Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd"

Transcriptie

1 't LOUGNIJS Maandel ij kse i nformatiekrant voor de dorpen Kantens - Rottum en Stitswerd 21e JAARGANG No. 9 REDAKTIE: Mevr. A.van der Hoek-Linstra Mevr. D.van Meggelen-van der Heide Dhr. W.J.van der Bijl Dhr. G.Werkman Mevr. J.O. M.Wals-Stallaert, eindredactie Dhr. K.J.J.Faber Mevr. A.van Vliet-Vermeulen APRIL 2OO2 UfiENSTE.ImE,WRu,jWil Correspondentie adres: Bredeweg 22,9995 PT Kantens. Tel/Fax. (0595) yahoo.com Administratie adres: 't Lage Eind 10, 9998 XA Rottum. Tel. (0595) Bankrek.no Rabobank Noord-Groningen 't t.n.v. Lougnijs, Rottum. Wij verzoeken u om giften over te maken op bovengenoemde rekening. Een abonnement voor lezers buiten de genoemde dorpen en randgebieden is mogelijk, door storting van f 32,50 op boven genoemde rekening. 't wordt u dan toegezonden. Aan allen die iets te koop en/of te koop vragen, is er altijd plaats voor uw advertentie in onze rubriek: Vraag en Aanbod. Copyright 1994't Lougnijs Rottum. Overname uit deze uitgave wordtoegejuicht, mits onder bronvermelding. Drukwerk en verzorging van 't Lougnijs, geschiedt door: Drukkerij Sikkema, HooÍdstraat 16 te WarfÍum. \b À De uitgave van dit btad wordt mede mogetiik gemaakt door Rabobank Noord-Groningen

2 PREDIKBEURTEN. GereÍormeerde kerk en Hervormde gemeente 31 maart uur Ds. P.C. 't Hooft, Harderwijk. Paasdienst H.K. 01 april uur Paaszangdienst (2e Paasdag) G.K. 07 april uur Ds. Kristensen G.K. 14 april uur Ds. Kristensen H.K. 21 april uur Ds. Kristensen G.K uur Ds. R.P. Oosterdijk, Haren. Cantatedienst. H.K. 28 april uur Kand. Breunesse H.K. 05 mei 9.30 uur Ds. Kristensen. H.A. G.K. Gereformeerde kerk vrijgemaakt 07 april 9.30 uur Ds. G.O. Sander, Frieschepalen uur Ds. G.O. Sander. 14 april uur Ds. J.M.A. Groeneveld, Bedum uur Dienst. 21 april 9.30 uur Ds. C. van Leest, Groningen-Oost uur Ds. A. van der Sloot. Bedum. 28 april 9.30 uur Dienst uur Dienst.

3 \ryeekenddien'ten. Huisartsen Doktersdiensten Groningen: (0,10 euro p.min.) Tandartsen Op zaterdag en zondag is er om uur en uur een spreekuur. Buiten deze spreekuren is de verantwoordelijke tandarts na telefonisch overleg te consulteren maaft F.H. Bennink, Ten Boer oí maaft J.D. Buwalda, Bedum maaft M.J. den Engelse-Boelkes, Ezinge maail B. Flesserus, Winsum maaft l.h. van der Honing, Wínsum maart L.G. Jager, Bedum april H. Meursing, Middelstum Dierenartsen Bellen met het centrale nummer in Bedum: Psychotherapie en supervisie Mw. drs. J.R. Boelema. Praktijk: Groensingel 38, Middelstum. Voor het maken van afspraken van ma Vm vr tussen uur, tel B,e,graf enisveren igirv Kontens Uitvoortverzo"ge": I Ledenodminastrotie: C. Boersemo I.T.o.an. Wals-Stollaert losgs-+z?ao5 I ( o5e5-5523o3 Gelieve. wijztgingen bij huwelijk, somenwonen, geboorte en/of verhuizingen doorgeven oon de ledenadministrotíe

4 NBvP VROUWEN VAN NU aídeling Middelstum/Kantens 7O iaar. Zaterdag 23 februari jl. vierde de afdeling Middelstum/Kantens van de NBvP Vrouwen van Nu haar 70e verjaardag in Vita Nova te Middelstum. De leden en hun partners werden, in een feestelijk versierde zaal en met kraantjespotten op tafel, verwelkomd door de voorzitter van de aídeling mw. A. Pit-Post. De spreekster gaf een kort overzicht van de geschiedenis van de afdeling. Vervolgens werden dertien leden gehuldigd omdat ze meer dan 40 jaar lid waren van de vereniging. De dames ontvingen een cadeautje en een oorkonde voor hun trouwe lidmaatschap. Bij de ontvangst en in de pauzes kon men genieten van een tentoonstelling van prachtige handwerken en vrije creativiteit gemaakt door de leden in de afgelopen jaren. Er was ook een kleine expositie van kledingstukken en accessoires uit de jaren 30-40er jaren, de periode van de oprichting. Het geheel werd omlijst met accordeonmuziek van dhr. B. Rozeboom. Een vrolijke noot en de gezellige sfeer werd vooral ook gebracht door de cabaretgroep van de zustervereniging uit Baflo met originale liedjes en sketches over wel en wee uit heden en verleden van vrouwen op het platteland. A. Schilthuis-Clevering. STOP IS DER OET! Dit betekent dat we het water van de ijsbaan hebben laten lopen en dat het schaatsseizoen voorbij is. Kan het bestuur nu op zomerreces? Nu, daarvoor is er nog genoeg te doen, o.a. afulakken, dijken weer op orde brengen, de boel inzaaien, nieuwe verlichting plaatsen, het pomhok opknappen. U ziet, er is nog volop werk en volop onkosten. En aangezien de contributies nog lang niet kostendekkend zijn zullen we een aantal acties moeten houden. Allereerst gaan we een grote verloting doen waaryan de trekking tijdens een grote bingo in de feesttent van de buuilvereniging wordt gedaan. Dit gebeurt op 3 juli tijdens het dóstfeest. Ook hebben we toestemming van de gemeente om in december kerststerren en kerstbomen te mogen verkopen. Dit alles natuurlijk ijs en wederdiendende. Tevens willen we iedereen nog bedanken voor de gelukwensen en attenties tijdens de opening van ons nieuwe onderkomen. Wat vooral een beetje onderbelicht is gebleven is het boekwerk dat dhr. De Boer gemaakt heeft over de ijsclub. Dit is voor leden in te zien bij de voorzitter of u kunt contact opnemen met dhr. De Boer. Hebt u verder nog vragen over de ijsvereniging, neem gerust even contact op met het bestuur. S. van Dellen.

5 SCHOON MILIEU. RUIM ERF. Plastic recycling vanaf 2 mei 2002 tot 7 mei Veehouders opgelet, ook dit jaar worden er weer containers geplaatst bij 'Theebus'. U en uw collega's zijn welkom om mee te doen aan deze milieu- en kostensparende inzamelingsactie. Kuilfolie, veevoederzakken, zaagselzakken en stretchfolie (mits het niet meer dan 10% van het totaal is) kunnen gratis worden ingeleverd. Het plastic moet bezemschoon zijn, geen kluiten aarde etc. Stretchfolie moet voor in de containers geladen worden. Voor meer informatie: bel Jan tel NATIONALE COLLECTWEEK ZOA-VLUCHTELINGENZORG. f n de week vant april Vm 13 april gaan bijna twintigduizend vrijwilligers op pad in 300 burgerlijke gemeenten om te collecteren voor vluchtelingen wereldwijd. Het thema van de nationale collecteweek is opnieuw: 'Vluchtelingen reizen altijd last minute'. Het leven van een vluchteling bestaat veel uit wachten. Omdat hij ooit haastig moest veftrekken -last minute- moet hij nu wachten op veiligheid, onderdak, schoon water, voedsel, mensen die helpen en mogelijkheden om weer actief het dagelijks leven op te pakken. Daarnaast: op terugkeer naar (t)huis. Een belangrijk deel van de hulp van ZOA-Vluchtelingenzorg verloopt via zogenaamde zelfhulpprogramma's waarbij vluchtelingen staat worden gesteld hun situatie te verbeteren en te bouwen aan hun eigen toekomst. Deze aanpak zorgt ervoor dat de mensen actief blijven. Op deze manier wordt wachten weer verwachten. ZOA-Vluchtenlingenzorg is een christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie voor internationale vluchtelingenhulp. Van de vluchtelíngen wereldwijd wordt 95% opgevangen in Derde Wereldlanden. De organisatie voert programma's uit in Azië, Afrika en op de Balkan. Van noodhulp tot en met wederopbouw. Voor vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Voor meer informatie kunt u bellen naar BREICLUBJE. Hallo, ik ben Ina Battjes en ik wil graag een breiclubje oprichten. De bedoeling is om thuis te gaan breien bij mij, Kooistraat 29. Het is de bedoeling om op een dinsdag of donderdagmorgen, bijv. van uur tot uur bij elkaar te komen. De kofíie en thee staan klaar. Vrouwen die belangstelling hebben kunnen mii bellen op tel Materiaal is aanwezig en kunt u evt. kopen. Vriendelijke groeten, Ina Battjes.

6 NIEUWS VAN DE VROUWENRAAD. Aquarelleren (schilderen met wateruerf). De Vrouwenraad wil graag eens onderzoeken of er belangstelling is voor een aquarelleercursus, die we graag in de herfst willen starten. We hebben daarvoor contact gezocht met mw. Greet Olsmeijer-Rispens, Oostervalge 31 te Warffum. Mw. Olsmeijer is afgestudeerd in de vrije kunst aan de kunstacademie Minerva te Groningen. Na haar studie was ze eerst enkele jaren werkzaam als lerares in het middelbaar onderwijs. In de tijd dat haar kinderen nog thuis woonden gat ze les aan huis. Op dit moment is de docent bij de Blauwe Schuit in Winsum, waar ze in de herfst en winter cursussen geeft. Verder exposeert ze ook met eigen werk. Aquarelleren is heerlijk ontspannend, maar... je moet er natuurlijk wel van houden. Omdat te ontdekken stelde mw. Olsmeijer voor om eerst eens met 4 lessen te beginnen. Het basismateriaal dan allemaal aanwezig. Daar zijn geen kosten aan verbonden. U hoeft alleen een ontbijtbordje mee te nemen voor het mengen van de verf. Mocht er na de 4 lessen besloten worden om door te gaan dan bent u wat de materiaalkosten betreft niet duur uit. Met een aquarellenblok, enkele tubetjes verf en een paar kwasten komt u al een heel eind. Plaats: 't Schienvate Kantens, start half september. De lessen kunnen worden gegeven op maandagmiddag/avond of woensdagmiddag/avond van uur. Dat moeten we in onderling overleg afspreken. De kosten bedragen bij een aantal deelnemers van 10 personen 5,50 euro per persoon per avond. Mocht u er voor voelen om mee te doen dan kunt u zich Um zaterdag 9 maart aanmelden bij mw. De Boer, tel of mw. Steendam, tel We kunnen dan voor de zomerstop de cursus nog vastleggen. Lezino. Op woensdag 27 februari vertelde de heer R. Wobbes uit Huizinge over de cultuur van dood en begraven door de eeuwen heen. De 30 aanwezigen vonden het een interessante avond. OCHTENDBLAD. Op 2 april krijgen we een nieuwe krant. Het Nieuwsblad van het Noorden wordt dan het Dagblad van het Noorden, en komt vanaf die datum 's morgens in de bus. Toon Herman schreef een gedichtje over het ochtendblad.

7 Ochtend Des morgens komt het ochtendblad vol wereldleed en dood dat kríjg je op je nucht're maag meteen al op je brood je leest, nog amper uit je bed van moord en hongersnood zo zit je elke morgen met de wereld op je schoot en al 't verdríet en elk bericht 't gaat zo maar langs je heen je moet naar Landen of Maastricht New York of Heerenveen je wilt vandaag wat winkelen of lekker naar het strand en 't wereldleed... ach, morgen komt wel weer'n nieuwe krant. Uit: Ontbijten met jou. Toon Hermans VIERING KONINGINNEDAG Op dinsdag 30 april organiseert Feestcomité/C.S.C.W. weer een BRADE- RIE en PRIEGELMARKT rondom de N.H. kerk te Kantens. Verenigingen of bedrijven die geen opgaveformulier hebben ontvangen, kunnen zich opgeven d.m.v. onderstaand strookje. Ook als u uw hobby wilt demonstreren oí eigengemaakte spullen wilt verkopen, kunt u zich opgeven. Kinderen Vm 14 jaar kunnen een plaatsje krijgen op de Priegelmarkt. Wel graag even opgeven! Voor iedereen is deelname gratis. We rekenen er op dat de standplaats schoon wordt achtergelaten. De markt wordt gehouden van uur. Vanaf 10 uur kunnen alle kinderen van Kantens, Rottum en Stitswerd in de leeftijd van 4-12 iaar meedoen aan de SPELLENCIRCUIT. Wie mee wil doen kan een deelnamekaart ophalen bij de peuterspeelzaal. U wordt verzocht uw auto buiten de marktroute te parkeren. Wij hopen weer op een gezellige markt en rekenen op uw aller komst!

8 OPGAVE BRADERI E/PRI EG ELMARKT Naam: Tel.nr: Gewenste aantal meters: Inleveren uiterlijk 21 april bij M. Miske, Langestraat 13, tel PASEN Zing nu vol vreugd' een nieuw lied voor de Heer; dicht nieuwe liederen met spinternieuwe woorden en zoek steeds andere, welluidende accoorden, geef ín je lied de komst van 't leven weer! Vertel de mensen dat God de Koníng is, maar ook, dat HI een Vader is, Die vol erbarmen Zijn struikelende Kind'ren opvangt in Zijn armen, hen opzoekt ín de diepste duísternis. Zing van Zijn Zoon, die eens gestoruen is; zeg dat Hij leeft en dat w met Hem zullen leven; zing van de vreugde, die je door wilt geven omdat je hart er boordevol van is! Nel Benschop. Uit: Geloven is geluk. MUZIKALE PAASDIENST IN KANTENS. Op zondag 31 maaft a.s. (1e Paasdag) zal er in de Hervormde Dorpskerk te Kantens een muzikale S.o.W.-Paasdienst worden gehouden. Voorganger is ds. P.C. 't Hooft uit Harderwijk en muzikale medewerking zal worden verleend door de sopraan Diana van Kaam uit Appingedam. Zij zal enkele Paasliederen zingen van Johann Sebastian Bach. Martin Sprenger zal het orgel bespelen. De aanvang is uur en na afloop van de dienst zal er koffie worden gedronken in gebouw 'Salem'.. Ds. 't Hooft was van predikant van de Hervormde gemeente Kantens-Stitswerd; voor het eerst sinds 40 iaar zal hij weer Pasen vieren in zijn eerste gemeente. f n 1983 vierde hij in Kantens zijn Zi-jarig ambtsjubileum waarbij leden uit alle gemeenten vertegenwoordigd waren (Wolvega, Emmen en Lisse). In Alphen aan den Rijn ging hij enige jaren geleden met emeritaat.

9 CANTATEDIE NST KANTENS. op zondag 21 april zal er 's avonds om zeven uur in de Hervormde Dorpskerk een S.o.w.-Cantatedienst 'Nach worden gehouden. De Cantate dir, Herr, verlanget mich' van Johann Sebástian Bach zal worden uitgevoer door het Nicolai Consort uit Haren o.l.v. Jelke Hamersma. Els Beelen zal de sopraan-aria vertolken; de orkestpaftij zal worden gespeeld door een ad hoc-orkest. De Cantate vormt een onderdeel van een Vesper waarin ds. R.p. Oosterdijk uit Haren zal voorgaan en Martin Sprenger het orgel zal bespelen. Bach schreef veel Cantates, niet alleen voor alle zondagen van het kerkelijk jaar maar ook voor de kerkelijke feestdagen oí speciale gebeufienis- 1en, Ze duren gemiddeld 20 tot 30 minuten, al naar gelang hét thema. De tekstinhoud van de Cantate in Kantens gaat over he-t leven van de Christen in de wereld, waarbij zowel hoogte- als dieptepunten passeren. Maar wie steeds de ogen verlangend opslaat naar de Heer zal rust en veiligheid vinden (naar Psalm 25), Zowel de korte liturgie alsmede de tekst van de Cantate is volledig te volgen in de uit te reiken liturgie aan de ingang van de kerk. ledereen is van harte welkom! KANSTER JEUGDHONK. Hallo, Sinds drie weken is het Kanster Jeugdhonk alweer open. Het was een gezellige, drukke opening. De band Crashing Scum heeft opgetreden. En de gemeente heeft een computer beschikbaar gesteld. we zijn op woensdag en donderdag van uur tot uur open; vrijdag en zaterdag zijn we van uur tot uur open. Als er op vrijdag een disco is dan zijn we van uur tot uur open. Hierbij wil ik u ook vragen of u nog videofilms (of tekenfilms etc.) heeft? Alvast bedankt! Fran Loughnane. SPEELTUIN NIEUWS. Zlals jullie wellicht is opgevallen 'Spruddernust' is er door de speeltuinvereniging een nieuw toestel aangeschaft. 'De Kukelkubus' gesàhik't voor de oudere kinderen tot 12 jaar. Dankzij giften van de Gasunie, gemeente Eemsmond, Roode of Burgerweeshuis, Stichting Zonnige Jeugd, Dorpsbelangen Kantens en Jantje Beton hebben we dit toestel kunnen aanschaffen. En natuurlijk de donateurs van Kantens niet te vergeten, want zonder donateurs stelt de vereniging helemaal niets voor. Traditiegetrouw gaat de speeltuin op 30 april open, maar het is tegenwoordig arbotechnisch verplicht om rubberen tegels te plaatsen bij de toe- 11

10 stellen met een hogere valhoogte en we kunnen nog niet overzien of dat voor 30 april gereed is. Als de tegels nog niet geplaatst zijn gaat de speeltuin 30 april dus niet open. In de maand mei komen onze bestuursleden weer langs de deuren om het donateursgeld op te halen. Wij hebben in verband met de invoering van de euro een prijsverandering doorgevoerd. Het bedrag was f.5,- het is nu 2,50 euro geworden. In juni vindt weer een gezellige speelmiddag plaats, en dan gaan we tevens het nieuwe toestel officieel in gebruik nemen. Wat we gaan doen en wanneer weten we nog niet, dus verdere berichtgeving volgt later. Heeft u nog leuke suggesties, vragen of op- en aanmerkingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Speeltuinvereniging 'spruddernust' Niek Omta, Jacob Wever, Jaap Werkman, Jeannet v.d. Gronde, Esther Hovenkamp en Anneke Oosting. PAASZANGDIENST. De Commissie van de Bijzondere Diensten nodigt u allen van harte uit voor een Paaszangdienst op D.V. maandag 1 april a.s. in de Geref. kerk te Kantens. Aanvang uur. Meditatie: dhr. F.B. Bronsema uit Ulrum" Vocale medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor 'Con Amore' uit Stedum o.l.v. mw. H. Mulder-Voogd. Organiste in deze zangdienst is mw. Otte. Graag tot ziens! Commissie Bijzondere Diensten Kantens. Vrolijke dansgroep uit Madeira (Portugal) komt naar 37e editie Op Roakeldais Een van de vrolijkste dansgroepen die dit jaar naar de 37e editie van Op Roakeldais zal komen is ongetwijfelde "Grupo de Folclore e Etnogràfico da Boa Nova" afkomstig uit Funchal, de hoofdstad van het portugese eiland Madeira. De groep is opgericht in 1965, bestaat uit ruim 30 actieve leden en beschikt sinds 1996 over een eigen gebouw, waarin wordt geoefend. De groep heeft veel ervaring met buitenlandse trips en heeft opgetreden in o.a. Zweden, België, Nederland, Spanje, Finland, Noorwegen, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg. 12

11 Het laatste wapenfeit was hun optreden op de Wereldtentoonstelling Hannover, EXPO 2000, waar zij Madeira en Portugal vertegenwoordigden. In, wat zij noemen hun "hoofdkwartie/' (=clubhuis) organiseren zij ook tentoonstellingen op het gebied van volkskunst, terwijl ze ook enige boeken en studies hebben geproduceerd op het gebied van folklore, kostuums en volkskunst. Op Madeira werkt de groep mee aan herdenkingsfeesten en aan de kerkelijke of ceremoniële feestdagen in december, terwijl er ook veel gedaan wordt aan de promotie van het toerisme op het eiland. Deze dansgroep heeft een hoog niveau en past dus heel goed bij de kwaliteit van het programma dat de bezoekers van Op Roakeldais gewend zijn. Ongeveer 25 laar geleden was er ook een groep van Madeira, die nog steeds goede herinneringen heeft nagelaten bij de gastouders en de bezoekers van toen. Een mooi verhaal is daarvan overgebleven. Een paar jongens van die groep ontdekten in Warffum de fiets. Onvermoeibaar probeerden zii de kunst van het fietsen onder de knie te krijgen, wat tot zeer komische taferelen leidde. Wanneer ze namelijk na een oefenritje op hun fietsen weer naar hun gastgezin terugkeerden, moesten ze van de straat het paadje naar het huis inslaan. Maar bijna altijd verkeken ze zich op de snelheid. Dan belandden ze met veel geschreeuw en gelach weer in de bosjes naast het toegangspad. Het heeft het gastgezin enige ribessen en ligusterstruikjes gekost, maar ze hebben die week wel verschrikkelijk veel plezier aan hun gasten beleefd. OPHALEN OUD PAPIER. Woensdagavond 3 april om18.00 uur bij de weg. Bij klachten kan men zich wenden tot de contactpersoon van peuterspeelzaal'poppedijn', Patricia Keizer, tel OPHALEN KLEIN CHEMISCH AFVAL / KLEINE ELECTRISCHE APPA- RATEN. Dinsdagmorgen 16 april kunt u bij het personeel van de chemokar uw klein chemisch afual inleveren. Heeft u klein chemisch afual aan te bieden dan kunt u dit, in de week voorafgaand aan de inzameling, teleíonisch doorgeven aan het gemeentebedrijf, tel Uw afual wordt vanaf uw huis meegenomen. Ook afgedankte electrische apparaten, zoals koffiezetapparaten, stríjkijzers, broodroosters, boormachines, electrische tandenborstels etc., kunt u meegeven aan de chemokar. 13

12 TORENGELD. Vanaf mei komen er weer mensen bil u aan de deur met een kwitantie van Torengeld. Nu de euro is ingevoerd en we ook weer met losse centen zitten hebben we besloten om er 2.50 euro van te maken, dus een kleine verhoging. Voor alle níeuwkomers in het dorp zal ik nog even in het kort vertellen waarvoor het.torengeld is. Het torengeld is voor de luidinstallatie, d.w.z. dat de klokken kunnen blijven luiden ook tijdens een begrafenis en dat we naar de toren kunnen kijken hoe laat het is. Namens de kerkenraad. JAARVERSLAG VERENIGING DORPSBELANGEN KANTENS (vdk) 2001, Strategische Visie Kantens Begin 2001 heeft VDK een Strategische Visie voor Kantens opgesteld als reactie op de Strategische Visie van de gemeente Eemsmond. In deze visie is aandacht geschonken aan: * Groenbeheer; " Veiligheid; * Monumenten; " Herinrichting Kerkstraat;. Dorpshuis; " Wonen in Kantens; * Recreati en toerisme;. Landschap;. Behoud van voorzieningen; " Infrastructuur. De gemeente reageerde formeel verblijd met de Strategische Visie van Kantens: '(15 febr) De gemeente zal het plan gebruiken bij verdere overleg met de kern over haar ruimtelijke toekomst'. Toch zag VDK weining daadwerkelijke reactie n.a.v. het document. In de communicatie met de afgevaardigden van de gemeente ís dit regelmatig genoemd. Pilotproject 'gemeente aan taíel' In 2001 waren afgevaardigden van de gemeente aanwezig tijdens de vergaderingen van VDK (om de week). VDK is erg blij met dit initiatief en waardeert de inzet van de betrokken raadsleden. In de loop van 2002 zal dit project geëvalueerd worden. Vooruitlopend hierop kan worden gemeld dat VDK ondanks deze mogelijkheid tot open communicatie tegen knelpunten is aangelopen waarvan VDK had gehoopt dat deze door dit project vermeden hadden kunnen worden. ïjdens de evaluatie zal nader bekeken worden in welke vorm we deze samenwerking met de gemeente het beste kunnen vooftzetten. 14

13 Bouwplannen in Kantens VDK heeft zich uitgesproken voor nieuwe bouwmogelijkheden in Kantens. Als locatie ziet VDK de beste mogelijkheid in het verlengen van de Stitswerderlaan. De locatie zoals door de gemeente is geopperd, namelijk op het terrein van de ijsbaan, keurt VDK af. In gesprekken met afgevaardigden van de gemeente en van politieke partijen blijkt dat de voorkeurslocatie van VDK waarschijnlijk gehonoreerd kan worden. Het is echter nog onduidelijk hoeveel bouwkavels aan Kantens toegewezen kunnen worden. Algemene belangenbehartigi ng Ook in 2001 heeft VDK zich op allerlei fronten ingezet om de belangen van de inwoners van Kantens te behaftigen. Hieronder een opsomming van de activiteiten: " Brief naar provincie over provinciale weg N998; * Brief aan gemeente Loppersum m.b.t. fietspad langs het Boterdiep (richting Middelstum); " Staatsbosbeheer gewezen op extra onderhoud/vernieuwing; * Succesvol protest aangetekend tegen een dam in Bieskemar; * Bezoek voorlichtingsavond Leader+ / POP (Provinciaal OmgevingsPlan) te Loppersum; * Bezoek voorlichting Water 2000+;. Schriftelijke ondersteuning actiecomite de Delthe; * Contacten met Thuiszorg gelegd over de wenselijkheid van voortgang consultatiebureau; * Bezoek voorlichtingsavond Arriva;. Input geleverd voor de jaarlijjkse dorpenronde van de gemeente Eemsmond; * Realisatie schandpaal (in maafi 2002 geplaatst); * Realisatie huisje op het kerkhof ter vervanging van schaftkeet. Daarnaast probeert VDK een ondersteunende rol te spelen m.b.t. belangen die door andere organisaties worden behartigd. VDK heeft in de gesprekken met de gemeente het belang van 't Schienvat in Kantens benadrukt en heeft de stichting 't Schienvat ideeën aangevoerd m.b.t. mogelijke financieringsmogelijkheden. Ook de perikelen rond het jeugdhonk had in 2001 de aandacht van VDK. Echter omdat VDK formeel geen partij was in deze kwestie was het moeilijk om hierin daadwerkelijk te kunnen sturen. 'Vaste' activiteiten * Geen deelname aan Koninginnemarkt i.v.m. MKZ crisis; * Kerstboom geplaatst i.s.m. 't stichting Schienvat; * Medewerking verleend aan verschillende acties zoals het Sinterklaasfeest en het Paasfeest. 15

14 Toekomstplan nen 2AAU2OO3 " Beter in kaart brengen van de belangen van de inwoners van Kantens. Bijvoorbeel door middel van een enquete. Doel hiervan is het scherpstellen van een dorpsvisie. " Plannen ontwikkelen voor recreatieve routes rondom Kantens. " Vinger aan de pols houden omtrent woonplannen in Kantens.. Overleg/relatie met de gemeente verbeteren en continueren. OVERZICHT ANP Eemsmond - Groningen - 6 maart 2OO2 Lijst nr. Lijsi naam Zetels'98 1 Gemeenlebelangen Eemsmond 2 Partij van de Arbeid (PvdA) 3 Christen Democratisch Appel (CDA) 4 Volkspartijvoor Vrijheid en Democratie (WD) 5 GroenLinks 6 Christenunie Stemmen'02 Zetels'02 Stemmen'98 23/, Jbb M Totaalgeldig Blanco's Opkomstpercentage Kiesdeler ,34 (%) 51915/ Aantal uitgebrachte stemmen in stembureau Kantens: L!ts! GBE PvdA CDA WD GL CHU Bureau tl Totaalgeldig Blanco Kiesgerechtigden Opkomstpercentage ,0S/" 16

15 Eén van de zeven Deze zeven beertjes lijken erg veel op elkaar. Toch is er éen beertje bij dat anders is dan de andere zes. Weet jij welk beertje dat is? ffiil fl'pt fr'il,(4,(wcb \pr\p\p Woordtest ln iedere cirkel staan steeds twee woorden, waarvan enkele letters zijn weggelaten. Het woord in de middelste cirkel bestaat uit dezelfde letteis als het woord in de buitenste cirkel, verminderd met éen letter. Kun jij de woorden met behulp van de omschrijvingen vinden? vlaktemaat voorzetsel het vieren deel van de hand leerling van Christus stijloefening 19

16 IN GESPREK MET Deze keer ben ik in gesprek met een bewoner van huize Boterdiep nl. Jan Kroeze. Op dinsdag 12 maart jl. werd Jan 60 jaar. Dit werd een week vol verrassingen voor hem, waar hij totaal niet op had gerekend. Reden genoeg om Jan zelf eens aan het woord te laten. Jan vertelt dat hij al weer zeven jaar in huize Boterdiep woont. Hij woont met veel plezier in Kantens. Hij noemt het 'met gigantisch veel plezier'. Vooral in het verenigingsleven is Jan een graag gezien iemand. Als er ergens voor een vereniging wat moet gebeuren dan wil Jan altijd graag meehelpen. Zo verzorgt hij al vijf jaar het terrein van voetbalvereniging KRC. In het begin deed hij dat nog samen met Jacob Timans. Doelnetten ophangen, kalklijnen trekken, hoekvlaggen plaatsen en het materiaal verzorgen voor de trainingen, behooftot mijn werk. De laatste twee jaar verzorgt hij ook het schoonmaken van de kantine en de kleedkamers. Verder zit Jan ook in het bestuur van de ijsbaanvereniging, maar helaas de laatste winters is daar niet veel te beleven. Ook als vrijwilliger bij BV ROD zet Jan zijn beste beentje voor. Maar bij mijn 60e verjaardag wist ik niet wat me overkwam, vertelt hij. De maandag voor mijn verjaardag zat ik in de Ommelander Courant de sportuitslagen te lezen, en ik blader nog een eindje door, zie ik in een keer een foto van mij zelf staan. lk begon te prakizeren 'hoe kan dit nou weer?' Na een tijdje had ik in de gaten waar die foto was genomen, want er was nl. een stukje afgeknipt. lk las al die namen die er bij stonden, ik werd er stil van. De dag van mijn verjaardag werd ik wakker van getoeter van auto's, al om half zeven. lk dacht, ik moet toch maar eens uit bed, eens kijken wat er aan de hand is. Mits ik de trap afkom zie ik twee posters aan de buitenkant op het raam geplakt met de tekst 'Hoera Jan 60 jaar'. Toen ik in de kamer kwam zag ik buiten de borden staan en zag de vlaggetjes met ballonnen hangen. lk dacht: 'Wat is dit nou weer, begint het nou al?' En het begon, iedereen kwam me feliciteren, zelfs toen ik buiten was. 'Wat sta jij mooi in de krant Jan en gefeliciteerd met je verjaardag' dat heb ik vaak gehoord die dag. En natuurlijk een heleboel telefoontjes. 's Middags kwam een heel bijzonder telefoontje, want om ongeveer kwart over drie belde Radio Noord mij op. Voetbalvereniging KRC had een brief gestuurd naar het radioprogramma 'de muziekfabriek'. Hier werden mij complimenten gemaakt dat het terrein van de voetbalvereniging er zo keurig bijlag. En ik werd de beste terreinmeester genoemd, en ook kreeg ik een plaatje van Ede Staal aangeboden. Op dinsdagavond kreeg ik nog wat visite, maar het is maar klein bij mij in de kamer. Maar wat Jan niet wist was dat er op de zaterdagavond een groot verjaardagsfeest was georganiseerd voor hem. En voor diegenen die dit georganiseerd hadden was het moeilijk om zich stil te houden. Maar ik wist van niets, zegt hij. Met een geweldige smoes werd Jan op de zaterdagavond 20

17 I naar de Posthoorn gelokt door Roelf Blaauwwiekel, om samen een potje te gaan biljarten. Dat doen we wel eens vaker, want biljarten vind ik leuk. ln het donkere zaaltie aangekomen ging ineens het licht aan en begonnen ze le zingen, van Lang zal Jan leven. lk kreeg bloemen aangeboden, ik werd echt in het zonnetje gezet. Hier werd ik helemaal stil van, dit had ik nooit venvacht dat ze dit voor mij hadden georganiseerd. Al die mensen die hier bij aanwezig waren, het was gewoon geweldig. Een groot verjaardagsfeest van ongeveer 35 man, en alles was geregeld. Van voetbalvereniging KRC kreeg ik uit handen van de voorzitter Wim Hartlief, een stander als aandenken met tekst. Een geweldig mooi cadeau. Het verjaardagsfeest was echt geslaagd, toch heel anders als biljarten. Bij dezen wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor deze geweldige verjaardag. Dit zal ik nooit vergeten, allemaal bedankt!! En de interviewer, hij bedankt Jan voor dit 'in gesprek met'. G.W. SUCCESVOL OPTREDEN LUCAS EN GEA HULSHOF. Op vrijdagavond 15 maart jl. verzorgden het populaire duo Lucas en Gea Hulshof een optreden in cafe-bar de Posthoorn. Ongeveer 250 belangstellenden genoten van een geweldig live-optreden. Het duo kreeg landelijke bekendheid met hun hit'steeds weer huilje'. Ook werden er nummers van hun nieuwe CD ten gehore gebracht. Deze CD ligt vanaf maandag 17 maart in de winkel en is getiteld 'Zeg mij waarom'. Al met al was deze avond in de Posthoorn geslaagd. Het volgende optreden wordt verzorgd door Wia Buze op zaterdagavond 6 april. I NEUTEN SCHAITEN. Vanwege het grote succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer op tweede paasdag het traditionele neuten schaiten in de Posthoorn. Aanvang uur tot ongeveer uur met een super scheidsrechter. 's Avonds grote Paasbingo, om geldprijzen. Aanvang uur. il I VERENIGING DORPSBELANGEN ROTTUM. Toneelavond Kloosterspeu lers Zaterdag 9 maart was heel Rottum en omgeving weer bijeen in het dorpshuis voor de jaarlijkse toneelavond van de Kloosterspeulers. In een gezellig vol dorpshuis keek ieder naar'logies met ontbijt'. 21

18 Paaspuzzeltocht en notenschieten Op tweede paasdag kan jong en oud zoeken naar eieren die de paashaas per ongeluk in en Rottum heeft verloren. Ook kan men in het dorpshuis zijn geluk beproeven met het traditionele notenschieten. De paashaas vindt het prima als er om uur begonnen wordt met eieren zoeken (kosten 0,50 euro). Notenschieten kan ook vanaf uur. Klaverjassen Voor de liefhebbersis er op 5 april een klaverjasavond in het dorpshuis. Een deskundige zal uitleggen volgens welke spelregels er gespeeld gaat worden. We willenbeginnen om uur. Men kan zich opgeven bij Lineke Lalkens (tel ). AGENDA SCHIENVAT. Naast het reguliere programma van de diverse verenigingen, vindt er in het Schienvat in april het volgende plaats: 2,9, 16,23,30 april 9.45 uur Volksdansen. 09 april uur Bestuursvergadering Schienvat uur Vergadering Bestuur met afgevaardigden verenigingen Schienvat. 11 april uur Vergadering Dorpsbelangen. 24 april uur Bridgen. BERNLEFTHEATEH. Bernleftheater presenteert Toneelgroep Helwerd met 'De overledene' van René d'obaldia en 'Welwezen' van Peter van Straaten. Voorstellingen op: Vrijdag 29 maart (aanvang uur) Zondag 31 maart (aanvang uur) Vrijdag 19 april (aanvang uur) Zondag2l april (aanvang uur). Usquerderweg 23. Telefonisch reserveren: (na uur) of

19 GRONINGER UITSPRAKEN OVER EIEREN. Beder n haalf aai as n lege dop (beter iets, dan niets). Hai lopt op aaier (voorzichtig). Dat is t haile aaiereten (dat is de clou). n Voel aai (bebroed ei). Kop klopt mie as n voel aai (hoofdpijn). n Wiendaai (zonder dop). t Legt joe gaín wiendaaier (het verdient goed). Geef mie mor n stieg aaier (20 stuks). n Hoanaai (niets). Wat heb je gekregen? n Snee zoepen en n hoanaai (niets). t ls n dik aai (zeer bevriend). As dat aai brekt, wat zel dat stinken (als de vriendschap wordt verbroken, zullen ze elkaar veel verwijten). t ls kouk en aai mit heur baaident (dik aan). Veul n appel en n aai verkopen (heel goedkoop). Hai kin t aai nait kwiet worden (loopt zenuwachtig heen en weer). Hai het n kop as n Poaskaai (heel dik rood hoofd). A.v.d. H.-L. OPENBAAR VERVOEB 's AVONDS EN tn HET WEEKEND M NDER. Vefiegenwoordigers van de dorpsverenigingen van Kantens en Rottum, hebben een forumavond bijgewoond van ARhlvA. Er zijn veel op- en aanmerkingen t.a.v. het openbaar vervoer te ptaatsen, maar voor Rottum en Kantens is het belangrijkste de wijzigingen die per 1 april zullen ingaan. Dit is ingegeven door verminderen van subsidies vanuit ben Haag,.' De voornaamste wijzigingen zijn: Ma-Vrij: Uithuizen -Groningen 's avonds vanuit Rottum 18.32,.19.32, 21.92, twee minuten later uit Kantens. Groníngen-Uithuizen 's avonds vanuit CS Groningen 1g.30, 19.20, 21.20,29.20, 0.20 wel elk uur tot Bedum. Zaterdag: U ith uizen-g roní ngen 's avonds vanuit Rottum 17.92, 19.32, 21.92, Zg.g2 Groningen-Uithuizen 's avonds vanuit CS Groningen 1Z.gO,1g.3O, 1g.ZO, 21.20, 23.20, tot Middelstum Zondag: Uithuizen-Groningen 8.32,9.32 verder om díe twee uur tot Groningen-Uithuizen 9.20 om de twee uur tot 0.20 vanaf CS in Groningen. Bij onduidelijkheid is het raadzaam om 0900-gzg2te bellen.- 23

20 POASKEBLOEMEN Doar wiegt ien weelde uut et niks verboazing ien et geel, trompetters op n steel. n Korps van anderhalve voet brengt ons ín juichende kleur muusstí, n zuvere serenoade, op e moat deur weer en wiend bewogen. Om zo de tied veuruut te trekken, n feestende stoet veurof te goan van golvende geuren en veurjoars groen. Reinder W. Hiemstra. Uit: Toal en Taiken. ïedschrift veur Grunneger Kultuur. KAANSTER VLINTHIPPERS. Wat begon als een aardigheidje -een koortje voor het millenniumfeest- is inmiddels een ingeburgerd amusementskoor met een grote variatie aan liedjes. Nog steeds is'sarie Mareis' een hit. Het koor bestaat uit ongeveer 40 enthousiastelingen, die elke zaterdag van uurtot uur in't Schienvat oefenen. Een keer in de maand hebben wij een 'echte' dirigent, die onze zangkunsten bijschaaft. Maar ook onze 'eigen' dirigent Ebbel Kuipers weet ons op een geanimeerde manier bij de les te houden. Onze zangers komen vooral uit Kantens, maar ook uit Stitswerd, Zandeweer en Uithuizen. Allemaal hebben ze iets met Kantens. Uit volle borst zingen zij mee aan: 'de Kaanster Ballade'. ledere zaterdag wordt met veel plezier en lol maar wel serieus geoeíend en nieuwe liedjes ingestudeerd. Zingend gaan we naar huis en kijken al weer uit naar de volgende keer. Op 26 januari 2002 hebben wij onze jaarlijkse uitvoerin gehouden. Uit de vele liedjes die wij hebben, is een keuze gemaakt. Nieuwe liedjes hebben wij ten gehore gebracht. Bijvoorbeeld: Droomland, Sjakie van de hoek, maar ook Knoalster Lorelei en De Lindeboom. Deze laatste hebben wij a capella gezongen. Het was een gezellige avond. Deze uitvoering leverde twee nieuwe leden op. De heren Henk van Dijk en Bart ten Hallers doen nu ook mee. Van hafie welkom! Deze weken werken wij weer aan nieuwe liedjes om ons programma te veruangen en uit te breiden. Wij willen daarbij gebruik maken van bijzondere ritmische instrumenten. Bent u nieuwsgierig, kom, luister, doe mee en u bent de klos. 25

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Liturgie voor de Zangdienst. 21 mei uur in de Ontmoetingskerk Thema: ˮ Hoe werkt Gods liefde? ˮ

Liturgie voor de Zangdienst. 21 mei uur in de Ontmoetingskerk Thema: ˮ Hoe werkt Gods liefde? ˮ Liturgie voor de Zangdienst 21 mei 2017 19.00 uur in de Ontmoetingskerk Thema: ˮ Hoe werkt Gods liefde? ˮ Voorganger ds. Wilko Nijkamp uit Julianadorp m.m.v. ˮThe Young Spirit Singersˮ uit Dirkshorn o.l.v.

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk

m.m.v. de Tornado s Leve de Koning! Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Leve de Koning! m.m.v. de Tornado s Voorganger: ds. Gert-Jan Codée Piano: Rina Kruis Orgel: Jan Bulk Dienst op 21 april 2013 Dorpskerk De Bilt 19.00 uur 1 Wij zingen: Psalm 100: 1 Juicht Gode toe, bazuint

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op Sint ruimt op Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8) Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes. 18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is. Sinterklaas

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT..

21 december 2016 AGENDA WIST U DAT.. 21 december 2016 AGENDA 22 december Kerstviering op school, continurooster tot 14.00 uur. Meer informatie in deze nieuwsbrief 23 december Alle leerlingen s middags vrij. Begin Kerstvakantie 26 december

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 7)

Luisteren: muziek (A2 nr. 7) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Take a look at my life 12

Take a look at my life 12 Take a look at my life 12 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie