security.v-ict-or.be

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be"

Transcriptie

1 wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe

2 p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest 9 Scheldeland Opleidingen 13 REVA 13 Waasland 14 Zuidwest Limburg 14 Pajottenland & Zenne 15 A12 16 Brabantse Kouters 16 Noorderkempen 17 Limburgse kempen 18 GIS kenniskringen Informatie op zoek naar duurzaam beleid Voorwoord Geachte congresbezoeker, Beste vrienden, De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode en de crisis is hier niet vreemd aan - op het scherp van de snede gevoerd in Vlaanderen en Nederland Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten samenwerken Over de manier waarop, durven meningen echter sterk verschillen We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor wat betreft de informatiesystemen, de software als voor de processen Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken en kan men klantenbestanden over burgers en ondernemingen, mits toepassing van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van het werkprogramma om een initiatiefadviestraject op te starten over het verhogen van de bestuurskracht van lokale besturen door schaaloptimalisaties VLABEST argumenteerde dat daarbij belangrijke stappen vooruit kunnen worden gezet zonder te vervallen in blauwdruk-denken Veel uitdagingen zijn immers contextgebonden en de oplossingen moeten dus van onderuit tot stand komen, zonder te pleiten voor vrijblijvendheid Een paradigma dat door ons sterk ondersteund en toegepast wordt door onze stuurgroep lokaal e-government Het samenwerken aan een meer slagkrachtig bestuur is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheidsniveaus, waarbij vooral ook de lokale besturen hun visie en verantwoordelijkheid moeten kunnen poneren Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden komen nog te vaak ad hoc en erg intuïtief tot stand en ook de mogelijkheden van digitalisering worden volgens ons nog niet ten volle benut Vaak ontbreekt een aanvaarde centraal aangestuurde strategie en stelt

3 men zich tevreden met een door de collectieve colleges ondertekend samenwerkingsprotocol en blijft het bij een cijfermatig aantikken van het samenwerkingsverband We zien te vaak dat samenwerkingsverbanden eerst op persoonlijk of politiek niveau worden opgepikt, waardoor vragen rond openheid en standaardisatie van de informatiesystemen en de processen dikwijls naar de achtergrond verdwijnen De digitalisering verdwijnt hierdoor te snel in het operationele, terwijl dit eigenlijk een strategisch vraagstuk moet zijn Enkele meer diepgaande zoekacties geven weinig of geen denkstof aan het beleid als het gaat over ICT, e-government Wil men de mogelijkheden van het automatiseringsproces ten volle benutten, dan moet men de coördinatie hiervan in het traject tot samenwerking snel oppikken en dit met de juiste mensen rond de tafel Het congres van vandaag wil vooral aantonen dat de weg naar samenwerking, standaardisatie maar ook naar het openstellen van de gegevens toe, meer kan zijn dan een losstaand initiatief We trekken dit vraagstuk dan ook graag open naar een breder publiek en wensen u een aangename congresdag Eddy Voorzitter V-ICT-OR De Vlaamse ICT Organisatie is een vereniging zonder winstoogmerk Onze werking is mogelijk dank zij de bijdrage van onze leden én van onze partners wwwv-ict-orbe Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Directiecomité: Eddy Van der Stock, voorzitter Vakdomeinen: Beleid, evenementen (inhoudelijk) en relaties p 3 Hedwig Daineffe, bestuurder Vakdomeinen: Communicatie, financiën, evenementen (inhoudelijk), logistiek en relaties Kris Gielen, bestuurder Vakdomeinen: Financiën, logistiek en evenementen Louis Massagé, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, communicatie en evenementen Jean Landrie, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, HR en kwaliteit Wist je dat nieuwe leden slechts 25 betalen per persoon vanaf de 2de aansluiting?

4 p 4 V-ICT-OR vzw Beter een goeie buur In het kader van het KPLO project (Kennisplatform Lokale Overheden) startte V-ICT-OR in 2011 verschillende regionale ICT-kenniskringen op in het Vlaamse land Deze kenniskringen vormen samen met de groei van het online kennisdeling- en community-platform, het hart van dit project Kennisdeling tussen ICT-ers in lokale overheden (gemeente en OCMW) stimuleren zodat de werking van Een heerlijke kruidenmix! Of het waarom achter de vele kenniskringen Wat is het geheim achter de vele initiatieven die zomaar opborrelen? We spraken met een aantal leden van kenniskringen en werden getroffen door het enthiousiasme waarmee ze vertellen: Een echt goede reden is natuurlijk om elkaar beter te leren kennen Vaak werk je maar een tiental kilometer van elkaar verwijderd en ken je elkaar niet Kenniskringen verlagen onmiskenbaar de drempel om elkaar te contacteren, om advies te vragen, ideeën en praktijkervaringen uit te wisselen Je bent heus wel sneller geholpen door een telefoontje naar een collega uit een bestuur in de buurt dan via een mail naar een helpdesksyteem of een e-zoekmachine Een sterk netwerk wordt zo makkelijker opgebouwd Een niet onbelangrijke reden is om kennis op te doen en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld Niet via één of andere goed voorbereide demo bij een leverancier, maar in de praktijk, door de spelers uit het werkveld zelf Met welke ICT-projecten zijn mijn buren bezig? Welke toepassingen gebruiken mijn buren? Met welke leveranciers werken zij? Tot slot en zeker niet onbelangrijk, om schaalvergroting te bereiken: diepgaandere samenwerking is dus ook mogelijk, zoals een samenaankoop van computermateriaal, het samen opstellen van beleidsplannen, veiligheidsplannen of raamcontracten, het samen aanwerven van de gemeentelijke diensten verbetert is key En zo krijgt de dienstverlening naar de burger er dan weer een ster bij Vandaag bestaat een grote diversiteit aan deelnemers, want naast ICT-verantwoordelijken, zijn er nu ook diensthoofden ICT, GIS verantwoordelijken, dienst informatieveiligheid, communicatieambtenaren, schepenen ICT, secretarissen Dat betekent dus een duidelijke verruiming van ICT naar informatiemanagement en wijst op adoptie van ICT binnen alle diensten van de organisatie Ondertussen zijn er 12 ICT-kenniskringen in het Vlaamse land actief Er zijn anciens en er zijn starters, er zijn grote en kleinere kringen Allen streven ze echter hetzelfde doel na, elk op eigen ritme en naar eigen behoefte Naast de ICTkenniskringen zijn 6 GIS-kenniskringen actief Hoe werkt nu zo n kenniskring en waarom is interbestuurlijk overleg zo belangrijk? Je leest hier waarom Interesse? We hebben voor jou alle kenniskringen opgelijst daarna vind je een toelichting rond hun werking gespecialiseerd personeel zoals een GIS-coördinator of een veiligheidsconsulent enz Voordelen uit dergelijke vormen van samenwerking zijn uiteenlopend, van goedkopere raamcontracten over verbeterde beleidsplannen tot gespecialiseerd personeel dat de gemeente zich normaal niet zou kunnen veroorloven Zo kunnen gemeenten samen veel meer bereiken, met minder middelen Succesvol netwerken steunt op 3 factoren: plezier, interessante inhoud en mogelijkheid om contacten aan te halen Het relationele aspect is de kracht van informeel leren

5 Elke kenniskring bestaat uit een aantal buurgemeenten Niet alleen ICT verantwoordelijken nemen deel, ook ICT- Schepenen en secretarissen ondersteunen het initiatief en zien het belang van samenwerking in Hun deelname is voor de ICT ers een hart onder de riem De chefkoks en hun teams Verspreid over Vlaanderen kan je terecht in niet minder dan 19 ICT-kenniskringen en 6 GIS-kenniskringen Wist je dat V-ICT-OR je ondersteunt bij het opzetten van een kenniskring? Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Het kookboek! p 5 Het lijstje met de juiste ingrediënten De coördinator (ICT-er van een van de gemeenten uit de regio) leidt de vergadering, maar elk lid van de kenniskring heeft inspraak in de agenda Elke gemeente is op z n beurt gastgemeente Ook gastsprekers zijn welkom Verslagen, presentaties en documentatie worden gepost op het community platform van de V-ICT-OR website Daar delen leden ook kennis via het online kennisplatform V-ICT-OR heeft een faciliterende en ondersteunende functie

6 p 6 V-ICT-OR vzw Regionale Kenniskring BOM (Brugs Ommeland, Oostkust en Meetjesland) Gemeenten en/of OCMW s: Aalter, Assenede, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Eeklo, Evergem, Gistel, Jabbeke, Kaprijke, Knesselare, Knokke-Heist, Lichtervelde, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Oostkamp, Ruiselede, Sint-Laureins, Waarschoot, Wingene, Zedelgem, Zelzate, Zomergem, Zuienkerke Coördinator: Christine Blondeel, diensthoofd ICT Maldegem, Aantal vergaderingen per jaar: 3 Regionale Kenniskring BOM is de magnum onder de kenniskringen, wat het aantal lokale besturen, de oppervlakte en het aantal deelnemers betreft De kenniskring startte een kleine 3 jaar geleden Vanwege het groot aantal deelnemers (35), is het voor onze kenniskring interessanter om steeds gastsprekers uit te nodigen die een presentatie brengen over actuele onderwerpen die elke lokaal bestuur aanbelangen Tijdens de vraag- en antwoordronde, pauze en broodjeslunch is er ruim tijd om ook andere onderwerpen aan te kaarten, bij te praten en ervaringen uit te wisselen vertelt Christine Een ICT leverancier met kennis van zaken maakt het verschil! Wat mag je verwachten van de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen vroegen we aan een cursist Het antwoord was duidelijk: Als leverancier van CRM software voor steden en gemeenten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de interne processen van openbare besturen Van zodra men deze interne werking door en door kent, kunnen knelpunten gelokaliseerd worden en kan men beginnen nadenken over een oplossing die de informatiestromen tussen het openbaar bestuur en de burger efficiënter laten verlopen Om samen met het openbaar bestuur een passende oplossing uit te werken, is het noodzakelijk dat wij dezelfde taal spreken Dit is belangrijk om het openbaar bestuur met raad en daad te kunnen ondersteunen en adviseren bij het maken van gefundeerde beslissingen De opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen was voor mij heel waardevol omdat ik op een snelle en efficiënte manier dieper inzicht heb verworven De docenten vulden elkaar uitstekend aan, elk met hun eigen focuspunten en invalshoeken Tijdens de opleiding was er bovendien ruimte voor groepsdiscussie met inbreng van de deelnemers waar de trainers heel gevat op inpikten Deze opleiding is een echte aanrader voor iedereen die met openbare besturen samenwerkt Want een ICT-leverancier met kennis van zaken maakt het verschil Hans Van de Velde business analist - project manager CRM voor steden & gemeenten bij NET IT Wat wij zoal bespraken? Je vind hier een greep uit de onderwerpen: - de waarde van sociale media voor steden, gemeenten en OCMW s, hoe volg je dit op en wat zijn de verwachtingen van de burger - heel wat aandacht ging naar machtigingen en privacy - informatieveiligheidsbeleid OCMW en Gemeenten - gedeelde veiligheidsconsulent - raamovereenkomst provincie Oost- Vlaanderen - raamcontract ICT van de Vlaamse Overheid - project draadloos netwerk Brugge - CMS systemen met case gemeente Wingene - Webservices, actuele geodata in je GIS over het internet (Agiv) - IPDC - van best effort naar service provider, - de ervaringen van dienst Provincie West-Vlaanderen (ITIL)

7 Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Regionale Kenniskring Oost Limburg Gemeenten en/of OCMW s: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Tongeren, Voeren, Zutendaal Aanspreekpunt: Miranda Houben, Systeembeheer, OCMW Maasmechelen, ocmwmaasmechelenbe Aantal bijeenkomsten per jaar: 2 à 3 Wij startten begin 2012 met onze Regionale Kenniskring, vertelt Miranda Onze werking is gelijklopend aan de andere kenniskringen, behalve dan dat de gastgemeente zelf het overleg organiseert Dat wil zeggen dat zij ook de agenda opmaken en de groep uitnodigen Dit gebeurt in overleg met mezelf en Kristien van V-ICT-OR Wist je dat V-ICT-OR een handige toolbox ontwikkelde waarbij informatiebeveiliging er heel wat eenvoudiger op werd? Enkele van de onderwerpen die in Oost-Limburg recent aan bod kwamen: - richtlijnen rond sociale media voor gemeente of/en OCMW - er werd heel wat aandacht besteed aan informatieveiligheid - visie op BYOD - aandachtspunten bij gebruik van tablets en ipads in het lokale bestuur - toelichting bij de online community op de V-ICT-OR website - recent kwamen we bijeen bij Stad Genk, waar we tijdens een baliebezoek een demo kregen van de Midoffice en Frontoffice met achterliggende processen - een bezoek en toelichting van het nieuwe balieplein stond ook op het programma p 7

8 p 8 V-ICT-OR vzw Kenniskring Midwest Gemeenten en/of OCMW s: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke, Wingene Coördinator: Maarten Nuytten, ICTverantwoordelijke van Gemeente Oostrozebeke, Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 Onder impuls van Maarten Nuytten, ICTverantwoordelijke van Oostrozebeke werd op 12/12/2012 de regionale kenniskring Midwest opgestart Heel vaak worden gemeentebesturen met dezelfde problematieken geconfronteerd Interbestuurlijk overleg is dan een grote meerwaarde voor een goede ICT-werking We kunnen leren van elkaars oplossingen maar ook van elkaars fouten! licht Maarten toe Dankzij deze werkgroep krijgen we de gelegenheid om gelijklopende problemen samen aan te pakken, dit op bestuursvlak maar zeker ook op technisch vlak Bovendien worden er contacten gelegd tussen de verscheidene gemeenten in de regio en contacteren we elkaar veel vlugger dan vroeger Tijdens de eerste vergadering werd de scope van de kenniskring toegelicht door V-ICT-OR 11 van de potentiële 17 gemeenten waren toen al aanwezig Heel wat onderwerpen kwamen ondertussen op de dis We sommen hier enkele hot topics op: - Aanpak van kennis- en databeheer in Roeselare: vaak ontbreekt in de besturen de nodige know-how om dit op een globale manier aan te pakken Hier kan een bundeling van krachten en de steun van V-ICT-OR een grote meerwaarde betekenen - Ervaringen met RecreateX: voor zaalreservaties, kassa en materiaalverhuur We leerden heel wat tips voor een beter gebruik van deze oplossing - Voorstelling Agility: We maakten kennis met dit pakket voor verwerking en dispatch van meldingen, beheer van de wagenparken voor brandweerzones - Mid-Office problematiek: versnippering van bestuurlijke informatie werd toegelicht en we kregen concrete tips mee om tot een oplossing te komen (via OSLO (open standaarden voor lokale overheden)) - Ook ervaringen rond het gebruik van het Intranet kwamen aan bod Waarvoor gebruik je het nu best en waarom Wist je dat de leden van V-ICT-OR tot 30% minder betalen voor een opleiding?

9 Opleidingen in de kijker: informatiebeheerder en Processen, structuren en informatiemanagement in openbare besturen Van lokale overheden wordt vandaag de dag verwacht dat ze efficiënter gaan werken zonder dat hierbij de dienstverlening aan de burger in het gedrang komt Zegt Jef Mertens van de dienst Informatica van Wuustwezel Met evenveel of soms met minder mensen moeten ze steeds meer taken op zich nemen Maar dit kan enkel door onze werkingsprocessen eens onder het vergrootglas te leggen, te analyseren en te bekijken waar het beter en dus efficiënter kan Een grondig inzicht in de werking van die lokale overheid is hiervoor wel vereist: een goede kennis van de structuur binnen de lokale overheid en het algemeen wetgevend kader waarop die werking is gebaseerd Daarnaast is het even belangrijk om te weten welke informatiebronnen relevant zijn en hoe informatiestromen binnen de lokale overheden verlopen In deze opleiding komen al deze facetten uitgebreid aan bod Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan managementvaardigheden en hoe deze nuttig kunnen worden toegepast binnen een lokale overheid Ook wordt een blik geworpen op de toekomst: wat komt er allemaal nog op ons af en hoe kunnen we die uitdagingen aangaan om onze klanten de burgers een betere en moderne dienstverlening te bieden Traditioneel wordt informatiebeheer toegevoegd bij het takenpakket van Kenniskring Scheldeland Gemeenten en/of OCMW s: Berlare, Buggenhout, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Erpe-Mere, Gent Haaltert, Laarne, Lebbeke, Lede, Lochristi, Melle, Wetteren, Wichelen Coördinator: Hans Van Mingeroet, ICT verantwoordelijke van Gemeente Destelbergen, destelbergenbe Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 Kenniskring Scheldeland, onze jongste telg, startte in maart 2013 en de groep telt een 25-tal leden Dat elke vergadering bijgewoond wordt door de ICT-schepen van de gastgemeente is voor onze kring heel belangrijk Dat bewijst dat de kenniskring niet alleen een praktisch overleg is, maar dat er ook op beleidsniveau mee wordt nagedacht vertelt Hans In december zijn we al aan onze vierde editie toe en dan buigen we ons in Dendermonde over CRM en het CCSP platform van V-ICT-OR Als beginnende kenniskring moeten de leden elkaar nog beter leren kennen Dat doen we door elke samenkomst te beginnen met een korte toelichting van de ICTwerking in de gastgemeente Dat geeft ons een goed idee hoe onze buurgemeenten werken en levert heel vaak raakvlakken en thema s op die we met onze groep kunnen behandelen, aldus Hans Zo ging de tweede bijeenkomst bijvoorbeeld door in Gemeente Wetteren, kort na de treinramp Daar werd toen afgesproken om een toelichting te geven over de impact van een dergelijke noodsituatie op de ICT-dienst Voorbereiding, rampenplan, gisplannen, back-up, stroompannes, alles kwam aan bod en er werd zelfs al geopperd om binnen de kenniskring samen te werken in het kader van het rampenplan Kenniskring Scheldeland pleit niet alleen voor het delen van informatie en kennis tussen de eigen leden Hans hoopt dat er Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit de informaticus, deze opleiding is echter minstens even interessant voor niet-informatici binnen openbare besturen die evenzeer met het goed beheer en correct aanwenden van informatie in aanraking komen! p 9 Jef Mertens, dienst Informatica ook structureel overleg mogelijk is tussen de verschillende regionale kenniskringen Tijdens onze eerste vergaderingen bekeken we al verschillende systemen voor de organisatie van de digitale raad, stelde provincie Oost-Vlaanderen hun digitaal tekenplatform voor en leerden we hoe je een netwerk kan monitoren en een complete helpdesk kan opzetten via de gratis software Spiceworks Zaken die ongetwijfeld ook interessant zijn voor onze collega s van de andere kenniskringen Net zoals de onderwerpen die zij behandelen relevant zijn voor onze leden Ik hoop dan ook dat we op regelmatige basis deze info tussen de verschillende kenniskringen kunnen delen

10 p 10 V-ICT-OR vzw wwwescalabe OPLEIDING IN DE KIJKER GECERTIFICEERDE INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENT VOLGENS DE RICHTSNOEREN Daar openbare besturen en andere openbare instellingen deel uitmaken van het netwerk beheerd door de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (KSZ) moeten deze besturen waken over de informatiebeveiliging van alle gegevens die oa onderhevig zijn aan de wet van de privacy Om de nodige beheersmaatregelen te kunnen treffen om over deze informatieveiligheid te waken, dient elk openbaar bestuur te beschikken over een informatieveiligheidsconsulent Opleiding: Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren bestaat uit 5 modules [5-daagse opleiding] Module 1 Noodzaak informatieveiligheid Module 2 Regelgeving & Richtsnoeren informatieveiligheid Module 3 Concrete aanpak informatieveiligheid Module 4 Tools voor opstellen informatieveiligheid Module5 Vertaling informatieveiligheidsplan naar beleid DOELSTELLING Deze 5-daagse opleiding heeft als doel om op een praktijkgerichte wijze informatieveiligheidsconsulenten op te leiden Op het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over voldoende kennis om een veiligheidsplan op te maken dat afgestemd is op de specifieke situatie van hun lokaal bestuur Daarnaast kunnen de deelnemers de nodige maatregelen (actieplan) treffen om het vereiste niveau van informatieveiligheid volgens de richtsnoeren - die werden aangereikt tijdens de opleiding - af te dwingen Deelnemers zullen tevens leren werken met informatieveiligheidstools om zo objectieve beveiligingsmeetpunten te registreren om vervolgens de actiepunten te definiëren die in het werkveld zullen moeten toegepast worden Deelnemers zullen na het volgen van de opleiding voldoende kennis hebben verworven om met succes het examen van informatieveiligheidssconsulent te kunnen afleggen Het examen informatieveiligheidsconsultent Op einde van de opleiding kan elke deelnemer aan de opleiding het officiële examen, informatieveiligheidsconsultent, afleggen Het officiële examen wordt vooraf gegaan door een proef examen VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD? Afdelingshoofden, informatiebeheerders, Aspirant Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulenten Huidige informatieveiligheidsconsulenten die hun kennis wensen te actualiseren en hun certificatie wensen te vernieuwen VOORKENNIS Kennis gelijkwaardig aan de opleiding: Processen, structuren en informatiebeheer openbaren besturen is sterk aanbevolen Of personen die de opleiding Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen in het verleden hebben gevolgd

11 p 11 V-ICT-OR vzw p 11 wwwescalabe PROGRAMMA MODULE 1: INFORMATIEVEILIGHEID OMDAT HET MOET (NOODZAAK) - [DAG 1] Noodzaak Verantwoordelijkheden en rol van een informatieveiligheidsconsultent Verantwoordelijkheden van mandatarissen Belangrijk om weten: deze 1ste opleidingsdag is bestemd voor Aspirant informatieveiligheidsconsulenten Personen die reeds informatieveiligheidsconsulent zijn, kunnen onmiddellijk instappen in module 2 (= dag 2) Wie opteert om de eerste lesdag niet bij te wonen, ontvangt 200,00 (inclusief BTW) korting op de inschrijfprijs die voor hen van toepassing(*) is MODULE 2: INFORMATIEVEILIGHEID OMDAT HET KAN (REGELGEVING + RICHTSNOEREN) - [DAG 2] Overzicht regelgeving, richtsnoeren en samenhang tussen domeinen: Regelgeving + richtsnoeren Richtsnoeren, (bestaande) helikopter view MODULE 3: INFORMATIEVEILIGHEID HOE MOET HET NU? (CONCRETE AANPAK) - [DAG 3] Per domein (hoofdstuk) worden, op basis van praktijkvoorbeelden, concrete informatieveiligheidsproblemen duidelijk gesteld en worden de gekoppelde actiepunten tevens concreet vastgelegd MODULE 4: BESCHIKBARE TOOLS VOOR HET OPSTELLEN VAN INFORMATIEVEILIGHEIDSPLAN (TOOLS) - [DAG 4] Welke technische tools zijn er ter beschikking ter controle informatieveiligheid Opstellen van informatieveiligheidsplan op basis van informatieveiligheidstool MODULE 5: BEGRIJPBARE VERTALING VAN INFORMATIEVEILIGHEID NAAR HET BELEID (VERTALING NAAR BELEID) - [DAG 5] Hoe overbrengen of argumenteren van het veiligheidsplan (in termen van actiepunten en verantwoording investering volgens risico analyse en gekoppelde prioriteitenlijst) naar mandatarissen toe Tijdens deze laatste namiddag maken deelnemers eerst een proefexamen gevolgd door het officiële examen DOCENTEN Eddy Van der Stock is ICT en GIS afdelingshoofd van Stad & OCMW Lokeren, voorzitter van Vlaamse ICT organisatie VZW (V-ICT-OR) en president van de wereldwijde internationale Linked Organisation of Local Authorities NPO (LOLA) Gespecialiseerd in: BPM, projectmanagement Informatie security (lead auditor) en riscomanagement Intergouvernementele projectbegeleiding Initiëren, begeleiden van werkgroepen en think-tank ontwikkeling rond de moderne dienstverlening en de rol van ICT binnen openbare besturen van de toekomst Ivan Stuer is senior project manager en actief als ICT Manager in Stad & OCMW Sint-Niklaas en bestuurder bij Vlaamse ICT organisatie VZW (V-ICT-OR) Gespecialiseerd in: Project management (PMI, Prince2) Service Management (ITIL) Information Security processes (ISO27002) Business-IT alignment Ivo Depoorter is IT Manager bij OK, Erevoorzitter Security groep bij Vlaamse ICT Organisatie VZW (V-ICT-OR) Gespecialiseerd in oa: Information Security Management IT Security Management en tools Pragmatisch IT Management Business continuity management

12 p 12 V-ICT-OR vzw wwwescalabe PRAKTISCHE GEGEVENS Data en tijdstippen Reeks 1: Gentbrugge, vanaf donderdag 13/03/2014 Reeks 2: Antwerpen, vanaf dinsdag 20/05/2014 Lessen gaan telkens door van 9h00 tot 12h00 en van 13h00 tot 16h00 Inschrijvingsgeld 1573,00 (inclusief 21% BTW) voor niet V-ICT-OR leden 1415,70 (inclusief 21% BTW) voor V-ICT-OR leden (= 10 % korting) Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes en broodjeslunch tijdens de middagpauze Inschrijvingen / Inlichtingen Voor inschrijvingen en inlichtingen kan u terecht op één adres: wwwv-ict-orbe of per WORD INFORMATIEBEHEERDER OPENBARE BESTUREN INFORMATIEBEHEERDER OPENBARE BESTUREN STAP 1 STAP 2 STAP 3 Module 1 Structuur, werking en processen Module 1 Toegepaste softskills Opleiding (1): Processen, structuren en informatiemanagement openbare besturen Module 2 Managementvaardigheden Opleiding (2): Business Analist - ICT Module 2 Business analyse Module 3 Functionele analyse Module 3 Informatiemanagement Module 4 Informatiesystemen Eindwerk: Maken en slagen in verdediging van eindwerk voor een vakjury + + Module 4 Functioneel design Module 5 Technische architectuur Module 5 Actualia: dé openbare besturen van de toekomst Module 6 Technische analyse Zowel opleiding(1) als opleiding (2) kan als losstaande opleiding gevolgd worden, maar kan eveneens gevolgd worden als één van de 3 verplichte stappen binnen het opleidingstraject tot Informatiebeheerder openbare besturen Een getuigenis van een ESCALA klant OVERHEIDSINFORMATIE ZOEKT BRUGGENBOUWERS! In ons privéleven is het de nieuwe norm geworden om ogenblikkelijk toegang te krijgen tot gepersonaliseerde informatie die wij als individu belangrijk vinden Via sociale media kunnen we op de voet de actuele toestand van een buitenlands conflict opvolgen Met een app op onze smartphone kunnen we de kortste route naar het ziekenhuis snel tevoorschijn toveren We zijn in een tijdperk beland waar always-on of always connected centraal staan in ons doen en laten Ook van de overheid wordt steeds meer verwacht dat ze op een vlotte, hedendaagse en tegelijk veilige manier correcte informatie kan uitwisselen met haar burgers Deze verwachting van de nieuwe burger in praktijk omzetten is een grote uitdaging Het vereist een goede afstemming tussen de mensen die inhoudelijk perfect weten wat er gevraagd wordt en de mensen die technische oplossingen moeten realiseren om effectief het antwoord te kunnen geven Het is voor overheidsorganisaties van fundamenteel belang om over bruggenbouwers te beschikken die de vertaalslag tussen het inhoudelijke en het technische domein kunnen maken! Tijdens de opleiding Informatiebeheerder openbare besturen leren toekomstige bruggenbouwers zich een taal eigen maken die zowel de business als de IT afdeling begrijpen De nadruk ligt daarbij sterk op het expliciteren en het formeel beschrijven van alle relevante concepten en processen Op het eerste gezicht lijkt dit soms lastig en onnatuurlijk, maar gaandeweg wordt het duidelijk dat dit de enige manier is om onaangename verrassingen in de loop van het traject te vermijden Want het gebeurt nog elke dag dat de vooropgestelde timing niet gehaald wordt of het vooropgestelde budget overschreden wordt omdat men vooraf niet de tijd heeft genomen of de moeite heeft gedaan om goede afspraken te maken die iedereen begreep Een goede bruggenbouwer tussen business en IT kan heel wat van deze kopzorgen voorkomen! Seppe Santens - entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib), Vlaamse overheid

13 p 13 Uw brug naar informatiemanagement, -veiligheid en -kwaliteit Regionale Kenniskring REVA (Vlaamse Ardennen) Gemeenten en/of OCMW s: Brakel, De Pinte, Deinze, Gavere, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens- Houtem, Sint-Martens-Latem, Wortegem-Petegem, Zingem, Ninove, Zottegem, Zulte, Zwalm, Provincie Oost-Vlaanderen Coördinator: Dimitri Taghon, verantwoordelijke ict & e-government, Gemeente Nazareth, Aantal vergaderingen per jaar: 2 à 3 De regionale kenniskring Vlaamse Ardennen kent een 20-tal leden Dimitri wordt als coördinator bijgestaan door Gunter D Hondt (Ronse) en Jean Landrie (Oudenaarde) Samen bereiden ze de vergadering voor en stellen de agenda op We hebben een ruime regio met grote en kleine gemeenten, dat maakt de bijeenkomsten nog interessanter vertelt Dimitri, meestal starten we met een uiteenzetting van de ICT-werking van de gastgemeente, daaruit vloeien dikwijls heel wat besprekingen van raakpunten, de kenniskring creëert kansen om gelijklopende problemen samen aan te pakken vertelt Dimitri verder In december is het weer verzamelen geblazen en hebben we ook Ninove als nieuw lid te gast Regionale kenniskring Waasland Gemeenten en/of OCMW s: Beveren, Hamme, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Zele Coördinator: Marc Claus, systeembeheerder en diensthoofd Informatica, Gemeente Hamme Op 1/1/2014 geeft Marc de scepter door, Aantal vergaderingen per jaar: 2 à 3 Het Regionaal ICT overleg Waasland mag je wel de pater familias onder de kenniskringen noemen Het is dan ook vanuit enkele besturen in deze regio dat in 2010 de eerste Regionale Kenniskring ontstond, het concept groeide en vorm kreeg Het succes en voortbestaan van onze kenniskring heeft alles te danken aan het feit dat men op een heel makkelijke manier ervaringen kan delen, tips en suggesties verneemt, kan samenwerken aan bepaalde projecten, of samen sterker staat om een bepaalde problematiek aan te pakken, of gastsprekers aan het woord hoort over onderwerpen die heel nuttig kunnen zijn voor ons, duidt Marc Claus, en dit en petit comité zo je wil, ondertussen is de kenniskring bovendien een vertrouwde groep geworden Vandaag bestaat een grote diversiteit aan deelnemers, naast ICT-verantwoordelijken, zie je nu ook diensthoofden ICT, GIS-verantwoordelijken, informatieveiligheid, communicatieambtenaren en zeker ook beleid Dat is heel positief We zien een duidelijke verruiming van ICT naar informatiemanagement wat betekent dat ICT wordt geadopteerd op alle diensten binnen de organisatie, voegt Eddy Van der Stock, medeoprichter, er aan toe Enkele van de topics die behandeld werden: Begeleidingstool van V-ICT-OR, gebaseerd op richtsnoeren informatieveiligheid, RecreateX, waar voor- en nadelen werden besproken, gebruik van de e-idkaart, raamcontract regio Kortrijk, raamcontract datacommunicatie van provincie Oost- Vlaanderen, gebruik van tablets door schepenen, raadsleden en diensthoofden van stad Deinze Enkele van de onderwerpen die in de loop der jaren op tafel kwamen: Het delen van ervaringen rond informatieveiligheid Het belang en de aanpak van een informatieveiligheidsplan en een privacybeleid wordt in verschillende sessies uiteengezet Een infosessie rond IT-raamcontract van Stad Kortrijk, en rond het Raamcontract Multifunctionals, waarvan gemeenten uit Kenniskring Waasland gebruik kunnen maken Toelichting rond Lync Server door een gastspreker van Microsoft We onthouden ook de uiteenzetting door gastspreker bpost over exbo, Certipost en Speos, oplossingen rond papieren en elektronische documentenuitdagingen We kregen inzicht in CDLO (catalogus digitale lokale overheid), als databank voor software en projecten van lokale besturen (te vinden op wwwv-ictorbe), en IPDC (de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus), een centrale plaats voor de catalogus van overheidsdienstvelening Ook lichtte Ivan Stuer een plan van aanpak toe rond invoering van ipads en tablets binnen gemeente & OCMW

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente

gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Kortenaken gemeente Kortenberg gemeente Kruibeke gemeente Kruishoutem gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 26 mei 2016 ( lijst 2016-04; kaart v9)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004

Spreiding van de gezinszorg in Vlaanderen per gemeente in 2004 Aalst 199.453 94,24 Aantal personeelsleden in VTE: 129,60 91,52 Gemeentelijke mantelzorgtoelage?: J 2,60 Familiehulp 44.286 22,20% Familiezorg Oost-Vl 18.620 9,34% Landelijke Thuiszorg 212 0,11% OCMW 82.936

Nadere informatie

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8

NR NAAM DEELNEMER. CIPAL DV Deelnemersregister - laatste aanpassing ingevolge AV 12/06/2015 Ondernemingsnummer /8 I. STEDEN EN GEMEENTEN 1 Gemeente Aalter 2 Gemeente Aartselaar 3 Gemeente Arendonk 4 Gemeente As 5 Gemeente Baarle-Hertog 6 Gemeente Balen 7 Stad Beringen 8 Gemeente Berlaar 9 Stad Bilzen 10 Stad Blankenberge

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW

prognose aandeel gf 2016 gemeente prognose aandeel gf 2016 OCMW 2015 2015 2016 Aalst 2.600.000,00 30.036.051,00 2.600.000,00 31.168.733,00 2.600.000,00 32.336.206,00 2.600.000,00 33.558.985,00 2.600.000,00 34.824.563,00 2.600.000,00 36.134.434,00 Aalter 284.203,92

Nadere informatie

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019)

TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) TREKKINGSRECHTEN LOKALE NETWERKEN ARMOEDE (2014-2019) POSTCODE GEMEENTE bedrag in 9300 AALST 23 552 9880 AALTER 2 589 3200 AARSCHOT 5 263 2630 AARTSELAAR 2 038 1790 AFFLIGEM 1 410 3570 ALKEN 1 859 8690

Nadere informatie

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel

Oktober 2015 Gemeentelijke statistieken EPC-residentieel 1 GEMEENTE BESTEMMING WOONGEBOUW_TYPE Aantal epc Gemiddeld kengetal Mediaan kengetal Aalst Appartement 1.418 288,32 230,81 Collectief woongebouw GESLOTEN 29 281,72 229,65 HALF_OPEN 21 252,96 228,00 Eengezinswoning

Nadere informatie

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02)

Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Begunstigde (gemeente of organisatie) Toegezegde bedragen Openbare bibliotheek (Vlaamse beleidsprioriteit LCBVBP02) Toegezegde bedragen Bibliotheekportaal Aalst 776 135,94 14 263,84 Aalter 166 259,90 4

Nadere informatie

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht

2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs naar soort inrichtende macht 2010-2011 Aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair naar soort inrichtende macht Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en voltijds

Nadere informatie

Overzicht dossierbeheerders

Overzicht dossierbeheerders Overzicht dossierbeheerders Contactgegevens dossierbeheerders zie: http://www.bloso.be/subsidiering/pages/contact.aspx Provincie's en VGC Provincie Antwerpen Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen

Systeem 1: procentuele tussenkomst op abonnementen Systeem : procentuele tussenkomst op abonnementen Aalst //2005 Aartselaar /08/2000 Alken /09/2009 Asse /07/2002 /09/2006 Balen /0/2009 Beernem /02/2000 Bekkevoort /05/2004 Beringen /09/2009 Berlaar /0/2007

Nadere informatie

Gemeenten raadsleden schepenen

Gemeenten raadsleden schepenen Д1Х Lijst van de gemeenten op basis van artikel, м, en artikel, м 2, van het Gemeentedecreet: aantal gemeenteraadsleden en maximumaantal schepenen op basis van het bevolkingsaantal van de gemeente Gemeenten

Nadere informatie

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven.

Toelichting: Geografische indeling: De geografische indeling geeft de fusiegemeente van de vestigingsplaats waar de leerling is ingeschreven. Toelichting: Deze tabellen bevatten het aantal leerlingen in het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon kleuter- en lager onderwijs op registratiedatum 1 februari van het schooljaar. Niet inbegrepen: Om

Nadere informatie

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen

Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Bijzondere informatieplichten bij de verkoop/verhuur van onroerende goederen Elke persoon (vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar) die een woning, gelegen in een gemeente die beschikt over een goedgekeurd

Nadere informatie

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015

Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Watermaatschappijen en rioolbeheerders 2015 Postcode Gemeente Watermaatschappij Rioolbeheerder 9300 Aalst Farys Gemeente 9880 Aalter Farys Gemeente 3200 Aarschot De Watergroep (VMW) RioP 2630 Aartselaar

Nadere informatie

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF

WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF 8 augustus 2014 WIE IS MIJN RIOOLBEHEERDER/DRINKWATERBEDRIJF Deze lijst geeft per gemeente weer wie uw rioolbeheerder en drinkwaterbedrijf is. Voor meer informatie

Nadere informatie

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014

ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 ict regiowerking in Oost-Vlaanderen Interregionaal ict- en gis-overleg 23 september 2014 Overzicht piva egov Kenniskringen van V-ICT-OR Virtuele centrumsteden van VERA Debat piva egov Ondersteuning aan

Nadere informatie

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners

Project digitaal aanvragen door intermediaire partners Vlaamse Overheid Afdeling Studietoelagen Project digitaal aanvragen door intermediaire partners School- en academiejaar 2012-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV 25-7-2013 Afdeling Studietoelagen MD/SDV

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

4Tabellen. en Grafieken

4Tabellen. en Grafieken 4Tabellen en Grafieken 4.1 LOKAAL CULTUURBELEID 4 TA B E L L E N E N G R A F I E K E N 1 L O K A A L C U LT U U R B E L E I D TABEL 1 Lokaal cultuurbeleid Samenvattende tabel subsidies 2005 LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be

eos@oostende.be http://www.wvi.be/nl/goedkopeenergieleningen info@deschakelaar.be www.deschakelaar.be Grondgebied Lokale Entiteit (LE) Verantwoordelijke Telefoon/Email West-Vlaanderen Anzegem, OCMW Kortrijk Team Energie 056244901 Avelgem, Deerlijk, energie@ocmwkortrijk.be Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede,

Nadere informatie

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan

een zeer lage prijs (bron FOD Economie). 1 De grote stijging zou te wijten zijn aan de verkoop van een zeer groot perceel/groot aantal percelen aan De statistieken over de vastgoedprijzen zijn gebaseerd op gegevens afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën en betreffen de verkopen die onderworpen zijn aan het stelsel van registratierechten.

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro.

Artikel 1. In 2015 is er een totaal te verdelen subsidiebudget van 7,3 miljoen euro. 1 Ministerieel besluit van 11 december 2015 (BS 15 januari 2016) tot uitvoering van artikel 57 van het Procedurebesluit van 9 mei 2014, wat betreft de programmatieregels voor de verdeling van subsidies

Nadere informatie

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen

CD&V 2012. van iedereen inbegrepen. naar daden inbegrepen CD&V 2012 van iedereen inbegrepen naar daden inbegrepen 8000 kandidaten 351 provinciekandidaten 25% jongeren 15% senioren 99 vrouwelijke lijsttrekkers 3600 vrouwelijke kandidaten 127 kandidaten van allochtone

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente + totaal per gemeente Voor CENTRA KORTVERBLIJF op 1-jul-15 e/geplande voorziengen per gemeente + totaal per gemeente Antwerpen Gemeente - Erkenng Erkenng - Erkenng Erkenng - Aartselaar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Antwerpen 19 9 8 2 1 1 0 0 3 0 3 0 2 0 1

Nadere informatie

Vlaanderen is energie

Vlaanderen is energie Vlaanderen is energie Energielening tot 10.000 euro voor energiebesparende investeringen Renovatie en nieuwbouw VLAAMS www.energiesparen.be ENERGIEAGENTSCHAP Een vraagje voor de Vlaamse overheid? Bel 1700

Nadere informatie

Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen

Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen Lokale Zorgmeldpunten: Oost-Vlaanderen Aalst Aalter Gemeente Adres+informatienummer IDC Maretak Albrechtlaan 119A 9300 Aalst Dienstencentrum OCMW Rerum Novarumstraat 24 9880 Aalter 0478-91 31 14 Assenede

Nadere informatie

Woonzorg. Identificatiegegevens. 1 [Q0001]Organisatienaam. 2 [Q0002]Straat + nummer. 3 [Q0003]Postcode. 4 [Q0004]Gemeente. 5 [Q0005]Naam invuller

Woonzorg. Identificatiegegevens. 1 [Q0001]Organisatienaam. 2 [Q0002]Straat + nummer. 3 [Q0003]Postcode. 4 [Q0004]Gemeente. 5 [Q0005]Naam invuller nput signalen - Woonzorg 1 van 11 23/05/2014 15:08 Woonzorg Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen is op dit ogenblik bezig met vervolgwerk op het provinciaal onderzoek rond woonzorgnetwerken en woonzorgzones

Nadere informatie

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek

Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES. De sterkste media voor talent in eigen streek Tarieven 2013 KLEINE ADVERTENTIES De sterkste media voor talent in eigen streek PRAKTISCHE INFORMATIE 1. Hoe formaat en prijs berekenen? Formaat = hoogte (in mm) x breedte (in kolommen) x eenheidsprijs

Nadere informatie

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3

BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 BGUNSTID BGUNST VKBOID DATOPN DATARCH 1 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 0248399380 26/02/2009 2 Havenbedrijf Gent AGH 0218843678 26/02/2009 3 Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen 0205097392

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 1 0 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen

Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen Welke Trends & Uitdagingen komen op ons af? Algemene Vergadering VVOS - Wichelen Wie ben ik? Eddy Van der Stock hoofd ICT & GIS - Stad en OCMW Lokeren. 850 werkstations, Virtueel serverpark (VMWare), SAN

Nadere informatie

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O

G O K - I N D I C A T O R E N B I J L E E R L I N G E N I N B a O EN S O S T A R T P A G I N A Welkom op de startpagina van de cijfers over de GOK-en bij leerlingen in het basis- en secundair onderwijs! De cijfers over de GOK-en (lees: leerlingkenmerken voor financiering) zijn

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Adviesopdracht met betrekking tot het verzorgingsgebied van de regionale televisieomroeporganisaties Analyses, conclusies en aanbevelingen 29 mei 2013 Inhoud

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden

Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Melden van gasreuk of defecten door spraak- en gehoorgestoorden Deze brochure legt uit hoe je als spraak- of gehoorgestoorde aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8

FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 FOTOVOLTAISCHE ZONNE-ENERGIE VOOR PARTICULIEREN O V E R Z I C H T S U B S I D I E S 2 0 0 8 Wie fotovoltaïsche zonne-panelen wil installeren, kan genieten van diverse financiële steunmaatregelen. Deze

Nadere informatie

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties

Bevolking en huishoudens. Loop van de bevolking en migraties Bevolking en huishoudens Loop van de bevolking en migraties Het Nationaal Instituut voor de Statistiek biedt onpartijdige informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis

Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Melden van gasreuk of defecten door personen met een spraak- en/of gehoorstoornis Deze brochure legt uit hoe je als persoon met een spraak- en/of gehoorstoornis aan de distributienetbeheerders Gaselwest,

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag. 2012-2013 Oost-Vlaanderen

Inhoudelijk verslag. 2012-2013 Oost-Vlaanderen Inhoudelijk verslag 2012-2013 Oost-Vlaanderen Inhoudelijk verslag In dit verslag: samenvatting van de meest gestelde vragen aan VDS, waar speelpleinen mee worstelen, waar ze input over willen, waar ze

Nadere informatie

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk

Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Lancering beeldbank van steden en gemeenten Budascoop te Kortrijk Persbericht 21 september 2012 Stad Kortrijk startte in het voorjaar van 2011 samen met Brugge, Gent en Mechelen een samenwerkingsproject

Nadere informatie

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken

Een mantelzorgpremie. in elke gemeente. Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken Een mantelzorgpremie in elke gemeente Ziekenzorg CM maakt een stand van zaken 2012 Bezoek ons op het internet: www.ziekenzorg.be Colofon Deze brochure is een uitgave van Ziekenzorg CM en van de Christelijke

Nadere informatie

Leerbronnen Informatieveiligheid. 13 november 2014

Leerbronnen Informatieveiligheid. 13 november 2014 Leerbronnen Informatieveiligheid 13 november 2014 V-ICT-OR zet door op Informatieveiligheid! Doelstellingen: 1 Bewustzijn 2 Opleiding en advies 3 Uitwisseling van kennis en ervaring 4 Referentiekader V-ICT-OR

Nadere informatie

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind

Oproep subsidiëring Huizen van het Kind Oproep subsidiëring Huizen van het Kind 1. Situering Het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning

Nadere informatie

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen

Provincie Antwerpen. Zorgregio Antwerpen Provincie Antwerpen Zorgregio Antwerpen - Referentiepersoon: Karen Smets (edwina@thurman.be) (kinesitherapeut) - Steden en gemeenten: stad Antwerpen, Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen,

Nadere informatie

egovernment in Vlaamse gemeenten

egovernment in Vlaamse gemeenten WORKSHOP 2: egovernment in Vlaamse gemeenten Sabine Rotthier Elke Boudry egovernment in kleine Vlaamse gemeenten Rapport Diffusie van ICT in kleine Vlaamse gemeenten. Rotthier, S., Boudry, E. & F. De Rynck

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 16 december 2015

Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Opvangcapaciteit op 16 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum nota: 8 januari 2016 Inleiding Deze

Nadere informatie

WELZIJNSBAND MEETJESLAND. Jaarverslag 2010. Veiligheidsconsulent Sandra Claeys

WELZIJNSBAND MEETJESLAND. Jaarverslag 2010. Veiligheidsconsulent Sandra Claeys WELZIJNSBAND MEETJESLAND Jaarverslag 2010 Veiligheidsconsulent Sandra Claeys 1 De veiligheidsconsulent Tewerkgesteld voor 13 OCMW s Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem,

Nadere informatie

! " # $ %& ' ( % ) * +, #&& #&&* -.# - / -.# & # ' $ # ' & # ' $ 0 ).* 1 ) $! % (!)" * +,$-.+-+

!  # $ %& ' ( % ) * +, #&& #&&* -.# - / -.# & # ' $ # ' & # ' $ 0 ).* 1 ) $! % (!) * +,$-.+-+ ! " $ %& ' ( % ) * +, && &&* -. - / -. & ' $ ' & ' $ 0 ).* 1 )!" $! % &&&' (!)" * +,$-.+-+ %.! & $ 00 00- $! * & & 2 & % % &! && %! & 3!! * * % * &! *! 4. $ & % * * *% $! & &! * & %* %& & * / &! & 5 &

Nadere informatie

Recapitulatif type de gaz naturel (Haute- ou Basse calorie) version 28 mars 2013 Commune Code Postal Section de commune Gestionnaire de reseau de distribution Type de gaz naturel Aalst 9300 Aalst INTERGEM

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Ardooie BOEBS netwerk Bvba aan huis verpleging Lemmens DC Balsemboom DC Blankenberg DC CM Dendermonde

Nadere informatie

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900

Overpelt Limburg Oude Markt 2 3900 Naam gemeente Logo Straat Nummer Postcode Antwerpen Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Borsbeek Antwerpen de Robianostraat 64 2150 Brasschaat Antwerpen Bredabaan 407 2930 Brecht Antwerpen Gemeentepark 1

Nadere informatie

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden

Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Tussentijds overzicht van (zorg)organisaties werkzaam in de thuissetting Assistentiewoningen Hof ter Linden Ardooie BOEBS netwerk bvba aan huis verpleging Lemmens DC Balsemboom DC CM Dendermonde DC De

Nadere informatie

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN WOONBELEID OOST-VLAANDEREN

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN WOONBELEID OOST-VLAANDEREN AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN WOONBELEID OOST-VLAANDEREN WONEN IN OOST-VLAANDEREN DE CIJFERS VAN 2014 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe publicatie van Wonen Oost-Vlaanderen. Na een jarenlange traditie van

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie Antwerpen Gemeente Relatiebeheerder Adres Aartselaar Arendonk Baarle Hertog Balen Balen Tel: 014 44 83 63 Beerse jef.meuws@kbc.be Beerse Tel: 014 44 83 45

Nadere informatie

Vlaamse veldloopweek voor scholen

Vlaamse veldloopweek voor scholen Vlaamse veldloopweek voor scholen 26ste editie 20-28 september 2014 Resultatenfolder www.vlaamseveldloopweek.be SVS Van 20 tot en met 28 september 2014 vond de 26ste editie van de Vlaamse veldloopweek

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang

Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang Oproep kandidaten nieuwe subsidies kinderopvang INLEIDING De Vlaamse Regering stelt nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Aanvragen zijn mogelijk tot woensdag

Nadere informatie

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden

Melden van gasreuk of defecten. door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Melden van gasreuk of defecten door doven en slechthorenden Deze brochure legt uit hoe je als dove of slechthorende aan de distributienetbeheerders

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20; Vlaamse Regering 10 maart 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling

Nadere informatie

Dé partner voor een converserende overheid!

Dé partner voor een converserende overheid! Dé partner voor een converserende overheid! Uw praktische hulp Praktijkvoorbeelden Transparantie troef! Uw ideale maten en gewichten? Opdrachten die Vlaamse Post Geen kleine lettertjes bij Vlaamse Post.

Nadere informatie

Persbericht. > Inlichtingen: Jorijn Neyrinck 0478 72 23 01 cultureelerfgoedoverleg@gmail.com

Persbericht. > Inlichtingen: Jorijn Neyrinck 0478 72 23 01 cultureelerfgoedoverleg@gmail.com Persbericht Spreekbuis versterkt het Cultureel-Erfgoedveld: OVERLEG CULTUREEL ERFGOED vzw - kortweg OCE. Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht Op 26 maart werd in Gent een formele

Nadere informatie

Ouderen. in beeld Oost-Vlaams. ouderencahier

Ouderen. in beeld Oost-Vlaams. ouderencahier Ouderen in beeld Oost-Vlaams ouderencahier 1 Ouderen in beeld. Oost-Vlaams Ouderencahier is een uitgave van Provincie Oost-Vlaanderen Directie Welzijn en Gezondheid Ouderenzorg tel. +32 9 267 75 46 frans.meyfroodt@oost-vlaanderen.be

Nadere informatie

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997)

Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging. Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) Liberale Vrouwen Socio-culturele Vereniging (1972- ) Inventaris van het archief (1972-1997) december 2014 Deze

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Informatieveiligheid in Lokale besturen. gezamenlijk veiligheidsbeleid uitwerken! uitwerken?

Informatieveiligheid in Lokale besturen. gezamenlijk veiligheidsbeleid uitwerken! uitwerken? Informatieveiligheid in Lokale besturen Hoe OCMW's kunnen en OCMW's gemeenten en gemeenten moeten een een gezamenlijk veiligheidsbeleid uitwerken! uitwerken? Mechelen - 10 februari 2015 Omgevingsanalyse

Nadere informatie

ORGANISATIE EERSTELIJN vs. MESONIVEAU Oost-Vlaanderen

ORGANISATIE EERSTELIJN vs. MESONIVEAU Oost-Vlaanderen HUPLA Huisartsenplatform Oost-Vlaanderen ORGANISATIE EERSTELIJN vs. MESONIVEAU Oost-Vlaanderen 1 1. INLEIDING Dit document is: - een aanvulling op de bundel Zorgregio s vs. Huisartsenkringen in Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

De geboorte van een standaard

De geboorte van een standaard 1 De geboorte van een standaard OSLO 31 Mei 2013 9u12 3,54 kg 3XI: DOELSTELLINGEN Stimuleren van innovatieve acties bij bedrijven op het vlak van informatiemanagement bij lokale besturen, om zo te komen

Nadere informatie

NB_mei_2015_Opmaak 1 28/04/15 14:20 Pagina 1 L O S S E V E R K O O P 02 454 25 83. mei 2015»

NB_mei_2015_Opmaak 1 28/04/15 14:20 Pagina 1 L O S S E V E R K O O P 02 454 25 83. mei 2015» NB_mei_2015_Opmaak 1 28/04/15 14:20 Pagina 1 L O S S E V E R K O O P 02 454 25 83 Nieuwsbrief mei 2015» NB_mei_2015_Opmaak 1 28/04/15 14:20 Pagina 2 Nieuwsbrief mei 2015 2 Winkelpunt van de maand Het Krantenbaggetje

Nadere informatie

Contactgegevens diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Contactgegevens diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Naam van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Website IMSIR http://www.imsir.be Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom KINA http://www.kina.be Antwerpsesteenweg 503, 2390 Malle OCMW Aalst

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015

Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Stand van zaken opvangplaatsen voor asielzoekers op 30 oktober 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring van het Agentschap Integratie en Inburgering 23 november 2015 Inhoudstafel Toelichting

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Opvangcapaciteit op 20 januari 2016

Opvangcapaciteit op 20 januari 2016 Monitoring asielinstroom Opvangcapaciteit op 20 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 4 februari

Nadere informatie

i-scan+ Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government

i-scan+ Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government Ondersteuning van lokale besturen bij samenwerking op het vlak van e-government Ook de manier waarop de samenwerking tot stand komt, kan sterk verschillen. Sommige besturen kiezen voor een sprong vooruit

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus: algemene principes Jan Leroy, VVSG

De beleids- en beheerscyclus: algemene principes Jan Leroy, VVSG De beleids- en beheerscyclus: algemene principes Jan Leroy, VVSG Studiedagen BBC en externe verzelfstandiging Gent 7.12.2012 Leuven 12.12.2012 Inhoud Waarom een BBC? Voor welke besturen geldt de BBC? Uitgangspunten

Nadere informatie

Bijkomende aansluitingen, grotere bekendheid en positieve feedback van besturen

Bijkomende aansluitingen, grotere bekendheid en positieve feedback van besturen Bijkomende aansluitingen, grotere bekendheid en positieve feedback van besturen De voorbije jaren hebben wij veel aandacht besteed aan de bekendmaking van de werking en het aanbod van de GSD-V. Deze inspanningen

Nadere informatie

Informatieveiligheid, de praktische aanpak

Informatieveiligheid, de praktische aanpak Informatieveiligheid, de praktische aanpak Wie ben ik? Frederik Baert Domeinverantwoordelijke Informatieveiligheid Domeinverantwoordelijke Infrastructuur & Connectiviteit @ V-ICT-OR V-ICT-OR cvba Dienstenorganisatie

Nadere informatie

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3

Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 Het moment van de gestandaardiseerde waarheid! Open Standaarden voor gelinkte Overheden OSLO 3 1 Even voorstellen Johan van der Waal Domeinverantwoordelijke informatiemanagement Johan.vanderwaal@v-ict-or.be

Nadere informatie

THEATERSEIZOEN 2015-2016

THEATERSEIZOEN 2015-2016 THEATERSEIZOEN 2015-2016 versie 09/10/15 Bij OPENDOEK kan je terecht voor een groepsaansluiting - een individuele aansluiting - een groepsverzekering - een groot cursusaanbod - productie coaching - cursus

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

Vervoergebied Gent bevolking. 685.920

Vervoergebied Gent bevolking. 685.920 Vervoergebied Vervoergebied bevolking. 685.920 107 AALTER 18.696 125 MERELBEKE 22.193 108 ASSENEDE 13.489 126 NAZARETH 10.915 109 DEINZE 28.081 127 NEVELE 11.056 110 DE PINTE 10.144 128 OOSTERZELE 13.237

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur

Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur Nieuwe subsidies kinderopvang: informatie voor het lokaal bestuur INLEIDING De Vlaamse Regering stelt in 2015 nieuwe middelen ter beschikking voor subsidies voor kinderopvang van baby s en peuters. Organisatoren

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

11/01/2011 Algemeen Mijn korte ritten Nieuwe korterittencampagne dit voorjaar (Belga)

11/01/2011 Algemeen Mijn korte ritten Nieuwe korterittencampagne dit voorjaar (Belga) 11/01/2011 Algemeen Mijn korte ritten Nieuwe korterittencampagne dit voorjaar (Belga) 01/02/2011 Boortmeerbeek Via de campagne Mijn korte ritten wil Mobiel 21 zoveel mogelijk mensen stimuleren om hun korte

Nadere informatie

GENT. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Gent bevolking. 682.482

GENT. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Gent bevolking. 682.482 GENT 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied bevolking. 682.482 107 AALTER 18.672 125 MERELBEKE 22.031 108 ASSENEDE 13.499 126 NAZARETH 10.910 109 DEINZE 27.881 127 NEVELE 11.045 110 DE PINTE

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer 5de Directie Cultuur A f del in g 5. 2 Cultuur en Bibliotheekwezen FORMULIER 1 UITGEBREIDE AANVRAAG ERKENNING EN WERKINGSSUBSIDIE

Nadere informatie