security.v-ict-or.be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be"

Transcriptie

1 wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe

2 p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest 9 Scheldeland Opleidingen 13 REVA 13 Waasland 14 Zuidwest Limburg 14 Pajottenland & Zenne 15 A12 16 Brabantse Kouters 16 Noorderkempen 17 Limburgse kempen 18 GIS kenniskringen Informatie op zoek naar duurzaam beleid Voorwoord Geachte congresbezoeker, Beste vrienden, De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode en de crisis is hier niet vreemd aan - op het scherp van de snede gevoerd in Vlaanderen en Nederland Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten samenwerken Over de manier waarop, durven meningen echter sterk verschillen We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor wat betreft de informatiesystemen, de software als voor de processen Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken en kan men klantenbestanden over burgers en ondernemingen, mits toepassing van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van het werkprogramma om een initiatiefadviestraject op te starten over het verhogen van de bestuurskracht van lokale besturen door schaaloptimalisaties VLABEST argumenteerde dat daarbij belangrijke stappen vooruit kunnen worden gezet zonder te vervallen in blauwdruk-denken Veel uitdagingen zijn immers contextgebonden en de oplossingen moeten dus van onderuit tot stand komen, zonder te pleiten voor vrijblijvendheid Een paradigma dat door ons sterk ondersteund en toegepast wordt door onze stuurgroep lokaal e-government Het samenwerken aan een meer slagkrachtig bestuur is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheidsniveaus, waarbij vooral ook de lokale besturen hun visie en verantwoordelijkheid moeten kunnen poneren Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden komen nog te vaak ad hoc en erg intuïtief tot stand en ook de mogelijkheden van digitalisering worden volgens ons nog niet ten volle benut Vaak ontbreekt een aanvaarde centraal aangestuurde strategie en stelt

3 men zich tevreden met een door de collectieve colleges ondertekend samenwerkingsprotocol en blijft het bij een cijfermatig aantikken van het samenwerkingsverband We zien te vaak dat samenwerkingsverbanden eerst op persoonlijk of politiek niveau worden opgepikt, waardoor vragen rond openheid en standaardisatie van de informatiesystemen en de processen dikwijls naar de achtergrond verdwijnen De digitalisering verdwijnt hierdoor te snel in het operationele, terwijl dit eigenlijk een strategisch vraagstuk moet zijn Enkele meer diepgaande zoekacties geven weinig of geen denkstof aan het beleid als het gaat over ICT, e-government Wil men de mogelijkheden van het automatiseringsproces ten volle benutten, dan moet men de coördinatie hiervan in het traject tot samenwerking snel oppikken en dit met de juiste mensen rond de tafel Het congres van vandaag wil vooral aantonen dat de weg naar samenwerking, standaardisatie maar ook naar het openstellen van de gegevens toe, meer kan zijn dan een losstaand initiatief We trekken dit vraagstuk dan ook graag open naar een breder publiek en wensen u een aangename congresdag Eddy Voorzitter V-ICT-OR De Vlaamse ICT Organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk Onze werking is mogelijk dank zij de bijdrage van onze leden én van onze partners wwwv-ict-orbe Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Directiecomité: Eddy Van der Stock, voorzitter Vakdomeinen: Beleid, evenementen (inhoudelijk) en relaties p 3 Hedwig Daineffe, bestuurder Vakdomeinen: Communicatie, financiën, evenementen (inhoudelijk), logistiek en relaties Kris Gielen, bestuurder Vakdomeinen: Financiën, logistiek en evenementen Louis Massagé, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, communicatie en evenementen Jean Landrie, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, HR en kwaliteit Wist je dat nieuwe leden slechts 25 betalen per persoon vanaf de 2de aansluiting?

4 p 4 V-ICT-OR vzw Beter een goeie buur In het kader van het KPLO project (Kennisplatform Lokale Overheden) startte V-ICT-OR in 2011 verschillende regionale ICT-kenniskringen op in het Vlaamse land Deze kenniskringen vormen samen met de groei van het online kennisdeling- en community-platform, het hart van dit project Kennisdeling tussen ICT-ers in lokale overheden (gemeente en OCMW) stimuleren zodat de werking van Een heerlijke kruidenmix! Of het waarom achter de vele kenniskringen Wat is het geheim achter de vele initiatieven die zomaar opborrelen? We spraken met een aantal leden van kenniskringen en werden getroffen door het enthiousiasme waarmee ze vertellen: Een echt goede reden is natuurlijk om elkaar beter te leren kennen Vaak werk je maar een tiental kilometer van elkaar verwijderd en ken je elkaar niet Kenniskringen verlagen onmiskenbaar de drempel om elkaar te contacteren, om advies te vragen, ideeën en praktijkervaringen uit te wisselen Je bent heus wel sneller geholpen door een telefoontje naar een collega uit een bestuur in de buurt dan via een mail naar een helpdesksyteem of een e-zoekmachine Een sterk netwerk wordt zo makkelijker opgebouwd Een niet onbelangrijke reden is om kennis op te doen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld Niet via één of andere goed voorbereide demo bij een leverancier, maar in de praktijk, door de spelers uit het werkveld zelf Met welke ICT-projecten zijn mijn buren bezig? Welke toepassingen gebruiken mijn buren? Met welke leveranciers werken zij? Tot slot en zeker niet onbelangrijk, om schaalvergroting te bereiken: diepgaandere samenwerking is dus ook mogelijk, zoals een samenaankoop van computermateriaal, het samen opstellen van beleidsplannen, veiligheidsplannen of raamcontracten, het samen aanwerven van de gemeentelijke diensten verbetert is key En zo krijgt de dienstverlening naar de burger er dan weer een ster bij Vandaag bestaat een grote diversiteit aan deelnemers, want naast ICT-verantwoordelijken, zijn er nu ook diensthoofden ICT, GIS verantwoordelijken, dienst informatieveiligheid, communicatieambtenaren, schepenen ICT, secretarissen Dat betekent dus een duidelijke verruiming van ICT naar informatiemanagement en wijst op adoptie van ICT binnen alle diensten van de organisatie Ondertussen zijn er 12 ICT-kenniskringen in het Vlaamse land actief Er zijn anciens en er zijn starters, er zijn grote en kleinere kringen Allen streven ze echter hetzelfde doel na, elk op eigen ritme en naar eigen behoefte Naast de ICTkenniskringen zijn 6 GIS-kenniskringen actief Hoe werkt nu zo n kenniskring en waarom is interbestuurlijk overleg zo belangrijk? Je leest hier waarom Interesse? We hebben voor jou alle kenniskringen opgelijst daarna vind je een toelichting rond hun werking gespecialiseerd personeel zoals een GIS-coördinator of een veiligheidsconsulent enz Voordelen uit dergelijke vormen van samenwerking zijn uiteenlopend, van goedkopere raamcontracten over verbeterde beleidsplannen tot gespecialiseerd personeel dat de gemeente zich normaal niet zou kunnen veroorloven Zo kunnen gemeenten samen veel meer bereiken, met minder middelen Succesvol netwerken steunt op 3 factoren: plezier, interessante inhoud en mogelijkheid om contacten aan te halen Het relationele aspect is de kracht van informeel leren

5 Elke kenniskring bestaat uit een aantal buurgemeenten Niet alleen ICT verantwoordelijken nemen deel, ook ICT- Schepenen en secretarissen ondersteunen het initiatief en zien het belang van samenwerking in Hun deelname is voor de ICT ers een hart onder de riem De chefkoks en hun teams Verspreid over Vlaanderen kan je terecht in niet minder dan 19 ICT-kenniskringen en 6 GIS-kenniskringen Wist je dat V-ICT-OR je ondersteunt bij het opzetten van een kenniskring? Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Het kookboek! p 5 Het lijstje met de juiste ingrediënten De coördinator (ICT-er van een van de gemeenten uit de regio) leidt de vergadering, maar elk lid van de kenniskring heeft inspraak in de agenda Elke gemeente is op z n beurt gastgemeente Ook gastsprekers zijn welkom Verslagen, presentaties en documentatie worden gepost op het community platform van de V-ICT-OR website Daar delen leden ook kennis via het online kennisplatform V-ICT-OR heeft een faciliterende en ondersteunende functie

6 p 6 V-ICT-OR vzw Regionale Kenniskring BOM (Brugs Ommeland, Oostkust en Meetjesland) Gemeenten en/of OCMW s: Aalter, Assenede, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Eeklo, Evergem, Gistel, Jabbeke, Kaprijke, Knesselare, Knokke-Heist, Lichtervelde, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Oostkamp, Ruiselede, Sint-Laureins, Waarschoot, Wingene, Zedelgem, Zelzate, Zomergem, Zuienkerke Coördinator: Christine Blondeel, diensthoofd ICT Maldegem, Aantal vergaderingen per jaar: 3 Regionale Kenniskring BOM is de magnum onder de kenniskringen, wat het aantal lokale besturen, de oppervlakte en het aantal deelnemers betreft De kenniskring startte een kleine 3 jaar geleden Vanwege het groot aantal deelnemers (35), is het voor onze kenniskring interessanter om steeds gastsprekers uit te nodigen die een presentatie brengen over actuele onderwerpen die elke lokaal bestuur aanbelangen Tijdens de vraag- en antwoordronde, pauze en broodjeslunch is er ruim tijd om ook andere onderwerpen aan te kaarten, bij te praten en ervaringen uit te wisselen vertelt Christine Een ICT leverancier met kennis van zaken maakt het verschil! Wat mag je verwachten van de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen vroegen we aan een cursist Het antwoord was duidelijk: Als leverancier van CRM software voor steden en gemeenten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de interne processen van openbare besturen Van zodra men deze interne werking door en door kent, kunnen knelpunten gelokaliseerd worden en kan men beginnen nadenken over een oplossing die de informatiestromen tussen het openbaar bestuur en de burger efficiënter laten verlopen Om samen met het openbaar bestuur een passende oplossing uit te werken, is het noodzakelijk dat wij dezelfde taal spreken Dit is belangrijk om het openbaar bestuur met raad en daad te kunnen ondersteunen en adviseren bij het maken van gefundeerde beslissingen De opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen was voor mij heel waardevol omdat ik op een snelle en efficiënte manier dieper inzicht heb verworven De docenten vulden elkaar uitstekend aan, elk met hun eigen focuspunten en invalshoeken Tijdens de opleiding was er bovendien ruimte voor groepsdiscussie met inbreng van de deelnemers waar de trainers heel gevat op inpikten Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die met openbare besturen samenwerkt Want een ICT-leverancier met kennis van zaken maakt het verschil Hans Van de Velde business analist - project manager CRM voor steden & gemeenten bij NET IT Wat wij zoal bespraken? Je vind hier een greep uit de onderwerpen: - de waarde van sociale media voor steden, gemeenten en OCMW s, hoe volg je dit op en wat zijn de verwachtingen van de burger - heel wat aandacht ging naar machtigingen en privacy - informatieveiligheidsbeleid OCMW en Gemeenten - gedeelde veiligheidsconsulent - raamovereenkomst provincie Oost- Vlaanderen - raamcontract ICT van de Vlaamse Overheid - project draadloos netwerk Brugge - CMS systemen met case gemeente Wingene - Webservices, actuele geodata in je GIS over het internet (Agiv) - IPDC - van best effort naar service provider, - de ervaringen van dienst Provincie West-Vlaanderen (ITIL)

7 Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Regionale Kenniskring Oost Limburg Gemeenten en/of OCMW s: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Tongeren, Voeren, Zutendaal Aanspreekpunt: Miranda Houben, Systeembeheer, OCMW Maasmechelen, ocmwmaasmechelenbe Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 à 3 Wij startten begin 2012 met onze Regionale Kenniskring, vertelt Miranda Onze werking is gelijklopend aan de andere kenniskringen, behalve dan dat de gastgemeente zelf het overleg organiseert Dat wil zeggen dat zij ook de agenda opmaken en de groep uitnodigen Dit gebeurt in overleg met mezelf en Kristien van V-ICT-OR Wist je dat V-ICT-OR een handige toolbox ontwikkelde waarbij informatiebeveiliging er heel wat eenvoudiger op werd? Enkele van de onderwerpen die in Oost-Limburg recent aan bod kwamen: - richtlijnen rond sociale media voor gemeente of/en OCMW - er werd heel wat aandacht besteed aan informatieveiligheid - visie op BYOD - aandachtspunten bij gebruik van tablets en ipads in het lokale bestuur - toelichting bij de online community op de V-ICT-OR website - recent kwamen we bijeen bij Stad Genk, waar we tijdens een baliebezoek een demo kregen van de Midoffice en Frontoffice met achterliggende processen - een bezoek en toelichting van het nieuwe balieplein stond ook op het programma p 7

8 p 8 V-ICT-OR vzw Kenniskring Midwest Gemeenten en/of OCMW s: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene Coördinator: Maarten Nuytten, ICTverantwoordelijke van Gemeente Oostrozebeke, Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 Onder impuls van Maarten Nuytten, ICTverantwoordelijke van Oostrozebeke werd op 12/12/2012 de regionale kenniskring Midwest opgestart Heel vaak worden gemeentebesturen met dezelfde problematieken geconfronteerd Interbestuurlijk overleg is dan een grote meerwaarde voor een goede ICT-werking We kunnen leren van elkaars oplossingen maar ook van elkaars fouten! licht Maarten toe Dankzij deze werkgroep krijgen we de gelegenheid om gelijklopende problemen samen aan te pakken, dit op bestuursvlak maar zeker ook op technisch vlak Bovendien worden er contacten gelegd tussen de verscheidene gemeenten in de regio en contacteren we elkaar veel vlugger dan vroeger Tijdens de eerste vergadering werd de scope van de kenniskring toegelicht door V-ICT-OR 11 van de potentiële 17 gemeenten waren toen al aanwezig Heel wat onderwerpen kwamen ondertussen op de dis We sommen hier enkele hot topics op: - Aanpak van kennis- en databeheer in Roeselare: vaak ontbreekt in de besturen de nodige know-how om dit op een globale manier aan te pakken Hier kan een bundeling van krachten en de steun van V-ICT-OR een grote meerwaarde betekenen - Ervaringen met RecreateX: voor zaalreservaties, kassa en materiaalverhuur We leerden heel wat tips voor een beter gebruik van deze oplossing - Voorstelling Agility: We maakten kennis met dit pakket voor verwerking en dispatch van meldingen, beheer van de wagenparken voor brandweerzones - Mid-Office problematiek: versnippering van bestuurlijke informatie werd toegelicht en we kregen concrete tips mee om tot een oplossing te komen (via OSLO (open standaarden voor lokale overheden)) - Ook ervaringen rond het gebruik van het Intranet kwamen aan bod Waarvoor gebruik je het nu best en waarom Wist je dat de leden van V-ICT-OR tot 30% minder betalen voor een opleiding?

9 Opleidingen in de kijker: informatiebeheerder en Processen, structuren en informatiemanagement in openbare besturen Van lokale overheden wordt vandaag de dag verwacht dat ze efficiënter gaan werken zonder dat hierbij de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt Zegt Jef Mertens van de dienst Informatica van Wuustwezel Met evenveel of soms met minder mensen moeten ze steeds meer taken op zich nemen Maar dit kan enkel door onze werkingsprocessen eens onder het vergrootglas te leggen, te analyseren en te bekijken waar het beter en dus efficiënter kan Een grondig inzicht in de werking van die lokale overheid is hiervoor wel vereist: een goede kennis van de structuur binnen de lokale overheid en het algemeen wetgevend kader waarop die werking is gebaseerd Daarnaast is het even belangrijk om te weten welke informatiebronnen relevant zijn en hoe informatiestromen binnen de lokale overheden verlopen In deze opleiding komen al deze facetten uitgebreid aan bod Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan managementvaardigheden en hoe deze nuttig kunnen worden toegepast binnen een lokale overheid Ook wordt een blik geworpen op de toekomst: wat komt er allemaal nog op ons af en hoe kunnen we die uitdagingen aangaan om onze klanten de burgers een betere en moderne dienstverlening te bieden Traditioneel wordt informatiebeheer toegevoegd bij het takenpakket van Kenniskring Scheldeland Gemeenten en/of OCMW s: Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere, Gent Haaltert, Laarne, Lebbeke, Lede, Lochristi, Melle, Wetteren, Wichelen Coördinator: Hans Van Mingeroet, ICT verantwoordelijke van Gemeente Destelbergen, destelbergenbe Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 Kenniskring Scheldeland, onze jongste telg, startte in maart 2013 en de groep telt een 25-tal leden Dat elke vergadering bijgewoond wordt door de ICT-schepen van de gastgemeente is voor onze kring heel belangrijk Dat bewijst dat de kenniskring niet alleen een praktisch overleg is, maar dat er ook op beleidsniveau mee wordt nagedacht vertelt Hans In december zijn we al aan onze vierde editie toe en dan buigen we ons in Dendermonde over CRM en het CCSP platform van V-ICT-OR Als beginnende kenniskring moeten de leden elkaar nog beter leren kennen Dat doen we door elke samenkomst te beginnen met een korte toelichting van de ICTwerking in de gastgemeente Dat geeft ons een goed idee hoe onze buurgemeenten werken en levert heel vaak raakvlakken en thema s op die we met onze groep kunnen behandelen, aldus Hans Zo ging de tweede bijeenkomst bijvoorbeeld door in Gemeente Wetteren, kort na de treinramp Daar werd toen afgesproken om een toelichting te geven over de impact van een dergelijke noodsituatie op de ICT-dienst Voorbereiding, rampenplan, gisplannen, back-up, stroompannes, alles kwam aan bod en er werd zelfs al geopperd om binnen de kenniskring samen te werken in het kader van het rampenplan Kenniskring Scheldeland pleit niet alleen voor het delen van informatie en kennis tussen de eigen leden Hans hoopt dat er Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit de informaticus, deze opleiding is echter minstens even interessant voor niet-informatici binnen openbare besturen die evenzeer met het goed beheer en correct aanwenden van informatie in aanraking komen! p 9 Jef Mertens, dienst Informatica ook structureel overleg mogelijk is tussen de verschillende regionale kenniskringen Tijdens onze eerste vergaderingen bekeken we al verschillende systemen voor de organisatie van de digitale raad, stelde provincie Oost-Vlaanderen hun digitaal tekenplatform voor en leerden we hoe je een netwerk kan monitoren en een complete helpdesk kan opzetten via de gratis software Spiceworks Zaken die ongetwijfeld ook interessant zijn voor onze collega s van de andere kenniskringen Net zoals de onderwerpen die zij behandelen relevant zijn voor onze leden Ik hoop dan ook dat we op regelmatige basis deze info tussen de verschillende kenniskringen kunnen delen

10 p 10 V-ICT-OR vzw wwwescalabe OPLEIDING IN DE KIJKER GECERTIFICEERDE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT VOLGENS DE RICHTSNOEREN Daar openbare besturen en andere openbare instellingen deel uitmaken van het netwerk beheerd door de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (KSZ) moeten deze besturen waken over de informatiebeveiliging van alle gegevens die oa onderhevig zijn aan de wet van de privacy Om de nodige beheersmaatregelen te kunnen treffen om over deze informatieveiligheid te waken, dient elk openbaar bestuur te beschikken over een informatieveiligheidsconsulent Opleiding: Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren bestaat uit 5 modules [5-daagse opleiding] Module 1 Noodzaak informatieveiligheid Module 2 Regelgeving & Richtsnoeren informatieveiligheid Module 3 Concrete aanpak informatieveiligheid Module 4 Tools voor opstellen informatieveiligheid Module5 Vertaling informatieveiligheidsplan naar beleid DOELSTELLING Deze 5-daagse opleiding heeft als doel om op een praktijkgerichte wijze informatieveiligheidsconsulenten op te leiden Op het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over voldoende kennis om een veiligheidsplan op te maken dat afgestemd is op de specifieke situatie van hun lokaal bestuur Daarnaast kunnen de deelnemers de nodige maatregelen (actieplan) treffen om het vereiste niveau van informatieveiligheid volgens de richtsnoeren - die werden aangereikt tijdens de opleiding - af te dwingen Deelnemers zullen tevens leren werken met informatieveiligheidstools om zo objectieve beveiligingsmeetpunten te registreren om vervolgens de actiepunten te definiëren die in het werkveld zullen moeten toegepast worden Deelnemers zullen na het volgen van de opleiding voldoende kennis hebben verworven om met succes het examen van informatieveiligheidssconsulent te kunnen afleggen Het examen informatieveiligheidsconsultent Op einde van de opleiding kan elke deelnemer aan de opleiding het officiële examen, informatieveiligheidsconsultent, afleggen Het officiële examen wordt vooraf gegaan door een proef examen VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Afdelingshoofden, informatiebeheerders, Aspirant Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulenten Huidige informatieveiligheidsconsulenten die hun kennis wensen te actualiseren en hun certificatie wensen te vernieuwen VOORKENNIS Kennis gelijkwaardig aan de opleiding: Processen, structuren en informatiebeheer openbaren besturen is sterk aanbevolen Of personen die de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen in het verleden hebben gevolgd

11 p 11 V-ICT-OR vzw p 11 wwwescalabe PROGRAMMA MODULE 1: INFORMATIEVEILIGHEID OMDAT HET MOET (NOODZAAK) - [DAG 1] Noodzaak Verantwoordelijkheden en rol van een informatieveiligheidsconsultent Verantwoordelijkheden van mandatarissen Belangrijk om weten: deze 1ste opleidingsdag is bestemd voor Aspirant informatieveiligheidsconsulenten Personen die reeds informatieveiligheidsconsulent zijn, kunnen onmiddellijk instappen in module 2 (= dag 2) Wie opteert om de eerste lesdag niet bij te wonen, ontvangt 200,00 (inclusief BTW) korting op de inschrijfprijs die voor hen van toepassing(*) is MODULE 2: INFORMATIEVEILIGHEID OMDAT HET KAN (REGELGEVING + RICHTSNOEREN) - [DAG 2] Overzicht regelgeving, richtsnoeren en samenhang tussen domeinen: Regelgeving + richtsnoeren Richtsnoeren, (bestaande) helikopter view MODULE 3: INFORMATIEVEILIGHEID HOE MOET HET NU? (CONCRETE AANPAK) - [DAG 3] Per domein (hoofdstuk) worden, op basis van praktijkvoorbeelden, concrete informatieveiligheidsproblemen duidelijk gesteld en worden de gekoppelde actiepunten tevens concreet vastgelegd MODULE 4: BESCHIKBARE TOOLS VOOR HET OPSTELLEN VAN INFORMATIEVEILIGHEIDSPLAN (TOOLS) - [DAG 4] Welke technische tools zijn er ter beschikking ter controle informatieveiligheid Opstellen van informatieveiligheidsplan op basis van informatieveiligheidstool MODULE 5: BEGRIJPBARE VERTALING VAN INFORMATIEVEILIGHEID NAAR HET BELEID (VERTALING NAAR BELEID) - [DAG 5] Hoe overbrengen of argumenteren van het veiligheidsplan (in termen van actiepunten en verantwoording investering volgens risico analyse en gekoppelde prioriteitenlijst) naar mandatarissen toe Tijdens deze laatste namiddag maken deelnemers eerst een proefexamen gevolgd door het officiële examen DOCENTEN Eddy Van der Stock is ICT en GIS afdelingshoofd van Stad & OCMW Lokeren, voorzitter van Vlaamse ICT organisatie VZW (V-ICT-OR) en president van de wereldwijde internationale Linked Organisation of Local Authorities NPO (LOLA) Gespecialiseerd in: BPM, projectmanagement Informatie security (lead auditor) en riscomanagement Intergouvernementele projectbegeleiding Initiëren, begeleiden van werkgroepen en think-tank ontwikkeling rond de moderne dienstverlening en de rol van ICT binnen openbare besturen van de toekomst Ivan Stuer is senior project manager en actief als ICT Manager in Stad & OCMW Sint-Niklaas en bestuurder bij Vlaamse ICT organisatie VZW (V-ICT-OR) Gespecialiseerd in: Project management (PMI, Prince2) Service Management (ITIL) Information Security processes (ISO27002) Business-IT alignment Ivo Depoorter is IT Manager bij OK, Erevoorzitter Security groep bij Vlaamse ICT Organisatie VZW (V-ICT-OR) Gespecialiseerd in oa: Information Security Management IT Security Management en tools Pragmatisch IT Management Business continuity management

12 p 12 V-ICT-OR vzw wwwescalabe PRAKTISCHE GEGEVENS Data en tijdstippen Reeks 1: Gentbrugge, vanaf donderdag 13/03/2014 Reeks 2: Antwerpen, vanaf dinsdag 20/05/2014 Lessen gaan telkens door van 9h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h00 Inschrijvingsgeld 1573,00 (inclusief 21% BTW) voor niet V-ICT-OR leden 1415,70 (inclusief 21% BTW) voor V-ICT-OR leden (= 10 % korting) Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes en broodjeslunch tijdens de middagpauze Inschrijvingen / Inlichtingen Voor inschrijvingen en inlichtingen kan u terecht op één adres: wwwv-ict-orbe of per WORD INFORMATIEBEHEERDER OPENBARE BESTUREN INFORMATIEBEHEERDER OPENBARE BESTUREN STAP 1 STAP 2 STAP 3 Module 1 Structuur, werking en processen Module 1 Toegepaste softskills Opleiding (1): Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen Module 2 Managementvaardigheden Opleiding (2): Business Analist - ICT Module 2 Business analyse Module 3 Functionele analyse Module 3 Informatiemanagement Module 4 Informatiesystemen Eindwerk: Maken en slagen in verdediging van eindwerk voor een vakjury + + Module 4 Functioneel design Module 5 Technische architectuur Module 5 Actualia: dé openbare besturen van de toekomst Module 6 Technische analyse Zowel opleiding(1) als opleiding (2) kan als losstaande opleiding gevolgd worden, maar kan eveneens gevolgd worden als één van de 3 verplichte stappen binnen het opleidingstraject tot Informatiebeheerder openbare besturen Een getuigenis van een ESCALA klant OVERHEIDSINFORMATIE ZOEKT BRUGGENBOUWERS! In ons privéleven is het de nieuwe norm geworden om ogenblikkelijk toegang te krijgen tot gepersonaliseerde informatie die wij als individu belangrijk vinden Via sociale media kunnen we op de voet de actuele toestand van een buitenlands conflict opvolgen Met een app op onze smartphone kunnen we de kortste route naar het ziekenhuis snel tevoorschijn toveren We zijn in een tijdperk beland waar always-on of always connected centraal staan in ons doen en laten Ook van de overheid wordt steeds meer verwacht dat ze op een vlotte, hedendaagse en tegelijk veilige manier correcte informatie kan uitwisselen met haar burgers Deze verwachting van de nieuwe burger in praktijk omzetten is een grote uitdaging Het vereist een goede afstemming tussen de mensen die inhoudelijk perfect weten wat er gevraagd wordt en de mensen die technische oplossingen moeten realiseren om effectief het antwoord te kunnen geven Het is voor overheidsorganisaties van fundamenteel belang om over bruggenbouwers te beschikken die de vertaalslag tussen het inhoudelijke en het technische domein kunnen maken! Tijdens de opleiding Informatiebeheerder openbare besturen leren toekomstige bruggenbouwers zich een taal eigen maken die zowel de business als de IT afdeling begrijpen De nadruk ligt daarbij sterk op het expliciteren en het formeel beschrijven van alle relevante concepten en processen Op het eerste gezicht lijkt dit soms lastig en onnatuurlijk, maar gaandeweg wordt het duidelijk dat dit de enige manier is om onaangename verrassingen in de loop van het traject te vermijden Want het gebeurt nog elke dag dat de vooropgestelde timing niet gehaald wordt of het vooropgestelde budget overschreden wordt omdat men vooraf niet de tijd heeft genomen of de moeite heeft gedaan om goede afspraken te maken die iedereen begreep Een goede bruggenbouwer tussen business en IT kan heel wat van deze kopzorgen voorkomen! Seppe Santens - entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib), Vlaamse overheid

13 p 13 Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Regionale Kenniskring REVA (Vlaamse Ardennen) Gemeenten en/of OCMW s: Brakel, De Pinte, Deinze, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens- Houtem, Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zingem, Ninove, Zottegem, Zulte, Zwalm, Provincie Oost-Vlaanderen Coördinator: Dimitri Taghon, verantwoordelijke ict & e-government, Gemeente Nazareth, Aantal vergaderingen per jaar: 2 à 3 De regionale kenniskring Vlaamse Ardennen kent een 20-tal leden Dimitri wordt als coördinator bijgestaan door Gunter D Hondt (Ronse) en Jean Landrie (Oudenaarde) Samen bereiden ze de vergadering voor en stellen de agenda op We hebben een ruime regio met grote en kleine gemeenten, dat maakt de bijeenkomsten nog interessanter vertelt Dimitri, meestal starten we met een uiteenzetting van de ICT-werking van de gastgemeente, daaruit vloeien dikwijls heel wat besprekingen van raakpunten, de kenniskring creëert kansen om gelijklopende problemen samen aan te pakken vertelt Dimitri verder In december is het weer verzamelen geblazen en hebben we ook Ninove als nieuw lid te gast Regionale kenniskring Waasland Gemeenten en/of OCMW s: Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele Coördinator: Marc Claus, systeembeheerder en diensthoofd Informatica, Gemeente Hamme Op 1/1/2014 geeft Marc de scepter door, Aantal vergaderingen per jaar: 2 à 3 Het Regionaal ICT overleg Waasland mag je wel de pater familias onder de kenniskringen noemen Het is dan ook vanuit enkele besturen in deze regio dat in 2010 de eerste Regionale Kenniskring ontstond, het concept groeide en vorm kreeg Het succes en voortbestaan van onze kenniskring heeft alles te danken aan het feit dat men op een heel makkelijke manier ervaringen kan delen, tips en suggesties verneemt, kan samenwerken aan bepaalde projecten, of samen sterker staat om een bepaalde problematiek aan te pakken, of gastsprekers aan het woord hoort over onderwerpen die heel nuttig kunnen zijn voor ons, duidt Marc Claus, en dit en petit comité zo je wil, ondertussen is de kenniskring bovendien een vertrouwde groep geworden Vandaag bestaat een grote diversiteit aan deelnemers, naast ICT-verantwoordelijken, zie je nu ook diensthoofden ICT, GIS-verantwoordelijken, informatieveiligheid, communicatieambtenaren en zeker ook beleid Dat is heel positief We zien een duidelijke verruiming van ICT naar informatiemanagement wat betekent dat ICT wordt geadopteerd op alle diensten binnen de organisatie, voegt Eddy Van der Stock, medeoprichter, er aan toe Enkele van de topics die behandeld werden: Begeleidingstool van V-ICT-OR, gebaseerd op richtsnoeren informatieveiligheid, RecreateX, waar voor- en nadelen werden besproken, gebruik van de e-idkaart, raamcontract regio Kortrijk, raamcontract datacommunicatie van provincie Oost- Vlaanderen, gebruik van tablets door schepenen, raadsleden en diensthoofden van stad Deinze Enkele van de onderwerpen die in de loop der jaren op tafel kwamen: Het delen van ervaringen rond informatieveiligheid Het belang en de aanpak van een informatieveiligheidsplan en een privacybeleid wordt in verschillende sessies uiteengezet Een infosessie rond IT-raamcontract van Stad Kortrijk, en rond het Raamcontract Multifunctionals, waarvan gemeenten uit Kenniskring Waasland gebruik kunnen maken Toelichting rond Lync Server door een gastspreker van Microsoft We onthouden ook de uiteenzetting door gastspreker bpost over exbo, Certipost en Speos, oplossingen rond papieren en elektronische documentenuitdagingen We kregen inzicht in CDLO (catalogus digitale lokale overheid), als databank voor software en projecten van lokale besturen (te vinden op wwwv-ictorbe), en IPDC (de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus), een centrale plaats voor de catalogus van overheidsdienstvelening Ook lichtte Ivan Stuer een plan van aanpak toe rond invoering van ipads en tablets binnen gemeente & OCMW

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015

Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten. Stand van zaken 30 juni 2015 Gezonde Gemeente aantal deelnemende gemeenten Stand van zaken 30 juni 2015 Volgnummer Naam Gemeente Gemeente / Stad 1 Tremelo gemeente 2 Bever Gemeente 3 Zaventem Gemeente 4 Sint-Pieters-Leeuw Gemeente

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) zorgregio kleine stad gemeenten inwoners in 2015 per gemeente Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 totaal inwoners per regio 25% van de inwoners 50 % van

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden

nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie OCMW en gemeentebestuur - Decretale graden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 403 van BERT MAERTENS datum: 29 februari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 22 juni 2017 Steden en gemeenten waarvoor de VTC een advies

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in

Code OCMW (NIS) Verhoogde Staatstoelage art in Code OCMW (NIS) Gewest OCMW Verhoogde Staatstoelage art.60 7 2017 in 11001 Vlaanderen AARTSELAAR 15.848 11002 Vlaanderen ANTWERPEN 6.568.967 11004 Vlaanderen BOECHOUT 103.220 11005 Vlaanderen BOOM 287.646

Nadere informatie

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken

nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS Integratie gemeente en OCMW - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711 van LYDIA PEETERS datum: 8 september 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (8) Indeling in acht gebieden op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Meer info: http://www.ruimtelijkeordening.be niscode gemeente RSV8 11001 Aartselaar

Nadere informatie

VRIND-classificatie. Meer info:

VRIND-classificatie. Meer info: VRIND-classificatie VRIND-classificatie: ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14

Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum Aalst 27 okt Aalter 15 jul Aartselaar 23 okt Alken 14 Niscode Gemeente publicatie pl en verg reg in bs datum 41002 Aalst 27 okt 2010 44001 Aalter 15 jul 2010 11001 Aartselaar 23 okt 2009 73001 Alken 14 okt 2008 38002 Alveringem 19 feb 2016 11002 Antwerpen

Nadere informatie

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0)

Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel zonder subsidie (T0) T0 Totale subcap plus subcap ANTWERPEN ANTWERPEN 6.718 684 5.080 134 820 6.718 10,2% 75,6% 2,0% 12,2% 7.900 2.089 26,4% 3,0% 202 GENT GENT 4.703 787 3.341 64 511 4.703 16,7% 71,0% 1,4% 10,9% 3.179 719

Nadere informatie

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Begunstigde (gemeente of organisatie) Opmerking: aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Gemeentelijk Cultuurbeleid 2014 (Vlaamse beleidsprioriteit: LCBVBP01) Aalst 146 671,85 Aalter 78 109,00 Aarschot 87 966,26 Aartselaar 85 323,99

Nadere informatie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie

Overzicht van de intermediaire partners per provincie Overzicht van de intermediaire partners per provincie dinsdag 28 april 2015 Provincie Antwerpen 71 partners Centrum Kauwenberg - vzw Cirkant - vzw SPK vzw - Digidak Gemeente/stad Boom Gemeente/stad Brecht

Nadere informatie

Vlaanderen (308) Antwerpen (70)

Vlaanderen (308) Antwerpen (70) Het totaal aantal Het aantal ingetrokken (art. 32bis van het decreet) Het aantal klachten over oneigenlijk Het aantal sancties voor oneigenlijk Het aantal van de daaraan verbonden Antwerpen (70) 85 263

Nadere informatie

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60)

Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) Gemeenten en inwoners per zorgregio kleine stad (60) p60 gemeenten inwoners in 2015 per gemeente totaal inwoners per regio Aalst Aalst 83 709 Denderleeuw 19 556 Erpe-Mere 19 768 Haaltert 17 962 Lede 18

Nadere informatie

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3)

T0 Totale subcap Aandeel niet IKT (T1) Aandeel IKT (T2) Aandeel plussubsidie (T3) T0 Totale subcap niet IKT Hoeveel plaatsen T1 maximaal (tot Hoeveel plaatsen T2 maximaal (tot TERVUREN WEZEMBEEK-OPPEM 132 0 20 0 112 132 0,0% 15,2% 0,0% 84,8% < 60% < 40% > 0% T0 naar T1 of T0 naar T2

Nadere informatie

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016

Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Bijlage 3: vergelijking tussen VGT 2012, 2014 en 2016 Provincie postcode gemeente categorie VGT 2012 categorie VGT 2014 Oost-Vlaanderen 9300 AALST 2b 1 1 Oost-Vlaanderen 9880 AALTER 2b 1 1 Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE)

in aanmerking voor subsidiëring (JA/NEE) Bijlage. De lijst met de kinderarmoedebarometer van elke gemeente, de gemeenten die in aanmerking komen voor subsidiëring en de bedragen van de subsidie voor lokale kinderarmoedebestrijding per gemeente.

Nadere informatie

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , *

geactualiseerde toegenomen geëxporteerde gemeentelijke gemeentelijke productie productie (kg P2O5) (kg P2O5) AALST , * MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Bekendmaking van de gegevens per gemeente zoals bepaald in artikel 9 van het besluit van 20 december 1995 tot uitvoering van artikelen 33 en 34 van het decreet van

Nadere informatie

Sociale kavels provincie

Sociale kavels provincie Sociale kavels provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-kavels gerealiseerd op 31/12/2016 OOST-VLAANDEREN

Nadere informatie

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN

11053 WUUSTWEZEL ANTWERPEN ZANDHOVEN ANTWERPEN ZOERSEL ANTWERPEN ZWIJNDRECHT ANTWERPEN LIER ANTWERPEN MALLE ANTWERPEN Bijlage 1: Indeling in 16 vervoerregio s met een lijst van bijhorende gemeenten (Er dient nog rekening gehouden te worden met de vrijwillige gemeentefusies) NIS-code Gemeente Vervoerregio (16) 23044 LIEDEKERKE

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 Overzicht piva egov Kenniskringen van V-ICT-OR Virtuele centrumsteden van VERA Debat piva egov Ondersteuning aan

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente.

Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Situatie op: 04/08/2011. Gemeente. Situatie op: 04/08/2011 Wie is de rioolbeheerder in mijn gemeente? Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder is. Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem

Nadere informatie

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid

Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Naam samenwerkingsverband (SWV): Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid Beleidsdomein: Kernopdracht: Functie: Juridische vorm: Interorganisatorische vorm: Vertegenwoordiging: Actoren in het

Nadere informatie

Sociale koopwoningen provincie

Sociale koopwoningen provincie Sociale koopwoningen provincie postcode gemeente aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op 31/12/2016 totaal gerealiseerd

Nadere informatie

Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent - richtsnoeren

Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent - richtsnoeren Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent - richtsnoeren Effficiënt beveiligen van informatiebronnen volgens oa de Privacy wetgeving! Opleiding van 10 sessies Start: 06-07-2017, Doorniksesteenweg

Nadere informatie

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

December 2017 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 2.254 286,93 230,00 Collectief woongebouw GESLOTEN 34 292,24 241,00 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2009 (status: uitbetaald) 2009 (status: uitbetaald) AALST 774 571,09 13 237,45 AALTER 162 532,58 4 085,33 AARSCHOT 223 831,74 0,00 AARTSELAAR 96 011,70 2 412,88 AFFLIGEM 82 283,01

Nadere informatie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie

Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek 0,15 eurosubsidie geïndexeerd geïndexeerd 2010 (status: uitbetaald) 2010 (status: uitbetaald) AALST 782 445,32 13 342,37 AALTER 165 754,30 4 117,55 AARSCHOT 226 935,42 0,00 AARTSELAAR 96 979,55 2 407,64 AFFLIGEM 83 891,46

Nadere informatie

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek

Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek Gemeente (inrichtende macht) Forfaitaire personeelssubsidie bibliotheek geïndexeerd 0,15 eurosubsidie geïndexeerd 2007 (status: uitbetaald) 2007 (status: uitbetaald) AALST 740 139 0 AALTER 154 120 923

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2016 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Cultuurcentrum Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Cultuurcentrum Gegevens cultuurcentrum beschikbaar vanaf VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 Cultuurcentrum Brussel 2014 AALST OPENBARE

Nadere informatie

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER

CLUSTER GEMEENTES BINNEN CLUSTER CLUSTER Aalst Aalter Aarschot Aartselaar Affligem Alken Alveringem Antwerpen Anzegem Ardooie Arendonk As Asse Assenede Avelgem Baarle-Hertog Balen Beernem Beerse Beersel begijnendijk Begijnendijk Bekkevoort

Nadere informatie

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen

aandeel VWF gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel lokaal bestuur gerealiseerd op sociale huurwoningen totaal gerealiseerd aanbod sociale huurwoningen Sociale huurwoningen gemeente BSO (deelobjectief huur) nulmeting huur aandeel SHM gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel Vlabinvest-woningen gerealiseerd op 31/12/2016 aandeel SVK in huur op 1/11/2016 aandeel

Nadere informatie

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten.

De Ambrassade raadt de Vlaamse Regering aan actief op zoek te gaan naar mogelijke locaties om blinde vlekken zelf te ontsluiten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412 van TINE SOENS datum: 26 juni 2015 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Aanbod jeugdverblijven - Hiaten De

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal?

Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf. Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? Gemeente Bibliotheek Gegevens bibliotheek beschikbaar vanaf Gegevens werkjaar 2016 op kennisportaal? VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MUNTPUNT 2006 X AALST OPENBARE BIBLIOTHEEK AALST 2006 X AALTER OPENBARE

Nadere informatie

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang

Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang Lijst van alle zorgregio's en gemeenten met capaciteit voorschoolse opvang De aanbodcijfers voorschoolse dateren van 31/12/2009. In de berekening van het aantal plaatsen per zorgregio werden ook de principiële

Nadere informatie

Antwerpen

Antwerpen GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED ANTWOORD op vraag nr. 266 van 19 april 2017 van FRANCESCO VANDERJEUGD 1. Op dit ogenblik

Nadere informatie

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen

Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Jaarboek van het personenvervoer over de weg in Vlaanderen Deel 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder in het Vlaamse Gewest 2003 4 Taxidiensten en diensten voor het verhuren van bestuurder

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6

Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Gemeente Provincie Datum OntvoogdingOntvoogd Aantal VW GSA Plannenregister Structuurplan Vergunningenregist ROP Aalst Oost-Vlaanderen 1 mrt 2012 Ja 6 Ja Ja Ja Ja Ja Aalter Oost-Vlaanderen 1 jun 2013 Ja

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOKALE OVERHEDEN OVERZICHT INTEKENINGEN 2009 (situatie 19/01/2010) 1 = basisniveau, 2 = onderscheidingsniveau AALST 2 AALTER 2 AARSCHOT 1 AARTSELAAR AFFLIGEM 1 ALKEN 2 ALVERINGEM ANTWERPEN 2 ANZEGEM 1 ARDOOIE 1 ARENDONK AS 2 ASSE 2 ASSENEDE 2 AVELGEM 2 BAARLE-HERTOG 1 BALEN 2 BEERNEM 1 BEERSE 2 BEERSEL 1 BEGIJNENDIJK

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering

tss tot gerealiseerd huuraanbod en de nulmeting) nettotoename sinds nulmeting (verschil % bijkomend gerealiseerd tov deelobj. projecten in uitvoering HUUR KOOP KAVELS Provincie postcode gemeente deelobjectief huur nulmeting huur aandeel SHM huur gerealiseerd op 31/12/2015 aandeel SVK huur op 1/11/2015 aandeel lok. bestuur huur gerealiseerd aandeel VWF

Nadere informatie

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen)

Verhoging financiële ondersteuning van 28 naar 50 plaatsen Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe IKG-plaatsen (inkomensgerelateerde

Nadere informatie

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid

Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid Bijlage 1. Vervoersgebieden waarvoor een vervoerder wordt belast met de openbaredienstverplichting als vermeld in artikel 4, tweede lid 1. Vervoersgebied Aalst Aalst Denderleeuw Haaltert Herzele Geraardsbergen

Nadere informatie

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure?

Hoeveel keer werd reeds een gemeenteraad via deze procedure samengeroepen? Hoe evalueert de minister deze procedure? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 4 van BERT MAERTENS datum: 2 mei 20 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN

Nadere informatie

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de

Gemiddeld aantal taxi's per inwoners Het aantal vergunningen in de gemeente Het totaal aantal taxivoertuigen Het aantal voertuigen die vanop de Art. 53. De administratie geeft een overzicht per gemeente van de gegevens over de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op basis van de statistieken die door de gemeenten

Nadere informatie

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken

Publicatie : VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken Publicatie : 2013-11-14 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken 4 NOVEMBER 2013. - Oproep tot kandidatuurstelling in het kader van de compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer

Nadere informatie

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december

Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december Overzicht DBS-gemeenten per systeem op 31 december 2006 1 Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst 1/11/2005 1 50 % tussenkomst op Buzzy Pazz, Omnipas en Omnipas 60+ Aartselaar 1/08/2000

Nadere informatie

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen

DATUM: TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V. Gemeentebesturen DATUM: 30.09.2009 TOTAAL: 520 AANGESLOTEN BIJ GSD-V Gemeentebesturen 1)Aalst 2)Aalter 3)Aarschot 4)Aartselaar 5)Affligem 6)Alken 7)Alveringem 8)Anzegem 9)Arendonk 10)Asse 11)Assenede 12)Avelgem 13)Baarle-Hertog

Nadere informatie

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

57722 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 57722 BELGISCH STAATSBLAD 26.10.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2006 4313 [C 2006/36544] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van het aantal particuliere

Nadere informatie

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten

Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten 2013-2014 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs naar fusiegemeente (woonplaats), soort opleiding en nationaliteit/cluster van nationaliteiten Toelichting: In deze tabellen wordt het aantal actieve

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 5 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 3 IVM 9840 DE PINTE 10 367 3 IVM 9800 DEINZE 30 667 7 IVM 9900 EEKLO 20 561 5 IVM 9940

Nadere informatie

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM

NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER IVM 9960 ASSENEDE IVM 9840 DE PINTE IVM NAAM POSTCODE GEMEENTE INWONERS 2016 Beschikbaar Quota Quota IC IVM 9880 AALTER 20 218 10 IVM 9960 ASSENEDE 14 083 10 IVM 9840 DE PINTE 10 367 10 IVM 9800 DEINZE 30 667 10 IVM 9900 EEKLO 20 561 10 IVM

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst

PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst PRIORITEITENLIJST BASISMOBILITEIT 2003 Aalst Vervoers Jaar Criterium NISCODE gemeente gebied project Project Startdatum Basismobiliteit 42026 WICHELEN Aalst 2003 Wetteren- Laarne -Wichelen 1/jul/03 169,42

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017

TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 TECHNISCHE NOTA BIJ ERKENNING VAN LANDBOUWRAMP VORST TWEEDE HELFT APRIL 2017 Beschrijving van de situatie Gezien de uitzonderlijke hoge temperaturen in de maand maart 2017 waren tal van fruitbomen, wijnstokken

Nadere informatie

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst

bevolking gemeente vr.27 vr.28 vr.29 vr.30 vr.31 v r.32 vr.33 vr.34 vr.35 vr.36 vr.37 Antw erpen Ranst Antw erpen 254 662 291 4 10 0 0 15 0 29 44 14.207 Aartselaar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 510.610 Antw erpen 59 187 212 0 0 0 0 3 0 10 18 12.956 Arendonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.618 Baarle-Hertog 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten

nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Streekbeleid - Projecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 104 van VALERIE TAELDEMAN datum: 25 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Streekbeleid - Projecten Het Europees Sociaal Fonds

Nadere informatie

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid?

1. Welke stappen onderneemt de minister om lokale besturen te stimuleren tot het voeren van een degelijk fuifbeleid? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 159 van AN CHRISTIAENS datum: 19 maart 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Fuifbeleid - Initiatieven In Vlaanderen wordt elke week massaal gefeest

Nadere informatie

Meetjesland is veiligste regio

Meetjesland is veiligste regio 3 Hoe veilig is uw gemeente? Meetjesland is veiligste regio Het Meetjesland is in heel wat criminaliteitsstatistieken de veiligste regio van onze provincie. Zo zijn er opvallend minder diefstallen met

Nadere informatie

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22

gemeente vr.1 vr.2 vr.3 v r.4 v r.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 v r.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bev olking vr.14 vr.15 v r.16 v r.17 v r.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 gemeente vr.1 vr.2 vr.3 vr.4 vr.5 v r.6 vr.7 vr.8 vr.9 vr.10 vr.11 vr.12 vr.13 Bevolking vr.14 vr.15 vr.16 v r.17 vr.18 vr.19 vr.20 vr.21 v r.22 vr.23 vr.24 vr.25 vr.26 Pr.Antw erpen 0,167 251 664 563

Nadere informatie

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017

Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Rioolbeheerder in Vlaanderen 2017 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys (TMVW) Gemeente 9880 Aalter Farys (TMVW) Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) Riopact-vennoot

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF CRKLO SCHOOLDOSSIERS CRKLO-schooldossiers, 2 BESCHRIJVING PER DOOS Provincie Antwerpen 1. Aartselaar. 1-7. Antwerpen. 8-11. Antwerpen

Nadere informatie

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen

B Gemeente: Beersel Erosiecoördinator: Katleen Gillijns Dienstverlener: Provincie Vlaams-Brabant, Dienst Waterlopen Selecteer de beginletter van de gemeente die u zoekt. A - B - D - E - G - H - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V W - Z A Gemeente: Anzegem Gemeente: Ardooie Gemeente: Asse B Gemeente: Beersel Gemeente:

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK

Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Vraag nr. 5 van 1 oktober 2004 van de heer KRIS VAN DIJCK Gemeenten Inspraak van de burgers Op 7 november 2003 stelde ik de voorganger van de minister, de heer Paul Van Grembergen, onderstaande schriftelijke

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie