NL Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing NL

2

3 U360 Waterdicht & schokbestendig outdoor-mobieltje

4 4 INHOUDSOPGAVE 6 Uw NIEUwE OUtDOOr-mObIEltjE U360 Leveringspakket 7 VEIlIGHEIDS- EN waarschuwingsinstructies Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen 8 AlGEmENE INStrUctIES Instructies bij het apparaat Instructies bij de batterijen Instructies bij de lader Reiniging en onderhoud 17 PrODUctGEGEVENS Voorzijde Achterzijde Scherm Aanvullende symbolen 19 technische GEGEVENS 20 VOOrbErEIDING Simkaart plaatsen Het plaatsen van de batterij Opladen 22 INGEbrUIkNAmE Inschakelen Toetsbediening Keuzemenu's Datum en tijd 25 telefoneren Opbellen Oproep beantwoorden Oproep weigeren

5 INHOUDSOPGAVE 5 26 VAAk GEbrUIktE functies Snelkeuzegeheugen gebruiken Snelkeuzegeheugen selecteren Nummers in het telefoonboek opslaan Bellen vanuit het telefoonboek Toetsenblokkering in-/uitschakelen Beltoon uitschakelen Beltoon inschakelen Tijdens een gesprek de luidspreker in- en uitschakelen 32 korte berichten (SmS) Het sms-servicecentrum Sms-bericht lezen Sms'je schrijven Tekstinvoer 36 wekker Wekker instellen Wekker gedurende 5 minuten uitschakelen Wekker uitschakelen 38 OPrOEPlOG 39 AccESSOIrES Rekenmachine Agenda 40 PrOfIElEN Profiel activeren Profiel bewerken 41 ScHErm 42 beveiliging 43 taal 44 toetsenblokkering 45 GEbrUIk VAN StANDAArD 46 ZAklAmP 47 radio 48 GArANtIE

6 6 Uw NIEUwE OUtDOOr-mObIEltjE U360 leveringspakket Outdoor-mobieltje Batterij Adapter Hoofdtelefoon Gebruikshandleiding Lees deze instructies zorgvuldig door.

7 VEIlIGHEIDSINStrUctIES EN waarschuwingen 7 VEIlIGHEIDSINStrUctIES Als u uw toestel kwijtraakt of het wordt gestolen, neem dan onmiddellijk contact op met uw provider of een verkoopmedewerker om te voorkomen dat uw simkaart wordt misbruikt. Dit voorkomt financiële schade als gevolg van ongeoorloofde gesprekken vanaf uw mobieltje. Als u contact opneemt met uw provider of een verkoopmedewerker, geef dan het IMEI-nummer van uw mobiele telefoon door. Verwijder de batterij om het nummer te zien dat zich op het etiket aan de achterkant van het toestel bevindt. Schrijf dit nummer op en bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om misbruik van uw mobiele telefoon te voorkomen: Stel de PIN-code van de sim-kaart van uw toestel in. Deze code kan de simkaart tegen ongeoorloofd gebruik beschermen. Laat de telefoon nooit in het zicht liggen als u hem in een auto achterlaat. Het is het beste om hem mee te nemen of in de afgesloten kofferbak te leggen. VEIlIGHEIDSINStrUctIES EN VOOrZOrGSmAAtrEGElEN Lees deze veiligheidsvoorschriften door voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken om een veilig en correct gebruik van de telefoon te garanderen.

8 8 AlGEmENE INStrUctIES Schakel uw mobiele telefoon uit in vliegtuigen, ziekenhuizen en andere plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons beperkt is. Anders wordt de goede werking van elektrische apparatuur en medische instrumenten beïnvloed. Houd u aan de plaatselijke voorschriften bij het gebruik van uw mobiele telefoon. Houd u aan de plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden. Als u tijdens het rijden moet telefoneren, houd u dan aan de volgende regels: Concentreer u op het rijden en let op de verkeersomstandigheden; als uw mobiele telefoon een luidsprekerfunctie heeft, gebruik hem dan in deze modus; bij slechte rijomstandigheden stopt u het voertuig vóórdat u een nummer belt of de telefoon opneemt. Volg de wetten, voorschriften en borden op als u zich in de buurt van een terrein bevindt, waar brandstof, chemicaliën of explosieve voorwerpen zijn opgeslagen. Houd uw apparaat, de batterij en oplader buiten het bereik van kleine kinderen. Ze kunnen ze aanzien voor speelgoed. Dit kan letsel veroorzaken. Om schade aan uw telefoon te voorkomen, mogen voor uw telefoon alleen accessoires zoals batterijen en laders worden gebruikt die door de fabrikant daarvoor zijn bestemd. Het gebruik van andere batterijen of opladers kan batterijlekkage, oververhitting barsten, brand of andere functiestoringen tot gevolg hebben.

9 AlGEmENE INStrUctIES 9 Gebruik het apparaat niet in de buurt van zwakke signalen of elektronische precisieapparatuur. De storing door radiogolven kan uitval van de elektronische apparatuur en andere problemen veroorzaken. Let vooral op in de buurt van de volgende apparatuur: gehoorapparaten, pacemakers en andere elektronische medische hulpmiddelen, brandalarmen, automatische deuren en andere geautomatiseerde besturingssystemen. Om het effect van mobiele telefoons op een pacemaker of een ander deel van een elektronisch medisch apparaat te bepalen, kunt u contact opnemen met de fabrikant of de lokale leveranciers van het apparaat. Om uw apparatuur te beschermen tegen storingen of brand, moet u het niet vastklemmen, schudden of met geweld weggooien. Plaats de batterij, de mobiele telefoon of de lader niet in een magnetron of in een hoge-drukapparaat. Dit kan tot onverwachte gebeurtenissen leiden, zoals schade aan het elektrisch circuit of brand. Gebruik uw apparaat niet in de buurt van brandbare of vluchtige gassen. Dit kan tot een storing van het apparaat of brand leiden. Stel uw telefoon niet bloot aan hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een stoffige omgeving. Dit kan leiden tot uitval van het apparaat. Leg uw telefoon niet op een oneffen of onstabiele ondergrond, om hem te beschermen tegen neervallen, functiestoringen of schade.

10 10 AlGEmENE INStrUctIES INStrUctIES bij HEt APPArAAt Demonteer of verander de mobiele telefoon niet. Dit veroorzaakt schade aan de telefoon, zoals lekkage van de batterij of het uitvallen van de elektrische circuits. Indien nodig, kunt u het toestel terugsturen naar een professionele servicedienst. Niet-professionals moeten het apparaat niet op eigen houtje uit elkaar halen. Stel het LCD-scherm niet bloot aan schokken en gebruik het ook niet om ermee op voorwerpen te slaan. Dit kan het LCD-paneel beschadigen en lekkage van de vloeibare kristallen veroorzaken. Er bestaat kans op blindheid als de vloeibare kristallen in de ogen komen. Wanneer dit gebeurt, spoel de ogen dan onmiddellijk uit met schoon water uit en zoek behandeling in een ziekenhuis. Onder zeer zeldzame gevallen kan het gebruik van het apparaat in bepaalde automodellen een negatieve invloed hebben op de daar ingebouwde elektronische apparatuur. Maak in dergelijke gevallen voor uw eigen veiligheid geen gebruik van uw mobiele telefoon Als uw voertuig is uitgerust met een airbag, leg uw telefoon dan niet op de airbag of in het contactoppervlak van de airbag om ernstig letsel voor de bestuurder te voorkomen wanneer de airbag wordt opgeblazen. Gebruik op het toetsenbord geen naalden, penpunten of andere scherpe voorwerpen. Dit kan schade aan de mobiele telefoon of storingen veroorzaken.

11 AlGEmENE INStrUctIES 11 Vermijd het gebruik van de telefoon in de buurt van magnetische voorwerpen zoals magneetkaarten, omdat de stralingsgolven van de mobiele telefoon de informatie op diskettes, creditcards en prepaid-telefoonkaarten kunnen wissen. Gebruik de telefoon zo veel mogelijk op locaties uit de buurt van vaste-lijntelefoons, televisies, radio's en geautomatiseerde kantoorapparatuur, om te voorkomen dat ze daardoor worden beïnvloed. Houd kleine metalen voorwerpen, zoals punaises, uit de buurt van de luidspreker. Als de luidspreker in werking is, is hij magnetisch en kan hij deze kleine metalen voorwerpen aantrekken en zo letsel of schade aan de mobiele telefoon veroorzaken. Houd het apparaat droog en uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Het binnendringen van vloeistoffen in de telefoon kan kortsluiting, lekkage van de batterij of andere problemen veroorzaken.

12 12 AlGEmENE INStrUctIES INStrUctIES bij DE batterijen Demonteer of verander de batterij niet. Dit kan ervoor zorgen dat de batterij gaat lekken, oververhit raakt, barst of vlam vat. Gooi gebruikte batterijen niet met het normale huishoudelijk afval weg. Doe ze op de aangewezen plaatsen volgens de speciale regelgeving bij het afval. Gooi batterijen niet in het vuur. Dit kan ertoe leiden dat de batterij vlam vat en ontploft. Oefen bij het installeren van de batterij geen kracht uit. Hierdoor kan de batterij gaan lekken, oververhit raken, barsten of vlam vatten. Sluit de batterij niet kort met metalen voorwerpen zoals elektrische draden of naalden. Breng de batterij niet in contact met metalen voorwerpen. Hierdoor kan de batterij gaan lekken, oververhit raken, barsten of vlam vatten. Soldeer de contacten van de batterij niet. Dit kan ervoor zorgen dat de batterij gaat lekken, oververhit raakt, barst of vlam vat. Als de vloeistof uit de batterij in uw ogen komt, bestaat er kans op blindheid. Wrijf in dit geval niet in de ogen, spoel de ogen onmiddellijk met schoon water uit en ga naar een ziekenhuis. Gebruik of plaats de batterij niet in de buurt van plekken met hoge temperaturen, zoals een brand of een verwarmingsketel. Hierdoor kan de batterij gaan lekken, oververhit raken, barsten of vlam vatten. Als de batterij oververhit raakt tijdens het gebruik, het opladen of opslag of verkleurd of vervormd is, gebruik hem dan niet langer en vervang hem door een nieuwe.

13 AlGEmENE INStrUctIES 13 Als er vloeistof uit de batterij in aanraking komt met huid of kleding, spoel dan met schoon water en zoek, indien nodig, onmiddellijk medische hulp, omdat het huidverbrandingen kan veroorzaken. Als de batterij lekt of een vreemde geur verspreid, houd hem dan uit de buurt van open vuur om brand of een explosie te vermijden. Houd de batterij droog. Anders kan de batterij oververhit raken, beginnen te roken en door het vocht van binnen gaan corroderen. Gebruik of leg de batterijen niet op plaatsen met een hoge temperatuur, zoals bijvoorbeeld in direct zonlicht. Dit kan tot gevolg hebben dat de batterij gaat lekken en oververhit raakt, waardoor de prestaties verminderen en de levensduur wordt verkort. Laad niet langer dan 24 uur ononderbroken op. Leg de batterij op een koele, schaduwrijke en goed geventileerde plaats uit het directe zonlicht. De levensduur van alle mobiele telefoon-batterijen is beperkt. De gebruiksduur van de batterijen wordt verminderd door veelvuldig opladen. Als opladen geen effect heeft, betekent dit dat de batterijk het einde van zijn levensduur heeft bereikt. Vervang deze door een nieuwe van het aangegeven type.

14 14 AlGEmENE INStrUctIES INStrUctIES bij DE OPlADEr Demonteer of verander de oplader niet. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand of schade aan de oplader. Gebruik 220 volt wisselstroom. Het gebruik van een andere spanning kan tot lekkage van de batterij, brand en schade aan de mobiele telefoon en de oplader leiden. Het is verboden om de oplader kort te sluiten. Dit kan elektrische schokken, rook en schade aan de oplader veroorzaken. Gebruik de oplader niet als het netsnoer beschadigd is. Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken. Verwijder eventueel stof dat zich in de loop der tijd heeft verzameld op de elektrische aansluiting. Plaats geen bakken met water en dergelijke dicht bij de oplader om te voorkomen dat er water op de oplader spat en kortsluiting, lekkage of andere storingen veroorzaakt. Als de oplader met water of andere vloeistoffen in aanraking komt, moet direct de stroomtoevoer uitgeschakeld worden om kortsluiting, brand, elektrische schokken of een storing van de oplader te voorkomen. Gebruik de oplader niet in de badkamer of andere zeer natte ruimtes. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de oplader. Raak de lader, de elektrische kabel en het stopcontact niet aan met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

15 AlGEmENE INStrUctIES 15 Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en verander het niet. Dit kan tot een elektrische schok of brand leiden. Trek vóór het reinigen of het plegen van onderhoud de stekker van de oplader uit het stopcontact. Houd bij het eruit trekken van de oplader de oplader zelf vast in plaats van aan de kabel te trekken, aangezien dit de kabel kan beschadigen en elektrische schokken of brand veroorzaken. Laad niet op in een omgeving met hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, op natte, vochtige of stoffige plaatsen of op plaatsen met overmatig veel trillingen die een storing kunnen veroorzaken, noch in de nabijheid van apparaten zoals televisies, radio's, aangezien beeld en geluid kunnen worden beïnvloed.

16 16 AlGEmENE INStrUctIES reiniging EN ONDErHOUD Gebruik de telefoon, de batterij en de oplader niet in de badkamer of andere erg natte ruimtes. Gebruik een zachte, droge doek om de mobiele telefoon, de batterij en de oplader te reinigen. Gebruik voor het reinigen van de telefoon geen alcohol, thinner, benzeen of andere oplosmiddelen. Een vuile aansluiting resulteert in een slecht elektrisch contact, spanningsverlies en het apparaat kan soms zelfs niet meer worden opgeladen. Reinig het regelmatig.

17 PrODUctGEGEVENS 17 VOOrZIjDE 1. Luidspreker 2. Lamp 3. Navigatietoetsen 4. Menutoets 5. Selectietoets M2 6. Aan/uit-toets, Ophangen 7. Cijfertoetsen 8. Microfoon 9. USB-aansluiting 10. Keuzetoets 11. Selectietoets M1 12. Beeldscherm (display) AcHtErZIjDE Batterijvakje

18 18 PrODUctGEGEVENS ScHErm 1. Weergave ontvangststerkte 2. Weergave ontvangststerkte 3. Provider 4. Tijdsaanduiding 5. Datumaanduiding 6. Selectietoets M2 7. Menutoets 8. Selectietoets M1 - Netz - 15: Freitag < M1 > < M2 > Andere symbolen op het scherm Gespreksdoorschakeling geactiveerd. Hoofdtelefoon aangesloten. Roaming-modus. Nieuwe sms. Het apparaat is ingesteld op stil. Toetsenblokkering ingeschakeld. Wekker ingesteld en actief.

19 technische GEGEVENS 19 LCD-scherm 3,6 km / 1,8 Batterij Lid-Ion, 1000 mah Max. standby ca. 200 h Max. spreektijd ca. 200 min Antenne Geïntegreerd Band GSM 900/1800 Geïntegreerd geheugen 32 MB Veiligheidsklasse IP 65 (beschermd tegen stof en tijdelijke onderdompeling in water) Trilalarm Ondersteund Talen Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans Telefoonboek/sms 100 items Accessoires (geïntegreerd) Kalender, wekker, spelletjes, rekenmachine, zaklamp Afmetingen 108 x 48,5 x 18,5 mm Gewicht (incl. batterij) ca. 102 g SAR-waarden wc/kg 10 g boveneinde (EGSM900) w/kg 10 g lichaam (EGSM900) w/kg 10 g boveneinde (DCS1800) w/kg 10 g lichaam (DCS1800)

20 20 VOOrbErEIDING SImkAArt PlAAtSEN Mobieltje en toebehoren uitpakken. Open het batterijvakje aan de achterkant van de telefoon door het batterijklepje met een schroevendraaier te verwijderen en het weg te nemen. Plaats een simkaart in de daarvoor bestemde voorziening en schuif deze vervolgens weer over de simkaart. 2. Let hierbij op de tekening. De chip van de simkaart moet naar beneden wijzen. 1.

21 VOOrbErEIDING 21 HEt PlAAtSEN VAN DE batterij De batterij moet zodanig worden geplaatst, dat de blanke contacten aan het boveneinde van de batterij met de drie contactpunten in de mobiele telefoon samenvallen. Plaats vervolgens het batterijklepje weer op het batterijvakje en schroef dit vast totdat het vakje volledig gesloten is. OPlADEN De batterij van de telefoon moet voorafgaande aan de eerste ingebruikname volledig worden opgeladen. Hiervoor moet de meegeleverde adapter worden gebruikt. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 4 uur. De batterij is volledig opgeladen wanneer het batterijlaadsymbooltje in het scherm volledig gevuld is.

22 22 INbEDrIjfNAmE INScHAkElEN Aan/uit-knop zolang ingedrukt houden totdat het welkomstscherm wordt weergegeven. Automatische verbinding met het draadloze netwerk van uw provider. toetsbediening In het bovenste gedeelte van het toetsenbord bedient u de mobiele telefoon.

23 INbEDrIjfNAmE 23 toetsenfuncties Toetsselectie of extra opties beschikbaar. Toets om tekens te wissen of een handeling af te breken. Als invoer moeten worden afgebroken waarbij tekens kunnen worden gewist, druk deze knop dan gedurende 3 seconden in. Toets om menukeuzes te selecteren. Toets Menu-oproep of selectie bevestigen. Om de zaklamp in- of uit te schakelen, drukt u langer dan 3 seconden op de toets. Wanneer u op de toets drukt zonder een nummer in te voeren, krijgt een lijst met de laatste oproepen (opnieuw kiezen) te zien. Op de toets drukken beëindigt het gesprek of leidt u terug naar het hoofdscherm.

24 24 INbEDrIjfNAmE DAtUm EN tijd INStEllEN Menutoets. Instellingen selecteren. M1 bevestigen. Selectie Algemeen. M1 bevestigen. Selectie Tijd en datum. M1 bevestigen. Bevestiging Instellen met M1. Datuminvoer. Tijdsaanduiding veranderen. Tijdinvoer. M1 bevestigen.

25 telefoneren 25 OPbEllEN Voer via het numerieke toetsenbord het gewenste telefoonnummer in. Druk vervolgens op de groene keuzetoets. OPrOEP beantwoorden Op de groene toets drukken. OPrOEP weigeren of Indrukken van de toets M2, of de rode Ophangen-toets.

26 26 VEElGEbrUIktE functies HEt SNElkIESGEHEUGEN GEbrUIkEN Menutoets. Selectie Telefoonboek. Overige selecteren. Snelkeuze selecteren. Selectie van de gewenste toets. Bevestig de invoer Bewerken met M1. Selectie invoer vanuit het telefoonboek.

27 VEElGEbrUIktE functies 27 EEN NUmmEr UIt HEt SNElkIESGEHEUGEN SElEctErEN. Druk in het snelkiesgeheugen ongeveer 2 seconden lang op de toets voor het gewenste nummer. Het toegewezen telefoonitem verschijnt op het scherm en het bijbehorende nummer wordt direct gebeld. OPSlAAN VAN DE NUmmErS IN HEt telefoonboek - HANDmAtIG INVOErEN Invoer telefoonnummer. Druk op M1 om de opties te openen. Selectie Nummer opslaan. Selectie om de nummers op de simkaart of op de telefoon op te slaan. Invoer van de naam die moet worden opgeslagen. Bevestig dit met M1. Controle van het nummer, bevestiging met M1.

28 28 VEElGEbrUIktE functies EEN ItEm IN HEt HErkIESGEHEUGEN creëren Op de groene knop drukken om het herkiesgeheugen op te roepen. Nummer kiezen. Druk op M1 om de opties te openen. Nummer opslaan. Nummers opslaan op de simkaart of de telefoon. Invoer van de naam waaronder het item moet worden opgeslagen. Controle van het nummer, bevestiging met M1.

29 VEElGEbrUIktE functies 29 ItEm IN DE lijst VAN INkOmENDE GESPrEkkEN creëren Selectie menu met de menutoets. Selectie Oproeplog. Bevestiging met M 1 menukeuze Binnengekomen Selectie van het nummer. Druk op de toets M1 om de opties te openen. Nummer opslaan. Selectie om de nummers op de simkaart of op de telefoon op te slaan. Invoer van de naam waaronder de invoer moet worden opgeslagen. Controle van het nummer en bevestiging met M1.

30 30 VEElGEbrUIktE functies EEN OPrOEP VIA HEt telefoonboek DOEN Selectie menu met de menutoets. Selectie Telefoonboek. Bevestiging menukeuze Bladeren met M1. en/of De eerste letter met behulp van de numerieke toetsen invoeren en met behulp van de pijltjestoetsen het gewenste item zoeken of met de pijltjestoetsen door alle items bladeren. Op de groene selectietoets drukken om het nummer te bellen. IN-/UItScHAkElEN VAN DE toetsenblokkering Toets * ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om de toetsenblokkering in te schakelen. Om de toetsenblokkering weer op te heffen, drukt u op de M1- toets en vervolgens op de * -toets.

31 VEElGEbrUIktE functies 31 UItScHAkElEN VAN DE beltoon #-toets ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om de beltoon van de telefoon uit te schakelen. INScHAkElEN VAN DE beltoon #-toets opnieuw ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om de beltoon weer te activeren. DE luidspreker tijdens EEN GESPrEk IN- EN UItScHAkElEN Tijdens het gesprek op de toets M2 drukken om de luidspreker van de telefoon in of uit te schakelen.

32 32 SmS-bErIcHtEN SmS Op de menutoets drukken. Selectie sms. Instellingen selecteren. Bevestig met M1 de reeds geselecteerd menukeuze Service Center. of Bij bestaande telefoonnummers beëindigt u het menu met de rode knop Ophangen. Invoer van het nummer van het sms-service center, dat kan worden gevonden in de documentatie bij uw simkaart.

33 SmS-bErIcHtEN 33 SmS-bErIcHt lezen (INbOx) Op de menutoets drukken. Selectie Sms. Ingang selecteren. Selectie van de sms die u wilt bekijken. Bladeren met de pijltjestoetsen in de sms - heen en weer.

34 34 SmS-bErIcHtEN SmS ScHrIjVEN Op de menutoets drukken. Selectie Sms. Selectie Sms schrijven. Vastleggen van het sms-bericht. Bevestig de reeds gekozen menukeuze Alleen verzenden met M1. of Invoer van het telefoonnummer van de ontvanger met behulp van de cijfertoetsen of het telefoonboek - selectie met de M1-toets.

35 SmS-bErIcHtEN 35 tekstinvoer De toetsen van het numerieke toetsenbord zijn toegewezen aan letters en tekens. Deze zijn toegankelijk via het eenmalig of herhaaldelijk indrukken van de toetsen in de sms-modus. Voorbeeld: de letter F: Druk kort na elkaar driemaal op toets 3. Letter J: Druk eenmaal kort op toets 5. In de invoermodus is het soort invoer (weergave display linksboven) selecteerbaar. Door het een of meer keer indrukken van de toets # omschakelbaar. De volgende modi zijn beschikbaar: Automatische aanvulling Random vergelijking van de invoer Abc: alleen de volgende letter als hoofdletter ABC: alle letters als hoofdletters abc: alle letters als kleine letters 123: cijferinvoer

36 36 wekker wekker INScHAkElEN Op de menutoets drukken. Selectie Wekker. Selectie van de gewenste wekkers (1, 2 of 3). Selectie AAN. Selectie tijdstip. Invoer tijdstip voor de wekker. Selectie volgende regel. Selectie wekkertoon.

37 wekker 37 wekker GEDUrENDE 5 minuten UItScHAkElEN Als de wekker afgaat op de toets M1 drukken om de wekker uit te zetten om deze 5 minuten weer te laten herhalen. EEN wekker UItZEttEN Op de menutoets drukken. Selectie Wekker. Selectie van de gewenste wekker (1, 2 of 3). Selectie UIT.

38 38 OPrOEPlOG OPrOEPlOG Overzicht van alle oproepen - opgenomen, uitgaand en gemist. De afzonderlijke punten dienen voor overzicht en beheer. U kunt bij alle invoer via de M1-toets extra opties oproepen voor verdere bewerking. De besturing vindt plaats met de bekende navigatietoetsen.

39 AccESSOIrES 39 AccESSOIrES DE rekenmachine De cijfers voor de berekening worden ingevoerd via het numerieke toetsenbord. De rekenkundige bewerkingen (basisberekeningen) worden met behulp van de pijltjestoetsen ingevoerd en het resultaat met de M1-toets opgeroepen. DE kalender De kalender biedt een overzicht van de huidige maand. U kunt met de pijltjestoetsen echter ook de voorafgaande of volgende maanden bekijken.

40 40 PrOfIElEN SElEctIE VAN VErScHIllENDE PrOfIElEN EN HEt beheer INStEllINGEN PrOfIElEN EEN PrOfIEl ActIVErEN De profielen met de pijltjestoetsen selecteren en tweemaal op de M1-toets drukken. Het profiel wordt geactiveerd en alle bijbehorende profielinstellingen worden door de telefoon overgenomen.

41 ScHErm 41 INStEllINGEN-ScHErm INStEllINGEN ScHErmINStEllINGEN Hier vindt u de instelmogelijkheden voor de schermweergave, het contrast, de belichting en de achtergrond. Welkomsttekst voor de mobiele telefoon invoeren. Schermachtergrond selecteren. Datum en tijd wijzigen.

42 42 beveiliging INStEllINGEN AlGEmEEN beveiliging Instellingen voor de telefoon- en simkaartbeveiliging. Let op: Deze instellingen niet veranderen als u niet zeker weet wat ze doen. Breng alleen wijzigingen aan als u absoluut zeker bent.

43 taal 43 INStEllINGEN AlGEmEEN taal Wijzigen van de schermtaal. Standaard is het toestel ingesteld op Duits.

44 44 toetsenblokkering INStEllINGEN AlGEmEEN beveiliging toetsenblokkering Automatische blokkering door menu-instelling en handmatige blokkering door het indrukken van de *-toets gedurende 3 seconden

45 GEbrUIk VAN StANDAArD 45 INStEllINGEN fabrieksinstelling Deze menukeuze zet de telefoon terug naar de aflevertoestand/fabrieksinstellingen, die echter nog eens expliciet moeten worden bevestigd. Let op: Alle eerder gedane wijzigingen in de instellingen van de telefoon gaan op deze manier verloren! Gebruik deze functie alleen als u absoluut zeker bent.

46 46 ZAklAmP (3 sec.) De toets voor de zaklamp ongeveer 3 seconden ingedrukt houden om de zaklamp in te schakelen. Op dezelfde manier schakelt u de lamp weer uit.

47 radio 47 radio Opmerking: Om radio te kunnen ontvangen moet de hoofdtelefoon zijn aangesloten, omdat het snoer van de hoofdtelefoon tegelijkertijd als antenne voor de FM-ontvangst dient. In de radio-modus staat u met de de M1-toets een optiemenu ter beschikking waarmee u een zenderlijst kunt aanleggen en beheren, evenals andere instellingen uitvoeren. De volgende toetsen dienen in de radio-modus voor de bediening: en Regel met deze twee toetsen het volume voor de radioweergave. Stel met deze twee toetsten direct de radiofrequentie in. Stel met deze twee toetsen de volgende of vorige zender uit de zenderlijst in.

48 48 GArANtIE Ervan uitgaande dat de mobiele telefoon juist wordt gebruikt, biedt International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, Limburg, 24 maanden garantie vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt alle wettelijke aanspraken. Binnen de garantieperiode worden alle gebreken gratis hersteld of anders wordt het apparaat gratis vervangen door een nieuwe exemplaar indien het defect te wijten is aan productie- of materiaalfouten. Niet gedekt door de garantie is eventuele schade door ondeskundig gebruik of als gevolg van handelingen van derde partijen of overmacht. Dit geldt ook voor de accessoires die onderhevig zijn aan normale slijtage (batterijen, enz.). Andere vorderingen, zoals bijvoorbeeld betaling van compensatie, zijn op dezelfde manier uitgesloten, ook als de schade wordt gedekt door de garantie. De mobiele telefoon werd onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Mocht u toch nog een probleem hebben met het product, neem dan eerst contact op met onze technische SErVIcE-HOtlINE (14 cent / minuut vanaf een vaste telefoon, kosten van mobiele netwerken kunnen daarvan afwijken) De technische service-hotline kan ook worden bereikt op deze lokale nummers: vanuit Nederland vanuit België vanuit Frankrijk

49 GArANtIE 49 Stuur bij aanspraak op garantie het apparaat terug naar onze klantenservice en voeg een beschrijving van de fout en het aankoopbewijs toe. Apparaten die worden opgestuurd zonder aankoopbewijs, kunnen alleen tegen betaling worden gerepareerd. Hetzelfde geldt in het geval dat het apparaat niet deugdelijk is verpakt. Wij behouden ons het recht voor op formele wijzigingen die bedoeld zijn om het product te verbeteren en verder te ontwikkelen. De mobiele telefoons voldoen aan de R&TTErichtlijn van de Europese Unie. Bovendien voldoen ze aan de EU-richtlijnen inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en productveiligheid. Daarom hebben de mobiele telefoons de CE-markering. U kunt de conformiteitsverklaringen op inzien.

50

51

52

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Handleiding Handleiding voor Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 is een Bluetooth-headset voor hoortoestellen met luisterspoel of voor gebruikers

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding Kingfisher GPS track & trace Beknopte gebruikershandleiding Wij willen u hartelijk bedanken voor het aanschaffen van een FALCC Kingfisher. De Falcc Kingfisher is een zeer uitgebreid systeem. Deze beknopte

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 1 Algemene informatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31! Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Voordat u de carkit gaat gebruiken, dient u eerste de batterij op te laden en de carkit te paren met uw mobiele telefoon.

Voordat u de carkit gaat gebruiken, dient u eerste de batterij op te laden en de carkit te paren met uw mobiele telefoon. Inleiding: Dank u voor uw belangstelling voor onze Bluetooth carkit. Deze carkit is een draadloze Bluetooth carkit gebaseerd op de Bluetooth technologie die u de mogelijkheid geeft om te bellen zonder

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

Nokia FM Transmitter CA /1

Nokia FM Transmitter CA /1 Nokia FM Transmitter CA-300 6 3 5 7 9203668/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product CA-119 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

www.auro-mobile.com/2030 1 Inhoudsopgave

www.auro-mobile.com/2030 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave www.auro-mobile.com/2030 1 Inhoudsopgave...2 2 Veiligheidsinstructies...6 3 Uw AURO C2030-telefoon...9 3.1 Toetsen en aansluitingen...10 3.2 Beeldschermsymbolen...14 4 Ingebruikname...15

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Handleiding 31892 SPECIFICATIES Capaciteit: 10.400 mah Batterij: lithium-ion Ingang: 5 V DC/1,3 A (1,5 A Max) Uitgang 1: 5 V DC 1 A Uitgang 2: 5 V DC 1 A Uitgang

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AWMR-230 MINI INBOUW SCHAKELAAR D A C * B * Afbeelding van de AYCT-102 (niet inbegrepen) A: Zoekmodus-knop B: Aansluiting wandschakelaar C: Aansluiting verlichting D: Indicator

Nadere informatie

Luidspreker. Scherm. Menu toets Druk op deze toets als het onderin het scherm is aangeven. Oproep toets

Luidspreker. Scherm. Menu toets Druk op deze toets als het onderin het scherm is aangeven. Oproep toets Productveiligheidsinformatie Uw telefoon Schermicoontjes Handleiding Voor de Beafon S10 Graag verzoeken wij u om de onderstaande instructies te lezen om eventuele gevaren te voorkomen. Schakel de telefoon

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

Bel & Leer Smartphone

Bel & Leer Smartphone HANDLEIDING User s Manual Bel & Leer Smartphone 2014 VTech Printed in China 91-009667-006 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische,

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL

28V Laadapparaat voor robotgazonmaaier NL WA3744 1 2 a b A B C 1. Netstroomadapter 2. Aansluiting Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd. Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s

LCD Battery Control. Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie. LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s LCD Battery Control Gebruiksaanwijzing voor LCD accu tester serie LCD accu controle voor alle uitvoeringen van 12V en 24V zuur-loodaccu s Eén product, drie aansluitoptie s Omschakelbaar Achtergrondverlichting

Nadere informatie

HANDLEIDING. Mijn Eerste Smartphone. 2011 VTech Printed in China 91-002546-008

HANDLEIDING. Mijn Eerste Smartphone. 2011 VTech Printed in China 91-002546-008 HANDLEIDING Mijn Eerste Smartphone 2011 VTech Printed in China 91-002546-008 Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16

GEBRUIKSAANWIJZING FR-16 GEBRUIKSAANWIJZING 1 FR-16 INTRODUKTIE De Alecto FR-16 is een PMR-446 Portofoon. Met deze portofoon is het mogelijk om gratis onderling te communiceren alswel te communiceren met andere (Alecto) portofoons

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

Handleiding SmartLinQ Pro GT300

Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Het toestel SmartLinQ Pro GT300 Icoon omschrijving van het LCD (display) scherm Simkaart plaatsen Verwijder de batterij klep door deze naar boven te schuiven. Verwijder

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1

Uw gebruiksaanwijzing. PIONEER AVIC-S1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor PIONEER AVIC-S1. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de PIONEER AVIC-S1 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken

Welkom. Korte handleiding. Aansluiten. Installeren. Gebruiken Digitale draadloze telefoon SE 140 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat SE 145 Welkom Korte handleiding 1 2 3 Aansluiten Installeren Gebruiken Verpakkingsinhoud SE 140/SE 145 handset SE 140

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Allereerst dankjewel voor het kopen van een Hallofo! horlogetelefoon!

Allereerst dankjewel voor het kopen van een Hallofo! horlogetelefoon! Allereerst dankjewel voor het kopen van een Hallofo! horlogetelefoon! Het is erg belangrijk dat je de gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen heel goed doorleest. Zo weet je

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-112U Uitgave 1.2 2 Inleiding Over uw headset Met de headset Nokia Bluetooth BH-112U kunt u handsfree bellen, zelfs wanneer u twee mobiele apparaten tegelijk

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSHANDLEIDING versie 1.1 AC-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de AYCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Gebruikershandleiding Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Uitgave 1.1 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Pillow van Fatboy DT-901 kunt u uw telefoon of ander compatibel

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle

Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle Handleiding Gebruiker Aandrijving Quattrocycle NL N.B.: Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het voertuig in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding zorgvuldig. Inhoudsopgave GEBRUIK VOLGENS

Nadere informatie

RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 RF PROJECTIEKLOK. Gebruikershandleiding Model: RM318P INLEIDING ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT BOVENAANZICHT.

RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 RF PROJECTIEKLOK. Gebruikershandleiding Model: RM318P INLEIDING ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT BOVENAANZICHT. RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 1 BOVENAANZICHT De RM318P is hoofdzakelijk radiogestuurd. Indien het toestel geen bereik heeft, dan heeft u echter wel de mogelijkheid om handmatig gegevens in te brengen. Andere

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door

Handleiding BTS-5. Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding BTS-5 Lees deze handleiding zorgvuldig door Handleiding voor draagbare Bluetooth-luidspreker Bedankt voor het kiezen van de BTS-5, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

Handleiding WatchWatch MJ3009

Handleiding WatchWatch MJ3009 Handleiding WatchWatch MJ3009 Introductie Bedankt voor uw aankoop van de WatchWatch mini. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van het apparaat adviseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910

Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Gebruikershandleiding Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 Uitgave 1.0 2 Over uw draadloze lader Met de Draadloze Nokia Charging Stand DT-910 kunt u uw telefoon draadloos opladen. Plaats uw telefoon op

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie