 1304 deel 2 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1304 deel 2 d.d. 30-01-2013. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Isolatie en Dakbedekkingen d.d. 10-12-2014 Aanvaard

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS ITRO Certificatie B.V. Venusstraat 2 ostbus 267 4100 AG CUEMBORG T: +31 345 58 07 33 F: +31 345 58 02 08 VBEDM E VBEDM FR ummer: CTG546/7 Uitgegeven: 20150824 Geldig tot:

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Halfproduct Kooltherm K 3 Vloerplaat / K12 Frameplaat Isolatieplaten van resolschuim (PF) aan de boven- en onderzijde voorzien van een cachering Certificaathouder: Kingspan Insulation

Nadere informatie

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen

Platdak systemen BauderTHERM - Partieel klevende dakbanen Platdak systemen - Partieel klevende dakbanen Dakbanen met recordtijden Op het dak telt vandaag de dag snelheid en rendement naast kwaliteit. Precies daarom heeft Bauder een eigentijds productengamma ontwikkeld,,

Nadere informatie

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12. Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K7045/13 Vervangt K7045/12 Uitgegeven 2017-03-09 d.d. 2015-04-14 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Mechanische verbindingen van betonstaal: Categorie 1, Ductiliteitsklasse

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

KOMO kwaliteitsverklaring

KOMO kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring SGS INTRON Certificatie B.V. Kingspan ThermaTM Nummer: CTG-037/17 Uitgegeven: 2015-08-24 Geldig tot: Onbepaalde tijd Vervangt: CTG-037/16 d.d. 2015-01-21 Vlakke en afschot dakisolatieplaten

Nadere informatie

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V.

Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08. Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01. Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7. Van Haren Installaties B.V. KOMO INSTAL Proces Nummer K22678/09 Vervangt K22678/08 Uitgegeven 2015-09-09 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-09-09 Pagina 1 van 7 Van Haren Installaties B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit proces is op basis

Nadere informatie

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V.

Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06. Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013. Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8. Meijs Installatie Techniek B.V. KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K24691/07 Vervangt K24691/06 Uitgegeven 01-10-2013 d.d. 12-04-2013 Geldig tot 01-10-2014 Pagina 1 van 8 Meijs Installatie Techniek B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit procescertificaat

Nadere informatie

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017

UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017 UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN juli 2017 DIVISION INSULATION VANAF λ D 0,022 www.unilininsulation.nl Inhoudsopgave UNILIN PIR ISOLATIEPLATEN - UNILIN Utherm Platdak Isolatieplaten... p4 Toepassingstabel...

Nadere informatie

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam!

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam! Royal EPDM Royal EPDM is een hoogwaardig rubber membraan. Deze dakbedekking heeft een zeer gunstige milieubelastingfactor, een levensduurverwachting van ruim 40 jaar en is rechtstreeks toe te passen op

Nadere informatie

Dakbedekkingsystemen vervaardigd met RESITRIX dakbanen

Dakbedekkingsystemen vervaardigd met RESITRIX dakbanen KOMO kwaliteitsverklaring uer K75248/04 Vervangt K75248/03 Uitgegeven 20150101 d.d. 20140215 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 15 Carlisle Construction Materials GmbH VERKARIG VA KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie