(1) Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(1) Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling"

Transcriptie

1 INVLOED VAN WAALS EN BRUSSELS KAPITAAL OP DE OOSTENDSE HOTELSECTOR VOOR W.O. () door Marc CONSTANDT Licentiaat Geschiedenis R.U.G. Algemeen wordt aangenomen dat de Engelse ondernemer William Hesketh in 784 met zijn verfrissingstentje op de Oostendse zeedijk er het bad toerisme heeft ingeluid. In de eerste periode was de Engelse aanwezigheid en hun initiatief bepalend voor de opbloei van het toerisme. Deze overzeese gasten legden de basis met de invoering van zeebaden, paardenwedrennen en zeilwedstrijden. In de pre-toeristische periode, tot 874, was Oostende nog een vestingsstad en bleef het toerisme en meteen ook de hotelsector zeer rudimentair ontwikkeld. Oostende telde in 875 slechts een 33-tal hotels, waarvan 4 op de zeedijk (). De verklaring hiervoor is eenvoudig : de zeedijk was een militaire zone en verboden voor het toeristisch leven. De vier zeedijkhotels kwamen er omstreeks 865 toen de ontmanteling van de vesting was vastgelegd (3). Tot de afbouw van de vesting werd effectief overgegaan in 874. De grote promotor van het nieuwe toeristische Oostende werd de Luikse notaris Louis Delbouille (4). Hij kocht de zeedijk en het ganse () Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling : Evolutie van het Toerisme te Oostende (874-94), R.U.G., 980 (promotor Prof. Dr. R. Van Eenoo), aangevuld met enkele nieuwe gegevens. () Cfr. H. TARLIER, Almanack du Commerce et de Vindustrie, Brussel, 875. (3) D. FARASYN, "Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk", De Plate, VIII, 979, 5, p. 7. (4) Delbouille Louis, w Ans et Glain 6/03/85, +Oostende, 9//897. Zie onze studie. 403

2 Marc CONSTANDT aangrenzend gebied van de Belgische Staat en verzorgde de detailverkoop. De kansen voor het privé-initiatief lagen voor het grijpen en werden ook genomen. Terwijl in de pre-toeristische periode het toeristisch leven werd gedragen door de Engelsen en in mindere mate door Oostendenaars, betekende de komst van deze Luikse notaris een ommekeer. Op de basis gelegd door de Engelsen werd nu verder gebouwd met kapitaal dat hoofdzakelijk vanuit Brussel en Wallonië werd aangebracht. Ons onderzoek naar deze aanwezigheid in de hotelsector is gebaseerd op steekproeven. Vooral de hotels uit de vrijgekomen zeedijk, de toeristische zone bij uitstek, weerhielden onze aandacht. Hierbij stelden we vast dat de invloed van Brussels en Waals kapitaal zich op drie wijzen manifesteerde : er was het optreden van hotelketens, er werden naamloze vennootschappen speciaal voor Oostende gecreëerd en er was tenslotte de persoonlijke inzet van bepaalde personen. DE HOTELKETENS In deze categorie troffen we slechts twee voorbeelden aan van maatschappijen die Oostende in hun actieradius betrokken. De belangrijkste groep was de hotelketen 'Compagnie Internationale des Grands Hôtels'. Deze maatschappij werd te Brussel op april 894 als dochtermaatschappij van de 'Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens' gesticht. De maatschappij 'Wagons-Lits' en haar uitlopers vormden zowat het levenswerk van Georges Nagelmackers, bankier te Luik (5). De 'Wagons-Lits" zouden steeds nauw verbonden blijven met Oostende, hun eerste traject vertrok trouwens vanuit Oostende en had Keulen tot bestemming. Verder hadden ze ook een informatiekantoor nabij het Kursaal. Zoals de naam van de "Compagnie Internationale des Grands Hôtels" laat vermoeden, betrof het hier een internationale groep die zowel in Egypte, Parijs, Monte-Carlo en elders vestingen had (6). Het Oostendse bezit betekende slechts een schakel in een groter geheel. Feitelijk is die hotelketen een logisch uitvloeisel van het begin - (5) Nagelmackers Georges, 4/06/845, + 0/ Biographie Nationale, XXXVm, , kolom (6) Zie o.m. Jean DES CARS, Sleeping Story, l'histoire des Wagons-Lits, Parijs, 978, p. 36 (J'ai Lu, nr. 83). 404

3 Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector sel dat de Wagons-Lits zich stelden namelijk de luxe geboden door de treinstellen aanvullen met het comfort van luxueuze hotels. De maatschappij 'Compagnie Internationale des Grands Hôtels' richtte zelf op 4 juli 897 een 'Compagnie Foncière des Grands Hôtels' op. Aan die nieuwe groep werden naast het Oostendse "Hotel de la Plage", ook het "Riviera Palace" nabij Nice en gronden te Monte-Carlo overgedragen. De exploitatierechten werden evenwel voorbehouden aan de "Compagnie Internationale" (7). Toch moet men de "Compagnie Foncière" louter als een verlengstuk van de "Compagnie Internationale" beschouwen, want deze laatste had.468 van de.500 bevoorrechte en alle 500 van de gewone aandelen van de "Compagnie Foncière" in haar portefeuille. Op 8 juli 898 kocht de "Compagnie foncière" grond van de "Société des Terrains Ostende-Extension", om er het "Royal Palace Hotel" op te bouwen. Met Ostende-Extension bedoelde men het dorp Mariakerke dat in 899 een Oostendse deelgemeente werd. Het "Royal Palace Hotel" werd het grootste hotel van de stad, zoals blijkt uit de hiernavolgende beschrijving uit 9 (8) : "Un hôtel à quatre étages, le plus moderne et le plus vaste de tous les hôtels d'ostende, avec chauffage central et éclairé à l'électricité, contenant cinq cents chambres et de nombreuses appartements avec une immense salle de restaurant en bordure de la mer, des salles de fêtés, cabinets de lecture, bar américain, de vastes jardins avec orangerie et serres, bordées du côté de la mer par une galerie couverte et vitrée, longue de trois cents mètres..." De oorsprong van dit grote hotel moet gezocht worden in een initiatief van Leopold II. Deze had in 895 een conventie bewerkstelligd tussen de Belgische Staat en Kolonel Thomas John North, die hij naar aanleiding van zijn koloniale activiteiten had leren kennen (9). Door die conventie werden aan North gronden te Mariakerke verkocht, waarin o.m. ook het plan was opgenomen om een hotel te bouwen. North overleed op 5 mei 896, zodat hij weinig heeft uitgevoerd van die overeenkomst. De gronden kwamen dan in handen van de N.V. Ostende-Extension, die dus een oppervlakte van m (7) Le Recueil Financier, 90-90, pp (8) Zie de notariële akte vermeld onder voetnoot 7. (9) North (J.T.), Leeds 30/0/84, + Londen 5/05/896. Biographie Coloniale, IV, kolom ; L. RANIERI, Leopold II urbaniste, Brussel, 973, pp

4 Marc CONSTANDT verkocht aan de "Compagnie Foncière" om er het bewuste hotel te bouwen. Op 6 juni 899 werd de ondoorzichtige situatie van drie verwante en ondergeschikte maatschappijen enigszins opgehelderd door een fusie. De "Compagnie Foncière des Grands Hôtels" werd opgeslorpt door de "Compagnie Internationale des Wagons-Lits" (0). De "Compagnie foncière" die haar vier hotels overdroeg, waaronder het "Hôtel de la Plage" en het "Royal Palace", werd hiervoor vergoed met nieuw gecreëerde aandelen van de "Wagons-Lits". Daarop werd de "Compagnie Foncière" ontbonden. Zo kwamen de beide Oostendse hotels, samen goed voor 580 kamers, in handen van de "Wagons-Lits". Die verkocht ze allebei in 907 : het "Hôtel de la Plage" aan de groep August Declerck () en het "Royal Palace" aan een N.V., waarop we verder terugkomen. De oorzaak voor het afstoten van die twee hotels is ons niet bekend. Mogelijk waren de enorm hoge exploitatiekosten van het "Royal Palace" of misschien ook het overlijden in 905 van Georges Nagelmackers hiervoor verantwoordelijk. Het tweede voorbeeld van hotelketens was de N.V. "Les Grands Hotels Belges" gesticht te Brussel op 4 november 907 (). Deze maatschappij had drie horecahuizen onder haar beheer : "Le Café des Trois Suisses" te Brussel, het "Hôtel au Phare" te Luik en het "Hôtel de l'empereur" te Oostende. Het laatste hotel, gelegen op het Wapenplein, was een gebouw met een hele geschiedenis. In 850 werd het gebouw door Jean François Vanderheyden-Somers voor fr. aangekocht (3). Het pand werd door hem eerst als meubelfabriek gebruikt, vooraleer het omstreeks 880 tot het "Hôtel des Familles" werd omgebouwd. J. Vanderheyden nam aanvankelijk waarschijnlijk persoonlijk de uitbating waar. In 886 werd het hotel aanzienlijk aangepast en omgedoopt tot "Hôtel de l'empereur". Uitbater werd nu een zekere Auguste Wirtz, van Duitse afkomst, die op 7 september 890 failliet ging. (0) Annexe au Moniteur (AM), 899, nr () Deze groep werd de grootste hoteluitbater in het vooroorlogse Oostende. Zie onze licentiaatsverhandeling. () -4M, 907, nr (3) HYPOTHEEKKANTOOR BRUGGE (HB), reeks 7, vol. 5, nr.. 406

5 Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector In 895 werd het, na een voor ons onbekende periode, voor 9 jaar verpacht aan Guillaume Becker-Berger uit Brussel. De pachter betaalde 9000 fr per jaar en dit vanaf juli 900, terwijl het gebruiksrecht op juli 895 inging (4). Ondertussen waren J. Vanderheyden en echtgenote Somers overleden en hun drie kinderen werden de nieuwe eigenaars. In 90 verloren ze het hotel wegens een niet aflossen van een hypothecaire schuld. Op 8 mei 899 hadden de kinderen Vanderheyden namelijk fr geleend van Auguste Jacques Joseph Willems-Wannaer. De geldschieter woonde in Brussel, wat dus opnieuw aantoont dat het Brussels kapitaal een belangrijke rol heeft gespeeld bij het drijvend houden van Oostendse hotels. De schuldenaars waren nalatig bij de aflossing van hun schuld, waarop weduwe Willems en dochter de gedwongen verkoop van het hotel bekwamen. Na twee zitdagen werd het op juli 90 voor.750 fr aan Nicolas Gregorius toegewezen, die een stroman bleek te zijn van Guillaume Becker (5). Als directeur voor zijn Oostends hotel, het zgn. "succursale des Trois Suisses", werd een zekere C. Roesch aangesteld. De echtgenoten Becker-Berger brachten het "Hôtel de l'empereur", het Brusselse "Café des Trois Suisses" en het Luikse "Hôtel au Phare" in 907 in de genoemde N.V. in. De voornaamste aandeelhouder was Georges Marquet, eigenaar en wonend te Merbes-le- Château. Zijn geïnvesteerde kapitaal was afkomstig van de speelzaal in het Oostendse Kursaal, waarvan Marquet op dat ogenblik de illegale uitbater was (6). Een derde voorbeeld van hotelketen was "Les Hôtels Balnéaires". Daarbij moeten we evenwel een grote restrictie maken; het is ons immers niet bekend of de maatschappij buiten Oostende ooit hotels heeft bezeten. Wel heeft ze te Westende nog grond verkaveld (7). (4) HB, reeks 7, vol. 399, nr. 6. (5) Ibidem. (6) Marquet Georges, Jemeppe sur Meuse, 9/09/886, + Nice 9/03/947. Biographie Nationale, XU, 98, kolom (7) M. CONSTANDT, "Westende, een geslaagd Brussels toeristisch initiatief', Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 98, pp

6 Marc CONSTANDT Nochtans had de N.V. die op 0 februari 90 werd gesticht, een erg ruim doel : "l'exploitation... de tous hôtels, restaurants, cafés et autres établissements..." (8). Het bezit te Oostende bestond uit het "Hôtel des Bains" en het achterliggende restaurant "La Terrasse". Dat bezit, ingebracht door "La Westendaise", ging terug op persoonlijk initiatief van Edouard Otlet (9). Deze Brusselse eigenaar, senator en "tramspecialist" was ook actief aan de Belgische kust, waar hij ondermeer aan de basis lag van de badplaats Westende. In 876 liet hij vier villa's op de Oostendse zeedijk bouwen naar plannen van de Brusselse architect Chameau (0). Onder de naam "Hôtel Privé" werd de groep uitgebaat door Heliodoor Cool, uit Brussel afkomstig. Zowel de eigenaar, architect en de exploitant waren dus afkomstig uit Brussel. Na vergroting in 883 werd het hotel omgedoopt tot "Hôtel des Bains" en vanaf 887 verder uitgebaat door Olivier Petitjean uit Schaarbeek tot aan diens overlijden in april 898 (). Het restaurant "La Terrasse" dat aan het hotel paalde werd in 897 gebouwd op last van Paul en Maurice Otlet, zonen van Edouard. Toen in 898 "La Westendaise" werd gesticht () werden zowel het hotel en het restaurant ingebracht. Op haar beurt gaf deze maatschappij ze in 90 door aan "Les Hotels Balnéaires". Aan de hand van deze drie voorbeelden zien we dus dat er vanuit Brussel en Wallonië een duidelijke belangstelling bestond om Oostende in grotere hotelprojecten te betrekken. (8) AM, 90, nr (9) Otlet Edouard, Brussel 84, + Blanquefort (Fr.) 907. T. VUYLSTE- KE, Edouard Otlet, concessionnaire du chemin de fer de Soria (887-93), (Mémoire de licence U.C.L.), 978; M. CONSTANDT, "Westende"; J. STEN- GERS e.a., Index des Eligibles au Sénat, Brussel, 975, p (0) H. KIRSCH, La Saison dvstende en 876, Luik, 876, pp Het aanwenden van een Brusselse architect was geen alleenstaand geval volgens de Baedekerreisgids van 897 op pagina 67 : "Les constructions dont elle (la digue) est bordée... sont en partie remarquables, la plupart sur les plans d'architectes de Bruxelles,...". () L'Echo d'ostende, 4/04/898. () AM, 898, nr

7 Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN, SPECIFIEK VOOR OOSTENDE OPGERICHT In zuivere vorm zijn er ons slechts drie dergelijke initiatieven bekend, die alledrie een f alikante afloop kenden. Het meest kortstondige project was het Ostend Palace Hotel. Hiermee bedoelen we niet het "Royal Palace Hotel". Tussen beide bestond er evenwel een zeker verband : bij de bouw van het "Royal Palace" werden materialen gebruikt van het gesloopte "Ostend Palace Hotel". Meteen wijzen we ook op de zeer korte levensduur van het laatste hotel, dat enkel in de zomer 898 in gebruik was. Het project "Ostend Palace" was nochtans bij het begin groots opgevat. Behalve een hotel waren er een theater, kapsalon en een banketbakkerij voorzien. Het geheel was gepland aan de Koninginnelaan, dicht bij de zee en het Koninklijk Chalet, dus een strategisch gunstige positie. Het initiatief werd hier genomen door Jeanne Degraeve uit Oostende, die op drie mei 898 de N.V. "Ostend Palace Hotel" met sociale zetel te Brussel stichtte (3). Zij bracht het in aanbouw zijnde hotel, samen met andere Immobilien in. Haar elf vennoten waren niet uit Oostende afkomstig. Het project mislukte, doordat men de stedebouwkundige voorschriften niet respecteerde. Het werd namelijk 36 m hoog, hoewel men maar tot m mocht bouwen. Na diverse uitspraken, werd op 3 april 899 door de Gentse Correctionele rechtbank tot afbraak bevolen (4). Dit betekende de doodsteek voor het 350 kamers tellende hotel en voor de gelijknamige maatschappij. In mei 899 werd het voor de prijs van fr verkocht aan de reeds vermelde "Compagnie Foncière des Grands Hôtels" die de afbraakmaterialen aanwendde voor het toen in opbouw zijnde Royal Palace (5). Het tweede voorbeeld van een N.V. is de N.V. "Royal Palace Hotel" die op 3 februari 907 werd gesticht om het gelijknamige hotel, afgestoten door de "Compagnie Internationale des Grands Hotels", verder uit te baten (6). Het 7 leden tellend gezelschap van stichters had internationale (3) AM, 898, nr. 7. (4) L'Echo dvstende, 6/04/899. (5) La Saison d'ostende, 4/05/899, p.. (6) AM, 907, nr

8 Marc CONSTANDT allures; ze kwamen uit Monte Carlo, Parijs, Marseille, Madrid en ook uit Brussel en Wallonië. Ondanks het feit dat geen enkele Oostendenaar participeerde, werd de sociale zetel toch te Oostende genomen. Dat was op zichzelf reeds een zeldzaam feit, want de toeristische initiatieven die te Oostende gerealiseerd werden, waren meestal juridisch te Brussel gevestigd wanneer ze vanuit Brussel of Wallonië werden gefinancierd. Hoewel deze maatschappij met een kapitaal van fr, verdeeld over aandelen startte, bleek dit onvoldoende te zijn. Op april 907 werd een hypothecaire lening van fr afgesloten bij het "Crédit Foncier de Belgique", gevestigd te Brussel. De nieuwe eigenaars lieten bepaalde werken uitvoeren aan het hotel door aannemer Deroy uit St Gillis. Hiervoor ontbraken echter de nodige gelden en een nieuwe hypotheek van fr werd afgesloten. Geldschieter werd Deroy zelf. Dat bedrag volstond nog niet en een nieuwe hypotheek van fr werd verleend door Paul Jamar, een Brussels advocaat, samen met enkele anderen. Op het hotel drukte dus een hypothecaire last van maar liefst fr. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de naamloze vennootschap de afbetaling niet aankon. De inbeslagname werd geeist door Alphonse Deroy, die door het Hof van Beroep te Gent op 8 juni 9 in het gelijk werd gesteld. Het hotel werd verkocht. Noodgedwongen moest Alphonse Deroy op 30 september 9 het hotel zelf inkopen voor fr (7). Hij kocht het in opdracht van de firma "Deroy gebroeders". De andere vennoot was Norbert Deroy. Beiden waren aannemers en hadden een aantal opdrachten voor Leopold II uitgevoerd (8). Zij baatten het hotel niet persoonlijk uit, maar stelden een directeur aan. In juni 93 werd die functie aan P. L'Hermite toevertrouwd. Deze had al zijn sporen verdiend met de uitbating van het "Hôtel de l'océan", een ander eerste klasse hotel op de Oostendse zeedijk (9). Verder is er ons over deze persoon niet zo erg veel bekend. Wel weten we nog dat hij tijdens de winter 9-93 het bestuur van het "Hôtel Gray et d'albion" te Cannes heeft waargenomen (30). (7) HB, reeks 7, vol. 330, nr. 3. La Saison d'ostende, 8/07/9, p.. (8) Volgens Prof. André Vellut in zijn brief van /03/980. Met dank. (9) La Saison dvstende, 8/06/93, p. 6 en 4/06/906, p.. (30) L 'Echo d 'Ostende, 7-8/09/9. 40

9 Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector Een derde poging vormde de N.V. Hôtel Regina die op 9 mei 903 te Brussel werd gesticht, maar met sociale zetel te Oostende (3). Dit gelijknamig hotel, in de binnenstad naast het koninklijk theater gelegen, opende in de zomer 903 haar deuren. Door Jean Guilmot uit Brussel werd het recht op 8 jaar huur van het hotel aan de N.V. overgedragen tegen 00 van de 300 aandelen van 500 fr. Onder de overige zes stichters bevond er zich één Oostendenaar, namelijk Jacques Morris die 80 aandelen kocht. Eigenaardig is wel dat Guilmot de rechten op het hotel overdroeg, terwijl Jacques Morris de feitelijke eigenaar was. Die paste hier een zeer veilige tactiek toe, hij had het nieuwgebouwde hotel voor 8 jaar verpacht aan Jean Guilmot. Het pachtcontract afgesloten op 6 juni 903, met ingang op 5 juni 903, verzekerde Morris een jaarlijkse opbrengst van fr de eerste negen en fr de laatste negen jaar (3). Toen dus de N.V. werd gesticht door Jean Guilmot werd niet het eigendomsrecht overgedragen, maar wel het gebruiksrecht. We vermoeden zelfs dat Jean Guilmot als stroman optrad voor Morris, deze laatste investeerde in ieder geval fr. Deze handelswijze bleek gerechtvaardigd, want op januari 904 werd de naamloze vennootschap door de rechtbank van koophandel te Oostende failliet verklaard (33). Jacques Morris behield, dank zij die vreemde maar voorzichtige werkwijze het hotel. Hij verkocht het in 90 door aan Emile Matton uit Charleroi, die echter in Oostende kwam wonen. Door deze drie voorbeelden, zien we duidelijk dat de vorm van een naamloze vennootschap om een hotel uit te baten niet de aangewezen formule was. PERSOONLIJKE INITIATIEVEN Naast die groots opgezette financiële projecten treffen we nog een aantal persoonlijke initiatieven van Brusselaars aan. Zo werd het reeds vermelde Hôtel Regina vanaf 905 door Hugo Gottlob uit- (3) AM, 903, nr (3) HB, reeks 7, vol. 53, nr. 3. (33) L'Echo d'ostende, 05/0/904. 4

10 Marc CONSTANDT gebaat. Hij cumuleerde dit met zijn restaurant 'Hugo' op de Brusselse Kruidtuinlaan (34). Hôtel Casino, nabij de zeedijk is een typisch voorbeeld van een samengaan van twee hotels, één te Oostende met één te Brussel. De gebroeders Antognoli die het hotel Casino van 89 tot 90 hebben uitgebaat, namen te Brussel ook het Hôtel de l'espérance voor hun rekening. De vijf broers, Pierre, Jules, Camille, Eugène en Ignace stichtten op april 888 een vennootschap onder firma om de exploitatie van het genoemde Brusselse hotel verder te zetten (35). Ignace Antognoli overleed kort daarop en diens rechten in de maatschappij werden waargenomen door zijn echtgenote. Waarschijnlijk verdeelden de vier overblijvenden het werk, enkele te Oostende (waaronder Jules) en enkele te Brussel. Een laatste voorbeeld van persoonlijke initiatieven kan Edouard Gompel aanbieden die in 9 het Hôtel Central kocht. Oorspronkelijk heette dit het Hôtel du Grand Café en het werd nabij het Wapenplein gebouwd door Pieter Thoma-Deconinck (36). Na hem werd het achtereenvolgens door zijn weduwe en zijn zonen Iuvenal en Oscar beheerd. Vermelden we terloops dat de gebroeders Iuvenal, Oscar en Leon een belangrijke rol hebben gespeeld bij de uitbouw van de hotelnijverheid (37). Iuvenal en Oscar verlegden in 880 hun werkterrein naar de zeedijk waar ze het reeds vermelde "Hôtel de la Plage" tot 895, jaar van overname door de "Compagnie Internationale des Grands Hotels", bezaten. Het hotel in de binnenstad werd in 885 verkocht aan Auguste Herman Hoogen-Laitry, meteen de nieuwe uitbater. Op juni 887 werd het opnieuw verkocht, ditmaal aan Heliodoor Cool, de toenmalige uitbater van "Hôtel des Bains" op de zeedijk. Hij verhuisde naar zijn nieuwe aanwinst dat hij tot "Hôtel Central" herdoopte. Zijn beheer bleek succesvol want na een tijd werd het hotel uitbesteed en hijzelf ging rentenieren in Ukkel, waar hij op 9/05/90 overleed. Zijn echtgenote, Constance Jacoby, werd eigenares tot aan haar over- (34) Voor de Brusselse zaak zie de publiciteit in : L'Eté en Belgique, 94, Brussel, 94, p. 88. (35) AM, 888, nr. 9 en 898, nr (36) KADASTER BRUGGE, Kadastrale legger, Oostende Oost, nr. 05. (37) Thoma Iuvenal, o Oostende 08/09/839 + Oostende 0//905. Thoma Oscar, o Oostende 9/0/84 + Oostende 6/03/899. Thoma Leon, o Oostende 6/05/843 + Oostende 0/03/94. Dus duidelijk echte Oostendse figuren. 4

11 Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector lijden op 3 oktober 90. Het echtpaar Cool-Jacoby kreeg zeven kinderen die na het overlijden van mevrouw Cool erfgenamen werden. Maria, regentes; Emerence, gehuwd met de Ieperse apotheker Charles May; Corinne, zonder beroep; Céline, gehuwd met de Brusselse hotelier Edouard Gompel; Stephanie, gehuwd met de Gentse hotelier Joseph Declercq en Eugénie, eveneens gehuwd met een Gents hotelier Alfred Surbeck, waren de zes dochters. De enige zoon, Hector, overleed vóór 90 en liet drie minderjarige kinderen na die erfgenamen werden. Het valt duidelijk op dat de gezusters Cool met hun echtgenoten en ouders reeds een familiale hotelketen vormden. De Gentse hotels met het Brusselse hotel Bordeaux en het Oostendse hotel Central vormden een aanzienlijk aandeel van de Belgische hotelsector. Toen het hotel Central op februari 9 publiek werd verkocht heeft Edouard Gompel het voor fr ingekocht, zodat het familiebezit bleef (38). Gompel bleef wel te Brussel actief en liet het Oostendse hotel door derden uitbaten. Naast deze drie voorbeelden hadden we nog andere kunnen nemen om dit verschijnsel te illustreren. Het is dus duidelijk dat bepaalde hoteliers tijdens de zomer met hun cliënteel mee emigreerden. De gegevens hierover zijn vrij schaars. Het is moeilijk achterhaalbaar welk hotel het meest rendabel was, we beschikken over geen enkel document dat ons de inkomsten en de uitgaven geeft. Hoe men het werk tussen de Oostendse en de Brusselse vestiging verdeelde laat zich slechts gissen. In het geval van de gebroeders Antognoli kon men natuurlijk gemakkelijk beide hotels terzelfdertijd beheren. Edouard Gompel daarentegen stelde een zaakvoerder aan voor het Oostendse hotel. Hoe Hugo Gotlob het met zijn beide vestigingen klaarspeelde, werd ons niet duidelijk. Wel blijkt dat de persoonlijke initiatieven eerder betrekking hadden op kleine hotels, de aangehaalde hotels hadden slechts een capaciteit van ongeveer 95 bedden. Bij een vergelijking met de 500 kamers van het Royal Palace blijkt dit niet zo erg veel. (38) HB, reeks 7, vol. 386, nr. 6. Daaruit komen de bovenstaande gegevens voor het grootste deel. 43

12 Marc CONSTANDT AARD EN HERKOMST VAN DE INVESTEERDERS Daar maatschappijen, gesticht na 873, door de wet van 8 mei verplicht werden om hun statuten en stichtingskapitaal in de bijlagen van het staatsblad te publiceren, is het mogelijk om de herkomst van het geïnvesteerde kapitaal in de hotelsector te bepalen. Van de 6 hoger vernoemde N.V.'s hebben we de "Compagnie Internationale des Grands Hôtels" niet weerhouden, daar de maatschappij een actieradius had die een ruimer gebied dan België omvatte. Van de vijf overige : Ostend Palace, H. Balnéaires, H. Regina, Grand H. Belge en Royal Palace Hotel, telden we zowel het beroep als de herkomst van de stichters. Deze vijf N.V.'s zijn volgens ons wel representatief voor de gehele hotelnijverheid. Hotel, N.V. stichtingsdatum aantal vennoten beginkapitaal sociale zetel te Ostend Palace H. Balnéaires H. Regina Gr. H. Belges Royal Palace H Brussel (aggl.) Brussel (aggl.) Oostende Brussel (aggl.) Oostende Een eerste vaststelling is dat slechts twee maatschappijen hun sociale zetel te Oostende namen, en de overige drie in de agglomeratie Brussel. Wat het totaal geïnvesteerde bedrag betreft, met name fr, dient gezegd dat het zowel in speciën als in natura (hotels) aan de nieuwe maatschappijen werd overgemaakt. Het resultaat van de analyse van de beroepen van de investeerders was eerder teleurstellend : 70% van het kapitaal was afkomstig van personen die zichzelf als eigenaars bestempelde. Omdat deze benaming een weinig doorzichtige term is, zijn daar niet veel conclusies uit af te leiden. Het was wel interessant om vast te stellen dat vanuit de horecasector omzeggens niet geïnvesteerd werd in de hotelnij verheid. De grote hotels werden dus als winstobjecten beschouwd, terwijl de eigenlijke uitbating aan vakspecialisten werd toevertrouwd. 44

13 Invloed Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector Grand Hôtel des Bains en La Terrasse werden voor "Hôtels Balnéaires" uitgebaat door Hubert Gilissen, die het geheel uiteindelijk aankocht. Deze Gilissen was afkomstig uit Antwerpen waar hij het restaurant Bertrand op de Meir beheerde (39). Vooraleer hij het Hôtel des Bains bestuurde was hij al betrokken geweest bij de exploitatie van het Hôtel Impérial te Oostende. Daarvoor had hij samen met Robyns in 883 een vennootschap onder firma gesticht (40). Die samenwerking heeft echter niet lang geduurd en Louis Robyns, eveneens uit Antwerpen, baatte het hotel Impérial alleen verder uit. De terugtrekking van Gilissen bleek later gerechtvaardigd, want op 7 december 888 werd Louis Robyns failliet verklaard. Hôtel de l'empereur werd voor "Grands Hôtels Belges" uitgebaat door Willem Muller, van Duitse afkomst. Voor de N.V. Royal Palace en Régina zijn ons de uitbaters niet bekend, maar we vermoeden toch dat geen enkele stichter de uitbating effectief waargenomen heeft. Van het Ostend Palace Hotel daarentegen weten we dat de leiding gedeeld werd door Vincent Fonteyne en M.A. Escoffier. Beiden waren financieel geïnteresseerd in het hotel : Fonteyne investeerde fr en Escoffier fr. Vincent Fonteyne had ervaring opgedaan als beheerder van het restaurant van het herhaaldelijk vernoemde Hôtel de la Plage, en Escoffier was "famous Chef de cuisine at the Carlton Hotel in London" (4). De telling van de herkomst van de participanten was wel relevant zodat we het resultaat dan ook hier laten volgen : (39) Voor de publiciteit die op de zijgevel van het "Hôtel des Bains" werd aangebracht, cfr de prentbriefkaart nr. 68 in : Y. VYNCKE, Oostende in oude prentkaarten, Zaltbommel, verscheidene uitgaven en : K. BAEDEKER, Belgique et Hollande y compris le Luxembourg, 897, p. 87. (40) AM, 883, nr. 34. (4) E.H. COOKRIDGE, Orient Express, The Life and Times of the World's Most Famous Train, Harmondsworth, 980, p

14 Marc CONSTANDT DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN IN DE HOTELSECTOR Ontleding volgens herkomst (in België*) aantal vennoten spreiding over de N.V.'s kapitaal per woonplaats procentueel aandeel v/h tot. kapit. Brussel a) Brussel b) Etterbeek c) Vorst d) Eisene e) Schaarbeek f) St. GUlis g) St. Joost-ten-Node Subtotaal voor de aggl. Brussel ,60,66 0,0 0,0 0,8 0,48 0,8 43,4 Dinant Genappe Gistel Leuven Luik Merbes-le-Chateau Namen Oostende ,30 0,0 0,06 0,5 0,5,8,33 9,35 Totaal : voor België ,68 46

15 Invloed van Waals en Brussels kapitaal op de Oostendse hotelsector DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN IN DE HOTELSECTOR Ontleding volgens herkomst (totaal) aantal vennoten spreiding over de N.V.'s kapitaal per woonplaats procentueel aandeel van tot. kapit. BELGIË DUITSLAND München FRANKRIJK Clamart Marseille Nice Parijs St.-André St.-Claud St.-Olive GROOT-BRITT ANNIE Londen MONACO Monte-Carlo SPANJE Madrid ZWITSERLAND Basel ,68 0,59 0,03 3,58 0,59 5,54 4,5,80,8 0, 6,09 0,59 0, % Nagenoeg de helft van het geïnvesteerde kapitaal kwam uit Brussel; uit de agglomeratie kwam niet minder dan 43%, vertegenwoordigd door 4 van de 6 betrokken personen. De enige andere stad vanwaaruit veel kapitaal vloeide was Parijs met 5%. Parijs investeerde echter uitsluitend in het Royal Palace Hotel, terwijl vanuit Brussel in de vijf maatschappijen geld werd gepompt. Daaruit blijkt dat men in de hoofdstad een duidelijke belangstelling betoonde voor het toeristische gebeuren aan de kust. 47

16 Marc CONSTANDT Daarbij moeten we nog enkele individuele initiatieven rekenen die betrekking hadden op twee hotels, één te Oostende en één te Brussel. Ook werden er vanuit Brussel hypothecaire leningen verleend ter ondersteuning van de Oostendse hotelnijverheid. Oostendenaars investeerden slechts 0% in hun eigen hotelsector, een zeer kleine bijdrage dus. Wallonië investeerde nauwelijks 3% van het kapitaal. Ondanks de vrij brede financiële basis bleef enkel het Hôtel de l'empereur tot aan W.O. I in handen van de N.V. "Les Grands Hôtels Belges". De N.V.s "Ostend Palace" en "Regina" verdwenen al na één jaar bestaan. Na vijf jaar verkocht de N.V. "Les Hotels Balnéaires" het Hôtel des Bains. Het Royal Palace Hotel werd na vier jaar aan de gelijknamige maatschappij ontnomen. De hotelsector te Oostende bleek dus een weinig stabiele nijverheid, al te vaak veranderen de hotels van uitbater of van eigenaar. We vonden het belangrijk te wijzen op de grote belangstelling vanuit Brussel voor de Oostendse toeristische sector, die niet uitsluitend op de logiesnijverheid was gericht. We hadden reeds de gelegenheid om op het initiatief van de Brusselse geneesheer Joux te wijzen die een ganse groep villa's voor verhuring aanbood (4). Ook werd bijvoorbeeld in het Koninklijk Theater lange tijd een banketbakkerij uitgebaat door de firma Marchall uit Brussel. Misschien wordt de Brusselse interesse ten dele verklaard door het jaarlijks verblijf van Leopold II te Oostende. In zijn spoor trok een deel van het Brusselse establishment mee naar de zomerse hoofdstad (43). Mogelijk dachten Brusselse horecamensen om hun kliënteel te behouden door mee te verhuizen naar de kust. (4) M. CONSTANDT, "Het villaimperium van dr. Joux te Oostende voor 94", Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, 983, pp (43) Interessant om te controleren in het Belgisch Staatsblad, bepaalde akten werden door de koning ondertekend in Oostende. 48

17 RESUME - SUMMARY LINFLUENCE DU CAPITAL WALLON ET BRUXELLOIS SUR LE SECTEUR HOTELIER OSTENDAIS AVANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE par Marc CONSTANDT RESUME Au départ, il appert que de nouvelles possibilités favorables à l'industrie touristique furent créées par le démantèlement des fortifications d'ostende. Par conséquent, nous qualifions de pré-touristique la période antérieure à la vente des terrains ainsi libérés (874). Au cours de cette période, l'activité touristique fut menée en grande partie par des entrepreneurs anglais, et elle ne pousuivit après 874 à l'initiative d'investisseurs bruxellois et wallons. Nous distinguons trois formes dans l'exploitation de l'industrie hôtelière : ) les chaînes d'hôtels fondées sur la base juridique de la société anonyme; ) la société anonyme spécifiquement consacrée au secteur hôtelier ostendais; 3) les initiatives personnelles. Les sociétés anonymes retiennent surtout notre attention car l'obligation légale de publier leurs statuts dans le Moniteur Belge nous permet de trouver les noms des fondateurs avec l'indication de leurs professions et domiciles. Selon ces données, nous pouvons dénombrer et classifier les fondateurs de cinq S.A. concernées (une sixième société n'a pas été retenue car elle gérait aussi des établissements étrangers). On constate que le secteur hôtelier fut surtout l'objet d'investissements de la part de chercheurs de placements, et non de spécialistes en la matière. La domiciliation des associés fournit aussi d'intéressantes indications. Quarante-trois pour cent du capital provenaient de la région bruxeluoise, tandis que la Wallonie ne représentait que trois pour cent de l'investissement. Il convient d'ajouter les prêts hypothécaires en provenance de la capitale. Il est donc établi que Bruxelles soutenait une grande partie de l'industrie hôtelière ostendaise. Les hôtels d'ostende changeaient rapidement d'exploitants ou de propriétaires. Ce phénomène nous met en présence d'une industrie instable. A ce propos, on citera l'exemple du Royal Palace Hotel qui, à partir de sa construction en 899, fut successivement géré par une société filiale des Wagons-Lits et par la S.A. Royal Palace, avant d'être acquis en 9 par un créancier de cette société anonyme. 49

18 Marc CONSTANDT INFLUENCE OF WALLOON AND BRUSSELS CAPITAL ON THE OSTEND HOTEL-SECTOR BEFORE WORLD WAR I by Marc CONSTANDT SUMMARY We started from the ascertainment that by the dismantlement of the Ostend fortress new possibilities were created for the tourist industry. Consequently, we called the period before the sale of the vacated sites in 874, pre-tourist. In that period the tourist activities at Ostend were largely undertaken by English entrepreneurs and after 874 they were continued by Brussels and Walloon entrepreneurs. In the operation of the hotel-industry we distinguish three forms : the hotel-chains with a limited liability company as their juridical basis, the limited liability company especially for the Ostend hotel-sector and the private initiatives. It is especially the limited liability companies that arrest our attention. Indeed, through the obligation to publish the articles of association in the annexes of the Belgian Statute-Book, we have the names of the founders, as well as their occupations and their places of residence. Of five of the limited liability companies concerned we did not consider the sixth, because it also controlled foreign establishments we have situated the founders by their occupations and residences. We found that investments in the hotel-sector were made mainly by real investors, rather than by hotel-specialists. The places of residence of the partners also led to interesting findings. We ascertained that 43% of the capital came from the Brussels region and that Wallonia invested barely three percent. To this must be added the mortgage injections from the capital. It cannot be contested that Brussels had a large share in supporting the Ostend hotel-industry. Further we pointed out that the Ostend hotels quickly changed managers or owners, which is an indication of an unstable industry. An example of this is certainly the Royal Palace Hotel which, since its construction in 899, was successively managed by a subsidiary company of Wagons-Lits and Royal Palace, Ltd., before being purchased in 9 by a creditor of the latter limited liability company. Marc Constandt, Stokersstraat 0, 8400 Oostende 40

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Wie zijn wij? Qui sommes-nous?

Wie zijn wij? Qui sommes-nous? Projectbrochure Brochure promoteurs 2015 Wie zijn wij? Grando Keukens is in België een vertrouwd merk. Met een landelijk netwerk van prachtige toonzalen bedienen wij de keukenmarkt. Gericht op: - Verkoop

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke 089 Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2012 INLEIDING De Belgische Bank van

Nadere informatie

Het aandeel als onderzoeksbron

Het aandeel als onderzoeksbron Het aandeel als onderzoeksbron We bespreken hier welke informatie je vindt op een aandeel en hoe je een aandeel gebruikt als onderzoeksbron. Dit doen we aan de hand van een voorbeeld, namelijk het Denaeyer-aandeel.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten

Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Architecture is one part science, one part craft and two parts art. David Rutten Breevast Belgium ontwikkelt, realiseert en beheert kantoren, commercieel en residentieel vastgoed in België en Luxemburg.

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig.

Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. 1 Om een S EYCHELLEN IBC vennootschap op te starten,hebben we de volgende informatie nodig. De wordt opgericht onder de INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT Stap 1 Stap 2 Stap 3 - Gegev ens om de Sey chellen

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO

Libellé: ABO GROUP ISIN: BE0974278104 Code Euronext: BE0974278104 Mnémonique: ABO Augmentation du nombre d'actions en circulation PLACE: AVIS N : DATE: 22/12/2014 MARCHE: Augmentation du nombre d'actions en circulation Euronext fait connaître que 1 actions nouvelles émises par, immédiatement

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR).

GALAPAGOS. - Le carnet d'ordres sera purgé à l'issue des journées de bourse du 27/03/2014 (dernier jour de cotation sur Euronext Bruxelles comme MoR). CORPORATE EVENT NOTICE: Changement de marché de référence GALAPAGOS PLACE: Brussels AVIS N : BRX_20140321_00264_EUR DATE: 21/03/2014 MARCHE: EURONEXT BRUSSELS Euronext annonce qu'à partir du 28/03/2014,

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin

1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie. voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin 1 Belg op 2 heeft vertrouwen in homeopathie voor het behandelen van de meest voorkomende aandoeningen binnen het gezin De Belg en homeopathie IPSOS Studie uitgevoerd in mei 2011 in België met een representatief

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

190 * Champagne en fête. Hôtel Le Marius *** Hôtel Le Marius Claudine et et Jean-Michel JOSSELIN Josselin

190 * Champagne en fête. Hôtel Le Marius *** Hôtel Le Marius Claudine et et Jean-Michel JOSSELIN Josselin 190 * Champagne en fête 3 jours / 2 nuits en ½ pension 1 menu tradition et 1 menu prestige (hors boissons) 1 dégustation de 5 champagnes «Joffrey» au bar 1 bouteille de champagne par couple offerte lors

Nadere informatie

Lijst van de gebruikers van het BENOR merk voor cement Liste des usagers de la marque BENOR dans le secteur du ciment 1/12/2014

Lijst van de gebruikers van het BENOR merk voor cement Liste des usagers de la marque BENOR dans le secteur du ciment 1/12/2014 Organisme de certification pour le ciment Certificatie-instelling voor Cement Vorstlaan 68 Boulevard du Souverain B - 1170 Bruxelles - Brussel + 32 (0)2 645 52 41 510 - PROD +32 (0)2 645 52 61 e-mail:

Nadere informatie

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel:

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: 0.451.406.524 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2009 NOTULEN

Nadere informatie

VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 14 maart 2009 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN

VERGELIJKEND EXAMEN Brussel, zaterdag 14 maart 2009 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN VERGELIJKEND EXAMEN 2009 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 14 maart 2009 (voormiddag) VRAGENLIJST n r I OPEN VRAGEN Vul het hieronderstaande kader in hoofdletters in en teken, a.u.b. NAAM...... VOORNAAM.......

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP

- 1747 / 1-97 / 98. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants de Belgique PROJET DE LOI WETSONTWERP - 1747 / 1-97 / 98 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1747 / 1-97 / 98 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (') loktober 1998 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (') pr OCTOBRE

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN

LA COLOMBE JOYEUSE REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN LA COLOMBE JOYEUSE - 2017 REGLEMENTEN KAMPIOENSCHAPPEN Er worden drie voorbereidende klassementen opgesteld. 1 KLASSEMENT 1 ste AFGEGEVEN: ( max. 20 personen) Hier worden alle liefhebbers geklasseerd die

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gebundelde krachten vinden werk. Ensemble, trouvons un emploi Together for a job

Gebundelde krachten vinden werk. Ensemble, trouvons un emploi Together for a job Gebundelde krachten vinden werk Ensemble, trouvons un emploi Together for a job WERK IN ZICHT Vragen rond opleiding en werk in Brussel? Werk In Zicht brengt werkzoekenden in contact met de juiste diensten

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe

WOORD VOORAF. Michel FlamÉe WOORD VOORAF Michel FlamÉe Voorzitter van CEPANI CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie, en de nationale organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), hebben op 17 januari

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18

Inventaris OV - Inventaire EP BIV - IBE 2011 2012-10-18 Om de drie jaar wordt een inventaris opgemaakt van alle lampentypes en hun vermogens van de openbare verlichting in België. Deze driejaarlijkse gegevens worden verzameld door Synergrid, de federatie van

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

GIP. Geïntegreerde proef. Robin Haentjens 6 IB Nr. 4

GIP. Geïntegreerde proef. Robin Haentjens 6 IB Nr. 4 GIP Geïntegreerde proef Robin Haentjens 6 IB Nr. 4 Inhoudsopgave 1 Informatiedossier...2 1.1 Coördinaten... 2 1.2 Historiek van IRC... 2 1.3 Naam en logo... 2 1.4 Missie... 2 1.5 Ondernemingsvorm... 3

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT CONTASSUR Société Naamloze Anonyme Vennootschap WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT 1 WAT IS EEN BEGUNSTIGDE? De begunstigde bij overlijden

Nadere informatie

4 VL ARCHITECTURE RANDOM

4 VL ARCHITECTURE RANDOM RT 2014 stelt zich al méér dan 10 jaar tot doel meerdere kunstdisciplines met elkaar te verbinden. de galerie brengt jaarlijks 4 tentoonstellingen met hoofdzakelijk fotografie, grafiek en vooral glaskunst.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD

55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD 55628 MONITEUR BELGE 19.11.2003 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE F. 2003 4390 [C 2003/11529] 10 OCTOBRE 2003. Arrêté royal modifiant l arrêté royal

Nadere informatie

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België.

100% Belgische wijn. wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. 100% Belgische wijn wijn die uitsluitend gemaakt is met druiven die de wijnbouwer zelf teelt in België. waarvan de vinificatie, verwerking en afwerking volledig en uitsluitend in België plaats vindt. die

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 OKTOBER 2012 C.11.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0184.N J.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014

EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 EndParalysis foundation Financial report- Year 2014 Established by Jaap Pipping, Treasurer, February 2 nd, 2014 Version francaise: ici Nederlandse versie: hier EndParalysis foundation Non-profit organization

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK b. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK VOORLOPIG PROGRAMMA VAN DE BIJEENKOMST OP 28 EN 29 SEPTEMBER 1948 TER HERDENKING VAN HET VEERTIGJARIG BESTAAN DER VERENIGING NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KOELTECHNIEK

Nadere informatie

VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN

VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2017 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Gent, zaterdag 11 maart 2017 (voormiddag) VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN Vul het kader in hoofdletters in en teken, a.u.b. Examennummer:

Nadere informatie

The professional s choice!

The professional s choice! GEEF UW PROJECT KLEUR COLORIEZ VOTRE PROJET The professional s choice! Geef persoonlijkheid aan uw voegwerk Een gevel bestaat voor 15 à 20% uit voegen. Die spelen een belangrijke rol in de duurzaamheid

Nadere informatie

Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014

Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014 MELDING VAN EEN BUITENLANDSE JURIDISCHE CONSTRUCTIE? Aangifte in de personenbelasting Inkomsten 2013 - Aanslagjaar 2014 DPO Accountants en Belastingconsulenten* 28-4-2014 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

15 et qui paie le loyer?

15 et qui paie le loyer? g r a m m at i c a 15 et qui paie le loyer? Maak de zinnen af met de juiste vorm van payer en het voorwerp op de foto* 1 2 3 4 5 6 1 Paul le 2 Moi, je la 3 Mon frère et moi, nous 4 Les cousins la le 5

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie