MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi"

Transcriptie

1 KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT Bedienungsanleitung COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER Instructions MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO Istruzioni per l uso KOFFIE- EN CAPPUCCINOAPPARAAT Gebruiksaanwijzingen CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO Instrucciones para el uso MÁQUINA DE CAFÉ E CAPPUCCINO Instruções de utilização ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ ΚΑΙ CAPPUCCINO Οδηγίες χρήσης КОФЕМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ И КАПУЧЧИНО Инструкции по эксплуатации EKSPRES DO KAWY I KAWY CAPPUCCINO Instrukcja obsługi KAHVE VE CAPPUCC NO MAK NASI Kullanım talimatları EKV

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 VEILIGHEID...7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid...7 Gebruik conform de bestemming...7 Instructies voor het gebruik...7 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT...7 Beschrijving van het apparaat...7 Beschrijving van het melkreservoir en accessoires...8 Beschrijving van het controlepaneel...8 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN...8 Controle van het transport...8 Installatie van het apparaat...8 Aansluiting van het apparaat...8 AUTOMATISCHE VERLICHTING VAN HET KOPJESBLAD..8 INSTALLATIE EN INBOUW...9 EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT...11 Installatie van het filter...11 Vervanging van het filter...11 Verwijdering van het filter...11 INSCHAKELING EN VOORVERWARMING...11 Reiniging van het melkreservoir...15 WIJZIGING EN INSTELLING VAN DE MENUPARAMETERS...15 Instelling van de taal...15 Wijziging van de duur van de inschakeling...16 Instelling van de klok...16 Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling...16 Wijziging van de koffietemperatuur...16 Programmering van de hardheid van het water...16 Programmering van de koffie...16 Programmering van de cappuccino...16 Programmering van het water...16 Ontkalking...16 Terugkeer naar de fabrieksinstellingen (reset)...17 Statistieken...17 Geluidssignaal...17 Waterfilter...17 UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT...17 TECHNISCHE GEGEVENS...17 VUILVERWERKING...17 BERICHTEN OP HET DISPLAY...18 OPLOSSING VAN PROBLEMEN...19 RECEPTEN...20 KOFFIEZETTEN (MET KOFFIEBONEN)...12 WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE REGELING VAN DE MAALGRAAD...13 ZETTEN VAN ESPRESSOKOFFIE MET VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN BONEN)...13 AFGIFTE VAN WARM WATER...13 WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID WARM WATER...13 BEREIDING VAN CAPPUCCINO...13 WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE VOOR CAPPUCCINO...14 Wijzigen van de hoeveelheid melk...14 Wijzigen van de hoeveelheid koffie...14 REINIGING EN ONDERHOUD...14 Reiniging van het apparaat...14 Reiniging van de koffiedikbak...14 Reiniging van de druppelbak...14 Reiniging van het waterreservoir...14 Reiniging van de koffieuitlopen...14 Reiniging van de trechter voor voorgemalen koffie...14 Reiniging van de binnenkant van het apparaat...15 Reiniging van de zetgroep

3 INLEIDING Wij danken u voor uw voorkeur voor dit automatische apparaat voor koffie en cappuccino. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Neem er de tijd voor om deze instructies voor het gebruik te lezen. Zo vermijdt u dat er gevaren optreden of dat het apparaat beschadigd wordt. In deze handleiding gebruikte symbolen De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen worden. Fouten bij de inachtneming van de vermelde aanwijzingen kunnen elektrische schokken, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken. Gevaar! De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel wegens elektrische schokken met levensgevaar. Attentie! De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel of beschadiging van het apparaat. Gevaar Brandwonden! De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van brandwonden of verbrandingen. Nota Bene: Dit symbool duidt op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker. Letters tussen haakjes De letters tussen haakjes komen overeen met de legenda die in de Beschrijving van het apparaat staat (pag. 3). Problemen en reparaties Bij problemen moet men allereerst proberen deze op te lossen door de aanwijzingen te volgen die in de paragrafen Op het display weergegeven berichten en Oplossing van de problemen staan. Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn, of indien men meer opheldering nodig heeft, wordt aangeraden de klantenassistentie te raadplegen door het nummer te bellen dat op het blad Klantenassistentie staat. Als uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer dat op de garantie staat. Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitend te wenden tot de Technische Service. De adressen zijn vermeld op het garantiecertificaat dat bij het apparaat gevoegd is. VEILIGHEID Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid Attentie! Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het mag niet gebruikt worden in: ruimtes die gebruikt worden als keuken voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones. vakantieboerderijen hotels, motels en andere ontvangststructuren Gevaar! Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat het elektrische schokken genereert. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften: Raak het apparaat nooit aan met natte handen. Raak de stekker niet aan met natte handen. Controleer of het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, omdat alleen zo de stekker zonodig los getrokken kan worden. Probeer de defecten van het apparaat niet zelf te repareren. Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (A19), trek de stekker uit het stopcontact en wend u tot de Technische Service. In geval van beschadiging van de stekker of de voedingskabel mogen deze uitsluitend vervangen worden door de Technische Service, om ieder risico te voorkomen. Attentie! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, geëxpandeerd polystyrol) buiten het bereik van kinderen. Attentie! Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan mensen (of kinderen) met gereduceerde geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun persoonlijke veiligheid. Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet met het apparaat spelen. Gevaar Brandwonden! Dit apparaat produceert warm water en wanneer het in werking is kan waterdamp ontstaan. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters of hete damp te komen. Wanneer het elektrische huishoudapparaat gebruikt wordt, mogen de warme oppervlakken niet worden aangeraakt. Gebruik de knoppen of de handgrepen. Attentie! Houd u niet aan het koffiezetapparaat vast wanneer dit uit het meubel is getrokken. Plaats op dit elektrische huishoudapparaat geen voorwerpen die vloeistoffen of ontvlambaar of corroderend materiaal bevatten en gebruik de accessoirehouder voor de accessoires die nodig zijn voor het koffiezetten (het maatschepje bijvoorbeeld). Plaats op dit elektrische huishoudapparaat geen grote objecten die de beweging ervan kunnen belemmeren, of stabiele objecten. Attentie! Bereid nooit dranken, warm water of stoom wanneer het apparaat naar buiten getrokken is: wacht altijd tot het apparaat inactief is alvorens het naar buiten te trekken. Een uitzondering wordt gevormd door de instelling van koffiemaler: dit moet gebeuren met naar buiten getrokken apparaat (zie het hoofdstuk Instelling van de koffiemaler ). Nota Bene: gebruik uitsluitend originele of door de fabrikant aanbevolen accessoires en reserveonderdelen. Gebruik conform de bestemming Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen van dranken. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat. Dit apparaat kan geïnstalleerd worden op een inbouwoven indien deze oven een koelventilator op de achterzijde heeft (maximumvermogen van de oven 3kW). Instructies voor het gebruik Lees deze aanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat aan anderen overgedaan wordt, dient men ook de instructies voor het gebruik mee te leveren. de veronachtzaming van deze instructies kan een bron van letsel en/of schade aan het apparaat vormen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik. Nota Bene: Het apparaat heeft een koelventilator. Deze treedt in werking telkens wanneer koffie, stoom of warm water afgegeven wordt. Na enkele minuten gaat de ventilator automatisch uit. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT Beschrijving van het apparaat (pag. 3 - A ) A1. Kopjesblad A2. Servicedeurtje A3. Koffieleiding A4. Koffiedikbak 7

4 A5. Zetgroep A6. Leds A7. Controlepaneel A8. Mondstuk warm water en stoom A9. Waterreservoir A10. Koffieuitloop (verstelbaar in hoogte) A11. Druppelbak A12. Deksel van het koffiebonenreservoir A13. Koffiebonenreservoir A14. Regelknop maalgraad A15. Deksel van trechter voorgemalen koffie A16. Opbergvak maatschepje A17. Trechter voor inbrengen van voorgemalen koffie A18. Voedingskabel A19. ON/OFF hoofdschakelaar A20. Voorwerpenbakje A21. Toets inschakeling/stand-by Beschrijving van het melkreservoir en accessoires (pag. 3-B) B1. Schuifje melkopschuiming B2. Handgreep van het melkreservoir B3. Toets CLEAN B4. Opvoerleiding melk B5. Afgifteleiding opgeschuimde melk B6. Inrichting voor melkopschuiming B7. Warmwaterafgifte B8. Doseerschepje B9. Verzachtingsfilter (indien aanwezig) Beschrijving van het controlepaneel (pag. 3 - C) Nota Bene: Om de iconen te activeren volstaat een lichte aanraking. C1. Display: helpt de gebruiker bij het gebruik van het apparaat. C2. Icoon voor het zetten van één kopje koffie C3. Icoon voor het zetten van twee kopjes koffie C4. Icoon voor het kiezen van het gewenste type koffie (espresso, klein kopje, medium kopje, grote kop, mug) C5. Icoon spoelen: voert een korte spoeling uit om de zetgroep te verwarmen. C6. Icoon om warm water af te geven C7. Icoon om de smaak van de koffie te kiezen C8/C11 Iconen om de inhoud van het menu vooruit/achteruit langs te lopen en de diverse modaliteiten weer te geven C9. Icoon ESC om de geselecteerde modaliteit te verlaten C10. Icoon M om de instellingswijze van de menuparameters te activeren of te deactiveren C12. Icoon OK om de geselecteerde functie te bevestigen C13. Icoon om een cappuccino af te geven Attentie! Wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd, moeten de volgende veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden: De installatie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus volgens de heersende plaatselijke normen (zie par. Installatie en inbouw ). De verpakkingselementen (plastic zakjes, polyester, enz.) mogen niet binnen bereik van kinderen gelaten worden gezien het potentiële gevaar. Installeer het elektrische huishoudapparaat nooit in een ruimte waar de temperatuur de 0 C kan bereiken. Er wordt aangeraden om de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen volgens de instructies van Programmering van de waterhardheid. Aansluiting van het apparaat Gevaar! Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenkomt met de waarde die op het plaatje op de onderkant van het apparaat staat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat geïnstalleerd is volgens de regels van het vak, een minimumdebiet van 10A heeft en een efficiënt werkende aardverbinding. Bij onverenigbaarheid tussen stopcontact en stekker dient men het stopcontact door gekwalificeerd personeel te laten vervangen door een van het geschikte type. Voor de inachtneming van de richtlijnen op het gebied van de veiligheid dient tijdens de installatie een universele schakelaar met een minimumafstand van 3 mm tussen de contacten worden gebruikt. Gebruik geen stekkerdozen of verlengsnoeren. Om het elektrische huishoudapparaat op correcte wijze te gebruiken, dient men bij het eerste gebruik de gedetailleerde instructies van de volgende paragrafen op te volgen. Attentie! De afsluitvoorzieningen moeten opgenomen zijn in het voedingsnet dat voldoet aan de nationale installatienormen. AUTOMATISCHE VERLICHTING VAN HET KOPJESBLAD Bij inschakeling van het apparaat zullen de leds (A6) automatisch de uitlopen en het kopjesblad verlichten. De leds blijven branden tot het apparaat wordt uitgeschakeld. Tijdens de afgifte van koffie, stoom en warm water zal de koelventilator worden ingeschakeld. Is de functie eenmaal beëindigd, dan houdt het apparaat de koelventilator actief zodat condensvorming in het meubel vermeden wordt. Na enkele minuten gaat de ventilator automatisch uit. Nota Bene : Het apparaat verricht deze functie ook indien het uitgeschakeld wordt, via toets (A21) (afb. 1). Attentie! Kijk niet rechtstreeks in het licht of met gebruik van een optisch instrument. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Controle van het transport Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, de intacte staat van het apparaat en de aanwezigheid van alle accessoires. Gebruik het apparaat niet indien duidelijke schade wordt waargenomen. Wendt u zich dan tot de Technische Service. Installatie van het apparaat 8

5 372 mm 455 mm INSTALLATIE EN INBOUW Controleer de minimumafmetingen die nodig zijn voor de correcte installatie van het elektrische huishoudapparaat. Het koffiezetapparaat moet in een kolom geïnstalleerd worden en deze kolom moet stevig, met in de handel verkrijgbare beugels aan de wand bevestigd worden. 21 mm Attentie: Belangrijk: iedere ingreep in het kader van installatie of onderhoud moet plaatsvinden terwijl het apparaat van het elektrische net afgesloten is. De keukenmeubels die in rechtstreeks contact met het apparaat komen, moeten hittebestendig zijn (min. 65 C). Voor een correcte ventilatie moet op de achterkant van het meubel een opening gelaten worden (zie de afmetingen in de afbeelding). 15 mm 595 mm 528 mm 361 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 560 mm mm 45 mm 550 mm Min 45 mm 850 mm 45 mm 45 mm 200 cm cm 2 9

6 x 16 x 2 x 4 Plaats de geleiders op de zijoppervlakken van het meubel, zoals de afbeelding toont. Bevestig de geleiders met de bijgeleverde schroeven en trek deze vervolgens volledig los. Indien het koffiezetapparaat boven een Verwarmingsplaat voor levensmiddelen geïnstalleerd wordt, moet het bovenoppervlak hiervan als referentie voor de plaatsing van de geleiders worden gebruikt. In dat geval zal het steunoppervlak niet aanwezig zijn. Plaats het elektrische huishoudapparaat op de geleiders en controleer of de pennen goed in de zittingen gestoken zijn wanneer het apparaat met de bijgeleverde schroeven wordt vastgezet. x 1 x mm approx. 350mm Bevestig de voedingskabel met de speciale clip om te voorkomen dat de kabel bij het naar buiten trekken of terugplaatsen van het apparaat verdraaid wordt. De voedingskabel moet lang genoeg zijn om het mogelijk te maken het apparaat uit het meubel te trekken tijdens het vullen van het koffiebonenreservoir. Een aardverbinding is wettelijk verplicht. De elektrische aansluiting moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus volgens de instructies van de fabrikant en de heersende plaatselijke normen. Het elektrische stopcontact moet bereikbaar zijn. Bij correcties van de uitlijning van het apparaat dient men de bijgeleverde afstandhouders onder of naast de ondersteuning aan te brengen. 10

7 EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd met gebruik van koffie zodat het heel gewoon is nog wat koffiesporen in de koffiemaler aan te treffen. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is. Er wordt aangeraden om de waterhardheid zo snel mogelijk in te stellen volgens de procedure die beschreven wordt in de paragraaf Programmering van de waterhardheid. 1. Sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aan en druk op de ON/OFF hoofdschakelaar (A19). 2. Stel de gewenste taal in. Gebruik voor de instelling van de taal de iconen (C8 en C11) tot de gewenste taal geselecteerd wordt (afb. 2). Wanneer het display het volgende bericht toont: DRUK OP OK VOOR NEDERLANDS, dient men de icoon OK (C12) (afb. 3) minstens 3 seconden ingedrukt te houden tot het volgende bericht verschijnt: NEDERLANDS INGESTELD. Indien een niet gewenste taal geselecteerd wordt, dient men de aanwijzingen te volgen die in de paragraaf Instelling van de taal staan. Is uw taal niet aanwezig, selecteert u dan één van de talen die op het display getoond worden. In de instructies wordt Engels als referentietaal gebruikt. Volg nu de aanwijzingen op die op het display verschijnen: 3. Na 5 seconden toont het apparaat: VUL TANK : trek het waterreservoir naar buiten (afb. 4) om het te vullen. Spoel het en vul het met vers water zonder de MAX-lijn te overschrijden. Plaats het reservoir terug en duw het volledig vast. 4. Zet een kop onder de uitloop van het warme water (afb. 3). (Indien de wateruitloop niet geplaatst is, toont het apparaat het bericht PLAATS WATERPIJPJE. Koppel dit vast zoals afbeelding 4 toont. Nu wordt het volgende bericht getoond: HEET WATER DRUK OK. Druk op de icoon OK (C12) (afb. 3) en na enkele seconden zal een beetje water uit het pijpje komen. (het naar buiten komen van het water wordt automatisch onderbroken). 5. Het apparaat toont: UITZETTEN... WACHT A.U.B. en wordt uitgeschakeld. 6. Trek het elektrische huishoudapparaat naar buiten met gebruik van de daarvoor bestemde handgrepen (afb. 7); open het deksel en vul het reservoir met koffiebonen. Sluit het deksel en duw het elektrische huishoudapparaat naar binnen. Nu is het apparaat klaar voor het normale gebruik. Attentie! Doe nooit voorgemalen koffie, gevriesdroogde koffie, gekarameliseerde bonen of objecten in het apparaat omdat het dan beschadigd kan raken. Nota Bene: Bij het eerste gebruik dient men 4-5 kopjes koffie en 4-5 kopjes cappuccino te zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat zal geven. Nota Bene: Bij iedere inschakeling met de ON/OFF hoofdschakelaar (A19) zal het elektrische huishoudapparaat een AUTODIAGNOSE functie starten om vervolgens uitgeschakeld te worden. Om het opnieuw in te schakelen dient men op de toets inschakeling/stand-by (A21) (afb. 1) te drukken. Installatie van het filter Enkele modellen hebben een verzachtingsfilter bijgeleverd dat bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit van het gebruikte water en dat gelijktijdig een langere levensduur van het apparaat garandeert. Handel als volgt om het te installeren: 1. Verwijder het filter (B9) uit de verpakking. 2. Verschuif de datumaanduiding (zie afb. 30) tot de gebruiksmaanden getoond worden. Nota Bene: Het filter heeft een duur van twee maanden wanneer het apparaat gewoon gebruikt wordt. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, dan duurt het filter maximaal 3 weken. 3. Vul het reservoir met een beetje water tot het peil bereikt wordt dat de afbeelding toont: 4. Plaats het filter in het waterreservoir en druk erop tot het de bodem van het reservoir raakt (zie afb. 30). 5. Vul het reservoir, plaats het in het apparaat en breng de warmwater uitloop aan (B7) (afb. 5). 6. Plaats een bakje onder de uitloop (afb. 6) (inhoud: min. 100ml). Nota Bene: zodra het filter geïnstalleerd wordt, moet de aanwezigheid ervan als volgt aan het apparaat kenbaar worden gemaakt: 7. Druk op icoon M (C10) (afb. 15) om het menu binnen te gaan. 8. Druk op de iconen (C8 en C11) tot de tekst INSTALLEER FILTER verschijnt. 9. Druk op de icoon OK (C12). 10. Het display toont de tekst INSTALLEER FILTER BEVESTIGEN A.U.B Druk op de icoon OK (C12) om de selectie te bevestigen (of op ESC (B9) om deze te annuleren): het display toont HEET WATER DRUK OK. 12. Druk op de icoon OK (C12): het apparaat begint warm water af te geven en het display toont WACHT A.U.B.. Is de afgifte klaar, dan keert het apparaat automatisch terug naar de weergave van de ingestelde basismodaliteiten. Nota Bene: het apparaat kan verzoeken om de handeling meer malen te herhalen, tot de lucht volledig uit het hydraulische circuit verwijderd is. Vervanging van het filter ( Reset waterfilter ) Wanneer het display VERVANG FILTER toont, of wanneer twee maanden verstreken zijn (zie de datumaanduiding) moet het filter als volgt worden vervangen: 1. Trek het uitgeputte filter naar buiten. 2. Verwijder het nieuwe filter uit de verpakking. 3. Verschuif de datumaanduiding (zie afb. 30) tot de gebruiksmaanden getoond worden (het filter heeft een duur van twee maanden). 4. Plaats het filter in het waterreservoir en druk erop tot het de bodem van het reservoir raakt (zie afb. 30). 5. Vul het reservoir, plaats het in het apparaat en breng de warmwater uitloop aan (B7) (afb. 5). 6. Plaats onder de uitloop een bakje (inhoud: min. 100ml). 7. Druk op icoon M (C10) om het menu binnen te gaan. 8. Druk op de iconen (C8 en C11) tot de tekst RESET FILTER verschijnt. 9. Druk op de icoon OK (C12). 10. Het display toont de tekst RESET FILTER BEVESTIGEN A.U.B Druk op de icoon OK (C12) om de selectie te bevestigen (of op ESC (C9) om deze te annuleren). Het display toont HEET WATER DRUK OK. 12. Druk op de icoon OK (C12): het apparaat begint warm water af te geven en het display toont WACHT A.U.B.... Is de afgifte klaar, dan keert het apparaat automatisch terug naar de weergave van de ingestelde basismodaliteiten. Verwijdering van het filter Om het apparaat zonder filter te gebruiken, moet dit worden verwijderd en moet de verwijdering aan het apparaat kenbaar gemaakt worden. Handel als volgt: 1. Druk op icoon M (C10) om het menu binnen te gaan. 2. Druk op de iconen (C8 en C11) tot de tekst INSTALLEER FILTER* verschijnt. 3. Druk op de icoon OK (C12). Het display toont de tekst INSTALLEER FIL- TER* BEVESTIGEN A.U.B.. 4. Druk op icoon M (C10) om de installatie ongedaan te maken. 5. Op het display verschijnt INSTALLEER FILTER. 6. Druk op de icoon M (C10) of op de icoon ESC (B9) om het menu te verlaten. Het apparaat keert automatisch terug naar de weergave van de ingestelde basismodaliteiten. Nota Bene: gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen filters. Het gebruik van ongeschikte filters kan het apparaat schade berokkenen. 11

8 INSCHAKELING EN VOORVERWARMING Telkens wanneer het apparaat ingeschakeld wordt, wordt automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Het apparaat is alleen na de uitvoering van deze cyclus gereed voor gebruik. Gevaar Brandwonden! Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de zetgroep komen. Druk, om het apparaat in te schakelen, op de toets inschakeling/stand-by (A21) (afb. 1): op het display verschijnt de melding: VERWARMEN... WACHT A.U.B.. Zodra de opwarming is voltooid, toont het apparaat een ander bericht: SPOELEN. Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display het bericht KOPJE MEDIUM NORMAAL verschijnt. Indien na circa 2 minuten op geen enkele icoon gedrukt wordt, verschijnt de tijd (indien ingesteld) op het display (zie de paragraaf Instelling van de klok ). Is de tijd niet ingesteld, dan toont het apparaat de laatst ingestelde functies. Door op ongeacht welke icoon te drukken, verschijnt opnieuw het bericht KOPJE MEDIUM NORMAAL. Het apparaat is opnieuw klaar om koffie te zetten. KOFFIEZETTEN (MET KOFFIEBONEN) 1. Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van koffie met een gewoon aroma. Het is mogelijk om het apparaat te verzoeken koffie te zetten met een extra milde, milde, gewone, sterke of extra sterke smaak te zetten, met de optie van voorgemalen koffie. Druk om de gewenste smaak te kiezen meer keren op de icoon (C7) (afb. 8): de gewenste smaak van de koffie wordt op het display getoond. 2. Zet 1 kopje onder de koffieuitloop indien met 1 kopje koffie wenst, of 2 kopjes indien men er 2 wenst (afb. 9). Voor het maken van de beste crème moet men de koffieuitloop de kopjes zo dicht mogelijk laten naderen, door hem omlaag te plaatsen (afb. 10). 3. Druk op icoon (C4) (afb. 11) om het gewenste type koffie te selecteren: espresso, klein kopje, medium kopje, grote kop, mug. Druk op de icoon (C2) (afb. 12) voor het zetten van één kopje, druk op de icoon (C3) (afb. 13) voor het zetten van 2 kopjes. Indien men de hoeveelheid koffie wenst te wijzigen die automatisch in het kopje afgegeven wordt, dient men te handelen zoals in het volgende hoofdstuk beschreven wordt. Op dit punt maalt het apparaat de bonen en geeft de koffie af in het kopje. Is de van tevoren ingestelde hoeveelheid koffie bereikt, dan stopt het apparaat de afgifte automatisch en stoot de uitgeputte koffietablet uit in de koffiedikbak. 4. Na enkele seconden is het apparaat opnieuw gereed voor gebruik. 5. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets inschakeling/standby (A21) (afb. 1): (voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, voert het automatisch een spoeling uit: pas op dat u zich niet brandt). NOTA 1: komt de koffie druppelsgewijs naar buiten of niet volledig, zie dan het hoofdstuk Instelling van de koffiemaler. NOTA 2: komt de koffie te snel naar buiten en is de crème niet naar wens, zie dan het hoofdstuk Instelling van de koffiemaler. NOTA 3: tips voor warmere koffie: Indien het apparaat net ingeschakeld is en men om een klein kopje koffie vraagt (minder dan 60 cc), gebruik dan het warme spoelwater om het kopje voor te verwarmen. Indien echter na het zetten van de laatste koffie meer dan 2/3 minuten verstreken zijn, dan moet de zetgroep voorverwarmd worden alvorens opnieuw koffie te zetten, door op de icoon (C5) te drukken. Laat het water vervolgens in de druppelbak eronder weglopen of gebruik dit water om het kopje te vullen (en vervolgens te legen) dat men later voor de koffie gebruikt, zodat het voorverwarmd wordt. Gebruik geen al te dikke kopjes want deze absorberen te veel warmte, tenzij ze voorverwarmd zijn. Gebruik van tevoren verwarmde kopjes door ze met warm water te spoelen. NOTA 4: terwijl het apparaat koffie zet, kan de afgifte op ieder gewenst moment worden gestopt door op de icoon (C2) of op de eerder geselecteerde icoon (C3) te drukken. NOTA 5: zodra de afgifte beëindigd is en men de hoeveelheid koffie in het kopje wenst te vergroten, volstaat het om binnen 3 seconden na de afgifte op de eerder geselecteerde icoon te drukken. NOTA 6: wanneer het display het volgende bericht toont: VUL TANK is het nodig het waterreservoir te vullen anders kan het apparaat geen koffie afgeven. (het is gewoon dat er nog wat water in het reservoir zit wanneer het bericht getoond wordt). NOTA 7: het apparaat toont na 14 afzonderlijke (of 7 dubbele) kopjes koffie het bericht: LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR. Om de reiniging uit te voeren, het servicedeurtje op de voorzijde openen door aan de uitloop (afb. 16) te trekken. Trek vervolgens de druppelbak (afb. 17) los, leeg het en reinig het. Wanneer de reiniging uitgevoerd wordt, de druppelbak altijd volledig naar buiten trekken. Attentie! Bij het naar buiten trekken van de druppelbak is het VER- PLICHT om ook altijd de koffiedikbak te legen. Gebeurt dit niet, dan kan het gebeuren dat het apparaat verstopt raakt. NOTA 8: wanneer het apparaat koffie aan het zetten is, mag het waterreservoir nooit naar buiten worden getrokken. Gebeurt dit, dan kan het apparaat geen koffie meer zetten en toont het bericht: TE FIJN VOORGEMALEN REGEL KOFFIEMALER afgewisseld met PLAATS WA- TERPIJPJE EN DRUK OK. Om het apparaat te herstarten moet het waterpijpje worden aangebracht, indien dat niet het geval was (afb. 5). Druk op de icoon OK (C12) en laat het water enkele seconden weglopen. Nota Bene: het apparaat kan verzoeken om de handeling meer malen te herhalen, tot de lucht volledig uit het hydraulische circuit verwijderd is. Nota Bene: indien de hiervoor beschreven handeling niet correct wordt uitgevoerd, of indien het apparaat wordt uitgeschakeld, dan kan het display terugkeren naar de weergave van de ingestelde basismodaliteiten ofschoon het probleem in werkelijkheid niet verholpen is. WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE Het apparaat is reeds in de fabriek ingesteld voor automatische afgifte van de volgende hoeveelheden koffie: espresso klein kopje medium kopje grote kop mug Handel als volgt om de hoeveelheden te wijzigen: Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan (afb. 15). Druk op de iconen (C8) en (C11) (afb. 2) tot het bericht KOFFIE- PROGRAMMA wordt getoond. Druk op de icoon OK (C12). Het display toont het bericht: ESPRES- SOKOFFIE PROGRAMMA. Selecteer de type koffie die u wenst te wijzigen door op de iconen (C8) en (C11) te drukken. Druk op de icoon OK (C12) om het type koffie dat men wenst te wijzigen te bevestigen. Gebruik de iconen (C8) en (C11) om de gewenste hoeveelheid koffie te wijzigen. De balk toont de geselecteerde hoeveelheid koffie. 12

9 Druk opnieuw op de icoon OK (C12) om te bevestigen (of op de icoon ESC (C9) (afb. 18) om de handeling te annuleren). Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheden en gereed voor het gebruik. REGELING VAN DE MAALGRAAD De koffiemolen moet niet ingesteld worden, tenminste niet aan het begin, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld is voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte. Indien men na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte te snel of te langzaam (druppelsgewijs) plaatsvindt, kan een correctie uitgevoerd worden met de regelknop van de maalgraad (afb. 14). Attentie! De regelknop mag alleen gedraaid worden wanneer de koffiemaler in werking is. Voor een langzamer afgifte van de koffie en de verbetering van de crème, moet de knop één klik tegen de wijzers van de klok in gedraaid worden (= fijner gemalen koffie). Voor een snellere afgifte van de koffie (niet druppelsgewijs) moet de knop één klik met de wijzers van de klok mee gedraaid worden (= grover gemalen koffie). water naar buiten lopen). Druk op de icoon (C6) of op de icoon ESC (C9) om de afgifte te onderbreken. Het apparaat onderbreekt de afgifte wanneer de van tevoren ingestelde hoeveelheid bereikt is. WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID WARM WATER Het apparaat is reeds in de fabriek ingesteld voor automatische afgifte van circa 150 ml heet water. Om deze hoeveelheden te wijzigen, dient men als volgt te handelen: Plaats een bakje onder de wateruitloop (afb. 6). Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan (afb. 15). Druk op de iconen (C8) en (C11) (afb. 2) tot het bericht HEETWA- TERPROGRAMMA wordt getoond. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Selecteer de gewenste hoeveelheid water door op de iconen (C8) en (C11) te drukken. De balk toont de geselecteerde hoeveelheid water. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen (of op de icoon ESC (C9) (afb. 18) om de handeling te annuleren). Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe hoeveelheden en gereed voor het gebruik. ZETTEN VAN ESPRESSOKOFFIE MET VOORGEMALEN KOFFIE (IN PLAATS VAN BONEN) Druk meer keren op de icoon (C7) (afb. 20) tot de functie van voorgemalen koffie wordt geselecteerd. Trek het apparaat naar buiten en gebruik daarvoor de betreffende handgrepen (afb. 7). Til het dekseltje in het midden op, doe een maatschepje voorgemalen koffie in de trechter (afb. 19), duw het apparaat opnieuw naar binnen en handel zoals beschreven wordt in het hoofdstuk Koffiezetten (met gebruik van koffiebonen). NB: Het is mogelijk om één kopje per keer te zetten, door één keer op de icoon (C2) te drukken. Indien men na de werking met voorgemalen koffie het apparaat opnieuw met koffiebonen wenst te gebruiken, dient men de functie voor voorgemalen koffie te deactiveren door opnieuw op de toets (C7) te drukken waarna de koffiemaler weer ingeschakeld wordt voor de werking. NOTA 1: doe nooit voorgemalen koffie in het apparaat wanneer dit uitgeschakeld is, om te voorkomen dat het binnenin het apparaat terechtkomt. NOTA 2: doe nooit meer dan 1 maatschepje in het apparaat anders kan het geen koffie zetten en zal de voorgemalen koffie binnenin het apparaat terecht komen en het vervuilen of zal een druppelsgewijze afgifte plaatsvinden. NOTA 3: gebruik alleen het bijgeleverde maatschepje. NOTA 4: doe alleen voorgemalen koffie voor espressoapparaten in de trechter: doe nooit koffiebonen, gevriesdroogde koffie of ander materiaal in het apparaat omdat het dan beschadigd kan raken. NOTA 5: Indien men meer dan één maatschepje voorgemalen koffie in de trechter doet en deze verstopt raakt, gebruik dan een mes om de koffie te laten zakken (afb. 21). Verwijder en reinig daarna de zetgroep en het apparaat zoals beschreven wordt in het hoofdstuk Reiniging van de zetgroep. AFGIFTE VAN WARM WATER Controleer altijd of het apparaat gereed is voor het gebruik. Controleer of het waterpijpje aan het mondstuk gekoppeld is (afb 5). Plaats een bakje onder de uitloop (afb. 6). Druk op de icoon (C6) (fig. 20). Het display toont het bericht HEET WATER DRUK OK. Druk op de icoon OK (C12) waarna warm water naar buiten komt en de bak gevuld wordt (laat niet langer dan 2 minuten achter elkaar warm 13 BEREIDING VAN DE CAPPUCCINO Nota Bene: De hoeveelheid koffie die men wenst te gebruiken voor het bereiden van de cappuccino moet ingesteld worden in de functie van het menu Programm. Cappuccino. Selecteer de koffiesmaak die u wenst te gebruiken voor het bereiden van de cappuccino door op de icoon (C7) te drukken (afb. 20). Neem het deksel van het melkreservoir weg. Vul het reservoir met circa 100 gram melk voor iedere cappuccino die u wenst te bereiden (afb. 23). Overschrijd niet het MAX-peil (van ongeveer 750ml) dat op het reservoir aangegeven staat. Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk bij koelkasttemperatuur (circa 5 C). Let op dat het opvoerpijpje goed in het rubbertje geplaatst is (afb. 24). Plaats het deksel terug op het melkreservoir. Breng de schuif voor het opschuimen van de melk (B1) in positie tussen de teksten CAPPUCCINO en CAFFELATTE op het deksel van het melkreservoir. Het is mogelijk om de kwaliteit van het schuim te regelen: door de regelaar een beetje naar de tekst CAFFELATTE te verplaatsen, wordt compacter schuim verkregen. Door de regelaar een beetje naar de tekst CAPPUCCINO verplaatsen, wordt minder dik schuim verkregen. schuifje GEEN schuim Compacter schuim Minder dichte schuim Verwijder het warmwaterpijpje en haak het melkreservoir aan het mondstuk (afb. 25). Buig de afgifteleiding van de melk zoals afb. 26 toont en zet een voldoende grote kop onder de openingen van de koffieuitloop en onder de afgifteleiding van de melk. Druk op de icoon (C13). Het apparaat toont: CAPPUCCINO... en na enkele seconden komt de opgeschuimde melk uit de afgifteleiding van de melk en vult de kop eronder. (het naar buiten komen van de melk wordt automatisch onderbroken). Het apparaat geeft koffie af.

10 Nu is de cappuccino klaar: voeg naar goeddunken suiker toe en bestrooi het schuim naar wens met een beetje cacaopoeder. NOTA 1: tijdens de bereiding van de cappuccino kan het naar buiten komen van de opgeschuimde melk of van de koffie onderbroken worden door op de icoon (C13) te drukken. NOTA 2: indien het reservoir tijdens de afgifte van de opgeschuimde melk geheel leeg raakt, moet het losgekoppeld worden en dient men melk toe te voegen. Koppel het weer vast en druk op de icoon (C13) om opnieuw om de bereiding van een cappuccino te vragen. NOTA 3: ter garantie van de volledige reinheid en hygiëne van de schuiminrichting dient men, nadat de bereiding van de cappuccino s klaar is, de binnenleidingen van het deksel van het melkreservoir te reinigen. Op het display knippert het bericht DRUK CLEAN! : Zet een bak onder de afgifteleiding van de melk (afb. 26). Druk op het deksel op de knop CLEAN (B3) en houd deze minstens 8 seconden ingedrukt (afb. 26) om de reinigingsfunctie te starten. Het display toont het bericht REINIGING IN WERKING. Is de reiniging klaar, koppel het melkreservoir dan los en zet het in de koelkast. Het is niet raadzaam de melk langer dan 15 minuten buiten de koelkast te laten. NOTA 4: indien men de hoeveelheid koffie of geschuimde melk wenst te wijzigen die automatisch in het kopje afgegeven wordt, dient men te handelen zoals in het hoofdstuk Wijziging van de hoeveelheid melk en koffie voor cappuccino beschreven wordt. WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE VOOR CAPPUCCINO Het apparaat is in de fabriek reeds ingesteld voor de afgifte van een standaardcappuccino. Om deze hoeveelheden te wijzigen, dient men als volgt te handelen: Wijzigen van de hoeveelheid melk Vul het melkreservoir met melk tot het maximumpeil dat op het reservoir aangeduid wordt; Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan (afb. 15). Druk op de iconen (C8) en (C11) (afb. 2) tot het bericht CAPPUCCI- NOPROGRAMM. verschijnt. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Het display toont MEL- KPROGRAMM.. Druk opnieuw op de icoon OK (C12). Selecteer de gewenste hoeveelheid melk door op de iconen (C8) en (C11) te drukken. De balk toont de geselecteerde hoeveelheid melk. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen (of op de icoon ESC (C9) (afb. 18) om de handeling te annuleren). Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Wijzigen van de hoeveelheid koffie Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan (afb. 15). Druk op de iconen (C8) en (C11) (afb. 2) tot het bericht CAPPUCCI- NOPROGRAMM. verschijnt. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen en druk vervolgens op de iconen (C8) en (C11) (afb. 2) tot het bericht KOFFIE VOOR CAP- PUCCINO geselecteerd wordt. Druk opnieuw op de icoon OK (C12). Selecteer de gewenste hoeveelheid koffie door op de iconen (C8) en (C11) te drukken. De balk toont de geselecteerde hoeveelheid koffie. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen (of op de icoon ESC (C9) (afb. 18) om de handeling te annuleren). Druk op de icoon ESC (B9) om het menu te verlaten. REINIGING EN ONDERHOUD Gevaar! Voordat reinigingswerkzaamheden van ongeacht welke aard plaatsvinden, moet het apparaat uitgeschakeld worden door op de ON/OFF schakelaar (A19) te drukken en moet het afgesloten worden van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen. Een vochtige, zachte doek is voldoende. GEEN enkel component van het apparaat mag OOIT in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het melkreservoir. Reiniging van het apparaat De volgende delen van het apparaat moeten periodiek gereinigd worden: Koffiedikbak (A4). Druppelbak (A11). Waterreservoir (A9). Tuiten van de koffieuitloop (A10). Trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie (A17). De binnenkant van het apparaat, toegankelijk nadat het servicedeurtje geopend is (A2). De zetgroep (A5). Reiniging van de koffiedikbak Wanneer het display de volgende tekst toont: LEEG KOFFIEDIKRESER- VOIR, moet dit geleegd en gereinigd worden. Zolang het koffiedikbakje niet gereinigd wordt, blijft het bericht zichtbaar op het display en kan het apparaat geen koffie bereiden. Om de reiniging uit te voeren: Open het servicedeurtje (A2) op de voorzijde (afb. 16), trek de druppelbak los (A11) (afb. 17), leeg het en reinig het. Leeg en reinig het koffiedikbakje zorgvuldig en verwijder alle resten die op de bodem kunnen achterblijven. Attentie! Bij het naar buiten trekken van de druppelbak is het verplicht om altijd ook de koffiedikbak te legen ook al is deze maar weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van meer kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en de machine zo verstopt raakt. Reiniging van de druppelbak Attentie! Indien de druppelbak niet regelmatig geleegd wordt, kan het water over de rand stromen en in of naast het apparaat terechtkomen. Het apparaat en het meubel kunnen dan beschadigd raken. De druppelbak heeft een (rode) drijvende aanwijzer van het waterpeil (afb. 28). Voordat deze aanwijzer uit de kopjesplaat naar buiten begint te steken, moet het bakje geleegd en gereinigd worden. Om het bakje te verwijderen: 1. Open het servicedeurtje (A2) (afb. 16). 2. Verwijder de druppelbak (A11) en de koffiedikbak (A4) (afb. 17). 3. Leeg de druppelbak en de koffiedikbak en was ze. 4. Plaats de druppelbak compleet met koffiedikbak terug. 5. Sluit het servicedeurtje. Reiniging van het waterreservoir 1. Reinig het waterreservoir (A9) regelmatig (circa één keer per maand) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel. 2. Spoel het waterreservoir zorgvuldig na het gereinigd te hebben om alle resten reinigingsmiddel weg te nemen. Reiniging van de koffieuitlopen 1. Reinig de spuitmonden van de koffiegroep (A10) regelmatig met een sponsje of een doek (afb. 29). 2. Controleer regelmatig of de gaten van de koffieafgiftegroep niet verstopt zijn. Verwijder zonodig de aangekoekte koffie met een tandenstoker (afb. 27). Reiniging van de trechter voor het invoeren van voorgemalen koffie Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de trechter voor de invoering van de voorgemalen koffie (A17) niet verstopt is. Verwijder 14

11 zonodig de aangekoekte koffie met een mes (afb. 21). Reiniging van de binnenkant van het apparaat 1. Controleer regelmatig (circa één keer per week) of de binnenkant van het apparaat niet vuil is. Verwijder de koffieaanslag zonodig met een mes en een spons. 2. Zuig alle resten op met een stofzuiger (afb. 31). Reiniging van de zetgroep De zetgroep (A5) moet minstens eens per maand gereinigd worden. Attentie! De zetgroep (A5) mag niet naar buiten getrokken worden wanneer het apparaat ingeschakeld is. Probeer de zetgroep niet met kracht te verwijderen omdat het apparaat zo beschadigd kan raken. 1. Controleer of het apparaat de uitschakeling correct uitgevoerd heeft (zie Uitschakeling ). 2. Open het servicedeurtje (A2) (afb. 16). 3. Verwijder de druppelbak (A11) en de koffiedikbak (afb. 17). 4. Druk de twee rode ontgrendeltoetsen naar binnen en trek op hetzelfde moment de zetgroep naar buiten (afb. 32). Attentie! Reinig de zetgroep zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen omdat de binnenkant van de zuiger met een smeermiddel behandeld is dat door het reinigingsmiddel zou worden weggenomen. Hierdoor kleeft de zetgroep vast en wordt onbruikbaar. 5. Dompel de zetgroep circa 5 minuten in water en spoel de groep vervolgens af onder de kraan. 6. Plaats de zetgroep (A5) na de reiniging terug door hem in de houder omlaag op de pen te plaatsen. Houder Pen Druk vervolgens op de tekst PUSH tot de klik van de aankoppeling gehoord wordt. Nota Bene! Is het moeilijk om de zetgroep terug te plaatsen, dan dient men hem (voordat hij teruggeplaatst wordt) op de juiste grootte te brengen door met kracht gelijktijdig op zowel de onderkant als de bovenkant te drukken, zoals de afbeelding toont. 7. Is de zetgroep eenmaal teruggeplaatst, controleer dan of de twee rode toetsen naar buiten gesprongen zijn. 8. Plaats opnieuw de druppelbak (A11) compleet met koffiedikbak. 9. Sluit het servicedeurtje (A2). Reiniging van het melkreservoir Attentie! Reinig altijd de binnenleidingen van het melkreservoir (B) nadat de melk bereid is. Bevat het reservoir nog melk, laat deze dan niet lange tijd buiten de koelkast. Reinig het reservoir na iedere melkbereiding zoals beschreven wordt bij nota 3 van het hoofdstuk Bereiding van de cappuccino. Alle componenten kunnen in de vaatwasser gewassen worden en moeten daarvoor in het bovenste rek van de vaatwasser geplaatst worden. 1. Draai het deksel van het melkreservoir rechtsom en trek het los. 2. Trek het afgiftepijpje en het opvoerbuisje los. Afgifteleiding Opvoerbuisje 3. Trek het schuifje los in buitenwaartse richting. 4. Was alle componenten zorgvuldig met warm water en een mild reinigingsmiddel. Let bijzonder goed op dat geen melkresidu achter blijft op de binnenkant van de gaten en op de leiding op de dunne punt van de schuif. 5. Controleer ook of het opvoerbuisje en het afgiftepijpje niet verstopt worden door melkresidu. 6. Monteer opnieuw het schuifje, het afgiftepijpje en het opvoerbuisje. 7. Plaats het deksel van het melkreservoir terug. Leidinkje Schuifje WIJZIGING EN INSTELLING VAN DE MENUPARAMETERS Wanneer het apparaat gereed is voor het gebruik kan men vanuit de menu s met de volgende parameters of functies werken: Kies taal Uitschakeltijd Stel klok in Tijdstip inschakeling Auto-inschakeling Temperatuur Waterhardheid Koffieprogramm. Cappuccinoprogramm. Waterprogramm. Ontkalking Fabriekswaarden Statistieken Installeer filter Reset filter Geluidssignaal Instelling van de taal Handel als volgt indien men de taal op het display wenst te wijzigen: Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan. Op het display verschijnt KIES TAAL. Druk op de icoon OK (C12). Druk op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat de gewenste taal toont. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten Gat Gat 15

12 Nota Bene! Indien men per ongeluk een niet gewenste taal selecteert, kan men rechtstreeks het menu binnengaan om deze parameter te wijzigen: Houdt de icoon M (C10) minstens 7 seconden ingedrukt tot het apparaat de verschillende talen weergeeft. Kies de gewenste taal door te handelen zoals wordt beschreven in de paragraaf Eerste inwerkingstelling van het apparaat. Wijziging van de duur van de inschakeling Het apparaat is reeds in de fabriek ingesteld om 30 minuten na het laatste gebruik automatisch te worden uitgeschakeld. Handel als volgt om dit tijdsinterval (max. 120 min.) te wijzigen: Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) (afb. 2) tot het apparaat het bericht UITSCHAKELTIJD toont. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Druk op de iconen (C8) en (C11) om te bepalen na hoeveel tijd het apparaat uit moet gaan (1/2 uur, 1 uur, 2 uur). Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Instelling van de klok Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht INSTELLEN KLOK toont. Druk op de icoon OK (C12). Gebruik voor het instellen van de tijd de iconen (C8) en (C11) en druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Gebruik voor het instellen van de minuten de iconen (C8) en (C11) en druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Instelling van het tijdstip van automatische inschakeling Met deze functie kan men het tijdstip programmeren waarop het apparaat automatisch wordt ingeschakeld. Controleer of de klok van het apparaat reeds ingesteld is. Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht STAR- TTIJD toont. Druk op de icoon OK (C12). Gebruik voor het instellen van het tijdstip van automatische inschakeling de iconen (C8) en (C11) en druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Gebruik voor het instellen van de minuten de iconen (C8) en (C11) en druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Druk om de functie van automatische inschakeling te activeren op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht AUTOSTART toont. Druk op de icoon OK (C12) om te bevestigen. Op het display verschijnt het symbool. Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Wijziging van de koffietemperatuur Handel als volgt om de temperatuur van de afgegeven koffie te wijzigen: Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht TEM- PERATUUR toont. Druk op de icoon OK (C12). Druk op de iconen (C8) en (C11) om de gewenste koffietemperatuur te selecteren. laag, medium, hoog. Druk op de icoon OK (C12) om de gekozen temperatuur te bevestigen. Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Programmering van de hardheid van het water Het bericht om de het apparaat te ontkalken wordt weergegeven na een bepaalde tijd van werking, die in de fabriek ingesteld is, rekening houdend met de maximumhoeveelheid kalk die het gebruikswater kan bevatten. Het is mogelijk om deze werkperiode te verlengen, zodat de ontkalking dus minder frequent zal plaatsvinden, door het apparaat te programmeren op grond van het daadwerkelijke kalkgehalte van het gebruikte water. Handel als volgt: haal het reactiestrookje "Total hardness test" (dat bij pag. 2 gevoegd is) uit de verpakking en dompel het enkele seconden volledig in het water. Trek het uit het water en wacht 30 seconden (tot het van kleur verandert en rode vierkantjes worden gevormd). schakel het apparaat in door op de toets inschakeling/stand-by (A21) te drukken. Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht WA- TERHARDHEID toont. Druk op de icoon OK (C12). Druk op de iconen (C8) en (C11) tot het nummer geselecteerd wordt dat overeenkomt met het aantal rode vierkantjes dat zich op het reactiestrookje gevormd heeft (voorbeeld: zijn er 3 rode vierkantjes op het reactiestrookje zichtbaar, selecteer dan het bericht WATERHAR- DHEID 3 ); Druk op de icoon OK (C12) om het gegeven te bevestigen. Nu is het apparaat geprogrammeerd om de gebruiker te waarschuwen dat het nodig is de ontkalking uit te voeren wanneer dit daadwerkelijk nodig is. Programmering koffie Raadpleeg voor instructies inzake de programmering van koffie het hoofdstuk WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID KOFFIE IN HET KOPJE. Programmering cappuccino Raadpleeg voor instructies inzake de programmering van cappuccino het hoofdstuk WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID MELK EN KOFFIE VOOR DE CAPPUCCINO. Programmering water Raadpleeg voor instructies inzake de programmering van water het hoofdstuk WIJZIGING VAN DE HOEVEELHEID WARM WATER. Ontkalking Attentie! Het ontkalkmiddel bevat zuren Neem de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant in acht die op de verpakking van het ontkalkmiddel staan. Nota Bene! Gebruik uitsluitend het door de fabrikant aanbevolen ontkalkmiddel. Doet u dat niet dan is de garantie niet geldig. De garantie is niet geldig indien de hiervoor beschreven ontkalking niet regelmatig uitgevoerd wordt. Attentie! Alvorens de ontkalking uit te voeren, dient gecontroleerd te worden of het verzachtingsfilter weggenomen is. Wanneer het apparaat het bericht GRAAG ONTKALKEN toont, moet de ontkalking worden uitgevoerd. Handel als volgt: Controleer of het apparaat gereed is voor het gebruik. Koppel het waterpijpje (B7) vast aan het mondstuk (A8). Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (IMG) (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht GRAAG ONTKALKEN toont. Druk op de icoon OK (C12) waarna het apparaat het bericht ONTKAL- KING BEVESTIG A.U.B. toont. Druk op de icoon OK (C12). Op het display verschijnt de tekst VOEG ONTKALKER TOE BEVESTIG A.U.B.. Leeg het waterreservoir, giet de inhoud van de flacon met ontkalkmiddel naar binnen met inachtneming van de aanwijzingen die op de verpakking staan. Voeg water toe tot het MAX-peil bereikt wordt dat op het waterreservoir aangeduid staat. Plaats een bak met een inhoud van 2 liter onder het warmwaterpijpje. Druk op de icoon OK (C12). De onkalkingsoplossing komt uit het warmwaterpijpje en begint de bak eronder te vullen. Het apparaat toont het bericht ONTKALKEN. het programma van de ontkalking voert automatisch een aantal keren 16

13 de oplossing af en last daarbij pauzes in. Na circa 30 minuten toont het apparaat het bericht ONTKALKING AF- GEROND BEVESTIG A.U.B.. Druk op de icoon OK (C12) waarna het apparaat het bericht SPOELEN BEVESTIG A.U.B. toont. Leeg het waterreservoir, spoel het om de resten ontkalkmiddel weg te nemen en vul het met schoon water. Plaats het waterreservoir vol met schoon water weer terug. Op het display verschijnt de tekst SPOELEN BEVESTIG A.U.B.. Druk opnieuw op de icoon OK (C12). Het water komt uit het pijpje en vult de bak. Het display toont het bericht SPOELEN. Wacht op het bericht SPOELEN AFGEROND BEVESTIG A.U.B.. Druk op de icoon OK (C12). Op het display verschijnt de tekst ON- TKALKING AFGEROND en vervolgens TANK VULLEN. Vul het waterreservoir opnieuw met schoon water. Nu is het programma van de ontkalking klaar en is het apparaat gereed om opnieuw koffie te zetten. NOTA: Indien de procedure van ontkalking vóór het einde onderbroken wordt, dient men geheel overnieuw te beginnen. Attentie! DE GARANTIE IS NIET GELDIG INDIEN DE ONTKALKING NIET REGELMATIG UITGEVOERD WORDT. Terugkeer naar de fabrieksinstellingen (reset) Het is mogelijk om de oorspronkelijke instellingen van het apparaat opnieuw in te stellen (ook nadat de gebruiker ze veranderd heeft). Handel als volgt: Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht RESET FABRIEKSINST. toont. Druk op de icoon OK (C12) waarna het apparaat het bericht RESET FABRIEKSINST. BEVESTIG A.U.B. toont. Druk op de icoon OK (C12) om opnieuw de fabrieksinstellingen in te stellen. Statistieken Met deze functie worden de statistische gegevens van het apparaat getoond. Handel als volgt om deze weer te geven: Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht STATI- STIEK-MODUS toont. Druk op de icoon OK (C12). Door op de iconen (C8) en (C11) te drukken, is het mogelijk de volgende zaken te controleren: - hoeveel kopjes koffie en cappuccino zijn gezet; - hoeveel ontkalkingen zijn uitgevoerd; - hoeveel liter water in totaal is afgegeven Druk één keer op de icoon ESC (C9) om deze functie te verlaten, of druk twee keer op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Geluidssignaal Met deze functie wordt het geluidssignaal geactiveerd of gedeactiveerd dat het apparaat bij iedere druk op de iconen laat horen, en telkens wanneer een accessoire wordt aangebracht of verwijderd. Nota Bene! Het apparaat is reeds ingesteld met geactiveerd geluidssignaal. Druk op de icoon M (C10) om het menu binnen te gaan en vervolgens op de iconen (C8) en (C11) tot het apparaat het bericht ZOE- MER toont. Druk op de icoon OK (C12). Op het display verschijnt de tekst ZOEMER BEVESTIG A.U.B.. Druk op de icoon ESC (C9) om het geluidssignaal te deactiveren of druk op de icoon OK (C12) om het te activeren. Druk op de icoon ESC (C9) om het menu te verlaten. Waterfilter Raadpleeg voor instructies inzake het verzachtingsfilter het hoofdstuk INSTAL- LATIE VAN HET FILTER. UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT Telkens wanneer het apparaat uitgeschakeld wordt, wordt een automatische spoeling uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Gevaar Brandwonden! Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de zetgroep komen. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters te komen. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets inschakeling/stand-by (A21). Het apparaat voert de spoeling uit en wordt vervolgens uitgeschakeld. Nota Bene! Indien het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, druk dan ook de ON/OFF hoofdschakelaar (A19), op de achterkant van het apparaat, op pos. 0. TECHNISCHE GEGEVENS Spanning: V~ 50/60 Hz max. 10A Geabsorbeerd vermogen: 1350W Druk: 15 bar Inhoud waterreservoir: 1,7 liter Afmetingen LxHxD: 560x 450x550 mm Gewicht: 26 kg Het apparaat is conform aan de volgende EG-richtlijnen: Richtlijn Laagspanning 2006/95/EG en latere amendementen. Richtlijn EMC 2004/108/EG en latere amendementen. Het materiaal en de objecten die bestemd zijn om in aanraking met levensmiddelen te komen, zijn conform aan de voorschriften van de Europese (CE) verordening nr. 1935/2004. VUILVERWERKING Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking van het product krachtens de Europese Richtlijn 2002/96/EG en Wetsdecreet nr. 151 van 25 juli Het product mag aan het einde van zijn nuttige levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden. Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzameling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor dat doel in het leven geroepen zijn, dan wel naar de wederverkopers die deze dienst verrichten. De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudapparaat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortkomen uit een ongeschikte vuilverwerking. Tevens is het mogelijk om het materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat een aanzienlijke besparing van energie en bronnen verkregen wordt. Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische huishoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het logo van de doorkruiste verrijdbare vuilnisbak. De abusieve vuilverwerking van het product door de gebruiker heeft de toepassing van administratieve boetes tot gevolg die bepaald worden door de heersende norm. 17

14 BERICHTEN OP HET DISPLAY GETOOND BERICHT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING VUL TANK Het waterreservoir is leeg of verkeerd geplaatst. MAALT TE FIJN MAALGRAAD INSTELLEN (afwisselend) PLAATS WATERPIJPJE EN DRUK OK De maalgraad is te fijn en de koffie komt dus te langzaam naar buiten. Het apparaat slaagt er niet in koffie te zetten omdat er lucht in het hydraulische circuit aanwezig is. PLAATS WATERPIJPJE De afgiftegroep van het water is niet aangebracht of slecht geplaatst. LEEG KOFFIEDIKRESERVOIR De koffiedikbak (A4) is vol of er zijn meer dan drie dagen na de laatste afgifte verstreken (deze handeling garandeert de correcte hygiëne van het apparaat). PLAATS KOFFIEDIKRESERVOIR Na de reiniging is de koffiedikbak niet teruggeplaatst. Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken. Draai de regelknop van de maalgraad met één klik in de richting van nummer 7. Breng het warmwaterpijpje aan, druk op de toets OK (C12) en laat enkele seconden water naar buiten stromen. Breng het warmwaterpijpje volledig aan. Leeg de koffiedikbak, reinig het en plaats het terug. Belangrijk: Bij het naar buiten trekken van de druppelbak is het VER- PLICHT om altijd ook de koffiedikbak te legen, ook al is dit maar weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van meer kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en de machine zo verstopt raakt. Open het deurtje en plaats de koffiedikbak terug. PLAATSEN RESERVOIR MELK Het melkreservoir is niet geplaatst. Breng het melkreservoir volledig aan. GEBRUIK VOORGEMALEN KOFFIE De functie voorgemalen koffie is geselecteerd maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter gegoten. De trechter (A17) is verstopt. Trek het apparaat naar buiten en doe voorgemalen koffie in de trechter. Leeg de trechter met behulp van een mes zoals beschreven wordt in de par. reiniging van de trechter om voorgemalen koffie naar binnen te gieten. GRAAG ONTKALKEN! (afwisselend) KOPJE MEDIUM NORMAAL Geeft aan dat het apparaat ontkalkt moet worden. Het is nodig om het ontkalkprogramma dat beschreven wordt in het hoofdstuk Ontkalking zo snel mogelijk uit te voeren. MINDER KOFFIE Er is teveel koffie gebruikt Selecteer een lichter aroma of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie en laat opnieuw koffie afgeven. VUL KOFFIEBONENRESERV. De koffiebonen zijn op. Vul het koffiebonenreservoir. PLAATS KOFFIEZETEENHEID Na de reiniging is de zetgroep niet teruggeplaatst. Plaats de zetgroep terug zoals beschreven wordt in de paragraaf Reiniging van de zetgroep. DOE DEUR DICHT Het servicedeurtje is open. Sluit het servicedeurtje. ALGEMEEN ALARM! De binnenkant van het apparaat is zeer vuil. Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in de par. reiniging en onderhoud. Indien het bericht na de reiniging nog steeds weergegeven wordt, dient men zich tot een assistentiecentrum te wenden. VERVANG FILTER! Geeft aan dat het verzachtingsfilter (B9) vervangen moet worden. 18 Het is noodzakelijk om het filter onmiddellijk te vervangen door de instructies van de paragraaf Vervanging van het filter te volgen.

15 OPLOSSING VAN PROBLEMEN Hieronder zijn enkele mogelijke storingen opgesomd. Als het probleem niet op de beschreven manier opgelost kan worden, moet contact worden opgenomen met de Technische Service. PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING De koffie is niet warm. De kopjes zijn niet voorverwarmd De zetgroep is afgekoeld omdat 2/3 minuten na de laatste koffie verstreken zijn. De ingestelde temperatuur is niet hoog genoeg. De koffie heeft weinig crème. De koffie is te grof gemalen. De koffie komt te langzaam naar buiten of druppelsgewijs. Het koffiemelange is niet geschikt. Verwarm de kopjes door ze met warm water te spoelen. Alvorens koffie te zetten, moet de zetgroep verwarmd worden door op de icoon (C5) te drukken. Wijzig de ingestelde temperatuur (zie de paragraaf Wijziging van de koffietemperatuur ). Draai de regelknop van de maalgraad met één klik in de richting van nummer 1, tegen de wijzers van de klok in, terwijl de koffiemaler in werking is (afb. 14). Gebruik een koffiemelange voor koffiezetapparaten voor espressokoffie. De koffie is te fijn gemalen. Draai de regelknop van de maalgraad één klik in de richting van nummer7, met de wijzers van de klok mee, terwijl de koffiemaler in werking is (afb. 14). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie afgegeven is. De koffie wordt te snel afgegeven. De koffie is te grof gemalen. Draai de regelknop van de maalgraad met één klik in de richting van nummer 1, tegen de wijzers van de klok in, terwijl de koffiemaler in werking is (afb. 14). Let op dat de regelknop van de maalgraad niet teveel gedraaid worden, anders kan het voorkomen dat de afgifte druppelsgewijs plaatsvindt wanneer om twee kopjes koffie gevraagd wordt. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie afgegeven is. De koffie loopt niet uit één of beide spuitmonden. De koffie komt niet uit de spuitmonden maar komt langs het deurtje (A2) naar buiten. Uit de afgiftegroep komt geen koffie maar water. De melk komt niet uit het afgiftepijpje (B5). De melk is niet voldoende opgeschuimd. Het deksel van het melkreservoir is vuil. De koffie komt te langzaam naar buiten of druppelsgewijs. De spuitmonden zijn verstopt. Reinig de spuitmonden met een tandenstoker (afb. 27). De gaten van de spuitmonden zijn verstopt door droog koffiepoeder. De koffieleiding (A3) binnenin het servicedeurtje is geblokkeerd. De voorgemalen koffie is in de trechter (A17) vastgeraakt. Het opvoerbuisje is niet of slecht geplaatst. Plaats het opvoerbuisje (B4) goed in het rubber van het deksel van het melkreservoir (afb. 24). Het schuifje voor de melkopschuiming is niet goed ingesteld. De melk is niet koud genoeg of het is geen halfvolle melk. Het schuifje voor de melkopschuiming is niet goed ingesteld. Het deksel van het melkreservoir is vuil. 19 Reinig de spuitmonden met een tandenstoker, een spons of een keukenborstel met hard haar (afb ). Reinig de koffieleiding (A3) zorgvuldig, vooral in de nabijheid van de scharnieren. Reinig de trechter (A17) met een houten of plastic vork en reinig de binnenkant van het apparaat. Reinig het deksel van de melk zoals beschreven in de par. Reiniging van het melkreservoir. Maak de instellingen volgens de aanwijzingen van de paragraaf Bereiding van capuccino. Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk bij koelkasttemperatuur (circa 5 C). Is het resultaat dan nog niet naar wens, probeer dan een ander merk melk. Verplaats het schuifje een beetje naar de tekst CAFFELATTE (zie par. Bereiding van cappuccino ). Reinig het melkdeksel zoals beschreven wordt in de paragraaf Reiniging van het melkreservoir.

16 RECEPTEN Koffiepunch Ingrediënten (voor 6 personen): 1/2 l hete koffie 1/2 l witte port 1/2 l rum 100 g kandijsuiker Bereiding: Schenk de koffie in een pan, voeg de rum en de port toe en verhit tot aan het kookpunt. Voeg geleidelijk aan de kandijsuiker toe en proef af en toe of het mengsel zoet genoeg is. Zodra de suiker is opgelost, opdienen in traditionele glazen met korte steel. Koffieshake Ingrediënten: 4 espressokoffie 4 theelepels suiker 12 ijsblokjes Bereiding: Verbrijzel het ijs en voeg het aan de reeds gesuikerde koffie toe. Schud het in een shaker tot een romig en schuimend mengsel wordt verkregen. TIPS: meng in een mixer op lage snelheid en dien op in een flûte of tumbler. Koffie van de Keizer Ingrediënten (voor 3 personen): 3 espressokoffie 3 eierdooiers 3 theelepels suiker 3 dl melk 2 kleine glaasjes brandy Bereiding: Klop de eierdooiers met de suiker en de brandy. Voeg de hete melk en de hete koffie toe. TIP: klop de melk iets op en voeg hem langzaam als laatste ingrediënt toe. Lekker met een stuk chocoladetaart. Deense Koffie Ingrediënten: 6 eieren geraspte schil van één citroen 100 g suiker 3/4 l sterke, koude koffie 1 groot glas brandy Bereiding: Klop de eieren met de citroenrasp en voeg de suiker beetje bij beetje toe tot een luchtig en schuimend mengsel wordt verkregen. Voeg langzaam de koffie en de brandy toe en blijf roeren. Dien op in ijsgekoelde theekoppen of ballonglazen. Irish Coffee Ingrediënten (voor 3 personen): 2 eetlepels suiker 1 eetlepel water 9 theelepels slagroom 6 eetlepels Ierse whisky 4 koppen hete koffie Bereiding: Laat het water met de suiker ongeveer één minuut koken en voeg de whisky en de hete koffie toe. Roer en schenk in de glazen met steel. Schenk langzaam de slagroom op de koffie (3 theelepels per glas). TIP: klop de slagroom stijf zodat hij op het oppervlak van de koffie blijft liggen. Men kan ook Grand Marnier of Calvados toevoegen. Koffiesorbet Ingrediënten (voor 4 personen): 200 g suiker 2 dl espressokoffie Bereiding: Los de suiker in ½ liter water op en bereid een siroop door het mengsel enkele minuten op laag vuur te laten koken; laat afkoelen en voeg hieraan de koffie toe. Filter het zodra een glad mengsel is verkregen en plaats dit in het vriesvak. Meng dikwijls tot een korrelige consistentie wordt bereikt. 20

17 2

18 A A6 A7 A8 A3 A4 A5 A21 A9 A15 A2 A1 A11 A10 A12 A13 A14 A16 A17 A18 A19 A20 B B6 B1 B3 B5 B7 B8 B9 B4 B2 C C2 C3 C4 C1 C8 C9 C10 C5 C6 C7 C11 C12 C13 3

19

20

OVERZICHT. gebruik conform de bestemming... 9. bereiding van warm water... 15 Voorbereiding...15

OVERZICHT. gebruik conform de bestemming... 9. bereiding van warm water... 15 Voorbereiding...15 OVERZICHT Introductie... 8 In deze handleiding gebruikte symbolen...8 Letters tussen haakjes...8 Problemen en reparaties...8 Veiligheid... 8 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid...8 gebruik conform

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Programmering van de hardheid van het water... 16 Instelling van de hardheid van het water...17

Inhoudsopgave. Programmering van de hardheid van het water... 16 Instelling van de hardheid van het water...17 Inhoudsopgave Introductie... In deze handleiding gebruikte symbolen... Letters tussen haakjes... Problemen en reparaties... Veiligheid... Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... Gebruik in overeenstemming

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Gebruik conform de bestemming... 7

INHOUDSOPGAVE. Gebruik conform de bestemming... 7 INHOUDSOPGAVE Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... 7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

SAMENVATTING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...

SAMENVATTING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... SAMENVATTING BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 61 Uw veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk...61 Belangrijke veiligheidswaarschuwingen...61 Gebruik conform de bestemming...61 Gebruiksaanwijzing...61

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

ESAM5500 MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO

ESAM5500 MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO 5713210181/11.07 MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO IT COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER GB KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT DE MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO FR KOFFIE/CAPPUCCINO-APPARAAT NL CAFETERA PARA CAFÉ Y

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 03.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 03.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

OVERZICHT. INLEIDING...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... 7

OVERZICHT. INLEIDING...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... 7 OVERZICHT INLEIDING...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... 7 VEILIGHEID...7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 GEBRUIK CONFORM

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

AFGIFTE WARM WATER... 16 Wijziging van de automatisch afgegeven hoeveelheid water...16

AFGIFTE WARM WATER... 16 Wijziging van de automatisch afgegeven hoeveelheid water...16 INHOUD WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 7 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 8 In deze handleiding gebruikte symbolen...8 Gebruik conform de bestemming...8 Gebruiksaanwijzing...8 INLEIDING... 8 Letters

Nadere informatie

De Longhi S.p.A. Via Seitz, 47 31100 Treviso (TV) ITALIA www.delonghi.com

De Longhi S.p.A. Via Seitz, 47 31100 Treviso (TV) ITALIA www.delonghi.com De Longhi S.p.A. Via Seitz, 47 31100 Treviso (TV) ITALIA www.delonghi.com 5732150500/10.06 MACCHINA PER CAFFÈ SUPERAUTOMATICA IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL FULLY AUTOMATIC COFFEE CENTER AUTOMATISCHE

Nadere informatie

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT 10 UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT 10

INSCHAKELING VAN HET APPARAAT 10 UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT 10 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 7 In deze handleiding gebruikte symbolen 7 VEILIGHEID 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid 7 GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING 8 GEBRUIKSINSTRUCTIES 8 BESCHRIJVING 8 Beschrijving

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. TECHNISCHE GEGEVENS 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A Opgenomen vermogen: Max. inhoud waterreservoir: Max.capaciteit koffiebonenreservoir:

INHOUDSOPGAVE. TECHNISCHE GEGEVENS 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A Opgenomen vermogen: Max. inhoud waterreservoir: Max.capaciteit koffiebonenreservoir: INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE GEGEVENS...6 VUILVERWERKING...6 INLEIDING...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... 7 VEILIGHEID...7 Fundamentele waarschuwingen

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT 5713214221/06.10 CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER MACHINE À CAFÉ KAFFEE-/ESPRESSO-VOLLAUTOMAT KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ KÁVOVAR

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER MACHINE À CAFÉ KAFFEE-/ESPRESSO-VOLLAUTOMAT KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ KÁVOVAR MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER MACHINE À CAFÉ KAFFEE-/ESPRESSO-VOLLAUTOMAT KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ KÁVOVAR Istruzioni per l uso Instructions Mode d emploi Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzingen

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING...7 Gebruikte symbolen bij deze instructies...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en herstellingen...7 VEILIGHEID...7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 GEBRUIK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. INLEIDING...7 Gebruikte symbolen bij deze instructies...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en herstellingen...7

INHOUDSOPGAVE. INLEIDING...7 Gebruikte symbolen bij deze instructies...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en herstellingen...7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...7 Gebruikte symbolen bij deze instructies...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en herstellingen...7 VEILIGHEID...7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 GEBRUIK

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Gebruikte symbolen bij deze instructies 7 Letters tussen haakjes 7 Problemen en herstellingen 7. veiligheid 7

Gebruikte symbolen bij deze instructies 7 Letters tussen haakjes 7 Problemen en herstellingen 7. veiligheid 7 inhoudsopgave INLEIDING 7 Gebruikte symbolen bij deze instructies 7 Letters tussen haakjes 7 Problemen en herstellingen 7 VEILIGHEID 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid 7 GEBRUIK CONFORM DE

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT NL Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat verkrijgen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Nadere informatie

3. INLEIDING Letters tussen haakjes Problemen en reparaties...8

3. INLEIDING Letters tussen haakjes Problemen en reparaties...8 INHOUD 1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 7 2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN... 8 2.1 In deze instructies gebruikte symbolen...8 2.2 Gebruik conform de bestemming...8 2.3 Gebruiksaanwijzing...8

Nadere informatie

12. REINIGING VAN HET MELKRESERVOIR NA IEDER GEBRUIK Programmering van de hoeveelheid koffie en melk voor een kop cappuccino of melk...

12. REINIGING VAN HET MELKRESERVOIR NA IEDER GEBRUIK Programmering van de hoeveelheid koffie en melk voor een kop cappuccino of melk... INHOUD 1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 7 2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN... 8 2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen...8 2.2 Gebruik conform de bestemming...8 2.3 Gebruiksaanwijzingen...8

Nadere informatie

3. INLEIDING Letters tussen haakjes Problemen en reparaties...8

3. INLEIDING Letters tussen haakjes Problemen en reparaties...8 INHOUD 1. FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 7 2. VEILIGHEIDS WAARSCHUWINGEN... 8 2.1 In deze instructies gebruikte symbolen...8 2.2 Gebruik conform de bestemming...8 2.3 Gebruiksaanwijzing...8

Nadere informatie

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome 07 Nederlands Type HD8858 / HD8859 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR VOORDAT DE MACHINE IN GEBRUIK

Nadere informatie

DELONGHI ESAM3000. Gebruiksaanwijzing

DELONGHI ESAM3000. Gebruiksaanwijzing DELONGHI ESAM3000 Gebruiksaanwijzing 72 1 Beschrijving van het apparaat 73 2 Veiligheidsvoorschriften 74 3 Installatie 74 4 Voorbereiding van het koffiezetapparaat 75 4.1 Vullen van het waterreservoir

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzingen. INHOUDSOPGAVE INLEIDING...7 In deze aanwijzingen gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...

Gebruiksaanwijzingen. INHOUDSOPGAVE INLEIDING...7 In deze aanwijzingen gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties... Gebruiksaanwijzingen KOFFIE/CAPPUCCINO APPARAAT IT FR Français DE Deutsch PT Português IL GB English Nederlands GR Ελληνικά IT Italiano ES Espãnol RU Русский INHOUDSOPGAVE IEIDING...7 In deze aanwijzingen

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

HD8847 HD8848 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 series

HD8847 HD8848 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 series Nederlands 07 NL Volautomatische espressomachine 4000 series 07 GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. HD8847 HD8848 Registreer uw product en krijg ondersteuning

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886 07 Nederlands GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886 Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. 07 NL Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.saeco.com/welcome

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино ECAM23.

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино ECAM23. CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8855 / HD8857 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT NL De gebruiksaanwijzingen aandachtig lezen alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Alleen op die manier bekomt u de beste resultaten en grootste gebruiksveiligheid. BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

HD8841 HD8842 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 serie

HD8841 HD8842 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 4000 serie Volautomatische espressomachine 4000 serie GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. HD8841 HD8842 07 07 Nederlands NL Registreer uw product en krijg ondersteuning

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 4. Voorbereidende handelingen 5. Verwerking tot afval 5. Verklaring van overeenstemming 5. Installatie als inbouw 6

Belangrijke veiligheidsinstructies 4. Voorbereidende handelingen 5. Verwerking tot afval 5. Verklaring van overeenstemming 5. Installatie als inbouw 6 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Voorbereidende handelingen 5 Verwerking tot afval 5 Verklaring van overeenstemming 5 Installatie als inbouw 6 Beschrijving van het apparaat 8 Eerste

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Type HD8754 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8754 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8754 GEBRUIKSAANWIJZING 01 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

DELONGHI EC200. Gebruiksaanwijzing

DELONGHI EC200. Gebruiksaanwijzing DELONGHI EC200 Gebruiksaanwijzing EC190/200 I 27-06-2001 16:29 Pagina 1 MACCHINA DA CAFFÉ COFFEE MAKER CAFETERIE KAFFEEAUTOMATEN KOFFIEZETTER CAFETERA CAFETEIRA MHXANH KA¼E Istruzioni per l uso Owner s

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8768

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8768 07 Nederlands GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8768 Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. 07 NL Registreer het product en verkrijg assistentie op www.philips.com/welcome 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

HD8828 HD8834 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 3100 serie

HD8828 HD8834 GEBRUIKSAANWIJZING. www.philips.com/welcome. Volautomatische espressomachine 3100 serie Volautomatische espressomachine 3100 serie 07 GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. HD8828 HD8834 Nederlands 07 NL Registreer uw product en krijg ondersteuning

Nadere informatie

Type HD8930 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8930 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8930 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. Inhoudsopgave

Nadere informatie

esam6620 Coffee and cappuccino maker GB Machine à café et à cappuccino FR Apparaat voor bereiding van koffie en cappuccino NL

esam6620 Coffee and cappuccino maker GB Machine à café et à cappuccino FR Apparaat voor bereiding van koffie en cappuccino NL Macchina da caffè e cappuccino IT Coffee and cappuccino maker GB Machine à café et à cappuccino FR Apparaat voor bereiding van koffie en cappuccino NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café

Nadere informatie

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4

G F I M J K L B C D E S O T H Q P U N R D 4 1 2 3 4 G F I A M J K L 5 6 7 B C D E 8 9 10 S O T H Q P U N R 11 12 D 4 Beschrijving apparaat NL A B C D E Tekst display (hoofdmenu) Draai-en-druk bedieningsknop Knop > Knop exit In hoogte verstelbare

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT TECHNISCHE GEGEVENS

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT TECHNISCHE GEGEVENS Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door alvorens u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat verkrijgen en het apparaat op de veiligste manier

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Innova espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Beschrijving nl. Opgenomen vermogen: Capaciteit watertank: Lengte elektrische kabel:

Beschrijving nl. Opgenomen vermogen: Capaciteit watertank: Lengte elektrische kabel: Beschrijving Beschrijving van het apparaat (pag. 3 - A ) A1. Verwarmplaat kopjes A2. Koppeling melkrecipiënt /wateruitloop A3. Hoofdschakelaar ON/OFF A4. Zitting aansluiting voedingskabel A5. Sproeier

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

NL H A N D L E I D I N G

NL H A N D L E I D I N G HANDLEIDING NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR HET TOESTEL Lees de gebruiksaanwijzing en de garantiebeperkingen aandachtig door Het toestel moet aangesloten worden op een geschikt stopcontact met aardverbinding.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E.

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

DIT APPARAAT IS GEMERKT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EEG MET BETREKKING TOT WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE).

DIT APPARAAT IS GEMERKT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EEG MET BETREKKING TOT WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE). INHOUD 1 BESCHRIJVING (zie pag. 3)......................................... pag. 58 2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN.................................... pag. 58 INBOUWEN...................................................

Nadere informatie

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid. Gebruik conform de bestemming Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen

Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid. Gebruik conform de bestemming Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het verwarmen VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN In deze handleiding gebruikte symbolen De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen vergezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen worden. De veronachtzaming

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

INLEIDING... 8 Letters tussen haakjes...8 Problemen en reparaties...8

INLEIDING... 8 Letters tussen haakjes...8 Problemen en reparaties...8 INHOUD FUNDAMENTELE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 7 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 8 In deze handleiding gebruikte symbolen...8 Gebruik conform de bestemming...8 Gebruiksaanwijzing...8 INLEIDING...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Type HD8852 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8852 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8852 GEBRUIKSAANWIJZING 07 PT LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR8.. Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR8.. Passie voor koffie. 1 A Display (hoofdmenu) B Rotary C Toets > D Toets exit G F M J E F G In hoogte verstelbare uitloop Afdekking

Nadere informatie

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AP- PARAAT GAAT GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER KUNT U DE BESTE RESUL- TATEN VERKRIJGEN EN HET APPARAAT OP DE VEILIGSTE MANIER GEBRUIKEN. NL

Nadere informatie

registratie van uw product en betere service:

registratie van uw product en betere service: VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8766 - HD8767

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8766 - HD8767 07 Nederlands GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8766 - HD8767 Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. 07 NL Registreer het product en verkrijg assistentie op www.philips.com/welcome 2

Nadere informatie

Type HD8752 / HD8881 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8752 / HD8881 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8752 / HD8881 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8762

GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8762 Nederlands 07 NL Downloaded from www.vandenborre.be 07 GEBRUIKSAANWIJZING Type HD8762 Aandachtig doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen. Registreer het product en verkrijg assistentie op

Nadere informatie

Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN.

Nadere informatie

Type HD8851 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8851 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8851 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verwijdering...6 Inleiding...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties...

Inhoudsopgave. Verwijdering...6 Inleiding...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... Inhoudsopgave Verwijdering...6 Inleiding...7 In deze handleiding gebruikte symbolen... 7 Letters tussen haakjes... 7 Problemen en reparaties... 7 Veiligheid...7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

INLEIDING... 8 Letters tussen haakjes... 8 Problemen en reparaties... 8

INLEIDING... 8 Letters tussen haakjes... 8 Problemen en reparaties... 8 INHOUDSOPGAVE WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID... 7 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 8 In deze handleiding gebruikte symbolen... 8 Gebruik conform de bestemming... 8 Gebruiksaanwijzing... 8 INLEIDING... 8 Letters

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik en onderhoud

Handleiding voor gebruik en onderhoud Handleiding voor gebruik en onderhoud Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften. 2 INHOUD - TECHNISCHE GEGEVENS...3 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN...4

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie

VOOR PERFECTE RESULTATEN

VOOR PERFECTE RESULTATEN VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

NEDERLANDS. Type SUP040. GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen

NEDERLANDS. Type SUP040. GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen 07 NEDERLANDS Type SUP040 07 NL GEBRUIKSAANWIJZING Aandachtig deze gebruiksaanwijzing doorlezen voordat de machine in gebruik wordt genomen 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome Nederlands Type HD8854 / HD8856 GEBRUIKSAANWIJZING NL LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

/ SMEG S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, Guastalla (RE) Italiawww.smeg.com

/ SMEG S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, Guastalla (RE) Italiawww.smeg.com SMEG S.p.A. Via Leonardo Da Vinci, 442016 Guastalla (RE) Italiawww.smeg.com 5713226771/02.15 MANUALE D USO INSTRUCTIONS MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

ESAM5400 MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO

ESAM5400 MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO IT COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER GB KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT DE MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO FR KOFFIE/CAPPUCCINO-APPARAAT NL CAFETERA PARA CAFÉ Y CAPUCHINO ES О А

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer Mod. 04005 Silvano Handleiding QM 4005 Graag bedanken wij u voor de aanschaf van ons product. Voor ingebruikname van de machine, raden we u aan deze handleiding aandachtig te lezen voor correct gebruik

Nadere informatie

Algemene waarschuwingen

Algemene waarschuwingen Mitaca M4 PLUS Lees deze aanbevelingen aandachtig want ze bevatten belangrijke informatie over een veilige installatie, gebruik en onderhoud van de automaat. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie