attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19"

Transcriptie

1 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven d.d Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat is op basis van BR 1511 deel 1 "Baanvormige dakbedekkingsystemen d.d , en deel 2 Specifieke bepalingen voor gewapende dakbanen op basis van (gemodificeerd) bitumen d.d , conform het KiwaReglement voor Productcertificatie. Kiwa verklaart, dat: het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder geleverde dakbanen bij aflevering voldoenaan de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dakbanen voorzien zijn van het KOMO merk op een wijze als aangegeven in dit attestmetproductcertificaat. de met deze gecertificeerde producten samengestelde bouwdelen prestaties leveren als in dit attestmetproductcertificaat omschreven, mits: de vervaardiging van bouwdelen geschiedt overeenkomstig de in dit attestmetproductcertificaat vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden; voldaan wordt aan de in dit attestmetproductcertificaat omschreven toepassingsvoorwaarden. Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, dakbanen in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring en het Besluit bodemkwaliteit. Kiwa verklaart dat in het kader van dit attestmetproductcertificaat geen controle plaatsvindt op de productie van de overige onderdelen van het bouwdeel noch op het gebruik in werken en op de melding en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag. Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 132, 2006) en de Woningwet.Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw op de website van SBK: en de website van Bodem+: Bouke Meekma Kiwa Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Advies: raadpleeg om na te gaan of dit certificaat geldig is. Kiwa ederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus AB RIJSWIJK Tel Fax Certificaathouder Duurzame Daksystemen Zuid Willemsvaart X s Hertogenbosch Tel. : Fax : Internet : Bouwbesluit Besluit bodemkwaliteit Beoordeeld is: kwaliteitssysteem product prestatie product in toepassing Periodieke controle

2 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 1. BOUWBESUITIGAG r. afdeling grenswaarde/ bepalingsmethode 2.1 Algemene sterkte van de De bevestiging van de flexibele bouwconstructie. dakbedekking mag, bepaald volgens E 6707, niet bezwijken. 2.9 Beperking van het ontstaan De ovenzijde van het dak mag, van een brandgevaarlijke bepaald volgens E 6063, niet situatie. brandgevaarlijk zijn. prestaties volgens kwaliteitsverklaring De sterkte van de bevestiging van de dakbedekkingsconstructies van de toepassingsvoorbeelden voldoet De bovenzijde van het dak is niet brandgevaarlijk. opmerkingen i.v.m. toepassing Onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. 3.5 Wering van vocht van Het dak moet, bepaald volgens De toepassingsvoorbeelden van de Onder voorwaarde dat de buiten. E 2778, waterdicht zijn. daken zijn waterdicht. verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. 2. WIJZIGIGE T.O.V. VORIGE VERSIE Ten opzichte van het KOMO attestmetproductcertificaat K7050/06, zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd 1) : Aangepast aan BR 1511 d.d (Bouwbesluit 2012) en deel 2 d.d redactioneel aangepast; Eénlaags mechanisch bevestigde systemen (tijdelijk) verwijderd. 1) Aan deze vermelding kan de gebruiker van dit KOMO attestmetproductcertificaat geen rechten ontlenen. De certificaathouder en Kiwa ederland BV aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. 3. TECHISCHE SPECIFICATIE 3.1 Onderwerp APP gemodificeerd gebitumineerde dakbedekkingsystemen met / Wédémineral toplagen, die kunnen worden toegepast in bouwwerken die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater. 3.2 Merken Het product of de verpakking van het product dient te worden voorzien van de volgende kenmerken: KOMO keurmerk; Merknaam; Codering volgens het in het betreffende specifieke deel van BR 1511 deel 2 omschreven coderingssysteem Productiecode; Afmetingen; Indien de massa groter is dan 25 kg, dan dient dit te worden aangegeven; Certificaatnummer: K7050. Pagina 2 van 19

3 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Vorm en samenstelling De producten welke behoren tot dit KOMO attestmetproductcertificaat zijn: Tabel 1a: Vorm, samenstelling en leveringsgegevens toplagen 1) Merknaam Code Omschrijving D4 446 K 14 APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, MEC D4 o Roots 446 K 14 Wortelbestendige APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, MEC D4 ZK 446 K 17 Zelfklevende APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, MEC D4 Bicover 1) 446 K 13 APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat + glasvlies, aan de onderzijde voorzien van partieel aangebrachte extra coating voor partiële hechting volgens de brandmethode Mineral Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Mineral ZK Zelfklevende gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Olivijn CO2 bindende APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Olivijn ZK Zelfklevende CO2 bindende APP gemodificeerd gebitumineerde Mineral Ultra White polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/polyester matcombinatie, MEC Mineral Bicover 1) Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/glasvlies/ polyestermatcombinatie, aan de onderzijde voorzien van partieel aangebrachte extra coating voor partiële hechting volgens de brandmethode Design Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat/ glasvlies/polyestermatcombinatie, MEC Wédémineral 460 K 24 Gemineraliseerde APP gemodificeerd gebitumineerde polyestermat, MEC Voor afmetingen zoals lengte, breedte en dikte van de dakbanen zie tabel 2. 2) D4 Bicover en Mineral Bicover zijn alleen gecertificeerd voor het overlagen van bestaande (gemineraliseerde) dakbedekkingsystemen. Tabel 1b: Vorm, samenstelling en leveringsgegevens onderlagen Merknaam Code Omschrijving Wédénop 440 P 63 APP gemodificeerd gebitumineerde glasvlies met noppen aan de onderzijde, één langsoverlap is noppenvrij Wédébase P 60 APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, onderzijde gecacheerd met polyestermat Wédébase EPS P 60 APP gemodificeerd gebitumineerd glasvlies, onderzijde gecacheerd met polyestermat, speciaal voor toepassing op ongecacheerd EPS Wédémec 470 P 14 APP gemodificeerde gebitumineerde gestabiliseerde polyestermat, MEC Wédémec ZK gemodificeerde gebitumineerde polyestermat, zelfklevend Wédémec Plus 4760P14 APP gemodificeerde gebitumineerde gestabiliseerde polyestermat, MEC, dik 3 mm MVB Universeel gebitumineerde combinatiedrager, toepasbaar bij verkleving met Wédékal Wédédefend Alu 478P14 7/8 en warme bitumen APP gemodificeerde gebitumineerde gestabiliseerde polyestermat en aluminium (0,2 mm), MEC 1) voor afmetingen zoals lengte, breedte en dikte van de dakbanen zie tabel 2. Daarnaast wordt in de specificatie nog een aantal andere materialen genoemd van dezelfde producent. De producteigenschappen van deze materialen vallen niet onder dit KOMO attestmetproductcertificaat: Wédékal 7 / Wédékal 8 Bitumineuze pasta, versterkt met synthetische vezels, voor volledige verkleving van APP gemodificeerd bitumineuze dakbanen op horizontale en licht hellende dakvlakken Wédékal ZK Bituminueze pasta, voor verkleving kopse overlappen van zelfklevende gemineraliseerde dakbanen Indever ZK ijmprimer ten behoeve van de hechting van zelfklevende dakbanen aan ondergronden Indever Motorway Primer ten behoeve van het voorbehandelen van betonnen onder gronden bij volledig gekleefde dakbedekkingsystemen. Pagina 3 van 19

4 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Materiaalspecificaties MDV Manufacturer s Declared Value Rekenkundig gemiddelde waarde, berekend door de producent uit een aantal testresultaten, inclusief de door de producent gedeclareerde tolerantie en standaard deviatie. MV Manufacturer s imiting Value Waarde, vastgesteld door de producent waaraan bij beproeving voldaan moet worden. De Manufacturer s imiting Value kan een minimum of een maximum waarde zijn in overeenstemming met de karakteristieken. Tabel 2a: specificatie toplagen. Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Dikte E mm D4 D4 o Roots D4 ZK 446 K K K 14 MDV:3,0/4,0 /5,0 MDV: 4,0 MDV: 3,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 8/6/5 MV: 7,0 6 MV: 7,0 7 0 % 7,0 Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 500 MDV: 400 MDV: 50 MDV: 50 MV: 150 MV: 150 MDV: 500 MDV: 400 MDV: 50 MDV: 50 MV: 150 MV: 150 MDV: 750 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 10 MDV: 10 MDV: 10 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),2,2,3 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 5 MV: 5 MV: 100 MV: Pagina 4 van 19

5 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie D4 Bicover Mineral Mineral ZK 446 K 13 Dikte E mm MDV: 3,0 MDV: 4,0 MDV: 3,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 6 MV: 7,0 5 MV: 7,0 6 0 % Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 750 MDV: 750 MDV: 750 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 10 MDV: 7 MDV: 7 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),3,3,3 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 100 MV: 100 MV: 5 MV: 5 MV: 100 MV: Pagina 5 van 19

6 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Olivijn Olivijn ZK Min Ultra White Dikte E mm MDV: 4,0 MDV: 4,0 MDV: 4,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 5 MV: 7,0 6 MV: 7,0 5 0 % Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 750 MDV: 750 MDV: 750 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 7 MDV: 7 MDV: 7 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),3,3,3 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 5 MV: 100 MV: 100 MV: Pagina 6 van 19

7 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Min Bicover Design Wédémineral 460 K 24 Dikte E mm MDV: 3,0 MDV: 4,0 MDV: 4,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 5 MV: 7,0 5 MV: 7,0 5 0 % 7,0 Maximale treksterkte lengterichting breedterichting Rek bij maximale belasting lengterichting breedterichting agelscheursterkte lengterichting breedterichting E E E /50 mm /50 mm % (/) % (/) MDV: 750 MDV: 750 MDV: 850 MDV: 50 MV: 150 MV: 150 ± 20 % ± 20 % ± 15 % ± 15 % Asrest (vulstofgehalte) UEatc % MDV: 7 MDV: 7 MDV: 10 ± 5 % (m/m) Dimensionele stabiliteit E % (/),3,3,5 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch age temperatuur flexibiliteit: initieel na 1 week 80 na 12 weken 70 Vloeiweerstand: initieel na 12 weken 70 E E12691:2000 E E 1296 E E 1296 MV: 5 MV: 100 MV: 100 MV: 5 MV: 5 1) Op grond van de resultaten van de onderzoeken naar het lange duurgedrag van de D4, Mineral en Wédémineral en de ter beschikking gestelde documenten, kunnen deze producten worden aangemerkt als Established products (ref. BR 1511 deel 2, bijlage 1) Tabel 2b: specificatie onderlagen Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Wédénop Wédébase P P 60 Dikte E mm MDV: 2,2 MDV: 2,0 ± 0,2 mm Breedte E m,995 MV: 1, % 1,1 engte E M MV: 6 MV: 10 0 % ageldoorscheursterkte lengterichting breedterichting E MV: 1) MV: 1) MV: 80 Dimensionele stabiliteit E % (/) MV: 1),25 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch E E12691:2000 MV: S2 MV: D2 1) Met glasvlies inlage (geen toepassing in mechanisch bevestigde systemen). MV: S2 MV: D2 0 0 Pagina 7 van 19

8 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Wédébase 446 EPS Wédémec Wédémec ZK 1) 446 P P 14 Dikte E mm MDV: 2,0 MDV: 2,5 MDV: 3,0 ± 0,2 mm Breedte E m MV: 1,0495 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0,995 0 % 1,1 engte E m MV: 10 MV: 7,0 8 MV: 7, % 7,0 agelscheursterkte lengterichting breedterichting E MV: 80 MV: 100 MV: 150 MV: 150 Dimensionele stabiliteit E % (/),25,6,25 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch E E12691:2000 MV: S2 MV: D2 1) Wédémec ZK: zelfklevende gemodificeerd gebitumineerde combinatiedrager t.b.v. brandveilige detaillering Karakteristiek Methode Eenheid ominale waarde Tolerantie Wédémec Plus MVB Wédédefend alu 470P14 468P14 Dikte E mm MDV: 3,0 MDV: 3,0 MDV: 3 ± 0,2 mm Breedte E m,6 MV: 1,1 0,995 MV: 1,1 0, % 1,1 engte E m MV: 7 MV: 7,0 6 MV: 7,0 6 0 % 7,0 agelscheursterkte lengterichting breedterichting E MV: 100 MV: 150 MV: 150 MV: 100 MV: 150 Dimensionele stabiliteit E % (/),6,25,6 + 0,00 % Weerstand gebruikersbelasting statisch dynamisch E E12691: Tabel 2c: iet gecertificeerde producten Karakteristiek Eenheid Wédékal 7 / 8 Wédékal ZK Indever ZK Indever Motorway Kleur Zwart zwart zwart zwart Verbruik kg/m² ± ,8 0,8 Vlampunt C ± 64 ± 35 ± 21 ± 21 Gehalte vaste stof % 78 ± 2 nvt nvt nvt Droogtijd 1) uur ± 24 ± 24 ± 0,2 ± 24 Sootelijke massa kg/l 1,29 ± 0,04 1,31,5 0,80,9 0,9 1 1) Droogtijd is niet van invloed op de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden. 3.5 Milieuspecificaties De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP04U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit. De dakbanen worden beschouwd als duurzaam vormvast vormgegeven bouwmaterialen. Pagina 8 van 19

9 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Dakbedekkingsystemen De standaard ontwerpvoorschriften die zijn opgenomen in de Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en dakbedekkingen dienen te worden aangehouden. De prestaties van de dakbedekkingsystemen zijn van toepassing op de gespecificeerde toplagen in combinatie met onderlagen, waarvan aangetoond is dat deze voldoen aan de in dit KOMO attestmetproductcertificaat vermelde productkarakteristieken. Tabel 3: Dakbedekkingsystemen met dakbanen Code Omschrijving systeem Begaanbaarheidsklasse systemen 1 Eénlaags : D4 5 mm, overlappen gebrand R2 Ballastlaag : Volgens E6707 en PR Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus, losliggend R4 Toplaag : D4 volledig gebrand, of D4 ZK zelfklevend Ballastlaag : Volgens E6707 en PR Onderlaag : Wédébase 446 of Wédébase EPS 446, losliggend R4 Toplaag : D4, volledig gebrand of D4 ZK zelfklevend Ballastlaag : Volgens E6707 en PR Onderlaag : D4, losliggend R4 Toplaag : D4 volledig gebrand, of D4 ZK zelfklevend Ballastlaag : Volgens E6707 en PR6708 Psystemen P1 Eénlaags : D4 Bicover of Mineral Bicover, partieel verkleefd volgens de brandmethode R2 op bestaande gemineraliseerde dakbedekking P2 Onderlaag : Wédénop, volledig gebrand (partieel hechtend) R3 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand Fsystemen F1 Eénlaags : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design; volledig R2 gebrand, of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F2 Eénlaags : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, volledig R2 gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof; overlappen gebrand, of geföhnd F3 Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus, volledig gebrand, Wédémec ZK R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral; volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F4 Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus; volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK F5 Onderlaag : D4; volledig gebrand R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F6 Onderlaag : D4, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd F7 Onderlaag : D4, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof, overlappen gebrand of geföhnd F8 Onderlaag : MVB, volledig gekleefd met Wédékal 7 of Wédékal 8 koude kleefstof of met warme R4 bitumen 110/30 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand Pagina 9 van 19

10 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 systemen 1 Onderlaag : Wédémec of Wédémec Plus; mechanisch bevestigd R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd 2 Onderlaag : Wédébase 446 of Wédébase 446 EPS 446 of Wéde, mechanisch bevestigd R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral, volledig gebrand; of D4 ZK, Mineral ZK koudgekleefd Tabel 3b: Dakbedekkingsystemen met dakbanen op ongecacheerd EPS met Wédebase 446 EPS bij gebruik van brander of föhn. systemen Code Omschrijving systeem Begaanbaarheidsklasse 5 Onderlaag : Wédébase 446 EPS, losliggend R4 Toplaag : D4 volledig gebrand Ballastlaag : Volgens E6707 en PR6708 systemen 3 Onderlaag : Wédébase 446 EPS; mechanisch bevestigd R4 Toplaag : D4 (o Roots), Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design, of Wédémineral volledig gebrand De betekenis van de verschillende begaanbaarheidsklassen is als volgt: Klasse R2: daken of gedeelten van daken, beperkt begaanbaar voor voetgangers, uitsluitend voor onderhoudswerkzaamheden: géén installaties op het dak, die frequent onderhoudsverkeer vergen. Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse B,C of D volgens BR 1309; Klasse R3: daken of gedeelten van daken begaanbaar voor voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en aan de installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5 %). Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse C of D volgens BR 1309; Klasse R4: daken of gedeelten van daken waarvan het dakbedekkingsysteem begaanbaar is voor voertuigen mits een bescherming (met bijvoorbeeld tegels) wordt toegepast (tot hellingshoeken van 5 %). Ook begroeide platte daken (hellingshoek 5%) vallen onder deze klasse.het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse D volgens BR Pagina 10 van 19

11 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Toepassingsmogelijkheden dakbedekkingsystemen De toepassingsmogelijkheden van de in tabel 3 gespecificeerde dakbedekkingsystemen zijn weergegeven in tabel 4. Tabel 4: Toepassingsmogelijkheden dakbedekkingsystemen Ondergrond / onderconstructie Mechanisch bevestigd osliggend geballast 5) Volledig gekleefd Houten delen Partieel gekleefd Platen: Houtachtig 7) Cellenbeton Monolietbeton (gestort beton en betonelementen met een constructieve druklaag) Geprofileerde stalen dakplaten 6) 12) F F 1) F 1) P Zie isolatiematerialen P 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Omgekeerddak (XPS) op afschot gestort beton, Spramex Isolatiematerialen: EPB 4) EPS gecacheerd 4) EPS ongecacheerd 4)8) XPS (geëxtrudeerd polystyreen) 4) MWR 4) PUR/PIR bitumen gecacheerd 4) PUR/PIR aluminium gecacheerd 4) PF 4) CG tegels (cellulair glas) CG platen (cellulair glas) Afschotmortels: F F F 6) F 6) F F P (systeem P2) CEPS (polystyreenbeton) F (Wédémec Plus) P (systeem P2) Bestaande dakbedekkingen 11) osliggend bitumen Teermastiek 10) 10) 11) 12) Bitumen onafgewerkt Bitumen met leislag PVC Bij alle kopse naden van de onderconstructie een losse zone uitvoeren. Volledig branden onder specifieke voorwaarden. Een dampdrukverdelende laag toepassen die zorgdraagt voor blijvende dampdrukverdeling. Een sluitlaag of dampremmende laag ontwerpen. 9) Een nieuwe of gereinigde (conform BR 9311) ballast laag toepassen. Indien gekleefd met koude bitumen kleefstof Wédékal 7 of 8, bij kopse naden onderconstructie een losse zone toepassen. Geïsoleerde dakelementen (zogenoemde dakdozen) altijd voorzien van een warmdakopbouw en dienen fabriekmatig te zijn voorzien van een eerste waterdichte laag. Dakbedekkingsystemen op ongecacheerd EPS bij gebuik van brander of föhn alleen met gebruik van Wédébase 446 EPS. Het bestaande PVCdakbedekkingsysteem bij voorkeur verwijderen in verband met voortgaande degradatie van het PVCdakbedekkingsysteem (weekmakerverlies). In geval van een mechanisch bevestigde dakbedekking zorgen voor een scheidingslaag van thermisch gebonden polyestermat (> 250 g.m 2 ). Uit oogpunt van milieu teer bij voorkeur verwijderen.; Bestaande dakbedekking: afhankelijk van de situatie, systeemkeuze ter beoordeling van Duurzame Daksystemen. Met een onderlaag van Wédémec ZK. F F F 2 )6) P P P P2 P 3) Pagina 11 van 19

12 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Maximale dakhelling De maximaal toepasbare dakhelling van de in 1.5 gespecificeerde dakbedekkingsystemen zijn weergegeven in tabel 5. Tabel 5: maximaal toepasbare dakhelling Systemen Max toelaatbare dakhelling sytemen 3 (of 5%) Psytemen 1) 20 Fsystemen 2) 60 systemen 1) 3) 20 1) 2) 3) In verband met de brandveiligheid (vliegvuur) is de maximale toepasbare dakhelling 20 (het gedrag bij een grotere helling is niet onderzocht) Met extra mechanische bevestiging in alle kopse overlappen van de toplaag, h.o.h. 250mm. Indien er geen eisen worden gesteld met betrekking tot de brandveiligheid (vliegvuur) kunnen mechanisch bevestigde systemen worden toegepast op dakhellingen tot maximaal Belastingen ten opzichte van de onderconstructie In de norm EE 1990 inclusief nationale bijlage staan voorschriften met betrekking tot sterkte en stijfheid van de onderconstructie in verband met de bestandheid tegen de karakteristieke belastingen. 4. VERWERKIG 4.1 Algemeen De standaard verwerkingsrichtlijnen en details die zijn opgenomen in de Vakrichtlijn voor gesloten dakbedekkingsystemen goedgekeurd door het College van Deskundigen Isolatiematerialen en dakbedekkingen dienen te worden aangehouden. Daarnaast dient de uitvoering te geschieden volgens het rapport Arcadis (vh PRC Divisie Bouwcentrum), 'Beoordelingen en richtlijnen voor Duurzame Daksystemen'. 4.2 Bijzondere verwerkingsrichtlijnen In afwijking van/aanvulling op 4.1 zijn de volgende verwerkingsvoorschriften en details van toepassing: D4 Bicover/ Mineral Bicover. D4 Bicover en is alleen gecertificeerd voor het overlagen van bestaande gemineraliseerde dakbedekkingsystemen Wédékal 7 / Wédékal 8. Wédékal 7 / Wédékal 8 dient alleen te worden toegepast op gesloten ondergronden. Wanneer sprake is van naden dienen deze te worden afgedekt met bijv. losse stroken. Indien de gemineraliseerde dakbanen Mineral, Olivijn, Mineral Ultra White, Design of Wédémineral volledig worden gekleefd d.m.v. Wédékal 7 of Wédékal 8, dient de speciaal daarvoor geschikte onderafwerking te worden gebruikt. Bij volledige verkleving d.m.v. Wédékal 7 of Wédékal 8 van D4 behoeft de unifolie aan de onderzijde van de dakbaan niet te worden verwijderd. Vervolgens worden de dakbanen teruggeslagen en wordt de laag Wédékal 7 of Wédékal 8 (ca. 1,5 kg/m²) op de ondergrond aangebracht met behulp van geschikt gereedschap. De dakbanen worden daarna weer teruggeklapt en aangedrukt in de vers aangebrachte kleefstof. De overlappen van de dakbanen worden aansluitend apart gedicht door middel van branden of föhnen. angs dakranden en grote doorbrekingen dient een mechanische kimfixatie te worden aangebracht. Eénlaags mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen. Bij éénlaags mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen dient de dwars overlap als volgt te worden uitgevoerd: beide dakbanen dienen in de dwars overlap mechanisch te worden bevestigd en voorzien te worden van een sluitbaan. Detailleringen. Alle detailleringen moeten worden uitgevoerd volgens de huidige stand der techniek. kan behalve volgens de standaard details volgens de Vakrichtlijn ook worden uitgevoerd conform de navolgende principedetails. Pagina 12 van 19

13 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 Pagina 13 van 19

14 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Toepassingsvoorwaarden Besluit bodemkwaliteit. dakbanen dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5,6,7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid). 5. PRESTATIES 5.1 Algemeen De dakbaan en de daarmee vervaardigde dakbedekkingsystemen zijn in de toepassing voldoende mate bestand tegen bij normaal gebruik mogelijke mechanische, fysische en chemische belastingen. 5.2 Algemene sterkte van de bouwconstructie Algemeen. De in dit KOMO attestmetproductcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden voldoen ten aanzien van de sterkte van de bevestiging van het dakbedekkingsysteem afdeling 2.1 van het Bouwbesluit. Voorwaarde is dat de volgens Eurocode 1: EE en ationale Bijlage bepaalde belasting niet hoger is dan de vastgestelde rekenwaarde voor de weerstand tegen windbelasting. De volgende algemene randvoorwaarden zijn van toepassing: Er dient kimfixatie te worden toegepast doormiddel van mechanische bevestiging om de 0,25 meter zo dicht mogelijk bij de kim ter plaatse van de dakranden en daksparingen groter dan 1 m 2. Ook kan er ter plaatse van de dakranden ballast worden aangebracht in een hoeveelheid die volgt uit de windbelastingberekening. De opstanden dienen winddicht te worden afgewerkt door middel van volledige verkleving. osliggende en geballaste dakbedekkingsystemen (codes). De ballastlaag dient te voldoen aan E Partieel gekleefde dakbedekkingsystemen (Pcodes). De rekenwaarden voor weerstand tegen windbelasting van partieel gekleefde systemen t Met dakbanen volgens E 6707:2011 bedragen: D4 Bicover en met Mineral Bicover voor systeem P1 in tab 3 bedraagt: 5,0 kpa D4 voor systeem P2 in tabel 3 bedraagt: 5,0 kpa Deze rekenwaarden dienen getoetst te worden aan de volgens Eurocode 1: RE en ationale Bijlage optredende winbelasting. Volledig gekleefde dakbedekkingsystemen (Fcodes). De sterkte van de volledig gekleefde dakbedekkingsystemen in dit KOMO attestmetproductcertificaat is niet bepalend voor de weerstand tegen windbelasting. Controleer de bevestiging en delaminatieweerstand van de betreffende ondergrond/onderconstructie, bijvoorbeeld m.b.v. het KOMO attestmetproductcertificaat van het toegepaste isolatie materiaal. Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen (systemen) Voor meerlaagse mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen wordt van een waarde van, max. 400 per bevestiger uitgegaan. Hiervoor gelden de volgende randvoorwaarden: Schroeven: diameter min. 4,8 mm. Stalen drukverdeelplaten: minimaal rond of vierkant 70 mm en minimaal 1 mm dik. Stalen mechanische bevestigingsmiddelen moeten ten aanzien van het corrosiegedrag voldoen aan ten minste 12 cycli Kesternichtest. Voor toepassing in klimaatklasse 4 (zie de Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingsystemen ) dienen de criteria per geval te worden beoordeeld. Het bevestigingsysteem dient geëigend te zijn voor de betreffende onderconstructie. De uittrekwaarde van het bevestigingsmiddel in de gespecificeerde onderconstructie, bepaald volgens ETAG , dient minimaal 1000 te bedragen. De mechanisch bevestigde onderlaag dient een nageldoorscheursterkte volgens EE van minimaal 100 te bezitten. Er dienen minimaal 4 bevestigers per m 2 te worden toegepast. Deze rekenwaarde en het aantal toegepaste bevestigingsmiddelen dienen getoetst te worden aan de volgens Eurocode 1: EE en ationale Bijlage optredende winbelasting. Pagina 14 van 19

15 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie De volgens dit KOMO attestmetproductcertificaat vervaardigde dakbedekkingsconstructies zijn, zijn niet brandgevaarlijk bij hellingshoeken zoals opgenomen in tabel Wering vocht van buiten De in dit KOMO attestmetproductcertificaat opgenomen toepassingsvoorbeelden van daken zijn waterdicht, onder de in dit KOMO attestmetproductcertificaat aangegeven voorwaarden. 5.5 evensduur De levensduur van een dakbedekkingconstructie is afhankelijk van: a) het ontwerp; b) de uitvoering; c) periodiek onderhoud; d) afschot; e) onderconstructie; f) gebruiksbelastingen; g) klimaatsinvloeden; h) dakbedekkingsysteem. Op basis van het laboratoriumonderzoek mag er vanuit worden gegaan dat de levensduur van de dakbedekkingsystemen met en Wédémineral, zoals opgenomen in dit attestmetproductcertificaat, bij juiste opvolging van de randvoorwaarden a t/m g ca. 10 jaar bedraagt. Ervaring in ederland met de producten D4 toplagen, de toplagen en de Wédémineral toplagen in de in certificaat beschreven dakbedekkingsystemen leert dat bij juiste opvolging van de aandachtspunten a t/m g, een levensduur van ca. 20 jaar realiseerbaar is. Praktijkervaring / Established products. Op basis van Bijlage 1 bij BR 1511 deel 2, interpretatiedocument Established Products, is aanvullend onderzoek verricht naar de continue prestaties van daksystemen. Per product is onderstaand een overzicht gegeven. Daarnaast verklaart Kiwa Certificatie en Keuringen dat de dakbanen sinds 1984 continu bij Kiwa gecertificeerd zijn, zonder dat ooit sprake is geweest van het intrekken van het KOMO attest met productcertificaat. immer is aanleiding geweest op basis van zowel de Interne Kwaliteits Bewakings controles (IKB) op locatie, als de aanvullende extern kwaliteitsbewaking van getrokken monsters, het certificaat in te trekken. Tabel 7 Overzicht praktijkervaringen D4 Op grond van praktijkbeoordeling in 2008 op onderstaande projecten naar het functioneren van dakbedekkingsystemen van D4, toegepast in de genoemde constructies, is gebleken dat de betreffende dakbedekkingsystemen met de genoemde leeftijden overeenkomstig de verwachtingen positief functioneert. Bij de beoordeling van dit project zijn ontwerp, uitvoering, onderhoud, afschot, onderconstructie, gebruiksbelasting en klimatologische invloeden beoordeeld. Volgens deskundige beoordeling kan het dakbedekkingsysteem nog minimaal 5 jaar de prestaties leveren welke van een dakbedekking mag worden verwacht, mits genoemde beoordelingsaspecten blijvend positief kunnen worden beoordeeld. Object uitvoerings jaar leeftijd bevestiging aantal lagen Onderconstructie isolatie Woontorens B+C Uilenstede 108 Amstelveen P 1 Beton EPS Saab Auto Import Vianen F 1 Staal EPS icom Industriele Diensten Kerkrade F 2 Staal MWR Stichting Woonvorm Gehandicapten Breda Omkeerdak 2 Beton XPS EZH Maasvlakte Rotterdam F 1 Staal PUR Vebe envinyl Genemuiden P 1 Staal PUR Woningen Buntgrasbeemd Valkenswaard F 1 Hout EPS Asco Scherpenzeel Staal PUR Vebe envinyl Genemuiden Staal PUR CSK Stremsel en Kleurfabriek eeuwarden F 1 Staal CG OBS De Mettegeupel Oss P 1 Hout PUR Pagina 15 van 19

16 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 OBS De Zuiderschool te Meppel Staal PUR De Stuifhoek Made P 1 Beton PUR Flats ancasterdreef Dronten Beton EPS Wédémineral Op grond van praktijkbeoordeling in november 2003 op onderstaande projecten naar het functioneren van dakbedekkingsystemen van Wédémineral, toegepast in de genoemde constructies, is gebleken dat de betreffende dakbedekkingsystemen met de genoemde leeftijden overeenkomstig de verwachtingen functioneert. Bij de beoordeling van dit project zijn ontwerp, uitvoering, onderhoud, afschot, onderconstructie, gebruiksbelasting en klimatologische invloeden positief beoordeeld. Volgens deskundige beoordeling kan het dakbedekkingsysteem nog minimaal 5 jaar de prestaties leveren welke van een dakbedekking mag worden verwacht, mits genoemde beoordelingsaspecten blijvend positief kunnen worden beoordeeld. Object uitvoerings jaar leeftijd bevestiging aantal lagen onderconstructie isolatie Werkplaatsen Helicopterstraat Amsterdam F 1 Bimsbeton geen CB Bloedbank Sanquin Amsterdam F 1 Cellenbeton geen Deltaziekenhuis Poortugaal F 1 Combiplaat PUR Ahold Rotterdam Alexander P 1 Cellenbeton geen Showroom Biddinghuizen P 1 HWC geen Sportschool Boergoensevliet Rotterdam P 1 Hout PUR GGD Schiedamsedijk Rotterdam P 1 Beton geen Complex 210 Dulongstraat Amsterdam P 1 Durisol M geen Agoracomplex elystad F 1 Staal EPS RAI Amsterdam Cellenbeton geen Flat Proosdijerveld Ede P 1 Beton CG Gebouw De Hoeksteen Rotterdam P 2 Staal EPS School De Bron Wezep P 1 Beton PUR School De Bron Spijkenisse F 1 HWC EPS Complex 452, Garages Portersingel Den Bosch F 1 Strovezel geen Manege de IJzeren Man te Weert Hout Akousticon Mineral Op grond van praktijkbeoordeling in november 2003 op onderstaande projecten naar het functioneren van dakbedekkingsystemen van Mineral, toegepast in de genoemde constructies, is gebleken dat de betreffende dakbedekkingsystemen met de genoemde leeftijden overeenkomstig de verwachtingen functioneert. Bij de beoordeling van dit project zijn ontwerp, uitvoering, onderhoud, afschot, onderconstructie, gebruiksbelasting en klimatologische invloeden positief beoordeeld. Volgens deskundige beoordeling kan het dakbedekkingsysteem nog minimaal 5 jaar de prestaties leveren welke van een dakbedekking mag worden verwacht, mits genoemde beoordelingsaspecten blijvend positief kunnen worden beoordeeld. Object uitvoerings jaar leeftijd bevestiging aantal lagen onder constructie isolatie Dijka Steenwijk P 1 Staal onbekend DSI Wethouder Huisstraat Staphorst Staal EPS Rhijncollege Almelo F 2 Beton MWR Woningen Voltastraat Schoonhoven Houtvezel geen OBS Op de Dobbe Hallum Spaander EPS Complex 37 Postgrevenstraat IJsselmuiden Hout geen Metro Station Centrum Spijkenisse F 2 Staal CG Complex Vinkegas ijmegen F 2 Hout geen Complex en ijmegen F 1 Hout geen Schiphol Centraal Gebouw P 2 Cellenbeton geen BS de Kinderboom Amsterdam P 2 onbekend onbekend Cluster B01 Woningen Veghel F 1 Hout geen 5.6 Afschot Stagnerend water moet worden vermeden in verband met de duurzaamheid van het dakbedekkingsysteem. In het dakvlak is een blijvend afschot van 1,6% in de richting van de hemelwaterafvoeren meestal voldoende. Pagina 16 van 19

17 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/ Hechting tussen de dakbaan en andere materialen onder invloed van warmte De hechting tussen de dakbaan en de andere in de dakbedekkingconstructies opgenomen materialen (metaal en steen) is duurzaam. 5.8 Dakbedekkingsystemen voor begroeide daken De systemen met D4 o Rootsvolgens tabel 3 zijn bestand tegen worteldoorgroei, onder voorwaarde dat de verwerkingsvoorschriften van Duurzame Daksystemen worden aangehouden. 5.9 Hygrothermie De op grond van ervaring in de vastgestelde en in de BR opgenomen standaard rekenwaarde voor het waterdampdiffusieweerstandsgetal (µ) bedraagt: µ = voor toplagen op basis van gemodificeerd bitumen; µ = voor overige lagen. 6. ODERHOUD Algemeen. Om de verwachte levensduur te kunnen bereiken dient minimaal 1x per jaar reinigend onderhoud, preventief onderhoud en reparaties te worden uitgevoerd, overeenkomstig navolgende omschrijving. Reinigend onderhoud: zuiveren/reinigen van dakvlakken met betrekking tot vuil, voorwerpen, plantengroei en dergelijke. Preventief onderhoud: vervangen / corrigeren van ballastlagen en het opnieuw aanbrengen van beschermlagen en dergelijke. Reparaties: herstellen van gebreken als blazen, plooien, scheuren, lekkages en alle andere te onderscheiden gebreken. Het achterwege laten van deze handelingen betekent dat de prestaties van het dakbedekkingsysteem verminderen. Aanvullend onderhoud. Dit omvat het op een bestaand dakbedekkingsysteem aanbrengen van een volledig nieuw systeem, zonder dat het oude dakbedekkingsysteem nog een wezenlijke functie vervult in de waterdichtheid. Het betreft hierbij alle systemen zoals vermeld in tabel 3. Ook in dit geval dient de noodzaak tot aanvullend onderhoud door een deskundige te worden vastgesteld. Pagina 17 van 19

18 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 7. IJST VA VERMEDE DOCUMETE De van toepassing zijnde documenten met bijbehorende publicatiedata, staan vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn BR1511. Aanvullend zijn de volgende documenten van toepassing: Bouwbesluit 2012 Bouwbesluit 2011 Stb. 2011, 416, 676. Regeling Staatscourant. 2011, Bouwbesluit 2012 E 2778 Vochtwering in gebouwen Bepalingsmethoden. E 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken. E 6707 Bevestiging van dakbedekkingen Eisen en bepalingsmethoden. PR 6708 Bevestiging van dakbanen Richtlijnen. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de dimensionele stabiliteit Deel 1: Kunststofen rubber waterafdichtingen voor daken. EE 1296 Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen Methode van kunstmatige veroudering door langdurige blootstelling aan verhoogde temperatuur. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de lengte, de breedte, rechtheid en vlakheid Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de dikte en de massa per eenheid van oppervlakte Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE 1928 Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de waterdichtheid EE 1931 Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de eigenschappen van waterdampdoorlatendheid inclusief wijzigingsblad C1:2001. EE 1990 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, inclusief wijzigingsbladen A1 en A1/C2:2011 en de ationale Bijlage bij deze norm. EE Eurocode1: Belastingen op constructies Deel 11: Algemene belastingen Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen en de ationale Bijlage bij deze norm. EE Eurocode 1: Belastingen op constructies Deel 14: Algemene belastingen Windbelasting en de ationale Bijlage bij deze norm. EE Flexibele dakbanen voor waterafdichtingen Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken Bepaling van de nageldoorscheursterkte. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de treksterkte Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken.. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen pellen van verbindingen Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bepaling van de schuifweerstand van verbindingen Deel 1: Bitumen banen voor waterafdichtingen voor daken. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen stootbelasting. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen statische belasting. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber dakbanen Bepaling van weerstand tegen hagel. EE Flexibele banen voor waterafdichtingen Bitumen, kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen Bepaling van de weerstand tegen worteldoorgroei. VEV 1187: Bepalingsmethoden voor het brandgevaarlijk zijn van daken. EEISO 846 Kunststoffen Beoordeling van het gedrag van microorganismen. UEAtcrichtlijn Technical Guidelines for the Assessment of Roof Waterproofing Systems Bitumen Vakrichtlijn Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen. Verwerkingsrichtlijnen Duurzame Daksystemen Rapport Arcadis (vh. PRC Divisie Bouwcentrum), 17148, Beoordeling en richtlijnen voor Duurzame Daksystemen Pagina 18 van 19

19 KOMO attestmetproductcertificaat K7050/07 8. WEKE VOOR DE GEBRUIKER Inspecteer bij aflevering van de onder technische specificatie vermelde producten of: geleverd is wat is overeengekomen; het merk en de wijze van merken juist zijn; de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke. Controleer of het KOMO attestmetproductcertificaat nog geldig is; raadpleeg het geldende overzicht van kwaliteitsverklaringen of neem contact op met Kiwa ederland B.V. Keur bij aflevering van de onder verwerking vermelde producten of deze voldoen aan de daarin genoemde specificatie. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met: Duurzame Daksystemen en zo nodig met: Kiwa ederland B.V. eem de ontwerpgegevens en gebruikswaarde en opslag, transport en verwerkingsvoorschriften die in dit KOMO attestmetproductcertificaat zijn opgenomen of waarnaar is verwezen, in acht. eem de onder prestaties genoemde toepassingsvoorwaarden in acht. VERORDEIG BOUWPRODUCTE Indien op een bouwproduct een Europese geharmoniseerde technische specificatie van toepassing is, mogen de uitspraken in dit KOMO attestmetproductcertificaat niet worden gebruikt ter vervanging van de CEmarkering op dat bouwproduct en/of vervanging van de bijbehorende verplichte prestatieverklaring. Pagina 19 van 19

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN

Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem. FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5 mm (0,060 ) EN Technische Goedkeuring ATG met Certificatie Eénlaags elastomeer EPDM dakafdichtingssysteem Goedkeurings- en Certificatie-operator ATG 13/2918 FIRESTONE RUBBERGARD EPDM MAX dikte 1,1 mm (0,045 ) EN 1,5

Nadere informatie

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor

BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN. voor BRL IC-110 21-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN VAN SPOUWMUREN MET IN-SITU MINERALE WOLVLOKKEN voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 267 TechnIsch handboek 8 daktechniek 8.1. Daktechniek beton- en keramische dakpannen Algemeen Procescertificaat Draagconstructie en dakbeschot De

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015

Wijzigingsblad BRL 1010 16-03-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1010 Drooggeperste keramische wand- en vloertegels d.d. 03-10- 2008 en vervangt het wijzigingsblad d.d. 20-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie

Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie Daktechniek Dakpannen uit klei en beton Technische documentatie www.monier.be 1 daktechniek en verwerkingsvoorschriften Hoofdstuk 1 Daktechniek en verwerkingsvoorschriften Algemeen TECHNISCHE VOORLICHTINGEN

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

De ijzersterke combinatie voor elk dak

De ijzersterke combinatie voor elk dak Icopal Universal De ijzersterke combinatie voor elk dak Flexibel en licht Eenlaags systeem Veilig verwerkbaar (NEN 6050) Duurzaam Universeel toepasbaar Toepassing van Icopal Universal WS als onderlaag

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN. MS detail. Exclusief voor de professional

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN. MS detail. Exclusief voor de professional ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN MS detail Exclusief voor de professional Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Isolatiewijzer. Knauf Insulation. Isolatiewijzer. Duurzame totaaloplossingen. voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie

Isolatiewijzer. Knauf Insulation. Isolatiewijzer. Duurzame totaaloplossingen. voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie Isolatiewijzer Knauf Insulation Isolatiewijzer Duurzame totaaloplossingen voor woningbouw & utiliteitsbouw in nieuwbouw & renovatie Inleiding Inleiding Woorden zoals duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels

Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels v e e l z i j d i g f l e x i b e l d u u r z a a m www.bouwenmetstaal.nl Geprofileerde staalplaat voor daken en gevels 3 Distributiecentrum Beelogic, Rotterdam

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie

Catalogus 2012. Geldig vanaf 1 januari 2012. www.isover.nl

Catalogus 2012. Geldig vanaf 1 januari 2012. www.isover.nl Catalogus 2012 Geldig vanaf 1 januari 2012 www.isover.nl Een duurzame visie op ons milieu, ons welbevinden en onze welvaart Kent u het G3-beeldmerk al, het kwaliteitsmerk voor de nieuwe Isover generatie?

Nadere informatie

Snel werken met glaswol

Snel werken met glaswol Gemakkelijk toe te passen door flexibele samenstelling Snel werken met glaswol Van oudsher is glaswol een veelgebruikt thermisch isolatiemateriaal voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Glaswolproducten

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

plat dak assortiment

plat dak assortiment Insulation 8e editie Januari 2015 plat dak assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN l Hoog rendement hardschuim lambdawaarde vanaf 0,022 W/m. K l Zeer goede brandklasse, namelijk Euroklasse

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Vijfde editie April 2013 spouw assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 W/m.K Ruimtebesparend t.o.v. traditionele isolatiematerialen

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen

I N S P E C T I E P R O T O C O L DEEL IV: U-waarden; bepalen van de materiaaleigenschappen I N S P E C T I E P R O T O C O L ; bepalen van de materiaaleigenschappen 1 Definities... 2 1.1 Definities parameters... 2 1.1.1 Lambda-waarde... 2 1.1.2 R-waarde... 2 1.1.3 Gedeclareerde waarde... 2 1.1.4

Nadere informatie

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren

VEA. Binnenisolatie van buitenmuren VEA Binnenisolatie van buitenmuren Inleiding Inleiding 3 1 Aandachtspunten bij de toepassing van binnenisolatie van buitenmuren 4 2 Checklist voor de start van de werken 7 3 Keuze binnenisolatieconcept

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online

Specificatie bijlagetypen. Omgevingsloket online Specificatie bijlagetypen Omgevingsloket online 1 mei 2015 2 Omgevingsloket online Toelichting bijlagetypen Inhoud Inleiding...4 Versiehistorie... 5 Alarminstallatie...6 Anders Wabo...7 Anders Water...8

Nadere informatie