OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV ARTWORK SYSTEMS GROUP NV"

Transcriptie

1 OPENBAAR AANBOD TOT AANKOOP EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR UITKOOPBOD DOOR ESKO NV EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9051 GENT, KORTRIJKSESTEENWEG 1095, MET ONDERNEMINGSNUMMER GEADVISEERD DOOR OP ALLE AANDELEN EN WARRANTS UITGEGEVEN DOOR ARTWORK SYSTEMS GROUP NV EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 9050 GENT,BELLEVUE 5/1101, MET ONDERNEMINGSNUMMER GEADVISEERD DOOR DIE NOG NIET IN HAAR BEZIT ZIJN TEGEN EEN PRIJS VAN EUR 11,50 PER AANDEEL ARTWORK SYSTEMS GROUP NV (DIVIDENDBEWIJZEN NRS.9EN VOLGENDE INBEGREPEN) EN EEN PRIJS VAN USD 1,00 PER WARRANT. HET BOD ZAL AANVANGEN OP 17 SEPTEMBER 2007 EN LOOPT TOT EN MET 12 OKTOBER 2007 Aanvaardingsformulieren met betrekking tot het Bod kunnen worden ingediend aan de loketten van ABN AMRO België of van ING België. De aanvaardingsformulieren kunnen eveneens via andere financiële instellingen worden ingediend bij de loketinstelling(en). Meer details zijn opgenomen in de Aanvaardingsformulieren. Het prospectus en het aanvaardingsformulier zijn kosteloos beschikbaar bij de kantoren van ABN AMRO België (of op het nummer ) of van ING België (of op het nummer ). Het prospectus is eveneens beschikbaar op de volgende websites van de loketinstellingen: en 1

2 INHOUDSTAFEL 1. Definities Algemene informatie Goedkeuring van het Prospectus Verklaring van de verantwoordelijken voor het Prospectus Praktische informatie... 7 a. Beschikbaarheid van het Prospectus... 7 b. Taal van het Prospectus Adviseurs in verband met het Bod... 7 a. Financieel... 7 b. Juridisch Het Bod Voorafgaande Transacties Overzicht van het aandeelhouderschap Beslissing om over te gaan tot het Bod Doel van het Bod Gevolgen van het Bod a. Voordelen voor de klanten b. Situering binnen de groep c. Werkgelegenheidsbeleid d. Statuten van Artwork Systems Group e. Dividendbeleid f. Eventuele schrapping van de notering van Artwork Systems Group Vereiste toelatingen Voorwaarden van het Bod Voorwerp van het Bod Beschikbaarheid van de fondsen noodzakelijk voor de verwezenlijking van het Bod Prijs Voorwaarden van het Bod Looptijd van het Bod Heropening van het Bod en van het Uitkoopbod Modaliteiten van de aanvaarding Bekendmaking van de resultaten van het Bod Modaliteiten van de betaling van de prijs Eigendomsoverdracht van de in het Bod ingebrachte Effecten Verbintenis om het Bod ten einde te brengen Kosten Fiscaal Stelsel a. Belasting bij overdracht van de Aandelen (i) Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting (ii) Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (iii) Entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

3 b. Belasting bij overdracht van de Warrants (i) Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting (ii) Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (iii) Entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting c. Indirecte belastingen Taks op de Beursverrichtingen (TOB) Verantwoording van de prijs Advies van de raad van bestuur van Artwork Systems Group Advies van de ondernemingsraad van Artwork Systems Group Informatie over de Bieder Identificatie van Esko Beschrijving van de activiteiten Het bestuur en de controle van de rekeningen (i) Samenstelling van de raad van bestuur (ii) Werking van de raad van bestuur (iii) Emolumenten (iv) Commissaris Informatie betreffende het aandelenkapitaal Aandeelhoudersstructuur Financiële gegevens Aandelen Artwork Systems Group in het bezit van de Bieder en/of zijn aandeelhouders Informatie over Artwork Systems Group Identiteitsfiche Beschrijving van de activiteiten Het bestuur en de controle van de rekeningen (i) Samenstelling van de raad van bestuur (ii) Werking van de raad van bestuur (iii) Emolumenten (iv) Commissaris Informatie betreffende het aandelenkapitaal Aandeelhoudersstructuur Financiële gegevens Evolutie van de beurskoers gedurende de laatste 12 maanden

4 BIJLAGE 1: BIJLAGE 2: BIJLAGE 3: BIJLAGE 4: BIJLAGE 5: BIJLAGE 6: AANVAARDINGSFORMULIER GECONSOLIDEERDE JAARREKENING ARTWORK SYSTEMS GROUP TUSSENTIJDSE FINANCIËLE STAAT ARTWORK SYSTEMS GROUP AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR ESKO GROEP JAARREKENING VAN ESKO-GRAPHICS A/S FAIRNESS OPINION DEGROOF CORPORATE FINANCE BIJLAGE 7: PERSBERICHT ARTWORK SYSTEMS GROUP VAN 24 AUGUSTUS 2007 BIJLAGE 8: ADVIES VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ARTWORK SYSTEMS GROUP 4

5 1. DEFINITIES Aandelen Aanvaardingsformulier Adviseurs Artwork Systems Group Bieder Bod CBFA Dag Effecten Effectenhouders Esko Heropening van het Bod De aandelen van Artwork Systems Group die nog niet in het bezit zijn van Esko en die het voorwerp uitmaken van dit bod Het formulier aangehecht als bijlage 1 bij het Prospectus, dat door de Effectenhouders die op het Bod wensen in te gaan moet ingevuld worden ten einde hun Effecten aan te bieden De adviseurs zoals bepaald in artikel 2.5 van het Prospectus Een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bellevue 5/1101, 9050 Gent, met ondernemingsnummer Esko Het openbaar bod tot aankoop van alle Aandelen en Warrants volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het Prospectus, met inbegrip van de eventuele heropening van het bod De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen Elk dag waarop de banken in België voor het publiek geopend zijn, zoals bedoeld in art. 2, 1, 3 e van het Koninklijk Besluit De Aandelen en de Warrants De houders van Effecten Een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijk zetel te Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent met ondernemingsnummer Zie de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 4.6 van het Prospectus Koninklijk Besluit Loketinstellingen Prospectus Uitkoopbod Voorafgaande Transacties Warrants Het Koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnamebiedingen en de wijzigingen in de controle op de vennootschappen, B.S. 11 november 1989 ABN AMRO België en ING België, bij wie het Prospectus en het Aanvaardingsformulier verkrijgbaar is Onderhavig document en zijn bijlagen, die er integraal deel van uitmaken Zie de betekenis die hieraan wordt gegeven in artikel 4.6 van het Prospectus De voorafgaande transacties zoals omschreven in artikel 3.1 van het Prospectus De warrants uitgegeven door Artwork Systems Group die nog niet in het bezit zijn van Esko en die het voorwerp uitmaken van dit Bod 5

6 Wet De Wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnamebiedingen, B.S. 24 mei 1989 W. Venn. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 6

7 2. ALGEMENE INFORMATIE 2.1 Goedkeuring van het Prospectus Ingevolge artikel 17 van het Koninklijk Besluit en Artikel 14 van de Wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbieding van effecten dient het Prospectus voorafgaand aan haar bekendmaking te worden goedgekeurd door de CBFA. De officiële Nederlandse versie van het Prospectus werd op 11 september 2007 goedgekeurd door de CBFA. Deze goedkeuring houdt geenszins een beoordeling van de opportuniteit van de verrichting, noch van de toestand van de Bieder in. Het bericht waarin, overeenkomstig artikel 21 van het Koninklijk Besluit, werd aangegeven op welke plaatsen het Prospectus verkrijgbaar is, werd op 14 september 2007 in de pers gepubliceerd. 2.2 Verklaring van de verantwoordelijken voor het Prospectus Esko, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur, bevestigt dat, voor zover haar bekend de gegevens vervat in het Prospectus stroken met de werkelijkheid en dat er geen gegevens werden weggelaten waardoor de strekking van het Prospectus zou wijzigen. 2.3 Praktische informatie a. Beschikbaarheid van het Prospectus Het Prospectus en het Aanvaardingsformulier zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Loketinstellingen, met name bij de kantoren van ABN AMRO België (of op het nummer ) of van ING België (of op het nummer ). Een elektronische versie van het Prospectus kan ook geraadpleegd worden op de volgende websites van de Loketinstellingen: en Andere informatie vermeld op voornoemde website(s) maakt geen onderdeel uit van het Prospectus. b. Taal van het Prospectus Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands (officiële versie, goedgekeurd door de CBFA), het Frans en het Engels (officieuze vertalingen gemaakt door Esko). 2.4 Adviseurs in verband met het Bod a. Financieel ABN AMRO België heeft de Esko geadviseerd met betrekking tot bepaalde financiële aspecten in verband met de verrichting. Deze diensten werden uitsluitend verleend ten behoeve van Esko en geen enkele derde partij kan zich hierop beroepen. ABN AMRO België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie vervat in het Prospectus, en niets in het Prospectus kan worden beschouwd als een advies, belofte of garantie door ABN AMRO België gegeven. ING België heeft de raad van bestuur van Artwork Systems Group geadviseerd met betrekking tot bepaalde financiële aspecten in verband met de verrichting. Deze diensten werden uitsluitend verleend ten behoeve van de raad van bestuur van Artwork Systems Group en geen enkele derde partij kan zich hierop beroepen. ING België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie vervat in het Prospectus, en niets in het Prospectus kan worden beschouwd als een advies, belofte of garantie door ING België gegeven. 7

8 b. Juridisch Monard-D'Hulst Brussel heeft Esko geadviseerd met betrekking tot bepaalde juridische aspecten in verband met de verrichting. Deze diensten werden uitsluitend verleend ten behoeve van Esko en geen enkele derde partij kan zich hierop beroepen. Monard-D'Hulst Brussel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie vervat in het Prospectus, en niets in het Prospectus kan worden beschouwd als een advies, belofte of garantie door Monard- D'Hulst Brussel gegeven. 3. HET BOD 3.1 Voorafgaande Transacties Voorheen had Artwork Systems Group drie hoofdaandeelhouders, met name Kroy Finance Corp BVBA (een holdingvennootschap van de heer Peter Denoo), Widmer Development Corp BVBA (een holdingvennootschap van de heer Bart Denoo) en Parana Management Corp BVBA (een holdingvennootschap van de heer Guido Van der Schueren). Deze drie hoofdaandeelhouders waren samen eigenaar van 76,69 % van de uitstaande en bestaande aandelen van Artwork Systems Group. Op 2 augustus 2007 werd een koop-verkoopovereenkomst afgesloten tussen deze drie hoofdaandeelhouders van Artwork Systems Group en Guido Van der Schueren, Peter Denoo en Bart Denoo en onder meer Esko-Graphics Invest A/S, een naamloze vennootschap naar Deens recht, met maatschappelijke zetel te Sankt Annae Plads 10, DK-1250 Kopenhagen, Denemarken, geregistreerd in het ondernemingsregister te Denemarken onder nummer , EGA Invest ApS, een naamloze vennootschap naar Deens recht, met maatschappelijke zetel te Sankt Annae Plads 10, DK-1250 Kopenhagen, Denemarken, geregistreerd in het ondernemingsregister te Denemarken onder nummer en Esko. In uitvoering van en overeenkomstig deze koop-verkoopovereenkomst heeft Esko op 9 augustus 2007 alle aandelen van de drie voormalige hoofdaandeelhouders verworven tegen een prijs van EUR 11,50 per aandeel.. Parana Management Corp BVBA werd gevraagd en heeft zich ertoe verbonden om een substantieel deel van de verkoopprijs verkregen naar aanleiding van de verkoop van haar deelneming in Artwork Systems Group, i.e. EUR , te herinvesteren in het aandelenkapitaal van Esko-Graphics Invest A/S, een moedervennootschap van Esko. De kapitaalverhoging die hierop betrekking heeft, werd uitgevoerd op 9 augustus Guido Van der Schueren (of de door hem gecontroleerde managementvennootschap) werd benoemd tot Chief Commercial Officer (CCO) van de gecombineerde groep en zal samen met de CEO, de heer Carsten Knudsen, het Executive Management op groepsniveau uitmaken. Esko bevestigt dat er naast de prijs geen bijzondere voordelen werden toegekend aan de voormalige hoofdaandeelhouders. Degroof Corporate Finance, die door Esko aangezocht werd om een fairness opinion af te leveren, is tot de conclusie gekomen dat de voorwaarden van de herinvestering van Parana Management Corp BVBA, vanuit financieel oogpunt, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks een bijzonder voordeel uitmaken. Een kopie van deze fairness opinion wordt als bijlage 6 aan het Prospectus gehecht. De respectieve verkopende aandeelhouders van Artwork Systems Group zijn in het kader van de verkoop van hun respectieve aandelen ten aanzien van Esko bepaalde bijzondere verbintenissen aangegaan en hebben onder meer bepaalde verklaringen en garanties verleend met betrekking tot Artwork Systems Group. 8

9 Overeenkomstig artikel 41 van het Koninklijk Besluit moet de persoon die effecten heeft verworven van een vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet waardoor hij de controle over deze vennootschap verwerft en wanneer de betaalde prijs hoger ligt dan de marktprijs op het ogenblik van de verwerving, het publiek onvoorwaardelijk de mogelijkheid geven om alle effecten in zijn bezit over te dragen tegen betaling van dezelfde prijs. Aldus brengt Esko een openbaar bod tot aankoop uit op alle overblijvende aandelen van Artwork Systems Group en op alle warrants uitgegeven door die vennootschap tegen dezelfde voorwaarden als die welke van toepassing waren op de controleverwerving, met name EUR 11,50 per Aandeel en USD 1,00 per Warrant. Dit openbaar overnamebod vormt het voorwerp van het Prospectus. 3.2 Overzicht van het aandeelhouderschap Vóór de Voorafgaande Transacties zag het aandeelhouderschap van Artwork Systems Group er als volgt uit: Aandeelhouder Aantal Aandelen % Widmer Development Corp BVBA ,74 Kroy Finance Corp BVBA ,74 Parana Management Corp BVBA ,21 Artwork Systems Group ,15 Overige ,16 Totaal ,00 Na de Voorafgaande Transacties zag het aandeelhouderschap van Artwork Systems Group er als volgt uit zien: Aandeelhouder Aantal Aandelen % Esko ,69 Artwork Systems Group ,15 Overige ,16 Totaal ,00 Op 13 augustus 2007 heeft de Bieder op de beurs, in vijf verrichtingen, aandelen van Artwork Systems Group verworven tegen een minimumprijs van EUR 11,45 en een maximumprijs van EUR 11,50 per aandeel. Aantal aandelen Prijs/aandeel Totale prijs Eerste verrichting ,48 EUR ,84 EUR Tweede verrichting ,50 EUR ,50 EUR Derde verrichting ,50 EUR ,00 EUR Vierde verrichting ,49 EUR ,85 EUR Vijfde verrichting ,45 EUR ,00 EUR Totaal ,19 EUR Op 14 augustus 2007 heeft de Bieder op de beurs in één verrichting aandelen van Artwork Systems Group verworven tegen een prijs van EUR 11,45 per aandeel. Op 3 september 2007 heeft de Bieder op de beurs in vier verrichtingen aandelen van Artwork Systems Group verworven tegen een prijs van EUR 11,50 per aandeel. 9

10 Aantal aandelen Prijs/aandeel Totale prijs Eerste verrichting ,50 EUR ,00 EUR Tweede verrichting ,50 EUR ,50 EUR Derde verrichting ,50 EUR ,50 EUR Vierde verrichting ,50 EUR ,00 EUR Totaal ,00 EUR Op 6 september 2007 heeft de Bieder op de beurs in één verrichting aandelen van Artwork Systems Group verworven tegen een prijs van EUR 11,50 per aandeel. Bij de aanvang van het Bod ziet het aandeelhouderschap van Artwork Systems Group er als volgt uit: Aandeelhouder Aantal Aandelen % Esko ,23 Artwork Systems Group ,15 Overige ,62 Totaal ,00 Onrechtstreeks controleert Esko ook de aandelen van Artwork Systems Group die deze laatste in eigen bezit houdt. 3.3 Beslissing om over te gaan tot het Bod Op 2 augustus 2007 heeft de raad van bestuur van de Bieder de beslissing genomen om de Voorafgaande Transacties goed te keuren en het Bod uit te brengen overeenkomstig de modaliteiten die hiervoor in het Prospectus bepaald werden. Op 10 september 2007 heeft de raad van bestuur haar beslissingen van 2 augustus 2007 bekrachtigd en bevestigd, rekening houdend met de evoluties sinds die datum. 3.4 Doel van het Bod Het doel van het Bod is om een van de belangrijkste leveranciers van producten en diensten aan de print- en verpakkingsindustrie tot stand te brengen, met duurzaamheid en rentabiliteit op lange termijn, in staat om te beantwoorden aan de evoluerende noden van haar klanten op mondiaal vlak. De print- en verpakkingsproductie industrieën ondergaan globaal gezien een voortdurende trend naar consolidatie, gedreven door de globalisatie van de activiteiten van hun klanten; Aangezien de consumentenmarkten uitbreiden en productie zich over de hele wereld verspreidt, verwachten deze industrieën een globale aanwezigheid met producten en diensten van hun leveranciers. Daarbovenop creëert de groepering van productiesites, door fusies en overnames, een sterke vraag naar samenwerking en integratie tussen systemen van verschillende herkomst. Parallel hiermee, en deels als antwoord op het bovenstaande, is er een groeiende consolidatie tussen gespecialiseerde leveranciers die deze print- en verpakkingsleveranciers bedienen: het is duidelijk dat enkel ondernemingen met voldoende know-how, innovatieve kracht en financiële sterkte en met activiteiten boven een bepaalde kritische grootte, op een houdbare manier op globale schaal de oplossingen en diensten zullen kunnen aanbieden die gevraagd worden door de klanten. De product- en dienstenportfolio s van Artwork Systems Group en Esko overlappen in een zekere mate, meer specifiek in het gebied van pre-press software. Beide ondernemingen leveren ook vaak aan dezelfde klanten. Om deze redenen was het logisch voor Esko om 10

11 Artwork Systems Group als toekomstige partner in aanmerking te nemen, wanneer Artwork Systems Group te kennen gaf strategische opties te evalueren en Esko nauwkeurig de potentiële opportuniteiten en synergiëen van het samenvoegen van de activiteiten onderzocht. 3.5 Gevolgen van het Bod a. Voordelen voor de klanten De Bieder benadrukt sterk het behoud en de optimalisatie van de door de klanten van beide ondernemingen gedane investeringen. Het behoud van de respectievelijke productielijnen en de toekomstige verbeterde integratie tussen de systemen zal voor alle klanten belangrijke opportuniteiten met zich meebrengen om meer competitief te worden, hun activiteiten uit te breiden en toegevoegde waarde te creëren. De samensmelting van Esko en Artwork Systems Group in een gecombineerde nieuwe entiteit zal het verder mogelijk maken om innovatieve oplossingen te bieden voor ontwerp, preproductie en samenhangende work-flows voor een breed gebruikersspectrum. Een globale distributie en een netwerk ondersteunende organisatie, inclusief distributiepartners, zal in staat zijn om op elk ogenblik en om het even waar tegemoet te komen aan de vereisten van de klanten. b. Situering binnen de groep De Bieder streeft naar een volledige integratie van Artwork Systems Group in de Esko groep en naar een integratie van alle functionele geledingen van beide organisaties. De details van deze integratie zullen bepaald worden na een uitvoerige analyse van de huidige activiteiten van elke groep, met als doel een gecombineerd platform te vestigen gebaseerd op best practices en een volledige gelijkheid met betrekking tot werkgelegenheidsopportuniteiten. c. Werkgelegenheidsbeleid De Bieder heeft niet de intentie enige structurele wijziging aan te brengen aan het huidige werkgelegenheidsbeleid van Artwork Systems Group. d. Statuten van Artwork Systems Group De Bieder heeft de intentie om het lopende boekjaar van Artwork Systems Group te verlengen van 30 september 2007 tot 31 december 2007 en de boekjaren vervolgens, zoals in de groep van vennootschappen waartoe Esko behoort, te doen gelijklopen met kalenderjaren. Daartoe heeft de Bieder de raad van bestuur van Artwork Systems Group verzocht om een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders te willen oproepen voor een vergadering te houden op 30 september Indien het Bod de uitwerking krijgt van een Uitkoopbod, zullen de statuten van Artwork Systems Group bovendien worden aangepast teneinde het niet langer publieke karakter van die vennootschap te reflecteren. e. Dividendbeleid Het dividendbeleid van de groep van vennootschappen waartoe Esko behoort wijkt fundamenteel af van het dividendbeleid dat tot op heden door Artwork Systems Group is gevoerd. De Bieder heeft de intentie om het dividendbeleid van beide groepen op elkaar af te stemmen. Een verderzetting van het door Artwork Systems Group gevoerde dividendbeleid is onwaarschijnlijk. 11

12 f. Eventuele schrapping van de notering van Artwork Systems Group i. Indien onderhavig Bod gevolgd zou worden door een Uitkoopbod, zoals omschreven in artikel 4.6 van het Prospectus, dan zal de schrapping van de notering van Artwork Systems Group automatisch geschieden. ii. De Bieder behoudt zich het recht voor om na afsluiting van het Bod (ongeacht het aantal aangeboden Effecten) overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, alle vereiste stappen te ondernemen om de schrapping van de notering van Artwork Systems Group van de Eurolist by Euronext van Euronext Brussel aan te vragen. Euronext Brussel is vrij dergelijke schrapping te aanvaarden of te weigeren. Euronext Brussel schrapt een financieel instrument dat is toegelaten tot de verhandeling op een door haar georganiseerde Belgische gereglementeerde markt, indien zij vaststelt dat omwille van bijzondere omstandigheden een normale en regelmatige markt voor dit instrument niet langer kan worden gehandhaafd. Zij deelt dit vooraf mee aan de CBFA die zich, na overleg met Euronext, daartegen kan verzetten in het belang van de bescherming van de beleggers. Indien de aanvraag tot schrapping van de notering geschiedt binnen een periode van drie maanden volgend op de afsluiting van het Bod en er geen Heropening van het Bod heeft plaatsgevonden krachtens art. 32, 1 van het Koninklijk Besluit, dan rust (overeenkomstig artikel 32 van het Koninklijk Besluit) op de Bieder de verplichting om, ongeacht het resultaat van het Bod, het Bod te heropenen binnen een maand na de aanvraag tot schrapping, gedurende een periode van ten minste 15 Dagen. 3.6 Vereiste toelatingen Voor zover bij de Bieder bekend, zijn er geen toelatingen vereist voor het Bod. 4. VOORWAARDEN VAN HET BOD 4.1 Voorwerp van het Bod Het Bod heeft betrekking op alle Aandelen en op alle Warrants. Artwork Systems Group heeft aandelen uitgegeven, waarvan er bij de start van het Bod in het bezit zijn van de Bieder. Onrechtstreeks controleert de Bieder ook de aandelen van Artwork Systems Group die deze laatste in eigen bezit houdt. In april 1999 werd een afzonderlijk warrantenplan ingevoerd voor de voormalige eigenaar van PCC. Er werden warrants gecreëerd die elk een recht vertegenwoordigen om een aandeel in Artwork Systems Group te verwerven. Deze warrants zijn uitoefenbaar tot 31 december In bepaalde gevallen waarin de arbeidsovereenkomst van de betrokken begunstigde van het plan wordt beëindigd, kunnen een aantal van deze warrants (nummer tot en met ) komen te vervallen. De warrants hebben een uitoefenprijs die gelijk is aan de tegenwaarde van USD 15,375 per warrant. Overeenkomstig de uitoefen- en uitgiftevoorwaarden van deze warrants, zal deze tegenwaarde bij uitoefening van de warrants worden bepaald aan de hand van de middenkoers van de euro (EUR) tegenover de Amerikaanse dollar (USD) gepubliceerd in De Tijd van de werkdag voorafgaand aan de datum van betaling van de uitoefenprijs. De persoon die controle verwerft over een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan tegen een prijs hoger dan de marktwaarde op het ogenblik van de verwerving, moet een openbaar bod uitbrengen op alle overige aandelen van deze vennootschap, tegen dezelfde prijs die betaald werd voor het verwerven van de controle, in casu EUR 11,50 per aandeel. Bijgevolg brengt Esko een openbaar overnamebod uit op alle Aandelen tegen een prijs van EUR 11,50 per Aandeel en op alle Warrants tegen een prijs van 12

13 USD 1,00 per Warrant. Meer informatie over de berekening van de biedprijs voor de Warrants is opgenomen onder artikel 5 van het Prospectus. 4.2 Beschikbaarheid van de fondsen noodzakelijk voor de verwezenlijking van het Bod ABN AMRO België heeft aan Esko een onvoorwaardelijk en onherroepelijk krediet verleend dat garandeert dat alle geldmiddelen nodig ter voltooiing van het Bod ter beschikking staan van Esko. 4.3 Prijs Esko brengt het Bod uit tegen EUR 11,50 per Aandeel en USD 1,00 per Warrant. 4.4 Voorwaarden van het Bod Het Bod is onvoorwaardelijk. 4.5 Looptijd van het Bod Het Bod zal aanvangen op 17 september 2007 en loopt tot en met 12 oktober 2007 (hierna de Initiële Periode genoemd). 4.6 Heropening van het Bod en van het Uitkoopbod Indien de Bieder na afloop van de Initiële Periode van het Bod ten minste 90% van de Aandelen van Artwork Systems Group bezit, zal binnen de maand na bekendmaking van de resultaten, het Bod gedurende ten minste 15 Dagen heropend worden om de Effectenhouders die te goeder trouw niet op het oorspronkelijke Bod zijn ingegaan de gelegenheid te geven hun Effecten alsnog tegen de voorwaarden van het Bod aan te bieden zoals voorzien in artikel 32, 1 van het Koninklijk Besluit. De Heropening van het Bod zou in dit geval kunnen plaatsvinden van 22 oktober 2007 tot en met 16 november Indien de Bieder na de Initiële Periode van het Bod of na bovenvermelde Heropening van het Bod meer dan 95% van de Aandelen van Artwork Systems Group komt te bezitten en daarenboven bovenop de voormelde 95%, 66% van de Aandelen heeft verkregen van de Aandelen die hij voor het uitbrengen van het Bod niet bezat (telkens zoals bepaald in de toepasselijke reglementering), dan behoudt de Bieder zich het recht voor om aan dezelfde voorwaarden als diegene die van toepassing waren op het oorspronkelijke Bod, overeenkomstig artikel 513 van het W. Venn. en artikel 32, lid 3 van het Koninklijk Besluit, een Uitkoopbod op alle niet aangeboden Effecten uit te brengen gedurende ten minste 15 Dagen. Het Uitkoopbod zou kunnen plaatsvinden van 26 november 2007 tot en met 14 december Ingevolge het Uitkoopbod zullen de Effecten die niet werden aangeboden aan de Bieder automatisch worden overgedragen aan de Bieder. De hierboven vermelde data zijn louter indicatief en zullen via persberichten worden bevestigd. 4.7 Modaliteiten van de aanvaarding 13

14 Het als bijlage 1 bijgevoegde Aanvaardingsformulier moet, naar behoren ingevuld en ondertekend, in twee exemplaren en samen met de hierna vermelde documenten en eventuele volmachten uiterlijk tegen de sluiting van de loketten op 12 oktober 2007 om 16u00 CET (tijd in Brussel) worden neergelegd bij ABN AMRO België of ING België. Houders van Warrants op naam kunnen ook, vóór 12 oktober 2007 om 16u00 CET (tijd in Brussel) het Aanvaardingsformulier, samen met een bewijs van inschrijving in het register van Warrants op naam, rechtstreeks faxen ter attentie van Securities Transaction Management van ING België op het nummer De Aanvaardingsformulieren kunnen tevens bij de Loketinstellingen worden ingediend via tussenkomst van elke andere financiële instelling of tussenpersoon. De Effectenhouders die Effecten aan toonder bezitten op een effectenrekening bij een financiële instelling moeten zich schikken naar de instructies die ze van deze instelling ontvangen. De aanvaarding van het Bod vóór de publicatie van het Prospectus is niet bindend voor de verkopende Effectenhouders. De aanvaarding van het Bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tenzij een regelmatig tegenbod wordt uitgebracht. Elk regelmatig tegenbod ontslaat de Effectenhouder die het Bod aanvaard heeft van zijn aanvaarding. Kan het regelmatig tegenbod om een bepaalde reden geen doorgang vinden, dan worden de in het Bod en het tegenbod geldig ingebrachte Effecten beschouwd als zijnde in het Bod ingebracht. Elke verhoging van het Bod door de Bieder zal ook ten goede komen aan alle Effectenhouders die het Bod vóór deze verhoging aanvaard hebben. Indien twee of meer personen eigenaar zijn van Effecten, moet het Aanvaardingsformulier betreffende deze Effecten door elk van hen gezamenlijk worden ondertekend. De Aanvaardingsformulieren voor Effecten waarop een vruchtgebruik werd verleend, moeten gezamenlijk worden ondertekend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Aanvaardingsformulieren voor Effecten die in pand werden gegeven, moeten worden ondertekend door eigenaar en pandhouder, waarbij die laatste uitdrukkelijk verklaart afstand te doen van het pand op de Effecten die worden aangeboden in het Bod. 4.8 Bekendmaking van de resultaten van het Bod Overeenkomstig artikel 27 van het Koninklijk Besluit zullen de resultaten van de Initiële Periode van het Bod, de Heropening van het Bod of het Uitkoopbod binnen de vijf Dagen na afsluiting van respectievelijk de Initiële Periode van het Bod, de Heropening van het Bod of het Uitkoopbod worden gepubliceerd in de Belgische pers. 4.9 Modaliteiten van de betaling van de prijs De betaling van de Effecten aangeboden tijdens de Initiële Periode van het Bod, de Heropening van het Bod of het Uitkoopbod zal ten laatste plaatsvinden op de 6 de Dag na de publicatie van de resultaten van, al naargelang, de Initiële Periode van het Bod, de Heropening van het Bod of het Uitkoopbod en deze datum zal bevestigd worden via een persbericht. De betaling zal plaatsvinden door overschrijving op de door de betrokken Effectenhouder aangeduide rekening. De prijs van de Effecten die niet werden aangeboden tijdens het Uitkoopbod, zal conform artikel 513 W. Venn. geconsigneerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas, ten laatste op de 6 de Dag na de bekendmaking van de resultaten van het Uitkoopbod. 14

15 4.10 Eigendomsoverdracht van de in het Bod ingebrachte Effecten Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 19 van het Koninklijk Besluit, zal de overdracht van de eigendom van en het risico verbonden aan (i) de Effecten aangeboden in het Bod tijdens de Initiële Periode van het Bod plaatsvinden op de datum van bekendmaking van de resultaten van de Initiële Periode van het Bod om 18 uur, (ii) de Effecten aangeboden in het Bod tijdens de Heropening van het Bod plaatsvinden op de datum van bekendmaking van de resultaten van de Heropening van het Bod om 18 uur en (iii) de Effecten aangeboden in het Bod tijdens het Uitkoopbod plaatsvinden op de datum van bekendmaking van de resultaten van het Uitkoopbod om 18 uur. De effecten die na afsluiting van het Uitkoopbod niet zijn aangeboden, worden op hetzelfde moment geacht van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen. Voor de regeling inzake bekendmaking van de resultaten wordt verwezen naar artikel Verbintenis om het Bod ten einde te brengen De Bieder verbindt zich ertoe het Bod te voltooien, behalve in geval van overmacht Kosten De transactiekosten die de Effectenhouders oplopen in het kader van hun aanvaarding van het Bod zijn voor rekening van de Bieder op voorwaarde dat een beroep wordt gedaan op een Loketinstelling. De Effectenhouders dragen echter alle kosten die eventueel worden aangerekend door andere financiële tussenpersonen die niet als Loketinstelling werden aangewezen. De taks op de beursverrichtingen (TOB) is voor rekening van de Bieder ongeacht of al dan niet een beroep gedaan wordt op een Loketinstelling. De vergoeding van EUR verschuldigd aan de CBFA wordt gedragen door de Bieder Fiscaal Stelsel Dit artikel beschrijft het fiscale stelstel dat, overeenkomstig de Belgische fiscale wetgeving en de normale administratieve praktijken op de datum van het Prospectus, in principe van toepassing is op de verkoop van de Aandelen en de Warrants door Belgische belastingplichtige ingezetenen. Personen die geen Belgische belastingplichtige ingezetenen zijn, worden verzocht advies in te winnen over de fiscale gevolgen van het Bod bij hun eigen adviseurs. a. Belasting bij overdracht van de Aandelen (i) Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting Behalve indien de Aandelen worden aangehouden in het kader van de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige of indien de meerwaarde op de Aandelen beschouwd wordt als een speculatieve meerwaarde, verwezenlijkt buiten het normaal beheer van een privé-vermogen, worden de op de verkoop van de Aandelen gerealiseerde meerwaarden niet belast in de personenbelasting. Minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. (ii) Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting De op de verkoop van de Aandelen gerealiseerde meerwaarden zijn in principe vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. (iii) Entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting 15

16 De meerwaarden gerealiseerd door entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (zoals pensioenfondsen) zijn in principe niet belastbaar. Minderwaarden zijn niet aftrekbaar. b. Belasting bij overdracht van de Warrants (i) Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting Behalve indien de Warrants worden aangehouden in het kader van de beroepsactiviteiten van een belastingplichtige of indien de meerwaarde op de Warrants beschouwd wordt als een speculatieve meerwaarde, verwezenlijkt buiten het normaal beheer van een privé-vermogen, worden de op de verkoop van de Warrants gerealiseerde meerwaarden niet belast in de personenbelasting. Minderwaarden zijn fiscaal niet aftrekbaar. (ii) Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting De op de verkoop van Warrants gerealiseerde meerwaarden zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Minderwaarden zijn in principe fiscaal aftrekbaar. (iii) Entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting De meerwaarden gerealiseerd door entiteiten onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (zoals pensioenfondsen) zijn in principe niet belastbaar. Minderwaarden zijn niet aftrekbaar. c. Indirecte belastingen Taks op de Beursverrichtingen (TOB) De taks op de beursverrichtingen wordt, in het kader van het Bod, ten laste genomen door de Bieder. Het tarief van de TOB bedraagt 0,17 % per transactie per partij met een maximum van EUR 500 per transactie en per partij. De taks op beursverrichtingen is evenwel niet verschuldigd door: - professionele tussenpersonen, zoals bepaald in artikel 2, 9 e en 10 e van de Wet van 2 augustus 2002, handelend voor eigen rekening; - verzekeringsmaatschappijen, zoals bepaald in artikel 2, 1 van de Wet van 9 juli 1975, handelend voor eigen rekening; - instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, zoals bepaald in artikel 2, 1 e van de Wet van 27 oktober 2006, handelend voor eigen rekening; - instellingen voor collectieve beleggingen, zoals bepaald in de Wet van 20 juli 2004, handelend voor eigen rekening; en - niet-inwoners van België handelend voor eigen rekening, op voorwaarde dat ze een attest van niet-inwoner hebben voorgelegd aan een financiële tussenpersoon in België. 5. VERANTWOORDING VAN DE PRIJS De Bieder biedt aan de Aandeelhouders een prijs van EUR 11,50 in cash per Aandeel (de Prijs ). De Bieder heeft verschillende factoren in aanmerking genomen voor het evalueren van de waarde van Artwork Systems Group en het bepalen van de Prijs. Referenties omvatten: de historische financiële ontwikkeling van Artwork Systems Group; de huidige situatie van Artwork Systems Group; de verwachte toekomstige ontwikkeling van de operaties en de financiële resultaten van Artwork Systems Group; en 16

17 marktkapitalisatie benchmarking (de marktprijs van Artwork Systems Group aandelen, de premie die wordt geboden ten opzicht van die marktprijs, waarderingsverhoudingen van vergelijkbare beursgenoteerde ondernemingen en van vergelijkbare transacties). De Prijs kan worden geëvalueerd met verwijzing naar de verschillende evaluatiestandaarden, in het bijzonder: de historische aandelenkoersontwikkeling van Artwork Systems Group; richtprijzen van analisten; waarderingsverhoudingen van vergelijkbare beursgenoteerde aandelen; en historische premies die werden betaald in Belgische openbare aanbiedingen. De historische aandelenprijsontwikkeling van Artwork Systems Group Artwork Systems Group werd in december 1996 op EASDAQ (later NASDAQ Europe) geïntroduceerd aan een prijs per aandeel van USD 10,50. De notering op NASDAQ Europe werd eind 2003 geschrapt. Sedert juni 2003 heeft Artwork Systems Group een notering op Euronext Brussel (thans Eurolist by Euronext van Euronext Brussel). De daaropvolgende prijsontwikkeling en de verkoopvolumes worden in de grafiek hieronder weergegeven. AANDELENPRIJS & VERKOOPVOLUME Artwork Systems Group EURONEXT BRUSSEL Volume (right axis) Price 140, , , ,000 EUR 6 60, , , /10/ /02 / /06/ /10/ /02/ /06 / /10/ /02/ /06 / /10/ /02/ /06 /2007 Periode van 6 oktober augustus 2007 (Bron: Bloomberg) Sedert oktober 2004 blijft de prijs van de aandelen van Artwork Systems Group redelijk stabiel. De volgende grafieken tonen de evolutie van de aandelenprijs van Artwork Systems Group in vergelijking met de BEL 20 Index (herleid tot de aandelenprijs van Artwork Systems Group) tijdens de laatste 12 en 36 maanden. 17

18 AANDELENPRIJS Artwork Systems Group vs. BEL 20 INDEX EURONEXT BRUSSEL LAATSTE 36 MAANDEN BEL 20 (rebased) Share price /08/04 07/10/04 07/12/04 07/02/05 07/04/05 07/06/05 07/08/05 07/10/05 07/12/05 07/02/06 07/04/06 07/06/06 07/08/06 07/10/06 07/12/06 07/02/07 07/04/07 07/06/07 Periode van 7 augustus augustus 2007 (Bron: Bloomberg) AANDELENPRIJS Artwork Systems Group vs. BEL 20 INDEX EURONEXT BRUSSEL LAATSTE 12 MAANDEN BEL 20 (rebased) Share price /08/06 07/09/06 07/10/06 07/11/06 07/12/06 07/01/07 07/02/07 07/03/07 07/04/07 07/05/07 07/06/07 07/07/07 Periode van 7 augustus augustus 2007 (Bron: Bloomberg) 18

19 De aandelenprijs van Artwork Systems Group is de laatste 3 jaar en de laatste 12 maanden vlak gebleven, schommelend respectievelijk gemiddeld rond de EUR 10,6 en EUR 10,4 en bleef systematisch achter op de BEL 20 Index. De belangrijkste oorzaak van de vlakke aandelenprijsontwikkeling en de discrepantie tussen de aandelenprijsontwikkeling van Artwork Systems Group en de Belgische referentie-index zijn de stabiele financiële resultaten van Artwork Systems Group tijdens de laatste 3 jaar, terwijl de resultaten van de deelnemers in de BEL 20 Index sterk groeiden. Deze laatste waren in tegenstelling tot Artwork Systems Group in staat om voordeel te halen uit het zeer gunstige economisch klimaat. De volgende tabellen tonen de laagste, hoogste en gemiddelde historische aandelenkoersen van Artwork Systems Group tijdens de verschillende handelsperiodes en de premies die de Prijs impliceert voor dezelfde periodes. Periode voor de aankondiging van de Voorafgaande Transactie d.d. 2 August 2007 Share price 1 Month 3 Months 6 Months 12 Months High Low Average Median Premium % High -1.5% -1.6% -1.6% -1.6% Low 3.5% 7.5% 5.5% 9.8% Average 2.7% 6.2% 5.7% 10.5% Median 3.5% 7.5% 5.5% 9.8% In vergelijking met de Prijs van EUR 11,50 Bron: Bloomberg Periode voor de aankondiging van het begin van het Bod d.d. 14 September 2007 Share price 1 Month 3 Months 6 Months 12 Months High Low Average Median Premium % High 0.5% -1.6% -1.6% -1.6% Low 2.2% 9.3% 17.0% 21.1% Average 1.5% 2.5% 4.9% 8.8% Median 1.8% 1.8% 4.7% 7.8% In vergelijking met de Prijs van EUR 11,50 Bron: Bloomberg Op maandag 16 februari 2007 kondigde Artwork Systems Group de 1ste kwartaalresultaten van het boekjaar 2007 aan, samen met de intentie om de strategische opties van de groep te evalueren. Tijdens de 5 handelsdagen die volgden op deze aankondiging steeg de aandelenkoers met 9,5%, terwijl de aangekondigde resultaten aanzienlijk lager waren dan de resultaten van hetzelfde kwartaal van het voorgaande boekjaar (omzet: 7,18%, netto winst: - 23,55%). Speculatie over een mogelijke overname lijkt de enige reden te zijn geweest voor deze opwaartse beweging. 19

20 Op 25 mei 2007 kondigde Artwork Systems Group de 2de kwartaalresultaten van het boekjaar 2007 aan en verklaarde dat de evaluatie van de strategische opties in de nabije toekomst een resultaat zouden opleveren. Hoewel voor de tweede opeenvolgende keer lagere resultaten aangekondigd werden in vergelijking met het overeenkomstige kwartaal van het jaar voordien (omzet: 12,49%, netto winst: - 25,32%) waarbij het verschil bleek te zijn toegenomen, steeg de aandelenprijs met 7,2%, opnieuw gevoed door overnamespeculatie. Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat, om de premie in de Prijs van het Bod te evalueren, vooral de periode vóór 16 februari 2007 relevant is, aangezien gedurende deze periode de speculatie over een mogelijke overname nog geen invloed had gehad op de aandelenprijs. Vóór die datum was het bovendien nog niet bekend dat Artwork Systems Group twee opeenvolgende kwartalen van tegenvallende resultaten ten opzichte van het voorgaande jaar zou voorleggen. Daarom zijn de premies opgenomen in de tabel hieronder het meest representatief. Share price Premium % In vergelijking met de Prijs van EUR 11,50 Bron: Bloomberg Richtprijzen van analisten De volgende tabel toont de meest recente richtprijs per aandeel van de enige analist die vóór de bekendmaking van het Bod regelmatig Artwork Systems Group opvolgde. Naam makelaar Datum evaluatie Aanbeveling Richtprijs KBC Securities 6 juni 2007 Accumuleren EUR 12,00 Bron: Analyserapport KBC Securities 6 juni 2007 (analist: Nico Melsens) De volgende mededeling die werd gedaan door de analist van KBC Securities om de aanbeveling te rechtvaardigen onderstreept het speculatieve karakter: (citaat vertaald uit het Engels): Beleggingsoverwegingen De resultaten van het 1ste kwartaal van het boekjaar 2007 waren zwak omwille van een zwakke prestatie in de VS en een zwakke US Dollar De vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2007 doen geen groei in omzet of netto winst vermoeden Het boekjaar 2007 zou een moeilijk jaar kunnen worden voor Artwork wegens de verwachte vertraging van de economische groei 20

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR

AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN. Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR AANVULLING OP HET PROSPECTUS INZAKE HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN Eventueel gevolgd door een uitkoopbod ( squeeze-out ) DOOR BOREALIS AG een Aktiengesellschaft naar Oostenrijks recht

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD

DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD DERDE AANVULLING AAN HET PROSPECTUS VRIJWILLIG EN ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD door ELEX NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET

AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET AANVULLING OP HET PROSPECTUS, DE MEMORIE VAN ANTWOORD EN HET VERSLAG VAN DE ONAFHANKELIJK EXPERT INZAKE HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN OPENBAAR

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 april 2010 06:00 CET RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende (*) : Handelend (invullen wat van toepassing is aub) * als eigenaar van: aandelen van BARCO NV

VOLMACHT. Ondergetekende (*) : Handelend (invullen wat van toepassing is aub) * als eigenaar van: aandelen van BARCO NV BAV1_20100429_volmacht 1 VOLMACHT Ondergetekende (*) : (*)Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM

1 HIB/SIR Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Finale versie Vertrouwelijk HOME INVEST BELGIUM 1 HOME INVEST BELGIUM FORMULIER BETREFFEND DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit document

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij de belangrijkste punten van de agenda van

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30

UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 28 april 2010 om

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :...

STEMMING PER BRIEF. Voornaam :... Naam :... Woonplaats :... of. Benaming :... Juridische vorm :... Maatschappelijke zetel :... Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com STEMMING PER BRIEF Ondergetekende: Voornaam :... Naam :... Woonplaats :......

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie