Handleiding Remote Installation Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Remote Installation Services"

Transcriptie

1 Handleiding Remote Installation Services Bart De Smet [MVP] Introductie Deze handleiding werd geschreven naar aanleiding van de sessie over RIS (Remote Installation Services) op de AAL summit van 15 november Bij deze handleiding hoort een PowerPoint presentatie waarin meer informatie te vinden is (zie ook de sprekersnota s). Wat is RIS? Remote Installation Services zijn een component van het Windows 2000 Server en Windows Server 2003 serverbesturingssysteem en hebben als doel de installatie van client computers in een netwerkomgeving eenvoudiger en efficiënter te maken, dit alles gebaseerd op het concept van images. Een image is zoals de naam zelf verrraadt een afbeelding van een computer, met name van de harde schijf van de computer. In RIS worden dergelijke images centraal opgeslagen op een server in het netwerk en op die manier ter beschikking gesteld bij het installeren van een computer over het netwerk. Het algemene principe ziet er bijgevolg als volgt uit: Een image wordt gemaakt van een bestaande computer in het netwerk (met alle instellingen en software die daarop aanwezig zijn); Deze image wordt gekopieerd naar de server; Op andere computers wordt deze image door de beheerder van het netwerk afgehaald om een identieke kloon van de eerste pc te maken. In tegenstelling tot andere imaging-oplossingen biedt RIS volgende zaken: Een netwerkgebaseerd model. Hoewel dit bestaat ook bij andere imaging-oplossingen, biedt RIS een een-op-veel model, waarmee bedoeld wordt dat één server meerdere clients tegelijk kan ondersteunen bij het overzetten van images. Een plug-and-play gebaseerd systeem. Het opzetten van een nieuwe machine komt er in principe op neer gewoon deze computer aan te sluiten op het netwerk en op te starten vanaf het netwerk. Integratie met Active Directory en Windows Server 2003 (of 2000) technologieën. Dit heeft als voordeel dat het beheer van de RIS infrastructuur gecentraliseerd kan worden. Voorzieningen voor het aanpassen en automatiseren van de setup van nieuwe clients. Voordelen en nadelen van RIS Het gros van de voordelen werd reeds aangehaald in de vorige paragraaf. Een ander belangrijk voordeel is evenwel het feit dat fysieke ingrepen op de machines niet nodig zijn, terwijl andere systemen er vaak vanuit gaan dat de harddisk van de computer tijdelijk verplaatst wordt naar de computer die de masterimage bevat. Hiernaast is het ook van hoog belang in te zien dat de installatie van een nieuwe computer in het netwerk in principe ook door gewone gebruikers kan gebeuren. Dit is vooral van belang in bedrijven waar nieuwe werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een eigen pc die kan aanmelden op het netwerk, zonder al te veel tussenkomst van de IT afdeling. Dit concept wordt verder ondersteund in RIS op gebied van Active Directory beveiliging. Met andere woorden, het is mogelijk rechten toe te kennen aan elke image afzonderlijk. Tenslotte is er het voordeel van de centrale opslag van images op een server, wat ook back-up en beheer ten goede komt. Een overzicht van de voordelen: Centrale opslag en beheer van images. Netwerkgebaseerd plug-and-play system zonder hardware-ingrepen. Bruikbaar door gewone gebruikers. 1

2 Integratie met Windows Server technologieën. Aanpassing en automatisatie van de setup mogelijk. Aan elke technologie zijn voordelen en nadelen verbonden. Dit is bij RIS niet anders. Het voornaamste nadeel is wellicht de bijhorende netwerkbelasting bij het overzetten van images, wat ook als gevolg heeft dat RIS trager werkt dan een klassieke disk-naar-disk imaging oplossing zoals deze door andere fabrikanten geleverd wordt. Aan dit euvel kan evenwel tegemoet gekomen worden door het opzetten van een sterk netwerk (wat ook andere services ten goede komt). Typisch wordt hierbij gedacht aan een 100 Mbps switched netwerk. Men moet er steeds rekening mee houden dat de installatie van een nieuwe computer netwerkbelasting met zich meebrengt door het overzetten van een (grote) image. Een installatie van een groot computerpark wordt dan ook best op een rustig moment gedaan. Een alternatieve oplossing bestaat erin een afzonderlijk netwerksegment te voorzien dat een snelle verbinding heeft met de RIS-server (eventueel via een afzonderlijke netwerkkaart in de RISserver) zodat ook tijdens de werkuren RIS-installaties uitgevoerd kunnen worden zonder het hoofdnetwerk te belasten. Tenslotte kan men ook overwegen een gigabit netwerkkaart aan te schaffen (en bijhorende netwerkapparatuur), hetzij in elke computer (een volledig 1 Gbps switched netwerk dus), hetzij enkel voor de server en de client die geïnstalleerd wordt (m.a.w. een kaart die van pc naar pc wordt verplaatst om snelle imaging te kunnen doen). Deze laatste oplossing doet echter het voordeel geen fysieke hardware-ingrepen teniet. Een ander nadeel is uiteraard dat een server vereist is in een Windows Server netwerk met een Active Directory installatie. Men kan dit echter ook als stimulans zien om (indien dit nog niet gebeurd is) over te gaan tot de installatie van Active Directory wat een reeks voordelen (t.o.v. het werkgroepgebaseerd model) met zich meebrengt. Mijns inziens zou de vereiste van een Windows Server installatie met Active Directory ondersteuning dus géén struikelblok mogen vormen. Verder ondersteunt RIS enkel installatie van het Windows 2000 en Windows XP besturingssysteem op de client. Sinds Windows Server 2003 zijn ook serverinstallaties ondersteund via RIS en ADS (automated deployment services) maar dit zou ons te ver leiden. Tenslotte is er het nadeel dat RIS geen ondersteuning biedt voor meerdere partities op de client computers (enkel de systeempartitie kan overgezet worden en slecht één partitie kan aangemaakt worden tijdens de installatie van een client computer). Dit euvel kan evenwel verholpen worden door gebruik te maken van een 3rd party imaging oplossing in combinatie met RIS. Dit is evenwel niet eenvoudig en vereist het gebruik van Windows PE (cf. SchoolServer imaging oplossing). Een dual-boot installatie is hierdoor dus ook niet mogelijk. Een overzicht van de nadelen: Netwerkbelasting is significant. Vereist de installatie van een server in een Active Directory domein. Geen ondersteuning van andere systemen dan Windows 2000 en Windows XP. Geen ondersteuning voor meerdere partities op de client. Samengevat biedt RIS een eenvoudige netwerkgebaseerde imaging-oplossing. Architectuur van RIS RIS is een server-side technologie die draait op Windows Server 2003 (of 2000). De werking van RIS is geïllustreerd in de volgende afbeelding. Eerst en vooral is er de vereiste van een DHCP-server in het netwerk. Deze server is verantwoordelijk voor het uitdelen van IP-adressen aan de client computers in het netwerk. Hierdoor wordt het mogelijk voor de client om verbinding te leggen met de RIS-server in het netwerk. Active Directory wordt gebruikt om de RIS-server(s) te localiseren en een bepaalde RIS-server te kiezen bij prestaging. Een computer die via RIS geïnstalleerd wordt, krijgt steeds een computernaam toegekend in Active Directory. Hiertoe wordt bij het opstarten van de installatie via RIS aan elke computer een GUID toegekend gebaseerd op het MAC-adres van de netwerkkaart. Door pre-staging wordt steeds dezelfde naam toegekend aan dezelfde computer bij herïnstallatie van de computer in het netwerk. Verder in deze handleiding zal uitgelegd worden hoe RIS ondersteuning biedt om computernamen toe te kennen aan nieuw geïnstalleerde computers. Eens de computer verbinding heeft gemaakt met RIS wordt een reeks schermen weergegeven waarin de gebruiker gevraagd wordt zich aan te melden bij het systeem en een aantal zaken te bevestigen. Tenslotte stuurt de RIS-server de lijst met beschikbare images door naar de client, waaruit de gebruiker zijn keuze kan maken. Na selectie van een image start de installatie van deze image op de client computer. 2

3 Client DHCP Server RIS-server Active Directory Figuur 1 Architectuur van RIS In de voorgaande uiteenzetting vermeldden we het concept opstarten van een computer vanaf het netwerk. Dit concept is gebaseerd op een technologie genaamd PXE (Preinstallation execution Environment). Figuur 3 illustreert dit principe. Client computers hebben dus ondersteuning van PXE nodig, maar dit is het geval voor alle recente machines (vanaf pakweg het jaar 2000). Voor oudere machines is er ondersteuning via een PXE emulatiediskette die door RIS aangemaakt kan worden (zie verder). Er blijven evenwel gevallen in dewelke PXE boot niet mogelijk is. In een dergelijk geval kan een nieuwere netwerkkaart in de computer een oplossing bieden (of een alternatief imaging-systeem). Indien PXE niet ondersteund wordt vraagt men zich best even af of het nog wel de moeite loont de computer in het netwerk te brengen (wegens te oud) als een rich client of dat men er beter aan doet over te gaan tot vernieuwing van de machine of tot het gebruik van een thin client oplossing zoals Terminal Services op de machine in kwestie. Opstarten met PXE wordt geïllustreerd in Figuur 2. Dit kan evenwel verschillen naar gelang de gebruikte hardware. Vaak gebruikte toetsen zijn F12 en N. Figuur 2 Opstarten via PXE 3

4 Indien deze prompt niet verschijnt moet men nagaan of de opstartvolgorde in het BIOS correct ingesteld is (netwerkboot vòòr harddisk boot) en of de netwerkadapter ondersteund wordt. Zie ook verder voor het gebruik van een opstartdiskette met PXE-ondersteuning voor oudere netwerkadapters. F1 Client opstarten Druk op F12 bij vraag netwerkboot Operating System for Accounting Department Operating System for Sales Department Operating System for Training Department Na authenticatie wordt de lijst met beschikbare images weergegeven Computer verbindt met de RIS-server Figuur 3 Workflow voor installatie van een nieuwe client computer Systeemservices van RIS RIS bestaat in feite uit een combinatie van netwerkservices die op de RIS-server (en andere servers in het domein) draaien. Eerst en vooral zijn er de vereiste DHCP, DNS en Active Directory services op het netwerk. Deze kunnen op een andere computer dan de RIS-server draaien. De installatie van deze services behoort tot de standaard services van een Active Directory domein en kan in Windows Server 2003 gebeuren via de Configure Your Server wizard die te vinden is onder de Administrative Tools. Hierin kan gekozen worden voor een typical configuration for first server waarbij al deze services worden geïnstalleerd. Gebruik deze optie echter enkel in een nieuw netwerk waar nog géén DHCP, DNS of Active Directory aanwezig zijn. In bestaande netwerken moet dus nagegaan worden of de vereiste services beschikbaar zijn. RIS installeert dan verder volgende services: Boot Information Negotiation Layer (BINL): deze service is verantwoordelijk voor het aanbieden van netwerkboot functionaliteit op het netwerk (alsook de communicatie met Active Directory in dit stadium). Single Instance Store (SIS) zorgt ervoor dat bestanden die in verschillende images voorkomen slechts éénmaal fysiek opgeslagen worden op de server teneinde schijfruimte te besparen. Hierdoor worden systeembestanden ook slechts éénmaal opgeslagen, dit onder de vorm van een CD-image (zie verder). Trivial File Transfer Protocol (TFTP) is een protocol dat gebruikt wordt om de initiële bestanden te downloaden om het installatieproces op een client te kunnen starten. Verder moet men nakijken of de DHCP-server geauthorizeerd is in het domein (zie later) en of Active Directory naar behoren functioneert. Figuur 4 illustreert de globale workflow nogmaals, dit keer uit het standpunt van de 4

5 server. De vermelde services zijn benodigd om dit mogelijk te maken (BINL en TFTP voor communicatie, SIS voor het beheer van de images op de server): RIS-server -Operating System Only -Marketing Applications -Maintenance Tools OS Images Operating System Choices RIS Client Figuur 4 Overzicht van de workflow uit het standpunt van de server Systeemvereisten voor RIS Server: Minimale systeemvereisten voor het server besturingssysteem (Windows 2000 Server of Windows Server 2003); typisch een machine met Pentium III processor (of hoger) met minimaal 256 MB RAM en een netwerkkaart van 100 Mbps (aanbevolen). RIS wordt niet ondersteund op Windows Server 2003 Web Edition. Twee partitities, waarvan één systeempartitie (2 GB of meer) en een partitie voor images (ruimte bepaald door de grootte van de images). Er wordt aangeraden de images op een afzonderlijke disk op te slaan. Hierdoor wordt de diskbelasting van de harddisk met het besturingssysteem verminderd wat de performantie ten goede komt. RAID-oplossingen verhogen de performantie eveneens (mirrored volume, stripe sets). De keuze IDE/S-ATA/SCSI zullen we hier niet in detail behandelen maar (indien mogelijk) geldt steeds: the more the better. Indien een externe disk gekozen wordt (USB 2.0; Firewire) moet men er rekening mee houden dat deze disk vereist is door RIS en niet veilig verwijderd zal kunnen worden terwijl de RIS-services draaien. Als de computer opgestart wordt zonder de disk met de images zal de BINL-service eveneens niet gestart kunnen worden (kan achteraf manueel gestart worden). Hierdoor is de keuze van een interne disk aanbevolen (hoewel een externe disk steeds als backupvolume gebruikt kan worden). Client: Minimale systeemvereisten voor het client besturingssysteem (Windows 2000 of Windows XP). Elke harddisk moet voldoende ruimte bieden voor de originele systeempartitie van de computer die gebruikt werd om een image van te maken. Indien er ruimte overblijft bij installatie zal de ganse disk als partitie gebruikt worden. Er is evenwel een oplossing om ervoor te zorgen dat de rest van de harddisk nog als extra partitie gebruik kan worden. Zie de tips voor meer informatie hierover. Een netwerkkaart van aanbevolen 100 Mbps of meer in een switched netwerk, met ondersteuning voor PXE-boot (via PXE-ROM of via emulatie door middel van een PXE-opstartdiskette, zie later). Voor laptops gelden dezelfde regels, dus ook ondersteuning voor PXE is vereist. Voor oudere modellen kan dit geboden worden via een docking station, voor recentere modellen met ingebouwde netwerkkaart wordt PXE over het algemeen ondersteund. RIS (en PXE) via draadloze netwerken wordt niet ondersteund. Infrastructuur: 100 Mbps netwerk (met switches i.p.v. hubs) wordt aangeraden. Overweeg eventueel een extra (klein) snel netwerksegment voor imaging. Er wordt aangeraden de RIS-server op een aparte machine te draaien, gescheiden van de domeincontroller. Indien dit niet mogelijk is, moet men zeker en vast overwegen de images op een extra disk te plaatsen om de systeemdisk te ontlasten. 5

6 Installatie van RIS op de server We veronderstellen in deze paragraaf dat Active Directory, DNS en DHCP geïnstalleerd en geconfigureerd zijn. Voor meer informatie hierover, raadpleeg het Help and Support Center op de server of raadpleeg een boek omtrent de installatie en configuratie van deze services. Voor een nieuw netwerk kan men gebruik maken van de Configure Your Server wizard zoals eerder vermeld. 1. Installeer de RIS-components via het Configuratiescherm, Software, Windows Components: Hiervoor is de cd-rom van Windows Server 2003 (of 2000) vereist (of toegang tot de I386 files van de installatiecd-rom). 2. Configureer RIS via Administrative Tools, Remote Installation Services Setup Wizard: 3. Volg de stappen in de wizard. Hierbij zal gevraagd worden om de cd-rom van het client besturingssysteem (of één van de client besturingssystemen) in de cd-rom lade te steken (of een locatie 6

7 te selecteren waar de bestanden te vinden zijn). Dit is nodig voor SIS (zie eerder) en wordt een cdimage genoemd. Indien meerdere client besturingssystemen gebruikt worden, moet voor elke besturingssysteem een cd-image gemaakt worden. Hiertoe kan men achteraf via de Remote Installation Services Seutp Wizard images toevoegen aan de SIS instantie van RIS: Belangrijk: met elk client besturingssysteem bedoelen we elke editie en elk Service Pack. Zie tips voor meer informatie over het integreren ( slipstreamen ) van een service pack in een image. 4. Vervolgens zullen de benodigde bestanden gekopieerd worden en zal RIS geconfigureerd worden: Op het geselecteerd images volume zal een map RemoteInstall aangemaakt worden waarin de bestanden van images en voor administratie van RIS geplaatst worden. Verder worden een reeks Client installation wizard screen files gemaakt die gebruikt worden op de client om door de installatieprocedure te lopen. Zie tips voor meer informatie over deze.osc bestanden. De meeste stappen die weergegeven worden tijdens de installatie zouden bekend moeten voorkomen na het lezen van deze handleiding. De unattended Setup answer file wordt eveneens later behandeld in deze handleiding, in het kader van automatisatie van de installatie op de client. Dit proces kan enkele minuten in beslag nemen. 7

8 5. Bij voltooiing van de RIS installatie zijn de benodigde services gestart en is tevens (indien dit nog niet gebeurd was) de DHCP service op het netwerk geauthorizeerd in Active Directory: 6. Neem na de installatie een kijkje op de images disk. Volgende mappen zouden moeten geïnstalleerd zijn door de setup: Een verklaring van al deze mappen zal later volgen. Alvast een klein overzichtje: Admin bevat de bestanden die nodig zijn om images over het netwerk toe te voegen aan de server (zie verder RIPrep ). OSChooser bevat de Client installation wizard screen files (extensie.ocs). Zie de paragraaf met tips voor meer informatie hieromtrent. Setup bevat alle images, gesorteerd per taal. Initieel zal hier slechts één image (de gebruikte cd-image) in terug te vinden zijn. 7. Op dit moment werkt de RIS-server en kan deze reeds aanvragen verwerken. Vooraleer we verder gaan nemen we een kijkje in de configuratie van RIS. Configuratie van RIS op de server RIS is een zéér flexibel systeem en werkt zoals eerder vermeld samen met Active Directory. Dit impliceert dat alle configuratie van RIS via Active Directory verloopt. Om de configuratie van een RIS-server aan te passen openen we Active Directory Users and Computers (via Administrative Tools, of via Start, Uitvoeren, dsa.msc) en localiseren we de RIS-server in de Active Directory. Indien RIS op een domeincontroller geïnstalleerd werd, kan 8

9 het computeraccount gevonden worden onder Domain Controllers (zoals hieronder geïllusteerd). Indien de installatie van RIS op een member-server werd uitgevoerd, kan de computer terug gevonden worden via de Computers OU (behoudens een herstructurering van Active Directory door de domeinbeheerder). Via de eigenschappen van deze machine kan RIS beheerd worden (via de Remote Install tab): Controleer of Response to client computers requesting service aangevinkt staat. Hierdoor wordt BINL ingeschakeld, waardoor verzoeken van clients kunnen behandeld worden door deze server. Het tweede vinkje, Do not respond to unknown client computers, kan gebruikt worden bij pre-staging. Nadat alle computers reeds éénmaal geïnstalleerd werden via RIS kan door inschakeling van deze optie vermeden worden dat nieuwe computers gebruik maken van RIS en dus dat enkel de bestaande clients opnieuw geïnstalleerd kunnen worden via RIS. Dit principe is gebaseerd op het feit dat elke computer een GUID toegewezen krijgt op basis van het MAC-adres. Laat dit vinkje uitgeschakeld. 9

10 COMPUTERNAMEN Ga vervolgens naar Advanced Settings : Via dit dialoogvenster kunnen we de naamgeving van nieuwe client computers controleren via het tabblad New Clients. De standaardinstellingen zorgen ervoor dat de naam van de clientcomputer gebaseerd is op de naam van de gebruiker die zich aanmeldt bij RIS bij het installeren van een image op een clientcomputer. De accounts voor de computers worden standaard gemaakt in de Computer OU. Het is echter mogelijk zeer geavanceerde configuraties in te stellen die een handig effect hebben op het beheer van de computers (m.b.t. het gebruik van Group Policies). Men kan bijvoorbeeld een custom format instellen dat de toekenning van computernamen flexibeler maakt. Een voorbeeldje: VOORBEELD VAN EEN ALTERNATIEVE CONFIGURATIE Een zéér handige configuratie is eveneens gebaseerd op een custom format dat enkel de achternaam van de gebruiker en een nummering gebruikt: %Last%2#. Nu kunnen we een reeks gebruikers maken voor de verschillende pc-zalen, bijvoorbeeld Reminst PCKLAS, Reminst OLC, Reminst DIR, Reminst SEC. Hierbij 10

11 is Reminst een afkorting voor Remote Installation en ingesteld als voornaam voor de gebruiker. Deze accounts worden dan gebruikt voor het uitvoeren van een client installatie met RIS. Het gebruikte custom format maakt dan computernamen aan van de vorm PCKLAS01, PCKLAS02, OLC01, etc. Via het custom format kan de naam verder aangevuld worden met scheidingstekens etc (bvb %Last-%2#). Door deze optie van custom formats te gebruiken in combinatie met de optie Same location as that of the user setting up the client computer kan men ervoor zorgen dat de computeraccounts in een bepaalde OU in Active Directory terecht komen: De indeling van Active Directory kan er dan als volgt uitzien: Hierdoor zullen de computeraccounts die gemaakt worden via een remote installation door Reminst DIR terecht komen in de OU Computers directie en dit analoog voor de andere reminst accounts. Via deze techniek wordt het beheer van de computeraccounts (instellingen, installatie van software via IntelliMirror, etc) na installatie eenvoudiger door middel van Group Policy. Voor meer informatie over Group Policies, zie de helpfunctie van Windows Server 2003 (of 2000). De volgende figuur illustreert een dergelijk reminst-account. 11

12 Nota: De procedure die hierin bescheven is, werd vooral opgebouwd om een automatische benaming van computers mogelijk te maken. Indien je de mogelijkheid wil deze namen tijdens de remote installation aan te passen kan een custom setup gebruikt worden. Custom setup is een optie die gekozen kan worden tijdens remote installatie maar enkel op Windows Server 2003 standaard uitgeschakeld is. Deze optie wordt verder beschreven in de sectie Tips verder in deze handleiding. BEHEER VAN IMAGES Via het tweede tabblad bij de configuratie van de RIS-server kunnen de images op de server beheerd worden: Hier verschijnen alle images, zowel deze gebaseerd op een cd (flat-images aangemaakt tijdens de installatie, zie eerder) als deze die gemaakt worden via RIPrep op basis van een bestaande computerconfiguratie (zie later). Via de Properties knop kan men de beschrijving van de image aanpassen. Deze beschrijving verschijnt in het menu bij de installatie van een client computer. Verder vindt men extra informatie over de image zoals het type (flat of riprep) en de locatie van de image. 12

13 Elke image heeft eveneens een ACL (Access Control List) of het antwoordbestand (.sif bestand). Hierdoor wordt het mogelijk images te beveiligen (in het eerdere voorbeeld zou men bijvoorbeeld een image van de computers van de directie kunnen beveiligen zodat enkel reminst-dir deze image kan terugzetten): Het is aan te raden de beveiliging van images in overweging te nemen indien meerdere beheerders aanwezig zijn in de onderneming of als gebruikers zelf de images kunnen installeren. Neem ook eens een kijkje in de diverse.sif bestanden in de image map (onder RemoteInstall\Setup\English\Images\WINDOWS\i386. In bijzonder het bestand ristndrd.sif kan interessant zijn. Zie ook de tips verder in deze handleiding omtrent het aanpassen/automatiseren van de setup via setupmgr.exe. Via de knop Add onder het tabblad images kunnen nieuwe flat images toegevoegd worden en kan eveneens een antwoordbestand gekoppeld worden aan een bestaande (flat!) image: 13

14 Meer informatie over het maken van images, service pack integratie en antwoordbestanden komt verder in deze handleiding aan bod. TABBLAD TOOLS Tenslotte is er het tabblad Tools dat hier niet verder besproken zal worden. Dit tabblad is voorbehouden voor extra (3rd party) tools die integreren met RIS. Hieronder vallen tools die bijvoorbeeld BIOS flashing op de client mogelijk maken. ACTIVE DIRECTORY ACCOUNTS Eerder in deze handleiding werd vermeld dat authenticatie vereist is om een image over te zetten naar een clientcomputer. In principe volstaat het om één enkel account te maken hiervoor maar er bestaat ook de mogelijkheid (afhankelijk van de omgeving en situatie) meerdere accounts te gebruiken, bijvoorbeeld zoals eerder geïllustreerd werd. Het aanmaken van deze accounts alleen volstaat echter niet vermits tijdens de installatie de gebruiker die aangemeld is de computer moet kunnen toevoegen aan het domein. Hiertoe dient de gebruiker het recht te krijgen een computer toe te voegen aan het domein. Dit gebeurt eveneens via Active Directory Users and Computers: 1. Open Active Directory Users and Computers via de Administrative Tools. 2. Maak de nodige remote installation accounts aan (zie eerder). Stel een wachtwoord in voor deze gebruikers. 14

15 Belangrijk: De remote installation procedure op de client staat standaard in QWERTY toetsenbordlayout. Hoewel dit aangepast kan worden, kan je best hiermee rekening houden en een wachtwoord kiezen waarvan je de QWERTY-invoer kent (i.e. vermijdt letters zoals A, Q, W, Z, M). Het wachtwoord moet echter complex zijn (cf. Windows Server 2003 beveiliging). Indien gewenst, kan je het wachtwoord niet laten verlopen en ervoor zorgen dat het wachtwoord niet gewijzigd kan worden. 3. Vervolgens moet het recht om computers toe te voegen aan het domein voor de aangemaakte accounts toegekend worden. Rechts-klik hiervoor op de domein-root of op de container met de gebruikers en kies Delegate Control. 4. De Delegation of Control Wizard verschijnt; klik Next: 15

16 5. Voeg de gebruikers toe in de volgende stap. Voortgaand op het eerdere voorbeeld met 3 specifieke accounts ziet dit er als volgt uit: 6. Duid tenslotte het recht aan om een computer toe te voegen aan het domein: Belangrijk: Als de accounts voor lange tijd niet gebruikt worden, doet u er goed aan deze uit te schakelen (Disable). Gebruik de gemaakte accounts niet voor gewone aanmeldingen indien deze specifiek voor RIS aangemaakt werden. Voeg de gebruikte accounts niet toe aan een groep met hogere privileges zoals Power Users of Administrators. Images maken De volgende stap is images te maken. We onderscheiden twee soorten images: Flat (cd-)images worden gemaakt op basis van een Windows installatie cd. RIPrep (Remote Installation Preparation) images, gebaseerd op een bepaalde computer. 16

17 FLAT IMAGES Het maken van flat images werd reeds uitgevoerd tijdens de setup waarbij één zo n image werd toegevoegd aan de server. Extra images kunnen via de Remote Installation Setup Wizard worden toegevoegd, alsook via de Images tab zoals eerder aangeduid in de sectie Images beheren. Een flat image is vereist voor elk besturingssysteem dat op de clients geïnstalleerd zal worden en waarvan een image moet bestaan. Met andere woorden, ook als men een RIPrep image maakt van een systeem moet de overeenkomstige flat image voor het gebruikte besturingssysteem op de server aanwezig zijn (indien dit niet het geval is, krijgt men een Missing CD Image foutmelding). Dit alles heeft te maken met de werking van SIS zoals eerder aangehaald. De detectie van de overeenkomstige flat image behorend bij een RIPrep image gebeurt op basis van het bestand ntoskrnl.exe dat in de image opgenomen is. Dit bestand bevat de Windows kernel en wordt bij elk service pack aangepast (soms ook bij hotfixes). Hierdoor is het vereist om van elke installatie van het besturingssysteem met een verschillende service pack een image op de server te plaatsen. Hiertoe dient men een slipstreamed image te maken van het besturingssysteem waarin het service pack geïntegreerd is. Meer informatie hierover is opgenomen in de paragraaf tips. RIPREP IMAGES RIPrep images worden gemaakt op basis van een geïnstalleerde computer in het netwerk. De volgende figuur illustreert de werking hiervan: Reference Computer RIS Image RIS-server -Operating System Only -Marketing Applications -Maintenance Tools Operating System Choices RIS Client Computer Om een RIPrep image te maken wordt de tool riprep.exe gebruikt die men op de server kan vinden in de RemoteInstallation\Admin\i386 map. Deze map is eveneens toegankelijk via het netwerk via de gedeelde map reminst. In deze map worden de volgende tools gevonden: Riprep.exe wordt gebruikt om een RIPrep image te maken. Setupcl.exe is nodig om de computer na het maken van de image te herstarten onder de mini-setup (om de computer terug toe te voegen aan het domein). Sysprep gebruikt dit bestand ook voor dit doel. 17

18 Rbfg.exe zal later uitgelegd worden en dient om een PXE-emulatiefloppy aan te maken. De map zou er als volgt moeten uitzien: Om een nieuwe image te maken volgt men de volgende stappen: 1. Start de reference computer op die zal dienen als basis voor de image. Deze computer bevat alle benodigde software en geconfigureerd zoals men dat wilt. 2. Open de map \\<server>\reminst\admin\i386 waarin het bestand riprep.exe gevonden kan worden. 3. Start riprep.exe. De Remote Installation Preparation Wizard verschijnt: 4. Klik op Next en geef een naam op voor de imagemap op de server. 5. Klik op Next en geef een naam en beschrijving op voor de image. Deze informatie zal weergegeven worden in het keuzemenu bij een remote installation: 18

19 6. Vervolgens worden een reeks services en processen gestart die met de wizard zouden kunnen interfereren. Mogelijks moet u hierbij zelf een aantal services of programma s stoppen via de Service Control Manager resp. het taakbeheer. Controleer tevens of virusscanning software uitgeschakeld is. 7. Klik een aantal keer op Next ter bevestiging en de wizard start met het overzetten van de bestanden en de voorbereiding voor het kopiëren van de image. Als dit proces voltooid is, zal de computer afgesloten worden. Bij het herstarten van de computer staat deze opnieuw in mini-setup modus waarbij de basisgegevens zoals gebruikersnaam, productkey, netwerkinstellingen en domein lidmaatschap opnieuw ingesteld moeten worden. Het gehele proces kan een heel aantal minuten in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van de systeempartitie. 19

20 8. Na het afsluiten van de computer (automatisch) is het maken van de image voltooid. Om na te gaan of de image correct naar de server werd gekopieerd kan men een kijkje nemen in de Setup map op de server. Hieronder zal een map te vinden zijn met de eerder opgegeven naam. De grootte van de map geeft echter géén goed beeld van de omvang van de systeempartitie van de originele computer vermits SIS gebruikt wordt. Terugzetten van een image Nadat de nodige images op de server geïnstalleerd zijn via het maken van cd-images en/of via het gebruik van RIPrep.exe kunnen deze naar andere computers teruggezet worden. Hiertoe dienen volgende stappen gevolgd te worden: 1. Start de computer op vanaf het netwerk. a. Indien de computer ingebouwde PXE support heeft, wordt tijdens het opstarten gevraagd op N of F12 te drukken om op te starten vanaf het netwerk nadat de pc een IP-adres gekregen heeft via DHCP. Daarna wordt TFTP gebruikt om de nodige basisbestanden naar de computer over te brengen. Controleer zo nodig de bootvolgorde in het BIOS. b. Indien er géén ingebouwde PXE support is, maar de netwerkkaart wel deze mogelijkheid biedt, kan men via een emulator floppy opstarten met PXE. Deze floppy wordt gemaakt met rbfg.exe uit de reminst\admin\i386 map op de server. RBFG staat voor Remote Boot Floppy Generator: Controleer de Adapter List voor een lijst van ondersteunde adapters. 2. De netwerkboot ziet er ongeveer als volgt uit: 20

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server

Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Windows Xp professional op de werkstations en Windows 2000 op de Server Uitleg over het implementeren van Microsoft Windows XP Professional op de werkstations en de bijbehorende management tools. Dit boekje

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows 98

Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding Windows 98 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder Arno Schoon IO1D4.1 Installatiehandleiding Windows 98 ICT Beheerder BOL-4 leerjaar 1 Koning Willem I College Project 2

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition

Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition 1-1 Installatie Windows Server 2003 UK Standard Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows Server

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software

Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Procedure voor het inrichten van een TIC cliënt + Installeren van de TIC Narrow Casting cliënt software Inhoud Inleiding... 2 Bios instellen... 3 Windows 10 installatie... 4 Windows configureren... 10

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST

INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST INSTALLEREN MET SYMANTEC GHOST MTSO-INFO-EXTRA 2 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1

Long Range b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten. Handleiding Herziening 1.1 Long Range 802.11b/g/n USB TurboWifi adapter voor het gebruik buiten Handleiding Herziening 1.1 Zorg ervoor dat er een antenne geïnstalleerd is op het apparaat, anders wordt de zendontvanger beschadigd

Nadere informatie

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

Voorbereiden: dingen om rekening mee te houden

Voorbereiden: dingen om rekening mee te houden WINDOWS 10 (HER)INSTALLATIE Voorbereiden: dingen om rekening mee te houden Het is niet verstandig de installatie zomaar te starten, dit moet u goed voorbereid doen. Hieronder staan punten waar u rekening

Nadere informatie

10/5 Integratie met Windows

10/5 Integratie met Windows Integratie 10/5 Integratie met Windows 10/5.1 Novell Domain Services for Windows 10/5.1.1 Inleiding Tot de belangrijkste vernieuwingen in Open Enterprise Server 2 SP 1 dat in december 2008 is uitgekomen,

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 in Windows 7 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory...

1. Download Belcofin BelcofinSetup uitvoeren Selecteer componenten Selectie van installatie directory... Installatie Belcofin Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Download Belcofin... 2 2. BelcofinSetup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten... 3 2.2 Selectie van installatie directory... 4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Micro Computer Service Center. Installatie

Micro Computer Service Center. Installatie Micro Computer Service Center Installatie MCSC BDR versie 2.7 van 01/01/2013 2013 Contents I. Uit te voeren bij MCSC voor vertrek naar de klant... 3 1. Bdr opzetten... 3 2. Bdr aanmaken in McscCom... 3

Nadere informatie

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden.

Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. 1 Installatie van SecureW2 Om gebruik te maken van het draadloze netwerk Eduroam, zal het programma SecureW2 geïnstalleerd moeten worden. Het is natuurlijk mogelijk dat de Secure W2 Client reeds op uw

Nadere informatie

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop.

Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Linux Mint 10 installeren op een pc of laptop. Stap 1: Linux mint 10 in de live mode starten: (Voor het starten van de live mode moet de bios zijn ingesteld om op te starten met cd-rom. Meer info hierover

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009

Checklist Installatie PC5 Ubuntu 9.04 Desktop i386 10-10-2009 TIP Kijk op karelzimmer.nl voor voor downloads, checklists, en scripts. 1. Installatie voorbereiden. 1.1. Aanmelden als karel. 1.2. Maak Ubuntu USB-stick aan via Systeem > Beheer > USB-opstartschijf aanmaken.

Nadere informatie

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0

Externe toegang met ESET Secure Authentication. Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Externe toegang met ESET Secure Authentication Daxis helpdesk@daxis.nl Versie 2.0 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 1 Inleiding:... 2 Stap 1: Download eenmalig Eset Secure Authentication op uw smartphone...

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Beveiligingstips voor je laptop

Beveiligingstips voor je laptop Beveiligingstips voor je laptop Paswoord Policy Om je gegevens ze veilig mogelijk te bewaren zijn er enkele tips: Verander regelmatig je wachtwoord Dit doe je door na het aanmelden op ctrl-alt-del te drukken

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances:

Is het website niet beschikbaar, dan is op de methodewebsite de datasheet te vinden van de twee appliances: Korte omschrijving van dit practicum Aan de hand van werkblad 2 gaan we op internet enkele appliances zoeken en analyseren. We proberen de voornaamste voor- en nadelen te vinden. Verder zoeken we appliances

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Reborn Laptop -1-

Handleiding Reborn Laptop -1- 1. Wat u moet doen voor u Reborn Laptop installeert 2 2. Systeemvereisten 2 3. Installeren 3 4. Menu opties 4 4.1 Instellingen 4 4.2 Recovery mode 5 4.3 Wachtwoord 6 4.4 CMOS instellingen 6 4.5 Uitgebreide

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Handleiding Inloggen met SSL VPN

Handleiding Inloggen met SSL VPN Handleiding Inloggen met SSL VPN Beveiligd verbinding maken met het bedrijfsnetwerk via de Desktop Portal Versie: 24 april 2012 Handleiding SSL-VPN Pagina 1 van 10 Inleiding SSL VPN is een technologie

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King 2.1 MU bijwerken Volg de onderstaande stappen om Factuur2King 2.1 MU te installeren of een bestaande installatie bij te werken. Werkt u op dit moment nog met Factuur2King

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer

Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Installatiehandleiding bij overzetten op nieuwe computer Dit stappenplan kunt u gebruiken als u een nieuwe computer heeft aangeschaft om een oude computer te vervangen. Er is een ander document voor de

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7

INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 PROGRAMMA : VERSIES : CIEL EN WINDOWS VISTA/7 ALLE DATUM : 23 JULI 2010 INSTALLATIE VAN UW SOFTWARE OP WINDOWS VISTA OU 7 Belangrijk: Indien uw computer deel uitmaakt van een domein moet u ervoor zorgen

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Introductie In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u SOLIDWORKS als stand alone systeem kunt installeren. Om dit proces snel en probleemloos te doorlopen, adviseren

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Linksys Wireless-G. Telenet WiFi Home Network

Linksys Wireless-G. Telenet WiFi Home Network Linksys Wireless-G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie

Configuratie handleiding Gigaset SE505. Omschakelen naar de Nederlandse Taal. Overzicht van de stappen voor de installatie Configuratie handleiding Gigaset SE505 In deze handleiding leest u hoe u uw Gigaset SE505 configureert voor een verbinding te maken met het internet via een ADSL / Kabel breedband internet verbinding.

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project vertel ik wat Open Source is en wat ik daarover heb gevonden. Ik laat zien hoe ik een Virtuele machine geschikt maak voor Dual Boot. Dan laat ik zien hoe je 2 besturingssystemen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie