VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA VERTAALD, GEANNOTEERD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR MAARTEN ELZINGA EN MARK LEENHOUTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA VERTAALD, GEANNOTEERD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR MAARTEN ELZINGA EN MARK LEENHOUTS"

Transcriptie

1 VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA VERTAALD, GEANNOTEERD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR MAARTEN ELZINGA EN MARK LEENHOUTS UITGEVERIJ DE ARBEIDERSPERS AMSTERDAM ANTWERPEN De vertalers ontvingen voor deze vertaling een werkbeurs van het Nederlands Fonds voor de Letteren. Gepubliceerd met steun van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Institut Français des Pays-Bas /Maison Descartes en de BNP Paribas. Copyright 1967 Librairie Plon Copyright Nederlandse vertaling 2010 Maarten Elzinga/ Mark Leenhouts/BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam Oorspronkelijke titel: Lettres de Chine Uitgave: Plon, Parijs Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Herengracht , 1016 CH Amsterdam. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Herengracht , 1016 CH Amsterdam. Omslagontwerp: Nico Richter Omslagfoto: Brian Brake/Rapho ISBN / NUR

2 TEN GELEIDE De wereld zien, en dan je visie op de wereld uitspreken... Ik heb haar gezien in het licht van de verscheidenheid, en daarvan heb ik op mijn beurt de bekoring willen overbrengen. Segalen, Essay over het Exotisme 1 Segalen werd geboren in 1878 in de Bretonse havenstad Brest en stierf eenenveertig jaar later, in 1919, tijdens een wandeling in de bossen van Huelgoat, op nog geen vijftig kilometer van zijn geboorteplaats. Een ongelukkige val, misschien een hartinfarct, misschien ook zelfmoord de omstandigheden van zijn dood zijn nooit opgehelderd. Tussen die twee jaartallen voltrok zich een tot de rand toe gevuld leven, dat zich voor een belangrijk deel buiten Frankrijk en buiten de horizon van de toenmalige Franse literatuur afspeelde. Bij zijn dood had slechts een handjevol mensen een paar vrienden, collega s en zijn vrouw Yvonne ook maar bij benadering een idee van de diversiteit van zijn oeuvre: romans, essays, korte verhalen, poëzie, reisdagboeken, archeologische verhandelingen, libretti, toneel... Van dat alles had hij zelf slechts een fractie gepubliceerd, en pas in de loop van de twintigste eeuw werd dit werk gaandeweg ontsloten. Vrijwel elk decennium verschenen er een paar nieuwe titels en daarnaast ontstond er sinds de jaren vijftig ook een gestaag wassende stroom van literatuur over Segalen. Het verzamelde werk werd uiteindelijk uitgebracht in 1995, na jarenlang gesteggel tussen alle uitgeverijen die erbij betrokken waren. Op deze (niet eens zo heel complete) Oeuvres Complètes volgde in 2004 de monumentale Correspondance (1530 brieven, ruim 2500 pagina s). De Lettres de Chine verschenen op initiatief van Yvonne Segalen in 1967, een jaar voor haar dood. Het zijn de 65 brieven die Segalen tussen 24 april 1909 en 18 februari 1910 aan haar schreef. Op 23 april, één dag voor de eerste brief, hadden ze afscheid genomen in Parijs: Yvonne reisde met hun zoontje, de driejarige Yvon, terug naar Brest en Segalen nam de trein naar Marseille, waar hij aan boord ging van de mailboot naar Shanghai. Het was de bedoeling dat vrouw en kind hem aan het eind van het jaar zouden volgen. Segalen is op dat moment 31 jaar oud, Yvonne vijf jaar jonger. Zijn eerste jaar in China is een van de meest intensieve, spannende en vruchtbare perioden van zijn leven: hij leert Peking mijn stad kennen, onderneemt samen met Auguste Gilbert de Voisins, die hem begin juli met de Transsiberië-Express is nagereisd, een vijf maanden lange tocht door de binnenlanden van China (zie de kaart op p.11), te paard en per jonk, vergezeld van koelies, muilezels, gidsen en koks. Onderweg schrijft hij als een razende, als het zo uitkomt zelfs te paard, want de nieuwe ideeën en literaire plannen tuimelen over elkaar heen. In februari 1910 komen de reisgenoten aan in Shanghai, in Segalens ogen een nietszeggende stad althans voor wie er niet het amerikanisme of de bazaar zoekt. (cf. p. 273) Vandaar dat ze besluiten, in afwachting van de aankomst van Yvonne en Yvon in Hongkong, er nog een reisje naar Japan aan vast te knopen. Yvonne zit dan al op de boot, de laatste brief ontvangt ze waarschijnlijk in Saigon. De Brieven uit China laten zich lezen als een reisverslag en bieden tevens een kijkje in Segalens dampende literaire keuken. Zijn indrukken en ingevingen zijn vaak zo spontaan op papier gesmeten dat de inkt honderd jaar later nog niet droog lijkt. Bovendien zijn het echte liefdesbrieven: direct en indirect geven ze een levendig beeld van de amoureuze en intellectuele 1 1. Oeuvres Complètes I: p.754 (Zie de bibliografie p. 341).

3 verhouding tussen Segalen en zijn Mavone. Uiteraard ook een eenzijdig beeld: Yvonne Segalen heeft later haar eigen brieven vernietigd. Die zelfverkozen stemloosheid is echter een onwillekeurige uitdaging aan de lezer. Ook zonder foto s zie je haar gauw genoeg voor je, lees je mee over haar schouder en begin je in gedachten in haar plaats terug te schrijven... Het is best mogelijk dat Segalen rekening hield met de (postume) publicatie van deze reeks brieven: hij kende ze in elk geval een bijzondere waarde toe, want hij had ze zorgvuldig geordend, van oortjes voorzien en ingenaaid in twee cahiers met kaften van Koreaans papier, een zorg die hij anders alleen aan zijn literaire manuscripten besteedde. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat hij een enkele brief of passage heeft verwijderd, of dat er post iets verloren is gegaan. Het begin van de brief van 7 juli 1909 lijkt bijvoorbeeld te verwijzen naar een ontbrekend relaas, waarin hij blijkbaar meer had verteld over dat eerste uitstapje te paard (cf. p. 89). Toch is die leemte een uitzondering: over het algemeen maken de 65 brieven een tamelijk volledige, ongecensureerde indruk. Dat gold zelfs voor de oorspronkelijke uitgave van 1967, ook al waren daarin enige tientallen kortere passages geschrapt bijvoorbeeld om de reputatie te ontzien van de opiomane diplomaat Pierre Bons d Anty (cf. p. 242). Meestal gaat het echter om banale huishoudelijke mededelingen of toespelingen op familiezaken die niet per se interessant (of begrijpelijk) zijn voor andere personen dan de direct betrokkenen. In de Correspondance van 2004 zijn die fragmenten alsnog opgenomen, en ook wij hebben ze in onze vertaling gehandhaafd, in de veronderstelling dat zulke alledaagse of raadselachtige terzijdes de indruk van authenticiteit alleen maar versterken, zonder dat de transparantie van de brieven als geheel erdoor in het geding komt. Die transparantie is hoe dan ook een relatief begrip. Segalens brieven bevatten talloze verwijzingen naar personen en zaken die de moderne lezer niet meteen bekend zullen voorkomen. Toch behoren de Brieven uit China juist door hun toegankelijkheid tot zijn meest gelezen werk. De rode draad van het fysieke en geestelijke avontuur breekt nergens af, dankzij de schijnbaar onvermoeibare communicatieve drive. De Nederlandse vertaling is voorzien van noten, een uitgebreid register (waarin zelfs de namen van Segalens lievelingspaarden niet ontbreken!) en een chronologisch overzicht. Het nawoord is ten slotte een poging de bredere samenhang te schetsen waarin deze Brieven uit China een eeuw geleden werden geschreven, verstuurd en gelezen. De vertalers

4 BRIEVEN UIT CHINA Marseille, één uur, 24 april 1909 Mijn liefste Mavone je was gisteren mooier dan je redelijkerwijs had kunnen zijn. Ik zou je alle zwakheden hebben vergeven. Maar je was sterk, en dat doet me oneindig goed. Het beeld dat ik van je meeneem is vol liefde, maar ook vol vertrouwen. En dat blijft zo tot je me het daar zult komen bevestigen. Ik heb een uitstekende nacht gehad, ongetwijfeld door het bad dat ik nog had genomen. Vanaf het station ben ik direct naar de zakenrelatie van Voisins gegaan, die sindsdien niet van mijn zijde is geweken. Hij heeft me enorm geholpen bij de Pakketvaart en ontfermde zich zeer welwillend over al mijn bagage. Ik heb net gegeten, met uitzicht op de oude haven, de witte scheepsrompen en bleekgele schoorstenen. Maar het voorjaar is nog te flets. Ik heb het exotisme niet gevoeld. Als jij naar Marseille gaat, kijk dan voor je vertrek tussen mijn boeken of ik de Baedeker van Zuidoost-Frankrijk misschien niet heb ingepakt: zo krijg je een beter idee van de reis Parijs-Marseille. Je zult de uitgedroogde Provence zien, met haar grijze olijfbomen die op schapen lijken, en haar witte, scherp afstekende wegen. Maar je zult vast meer hebben gezien van de Cerdagne. 2 Morgen krijg je nog een brief. Ik kon het niet laten je meteen te zeggen hoeveel je wel niet van me moet houden, dat je jezelf zo wonderlijk de baas bent gebleven, en hoeveel ik ook daarom van jou houd. Een heel grote kus Marseille, 6 uur s avonds, 24 april 1909 Mavonelief, alles is geregeld. De vertrouwensman naar wie Voisins me had verwezen heeft voor alles gezorgd, inclusief mijn 15 of 20 stuks bagage. Dankzij hem heb ik een uitstekende hut voor mij alleen. Ik ben bij mevrouw Ytier geweest en kreeg daar het telegram van vader waarin hij me het Touring-hotel aanbeveelt. Vanavond eet ik bij haar. Daarna zie ik Bargone. Ik heb de laatste kleine boodschappen gedaan. Maar ik mag nog niet achteroverleunen: geen denken aan. Eerst moet ik schrijven aan iedereen die ik achterlaat: Saint-Pol, Max, Henry; als ik op reis ga, krijgen mijn liefdes en vriendschappen altijd een merkwaardige intensiteit. Dat zul je ongetwijfeld aan mijn brieven zien, en ook hoe oneindig onmisbaar en nabij je me bent. Zondag, 10 uur, 25 april 1909 De laatste postlichting waar ik op had gerekend bestaat niet. Ik sluit snel af. Uitstekende hut onder aan de middentrap, waar ik alleen ben, met alles wat ik van mijn bagage bij de hand wilde hebben. Bargone gisteren niet ontmoet, Ytier zeer vriendelijk. Mijn liefste Mavone, ik neem je helemaal, helemaal mee Aan boord, 11 uur, 25 april 1909 Ja! er is toch nog een lichting en dit om je de laatste pennestreek en de laatste gedachte te geven van mijn nu afgesloten leven in Frankrijk. Aan jou, mijn allerliefste. Ik weet nu waartoe je allemaal in staat bent. Ik kan alles zelf. 2 Zie Noten bij de brieven op bladzijde 333.

5 Aan boord van de Sydney, dinsdag 27 april 1909 Ik heb er de afgelopen twee dagen mijn gemak van genomen, liefste Mavone. Voor de komende 30 dagen is alles geregeld, met inbegrip van wat me in de tussenhavens te doen staat. Ik hoef alleen maar van moment tot moment van het heden te genieten. Dankzij die vertrouwensman van Voisins dus naar wie ik jou ook zal verwijzen (en voor het geval ik het vergeet, hier is zijn naam: Dhr. Frédéric Boeuf, van Maison Ralli, 12 allée des Capucines), dankzij hem beschikte ik meteen over een uitstekende hut, die ik heb ingericht met alle bagage linnengoed, garderobe en boeken die ik nodig heb. Somber weer bij het vertrek uit Marseille, daarna milde zee en blauwe bries. Ik heb een dag lang geslapen, gegeten, gegaapt en me uitgerekt. Bijna tegen mijn wil, want ik was allang uitgerust. Vandaag is mijn leventje weer normaal en aangenaam, aangezien ik aan boord twee belangrijke dingen heb gevonden, een Chinese student en een schaakpartner. Vanochtend tegen 6 uur voeren we door de Straat van Messina, die me vier jaar geleden zo wit en fier was voorgekomen, maar waarvan de lijnen nu gebroken zijn, als een gesneuveld stuk speelgoed van Yvon. En daarna Reggio aan de overkant, al even ontwricht. De berg erachter bezit nog dezelfde diepte, zijn grillige golving is ongeschonden. Morgen zien we Kreta en dat is dan alles tot Port Said. Weinig te beleven aan boord. Niet veel passagiers, amper de helft van de eersteklasplaatsen. Veel koloniale infanterie. Een paar Indo-Chinese ambtenaren. Naïeve missionarissen, die ik nog niet heb aangesproken. Bepaald geen mondaine afvaart, de witte japonnen en sluiers zitten nog in de koffers. Maar qua comfort is alles uitstekend verzorgd, en de keuken voortreffelijk. Mijn Chinees is een student die naar Frankrijk was gekomen om onze taal te leren, en nu terugkeert om in Shanghai in de handel te gaan. Hij spreekt beide talen met een schrikbarende radheid van tong, en maakt voortdurend de meest halsbrekende gedachtesprongen. Elke ochtend voeren we fikse gesprekken. Het boek van Wells heb ik uit, ik stuur het je terug. Met de opmerking dat Wells zich als schrijver sterk ontwikkelt, of liever: dat hij als verteller vloeiender van toon is geworden, lichter. Ik vond het interessant om in elk verhaal de overgang te ontdekken van het domein van het gewone leven naar dat van het bovennatuurlijke; de overgang van het banale naar het wonder. Bedenk dat in een wereld waar alles wonderbaarlijk is, niets meer wonderbaarlijk zou zijn. Om het wonderlijke te ervaren is een schok nodig, een verschuiving van het alledaagse naar het onverwachte. Eén verhaal, Het toverhuis, heeft in dat opzicht overigens een bijzonder fraai verloop, in die zin dat de overgang er tegelijk heel abrupt is en toch zorgvuldig voorbereid bovendien is het perspectief van een kind, voor wie alle magie niet meer dan een spelletje is, er uitstekend getroffen. Ik heb veel nagedacht over de zaak Zeewater. Moet ik er spijt van hebben dat ik ben vertrokken zonder de hele boel mee te nemen? Tot nader order zal ik er Richard niets over zeggen. Het is duidelijk dat het een geweldig succes kan worden en dat het, tot nu toe, bepaald geen lichtzinnig project is. Het lijkt me ook duidelijk dat er veel van jou zal afhangen. De komende zes maanden zal mijn rol beperkt zijn tot het aandragen van informatie. De jouwe is veel wezenlijker. Ik weet niet wat ik je moet aanraden. Quinton lijkt me twee sterke eigenschappen te hebben: vertrouwen in zichzelf en in anderen, en eerlijkheid. Daar ontbreekt het ons ook niet aan. En wij zijn van hetzelfde slag als hij afgezien van zijn geniale creativiteit. Voor een koopman blijf ik op mijn hoede tot ik hem te slim af ben geweest. Met Quinton mag

6 ik hopen eerlijk en in stijl te kunnen onderhandelen. Doe je werk: een deel van ons succes ligt in jouw handen. Kijk naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, hoe de plannen als vanzelf ontstonden en uit elkaar voortvloeiden. Best mogelijk dat je bij je komst in februari behalve mijn hele Mavone (die nooit echt afwezig was) een concreet en al uitgewerkt project voor me meebrengt. Donderdag 29 april 1909 s Middags eet ik met een koloniaal echtpaar, luitenant Dauvergne en zijn vrouw. Hij een goedzak, zij een qua accent en gedachteleven nuffige Parijse; staat om twaalf uur op en werkt dan alle koffers van haar man uit haar hut om meer lucht te hebben. Haar eigen koffers blijven binnen. Ik heb de overste van de jonge maristen ontmoet; een schrandere broeder, goed geïnformeerd over China, hij keert terug naar Shanghai na daar tien jaar te hebben gewoond. En dat is alles. (Hij verzekerde me dat je in China veilig kunt reizen, als je maar beleefd bent.) Belangrijker is dat de oversteek tot nu toe heerlijk rustig verloopt: als lenteweer op de rede van Brest. En dat ik voor het eerst op zee de dagen niet heb geteld. Morgen tegen 4 uur komen we aan in Port Said. We zullen er 6 uur blijven liggen. Ruimschoots genoeg voor zo n groezelige publieke latrine. Ik zal er toch even aan land gaan. Anderzijds heb ik vernomen dat we in Colombo minstens 22 uur hebben. Mijn plan heb ik al getrokken: ik ga niet naar de toeristische Mount Lavinia en ook niet naar het overdadig bespoorde Kandy. Ik ga naar mijn oude boeddhistische school, zonder me er aan te dienen, en vandaar naar de tempel van Kelaniya, waar zich de grote liggende Boeddha bevindt die ik in mijn Enkele musea beschrijf, in die passage over de stilering van de Lotus die zo verweven is met onze verloving. En dan keer ik terug over de meren, naar het strand met de kokospalmen waar het eerste prozagedicht van Claudel over gaat: Je zult me heugen, Ceylon, je gebladerte en je vruchten... Natuurlijk drukt Claudel zijn stempel op deze reis. Ik laat me er niet door afschrikken. Ik heb altijd een soort springplank nodig, die ik vervolgens weer achterlaat: zoals Maeterlinck en Orfeus. Gisteren, bij Kreta, heb ik een opzet gemaakt van mijn eerste Exotisch proza. Ik weet niet of ik het je vanuit Port Said al kan sturen. Ik zie heel goed wat ik ermee wil, en hoezeer ik die vorm voor mezelf nodig heb. Kunstig bewerkte spiegels, zorgvuldig gedamasceerde spiegelingen van verschillende maar toch één geheel vormende beelden. Als het eerste, dat Catastrofen gaat heten, je bevalt, liefste Mavone, mag ik het dan aan je opdragen? Dat Proza, jouw brieven en mijn aantekeningen vormen op elk moment van de dag een mengeling van het beste dat ik in me heb. Soms zijn mijn brieven aan jou het uitgangspunt voor bepaalde vondsten; en je bent met mijn leven vervlochten. Ik heb nog geen code opgesteld, want jouw komst hangt minder af van de dienstregelingen dan van mijn volledige kennis van Zuid-China, waar ik momenteel een begin mee maak. Je krijgt een en ander wel uit Colombo. Schrijf me naar Shanghai. Het zou goed zijn als je nu al aan de hand van mijn brieven begon te noteren wat je allemaal moet meenemen, bijvoorbeeld een rieten ligstoel uit Marseille. Je vindt ze voor 10 of 12 frank in de straat die uitkomt op de laadkade van de Pakketvaart. Mijn allerliefste lieveling je blijft voortdurend bij me, rondom me, me liefhebbend en raadgevend, en samen met mij genietend van dit mooie en vruchtbare vertrek... Ik bemin je, helemaal, zoals jij bemind moet worden, Mavone Mijn eerste Proza is nog niet af. Ik zal het je pas kunnen sturen vanuit de volgende tussenhaven. Een laatste, eindeloos innige kus.

7 Port Said, 7 uur s ochtends, 30 april 1909 We zijn hier om 3 uur vanochtend aangekomen, liefste Mavone. Ik was opgestaan om het vasteland niet te missen. Ik heb het betreden in gezelschap van luitenant Dauvergne, als vrijgezel, want hij had zijn vrouw niet kunnen wekken. Ik heb hem ingewijd in de geneugten van Turkse koffie. Daarna zijn we naar de zonsopgang gaan kijken vanaf het uiteinde van de pier. En de zon kwam op, zoals gebruikelijk, maar fel en pralend, boven een paarlemoeren zee. Het is een mooie dag. Een heldere dag. Het schip vertrekt pas over een uur. Je kunt in Port Said straks zonder haast aan wal gaan, want alleen het straatbeeld is wel aardig, een slap aftreksel van Egypte en de Oriënt, maar een vermakelijk aftreksel voor wie uit Europa komt. Ik stuur voor Yvon wat Turks fruit mee, dat geleiachtige, hoestbalachtige en blubberige spul waar jij een hekel aan hebt, maar hij zal er dol op zijn. En mijn eigen, echte uitje bestaat eruit je nog eens speciaal te zeggen dat ik heel dicht bij je ben en dat je me enorm dierbaar bent

»privé-domein«nr. 253

»privé-domein«nr. 253 Brieven uit China »privé-domein«nr. 253 VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door maarten elzinga en mark leenhouts uitgeverij de arbeiderspers amsterdam antwerpen

Nadere informatie

Rona Jaffe Van alles het beste

Rona Jaffe Van alles het beste Van alles het beste Rona Jaffe Van alles het beste Vertaald door Petra C. van der Eerden Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 1958 Rona Jaffe Copyright Nederlandse vertaling 2011

Nadere informatie

Dienstreizen van een thuisblijver

Dienstreizen van een thuisblijver Dienstreizen van een thuisblijver Maarten t Hart Dienstreizen van een thuisblijver groteletter Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 2011 Maarten t Hart Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De onzichtbare gorilla

De onzichtbare gorilla De onzichtbare gorilla Christopher Chabris en Daniel Simons De onzichtbare gorilla Selectieve waarneming en valse intuïtie Vertaald door Jan Willem Reitsma groteletter Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam

Nadere informatie

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5

Nederlands. Schrijven. voor 1F Deel 1 van 5 Nederlands Schrijven voor 1F Deel 1 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v. Titel:

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Een uur en achttien minuten

Een uur en achttien minuten Een uur en achttien minuten Peter Zantingh Een uur en achttien minuten Roman Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 2011 Peter Zantingh Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Maarten t Hart. De aansprekers

Maarten t Hart. De aansprekers De aansprekers Maarten t Hart De aansprekers Roman groteletter Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 1979 Maarten t Hart Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of openbaar

Nadere informatie

Het. beste. deel komt nog. Troost in tijden van ziekte en verdriet CORRIE TEN BOOM

Het. beste. deel komt nog. Troost in tijden van ziekte en verdriet CORRIE TEN BOOM Corrie ten Boom Het beste deel komt nog Troost in tijden van ziekte en verdriet CORRIE TEN BOOM Het beste deel komt nog Copyright 2013 Corrie ten Boom Fonds Original Copyright 1977 by Corrie ten Boom

Nadere informatie

Geluk kun je alleen schilderen

Geluk kun je alleen schilderen Geluk kun je alleen schilderen Open Domein nr. 47 Aleid Truijens Geluk kun je alleen schilderen F. B. Hotz. Het leven Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Het schrijven van deze biografie was

Nadere informatie

Ronald Reng. Robert Enke. Een al te kort leven. vertaald door peter claessens. uitgeverij de arbeiderspers amsterdam antwerpen

Ronald Reng. Robert Enke. Een al te kort leven. vertaald door peter claessens. uitgeverij de arbeiderspers amsterdam antwerpen Robert Enke Ronald Reng Robert Enke Een al te kort leven vertaald door peter claessens uitgeverij de arbeiderspers amsterdam antwerpen De vertaling van dit werk werd ondersteund door een subsidie van

Nadere informatie

Getallen en bewerkingen

Getallen en bewerkingen REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Taal op niveau Schrijven niveau 1F

Taal op niveau Schrijven niveau 1F Taal op niveau Schrijven niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Jos Schuurman Vormgeving: Edu Actief

Nadere informatie

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau

Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau Taal op niveau Schrijven Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Elma Draaisma en Willem

Nadere informatie

Marcella Veldthuis Boven water

Marcella Veldthuis Boven water Boven water Marcella Veldthuis Boven water Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 2011 Marcella Veldthuis Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 2 Colofon Auteurs: Mieke Lens, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Ander werk van Abdelkader Benali bij De Arbeiderspers:

Ander werk van Abdelkader Benali bij De Arbeiderspers: Marathonloper Ander werk van Abdelkader Benali bij De Arbeiderspers: Laat het morgen mooi weer zijn (roman) Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd (samen met Herman

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Ik betaal!

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Ik betaal! PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Ik betaal! Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ruud Schinkel, Mieke van Wieringen Ina Berlet (Atlas

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Hoe zie ik eruit?

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Hoe zie ik eruit? PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Hoe zie ik eruit? Colofon Auteur: Adviezen: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mary Korten, Gerda Verheij Aveline Dijkman (Sociale

Nadere informatie

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen

Colofon. Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Colofon 1 Colofon Titel: Xact groen Wiskunde deel 2 ISBN: 978 90 3720 834 4 NUR: 124 Trefwoord: Wiskunde groen Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: E. Benthem, J. Broekhuizen, H. La Poutré, J. Bruinsma,

Nadere informatie

Kaleb s Angel. door. Puck Portheine

Kaleb s Angel. door. Puck Portheine Kaleb s Angel Kaleb s Angel door Puck Portheine Kaleb s Angel is het tweede boek van Puck Portheine. Haar eerste boek: Zeven jaar Roland en zijn geiten (ISBN: 978-90-8834-241-7) is uitgekomen bij Boekscout

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Waar woon je?

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Waar woon je? PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Waar woon je? Colofon Auteur: Adviezen: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Leon Resowidjojo, Gerda Verheij Vera Vermey, Jacqueline

Nadere informatie

Over het boek De pers over Fleur Bourgonje Over de auteur

Over het boek De pers over Fleur Bourgonje Over de auteur Over het boek Het hartenbeest, een Zuid-Afrikaanse antilope, is in deze bundel de snelle boodschapper tussen de wereld van de doden en die van de nabestaanden. Hij brengt woorden, gedachten en gevoelens

Nadere informatie

Onder en boven. J1505_Onder_en_Boven_1E.indd :47

Onder en boven. J1505_Onder_en_Boven_1E.indd :47 Onder en boven J1505_Onder_en_Boven_1E.indd 1 27-03-15 14:47 Colofon 1 e druk - april 2015 ISBN 9-789081-042604 NUR 306 poëzie Onder en boven is uitgegeven door Lipari B.V., Vleuten Meer informatie: info@lipari.nl

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Spreken en gesprekken voor 1F

Spreken en gesprekken voor 1F NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Het instappen in de Paranormale Wereld

Het instappen in de Paranormale Wereld Het instappen in de Paranormale Wereld Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432189 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van

LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1. Dit boek is van LEEFSTIJL VOORTGEZET ONDERWIJS KLAS 1 Dit boek is van Jaar Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v., Meppel Auteurs: José Banens, Erwin Tielemans Redactie: Robert Slagt Inhoudelijke redactie: Alje Heinkens;

Nadere informatie

Taal op niveau Luisteren Op weg naar niveau

Taal op niveau Luisteren Op weg naar niveau Taal op niveau Luisteren Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Illustraties:

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Gezond eten

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Gezond eten PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Gezond eten Colofon Auteur: Adviezen: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verheij Aveline Dijkman (Sociale Competentie)

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Huur een huis PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Huur een huis Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Ruud Drupsteen, Caroline van den Kommer, Mary

Nadere informatie

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling debiteurenadministratie Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Fit voor de stage

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Fit voor de stage PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Fit voor de stage Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey Ina Berlet (SLO), Enschede en Sluiter boekproductie,

Nadere informatie

Rekenen Meten en meetkunde. voor 1F

Rekenen Meten en meetkunde. voor 1F Rekenen Meten en meetkunde Tijd voor 1F Colofon Auteur: Daphne Ariaens Eindredactie: Jiska van Hall, Christie Hofmeester Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v.,

Nadere informatie

PrOmotie. Rekenen en wiskunde. Werkboek Geld

PrOmotie. Rekenen en wiskunde. Werkboek Geld PrOmotie Rekenen en wiskunde Werkboek Geld Colofon Auteurs: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Harry Bruinsma, Ton Milatz, Edu Actief b.v. Ad van der Hoeven, Mieke Abels

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft

Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft Ik belde haar en. Ja leuk! Dat was de eerste reactie van mijn vriendinnetje Shira Fox. Ze kijkt in mijn gedachten en weet precies wat ik op de kaft getekend wil zien. Wederom gaat mijn dank uit naar haar.

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PrOmotie. Naar je zin. Werkboek Najaarsfeesten en voorjaarsfeesten

PrOmotie. Naar je zin. Werkboek Najaarsfeesten en voorjaarsfeesten PrOmotie Naar je zin Werkboek Najaarsfeesten en voorjaarsfeesten Colofon Auteurs: Adviezen: Onder redactie van: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Nico Schouws (Fontys/OSO) en Ro-Nalt Schrauwen Aveline

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Werk en inkomen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Werk en inkomen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Werk en inkomen Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer, Mary Korten,

Nadere informatie

administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg

administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg administratie afdeling personeelszaken Kaderberoepsgerichte leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, J.M. van der Steeg Redactie:

Nadere informatie

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren

Praktische sectororiëntatie. De 4 sectoren Praktische sectororiëntatie De 4 sectoren Colofon Auteurs: Jacobien Ubbink, Ronald Broos (ROC West Brabant), Hanneke Molenaar, Anja Reimert (Graafschapcollege), Clem Witsel (Graafschapcollege) Redactie:

Nadere informatie

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg

handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg handel en verkoop thema marketing Gemengde leerweg colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Reijn, J. Abbes, J. Crins, R. Heynen, M. Verrij Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2

REKENEN Getallen en bewerkingen. voor 1F Deel 2 van 2 REKENEN Getallen en bewerkingen voor 1F Deel 2 van 2 Colofon Auteur: Lisanne Martens Eindredactie: Jiska van Hall Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: DTP-Studio Joke Wensing Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1

Allround parketteur. niveau 3. Werkboek 1 Allround parketteur niveau 3 Werkboek 1 Colofon Allround parketteur niveau 3 werkboek 1 ISBN: 978 90 3720 119 2 NUR: 174 Trefwoord: Werkboek Parket Ontwikkeld in samenwerking met: Stichting Hout & Meubel

Nadere informatie

PrOmotie. Seksuele vorming. Werkboek 2 Veilig vrijen

PrOmotie. Seksuele vorming. Werkboek 2 Veilig vrijen PrOmotie Seksuele vorming Werkboek 2 Veilig vrijen Colofon Auteur: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Aveline Dijkman (DAT) Aveline Dijkman (DAT), Edu Actief Edu Actief

Nadere informatie

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3 PrOmotie Sociale Competentie Ik & de Ander Werkboek 3 Auteurs Onder redactie van Met dank aan Tekstredactie Vormgeving Illustraties Drukwerk : Aveline Dijkman, Ingrid Koops, Marjo de Jong : Ingrid Koops

Nadere informatie

TOERISME & RECREATIE RECREATIEMEDEWERKER TENDENS HTRV WERKBOEK RECREATIEMEDEWERKER BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

TOERISME & RECREATIE RECREATIEMEDEWERKER TENDENS HTRV WERKBOEK RECREATIEMEDEWERKER BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG TOERISME & RECREATIE RECREATIEMEDEWERKER TENDENS HTRV WERKBOEK RECREATIEMEDEWERKER BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur:

Nadere informatie

Taal op niveau Spelling en grammatica Op weg naar niveau

Taal op niveau Spelling en grammatica Op weg naar niveau Taal op niveau Spelling en grammatica Op weg naar niveau 1F Naam: Groep: Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Annemieke Struijk Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Werken en gezondheid

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Werken en gezondheid PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Werken en gezondheid Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Gerda Verhey, Ruud Drupsteen, Caroline van den Kommer,

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren Ambitie.info BPV Verkoop optimaliseren 1 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

HORECA KOK NAGERECHTEN II TENDENS HTRV WERKBOEK NAGERECHTEN II BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

HORECA KOK NAGERECHTEN II TENDENS HTRV WERKBOEK NAGERECHTEN II BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HORECA KOK NAGERECHTEN II TENDENS HTRV WERKBOEK NAGERECHTEN II BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Perry Bron, Uitgeverij

Nadere informatie

handel en verkoop thema kassa

handel en verkoop thema kassa 4662_HV_WB_4_kassa_b 13-05-2005 11:03 Pagina 1 handel en verkoop thema kassa Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_4_kassa_b 13-05-2005 11:03 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs:

Nadere informatie

Werken op de verkoopadministratie

Werken op de verkoopadministratie 7 Werken op de verkoopadministratie Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Walter Kamphuis Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie

Nadere informatie

PrOmotie. Seksuele vorming. Werkboek 4 Samenleven

PrOmotie. Seksuele vorming. Werkboek 4 Samenleven PrOmotie Seksuele vorming Werkboek 4 Samenleven Colofon Auteur: Onder redactie van: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Aveline Dijkman (DAT) Aveline Dijkman (DAT), Edu Actief b.v. Edu Actief

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Kleren maken de mens

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Kleren maken de mens PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Kleren maken de mens Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mary Korten, José Banens, Gerda Verheij

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Rondkomen PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Rondkomen Colofon Auteurs: Mieke van Wieringen, Ruud Schinkel Onder redactie van: Ina Berlet (SLO), Enschede en Sluiter boekproductie, Lelystad Met dank aan: Aveline

Nadere informatie

Spreken en gesprekken

Spreken en gesprekken NEDERLANDS Spreken en gesprekken voor 1F Deel 3 van 5 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress, Wolvega Illustraties: Edu Actief

Nadere informatie

PrOmotie. Praktijk en Loopbaan. Ik & de Ander Werkboek 2

PrOmotie. Praktijk en Loopbaan. Ik & de Ander Werkboek 2 PrOmotie Praktijk en Loopbaan Ik & de Ander Werkboek 2 Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Aveline Dijkman, Annemarie van Hekken, Ingrid

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Leuk wonen

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Leuk wonen PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Leuk wonen Colofon Auteur: Adviezen: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Carolien van den Kommer, Gerda Verheij

Nadere informatie

Arbeids vaardigheden Arbeidsvaardigheden deel 1.indd 1 18/09/14 12:39

Arbeids vaardigheden Arbeidsvaardigheden deel 1.indd 1 18/09/14 12:39 Arbeidsvaardigheden Colofon Auteur: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Arbeidsvaardigheden ISBN: 978 90 3721 337 9 NUR: 100 Trefwoord:

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Een grote aanschaf

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Een grote aanschaf PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Een grote aanschaf Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ruud Schinkel, Mieke van Wieringen Nico

Nadere informatie

Projectboek 2. Verwerken van stukgoederen

Projectboek 2. Verwerken van stukgoederen Projectboek 2 Verwerken van stukgoederen Colofon Uitgeverij Auteurs Bijdragen beeld Vormgeving Pictogrammen Drukwerk : Uitgeverij Edu Actief b.v. : Stichting Platform afd. Transport & Logistiek Vmbo Marco

Nadere informatie

HORECA GHV AFSCHEID TENDENS HTRV WERKBOEK AFSCHEID BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

HORECA GHV AFSCHEID TENDENS HTRV WERKBOEK AFSCHEID BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HORECA GHV AFSCHEID TENDENS HTRV WERKBOEK AFSCHEID BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Hans Veelers Redactie: Uitgeverij

Nadere informatie

PrOmotie. Nederlands. werkboek 1 lezen

PrOmotie. Nederlands. werkboek 1 lezen PrOmotie Nederlands werkboek 1 lezen Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Jos Lange, Rob van der Horst, Gerda Verheij, Nelleke Bokhove Lisette

Nadere informatie

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ

HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ HORECA EN BAKKERIJ REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ TENDENS WERKBOEK REKENEN IN DE KEUKEN EN DE BAKKERIJ BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG. Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

Philippe Izmailov Mijn weg naar geluk

Philippe Izmailov Mijn weg naar geluk Philippe Izmailov Mijn weg naar geluk Een gids voor zelfhulp om je weer goed te voelen en in jezelf het geluk te vinden Copyright 2012 Philippe Izmailov Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk

Nadere informatie

PrOmotie. Nederlands. Werkboek 4 Lezen

PrOmotie. Nederlands. Werkboek 4 Lezen PrOmotie Nederlands Werkboek 4 Lezen Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mirjam Koop, Jos Lange, Gerda Verhey, Ria Peelen Sluiter boekproductie, Lelystad,

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

administratie afdeling calculatie

administratie afdeling calculatie administratie afdeling calculatie colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteurs: A. Bosma, J. Bijlsma, P.F.C. Croese, M. van Esch, J.M. van der Steeg Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke

Nadere informatie

www.affirmatie.nl Oorspronkelijke titel: I Think, I am! Copyright 2008 by Louise L. Hay Original English language publication in 2008 by Hay House Inc. Ontwerp en redactionele assistentie: Jenny Richards

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Een eigen bedrijf beginnen

Een eigen bedrijf beginnen 9 Een eigen bedrijf beginnen Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn, Ingrid

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

administratie afdeling personeelszaken

administratie afdeling personeelszaken 4530_AD_WB_9_personeel_b 18-04-2005 15:05 Pagina 1 administratie afdeling personeelszaken Basisberoepsgerichte leerweg 4530_AD_WB_9_personeel_b 18-04-2005 15:05 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

handel en administratie automatisering in de economie

handel en administratie automatisering in de economie handel en administratie automatisering in de economie Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Toon Bolk Caroline Kok Teun de Lange Joke van Lienen colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v.

Nadere informatie

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Temperatuur

PrOmotie. Rekenen en Wiskunde. Werkboek Temperatuur PrOmotie Rekenen en Wiskunde Werkboek Temperatuur Colofon Auteur: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Ton Milatz Ad van der Hoeven Aveline Dijkman (Sociale

Nadere informatie

Veel gezelliger dan bij u thuis

Veel gezelliger dan bij u thuis Veel gezelliger dan bij u thuis Van Sylvia Witteman verschenen bij De Arbeiderspers: Pekingeend bij nacht Het lekkerste dier Ik verzin dit niet Koken met Sylvia Witteman Veel gezelliger dan bij u thuis

Nadere informatie

Werken in een bouwmarkt

Werken in een bouwmarkt 16 Werken in een bouwmarkt Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Edu Actief bv Meppel Auteur: Arie Reijn Redactie: Edu Actief bv Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn Stramienontwerp: Herman ten Kate

Nadere informatie

Proefexemplaar. Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas. Dirk Vandamme. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door. Cartoons.

Proefexemplaar. Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas. Dirk Vandamme. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door. Cartoons. bewerkt voor het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door Wendy Luyckx Mark Verbelen Els Sas Cartoons Dirk Vandamme Leerboek Getallen ISBN: 78 0 4860 48 8 Kon. Bib.: D/00/047/4 Bestelnr.: 4 0 000

Nadere informatie

Recreatief Frontoffice. GOE Commercieel handelen en uitvoeren van backofficewerkzaamheden in een hotel. Instructie-/werkboek

Recreatief Frontoffice. GOE Commercieel handelen en uitvoeren van backofficewerkzaamheden in een hotel. Instructie-/werkboek Recreatief Frontoffice GOE Commercieel handelen en uitvoeren van backofficewerkzaamheden in een hotel Instructie-/werkboek 1 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Auteur: Hans Veelers Redactie: Edu Actief

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam '. Binnenriolering Binnenriolering 77 Stichting Bouwresearch Kluwer Technische Boeken B.V. - Deventer - Antwerpen Ten Hagen B.V. - Den Haag Het doel van de Stichting is het coördineren, stimuleren en

Nadere informatie

handel en verkoop thema materialenleer

handel en verkoop thema materialenleer handel en verkoop thema materialenleer colofon Uitgeverij: Auteurs: Redactie: Inhoudelijke redactie: Vormgeving: Drukker: Edu Actief b.v. Meppel A. Bosma, J. Crins, R. Heynen, R. Hoogstraten, H. Kamerbeek,

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop LE Leeuwarden

Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop LE Leeuwarden Tijdelijk stilleven Colofon ISBN: 978 90 8954 645 6 1e druk 2014 2014, Edy Hoekema Exemplaren zijn te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij: Uitgeverij Elikser Ossekop 4 8911 LE

Nadere informatie

Lodewijk het lieve beestje

Lodewijk het lieve beestje Lodewijk het lieve beestje Uitgeverij, training en diensten Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving: Force digitale producties Illustraties:

Nadere informatie

Genesis 12-23. Het leven van Abraham, een leven door geloof. Michael A. Eaton. enesis

Genesis 12-23. Het leven van Abraham, een leven door geloof. Michael A. Eaton. enesis 1 Genesis 12-23 Het leven van Abraham, een leven door geloof Michael A. Eaton Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP VOORTHUIZEN Tel 0342-475048 internet www.kerygma.nl Verkondiging

Nadere informatie

DigiCode. ISBN indd :00:24

DigiCode. ISBN indd :00:24 DigiCode Wat is een DigiCode? Deze DigiCode kun je vergelijken met een prepaid-beltegoedcode. Je ontvangt echter geen beltegoed als je de DigiCode hebt geactiveerd, maar een jaar lang het recht om gebruik

Nadere informatie

handel en verkoop thema visuele presentatie

handel en verkoop thema visuele presentatie 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 1 handel en verkoop thema visuele presentatie Basisberoepsgerichte leerweg 4662_HV_WB_6_visueel_b 22-04-2005 15:15 Pagina 2 colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Eropuit!

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Eropuit! PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Eropuit! Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer, Mary Korten, Ruud

Nadere informatie

Taalverzorging voor 1F Spelling

Taalverzorging voor 1F Spelling Nederlands Taalverzorging voor 1F Spelling Deel 2 van 3 Colofon Auteur: Ruud Schinkel Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands

Nadere informatie

HORECA KOK HOOFDGERECHTEN TENDENS HTRV WERKBOEK HOOFDGERECHTEN BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

HORECA KOK HOOFDGERECHTEN TENDENS HTRV WERKBOEK HOOFDGERECHTEN BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HORECA KOK HOOFDGERECHTEN TENDENS HTRV WERKBOEK HOOFDGERECHTEN BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Perry Bron, Uitgeverij

Nadere informatie

Dagboek Geestelijke Groei

Dagboek Geestelijke Groei Deel 3 vrucht dragen Programmasuggesties (huis)kringen Dagboek Geestelijke Groei Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5b Robert Tolsma

Nadere informatie

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met

w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met w e r k b o e k Maatschappijleer 1 met Colofon Uitgeverij Auteur Vormgeving Illustraties Foto s Drukwerk : Uitgeverij Edu Actief b.v. : Inez van Hattum en Ingrid Koops : Tekst in Beeld : Menno Kooistra

Nadere informatie