Viering Dag van de Mensenrechten 10 december 2012 in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Viering Dag van de Mensenrechten 10 december 2012 in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië"

Transcriptie

1 Een uitgave van de mondiale groepen in Heerlen e.o. website: De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 1 Viering Dag van de Mensenrechten 10 december 2012 in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië Dit jaar voert Amnesty actie voor Nasrin Sotoudeh, een Iraanse advocaat, die minderjarigen verdedigde die tot de doodstraf veroordeeld waren; en voor Ales Bialiatski, voorzitter van de mensenrechten organisatie Viasna in Wit-Rusland. HeerlenMondiaal organiseert in samenwerking met de Amnesty International groep voor Heerlen / Parkstad Limburg (A.I. groep 637 "Rodeland") op 10 december aanstaande de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten. Op deze dag herdenken en vieren wij dat op 10 december 1948 de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekenden, nu 64 jaar geleden De activiteiten staan grotendeels in het teken van de ontwikkelingen in Syrië. Programma Mensenrechtendag 1. Fakkeloptocht De traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen start op de hoek Saroleastraat van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum om uur. De optocht eindigt bij de Luciushof, Putgraaf 3. Door deelname aan de fakkeloptocht toont men solidariteit met de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië. 2. Maaltijd In de grote zaal van de Luciushof worden soep en een broodmaaltijd gegeten. 3. Programma over Syrië (aanvang ± uur) Leden van het Syrië Comité zullen een inleiding verzorgen, waarna er een discussie zal plaatsvinden. De centrale vraag zal zijn: "Kunnen wij vanuit Nederland iets betekenen voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië?" Van oudsher zet Amnesty International zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen over de gehele wereld. In de Luciushof zullen petitielijsten aanwezig zijn. U kunt ook deelnemen aan deze actie via Stuur deze Inkijk eens door!! HeerlenMondiaal en in het bijzonder de redactie maken de Inkijk graag. Wij willen ook dat onze informatie wijd en zijd verspreid wordt. Per is dat gemakkelijk en goedkoop. We denken dat er ook belangstelling voor de Inkijk is. Maar hoe krijgen we meer abonnees? Wij hopen via U! Vandaar dat we u en alle andere abonnees van de Inkijk verzoeken onze maandelijkse nieuwsbrief door te sturen naar wat familie, vrienden en/of kennissen. Met de vraag om bij interesse je rechtstreeks op de Inkijk te abonneren. Dat doorsturen lijkt ons niet zo moeilijk of veel werk en misschien doet u er wel wat mensen een plezier mee. Nieuwe abonnees zijn dus van harte welkom. Zij kunnen zich melden via het adres: Alvast hartelijke bedankt, namens de redactie en HeerlenMondiaal, Harrie Winteraeken, voorzitter

2 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 2 Hulpactie voor Syrie Als we de balans opmaken dan is er 4500,- gedoneerd en tot nog toe 3410,- uitgegeven. Het is erg moeilijk om in te schatten welke kosten ons nog boven het hoofd hangen om de goederen vanuit Mesrim bij de vluchtelingen te krijgen. Gezien de onveilige situatie ter plekke houden we rekening met tegenslagen en we kunnen niet vaak genoeg zeggen dat iedere euro gestort op ons rekeningnummer bij de Triodosbank onder vermelding van 'kleding en medische hulp' van harte welkom is en blijft! Op 15 maart 2011 werd het Syrische Comité NL opgericht. Eind september 2012 startte het Syrisch Comité, via een oproep op facebook, een hulpactie voor de mensen in Syrië. Vele schenkingen in de vorm van goederen en/of donaties kwamen en komen er binnen en zonder dit waren wij er nooit zover kunnen komen als waar we nu zijn. Aan een ieder die een aandeel leverde, klein of groot: HARTELIJK BEDANKT! Er is in het totaal een bedrag van 4500,- gedoneerd en daar zijn mooie dingen van gedaan. Er werd een container gehuurd voor het vervoer van alle goederen. de kosten voor de huur van de container en de overtocht worden geraamd op 2000,-, de officiële rekening wordt één dezer dagen verwacht. Zo is 1000,- besteed bij een textielbedrijf, waarvan de eigenaar zelf afkomstig is uit Syrië. Hij schonk 1800 kg kleding in goede staat, droeg zorg voor selectie op kwaliteit en de luchtdichte verpakking van de kleding en dekens. Want na deze container volgen er meer! Dus ook uw schenkingen van schone kleding en dekens, van verband- en hulpmiddelen, van alles dat het leed van de Syrische vluchtelingen kan verzachten, blijven zeer gewenst. U kunt ons nog steeds helpen met het verzamelen van deze medische hulpmiddelen en schone dekens en ook kunt u geld doneren om in Libanon dekens of medicatie te kopen, voor vragen kunt u contact opnemen met. Bassam Haddad Almuthana Arja Andre Abdallah U kunt het geld doneren voor dit project: Triodos bank, rekeningnummer ten name van Vereniging Het Syrische Comité onder vermelding van actie deken en medische hulpmiddelen Met vriendelijke groet, Het Syrische comité Kamer van Koophandel: De vervoerskosten om alle spullen in Nederland en België op te halen, naar de opslagplaats en tenslotte naar de container te brengen, zijn uitgekomen op 410,-. En we zijn er nog niet! Er hangt vanzelfsprekend een prijskaart aan de klus om de goederen onder toezicht vanuit de haven in Mesrim naar de vluchtelingenkampen in Syrië te transporteren.

3 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 3 Protest tegen pensioenfondsen die in kernwapens investeren Op 2 november 2012 heeft de actiegroep Campagne tegen Wapenhandel geprotesteerd bij het ABP aan de Oude Lindestraat 70 in Heerlen omdat dit pensioenfonds in kernwapens belegt. Zij plaatsten een protestbord met de tekst 'Dit pensioenfonds belegt in kernwapens', dat overigens weer vlot werd verwijderd. Maar het punt was gemaakt. daarvan worden de kernwapens van de NAVO gemoderniseerd. Het ABP ontkent niet dat het belegt in deze bedrijven. ABP heeft een transparant beleggingsbeleid, dat is verwoord in een 24 blz. tellend Corporate Governance Raamwerk. Daarin zegt het ABP op te letten op goed ondernemingsbestuur van de bedrijven waar het aandeelhouder en mede-eigenaar is. Daarnaast heeft het ABP de nota Beleid inzake verantwoord beleggen waarin ABP ook aangeeft maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij let het ABP op milieu, sociale omstandigheden en goed onderneningsbestuur. Wat betreft bewapening legt het ABP verantwoord beleggen uit als niet beleggen in bedrijven die verboden wapens maken zoals clusterbommen en landmijnen. Zo heeft het ABP 15 bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij clusterbommen en één die het Non-Proliferatieverdrag schendt. Daarnaast belegt het ABP niet in staatsobligaties van 10 landen die onder het wapenembargo van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vallen. Het ABP volgt in haar beleid de nationale wetgeving en internationale verplichtingen van de Nederlandse overheid. En die wil de kernwapens ook nog niet de wereld uit. De bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens zijn daarom niet uitgesloten. Voorbeelden zijn vliegtuigbouwer Boeing, Honneywell (simulatieapparatuur) en Rolls-Royce (nieuwe Britse kernwapenonderzeeërs). Onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel toont aan dat Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen tijd meer zijn gaan investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of onderhoud van kernwapens. Volgens CtW belegt ABP momenteel ruim 660 miljoen in twintig bedrijven die betrokken zijn bij ontwikkeling, productie en onderhoud van kernwapens. Daarentegen heeft volgens Mark Akkerman van CtW een flink aantal pensioenfondsende afgelopen jaren de beleggingsportefeuilles geschoond van bedrijven die kernwapens maken. De achterblijvers zijn juist meer pensioengeld gaan investeren in bedrijven als EADS en BAE Systems. Volgens Campagne tegen Wapenhandel zijn er in Nederland verschillende pensioenfondsen die laten zien dat het beter kan: UWV, Zorg en Werk, Akzo, Post NL, ING en Philips vinden de betrokkenheid van deze bedrijven in kernwapens voldoende reden om hier niet (meer) in te beleggen. ABP kan dus ook een eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats als braaf ambtenarenfonds zich achter zijn belangrijkste opdrachtgever te verschuilen. Zie voor het onderzoek naar beleggingen in kernwapens en foto's van de actie Op deze website is ook de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen Geen pensioengeld voor wapens! Het behoeft eigenlijk geen betoog dat kernwapens de meest vernietigende wapens zijn. Bij gebruik van kernwapens kan geen onderscheid gemaakt worden tussen militaire doelen en burgerdoelen. Bovendien blijven kernwapens nog jaren na gebruik slachtoffers maken. Het Non-Proliferatieverdrag (NPV) verplicht staten tot nucleaire ontwapening, maar in plaats.

4 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 4 Petitie sluit de kerncentrales in Tihange De kerncentrale in Tihange (België) kampt met groeiende problemen door ouderdom en slijtage. Diverse rapporten spreken over sterke tekortkomingen van de veiligheid. Grote, dichtbevolkte, stukken van Limburg, België en Duitsland liggen in de directe gevarenzone. Tihange sluiten is de enige oplossing! Het ondertekenen van de petitie kost je nog géén minuut. Dit moet je doen: Volg de link: teken de petitie door naam en adres in te vullen desnoods anoniem en klik op de link in de bevestigingsmail die je daarna meteen krijgt Vlak over de grens langs de Maas bij Huy staat een krakkemikkige kerncentrale met een lekkend reactorvat en met een omhulsel vol betonrot. De afstand tot het Vrijthof is in vogelvlucht zo n 40 km. Heel Zuid-Limburg ligt ruim binnen de 80 km zone. In de 80 km-zone rondom de kerncentrale van Fukushima moest iedereen worden geëvacueerd. Bovendien staat de wind hier het grootste deel van het jaar uit het zuidwesten. Dus als het mis gaat, dan krijgt Zuid-Limburg de volle laag. Die centrale vormt dus een groot gevaar voor onze regio en moet dicht! Echter, de Belgische regering twijfelt en de Nederlandse regering doet (nog) te weinig. Daarom: geef ze een zetje in de goede richting! Zie de foto uit de Belgische krant Le Soir van 1 september jl: Tot slot: maak deze petitie verder bekend door deze aan zoveel mogelijk mensen die je kent door te sturen, of anderszins attent te maken op dit bericht. Succesvolle Informatieavond van Stichting ICMP Met grote succes organiseerde de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP) op zaterdag 3 november 2012 een informatieavond en cultureel feest. Bijna 60 geïnteresseerden mensen met verschillende nationaliteiten (nederlands, irakees en?) waren aanwezig waaronder veel familie s met hun kinderen. Op deze avond heeft de stichting ICMP families ontvangen die door de stichting geholpen zijn met hun aanvragen gezinshereniging. Het betrof 2 Irakese families en een alleenstaande vrouw uit Gunnie. Deze vrouw kon eindelijk met haar zoon van 9 jaar worden herenigd die twee jaar alleen in Dakar waar hij in 2010 naartoe was gereisd. In deze 2 jaar woonde hij zonder zijn moeder bij een kennis in Dakar. De vrouw is erg blij met dit resultaat. Elodie Ledure Le Soir GroenLinks Limburg is een online petitie begonnen Tihange dicht Limburg veilig. Een belangrijk onderwerp, waarvoor we als bedreigde bewoners zoveel mogelijk mensen moeten mobiliseren (GroenLinks of niet, Limburger of niet). Ook een vrouw uit Eritrea werd met haar aanvraag geholpen. Op dinsdag 30 oktober is de familie van deze vrouw, bestaande uit man en twee kinderen naar Nederland gekomen. De familie woont nu in AZC Gilze en Rijn en wachten daar hun verblijfsvergunningen Deze vrouw is ook eindelijk na 1 ½ jaar met haar familie herenigd. De Stichting ICMP draait spreek uren in het gebouw van Luiciushof elke maandag en woensdag. Advies en spreekuren zijn voor iedereen

5 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 5 Ontwikkelingsproject in Ghana. In het november nummer 2012 van de Inkijk was te lezen dat Gerrit en Tineke Koenders op bezoek kwamen in Nederland. Tijdens dit bezoek hebben ze op 6 november in de druk bezochte Michael kerk in Landgraaf over hun werk in Ghana verteld. De avond begon met een inleiding van Mevr. Ada Hagreis. Over wat ze al bereikt hebben zo hebben ze al verschillende waterputten geslagen en de bevolking geleerd zelf voor het onderhoud te zorgen. Na een brand hebben ze het weeshuis waar Tineke werkt weer opgebouwd tijdens deze werkzaamheden hebben ze ook nog 20 baby s en peuters in hun eigen huis verzorgd. Ook hebben ze voor nieuw sanitair en verbetering van de slaapzalen gezorgd van een internaat. Gerrit heeft in samenwerking met de K.N.V.B. al 90 voetbaltrainers opgeleid en hij geeft ook sporttraining op scholen en verenigingen. Ook is Gerrit door de vele werkzaamheden die hij voor zijn dorp verrichtte tot Chief gekroond en is Tineke nu zijn Queen. Hierdoor worden ze nu met meer respect behandeld en kunnen ze nog meer voor de bevolking betekenen. samen met haar man is zij bij Gerrit en Tineke in Ghana op bezoek geweest en zij vertelde hoe goed Gerrit en Tineke zich aanvullen bij hun werkzaamheden daar. Toen begon Gerrit met een boeiende PowerPoint presentatie. Tijdens de presentatie gaf Tineke enkele aanvullingen op haar man. Ook vertelde ze dat ze erg geschrokken is van de kraamvrouwensterfte en dat ze dit als haar nieuw te starten project ziet. Verder hebben ze een nieuw weeshuis geadopteerd dat in miserabele toestand verkeert en door hun opgeknapt gaan worden. Ook proberen zij voor enkele studenten hun studie gefinancierd te krijgen. Na dit alles op zeer enthousiaste wijze verteld te hebben was er tijd voor koffie en zelfgebakken cake van de werkgroep Tineke en Gerrit. Hierbij was er voor iedereen de gelegenheid om even bij te kletsen. Voor al hun projecten kunnen Gerrit en Tineke nog wel wat steun gebruiken. Giften kunnen gestort worden op ING rek.nr t.n.v. Stichting Kans Voor Open Doel te Utrecht.

6 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 6 Heerlijk Afghaans Eten!! Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 11 december een feestelijk solidariteits maaltijd. U kunt op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten en ook de voortgang van het project Naaiatelier (met Beeldmateriaal) volgen. De Luciferprijs voor de Ambassade van Vrede in Heerlen De Luciferprijs, de prijs van IKV Pax Christi voor de meest innovatieve en spraakmakende Vredesweekactiviteit is dinsdag 9 oktober 2012 aan de Ambassade van Vrede in Heerlen uitgereikt. Volgens het juryrapport kon deze ambassade op creatieve manier en met zeer weinig middelen het thema van de Vredesweek dicht bij de mensen neerzetten. Het is de tweede keer dat het Vredesplatform Heerlen deze prijs in ontvangst mocht nemen. Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop. De opbrengst van deze avond komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier. Op de markt 'Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen' had de Ambassade een kraam ingericht waarbij volwassenen en kinderen geconfronteerd werden met de steenkolenproblematiek. Honderdtwintig mensen hebben een oproep ondertekend aan energiebedrijven waarin staat dat deze bedrijven meer inzicht moeten geven in de leveranciers van steenkolen. U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen. De entree bedraagt deze maand 10,-. A.u.b. van te voren reserveren via mail of telefoon: / Bank: (ING) De jury waardeert dat de actie van de ambassade verwijst naar de lokale geschiedenis van Heerlen, dat er een handelingsperspectief aan vast zit en dat de ambassade naar de mensen toestapt. Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen kijkt tevreden terug: We wilden een activiteit organiseren die laagdrempelig is voor de mensen. Op deze manier proberen we mensen te bereiken die normaal gezien niet snel betrokken raken bij ons werk."

7 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 7 Engelen in de wereldwinkel Trommelen voor water Het is nog lang geen Kerst, maar de eerste engelen zijn al weer gesignaleerd in de Wereldwinkel. Op zaterdag 15 december 2012 gaat Stichting Aman- Iman op de markt van Maastricht een magisch Nigerees feestje houden. Wat kun je allemaal verwachten op 15 december? Als eerste natuurlijk heel veel informatie over ons project in Niger, de waterinstallatie. Op dit moment is men druk bezig met de voorbereidingen. Daarnaast kun je deelnemen aan de verschillende activiteiten: In onze Toearegtent genieten van een echte theeceremonie Verkoop van originele spulletjes uit Niger Foto tentoonstelling van onze reizen naar Niger. Expositie van handwerk uit Niger Hoogtepunt van deze middag is: Ze zijn er in allerlei materialen: van maispapier, hout, keramiek, steen of metaal. Voor heel verschillende prijzen: van nog geen drie tot meer dan dertig euro. Om in de kerstboom te hangen of als kunstwerk een mooie plaats in de kamer te geven. Maar allemaal gemaakt door ambachtslieden en kunstenaars in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Als feestelijke hoogtepunt van dit feestje zal middags om uur onder het motto trommelen voor water en onder leiding van Oumar Dioubaté en andere professionele djembé spelers geprobeerd worden het wereldrecord djembé spelen te verbeteren. De Wereldwinkel heeft nog veel meer producten voor de Kersttijd en het nieuwe jaar. Zo zijn er kerstversiering, kerstgroepen en prachtige kerstkaarten te koop. We hebben agenda s en kalenders van bijvoorbeeld Amnesty International en Oxfam Novib. En de Wereldwinkel is misschien wel de mooiste cadeauwinkel in Heerlen. Voor een kerstcadeau kun je er dan ook heel goed terecht. Met een cadeau uit de Wereldwinkel doe je niet alleen de ontvanger een plezier, maar ook de maker. De producenten van onze artikelen, meestal kleine boeren, coöperaties of familiebedrijfjes, krijgen namelijk altijd een goede prijs voor hun producten. Je vindt Wereldwinkel Heerlen op het adres: Akerstraat 9. De recordpoging is geslaagd als er 1500 muzikanten meedoen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken. Dus neem je eigen instrument mee naar de Markt en lever een bijdrage aan een heus wereldrecord én aan het goede doel. Meedoen kost 5,-. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekening ING van Aman-Iman of ter plekke betalen.

8 De Inkijk nummer 10 december 2012 pagina 8 Wie wil de spil zijn van een leuk team? Per 1 januari 2013 komt de functie van COÖRDINATOR vrij voor Repaircafé GeredGoed, waarvoor wij graag 1 of 2 personen willen inwerken. Wat houdt het in? Allereerst moet je hart hebben voor MENS & MILIEU de repareergedachte omarmen en kunnen uitdragen; Contact onderhouden met het reparatieteam (voornamelijk via mails); Contact onderhouden met het Landelijk Repaircafé, websitebeheerders, en de locaties waar je gaat repareren; Maandelijks verslagen en een persbericht schrijven, dus een goede beheersing van de nederlandse taal is wenselijk, Affiches aanpassen, printen en rondbrengen/ bezorgen.uiteraard kunnen taken medegedragen worden door de bestaande Werkgroep Repaircafé GEREDGOED. Allen vrijwilligers! Spreekt dit je aan en heb je ruim vrije tijd, neem dan contact op met Petra Timmermans Voor meer informatie over Repaircafé GeredGoed: Kerst en Nieuwjaarswens Heerlen mondiaal wenst iedereen: Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2013!! Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari. Het eerste volgende volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari Colofon De Inkijk December 2012 is een uitgave van HeerlenMondiaal. Abonnement 10,- per jaar. SNS Bank: t.n.v. Overleg Mondiale Vorming Heerlen. Per gratis. redacteur: Frank Rochette Frank(at)Rochette.nl Voor gratis abonnement: mail naar Frank Rochette. Het volgende nummer verschijnt omstreeks: 1 februari 2013 Sluiting kopij. 23 januari 2013 Kopij kan tot uiterlijk 23 januari 2013 g d worden naar: Frank(at)Rochette.nl Berichten voor onze website kunt u ook mailen aan het bovenstaande adres.

9 Postzegel Agenda December Ma 10 Mensenrechtendag uur Fakkeloptocht, ingang Coriocentrum Saroleastraat uur Informatieprogramma Syrië, Luciushof, Putgraaf 3 Di 11 Solidariteitsmaaltijd Heerlijk afghaans eten Grote zaal Luciushof Putgraaf 3 Heerlen Zo 16 Initiatief 2000 viering in de Luciushof Aanvang: uur Putgraaf 3 Heerlen De Inkijk Marcellusstraat TK Heerlen

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2.

hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. hoofddorppleinbuurt schinkelbuurt stadionbuurt maart 2015 Rommelmarkt in Olympus Zie pagina 2. 2 Rommelmarkt 3 nieuwtjes uit het Huis van de Wijk Olympus 4 vrijwilligers gezocht 4 Het vondelpark informatiepunt

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Oplage 1700 KONINGSDAG IN BREDEVOORT LEDENBIJEENKOMST VEUR MEKARE 29 APRIL OPEN HUIS BIJ T AMBTHUIS JAN STRONKS KOMT VERTELLEN.

Oplage 1700 KONINGSDAG IN BREDEVOORT LEDENBIJEENKOMST VEUR MEKARE 29 APRIL OPEN HUIS BIJ T AMBTHUIS JAN STRONKS KOMT VERTELLEN. Oplage 1700 28e jaargang - week 17 DEMB EN OUD IJZER Net als muziekvereniging Excelsior haalt ook DeMB oud ijzer op in Bredevoort en nabije omgeving, als financiële bijdrage voor de vereniging. Heeft u

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Fondsenwervingsgids. Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52

Fondsenwervingsgids. Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52 Fondsenwervingsgids Sponsor je project! www.projects-abroad.be mail@projects-abroad.be 0032 (0) 38 08 30 52 www.projects-abroad.nl info@projects-abroad.nl 0031 (0) 78 613 13 56 Inleiding Heel erg leuk

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

redactie@bvaarlanderveen.nl

redactie@bvaarlanderveen.nl Februari 2014 redactie@bvaarlanderveen.nl BESTUUR Rob van Haastrecht Voorzitter, zaken buitengebied Noordeinde 65, 0172-23 3694 Natasha van der Salm Secretaris, communicatie gemeente Stationsweg 6, 0172-57

Nadere informatie

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nummer 4 December 2014 Jaargang 2 Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nieuws Informatie Achtergrond De Nieuwsbrief bevat nieuws en informatie die van belang kunnen zijn voor vrijwilligers

Nadere informatie

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park!

Vakantieplannen 2015. Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! Vakantieplannen 2015 Leer je buren kennen tijdens een ontspannen vakantie in eigen park! VOORFILMPJE & -WOORD Lieve lezer, Het unieke Buurtcampinggevoel ervaar je het beste door er gewoon bij te zijn.

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

No. 71, december 2009 - Verschijnt 4 x per jaar. website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum Lange Herenvest 122 Haarlem

No. 71, december 2009 - Verschijnt 4 x per jaar. website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum Lange Herenvest 122 Haarlem S T E D E N B A N D K R A N T Stichting Stedenband Haarlem Mutare Postbus 5508 2000 GM Haarlem Tel. 023-5324008 e-mail: mutare@antenna.nl website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum Lange

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat!

Martijn Joosten. Het geheim van een succesvolle makelaar. Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Het geheim van een succesvolle makelaar Tip: Print dit e-book uit voor een optimaal resultaat! Marketing voor Makelaars 2 / 41 Over de auteur Ik heet en ik ben off- en online ondernemer, spreker en trainer.

Nadere informatie

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij West Twente Wonen en leven Kopen of verbouwen? Rabobank ambassadeurs Een nadere kennismaking Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo evisie Online shoppen brengt mensen terug

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie