Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL"

Transcriptie

1 Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

2 Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een BZW-begeleiding. Wanneer je alleen gaat wonen, zet je een belangrijke stap in je leven. Het is een keuze waarover je hopelijk lang en goed hebt nagedacht. Je bent nu wellicht superenthousiast om alleen te gaan wonen, de vrijheid en het zelfstandig leven vind je heel aantrekkelijk. Eindelijk minder gezaag van begeleiders en andere volwassenen denk je dan We moeten jouw enthousiasme (helaas) meteen wat temperen. Alleen wonen heeft zeker ook moeilijke kanten: veel zakgeld en luxe zijn er niet meteen bij, je krijgt van bij het begin vele paparassen te verwerken (als je die niet in orde brengt en houdt kan je dikke miserie krijgen), je bent als enige verantwoordelijk voor het huishouden, niemand zal jou s morgens oproepen om tijdig op school of werk te geraken, soms is er niemand om de verveling of eenzaamheid te verdrijven of om je te troosten, Door te kiezen voor Begeleid Zelfstandig Wonen kan je de kans op succesvol alleen wonen vergroten. Wij willen immers dat jij erin slaagt om ook op langere termijn, een zelfstandig leven uit te bouwen. Om dat te bereiken willen we naar jou en naar de mensen uit jouw omgeving luisteren: wat wil jij bereiken? Wie kan jou steunen? Wat kan je nu al? Wat moet je zeker nog leren, oefenen? Welke mogelijke problemen zie je zelf? Wat vertellen de mensen uit jouw omgeving daarover? We willen graag ook weten wat de consulent ervan vindt: wat verwacht hij/zij dat we samen proberen te bereiken? Hoe vinden zij dat wij best samenwerken met de mensen uit jouw omgeving? Zijn er dingen die zij niet toelaten? Jij en de begeleid(st)er stellen samen een plan op voor jouw BZW-periode (= jouw handelingsplan). Daarin staat wat we willen bereiken en hoe we dat samen gaan doen. Kort gezegd komt het erop neer dat wij jou gaan helpen om alles wat nodig is te leren en zelf te doen. Jouw kennis en vaardigheden zullen vergroten door heel veel samen te doen; door zelf, goed voorbereid taken uit te voeren; door veel te oefenen; door te proberen voor jezelf goed te plannen en door met jezelf af te spreken om die planning correct uit te voeren. We zullen regelmatig, samen, en af en toe met jouw consulent, kijken hoe ver we staan en afspreken wat we in het handelingsplan best aanpassen (= evaluatiemomenten). Er is dus veel werk aan de winkel! Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn er goede afspraken nodig. Als we ons daar samen aan houden kan jouw BZW voor jou een aangename en boeiende tijd worden, op weg naar volledige zelfstandigheid. Voor de begeleiding start zullen we jou vragen om een Akkoordverklaring (zie Bijlage 1) te ondertekenen waarin we de belangrijkste afspraken op een rijtje zetten. DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

3 Frequentie en begeleidingsfases Het aantal begeleidingscontacten per week is afhankelijk van jouw specifieke situatie. In de voorbereidingsfase zien we elkaar minstens één keer per week en meer indien nodig, bv. om woonst te gaan zoeken. Deze fase duurt tot je effectief alleen gaat wonen. In deze periode zetten we alles klaar voor BZW: waarborg, startgeld, woonst, papieren, contacten met belangrijke diensten,... De kennismakingsfase duurt ongeveer één maand. We zien elkaar twee of drie keer per week en leren mekaar beter kennen. We werken samen aan het handelingsplan, brengen verder alle belangrijke administratie in orde en regelen verder jouw geldzaken. Met een budgetplan plannen we jouw uitgaven. We plannen jouw activiteiten en opdrachten die met je alleen wonen te maken hebben. Van zodra je alleen gaat wonen zal je veel belangrijke beslissingen moeten nemen (huren, contracten ondertekenen, gebruiken van spaargelden, budget beheren...). Het is de bedoeling om deze beslissingen altijd samen te bespreken, zodat we jou kunnen helpen alle nodige informatie te verzamelen en te bekijken. Als wij denken dat jouw beslissing jou of jouw alleen wonen schade kan berokkenen zullen wij het been stijf houden en jou heel sterk aanraden om dit niet te doen! De werkfase, waarin we ook nog heel veel opdrachten samen opnemen, bouwt verder op de kennismakingsfase. We zien elkaar twee keer per week. Samen met de begeleid(st)er spreek jij verder af wat er moet gebeuren en hoe jullie dit zullen aanpakken. De begeleid(st)er neemt hier initiatief. Veel dingen zullen jullie samen doen (budgetteren, administratie, eventueel boodschappen, misschien eens koken...). Sommige opdrachten zal je zelf uitvoeren, na een grondige voorbereiding met de begeleid(st)er en na oefening vooraf. Daarna bekijken we samen hoe dat gelopen is. Het is niet onze bedoeling om jou te ondervragen of te controleren, wél willen we jou helpen om bij te leren. De werkfase duurt ongeveer twee maanden en kan pas worden afgesloten als jij voldoende basiskennis en vaardigheden hebt verworven om stilaan meer en meer zelf op te nemen. Als dat nog niet het geval is blijf je nog even in deze fase. In de zelfwerkfase heb je al veel geleerd en heb je stilaan je draai gevonden in het alleen wonen, alle belangrijke zaken zijn in orde en je weet hoe je die verder in orde moet houden. We zien mekaar nog één keer per week. Je bekijkt verder met de begeleid(st)er de opdrachten en de planning. Het is nu aan jou om initiatief te nemen, de begeleid(st)er is er wel nog om eventueel bij te sturen. DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

4 Geleidelijk aan zal je meer van jouw budget zelf beheren. Na een drietal maanden bekijken we hoever je staat en als we het er samen over eens zijn dat je verder kan ga je over naar een volgende fase. In de afrondingsfase doe je in principe alles zelf. We bouwen geleidelijk aan de begeleidingscontacten af. De rekening wordt gedeblokkeerd waardoor je, ook financieel, zelf alle taken en opdrachten opneemt. De begeleiding houdt zich wat meer op de achtergrond en checkt af en toe of alles verder goed loopt. Jij kan natuurlijk nog vragen stellen of raad vragen. Samen gaan jullie kijken hoe jouw leven er na de begeleiding kan uitzien, waarmee je dan allemaal rekening moet houden (vb. verhuizen, beginnen werken, bij wie kan je terecht voor ondersteuning...) Helemaal op het einde van de begeleiding zullen wij met jou en met de consulent afspreken wat wij voor jou nog kunnen doen als nazorg. De duur van de begeleiding én de overgang van de ene naar de andere fase is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Misschien heb je voor bepaalde aspecten van jouw alleenwonen wat meer tijd nodig om te oefenen, misschien voel je je niet zo goed in je vel of ben je wat onzeker... dan kan je iets langer in een bepaalde fase blijven. Het kan echter ook sneller en vlotter verlopen dan we hadden verwacht. Het is ook altijd mogelijk om de begeleiding terug te brengen naar een eerdere fase. Als er plots iets heel ingrijpends in jouw leven gebeurt kan dit, tijdelijk, nodig zijn. Het is dus niet mogelijk om vooraf te zeggen hoelang jouw BZW-periode zal duren. Als alles meezit, als jij goed meewerkt... spreken we over een begeleidingsperiode van zes tot twaalf maanden. Meestal gebeurt de afsluiting van de BZW-begeleiding nadat we beslist hebben dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt om volledig zelfstandig verder te gaan. Het kan echter zijn dat jij denkt dat je klaar bent en dat wij denken van niet, dan kan je zelf beslissen om te stoppen. We sluiten bij voorkeur af met een laatste gesprek met de consulent(e) erbij. Er wordt dan ook een afsluitingsverslag gemaakt. Het begeleidingsprogramma BZW heeft tot doel jou te helpen om volledig zelfstandig te functioneren, desnoods met wat hulp en steun uit jouw omgeving. Daar komt heel veel bij kijken. Om jou en de begeleid(st)er te helpen niets te vergeten hebben we een lijstje gemaakt met alle domeinen die bij alleen wonen aan bod komen. Het is de bedoeling dat jullie dit lijstje gebruiken om de inhoud van de begeleiding op elk moment te bepalen. DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

5 ZELFSTANDIGHEID DAGBESTEDING Woonst Geld: inkomen, budgetbeheer Administratie Huishouden Gezondheid School Werk Vrije tijd SOCIAAL PSYCHOSOCIAAL Gezin en familie Vrienden Partner Ruimere omgeving Ontwikkelingstaken Sociale vaardigheden Persoonlijke vaardigheden Specifieke moeilijkheden (buren, huisbaas, werkgever, ) Bovenstaand lijstje kan je dus helpen om jouw persoonlijke, concrete doelstellingen op te stellen, die worden dan opgeschreven in het handelingsplan. We hebben om te beginnen echter een 3-tal algemene doelstellingen en 10-tal standaarddoelstellingen die we (liefst) met elke BZW er willen bereiken: Algemene doelstellingen De jongere functioneert zelfstandig, indien nodig met gepaste hulp. De jongere heeft een netwerk van betekenisvolle en steunende mensen rond zich waar hij, indien nodig, bij terecht kan. De jongere gedraagt zich maatschappelijk aanvaardbaar, houdt rekening met regels en mensen rond hem. DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

6 Standaarddoelstellingen De jongere verwerft een aanvaardbare woonsituatie en kan deze behouden. De jongere kan een legaal inkomen verwerven, kan dit behouden en zorgt voor evenwicht tussen inkomsten en uitgaven op korte én lange termijn. De jongere kan zijn papieren in orde brengen en houden, ook als zijn situatie verandert. De jongere heeft zijn huishouden onder controle, zorgt dat alles wat moet gedaan worden (zoals boodschappen, koken, wassen, strijken, opruimen, kuisen, ) voldoende gebeurt. De jongere leeft op een gezonde manier: eet en leeft gezond, raadpleegt een dokter wanneer dat nodig is, gaat op een verantwoorde manier om met behandelingsvoorschriften, gaat passend om met genotsmiddelen. De jongere heeft een passende dagbesteding: school, werk of zinvol alternatief. De jongere kan zichzelf plaatsen binnen zijn gezin van oorsprong, is tevreden over de contacten met zijn/haar familie. De jongere komt tijdig en gepast zijn sociale verplichtingen na. De adolescente jongere groeit naar volwassenheid, neemt taken en verantwoordelijkheden op een passende wijze ter harte: zelf beslissingen nemen en problemen oplossen, relatievorming, realistische keuzes met betrekking tot de toekomst De jongere heeft een positief zelfbeeld, toont zich emotioneel en psychisch evenwichtig, kan ontgoochelingen en teleurstellingen aan DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

7 De BZW-cel van De Kiezel De begeleid(st)er overlegt regelmatig met de psycholoog en met de directeur over de lopende begeleidingen. Zij helpen denken over belangrijke beslissingen (bv. of iemand al of niet met BZW kan/mag starten, over de faseovergangen en het aantal begeleidingscontacten...). Zij kunnen ook tips geven aan de begeleid(st)er of zelfs helpen om bepaalde dingen voor mekaar te krijgen... Daardoor weten zij ook in grote lijnen waar jij op dat moment mee bezig bent, zo kunnen zij bij afwezigheid van de begeleid(st)er gemakkelijker eventjes overnemen. Bereikbaarheid De BZW-begeleid(st)er is te bereiken op het BZW- gsmnummer 0496/ of op het telefoonnummer van DE KIEZEL : 055/ Het BZW-gsmnummer is enkel bedoeld voor BZW-jongeren van DE KIEZEL. Let op: je zal enkel een antwoord krijgen wanneer de BZW-begeleid(st)er op dienst is! Op dit nummer: - kan je laten weten wanneer een begeleidingsmoment voor jou niet/pas later kan doorgaan - mag je een berichtje sturen met een vraag of mededeling De pedagogisch coördinator van De Regenboog zal de begeleider(st)er vervangen bij afwezigheid of ziekte. Desnoods kan je bij de directie terecht. Graag hebben we een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent. De begeleidingscontacten zullen doorgaan bij jou thuis, in De Kiezel of elders, naargelang de bedoeling. Als een afspraak niet kan doorgaan verwittigen we mekaar tijdig! We proberen de contacten op vaste momenten te leggen, dat is gemakkelijker voor jou en voor ons. De begeleidingscontacten zijn belangrijk voor jou. Geef ze de nodige waarde en wijk er zo weinig mogelijk van af. Ook de begeleiding zal zich daaraan houden. Het is jouw begeleiding. Wij verwachten dat jij daarin jouw verantwoordelijkheid zoveel neemt als je kan. DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

8 Akkoordverklaring Ondergetekende,.., is gestart met een begeleiding Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). De jongere gaat er mee akkoord om, in het kader van deze BZW-begeleiding, zowel een geblokkeerde zichtrekening als een geblokkeerde spaarrekening te openen en verbindt er zich toe om alle inkomsten op de zichtrekening te laten toekomen. Beide rekeningen zijn enkel toegankelijk met een dubbele handtekening (van de jongere en de BZW-begeleid(st)er). Naarmate de budgetbegeleiding vordert, en op basis van het budgetplan, zal van de zichtrekening steeds meer geld worden overgeschreven op een tweede niet geblokkeerde zichtrekening, waarover de jongere autonoom kan beschikken. In de laatste fase van de begeleiding worden de geblokkeerde rekeningen gedeblokkeerd of vernietigd. De jongere zal maandelijks werken met een budgetplan dat, afhankelijk van de fase waarin de begeleiding zich bevindt, samen met de BZW-begeleid(st)er of zelfstandig wordt opgemaakt. De jongere geeft aan de BZW-begeleid(st)er tijdig alle noodzakelijke informatie omtrent inkomsten, uitgaven, bank- en poststukken, dit om de budgetbegeleiding mogelijk te maken. De jongere zal alle belangrijke administratieve informatie aan de BZW-begeleid(st)er voorleggen. De jongere zal alle belangrijke beslissingen, in het bijzonder degene die leiden tot het ondertekenen van een contract, vooraf met de BZW-begeleid(st)er bespreken. De begeleidingsmomenten gaan in principe door in de woonst van de jongere en verlopen individueel, tenzij anders overeengekomen tussen de begeleid(st)er en jongere. De jongere zal zijn uiterste best doen om de begeleidingafspraken na te komen. Als een afspraak niet kan doorgaan zal hij/zij de BZW-begeleid(st)er tijdig daarvan verwittigen. De jongere verbindt er zich toe om aan de BZW-begeleid(st)er alle gebeurtenissen of situaties die het alleenwonen of het normale functioneren in het gedrang kunnen brengen te melden. DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

9 Akkoord voor opvragen en doorgeven informatie Ondergetekende,... (jongere) en.... (ouder-s) bevestigen uitgebreid te zijn geïnformeerd over de werking van DE KIEZEL, meer bepaald over het aanbod Begeleid Zelfstandig Wonen. Zij hebben een hulpverleningsvoorstel ontvangen zodat zij over het aanbod nog kunnen nadenken en praten. Als de BZW-begeleiding effectief zou opstarten geven ondergetekenden toelating aan DE KIEZEL om bijkomende schriftelijke of mondelinge informatie op te vragen en door te geven omtrent psychologische of sociale gegevens. Deze informatie moet bijdragen tot de BZWbegeleiding. De betrokken medewerkers van DE KIEZEL zijn in het vervullen van hun opdracht t.a.v. derden strikt gehouden aan het beroepsgeheim. Handtekeningen Maarkedal, Naam en voornaam: Datum..... DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

10 Enkele doordenkertjes Belangrijke dingen zijn zelden dringend, dringende zaken zijn zelden belangrijk. Men moet zijn zwaktes kennen om te weten wanneer men beroep moet doen op anderen. (S. Mestdagh) Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Het is gevaarlijk overtuigd te zijn voor men iets begrijpt. (Wilson) Het probleem met alleen wonen is dat jij altijd aan de beurt bent om af te wassen. (Bernstein) Zeg nooit: Ik heb geen geld. Zeg wel: Daar kan ik op het ogenblik nog geen geld voor vrijmaken. (G. Reve) Te veel doen is (op termijn) minder lastig dan te weinig doen. (C. Mestdagh) Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft. (G. Van den Berghe) Iedereen wil toffe collega s, ook die van u. Een doel zonder plan is enkel een wens. (A. de Saint-Exupéry) Vele mensen overschatten wat ze niet zijn en onderschatten wat ze wel zijn. (MS. Forbes) DE KIEZEL - Begeleid Zelfstandig Wonen - Brochure - december /9

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze

Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Expertisecentrum William Schrikker KRACHTPLAN 18+ Uitleg en instructie werkwijze Inhoud en tekst: Ontwikkelteam: Sanna Koet, Expertisecentrum William Schrikker Expertisecentrum William Schrikker, projectgroep

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Mijn vader zit in de gevangenis

Mijn vader zit in de gevangenis Mijn vader zit in de gevangenis een boekje over hoe kinderen CAW t Verschil biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en daarop reageren kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie