VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA VERTAALD, GEANNOTEERD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR MAARTEN ELZINGA EN MARK LEENHOUTS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA VERTAALD, GEANNOTEERD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR MAARTEN ELZINGA EN MARK LEENHOUTS"

Transcriptie

1 VICTOR SEGALEN BRIEVEN UIT CHINA VERTAALD, GEANNOTEERD EN VAN EEN NAWOORD VOORZIEN DOOR MAARTEN ELZINGA EN MARK LEENHOUTS UITGEVERIJ DE ARBEIDERSPERS AMSTERDAM ANTWERPEN De vertalers ontvingen voor deze vertaling een werkbeurs van het Nederlands Fonds voor de Letteren. Gepubliceerd met steun van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Institut Français des Pays-Bas /Maison Descartes en de BNP Paribas. Copyright 1967 Librairie Plon Copyright Nederlandse vertaling 2010 Maarten Elzinga/ Mark Leenhouts/BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam Oorspronkelijke titel: Lettres de Chine Uitgave: Plon, Parijs Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Herengracht , 1016 CH Amsterdam. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from BV Uitgeverij De Arbeiderspers, Herengracht , 1016 CH Amsterdam. Omslagontwerp: Nico Richter Omslagfoto: Brian Brake/Rapho ISBN / NUR 320

2 TEN GELEIDE De wereld zien, en dan je visie op de wereld uitspreken... Ik heb haar gezien in het licht van de verscheidenheid, en daarvan heb ik op mijn beurt de bekoring willen overbrengen. Segalen, Essay over het Exotisme 1 Segalen werd geboren in 1878 in de Bretonse havenstad Brest en stierf eenenveertig jaar later, in 1919, tijdens een wandeling in de bossen van Huelgoat, op nog geen vijftig kilometer van zijn geboorteplaats. Een ongelukkige val, misschien een hartinfarct, misschien ook zelfmoord de omstandigheden van zijn dood zijn nooit opgehelderd. Tussen die twee jaartallen voltrok zich een tot de rand toe gevuld leven, dat zich voor een belangrijk deel buiten Frankrijk en buiten de horizon van de toenmalige Franse literatuur afspeelde. Bij zijn dood had slechts een handjevol mensen een paar vrienden, collega s en zijn vrouw Yvonne ook maar bij benadering een idee van de diversiteit van zijn oeuvre: romans, essays, korte verhalen, poëzie, reisdagboeken, archeologische verhandelingen, libretti, toneel... Van dat alles had hij zelf slechts een fractie gepubliceerd, en pas in de loop van de twintigste eeuw werd dit werk gaandeweg ontsloten. Vrijwel elk decennium verschenen er een paar nieuwe titels en daarnaast ontstond er sinds de jaren vijftig ook een gestaag wassende stroom van literatuur over Segalen. Het verzamelde werk werd uiteindelijk uitgebracht in 1995, na jarenlang gesteggel tussen alle uitgeverijen die erbij betrokken waren. Op deze (niet eens zo heel complete) Oeuvres Complètes volgde in 2004 de monumentale Correspondance (1530 brieven, ruim 2500 pagina s). De Lettres de Chine verschenen op initiatief van Yvonne Segalen in 1967, een jaar voor haar dood. Het zijn de 65 brieven die Segalen tussen 24 april 1909 en 18 februari 1910 aan haar schreef. Op 23 april, één dag voor de eerste brief, hadden ze afscheid genomen in Parijs: Yvonne reisde met hun zoontje, de driejarige Yvon, terug naar Brest en Segalen nam de trein naar Marseille, waar hij aan boord ging van de mailboot naar Shanghai. Het was de bedoeling dat vrouw en kind hem aan het eind van het jaar zouden volgen. Segalen is op dat moment 31 jaar oud, Yvonne vijf jaar jonger. Zijn eerste jaar in China is een van de meest intensieve, spannende en vruchtbare perioden van zijn leven: hij leert Peking mijn stad kennen, onderneemt samen met Auguste Gilbert de Voisins, die hem begin juli met de Transsiberië-Express is nagereisd, een vijf maanden lange tocht door de binnenlanden van China (zie de kaart op p.11), te paard en per jonk, vergezeld van koelies, muilezels, gidsen en koks. Onderweg schrijft hij als een razende, als het zo uitkomt zelfs te paard, want de nieuwe ideeën en literaire plannen tuimelen over elkaar heen. In februari 1910 komen de reisgenoten aan in Shanghai, in Segalens ogen een nietszeggende stad althans voor wie er niet het amerikanisme of de bazaar zoekt. (cf. p. 273) Vandaar dat ze besluiten, in afwachting van de aankomst van Yvonne en Yvon in Hongkong, er nog een reisje naar Japan aan vast te knopen. Yvonne zit dan al op de boot, de laatste brief ontvangt ze waarschijnlijk in Saigon. De Brieven uit China laten zich lezen als een reisverslag en bieden tevens een kijkje in Segalens dampende literaire keuken. Zijn indrukken en ingevingen zijn vaak zo spontaan op papier gesmeten dat de inkt honderd jaar later nog niet droog lijkt. Bovendien zijn het echte liefdesbrieven: direct en indirect geven ze een levendig beeld van de amoureuze en intellectuele 1 1. Oeuvres Complètes I: p.754 (Zie de bibliografie p. 341).

3 verhouding tussen Segalen en zijn Mavone. Uiteraard ook een eenzijdig beeld: Yvonne Segalen heeft later haar eigen brieven vernietigd. Die zelfverkozen stemloosheid is echter een onwillekeurige uitdaging aan de lezer. Ook zonder foto s zie je haar gauw genoeg voor je, lees je mee over haar schouder en begin je in gedachten in haar plaats terug te schrijven... Het is best mogelijk dat Segalen rekening hield met de (postume) publicatie van deze reeks brieven: hij kende ze in elk geval een bijzondere waarde toe, want hij had ze zorgvuldig geordend, van oortjes voorzien en ingenaaid in twee cahiers met kaften van Koreaans papier, een zorg die hij anders alleen aan zijn literaire manuscripten besteedde. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat hij een enkele brief of passage heeft verwijderd, of dat er post iets verloren is gegaan. Het begin van de brief van 7 juli 1909 lijkt bijvoorbeeld te verwijzen naar een ontbrekend relaas, waarin hij blijkbaar meer had verteld over dat eerste uitstapje te paard (cf. p. 89). Toch is die leemte een uitzondering: over het algemeen maken de 65 brieven een tamelijk volledige, ongecensureerde indruk. Dat gold zelfs voor de oorspronkelijke uitgave van 1967, ook al waren daarin enige tientallen kortere passages geschrapt bijvoorbeeld om de reputatie te ontzien van de opiomane diplomaat Pierre Bons d Anty (cf. p. 242). Meestal gaat het echter om banale huishoudelijke mededelingen of toespelingen op familiezaken die niet per se interessant (of begrijpelijk) zijn voor andere personen dan de direct betrokkenen. In de Correspondance van 2004 zijn die fragmenten alsnog opgenomen, en ook wij hebben ze in onze vertaling gehandhaafd, in de veronderstelling dat zulke alledaagse of raadselachtige terzijdes de indruk van authenticiteit alleen maar versterken, zonder dat de transparantie van de brieven als geheel erdoor in het geding komt. Die transparantie is hoe dan ook een relatief begrip. Segalens brieven bevatten talloze verwijzingen naar personen en zaken die de moderne lezer niet meteen bekend zullen voorkomen. Toch behoren de Brieven uit China juist door hun toegankelijkheid tot zijn meest gelezen werk. De rode draad van het fysieke en geestelijke avontuur breekt nergens af, dankzij de schijnbaar onvermoeibare communicatieve drive. De Nederlandse vertaling is voorzien van noten, een uitgebreid register (waarin zelfs de namen van Segalens lievelingspaarden niet ontbreken!) en een chronologisch overzicht. Het nawoord is ten slotte een poging de bredere samenhang te schetsen waarin deze Brieven uit China een eeuw geleden werden geschreven, verstuurd en gelezen. De vertalers

4 BRIEVEN UIT CHINA Marseille, één uur, 24 april 1909 Mijn liefste Mavone je was gisteren mooier dan je redelijkerwijs had kunnen zijn. Ik zou je alle zwakheden hebben vergeven. Maar je was sterk, en dat doet me oneindig goed. Het beeld dat ik van je meeneem is vol liefde, maar ook vol vertrouwen. En dat blijft zo tot je me het daar zult komen bevestigen. Ik heb een uitstekende nacht gehad, ongetwijfeld door het bad dat ik nog had genomen. Vanaf het station ben ik direct naar de zakenrelatie van Voisins gegaan, die sindsdien niet van mijn zijde is geweken. Hij heeft me enorm geholpen bij de Pakketvaart en ontfermde zich zeer welwillend over al mijn bagage. Ik heb net gegeten, met uitzicht op de oude haven, de witte scheepsrompen en bleekgele schoorstenen. Maar het voorjaar is nog te flets. Ik heb het exotisme niet gevoeld. Als jij naar Marseille gaat, kijk dan voor je vertrek tussen mijn boeken of ik de Baedeker van Zuidoost-Frankrijk misschien niet heb ingepakt: zo krijg je een beter idee van de reis Parijs-Marseille. Je zult de uitgedroogde Provence zien, met haar grijze olijfbomen die op schapen lijken, en haar witte, scherp afstekende wegen. Maar je zult vast meer hebben gezien van de Cerdagne. 2 Morgen krijg je nog een brief. Ik kon het niet laten je meteen te zeggen hoeveel je wel niet van me moet houden, dat je jezelf zo wonderlijk de baas bent gebleven, en hoeveel ik ook daarom van jou houd. Een heel grote kus Marseille, 6 uur s avonds, 24 april 1909 Mavonelief, alles is geregeld. De vertrouwensman naar wie Voisins me had verwezen heeft voor alles gezorgd, inclusief mijn 15 of 20 stuks bagage. Dankzij hem heb ik een uitstekende hut voor mij alleen. Ik ben bij mevrouw Ytier geweest en kreeg daar het telegram van vader waarin hij me het Touring-hotel aanbeveelt. Vanavond eet ik bij haar. Daarna zie ik Bargone. Ik heb de laatste kleine boodschappen gedaan. Maar ik mag nog niet achteroverleunen: geen denken aan. Eerst moet ik schrijven aan iedereen die ik achterlaat: Saint-Pol, Max, Henry; als ik op reis ga, krijgen mijn liefdes en vriendschappen altijd een merkwaardige intensiteit. Dat zul je ongetwijfeld aan mijn brieven zien, en ook hoe oneindig onmisbaar en nabij je me bent. Zondag, 10 uur, 25 april 1909 De laatste postlichting waar ik op had gerekend bestaat niet. Ik sluit snel af. Uitstekende hut onder aan de middentrap, waar ik alleen ben, met alles wat ik van mijn bagage bij de hand wilde hebben. Bargone gisteren niet ontmoet, Ytier zeer vriendelijk. Mijn liefste Mavone, ik neem je helemaal, helemaal mee Aan boord, 11 uur, 25 april 1909 Ja! er is toch nog een lichting en dit om je de laatste pennestreek en de laatste gedachte te geven van mijn nu afgesloten leven in Frankrijk. Aan jou, mijn allerliefste. Ik weet nu waartoe je allemaal in staat bent. Ik kan alles zelf. 2 Zie Noten bij de brieven op bladzijde 333.

5 Aan boord van de Sydney, dinsdag 27 april 1909 Ik heb er de afgelopen twee dagen mijn gemak van genomen, liefste Mavone. Voor de komende 30 dagen is alles geregeld, met inbegrip van wat me in de tussenhavens te doen staat. Ik hoef alleen maar van moment tot moment van het heden te genieten. Dankzij die vertrouwensman van Voisins dus naar wie ik jou ook zal verwijzen (en voor het geval ik het vergeet, hier is zijn naam: Dhr. Frédéric Boeuf, van Maison Ralli, 12 allée des Capucines), dankzij hem beschikte ik meteen over een uitstekende hut, die ik heb ingericht met alle bagage linnengoed, garderobe en boeken die ik nodig heb. Somber weer bij het vertrek uit Marseille, daarna milde zee en blauwe bries. Ik heb een dag lang geslapen, gegeten, gegaapt en me uitgerekt. Bijna tegen mijn wil, want ik was allang uitgerust. Vandaag is mijn leventje weer normaal en aangenaam, aangezien ik aan boord twee belangrijke dingen heb gevonden, een Chinese student en een schaakpartner. Vanochtend tegen 6 uur voeren we door de Straat van Messina, die me vier jaar geleden zo wit en fier was voorgekomen, maar waarvan de lijnen nu gebroken zijn, als een gesneuveld stuk speelgoed van Yvon. En daarna Reggio aan de overkant, al even ontwricht. De berg erachter bezit nog dezelfde diepte, zijn grillige golving is ongeschonden. Morgen zien we Kreta en dat is dan alles tot Port Said. Weinig te beleven aan boord. Niet veel passagiers, amper de helft van de eersteklasplaatsen. Veel koloniale infanterie. Een paar Indo-Chinese ambtenaren. Naïeve missionarissen, die ik nog niet heb aangesproken. Bepaald geen mondaine afvaart, de witte japonnen en sluiers zitten nog in de koffers. Maar qua comfort is alles uitstekend verzorgd, en de keuken voortreffelijk. Mijn Chinees is een student die naar Frankrijk was gekomen om onze taal te leren, en nu terugkeert om in Shanghai in de handel te gaan. Hij spreekt beide talen met een schrikbarende radheid van tong, en maakt voortdurend de meest halsbrekende gedachtesprongen. Elke ochtend voeren we fikse gesprekken. Het boek van Wells heb ik uit, ik stuur het je terug. Met de opmerking dat Wells zich als schrijver sterk ontwikkelt, of liever: dat hij als verteller vloeiender van toon is geworden, lichter. Ik vond het interessant om in elk verhaal de overgang te ontdekken van het domein van het gewone leven naar dat van het bovennatuurlijke; de overgang van het banale naar het wonder. Bedenk dat in een wereld waar alles wonderbaarlijk is, niets meer wonderbaarlijk zou zijn. Om het wonderlijke te ervaren is een schok nodig, een verschuiving van het alledaagse naar het onverwachte. Eén verhaal, Het toverhuis, heeft in dat opzicht overigens een bijzonder fraai verloop, in die zin dat de overgang er tegelijk heel abrupt is en toch zorgvuldig voorbereid bovendien is het perspectief van een kind, voor wie alle magie niet meer dan een spelletje is, er uitstekend getroffen. Ik heb veel nagedacht over de zaak Zeewater. Moet ik er spijt van hebben dat ik ben vertrokken zonder de hele boel mee te nemen? Tot nader order zal ik er Richard niets over zeggen. Het is duidelijk dat het een geweldig succes kan worden en dat het, tot nu toe, bepaald geen lichtzinnig project is. Het lijkt me ook duidelijk dat er veel van jou zal afhangen. De komende zes maanden zal mijn rol beperkt zijn tot het aandragen van informatie. De jouwe is veel wezenlijker. Ik weet niet wat ik je moet aanraden. Quinton lijkt me twee sterke eigenschappen te hebben: vertrouwen in zichzelf en in anderen, en eerlijkheid. Daar ontbreekt het ons ook niet aan. En wij zijn van hetzelfde slag als hij afgezien van zijn geniale creativiteit. Voor een koopman blijf ik op mijn hoede tot ik hem te slim af ben geweest. Met Quinton mag

6 ik hopen eerlijk en in stijl te kunnen onderhandelen. Doe je werk: een deel van ons succes ligt in jouw handen. Kijk naar wat er het afgelopen jaar is gebeurd, hoe de plannen als vanzelf ontstonden en uit elkaar voortvloeiden. Best mogelijk dat je bij je komst in februari behalve mijn hele Mavone (die nooit echt afwezig was) een concreet en al uitgewerkt project voor me meebrengt. Donderdag 29 april 1909 s Middags eet ik met een koloniaal echtpaar, luitenant Dauvergne en zijn vrouw. Hij een goedzak, zij een qua accent en gedachteleven nuffige Parijse; staat om twaalf uur op en werkt dan alle koffers van haar man uit haar hut om meer lucht te hebben. Haar eigen koffers blijven binnen. Ik heb de overste van de jonge maristen ontmoet; een schrandere broeder, goed geïnformeerd over China, hij keert terug naar Shanghai na daar tien jaar te hebben gewoond. En dat is alles. (Hij verzekerde me dat je in China veilig kunt reizen, als je maar beleefd bent.) Belangrijker is dat de oversteek tot nu toe heerlijk rustig verloopt: als lenteweer op de rede van Brest. En dat ik voor het eerst op zee de dagen niet heb geteld. Morgen tegen 4 uur komen we aan in Port Said. We zullen er 6 uur blijven liggen. Ruimschoots genoeg voor zo n groezelige publieke latrine. Ik zal er toch even aan land gaan. Anderzijds heb ik vernomen dat we in Colombo minstens 22 uur hebben. Mijn plan heb ik al getrokken: ik ga niet naar de toeristische Mount Lavinia en ook niet naar het overdadig bespoorde Kandy. Ik ga naar mijn oude boeddhistische school, zonder me er aan te dienen, en vandaar naar de tempel van Kelaniya, waar zich de grote liggende Boeddha bevindt die ik in mijn Enkele musea beschrijf, in die passage over de stilering van de Lotus die zo verweven is met onze verloving. En dan keer ik terug over de meren, naar het strand met de kokospalmen waar het eerste prozagedicht van Claudel over gaat: Je zult me heugen, Ceylon, je gebladerte en je vruchten... Natuurlijk drukt Claudel zijn stempel op deze reis. Ik laat me er niet door afschrikken. Ik heb altijd een soort springplank nodig, die ik vervolgens weer achterlaat: zoals Maeterlinck en Orfeus. Gisteren, bij Kreta, heb ik een opzet gemaakt van mijn eerste Exotisch proza. Ik weet niet of ik het je vanuit Port Said al kan sturen. Ik zie heel goed wat ik ermee wil, en hoezeer ik die vorm voor mezelf nodig heb. Kunstig bewerkte spiegels, zorgvuldig gedamasceerde spiegelingen van verschillende maar toch één geheel vormende beelden. Als het eerste, dat Catastrofen gaat heten, je bevalt, liefste Mavone, mag ik het dan aan je opdragen? Dat Proza, jouw brieven en mijn aantekeningen vormen op elk moment van de dag een mengeling van het beste dat ik in me heb. Soms zijn mijn brieven aan jou het uitgangspunt voor bepaalde vondsten; en je bent met mijn leven vervlochten. Ik heb nog geen code opgesteld, want jouw komst hangt minder af van de dienstregelingen dan van mijn volledige kennis van Zuid-China, waar ik momenteel een begin mee maak. Je krijgt een en ander wel uit Colombo. Schrijf me naar Shanghai. Het zou goed zijn als je nu al aan de hand van mijn brieven begon te noteren wat je allemaal moet meenemen, bijvoorbeeld een rieten ligstoel uit Marseille. Je vindt ze voor 10 of 12 frank in de straat die uitkomt op de laadkade van de Pakketvaart. Mijn allerliefste lieveling je blijft voortdurend bij me, rondom me, me liefhebbend en raadgevend, en samen met mij genietend van dit mooie en vruchtbare vertrek... Ik bemin je, helemaal, zoals jij bemind moet worden, Mavone Mijn eerste Proza is nog niet af. Ik zal het je pas kunnen sturen vanuit de volgende tussenhaven. Een laatste, eindeloos innige kus.

7 Port Said, 7 uur s ochtends, 30 april 1909 We zijn hier om 3 uur vanochtend aangekomen, liefste Mavone. Ik was opgestaan om het vasteland niet te missen. Ik heb het betreden in gezelschap van luitenant Dauvergne, als vrijgezel, want hij had zijn vrouw niet kunnen wekken. Ik heb hem ingewijd in de geneugten van Turkse koffie. Daarna zijn we naar de zonsopgang gaan kijken vanaf het uiteinde van de pier. En de zon kwam op, zoals gebruikelijk, maar fel en pralend, boven een paarlemoeren zee. Het is een mooie dag. Een heldere dag. Het schip vertrekt pas over een uur. Je kunt in Port Said straks zonder haast aan wal gaan, want alleen het straatbeeld is wel aardig, een slap aftreksel van Egypte en de Oriënt, maar een vermakelijk aftreksel voor wie uit Europa komt. Ik stuur voor Yvon wat Turks fruit mee, dat geleiachtige, hoestbalachtige en blubberige spul waar jij een hekel aan hebt, maar hij zal er dol op zijn. En mijn eigen, echte uitje bestaat eruit je nog eens speciaal te zeggen dat ik heel dicht bij je ben en dat je me enorm dierbaar bent

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

e-sample Richard N. Bolles

e-sample Richard N. Bolles e-sample Richard N. Bolles Een praktisch handboek voor werkzoekers en carrièreplanners Editie 2011/2012 Dit gratis e-sample bevat vier van de elf

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS

NILS ROEMEN & FANNY KOERTS NILS ROEMEN & FANNY KOERTS Hoe begin ik voor mezelf? emand tips voor een hotel in Parijs? l DE KRACHT VAN SOCIALE OVERWAARDE Hoe organiseer ik een spetterend evenement? NILS ROEMEN & FANNY KOERTS DE KRACHT

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry

De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry De Kleine Prins Antoine de Saint-Exupéry Hoofdstuk 1 Toen ik een jaar of zes was, zag ik op een keer een prachtige plaat in een boek over het oerwoud, dat 'Ware Verhalen' heette. Het stelde een boa constrictor

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Annejet van der Zijl. Ik wil een tuin in de wildernis maken

Annejet van der Zijl. Ik wil een tuin in de wildernis maken Annejet van der Zijl Ik wil een tuin in de wildernis maken 11 12 mei/juni 2010 BOEK INTERVIEW Tekst Marty Langeler Fotografie Tessa Posthuma de Boer Annejet van der Zijl Ze houdt van schrijven, puzzelen

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Mr Gwyn van Alessandro Baricco Nu ging het gebeuren! typische, sprookjesachtige Baricco- sfeer

Mr Gwyn van Alessandro Baricco Nu ging het gebeuren! typische, sprookjesachtige Baricco- sfeer Mr Gwyn van Alessandro Baricco Ik bedacht dat ik niet over Mr Gwyn kon beginnen zonder eerst te vertellen hoezeer mijn hele loopbaan als vertaler is verweven met Alessandro Baricco. Toen ik nadacht over

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie