NL H A N D L E I D I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL H A N D L E I D I N G"

Transcriptie

1 HANDLEIDING NL

2 ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR HET TOESTEL Lees de gebruiksaanwijzing en de garantiebeperkingen aandachtig door Het toestel moet aangesloten worden op een geschikt stopcontact met aardverbinding. Het toestel moet schoon gehouden worden door regelmatig het rooster, het afdruipbakje, de capsulehouder, het reservoir, de stoompijp en de luchtaanzuigopening te reinigen ZEER BELANGRIJK: dompel het toestel nooit in water en zet het niet in de vaatwasmachine. Het water in het reservoir moet regelmatig worden ververst. Gebruik het toestel niet zonder water in het reservoir Na het water te hebben ververst, moet u controleren of het wateraanzuigbuisje in het reservoir zit. Wij raden u aan om minstens om de 2 maanden volgens de voorschiften in het hoofdstuk ONTKALKING een product te gebruiken voor kalkverwijdering, dat speciaal is ontwikkeld voor espressomachines Op de ketel zit een klep die de druk constant moet te houden. Daarom kan het zijn dat u waterdruppels ziet lekken uit de capsulehouder

3 NL inhoudsopgave DELEN VAN DE MACHINE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HET APPARAAT GEBRUIKEN HET APPARAAT INSTALLEREN HET APPARAAT REINIGEN INGEVALVANSTORING ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN HET APPARAAT INDICATIELAMPJES INSTALLATIE EN INGEBRUIKSSTELLING VAN HET APPARAAT IN- EN UITSCHAKELEN DE DRUPPELOPVANGBAK AFSTELLEN KOFFIE MAKEN CAPPUCCINO MAKEN WATER WARM MAKEN KOFFIE MAKEN NA STOOMAFGIFTE ONTKALKEN REINIGINGENONDERHOUD TECHNISCHE KENMERKEN AANBEVELINGEN PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN GARANTIEBEPERKINGEN

4 delen van de machine A B C D E F G H I L CONTROLELAMPJE TEMPERATUUR ok koffie - ok stoom - melding hoge temperatuur - alarm voor bijvullen A OPEN/DICHT HENDEL CAPSULEVAKJE (INTERN) CAPSULEVAKJE C KOFFIEGROEP D STOOMPIJPJE VOOR WARM WATER/STOOM (MELKOPSCHUIMER) KOPJESROOSTER DRIJVER VOLLE BAK HENDEL OM DRUPPELOPVANGBAK OMHOOG TE HALEN KEUZEKNOP voor koffie - F warm water - stoom G STOOMKNOP B E I L H 138

5 NL N M STROOMKABEL N KOPJESVERWARMER O RESERVOIR P HOUDER VOOR GEBRUIKTE CAPSULES (er zijn ook vloeistoffen aanwezig na de afgifte) O P Q R AAN-KNOP IDENTIFICATIEPLAATJE (onderkant) M Q R 139

6 belangrijke veiligheidsmaatregelen Tijdens het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen HET APPARAAT GEBRUIKEN - Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd - Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt - Kom nooit aan hete oppervlakken. Gebruik handgrepen en knoppen - Dit apparaat is gemaakt om koffie te maken en drankjes te verwarmen : kijk uit dat u zich niet verbrandt aan de waterstralen of het stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat - Het apparaat is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijk, geestelijke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is en zij door hem/haar geleerd krijgen het apparaat te gebruiken - Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen - Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes, die tegen weersinvloeden zijn beschermd - Dompel de kabel, de stekker en de behuizing van het apparaat niet in water of andere vloeistof, om u tegen vuur, elektroshocks of letsel te beschermen - Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is - Zet het apparaat niet op elektrische- of gasfornuizen, of in een war- 1 me oven - Het apparaat mag uitsluitend worden ingeschakeld gedurende de tijd die nodig is voor het gebruik, waarna het moet worden uitgeschakeld door op de aanknop 0 te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen - Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, verzekert u zich ervan dat de aanknop 0 uit is en dus niet brandt 1 - Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan brand, elektroshocks en letsel van personen veroorzaken - Laat de kabel niet van tafels of toonbanken hangen HET APPARAAT INSTALLEREN - Lees de instructies aandachtig door - Installeer de machine nooit in een ruimte die 0 C of kouder kan worden (als het water bevriest, kan het apparaat beschadigd raken) en warmer dan 40 C - Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenstemt met die, die op het identificatieplaatje van het apparaat staat. Sluit het apparaat alleen op een stopcontact aan met een minimumvermogen van 6Aals het wordt gevoed met 230 Vac en 12 A als het wordt gevoed met 110 Vac en is voorzien van een goed werkende aarding 140

7 NL - Laat het stopcontact door vakmensen door een geschikt type vervangen, wanneer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past - Zet het apparaat op een werkvlak uit de buurt van kranen en wasbakken - Nadat u de verpakking heeft verwijderd en voordat u het apparaat installeert, verzekert u zich ervan dat het heel en compleet is - Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal van de machine spelen HET APPARAAT REINIGEN - Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat reinigt - Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, verzekert u zich ervan dat de aanknop 0 uit is en dus niet brandt - Laat het apparaat afkoelen, voordat u het reinigt - Reinig de behuizing en de accessoires met een vochtige doek en droog ze vervolgens met een droge doek af. Het wordt afgeraden schoonmaakmiddelen te gebruiken - Richt geen waterstralen op het apparaat en dompel het niet volledig of gedeeltelijk in water IN GEVAL VAN STORING - Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is, of als het apparaat tekenen van slechte werking vertoont, of beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde erkende leverancier voor een controle of reparatie. Als de stroomkabel is beschadigd, moet het door de fabrikant of door zijn servicedienst worden vervangen - Zet het apparaat bij een storing of slechte werking uit en maak het niet open. Wend u voor eventuele reparaties tot een door de fabrikant erkende Technische Servicedienst en vraag ze originele reserveonderdelen te gebruiken. Als niet in acht wordt genomen wat hierboven wordt beschreven, kan dit de veiligheid van het apparaat schaden en kan het recht op garantie komen te vervallen ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN HET APPARAAT - Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken veroorzaakt door het ontbreken van een aardinstallatie, of door gebruik van een aardinstallatie die niet voldoet aan de geldende wetten - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onredelijk gebruik LET OP: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 141

8 indicatielampjes Via het multifunctionele controlelampje leidt het apparaat de gebruiker naar een correct gebruik BLAUW Continu Het apparaat is klaar om koffie en warm water te maken BLAUW BLAUW Knipperend Het apparaat wordt verwarmd om koffie en/of warm water te maken GEEL GEEL Continu Apparaat klaar om stoom af te geven GEEL Knipperend Het apparaat wordt verwarmd om stoom af te geven ROOD ROOD Continu Het circuit vullen; vul het waterreservoir en geef warm water af ROOD Traag knipperend Temperatuur ketel te hoog, vul het circuit. Geef warm water af tot het controlelampje blauw wordt ROOD Snel knipperend Capsulevakje wordt tijdens de afgifte van koffie, warm water of stoom geopend LET OP: GEVAAR VOOR BRANDWONDEN! 142

9 installatie en ingebruiksstelling van het apparaat NL H 2 O Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, leest u de veiligheidsvoorschriften in het vorige hoofdstuk aandachtig door. Installeer de kopjeshouder (die zich in de verpakking bevindt) op de bovenkant van het apparaat. Steek de pootjes in de aanwezige openingen en druk hem stevig aan 1 Haal het waterreservoir eruit volgens tekening 2. Vul het reservoir met vers drinkwater tot aan de aanduiding MAX 3. LET OP: doe altijd enkel en alleen vers drinkwater zonder bubbels in het reservoir. Warm water als ook andere vloeistoffen kunnen het reservoir beschadigen. Schakel het apparaat niet zonder water in Plaats het waterreservoir terug volgens tekening 4. Verzeker u ervan dat de keuzeknop op de middelste stand 5 staat Doe de stekker in het stopcontact. Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor de inschakeling A Opmerking: het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren (ten minste tijdens de garantietijd) om het apparaat voor reparatie naar servicecentra op te kunnen sturen LET OP: verzeker u ervan dat het capsulevakje dicht is voordat u stoom vraagt en/of stoom, warm water en koffie afgeeft. Nooit openen tijdens de afgifte van stoom, warm water en koffie A 143

10 in- en uitschakelen BLAUW Voordat u het apparaat inschakelt, controleert u het waterpeil in het reservoir. Vul het indien nodig bij, zoals eerder is beschreven Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de hoofdschakelaar en zet u hem op stand l 1 Het apparaat begint zich te verwarmen. Het temperatuurcontrolelampje is blauw en knippert 2 Het watercircuit moet worden gevuld (alleen bij de eerste inschakeling of als het reservoir is geleegd) Doe een houder onder de melkopschuimer 3 Draai de keuzeknop tegen de klok in 4 Wacht tot er gewoon water uit de melkopschuimer komt Als er gewoon water uitkomt, draait u de keuzeknop weer op de middelste stand 5 Zet de houder onder het koffiepijpje en draai de keuzeknop met de klok mee 6 Na ongeveer 50 cc water te hebben afgegeven, draait u de keuzeknop weer op de middelste stand 5 Opmerking: als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aangeraden via het koffiepijpje en zonder capsules in het apparaat warm water af te geven Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de hoofdschakelaar en zet u hem op stand 0. Het wordt aanbevolen de stroomkabel nooit bij ingeschakeld apparaat uit het stopcontact te halen 144

11 de druppelopvangbak afstellen NL De machine X8 is ontwikkeld om zich aan elke soort kop of kopje aan te passen, die u heeft gekozen Om de druppelopvangbak af te stellen, moet u aan de hendel onder bak 1 trekken Als de gewenste stand is bereikt, laat u de hendel weer los: stand 2 wordt aangeraden voor grote koppen stand 3 wordt aangeraden voor kleine kopjes Opmerking: de afstelling moet gebeuren, voordat u met de koffie-afgifte begint 145

12 koffie maken Het apparaat X8 is ontworpen om uitsluitend capsules Metodo Iperespresso te gebruiken 1 Verzeker u ervan dat het temperatuurcontrolelampje blauw is en continu brandt. Zet een kopje onder het koffiepijpje 2. Maak de hendel los die het capsulevakje opent en til deze volledig op tot de capsule eruit valt en totdat de lege capsulehouder in de beginpositie terug is gekeerd (mocht er een capsule aanwezig zijn, dan wordt deze verwijderd en in de houder gedeponeerd) 3 Doe de capsule erin, zoals in de figuur wordt getoond en verzeker u ervan dat hij goed is aangebracht 4 Opmerking: de capsule moet gemakkelijk in het vakje vallen. Neem anders een andere capsule Laat de hendel helemaal zakken om het vakje te sluiten 5 Draai de keuzeknop met de klok mee. Het apparaat verricht de voorinfusie en vervolgens komt er koffie uit 6. Als de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, stopt u de afgifte door de keuzeknop weer op de middelste stand te zetten 5 6 Opmerking: de afgiftecyclus bestaat uit een eerste fase die voorinfusie heet (korte waterinbreng in de capsule gevolgd door een pauze), die ongeveer 3 seconden duurt, en een tweede fase, de afgifte van koffie LET OP: - De capsules zijn voor éénmalig gebruik bestemd en mogen niet voor twee kopjes koffie worden gebruikt - Denk eraan de druppelopvangbak te reinigen en de houder voor gebruikte capsules te legen - Denk eraan het afdruipbakje regelmatig te legen en te reinigen 146

13 NL cappuccino maken Het apparaat is voorzien van een stoompijp. Hiermee kunt u melk opschuimen, wat nodig is om één of meer kopjes cappuccino te maken Maak één of meer kopjes koffie volgens de aanwijzingen in het vorige hoofdstuk Verzeker u ervan dat het capsulevakje dicht zit A Schuim de melk als volgt op: Druk op stoomknop 1. Het temperatuurcontrolelampje begint te knipperen en wordt geel 2 Als het controlelampje continu gaat branden, is het apparaat klaar om stoom af te geven. Doe verse melk die net uit de ijskast komt in een geschikte houder (bij voorkeur van metaal) A Draai de stoomknop tegen de klok in 3. Laat het water dat in het stoompijpje is achtergebleven weglopen tot er stoom uitkomt en sluit de stoomknop weer door hem met de klok mee te draaien GEEL Dompel het uiteinde van het stoompijpje in de melk, draai de stoomknop tegen de klok in en wacht tot er schuim wordt gevormd 4 Stop dit door de knop weer op de middelste stand te zetten 4 5 Opmerking: Pas als de melkopschuimer koud is, demonteert u het externe gedeelte en wast u het met lauw water af om de melkresten te verwijderen 5 LET OP: - Aanraking met de stoom en het stoompijpje veroorzaakt ernstige brandwonden - Houd de melkopschuimer altijd boven de druppelopvangbak - Open het capsulevakje NIET tijdens de stoomafgifte. GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - Als er gedurende 30 seconden geen stoom wordt afgegeven, gaat het apparaat over op de normale werking (zie het hoofdstuk koffiezetten na stoomafgifte) 147

14 water warm maken GEEL Het apparaat is voorzien een stoompijp. Hiermee kunt u water verwarmen Verzeker u ervan dat het capsulevakje dicht zit 1. Eventuele melkresten uit het stoompijpje verwyijderen 5 Druk op de stoomknop 2. Het temperatuurcontrolelampje begint te knipperen en wordt geel 3 Wacht tot de stoomknop (machine klaar) gaat branden, gevolgd door een kort geluid Vul de metalen houder met de hoeveelheid water die u wenst te verwarmen Dompel het stoompijpje 4in het water en open de stoomknop 5door hem tegen de klok in te draaien Als de gewenste temperatuur is bereikt, zet u de knop weer op de middelste stand 6 Verwijder de houder 6 LET OP: - Aanraking met de stoom en het stoompijpje veroorzaakt ernstige brandwonden - Houd de melkopschuimer altijd boven de druppelopvangbak - Open het capsulevakje NIET tijdens de stoomafgifte 148

15 NL koffie maken na stoomafgifte Na stoom te hebben afgegeven kan het apparaat tot de juiste temperatuur wordt bereikt geen koffie afgeven (blauw temperatuurcontrolelampje). Dit, omdat de smaak van de koffie anders geschaad kan worden Om naar de koffiestand terug te keren, nadat er stoom is afgegeven, moet daarom op de stoomknop worden gedrukt Tijdens de afkoelfase (ongeveer 15 minuten) knippert het temperatuurcontrolelampje en is rood 2 Om het apparaat vlug weer naar de koffiestand terug te brengen (ongeveer 1 minuut), handelt u als volgt: Zet een houder onder het stoompijpje 3 ROOD 3 4 Draai de keuzeknop tegen de klok in 4 Geef warm water af tot het temperatuurcontrolelampje blauw wordt 5 Draai de keuzeknop weer op de middelste stand 6 het apparaat is nu weer klaar om koffie te maken 5 6 BLAUW 149

16 ontkalken Kalkvorming is een natuurlijk gevolg van het gebruik van het apparaat. Het apparaat moet om de 2-3 maanden worden ontkalkt. Als het water erg hard is, moet het apparaat vaker worden ontkalkt 5 Er kan voor het ontkalken een ontkalker van het niet giftige en onschadelijke type voor koffiezetmachines worden gebruikt, die gewoon in de handel verkrijgbaar is Opmerking: verwijder de melkopschuimer voor het ontkalken van het stoompijpje: draai de ring los zonder hem weg te nemen en verwijder het bovenste gedeelte van de melkopschuimer van het stoompijpje 1 Zet de machine uit 2 A Verwijder het reservoir en gooi het resterende water weg B Vul het reservoir met de ontkalker. Volg hierbij de instructies op de verpakking van de ontkalker 3 C Zet een houder onder het stoompijpje 4 D Zet de machine aan door de hoofdschakelaar op I te zetten 5 E Zonder te wachten tot het apparaat warm wordt, geeft u water af door de knop tegen de klok in te draaien 6 6 LET OP: gebruik in geen geval azijn als ontkalker 150

17 NL H 2 O 9 10 F Na 30 seconden zet u de knop weer op de middelste stand 7 G Zet het apparaat uit door de hoofdschakelaar op 0 te zetten en de houder te legen 8 H Laat de ontkalker gedurende ongeveer minuten bij uitgeschakeld apparaat inwerken I Herhaal de handelingen van (C) tot (H) tot de ontkalker in het reservoir op is L Als de ontkalker op is, neemt u het reservoir van zijn plaats, spoelt u het zorgvuldig om en vult u het opnieuw met vers drinkwater 9 M Zet de machine aan door de hoofdschakelaar op l te zetten 10 N Zonder te wachten tot het apparaat warm wordt, geeft u water af door de knop tegen de klok in te draaien 11 O Als het reservoir leeg is, zet u de knop weer op de middelste stand 12 P Gooi het spoelwater in de houder weg Q Vul het waterreservoir weer en herhaal de handelingen beschreven vanaf punt ( N) Verricht een tweede spoelcyclus en vul het reservoir opnieuw. Op die manier is het apparaat klaar voor gebruik. Na te hebben ontkalkt, brengt u de melkopschuimer weer op het stoompijpje aan LET OP: - Als de ontkalkprocedures niet worden verricht, kan de kalkaanslag storingen in de werking veroorzaken die niet onder de garantie vallen. Het wordt aangeraden onze ontkalker te gebruiken - Gebruik geen azijn, loog, zout, mierenzuur, omdat ze het apparaat beschadigen 151

18 reiniging en onderhoud Het apparaat en de onderdelen ervan moeten minstens één keer per week worden gereinigd Gebruik het water dat reeds enkele dagen in het reservoir zit niet. Was het reservoir af en vul het dagelijks met vers drink water Gebruik geen ethylalcohol, oplosmiddelen, schuursponsjes en/of agressieve chemische middelen - Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact 1 - Haal het reservoir eruit en was het af 2 - Neem het rooster weg en was het met lauw water af 3 - Neem de druppelopvangbak weg en was hem met lauw water af 4 - Neem het uiteinde van de melkopschuimer en was het met lauw water af 5 - Draai de ring los die het bovenste gedeelte van de melkopschuimer vastzet 6 - Neem het bovenste gedeelte van de melkopschuimer en was het met lauw water af 7 - Maak het stoompijpje met een vochtig doekje schoon LET OP: droog het apparaat en/of de onderdelen ervan niet in een magnetron of traditionele oven 152

19 NL Verwijder de lade voor gebruikte capsules door hem stevig naar buiten te trekken 8 - Verwijder de resten uit de lade (Let op: in de lade zitten gebruikte capsules en vloeistoffen afkomstig van de koffie-afgifte) Breng de lade voor gebruikte capsules als volgt weer aan: - Schuif het voorste deel van de lade in de machine 9 - Klem de lade erin door hem met een stevige beweging naar binnen te duwen

20 technische kenmerken aanbevelingen Materiaal behuizing: ABS Materiaal interne ketel: Roestvrij staal Reservoir: 0,65 liter Pomp: 15 bar Inhoud houder voor gebruikte capsules: 7 capsules Stoompijpje Om van een espressokoffie van hoge kwaliteit te genieten, dient u als volgt te handelen: - Ververs het water in het reservoir en leeg de afdruipbak minstens één keer per week - Gebruik water met een laag kalkgehalte om de aanslag in het apparaat te verminderen - Gebruik warme kopjes Zie het plaatje met gegevens op het apparaat Kopjesplaat bovenop Lengte stroomkabel: 1,5 m Gewicht zonder verpakking: 5 kg Voltage: 230 V, 50 Hz (EU); 120 V, 60 Hz (USA) Vermogen: 1050 W (EU); 1100W (USA) Afmetingen 200 x 340 x 350 mm De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen of verbeteringen aan te brengen, zonder dit vooraf te melden 154

21 NL PROBLEEM OPLOSSING VOORTDUREN VAN HET PROBLEEM Het apparaat kan niet worden ingeschakeld Doe de stekker in een geschikt stopcontact Zet de hoofdschakelaar op l Er komt geen koffie uit het apparaat Vul het waterreservoir Controleer of de capsule goed is aangebracht Draai de knop naar rechts Ontkalk het apparaat Er komt geen stoom uit het apparaat Controleer of het apparaat op temperatuur is Neem contact op met de servicedienst De melk wordt niet opgeschuimd Controleer of de melkopschuimer schoon is en niet verstopt zit (alleen bij koud apparaat) Gebruik koude, volle melk Rood controlelampje Raadpleeg wat in het hoofdstuk INDICATIELAMPJES staat 155

22 garantiebeperkingen De garantie dekt geen reparaties veroorzaakt door: - Schade veroorzaakt door kalk of een niet verrichte periodieke ontkalking - Schade veroorzaakt door een andere spanning dan op het plaatje met gegevens staat - Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of niet conform de aanwijzingen - Schade veroorzaakt door in de machine aangebrachte wijzigingen Bovendien vallen de reparatiekosten van hierboven genoemde reparaties door niet erkende servicecentra niet onder de garantie en zijn volledig voor rekening van de klant Tenslotte: - Zet het afdruipbakje niet in de vaatwasmachine - Houd de bodem in de behuizing van het reservoir altijd droog Als deze punten niet in acht worden genomen, kunnen problemen aan de behuizing ontstaan, die niet onder de garantie vallen Afvalverwerking van elektrische en elektronische afgedankte apparatuur, door privépersonen, in de Europese Unie. Het voor dit product gebruikte AEEA symbool duidt aan dat dit apparaat niet samen met andere huishoudapparaten mag worden weggegooid, maar gescheiden behandeld moet worden. De gebruiker kan het afgedankte product bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de verkoper inleveren (1 teruggave per aankoop). Voor meer informatie over de afvalverzamelpunten voor afgedankte apparatuur kunt u het best contact opnemen met uw gemeente, met de plaatselijke dienst voor afvalverwerking of met de winkel waar u het product heeft aangekocht. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om het product correct weg te gooien in overeenstemming met de geldende normen. Het niet naleven van de wettelijke beschikkingen kan sancties tot gevolg hebben. Een correcte afvalverwerking van het product draagt een steentje bij aan de milieubescherming, onze natuurrijkdommen en aan de menselijke gezondheid. LET OP: Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren (ten minste gedurende de garantieperiode) om het apparaat eventueel voor reparatie naar servicecentra op te kunnen sturen Eventuele schade veroorzaakt door vervoer zonder geschikte verpakking valt niet onder de garantie 156

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NL H A N D L E I D I N G

NL H A N D L E I D I N G HANDLEIDING NL ALGEMENE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT INHOUDSOPGAVE Lees het instructieboekje en de garantielimieten met aandacht. Het apparaat moet op een geschikt stopcontact met aarde aangesloten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Instrukcja obsługi i konserwacji

Instrukcja obsługi i konserwacji Handleiding voor gebruik en onderhoud Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Instrukcja obsługi i konserwacji 2 INHOUD TECHNISCHE

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Algemene bedieningsvoorschriften...64 Technische gegevens...64 Belangrijke veiligheidsmaatregelen...

INHOUDSOPGAVE Algemene bedieningsvoorschriften...64 Technische gegevens...64 Belangrijke veiligheidsmaatregelen... 63 NL INHOUDSOPGAVE Algemene bedieningsvoorschriften...64 Technische gegevens...64 Belangrijke veiligheidsmaatregelen...64 Gebruik van de espressomachine...64 Plaatsing van de espressomachine...65 Reiniging

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

Gefeliciteerd! Downloaded from www.vandenborre.be

Gefeliciteerd! Downloaded from www.vandenborre.be Gefeliciteerd! Geachte klant, wij feliciteren u met de keuze van de espressokoffiemachine Saeco Lavazza A MODO MIO en danken u voor het getoonde vertrouwen in ons. Wij adviseren u om, voordat u het apparaat

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 820 Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

Algemene waarschuwingen

Algemene waarschuwingen Mitaca M4 PLUS Lees deze aanbevelingen aandachtig want ze bevatten belangrijke informatie over een veilige installatie, gebruik en onderhoud van de automaat. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor toekomstig

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT NL Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Nadere informatie

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1750SS. NL Waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1750SS NL Waterkoker - 1 - NL Waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt,

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages TRUCK COFFEE MAKER User s manual GB FR D E Check our website www.quintezz.com for more languages IEIDING Geachte klant, U hebt gekozen voor de aankoop van een QUINTEZZ Truck koffiezetapparaat. Wij willen

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT NL Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat verkrijgen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

DELONGHI EC200. Gebruiksaanwijzing

DELONGHI EC200. Gebruiksaanwijzing DELONGHI EC200 Gebruiksaanwijzing EC190/200 I 27-06-2001 16:29 Pagina 1 MACCHINA DA CAFFÉ COFFEE MAKER CAFETERIE KAFFEEAUTOMATEN KOFFIEZETTER CAFETERA CAFETEIRA MHXANH KA¼E Istruzioni per l uso Owner s

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

17G0210_ILLY_Y3 2_Multilingua_EN-FR-ES-IT-DE-PT-NL-DK-GR-RU-KOR-SA-CHN_C41062I.indd 1 28/04/17 10:06

17G0210_ILLY_Y3 2_Multilingua_EN-FR-ES-IT-DE-PT-NL-DK-GR-RU-KOR-SA-CHN_C41062I.indd 1 28/04/17 10:06 INSTRUCTION MANUAL - MANUEL D UTILISATION MANUAL DE INSTRUCCIONES - MANUALE DI ISTRUZIONI BEDIENUNGSANLEITUNG - MANUAL DE INSTRUÇÕES HANDLEIDING - BRUGSANVISNING - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Nadere informatie

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer

1. Schakelaar aan/uit, PID controler 11. Manometer Mod. 04005 Silvano Handleiding QM 4005 Graag bedanken wij u voor de aanschaf van ons product. Voor ingebruikname van de machine, raden we u aan deze handleiding aandachtig te lezen voor correct gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 3000 & 3002 Hartelijk gefeliciteerd met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam dat

Nadere informatie

Handleinding FORZA UNO FORZA DUE

Handleinding FORZA UNO FORZA DUE Handleinding FORZA UNO FORZA DUE 1 INDEX HOOFDSTUK 1... 3 INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWIJDERING...3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD...3 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...4 TECHNISCHE

Nadere informatie

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR

Notice EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1  F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR Notice 0827838 EO.qxp:bouilloire 1.qxp 19/09/07 15:18 Page 1 www.krups.com F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC AR fig. 1 fig. 2 1 2 fig. 3 fig. 4 auto 2 1 fig. 5 1 2 on fig. 6 fig. 7 fig. 8 off off on

Nadere informatie

Instrukcja obsługi i konserwacji

Instrukcja obsługi i konserwacji Handleiding voor gebruik en onderhoud Raadpleeg deze aanwijzingen alvorens de machine in gebruik te nemen. Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften. Instrukcja obsługi i konserwacji 2 INHOUD TECHNISCHE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream

GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream GEBRUIKSAANWIJZING Ascaso Dream Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Innova espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren is het raadzaam

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

ANNIVERSARY EDITION X1 HANDLEIDING

ANNIVERSARY EDITION X1 HANDLEIDING ANNIVERSARY EDITION X1 HANDLEIDING ALGEMENE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE MACHINE INHOUDSOPGAVE ONTDEK EN KOOP DE ILLY IPERESPRESSO CAPSULES OP SHOP.ILLY.COM OF BIJ ONZE BESTE ERKENDE WEDERVERKOPERS.

Nadere informatie

Bediening. Gebruiksklaar maken

Bediening. Gebruiksklaar maken De Isomac Venus is een Italiaanse espressomachine voor thuisgebruik. De machine wordt gemaakt in de buurt van Milaan. De buitenkant is van roestvrij staal. Bovenop bevindt zich een rvs kopjeswarmer/houder.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E.

GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. GEBRUIKSAANWIJZING QUICKMILL 810 E.S.E. Allereerst wil ik u van harte feliciteren met de door u aangeschafte Quickmill espressomachine. Om het apparaat zonder zorgen en langdurig te laten functioneren

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT NL Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig vóórdat u het apparaat installeert en in gebruik neemt. Alleen op deze manier kunt u het beste resultaat behalen en het apparaat op de veiligste manier gebruiken.

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NL Gebruiksaanwijzing HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Nederlands 1 Gefeliciteerd Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

NL Gebruiksaanwijzing TIMER

NL Gebruiksaanwijzing TIMER NL Gebruiksaanwijzing TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies zorgvuldig door! Veiligheidsvoorschriften Controleer of de netspanning (voltage) in

Nadere informatie

NL Waterkoker met variabele temperatuur

NL Waterkoker met variabele temperatuur SWK 1890SS NL Waterkoker met variabele temperatuur - 1 - NL Waterkoker met variabele temperatuur Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit apparaat mag

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766

Uw gebruiksaanwijzing. PHILIPS HD7850 http://nl.yourpdfguides.com/dref/997766 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

Waterkoker Gebruikershandleiding

Waterkoker Gebruikershandleiding Waterkoker Gebruikershandleiding WKM6246W NL 01M-8832913200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger

Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Bestnr. 86 00 01 weinberger Professionele ultrasoonreiniger Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M

Staafmixer. Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M Staafmixer Gebruikershandleiding HBS6702W NL 01M-8834363200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N CP2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com

TOASTER-OVEN HANDLEIDING. Modelnummer: IEO-42L10. www.ices-electronics.com TOASTER-OVEN HANDLEIDING Modelnummer: IEO-42L10 www.ices-electronics.com Veel dank voor de aanschaf van deze elektrische oven. We adviseren u deze handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u het apparaat

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING. 23 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET AP- PARAAT GAAT GEBRUIKEN. ALLEEN OP DEZE MANIER KUNT U DE BESTE RESUL- TATEN VERKRIJGEN EN HET APPARAAT OP DE VEILIGSTE MANIER GEBRUIKEN. NL

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Bestemd gebruik... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Voorbereiding... 7 De kooktijd instellen... 8 Eieren koken... 9 Na gebruik... 9 Eieren verschillend

Nadere informatie

1 2 A Vietnam 1 2 3 A B 1 2 1 2 A B C D 1 2 3 A 1 2 B 3 A 1 2 B 3 1 2 3 1 2 A B C D A B 1 2 A 1 2 3 1 2 Bij gebruik van een elektrisch apparaat,

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie

Gebruiksaanwijzing koffiemolen. Kaffeemühle CM 80-Serie NL Gebruiksaanwijzing koffiemolen Kaffeemühle CM 80-Serie Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 3 Voor de eerste ingebruikname... 4 Uitpakken... 4 Eisen waaraan de plaatsingslocatie moet voldoen... 5

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR

F GB D NL E I P DK N S FIN GR TR RC ROK ARA IR F P - 4 GB P 5-8 D P 9-2 NL P 3-6 E P 7-20 I P 2-24 P P 25-28 DK P 29-32 N P 33-36 S P 37-40 FIN P 4-44 GR P 45-48 TR p 49-52 RC p 53-56 ROK p 57-60 ARA p 6-64 IR p 65-68 KETTLE F GB D NL E I P DK N S

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE

Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Professional GEBRUIKSAANWIJZING FRITEUSE USER INSTRUCTIONS DEEP FRYER GEBRAUCHSANWEISUNG FRITEUSE MODE D EMPLOI FRITEUSE Alvorens de apparatuur in gebruik te nemen dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 NEDERLANDS A B C D E F 1 2 3 VEILIGHEID Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter Gebruiksaanwijzing Waterkoker 1,0 liter SB4472 NL Lees voor het gebruik de gebruiksinstructies en vooral de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen grondig door alvorens u het product voor de eerste

Nadere informatie

Straightener HP8333. Register your product and get support at NL Gebruiksaanwijzing

Straightener HP8333. Register your product and get support at  NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8333 NL Gebruiksaanwijzing e f d c b a Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Dit toestel werd ontwikkeld voor het 1,2,3 Spresso systeem. Het werkt uitsluitend met de 1,2,3 Spresso dosissen.

Dit toestel werd ontwikkeld voor het 1,2,3 Spresso systeem. Het werkt uitsluitend met de 1,2,3 Spresso dosissen. Handleiding SNEL AAN DE SLAG 2 Dit toestel werd ontwikkeld voor het 1,2,3 Spresso systeem. Het werkt uitsluitend met de 1,2,3 Spresso dosissen. Neem het toestel uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NEDERLANDS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

IB2-N

IB2-N HANDLEIDING ELEKTRISCHE STRIJKPLANK www.primo-elektro.be Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 3 2. RECYCLAGE INFORMATIE 5 3. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie