Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag"

Transcriptie

1 Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr. 11 Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag John Pennink (directeur Stichting Financiële Dienstverlening):... intensief voorlichtingstraject voor eerste self-assessment themakatern ict en internet

2 De Goudse gaat voor minder. ACTIE VERVROEGD OVERSTAPPEN Premiegarantie en gratis dekking voor preventie & reïntegratie voor al uw relaties die nu al overstappen op VerzuimVizier. Minder verzuim in ondernemend Nederland. En wel nu meteen. Al sinds de jaren 90 staat verzuim hoog op onze agenda. Als één van de eersten ontwikkelden we producten die niet alleen loondoorbetaling verzekeren, maar óók oplossingen bieden voor integraal verzuimmanagement. In recent onderzoek naar de dienstverlening van verzuimverzekeraars scoren we het hoogste rapportcijfer van Nederland. Kortom: u kunt wat van ons verwachten. En wel nu meteen. Want al uw relaties die vóór 1 augustus kiezen voor VerzuimVizier, bieden we premiegarantie tot 1/1/2008 en gratis dekking voor preventie & reïntegratie tot 1/1/2007. Zo pakken we het verzuim direct aan. Meer weten? Bel (0182) U kunt weer verder.

3 colofon hoofdredactioneel hoofdredactie Jan Aikens en Eckhardt Dulfer redacteuren Rienk Andriessen, Alex Klein, Wouter van Kooten (eindred.), Elly Gravendeel (red.ass.) redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel marketing Claudia Simoons (adverteerders), Marjolein Spronk (abonnees) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,50 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Losse nummers 5,90 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,25 excl. btw. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Erik Meester, Marieke van der Veer, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Finedesign concept en ontwerpbureau Bno, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Schermrecht De stap die de NBVA gezet heeft in het ketenintegratietraject (zie pag. 12) is even eenvoudig als geniaal. Alleen al het feit dat de intermediairvereniging zich niet in de rij gevoegd heeft van eigen wieluitvinders, maar gebruik maakt van bestaande infrastructuur, verdient een compliment. Zoals bekend is Het VB een warm pleitbezorger van Meeting Point, dat terecht door NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer wordt gekwalificeerd als "hét neutrale en onafhankelijke platform van de branche". Nu ook de belangrijkste schakel de consument aan de keten is verbonden via MP4U, kan een punt gezet worden achter de eindeloze integratiediscussie. Het wachten is nu op een branchebrede acceptatie van het platform en daaraan ontbreekt het op dit moment nog. Veel verzekeraars stoppen veel energie en nog meer geld in het ontwikkelen en uitbouwen van hun extranetten. Zij kiezen ervoor de keten op hun eigen manier richting hun eigen producten en diensten te ontsluiten. Zij verplichten daarmee de ongebonden bemiddelaars die hun taak volgens de Wfd-regels uitoefenen, meerdere malen in verschillende systemen in te loggen om tot een afgewogen advies te kunnen komen. Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat aanbieders behoefte hebben aan een eigen platform waarop zij met hun businesspartners kunnen communiceren. Ook is het zonneklaar dat zij de extranetten niet alleen inzetten om productie te genereren. De faciliteiten die zij aan het intermediair langs digitale weg ter beschikking stellen, zijn vaak uiterst waardevol. Maar het feit blijft dat zo n extranet slechts één pad plaveit, dat zonder zijwegen leidt naar de producten van één aanbieder. En dat is iets heel anders dan wat we onder ketenintegratie verstaan. Het initiatief van NBVA en Meeting Point toont aan hoe technisch eenvoudig het is om ook de consument aan de keten toe te voegen. Net zo makkelijk is het voor aanbieders om de eindklant toegang te verlenen tot bepaalde domeinen van hun extranet. Nu al worden concepten aangeboden waarmee verzekerden rechtstreeks in de systemen van aanbieders kunnen muteren en daarbij en passant kennis kunnen nemen van de overige producten waarin zij wellicht geïnteresseerd zijn. Indien deze ontwikkeling zich voortzet, wordt het onderscheid tussen direct writer en intermediairverzekeraar wel heel erg dun. Zodra de adviseur zijn relatie op het spoor van een verzekeraar heeft gezet, neemt het extranet zijn functie over en rest hem niets anders dan op een schaduwsite te volgen welke transacties er rechtstreeks plaatsvinden. Intermediairs kunnen aan hun portefeuillerecht slechts echt gestalte geven, indien zij ook beschikken over het schermrecht. Het initiatief van de NBVA geeft invulling aan deze fundamentele gedachte, temeer omdat de organisatie de samenwerking met Meeting Point ook open stelt voor niet-leden. Tot nu toe hadden verzekeraars altijd het voortouw als het gaat om ketenintegratie en het ligt voor de hand dat dit zijn stempel gedrukt heeft op de aangedragen oplossingen. De tijd is rijp voor het intermediair om het estafettestokje over te nemen. De stap die de NBVA nu zet, is daarvan een voorbeeld. Maar ook staan voor het eerst bij SIVI de adviseurs aan het roer in de persoon van NVA-directeur Niels Mourits. In het themakatern ict en internet in dit blad (zie pag. 53) stelt hij: "Er gebeurt van alles, maar tegelijk ontbreekt de regie op het totaalconcept. Het is de vraag of vanuit SIVI ook niet een bijdrage moet worden geleverd aan een concept van de informatie-structuur van het intermediair kanaal." De komende tijd zal leren welke richting de individuele intermediairverzekeraars kiezen. Vast staat dat wanneer zij zich eenzijdig richten op het uitbouwen van extranetten en initiatieven zoals Meeting Point negeren, zij steeds meer intermediairs van zich zullen vervreemden. Jan Aikens nummer mei

4 KOP Durft u met de opbouw van zijn oudedagsvoorziening ook zo n wildwaterbaan te volgen? Begrijp ons niet verkeerd, wij van de Onderlinge s-gravenhage vinden dat uw cliënt net zo veel van het leven moet genieten als hij zelf wil. Laat hij vooral zijn grenzen verkennen, met alle spanning die daarbij hoort. Maar er is één onderdeel waarop wij elk risico beslist tot een minimum willen beperken. En dat is een goede oudedagsvoorziening. Daar hangt eenvoudig weg te veel van af. Op dat gebied zijn risicovolle stunts absoluut niet welkom. Daarom heeft de Onderlinge s-gravenhage speciale producten ontwikkeld waarmee uw cliënt ook op latere leeftijd nog steeds van het leven kan genieten. Het gaat om producten die daadwerkelijk zekerheid bieden. Daarbij komt nog het voordeel van een unieke vorm van winstdeling: de Onderlinge s-gravenhage keert maar liefst 95% van de te verdelen winst uit aan de deelnemers (polishouders). Met als resultaat een prima oudedagsvoorziening met minimale risico s. En dat noemen wij verzekerde groeikracht. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. - Postbus CP s-gravenhage

5 inhoud 12 NBVA kiest voor Meeting Point "Wij kunnen op zeer korte termijn voor onze leden samen met Meeting Point een internetapplicatie hebben, die hen in staat stelt om de communicatie over een groot deel van de verzekeringen met de consument via het internet af te handelen." NBVAvoorzitter Rob Groenemeijer praat met Het VB over het initiatief dat hij samen met Meeting Point heeft genomen. Het geeft het begrip ketenintegratie werkelijk gestalte en staat ook open voor niet NBVA-leden. Rubrieken Hoofdredactioneel 3 Nieuws 9 onder meer: - Administratie Zwitserleven: van achilleshiel tot usp - Rode kaart voor Bovemij Oranjepolis VB-gesprek met John Pennink Pas anderhalve maand directeur van de Stichting Financiële Dienstverlening, ziet hij de route concreet voor zich. "Het ligt in de bedoeling om het self assessment vanaf begin juli om de week aan 750 deelnemers van de stichting digitaal beschikbaar te stellen. In de tweede helft van juni organiseren we een intensief voorlichtingstraject. Tijdens vier of vijf bijeenkomsten leggen wij dan ook uit hoe het formulier eruit ziet, welke vragen beantwoord dienen te worden en welke gegevens de deelnemers daarvoor moeten verzamelen." Pensioenwet: te gedetailleerd Merel Engelbert van Bevervoorde en Wouter Kalkman (Nationale- Nederlanden) zijn in grote lijnen positief over het ontwerp Pensioenwet. Maar ze hebben ook kritiek op de gedetailleerdheid. Een ander probleem zien zij in het feit dat de pensioenregels letterlijk vertaald zijn naar verzekeraars: de adviseur wordt niet eenmaal genoemd. Terwijl "uitgerekend bij pensioen het advies zo belangrijk is. Het product blijft hoe dan ook een adviesproduct bij uitstek." themakatern ict en internet Niet alleen standaardiseren Sinds kort staat een intermediair aan het roer van het standaardisatie-instituut voor de intermediaire markt SIVI. Voorzitter Niels Mourits (in het dagelijks leven directeur van de NVA) geeft de aftrap van het themakatern. Ketenintegratie houdt niet op bij standaardisering, schrijft hij. Er zijn tal van initiatieven, maar tegelijk ontbreekt de regie op een totaalconcept. "Gelet op de samenstelling zou SIVI hierin wel eens een goede rol kunnen spelen." Intermediair 12 onder meer: - Attentiv Ondernemers Competitie - Volmacht moet creatief ondernemen Pensioen 22 onder meer: - AXA Pensioenseminar Jurisprudentie 28 mr Tirza Hekster: - Wie betaalt de verkeersboete Arbeidsongeschikheid 30 Herman Verhoef en Eugène van t Hooft: - Een wereld zonder het UWV? Co-assurantie 33 - gesprek met Cees Kortleve PFP 36 Preventie 38 ing Albert J. Boes: - Voortrekkersrol Avéro bij beveiliging jachthavens Zorg 40 MV&D! 41 Doron Themans: - Van registratie naar relatie 58 Slim portefeuillebeheer in de keten Slim portefeuillebeheer leidt niet alleen tot meer rendement. Het kan ook een bijdrage leveren aan commerciële ketenintegratie. Dr ir Hugo ter Doest en ir Erwin Fielt (onderzoekers bij het Telematica Instituut) leggen in een uitgebreid artikel uit hoe de partijen in de verzekeringsketen gezamenlijk kunnen werken aan een geïntegreerde marktbewerking. Verder in het katern: - Van lokaal naar ASP: simpel, veilig én goedkoper - NVA-website vernieuwd - Nassau ontsluit maatwerkpolissen op maat - Ascoba laat klanten van Noordhollandsche direct muteren - Daniël Jacobs (ACE Europe): Financiële strops door cybercrime - Systeemhuizen over hun CRM-mogelijkheden - Update software voor het intermediair Met name(n) 43 Feiten en cijfers 44 - ARAG, Goudse, Zwitserleven Nieuws 46 Verzekerend buitenland 48 Barbier 78 nummer mei

6 nieuws Administratie Zwitserleven: van achilleshiel tot usp Het intermediair is en blijft veruit het belangrijkste distributiekanaal. Er is veel publiciteit geweest rondom onze multidistributiestrategie. In feite spitste die discussie zich toe op enkele producten die alleen gericht zijn op de particuliere markt. De MKB-markt kent maar één distributiekanaal en dat is het intermediair, aldus Marco Keim, algemeen directeur Zwitserleven tijdens de presentatie van de jaarcijfers van zijn maatschappij (zie ook pag. 44). De voltallige directie gaf een toelichting op de ontwikkelingen die Zwitserleven recent heeft doorgemaakt. Marco Keim heeft eerst zijn energie voornamelijk moeten steken in het op orde brengen van de administratie. Zoals bekend schortte het daar bij de Amstelveense verzekeraar langere tijd aan. Dat de maatschappij daarin grote slagen heeft gemaakt, werd ook gehonoreerd in de laatste performancemeting van NBVA, NVA en DAK. We zijn inmiddels zodanig op orde dat we aan de groeistrategie kunnen werken, Marco Keim meldde Keim. Groeien is niet alleen leuk; het is een economische noodzaak. Wij zien het als onze opdracht om méér marktaandeel te winnen dan de concurrentie. Wanneer een bedrijf groeit, creëert dat een andere dynamiek binnen de organisatie. En dan is het ook mogelijk met succes een cultuuromslag door te voeren waarmee de focus geheel op de klant het intermediair kan worden gericht. Dat heeft Keim bereikt, zo meldde hij. De marktteams lopen dwars door onze organisatie. Daardoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk dat de ene afdeling iets toezegt dat een andere niet kan verwerken. Er wordt nu gedacht van buiten naar binnen; een fundamentele wijziging ten opzichte van het verleden. Je hoort vaak, zegt Keim, dat matrixmodellen verlammend werken. Wel, Zwitserleven heeft nu een matrixorganisatie die zich juist kenmerkt door slagkracht. Voor het accountmanagement staat niet meer de post, maar de ondernemer centraal. Marco Keim benadrukt dat deze wezenlijke verbetering niet alleen door de medewerkers zelf wordt onderkend, maar ook door de relaties. Het klanttevredenheidsonderzoek wijst dat zonneklaar uit. De tevredenheid is sterk omhoog gegaan. Intermediairs belonen ons nu met een 7,2. Ondanks de commotie rondom de multidistributie? Ik wil het woord commotie zeker niet in de mond nemen, relativeert Keim. Het is waar, dat een paar partijen zich daarover hebben opgewonden en dat heeft de publiciteit gehaald. Maar ik kan u verzekeren dat onze relaties ons er niet of nauwelijks op hebben aangesproken. En terugkomend op de performance: De administratie was eerst onze achilleshiel en nu een unique selling point. NN en Hypotheekshop tekenen SLA Nationale-Nederlanden heeft een Service Level Agreement (SLA) getekend met De Hypotheekshop Centrale Organisatie B.V. In deze overeenkomst zijn over en weer de leveringsvoorwaarden vastgelegd. Dit vormt een basis voor verdere samenwerking. De ondertekening vond plaats op het kantoor van Nationale- Nederlanden in Amsterdam. Directeur Bancair Michael Koutstaal van Nationale-Nederlanden en Lodewijk van der Heijden, directeur van De Hypotheekshop legden met de ondertekening een basis voor verdere samenwerking. De leveringsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de SLA vormen hierbij het uitgangspunt. De SLA is een logisch vervolg op de keuze van De Hypotheekshop voor Nationale-Nederlanden als één van hun preferred suppliers. Door de snelle service die Nationale-Nederlanden heeft geboden, steeg in 2005 bij De Hypotheekshop de productie van Nationale- Nederlanden met 60%. Sinds begin 2006 heeft Nationale- Nederlanden een speciaal binnendienstteam ingericht voor franchisenemers van De Hypotheekshop, aldus directeur Koutstaal. AHGN wil landelijke dekking De coöperatieve schadeherstelgroep AHGN (Autoschade Herstel Groep Nederland) wil in drie jaar tijd groeien naar een landelijke dekking met vijftig leden. Dat hebben de 23 nu aangesloten leden onlangs besloten. Belangrijke reden voor de uitbreiding van het aantal leden is een antwoord te bieden aan de behoefte van opdrachtgevers aan een landelijke dekking. Ook willen de aangesloten leden door groei sterker naar de opdrachtgevers staan met een compleet dienstenpakket. AHGN zal op plekken waar de dekking onvoldoende is bedrijven gaan benaderen voor een lidmaatschap. Dit proces zal begeleid worden door management consultant Freek van der Ven als relatiemanager. Naast de acquisitie van nieuwe leden gaat Van der Ven ook ondersteuning bieden bij de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers voor schadeherstel. AH Vaste Klanten Fonds geliquideerd Zoals wij al eerder aankondigden is er een definitief eind gekomen aan het AH Vaste Klanten Fonds. Beheerder AEGON nam het besluit tot liquidatie nadat de Vergadering van Deelgerechtigd Participanten over het voornemen was gehoord en de Raad van Toezicht vervolgens een voorstel van de beheerder tot liquidatie heeft goedgekeurd. Het verslag van de voorlopige liquidatie-uitkering wordt medio juni gepubliceerd. AHGN-voorzitter Pim Hielkema en management consultant Freek van der Ven poseren nadat zij de samenwerking hebben bekrachtigd. 6

7 zo kan het ook: de eerste hypotheek zonder onnodige extra s SNS Budget Hypotheek SNS Budget Hypotheek Wat voor huis uw klanten ook willen kopen, niemand wil te veel betalen. Dus waarom zou u hen een standaard hypotheek adviseren met allerlei opties en extra s die ze zelden of nooit nodig hebben? SNS Bank introduceert de SNS Budget Hypotheek: de eerste hypotheek zonder onnodige extra s. Die koopt uw klant er alleen bij als u hem dat adviseert. Zo kunt u dus voor elke klant de ideale hypotheek samenstellen. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager bij SNS Bank of kijk op snsbank.nl/intermediair Intermediair worden van SNS Bank? Bel

8 Beroeps aansprakelijkheid Vermogens Speciale bescherming Bestuurders- en Commissarissenaansprakelijkheid (BCA Polis) Crisis Management Recall Kidnap and Ransom Zaak schade Technische verzekeringen Brand- en bedrijfsschade Juweliers Blockpolis Kostbaarhedenpolis Kunstgraspolis Kunstvoorwerpenpolis CAR Machinebreuk Computer en Elektronica Your risk is our concern Westblaak 220 Postbus AB Rotterdam T (010) F (010) Nassau verzekeringen maakt deel uit van de Bloemers Nassau Groep

9 nieuws SNS Reaal neemt Route Mobiel over Eckhardt Dulfer verlaat Het VB SNS Reaal heeft een 100% belang verworven in de pechhulpverlener Route Mobiel. De bankverzekeraar, die binnenkort een beursnotering krijgt in Amsterdam, had via haar dochter Proteq al vanaf de start, twee jaar geleden, de zeggenschap over 40% van de aandelen. De overname past volgens SNS Reaal in de portefeuille van Proteq, die pechhulpverzekeringen aanbiedt. Door de volledige eigendom te verwerven verwacht Proteq Route Mobiel verder te kunnen uitbouwen. De activiteiten van Route Mobiel bieden een aanvulling op die van Proteq doordat de aangesloten automobilisten potentiële afnemers zijn van de verzekeringsproducten van Proteq. Route Mobiel maakte vorig jaar verlies bij een omzet van ongeveer 5 miljoen euro. Dit jaar verwacht het bedrijf quitte te spelen bij een omzet van 10 miljoen. Fortis Verzekeringen Nederland neemt William Properties over Fortis Verzekeringen Nederland heeft via dochteronderneming Fortis Vastgoed Ontwikkeling (FVO) een overeenkomst getekend voor de overname voor een bedrag in contanten van 100% van de aandelen van William Properties, een onafhankelijke Nederlandse vastgoedontwikkelaar. De beleggingsstrategie van Fortis Verzekeringen Nederland bestaat onder meer uit het uitbreiden van de voor derden beheerde portefeuilles. Met de overname van William Properties wordt Fortis Vastgoed Ontwikkeling omgevormd tot een full-scale ontwikkelaar die efficiënt kan optreden in de zich snel consoliderende Nederlandse onroerendgoedmarkt. Op 1 juni vertrekt hoofdredacteur Eckhardt Dulfer bij Het Verzekeringsblad. Verschil van inzicht over het te voeren beleid was voor Kluwer (de uitgever van Het VB) en Dulfer aanleiding om uit elkaar te gaan. Na het vervullen van een aantal managementfuncties bij de uitgeverij vormde Eckhardt Dulfer sinds 1 oktober 2001 met Jan Aikens de hoofdredactie van dit blad. Hij is van plan eerst te gaan genieten van een uitgebreide zomervakantie, waarna hij zich gaat bezinnen op zijn toekomst. Premie dure vaartuigen daalt met 25% Avéro Achmea verlaagt haar tarief voor de scheepshypotheek met 0,4 procent. De verzekeringspremie voor schepen boven de euro daalt met 25%. Dat is mogelijk door de strengere eisen die de verzekeraar stelt ter voorkoming van diefstal. Ook de schadelast en daarmee de deskundigheid bij eigenaren van duurdere vaartuigen zorgen voor een lagere premie. Avéro Achmea vindt dat iedere vaartuigbezitter moet beschikken over een vaarbewijs en dat er meer aandacht besteed moet worden aan preventie. Om dit te stimuleren biedt de verzekeraar verzekerden een individuele preventiecheck voor het eigen vaartuig en kunnen zij een proefvaart maken met een ervaren instructeur. SNS Reaal is 416 mln rijker De beursgang heeft SNS Reaal bruto ongeveer 416 miljoen euro opgebracht. De bankverzekeraar zal deze opbrengst volledig benutten om de groei voort te zetten en nieuwe groeimogelijkheden te benutten, zowel autonoom als door selectieve overnames. 21% van de aangeboden aandelen is geplaatst bij particuliere beleggers in Nederland en 97% bij institutionele beleggers in Nederland en het buitenland. Turien ontfermt zich over Ansvar Uiterlijk per 1 juli wordt Ansvar Idéa overgenomen door Turien & Co. Al jarenlang heeft Ansvar problemen om de solvabiliteit op peil te houden. Dankzij de helpende hand die Turien nu toesteekt, komt Ansvar in veilig financieel vaarwater terecht. Ansvar is een schadeverzekeraar die zich - naar eigen zeggen - richt op mensen met een bewuste levensstijl. De maatschappij heeft verzekerden in de boeken die geen alcoholische dranken nuttigen. Ansvar geeft zelf invulling aan een bewuste levensstijl door maatschappelijk betrokken organisaties te steunen en door maatschappelijk en ethisch te beleggen. Zo wordt niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij tabak-, alcohol-, wapenproductie of milieuvervuiling. De van oorsprong uit Zweden stammende verzekeraar is in ons land altijd beperkt van omvang gebleven. Turien verwacht het ideële concept van Ansvar te kunnen uitbouwen tot een sterker label. (ingezonden mededeling) nummer mei

10 Het voordeel van een wereldspeler voor u en uw klanten. De MPV en Stationwagon verzekering van AXA. 25% lagere cascopremie 50% instapkorting 100% exclusief AXA behoort tot de grootste fi nanciële dienstverleners ter wereld. Ruim medewerkers werken in 40 landen voor meer dan 50 miljoen klanten. Met een belegd vermogen van meer dan miljard euro zijn we één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Bovendien speelt AXA, met een omzet van bijna 20 miljard euro, een prominente rol op de internationale schademarkt. De expertise van AXA is ook voor u en uw klanten beschikbaar. De autoverzekeringen van AXA leveren nu: meer vermogen voor een lagere prijs. Met een structurele cascopremieverlaging van 25% en een instapkorting van maar liefst 50% voor MPV s en Stationwagons. Daarmee staat de autoverzekering van AXA in de top van Rolls. Bovendien mag u uw klanten ook nog gratis 2 aanvullende dekkingen aanbieden voor de duur van 1 jaar. Raadpleeg voor meer informatie en de voorwaarden uw accountmanager bij AXA.

11 nieuws Vergunningloos bedrijf betrokken bij WK-verzuimdekking Rode kaart voor Bovemij oranjepolis Het is de gruwel van menig werkgever: het ziek zijn van werknemers op en na een speeldag van Oranje. Een verzekeraar besloot een polis op de markt te brengen tegen deze Oranjeritis. De reacties op het initiatief waren niet van de lucht. Lachende derde was intermediairbedrijf SEZ, dat dankbaar profiteerde van alle mediaaandacht. De waarheid achter het mediaspektakel ligt echter een stuk genuanceerder. De oranje-verzuimpolis komt uit de creatieve koker van intermediairbedrijf SEZ uit Reeuwijk. Het is dus niet een verzekeringspolis van verzekeraar SEZ, zoals dat in de landelijke media gesuggereerd werd. De polis wordt alleen aangeboden via ook een initiatief van SEZ. De SuccSEZ polis, zoals het product in werkelijkheid heet, is slechts een aanvullende rubriek op de verzuimpolis van MKB Risicobeheer, dat weer handelt onder de naam Zvvz verzekeringen. Uiteindelijk blijkt verzekeraar Bovemij risicodrager te zijn. In het kort werkt de aanvullende WK-dekking als volgt: als iemand zich op een wedstrijddag van het Nederlands elftal of de dag erna ziek meldt, zal de verzuimverzekering via voor deze dagen niet het eigen risico (de gangbare 14 dagen termijn) hanteren. De website meldt als strikte voorwaarde dat de ziekmelding op de eerste verzuimdag wordt doorgegeven via het online verzuimregistratiesysteem Click & Claim. Dit om directe controle mogelijk te maken. Click & Claim blijkt te zijn geplaatst op de website van Zvvz Verzekeringen in Capelle aan den IJssel, een financiële dienstverlener die niet voorkomt in het Wfd-register van de AFM. De WK-dekking geldt ook voor bedrijven die al eerder via de site een verzuimverzekering hebben afgesloten via Zvvz. Bovemij Bovemij Verzekeringen ziet de WK Verzuimpolis vooral als een ludieke actie en kijkt er desgevraagd met een glimlach naar. Bovemij heeft dit risico geaccepteerd, omdat zij inziet dat inderdaad veel werknemers zich helaas snel ziekmelden onder de WK-omstandigheden en dat de werkgevers daar de dupe van zijn. Natuurlijk zou het niet zo moeten zijn dat werknemers zich om voetbalredenen ziekmelden, en dat willen we ook zeker niet stimuleren, maar de ervaring leert nu eenmaal dat het ziekteverzuim op de dagen dat het Nederlands elftal een wedstrijd speelt én de dag erna gemiddeld 20% hoger is dan normaal. Het ludieke karakter wordt onderstreept door het feit dat alle wedstrijden die door het Nederlands elftal worden gespeeld plaatsvinden in het weekend en in de avonduren. En het feit dat er tot nu toe nog geen enkele polis gesloten is, zo laat Bovemij weten via haar woordvoerster, Maaike de Ridder. Zvvz Maar wie is Zvvz Verzekeringen uit Capelle aan den IJssel? Het blijkt de handelsnaam te zijn van MKB Risicobeheer, dat bij de AFM staat ingeschreven op een adres in Breda. Zoals gezegd is in het Wfd-register de naam Zvvz Verzekeringen niet te vinden. We vragen als eerste Bovemij hoe dit zit: Zvvz is een provinciaal agent van Bovemij Verzekeringen en heeft het risico voor de WK Verzuimpolis ondergebracht bij Bovemij. Zvvz staat geregistreerd onder de naam MKB Risicobeheer. Volgens de Wfd is het echter niet toegestaan om onder een handelsnaam te bemiddelen die niet op de vergunning is vermeld. Als we de reactie van Bovemij dus letterlijk nemen dan kan de verzekeraar een door Zvvz bemiddelde polis helemaal niet accepteren en is het dus maar goed dat er nog geen enkele polis verkocht is. Vanzelfsprekend vragen we ook Zvvz om een reactie. Deze wordt via MKB Risicobeheer gegeven door directeur A. Snellen. Bovemij doet alleen zaken met MKB Risicobeheer, dat is de provinciaal agent. Er is daar geen document te vinden dat ondertekend is door Zvvz Verzekeringen. In overtreding Volgens Snellen is hij geheel niet op de hoogte van het feit dat de Wfd hem verbiedt om onder de naam van een werkmaatschappij, die niet over een vergunning beschikt, te werken. Ons bedrijf handelt al drie jaar onder de naam Zvvz Verzekeringen en daar is nog nooit een probleem van gemaakt. Er is overigens direct met de aanvraag voor MKB Risicobeheer ook een vergunningaanvraag gedaan voor Zvvz. Dit duurt alleen langer omdat laatstgenoemde nog geen SER-inschrijving had en dus niet onder de overgangsregeling valt. Wat Snellen betreft is de verwarring voorbij als de AFM zijn Zvvz een vergunning verleent en MKB Risicobeheer de portefeuille in zijn geheel kan overhevelen naar de dan onder vergunning opererende Zvvz Verzekeringen BV. Rest ons nog steeds de vraag: met wie doen Bovemij en SEZ nu zaken? Naar we hopen niet, zoals zij ons wel meldden, met Zvvz Verzekeringen. Want dan zijn zij zwaar in overtreding. BRAND? contra-expertise! nummer mei

12 intermediair Overall strategie laat nog even op zich wachten NBVA zet pragmatische stap met Meeting Point Een jaar geleden kondigde de NBVA tijdens haar generatiecongres aan dat zij qua ketenintegratie, CRM en internet een centrale regie zou gaan voeren. Na de zomer zou Rob Groenemeijer zijn plannen in Het VB ontvouwen. Het bleef echter stil. Vorig week maakte de NBVA bekend haar plannen samen met Meeting Point en het nieuwe MP4U, de consumentenversie, te willen realiseren. Een simpele, maar zeer slimme zet meent Rob Groenemeijer in een exclusief interview met Het VB. Een stap die bovendien past in het grotere geheel: de modernisering van de intermediaire keten. Om met de deur in huis te vallen: De samenwerking met Meeting Point is toch niet de centrale regie die jullie een jaar terug voor ogen hadden? Groenemeijer, lachend: Nee. Zeker niet! Ik had vorig jaar een zeer grote ontwikkeling voor ogen. Een ontwikkeling die ertoe zou moeten leiden dat het intermediair zich Rob Groenemeijer opnieuw zou moeten uitvinden, gebruikmakend van alle nieuwe technologie- en businessprocessen. De kantoororganisatie en de samenwerking met anderen in de keten moet anders. Dát concept waar wij met een beoogd businesspartner (ABZ/ADP. Red) aan werkten is vooralsnog even geparkeerd. Wij zijn nu opnieuw bezig met een groter initiatief. Daar zijn nu al concrete stappen in gemaakt. Onze stap richting Meeting Point moet je beslist zien in het kader van ons grotere plan. Maar het is wel een zeer pragmatische stap. Want wij kunnen op zeer korte termijn voor onze leden samen met Meeting Point een internetapplicatie beschikbaar hebben, die hen in staat stelt om de communicatie over een groot deel van de verzekeringen met de consument via het internet af te handelen. De consument kan ook zijn eigen gang gaan met die internetapplicatie. Dat is praktisch gezien de grootste winst. Belangrijk signaal Jullie hebben hier toch al enige ervaring mee opgedaan, vorig jaar met de zorgverzekeringen? Groenemeijer: Ja dat klopt. Al heeft dat niet direct tot veel meer productie geleid. Maar dat was ook niet het uitgangspunt. Onze leden, zo n driehonderd deden mee, hebben wel positieve ervaring opgedaan in het werken met een internetapplicatie en daarnaast heeft het heel veel traffic op de site opgeleverd, gevolgd door veel en persoonlijke gesprekken met de consument. Aangemoedigd door dit positieve resultaat, en in combinatie met de webmodule die we al een paar jaar hebben, hebben wij de stap met Meeting Point gezet. Wij hopen dat ook anderen zich bij dit initiatief zullen aansluiten, om Meeting Point hét neutrale en onafhankelijke platform te laten zijn voor de branche. Ik vind ook dat er meer verzekeraars zich moeten aansluiten bij dit platform. Ook de grote zullen de balans moeten opmaken. De volgende stap is dat je verder kijkt dan alleen verzekeren, je kunt ook denken aan hypotheken, eenvoudige levensverzekeringen, aan financiële dienstverlening in het algemeen via Meeting Point. Het zou ook voor het MKB als portaal kunnen fungeren. Dat past allemaal in onze visie waarin wij proberen op een moderne manier de markt in te richten. We hebben het dan over de concurrentiepositie van de intermediaire keten ten opzichte van andere ketens. Ik hoop dat we daarmee een belangrijk signaal afgeven. Centrale regie Met deze stap van de NBVA tekent zich een merkwaardige situatie af. Daar waar de NBVA juist meestal de regie voert voor haar leden, is het echter de NVA die juist met een centraal geregisseerde aanpak is gekomen door te kiezen voor een samenwerking met Klik & Sluit van Voogd & Voogd. Dat nu juist de NBVA heeft gekozen voor een totaal neutraal en onafhankelijk platform lag niet voor de hand, maar is wel een slimme zet. Bovendien stelt de NBVA het initiatief ook nog eens open voor nietleden. Veel collega s kunnen dus hun voordeel doen met deze stap en dat is niet alleen nobel maar ook uit oogpunt van de kosten verstandig. De samenwerking met Meeting Point staat ook open voor anderen, wat is er straks nog NBVA-eigen aan de samenwerking? Groenemeijer: Goede vraag. Het is niet onze eerste gedachte iets NBVA-eigens te maken. We vinden de ontwikkeling binnen het platform op zich al interessant genoeg. We willen daar zo snel mogelijk de geplande functionaliteiten en producten beschikbaar krijgen. Daar zullen wij als NBVA natuurlijk aan bijdragen en de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Het directe NBVA-eigene zit hem meer in de rechtstreekse relatie tussen NBVA-leden en de verzekeraars. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een huismerkpolis. Maar het gaat ons nu in eerste instantie over het bevorderen van het gebruik van Meeting Point door intermediairs én door verzekeraars. De tweede stap is een state of the art -technologie en inrichting van de kantoren van de leden en de derde stap is het faciliteren van de marketing van onze leden qua producten en aanpak. Veel kantoren hebben hun handen vol en wat wij dus willen is een centrale event driven aanpak voor deze kantoren. Wij willen deze zaken voor de leden klaarzetten zodat ze het ruim tevoren in de planning kunnen opnemen en er minder zorgen over hoeven te hebben. Zo creëer je een krachtig distributiekanaal waarbij de consument toegang heeft wanneer hij dat wil. Dat is de centrale regie waar Groenemeijer het vorig jaar over had, ook hiervoor vraagt hij nog even geduld. We zijn met een groot onderzoek bezig, eind september kunnen we hier meer over kwijt. Meer concreet kan ik nu niet zijn, maar het tempo ligt hoog. Het is echt een sense of urgency. Het is twee voor twaalf. Afdwingen Een jaar geleden schreven we in het ICT-katern: Meeting Point: wie zet de eerste stap? De stap die nodig was om de klassieke kip-ei-situatie te doorbreken. Niet alle verzekeraars doen mee aan Meeting Point en daarom doen weer niet alle intermediairs mee en daarom weer niet alle verzekeraars. Tijdens een gesprek eind van vorig jaar stelde Meeting Pointdirecteur Steven Jonkman (VB 24 pagina 1506) dat het tijd werd dat het intermediair het gebruik van Meeting Point gewoon afdwingt. Als het intermediair massaal aangeeft alleen zaken te willen doen met verzekeraars via ons platform, dan moeten ze wel, was zijn stelling: Dat kan het intermediair gewoon afdwingen. Wij vroegen ons toen af wie de doorbraak zou forceren. Rienk Andriessen 12

13 Wij beloven niet. Wij verzekeren. Er zijn van die aanbieders die uw relaties gouden bergen beloven als het om een pensioen gaat. Bij Generali doen wij dat niet. Generali verzekert een passend en flexibel pensioen. Voor iedereen. Van starter tot gevestigde DGA. Van MKB-er tot multinational. De pensioenen van Generali bieden uw klanten zekerheid en maximale flexibiliteit. Bovendien biedt Generali u altijd persoonlijke en deskundige service. Zoals u van een specialist mag verwachten. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

14 intermediair Attentiv Ondernemers Competitie biedt kandidaatondernemers ondersteuning op velerlei gebied Een initiatief met grote praktische waarde voor kandidaat-ondernemers. Zo kan zonder overdrijven de Attentiv Ondernemers Competitie (zie ook het vorige VB, pag. 10) worden omschreven. Natuurlijk geldt dat voor de winnaar die naast een startkapitaal van ook drie jaar professionele begeleiding krijgt bij het opzetten en uitvoeren van het eigen business plan. Maar het geldt evenzeer voor de andere deelnemers, die door de selectierondes komen. Zij maken kans om via workshops te leren hoe zij hun ideeën kunnen vertalen in een solide businessplan. We spraken over dit initiatief met Attentiv-directeur Peter Aarden. Voor de hand liggende vraag is of Attentiv op deze manier probeert een extra kantoor aan de franchiseformule toe te voegen. Dat is zeker niet onze eerste insteek, antwoordt Aarden. Het is ook niet zo, dat de winnaar drie jaar als Attentiv-kantoor wordt begeleid, haalt hij op voorhand een misverstand weg. Hij wordt gedurende die tijd wel door onze deskundigen begeleid om zijn droom te verwezenlijken. Dat gaat in een andere structuur dan de begeleiding die wij onze franchisenemers bieden. Natuurlijk is het best mogelijk dat de winnaar uiteindelijk deelnemer van Attentiv wordt, dat hangt ervan af of het idee past in ons full franchise concept. In elk geval, zo verzekert Aarden ons, speelt dit geen rol bij het aanwijzen van de winnaar. Strategisch ondernemerschap Waar wij ons van anderen willen onderscheiden is het bevorderen Peter Aarden: Er is binnen de branche heel veel talent aanwezig, dat vaak verscholen blijft. van strategisch ondernemerschap. Dit stimuleren vinden we enorm belangrijk. Wij vinden dat we op dit gebied heel veel kennis hebben, maar het is irreëel te veronderstellen dat we alle wijsheid in pacht hebben. Er is binnen de branche nog heel veel talent aanwezig, dat vaak verscholen blijft. Met deze competitie willen we het talent motiveren om naar buiten te treden. Het gunstige bijeffect voor ons is, dat we door de inzendingen een goede indruk krijgen van wat er in de markt leeft. En dat is op dit moment heel wat, beseft ook Peter Aarden. Natuurlijk zijn de meeste marktpartijen ervan overtuigd dat innoveren meer dan ooit noodzakelijk is. Wie nu niet de noodzakelijke stappen zet, ziet zijn kansen op termijn beperkter worden. Het medium internet speelt terecht al snel in vernieuwingsplannen een dominante rol. Maar er zijn ook andere innovatieve ideeën denkbaar. We kijken rustig wat er allemaal op ons af komt. Laagdrempelig Het valt op dat de competitie een lage drempel kent. Het is de eerste keer dat we dit organiseren; het is dus zowel voor deelnemers als voor ons allemaal nieuw. Wij richten ons in dit stadium op assurantieadviseurs die al over de nodige ervaring beschikken. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam bij een intermediair of aanbieder, kennen het vak en hebben de ambitie om een eigen onderneming te beginnen. Zoiets begint dan met een idee. Eigenlijk vragen wij niet veel meer dan dat idee globaal te omschrijven. Dat kan via een formulier dat te vinden is op de website die Attentiv hiervoor speciaal heeft ingericht: De inschrijving sluit 18 juni. Het invullen van het formulier vormt in feite de eerste ronde van de competitie. We maken uit de inzendingen een voorselectie op basis van de werkervaring van de deelnemer en diens relevante opleidingen; de globale omschrijving van het plan of idee en de innovatieve elementen daarin. Daarnaast geeft een goed ingevuld formulier antwoord op vragen als: wat is de persoonlijke motivatie om mee te doen en wie worden de directe concurrenten indien het plan wordt uitgevoerd. Voorwaarde is dat het concept gericht moet zijn op de verzekeringsbranche. Uit de aanmeldingen vindt een eerste selectie plaats door Attentiv en Excellerator, het advies/consultancybureau van Fortis Venturing. Degenen die doorgaan naar de tweede ronde krijgen de mogelijkheid om twee hoofdstukken te schrijven, maar dat hoeven ze niet helemaal op eigen kracht te doen. Excellerator organiseert een workshop waaraan iedereen die de tweede ronde heeft gehaald, mag deelnemen, legt Peter Aarden uit. En als dat gaat om grote aantallen? Dat maakt geen verschil. De workshop kent geen gelimiteerd aantal deelnemers. Zij krijgen inzicht hoe zij de hoofdstukken met betrekking tot het businessformat en het financieel plan het best kunnen inrichten. We stellen ons voor dat de deelnemers daarvoor zes weken de tijd krijgen. Degenen die dat met succes doen, gaan door naar de derde ronde, waarin het echte werk moet plaatsvinden na weer een 14

15 intermediair workshop: het schrijven van het totale businessplan. Kortom, van begin af aan wordt de deelnemers geleerd hoe zij het best kunnen omgaan met hun ondernemersplan. Laatste ronde Na de zomer vindt opnieuw een selectie plaats. De deelnemers die dan overblijven gaan naar een selectiedag die in oktober gepland staat. Daar kunnen zij met onze partners sparren en hun plan tegenover een panel verdedigen. Maar ook kunnen zij die dag gebruiken om praktische vragen te stellen en zoveel mogelijk van de aanwezige expertise gebruik te maken. En die deskundigheid is zeer gevarieerd, gezien de samenstelling van de partners: BDO Accountants en adviseurs; Bureau D & O; EnBloc Reclamewerk; Excellerator; Haasnoot & Adriaanse en TGP Post. Zo is ondersteuning gegarandeerd van fiscaliteiten tot en met het ontwikkelen van een eigen huisstijl. De partners kiezen uit de plannen de topdrie. En de uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op de VB Branchedag op 23 november. Attentiv Het is niet voor het eerst dat Attentiv (aspirant)ondernemers ondersteunt. Uiteraard profiteren de franchisenemers volledig van de ondersteuning die de organisatie biedt. De formule omschrijft Peter Aarden als een redelijk harde franchiseformule, althans waar het de spelregels en de look and feel van de kantoren betreft. Een Attentivkantoor herken je meteen aan de inrichting, het meubilair, de vloerbedekking en de belettering. Maar qua indeling van de dienstverlening noemt Aarden de organisatie soft. Dat gaat geheel in samenspraak met de individuele deelnemer en is heel transparant. De inkoop gaat overwegend centraal. Hierbij is geen sprake van één aanbieder, hoewel Attentiv een 100% Fortisonderneming is. We doen zaken met zo n tien aanbieders. De kantoren, die ieder over een eigen Wfd-vergunning beschikken, kunnen zich dus afficheren als ongebonden adviseurs. Op het gebied van ondersteuning kwam Attentiv in het nieuws door de creatie van een voorportaal. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om te beslissen of ze tot onze formule willen toetreden. In de tussentijd kunnen ze van veel vormen van dienstverlening gebruikmaken waardoor ze kunnen doorgroeien van beroepsbeoefenaar naar ondernemer. Zoals de organisatie nu de mogelijkheid biedt om onder deskundige begeleiding de omslag te maken van werknemer naar ondernemer. Jan Aikens Verzekerd van succes! Daarom studeren ambitieuze professionals bij de Amsterdam Business School. In september start de part-time opleiding Master in Verzekeringskunde, bestemd voor academici en hbo ers met relevante werkervaring. Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u deze beroepsgerichte mastertitel behalen in 2 tot 3,5 jaar. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Vergelijk uw ambities met die van ons tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 7 juni a.s. om uur. Voor meer informatie en aanmelding Roetersstraat wb Amsterdam (020) Business«nummer mei

16

17 intermediair Volmacht moet creatief ondernemen De groeimogelijkheden van volmachtkantoren in de zakelijke markt stonden centraal tijdens het tweejaarlijkse Volmachtsymposium van AXA. NVGA-voorzitter Bas de Voogd vatte het samen als: Het moet weer spannend worden in een branche met een te hoog spruitjesgehalte. De beweging moet dan wel van de volmachtkantoren zelf komen, er moet veel meer ondernomen worden. Vooral de zakelijke markt biedt kansen. Volgens volmachtdirecteur Jan van der Veen is creativiteit het sleutelwoord voor succes. AXA wil daaraan samen met volmachtkantoren invulling geven. Bas de Voogd gaf de aftrap en schetste een doemscenario: Het is voorbij voor de klassieke volmachtspelers. Ze hebben het volume niet, ze missen de professionaliteit en ze vormen een overbodige schakel in een keten die in toenemende mate onder druk komt om efficiënt te werken. Zodra de verzekeraars hun zaken weer op orde hebben zullen ze vanzelf weer verdwijnen. Zo valt te horen in menig bestuurskamer van grote verzekeraars. Directeuren Robert van der Plas Een scenario dat hij zelf overigens (links) en Hans Gerritsen van Market direct ontkende: Ik denk het eerlijk gezegd niet dat de volmacht Scan. ten dode is opgeschreven, mits de klassieke gevolmachtigden met hun volmachtgevers in de toekomst echt ondernemerschap ten toon gaan spreiden. Volgens De Voogd is er toekomst voor volmachtbedrijven die in staat zijn om veranderingen te zien, te vertalen naar actie en zo sneller en slagvaardiger te reageren dan grotere concurrenten. En dat gaat volgens hem steeds eenvoudiger omdat de technologie goedkoper en laagdrempeliger wordt. De Voogd ziet zeker ook bedreigingen. In tijden van snelle veranderingen is ondernemerschap zeer belangrijk, wij kennen echter een lange periode van stabiliteit en zijn volgens De Voogd daardoor het ondernemerschap verleerd. Dat geldt volgens hem ook voor het intermediaire kanaal: Klein zijn is niet het equivalent van ondernemerschap. Er is altijd goed verdiend, maar dat zegt niet dat er altijd goed is ondernomen. Het lek komt nu boven water. De bokken worden van de rammen gescheiden en het komt nu aan op echt ondernemerschap. Het klassieke volmachtmodel heeft volgens De Voogd daarom wel de langste tijd gehad: Is dat erg? Niet als het opgaat in iets waar in deze tijd behoefte aan is. Hij gelooft daarbij sterk in de combinatie van nieuwe technologie als internet en nieuwe aansprekende merken. Klanten hebben in toenemende mate behoefte aan ondersteuning door technologie, maar ook aan persoonlijk advies en vertrouwen. Iedereen die wel eens heeft geprobeerd zijn bank te bellen, zal beamen dat banken steken laten vallen door onpersoonlijkheid en bureaucratisering. De technologie is daar vaak te ver doorgeslagen. Dit biedt kansen aan gevolmachtigden die hierop inspelen. Wie wel eens met MKB-ers heeft gesproken weet dat ze gek worden van de regelgeving. Ik geloof heilig in gevolmachtigden die hierop inspelen door MKB-ers werk uit handen te nemen. Er zijn veel veranderingen en daardoor ook ongeëvenaard veel kansen voor elke gevolmachtigde die begrijpt wat zijn huidige en potentiële klanten drijft. Spruitjes De ondernemer in de volmacht zal zich opnieuw moeten uitvinden om via een nieuw businessmodel te kunnen werken. Inspelen op de wensen van de klant en gebruikmaken van nieuwe technologie is noodzaak. De Voogd: Wat ik vaak mis is visie en sense of urgency van onze leden. Dit leidt tot gebrek aan actie, de branche kabbelt voort. Als we aangroei van onderaf willen, moet het imago veranderen. We moeten meer ondernemen. Het moet weer spannend worden in een branche met een te hoog spruitjesgehalte. Samen in business Jan van der Veen en Ron Gardeniers gaven aan ambitieuze groeidoelstellingen te hebben in de zakelijke markt en deze met name door de kracht van het volmachtbedrijf te willen realiseren. Van der Veen: Vijfenzeventig procent van onze omzet komt uit het volmachtbedrijf, wij hebben ons erop toegelegd en zijn hierin gespecialiseerd. Dat willen we graag samen met u verder uitbouwen. Gardeniers gaf aan dat die groeiambitie overigens geen carte blanche inhoudt: Wat niet in de provinciale acceptatie past, pas ook niet in de volmachtacceptatie en als u een doelgroep volmachtbedrijf hebt, bijvoorbeeld allemaal tandartsen in de boeken hebt en u ként die groep echt goed, dan willen we het best over verruiming van de limieten hebben. Maar andersom, als u een zaak doet waarvan u eigenlijk niet genoeg weet, schakel dan vooral onze experts is, die weten er gewoon veel meer vanaf. Van der Veen: Laten we het vooral samen doen, als partners in business. Volmacht Award naar Market Scan Juryvoorzitter prof Gerard Kamphuisen riep Market Scan uit tot winnaar van de AXA Volmacht Award De software-ontwikkelaar ontving een kunstwerk van glas en een cheque van 5000 euro. Dit bedrag moet besteed worden aan een aan de volmachtbranche verbonden doel. De jury (Kamphuisen, Arie van den Ende en Jos van der Poel) koos Market Scan uit drie genomineerden omdat deze organisatie met de introductie van de Volmacht Resultaat Analyse (VRA), een zeer belangrijke bijdrage aan het transparant maken van de volmachtportefeuille voor zowel de volmachtbedrijven als de volmachtgevers heeft geleverd. De VRA is inmiddels een standaard en wordt gebruikt door verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Het Volmachtsymposium is een tweejaarlijkse bijeenkomst van AXA. Tijdens het symposium wordt ook de AXA Volmacht Award uitgereikt. De eerste AXA Volmacht Award werd in 2004 uitgereikt aan de NVGA. Rienk Andriessen nummer mei

18 interview StFD-deelnemers krijgen via het self assessment een spiegel voorgehouden. De deelnemer krijgt een momentopname van zijn bedrijfsvoering en wordt geattendeerd op elementen die mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. En is het assessment bevredigend ingevuld, dan zal de AFM geen reden zien voor een zware controle. Het zijn slechts voorbeelden naast de kostenreductie van de voordelen die de deelnemers aan de stichting genieten. Intensief voorlichtingstraje vorm van een ronde door h door Jan Aikens foto s: Ton Oosterhout Hoewel hij pas anderhalve maand directeur is van de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD), nog wat onwennig de weg zoekt in de overdaad van gangetjes en trappen van het kantoorpand in hartje Amsterdam en zijn kamer nog wacht om ingericht te worden, heeft John Pennink al duidelijk voor ogen hoe hij de stichting zou willen positioneren en welke wegen hij daarvoor denkt te gaan bewandelen. De core business is het ontwikkelen van het self assessment dat onze deelnemers langs digitale weg kunnen invullen en het formeren van een goede en toereikende helpdesk. Met het adequaat kunnen beantwoorden van vragen die bij de deelnemers leven en het geven van goede voorlichting willen wij onze positie vestigen en bewijzen. Wat dat betreft laat Pennink er geen gras over groeien. In het besef dat de organisatie nog niet helemaal rond is en het bestuur uiteindelijk het laatste woord heeft, wil hij de plannen voor de naaste toekomst nog niet te definitief formuleren. Maar desgevraagd bevestigt hij dat de stichting al zeer binnenkort naar buiten gaat treden. Ik kan alleen vertellen wat ons voornemen is en dat ziet er onvoorziene omstandigheden voorbehouden als volgt uit: Het ligt in de bedoeling om het self assessment vanaf begin juli om de week aan 750 deelnemers van de stichting digitaal beschikbaar te stellen. Vervolgens heeft men vijf weken de tijd om het formulier - digitaal - in te vullen en terug te sturen. Wij hebben het plan om in dat kader in de tweede helft van juni een intensief voorlichtingstraject te organiseren in de vorm van een ronde door het land. Tijdens vier of vijf bijeenkomsten leggen wij dan ook uit hoe het formulier eruit ziet, welke vragen beantwoord dienen te worden en welke gegevens de deelne- Drs John Pennink (60, gehuwd, drie kinderen waarvan de oudste zoon werkt als pensioenadviseur bij een groot intermediairkantoor) heeft algemene economie gestudeerd in Amsterdam, gevolgd door enkele postdoctorale opleidingen. Hij begon zijn loopbaan in 1973 als beleidsmedewerker op het Ministerie van Financiën. Na een aantal jaren gewerkt te hebben op het terrein van het macro-economische en monetaire beleid, is hij op het ministerie gedurende zes jaar werkzaam geweest in beleids- en managementfuncties op het terrein van het overheidsbeleid met betrekking tot het verzekeringswezen, laatstelijk als hoofd van de afdeling Verzekeringswezen. Na Financiën is hij overgestapt naar het bedrijfsleven. Vanaf 1987 maakte Pennink deel uit van de directie van Vita Levensverzekeringen (later Zurich Leven), waarvan de laatste drie jaar als algemeen directeur. Vervolgens was hij vanaf 1996 drie jaar algemeen directeur van de NVA. Na een periode gewerkt te hebben als zelfstandig interimmanager en consultant, werd hij begin 2002 benoemd tot directeur van de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (recentelijk Keurmerk Financiële Dienstverlening). Sinds april 2006 is hij directeur van de Stichting Financiële Dienstverlening. Hij rijdt graag motor, gaat twee keer per jaar skiën en houdt van landelijk wonen. Ondanks het feit dat zijn kantoor in hetzelfde pand is gevestigd als de DSI in het hart van het hoofdstedelijke centrum, is hij niet van plan om grachtengordelbewoner te worden. mers daarvoor moeten verzamelen. Zo zijn er vragen van feitelijke aard, waarvoor men cijfers uit de administratie 18

19 interview ect in de et land moet vergaren. Omdat we beseffen dat de deelnemers het invullen van de vragenlijst als een belasting kunnen ervaren, willen we ervoor zorgen dat zij tijdig worden geïnformeerd, zodat zij zich vooraf in de materie kunnen verdiepen en zonodig vragen kunnen stellen. Hierdoor wordt het tijdsbestek dat nodig is om het formulier in te vullen, zo kort mogelijk. Pennink moet glimlachen als wij hem de baas van de grootste koepel van onze bedrijfstak noemen. Het is waar dat het aantal deelnemers inmiddels over de negenduizend heen is en dat komt overeen met vrijwel een totale dekking van het aantal vergunningaanvragers, geeft hij toe. Ondanks dit enorme aantal zijn er geen al te grote problemen opgetreden bij het verwerken van de deelnemersregistratie. Dat is vrijwel afgerond, op een staartje na. Dat heeft te maken met het feit dat de bestanden goed moeten aansluiten op die van de AFM. De toezichthouder vraagt immers of de vergunningaanvrager zich heeft aangemeld bij de StFD. Daarom moeten de bestanden goed matchen en dat kan problemen geven, wanneer een kantoor zich bijvoorbeeld bij de AFM heeft ingeschreven onder de naam van de holding en bij ons onder de werknaam. Die laatste eindjes worden nu aan elkaar geknoopt. We werken daarbij nauw samen met de AFM. Van keurmerk naar stichting Pennink kondigde eind vorig jaar aan de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling, waarvan hij directeur was, te gaan verdiepen en te verbreden tot een keurmerk financiële dienstverlening. Was het niet logischer die taak eerst af te ronden? Kennelijk onderschatten we de snelheid waarmee Pennink werkt: Hoewel dat inderdaad heel veel werk was, is die operatie inmiddels zo goed als voltooid. We hebben die uitbreiding van het takenpakket inhoudelijk uitgewerkt in de vorm van een handboek en protocollen. Dat bouwwerk staat er nu. Hoewel het een zijweg in het gesprek is, wil Pennink graag uitleggen wat hij, in zijn vorige functie, met de verbreding van SKHB tot SKFD beoogde. Door de komst van de Wet financiële dienstverlening zagen wij mogelijkheden om de doelgroep uit te breiden met een aparte dienst, namelijk het ondersteunen van kantoren om Wfd-compliant te worden. Hiermee kan de SKFD nieuwe markten aanboren naast de 630 keurmerkbedrijven die zijn aangesloten. Zoals gezegd hadden we dit inhoudelijk helemaal uitgewerkt, toen het bestuur van de StFD mij in maart vroeg Kees Scholtes, de toenmalige projectdirecteur, op te volgen. Ik had me daar niet zo erg op ingesteld, maar het leek me een buitengewoon aantrekkelijke uitdaging. Pennink wist wel ongeveer wat hem te wachten zou staan. Samen met Kees Oosterholt, directeur van DSI het kwaliteits- en klachteninstituut van de effectenbranche was hij adviseur van het stichtingsbestuur in oprichting en stond als zodanig aan de wieg van de StFD. Of, zoals hij het zelf formuleert: Ik was al aardig ingevoerd in de materie. Het kan niet ontkend worden dat de stichting een unieke positie inneemt in het Nederlandse bedrijfsleven. Voor zover bekend is die enig in zijn soort. Aan zo n interessant experiment wilde ik graag meewerken en daar inhoud aan geven. Spiegel Het is de vraag of je in zo n functie wel geliefd blijft bij de marktpartijen. Je zadelt hen immers op met heel wat gedoe, zoals het min of meer verplicht invullen van vragenformulieren. Het lijkt me niet juist daar op die manier tegenaan te kijken, repliceert John Pennink. Het self assessment fungeert als een soort spiegel waarin een kantoor kan kijken, geënt op de Wfd-eisen. De wet is een zeer veelomvattend kader en kent een grote mate van vormvrijheid. Dat betekent dat de deelnemers vaak zullen twijfelen of zij wel volledig aan de wettelijke eisen voldoen. Het self assessment is dan een goed middel voor de ondernemer om na te gaan in welke mate hij aan de voorschriften voldoet. En dat is niet het enige. Het invullen van het formulier dwingt hem ook als het ware zich af te vragen hoe hij zijn bedrijf heeft ingericht. Hij krijgt een momentopname van zijn bedrijfsvoering en wordt geattendeerd op elementen die mogelijk voor verbetering vatbaar zijn. Juist omdat de invulling van het self assessment periodiek gaat plaatsvinden, krijgt de financiële dienstverlener een goede indruk hoe zijn bedrijf zich ontwikkelt. Terugkoppeling De Stichting laat op de ingevulde formulieren een risicomodel los. Zeg maar een soort zeef waar de antwoorden op worden gelegd. Geheel langs digitale weg wordt op die manier bekeken of er terreinen zijn waarop het kantoor tekort schiet. Is dat het geval, dan wordt dat aan de ondernemer gerapporteerd met het verzoek om maatre- Het self assessment fungeert als een soort spiegel waarin een kantoor kan kijken, geënt op de Wfd-eisen. De wet is een zeer veelomvattend kader en kent een grote mate van vormvrijheid. Dat betekent dat de deelnemers vaak zullen twijfelen of zij wel volledig aan de wettelijke eisen voldoen. Het self assessment is dan een goed middel voor de ondernemer om na te gaan in welke mate hij aan de voorschriften voldoet. nummer mei

20

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

REACTIE FLEXIBILITY GROEP

REACTIE FLEXIBILITY GROEP REACTIE FLEXIBILITY GROEP 1. Franchisenemers vertellen ons dat bij werving een onjuiste en (veel) te rooskleurige voorstelling van zaken wordt gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een eigen inkomen

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven

Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven Nedasco Voordeelpakket Bedrijven De beste producten én pakketkorting Wilt u uw zakelijke klanten deskundig adviseren over bedrijfsrisico s? Biedt u ze graag gemak, overzicht

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP!

ZÉKER LEVEN. Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! ZÉKER LEVEN Wij voelen ons betrokken bij u als klant TIP! Wilt u continu voordelig verzekerd zijn van het beste advies, slimme alerts en onze proactieve begeleiding? Informeer dan vrijblijvend naar onze

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer

Present. complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie. informatie voor de ondernemer complete ondersteuning bij verzuim en re-integratie informatie voor de ondernemer : gezond ondernemen met meer rendement een flexibel pakket voor meer grip op ziekteverzuim Ondernemingen gericht op continuïteit

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

Informatie Volmacht Wat wij voor u doen en wat u moet weten

Informatie Volmacht Wat wij voor u doen en wat u moet weten Informatie Volmacht Wat wij voor u doen en wat u moet weten Raadhoven De Bilt, 1 juli 2014 Versie 004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Rolverdeling... 3 2.1 Cliënten... 3 2.2 Advieskantoren (Bemiddelaars)...

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Quote: Ondernemen is een vak. Financiële dienstverlening is ons vak. Wij bieden u die financiële rust en stabiliteit, zodat u kunt ondernemen. Vellinga Assurantiën

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT AMIS assurantiën B.V. Losplaatsweg 14 2201 CV NOORDWIJK Tel: 071-3616800 Fax: 071-3621156 E-mail : amisassurantien@hetnet.nl Site : www.amisassurantien.nl Ons kantoor hecht aan

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten.

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en producten. Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal, uw persoonlijke situatie en wensen zijn voor ons een belangrijke graadmeter. In onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Make strategy work! Wft

Make strategy work! Wft Woerden, december 2011 Make strategy work! Wft Pensioen: een tikkende tijdbom? IG&H onderzoek onder pensioenadviseurs IG&H Consulting & Interim Onderzoek uitgevoerd in Q4 2011, onder ca. 300 actieve relaties

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs

Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Dienstverleningsdocument Van Eekhout & Partners Financieel Adviseurs Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Majoor en Hulshof Adviesgroep B.V. Ons kantoor adviseert en bemiddelt in de financiële dienstverlening. Binnen onze werkwijze staat u als relatie centraal, waarbij wij zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering

Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Monuta Adviesinstructie uitvaartverzekering Inleiding De adviseur die zich bezighoudt met advisering over uitvaartverzekeringen, is verplicht een passend advies te geven. De adviseur dient er altijd voor

Nadere informatie

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement

VerzuimOplossingen. Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement VerzuimOplossingen Flexibele oplossingen voor verzuimmanagement Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers.

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS...

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat Omdat geen mens gelijk is Ook als je ruim 65 jaar bestaat, is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen je kent. In deze brochure

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer

Topland Glastuinbouwpakket. een uitgebreid schadepakket op maat. informatie voor de ondernemer Topland een uitgebreid schadepakket op maat informatie voor de ondernemer Topland voor de continuïteit van uw onderneming Als ondernemer hebt u maar één wens. U wilt u voor 100 procent kunnen richten op

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Uw Partner in Pensioenadvies

Uw Partner in Pensioenadvies Uw Partner in Pensioenadvies Overdracht van uw pensioencliënt zonder risico op verlies van de verzekeringsportefeuille PensioenPartner is een initiatief van Nederlands Pensioenbureau en vormt een landelijk

Nadere informatie

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim

VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs. Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten voor intermediairs Samen efficiënt en duurzaam omgaan met verzuim VerzuimDeskVolmachten Full-service arbodienstverlening voor 93,25 per werknemer per jaar. Als werkgever krijgt u

Nadere informatie

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling You never walk alone Backoffice maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling De eerste! Interview met Henk den Uil Ja, het is al bijna 15 jaar geleden, zegt Henk den Uil. Henkie voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

Hoe geef ik mijn werknemers blijvend inzicht in hun pensioen?

Hoe geef ik mijn werknemers blijvend inzicht in hun pensioen? Hoe geef ik mijn werknemers blijvend inzicht in hun pensioen? Informatie over meeùs pensioencommunicatie Pensioenstappen met Meeùs Pensioen is voor veel mensen een lastig onderwerp. Vaak weten medewerkers

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd. in adviseren en afsluiten van verzekeringen. contact met elke cliënt; particulier of zakelijk.

Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd. in adviseren en afsluiten van verzekeringen. contact met elke cliënt; particulier of zakelijk. Dienstverleningsdocument Adviesburo van den Broek bv is gespecialiseerd in adviseren en afsluiten van verzekeringen. Wij werken vanuit een persoonlijk contact met elke cliënt; particulier of zakelijk.

Nadere informatie

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01

Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Bleukens Advies DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Advies Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Advies versie 2010-01 Pagina 1 van 7 U overweegt

Nadere informatie

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren

Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Dienstenwijzer Turien & Co. Assuradeuren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wie zijn wij?... 2 3. Onze service: gevolmachtigde van verzekeraars... 2 4. Samenwerking met bemiddelaars... 3 5. Samenwerking

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we

Buiten kantooruren en op zaterdag zijn we - Drenth & Partners Assurantiën en Pensioenen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Schoutplein 31 3131 JZ Vlaardingen Openingstijden: Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van 09:00 tot 17:30 Woensdag

Nadere informatie

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Mooijekind Vleut Financiële Diensten Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kruisstraat 2 zwart 2011 PX Haarlem Postbus 3362 2001 DJ Haarlem Telefoon: 023-512 40 30 Fax: 023-512 40 31 E-mail: haarlem487@hypotheekshop.nl

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid

Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen. Gemak, Eenvoud en Zekerheid Wie kiest voor continuïteit, kiest voor Gezondernemen Gemak, Eenvoud en Zekerheid Het Gezondernemingsplan is een combinatie van verzuimverzekeringen en verzuimmanagement van SFS Verzekeringen en het ArboFlexiPlan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie