S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S K O A L R A N T E. W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * 0513 466 448. cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4"

Transcriptie

1 S K O A L R A N T E W.Wissesstrjitte 15 * 8401 RE Gorredijk * cursusjaar 2010/11 40 e jaargang nr 4

2 De schoollijn Uitgave van de Protestants Christelijke Basisschool Inhoud 40e jaargang nr.4 Inhoud... 1 Met elkaar (gedicht)... 2 Langs de schoollijn Ateliers Majeure... 7 Notulen ledenvergadering Timpaan Kinderopvang... 9 Groep 1a Groep 1b/2a Groep 2b Groep 3a Groep 3b/4a Groep 4b Groep Groep Groep Groep Autobingo Kijk voor actuele zaken op Reacties en bijdragen voor de schoolkrant mailen naar 1

3 Met elkaar Hoe goed is het, hoe fantastisch om als broeders echt samen te zijn. Daar zend de Heer zijn zegen heen en leven voor lange duur. Psalm 133 Dat was toen, daar, Het was zo n aardige zomeravond. De zon had geen haast om onder te gaan. Wij waren blijven hangen in de tuin. De kinderen hoefden nog niet naar bed ze speelden joelend verstoppertje met de hond in het hoge gras. Er werd een fles opengetrokken En op de houten tafel gezet. Hanna en Aart waren er en Karel met Jettie. Kleine Kasper maakte grapjes bij Elisabeth op schoot. Pauline kwam nog met hapjes aan. Martin had zijn gitaar meegenomen, Hij speelde Beatles en Katja wist de woorden. Het refrein neurieden we allemaal mee: Het is alleen liefde die je nodig hebt. Dat was toen, daar. Ik zag de mensen om mij heen op wie ik zo gesteld ben. Mijn hart was gelukkig om ons bij elkaar In het zachte schemerlicht Dat was toen, daar. Ik weet nog dat ik dacht: Als het ergens is, is het hier, Als het ooit is, is het nu. Dit is de plek waar God zou willen wonen. Van mij mag hij zo aanschuiven. Hier geeft de Heer zijn zegen. Uit: Karel Eykman Met open ogen 2

4 Langs de schoollijn Vakantietijd. Op het moment dat deze schoolkrant aan de kinderen meegegeven wordt is de zomervakantie 2011 begonnen. Achteraf hebben we bijna altijd het gevoel dat zo n jaar voorbij gevlogen is. Hoe meer er is gebeurd hoe meer dat gevoel zich opdringt. (Als je je verveelt lijkt het immers of de tijd stil staat) En dat er veel gebeurd is in dit jaar is een feit, lees de ingekorte opsomming hierna nog maar eens door. Dan is de vakantie een welkome tijd om eens tijd te nemen voor ja waarvoor eigenlijk? Heeft u de moeite genomen om het gedicht op de vorige pagina te lezen? Nee? Even een leespauze inlassen? --- leespauze --- Karel Eykman zet die oude woorden uit de Psalm, heel mooi neer in dit gedicht. Wat kan dat een heerlijk gevoel zijn als je die rust zo samen kunt ervaren. En biedt juist deze vakantietijd daar niet de ruimte voor? Samen op vakantie of gewoon gezellig thuis, dat maakt dan niet meer uit. Dat willen we alle kinderen samen met u als ouders en verzorgers voor deze vakantie toewensen. Dan geeft de vakantie weer nieuwe energie en kunnen we vol goede moed na de vakantie de draad weer oppakken en zelfs pieken tot 3000 ppm konden meten. Prachtig zou je zeggen, maar één probleem hebben we hiermee niet opgelost en dat is de temperatuur bij warm weer. Dan treedt een effect op waarbij de installatie de warmte van buiten rechtstreeks de klas in blaast. Dat is anders dan voorzien, want met de zogenaamde by-pass in het systeem zou de ventilatie zorgen voor nachtventilatie waarbij de klas na een warme dag in de nacht gekoeld zou worden. Dat is niet wat er nu gebeurt, de warmte hebben we nu sneller binnen dan voorheen en dat is niet plezierig op dagen dat de buitentemperatuur boven de 24 graden uit komt. Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het probleem bij warme dagen en we hopen dat we met een zogenaamde top-koeling dit kunnen tackelen. Dan is het ook op zomerse dagen aangenaam vertoeven in de lokalen. Het bestuur heeft hier de nodige prioriteit aangegeven. Statuten wijziging In mei en juni zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden om de statutenwijziging vast te stellen. Dat is gelukt en op maandag 4 juli zijn de nieuwe statuten van alle 10 christelijke scholen in Opsterland door de verschillende besturen ondertekend. In een gezamenlijke tekensessie kwam bestuur voor bestuur aan bod om de laatste zaken met de notaris door te nemen en tenslotte de handtekening te zetten. Terugkijkend In het afgelopen cursusjaar hebben we natuurlijk de gebruikelijke schoolse zaken voorbij zien komen. Op de website kunt u over het algemeen de geschiedenis terug lezen in de fotoalbums. Een stukje van onze website dat volgens de statistieken het meest bekeken wordt. Vooral tijdens en na de projectweken is het een drukte van belang op deze pagina s. Met de activiteiten rondom de kinderboekenweek, het cultuurproject en alle andere thema s die jaarlijks aan bod komen bieden we de kinderen een breed vormingsaanbod. Wie kennisneemt van de plannen van het ministerie ziet dat dit meer en meer onder druk lijkt te komen staan. Men lijkt de school te willen aanzetten tot zogenaamde hogere prestaties ten koste van deze brede vorming. Alsof alleen rekenen, begrijpend lezen en taal er nog toe doen en bijvoorbeeld de creatieve vakken uit het rooster worden weggedrukt door het opbrengstgerichte werken. We zullen er niet helemaal aan kunnen ontkomen nu er een wettelijke status aan de eindtoets wordt gegeven, maar we zullen ons blijven inzetten om het beste uit beide werelden te blijven aanbieden. Verbetering binnenklimaat In de herfst hebben we een grote renovatie uitgevoerd in het oude deel van de school en hierover hebben we al eerder verslag gedaan. De nieuwe WTW installatie zorgt er voor dat het CO2 gehalte in de klassen nu ruim beneden de normen blijft. Het streven was om op waarden tussen de 800 en 1200 ppm uit te komen, maar de installatie blijkt vaak de waarden nog onder de ondergrens te houden. Dat is een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie waarbij we bij metingen ruim boven de Luitzen Verloop en Jantsje Claus ondertekenen de notulen onder het toeziend oog van de notaris Met de nieuwe statuten voldoet de schoolvereniging tijdig aan de nieuwe wet Goed Bestuur Goed Onderwijs. Deze wet is 1 augustus 2010 van kracht geworden en gaf de besturen de tijd tot 1 augustus 2011 om dit te regelen. In samenwerking met de andere besturen van het christelijk onderwijs in Opsterland zijn de nieuwe statuten 3

5 ontwikkeld door het Onderwijsadviesbureau Meppel. De Opsterlandse christelijke scholen hebben nu alle tien bijna dezelfde statuten, behoudens dan de grondslag, deze verschilt vaak van school tot school en is ongewijzigd gebleven. Wat het effect op de werkwijze in het bestuur is moet nog blijken in de praktijk. Het bestuur bestaat nu immers uit bestuurders (penningmeester en secretaris) en toezichthouders (de voorzitter en overige bestuursleden). Er is een nieuw management statuut met een zogenaamde bevoegdheden matrix waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende geledingen overzichtelijk worden weergegeven. De nieuwe opzet zal in het volgende cursusjaar pas merkbaar worden. Nieuw administratiekantoor In het voorgaande werd voor het eerst melding gemaakt van het Onderwijsbureau Meppel, afgekort OBM. Sinds jaar en dag werd een belangrijk deel van de financiële en personele administratie uitbesteed aan Metrium in Leeuwarden. Met ingang van 1 januari 2011 is dat contract evenwel opgezegd, aangezien de kwaliteit van de dienstverlening te wensen overliet en bovendien erg duur was. In oktober 2010 is de knoop al doorgehakt en is gekozen voor het OBM. Deze organisatie had de zaken veel beter voor elkaar, mede door een goed toegankelijke administratie via internet, die dagelijks bijgewerkt wordt. Het is steeds belangrijker om de cijfers up to date te hebben en dat als sturingsinformatie te kunnen benutten om het onderwijs aan de kinderen goed op orde te kunnen houden. Ook deze overstap van Metrium naar Meppel is in gezamenlijkheid met de andere PC scholen van Opsterland gedaan. We treden binnen het OBM dan ook op als zijn we een groter bestuur met 9 scholen. Prijstechnisch heeft dat de nodige voordelen, die vooral bij de kleinere scholen veel verschil maken. Metrium hanteerde namelijk voor alle diensten één tarief ongeacht de schoolgrootte en dat pakte voor de kleinere scholen vaak erg duur uit. Door deze samenwerking zorgen we er voor dat we het Christelijk onderwijs in Opsterland in de verschillende dorpen kunnen blijven bevorderen onder de vlag van de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland. Een dergelijke simpele mededeling heeft echter achter de schermen heel wat voeten in de aarde gehad. Het is een hele klus om de administratie van het ene naar het andere kantoor over te hevelen. Gelukkig is dat in de afgelopen maanden goed verlopen en hoe minder u als ouder er van gemerkt heeft hoe beter. De jaarrekening over 2010 is nog afgehandeld door Metrium en inmiddels tijdig bij het ministerie ingediend. De eerste verandering die u bij de presentatie van de cijfers hebt kunnen opmerken was de nieuwe begroting 2011, aangezien deze volgens de nieuwe opzet van OBM is opgesteld. Met deze overstap is het werk van de penningmeester in het bestuur wel behoorlijk veranderd. De penningmeester kan nu meer werken op hoofdlijnen en hoeft veel minder uitvoerend werk te doen. Het OBM neemt de penningmeester veel praktisch werk uit handen en daardoor kunnen we er voor zorgen dat we de zaken goed onder controle houden. Iets dat heel belangrijk is in een tijd waarbij van alle kanten bezuinigingen en tekorten op ons afkomen. Als éénpitter (schoolvereniging met één school) kunnen we de toekomst dan opgewekt tegemoet zien. Blijkbaar kunnen we als éénpitter de bezuinigingen en krimp beter opvangen dat de grote besturen met veel scholen. Medezeggenschapsraad Tijdens de ledenvergadering was er nog sprake van twee vacatures bij de MR. Inmiddels zijn deze vacatures als volgt ingevuld: Afvaardiging van de ouders is mevrouw Nanda Knipping, moeder van Ellemieke Knipping uit groep 3a en juf Els Zijlstra die de MR als afgevaardigde van het team zal komen versterken. Inspectiebezoek Op 7 juni 2011 hebben we twee inspecteurs op bezoek gehad voor een steekproef in het kader van het jaarlijkse onderwijsrapport van de inspectie. Beide inspecteurs hebben in de meeste groepen lesobservaties gedaan, verschillende gesprekken gevoerd en gegevens en documenten geanalyseerd. Aan het eind van de inspectie dag werd verslag gedaan aan het bestuur over de bevindingen. De inspectie hanteert zogenaamde toezicht arrangementen waarbij gebruik wordt gemaakt van een verkeerslicht indeling. Groen, oranje en rood en de betekenis daarvan laat zich natuurlijk meteen raden. De Librije heeft een geschiedenis van alleen maar groen en bij het afrondend gesprek was meteen duidelijk dat de groene kleur ook na dit bezoek gehandhaafd kon worden. Behoudens enkele punten van kritiek, die we als actie punten zullen oppakken, was er ook waardering voor de kwaliteit van het onderwijs op de Librije. Het conceptrapport is inmiddels ontvangen en zal binnenkort de definitieve status krijgen en dan door de inspectie op internet gepubliceerd worden. U kunt het hele verslag dan vinden op Enkele zaken willen we er even uitlichten. De inspectie beoordeelt altijd de zogenaamde opbrengsten van groep 8, maar in het rapport zal komen te staan dat men deze voor de Librije niet kan beoordelen. De inspectie heeft namelijk besloten ons DLE-LVS leerlingvolgsysteem met ingang van 2011 niet langer te waarderen. De inspecteurs hebben op ons verzoek wel de gegevens daarvan doorgenomen en in het eindgesprek opgemerkt dat op basis wat men had geanalyseerd de indruk heeft dat de resultaten voldoende zijn. Dat zal echter niet in het rapport komen, omdat dit systeem momenteel vernieuwd wordt en de inspectie de bestaande toetsen niet meer mag waarderen. De Librije neemt deel aan het normerings onderzoek van Boomtestuitgevers die deze toetsen momenteel aan het vernieuwen is. Hoewel de inspectie de voorkeur heeft voor de landelijke Cito toets, doen we daar niet aan mee. Het nare van dat systeem is dat de inspectie de opbrengsten dan alleen maar beoordeeld op de gemiddelde Cito score van groep 8. Daarbij worden de cijfers van taal, rekenen en begrijpend lezen van alle leerlingen op één bult gegooid en bepaalt het gemiddelde de uitslag. Het enige dat dan 4

6 blijkbaar telt is een kil cijfer, naar de ontwikkeling van de kinderen wordt dan niet meer gekeken. Alsof een dergelijk cijfer iets zegt over de ontwikkeling die de kinderen hebben doorgemaakt. Reuze gemakkelijk voor de inspecteur, maar onze opstelling is dat die wel wat meer voor haar werk mag doen. Wij zijn daarom ook beslist geen voorstander van de centrale eindtoets die verplicht wordt. De kinderen en hun ontwikkeling staat dan niet meer centraal, nee het gaat dan slechts om het toezichtarrangement van de school te handhaven. Men constateert dat we moderne methoden gebruiken en met name het volgende citaat vinden we als team en bestuur bijzonder belangrijk: Er heerst een ontspannen en open sfeer op school, waarin betrokkenen zich veilig voelen. Uiteraard zijn er ook een aantal verbeterpunten aangestipt die we als actiepunten zullen oppakken in het komende cursusjaar. De inspectie vond dat de afstemming van de leerstof en leertijd op de onderlinge verschillen tussen de leerlingen beter kan. Bij de extra zorg vond men de administratieve verslaggeving van de uitgevoerde activiteiten te summier en kon onvoldoende aangetoond worden of deze hulp werd uitgevoerd. Men had echter wel de indruk dat dat wel gebeurde, maar uit de administratie kon dat onvoldoende worden aangetoond. Dat blijft een spanningsveld wat ons betreft, aangezien we de tijd die we aan de kinderen besteden belangrijker vinden dan alles voortdurend in logboeken per kind te administreren. Tenslotte was er nog een tekortkoming in de schoolgids aangezien daarin geen informatie over onderwijsresultaten in zouden staan. De gevraagde informatie staat echter in ons geval in het jaarlijkse bestuursverslag dat voor ieder op de website is te vinden. Maar ja als dat wettelijk ook in de schoolgids moet evenals de beleidsvoornemens dan vermelden we die info maar dubbel. De nieuwe schoolgids is inmiddels hierop aangepast en wordt in de eerste schoolweek van het komend cursusjaar meegegeven. Schaakclub Librije Donderdag 14 juli was de laatste keer dat de schaakclub van de Librije bij elkaar kwam. Na ongeveer 3 jaar viel het doek. Niet omdat het geen succes was, juist niet, want als je meedingt aan het Nederlands Kampioenschap dan heb je een prima prestatie geleverd. Jammer genoeg lukte het niet om nieuwe leiding voor de club te vinden nu Johan v.d. Berg er mee stopt. Johan heeft de club vanaf het begin leiding gegeven, met de afspraak dat anderen na een of twee jaar het stokje zouden overnemen. Na diverse oproepen moeten we constateren dat het niet lukt de schaakclub door te zetten. We zijn Johan erg dankbaar voor alle werk dat hij voor de club heeft verricht en op de laatste bijeenkomst is hem een cadeau overhandigd namens het bestuur en team van de Librije. De schaaktalenten van de Librije zullen nu verder gaan bij de club die in Beetsterzwaag bij elkaar komt. Wel blijven we schaaklessen in groep 5 aanbieden. Kinderen die in clubverband daarmee verder willen kunnen dan naar Beetsterzwaag om daar de club te versterken. Hieronder het verslag van de deelname aan het NK door de vader van Tjeerd de Jong. _+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_ Begin dit jaar werd het schoolschaakteam van de Librije met Mart, Rienk, Tjeerd en Jorden tweede van alle scholen van Friesland. Met deze prestatie plaatsen ze zich voor het Nederlands Kampioenschap in Leiderdorp. Op 14 juni was het zover, vroeg uit de veren. Met twee auto s naar Noord Holland. Precies 36 teams waren door de schaakbond uitgenodigd. De eerste wedstrijd was al gauw beslist in het nadeel van de Librije, zo bleek dat er toch wat zenuwen mee speelden. Maar daarna werden er vele wedstrijden gewonnen waardoor ze derde werden in hun poule. Op de website van de Nederlandse Schaakbond was het volgende te lezen; "Tijdens het NK Schoolschaken (basisscholen) hebben de vertegenwoordigers uit het noorden opvallend goed gepresteerd. Op 14 mei in Leiderdorp wisten alle Friesland en Groningen vertegenwoordigende scholen door te dringen tot de halve finales terwijl andere regio's dat maar met maximaal twee lukte". Heel bijzonder was dat alle beide scholen waar schaakmeester Johan van der Berg aan lesgeeft daarbij hoorden, de Librije en de Paedwizer. Twee weken later is het team opnieuw naar Leiderdorp gegaan voor de halve finale! Er werd gespeeld in 3 poules van 6. Er werd prima strijd geleverd op alle borden. Maar uiteindelijk werden we 4 e van de poule. Een prachtige prestatie van Mart, Rienk, Tjeerd en Jorden maar niet genoeg om bij de laatste 6 scholen te eindigen die door mochten naar de finale. We zijn benieuwd wie er volgend jaar in het schoolteam komen. Want de 8 e groepers kunnen dan niet meer meedoen. Tjeerd waarschijnlijk meedoen afhankelijk van de concurrentie. De beste 4 mogen meedoen namelijk. We zullen het volgend schaakseizoen beleven, hopelijk kan dan een nieuw team zo'n leuke ervaring opdoen. Jelle de Jong ========================================= 5

7 Zaterdag 10 september staan de deuren van Ateliers Majeur wagenwijd open. In De Heerenveense School aan de Minckelersstraat in Heerenveen en in De Skâns aan de Loayersstrjitte in Gorredijk zal het kunstencentrum demonstraties geven, open lessen verzorgen en vragen beantwoorden. In de vakgebieden theater, dans, muziek, beeldende kunsten, literair en nieuwe media valt er veel te beleven. Jongeren en ouderen vinden hun talent, onderzoeken en verdiepen het bij Ateliers Majeur. Op 10 september is voor Gorredijk van 10 tot 14 uur en voor Heerenveen van 13 tot 17 uur een levendig en opwindend programma in elkaar gezet. Kijk voor meer en actuele informatie op de website =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-= In het nieuwe schooljaar begint voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar de cursus Algemene Muzikale Vorming in Gorredijk. AMV is zingen, dansen, spelen en luisteren. Spelenderwijs komen al deze facetten aan bod. Twee keer per jaar laten we ouders en familie tijdens een kijkles horen en zien wat we allemaal geleerd hebben. De kosten bedragen 25,- per twee maanden ( 150,- per jaar). Voor meer informatie nodigen wij u nu alvast uit voor de kennismaking les. Met uw kind bent u van harte welkom op onderstaande tijd en plaats: Gorredijk De Skâns vrijdag 16 september uur Docent is de heer Anne Bakker. Wanneer de kennismaking les goed bevalt kunt u uw kind daarna online of d.m.v. een inschrijfformulier inschrijven. De lessen beginnen dan een week later. Voor nadere informatie: Notulen van de algemene ledenvergadering (tevens jaarvergadering) van de vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk e.o. gehouden op 8 juni Alle aanwezigen worden van harte welkom geheten door de voorzitter in de gemeenschapsruimte. Er waren deze avond 33 personen aanwezig. Het afgelopen jaar bestond het bestuur uit 7 personen n.l. Luitzen Verloop, Jantsje Claus, Anne Bijl, Renske Dijkstra, Feddy Pranger,Sytske Valk en Remmelt van der Wal. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een overdenking met de titel De houthakker. Bericht van verhindering is ontvangen van Petra de Glee, Riny Bouma, Jan Boorsma, Carlo Knol, Bonny Wouda en Elly Huizinga. In het afgelopen jaar zijn de lokalen in de bovenbouw grondig gerenoveerd en zijn de oude kozijnen vervangen. De entree van de school oogt veel lichter en ruimer en ook de gemeenschapsruimte is opgeknapt. De bouw van het elfde lokaal en de buitenberging laten nog even op zich wachten omdat er wat vertraging is opgetreden bij de gemeente door het renovatie plan van de Vlecke. We hopen dat we na de zomervakantie hier een start mee kunnen maken en dat het 11 e lokaal er in 2012 staat. Het afgelopen jaar had de school een laag ziekteverzuim in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, waar we uiteraard dankbaar voor zijn. Het ledenbestand is op dit moment op orde, en we zijn inmiddels overgestapt naar onderwijs bureau Meppel, de samenwerking gaat tot nu toe naar tevredenheid. We zijn het afgelopen jaar aan de slag geweest met de code goed bestuur, er komt een dagelijks bestuur en een deel van het bestuur is toezichthouder. Onderwijsbureau Meppel ondersteunt ons in het opzetten. van deze nieuwe bestuursvorm. Ook zijn we bezig geweest met de functie mix maar op dit moment is het nog onduidelijk wat de bezuinigingsronde van de regering gaat doen binnen het onderwijs en wachten we eerst af voordat er concrete stappen gezet kunnen worden. De school inspectie heeft onlangs de school bezocht en de resultaten werden positief beoordeeld. Dit mag gezien worden als een opsteker voor de school. Notulen De notulen van 2 juni 2010 worden vastgesteld en goedgekeurd, er werden geen op of aanmerkingen over de notulen gemaakt. 6

8 Jaarverslag Het complete jaarverslag ligt ter inzage op school en is geplaatst op de website van school. Er werden geen vragen gesteld over het jaarverslag en iedereen stemde in met het verslag. Financiën De Librije staat er financieel goed voor, er zijn voldoende middelen en reserves, daardoor kon er uit eigen middelen een bepaald bedrag betaald worden om de renovatie van de bovenbouw mogelijk te maken. Het is niet van belang om als school teveel geld op te potten daarom is het verstandig om verantwoord te investeren in de verbouwing van de school. Onderwijsbureau Meppel neemt de penningmeester veel werk uit handen door hun uitgebreide diensten aanbod, dit bevalt ons tot nu toe goed. Tjeerd de Jong en Jan-Willem van der Meer hebben de kas controle gedaan en gaan akkoord. Omdat onderwijs bureau Meppel nu veel taken uitvoert en met een compleet financieel rapport komt en dit door de accountant wordt gecontroleerd, is er voor de kas commissie niet veel meer aan toe te voegen en kan de kas commissie opgeheven worden. Grondruil gemeente Opsterland In de vergadering is ingestemd met de voorgenomen grondruil met de gemeente Opsterland zodat het 11 e lokaal naast het speel lokaal kan worden gebouwd, alle aanwezigen stemden in. De voorzitter en de secretaris hebben de notariële akte ondertekend. Statuten wijziging 2011 Iedereen kon zich tijdens de vergadering vinden in de nieuwe statuten die zijn aangepast op de nieuwe wetgeving t.a.v. de scheiding van bestuur en toezicht (code goed bestuur). De nieuwe statuten zullen, na goedkeuring door de ALV, op 4 juli 2011 namens de vereniging worden ondertekend door Luitzen Verloop en Jantsje Claus Kinderman Er stemden 34 personen voor en 0 tegen daarmee werden de statuten gewijzigd. Goedkeuring competentieprofielen en vaststellen huishoudelijk reglement Er kwamen tijdens de vergadering geen bezwaren naar voren tegen de opgestelde competentie profielen en ook het huishoudelijk reglement werd unaniem goedgekeurd en daarmee vastgesteld. Bestuursverkiezing Na ruim 5 jaar hebben Renske Dijkstra en Jantsje Claus afscheid genomen van het bestuur, zij werden bedankt voor hun inzet en kregen een bon en bloemen, zij worden opgevolgd door Sandra Grijze en Martin van Dijk. Sytske Valk moet door persoonlijke omstandigheden na een jaar het bestuur verlaten en wordt opgevolgd door Esther Dorresteijn, zij zal ook het contact onderhouden met de oudercommissie. Anne Bijl heeft aangeboden om nog wat langer aan te blijven totdat er een nieuw bestuurslid is gevonden. We waarderen dat ze dit voorlopig wil blijven doen zodat het verloop binnen het bestuur niet te snel gaat. Medezeggenschapraad Het jaarverslag van de MR werd goed gekeurd en vastgesteld, er werd afscheid genomen van Elsbeth Rispens en Roelien Boonstra, zij werden bedankt voor hun werk en kregen een cadeau bon en een bos bloemen. Er worden nog 2 nieuwe leden gezocht voor de M.R. Oudercommissie Het jaarverslag van de oudercommissie werd goed gekeurd en vastgesteld. Dit jaar is er afscheid genomen van Henriette Peereboom en Bas en Aletta Huijbers, zij werden bedankt voor hun inzet en ontvingen een bos bloemen en een cadeau bon. Teake Peereboom heeft aan gegeven nog een jaar beschikbaar te blijven voor een aantal klussen. Als nieuwe leden worden Petra Hijlkema en Susan Starkenburg welkom geheten. Rondvraag Er kwamen tijdens de rondvraag geen vragen meer naar voren. sluiting Tseard Kuperus sluit af met een overdenking, en wenst ons allen wel thuis. De presentielijst werd door 33 aanwezigen getekend. Juni 2011, Jantsje Claus- Kinderman 7

9 Buitenschoolse Opvang Timpaan Kinderopvang. De gehele zomervakantie zijn wij geopend. Alle BSO kinderen worden opgevangen op Locatie de Toverbal op de H. Ringenoldusstrjitte 1a, waar we een speciaal vakantieprogramma aanbieden. Elke BSO locatie van Timpaan biedt een maandthema aan, ingespeeld op de belevingswereld van het kind, zo ook deze vakantie. In deze thema s biedt Timpaan een kwalitatief hoogwaardig en onderscheidend aanbod van activiteiten, gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Binnen deze maandthema s wordt gewerkt met verschillende disciplines. Deze disciplines zijn onder andere: creatief, dans, sport, muziek, drama en koken. De disciplines worden aangetoond door icoontjes, die hieronder staan vermeld. Ook vinden er workshops en uitjes plaats. Drama Creatief Workshop/Uitje Sport Muziek Dansen Koken Multimedia Deze zomervakantie werken we aan het thema "India" en "Outdoor". In de eerste week kunnen de kinderen armbanden, kettingen maken en Indiaas koken. Ook worden er vele spelletjes uit India gedaan. Tijdens de maand augustus komt het thema "Outdoor" aan bod. De kinderen maken dan onder andere een zeepkist, een camouflagenet en/of een schilderij. Ook zal er worden gedanst en wordt er een speurtocht georganiseerd. Ook vlotten maken hoort hier bij als ook een spannend poppenkast verhaal. Tijdens het uitje gaan we naar Sparjebird, waar activiteiten zullen worden gedaan en zal er ook worden gepicknickt. In de laatste week van de vakantie wordt er samen gewerkt met de BSO locaties uit Beetsterzwaag en Ureterp. Er wordt dan bijvoorbeeld een heuse dropping georganiseerd! Hierboven staat nog maar een kleine opsomming van alle activiteiten die er gedaan worden, maar het belooft een boeiende vakantie te worden! Voor het volledige vakantieprogramma kunt u een kijkje nemen op de activiteitenposters in de hal of in het BSO lokaal waar u van harte welkom bent om een kijkje te nemen. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en tot ziens! Pedagogisch medewerkers Kindercentrum de Toverbal Voor vragen omtrent plaatsing kunt u contact opnemen met de klantenservice van Timpaan, onze medewerkers staan u graag te woord: De klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer Woensdagmiddag 14 september OPEN DAG, uur op de Toverbal. 8

10 Bijna vakantie! Wat is er weer veel gebeurd de laatste periode, we zijn met schoolreisje naar Sanjesfertier geweest; we hebben ons cultuurproject gehad; we hebben gewerkt over familie, Moederdag, Vaderdag; met het materiaal van ANWB Streetwise hebben we de verkeersregels weer opgehaald; we hebben over Feest gewerkt; de verjaardagen van de juffen gevierd en over vakantie gewerkt. De kinderen horen hier geluiden en moeten bordjes ophouden van het voertuig dat ze horen. Hoe zit dat ook alweer met het autostoeltje en de autogordels? 9

11 Taart van Alex Taart van Aljen Taart van Miriam Juffendag! Fijne vakantie! Groep 1a. 10

12 Hallo allemaal! Hier weer een berichtje uit groep 1b/2a. We hebben weer een leuke, leerzame periode achter de rug. Zo hebben we gewerkt over het thema ziekenhuis, waarbij we een bezoekje hebben gebracht aan de kinderafdeling van het ziekenhuis in Heerenveen. Ook hebben we juffendag gevierd, het was een feestelijke dag! In de laatste week voor de vakantie hebben we met de kinderen terug gekeken op het afgelopen schooljaar. Wat zij hiervan het allerleukst vonden is in deze schoolkrant te lezen. Veel leesplezier gewenst! Juf Rianne & juf Froukje Amarins Milano Naomi Baby-nieuwtjes! In onze klas zijn maar liefst dríe kinderen die een klein broertje hebben gekregen. Naomi is nu de grote zus van Alwin. Bij Diederik thuis is de kleine baby Bastiaan geboren en Boris zijn kleine broertje heet Liam. We hebben met de hele klas iets moois gemaakt voor de baby s. 11

13 Laat de juffendag maar beginnen! Israh & Diederik maken een mooie kleurplaat. j u f f e n d a g Wat een mooie tekeningen en cadeautjes! Roos smult van haar zelf versierde cakeje. Wat vond je het afgelopen schooljaar het allerleukst? Mats: Schoolreisje, want daar mochten we ijsjes en patat eten en in een treintje. Elise: Schoolreisje, omdat ik daar mocht spelen. Roos: De pizzeria, omdat je daar vadertje en moedertje ging spelen. Johan: Voetballen in de pannakooi. Boris: Schoolreisje! Lekker in het ballenbad spelen. Antoinette: Juffendag, omdat we allemaal leuke dingen gingen doen. Marrit S.: Juffendag, want toen mochten we cakejes versieren. Jenna: Juffendag, want toen gingen we allemaal spelletjes doen. Israh: Mijn verjaardag op school, toen was het ook juffendag. Diederik: Toen mijn kleine broertje op school kwam. Jadi: De boerderij-hoek, omdat ik daar met de dieren kon spelen. Amarins: Naar de schapenboerderij, omdat ik een lammetje op mocht tillen. Naomi: De schapenboerderij, daar mocht ik in het hok van de schaapjes. Matthea: Cake-happen op juffendag. Romee: De baby-pietjes toen het sinterklaas was. Sabine: Op de hooiberg springen in de schapenboerderij. Marrit N.: Dat mijn schildpad ziek was en in het ziekenhuis was. Milano: In de tent spelen en in de bouwhoek. Mike: Op schoolreisje in de bus. Edzer: De Afrika-hoek, omdat daar echte spulletjes uit Afrika waren. Djoeke: De vakantiehoek en dat we naar het ziekenhuis gingen. 12

14 Momenteel zijn we druk aan het werk over verkeer en vervoer. We hebben besproken dat het maken van goede afspraken erg belangrijk is. Er zijn ook weer mooie werkstukken gemaakt! Anna tekende een treinspoor met Paul tekende een een weg met auto s trein van Michel autobaan Nanna tekende ook auto's. Bij Andries is het erg druk op de weg. De huizen hebben allemaal een huisnummer. Knap gedaan zeg. Ook dit schooljaar is er weer van alles gebeurd. We vinden dat we een fijn jaar met jullie hebben gehad! In april is ons klasgenootje en vriendinnetje Maaike verhuist naar België. We hopen dat ze daar met haar moeder en broer en hele fijne en gelukkige tijd zal krijgen. 13

15 Nog even en dan is het vakantie. En na de vakantie naar groep 3. We hebben er zin in, maar het is ook reuze spannend. Anoeska (links) en Jesper (rechts) kunnen al wat sommetjes schrijven. Wist u dat: Jelmer S. al goed kan rennen, dus dat hoeft hij niet meer te leren. Ian zegt dat als je leest je alles kunt leren. Mirthe de letters M A N S T al kent, ja, want zij heeft al een leesboekje. Lynn zegt dat zij alles al kan, dus niets zal moeilijk zijn in groep 3. Jordie zegt ik kan al sinaasappel schrijven en beer en auto. Rekenen lijkt hem wel moeilijk. Jesse gaat voetballen in de pannakooi. Alle namen van de kinderen uit 2b. Lucy zegt dat ze al kan rekenen. Sybren schrijft zijn sommen. Groep 2b en juf Els en Wietske wensen u een fijne zomervakantie. 14

16 Bijna vakantie! Dit is alweer de laatste schoolkrant van groep 3a. Wat hebben we veel leuke projecten gedaan de laatste maanden. Kijk en lees maar eens wat de kinderen beleefd hebben. silke Chinese draken van andy Thomas heeft zijn naam in Chinese tekens getekend Tobias Jesse Voorstelling van de gebroeders Kist in de Skâns getekend door: sander-links marije-rechts 15

17 Het schoolreisje naar Aeolus was heel geslaagd. Het was een prachtige dag, veel gezien, geleerd en gespeeld. ANWB-streetwise. Wat hebben we deze dag veel geleerd over verkeer! Wat is belangrijk in het verkeer. Juffendag, wat een feest. De kinderen zagen er allemaal prachtig uit. Een fijne vakantie allemaal! 16

18 De voorstelling: De gebr. Kist. Marije We zijn naar de Skâns geweest om een voorstelling te kijken. En die voorstelling heet: De gebroeders Kist. En ze deden met soorten stokken slaan (slagwerk dus). En er was een oudste, een jongste, middelste en een domme. En die domme meneer zei;we zijn er geweest. En toen zei die domme; feest en toen was het feest. Ze gingen trommelen en toen gingen wij zingen en wij moesten schreeuwen. De gebr. Kist zijn geboren in een Chloë kist. Ze kwamen eerst bij een muur. Toen gingen ze kloppen. De domme ging er gewoon eroverheen en ging die kist naar achteren duwen. De jongste ging er ook achter. En de anderen later ook. jeffrey Ilse Toen ze er bijna waren, toen keerden ze terug. Want voor hen was geluk thuis En we mochten klappen en roepen Lorna De gebr. Kist houden van zingen en van muziek en ik ook. Ze hebben soms wat ruzie en zoeken naar geluk. Ze moeten 3 dingen overleven; een muur, een storm en een bos. Ze hebben een trommel als huis dier. Jeffrey Natasja Het was leuk. Robin Het was mooi, zo mooi. Ruben 17

19 Het schoolreisje naar het ontdekkingspark in Sexbierum I Noëlle Ik ging naar school en ik wachtte met Isabel tot juf kwam. We zaten in de bus naast elkaar. We gingen met de bus naar het ontdekkingspark Aeolus. We konden binnen of buiten spelen. Eerst hebben we een speurtocht gedaan. We konden in een soort piramide oefeningen doen, op de computer balletjes vangen en een zelfgemaakte hond besturen. We gingen heel veel uitvinden en we gingen stroom opwekken, dan moesten we heel hard rennen en dat was leuk. We konden de namen van de planeten weten. Buiten konden we op de klimtoren, op het springkussen en op fietsen. jeffrey Ik was op een heel groot springkussen geweest. En het was heel leuk. E n eerst durfde ik er niet op. Toen had ik het geprobeerd en toen wou ik niet meer stoppen. Lieneke We hebben patat en limo gehad en later nog een peren ijsje Silvia Meer foto s: kijk dan op de website van school; Ik heb veel pret gemaakt. Natasja 18

20 Ondanks de slechte weersvoorspellingen, stapten wij donderdag 23 juni met een zonnig humeur in de bus. In de bus werd er na de eerste bocht al flink gesnoept en gegeten, ziezo, dat zit er dan maar weer in. Op naar Aeolus, op naar de piramide vol experimenten en spelletjes. De bus chauffeur had trouwens een prima hulpje; Menno! De speurtocht Groep 3 en 4 waren in groepjes verdeeld + een leider. We gingen in de piramide, daar gingen we proefjes doen. Ondertussen kwam je letters tegen die moest je opschrijven. Er waren ook hele grappige proefjes. En er was ook een proefje, er waren blikjes en daar zat wat in. Kogels en zand en water. En die moest je ergens van af rollen en dan welk blikje het snelst was en dat was water! Emke Aeolus We gingen in een rad en in dat rad moesten we lopen of rennen. En we moesten in een kooi en daar in die kooi zaten allemaal spiegels. En toen zag je jezelf van alle kanten. Er was ook een springkussen en ook een ballenbak en toen schoten we op elkaar met de ballen. Hessel Schoolreisje Ik stond buiten te wachten op de bus en daarna riep juf ons om naar binnen te gaan en daarna gingen we weer in groepjes naar buiten om in de bus te stappen. En toen zwaaiden we naar Marc en mijn moeder en de rest zwaaiden naar hun vader en moeder en broertjes en zusjes. Ze riepen allemaal Daag! En toen reed de bus naar Aeolus. En we gingen in een baan met dieren die je moest trappen en daarna in een vuurtoren geklommen. Isabella 19

Groetjes Lisa. Groetjes Vicky

Groetjes Lisa. Groetjes Vicky Vandaag moesten we leraren tegen 8 spelen. Dat waren een heleboel opdrachten en die moesten binnen 2 uur uitvoeren. Maar het is ons gelukt en dat vond ik het leukste van de dag. Ik ben benieuwd wat we

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen

Zonne(blad)wijzer Nieuws uit de groepen 08/04 T/M 15/4 2014 WEEKNUMMER 15/16 Kalender 17/4 Paasviering in de klassen 18/4-21/4 Zijn de leerlingen vrij(goede Vrijdag en tweede Paasdag) 25/4 Oranjedag(alle leerlingen zijn na de rommelmarkt vrij)

Nadere informatie

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt.

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Nieuws uit de groepen Nr. 27 arpil 2016 De kinderopvang Knuffels We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Als het kan dan gaan we ook op pad met de

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Schoolkamp 2015, Jacco

Schoolkamp 2015, Jacco Schoolkamp 2015, Jacco We gingen om 10:30 weg met de bus, eigenlijk moesten we met de fiets maar het stormde hard. Met de bus reden we naar Basal, daar werd verteld wat ze deden en we gingen stenen zoeken.

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag Daan zwienenberg Dag 1 dinsdag Ik fiets naar school met mijn rugzak. Gingen we in de bus zitten en toen gingen we naar de domelaar we gingen uit de bus en we gingen naar het kantoor van de domelaar een

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van

Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van Het Rijksmuseum We gingen naar het rijksmuseum over de gouden eeuw. We vonden de nachtwacht heel erg mooi want hij is heel bijzonder omdat het van donker naar licht is geverfd en dat vind ik heel speciaal

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Ik vind tekenen en knutselen leuk en sommige andere spelletjes. Het leukst dit jaar vond ik de sponsorloop, ik heb 13 rondjes gelopen.

Ik vind tekenen en knutselen leuk en sommige andere spelletjes. Het leukst dit jaar vond ik de sponsorloop, ik heb 13 rondjes gelopen. Het schooljaar zit er bijna op! De kinderen van groep 4/5 hebben keihard gewerkt en gelukkig ook veel geleerd. Wat ze hebben geleerd, vertellen ze hieronder. Ik heb dit jaar veel geleerd. Ik vind rekenen

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Take a look at my life week 5&6

Take a look at my life week 5&6 Take a look at my life week 5&6 Maandag 27 januari 2014 Zou vandaag gaan werken, maar heb op het laatste moment afgezegd omdat het nogal glad was op de weg. Dus ik durfde het niet aan om op de fiets naar

Nadere informatie

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Vakantieprogramma 2015 Chillen in ons ZOmerparadijs Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Zomer 2015 Inhoudsopgave Chillen in ons ZOmerparadijs 1 Week 1 2 Week 2 4 Week 3 5 Week 4 6 Week 5 7 Week 6 9 Zomer

Nadere informatie

Drouwenerzand De boot met Nynke December Folmer Rixt Wind Annarommy

Drouwenerzand De boot met Nynke December Folmer Rixt Wind Annarommy December Sinterklaas is net geweest, O O wat was dat een feest. Maar de kerstman is er nu weer in het land Sneeuw op de grond en ijs op de want. De kerstboom staat al op En we versieren die tot aan de

Nadere informatie

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang

De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang De pianomannen We waren naar de Tiliander in Oisterwijk geweest. We hadden daar een voorstelling gezien van 2 pianomannen. We moesten best lang wachten tot we erin konden. Onze klas mocht als eerste de

Nadere informatie

nieuwtjes uit groep 3/4

nieuwtjes uit groep 3/4 Nieuwskrant 12 nieuwtjes uit groep 3/4 Inhoud 1. Van groep 3 2. Van groep 4 3. Schoolvoetbal 4. Nieuwtjes in het kort 5. Gebarentaal 6. Onderzoek en uitslag 7. Mooie tekeningen Van groep 3-4 April 2015

Nadere informatie

Batavia werf. We gingen naar Batavia werf.

Batavia werf. We gingen naar Batavia werf. Batavia werf We gingen naar Batavia werf. Met de klas. En we gingen ook met de auto. Ik zat met Yessir Thijs en Sebastiaan en de moeder van Sebastiaan.We hadden ook groepjes toen we in de Batavia werf

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4

Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4 Hallo ouders/ verzorgers van de kinderen van B4 Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2014. Deze wordt geopend met het blijde nieuws dat juf Ilse een baby heeft. juf Ilse en Tom zijn op 10-12- 14

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie

ilhelminaschool Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie ilhelminaschool.voor de beste basis! Juli 2015 Natersweg 7 3082 VA Rotterdam 010-4292138 directie@wilhelminaschoolcharlois.nl www.wilhelminaschoolcharlois..nl Mededelingen directie Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

groep 8 de toetsen nieuwe school

groep 8 de toetsen nieuwe school De dijk Wij gingen met de hele klas naar de dijk. We gingen podiumkunsten doen en je mocht zelf kiezen of je ging zingen of dansen. Ik had dansen gekozen en dat was super leuk. Alleen de danslerares was

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo

Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Kampverhaaltjes van de kinderen van Maltezer Jongerenkamp 2012 te Hummelo Sophie, geschreven na Maltezerkamp op onze Facebook groep: Het was mijn eerste keer dat ik op MK ging, Ik heb spijt dat ik vorig

Nadere informatie

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon.

Ik ben Aniek en ik ben over 20 jaar kapster in mijn eigen kapsalon, en ik heb heel veel klanten in mijn kapsalon. David 4a5 weken geleden heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. De cito is een toets waar een score uit komt aan de score kan je zien welk niveau je kan doen. De vakken waren taal rekenen en wereldoriëntatie.

Nadere informatie

koploper Oktober/ November 2013

koploper Oktober/ November 2013 koploper NIEUWS Oktober/ November 2013 Kinderboekenweek De kinderboekenweek was erg leuk, het ging over sport. Wij moesten een sport bedenken voor meneer GertJan. Zijn knie deed zeer en toen moest hij

Nadere informatie

Schoolkrant. Juli 2015

Schoolkrant. Juli 2015 Schoolkrant Juli 2015 Inleiding Shakira Naar de middelbare school! Interview juf Sanne over het kamp van groep 7/8. Interview juf Femke over bruiloft 25 jaar jubileum Over ons Spelletjes Shakira Geschreven

Nadere informatie

De Doolhof. nummer 11 16-07-2015. In deze Doolhof vindt u o.a.:

De Doolhof. nummer 11 16-07-2015. In deze Doolhof vindt u o.a.: De Doolhof nummer 11 16-07-2015 In deze Doolhof vindt u o.a.: Schoolreisje groep 4 en 5 naar Klein Zwitserland Thema vliegtuig/vliegveld Nieuwe leerkrachten op de Doolgaard Carnaval op de Doolgaard in

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015

Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 INFOOTJE NR. 17 Schooljaar 2014-2015 Maandag 1 juni 2015 Agenda Maandag 8 juni OR-vergadering Woensdag 10 juni Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag Donderdag 11 juni 13.05 vertrek per fiets, IVN project,

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

School herinneringen van groep 8

School herinneringen van groep 8 Hoi ik ben Sarah,ik ben 11 jaar oud. Ik zit in groep 8 bij meester Tom. School herinneringen van groep 8 In groep 8 ga je scholen bezoeken. We gingen naar het Wiringherlant. We reden met een bus. Eerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014

Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Nieuwsbrief 35 16 juni 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Afgelopen donderdag kreeg u een extra nieuwsbrief over de formatie van het komend schooljaar

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, Nieuwsbrief 22 april 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Voor de leerlingen van groep 8 was het de afgelopen week een spannende week. Ondanks het feit

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De WC s op De Geldershof.

De WC s op De Geldershof. 1. Klaas en Lieke wonen in één huis. Klaas gaat boodschappen halen en als hij terug komt liggen er glas scherven op de grond, het raam is open, en Lieke is dood. Wat is er gebeurd toen Klaas weg was? 2.

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02

Voor Indigo en Nhimo Papahoorjeme_bw.indd :02 Papahoorjeme_bw.indd 2 05-05-11 15:02 Papahoorjeme_bw.indd 3 05-05-11 15:02 Voor Indigo en Nhimo Tamara Bos Papa, hoor je me? met tekeningen van Annemarie van Haeringen Leopold / Amsterdam De liefste

Nadere informatie

Groep 1/2/3. Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt

Groep 1/2/3. Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt Groep 1/2/3 Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt Op donderdag 25 juni hebben de kinderen leuke sportieve activiteiten buiten gedaan. Voetballen met flessen vol water, spelletjes met de parachute en

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen

Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen maandag 7 december 2015 Welkom op de pagina van groep 8b! Het komende schooljaar zullen wij hier regelmatig leuke nieuwtjes en weetjes uit onze groep plaatsen Planning spreekbeurt Planning nieuwskring

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes

Weeknieuws week 41. Peutercollege weetjes Weeknieuws week 41 Peutercollege weetjes o De locaties hebben weer nieuwe ouder- kindkisten ontvangen. Zo heeft t Kasteeltje de kist van het thema regen en het Kwetternest heeft nu de kist van Wat heb

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015

NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 NIEUWSBRIEF 2015-2016 // OKTOBER 2015 OPEN OCHTEND VRIJDAG 6 NOVEMBER // KOM OOK GEZELLIG MEEDOEN MET ONZE HERFSTSPEURTOCHT IN DE SCHOOL! Op vrijdag 6 november organiseren alle ABBO-scholen van 9.00 12.00

Nadere informatie

Kleine Pien op reis. INFORMATIEBRIEF Eropuit - Sprookjes. Aan de ouders van groep 1 en 2,

Kleine Pien op reis. INFORMATIEBRIEF Eropuit - Sprookjes. Aan de ouders van groep 1 en 2, Aan de ouders van groep 1 en 2, INFORMATIEBRIEF Eropuit - Sprookjes De meivakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad! Het zonnetje en de temperatuur lieten ons wel een

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

O.B.S. de Wiekslag. Nieuwsbrief groep 5/6. Nieuwsbrief nr.4

O.B.S. de Wiekslag. Nieuwsbrief groep 5/6. Nieuwsbrief nr.4 O.B.S. de Wiekslag 201 6-20 17 nummer 4 nieuwsbrief Nieuwsbrief groep 5/6 Nieuwsbrief nr.4 Inhoud Nieuwsbrief nr. 4 1 Avondvierdaagse 1 Engelse week 1 Circusdag 2 Schoolreis Thüle 2, 3 Meesters en juffendag

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 8 OPLEIDINGEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 8 OPLEIDINGEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 8 OPLEIDINGEN Opdracht 1 het diploma de docent het lokaal de kunst Opdracht 11 Inschrijfformulier MBO Graag voor 1 april volledig en duidelijk ingevuld opsturen. Gegevens

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 12 juni 2015

Nieuwsbrief 19 12 juni 2015 Nieuwsbrief 19 12 juni 2015 Inhoud Juffendag Nieuws uit groep 7 Hulp van groep 8 Nieuws uit groep 4 Uitslag leeswedstrijd Bezoek aan de bibliotheek Oudergesprekken Agenda JUFFENDAG Vandaag hebben wij voor

Nadere informatie

Schooljaar groep 5/

Schooljaar groep 5/ Schooljaar groep 5/6 2016. Ik vond dit schooljaar leuk en ben blij met mijn cijfers en mijn rapport is goed. Ik zit nu in de klas met Romée, Britt, Elyse, Connie, Ateka, Zid, Joost, Mitchel, Tjardo, Tim,

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

voor kinderen, door kinderen van basisschool De Vlinderboom

voor kinderen, door kinderen van basisschool De Vlinderboom voor kinderen, door kinderen van basisschool De Vlinderboom Met IPC Op reis IPC thema: Op reis Over het IPC thema op reis zijn de Muizen erg enthousiast. Elke week werken we aan een bepaald voertuig. De

Nadere informatie

WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015

WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015 WEET JE VEEL JAAROVERZICHT 2014-2015 Dwarsdoorsnede van een schooljaar. AUGUSTUS 2014 Het schooljaar ging van start op maandag 25 augustus 2014..traditioneel met een glaasje (kinder)champagne!!!! Proosten

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan Gedichten over kleuren In één van de taallessen zat de opdracht om een gedicht te maken over

Nadere informatie

Nieuwsbrief KDV/BSO Apenrots Juli / augustus

Nieuwsbrief KDV/BSO Apenrots Juli / augustus KDV / BSO Apenrots Elke twee maanden komt de nieuwsbrief uit, met daarin nieuwtjes, mededelingen en belangrijke zaken van Kindercentrum nl en kdv / bso Apenrots Terugblikken op afgelopen 2 maanden Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

groep 7 (oktober 2013) 1

groep 7 (oktober 2013) 1 Ik ging met Yasmina postzegels verkopen. Ik heb op woensdagmiddag en donderdag gelopen. Het was leuk om te doen. De goede doelen waren: kinderen in Nederland die niet zoveel geld hadden en naar kinderen

Nadere informatie

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng Kerstvakantie 2015 BSO De Spreng Maandag 21 december 2015 De kinderen waren vanmorgen flink aan het knutselen. Papieren bordjes versieren met glitters, stiften en plakfiguren. Ze maakte er schilderijtjes

Nadere informatie

Nieuws uit groep 1/ 2 d.

Nieuws uit groep 1/ 2 d. Nieuws uit groep 1/ 2 d. Dit schooljaar begonnen we met 15 oudste kleuters en 9 jongste kleuters. In september kwamen Jake en Indy erbij. Ons eerste thema van schatkist was Erop uit: het verhaal van Kleine

Nadere informatie

HERFSTBLOK

HERFSTBLOK HERFSTBLOK 0-03 WAT DOEN WE IN DE HERFST? Jammer hè, dat de zomervakantie alweer voorbij is? Maar het is ook wel weer leuk om naar school te gaan en je vriendjes en vriendinnetjes weer te zien. En om naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06. Woensdag 11 november 2015

Nieuwsbrief 06. Woensdag 11 november 2015 Nieuwsbrief 06 Woensdag 11 november 2015 Agenda: Woensdag 11 november: Sint-Maarten Maandag 16 november: Eco-bakken worden weer geleegd Dinsdag 17 november: MR-vergadering Dinsdag 24 november: 19.30 21.00

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015

Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Nieuwsbrief 33 18 mei 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, We hopen, dat u samen met uw kinderen heeft genoten van de meivakantie. Deze week start de

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

2 De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren.

2 De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren. Datum: 5 juni 2015 Jaargang: 25 Nummer: 12 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie