Tref. MAANDBLAD NR 420 JULI / AUGUSTUS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tref. MAANDBLAD NR 420 JULI / AUGUSTUS 2014"

Transcriptie

1 Tref. MAANDBLAD NR 420 JULI / AUGUSTUS 2014 Redactie: ds. F.W. Oosterwijk, Cristina M. Pumplun, Elka Bak Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam - Tel:

2 AGENDA zondag 6 juli uur Ds. M. van Gilst zondag 13 juli uur Prof. dr. M.G.K. van Veen m.m.v. Matthijs Koene, panfluit zondag 20 juli uur Ds. A.H. Boissevain zondag 27 juli uur Ds. K. van den Broeke m.m.v. Anne-Marieke Evers, mezzosopraan zondag 3 augustus uur Prof. dr. A. Wessels m.m.v. Marian Jaspers-Fayer, fluit zondag 10 augustus uur Ds. A.H. Boissevain m.m.v. Sabine Wüthrich, sopraan zondag 17 augustus uur Dr. C.B. Blei - Strijbos m.m.v. Anne-Marieke Evers, mezzosopraan zondag 24 augustus uur Ds. A.H. Boissevain Heilig Avondmaal zondag 31 augustus uur Ds. A.H. Boissevain Doopdienst zondag 7 september uur Prof. dr. J. Muis

3 VAN DE KERKENRAAD En dan is het alweer tijd voor de zomerversie van de Tref. Nu schrijf ik dit stukje vanuit het zonovergoten Girona, waar ik geniet van een pittig weekje fietstraining ter voorbereiding van het grote klimwerk eind augustus in Italië. Nu zijn er natuurlijk genoeg metaforen te bedenken die een brug slaan tussen het klimmen op de fiets en het werk in de Westerkerk. Op bergen en in dalen... Wat me lastiger afgaat is het omzetten van de knop naar de vakantiestand. Er wordt namelijk ontzettend hard gewerkt, aan en in de Wester, en dat gaat in de zomer gewoon allemaal door. In februari schreef ik al over de bezinning van de kerkenraad op de vraag: Wat maakt de Westerkerk tot de Westerkerk? Omdat we als Westerkerkgemeente steeds nadrukkelijker geconfronteerd worden met de vraag hoe de buitenwereld naar ons kijkt en ook hoe wij zelf de buitenwereld ontvangen. We kunnen het ons (letterlijk en figuurlijk) niet veroorloven om de blik alleen naar binnen, naar onze gemeente gericht te houden. Het motto dat we uiteindelijk aan het uitwerken zijn is geworden: Geloven in het hart van Amsterdam. Dat kun je op verschillende manieren uitleggen, en dat is ook de bedoeling. Maar centraal staat dat de Westerkerk het kloppend hart is van de bloeiende geloofsgemeenschap die wordt gevormd door de Westerkerkgemeente. Het nieuwe Westerwijs-programma wordt vormgegeven vanuit dit thema. In september of oktober willen we ook een gemeenteavond beleggen om daarover met u van gedachten te wisselen. Mocht het u nu al op ideeën brengen dan kunt u ons uiteraard mailen, bellen of aanspreken na de dienst. Eind juni is er een bijzonder concert in de Westerkerk: Er reed een trein naar Sobibor. De 93-jarige Jules Schelvis, overlevende van zeven concentratie- en vernietigingskampen, vertelt in fragmenten over de reis naar het vernietigingskamp Sobibor. De vertelling wordt muzikaal omlijst door het Nationaal kamerorkest. De opbrengst van deze avond moet het mede mogelijk maken om de voorstelling ook nog een keer in Berlijn te geven. Koning Willem- Alexander zal bij deze bijzondere avond aanwezig zijn. Op de website erreedeentreinnaarsobibor vindt u meer informatie over hoe u een donatie kunt geven. De kaarten zijn helaas uitverkocht. De Westerkerk zelf mocht een mooie donatie ontvangen van de gemeente Amsterdam die maar liefst bijdroeg aan de restauratie. Dat betekent niet dat we er al zijn, maar wel dat we weer een heel stuk vooruit kunnen deze zomer. De actie metsel een steen loopt ook goed. Mocht u nog met een steen willen bijdragen aan de restauratie en u zelf of iemand die u dierbaar is willen

4 vereeuwigen in de muren van de Wester, dan moet u daar nu wel serieus werk van gaan maken. Het aanbrengen van de inscripties vergt de nodige tijd en voorbereiding, en op een gegeven moment zijn alle stenen gebakken. Met de verhuur van het kerkgebouw loopt het dit jaar beter dan vorig jaar. Maar nog steeds merken we dat bedrijven die een congres of diner in de kerk willen organiseren eigenlijk niet wisten dat het kon en ook nog eens verrast zijn door de mogelijkheden en de faciliteiten die de Westerkerk daarvoor biedt. Wellicht kunt u uw relaties in zakelijke sfeer daar ook eens op wijzen. Hard gewerkt wordt er deze zomer door onze cantor organist Jos van der Kooy en alle gastmuzikanten die het zomerprogramma verzorgen. Kijkt u vooral geregeld op de website van de kerk om niets te hoeven missen. Wie er deze zomer ook hun handen vol hebben zijn de kerkwachten, de vrijwilligers die de Westerwinkel bemensen en de inmiddels vertrouwde gezichten vanuit Philadelphia die er met elkaar voor zorgen dat iedere dag weer talloze voorbijgangers zomaar kunnen binnenlopen en zich verbazen over de schoonheid van de Westerkerk. Over kerkwachten en Westerwinkel gesproken: vermeldenswaard is dat onze Gerdi Demaret, mede voor haar verdiensten voor de Westerkerk, in april een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. We hebben haar als kerkenraad al eerder persoonlijk gefeliciteerd, maar het is goed dat u het ook weet. De schoonheid van de Westerkerk ervaar je overigens het meest indringend tijdens de kerkdiensten, zoals de dopelingen en hun ouders en familie dat ongetwijfeld deden op 1 juni toen ds. Avivan Boissevain Diede Michael Johannes van Bodegraven, Yfke Stientje Gaeline Postma, Dirck Pieter de Leede en Germ Postma ten doop mocht houden. Ook de komende maanden kunt u zelf elke zondag weer ervaren wat geloven in het hart van Amsterdam ten volle betekent. Als u tussendoor op vakantie gaat: geniet er van. Maar ik weet zeker dat u, net als ik, er niet aan ontkomt om op zondag tegen half elf even te denken: nu luiden ze de klokken van de Wester. Ook al zijn die bergen nog zo mooi, ik zal blij zijn als ik weer thuis in Amsterdam ben. Tot ziens in de Wester! John Faasse voorzitter

5 Muziek in de Wester Nu de zomer is aangebroken, lijkt het soms alsof de wereld langzamer gaat draaien. Veel mensen zijn al met vakantie en veel vertrouwde elementen van ons leven vallen tijdelijk weg. Gelukkig zijn er elementen die bij ons blijven in onze Wester, zoals de eredienst op zondag en de concerten. Sterker nog, er komt nog meer bij: Geen dag zonder Bach, het Grachtenfestival, de lunchpauzeconcerten op alle vrijdagmiddagen en Bach en Reger op een aantal zaterdagen. Kom eens luisteren als u nog nooit bent geweest. Het publiek is afkomstig uit alle windstreken en er is een mooie verscheidenheid van generaties. Veel mensen komen wekelijks om de diverse solisten te horen. Graag wil ik even terugblikken op het afgelopen seizoen. Wat waren er veel mooie momenten! Veel dank aan Jos van der Kooy voor zijn ongelofelijke inzet voor zowel de erediensten als ook voor alles wat verder met muziek te maken heeft binnen de Wester. De leden van Cappella hebben hard gewerkt om hun koor bijdrage tijdens de diensten mogelijk te maken. Het najaarsconcert van de Cappella was niet alleen prachtig om te horen maar het werd tevens geweldig goed bezocht. Ook veel dank aan JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor. Prachtige cantates zijn uitgevoerd in het afgelopen seizoen. De nieuwe structuur binnen het koor en orkest heeft tot grote positieve veranderingen geleid. Ook veel dank aan het bestuur van het Westerkerkkoor voor zijn gedrevenheid en harde werk om deze veranderingen te kunnen realiseren. Jos en JanJoost, jullie passie en gedrevenheid wordt weerspiegeld in het resultaat. Musicus zijn is niet alleen een vak maar tevens een beroep. Jullie roeping binnen het beroep mogen wij ervaren. Daar zijn wij erg gelukkig mee. Ik zie nu al uit naar het nieuwe seizoen! Marian Jaspers Fayer ouderling In gesprek met de pastoraal ouderling In de kerkenraad is de afgelopen tijd de mogelijkheid genoemd van een paar vaste momenten in de maand waarop gesproken kan worden met een pastoraal ouderling. Dit, naast de contacten die er al zijn. De Westerkerk wil een geloofsgemeenschap zijn en zowel in ons geloof als in die gemeenschap gebeurt van alles. Daarover praat je ook met elkaar en soms heeft dat extra of bijzondere aandacht nodig. Dat kan in een pastoraal gesprek.

6 Gedachten, gevoelens en vragen die je in relatie tot je geloof en de geloofsgemeenschap van de Westerkerkgemeente of daar buiten bezig houden, kunnen gedeeld en geplaatst worden. Het pastoraat richt zich op verhelderen en bemoedigen, troosten en verrijking; het (her)vinden van de eigen verhouding tot God. Het pastoraat van onze gemeente wil nieuwsgierig en opmerkzaam zijn en met geloofs-en levensvragen in een veilige context met je spreken. Wil je gebruik maken van dit pastoraal contact, aarzel dan niet, je bent altijd welkom. Neem contact op met de bureaucoördinator van de Westerkerkgemeente ( ) of mail naar Onze vaste tijden zijn de eerste dinsdagavond van de maand van uur en de derde vrijdagmiddag van de maand van uur; locatie Westerkerk, tenzij anders afgesproken. Tot ziens, Jan van der Maas en Pauline van Riessen pastoraal ouderlingen Brief van Dr. Arjan Plaisier Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft brieven geschreven aan de plaatselijke gemeenten, de kerkenraden, de ambtsdragers, de classicale vergaderingen, de missionaire werkers en pioniers in onze kerk en de bisschoppen van rooms-katholieke kerkprovincies in Nederland. Deze brieven zijn bedoeld om het gesprek over en de bezinning op het ambt (ook het ambt van gemeentelid!) in onze kerk een nieuwe impuls te geven. De brief aan u als gemeentelid kunt u - net als alle andere brieven - vinden op Daar staan ook vragen die behulpzaam kunnen zijn bij onder andere de bezinning op uw ambt als gemeentelid. Uiteraard kunt u met vragen altijd bij één van de kerkenraadsleden terecht! Met vriendelijke groet, Rein Niesing scriba

7 Werkconferentie: Wijs met Grijs De kerngroep Pastoraat van De Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) organiseerde op vrijdagmiddag 16 mei een bijeenkomst in de Oranjekerk, 2 e Van der Helststraat. Omdat mensen tegenwoordig anders ouder worden en de ouderdom anders ervaren. Hoe dat anders er uitziet, blijkt niet eenvoudig te schetsen, dé oudere bestaat immers niet en hoe kom je dan tot een optimaler ouderenbeleid in de PKA en in je eigen wijkkerk? Het is de PKA wel toevertrouwd om in ieder geval de gedachtenvorming op gang te brengen: een degelijke inleiding van geestelijk verzorger Paul Mulders en zes flitspresentaties van wisselende relevantie. De inleiding ging over ouder worden als uitdaging en opdracht. Welke zin en betekenis staan in deze levensfase voorop, zijn we ons daarvan bewust en wat kunnen we dan voor de ander betekenen, wat hebben we de ander/elkaar te bieden? De flitspresentaties waren daarvan minder of meer een concrete uitwerking: de eerste over zeven ouderen die een eigen persbureau in de Bos en Lommer-buurt startten. De tweede behandelde een inloophuis voor mensen met beginnende dementie; de derde was een initiatief van de Oudekerkgemeente om maandelijks met de buurt zingevingbijeenkomsten te organiseren in verzorgingshuis Flesseman aan de Nieuwmarkt, waarin mensen naar elkaars verhalen kunnen luisteren. Interessant vonden wij ook de laatste twee presentaties vanwege het gemengde karakter van de activiteiten. De oudere wordt niet nadrukkelijk als apart of problematisch gezien. De eerste was van het Diaconaal Missionair Orgaan van de Protestantse Gemeente Utrecht (kerkelijke organen zijn sterk in barokke naambordjes) dat maatjes van alle leeftijden aan ouderen koppelt. De tweede betreft de Generatietafels waaraan mensen van jaar met elkaar eten en praten over levensvragen, georganiseerd door Zin in Zuid van de PKA. Het aardige van zo'n middag is dat je in korte tijd in een prettige, goed georganiseerde context veel ideeën krijgt aangeboden, je mening kunt aanscherpen over wat zin-vol is voor een kerkelijke gemeente in het algemeen en de Westerkerkgemeente in het bijzonder. Marian Jaspers-Fayer en Jan van der Maas ouderlingen

8 VAN DE MISSIONAIR VICARIS Een jaar is voorbij gegaan sinds ik vorig jaar begin juli ben begonnen met mijn werk als missionair vicaris in de Westerkerk. Als ik terugkijk op de afgelopen maanden is het eerste wat ik voor mij zie het Brandend Braambos. We zaten eromheen op de zaterdagen in de Adventstijd: mensen die kind aan huis zijn in de Westerkerk en mensen afkomstig uit allerlei windstreken van de stad, het land, de wijde wereld. Mensen die vertrouwd zijn met het geloof en mensen waarvan je hoopt dat ze geraakt worden door woorden die hen niet bekend zijn, maar hen verrijken op hun weg. Zo klonken de woorden uit de Bijbel en zo konden gedachten en vragen genoemd worden in stil en gesproken gebed. In de Adventstijd speelde Jos van der Kooy Adventskoralen van Bach, in de Veertigdagentijd was er veel ruimte voor bezinning in de stilte. De vragen en gedachten die bezoekers in de meest uiteenlopende talen aan het Gedachten en gebedenboek toevertrouwden namen we mee in onze gebed. Vervolgens zie ik ook mijn minder zichtbare werkplek voor me: het bureau in het Prinsenhuis. Daar schrijf ik de stukken voor Kerk in Mokum, bereid ik het bezoek voor van groepen uit binnen- en buitenland, die van alles willen weten over het werk van de Westerkerk. En in deze weken ben ik er bezig om het programma van de Westerwijs 2014/15 mee samen te stellen en o.a. het Westersymposium te organiseren. Bij al wat ik doe, realiseer ik mij dat het de bedoeling was geweest om nauw samen te werken met ds. Oosterwijk. Door haar afwezigheid vanwege ziekte in de afgelopen maanden heeft dat niet zo mogen zijn. Op het moment dat ik dit schrijf wacht zij op een ingrijpende operatie. Vol hoop op een goede afloop en een goed herstel, verheug ik me erop om straks samen in de Wester aan de slag te mogen gaan. Opdat mensen van heinde en ver, met hun eigen vragen en gedachten de weg naar de Wester mogen vinden. Cristina Pumplun missionair vicaris VAN DE DIACONIE Benefiet Vredesconcert Zondagmiddag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, in de Westerkerk Voor de 5e keer organiseert de Diaconie van de Westerkerk een benefiet Vredesconcert en ook dit keer staat de uitvoering daarvan in het teken van de jeugd.

9 Het Nieuw Amsterdams Kinderkoor zal de kinderopera Brundibár uitvoeren met maar liefst 95 kinderen onder begeleiding van piano. Het goede doel is de stichting Kids Rights (www.kidsrights.org). Brundibár vertelt, in een sterke muzikale taal, een ontroerend en spannend kinderverhaal waar doorzettingsvermogen en vertrouwen uit spreekt, met als thema de kleine verslaat de grote. De opera is een onomstotelijk bewijs voor de capaciteit van de mens om kracht en hoop te creëren via muziek en cultuur, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Hans Krása componeerde het stuk in 1938 op libretto van de schrijver, schilder, podiumontwerper en criticus Adolf Hoffmeister en het stuk was bedoeld als inzending voor een kinderopera-competitie, die plaats zou vinden in Praag. Vanwege de politieke situatie werd die competitie afgelast. De Jood Hans Krása werd naar Theresienstadt gedeporteerd. De nazi s gebruikten dit doorgangskamp om naar de buitenwereld de schijn op te houden dat concentratiekampen plekken waren waar de mensen het goed hadden. Het muziekleven in het kamp was bijzonder actief en in opdracht van de nazi s maakte hij op basis van het piano uittreksel van Brundibár, dat een vriend van hem meegesmokkeld had in zijn bagage, een nieuwe orkestversie van de opera. In het ensemble van die versie gebruikte Krása, om duidelijke redenen, zoveel mogelijk van de in het kamp aanwezige musici. Die versie zult u op 21 september horen. De kerkenraad en de diaconie vinden dat deze kinderopera aansluit bij hun missie om barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld te bevorderen en hebben daarom ook de stichting Kids Rights in Amsterdam gekozen als het goede doel. Wij hopen dat u deze uitvoering op zondagmiddag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, in uw agenda zet en ons de komende maanden wilt blijven steunen als ervoor zal worden gecollecteerd. Namens de diaconie, Karin van Dijkum diaken BERICHT OVER DE RESTAURATIE VAN DE WESTER Misschien bent u de afgelopen weken geschrokken toen u naar de Wester opkeek en u fel gekleurde natuurstenen ornamenten achter de steigerdoeken te voorschijn zag komen. Dacht u wellicht verwonderd, is dit de definitieve kleur?

10 Dan kan ik u gelukkig geruststellen. Het is de basislaag die erg geel en veel te nieuw oogt. De zoektocht naar de juiste kleur duurt al een aantal maanden en gaat nog steeds verder. De kleur die uiteindelijk uit tientallen kleuren bij bewolkte hemel geselecteerd was, bleek veel te fel toen de zon er recht op stond. Dichtbij was de bouwcommissie enthousiast maar vanaf de straat gezien weer niet. Deze weken valt de definitieve keuze. De schilders hoeven echter niet stil te zitten en werken hard door aan de herstelwerkzaamheden van de hoge vensters. Verder is het loodwerk af, de dakleien zijn waar nodig vernieuwd, de dakkapellen zijn geschilderd en het metselwerk is steen voor steen nagekeken. Het zal nog tot na de bouwvakantie duren maar dan wordt de steiger echt verplaatst naar de Westermarkt en krijgt u de totaal vernieuwde oost- en noordgevel te zien, waar wellicht ook úw steen is ingemetseld. Namens de bouwcommissie, Floor Keijzer architectuurhistorica METSEL EEN STEEN, RED DE WESTER Om de Westerkerk weer helemaal fit en vitaal te krijgen is de restauratie in volle gang. We hebben op 21 juni dan ook al weer de vierde Metseldag gehad. Zo n 45 deelnemers zijn tot nu toe met hun geliefde, kinderen en/of kleinkinderen de steigers op gegaan om hun eigen steen in de muur van de Wester te metselen. Hun stenen hebben zo een speciaal plekje aan de noord- of de oostzijde van de kerk gekregen.

11 Dat klinkt misschien bescheiden maar het is in vele opzichten een wezenlijke bijdrage aan de metselactie en aan het behoud van onze mooie kerk. Vooral omdat we na de zomermaanden in volle gang verder gaan metselen aan de kant van de Westermarkt. Daar zijn de muren het meest aangetast door het zoute water uit de gracht dat 400 jaar geleden gebruikt is voor het metselwerk. We hebben nu 250 deelnemers. Na de zomer liggen hun stenen klaar en kan er weer gemetseld worden. We krijgen heel veel enthousiaste reacties. Door mee te doen met de actie beseffen veel deelnemers dat ze daadwerkelijk meebouwen en zo het behoud van de Westerkerk mogelijk maken. Maar ook bijna alle deelnemers realiseren zich dat ze hun liefde of relatie op deze manier kunnen bezegelen en vereeuwigen. Bij elke steen hoort op deze manier een mooi ontroerend verhaal. We doen dan ook alle moeite om er een mooie herinnering van de maken voor de deelnemers. Voor iedereen maken we twee stenen. Die zijn, hoe gek dat ook klinkt, uniek: wie meedoet mag zelf kiezen wat er letterlijk in de steen gebakken wordt. Eén steen wordt gemetseld. De andere krijgen de deelnemers mee naar huis, met een verklaring dat zij het andere exemplaar in de muur van de Westerkerk hebben geplaatst. Alle stenen dienen ter vervanging van oude aangetaste bakstenen. Als de deelnemers de steiger op gaan om te metselen dan bewijzen ze ons dus ook daadwerkelijk een dienst. De baksteen doet er toe, dat moge duidelijk zijn. Voor ons en voor u. Doet u dus mee, we hebben nog veel deelnemers nodig. Doe een steen cadeau aan uw ouders, kinderen of verre neef. Zet er de naam van uw partner en uzelf in. Kijk op voor meer informatie.

12 AMNESTY INTERNATIONAL In juli en augustus komt de Amnesty schrijfgroep niet bij elkaar. De eerst volgende schrijfavond is op woensdag 3 september. Wij schrijven van uur tot uur in het Prinsenhuis, Prinsengracht 277 B, bel Grote Zaal. Voorbeeldbrieven en achtergrondinformatie liggen klaar en postzegels zijn bij mij tegen kostprijs verkrijgbaar. Graag tot 3 september! Nicolette Besemer TREF.MAALTIJD Even er tussenuit!? Wij hopen dat vele gemeenteleden daar de komende maanden aan toe zullen komen. Maar ga a.u.b. niet allemaal tegelijk want dan wordt het zo stil bij de zondagochtenddiensten. En worden onze organisten solisten, want juist het zingen met velen is zoveel meer genieten. Onze kookbrigade is in juni nog een middag bij elkaar geweest om het seizoen 2013/2014 te evalueren, voordat de rust maand juli er aan komt. Vanuit deze gezamenlijke bijeenkomst is ook het jaarverslag gedistilleerd, dat onze verantwoording is naar de kerkenraad toe. Verder is er een enigszins nieuwe groepsindeling ontstaan: Groep 1: Groep 2: Gea van Gelder Bram de Rooij Hélène Bogerman Jan Peter van Bodegraven Janet Dijk Elsbeth Smit Rita Lijftogt Roelie Punt Jaap Smit en Jan Lijftogt zijn de vaste tafeldekkers, zoals Jacomijn Feenstra en Eddy Huiskes afwassen, bijgestaan door de groep die niet kookt. Jan Punt blijft gastheer.jaap Smit is tevens kassier en verzorgt de specialiteiten voor eventuele vegetariërs. We zoeken eigenlijk nog een jonge kracht, die bereid is om 1 x per maand na de maaltijd vanaf uur tot ongeveer uur ons te verlichten bij het aan kant maken van de afwas en het op orde brengen van de Prinsenhuis-zaal. De tijd gaat snel en nog maar een maandje en u kunt zich weer aanmelden voor de start van het nieuwe seizoen op woensdag 20 augustus.

13 U kunt zich aanmelden via ons secretariaat, telefoon: vanaf 12 augustus tussen en uur. Aanvang van de maaltijd is uur. Wij ontvangen u graag met een kopje thee vanaf half zes. Bijdrage in de kosten is 5,- euro p.p. Een hartelijke groet, namens ons hele team, Jan C. Punt gastheer PS: wanneer u na aanmelding onverhoopt niet kunt komen, geef dat dan even door. Dan wordt er niet onnodig ingekocht. BERICHT VANUIT DE WESTERWINKEL Het is dezer dagen, zoals elke zomer, in de Wester en dus ook in de Westerwinkel gezellig druk. Honderden toeristen passeren in de zomermaanden dagelijks de Westerkerk en velen komen binnen: om het graf van Rembrandt te zoeken, vóór of na het beklimmen van de toren, nieuwsgierig om te zien hoe het gebouw er van binnen uit ziet. In de Westerwinkel kunnen ze vervolgens terecht voor een aandenken aan de kerk en aan Amsterdam, voor aanzichtkaarten, souvenirs, Cd s en boeken. Maar de winkel heeft ook haar vaste klanten die weten dat ze hier een keur aan boeken kunnen vinden op het gebied van geloof, bezinning en theologie. We proberen de meest actuele titels op die gebieden voorradig te hebben. Als een boek is aangekondigd of gerecenseerd in de krant, dan is het toch aardig als u in de Wester erin kunt kijken of het wat voor u is. Zo werden voor de Nacht van de theologie, die op 21 juni jl. in de Rode Hoed werd gehouden, drie titels genomineerd voor de Theologie Publicatieprijs De genomineerden lagen al enkele weken daarvoor in de Westerwinkel: De berg van de ziel (Christa Anbeek/Ada de Jong), God bewijzen (Stefan Paas/Rik Peels), Zo zou je kunnen geloven (Maarten Wisse). De jury vond het lastig om één winnaar aan te wijzen: beide eerstgenoemde titels kregen de prijs toegekend. Nieuwsgierig geworden? U kunt er in de Westerwinkel voor terecht. Tenslotte: nu wij al zo lang en ook nog de komende maanden onze predikant, ds. Fokkelien Oosterwijk, in ons midden moeten missen, is het bijzonder fijn dat er in de Westerwinkel nog enkele állerlaatste exemplaren van haar boek over de Bijbel verkrijgbaar zijn: De bijbel in een Notendop ( 9,95). En voor wie deze zomer wil zingen op bergen en in dalen is er haar bundel liederen Zingen in zonlicht ( 12,95).

14 Van harte wensen wij u allen een goede zomer toe! Wees welkom - doordeweeks en op zondag - in de Westerwinkel! Cristina Pumplun UIT IN DE WESTER Lunchpauzeconcerten Westerkerk uur, toegang vrij vrijdag 4 juli Gert van Hoef, orgel vrijdag 11 juli Andries Groeneveld, trompet, Piet Groeneveld, orgel dinsdag 15 juli Concert ter ere van de geboortedag van Rembrandt van Rijn - Jaap Jan de Rooij, orgel vrijdag 18 juli Ines Schüttengruber, orgel vrijdag 25 juli Ines Schüttengruber, orgel vrijdag 1 augustus Harmen Trimp, orgel vrijdag 15 augustus Jeroen Koopman,orgel vrijdag 22 augustus Evan Bogerd, orgel vrijdag 29 augustus Ingeborg van Dokkum, orgel vrijdag 5 september Anco Vahl, orgel Wynstones School Chamber Choir, Engeland zaterdag 12 juli, uur, toegang vrij Dirigent: Caroline Thompson Ze zingen werken van Tavener, Haydn, Bach en Jenkins Geen dag zonder Bach Toelichting uur, concert uur, toegang vrij maandag 4 augustus Marian Jaspers Fayer, fluit, Jos van der Kooy,orgel dinsdag 5 augustus Ingeborg van Dokkum, orgel woensdag 6 augustus Alexander de Bie, orgel, Jos van der Kooy,orgel donderdag 7 augustus Alexander de Bie, orgel, Jos van der Kooy,orgel vrijdag 8 augustus Evan Boogerd, orgel zaterdag 9 augustus Jos van der Kooy, orgel

15 Grachtenfestival zaterdag 16 augustus t/m donderdag 21 augustus, uur, toegang vrij Jos van der Kooy, orgel m.m.v. solisten van het Prinses Christina Concours Bach & Reger Concerten op zaterdag van tot uur door Dirk Jan Versluis, orgel. Toegang vrij. Dirk Jan Versluis combineert de zeven monumentale koraalfantasieën van Max Reger met kamermuzikale orgelwerken van Bach. zaterdag 5 juli: Wie schön leucht't uns der Morgenstern zaterdag 2 augustus: Straf' mich nicht in deinem Zorn zaterdag 6 september: Alle Menschen müssen sterben CAPPELLA WESTERKERK Dirigent: Jos van der Kooy Organist: Harmen Trimp Nieuwe leden zijn hartelijk welkom! De Cappella heeft in de maanden juni, juli en augustus zomervakantie. Maandag 1 september om uur beginnen de repetities weer. Als u mee wilt zingen kunt u zich nu al aanmelden bij Jos van der Kooy via of De Cappella zingt werken van onder andere Bach, Mozart, Mendelssohn, Britten en Rutten. Ook fungeert het koor als ondersteuning van de gemeente bij het zingen van bekende en nieuwe liederen. GRAVEN EN BEGRAVEN Mr. Cornelis Munter Mr. Cornelis Munter is geboren in 1652 te Amsterdam, overleden op 13 november 1708 te Amsterdam en begraven in de Westerkerk graf 47 M. Hij was de zoon van Joan Munter en Margaretha Geelvinck. Cornelis Munter studeerde rechten in Leiden en promoveerde tot doctor in de rechten. In 1678 trouwde hij met Maria Piso, dochter van Willem Piso, bewindvoerder van de West Indische Compagnie. Maria is eveneens begraven in graf 47 M.

16 Het echtpaar kreeg zeven kinderen, die allen in de Westerkerk zijn gedoopt. Tussen 1692 en 1698 bewoonde Cornelis Munter het Huis Bartolotti en verhuisde daarna naar de Keizersgracht , een groot huis met daarnaast een pak- en koetshuis. Carrière: 1676 Secretaris op het stadhuis en kapitein in de schutterij Bewindhebber van de West Indische Compagnie en directeur van de Sociëteit van Suriname Lid van de Vroedschap van Amsterdam Afgevaardigde naar Den Haag Burgemeester van Amsterdam Commissaris bij de Hortus Botanicus in Amsterdam Lid van de Raad in de Admiraliteit. Bronnen: Gemeente Archief Amsterdam, Wikipedia Jaap Smit Kerkrentmeesters: NL47 RABO Collecterekening: NL51 RABO Stichting Vrienden Westerkerk: NL30 RABO Diaconie Westerkerk: NL46 INGB Kunstcentrum (Westerkerkkoor): NL04 INGB

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN

GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN Zie de mens ets van Rembrandt GERECHTELIJKE DWALING IN HET PROCES TEGEN JEZUS VAN NAZARETH MR.J.M.WESTSTEIJN EEN ZEER INDRINGEND VERHAAL MET GROTE BETEKENIS VOOR DE WERELD- EN KERKGESCHIEDENIS.DE INLEIDER

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

herkenbaar en present

herkenbaar en present Protestantse Kerk Den Haag herkenbaar en present Visiedocument 2017-2020 Protestantse Gemeente te s-gravenhage I nleiding De Protestantse Kerk in Den Haag wil de komende jaren herkenbaar present zijn in

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant)

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Zondag 8 mei 2016 Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Ouderling: Pieter van der Wulp Diaken: Ineke Pufflijk Organist: Bram Brandemann Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers 2 Als het orgel zwijgt

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

ProtestantseGemeente Boxmeer

ProtestantseGemeente Boxmeer Beste mensen, ProtestantseGemeente Boxmeer Praatjes van de predikant Nr 2 december 2012 Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend predikant. Intussen heb ik van velen van u het e-mailadres

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die 22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde: 24 Doe alle moeite om door

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Trouw zijn in de onrechtvaardige mammon

Trouw zijn in de onrechtvaardige mammon Achtste zondag van de Zomer TUINDORPKERK - UTRECHT 11 augustus 2013 (Jan Luyken, 1649-1712) Ga gauw zitten en schrijf: vijftig Trouw zijn in de onrechtvaardige mammon voorganger: dr. Roelf Haan organist:

Nadere informatie

Benieuwd naar concerten & evenementen in De Bolder? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Evenementenkalender Vivium De Bolder

Benieuwd naar concerten & evenementen in De Bolder? Kies. foto 2. Kies. foto 1. Kies. foto 3. Evenementenkalender Vivium De Bolder Evenementenkalender Vivium De Bolder Kies foto 2 Kies foto 1 Kies foto 3 en Najaar winter 2017 Benieuwd naar concerten & evenementen in De Bolder? Vivium helpt u verder Concerten & evenementen > De Bolder

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

In de peiling. Nieuwsbrief no. 7 schooljaar: datum: 02 december 2016

In de peiling. Nieuwsbrief no. 7 schooljaar: datum: 02 december 2016 In de peiling Nieuwsbrief no. 7 schooljaar: 2016 2017 datum: 02 december 2016 Agenda 05 december : Sinterklaas met Windkracht 10 16 december : Peiling nr. 8 23 december : Kerstviering in de groepen op

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING juli 2016 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 10 AFLEVERING 252 29 juli 2016 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Reactie Nederlandse Bisschoppenconferentie

Nadere informatie

zondag 28 augustus 2016

zondag 28 augustus 2016 ORDE VAN DIENST zondag 28 augustus 2016 Voorganger: Alex van Heusden Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Jannie Verhage Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september uur Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen zondag 17 september 2017 10.30 uur Thema: Met open armen! voorgangers organist m.m.v. de Band : ds. Ton van Vliet Marie Hansen - Couturier : Eric Voet :

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Tref. MAANDBLAD NR 419 JUNI 2014

Tref. MAANDBLAD NR 419 JUNI 2014 Tref. MAANDBLAD NR 419 JUNI 2014 Redactie: ds. F.W. Oosterwijk, Cristina M. Pumplun, Elka Bak Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam - Tel: 020 624 77 66 info@westerkerk.nl - www.westerkerk.nl AGENDA zondag

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 28 mei 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 28 mei 2017 ORDE VAN DIENST zondag 28 mei 2017 BEVESTIGING VAN PAULINE HAGEMEIJER ALS OUDERLING MET BIJZONDERE OPDRACHT COMMUNICATIE EN AFSCHEID VAN MARIANNE PIEK-DEN HARTOG ALS PASTORAAL OUDERLING Voorganger: Ds.

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

HOORzaken december 2010 Kersteditie

HOORzaken december 2010 Kersteditie HOORzaken december 2010 Kersteditie Nog iets meer dan een week en dan is het al weer 2011. Het gaat snel dit jaar, vindt u ook niet? Ik aarzel al een paar dagen: ga ik nog even volle kracht vooruit om

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie