Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd"

Transcriptie

1 't LOUGNIJS Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 21e JAARGANG No. 9 REDAKTIE: Mevr. A.van der Hoek-Linstra Mevr. D.van Meggelen-van der Heide Dhr. W.J.van der Bijl Dhr. G.Werkman Mevr. J.O. M.Wals-Stallaert, eindredactie Dhr. K.J.J.Faber Mevr. A.van Vliet-Vermeulen APRIL 2OO2 UfiENSTE.ImE,WRu,jWil Correspondentie adres: Bredeweg 22,9995 PT Kantens. Tel/Fax. (0595) yahoo.com Administratie adres: 't Lage Eind 10, 9998 XA Rottum. Tel. (0595) Bankrek.no Rabobank Noord-Groningen 't t.n.v. Lougnijs, Rottum. Wij verzoeken u om giften over te maken op bovengenoemde rekening. Een abonnement voor lezers buiten de genoemde dorpen en randgebieden is mogelijk, door storting van f 32,50 op boven genoemde rekening. 't wordt u dan toegezonden. Aan allen die iets te koop en/of te koop vragen, is er altijd plaats voor uw advertentie in onze rubriek: Vraag en Aanbod. Copyright 1994't Lougnijs Rottum. Overname uit deze uitgave wordtoegejuicht, mits onder bronvermelding. Drukwerk en verzorging van 't Lougnijs, geschiedt door: Drukkerij Sikkema, HooÍdstraat 16 te WarfÍum. \b À De uitgave van dit btad wordt mede mogetiik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

2 PREDIKBEURTEN. GereÍormeerde kerk en Hervormde gemeente 31 maart uur Ds. P.C. 't Hooft, Harderwijk. Paasdienst H.K. 01 april uur Paaszangdienst (2e Paasdag) G.K. 07 april uur Ds. Kristensen G.K. 14 april uur Ds. Kristensen H.K. 21 april uur Ds. Kristensen G.K uur Ds. R.P. Oosterdijk, Haren. Cantatedienst. H.K. 28 april uur Kand. Breunesse H.K. 05 mei 9.30 uur Ds. Kristensen. H.A. G.K. Gereformeerde kerk vrijgemaakt 07 april 9.30 uur Ds. G.O. Sander, Frieschepalen uur Ds. G.O. Sander. 14 april uur Ds. J.M.A. Groeneveld, Bedum uur Dienst. 21 april 9.30 uur Ds. C. van Leest, Groningen-Oost uur Ds. A. van der Sloot. Bedum. 28 april 9.30 uur Dienst uur Dienst.

3 \ryeekenddien'ten. Huisartsen Doktersdiensten Groningen: (0,10 euro p.min.) Tandartsen Op zaterdag en zondag is er om uur en uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijke tandarts na telefonisch overleg te consulteren maaft F.H. Bennink, Ten Boer oí maaft J.D. Buwalda, Bedum maaft M.J. den Engelse-Boelkes, Ezinge maail B. Flesserus, Winsum maaft l.h. van der Honing, Wínsum maart L.G. Jager, Bedum april H. Meursing, Middelstum Dierenartsen Bellen met het centrale nummer in Bedum: Psychotherapie en supervisie Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk: Groensingel 38, Middelstum. Voor het maken van afspraken van ma Vm vr tussen uur, tel B,e,graf enisveren igirv Kontens Uitvoortverzo"ge": I Ledenodminastrotie: C. Boersemo I.T.o.an. Wals-Stollaert losgs-+z?ao5 I ( o5e5-5523o3 Gelieve. wijztgingen bij huwelijk, somenwonen, geboorte en/of verhuizingen doorgeven oon de ledenadministrotíe

4 NBvP VROUWEN VAN NU aídeling Middelstum/Kantens 7O iaar. Zaterdag 23 februari jl. vierde de afdeling Middelstum/Kantens van de NBvP Vrouwen van Nu haar 70e verjaardag in Vita Nova te Middelstum. De leden en hun partners werden, in een feestelijk versierde zaal en met kraantjespotten op tafel, verwelkomd door de voorzitter van de aídeling mw. A. Pit-Post. De spreekster gaf een kort overzicht van de geschiedenis van de afdeling. Vervolgens werden dertien leden gehuldigd omdat ze meer dan 40 jaar lid waren van de vereniging. De dames ontvingen een cadeautje en een oorkonde voor hun trouwe lidmaatschap. Bij de ontvangst en in de pauzes kon men genieten van een tentoonstelling van prachtige handwerken en vrije creativiteit gemaakt door de leden in de afgelopen jaren. Er was ook een kleine expositie van kledingstukken en accessoires uit de jaren 30-40er jaren, de periode van de oprichting. Het geheel werd omlijst met accordeonmuziek van dhr. B. Rozeboom. Een vrolijke noot en de gezellige sfeer werd vooral ook gebracht door de cabaretgroep van de zustervereniging uit Baflo met originale liedjes en sketches over wel en wee uit heden en verleden van vrouwen op het platteland. A. Schilthuis-Clevering. STOP IS DER OET! Dit betekent dat we het water van de ijsbaan hebben laten lopen en dat het schaatsseizoen voorbij is. Kan het bestuur nu op zomerreces? Nu, daarvoor is er nog genoeg te doen, o.a. afulakken, dijken weer op orde brengen, de boel inzaaien, nieuwe verlichting plaatsen, het pomhok opknappen. U ziet, er is nog volop werk en volop onkosten. En aangezien de contributies nog lang niet kostendekkend zijn zullen we een aantal acties moeten houden. Allereerst gaan we een grote verloting doen waaryan de trekking tijdens een grote bingo in de feesttent van de buuilvereniging wordt gedaan. Dit gebeurt op 3 juli tijdens het dóstfeest. Ook hebben we toestemming van de gemeente om in december kerststerren en kerstbomen te mogen verkopen. Dit alles natuurlijk ijs en wederdiendende. Tevens willen we iedereen nog bedanken voor de gelukwensen en attenties tijdens de opening van ons nieuwe onderkomen. Wat vooral een beetje onderbelicht is gebleven is het boekwerk dat dhr. De Boer gemaakt heeft over de ijsclub. Dit is voor leden in te zien bij de voorzitter of u kunt contact opnemen met dhr. De Boer. Hebt u verder nog vragen over de ijsvereniging, neem gerust even contact op met het bestuur. S. van Dellen.

5 SCHOON MILIEU. RUIM ERF. Plastic recycling vanaf 2 mei 2002 tot 7 mei Veehouders opgelet, ook dit jaar worden er weer containers geplaatst bij 'Theebus'. U en uw collega's zijn welkom om mee te doen aan deze milieu- en kostensparende inzamelingsactie. Kuilfolie, veevoederzakken, zaagselzakken en stretchfolie (mits het niet meer dan 10% van het totaal is) kunnen gratis worden ingeleverd. Het plastic moet bezemschoon zijn, geen kluiten aarde etc. Stretchfolie moet voor in de containers geladen worden. Voor meer informatie: bel Jan tel NATIONALE COLLECTWEEK ZOA-VLUCHTELINGENZORG. f n de week vant april Vm 13 april gaan bijna twintigduizend vrijwilligers op pad in 300 burgerlijke gemeenten om te collecteren voor vluchtelingen wereldwijd. Het thema van de nationale collecteweek is opnieuw: 'Vluchtelingen reizen altijd last minute'. Het leven van een vluchteling bestaat veel uit wachten. Omdat hij ooit haastig moest veftrekken -last minute- moet hij nu wachten op veiligheid, onderdak, schoon water, voedsel, mensen die helpen en mogelijkheden om weer actief het dagelijks leven op te pakken. Daarnaast: op terugkeer naar (t)huis. Een belangrijk deel van de hulp van ZOA-Vluchtelingenzorg verloopt via zogenaamde zelfhulpprogramma's waarbij vluchtelingen staat worden gesteld hun situatie te verbeteren en te bouwen aan hun eigen toekomst. Deze aanpak zorgt ervoor dat de mensen actief blijven. Op deze manier wordt wachten weer verwachten. ZOA-Vluchtenlingenzorg is een christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. Van de vluchtelíngen wereldwijd wordt 95% opgevangen in Derde Wereldlanden. De organisatie voert programma's uit in Azië, Afrika en op de Balkan. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Voor vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Voor meer informatie kunt u bellen naar BREICLUBJE. Hallo, ik ben Ina Battjes en ik wil graag een breiclubje oprichten. De bedoeling is om thuis te gaan breien bij mij, Kooistraat 29. Het is de bedoeling om op een dinsdag of donderdagmorgen, bijv. van uur tot uur bij elkaar te komen. De kofíie en thee staan klaar. Vrouwen die belangstelling hebben kunnen mii bellen op tel Materiaal is aanwezig en kunt u evt. kopen. Vriendelijke groeten, Ina Battjes.

6 NIEUWS VAN DE VROUWENRAAD. Aquarelleren (schilderen met wateruerf). De Vrouwenraad wil graag eens onderzoeken of er belangstelling is voor een aquarelleercursus, die we graag in de herfst willen starten. We hebben daarvoor contact gezocht met mw. Greet Olsmeijer-Rispens, Oostervalge 31 te Warffum. Mw. Olsmeijer is afgestudeerd in de vrije kunst aan de kunstacademie Minerva te Groningen. Na haar studie was ze eerst enkele jaren werkzaam als lerares in het middelbaar onderwijs. In de tijd dat haar kinderen nog thuis woonden gat ze les aan huis. Op dit moment is de docent bij de Blauwe Schuit in Winsum, waar ze in de herfst en winter cursussen geeft. Verder exposeert ze ook met eigen werk. Aquarelleren is heerlijk ontspannend, maar... je moet er natuurlijk wel van houden. Omdat te ontdekken stelde mw. Olsmeijer voor om eerst eens met 4 lessen te beginnen. Het basismateriaal dan allemaal aanwezig. Daar zijn geen kosten aan verbonden. U hoeft alleen een ontbijtbordje mee te nemen voor het mengen van de verf. Mocht er na de 4 lessen besloten worden om door te gaan dan bent u wat de materiaalkosten betreft niet duur uit. Met een aquarellenblok, enkele tubetjes verf en een paar kwasten komt u al een heel eind. Plaats: 't Schienvate Kantens, start half september. De lessen kunnen worden gegeven op maandagmiddag/avond of woensdagmiddag/avond van uur. Dat moeten we in onderling overleg afspreken. De kosten bedragen bij een aantal deelnemers van 10 personen 5,50 euro per persoon per avond. Mocht u er voor voelen om mee te doen dan kunt u zich Um zaterdag 9 maart aanmelden bij mw. De Boer, tel of mw. Steendam, tel We kunnen dan voor de zomerstop de cursus nog vastleggen. Lezino. Op woensdag 27 februari vertelde de heer R. Wobbes uit Huizinge over de cultuur van dood en begraven door de eeuwen heen. De 30 aanwezigen vonden het een interessante avond. OCHTENDBLAD. Op 2 april krijgen we een nieuwe krant. Het Nieuwsblad van het Noorden wordt dan het Dagblad van het Noorden, en komt vanaf die datum 's morgens in de bus. Toon Herman schreef een gedichtje over het ochtendblad.

7 Ochtend Des morgens komt het ochtendblad vol wereldleed en dood dat kríjg je op je nucht're maag meteen al op je brood je leest, nog amper uit je bed van moord en hongersnood zo zit je elke morgen met de wereld op je schoot en al 't verdríet en elk bericht 't gaat zo maar langs je heen je moet naar Landen of Maastricht New York of Heerenveen je wilt vandaag wat winkelen of lekker naar het strand en 't wereldleed... ach, morgen komt wel weer'n nieuwe krant. Uit: Ontbijten met jou. Toon Hermans VIERING KONINGINNEDAG Op dinsdag 30 april organiseert Feestcomité/C.S.C.W. weer een BRADE- RIE en PRIEGELMARKT rondom de N.H. kerk te Kantens. Verenigingen of bedrijven die geen opgaveformulier hebben ontvangen, kunnen zich opgeven d.m.v. onderstaand strookje. Ook als u uw hobby wilt demonstreren oí eigengemaakte spullen wilt verkopen, kunt u zich opgeven. Kinderen Vm 14 jaar kunnen een plaatsje krijgen op de Priegelmarkt. Wel graag even opgeven! Voor iedereen is deelname gratis. We rekenen er op dat de standplaats schoon wordt achtergelaten. De markt wordt gehouden van uur. Vanaf 10 uur kunnen alle kinderen van Kantens, Rottum en Stitswerd in de leeftijd van 4-12 iaar meedoen aan de SPELLENCIRCUIT. Wie mee wil doen kan een deelnamekaart ophalen bij de peuterspeelzaal. U wordt verzocht uw auto buiten de marktroute te parkeren. Wij hopen weer op een gezellige markt en rekenen op uw aller komst!

8 OPGAVE BRADERI E/PRI EG ELMARKT Naam: Tel.nr: Gewenste aantal meters: Inleveren uiterlijk 21 april bij M. Miske, Langestraat 13, tel PASEN Zing nu vol vreugd' een nieuw lied voor de Heer; dicht nieuwe liederen met spinternieuwe woorden en zoek steeds andere, welluidende accoorden, geef ín je lied de komst van 't leven weer! Vertel de mensen dat God de Koníng is, maar ook, dat HI een Vader is, Die vol erbarmen Zijn struikelende Kind'ren opvangt in Zijn armen, hen opzoekt ín de diepste duísternis. Zing van Zijn Zoon, die eens gestoruen is; zeg dat Hij leeft en dat w met Hem zullen leven; zing van de vreugde, die je door wilt geven omdat je hart er boordevol van is! Nel Benschop. Uit: Geloven is geluk. MUZIKALE PAASDIENST IN KANTENS. Op zondag 31 maaft a.s. (1e Paasdag) zal er in de Hervormde Dorpskerk te Kantens een muzikale S.o.W.-Paasdienst worden gehouden. Voorganger is ds. P.C. 't Hooft uit Harderwijk en muzikale medewerking zal worden verleend door de sopraan Diana van Kaam uit Appingedam. Zij zal enkele Paasliederen zingen van Johann Sebastian Bach. Martin Sprenger zal het orgel bespelen. De aanvang is uur en na afloop van de dienst zal er koffie worden gedronken in gebouw 'Salem'.. Ds. 't Hooft was van predikant van de Hervormde gemeente Kantens-Stitswerd; voor het eerst sinds 40 iaar zal hij weer Pasen vieren in zijn eerste gemeente. f n 1983 vierde hij in Kantens zijn Zi-jarig ambtsjubileum waarbij leden uit alle gemeenten vertegenwoordigd waren (Wolvega, Emmen en Lisse). In Alphen aan den Rijn ging hij enige jaren geleden met emeritaat.

9 CANTATEDIE NST KANTENS. op zondag 21 april zal er 's avonds om zeven uur in de Hervormde Dorpskerk een S.o.w.-Cantatedienst 'Nach worden gehouden. De Cantate dir, Herr, verlanget mich' van Johann Sebástian Bach zal worden uitgevoer door het Nicolai Consort uit Haren o.l.v. Jelke Hamersma. Els Beelen zal de sopraan-aria vertolken; de orkestpaftij zal worden gespeeld door een ad hoc-orkest. De Cantate vormt een onderdeel van een Vesper waarin ds. R.p. Oosterdijk uit Haren zal voorgaan en Martin Sprenger het orgel zal bespelen. Bach schreef veel Cantates, niet alleen voor alle zondagen van het kerkelijk jaar maar ook voor de kerkelijke feestdagen oí speciale gebeufienis- 1en, Ze duren gemiddeld 20 tot 30 minuten, al naar gelang hét thema. De tekstinhoud van de Cantate in Kantens gaat over he-t leven van de Christen in de wereld, waarbij zowel hoogte- als dieptepunten passeren. Maar wie steeds de ogen verlangend opslaat naar de Heer zal rust en veiligheid vinden (naar Psalm 25), Zowel de korte liturgie alsmede de tekst van de Cantate is volledig te volgen in de uit te reiken liturgie aan de ingang van de kerk. ledereen is van harte welkom! KANSTER JEUGDHONK. Hallo, Sinds drie weken is het Kanster Jeugdhonk alweer open. Het was een gezellige, drukke opening. De band Crashing Scum heeft opgetreden. En de gemeente heeft een computer beschikbaar gesteld. we zijn op woensdag en donderdag van uur tot uur open; vrijdag en zaterdag zijn we van uur tot uur open. Als er op vrijdag een disco is dan zijn we van uur tot uur open. Hierbij wil ik u ook vragen of u nog videofilms (of tekenfilms etc.) heeft? Alvast bedankt! Fran Loughnane. SPEELTUIN NIEUWS. Zlals jullie wellicht is opgevallen 'Spruddernust' is er door de speeltuinvereniging een nieuw toestel aangeschaft. 'De Kukelkubus' gesàhik't voor de oudere kinderen tot 12 jaar. Dankzij giften van de Gasunie, gemeente Eemsmond, Roode of Burgerweeshuis, Stichting Zonnige Jeugd, Dorpsbelangen Kantens en Jantje Beton hebben we dit toestel kunnen aanschaffen. En natuurlijk de donateurs van Kantens niet te vergeten, want zonder donateurs stelt de vereniging helemaal niets voor. Traditiegetrouw gaat de speeltuin op 30 april open, maar het is tegenwoordig arbotechnisch verplicht om rubberen tegels te plaatsen bij de toe- 11

10 stellen met een hogere valhoogte en we kunnen nog niet overzien of dat voor 30 april gereed is. Als de tegels nog niet geplaatst zijn gaat de speeltuin 30 april dus niet open. In de maand mei komen onze bestuursleden weer langs de deuren om het donateursgeld op te halen. Wij hebben in verband met de invoering van de euro een prijsverandering doorgevoerd. Het bedrag was f.5,- het is nu 2,50 euro geworden. In juni vindt weer een gezellige speelmiddag plaats, en dan gaan we tevens het nieuwe toestel officieel in gebruik nemen. Wat we gaan doen en wanneer weten we nog niet, dus verdere berichtgeving volgt later. Heeft u nog leuke suggesties, vragen of op- en aanmerkingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Speeltuinvereniging 'spruddernust' Niek Omta, Jacob Wever, Jaap Werkman, Jeannet v.d. Gronde, Esther Hovenkamp en Anneke Oosting. PAASZANGDIENST. De Commissie van de Bijzondere Diensten nodigt u allen van harte uit voor een Paaszangdienst op D.V. maandag 1 april a.s. in de Geref. kerk te Kantens. Aanvang uur. Meditatie: dhr. F.B. Bronsema uit Ulrum" Vocale medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor 'Con Amore' uit Stedum o.l.v. mw. H. Mulder-Voogd. Organiste in deze zangdienst is mw. Otte. Graag tot ziens! Commissie Bijzondere Diensten Kantens. Vrolijke dansgroep uit Madeira (Portugal) komt naar 37e editie Op Roakeldais Een van de vrolijkste dansgroepen die dit jaar naar de 37e editie van Op Roakeldais zal komen is ongetwijfelde "Grupo de Folclore e Etnogràfico da Boa Nova" afkomstig uit Funchal, de hoofdstad van het portugese eiland Madeira. De groep is opgericht in 1965, bestaat uit ruim 30 actieve leden en beschikt sinds 1996 over een eigen gebouw, waarin wordt geoefend. De groep heeft veel ervaring met buitenlandse trips en heeft opgetreden in o.a. Zweden, België, Nederland, Spanje, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg. 12

11 Het laatste wapenfeit was hun optreden op de Wereldtentoonstelling Hannover, EXPO 2000, waar zij Madeira en Portugal vertegenwoordigden. In, wat zij noemen hun "hoofdkwartie/' (=clubhuis) organiseren zij ook tentoonstellingen op het gebied van volkskunst, terwijl ze ook enige boeken en studies hebben geproduceerd op het gebied van folklore, kostuums en volkskunst. Op Madeira werkt de groep mee aan herdenkingsfeesten en aan de kerkelijke of ceremoniële feestdagen in december, terwijl er ook veel gedaan wordt aan de promotie van het toerisme op het eiland. Deze dansgroep heeft een hoog niveau en past dus heel goed bij de kwaliteit van het programma dat de bezoekers van Op Roakeldais gewend zijn. Ongeveer 25 laar geleden was er ook een groep van Madeira, die nog steeds goede herinneringen heeft nagelaten bij de gastouders en de bezoekers van toen. Een mooi verhaal is daarvan overgebleven. Een paar jongens van die groep ontdekten in Warffum de fiets. Onvermoeibaar probeerden zii de kunst van het fietsen onder de knie te krijgen, wat tot zeer komische taferelen leidde. Wanneer ze namelijk na een oefenritje op hun fietsen weer naar hun gastgezin terugkeerden, moesten ze van de straat het paadje naar het huis inslaan. Maar bijna altijd verkeken ze zich op de snelheid. Dan belandden ze met veel geschreeuw en gelach weer in de bosjes naast het toegangspad. Het heeft het gastgezin enige ribessen en ligusterstruikjes gekost, maar ze hebben die week wel verschrikkelijk veel plezier aan hun gasten beleefd. OPHALEN OUD PAPIER. Woensdagavond 3 april om18.00 uur bij de weg. Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoon van peuterspeelzaal'poppedijn', Patricia Keizer, tel OPHALEN KLEIN CHEMISCH AFVAL / KLEINE ELECTRISCHE APPA- RATEN. Dinsdagmorgen 16 april kunt u bij het personeel van de chemokar uw klein chemisch afual inleveren. Heeft u klein chemisch afual aan te bieden dan kunt u dit, in de week voorafgaand aan de inzameling, teleíonisch doorgeven aan het gemeentebedrijf, tel Uw afual wordt vanaf uw huis meegenomen. Ook afgedankte electrische apparaten, zoals koffiezetapparaten, stríjkijzers, broodroosters, boormachines, electrische tandenborstels etc., kunt u meegeven aan de chemokar. 13

12 TORENGELD. Vanaf mei komen er weer mensen bil u aan de deur met een kwitantie van Torengeld. Nu de euro is ingevoerd en we ook weer met losse centen zitten hebben we besloten om er 2.50 euro van te maken, dus een kleine verhoging. Voor alle níeuwkomers in het dorp zal ik nog even in het kort vertellen waarvoor het.torengeld is. Het torengeld is voor de luidinstallatie, d.w.z. dat de klokken kunnen blijven luiden ook tijdens een begrafenis en dat we naar de toren kunnen kijken hoe laat het is. Namens de kerkenraad. JAARVERSLAG VERENIGING DORPSBELANGEN KANTENS (vdk) 2001, Strategische Visie Kantens Begin 2001 heeft VDK een Strategische Visie voor Kantens opgesteld als reactie op de Strategische Visie van de gemeente Eemsmond. In deze visie is aandacht geschonken aan: * Groenbeheer; " Veiligheid; * Monumenten; " Herinrichting Kerkstraat;. Dorpshuis; " Wonen in Kantens; * Recreati en toerisme;. Landschap;. Behoud van voorzieningen; " Infrastructuur. De gemeente reageerde formeel verblijd met de Strategische Visie van Kantens: '(15 febr) De gemeente zal het plan gebruiken bij verdere overleg met de kern over haar ruimtelijke toekomst'. Toch zag VDK weining daadwerkelijke reactie n.a.v. het document. In de communicatie met de afgevaardigden van de gemeente ís dit regelmatig genoemd. Pilotproject 'gemeente aan taíel' In 2001 waren afgevaardigden van de gemeente aanwezig tijdens de vergaderingen van VDK (om de week). VDK is erg blij met dit initiatief en waardeert de inzet van de betrokken raadsleden. In de loop van 2002 zal dit project geëvalueerd worden. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat VDK ondanks deze mogelijkheid tot open communicatie tegen knelpunten is aangelopen waarvan VDK had gehoopt dat deze door dit project vermeden hadden kunnen worden. ïjdens de evaluatie zal nader bekeken worden in welke vorm we deze samenwerking met de gemeente het beste kunnen vooftzetten. 14

13 Bouwplannen in Kantens VDK heeft zich uitgesproken voor nieuwe bouwmogelijkheden in Kantens. Als locatie ziet VDK de beste mogelijkheid in het verlengen van de Stitswerderlaan. De locatie zoals door de gemeente is geopperd, namelijk op het terrein van de ijsbaan, keurt VDK af. In gesprekken met afgevaardigden van de gemeente en van politieke partijen blijkt dat de voorkeurslocatie van VDK waarschijnlijk gehonoreerd kan worden. Het is echter nog onduidelijk hoeveel bouwkavels aan Kantens toegewezen kunnen worden. Algemene belangenbehartigi ng Ook in 2001 heeft VDK zich op allerlei fronten ingezet om de belangen van de inwoners van Kantens te behaftigen. Hieronder een opsomming van de activiteiten: " Brief naar provincie over provinciale weg N998; * Brief aan gemeente Loppersum m.b.t. fietspad langs het Boterdiep (richting Middelstum); " Staatsbosbeheer gewezen op extra onderhoud/vernieuwing; * Succesvol protest aangetekend tegen een dam in Bieskemar; * Bezoek voorlichtingsavond Leader+ / POP (Provinciaal OmgevingsPlan) te Loppersum; * Bezoek voorlichting Water 2000+;. Schriftelijke ondersteuning actiecomite de Delthe; * Contacten met Thuiszorg gelegd over de wenselijkheid van voortgang consultatiebureau; * Bezoek voorlichtingsavond Arriva;. Input geleverd voor de jaarlijjkse dorpenronde van de gemeente Eemsmond; * Realisatie schandpaal (in maafi 2002 geplaatst); * Realisatie huisje op het kerkhof ter vervanging van schaftkeet. Daarnaast probeert VDK een ondersteunende rol te spelen m.b.t. belangen die door andere organisaties worden behartigd. VDK heeft in de gesprekken met de gemeente het belang van 't Schienvat in Kantens benadrukt en heeft de stichting 't Schienvat ideeën aangevoerd m.b.t. mogelijke financieringsmogelijkheden. Ook de perikelen rond het jeugdhonk had in 2001 de aandacht van VDK. Echter omdat VDK formeel geen partij was in deze kwestie was het moeilijk om hierin daadwerkelijk te kunnen sturen. 'Vaste' activiteiten * Geen deelname aan Koninginnemarkt i.v.m. MKZ crisis; * Kerstboom geplaatst i.s.m. 't stichting Schienvat; * Medewerking verleend aan verschillende acties zoals het Sinterklaasfeest en het Paasfeest. 15

14 Toekomstplan nen 2AAU2OO3 " Beter in kaart brengen van de belangen van de inwoners van Kantens. Bijvoorbeel door middel van een enquete. Doel hiervan is het scherpstellen van een dorpsvisie. " Plannen ontwikkelen voor recreatieve routes rondom Kantens. " Vinger aan de pols houden omtrent woonplannen in Kantens.. Overleg/relatie met de gemeente verbeteren en continueren. OVERZICHT ANP Eemsmond - Groningen - 6 maart 2OO2 Lijst nr. Lijsi naam Zetels'98 1 Gemeenlebelangen Eemsmond 2 Partij van de Arbeid (PvdA) 3 Christen Democratisch Appel (CDA) 4 Volkspartijvoor Vrijheid en Democratie (WD) 5 GroenLinks 6 Christenunie Stemmen'02 Zetels'02 Stemmen'98 23/, Jbb M Totaalgeldig Blanco's Opkomstpercentage Kiesdeler ,34 (%) 51915/ Aantal uitgebrachte stemmen in stembureau Kantens: L!ts! GBE PvdA CDA WD GL CHU Bureau tl Totaalgeldig Blanco Kiesgerechtigden Opkomstpercentage ,0S/" 16

15 Eén van de zeven Deze zeven beertjes lijken erg veel op elkaar. Toch is er éen beertje bij dat anders is dan de andere zes. Weet jij welk beertje dat is? ffiil fl'pt fr'il,(4,(wcb \pr\p\p Woordtest ln iedere cirkel staan steeds twee woorden, waarvan enkele letters zijn weggelaten. Het woord in de middelste cirkel bestaat uit dezelfde letteis als het woord in de buitenste cirkel, verminderd met éen letter. Kun jij de woorden met behulp van de omschrijvingen vinden? vlaktemaat voorzetsel het vieren deel van de hand leerling van Christus stijloefening 19

16 IN GESPREK MET Deze keer ben ik in gesprek met een bewoner van huize Boterdiep nl. Jan Kroeze. Op dinsdag 12 maart jl. werd Jan 60 jaar. Dit werd een week vol verrassingen voor hem, waar hij totaal niet op had gerekend. Reden genoeg om Jan zelf eens aan het woord te laten. Jan vertelt dat hij al weer zeven jaar in huize Boterdiep woont. Hij woont met veel plezier in Kantens. Hij noemt het 'met gigantisch veel plezier'. Vooral in het verenigingsleven is Jan een graag gezien iemand. Als er ergens voor een vereniging wat moet gebeuren dan wil Jan altijd graag meehelpen. Zo verzorgt hij al vijf jaar het terrein van voetbalvereniging KRC. In het begin deed hij dat nog samen met Jacob Timans. Doelnetten ophangen, kalklijnen trekken, hoekvlaggen plaatsen en het materiaal verzorgen voor de trainingen, behooftot mijn werk. De laatste twee jaar verzorgt hij ook het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers. Verder zit Jan ook in het bestuur van de ijsbaanvereniging, maar helaas de laatste winters is daar niet veel te beleven. Ook als vrijwilliger bij BV ROD zet Jan zijn beste beentje voor. Maar bij mijn 60e verjaardag wist ik niet wat me overkwam, vertelt hij. De maandag voor mijn verjaardag zat ik in de Ommelander Courant de sportuitslagen te lezen, en ik blader nog een eindje door, zie ik in een keer een foto van mij zelf staan. lk begon te prakizeren 'hoe kan dit nou weer?' Na een tijdje had ik in de gaten waar die foto was genomen, want er was nl. een stukje afgeknipt. lk las al die namen die er bij stonden, ik werd er stil van. De dag van mijn verjaardag werd ik wakker van getoeter van auto's, al om half zeven. lk dacht, ik moet toch maar eens uit bed, eens kijken wat er aan de hand is. Mits ik de trap afkom zie ik twee posters aan de buitenkant op het raam geplakt met de tekst 'Hoera Jan 60 jaar'. Toen ik in de kamer kwam zag ik buiten de borden staan en zag de vlaggetjes met ballonnen hangen. lk dacht: 'Wat is dit nou weer, begint het nou al?' En het begon, iedereen kwam me feliciteren, zelfs toen ik buiten was. 'Wat sta jij mooi in de krant Jan en gefeliciteerd met je verjaardag' dat heb ik vaak gehoord die dag. En natuurlijk een heleboel telefoontjes. 's Middags kwam een heel bijzonder telefoontje, want om ongeveer kwart over drie belde Radio Noord mij op. Voetbalvereniging KRC had een brief gestuurd naar het radioprogramma 'de muziekfabriek'. Hier werden mij complimenten gemaakt dat het terrein van de voetbalvereniging er zo keurig bijlag. En ik werd de beste terreinmeester genoemd, en ook kreeg ik een plaatje van Ede Staal aangeboden. Op dinsdagavond kreeg ik nog wat visite, maar het is maar klein bij mij in de kamer. Maar wat Jan niet wist was dat er op de zaterdagavond een groot verjaardagsfeest was georganiseerd voor hem. En voor diegenen die dit georganiseerd hadden was het moeilijk om zich stil te houden. Maar ik wist van niets, zegt hij. Met een geweldige smoes werd Jan op de zaterdagavond 20

17 I naar de Posthoorn gelokt door Roelf Blaauwwiekel, om samen een potje te gaan biljarten. Dat doen we wel eens vaker, want biljarten vind ik leuk. ln het donkere zaaltie aangekomen ging ineens het licht aan en begonnen ze le zingen, van Lang zal Jan leven. lk kreeg bloemen aangeboden, ik werd echt in het zonnetje gezet. Hier werd ik helemaal stil van, dit had ik nooit venvacht dat ze dit voor mij hadden georganiseerd. Al die mensen die hier bij aanwezig waren, het was gewoon geweldig. Een groot verjaardagsfeest van ongeveer 35 man, en alles was geregeld. Van voetbalvereniging KRC kreeg ik uit handen van de voorzitter Wim Hartlief, een stander als aandenken met tekst. Een geweldig mooi cadeau. Het verjaardagsfeest was echt geslaagd, toch heel anders als biljarten. Bij dezen wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor deze geweldige verjaardag. Dit zal ik nooit vergeten, allemaal bedankt!! En de interviewer, hij bedankt Jan voor dit 'in gesprek met'. G.W. SUCCESVOL OPTREDEN LUCAS EN GEA HULSHOF. Op vrijdagavond 15 maart jl. verzorgden het populaire duo Lucas en Gea Hulshof een optreden in cafe-bar de Posthoorn. Ongeveer 250 belangstellenden genoten van een geweldig live-optreden. Het duo kreeg landelijke bekendheid met hun hit'steeds weer huilje'. Ook werden er nummers van hun nieuwe CD ten gehore gebracht. Deze CD ligt vanaf maandag 17 maart in de winkel en is getiteld 'Zeg mij waarom'. Al met al was deze avond in de Posthoorn geslaagd. Het volgende optreden wordt verzorgd door Wia Buze op zaterdagavond 6 april. I NEUTEN SCHAITEN. Vanwege het grote succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer op tweede paasdag het traditionele neuten schaiten in de Posthoorn. Aanvang uur tot ongeveer uur met een super scheidsrechter. 's Avonds grote Paasbingo, om geldprijzen. Aanvang uur. il I VERENIGING DORPSBELANGEN ROTTUM. Toneelavond Kloosterspeu lers Zaterdag 9 maart was heel Rottum en omgeving weer bijeen in het dorpshuis voor de jaarlijkse toneelavond van de Kloosterspeulers. In een gezellig vol dorpshuis keek ieder naar'logies met ontbijt'. 21

18 Paaspuzzeltocht en notenschieten Op tweede paasdag kan jong en oud zoeken naar eieren die de paashaas per ongeluk in en Rottum heeft verloren. Ook kan men in het dorpshuis zijn geluk beproeven met het traditionele notenschieten. De paashaas vindt het prima als er om uur begonnen wordt met eieren zoeken (kosten 0,50 euro). Notenschieten kan ook vanaf uur. Klaverjassen Voor de liefhebbersis er op 5 april een klaverjasavond in het dorpshuis. Een deskundige zal uitleggen volgens welke spelregels er gespeeld gaat worden. We willenbeginnen om uur. Men kan zich opgeven bij Lineke Lalkens (tel ). AGENDA SCHIENVAT. Naast het reguliere programma van de diverse verenigingen, vindt er in het Schienvat in april het volgende plaats: 2,9, 16,23,30 april 9.45 uur Volksdansen. 09 april uur Bestuursvergadering Schienvat uur Vergadering Bestuur met afgevaardigden verenigingen Schienvat. 11 april uur Vergadering Dorpsbelangen. 24 april uur Bridgen. BERNLEFTHEATEH. Bernleftheater presenteert Toneelgroep Helwerd met 'De overledene' van René d'obaldia en 'Welwezen' van Peter van Straaten. Voorstellingen op: Vrijdag 29 maart (aanvang uur) Zondag 31 maart (aanvang uur) Vrijdag 19 april (aanvang uur) Zondag2l april (aanvang uur). Usquerderweg 23. Telefonisch reserveren: (na uur) of

19 GRONINGER UITSPRAKEN OVER EIEREN. Beder n haalf aai as n lege dop (beter iets, dan niets). Hai lopt op aaier (voorzichtig). Dat is t haile aaiereten (dat is de clou). n Voel aai (bebroed ei). Kop klopt mie as n voel aai (hoofdpijn). n Wiendaai (zonder dop). t Legt joe gaín wiendaaier (het verdient goed). Geef mie mor n stieg aaier (20 stuks). n Hoanaai (niets). Wat heb je gekregen? n Snee zoepen en n hoanaai (niets). t ls n dik aai (zeer bevriend). As dat aai brekt, wat zel dat stinken (als de vriendschap wordt verbroken, zullen ze elkaar veel verwijten). t ls kouk en aai mit heur baaident (dik aan). Veul n appel en n aai verkopen (heel goedkoop). Hai kin t aai nait kwiet worden (loopt zenuwachtig heen en weer). Hai het n kop as n Poaskaai (heel dik rood hoofd). A.v.d. H.-L. OPENBAAR VERVOEB 's AVONDS EN tn HET WEEKEND M NDER. Vefiegenwoordigers van de dorpsverenigingen van Kantens en Rottum, hebben een forumavond bijgewoond van ARhlvA. Er zijn veel op- en aanmerkingen t.a.v. het openbaar vervoer te ptaatsen, maar voor Rottum en Kantens is het belangrijkste de wijzigingen die per 1 april zullen ingaan. Dit is ingegeven door verminderen van subsidies vanuit ben Haag,.' De voornaamste wijzigingen zijn: Ma-Vrij: Uithuizen -Groningen 's avonds vanuit Rottum 18.32,.19.32, 21.92, twee minuten later uit Kantens. Groníngen-Uithuizen 's avonds vanuit CS Groningen 1g.30, 19.20, 21.20,29.20, 0.20 wel elk uur tot Bedum. Zaterdag: U ith uizen-g roní ngen 's avonds vanuit Rottum 17.92, 19.32, 21.92, Zg.g2 Groningen-Uithuizen 's avonds vanuit CS Groningen 1Z.gO,1g.3O, 1g.ZO, 21.20, 23.20, tot Middelstum Zondag: Uithuizen-Groningen 8.32,9.32 verder om díe twee uur tot Groningen-Uithuizen 9.20 om de twee uur tot 0.20 vanaf CS in Groningen. Bij onduidelijkheid is het raadzaam om 0900-gzg2te bellen.- 23

20 POASKEBLOEMEN Doar wiegt ien weelde uut et niks verboazing ien et geel, trompetters op n steel. n Korps van anderhalve voet brengt ons ín juichende kleur muusstí, n zuvere serenoade, op e moat deur weer en wiend bewogen. Om zo de tied veuruut te trekken, n feestende stoet veurof te goan van golvende geuren en veurjoars groen. Reinder W. Hiemstra. Uit: Toal en Taiken. ïedschrift veur Grunneger Kultuur. KAANSTER VLINTHIPPERS. Wat begon als een aardigheidje -een koortje voor het millenniumfeest- is inmiddels een ingeburgerd amusementskoor met een grote variatie aan liedjes. Nog steeds is'sarie Mareis' een hit. Het koor bestaat uit ongeveer 40 enthousiastelingen, die elke zaterdag van uurtot uur in't Schienvat oefenen. Een keer in de maand hebben wij een 'echte' dirigent, die onze zangkunsten bijschaaft. Maar ook onze 'eigen' dirigent Ebbel Kuipers weet ons op een geanimeerde manier bij de les te houden. Onze zangers komen vooral uit Kantens, maar ook uit Stitswerd, Zandeweer en Uithuizen. Allemaal hebben ze iets met Kantens. Uit volle borst zingen zij mee aan: 'de Kaanster Ballade'. ledere zaterdag wordt met veel plezier en lol maar wel serieus geoeíend en nieuwe liedjes ingestudeerd. Zingend gaan we naar huis en kijken al weer uit naar de volgende keer. Op 26 januari 2002 hebben wij onze jaarlijkse uitvoerin gehouden. Uit de vele liedjes die wij hebben, is een keuze gemaakt. Nieuwe liedjes hebben wij ten gehore gebracht. Bijvoorbeeld: Droomland, Sjakie van de hoek, maar ook Knoalster Lorelei en De Lindeboom. Deze laatste hebben wij a capella gezongen. Het was een gezellige avond. Deze uitvoering leverde twee nieuwe leden op. De heren Henk van Dijk en Bart ten Hallers doen nu ook mee. Van hafie welkom! Deze weken werken wij weer aan nieuwe liedjes om ons programma te veruangen en uit te breiden. Wij willen daarbij gebruik maken van bijzondere ritmische instrumenten. Bent u nieuwsgierig, kom, luister, doe mee en u bent de klos. 25

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Planning Meander 2015

Planning Meander 2015 16 de jaargang no.3 december 2014 Kerstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er!

De Clingel. De zomer van Het Huis Nebo. Thema. van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten. De duofiets is er! De Clingel van Het Huis Nebo voor bewoners, cliënten en naasten jaargang 27 september - oktober 2014 Vandaag heeft waarde Thema De zomer van Het Huis Nebo De duofiets is er! Wie was Floris Arntzenius?

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 3

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 3 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 3 Sponsoren Dorpskrant Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54, Barger-Oosterveld, tel: 622547, info@jhlubbers-emmen.nl Spar Schijff, Splitting 156,

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen.

Slaapeloze nachten heb ik nog niet. Het is wel zo dat ik s'nachts wakker wordt en me vanalles te binnen schiet over wat ik nog moet hebben of doen. 1 weekje Nog maar 1 week. Nu wordt het serieus. Gister hebben we de auto "proef-gepakt". Alle spullen die we nu niet meer nodig hebben hier zijn al in de auto gebleven. We hebben gemerkt dat we erg veel

Nadere informatie

De Vreelandbode CGM. Wij hebben onze kasteelmoppen terug! Van de redactie

De Vreelandbode CGM. Wij hebben onze kasteelmoppen terug! Van de redactie De Vreelandbode Gratis maandelijks huis-aan-huis blad voor Vreeland Jaargang 7 nr 6 september 2014 info@vreelandbode.nl Wij hebben onze kasteelmoppen terug! Zaterdag 30 augustus 2014 was het dan zo ver:

Nadere informatie