BRANDHOUTCARROUSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANDHOUTCARROUSEL 2015-2016"

Transcriptie

1 1 BRANDHOUTCARROUSEL Bosgroep Groene Corridor vzw Regionaal Landschap Groene Corridor vzw

2 2 Toelichting Bosgroep Groene Corridor vzw en Regionaal Landschap Groene Corridor vzw wensen samen brandhoutloten te verkopen als lasthebber in opdracht van eigenaars uit de werkingsgebieden van beide organisaties. Bosgroep Groene Corridor vzw (BGGC) is een vereniging van een 200-tal boseigenaars uit de regio Affligem-Zaventem. We helpen onze leden met o.a. gratis advies, opleidingen over bosbeheer en hulp bij houtverkopen. Regionaal Landschap Groene Corridor vzw (RLGC) is een vereniging die werkt aan landschapsherstel in de regio Asse- Zaventem. Door het opstellen van deze catalogus trachten BGGC en RLGC vraag en aanbod van brandhout beter op elkaar af te stemmen. Het brandhout is afkomstig van een duurzaam beheer van bossen en landschappelijk waardevolle elementen. Algemene verkoopsvoorwaarden Art.1: Deze verkoop betreft verschillende loten hout van uiteenlopende houtsoorten, op stam of reeds gezaagd. Art.2: Deze verkoop verloopt volgens een aantal algemene voorwaarden. Voor een aantal loten kunnen bovenop deze algemene voorwaarden ook bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. De bijzondere voorwaarden krijgen in dit geval altijd voorrang op de algemene voorwaarden. Art.3: Door deel te nemen aan deze verkoop en te bieden op deze loten geeft de koper te kennen deze verkoopsvoorwaarden aandachtig te hebben gelezen en te erkennen. Art.4: De bosgroep (BGGC)/het regionaal landschap (RLGC) treedt in deze verkoop op als lasthebber. Art.5: De loten worden onderhands verkocht aan de vooraf vastgelegde prijs. De eerste geïnteresseerde die de gevraagde prijs biedt, krijgt het lot voorlopig toegewezen. Deze bieding gebeurt bij voorkeur via gericht aan de contactpersoon (zie bijzondere voorwaarden). Bij voldoende bod ontvangt u het rekeningnummer van de betrokken eigenaar. Het lot wordt pas definitief toegewezen van zodra de koper een afschrift van betaling aan de contactpersoon kan voorleggen. Indien de betaling niet binnen de tien kalenderdagen na voorlopige toewijzing geschiedt, staat het BGGC en RLGC vrij om de loten toe te wijzen aan andere geïnteresseerden. Gratis loten worden onmiddellijk toegewezen na contactname en verplicht terreinbezoek. Art. 6: Op de biedingen zal geen BTW, noch bijkomende kosten worden aangerekend. Art. 7: De BGGC/RLGC kan -in overleg met de (bos)eigenaar- één of meerdere loten inhouden zonder dat hiervoor een reden dient opgegeven te worden.

3 3 Art. 8: De loten zullen worden toegewezen zoals ze werden bekendgemaakt, zonder waarborg van het aantal bomen, noch het volume. Wij bevelen ten stelligste aan om vooraf zelf op terrein een concrete inschatting te maken van het volume, de bereikbaarheid en de afbakening van de loten. Art. 9: Enkel de gemerkte bomen met oranje, gele of witte verf mogen worden afgezaagd tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden. Art.10: Toekomstbomen aangeduid met blauwe verf mogen in geen geval worden gekapt noch worden beschadigd. Art.11: Het merkteken moet op de boom blijven zolang die in het bos is. Art.12: Alle kroonhout dikker dan 5 cm diameter dient door de koper geruimd te worden. Het kleine takhout (< 5 cm diameter) mag blijven liggen, maar moet wel van de wegen, dreven en grachten verwijderd worden. In percelen waar het gaat om hakhoutbeheer dient het kroonhout worden opgehoopt. Niet op de stobben! Art.13: De koper dient de nodige maatregelen te nemen om de bomen in de gewenste richting te doen vallen, zodat geen of minimale schade wordt veroorzaakt aan de voorbehouden bomen, aanplantingen en te sparen natuurlijke zaailingen. De ontschorsing van voorbehouden bomen wordt in principe aangerekend aan 7,5 per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan. Voor te vermijden schade aan verjonging zal ook een schadevergoeding worden aangerekend. Art.14: De koper is verplicht alle voorbehouden bomen en struiken onaangeroerd te laten. Wanneer te sparen bomen gebroken of omgeworpen zijn, moet de koper ze ter plaatse laten liggen en onmiddellijk de contactpersoon waarschuwen. Ook dode nietaangeduide bomen mogen niet gekapt worden. Art.15: Er mogen geen verkochte bomen op stam achterblijven. De bomen dienen op een maximumhoogte van 10 cm boven het maaiveld worden afgezaagd. Art.16: Slechts na voorafgaandelijke schriftelijke toelating ( ) van de contactpersoon is het toegestaan om voor het uitslepen van de boomstammen of het uitvoeren van het gezaagde hout gebruik te maken van een tractor of andere exploitatiemachines. Art.17: Als de koper hout wil ruimen over aangrenzende terreinen, moet hij zelf met de eigenaar(s) in kwestie tot een overeenkomst komen. Art.18: De koper is aansprakelijk voor alle schade die bij de velling en ruiming zou toegebracht worden aan de goederen van de verkoper of van derden. Indien door de werken materiële schade is ontstaan (bv: aan de uitweg, de omheiningen, de bodem, de aangrenzende percelen, etc), dan is de koper zonder verwijl gehouden tot het herstel in natura of het betalen van een schadevergoeding. De verkoper mengt zich niet in de geschillen die als gevolg van de exploitatie zouden ontstaan tussen de koper en derden. Art.19: De velling en ruiming (tot buiten het bos) mag starten na de verkoop en moet beëindigd zijn op 31 augustus 2016 tenzij het in de bijzondere voorwaarden anders is vermeld. In de periode tussen 1 april en 30 juni 2015 (schoontijd) mag in sommige loten niet gewerkt worden. Indien de werken niet beëindigd zijn binnen de

4 4 gestelde termijn, komt het verkochte hout terug toe aan de eigenaar onverminderd een eventuele schadevergoeding. Art.20: Voorafgaand aan de start van de werken dient de koper de loten te bezichtigen samen met de contactpersoon of zijn afgevaardigde. Als u de velling of ruiming aanvangt of hervat, dient u de bosgroep of de verkoper daarvan minstens 3 werkdagen vooraf te verwittigen. Art.21: Bij het terreinbezoek voorafgaand aan de start van de werken bekomt u een aankoopbewijs van de contactpersoon. U dient dit aankoopbewijs steeds bij u te hebben als u aan het werk bent. Dit document moet op elke vraag van de boswachter/natuurinspectie/gemeentepolitie kunnen voorgelegd worden. Art.22: De contactpersoon kan steeds bijkomende bindende richtlijnen geven tijdens de werken of de activiteiten tijdelijk stil leggen indien de omstandigheden dit vereisen. Hij/Zij wordt erkend als deskundige bij eventuele discussies. Art.23: Op zon- en feestdagen mag niet worden gewerkt in het bos. Art.24: Het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden kan leiden tot uitsluiting van volgende houtverkopingen. Indien u interesse heeft in één of meerdere loten gelieve de contactpersoon opgenomen in de bijzondere verkoopsvoorwaarden te contacteren: contactpersonen: Telefoonnr: 02/ Adres: Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde

5 5 Overzichtstabel Brandhoutcatalogus lotnr locatie boomsoort prijs status 1 Zemst populier, berk 120,00 2 Kampenhout berk, schietwilg 120,00 verkocht 3 Dokkene zwarte els 200,00 4 Opwijk zwarte els 100,00 5 Kampenhout wilg, berk 150,00 verkocht 6 Zemst esdoorn, es, zwarte els 10/stère 7 Kampenhout zwarte els 120,00 8 Kampenhout zwarte els 120,00 9 Asse knotwilg gratis 10 Asse knotwilg gratis 11 Grimbergen knotwilg gratis 12 Zemst knotwilg gratis 13 Meise knotwilg gratis

6 6 Beschikbare loten en Bijzondere verkoopsvoorwaarden Lot 1 Heidehof (Zemst) Samenstelling: Populier, berk, es en zwarte els. De bomen werden gemarkeerd met oranje verf. Inschatting volume (indicatief, niet opgemeten): / Kostprijs: 120 Ligging: Buntgrasstraat, Zemst, Toegang via jonge aanplanting (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Geertrui Dehandschutter 1. De schoontijd is van toepassing op dit lot. Er kan niet worden gewerkt van 01/04/ /06/ Na de ruiming mogen geen takken in het water overblijven. Lot 2 Vossekot (Steenokkerzeel) verkocht Lot 3 Dokkene (Opwijk) Samenstelling: Es, zwarte els Inschatting volume: / Kostprijs: 200 Ligging: Dokkene, toegang via t Kintstraat, Opwijk (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Geertrui Dehandschutter Het lot betreft het onderhout in het bos. De populieren zijn niet inbegrepen in de verkoop. De verkochte bomen zijn niet gemarkeerd. De grenzen van het lot zijn gemarkeerd met witte verf. Als voorbeeld werden enkele bomen gemarkeerd met oranje stip. De bomen moeten worden geveld in de winterperiode vanaf 16/11/2015 tot 30/03/2016. Breuklijsten dienen in een schuin aflopend vlak worden bijgezaagd. Het ruimen kan in de zomer gebeuren. De schoontijd is van toepassing op dit lot. Er kan niet worden gewerkt van 01/04/ /06/2016.

7 7 Lot 4 Diepenbroek (Opwijk) Samenstelling: Es, zwarte els Inschatting volume: / Kostprijs: 100 Ligging: Diepenbroek,Opwijk (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Geertrui Dehandschutter De verkochte bomen zijn aangeduid met gele verf Lot 18: gele stippen Bomen zonder markering zijn niet inbegrepen en mogen niet worden beschadigd. De schoontijd is van toepassing op dit lot. Er kan niet worden gewerkt van 01/04/ /06/2016. Lot 5 Bergse heide (Kampenhout) verkocht Lot 6 Impel (Zemst) Samenstelling: Es, esdoorn, zwarte els,etc. Inschatting volume: 121m³ Kostprijs: 10/ stère Ligging: Grimbergsesteenweg (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Eigenaar T. Schmitz: 0477/ De verkochte bomen zijn aangeduid met oranje diagonale strepen. De schoontijd is van toepassing op dit lot. Er kan niet worden gewerkt van 01/04/ /06/2016 Andere overeen te komen met eigenaar

8 8 Lot 7 Hellebos ( Kampenhout) Samenstelling: zwarte els Inschatting volume: 4 m³ Kostprijs: 120 Ligging: Hellebosstraat (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Geertrui Dehandschutter De verkochte bomen zijn aangeduid met witte verfstippen. De schoontijd is van toepassing op dit lot. Er kan niet worden gewerkt van 01/04/ /06/2016 De aanplanting met zomereik mag niet worden beschadigd bij de werken. Lot 8 Hellebos ( Kampenhout) Samenstelling: zwarte els Inschatting volume: 4 m³ Kostprijs: 120 Ligging: Hellebosstraat (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Geertrui Dehandschutter De verkochte bomen zijn aangeduid met oranje verfstippen. De schoontijd is van toepassing op dit lot. Er kan niet worden gewerkt van 01/04/ /06/2016 De aanplanting met zomereik mag niet worden beschadigd bij de werken.

9 9 Lot 9 De Wandeler (Asse) Samenstelling: 100% knotwilg, kostprijs gratis Inschatting volume is indicatief: 10 à 15 m³ Kostprijs: gratis (brandhout mee te nemen, klein hout op aangeduide plaatsen op te stapelen). Ligging: In een houtwal op talud, langsheen voetweg, vertrekkend naast veeartspraktijk De Wandeler (Gentsesteenweg 245, Asse) (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Hans De Wandeler 0475/ Alle aanwezige knotbomen in de houtwal moeten vakkundig geknot worden / terug in hakhout worden gezet (knot tegen de grond). Brandhout wordt gratis meegenomen, het takkenhout wordt opgeruimd en opgehoopt op de vooraf aangeduide locaties. Bezichtiging: de knotbomen staan op privé-grond, maar zichtbaar vanop de openbare veldweg startend naast de veearts-praktijk De Wandeler. Bij interesse dient contact opgenomen te worden met eigenaar. Einddatum werken: De werken moeten beëindigd zijn tegen 31/03/2016 Lot 10 Schots (Asse) Samenstelling: 100% knotwilg, kostprijs gratis Inschatting volume is heel indicatief: > 20 m³ Kostprijs: gratis (brandhout mee te nemen, klein hout op aangeduide plaatsen op te stapelen). Ligging: weiland op privé-eigendom. Het perceel is toegankelijk langs de openbare weg en is gelegen in Mollemseweg, tegenover huisnummer 70, 1730 Asse (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Liliane Schots 0473/ Alle aanwezige (knot)bomen (100-tal, >10jaar, nog nooit genknot) moeten vakkundig geknot worden. Brandhout wordt gratis meegenomen, het takkenhout wordt opgeruimd en opgehoopt op de vooraf aangeduide locaties. Bezichtiging: de knotbomen staan op privé-grond, Bij interesse dient contact opgenomen te worden met eigenaar. Einddatum werken: De werken moeten beëindigd zijn tegen 31/03/2016

10 10 Lot 11 Turcksin (Grimbergen) Samenstelling: 100% knotwilg, kostprijs gratis Inschatting volume is indicatief: 5 à 10 m³ Kostprijs: gratis (brandhout mee te nemen, klein hout op aangeduide plaatsen op te stapelen). Ligging: op privé-eigendom, Daalstraat 178 Grimbergen. 2 knotwilgen langsheen straatkant, enkele knotwilgen in achterliggend weiland (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Ria Turcksin 02/ / Alle aanwezige knotbomen moeten vakkundig geknot. Brandhout wordt gratis meegenomen, het takkenhout wordt opgeruimd en opgehoopt op de vooraf aangeduide locaties. Bezichtiging: de knotbomen staan op privé-grond, maar zichtbaar vanop de openbare weg (Daalstraat 178 of langsheen achterliggende veldweg Lintbaan). Bij interesse dient contact opgenomen te worden met eigenaar. Einddatum werken: De werken moeten beëindigd zijn tegen 31/03/2016 Lot 12 De Pooter (Zemst) Samenstelling: 100% knotwilg, kostprijs gratis Inschatting volume is indicatief: 10 à 15 m³ Kostprijs: gratis (brandhout mee te nemen, klein hout op aangeduide plaatsen op te stapelen). Ligging: op privéterrein, achterliggende tuin/weide (perceelsrand) Weverstraat 106, Zemst (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Ronny De Pooter 0477/ Alle aanwezige knotbomen moeten vakkundig geknot. Brandhout wordt gratis meegenomen, het takkenhout wordt opgeruimd en opgehoopt op de vooraf aangeduide locaties. Bezichtiging: de knotbomen staan op privé-grond. Bij interesse dient contact opgenomen te worden met eigenaar. Einddatum werken: De werken moeten beëindigd zijn tegen 31/03/2016

11 11 Lot 13 Willems - Verhaeghe (Meise) Samenstelling: 100% knotwilg, kostprijs gratis Inschatting volume is indicatief: 5 à 10 m³ Kostprijs: gratis (brandhout mee te nemen, klein hout op aangeduide plaatsen op te stapelen). Ligging: op privéterrein, achterliggende tuin/weide (perceelsrand) Brussegemsesteenweg 41, 1861 Meise (zie kaart in bijlage) Contactpersoon: Lieve Verhaeghe 02/ Alle aanwezige knotbomen moeten vakkundig geknot. Brandhout wordt gratis meegenomen, het takkenhout wordt opgeruimd en opgehoopt op de vooraf aangeduide locaties. Bezichtiging: de knotbomen staan op privé-grond. Bij interesse dient contact opgenomen te worden met eigenaar. Einddatum werken: De werken moeten beëindigd zijn tegen 31/03/2016

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Brandhoutcarrousel 20 Lot 12/2015

21 21

BRANDHOUTCARROUSEL

BRANDHOUTCARROUSEL BRANDHOUTCARROUSEL 2016-2017 Bosgroep Groene Corridor vzw Regionaal Landschap Groene Corridor vzw Toelichting Bosgroep Groene Corridor vzw en Regionaal Landschap Groene Corridor vzw wensen samen brandhoutloten

Nadere informatie

BRANDHOUTCARROUSEL

BRANDHOUTCARROUSEL 1 BRANDHOUTCARROUSEL 2015-2016 Bosgroep Groene Corridor vzw Regionaal Landschap Groene Corridor vzw 2 Toelichting Bosgroep Groene Corridor vzw en Regionaal Landschap Groene Corridor vzw wensen samen brandhoutloten

Nadere informatie

De verkoping gebeurt bij inschrijving onder gesloten omslag. Een prijs inschrijven kan op bijgevoegd model van inschrijving (bijlage 3).

De verkoping gebeurt bij inschrijving onder gesloten omslag. Een prijs inschrijven kan op bijgevoegd model van inschrijving (bijlage 3). Uw contactpersoon: Sam Vandeghinste Tel: 057 23 08 54 GSM: 0499 56 59 70 2 augustus 2010 Betreft: Brandhoutverkoop in het Hellebos Anzegem/Ingooigem Beste brandhoutkopers, De Bosgroep IJzer en Leie organiseert

Nadere informatie

BRANDHOUTVERKOPING: PARK VAN LOPPEM 2015

BRANDHOUTVERKOPING: PARK VAN LOPPEM 2015 BRANDHOUTVERKOPING: PARK VAN LOPPEM 2015 DATUM en UUR: Vrijdag 18 december 2015 om 9u00 Locatie: Gemeentehuis Zedelgem, Vergaderzaal 2 de verdiep, Snellegemsestraat 1, Zedelgem De gemeente Zedelgem organiseert

Nadere informatie

BRANDHOUTVERKOOP. Bosgroep Antwerpen Noord vzw. 26 oktober 2017

BRANDHOUTVERKOOP. Bosgroep Antwerpen Noord vzw. 26 oktober 2017 Toewijzing van de loten: BRANDHOUTVERKOOP 26 oktober 2017 Aantal loten: Ligging van de loten: 12 loten Essen, Schilde, Schoten en Zoersel Hoe verloopt de brandhoutverkoop? In tegenstelling tot voorgaande

Nadere informatie

op zaterdag 7 november 2015 in de tabaksschuur, Veenseweg 8 Amerongen start veiling 13.00 strikt (kijkdag 31 oktober)

op zaterdag 7 november 2015 in de tabaksschuur, Veenseweg 8 Amerongen start veiling 13.00 strikt (kijkdag 31 oktober) op zaterdag 7 november 2015 in de tabaksschuur, Veenseweg 8 Amerongen start veiling 13.00 strikt (kijkdag 31 oktober) biednummers te verkrijgen in de tabaksschuur Schema veiling op 7 november Tijdsaanduiding

Nadere informatie

Brandhoutverkoop. Bosgroep Antwerpen Zuid vzw. 13 oktober u30

Brandhoutverkoop. Bosgroep Antwerpen Zuid vzw. 13 oktober u30 Toewijzing van de loten: Brandhoutverkoop 13 oktober 2017 19u30 Aantal loten: Ligging van de loten: 17 loten op 12 locaties Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, Nijlen, Puurs, Ranst en Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 30-11-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Antwerpse Kempen Domeinen Domein de Renesse 1 CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): Het hout dat wordt

Nadere informatie

HOUT- VEILING. veiling: zaterdag 12 november kijkdag: zaterdag 5 november. Kachelhout voor particulieren CATALOGUS 2016

HOUT- VEILING. veiling: zaterdag 12 november kijkdag: zaterdag 5 november. Kachelhout voor particulieren CATALOGUS 2016 CATALOGUS 2016 veiling: zaterdag 12 november kijkdag: zaterdag 5 november HOUT- VEILING Kachelhout voor particulieren LOCATIE: Tabaksschuur, Veenseweg 8, Amerongen TIJDSTIP: 13.00 17.00 uur Veilingschema

Nadere informatie

HOUTVEILING. veiling: zaterdag 11 november kijkdag: zaterdag 4 november. Kachelhout voor particulieren. Veilingschema 11 november 2017:

HOUTVEILING. veiling: zaterdag 11 november kijkdag: zaterdag 4 november. Kachelhout voor particulieren. Veilingschema 11 november 2017: CA TA 20 LO 17 GU S veiling: zaterdag 11 november kijkdag: zaterdag 4 november HOUTVEILING Kachelhout voor particulieren LOCATIE: Tabaksschuur, Veenseweg 8, Amerongen Veilingschema 11 november 2017: Tijdsplanning

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2017 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2017 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2017 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK Op verzoek van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen zal er overgegaan worden tot de OPENBARE

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2015 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2015 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2015 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK Op verzoek van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen zal er overgegaan worden tot de OPENBARE

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop --6 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Groene Gordels Domeinen Coolhem, Cleydael, Sinckval, Het Broek, Bloso-plassen( Eglegemvijver) CONTACTGEGEVENS Agentschap voor

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2016 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK

LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2016 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK LASTENBOEK VERKOOP VAN BOMEN 2016 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK Op verzoek van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen zal er overgegaan worden tot de OPENBARE

Nadere informatie

Bosgroep IJzer en Leie. Bosgroep Ijzer en Leie 1

Bosgroep IJzer en Leie. Bosgroep Ijzer en Leie 1 Bosgroep IJzer en Leie Bosgroep Ijzer en Leie 1 Wat is een Bosgroep? Vereniging (v.z.w.) van en voor boseigenaars Raad van Bestuur: leden West-Vlaamse boseigenaars Boseigenaar blijft volledig verantwoordelijk:

Nadere informatie

LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2015

LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2015 LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2015 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK Op verzoek van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen zal er overgegaan worden tot de OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 6--06 Regio Hoge Kempen Domeinen CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio( s) van ANB: Regio

Nadere informatie

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN)

AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) AANMOEDIGINGSREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN LIJNVORMIGE GROENELEMENTEN (HAAG, HEG, HOUTKANT OF KNOTBOMEN) Artikel 1: Het voortbestaan van sommige oude hagen, heggen, houtkanten en / of knotbomen hangt

Nadere informatie

op zaterdag 1 november 2014 in de tabaksschuur, Veenseweg 8 Amerongen start veiling strikt (kijkdag 25 oktober)

op zaterdag 1 november 2014 in de tabaksschuur, Veenseweg 8 Amerongen start veiling strikt (kijkdag 25 oktober) op zaterdag 1 november 2014 in de tabaksschuur, Veenseweg 8 Amerongen start veiling 13.00 strikt (kijkdag 25 oktober) biednummers te verkrijgen in de tabaksschuur Schema veiling op 1 november Tijdsaanduiding

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen februari 2017 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland februari 2017 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

C U R S U S. Natuurmanagement. Natuurwetgeving voor boswachters

C U R S U S. Natuurmanagement. Natuurwetgeving voor boswachters C U R S U S Natuurmanagement Natuurwetgeving voor boswachters Houtverkoop en exploitatie Houtverkoop & exploitatie https://www.youtube.com/watch?v=b13kq1gtfak https://www.youtube.com/watch?v=e5_zvdlyelc

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 03/12/2015

Openbare Houtverkoop 03/12/2015 Openbare Houtverkoop 0//0 Regio NO-Limburg Domeinen Turfhei, CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio( s) van

Nadere informatie

Monumentale houtopstand

Monumentale houtopstand Boomnummer 549 Opname datum: 1-4-2008 Fotonummer 556 Plaats :oosterend Boomsoort wilg Straat:oosterend 14 Boomnummer 587 Opname datum: 1-4-2008 Fotonummer 594 Plaats :oosterend Boomsoort els Straat:Lijkweg

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 24/02/2015

Openbare Houtverkoop 24/02/2015 Openbare Houtverkoop 24/02/2015 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Groenendaal Regio Meerdaal Domeinen Meerdaalwoud, Kapucijnenbos 1 CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

Nadere informatie

LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2017

LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2017 LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2017 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN PROVINCIAAL DOMEIN PUYENBROECK Op verzoek van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen zal er overgegaan worden tot de OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

GEMEENTE MAASMECHELEN OPENBARE HOUTVERKOPING VOOR HET DIENSTJAAR 2010 VAN DE DUNNINGSKAPPING IN: DE BOSSEN VAN DE GEMEENTE MAASMECHELEN DE LOTEN

GEMEENTE MAASMECHELEN OPENBARE HOUTVERKOPING VOOR HET DIENSTJAAR 2010 VAN DE DUNNINGSKAPPING IN: DE BOSSEN VAN DE GEMEENTE MAASMECHELEN DE LOTEN GEMEENTE MAASMECHELEN OPENBARE HOUTVERKOPING VOOR HET DIENSTJAAR 2010 VAN DE DUNNINGSKAPPING IN: DE BOSSEN VAN DE GEMEENTE MAASMECHELEN DE LOTEN DATUM EN UUR: donderdag 20 mei om 14.00 uur PLAATS: Gemeentehuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bosgroep Groene Corridor vzw

Nieuwsbrief Bosgroep Groene Corridor vzw Nieuwsbrief Bosgroep Groene Corridor vzw Maart 2015 nummer 01 In dit nummer Excursie Houtzagerij Peleman Excursie Houtzagerij Peleman Bosgroep in actie: Plantwerken Populierenactie Asse In het bos daar

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop -0-0 Regio Noordoost-Limburg Domeinen CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio( s) van ANB:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bosgroep Groene Corridor vzw

Nieuwsbrief Bosgroep Groene Corridor vzw Nieuwsbrief Bosgroep Groene Corridor vzw Juni 2015 nummer 02 In dit nummer Bezoek bosbouwbeurs Libramont. Bosbouwbeurs Libramont Bosereprijs voor Bosgroepen Resultaten Industriële Houtverkoop Kettingzaagcursus

Nadere informatie

LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2016

LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2016 LASTENBOEK HOUTVERKOOP 2016 PROVINCIAAL DOMEIN HET LEEN Op verzoek van de Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen zal er overgegaan worden tot de OPENBARE VERKOOP PER OPBOD van vijftien loten

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 24/10/2015

Openbare Houtverkoop 24/10/2015 Openbare Houtverkoop /0/0 Regio NO-Limburg Domeinen CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio( s) van ANB: Regio

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 8--07 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Regio Noordoost-Limburg Domeinen Aan de Vreenweg,, Broekheide, schellerheide CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos ANB-01-160330 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 4--06 Regio Lage Kempen Domeinen CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio( s) van ANB: Regio

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek?

Wat gaat er gebeuren in de Wevershoek? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20120910 In te vullen door de behandelende

Nadere informatie

WETGEVING INZAKE DE OPENBARE HOUTVERKOOP

WETGEVING INZAKE DE OPENBARE HOUTVERKOOP WETGEVING INZAKE DE OPENBARE HOUTVERKOOP Deze bundel omvat: I. De artikelen 53 t.e.m. 79 en artikel 97 1 van het bosdecreet II. Het besluit van de Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 24/11/2015

Openbare Houtverkoop 24/11/2015 Openbare Houtverkoop //05 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Regio Netebronnen - Zuiderkempen Domeinen Beeltjens - Kwarekken, Varenbroek,, Hertberg Oost, Hertberg West CONTACTGEGEVENS Agentschap

Nadere informatie

Wat is essentaksterfte?

Wat is essentaksterfte? Wat is essentaksterfte? Essentaksterfte is een ziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel (vals wit bladvlieskelkje, Chalara fraxinea). Door de aantasting van essentaksterfte verzwakt de boom dusdanig

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 28/11/2015

Openbare Houtverkoop 28/11/2015 Openbare Houtverkoop //05 Regio Lage Kempen Domeinen Sahara, De Wateringen, Waaltjesbos CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit

Nadere informatie

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark?

Wat gaat er gebeuren in het Oosterpark? Essentaksterfte De situatie in Nederland Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven, gebaseerd op ervaringen

Nadere informatie

2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING

2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING 2. KAPVERGUNNING VS. BOSWET-MELDING In Nederland moet voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom worden getoetst of het kappen van de bomen vergunningsplichtig is. Iedere gemeente stelt hierover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: Opdrachtgever : de natuurlijke

Nadere informatie

Plant Goed aanbevelingslijst

Plant Goed aanbevelingslijst Plant Goed aanbevelingslijst Lijst streekeigen groen voor houtelementen De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon plantmateriaal.

Nadere informatie

aan Rijkswaterstaat G. Koot (Gerard) B. Westeneng (Bernard) mw. M. Posthumus (Marijke) K.Abrahamse (Kees) M. Ruis (Martin)

aan Rijkswaterstaat G. Koot (Gerard) B. Westeneng (Bernard) mw. M. Posthumus (Marijke) K.Abrahamse (Kees) M. Ruis (Martin) notitie Witteveen+Bos Hoogoorddreef 15 Postbus 12205 1100 AE Amsterdam 020 312 55 55 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt door aanvullende bomeninventarisatie

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 21/11/2015

Openbare Houtverkoop 21/11/2015 Openbare Houtverkoop //0 Regio NO-Limburg Domeinen Lozerheide, CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio( s) van

Nadere informatie

Bijlagen. 6 Bijlagen

Bijlagen. 6 Bijlagen 6 Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Algemene kenmerken per bestand Bosbouwopnames Vegetatie-opnames (bosbestanden) Tansley-opnames Adviezen en participatie

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement kleine landschapselementen Hoofdstuk 1 definities en afbakening Artikel 1 Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: Opdrachtgever : de natuurlijke

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 0--0 Regio Hoge Kempen Domeinen De Bek,, Bergerven CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio(

Nadere informatie

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A )

R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) R a p p o r t S y s t e m a t i s c h e B o o m c o n t r o l e ( V T A ) Landgoed Nieuw Cruysbergen December 2016 Opgesteld door Bosgroep Midden Nederland december 2016 t (0318) 67 26 26 www.bosgroepen.nl

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 9--0 Regio Noordoost-Limburg Domeinen Dorperheide, Muisvennerheide,,, Kleinheide CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt

Nadere informatie

Overigens zijn niet alle geknotte bomen schietwilgen. Het kunnen ook populieren, essen of elzen zijn. Je kunt dus beter spreken van knotbomen.

Overigens zijn niet alle geknotte bomen schietwilgen. Het kunnen ook populieren, essen of elzen zijn. Je kunt dus beter spreken van knotbomen. Knotwilgen Knotwilgen zijn kenmerkend voor het Hollandse polder- en rivierenlandschap. Bijna iedereen weet wel ergens geknotte wilgen in de gemeente Overbetuwe te staan. Het zijn de kraakwilg en nog meer

Nadere informatie

Bijlage 1 Groene kaart

Bijlage 1 Groene kaart Bijlage 1 Groene kaart Bron: www.leiden.nl Bijlage 2 Resultaten bomeninventarisatie Overzicht: - Overzichtskaart van deelkaarten - Kaart 1 - Kaart 2 - Kaart 3 - Kaart 4 - Kaart 5 - Tabel met resultaten

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 12-10-2016 05-01-2017 Regio Netebronnen - Zuiderkempen Domeinen Varenbroek 1 CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt

Nadere informatie

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt.

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. 25-10-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Domein Varenbroek 1 HOUTVERKOOP Onder voorzitterschap van het Agentschap

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 0--0 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Regio Lage Kempen Domeinen De Wateringen, Waaltjesbos, Dorperheide-Lommel, Op t Stort, Het Hobos CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur

Nadere informatie

Vernieuwing Houtverkoop. Hoe breng ik mijn kwaliteitshout op de markt

Vernieuwing Houtverkoop. Hoe breng ik mijn kwaliteitshout op de markt Vernieuwing Houtverkoop Hoe breng ik mijn kwaliteitshout op de markt Vernieuwing? Sinds mensenheugenis verkoop op stam. Traditie Gevolg: verlies aan kennis bij de beheerders m.b.t. houtkwaliteit zowel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2010; Bomenverordening Veere 2010 De raad van de gemeente Veere; overwegende dat het gewenst is in het belang van het behoud van houtopstanden regels te stellen die van toepassing zijn voor het gehele grondgebied

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop 0-0-0 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Antwerpse Kempen Domein Bergeyckse Bossen CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en Bos (ANB): Het hout dat wordt aangeboden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BOSSCHAP VOOR VERKOOP VAN RONDHOUT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BOSSCHAP VOOR VERKOOP VAN RONDHOUT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BOSSCHAP VOOR VERKOOP VAN RONDHOUT Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: Verkoper : de eigenaar of diens gemachtigde die zijn/haar hout verkoopt.

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Bosbeheerplanning in Vlaanderen

Bosbeheerplanning in Vlaanderen Achtergrond 2 typen Doel/Voordelen/Procedure Case Meerdaalwoud,Heverleebos & Egenhovenbos Achtergrond Bosbeheer in Vlaanderen = bevoegdheid Vlaamse Overheid Bos in Vlaanderen: 10,8% bos = ca. 146.000 ha

Nadere informatie

Soorten te gebruiken in houtkanten

Soorten te gebruiken in houtkanten De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon planmateriaal. Indien dergelijke plantmateriaal niet voor handen is, kan de soort

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop Per opbod

Openbare Houtverkoop Per opbod Openbare Houtverkoop Per opbod 0-0-0 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Zuid-Vlaamse heuvels Domeinen Preshoekbos, Rhodesgoed, Wallemote-Wolvenhof, Tortelbos, Kaaimeers, Leiebos, Orveytbos,

Nadere informatie

verkoop bouwgrond Bijsterveld

verkoop bouwgrond Bijsterveld verkoop bouwgrond Bijsterveld De gemeente Brasschaat stelt een bouwgrond te koop in Bijsterveld. Het is een bouwgrond met specifieke bestemming: het bouwen van een conciërgewoning in de omgeving van baseballclub

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van SKBNL voor de Aanneming van Werken

Algemene Voorwaarden van SKBNL voor de Aanneming van Werken Algemene Voorwaarden van SKBNL voor de Aanneming van Werken Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: Aanneemovereenkomst: Aanneemsom: Bosweg: CROW: Feestdag: Houtproducten:

Nadere informatie

Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg

Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg - 1 - Boscompensatie In relatie tot het Fietspad Asschatterweg Opgesteld op verzoek van de gemeente Leusden Hans Veurink Ruurd Visserstraat 51 3791 VV Achterveld Tel. 06-53.70.10.00 Email. hans@veurinkprojecten.nl

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop --0 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Zuid-Vlaamse heuvels Domeinen Leembos, Preshoekbos, Polygoonbos, Kennedybos, Tortelbos, Bergelen, Balokken, Leiebos CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop

Openbare Houtverkoop Openbare Houtverkoop -0-0 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Regio Groenendaal Domeinen - Solheide CONTACTGEGEVENS Agentschap voor Natuur en (ANB): Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2016 Herstel en aanleg De normbedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. Zij zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor

Nadere informatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie

1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie Versie 25/08 Voor de voorselectie dient te worden voldaan aan de volgende criteria 1. Uitbreiding EHS met 73 ha door particuliere natuurrealisatie - u dient eigenaar of erfpachter van de gronden in de

Nadere informatie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 12001 3 februari 2016 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2013 De Raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Vanaf 1 juni 2007 Artikel 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!!

Werkblad. Landschappelijke elementen. Concept!!! Werkblad Landschappelijke elementen Concept!!! Dit is een voorblad van een werkblad waaraan nog gewerkt wordt. Sommige onderdelen zijn goed uitgewerkt, andere minder. Alterra-WERKBLADLandschappelijkeElementen.doc

Nadere informatie

Artikel 3 - Capaciteit Boekingsperiode - Kostprijs

Artikel 3 - Capaciteit Boekingsperiode - Kostprijs directie Sport & Recreatiedomeinen provinciaal domein Het Leen Gebruiksreglement voor het provinciaal jeugdkampeercentrum Artikel 1 Doelstelling Dit reglement bevat de gebruiksvoorwaarden voor het provinciaal

Nadere informatie

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen )

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) BIJLAGE 2 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) Te sturen naar het Stadsbestuur van Geraardsbergen,

Nadere informatie

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos

Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Bos en Groen Aanvraag tot het verkrijgen van een kapmachtiging voor het vellen van bomen in privé-bos (artikel 81 4 van het Bosdecreet van 13/6/1990 - gewijzigd

Nadere informatie

Milieu. Subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van punt- en lijnvormige landschapselementen. BESLUIT: Art. 1. Het gemeentebestuur van

Milieu. Subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van punt- en lijnvormige landschapselementen. BESLUIT: Art. 1. Het gemeentebestuur van Milieu. Subsidiereglement voor de aanplant en het onderhoud van punt- en lijnvormige landschapselementen. BESLUIT: Art. 1. Het gemeentebestuur van Zottegem wenst een toelage uit te keren, binnen de perken

Nadere informatie

Notitie beoordeling houtwal

Notitie beoordeling houtwal Notitie beoordeling houtwal Warandepoort, Oosterhout In het kader van de Flora- en faunawet Tekst, foto's en samenstelling In opdracht van Naam opdrachtgever Rapportnummer Status rapport M. van der Hout

Nadere informatie

Paddenstoelvriendelijk beheer van lanen en parken

Paddenstoelvriendelijk beheer van lanen en parken Paddenstoelvriendelijk beheer van lanen en parken Erwin Derous Roosmarijn Steeman Natuurpunt Studie Paddenstoelvriendelijk beheer van lanen en parken Dreef van Horst - 466 soorten 33% symbionten - 48 RL-soorten

Nadere informatie

HANDELSPRIJSLIJST. www.agriton.com. EM AGRITON bvba

HANDELSPRIJSLIJST. www.agriton.com. EM AGRITON bvba HANDELSPRIJSLIJST 2013 UW ADVISEUR: EM AGRITON bvba Nieuwkerkestraat 19, 8957 Mesen / Messines, België [t] +32 [0]57 366 163 [f] +32 [0]57 366 164 [e] info@agriton.be www.agriton.com Verkoopsprijslijst

Nadere informatie

gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving;

gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving; raadsbesluit 2017, nr. II-7 De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: gestreefd wordt naar vermindering en vereenvoudiging van regelgeving; in artikel 2 van de Bomenverordening een vergunningsplicht

Nadere informatie

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden;

dat besloten is tot het verminderen van administratieve lasten van burgers; dat middels het instellen van een bomenlijst dit doel bereikt kan worden; Ontwerp Nr. XII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juli 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende: dat besloten is tot het

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER WAARDEVOLLE HOUTOPSTANDEN TERSCHELLING

INVENTARISATIEFORMULIER WAARDEVOLLE HOUTOPSTANDEN TERSCHELLING Opname door: D Andela/R Sima Boomnummer 1079 Opname datum: 23-4-2008 Fotonummer 1086 Plaats :formerum Boomsoort knot wilg Straat:hooftweg 77 Beeldbepalend Vorm (heeft de boom een bijzondere vorm, bijvoorbeeld

Nadere informatie

AG VESPA VERKOOPT. Westmolengeest ZN 2040 Berendrecht

AG VESPA VERKOOPT. Westmolengeest ZN 2040 Berendrecht AG VESPA VERKOOPT Westmolengeest ZN 2040 Berendrecht AG VESPA verkoopt een landelijk gelegen perceel grond aan de Windmolenweg te 2040 Berendrecht, kadastraal gekend onder Westmolengeest zonder nummer.

Nadere informatie

Vraag en antwoord - BVR compensatie milieutaken door doelgroepwerknemers van 28/3/2014 luik actoren

Vraag en antwoord - BVR compensatie milieutaken door doelgroepwerknemers van 28/3/2014 luik actoren Vraag en antwoord - BVR compensatie milieutaken door doelgroepwerknemers van 28/3/2014 luik actoren Wie wordt beschouwd als actor? Elke grondgebruiker, grondeigenaar, natuurvereniging, bosgroep, regionaal

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Ondernemingsgegevens MAELSTROM BVBA 2300 Turnhout 014 41 39 28 BTW BE 0464 263 774 RPR Turnhout Artikel 1: Algemene bepalingen Akademia.be, de e-commerce website van Maelstrom

Nadere informatie

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn

Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Notitie Contactpersoon Erik Vonkeman Datum 12 december 2013 Kenmerk N012-1220503ERT-baw-V01-NL Visuele inspectie voormalige stortplaatsen in de gemeente Apeldoorn Voor u ligt de uitwerking van de visuele

Nadere informatie

de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed

de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed boompjes planten: een pleidooi voor streekeigen, autochtoon en biodiversiteit

Nadere informatie

Memo. Aan : Roel van de Laar Van : Celine Roodhart Datum : 1 oktober 2013 Kopie Kwaliteitsborging : :

Memo. Aan : Roel van de Laar Van : Celine Roodhart Datum : 1 oktober 2013 Kopie Kwaliteitsborging : : Memo Aan : Roel van de Laar Van : Celine Roodhart Datum : 1 oktober 2013 Kopie Kwaliteitsborging : : Archief Joost Rink Onze referentie : 9X3223.A0/M0001/901971/JEBR/Nijm HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS,

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

De Cnollenbijter 24 U i t g e e s t

De Cnollenbijter 24 U i t g e e s t De Cnollenbijter 24 U i t g e e s t Huurprijs: 1.500,- per maand, excl. G-W-L De Cnollenbijter 24 U i t g e e s t Hollands plaatje te huur Een idyllische plek aan het water. Je nestelt je op een genoeglijk

Nadere informatie

Openbare Houtverkoop 03/02/2015

Openbare Houtverkoop 03/02/2015 Openbare Houtverkoop 0/0/0 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Regio Groene Gordel Regio Meerdaal Domeinen Heverleebos, Domein Hofstade, Liedekerkebos, Meerdaalwoud CONTACTGEGEVENS Agentschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Verhuizingen Poelman 10-11-2010

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Verhuizingen Poelman 10-11-2010 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Verhuizingen Poelman 10-11-2010 ONDERHAVIGE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ZIJN TE ALLEN TIJDE VAN TOEPASSING. IEDERE KOPER OF BIEDER ZAL DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOD WORDEN

Nadere informatie

Achterste Hermalen 0 ong. te Schijndel

Achterste Hermalen 0 ong. te Schijndel Achterste Hermalen 0 ong. te Schijndel VRIJWILLIGE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING: In het buitengebied van Schijndel gelegen perceel cultuurgrond. Het perceel is gesitueerd aan de bosrand en tegen natuurgebied.

Nadere informatie

verkoop bouwgronden Prins Kavellei

verkoop bouwgronden Prins Kavellei verkoop bouwgronden Prins Kavellei De gemeente Brasschaat stelt drie bouwgronden te koop in de Prins Kavellei voor het bouwen van gekoppelde eengezinswoningen. meer info en indienen bod onder gesloten

Nadere informatie