Viering Dag van de Mensenrechten 10 december 2012 in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Viering Dag van de Mensenrechten 10 december 2012 in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië"

Transcriptie

1 Een uitgave van de mondiale groepen in Heerlen e.o. website: De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 1 Viering Dag van de Mensenrechten 10 december 2012 in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië Dit jaar voert Amnesty actie voor Nasrin Sotoudeh, een Iraanse advocaat, die minderjarigen verdedigde die tot de doodstraf veroordeeld waren; en voor Ales Bialiatski, voorzitter van de mensenrechten organisatie Viasna in Wit-Rusland. HeerlenMondiaal organiseert in samenwerking met de Amnesty International groep voor Heerlen / Parkstad Limburg (A.I. groep 637 "Rodeland") op 10 december aanstaande de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten. Op deze dag herdenken en vieren wij dat op 10 december 1948 de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekenden, nu 64 jaar geleden De activiteiten staan grotendeels in het teken van de ontwikkelingen in Syrië. Programma Mensenrechtendag 1. Fakkeloptocht De traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen start op de hoek Saroleastraat van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum om uur. De optocht eindigt bij de Luciushof, Putgraaf 3. Door deelname aan de fakkeloptocht toont men solidariteit met de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. 2. Maaltijd In de grote zaal van de Luciushof worden soep en een broodmaaltijd gegeten. 3. Programma over Syrië (aanvang ± uur) Leden van het Syrië Comité zullen een inleiding verzorgen, waarna er een discussie zal plaatsvinden. De centrale vraag zal zijn: "Kunnen wij vanuit Nederland iets betekenen voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië?" Van oudsher zet Amnesty International zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen over de gehele wereld. In de Luciushof zullen petitielijsten aanwezig zijn. U kunt ook deelnemen aan deze actie via Stuur deze Inkijk eens door!! HeerlenMondiaal en in het bijzonder de redactie maken de Inkijk graag. Wij willen ook dat onze informatie wijd en zijd verspreid wordt. Per is dat gemakkelijk en goedkoop. We denken dat er ook belangstelling voor de Inkijk is. Maar hoe krijgen we meer abonnees? Wij hopen via U! Vandaar dat we u en alle andere abonnees van de Inkijk verzoeken onze maandelijkse nieuwsbrief door te sturen naar wat familie, vrienden en/of kennissen. Met de vraag om bij interesse je rechtstreeks op de Inkijk te abonneren. Dat doorsturen lijkt ons niet zo moeilijk of veel werk en misschien doet u er wel wat mensen een plezier mee. Nieuwe abonnees zijn dus van harte welkom. Zij kunnen zich melden via het adres: Alvast hartelijke bedankt, namens de redactie en HeerlenMondiaal, Harrie Winteraeken, voorzitter

2 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 2 Hulpactie voor Syrie Als we de balans opmaken dan is er 4500,- gedoneerd en tot nog toe 3410,- uitgegeven. Het is erg moeilijk om in te schatten welke kosten ons nog boven het hoofd hangen om de goederen vanuit Mesrim bij de vluchtelingen te krijgen. Gezien de onveilige situatie ter plekke houden we rekening met tegenslagen en we kunnen niet vaak genoeg zeggen dat iedere euro gestort op ons rekeningnummer bij de Triodosbank onder vermelding van 'kleding en medische hulp' van harte welkom is en blijft! Op 15 maart 2011 werd het Syrische Comité NL opgericht. Eind september 2012 startte het Syrisch Comité, via een oproep op facebook, een hulpactie voor de mensen in Syrië. Vele schenkingen in de vorm van goederen en/of donaties kwamen en komen er binnen en zonder dit waren wij er nooit zover kunnen komen als waar we nu zijn. Aan een ieder die een aandeel leverde, klein of groot: HARTELIJK BEDANKT! Er is in het totaal een bedrag van 4500,- gedoneerd en daar zijn mooie dingen van gedaan. Er werd een container gehuurd voor het vervoer van alle goederen. de kosten voor de huur van de container en de overtocht worden geraamd op 2000,-, de officiële rekening wordt één dezer dagen verwacht. Zo is 1000,- besteed bij een textielbedrijf, waarvan de eigenaar zelf afkomstig is uit Syrië. Hij schonk 1800 kg kleding in goede staat, droeg zorg voor selectie op kwaliteit en de luchtdichte verpakking van de kleding en dekens. Want na deze container volgen er meer! Dus ook uw schenkingen van schone kleding en dekens, van verband- en hulpmiddelen, van alles dat het leed van de Syrische vluchtelingen kan verzachten, blijven zeer gewenst. U kunt ons nog steeds helpen met het verzamelen van deze medische hulpmiddelen en schone dekens en ook kunt u geld doneren om in Libanon dekens of medicatie te kopen, voor vragen kunt u contact opnemen met. Bassam Haddad Almuthana Arja Andre Abdallah U kunt het geld doneren voor dit project: Triodos bank, rekeningnummer ten name van Vereniging Het Syrische Comité onder vermelding van actie deken en medische hulpmiddelen Met vriendelijke groet, Het Syrische comité Kamer van Koophandel: De vervoerskosten om alle spullen in Nederland en België op te halen, naar de opslagplaats en tenslotte naar de container te brengen, zijn uitgekomen op 410,-. En we zijn er nog niet! Er hangt vanzelfsprekend een prijskaart aan de klus om de goederen onder toezicht vanuit de haven in Mesrim naar de vluchtelingenkampen in Syrië te transporteren.

3 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 3 Protest tegen pensioenfondsen die in kernwapens investeren Op 2 november 2012 heeft de actiegroep Campagne tegen Wapenhandel geprotesteerd bij het ABP aan de Oude Lindestraat 70 in Heerlen omdat dit pensioenfonds in kernwapens belegt. Zij plaatsten een protestbord met de tekst 'Dit pensioenfonds belegt in kernwapens', dat overigens weer vlot werd verwijderd. Maar het punt was gemaakt. daarvan worden de kernwapens van de NAVO gemoderniseerd. Het ABP ontkent niet dat het belegt in deze bedrijven. ABP heeft een transparant beleggingsbeleid, dat is verwoord in een 24 blz. tellend Corporate Governance Raamwerk. Daarin zegt het ABP op te letten op goed ondernemingsbestuur van de bedrijven waar het aandeelhouder en mede-eigenaar is. Daarnaast heeft het ABP de nota Beleid inzake verantwoord beleggen waarin ABP ook aangeeft maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij let het ABP op milieu, sociale omstandigheden en goed onderneningsbestuur. Wat betreft bewapening legt het ABP verantwoord beleggen uit als niet beleggen in bedrijven die verboden wapens maken zoals clusterbommen en landmijnen. Zo heeft het ABP 15 bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij clusterbommen en één die het Non-Proliferatieverdrag schendt. Daarnaast belegt het ABP niet in staatsobligaties van 10 landen die onder het wapenembargo van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vallen. Het ABP volgt in haar beleid de nationale wetgeving en internationale verplichtingen van de Nederlandse overheid. En die wil de kernwapens ook nog niet de wereld uit. De bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens zijn daarom niet uitgesloten. Voorbeelden zijn vliegtuigbouwer Boeing, Honneywell (simulatieapparatuur) en Rolls-Royce (nieuwe Britse kernwapenonderzeeërs). Onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel toont aan dat Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen tijd meer zijn gaan investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of onderhoud van kernwapens. Volgens CtW belegt ABP momenteel ruim 660 miljoen in twintig bedrijven die betrokken zijn bij ontwikkeling, productie en onderhoud van kernwapens. Daarentegen heeft volgens Mark Akkerman van CtW een flink aantal pensioenfondsende afgelopen jaren de beleggingsportefeuilles geschoond van bedrijven die kernwapens maken. De achterblijvers zijn juist meer pensioengeld gaan investeren in bedrijven als EADS en BAE Systems. Volgens Campagne tegen Wapenhandel zijn er in Nederland verschillende pensioenfondsen die laten zien dat het beter kan: UWV, Zorg en Werk, Akzo, Post NL, ING en Philips vinden de betrokkenheid van deze bedrijven in kernwapens voldoende reden om hier niet (meer) in te beleggen. ABP kan dus ook een eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats als braaf ambtenarenfonds zich achter zijn belangrijkste opdrachtgever te verschuilen. Zie voor het onderzoek naar beleggingen in kernwapens en foto's van de actie Op deze website is ook de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen Geen pensioengeld voor wapens! Het behoeft eigenlijk geen betoog dat kernwapens de meest vernietigende wapens zijn. Bij gebruik van kernwapens kan geen onderscheid gemaakt worden tussen militaire doelen en burgerdoelen. Bovendien blijven kernwapens nog jaren na gebruik slachtoffers maken. Het Non-Proliferatieverdrag (NPV) verplicht staten tot nucleaire ontwapening, maar in plaats.

4 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 4 Petitie sluit de kerncentrales in Tihange De kerncentrale in Tihange (België) kampt met groeiende problemen door ouderdom en slijtage. Diverse rapporten spreken over sterke tekortkomingen van de veiligheid. Grote, dichtbevolkte, stukken van Limburg, België en Duitsland liggen in de directe gevarenzone. Tihange sluiten is de enige oplossing! Het ondertekenen van de petitie kost je nog géén minuut. Dit moet je doen: Volg de link: teken de petitie door naam en adres in te vullen desnoods anoniem en klik op de link in de bevestigingsmail die je daarna meteen krijgt Vlak over de grens langs de Maas bij Huy staat een krakkemikkige kerncentrale met een lekkend reactorvat en met een omhulsel vol betonrot. De afstand tot het Vrijthof is in vogelvlucht zo n 40 km. Heel Zuid-Limburg ligt ruim binnen de 80 km zone. In de 80 km-zone rondom de kerncentrale van Fukushima moest iedereen worden geëvacueerd. Bovendien staat de wind hier het grootste deel van het jaar uit het zuidwesten. Dus als het mis gaat, dan krijgt Zuid-Limburg de volle laag. Die centrale vormt dus een groot gevaar voor onze regio en moet dicht! Echter, de Belgische regering twijfelt en de Nederlandse regering doet (nog) te weinig. Daarom: geef ze een zetje in de goede richting! Zie de foto uit de Belgische krant Le Soir van 1 september jl: Tot slot: maak deze petitie verder bekend door deze aan zoveel mogelijk mensen die je kent door te sturen, of anderszins attent te maken op dit bericht. Succesvolle Informatieavond van Stichting ICMP Met grote succes organiseerde de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP) op zaterdag 3 november 2012 een informatieavond en cultureel feest. Bijna 60 geïnteresseerden mensen met verschillende nationaliteiten (nederlands, irakees en?) waren aanwezig waaronder veel familie s met hun kinderen. Op deze avond heeft de stichting ICMP families ontvangen die door de stichting geholpen zijn met hun aanvragen gezinshereniging. Het betrof 2 Irakese families en een alleenstaande vrouw uit Gunnie. Deze vrouw kon eindelijk met haar zoon van 9 jaar worden herenigd die twee jaar alleen in Dakar waar hij in 2010 naartoe was gereisd. In deze 2 jaar woonde hij zonder zijn moeder bij een kennis in Dakar. De vrouw is erg blij met dit resultaat. Elodie Ledure Le Soir GroenLinks Limburg is een online petitie begonnen Tihange dicht Limburg veilig. Een belangrijk onderwerp, waarvoor we als bedreigde bewoners zoveel mogelijk mensen moeten mobiliseren (GroenLinks of niet, Limburger of niet). Ook een vrouw uit Eritrea werd met haar aanvraag geholpen. Op dinsdag 30 oktober is de familie van deze vrouw, bestaande uit man en twee kinderen naar Nederland gekomen. De familie woont nu in AZC Gilze en Rijn en wachten daar hun verblijfsvergunningen Deze vrouw is ook eindelijk na 1 ½ jaar met haar familie herenigd. De Stichting ICMP draait spreek uren in het gebouw van Luiciushof elke maandag en woensdag. Advies en spreekuren zijn voor iedereen

5 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 5 Ontwikkelingsproject in Ghana. In het november nummer 2012 van de Inkijk was te lezen dat Gerrit en Tineke Koenders op bezoek kwamen in Nederland. Tijdens dit bezoek hebben ze op 6 november in de druk bezochte Michael kerk in Landgraaf over hun werk in Ghana verteld. De avond begon met een inleiding van Mevr. Ada Hagreis. Over wat ze al bereikt hebben zo hebben ze al verschillende waterputten geslagen en de bevolking geleerd zelf voor het onderhoud te zorgen. Na een brand hebben ze het weeshuis waar Tineke werkt weer opgebouwd tijdens deze werkzaamheden hebben ze ook nog 20 baby s en peuters in hun eigen huis verzorgd. Ook hebben ze voor nieuw sanitair en verbetering van de slaapzalen gezorgd van een internaat. Gerrit heeft in samenwerking met de K.N.V.B. al 90 voetbaltrainers opgeleid en hij geeft ook sporttraining op scholen en verenigingen. Ook is Gerrit door de vele werkzaamheden die hij voor zijn dorp verrichtte tot Chief gekroond en is Tineke nu zijn Queen. Hierdoor worden ze nu met meer respect behandeld en kunnen ze nog meer voor de bevolking betekenen. samen met haar man is zij bij Gerrit en Tineke in Ghana op bezoek geweest en zij vertelde hoe goed Gerrit en Tineke zich aanvullen bij hun werkzaamheden daar. Toen begon Gerrit met een boeiende PowerPoint presentatie. Tijdens de presentatie gaf Tineke enkele aanvullingen op haar man. Ook vertelde ze dat ze erg geschrokken is van de kraamvrouwensterfte en dat ze dit als haar nieuw te starten project ziet. Verder hebben ze een nieuw weeshuis geadopteerd dat in miserabele toestand verkeert en door hun opgeknapt gaan worden. Ook proberen zij voor enkele studenten hun studie gefinancierd te krijgen. Na dit alles op zeer enthousiaste wijze verteld te hebben was er tijd voor koffie en zelfgebakken cake van de werkgroep Tineke en Gerrit. Hierbij was er voor iedereen de gelegenheid om even bij te kletsen. Voor al hun projecten kunnen Gerrit en Tineke nog wel wat steun gebruiken. Giften kunnen gestort worden op ING rek.nr t.n.v. Stichting Kans Voor Open Doel te Utrecht.

6 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 6 Heerlijk Afghaans Eten!! Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 11 december een feestelijk solidariteits maaltijd. U kunt op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten en ook de voortgang van het project Naaiatelier (met Beeldmateriaal) volgen. De Luciferprijs voor de Ambassade van Vrede in Heerlen De Luciferprijs, de prijs van IKV Pax Christi voor de meest innovatieve en spraakmakende Vredesweekactiviteit is dinsdag 9 oktober 2012 aan de Ambassade van Vrede in Heerlen uitgereikt. Volgens het juryrapport kon deze ambassade op creatieve manier en met zeer weinig middelen het thema van de Vredesweek dicht bij de mensen neerzetten. Het is de tweede keer dat het Vredesplatform Heerlen deze prijs in ontvangst mocht nemen. Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop. De opbrengst van deze avond komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier. Op de markt 'Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen' had de Ambassade een kraam ingericht waarbij volwassenen en kinderen geconfronteerd werden met de steenkolenproblematiek. Honderdtwintig mensen hebben een oproep ondertekend aan energiebedrijven waarin staat dat deze bedrijven meer inzicht moeten geven in de leveranciers van steenkolen. U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen. De entree bedraagt deze maand 10,-. A.u.b. van te voren reserveren via mail of telefoon: / Bank: (ING) De jury waardeert dat de actie van de ambassade verwijst naar de lokale geschiedenis van Heerlen, dat er een handelingsperspectief aan vast zit en dat de ambassade naar de mensen toestapt. Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen kijkt tevreden terug: We wilden een activiteit organiseren die laagdrempelig is voor de mensen. Op deze manier proberen we mensen te bereiken die normaal gezien niet snel betrokken raken bij ons werk."

7 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 7 Engelen in de wereldwinkel Trommelen voor water Het is nog lang geen Kerst, maar de eerste engelen zijn al weer gesignaleerd in de Wereldwinkel. Op zaterdag 15 december 2012 gaat Stichting Aman- Iman op de markt van Maastricht een magisch Nigerees feestje houden. Wat kun je allemaal verwachten op 15 december? Als eerste natuurlijk heel veel informatie over ons project in Niger, de waterinstallatie. Op dit moment is men druk bezig met de voorbereidingen. Daarnaast kun je deelnemen aan de verschillende activiteiten: In onze Toearegtent genieten van een echte theeceremonie Verkoop van originele spulletjes uit Niger Foto tentoonstelling van onze reizen naar Niger. Expositie van handwerk uit Niger Hoogtepunt van deze middag is: Ze zijn er in allerlei materialen: van maispapier, hout, keramiek, steen of metaal. Voor heel verschillende prijzen: van nog geen drie tot meer dan dertig euro. Om in de kerstboom te hangen of als kunstwerk een mooie plaats in de kamer te geven. Maar allemaal gemaakt door ambachtslieden en kunstenaars in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Als feestelijke hoogtepunt van dit feestje zal middags om uur onder het motto trommelen voor water en onder leiding van Oumar Dioubaté en andere professionele djembé spelers geprobeerd worden het wereldrecord djembé spelen te verbeteren. De Wereldwinkel heeft nog veel meer producten voor de Kersttijd en het nieuwe jaar. Zo zijn er kerstversiering, kerstgroepen en prachtige kerstkaarten te koop. We hebben agenda s en kalenders van bijvoorbeeld Amnesty International en Oxfam Novib. En de Wereldwinkel is misschien wel de mooiste cadeauwinkel in Heerlen. Voor een kerstcadeau kun je er dan ook heel goed terecht. Met een cadeau uit de Wereldwinkel doe je niet alleen de ontvanger een plezier, maar ook de maker. De producenten van onze artikelen, meestal kleine boeren, coöperaties of familiebedrijfjes, krijgen namelijk altijd een goede prijs voor hun producten. Je vindt Wereldwinkel Heerlen op het adres: Akerstraat 9. De recordpoging is geslaagd als er 1500 muzikanten meedoen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken. Dus neem je eigen instrument mee naar de Markt en lever een bijdrage aan een heus wereldrecord én aan het goede doel. Meedoen kost 5,-. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekening ING van Aman-Iman of ter plekke betalen.

8 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 8 Wie wil de spil zijn van een leuk team? Per 1 januari 2013 komt de functie van COÖRDINATOR vrij voor Repaircafé GeredGoed, waarvoor wij graag 1 of 2 personen willen inwerken. Wat houdt het in? Allereerst moet je hart hebben voor MENS & MILIEU de repareergedachte omarmen en kunnen uitdragen; Contact onderhouden met het reparatieteam (voornamelijk via mails); Contact onderhouden met het Landelijk Repaircafé, websitebeheerders, en de locaties waar je gaat repareren; Maandelijks verslagen en een persbericht schrijven, dus een goede beheersing van de nederlandse taal is wenselijk, Affiches aanpassen, printen en rondbrengen/ bezorgen.uiteraard kunnen taken medegedragen worden door de bestaande Werkgroep Repaircafé GEREDGOED. Allen vrijwilligers! Spreekt dit je aan en heb je ruim vrije tijd, neem dan contact op met Petra Timmermans Voor meer informatie over Repaircafé GeredGoed: Kerst en Nieuwjaarswens Heerlen mondiaal wenst iedereen: Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2013!! Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari. Het eerste volgende volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari Colofon De Inkijk December 2012 is een uitgave van HeerlenMondiaal. Abonnement 10,- per jaar. SNS Bank: t.n.v. Overleg Mondiale Vorming Heerlen. Per gratis. redacteur: Frank Rochette Frank(at)Rochette.nl Voor gratis abonnement: mail naar Frank Rochette. Het volgende nummer verschijnt omstreeks: 1 februari 2013 Sluiting kopij. 23 januari 2013 Kopij kan tot uiterlijk 23 januari 2013 g d worden naar: Frank(at)Rochette.nl Berichten voor onze website kunt u ook mailen aan het bovenstaande adres.

9 Postzegel Agenda December Ma 10 Mensenrechtendag uur Fakkeloptocht, ingang Coriocentrum Saroleastraat uur Informatieprogramma Syrië, Luciushof, Putgraaf 3 Di 11 Solidariteitsmaaltijd Heerlijk afghaans eten Grote zaal Luciushof Putgraaf 3 Heerlen Zo 16 Initiatief 2000 viering in de Luciushof Aanvang: uur Putgraaf 3 Heerlen De Inkijk Marcellusstraat TK Heerlen

Dag van de Mensenrechten 10 december 2013 in Heerlen.

Dag van de Mensenrechten 10 december 2013 in Heerlen. Een uitgave van de mondiale groepen in Heerlen e.o. website: www.heerlenmondiaal.nl De Inkijk nummer 09 december 2013 pagina 1 Dag van de Mensenrechten 10 december 2013 in Heerlen. Kom in actie tegen de

Nadere informatie

Openingsexpositie van Mwafaq A

Openingsexpositie van Mwafaq A Kalender Mondiaal Centrum 08-09-2013 Opening nieuwe expositie Atelier Mondiale 22-09-2013 Boekpresentatie: Dagen des doods 30-09-2013 ReisverhaalPlus Algemeen 07/08-09-2013 Mini Maker Faire, Continium,

Nadere informatie

Datum 9 december 2013 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Klaver over investeringen van financiele instellingen in kernwapens

Datum 9 december 2013 Betreft Kamervraag/vragen van het lid Klaver over investeringen van financiele instellingen in kernwapens > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012

SNP. Afwikkeling Noodopvang 2011 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2012 Met deze Nieuwsbrief informeren we al onze sponsors en belangstellenden over de actuele stand van zaken van de. In onze vorige nieuwsbrief moesten we melden dat het financieel

Nadere informatie

Stichting IDA-Mabogini

Stichting IDA-Mabogini Stichting IDA-Mabogini De Stichting IDA Mabogini stelt zich tot doel het leveren van een bijdrage aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van de lokale bevolking waarvan de ouders/verzorgers de financiële

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse

nieuwsbrief Koningsspelen Nummer 09, 29 mei 2015 Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Inhoud Herdenking Verkeersexamen Nieuwe gymvloer Koningsspelen Jaardag Schoolreisje Avond-4-daagse Schoonmaakmiddag Zuukerfeest Sportdag groep 6-7-8 Afscheid OR-leden Rapportbesprekingen Evaluatie data

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Hulp aan Syrische vluchtelingen II

Hulp aan Syrische vluchtelingen II Aan alle diaconieën van de Hersteld Hervormde Kerk Generale diaconale commissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefoon (0318) 505541 Internet www.hersteldhervormdekerk.nl Email diaconaat@hersteldhervormdekerk.nl

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

Herenoord JJ Rotterdam - T

Herenoord JJ Rotterdam - T Nieuwsbrief 2 september 2016 Agenda 5 t/m 9 september: kennismakingsgesprekken 6 september: informatiebijeenkomst directie (14.00-14.45 uur) 8 september: informatiebijeenkomst directie (9.00-9.45 uur)

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx

Blijf! Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 Duur: 90 minuten. Xxxx XXXXX Bronnenblad Opdrachtblad Blijf! Regie: Lourens Blok Jaar: 2010 90 minuten X Xx 01 Inhoud 1. Gegevens Iran en Nederland 2. De IND 3. Asielzoekers in Nederland 4. Moeilijke woorden 5. Kinderrechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Uw kind hoeft geen tussendoortje mee te nemen, ze krijgen dit aangeboden door De Dolbotters.

Uw kind hoeft geen tussendoortje mee te nemen, ze krijgen dit aangeboden door De Dolbotters. KALENDER: 5 februari : Techniekmorgen groep 8 5 februari : Rapport groep 2 t/m 8 6 februari : Pronkzitting in Zaal Teunissen, groep 5 t/m 8 s middags vrij 9 februari : Studiedag, alle groepen vrij 10 en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 8 december 2015 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 16.30 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen de koude gerechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS

Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Nieuwsbrief januari 2014 FRIENDS OF ANIMALS Khatucai vraagt om hulp Net als Masquechuchos heeft ook het Khatucai, het asiel waar de katten zitten controle gehad van een inspecteur. Alle poezen en katers

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 DECEMBER 1 Nieuwsbrief 4 Leerlingenraad 14:15 / 15:00 5 Sinterklaasviering Lln gr. 1/2 zijn om 11.00 vrij! 8 EXTRA oud papier actie t/m 11 dec. OR vergadering 18 Kerstviering

Nadere informatie

Aanpassing Citonormen

Aanpassing Citonormen In deze Boemeratel: 1. Aanpassing citonormen 2. Sinterklaas 3. Kerst op De Boemerang 4. In gesprek met ouders 5. 10 minutengesprekken 6. Kinderraad 7. Hoofdrol in een film: gaaf! Informatie die we vandaag

Nadere informatie

Framing the Other. Opdrachtenblad

Framing the Other. Opdrachtenblad Framing the Other Ilja Kok & Willem Timmers 2013 25 minuten (film), 13 minuten (interview) http://framingtheother.wordpress.com/ 1 Kijkopdracht 1. Titel hoofdstuk Toeriste Nell maakt foto van Mursi Nadonge

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Soesterberg, 13 januari 2015

Nieuwsbrief 9 Soesterberg, 13 januari 2015 Gen.Winkelmanstraat 111 3769 EC Soesterberg tel. 0346 351518 e-mail: info@depostiljonsoesterberg.nl website : www.depostiljonsoesterberg.nl Nieuwsbrief 9 Soesterberg, 13 januari 2015 Beste ouders, verzorgers,

Nadere informatie

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl Dichter bij Vrijheid Docentenhandleiding Boek 3 Dichter bij Vrijheid Een onderwijsproject van Amnesty International Dit is boek 3 uit de docentenhandleiding Dichter bij Vrijheid. Op de boekenplank staan

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Roggeveenstraat november PV Amsterdam

NIEUWSBRIEF Roggeveenstraat november PV Amsterdam AGENDA November en december 18-11 Start week van de mediawijsheid groep 7 en 8 25-11 Einde week van de mediawijsheid 28-11 Pietengym 28-11 Bezoek Anne Frank huis groep 8 29-11 Pietengym kleutergroepen

Nadere informatie

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven Tweede nieuwsbrief december 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws 2016 Kalender Sinterklaas Invallers Wc-actie leerlingenraad Nieuws van de Brede School Presentatieles Brede School Activiteiten Nieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij!

NIEUWSBRIEF. Agenda. Dag Sinterklaasje. .Welkom Kerst! Basisschool Sint Liborius. December. Nieuwsbrief 5 4 december 2015. 4 december (middag vrij! NIEUWSBRIEF Agenda Basisschool Sint Liborius December 4 december (middag vrij!) Sinterklaasviering 7 december 19.30 uur Werkgroep Andere Tijden 9 december 19.30 uur VO Voorlichtingsavond groep 8 11 december

Nadere informatie

Agenda Studiedag Kerststukjes maken

Agenda Studiedag Kerststukjes maken Agenda Ma 9/1 Di 10/1 Vr 13/1 Ma 16/1 Do 19/1 Vr 20/1 Eerst heerlijk vakantie!!! Studiedag team, de kinderen zijn nog een dagje vrij. Vandaag is er weer gewoon school. s Middags luizencontrole 9.45-9.45

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar mede namens de Afghaanse kinderen in Afghanistan!

Gelukkig Nieuwjaar mede namens de Afghaanse kinderen in Afghanistan! Gelukkig Nieuwjaar mede namens de Afghaanse kinderen in Afghanistan! www.stichtingscan.com / Bankrekening (ING): t.n.v. Stichting SCAN, Nazarethstraat, GG Heerlen جدی / دلى - 1 1 Januari 1 Januari jadi

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 7 Datum: 11-12-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, In deze nieuwsbrief een update over de overgang van groep 8 kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO), een terugblik op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 19 december 2016

Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuwsbrief 9 19 december 2016 Nieuws uit het kantoortje. Zo aan het einde van het jaar is het altijd goed om even terug te kijken naar wat er gebeurd is, en vooruit te kijken naar wat er te komen staat.

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

LA SONRISA NARANJA. Aan het einde van het jaar. JAARGANG 5 Nummer 4 december 2013 INHOUD. 1. Aan het einde van het jaar. 2. Verslag van een stagiaire

LA SONRISA NARANJA. Aan het einde van het jaar. JAARGANG 5 Nummer 4 december 2013 INHOUD. 1. Aan het einde van het jaar. 2. Verslag van een stagiaire NAAM BEDRIJF NIEUWSBRIEF 4 LA SONRISA NARANJA JAARGANG 5 Nummer 4 december 2013 INHOUD 1. Aan het einde van het jaar 2. Verslag van een stagiaire 3. Berichten van Els 4. Financiën Aan het einde van het

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig

Jarige komende week. Schoolfotograaf. Agenda. Schoolkorfbal. di.mo wo. mi Nel ma do Admin *De directie is donderdags wisselend aanwezig Vrijdag 27 mei 2016, 1 ste jaargang Nummer 35, week 22 Jarige komende week Za 28 mei Noah Gerrits UILEN Agenda 30 mei Schoolfotograaf Aanwezigheid directie, ib-er en administratie Hieronder staat vermeld

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Café Mondiaal: De toekomst van Wereldwinkel Heerlen

Café Mondiaal: De toekomst van Wereldwinkel Heerlen Een uitgave van de mondiale groepen in e.o. website: www.heerlenmondiaal.nl De Inkijk nummer 08 november 2013 pagina 1 Café Mondiaal: De toekomst van Wereldwinkel gaan spelen? De Wereldwinkel is eenzijdig

Nadere informatie

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben.

Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. ZOMERSPELEN 2015 Leuk dat je meedoet aan de Zomerspelen van dit jaar! Als je dit gele boekje goed leest, weet je alvast iets over de leuke week die je zult hebben. De zomerspelenweek is dit jaar van 17

Nadere informatie

Tovergevogel. nieuwsbrief van. Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl.

Tovergevogel. nieuwsbrief van. Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl. Tovergevogel nieuwsbrief van Terburghtweg 1a - 5061 LA Oisterwijk - telefoon: 013-5234236 - e-mail: info@detovervogel.nl Inschrijven avondvierdaagse Agenda van 23 t/m 29 mei 2015 Plastic flessen inleveren

Nadere informatie

29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21

29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21 29 januari 2016 jaargang 24 nummer 21 Beste meisjes, jongens en ouders, Nog even en het is weer zover. Dan vieren we ons grote schoolfeest. Het schoolfeest is op: Vrijdag 5 februari De groepen 1 t/m 4

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan

Stichting Vrienden van Goražde Beleidsplan STICHTING VRIENDEN VAN GORAŽDE MEIDOORNSTRAAT 65, 1505 TS ZAANDAM 06-50298575 Facebook info@vriendenvangorazde.com www.vriendenvangorazde.com OPGERICHT: 12 JUNI 2013 TE ZAANDAM KAMER VAN KOOPHANDEL : 58153128

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 18 december 2015 05 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Nieuw MR-lid Sinterklaasfeest en Kerstmarkt Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Schoonmaakavond Voorleesontbijt CITO-toetsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Agenda. Paasviering. Zending: Adoptiekinderen. blz 1

Nieuwsbrief. De Zijlwijkschool. Agenda. Paasviering. Zending: Adoptiekinderen. blz 1 Nieuwsbrief De Zijlwijkschool Schaduwpad 1, 2371VX Leiden www.zijlwijk.pcsleiden.nl Nieuwsbrief nummer 13, 2014-2015 13 Denkt u er aan om geld mee te geven voor onze adoptiekinderen van Happy and Joy?

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Kerstprogramma. op donderdag17 december. 17.00-17.45 uur: Kerstmarkt

Kerstprogramma. op donderdag17 december. 17.00-17.45 uur: Kerstmarkt 2015-2016 nummer 5, 7 december 2015 Verder heeft juf Charlena de Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Een nieuwsbrief met voornamelijk mededelingen over de kerstmarkt en kerstviering. Aan het eind van deze

Nadere informatie

STICHTING PROTHUMIA Opgericht bij akte d.d. 13 april 1995 en aangemerkt als instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Succesiewet 1958.

STICHTING PROTHUMIA Opgericht bij akte d.d. 13 april 1995 en aangemerkt als instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Succesiewet 1958. Page 1 of 5 STICHTING PROTHUMIA Opgericht bij akte d.d. 13 april 1995 en aangemerkt als instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Succesiewet 1958. Kerst en nieuwjaarsgroet 2004 Postadres: Pegasus

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015

Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Nieuwsbrief PCB De Rank en De Ukkeklup, 18 december 2015 Kerstvieringen We kijken terug op twee heel mooie kerstvieringen. Op woensdagavond in de school. Wat zag de zaal er prachtig uit en goed om te zien

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Met regelmaat worden er nieuwe foto s geplaatst in ons webalbum:

Nieuwsbrief 9. Met regelmaat worden er nieuwe foto s geplaatst in ons webalbum: 23 december 2016 Nieuwsbrief 9 Vakantie Het team van Montessorischool de Wildzang wenst iedereen fijne feestdagen en een leuke vakantie toe. Maandag 9 januari verwachten wij iedereen in goede gezondheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Moz Kids met daarin veel informatie over wat er de afgelopen tijd in Mozambique en

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Kerst op de St. Vitusschool

Kerst op de St. Vitusschool Kerst op de St. Vitusschool telefoon: 035-6939582 e-mail: info@stvitusschool.nl Nieuwsbrief St. Vitusschool Bussum Jaargang: 19 Nummer: 8 Datum: 21 december 2012 Nieuws van de directie Actie Schoenmaatjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang

Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Nieuwsbrief 5, mei 2015, 3 e jaargang Inhoud Themabijeenkomst over WONEN 30 mei Maandelijkse inloop Nieuws kerngroep en klankbordgroep Zorg Divers nieuws Bereikbaarheid Stadsdorp Tot slot Themabijeenkomst

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 25 oktober 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Themadag 3 Themadag 4 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER kijk op: www.vrijeschoolmeander.nl

Nadere informatie

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan: Nummer 2 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wij

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend

Eindfeest/afscheid juf Tineke. Doordraaiochtend Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Inhoud: Schooljaar 2014 2015 29 juni 2015 Pagina 1: Eindlfeest/afscheid

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

Stichting Karibu ANBI geregistreerd

Stichting Karibu ANBI geregistreerd Stichting Karibu ANBI geregistreerd Ambassadeur: Rik Felderhof Voorzitter Comité van aanbeveling: Mr. A.A.M. van Agt Piksenweg 19A 7645 BC Hoge Hexel Lezingen/info: tel. 0546 697 188 Internet: marjantieberink@gmail.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 7 Regio Waardenlanden Oktober 2016 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. In deze nieuwsbrief natuurlijk weer kort nieuws met daarin een oproep voor Superhelpers.

Nadere informatie

Sinterklaas op Den Duin

Sinterklaas op Den Duin Sinterklaas op Den Duin 15 december 2016 Basisschool Den Duin Fazantenlaan 42 Postbus 89 4920 AB Made Telefoon: 0162-670135 E-mail: info@denduin.nl www.denduin.nl N. Oenema, directeur RDO Beste ouders

Nadere informatie

11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12. Ontdekdag

11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12. Ontdekdag Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd 11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12 Wingerd nieuws Ontdekdag De wereld die is groter dan ons dorpje Bennekom. Pakken daarom onze koffer gaan op pad. Zoek spullen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2015. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2015. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 05 tijdvak woensdag 7 mei 3.30 5.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 4 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen

Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Nieuwsbrief VSO N. 5 Op weg naar Pasen Belangrijke Data Paasviering op school paasweekend Koningsspelen Meivakantie Eerste schooldag na meivakantie Donderdag 2 april Vrijdag 3 april t/m maandag 6 april

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

17 juni 2016 Nummer 18

17 juni 2016 Nummer 18 17 juni 2016 Nummer 18 Inhoud: Gezinsviering Centrum Jeugd en Gezin Breaklights Appelboom BSO zomerprogramma Daar gaan ze verkeersouders Wellnessdag Elzenhoek Calamiteitendag Vervanging Schoolkamp Vervangingen

Nadere informatie

Gedragsverwachting van de week!!!

Gedragsverwachting van de week!!! Nr. 18 vrijdag 19 juni 2015 Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Gedragsverwachting van de week!!! Agenda Vr. 26 juni: Vr. 26 juni: Di. 30 juni:

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

SINTERKLAAS OP DE LETTERTUIN

SINTERKLAAS OP DE LETTERTUIN nieuws SINTERKLAAS OP DE LETTERTUIN Hoera! Sinterklaas heeft besloten dit jaar zijn verjaardag op maandag 5 december op De Lettertuin te vieren. Bij goed weer ontvangen we de Sint tussen 8.45 en 9.00 uur

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Ik neem mijn petje voor jou af!

Ik neem mijn petje voor jou af! Maandkalender december 2014 1 Ouders ontvangen mail voor deelname aan 16 GMR-vergadering; Tevredenheidsonderzoek; 2 17 3 18 Kerstontbijt; Gezamenlijke kerstviering alle groepen; 4 Mhr. Peter van der Steen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Geertruidenberg Introductie Vluchtelingenwerk West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard (WOBB) locatie Geertruidenberg, zet zich in voor vluchtelingen die gehuisvest worden in onze gemeente. Door maatschappelijke begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Beste lezers, vrijwilligers, ondersteunende organisaties en sponsors,

Beste lezers, vrijwilligers, ondersteunende organisaties en sponsors, Nieuwsbrief nr 2, mei 2016 Beste lezers, vrijwilligers, ondersteunende organisaties en sponsors, Hier is Nieuwsbrief nr 2, er zijn ook zoveel enthousiaste vrijwillers met spontante initiatieven te melden.

Nadere informatie

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet

Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet Iedereen is uniek, niemand is volmaakt, samen zijn we compleet Nieuws van de directeur Met de mooie voorspellingen in het vooruitzicht, wens ik u en de kinderen namens het team een prettige herfstvakantie.

Nadere informatie

Situatie. Bladzijde 1. In dit nummer: Blz.1 Blz.1. Situatie. De Zusters van Lama Gramaya. Blz.2. De cottages. Blz.3. Spullen

Situatie. Bladzijde 1. In dit nummer: Blz.1 Blz.1. Situatie. De Zusters van Lama Gramaya. Blz.2. De cottages. Blz.3. Spullen NIEUWSBRIEF-9 november 2013 Bladzijde 1 Situatie Lama Gramaya Gelukkig konden we na toestemming van de cardioloog toch vertrekken naar Sri Lanka. Tijdens ons bezoek hebben we niet alleen Lama Gramaya bezocht

Nadere informatie