NL H A N D L E I D I N G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL H A N D L E I D I N G"

Transcriptie

1 HANDLEIDING NL

2 ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR HET TOESTEL Lees de gebruiksaanwijzing en de garantiebeperkingen aandachtig door Het toestel moet aangesloten worden op een geschikt stopcontact met aardverbinding. Het toestel moet schoon gehouden worden door regelmatig het rooster, het afdruipbakje, de capsulehouder, het reservoir, de stoompijp en de luchtaanzuigopening te reinigen ZEER BELANGRIJK: dompel het toestel nooit in water en zet het niet in de vaatwasmachine. Het water in het reservoir moet regelmatig worden ververst. Gebruik het toestel niet zonder water in het reservoir Na het water te hebben ververst, moet u controleren of het wateraanzuigbuisje in het reservoir zit. Wij raden u aan om minstens om de 2 maanden volgens de voorschiften in het hoofdstuk ONTKALKING een product te gebruiken voor kalkverwijdering, dat speciaal is ontwikkeld voor espressomachines Op de ketel zit een klep die de druk constant moet te houden. Daarom kan het zijn dat u waterdruppels ziet lekken uit de capsulehouder

3 NL inhoudsopgave DELEN VAN DE MACHINE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN HET APPARAAT GEBRUIKEN HET APPARAAT INSTALLEREN HET APPARAAT REINIGEN INGEVALVANSTORING ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN HET APPARAAT INDICATIELAMPJES INSTALLATIE EN INGEBRUIKSSTELLING VAN HET APPARAAT IN- EN UITSCHAKELEN DE DRUPPELOPVANGBAK AFSTELLEN KOFFIE MAKEN CAPPUCCINO MAKEN WATER WARM MAKEN KOFFIE MAKEN NA STOOMAFGIFTE ONTKALKEN REINIGINGENONDERHOUD TECHNISCHE KENMERKEN AANBEVELINGEN PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN GARANTIEBEPERKINGEN

4 delen van de machine A B C D E F G H I L CONTROLELAMPJE TEMPERATUUR ok koffie - ok stoom - melding hoge temperatuur - alarm voor bijvullen A OPEN/DICHT HENDEL CAPSULEVAKJE (INTERN) CAPSULEVAKJE C KOFFIEGROEP D STOOMPIJPJE VOOR WARM WATER/STOOM (MELKOPSCHUIMER) KOPJESROOSTER DRIJVER VOLLE BAK HENDEL OM DRUPPELOPVANGBAK OMHOOG TE HALEN KEUZEKNOP voor koffie - F warm water - stoom G STOOMKNOP B E I L H 138

5 NL N M STROOMKABEL N KOPJESVERWARMER O RESERVOIR P HOUDER VOOR GEBRUIKTE CAPSULES (er zijn ook vloeistoffen aanwezig na de afgifte) O P Q R AAN-KNOP IDENTIFICATIEPLAATJE (onderkant) M Q R 139

6 belangrijke veiligheidsmaatregelen Tijdens het gebruik van elektrische apparaten moeten de volgende veiligheidsmaatregelen altijd in acht worden genomen HET APPARAAT GEBRUIKEN - Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd - Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt - Kom nooit aan hete oppervlakken. Gebruik handgrepen en knoppen - Dit apparaat is gemaakt om koffie te maken en drankjes te verwarmen : kijk uit dat u zich niet verbrandt aan de waterstralen of het stoom, of door een oneigenlijk gebruik van het apparaat - Het apparaat is er niet voor bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijk, geestelijke of sensorische capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is en zij door hem/haar geleerd krijgen het apparaat te gebruiken - Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen - Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes, die tegen weersinvloeden zijn beschermd - Dompel de kabel, de stekker en de behuizing van het apparaat niet in water of andere vloeistof, om u tegen vuur, elektroshocks of letsel te beschermen - Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is - Zet het apparaat niet op elektrische- of gasfornuizen, of in een war- 1 me oven - Het apparaat mag uitsluitend worden ingeschakeld gedurende de tijd die nodig is voor het gebruik, waarna het moet worden uitgeschakeld door op de aanknop 0 te drukken en de stekker uit het stopcontact te halen - Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, verzekert u zich ervan dat de aanknop 0 uit is en dus niet brandt 1 - Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan brand, elektroshocks en letsel van personen veroorzaken - Laat de kabel niet van tafels of toonbanken hangen HET APPARAAT INSTALLEREN - Lees de instructies aandachtig door - Installeer de machine nooit in een ruimte die 0 C of kouder kan worden (als het water bevriest, kan het apparaat beschadigd raken) en warmer dan 40 C - Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeenstemt met die, die op het identificatieplaatje van het apparaat staat. Sluit het apparaat alleen op een stopcontact aan met een minimumvermogen van 6Aals het wordt gevoed met 230 Vac en 12 A als het wordt gevoed met 110 Vac en is voorzien van een goed werkende aarding 140

7 NL - Laat het stopcontact door vakmensen door een geschikt type vervangen, wanneer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact past - Zet het apparaat op een werkvlak uit de buurt van kranen en wasbakken - Nadat u de verpakking heeft verwijderd en voordat u het apparaat installeert, verzekert u zich ervan dat het heel en compleet is - Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal van de machine spelen HET APPARAAT REINIGEN - Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat reinigt - Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, verzekert u zich ervan dat de aanknop 0 uit is en dus niet brandt - Laat het apparaat afkoelen, voordat u het reinigt - Reinig de behuizing en de accessoires met een vochtige doek en droog ze vervolgens met een droge doek af. Het wordt afgeraden schoonmaakmiddelen te gebruiken - Richt geen waterstralen op het apparaat en dompel het niet volledig of gedeeltelijk in water IN GEVAL VAN STORING - Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is, of als het apparaat tekenen van slechte werking vertoont, of beschadigd is. Breng het apparaat terug naar de dichtstbijzijnde erkende leverancier voor een controle of reparatie. Als de stroomkabel is beschadigd, moet het door de fabrikant of door zijn servicedienst worden vervangen - Zet het apparaat bij een storing of slechte werking uit en maak het niet open. Wend u voor eventuele reparaties tot een door de fabrikant erkende Technische Servicedienst en vraag ze originele reserveonderdelen te gebruiken. Als niet in acht wordt genomen wat hierboven wordt beschreven, kan dit de veiligheid van het apparaat schaden en kan het recht op garantie komen te vervallen ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN HET APPARAAT - Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken veroorzaakt door het ontbreken van een aardinstallatie, of door gebruik van een aardinstallatie die niet voldoet aan de geldende wetten - De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onredelijk gebruik LET OP: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 141

8 indicatielampjes Via het multifunctionele controlelampje leidt het apparaat de gebruiker naar een correct gebruik BLAUW Continu Het apparaat is klaar om koffie en warm water te maken BLAUW BLAUW Knipperend Het apparaat wordt verwarmd om koffie en/of warm water te maken GEEL GEEL Continu Apparaat klaar om stoom af te geven GEEL Knipperend Het apparaat wordt verwarmd om stoom af te geven ROOD ROOD Continu Het circuit vullen; vul het waterreservoir en geef warm water af ROOD Traag knipperend Temperatuur ketel te hoog, vul het circuit. Geef warm water af tot het controlelampje blauw wordt ROOD Snel knipperend Capsulevakje wordt tijdens de afgifte van koffie, warm water of stoom geopend LET OP: GEVAAR VOOR BRANDWONDEN! 142

9 installatie en ingebruiksstelling van het apparaat NL H 2 O Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, leest u de veiligheidsvoorschriften in het vorige hoofdstuk aandachtig door. Installeer de kopjeshouder (die zich in de verpakking bevindt) op de bovenkant van het apparaat. Steek de pootjes in de aanwezige openingen en druk hem stevig aan 1 Haal het waterreservoir eruit volgens tekening 2. Vul het reservoir met vers drinkwater tot aan de aanduiding MAX 3. LET OP: doe altijd enkel en alleen vers drinkwater zonder bubbels in het reservoir. Warm water als ook andere vloeistoffen kunnen het reservoir beschadigen. Schakel het apparaat niet zonder water in Plaats het waterreservoir terug volgens tekening 4. Verzeker u ervan dat de keuzeknop op de middelste stand 5 staat Doe de stekker in het stopcontact. Raadpleeg het volgende hoofdstuk voor de inschakeling A Opmerking: het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren (ten minste tijdens de garantietijd) om het apparaat voor reparatie naar servicecentra op te kunnen sturen LET OP: verzeker u ervan dat het capsulevakje dicht is voordat u stoom vraagt en/of stoom, warm water en koffie afgeeft. Nooit openen tijdens de afgifte van stoom, warm water en koffie A 143

10 in- en uitschakelen BLAUW Voordat u het apparaat inschakelt, controleert u het waterpeil in het reservoir. Vul het indien nodig bij, zoals eerder is beschreven Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de hoofdschakelaar en zet u hem op stand l 1 Het apparaat begint zich te verwarmen. Het temperatuurcontrolelampje is blauw en knippert 2 Het watercircuit moet worden gevuld (alleen bij de eerste inschakeling of als het reservoir is geleegd) Doe een houder onder de melkopschuimer 3 Draai de keuzeknop tegen de klok in 4 Wacht tot er gewoon water uit de melkopschuimer komt Als er gewoon water uitkomt, draait u de keuzeknop weer op de middelste stand 5 Zet de houder onder het koffiepijpje en draai de keuzeknop met de klok mee 6 Na ongeveer 50 cc water te hebben afgegeven, draait u de keuzeknop weer op de middelste stand 5 Opmerking: als de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, wordt aangeraden via het koffiepijpje en zonder capsules in het apparaat warm water af te geven Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de hoofdschakelaar en zet u hem op stand 0. Het wordt aanbevolen de stroomkabel nooit bij ingeschakeld apparaat uit het stopcontact te halen 144

11 de druppelopvangbak afstellen NL De machine X8 is ontwikkeld om zich aan elke soort kop of kopje aan te passen, die u heeft gekozen Om de druppelopvangbak af te stellen, moet u aan de hendel onder bak 1 trekken Als de gewenste stand is bereikt, laat u de hendel weer los: stand 2 wordt aangeraden voor grote koppen stand 3 wordt aangeraden voor kleine kopjes Opmerking: de afstelling moet gebeuren, voordat u met de koffie-afgifte begint 145

12 koffie maken Het apparaat X8 is ontworpen om uitsluitend capsules Metodo Iperespresso te gebruiken 1 Verzeker u ervan dat het temperatuurcontrolelampje blauw is en continu brandt. Zet een kopje onder het koffiepijpje 2. Maak de hendel los die het capsulevakje opent en til deze volledig op tot de capsule eruit valt en totdat de lege capsulehouder in de beginpositie terug is gekeerd (mocht er een capsule aanwezig zijn, dan wordt deze verwijderd en in de houder gedeponeerd) 3 Doe de capsule erin, zoals in de figuur wordt getoond en verzeker u ervan dat hij goed is aangebracht 4 Opmerking: de capsule moet gemakkelijk in het vakje vallen. Neem anders een andere capsule Laat de hendel helemaal zakken om het vakje te sluiten 5 Draai de keuzeknop met de klok mee. Het apparaat verricht de voorinfusie en vervolgens komt er koffie uit 6. Als de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, stopt u de afgifte door de keuzeknop weer op de middelste stand te zetten 5 6 Opmerking: de afgiftecyclus bestaat uit een eerste fase die voorinfusie heet (korte waterinbreng in de capsule gevolgd door een pauze), die ongeveer 3 seconden duurt, en een tweede fase, de afgifte van koffie LET OP: - De capsules zijn voor éénmalig gebruik bestemd en mogen niet voor twee kopjes koffie worden gebruikt - Denk eraan de druppelopvangbak te reinigen en de houder voor gebruikte capsules te legen - Denk eraan het afdruipbakje regelmatig te legen en te reinigen 146

13 NL cappuccino maken Het apparaat is voorzien van een stoompijp. Hiermee kunt u melk opschuimen, wat nodig is om één of meer kopjes cappuccino te maken Maak één of meer kopjes koffie volgens de aanwijzingen in het vorige hoofdstuk Verzeker u ervan dat het capsulevakje dicht zit A Schuim de melk als volgt op: Druk op stoomknop 1. Het temperatuurcontrolelampje begint te knipperen en wordt geel 2 Als het controlelampje continu gaat branden, is het apparaat klaar om stoom af te geven. Doe verse melk die net uit de ijskast komt in een geschikte houder (bij voorkeur van metaal) A Draai de stoomknop tegen de klok in 3. Laat het water dat in het stoompijpje is achtergebleven weglopen tot er stoom uitkomt en sluit de stoomknop weer door hem met de klok mee te draaien GEEL Dompel het uiteinde van het stoompijpje in de melk, draai de stoomknop tegen de klok in en wacht tot er schuim wordt gevormd 4 Stop dit door de knop weer op de middelste stand te zetten 4 5 Opmerking: Pas als de melkopschuimer koud is, demonteert u het externe gedeelte en wast u het met lauw water af om de melkresten te verwijderen 5 LET OP: - Aanraking met de stoom en het stoompijpje veroorzaakt ernstige brandwonden - Houd de melkopschuimer altijd boven de druppelopvangbak - Open het capsulevakje NIET tijdens de stoomafgifte. GEVAAR VOOR BRANDWONDEN - Als er gedurende 30 seconden geen stoom wordt afgegeven, gaat het apparaat over op de normale werking (zie het hoofdstuk koffiezetten na stoomafgifte) 147

14 water warm maken GEEL Het apparaat is voorzien een stoompijp. Hiermee kunt u water verwarmen Verzeker u ervan dat het capsulevakje dicht zit 1. Eventuele melkresten uit het stoompijpje verwyijderen 5 Druk op de stoomknop 2. Het temperatuurcontrolelampje begint te knipperen en wordt geel 3 Wacht tot de stoomknop (machine klaar) gaat branden, gevolgd door een kort geluid Vul de metalen houder met de hoeveelheid water die u wenst te verwarmen Dompel het stoompijpje 4in het water en open de stoomknop 5door hem tegen de klok in te draaien Als de gewenste temperatuur is bereikt, zet u de knop weer op de middelste stand 6 Verwijder de houder 6 LET OP: - Aanraking met de stoom en het stoompijpje veroorzaakt ernstige brandwonden - Houd de melkopschuimer altijd boven de druppelopvangbak - Open het capsulevakje NIET tijdens de stoomafgifte 148

15 NL koffie maken na stoomafgifte Na stoom te hebben afgegeven kan het apparaat tot de juiste temperatuur wordt bereikt geen koffie afgeven (blauw temperatuurcontrolelampje). Dit, omdat de smaak van de koffie anders geschaad kan worden Om naar de koffiestand terug te keren, nadat er stoom is afgegeven, moet daarom op de stoomknop worden gedrukt Tijdens de afkoelfase (ongeveer 15 minuten) knippert het temperatuurcontrolelampje en is rood 2 Om het apparaat vlug weer naar de koffiestand terug te brengen (ongeveer 1 minuut), handelt u als volgt: Zet een houder onder het stoompijpje 3 ROOD 3 4 Draai de keuzeknop tegen de klok in 4 Geef warm water af tot het temperatuurcontrolelampje blauw wordt 5 Draai de keuzeknop weer op de middelste stand 6 het apparaat is nu weer klaar om koffie te maken 5 6 BLAUW 149

16 ontkalken Kalkvorming is een natuurlijk gevolg van het gebruik van het apparaat. Het apparaat moet om de 2-3 maanden worden ontkalkt. Als het water erg hard is, moet het apparaat vaker worden ontkalkt 5 Er kan voor het ontkalken een ontkalker van het niet giftige en onschadelijke type voor koffiezetmachines worden gebruikt, die gewoon in de handel verkrijgbaar is Opmerking: verwijder de melkopschuimer voor het ontkalken van het stoompijpje: draai de ring los zonder hem weg te nemen en verwijder het bovenste gedeelte van de melkopschuimer van het stoompijpje 1 Zet de machine uit 2 A Verwijder het reservoir en gooi het resterende water weg B Vul het reservoir met de ontkalker. Volg hierbij de instructies op de verpakking van de ontkalker 3 C Zet een houder onder het stoompijpje 4 D Zet de machine aan door de hoofdschakelaar op I te zetten 5 E Zonder te wachten tot het apparaat warm wordt, geeft u water af door de knop tegen de klok in te draaien 6 6 LET OP: gebruik in geen geval azijn als ontkalker 150

17 NL H 2 O 9 10 F Na 30 seconden zet u de knop weer op de middelste stand 7 G Zet het apparaat uit door de hoofdschakelaar op 0 te zetten en de houder te legen 8 H Laat de ontkalker gedurende ongeveer minuten bij uitgeschakeld apparaat inwerken I Herhaal de handelingen van (C) tot (H) tot de ontkalker in het reservoir op is L Als de ontkalker op is, neemt u het reservoir van zijn plaats, spoelt u het zorgvuldig om en vult u het opnieuw met vers drinkwater 9 M Zet de machine aan door de hoofdschakelaar op l te zetten 10 N Zonder te wachten tot het apparaat warm wordt, geeft u water af door de knop tegen de klok in te draaien 11 O Als het reservoir leeg is, zet u de knop weer op de middelste stand 12 P Gooi het spoelwater in de houder weg Q Vul het waterreservoir weer en herhaal de handelingen beschreven vanaf punt ( N) Verricht een tweede spoelcyclus en vul het reservoir opnieuw. Op die manier is het apparaat klaar voor gebruik. Na te hebben ontkalkt, brengt u de melkopschuimer weer op het stoompijpje aan LET OP: - Als de ontkalkprocedures niet worden verricht, kan de kalkaanslag storingen in de werking veroorzaken die niet onder de garantie vallen. Het wordt aangeraden onze ontkalker te gebruiken - Gebruik geen azijn, loog, zout, mierenzuur, omdat ze het apparaat beschadigen 151

18 reiniging en onderhoud Het apparaat en de onderdelen ervan moeten minstens één keer per week worden gereinigd Gebruik het water dat reeds enkele dagen in het reservoir zit niet. Was het reservoir af en vul het dagelijks met vers drink water Gebruik geen ethylalcohol, oplosmiddelen, schuursponsjes en/of agressieve chemische middelen - Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact 1 - Haal het reservoir eruit en was het af 2 - Neem het rooster weg en was het met lauw water af 3 - Neem de druppelopvangbak weg en was hem met lauw water af 4 - Neem het uiteinde van de melkopschuimer en was het met lauw water af 5 - Draai de ring los die het bovenste gedeelte van de melkopschuimer vastzet 6 - Neem het bovenste gedeelte van de melkopschuimer en was het met lauw water af 7 - Maak het stoompijpje met een vochtig doekje schoon LET OP: droog het apparaat en/of de onderdelen ervan niet in een magnetron of traditionele oven 152

19 NL Verwijder de lade voor gebruikte capsules door hem stevig naar buiten te trekken 8 - Verwijder de resten uit de lade (Let op: in de lade zitten gebruikte capsules en vloeistoffen afkomstig van de koffie-afgifte) Breng de lade voor gebruikte capsules als volgt weer aan: - Schuif het voorste deel van de lade in de machine 9 - Klem de lade erin door hem met een stevige beweging naar binnen te duwen

20 technische kenmerken aanbevelingen Materiaal behuizing: ABS Materiaal interne ketel: Roestvrij staal Reservoir: 0,65 liter Pomp: 15 bar Inhoud houder voor gebruikte capsules: 7 capsules Stoompijpje Om van een espressokoffie van hoge kwaliteit te genieten, dient u als volgt te handelen: - Ververs het water in het reservoir en leeg de afdruipbak minstens één keer per week - Gebruik water met een laag kalkgehalte om de aanslag in het apparaat te verminderen - Gebruik warme kopjes Zie het plaatje met gegevens op het apparaat Kopjesplaat bovenop Lengte stroomkabel: 1,5 m Gewicht zonder verpakking: 5 kg Voltage: 230 V, 50 Hz (EU); 120 V, 60 Hz (USA) Vermogen: 1050 W (EU); 1100W (USA) Afmetingen 200 x 340 x 350 mm De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen of verbeteringen aan te brengen, zonder dit vooraf te melden 154

21 NL PROBLEEM OPLOSSING VOORTDUREN VAN HET PROBLEEM Het apparaat kan niet worden ingeschakeld Doe de stekker in een geschikt stopcontact Zet de hoofdschakelaar op l Er komt geen koffie uit het apparaat Vul het waterreservoir Controleer of de capsule goed is aangebracht Draai de knop naar rechts Ontkalk het apparaat Er komt geen stoom uit het apparaat Controleer of het apparaat op temperatuur is Neem contact op met de servicedienst De melk wordt niet opgeschuimd Controleer of de melkopschuimer schoon is en niet verstopt zit (alleen bij koud apparaat) Gebruik koude, volle melk Rood controlelampje Raadpleeg wat in het hoofdstuk INDICATIELAMPJES staat 155

22 garantiebeperkingen De garantie dekt geen reparaties veroorzaakt door: - Schade veroorzaakt door kalk of een niet verrichte periodieke ontkalking - Schade veroorzaakt door een andere spanning dan op het plaatje met gegevens staat - Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of niet conform de aanwijzingen - Schade veroorzaakt door in de machine aangebrachte wijzigingen Bovendien vallen de reparatiekosten van hierboven genoemde reparaties door niet erkende servicecentra niet onder de garantie en zijn volledig voor rekening van de klant Tenslotte: - Zet het afdruipbakje niet in de vaatwasmachine - Houd de bodem in de behuizing van het reservoir altijd droog Als deze punten niet in acht worden genomen, kunnen problemen aan de behuizing ontstaan, die niet onder de garantie vallen Afvalverwerking van elektrische en elektronische afgedankte apparatuur, door privépersonen, in de Europese Unie. Het voor dit product gebruikte AEEA symbool duidt aan dat dit apparaat niet samen met andere huishoudapparaten mag worden weggegooid, maar gescheiden behandeld moet worden. De gebruiker kan het afgedankte product bij aankoop van een nieuw apparaat gratis bij de verkoper inleveren (1 teruggave per aankoop). Voor meer informatie over de afvalverzamelpunten voor afgedankte apparatuur kunt u het best contact opnemen met uw gemeente, met de plaatselijke dienst voor afvalverwerking of met de winkel waar u het product heeft aangekocht. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om het product correct weg te gooien in overeenstemming met de geldende normen. Het niet naleven van de wettelijke beschikkingen kan sancties tot gevolg hebben. Een correcte afvalverwerking van het product draagt een steentje bij aan de milieubescherming, onze natuurrijkdommen en aan de menselijke gezondheid. LET OP: Het wordt aangeraden de originele verpakking te bewaren (ten minste gedurende de garantieperiode) om het apparaat eventueel voor reparatie naar servicecentra op te kunnen sturen Eventuele schade veroorzaakt door vervoer zonder geschikte verpakking valt niet onder de garantie 156

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCÇOES E MODO DE EMPREGO

ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCÇOES E MODO DE EMPREGO ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUCÇOES E MODO DE EMPREGO TITANIUM Ci congratuliamo per la vostra scelta! Grazie

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

2 8 1 7 1 8 6 3 4 6 5 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Geachte klant, Voor het koffiezetapparaat Diva maakt u gebruik van pads of koffiepoeder voor het maken van en koffie. Zoals elk huishoudelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. Gebruik en onderhoud ITALIANO 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH NEDERLANDS FRANCAIS Gebruik en onderhoud ITALIANO SUOMI

Nadere informatie

Aurora 22 190.048. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Aurora 22 190.048. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Aurora 22 190.048 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instruction manual Coffee machine GB/UK Mode d emploi Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Koffiemachine NL/B V4/0412 Instrukcja obsługi

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING

WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING WASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING NL 1 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe wassysteem 3 2. Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik 4 3. Aanwijzingen voor de installatie 7 4. Beschrijving van de bediening 10

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie.

CafeRomatica NICR626. Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips. Passie voor koffie. CafeRomatica Koffie/Espresso-volautomaat Gebruiksaanwijzing en tips NICR626 Passie voor koffie. 1 A B Display Aroma- en koffiesterkteknop C Draaiknop stoom/heet water D Koffietoets E Stoom-/spoeltoets

Nadere informatie

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing

HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing HD7858, HD7857, HD7856, HD7855 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Introductie 57 1.1 SENSEO koffiemachine 57 2 Algemene beschrijving 58 3 Belangrijk 58 3.1 Naleving van richtlijnen 59 4 De machine doorspoelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5000. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5000. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5000 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing

HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing HD7872, HD7870 Gebruiksaanwijzing For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Inhoudsopgave 1 Inleiding 75 2 Algemene beschrijving 75 3 Belangrijk 76 4 De machine doorspoelen vóór het

Nadere informatie

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing KRUPS KT4065 Gebruiksaanwijzing cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat

Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414

Gebruiksaanwijzing. Kookplaat ZGG62414 NL Gebruiksaanwijzing Kookplaat ZGG62414 NL Inhoud Veiligheidsinformatie _ 2 Veiligheidsvoorschriften _ 3 Beschrijving van het product _ 5 Dagelijks gebruik _ 6 Nuttige aanwijzingen en tips _ 7 Veiligheidsinformatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 2 23

Gebruiksaanwijzing 2 23 2 Gebruiksaanwijzing 2 23 SOLIS MASTER TOP LEEST U DE GEBRUIKSAANWIJZING A.U.B. ZORGVULDIG DOOR VOOR INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE. Gewaardeerde klant, Gefeliciteerd met uw nieuwe SOLIS MASTER TOP VOLAUTOMATISCHE

Nadere informatie

KZM1-NE www.primo-elektro.be

KZM1-NE www.primo-elektro.be HANDLEIDING KOFFIEZETAPPARAAT MET BONENMOLEN www.primo-elektro.be 2 Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging. 1. GARANTIEVOORWAARDEN 4 2. RECYCLAGE INFORMATIE

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 3660 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie