security.v-ict-or.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be"

Transcriptie

1 wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe

2 p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest 9 Scheldeland Opleidingen 13 REVA 13 Waasland 14 Zuidwest Limburg 14 Pajottenland & Zenne 15 A12 16 Brabantse Kouters 16 Noorderkempen 17 Limburgse kempen 18 GIS kenniskringen Informatie op zoek naar duurzaam beleid Voorwoord Geachte congresbezoeker, Beste vrienden, De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode en de crisis is hier niet vreemd aan - op het scherp van de snede gevoerd in Vlaanderen en Nederland Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten samenwerken Over de manier waarop, durven meningen echter sterk verschillen We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor wat betreft de informatiesystemen, de software als voor de processen Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken en kan men klantenbestanden over burgers en ondernemingen, mits toepassing van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van het werkprogramma om een initiatiefadviestraject op te starten over het verhogen van de bestuurskracht van lokale besturen door schaaloptimalisaties VLABEST argumenteerde dat daarbij belangrijke stappen vooruit kunnen worden gezet zonder te vervallen in blauwdruk-denken Veel uitdagingen zijn immers contextgebonden en de oplossingen moeten dus van onderuit tot stand komen, zonder te pleiten voor vrijblijvendheid Een paradigma dat door ons sterk ondersteund en toegepast wordt door onze stuurgroep lokaal e-government Het samenwerken aan een meer slagkrachtig bestuur is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheidsniveaus, waarbij vooral ook de lokale besturen hun visie en verantwoordelijkheid moeten kunnen poneren Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden komen nog te vaak ad hoc en erg intuïtief tot stand en ook de mogelijkheden van digitalisering worden volgens ons nog niet ten volle benut Vaak ontbreekt een aanvaarde centraal aangestuurde strategie en stelt

3 men zich tevreden met een door de collectieve colleges ondertekend samenwerkingsprotocol en blijft het bij een cijfermatig aantikken van het samenwerkingsverband We zien te vaak dat samenwerkingsverbanden eerst op persoonlijk of politiek niveau worden opgepikt, waardoor vragen rond openheid en standaardisatie van de informatiesystemen en de processen dikwijls naar de achtergrond verdwijnen De digitalisering verdwijnt hierdoor te snel in het operationele, terwijl dit eigenlijk een strategisch vraagstuk moet zijn Enkele meer diepgaande zoekacties geven weinig of geen denkstof aan het beleid als het gaat over ICT, e-government Wil men de mogelijkheden van het automatiseringsproces ten volle benutten, dan moet men de coördinatie hiervan in het traject tot samenwerking snel oppikken en dit met de juiste mensen rond de tafel Het congres van vandaag wil vooral aantonen dat de weg naar samenwerking, standaardisatie maar ook naar het openstellen van de gegevens toe, meer kan zijn dan een losstaand initiatief We trekken dit vraagstuk dan ook graag open naar een breder publiek en wensen u een aangename congresdag Eddy Voorzitter V-ICT-OR De Vlaamse ICT Organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk Onze werking is mogelijk dank zij de bijdrage van onze leden én van onze partners wwwv-ict-orbe Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Directiecomité: Eddy Van der Stock, voorzitter Vakdomeinen: Beleid, evenementen (inhoudelijk) en relaties p 3 Hedwig Daineffe, bestuurder Vakdomeinen: Communicatie, financiën, evenementen (inhoudelijk), logistiek en relaties Kris Gielen, bestuurder Vakdomeinen: Financiën, logistiek en evenementen Louis Massagé, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, communicatie en evenementen Jean Landrie, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, HR en kwaliteit Wist je dat nieuwe leden slechts 25 betalen per persoon vanaf de 2de aansluiting?

4 p 4 V-ICT-OR vzw Beter een goeie buur In het kader van het KPLO project (Kennisplatform Lokale Overheden) startte V-ICT-OR in 2011 verschillende regionale ICT-kenniskringen op in het Vlaamse land Deze kenniskringen vormen samen met de groei van het online kennisdeling- en community-platform, het hart van dit project Kennisdeling tussen ICT-ers in lokale overheden (gemeente en OCMW) stimuleren zodat de werking van Een heerlijke kruidenmix! Of het waarom achter de vele kenniskringen Wat is het geheim achter de vele initiatieven die zomaar opborrelen? We spraken met een aantal leden van kenniskringen en werden getroffen door het enthiousiasme waarmee ze vertellen: Een echt goede reden is natuurlijk om elkaar beter te leren kennen Vaak werk je maar een tiental kilometer van elkaar verwijderd en ken je elkaar niet Kenniskringen verlagen onmiskenbaar de drempel om elkaar te contacteren, om advies te vragen, ideeën en praktijkervaringen uit te wisselen Je bent heus wel sneller geholpen door een telefoontje naar een collega uit een bestuur in de buurt dan via een mail naar een helpdesksyteem of een e-zoekmachine Een sterk netwerk wordt zo makkelijker opgebouwd Een niet onbelangrijke reden is om kennis op te doen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld Niet via één of andere goed voorbereide demo bij een leverancier, maar in de praktijk, door de spelers uit het werkveld zelf Met welke ICT-projecten zijn mijn buren bezig? Welke toepassingen gebruiken mijn buren? Met welke leveranciers werken zij? Tot slot en zeker niet onbelangrijk, om schaalvergroting te bereiken: diepgaandere samenwerking is dus ook mogelijk, zoals een samenaankoop van computermateriaal, het samen opstellen van beleidsplannen, veiligheidsplannen of raamcontracten, het samen aanwerven van de gemeentelijke diensten verbetert is key En zo krijgt de dienstverlening naar de burger er dan weer een ster bij Vandaag bestaat een grote diversiteit aan deelnemers, want naast ICT-verantwoordelijken, zijn er nu ook diensthoofden ICT, GIS verantwoordelijken, dienst informatieveiligheid, communicatieambtenaren, schepenen ICT, secretarissen Dat betekent dus een duidelijke verruiming van ICT naar informatiemanagement en wijst op adoptie van ICT binnen alle diensten van de organisatie Ondertussen zijn er 12 ICT-kenniskringen in het Vlaamse land actief Er zijn anciens en er zijn starters, er zijn grote en kleinere kringen Allen streven ze echter hetzelfde doel na, elk op eigen ritme en naar eigen behoefte Naast de ICTkenniskringen zijn 6 GIS-kenniskringen actief Hoe werkt nu zo n kenniskring en waarom is interbestuurlijk overleg zo belangrijk? Je leest hier waarom Interesse? We hebben voor jou alle kenniskringen opgelijst daarna vind je een toelichting rond hun werking gespecialiseerd personeel zoals een GIS-coördinator of een veiligheidsconsulent enz Voordelen uit dergelijke vormen van samenwerking zijn uiteenlopend, van goedkopere raamcontracten over verbeterde beleidsplannen tot gespecialiseerd personeel dat de gemeente zich normaal niet zou kunnen veroorloven Zo kunnen gemeenten samen veel meer bereiken, met minder middelen Succesvol netwerken steunt op 3 factoren: plezier, interessante inhoud en mogelijkheid om contacten aan te halen Het relationele aspect is de kracht van informeel leren

5 Elke kenniskring bestaat uit een aantal buurgemeenten Niet alleen ICT verantwoordelijken nemen deel, ook ICT- Schepenen en secretarissen ondersteunen het initiatief en zien het belang van samenwerking in Hun deelname is voor de ICT ers een hart onder de riem De chefkoks en hun teams Verspreid over Vlaanderen kan je terecht in niet minder dan 19 ICT-kenniskringen en 6 GIS-kenniskringen Wist je dat V-ICT-OR je ondersteunt bij het opzetten van een kenniskring? Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Het kookboek! p 5 Het lijstje met de juiste ingrediënten De coördinator (ICT-er van een van de gemeenten uit de regio) leidt de vergadering, maar elk lid van de kenniskring heeft inspraak in de agenda Elke gemeente is op z n beurt gastgemeente Ook gastsprekers zijn welkom Verslagen, presentaties en documentatie worden gepost op het community platform van de V-ICT-OR website Daar delen leden ook kennis via het online kennisplatform V-ICT-OR heeft een faciliterende en ondersteunende functie

6 p 6 V-ICT-OR vzw Regionale Kenniskring BOM (Brugs Ommeland, Oostkust en Meetjesland) Gemeenten en/of OCMW s: Aalter, Assenede, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Eeklo, Evergem, Gistel, Jabbeke, Kaprijke, Knesselare, Knokke-Heist, Lichtervelde, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Oostkamp, Ruiselede, Sint-Laureins, Waarschoot, Wingene, Zedelgem, Zelzate, Zomergem, Zuienkerke Coördinator: Christine Blondeel, diensthoofd ICT Maldegem, Aantal vergaderingen per jaar: 3 Regionale Kenniskring BOM is de magnum onder de kenniskringen, wat het aantal lokale besturen, de oppervlakte en het aantal deelnemers betreft De kenniskring startte een kleine 3 jaar geleden Vanwege het groot aantal deelnemers (35), is het voor onze kenniskring interessanter om steeds gastsprekers uit te nodigen die een presentatie brengen over actuele onderwerpen die elke lokaal bestuur aanbelangen Tijdens de vraag- en antwoordronde, pauze en broodjeslunch is er ruim tijd om ook andere onderwerpen aan te kaarten, bij te praten en ervaringen uit te wisselen vertelt Christine Een ICT leverancier met kennis van zaken maakt het verschil! Wat mag je verwachten van de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen vroegen we aan een cursist Het antwoord was duidelijk: Als leverancier van CRM software voor steden en gemeenten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de interne processen van openbare besturen Van zodra men deze interne werking door en door kent, kunnen knelpunten gelokaliseerd worden en kan men beginnen nadenken over een oplossing die de informatiestromen tussen het openbaar bestuur en de burger efficiënter laten verlopen Om samen met het openbaar bestuur een passende oplossing uit te werken, is het noodzakelijk dat wij dezelfde taal spreken Dit is belangrijk om het openbaar bestuur met raad en daad te kunnen ondersteunen en adviseren bij het maken van gefundeerde beslissingen De opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen was voor mij heel waardevol omdat ik op een snelle en efficiënte manier dieper inzicht heb verworven De docenten vulden elkaar uitstekend aan, elk met hun eigen focuspunten en invalshoeken Tijdens de opleiding was er bovendien ruimte voor groepsdiscussie met inbreng van de deelnemers waar de trainers heel gevat op inpikten Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die met openbare besturen samenwerkt Want een ICT-leverancier met kennis van zaken maakt het verschil Hans Van de Velde business analist - project manager CRM voor steden & gemeenten bij NET IT Wat wij zoal bespraken? Je vind hier een greep uit de onderwerpen: - de waarde van sociale media voor steden, gemeenten en OCMW s, hoe volg je dit op en wat zijn de verwachtingen van de burger - heel wat aandacht ging naar machtigingen en privacy - informatieveiligheidsbeleid OCMW en Gemeenten - gedeelde veiligheidsconsulent - raamovereenkomst provincie Oost- Vlaanderen - raamcontract ICT van de Vlaamse Overheid - project draadloos netwerk Brugge - CMS systemen met case gemeente Wingene - Webservices, actuele geodata in je GIS over het internet (Agiv) - IPDC - van best effort naar service provider, - de ervaringen van dienst Provincie West-Vlaanderen (ITIL)

7 Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Regionale Kenniskring Oost Limburg Gemeenten en/of OCMW s: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Tongeren, Voeren, Zutendaal Aanspreekpunt: Miranda Houben, Systeembeheer, OCMW Maasmechelen, ocmwmaasmechelenbe Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 à 3 Wij startten begin 2012 met onze Regionale Kenniskring, vertelt Miranda Onze werking is gelijklopend aan de andere kenniskringen, behalve dan dat de gastgemeente zelf het overleg organiseert Dat wil zeggen dat zij ook de agenda opmaken en de groep uitnodigen Dit gebeurt in overleg met mezelf en Kristien van V-ICT-OR Wist je dat V-ICT-OR een handige toolbox ontwikkelde waarbij informatiebeveiliging er heel wat eenvoudiger op werd? Enkele van de onderwerpen die in Oost-Limburg recent aan bod kwamen: - richtlijnen rond sociale media voor gemeente of/en OCMW - er werd heel wat aandacht besteed aan informatieveiligheid - visie op BYOD - aandachtspunten bij gebruik van tablets en ipads in het lokale bestuur - toelichting bij de online community op de V-ICT-OR website - recent kwamen we bijeen bij Stad Genk, waar we tijdens een baliebezoek een demo kregen van de Midoffice en Frontoffice met achterliggende processen - een bezoek en toelichting van het nieuwe balieplein stond ook op het programma p 7

8 p 8 V-ICT-OR vzw Kenniskring Midwest Gemeenten en/of OCMW s: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene Coördinator: Maarten Nuytten, ICTverantwoordelijke van Gemeente Oostrozebeke, Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 Onder impuls van Maarten Nuytten, ICTverantwoordelijke van Oostrozebeke werd op 12/12/2012 de regionale kenniskring Midwest opgestart Heel vaak worden gemeentebesturen met dezelfde problematieken geconfronteerd Interbestuurlijk overleg is dan een grote meerwaarde voor een goede ICT-werking We kunnen leren van elkaars oplossingen maar ook van elkaars fouten! licht Maarten toe Dankzij deze werkgroep krijgen we de gelegenheid om gelijklopende problemen samen aan te pakken, dit op bestuursvlak maar zeker ook op technisch vlak Bovendien worden er contacten gelegd tussen de verscheidene gemeenten in de regio en contacteren we elkaar veel vlugger dan vroeger Tijdens de eerste vergadering werd de scope van de kenniskring toegelicht door V-ICT-OR 11 van de potentiële 17 gemeenten waren toen al aanwezig Heel wat onderwerpen kwamen ondertussen op de dis We sommen hier enkele hot topics op: - Aanpak van kennis- en databeheer in Roeselare: vaak ontbreekt in de besturen de nodige know-how om dit op een globale manier aan te pakken Hier kan een bundeling van krachten en de steun van V-ICT-OR een grote meerwaarde betekenen - Ervaringen met RecreateX: voor zaalreservaties, kassa en materiaalverhuur We leerden heel wat tips voor een beter gebruik van deze oplossing - Voorstelling Agility: We maakten kennis met dit pakket voor verwerking en dispatch van meldingen, beheer van de wagenparken voor brandweerzones - Mid-Office problematiek: versnippering van bestuurlijke informatie werd toegelicht en we kregen concrete tips mee om tot een oplossing te komen (via OSLO (open standaarden voor lokale overheden)) - Ook ervaringen rond het gebruik van het Intranet kwamen aan bod Waarvoor gebruik je het nu best en waarom Wist je dat de leden van V-ICT-OR tot 30% minder betalen voor een opleiding?

9 Opleidingen in de kijker: informatiebeheerder en Processen, structuren en informatiemanagement in openbare besturen Van lokale overheden wordt vandaag de dag verwacht dat ze efficiënter gaan werken zonder dat hierbij de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt Zegt Jef Mertens van de dienst Informatica van Wuustwezel Met evenveel of soms met minder mensen moeten ze steeds meer taken op zich nemen Maar dit kan enkel door onze werkingsprocessen eens onder het vergrootglas te leggen, te analyseren en te bekijken waar het beter en dus efficiënter kan Een grondig inzicht in de werking van die lokale overheid is hiervoor wel vereist: een goede kennis van de structuur binnen de lokale overheid en het algemeen wetgevend kader waarop die werking is gebaseerd Daarnaast is het even belangrijk om te weten welke informatiebronnen relevant zijn en hoe informatiestromen binnen de lokale overheden verlopen In deze opleiding komen al deze facetten uitgebreid aan bod Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan managementvaardigheden en hoe deze nuttig kunnen worden toegepast binnen een lokale overheid Ook wordt een blik geworpen op de toekomst: wat komt er allemaal nog op ons af en hoe kunnen we die uitdagingen aangaan om onze klanten de burgers een betere en moderne dienstverlening te bieden Traditioneel wordt informatiebeheer toegevoegd bij het takenpakket van Kenniskring Scheldeland Gemeenten en/of OCMW s: Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere, Gent Haaltert, Laarne, Lebbeke, Lede, Lochristi, Melle, Wetteren, Wichelen Coördinator: Hans Van Mingeroet, ICT verantwoordelijke van Gemeente Destelbergen, destelbergenbe Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 Kenniskring Scheldeland, onze jongste telg, startte in maart 2013 en de groep telt een 25-tal leden Dat elke vergadering bijgewoond wordt door de ICT-schepen van de gastgemeente is voor onze kring heel belangrijk Dat bewijst dat de kenniskring niet alleen een praktisch overleg is, maar dat er ook op beleidsniveau mee wordt nagedacht vertelt Hans In december zijn we al aan onze vierde editie toe en dan buigen we ons in Dendermonde over CRM en het CCSP platform van V-ICT-OR Als beginnende kenniskring moeten de leden elkaar nog beter leren kennen Dat doen we door elke samenkomst te beginnen met een korte toelichting van de ICTwerking in de gastgemeente Dat geeft ons een goed idee hoe onze buurgemeenten werken en levert heel vaak raakvlakken en thema s op die we met onze groep kunnen behandelen, aldus Hans Zo ging de tweede bijeenkomst bijvoorbeeld door in Gemeente Wetteren, kort na de treinramp Daar werd toen afgesproken om een toelichting te geven over de impact van een dergelijke noodsituatie op de ICT-dienst Voorbereiding, rampenplan, gisplannen, back-up, stroompannes, alles kwam aan bod en er werd zelfs al geopperd om binnen de kenniskring samen te werken in het kader van het rampenplan Kenniskring Scheldeland pleit niet alleen voor het delen van informatie en kennis tussen de eigen leden Hans hoopt dat er Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit de informaticus, deze opleiding is echter minstens even interessant voor niet-informatici binnen openbare besturen die evenzeer met het goed beheer en correct aanwenden van informatie in aanraking komen! p 9 Jef Mertens, dienst Informatica ook structureel overleg mogelijk is tussen de verschillende regionale kenniskringen Tijdens onze eerste vergaderingen bekeken we al verschillende systemen voor de organisatie van de digitale raad, stelde provincie Oost-Vlaanderen hun digitaal tekenplatform voor en leerden we hoe je een netwerk kan monitoren en een complete helpdesk kan opzetten via de gratis software Spiceworks Zaken die ongetwijfeld ook interessant zijn voor onze collega s van de andere kenniskringen Net zoals de onderwerpen die zij behandelen relevant zijn voor onze leden Ik hoop dan ook dat we op regelmatige basis deze info tussen de verschillende kenniskringen kunnen delen

10 p 10 V-ICT-OR vzw wwwescalabe OPLEIDING IN DE KIJKER GECERTIFICEERDE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT VOLGENS DE RICHTSNOEREN Daar openbare besturen en andere openbare instellingen deel uitmaken van het netwerk beheerd door de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (KSZ) moeten deze besturen waken over de informatiebeveiliging van alle gegevens die oa onderhevig zijn aan de wet van de privacy Om de nodige beheersmaatregelen te kunnen treffen om over deze informatieveiligheid te waken, dient elk openbaar bestuur te beschikken over een informatieveiligheidsconsulent Opleiding: Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren bestaat uit 5 modules [5-daagse opleiding] Module 1 Noodzaak informatieveiligheid Module 2 Regelgeving & Richtsnoeren informatieveiligheid Module 3 Concrete aanpak informatieveiligheid Module 4 Tools voor opstellen informatieveiligheid Module5 Vertaling informatieveiligheidsplan naar beleid DOELSTELLING Deze 5-daagse opleiding heeft als doel om op een praktijkgerichte wijze informatieveiligheidsconsulenten op te leiden Op het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over voldoende kennis om een veiligheidsplan op te maken dat afgestemd is op de specifieke situatie van hun lokaal bestuur Daarnaast kunnen de deelnemers de nodige maatregelen (actieplan) treffen om het vereiste niveau van informatieveiligheid volgens de richtsnoeren - die werden aangereikt tijdens de opleiding - af te dwingen Deelnemers zullen tevens leren werken met informatieveiligheidstools om zo objectieve beveiligingsmeetpunten te registreren om vervolgens de actiepunten te definiëren die in het werkveld zullen moeten toegepast worden Deelnemers zullen na het volgen van de opleiding voldoende kennis hebben verworven om met succes het examen van informatieveiligheidssconsulent te kunnen afleggen Het examen informatieveiligheidsconsultent Op einde van de opleiding kan elke deelnemer aan de opleiding het officiële examen, informatieveiligheidsconsultent, afleggen Het officiële examen wordt vooraf gegaan door een proef examen VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Afdelingshoofden, informatiebeheerders, Aspirant Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulenten Huidige informatieveiligheidsconsulenten die hun kennis wensen te actualiseren en hun certificatie wensen te vernieuwen VOORKENNIS Kennis gelijkwaardig aan de opleiding: Processen, structuren en informatiebeheer openbaren besturen is sterk aanbevolen Of personen die de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen in het verleden hebben gevolgd

11 p 11 V-ICT-OR vzw p 11 wwwescalabe PROGRAMMA MODULE 1: INFORMATIEVEILIGHEID OMDAT HET MOET (NOODZAAK) - [DAG 1] Noodzaak Verantwoordelijkheden en rol van een informatieveiligheidsconsultent Verantwoordelijkheden van mandatarissen Belangrijk om weten: deze 1ste opleidingsdag is bestemd voor Aspirant informatieveiligheidsconsulenten Personen die reeds informatieveiligheidsconsulent zijn, kunnen onmiddellijk instappen in module 2 (= dag 2) Wie opteert om de eerste lesdag niet bij te wonen, ontvangt 200,00 (inclusief BTW) korting op de inschrijfprijs die voor hen van toepassing(*) is MODULE 2: INFORMATIEVEILIGHEID OMDAT HET KAN (REGELGEVING + RICHTSNOEREN) - [DAG 2] Overzicht regelgeving, richtsnoeren en samenhang tussen domeinen: Regelgeving + richtsnoeren Richtsnoeren, (bestaande) helikopter view MODULE 3: INFORMATIEVEILIGHEID HOE MOET HET NU? (CONCRETE AANPAK) - [DAG 3] Per domein (hoofdstuk) worden, op basis van praktijkvoorbeelden, concrete informatieveiligheidsproblemen duidelijk gesteld en worden de gekoppelde actiepunten tevens concreet vastgelegd MODULE 4: BESCHIKBARE TOOLS VOOR HET OPSTELLEN VAN INFORMATIEVEILIGHEIDSPLAN (TOOLS) - [DAG 4] Welke technische tools zijn er ter beschikking ter controle informatieveiligheid Opstellen van informatieveiligheidsplan op basis van informatieveiligheidstool MODULE 5: BEGRIJPBARE VERTALING VAN INFORMATIEVEILIGHEID NAAR HET BELEID (VERTALING NAAR BELEID) - [DAG 5] Hoe overbrengen of argumenteren van het veiligheidsplan (in termen van actiepunten en verantwoording investering volgens risico analyse en gekoppelde prioriteitenlijst) naar mandatarissen toe Tijdens deze laatste namiddag maken deelnemers eerst een proefexamen gevolgd door het officiële examen DOCENTEN Eddy Van der Stock is ICT en GIS afdelingshoofd van Stad & OCMW Lokeren, voorzitter van Vlaamse ICT organisatie VZW (V-ICT-OR) en president van de wereldwijde internationale Linked Organisation of Local Authorities NPO (LOLA) Gespecialiseerd in: BPM, projectmanagement Informatie security (lead auditor) en riscomanagement Intergouvernementele projectbegeleiding Initiëren, begeleiden van werkgroepen en think-tank ontwikkeling rond de moderne dienstverlening en de rol van ICT binnen openbare besturen van de toekomst Ivan Stuer is senior project manager en actief als ICT Manager in Stad & OCMW Sint-Niklaas en bestuurder bij Vlaamse ICT organisatie VZW (V-ICT-OR) Gespecialiseerd in: Project management (PMI, Prince2) Service Management (ITIL) Information Security processes (ISO27002) Business-IT alignment Ivo Depoorter is IT Manager bij OK, Erevoorzitter Security groep bij Vlaamse ICT Organisatie VZW (V-ICT-OR) Gespecialiseerd in oa: Information Security Management IT Security Management en tools Pragmatisch IT Management Business continuity management

12 p 12 V-ICT-OR vzw wwwescalabe PRAKTISCHE GEGEVENS Data en tijdstippen Reeks 1: Gentbrugge, vanaf donderdag 13/03/2014 Reeks 2: Antwerpen, vanaf dinsdag 20/05/2014 Lessen gaan telkens door van 9h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h00 Inschrijvingsgeld 1573,00 (inclusief 21% BTW) voor niet V-ICT-OR leden 1415,70 (inclusief 21% BTW) voor V-ICT-OR leden (= 10 % korting) Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes en broodjeslunch tijdens de middagpauze Inschrijvingen / Inlichtingen Voor inschrijvingen en inlichtingen kan u terecht op één adres: wwwv-ict-orbe of per WORD INFORMATIEBEHEERDER OPENBARE BESTUREN INFORMATIEBEHEERDER OPENBARE BESTUREN STAP 1 STAP 2 STAP 3 Module 1 Structuur, werking en processen Module 1 Toegepaste softskills Opleiding (1): Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen Module 2 Managementvaardigheden Opleiding (2): Business Analist - ICT Module 2 Business analyse Module 3 Functionele analyse Module 3 Informatiemanagement Module 4 Informatiesystemen Eindwerk: Maken en slagen in verdediging van eindwerk voor een vakjury + + Module 4 Functioneel design Module 5 Technische architectuur Module 5 Actualia: dé openbare besturen van de toekomst Module 6 Technische analyse Zowel opleiding(1) als opleiding (2) kan als losstaande opleiding gevolgd worden, maar kan eveneens gevolgd worden als één van de 3 verplichte stappen binnen het opleidingstraject tot Informatiebeheerder openbare besturen Een getuigenis van een ESCALA klant OVERHEIDSINFORMATIE ZOEKT BRUGGENBOUWERS! In ons privéleven is het de nieuwe norm geworden om ogenblikkelijk toegang te krijgen tot gepersonaliseerde informatie die wij als individu belangrijk vinden Via sociale media kunnen we op de voet de actuele toestand van een buitenlands conflict opvolgen Met een app op onze smartphone kunnen we de kortste route naar het ziekenhuis snel tevoorschijn toveren We zijn in een tijdperk beland waar always-on of always connected centraal staan in ons doen en laten Ook van de overheid wordt steeds meer verwacht dat ze op een vlotte, hedendaagse en tegelijk veilige manier correcte informatie kan uitwisselen met haar burgers Deze verwachting van de nieuwe burger in praktijk omzetten is een grote uitdaging Het vereist een goede afstemming tussen de mensen die inhoudelijk perfect weten wat er gevraagd wordt en de mensen die technische oplossingen moeten realiseren om effectief het antwoord te kunnen geven Het is voor overheidsorganisaties van fundamenteel belang om over bruggenbouwers te beschikken die de vertaalslag tussen het inhoudelijke en het technische domein kunnen maken! Tijdens de opleiding Informatiebeheerder openbare besturen leren toekomstige bruggenbouwers zich een taal eigen maken die zowel de business als de IT afdeling begrijpen De nadruk ligt daarbij sterk op het expliciteren en het formeel beschrijven van alle relevante concepten en processen Op het eerste gezicht lijkt dit soms lastig en onnatuurlijk, maar gaandeweg wordt het duidelijk dat dit de enige manier is om onaangename verrassingen in de loop van het traject te vermijden Want het gebeurt nog elke dag dat de vooropgestelde timing niet gehaald wordt of het vooropgestelde budget overschreden wordt omdat men vooraf niet de tijd heeft genomen of de moeite heeft gedaan om goede afspraken te maken die iedereen begreep Een goede bruggenbouwer tussen business en IT kan heel wat van deze kopzorgen voorkomen! Seppe Santens - entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib), Vlaamse overheid

13 p 13 Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Regionale Kenniskring REVA (Vlaamse Ardennen) Gemeenten en/of OCMW s: Brakel, De Pinte, Deinze, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens- Houtem, Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zingem, Ninove, Zottegem, Zulte, Zwalm, Provincie Oost-Vlaanderen Coördinator: Dimitri Taghon, verantwoordelijke ict & e-government, Gemeente Nazareth, Aantal vergaderingen per jaar: 2 à 3 De regionale kenniskring Vlaamse Ardennen kent een 20-tal leden Dimitri wordt als coördinator bijgestaan door Gunter D Hondt (Ronse) en Jean Landrie (Oudenaarde) Samen bereiden ze de vergadering voor en stellen de agenda op We hebben een ruime regio met grote en kleine gemeenten, dat maakt de bijeenkomsten nog interessanter vertelt Dimitri, meestal starten we met een uiteenzetting van de ICT-werking van de gastgemeente, daaruit vloeien dikwijls heel wat besprekingen van raakpunten, de kenniskring creëert kansen om gelijklopende problemen samen aan te pakken vertelt Dimitri verder In december is het weer verzamelen geblazen en hebben we ook Ninove als nieuw lid te gast Regionale kenniskring Waasland Gemeenten en/of OCMW s: Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele Coördinator: Marc Claus, systeembeheerder en diensthoofd Informatica, Gemeente Hamme Op 1/1/2014 geeft Marc de scepter door, Aantal vergaderingen per jaar: 2 à 3 Het Regionaal ICT overleg Waasland mag je wel de pater familias onder de kenniskringen noemen Het is dan ook vanuit enkele besturen in deze regio dat in 2010 de eerste Regionale Kenniskring ontstond, het concept groeide en vorm kreeg Het succes en voortbestaan van onze kenniskring heeft alles te danken aan het feit dat men op een heel makkelijke manier ervaringen kan delen, tips en suggesties verneemt, kan samenwerken aan bepaalde projecten, of samen sterker staat om een bepaalde problematiek aan te pakken, of gastsprekers aan het woord hoort over onderwerpen die heel nuttig kunnen zijn voor ons, duidt Marc Claus, en dit en petit comité zo je wil, ondertussen is de kenniskring bovendien een vertrouwde groep geworden Vandaag bestaat een grote diversiteit aan deelnemers, naast ICT-verantwoordelijken, zie je nu ook diensthoofden ICT, GIS-verantwoordelijken, informatieveiligheid, communicatieambtenaren en zeker ook beleid Dat is heel positief We zien een duidelijke verruiming van ICT naar informatiemanagement wat betekent dat ICT wordt geadopteerd op alle diensten binnen de organisatie, voegt Eddy Van der Stock, medeoprichter, er aan toe Enkele van de topics die behandeld werden: Begeleidingstool van V-ICT-OR, gebaseerd op richtsnoeren informatieveiligheid, RecreateX, waar voor- en nadelen werden besproken, gebruik van de e-idkaart, raamcontract regio Kortrijk, raamcontract datacommunicatie van provincie Oost- Vlaanderen, gebruik van tablets door schepenen, raadsleden en diensthoofden van stad Deinze Enkele van de onderwerpen die in de loop der jaren op tafel kwamen: Het delen van ervaringen rond informatieveiligheid Het belang en de aanpak van een informatieveiligheidsplan en een privacybeleid wordt in verschillende sessies uiteengezet Een infosessie rond IT-raamcontract van Stad Kortrijk, en rond het Raamcontract Multifunctionals, waarvan gemeenten uit Kenniskring Waasland gebruik kunnen maken Toelichting rond Lync Server door een gastspreker van Microsoft We onthouden ook de uiteenzetting door gastspreker bpost over exbo, Certipost en Speos, oplossingen rond papieren en elektronische documentenuitdagingen We kregen inzicht in CDLO (catalogus digitale lokale overheid), als databank voor software en projecten van lokale besturen (te vinden op wwwv-ictorbe), en IPDC (de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus), een centrale plaats voor de catalogus van overheidsdienstvelening Ook lichtte Ivan Stuer een plan van aanpak toe rond invoering van ipads en tablets binnen gemeente & OCMW

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE?

HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? ANTWERPEN HOE DUUR IS WONEN IN UW GEMEENTE? Wouter Van Vooren EXTRA BIJLAGE DONDERDAG 22 JANUARI 2009 www.nieuwsblad.be/vastgoed UW PRIJZENGIDS IN VASTGOEDLAND Beste lezer, Met gepaste trots mag ik u

Nadere informatie

Geld en energie sparen

Geld en energie sparen Geld en energie sparen Goedkope leningen voor energiebesparende investeringen 2011 www.energiesparen.be VEA Je dak isoleren, ramen vervangen, de oude verwarmingsketel vervangen Je huis renoveren kost veel

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Het management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen. Een bestuurskundige analyse van de verkeersbordendatabank.

Het management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen. Een bestuurskundige analyse van de verkeersbordendatabank. Het management van interbestuurlijke informatieprocessen in Vlaanderen. Een bestuurskundige analyse van de verkeersbordendatabank. Rapport Lies VAN CAUTER Monique SNOECK Joep CROMPVOETS Joris VOETS ii

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006

ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 ENERGIE BESPAREN BIJ U THUIS Premies van uw netbeheerder in 2006 Premies van uw netbeheerder in 2006 Inleiding Energiebesparing is de laatste maanden een belangrijk thema geworden, voornamelijk vanwege

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie