Bedieningshandleiding pulsstroom- meetsysteem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding pulsstroom- meetsysteem"

Transcriptie

1 PD200 NL Bedieningshandleiding pulsstroom- meetsysteem TRT-BA-PD200-HS-003-NL

2 Inhoudsopgave 01. Veiligheidsinstructies...A Bedoeld gebruik...a Leveromvang...A Standaard-leveromvang...A Optionele accessoires...a Verbruiksmateriaal...A Bedieningselementen, indicaties en aansluitingen...a Pulsgenerator PD200 G...A Pulsontvanger PD200 E...A Technische functietest...a Batterijtest pulsontvanger...a Spanningstest pulsgenerator...a Functiecontrole van samenwerking tussen beide apparaten...a Lokaliseren van lekkages...a Algemene werking...a Voorbereiding voor de meting...a Voorbereiding warm-/groendak A Uitleggen van de ringleiding...a Gebruik van de grindpunt (optioneel accessoire)...a Aansluiten van de pulsgenerator.a Aansluiten van de pulsontvanger.a Voorbereiding kouddak...a Uitleggen van de ringleiding...a Aansluiten van de pulsgenerator.a Aansluiten van de pulsontvanger.a Lokaliseren...A Voorkomen van meetfouten...a Afscherming...A Vermoedelijke lekkage in het midden van het meetvlak...a Langere droogte....a Geaarde metaledelen....a Controle van folievijvers en zwembaden met een niet geleidende afdichting....a Foutzoeken en verhelpen van fouten....a Onderhoud en verzorging....a Batterijen vervangen...a Apparaatonderhoud en verzorging...a Technische gegevens....a Pulsgenerator PD200 G...A Pulsontvanger PD200 E...A Bijzondere uitrustingskenmerken....a Overige...A Bedrijfszekerheid....A Seminars....A - 13 Deze publicatie vervangt alle voorgaande. Geen enkele deel van deze publicatie mag, in welke vorm dan ook, zonder onze schriftelijke toestemming worden gereproduceerd of met elektronische systemen worden verwerkt, vermenigvuldigd of verspreid. Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Artikelnamen worden zonder waarborging van het vrije gebruik en volgens de schrijfwijze van de fabrikant gebruikt. De gebruikte artikelnamen zijn geregistreerd en moeten als zodanig worden beschouwd. Constructiewijzigingen in het kader van een doorlopende productverbetering, evenals vorm-/kleurveranderingen, blijven voorbehouden. De leveromvang kan afwijken van de productafbeeldingen. Dit document is met de nodige zorgvuldigheid opgesteld. We accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen. TROTEC Dit meetapparaat is volgens de huidige stand der techniek gebouwd en voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is bewezen, de betreffende verklaringen en documenten zijn opgeslagen bij de fabrikant. Om deze toestand te bereiken en een gevaarloos bedrijf te waarborgen, moet u als gebruiker de veiligheidsinstructies opvolgen: 01. Veiligheidsinstructies Voor schade die wordt veroorzaakt door het niet opvolgen van deze handleiding of door ondeskundig gebruik, accepteren we geen aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt de aanspraak op garantie! m Lees voor het eerste gebruik van het meetapparaat deze handleiding volledig door! A - 1 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

3 Uit veiligheids- en goedkeuringsoverwegingen (CE) is elke eigenmachtige constructieve wijziging van het apparaat en de voor het gebruik van het meetapparaat bedoelde componenten niet toegestaan! Voor het gebruik van het apparaat de volgende instructies opvolgen: Nooit metingen uitvoeren aan spanningvoerende onderdelen. Het verkrijgen van geldige meetresultaten, eindconclusies en hieruit volgende maatregelen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker! Aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid van de ter beschikking gestelde resultaten is uitgesloten. In geen geval wordt aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade die ontstaat door het gebruik van de opgeroepen meetresultaten. 02. Bedoeld gebruik Het PD200-systeem is een professioneel meetapparaat op basis van het pulsstroomproces voor het tot op het punt nauwkeurig lokaliseren van geaarde lekkages (lekken) in niet geleidende folies. Toepassingsgebieden o.a.: Warmdaken, kouddaken en groene platte daken Dakterassen Balkons Folievijvers, zwembaden Met folie bedekte vuilstortplaatsen, stortbergen De stroomvoorziening moet overeenkomen met het apparaattype en de netaansluiting en voorzien zijn van een geschikte aardleider. Het apparaat mag in het kader van het bedoeld gebruik alleen voor deze doeleinden en binnen de gespecificeerde technische gegevens worden toegepast. Elk verdergaand gebruik geldt als niet bedoeld gebruik. Elektrische apparaten horen niet in het huisvuil, maar moeten in de Europese Unie volgens Richtlijn 2002/96/EG van het europees parlement en de raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vakkundig worden gerecycled. Dit apparaat graag aan het eind van de levensduur recyclen volgens de geldende wettelijke bepalingen. 03. Leveromvang 3.1 Standaard-leveromvang 1 Transportkoffer met draaggreep en 2 veiligheidssluitingen 1 NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 2

4 2 Geïntegreerde pusgenerator PD200 G met netkabel 1x aansluitkabel met krokodillenklem in het deksel, zwart 3 lengte 8 m 4 1x rol PD200 ringleiding, lengte 200 m 5 1x rol PD200 aardingsgskabel-verlenging met bananenstekker, rood, lengte 25 m µa 6 Compacte, batterijgevoede pulsontvanger PD200 E met draagriem 7 8 2x deelbare meetstaven met rubber handgreep (3-delig, lengte: 1,00 m) incl. 1x klemveer en 1x geïntegreerde afwikkelhulp voor de ringleiding Elk 1x verbindingskabel voor de meetstaven, rood 9 en zwart x batterij type LR06 / AM-3 AA Mignon 3.2 Optionele accessoires 12 Grindpunt voor het eenvoudiger leggen en inbrengen van de ringleiding onder de dakballast, (art.-nr ) 3.3 Verbruiksmateriaal 4 1x reserverol PD200 ringleiding, lengte 200 m (art.-nr ) 5 1x reserverol PD200 aardingskabel-verlenging, rood, lengte 25 m (art.-nr ) 12 A - 3 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

5 04. Bedieningselementen, indicaties en aansluitingen 4.1 Pulsgenerator PD200 G A Rode alarmlamp voor aardingscontrole B Groene lamp voor visuele controle van de stroompulsen (knippert groen) C Tuimelschakel met controlelampje, groen D Primaire zekeringautomaat F1 E Secundaire zekeringautomaat F2 F Drukschakelaar, rood, voor het activeren van extra signaaltoon voor akoestische controle van de stroompulsen G Drukschakelaar, groen, voor het inschakelen van de externe aarding H Plusstekkerbus, rood I Minstekkerbus, zwart J Transportgreep A J B C D E F G H I NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 4

6 4.2 Pulsontvanger PD200 E K Draaischakelaar "ON/OFF", afstelling voor de "0"-stand L Analoge meter [µa] M 6-standen draaischakelaar: Demping 1-4, 1 = zonder weerstand, 2 = laagste weerstand, 4 = hoogste weerstand Testinstelling (TEST) Batterij-controle (BAT.-CHECK) N Draagriem Rode O en zwarte P stekkerbus voor het aansluiten van de verbindingskabel met de meetstaven N K M P µa O L 05. Technische functiecontrole 5.1 Batterijcontrole pulsontvanger PD200 E Ontvanger niet inschakelen. Rechter draaischakelaar in de stand "BAT.-CHECK" zetten. Slaat de wijzer van de meter [µa] L uit naar rechts tot minimaal μa, is de batterijcapaciteit voldoende en is het apparaat klaar voor gebruik. Draai hierna de rechter draaischakelaar naar de stand "4" µa L 5.2 Spanningstest pulsgenerator PD200 G Steek de stekker in een randaardestopcontact. Druk op de tuimelschakelaar C naar de schakelstand "I" en het groene controlelampje toont de netverbinding. C A - 5 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

7 5.3 Functiecontrole van samenwerking tussen beide apparaten F H K M µa I zwart L rood m Beide apparaten voor de controle uitschakelen. Draai daarna de draaischakelaar van de pulsontvanger PD200 E M naar de stand "TEST". Staat de schakelaar in een andere stand, kan de ontvanger bij het inschakelen van de pulsgenerator PD200 G worden beschadigd. Verbind de pulsontvanger met de rode 9 en zwarte 10 verbindingskabels met de stekkerbussen van de pulsgenerator H I. Let op de juiste kleurtoewijzing zwart/rood. Schakel de generator in. Schakel daarna de ontvanger in en regel met de draaischakelaar K de indicatie naar "0". De wijzer van de analoge meter [µa] L moet in het ritme van de pulsen naar rechts uitslaan. Controleer de pulsen ook via het witte lampje b in de transportkoffer. De signaaltoon van de pulsgenerator eveneens inschakelen F. Verwissel beide meetleidingen bij de pulsontvanger zwarte kabel in de rode stekkerbus en rode kabel in de zwarte stekkerbus en herhaal de procedure. De wijzer moet naar links uitslaan. 06. Lekdetectie 6.1 Algemene werking Het proces is gebaseerd op de aanwezigheid van water zowel op als onder de afdichtlaag. Dit water, resp. de vochtigheid dient als geleider voor de elektrische stroom. Daarom is voor het lokaliseren van lekkages altijd een vochtige en zo een elektrisch geleidende afdichtlaag noodzakelijk, ongeacht of het vlak nat is of bedekt met grind of groen. De PD200 pulsgenerator geeft stroomstoten met een spanning van 40 V. De stroom zoekt via de vochtigheid een weg naar de leklocatie. Met de PD200 ontvanger wordt het spanningspotentiaalverschil gemeten. De wijzer van de meter slaat uit in de richting met het hogere potentiaal en geeft de richting voor het lokaliseren van de lekkage. Zo wordt u naar de lekkage geleid, de plaats waar het vocht binnendringt. G - Pulsgenerator Lekkage Ringleiding Potentiaallijnen NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 6

8 6.2 Voorbereiding voor de meting Als uitgangspunt wordt bij platte daken onderscheid gemaakt tussen warmdaken, kouddaken en met groen bedekte daken. De verschillende opbouw hiervan vereist ook verschillende voorbereidingen. Afbeelding: Schematische doorsnede warmdak Grind (ballast) Dakbedekking Warmte-isolatie Dampwerende laag Dragende constructie (massief dak) 6.3 Voorbereiding warm-/groendak Uitleggen van de ringleiding Afbeelding: Doorsnedetekening warmdak Ringleiding Ballast Afbeelding: Schematische doorsnede groen dak Groen Vegetatielaag Filterlaag Drainlaag Dakbedekking Warmte-isolatie Dampwerende laag Dragende constructie (massief dak) Afbeelding: Schematische doorsnede groen dak Ringleiding Ballast Afbeelding: Schematische doorsnede kouddak Daklijst Grind (ballast) Dakbedekking Dakafwerking Dakbalken Houten sparren Warmte-isolatie Dampwerende laag Plafondafwerking Wand Daklijst Voor de meting wordt de ongeïsoleerde kabel 4 (ringleiding) op minimaal 0,5 m van de dakrand rondom gesloten op het dakoppervlak gelegd. Stroom, kan alleen vloeien als de leiding direct op het dakoppervlak ligt. Bestaat de ballast uit gestort grind of ander granulaat, wordt de grindpunt (art.-nr ) als optioneel accessoire aanbevolen. Bij dikkere deklagen, bijv. aarde of groen, moet de dakafdekking worden vrijgelegd, zodat de ringleiding direct contact heeft met de dakbedekking. In ieder geval moet de eigenlijke, te controleren dakbedekking vochtig genoeg zijn, om de stroompulsen te kunnen geleiden. Evt. moet de dakbedekking extra worden bevochtigd. A - 7 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

9 Gebruik van de grindpunt (optioneel accessoire) De grindpunt dient voor het eenvoudiger leggen en inbrengen van de ringleiding onder de dakballast. Schroef de grindpunt (art.-nr ) op het onderste deel van de meetstaaf die niet dient voor het afwikkelen van de ringleiding (meetstaaf 1). Schuif nu de ringleiding-spoel op de greep van de andere meetstaaf (meetstaaf 2), die als afwikkelhulp dient en zet de spoel vast met de bijbehorende klemveer. Wikkel een stuk ringleiding af (ca. 1 m) en bevestig deze slipvast op een vast punt op het dak door deze te verzwaren, resp. te fixeren aan een object. Trek de ringleiding strak en steek deze door het gat in de grindpunt. De spoel en de grindpunt zo vasthouden als in de onderstaande afbeelding. Trek de punt voorzichtig onder het grind door en beweeg deze stap voor stap achteruit, zodat de ringleiding onder de dakballast verdwijnt. Controleer steekproefsgewijs of de ringleiding op de dakhuid ligt. m Voer alle werkzaamheden op het (platte) dak altijd goed gezekerd uit! Vooral in de directe nabijheid van de dakrand bestaat altijd valgevaar! Aansluiten van de pulsgenerator Sluit de pulsgenerator aan op het stroomnet. Het apparaat moet hierbij zijn uitgeschakeld. Zorg dat de aarding is ingeschakeld met drukschakelaar G : De rode plusstekkerbus en de rode aansluitkabel worden in dat geval niet gebruikt. De aarding gebeurt via de randaarde van de netstekker. De zwarte aansluitkabel 3 wordt met de krokodillenklem aangesloten op de ringleiding Aansluiten van de pulsontvanger Beide meetstaven worden in elkaar geschroefd en via de betreffende rode en zwarte verbindingskabels verbonden met de pulsontvanger. µa 6.4 Voorbereiding kouddak Houtconstructies zijn niet elektrisch geleidend. Daarom is de voorbereiding anders Uitleggen van de ringleiding Ga te werk zoals beschreven bij punt NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 8

10 6.4.2 Aansluiten van de pulsgenerator Ringleiding Aansluitkabel, zwart (min) Pulsgenerator PD200 G Lekkage Spijker Aansluitkabel, rood (aarding) Vensters Sluit de pulsgenerator aan op het stroomnet. Het apparaat moet hierbij zijn uitgeschakeld. Zorg dat de aarding is uitgeschakeld met drukschakelaar G. Pak de rode aansluitkabel 5 en steek de stekker in de rode plusstekkerbus H. Bevestig vervolgens het niet geïsoleerde eindstuk van de kabel in het plafondgedeelte onder het platte dak. Breng een spijker aan op deze positie. De zwarte aansluitkabel 3 wordt met de krokodillenklem aangesloten op de ringleiding Pulsontvanger Ga te werk zoals beschreven bij punt A - 9 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

11 6.5 Lokaliseren G - Eerst de pulsgenerator en daarna de pulsontvanger inschakelen. Ga parallel aan een dakrand staan, pak de beide meetstaven vast bij de rubber grepen en druk de beide staven voorzichtig met een onderlinge afstand van ca. 1,5 m door de ballast (grind, groen) op de dakbedekking. m Vermeid een te hoge kracht, anders doorboort u ongewild de dakhuid! m De meting kan alleen bij contact met de dakbedekking gebeuren, anders vloeit er geen stroom door de ontvanger. Op de meter van de pulsontvanger wordt nu de pulsen weergegeven. Is de uitslag vrijwel niet zichtbaar, verlaag dan de weerstand bij de pulsontvanger met de draaischakelaar van stand "4" naar stand "3" of lager. m Voor het lokaliseren is NIET de grootte van de zijdelingse uitslag van belang, maar ALLEEN de richting. Begin met het lokaliseren. Slaat de wijzer nu bijv. uit naar rechts, ga dan een stap verder naar rechts. Zoek verder in deze richting tot de wijzer de eerste keer naar links uitslaat. Op dit punt uw lichaam 90 draaien en daarna weer de wijzeruitslag volgen. Wijzigt de wijzeruitslag weer van richting, verklein dan de meetafstand en voer de bovenstaande procedure opnieuw uit, tot u de exacte locatie van de lekkage heeft gevonden. Na het verwijderen van de ballas moet de lekkage zichtbaar zijn en kan deze worden gerepareerd. 07. Voorkomen van meetfouten Door de aarding van de pluspool (zie 6.3.3) op het dak wordt alles weergegeven wat geaard is. Zo kunt u heel makkelijk naar een bliksemafleider worden geleid omdat deze contact heeft met de ballast. Om dit te voorkomen kan ofwel de verbinding met de geaarde delen naar het dak onmogelijk worden gemaakt, bijv. door het onderleggen met isolatietape of isolatiefolie of kunt u de aarding van dergelijke zaken opheffen, bijv. door het loskoppelen van de bliksembeveiliging. Geaarde afvoeren (metalen goot of afvoerbuis) moet worden afgeschermd. 7.1 Afscherming G - Pulsgenerator Afvoer Ringleiding (afscherming) Schacht Hoofdringleiding Is het isoleren of het opheffen van de aarding niet mogelijk, zoals bij afvoeren of ventilatieschachten, moet dit gedeelte worden afgeschermd. Hiervoor een gesloten ringleiding om dit gedeelte heen leggen en deze verbinden met de hoofdringleiding. Op deze wijze kunnen ook al gelokaliseerde lekkages worden afgeschermd, voordat verder wordt gezocht naar lekkages. NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 10

12 7.2 Vermoedelijke lekkage in het midden van het meetvlak Pulsgenerator - Ringleiding G 08. Controle van folievijvers en zwembaden met een niet geleidende afdichting Doorsnede zwembad Testleiding 1m M 1 M 2 Wordt u met een zwakker signaal naar het midden M1 van een begrensd veld geleid, is waarschijnlijk geen lekkage aanwezig. Voor het controleren een stuk testleiding leggen, dat met de ringleiding is verbonden, ca. 1 m naast het gemeten punt M1. Verschuift de eerder bepaalde positie van de lekkage M1 van de testleiding af in de richting van M2, is geen lekkage aanwezig. 7.3 Langere droogte Bij langere droogte moet de ballast door grondig bewateren worden voorbereid voor de meting. Op daken zonder ballast is een vochtige film voldoende, deze moet echter vlakbedekkend zijn. Bij kouddaken kan een bepaalde wachttijd noodzakelijk zijn. 7.4 Geaarde metaaldelen Om te kunnen vaststellen of de op het dak aanwezige metalen geaard zijn, de zwarte aansluitkabel 3 pakken en de krokodillenklem kort op het betreffende metaaloppervlak houden. Zorg dat de aarding is ingeschakeld met drukschakelaar G. Klinkt dan een luide signaaltoon en brandt de alarmlamp A rood, is het metaaldeel geaard. Bij zwembaden wordt eerst het bodemvlak gemeten. Na controle van de bodem kunnen de wanden een voor een worden onderzocht op lekkages. Hiervoor wordt de ringleiding met tape bevestigd. Ook folievijvers kunnen voorzien van een ringleiding langs de bovenrand worden onderzocht. De folie moet hier echter zichtbaar vrijliggen. De meting gebeurt volgens dezelfde procedure als op het dak, waarbij ook hier moet worden gelet op een voldoende en vlakbedekkende vochtigheid tijdens de meting. A - 11 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

13 09. Foutzoeken en verhelpen van fouten Foutbeschrijving Groene indicatielampje van de pulsgenerator PD200 G [4.1 C ] brandt niet: Meter van pulsontvanger PD200 E [4.2 L ] slaat bij batterijtest niet uit naar rechts: Meter van pulsontvanger E [4.2 L ] slaat bij het meten niet uit: Rode alarmlamp van de pulsgenerators PD200 G [4.1 A ] gaat branden en een pieptoon klinkt (stroomwaarde hoger dan 1 A) Mogelijke oorzaak Netaansluiting controleren, zekeringen [4.1 D, E ] controleren Verkeerde stand van de schakelaar, batterij te zwak Demping te hoog ingesteld; ballast te droog, aardaansluiting van netvoeding ontbreekt Ringleiding heeft verbinding met geaarde metaaldelen. 10. Onderhoud en verzorging 10.1 Batterij vervangen De batterijspanning kunt u volgens punt 5.1 controleren. Voor het gebruik van de pulsontvanger PD200 E zijn 6 normale batterijen van het type LR06 / AM-3 AA Mignon nodig. Draai de 4 schroeven los en til het deksel op, verwijder de lege batterijen en vervang ze door nieuwe. Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste positie van de polen. Oplaadbare batterijen kunnen ook worden gebruikt. Zorg bij het gebruik hiervan dat minimaal 2000 ma NiMH-accu's van het type LR06 of AM-3 AA Mignon 1,2 V worden gebruikt. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huishoudelijk afval, in het vuur of in het water, maar recycle ze vakkundig, volgens de geldende wettelijke bepalingen Apparaatonderhoud en verzorging Reinig beide apparaten indien nodig met een licht bevochtigde, pluisvrije doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, maar uitsluitend water voor het bevochtigen van de doek. Wordt de pulsontvanger PD200 E langere tijd niet gebruikt, wordt het aanbevolen de batterijen te verwijderen uit het apparaat gedurende deze periode. NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 12

14 11. Technische gegevens 11.1 Pulsgenerator PD200 G Pulsgenerator PD200 G Artikelnummer Buitenafmetingen 470 x 240 x 2 mm L x B x H Gewicht compleet met 8,6 kg standaardaccessoires Netaansluiting V, -60 Hz Als speciale uitvoering ( V, -60 Hz) 12. Overige 12.1 Bedrijfszekerheid Zonder de uitdrukkelijke toestemming van Trotec mag het apparaat niet door ongekwalificeerde personen worden geopend of gerepareerd. Verwijdert of wijzigt u typeplaatjes of belettering, vervalt de garantie evenals de gebruiksvergunning Seminars Voor een optimaal gebruik van de PD200 bieden we praktijkseminars aan. Informatie kunt u telefonisch verkrijgen via onze infoline of online via Pulsontvanger PD200 E Pulsontvanger PD200 E Artikelnummer Buitenafmetingen 160 x 80 x 55 mm L x B x H Gewicht (incl. batterijen) 5 g Batterijspanning 9 V (6x 1,5 V) 11.3 Bijzondere uitrustingskenmerken Compacte koffer voor het transport van de noodzakelijke accessoires Robuuste, spatwaterbeschermde uitvoering Eenvoudig te hanteren pulsontvanger PD200 E, door minimalisering van bedieningselementen Witte signaallamp [4.1 B ] voor visuele controle en inschakelbare signaaltoon [4.1 F ] voor akoestische controle van de stroompulsen van de PD200 G Alarmsignaal bij kortsluiting A - 13 Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 NL

15 Notities NL Bedieningshandleiding Pulsstroom-meetsysteem PD200 A - 14

16 Trotec GmbH & Co. KG Grebbener Str Heinsberg Deutschland

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S NL BEDIENINGSHANDLEIDING WINDMACHINEE TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Algemene beschrijving............. 01 02. Veiligheidsinstructies................. 01 03.

Nadere informatie

BA06 BEDIENINGSHANDLEIDING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NL

BA06 BEDIENINGSHANDLEIDING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NL BA06 NL BEDIENINGSHANDLEIDING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 1 Technische gegevens... 2 Veiligheid... 2 Transport

Nadere informatie

BF06 BEDIENINGSHANDLEIDING LICHTSTERKTE MEETINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NL

BF06 BEDIENINGSHANDLEIDING LICHTSTERKTE MEETINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NL BF06 NL BEDIENINGSHANDLEIDING LICHTSTERKTE MEETINSTRUMENT TRT-BA-BF06-TC-002-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 1 Technische gegevens... 2 Veiligheid...

Nadere informatie

BX09 BEDIENINGSHANDLEIDING ENERGIEKOSTENMEETAPPA- RAAT TRT-BA-BX09-TC-001-NL

BX09 BEDIENINGSHANDLEIDING ENERGIEKOSTENMEETAPPA- RAAT TRT-BA-BX09-TC-001-NL BX09 NL BEDIENINGSHANDLEIDING ENERGIEKOSTENMEETAPPA- RAAT TRT-BA-BX09-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 Veiligheid... 2 Informatie over het apparaat... 3 Technische

Nadere informatie

BM31 BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTINDICATOR TRT-BA-BM31-TC-001-NL

BM31 BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTINDICATOR TRT-BA-BM31-TC-001-NL BM31 NL BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTINDICATOR TRT-BA-BM31-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 1 Technische gegevens... 2 Veiligheid...

Nadere informatie

UV-TrackMaster BEDIENINGSHANDLEIDING UV-A-HANDSTRALER TRT-BA-UV-TRACKMASTER-TC-002-NL

UV-TrackMaster BEDIENINGSHANDLEIDING UV-A-HANDSTRALER TRT-BA-UV-TRACKMASTER-TC-002-NL UV-TrackMaster NL BEDIENINGSHANDLEIDING UV-A-HANDSTRALER TRT-BA-UV-TRACKMASTER-TC-002-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 2 Technische gegevens...

Nadere informatie

BC21 BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHTVOCHTIGHEIDS- / TEMPERATUUR- MEETINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NL

BC21 BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHTVOCHTIGHEIDS- / TEMPERATUUR- MEETINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NL BC21 NL BEDIENINGSHANDLEIDING LUCHTVOCHTIGHEIDS- / TEMPERATUUR- MEETINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 1 Technische

Nadere informatie

TIH 630 BEDIENINGSHANDLEIDING INFRAROOD- VERWARMINGSPLAAT TRT-BA-TIH630-TC-001-NL

TIH 630 BEDIENINGSHANDLEIDING INFRAROOD- VERWARMINGSPLAAT TRT-BA-TIH630-TC-001-NL TIH 630 NL BEDIENINGSHANDLEIDING INFRAROOD- VERWARMINGSPLAAT TRT-BA-TIH630-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Veiligheidsinstructies............... 1 02. Toepassingsgebieden............... 2 03. Straling.........................

Nadere informatie

BN30 BEDIENINGSHANDLEIDING STOPCONTACT-THERMO- STAAT TRT-BA-BN30-TC-001-NL

BN30 BEDIENINGSHANDLEIDING STOPCONTACT-THERMO- STAAT TRT-BA-BN30-TC-001-NL BN30 NL BEDIENINGSHANDLEIDING STOPCONTACT-THERMO- STAAT TRT-BA-BN30-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 Veiligheid... 2 Informatie over het apparaat... 3 Technische

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NL

BEDIENINGSHANDLEIDING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NL BA16 NL BEDIENINGSHANDLEIDING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 1 Technische gegevens... 2 Veiligheid... 3 Transport

Nadere informatie

BM12 BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTIGHEIDSMEET- APPARAAT TRT-BA-BM12-TC-001-NL

BM12 BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTIGHEIDSMEET- APPARAAT TRT-BA-BM12-TC-001-NL BM12 NL BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTIGHEIDSMEET- APPARAAT TRT-BA-BM12-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de gebruikshandleiding... 1 Informatie over het apparaat... 1 Technische gegevens... 2 Veiligheid...

Nadere informatie

BE38 BEDIENINGSHANDLEIDING STROOMTANG TRT-BA-BE38-TC-001-NL

BE38 BEDIENINGSHANDLEIDING STROOMTANG TRT-BA-BE38-TC-001-NL BE38 NL BEDIENINGSHANDLEIDING STROOMTANG TRT-BA-BE38-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 Veiligheid... 2 Informatie over het apparaat... 3 Technische gegevens... 4

Nadere informatie

BP2F BEDIENINGSHANDLEIDING IR-LEVENSMIDDELTHERMO- METER TRT-BA-BP2F-TC-001-NL

BP2F BEDIENINGSHANDLEIDING IR-LEVENSMIDDELTHERMO- METER TRT-BA-BP2F-TC-001-NL BP2F NL BEDIENINGSHANDLEIDING IR-LEVENSMIDDELTHERMO- METER TRT-BA-BP2F-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 01 Veiligheid... 02 Informatie over het apparaat... 02 Technische

Nadere informatie

BH30 BEDIENINGSHANDLEIDING STOPCONTACT-HYGROSTAAT TRT-BA-BH30-TC-001-NL

BH30 BEDIENINGSHANDLEIDING STOPCONTACT-HYGROSTAAT TRT-BA-BH30-TC-001-NL BH30 NL BEDIENINGSHANDLEIDING STOPCONTACT-HYGROSTAAT TRT-BA-BH30-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EUconformiteitsverklaring,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kabeldetector PCE-191 CB

Gebruiksaanwijzing Kabeldetector PCE-191 CB PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Kabeldetector

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

BE48 BEDIENINGSHANDLEIDING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NL

BE48 BEDIENINGSHANDLEIDING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NL BE48 NL BEDIENINGSHANDLEIDING MULTIMETER TRT-BA-BE48-TC-001-NL Inhoudsopgave Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 Veiligheid... 2 Informatie over het apparaat... 3 Technische gegevens... 4

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1

VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Versie 04/04 Bestnr. 12 15 44 VOLTCRAFT Multitester MS 258 II 3 in 1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Multitester MS-258 2 in 1

Multitester MS-258 2 in 1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 12 05 44 Multitester MS-258 2 in 1 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN

GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Kabeldetector PCE-180 CBN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Microfoon DMW-916. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 00 63 Microfoon DMW-916 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding met druk-wisselschakelaar met druk-wisselschakelaar Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig

Nadere informatie

TRO-TR-BA-BA05-HS-001-INT

TRO-TR-BA-BA05-HS-001-INT TRO-TR-BA-BA05-HS-001-INT Bedienungsanleitung Anemometer.................... A - 1 Operating Manual Anemometer.....................B - 1 Notice d emploi Anémomètre......................C - 1 I Istruzioni

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Lichtmanagement Taststuureenheid. Bedieningshandleiding Art.-Nr.: 1240 STE Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Elektronische stuureenheid. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Elektronische stuureenheid. Bedieningshandleiding , schakelfunctie Art.-Nr.: 240-10, impulsfunctie Art.-Nr.: 240-31 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Deltameter 5. Toepassingsgebied: Wisselstroomnetten tot 13 kv Nominaalspanning. Artikelnummer: 930 450-001 Var.

Gebruiksaanwijzing. Deltameter 5. Toepassingsgebied: Wisselstroomnetten tot 13 kv Nominaalspanning. Artikelnummer: 930 450-001 Var. Gebruiksaanwijzing Deltameter 5 Toepassingsgebied: Wisselstroomnetten tot 13 kv Nominaalspanning Artikelnummer: 930 450-001 Var. 0001 Met Nederlandstalige opdruk Kontaktsysteme GmbH & Co. KG Rosenstraße

Nadere informatie

Dynamische microfoon WH-002A

Dynamische microfoon WH-002A G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 30 27 75 Dynamische microfoon WH-002A Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

BM22 BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTIGHEIDSMEET- APPARAAT TRT-BA-BM22-TC-002-NL

BM22 BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTIGHEIDSMEET- APPARAAT TRT-BA-BM22-TC-002-NL BM22 NL BEDIENINGSHANDLEIDING VOCHTIGHEIDSMEET- APPARAAT TRT-BA-BM22-TC-002-NL Inhoudsopgave De actuele versie van de bedieningshandleiding vindt u op: en m.b.t. de bedieningshandleiding... 1 Veiligheid...

Nadere informatie

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406

VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Versie 04/04 Bestnr. 51 05 11 VOLTCRAFT Universele laptop Netvoeding SPS2406 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding

DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer. DALI-potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding, DALIpotentiometer DALI-potentiometer met geïntegreerde netvoeding Best. nr. : 2030 00 DALI-potentiometer Best. nr. : 2020 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Potentiometer 1-10 V

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Potentiometer 1-10 V Potentiometer 1-10 V schakelfunctie Best.nr. : 0309 00 Potentiometer 1-10 V drukcontactfunctie Best.nr. : 0308 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Trappenhuisverlichtingsautomaat, Basiselement impulsgever. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat DIN-rail trappenhuisverlichtingsautomaat Best.nr. : 0821 00 Basiselement impulsgever Best.nr. : 0336 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur NL Handleiding De STABILA REC-0 Line is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver REC-0 Line kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen van STABILA-lijnlaserapparaten

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging INHOUD Inleiding...3 Leveringspakket...3 Veiligheidsinstructies...3 Voor uw veiligheid...3 Beoogd gebruik...4 Productoverzicht...5

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding

JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding NL JBY 08 O Digitale badthermometer Gebruikshandleiding Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de NEDERLANDS

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding

Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors. Eerste stappen Beknopte handleiding Beknopte handleiding voor de Nucleus CP910 en CP920 geluidsprocessors Eerste stappen Beknopte handleiding Beschrijving De Cochlear Nucleus CP910 of CP920 geluidsprocessor werkt samen met het cochleaire

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Elektronische transformatoren voor LVhalogeenlamoen

Bedieningshandleiding Elektronische transformatoren voor LVhalogeenlamoen Bedieningshandleiding Elektronische transformatoren voor LVhalogeenlamoen 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Installatie en montage van elektrische apparaten mogen uit-sluitend door een landelijk erkend

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Elektronische transformatoren Gebruiksaanwijzing

Elektronische transformatoren Gebruiksaanwijzing voor laagvolt-halogeenlamoen 10-40 W transformator 20-105 W transformator 20-105 W transformator 20-150 W transformator 50-200 W transformator Art. nr.: 0367 00 / 0493 57 Art. nr.: 0366 00 / 0493 58 Art.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600

GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 GEBRUIKSAANWIJZING DTX_600 INTRODUCTIE De DTX-600 is een draadloze uitbreidings-handset die gebruikt kan worden samen met de Profoon DTX-600 serie draadloze telefoons. Met losse DTX-600 handsets kunt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Kalender-klok met rekenmachine

Kalender-klok met rekenmachine G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 77 31 10 Kalender-klok met rekenmachine Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman

Montagevoorschrift. UBA3-module xm10 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage /2004 NL Voor de vakman 60 84 06/004 NL Voor de vakman Montagevoorschrift UBA-module xm0 voor montage in de verwarmingsketel evenals voor wandmontage Zorgvuldig lezen vóór de montage Inhoudsopgave Veiligheid.......................................

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel

Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 02 08 Friedland Draadloze libra zender + 200m ontvanger/bel Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP8251 HP8250. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8251 HP8250 NL Gebruiksaanwijzing b a c j d e f i h g Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Voedingseenheid. Art.-Nr.: 2005 REG. Art.-Nr.: 2002 REG. Bedieningshandleiding Voedingseenheid 320 ma Voedingseenheid 640 ma Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de

Nadere informatie

LD6000 PTS. BEDIENINGSHANDLEIDING akoestische pijpsonde

LD6000 PTS. BEDIENINGSHANDLEIDING akoestische pijpsonde LD6000 PTS NL BEDIENINGSHANDLEIDING akoestische pijpsonde TRT-BA-LD6000PTS-HS-002-NL Inhoudsopgave 01 Veiligheidsinstructies...A-1 02 Bedoeld gebruik:...a-1 03 Leveromvang en overzicht...a-1 04 In gebruik

Nadere informatie

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7

Digitale bagageweger. nr. 200-630. Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Digitale bagageweger nr. 200-630 Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door a.u.b., voordat u het apparaat gebruikt! 7 Veiligheidsinstructies Lees de in de onderhavige gebruikshandleiding opgenomen

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4997/22. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 NL Gebruiksaanwijzing d e c b f a i g h Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Thermo-klok. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 28 57 Thermo-klok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer. Register your product and get support at  HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

Elektronische keramische verwarming

Elektronische keramische verwarming Elektronische keramische verwarming Gebruiksaanwijzing Art.-No. 37419 230V~ 50Hz 1800W Belangrijke informatie 1. Voor ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen. Belangrijk: Het apparaat mag

Nadere informatie

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie