Het Y-journaal Papieren praaibericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Y-journaal Papieren praaibericht"

Transcriptie

1 Het Y-journaal Papieren praaibericht Zeilvereniging Het Y, Amsterdam, opgericht 3 april 1885 Willem Kind regelt het verschijnen, 8x 's jaars nummer 8, 18 december 1984 De inhoud van dit nummer van ons Y-Journaal is, zoals u bemerken zult, afgestemd op "de" grote gebeurtenis in het bestaan van onze vereniging: In 1985 worden wij 100 jaar! Iets om even bij stil te staan. 100 jaar is een onbenullig ogenblik in de geschiedenis van onze oude planeet. 100 jaar is heel erg lang in een mensenleven. Slechts enkele sterken halen dit. Wat mij erg boeit bij het snuffelen in ons archief is het verschil in karakter van onze vereniging wanneer we de beginjaren vergelijken met de tegenwoordige tijd. Tóén een vereniging van een aantal meestal gefortuneerde mensen die zich aangetrokken voelden tot het water en zijn schepen, grotendeels zonder zelf een schip te bezitten. Maar onmiskenbaar een sociale kring uit de bovenlaag van de bevolking. Nú die zelfde watergekke mensen uit alle lagen van de samenleving. In die eerste jaren liet men zich vaak varen. In het strakke pak. Men maakte zijn handen niet vuil aan al die ruwe scheepsonderdelen. Ergens, in het begin van onze eeuw, schrijft iemand uitgelaten "dat het verheugend is dat velen zelf de roerpin ter hand gaan nemen". Langzamerhand werden de knechten bedankt en ging men zelf schipperen. Ik denk dat niemand van ons met weemoed aan "die goeie ouwe tijd" terugdenkt. Zo zouden we niet willen varen. Of toch een zekere afgunst? Op al die rust en die ruimte die men toen nog had. Die grote Zuiderzee. Maar ja, alleen de weinige gelukkigen konden toen een schip kopen om er op te varen. Dus toch maar blij zijn met wat we nu hebben. Bij een terugblik past ook een blik vooruit. En dat is moeilijk. Eeuwenlang is onze wereld langzaam veranderd. De laatste 50 jaar gaat alles razendsnel en steeds sneller. 100 jaar vooruitkijken is gokken. Gaan we steeds sneller door of vliegen we uit de bocht? Gelukkig weten we het niet. Ik denk niet dat ik in 2085 zou willen leven. Nog een reden om tevreden te zijn met nu. Ondanks alle narigheid die er is.

2 2 3 En mede om die te ontvluchten gaan we het water op. Zo lang onze gezondheid het toelaat. En die gezondheid wens ik u allen toe voor het komende jaar en voor een zo groot mogelijk deel van onze 2e eeuw als Zeilvereniging Het Y. Terugtreden Algemeen Secretaris J.C. Rugaart Die beslissing moet gerespecteerd worden. In zo'n belangrijke functie gaat veel tijd zitten. Meer dan veel leden zich voor kunnen stellen. Een drukke zaak en Het Y samen vragen te veel van die tijd. Het tekent de persoon en z'n inzet als hij zegt: Je kunt op me blijven rekenen en altijd een beroep op me doen." Het bestuur en de leden danken je voor het vele werk en de toewijding waarmee je dat deed. We zullen moeten wennen aan Cor Rugaart als gemeen zeiler, maar gelukkig een zeer betrokken Y-lid. Het Bestuur. Voorstellen Veel goede gewoonten heeft Rien Snoek ingevoerd, o.a. het zichzelf voorstellen van nieuwkomers in het bestuur. Hoewel van deze twee heren niet echt van nieuwkomers gesproken kan worden. Leest u maar... Als je in het bestuur gevraagd wordt is het goed dat ook de leden weten wat voor vlees ze in de kuip krijgen. Het blijkt gebruikelijk te zijn wat van jezelf te vertellen in het Y-Journaal. Willem Kind heeft mij gevraagd wat persoonlijke gegevens op te schrijven voor het Y-journaal, zodat de leden weten wat voor vlees ze in de kuip krijgen als ik volgend jaar de voorzittershamer van Tjebbe Westendorp zal overnemen. En voegde hij daaraan toe, het zou ook erg fijn zijn als ik dan wat van mijn gedachten rond dat voorzitterschap zou meenemen. Voorzitter betekent eigenlijk meteen al een -voor velen misschien broodnodigedeuk in mijn arrogantie aangezien je toch graag denkt dat na meer dan 10 jaar lidmaatschap van het Y je bij vriend en vijand genoegzaam bekend zult zijn. Ik heb daarom in verhalende trant wat over mezelf opgeschreven in plaats van iets te produceren wat naar mijn smaak wat veel op een ingevuld sollicitatieformulier zou lijken (uiteraard hebben ze mij voor de funktie gevraagd en dan vul je zo iets niet in). Ik heb ook niet naar volledigheid gestreefd en de mensen die op meer informatie belust zijn nodig ik hierbij uit om aan boord onder het genot van een borrel te luisteren als ik dan dieper zal ingaan over mijn meest favoriete onderwerp, mijzelf. De hoofdelijk verantwoordelijken voor mijn lidmaatschap zijn Siebe de Boer en Henk Versteeg die in 1972 hun handtekening zetten op mijn aanvraag voor het lidmaatschap. Hadden zij dat niet gedaan, dan had men mij waarschijnlijk niet aangenomen. Trouwens, het is dank zij Siebe dat we op het IJselmeer zijn verschenen, doordat we op een winderige middag met de toenmalige Rollo 2 een tochtje naar Urk hebben gemaakt. Hierbij bleek niet alleen dat zeilen op groot water veel leuker was dan op ons toenmalige zeilwater de Westeinder, maar ook dat mijn vrouw (Bep) in tegenstelling tot mijzelf geen enkele neiging tot zeeziekte vertoonde. Henk Versteeg heeft toen onze ligplaats in Enkhuizen verzorgd. Ons eerste echte schip was daarna snel gekocht, een Albin Singoalla, waarmee in konvooi met de Waterbezie van Dick Vroegop en de Helios van André Klug naar Denemarken werd gezeild. Uit het feit dat wij (de anderen niet) aan het eind van die vakantie door de reddingsboot van Borkum, de Georg Breusing, zijn binnengesleept met een twintig meter plastic in de schroef en het hoofdwant uit de zaling, mag U gerust konkluderen dat mijn zeemanschap destijds een geweldige ruimte voor verbetering overliet. Daarna hebben we een Rogger gehad waarmee we reizen naar de Engelse oostkust en de Oostzee hebben gemaakt, gelukkig zonder een afloop als hierboven omschreven. In deze periode voeren onze kinderen met ons mee, maar met het groeien van hun jaren konden we uiteraard steeds minder op hen rekenen. Daarom hebben we in 1977 een voor ons tweeen wat handzamer schip gekocht, een Neptunian, die ons tot nog toe steeds heeft gebracht waar wij heen wilden, voornamelijk de Oostzee en de Engelse Zuid-Oostkust.

3 4 5 U zult inmiddels de konklusie hebben getrokken dat de wedstrijdzeilerij in mijn verleden niet voorkomt. Sterker nog, ik behoor zeker niet tot de betere of snellere zeilers van onze vereniging. Bij onderlinge wedstrijden wordt veelal de poedelprijs aan mij uitgereikt. De afwezigheid van wedstrijdervaring beschouw ik als een belangrijke tekortkoming voor het (misschien) komende voorzitterschap. Het Y is nu eenmaal een prominente organisator van zeilwedstrijden, dus enige ontwikkeling van de voorzitter op dit gebied lijkt belangrijk. Overigens durf ik wel te bekennen dat ik er toch wel enigszins tegenop zie het voorzitterschap over te nemen. De voorzitters en bestuursleden die ik heb meegemaakt waren zonder uitzondering bezielde en zeer nauw met de vereniging betrokken figuren. Trouwens de najaarsvergadering van gisteren werd dermate deskundig door Bouke Wiebenga geleid dat bet voor iedereen duidelijk moet zijn dat hij een heel capabele voorzitter zou zijn. Misschien, Bouke, dat je over een jaartje of vier-vijf wel tijd kunt vrijmaken voor het voorzitterschap. In ieder geval heeft het Y nooit te klagen gehad over de bezieling of deskundigheid van voorzitter en bestuursleden, dus enige bescheidenheid voor ondergetekende lijkt op zijn plaats. Wat voor gedachten kan ik nog meer aan U toevertrouwen? Uit mijn herinnering als bestuurslid weet ik dat de problemen die in het bestuur om een oplossing vrage, vaak ingewikkeld en gedetailleerd zijn. Soms gaat het om mensen, soms om verhoudingen met de overheid, het "Verbond" of andere verenigingen en instellingen, om onze eigen driehoeksverhouding Durgerdam, Marken, Enkhuizen niet te vergeten. Destijds was er in het bestuur veel deskundigheid aanwezig met mannen als Tjebbe Westendorp, Jan de Groot, Dick Dijkman en Wout Broere. Hoe dat nu is weet ik niet, en ik weet uiteraard ook niet welke problemen er nu spelen. Ik herinner mij wel dat ik goed funktioneerde binnen deze groep. Zelfs met Willem van Merrienboer had ik een goede ver(stand)houding, al zal Willem ongetwijfeld het tegendeel beweren. Als belangrijkste klus voor het bestuur zie ik het handhaven en bevorderen van de eenheid van onze club. De belangen van de 3-havens schijnen vaak uiteen te lopen waardoor onderling wantrouwen kan ontstaan. Hierdoor raakt soms op de achtergrond dat wij als vereniging gezegend zijn met uitstekende faciliteiten in drie van de meest fantastische watersportplaatsen van ons land. Onze vlag wordt in alle Europese wateren gezien. Ons verenigingsleven is intensief en gezellig; ik denk dat wij als Y-leden goud in onze handen hebben. Serieuze verdeeldheid kan verlies van dat alles betekenen en dat te voorkomen lijkt mij de belangrijkste opdracht. Cor Bron Vrijdag 24 november j.l. besloot de najaarsledenvergadering Henk Versteeg als algemeen secretaris van onze vereniging te benoemen. Hieronder stelt hij zich aan u voor. In een eerste opwelling denk je is dit nu wel noodzakelijk, want tenslotte word je, weliswaar op voordracht van het bestuur, door de leden gekozen voor een bestuursfunctie. Je mag dan aannemen dat de leden je kennen. Maar laat ik niet breken met iets dat traditie is geworden en in het kort iets over mezelf vertellen. Water en watersport hebben vanaf mijn prille jeugd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Wat eerst nog pleziervaren was werd later mijn beroep en terug van zee bleef de scheepvaart verweven met mijn werk en de watersport mij trekken. In 1965 werd ik lid van de Zeilvereniging Het Y en begon ik het IJsselmeer onder zeil te verkennen. In de 70-er jaren maakte ik kennis met de bestuurlijke activiteiten van onze vereniging, eerst als havencommisaris voor Enkhuizen, daarna als secretaris. Als zodanig ben ik betrokken geweest bij een aantal activiteiten, waaronder het tot stand brengen van de dependance voor rond- en platbodems van de Zeilvereniging Het Y in de haven van Marken. Aan Marken heb ik veel plezierige herinneringen overgehouden. In het bijzonder de feestelijke opening met het daaraan verbonden admiraalzeilen was een hoogtepunt. Inmiddels lig ik weer sinds een aantal jaren met een scherp jacht in Enkhuizen. De sfeer in de diverse Y-havens heb ik derhalve kunnen proeven en het moet naar mijn mening mogelijk zijn de banden tussen Durgerdam, Marken en Enkhuizen weer wat nauwer aan te halen. Wellicht leidt de viering van het 100jarig bestaan met een aantal gezamelijke evenementen tot deze grotere onderlinge band. Met mijn recente herbenoeming in het bestuur hoop ik een steentje te kunnen bijdragen tot het goed functioneren van onze vereniging. Mag ik daarbij op Uw steun rekenen? Henk Versteeg. Voorbereiding ledenfeest. Zoals U weet zal vanwege het 100 jarig bestaan van onze vereniging een feest voor de leden worden gegeven. Hiervoor is een feest-commissie samengesteld bestaande uit de heren N. Jensen en B. Wiebenga. Deze commissie stelt zich voor dat uit de leden spontane medewerking verleend zal worden om dit feest op te luisteren met schetsjes, voordrachten liedjes enz. Gelet op het schema stelt de commissie hiervoor ongeveer 45 minuten beschikbaar. In het geval U denkt hieraan mee te kunnen en willen werken verzoekt de commissie U zich op te geven voor 15 januari 1985 aan de bovengenoemde commissie-leden. Zij rekenen op een grote reaktie! De feest-commissie.

4 6 7 Tentoonstelling 100 jaar Zeilvereniging Het Y. Er is een goed plan. We worden deskundig begeleid door direktie en staf van het Scheepvaart Museum. Momenteel is ons belangrijkste werk het verzamelen van historisch beeld- en tekstmateriaal. We showen eigenlijk onszelf. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden moeite te doen om na te gaan of ergens nog foto's van oude schepen van Y-leden, modellen, tekeningen, prijzen, kunstvoorwerpen of andere dingen te vinden zijn voor de tentoonstelling. Deze zullen uiteraard weer aan de eigenaar worden teruggegeven. Herinneringspenning, geslagen in verband met de Internationale Zeilwedstrijden gehouden tijdens de tiende verjaardag van de vereniging. Frits Sieger Terugblik 2e lustrum. Om u al een beetje in de stemming te brengen laten we eens zien - voorzover dat mogelijk is - hoe 90 jaar geleden het feit herdacht is dat Zeilvereniging Het Y 10 jaar bestond. Voor de niet-wedstrijdzeilende leden is het misschien niet zo vanzelfsprekend dat er een Internationale Zeilwedstrijd uitgeschreven word. Die moeten dan maar opmerken dat internationale wel met en ook zonder n gespeld wordt. En bestond dat internationale uit vier Belgische deelnemers. Maar die waren er dan toch maar. Van Antwerpen naar Amsterdam gevaren. Wie weet hadden die Vlamingen de roerpin op dat traject uit handen gegeven. En dan die typografie. En die 12 klassen. En dat er Y-vlaggen (geen standaards) afgebeeld worden op alle drukwerk. Dat was in 1895 niet zo moeilijk. Fo, staat voor de heer Willem Fortuin die zo vriendelijk was nevenstaand terzake kundig bijschrift te maken. De beeldenaar laat een jacht zien, dat wellicht de "Dina Geziena" voorstelt, het jacht van de Vice-Admiraal van de Vereniging, de Heer H.G. Koster H.Gzn. Het opmerkelijke van de voorstelling is, dat het schip sterke associaties oproept met de 17e- en 18e eeuwse speel- resp. statenjachten. De aanwezigheid van een paviljoen, de vorm van voorsteven en roer leiden in die richting. Normaal liep de helmstok bij dit type jachten onder het dek (of wel de vloer) van het paviljoen door en kwam uit op een kleine campagne, waar hij haaks naar voren om boog en bekroond werd door een bal of "tonnetje". Uiteraard was deze helmstok van ijzer en eventueel met dun koper versierd. Opmerkelijk is verder de aanwezigheid van een boeierkajuit met de typische holle daklijn. Is dit wellicht een artistieke vrijheid van de ontwerper? Op schepen zonder paviljoen als "speeljachten" kwam deze kajuitvorm voor (zie b.v. de Zaanse Boeier), doch op een paviljoenjacht als een statenjacht nooit. Op deze plaats was slechts een lantaarn, een schijnlicht, aangebracht, om de hutten daaronder van licht te voorzien. Waar een vleugel aan de trommelstok in de top van de mast, een clubstandaard en de nationale vlag aan de gaffel van het grootzeil correct vlagetiquette demonstreert, is de afschuwelijk uit de toon vallende vlag op het achterdek (al is het dan ook de Verenigingsvlag) hopelijk een fantasie van de ontwerper geweest. Deze ontwerper heette Wenckenbach en de penning werd geslagen door C.J. Begeer te Utrecht. Aan de wedstrijd deden een 60-tal jachten mee. Er werd op het Y gezeild en de prijzen bestonden uit geld en een keurig getuigschrift. Alle deelnemers ontvingen de penning als herinnering aan het evenement. Fo.

5 8 9

6 10 11

7 12 13

8 14 15

9 16 17 Voor en door... Voor de leeuwen geworpen voelde ik me op de voorjaars ledenvergadering in '83 en schreef in het Y-Journaal nummer 2 over die Y-schrijverij dat zonder uw hulp, wat mij betreft, het Y-journaal niks zou worden. Welnu..., u hebt me gelukkig niet in de steek gelaten. Zoals ieder jaar hebben ook dit jaar een aantal onder u de daad bij het woord gevoegd door in de pen te klimmen en met wetenswaardigheden, reisverslagen, jeugddagpraat, weekendverhalen, memo's en wereldreizen het Y-journaal gestalte te geven. Vergeef uw Y-schrijver als hij toch iemand vergat! Jan van Alem: onze echte Y-schrijver. Guido Aanstoot: evenementen op groot en klein water. Marinus Brochet: lekker eten, vissie vissie. Piet van Berge: vlootloze voogd. Tj.H. Bergsma: Geert Brussaard: getijdebeweger. Siebe de Boer: de wereld rond in 4 jaar en 4 dagen. Piet van Beekveld: hobbelverslag. Thea en Freek van Doorn: over wandelende zeilers. Henk Dekkers: Middelandse zeezeiler. Kathy Dekker: de hoge ogen die Hot Stuff gooide. Miep Gerber: wandelende zeilers, zeilende wandelaars en lekker eten. Ben en Nel van Huystee: waterslang. Allard Janssen: Y-stripfiguur. Niels Jenssen: jacht- en ledenregistermeester. G. de Jong: geen lid, maar wel Y-doorn reputatie. Henriëtte Kuypers: Y-torenrace. - winchgorilla's. Niels Luger: Ramsgate... een feest! Rob en Hellen van Munster: Atlantic zeilers. J.O. Mogelin: vreemdganger. Willem van Merriënboer: havenbrommer. Kok en Simone Poot: verslag van Marker estafette. Cor Rugaart: betonning... het gele gevaar". Frits Sieger: eeuwfeestzeilverenigingstentoonstelorganisator. Rien Snoek: Eendracht en bootjes onder de kurk. Evert Serné: aartsrekenmeester. Tjebbe Westendorp: winderige Trintel '84. Frits Maas, Rob Olierook en Paul van Deenen: van wie we citeerden en veel leerden. Sandra, Iris, Patrice en Inge Beumer: Groetjes. Leden en het register vol en bij Adreswijziging: De heer G. Jäger is van de Savornin Lohmanstraat 9, Amsterdam, verhuisd naar Schuitengat 27, 2042 JT Zandvoort. Tel.: De heer B.B. van Vliet is van Middenweg 72, Amsterdam, verhuisd naar Candelinstraat 61, 1093 TK Amsterdam. Opzeggingen. De heer F. J. Berghuis, Heiloo, mej. M. Brouwer, Nieuwe Niedorp, de heer H.C. Dekker, Soest, de heer Th. Ferguson, Den Haag, de heer W.F. Luberti, Amstelveen en de heer B.J. de Vries, Amstelveen hebben met ingang van 1985 hun lidmaatschap van Het Y opgezegd in verband met het stoppen van zeilen en verkopen van hun schepen. Ze wensen allen de leden van Het Y een prettig Jubileumjaar in Correcties ledenregister: Het juiste telefoonnummer van de heer H.J. Hogen Esch is: , en het juiste nummer van de heer G. Messink is Onlangs was ik aan boord van de Rollo IV; het is wel een groot en mooi schip, maar zeker geen 5.50 meter breed zoals het in het register staat. Het moet 3.50 zijn. Ook de Nooitgedacht van de heer Th. Helsloot staat verkeerd vermeld. De juiste lengte is 7.00 meter in plaats van Niels Jensen. Harm Limburg overleden. Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ons lid, de heer Harm Limburg op 8 oktober door een verkeersongeval is overleden. Hij was van zijn boot de "Waddenzee" in Enkhuizen op weg naar huis en is toen op de Prov. weg Enkhuizen-Hoorn frontaal aangereden met het noodlottige gevolg. Hij is slechts 52 jaar geworden. Harm Limburg was een zeer rustig persoon, die niet opviel op onze ledenvergaderingen of andere bijeenkomsten. Wat hij echter zei was doelgericht en weloverwogen. In gesprekken die ik persoonlijk met hem mocht hebben in de afgelopen jaren kwam echter wel naar voren hoezeer hij van zijn "Trewes" en van het varen hield. Hij had ook nog grote plannen, maar te vroeg is hij van zijn gezin en van de club weggenomen. Aan de familie zijn onze condoleances overgebracht en hebben wij ons medeleven betuigd. Wij hebben een rustige, maar goede zeiler verloren maar houden hem wel als zodanig verder in onze gedachten. T. Westendorp.

10 18 19 Najaarsledenvergadering. Door een paar dingen een vlotte vergadering. Allereerst de straffe leiding van vice-voorzitter Bouke Wiebenga. Maar ook de toezending vooraf van de notulen van de 99ste Jaarvergadering Bestuursmededelingen. Daar scholen de addertjes onder het gras. Siebe de Boer is bij acclamatie ere-lid geworden en volgens art. 5. van de statuten valt die uitgestoken nek van Tjebbe nogal mee. En er moest voorzien worden in de functie van Secretaris. Want helaas moeten we het besluit van Cor Rugaart respecteren dat hij terugtreedt. Hoe vind je zo iemand zei Bouke. Nou er zal daartoe druk bestuurlijk overleg geweest zijn. Dat leidt geen twijfel. Zodat die bestuurstafel eigenlijk te kort was toen daar Henk Versteeg en iets later Cor Bron achter gingen zitten. Dan mag daar wel wat gesputter opklinken. Maar er mag toch wel eens gezegd worden dat het bestuur voortvarend heeft voorzien in leemten. Ook en vooral het niet langer voor zich uit schuiven van de opvolging van Tjebbe Westendorp. Dat Havenaangelegenheden, punt 5 en punt 6, Financiën vlot afgedaan werden pleit voor de bekwaamheid waarmee beide heren (Willem van Merriënboer en Evert Serne) dat voor de vereniging regelen. Wel was het noodzakelijk dat er een statuten wijziging(etje) goedgekeurd werd (over trage betalingen). Dat Paul van Deenen de Paul Nieman-prijs toegekend werd vond algemene bijval. Bij de rondvraag viel nogal uit de toon de manier waarop Bill Rotteveel z'n slippertje" beleed. Maar verder vielen er niet veel dissonanten te beluisteren of het moest nog zijn het baggeren van de Durgerdammerhaven. Dit verslag is maar een impressie, want voor een compleet verslag volgen de notulen. Erg goed bezocht was de vergadering niet. De presentielijst vermeldde 27 namen, maar ik denk dat een aantal leden vergeten is te tekenen. Maar diegenen die wegbleven hebben een goed geleide, levendige vergadering gemist. Uitkijk Kanaal zevenenzeventig. Nieuws, nieuwtjes en roddels. Die bestuursjongens hebben het nu wel erg bont gemaakt * Hoezo, wat weet je? * Nou een andere sekretaris en een nieuwe een ½ jaar op proef -over- Vraagt iemand, waar gaat het eigenlijk over? * Och jongen, bij acclamatie -over- Bij wat? * Dat is een toverwoord voor een vergaderingsvluggertje -over- Ja, en een vierkante Y-vlag heet ook een slippertje * Niet iedereen kent het verschil tussen een vlag en een verenigings standaard -over- Zou toch binnen een eeuw oude club bekend moeten zijn * Wel aan het bestuur! -over- Niet aan de leden dan? * Nou, sommigen weten van vlagetikette niet veel over- Van wat? * Nou, hoe hoort het eigenlijk aan boord, weet je wel -over- 23 november, storm - vergadering * Zo'n tumult in Amsterdam? * Nee jo. De haven van Durgerdam half leeggelopen, boten staan op de kiel, hangen in de landvasten. Lekke clubschip staat ook op de grond * Kan niet zinken dan * Op de steiger kijk je over het dak heen Water zeker een meter weggewaaid -over- Je ziet modder * Bagger zegt Willem, daar wil die wat aan doen. -overcadeautje 100 jaar. Goed idee toch. -over- Regen, hagel, 976 millibar, toenemende wind, 9-10 Baufort. Alles goed nagelopen. Toch maar naar Kooi (01.30 h.) -over en sluiten maar-. Wereldkampioenschap ¼ ton - aanpassingen Hot Stuff. In het vorige Y journaal werd gesproken over het meten en veranderen van de Hot Stuff in verband met deze ¼ Ton Cup Daar wil ik nu iets meer over vertellen. Om aan wedstrijden deel te kunnen nemen moet een schip gemeten zijn. Het resultaat van deze meting levert een handicap op, ook wel rating genoemd, welke wordt gebruikt bij het bepalen van de wedstrijduitslag. Een kleiner schip heeft een gunstiger meting en dus een minder zware handicap dan een groter schip. In Nederland kennen wij voor schepen en jachten een I.O.R. en een N.K.K. meting. De I.O.R. meting is uitgebreider en internationaal geldig, de N.K.K. meting is wat minder uitgebreid en specifiek voor Nederland. Bij een I.O.R. meting kijkt men onder andere naar lengte en breedte op verschillende punten van het schip, de hoogte van de vrijboorden, de stabiliteit, de maten en de bolling van de zeilen enz.

11 20 Alle gegevens van de meting worden verwerkt in de meetbrief. In deze meetbrief kunnen ook penalty's opgenomen zijn; dit om extremiteiten te voorkomen. (b.v. een te hoge mast, te grote zeilen, een te lange spinakerboom enz.) Maar bij een wereldkampioenschap moeten alle deelnemende schepen voldoen aan een bepaalde meting en als gevolg daarvan hebben alle deelnemers dezelfde handicap. De eerst aangekomen boot wint ook de race, dit dus in tegenstelling tot andere zeilwedstrijden waarbij schepen met verschillende handicaps meevaren. De Hot Stuff voldeed niet aan de vereiste meting, 18,5 voet, en daarom moest er aan het schip gesleuteld worden. De volgende maatregelen werden genomen: - omdat het schip te onstabiel was, de Hot Stuff had een penalty op de stabiliteit, moest er een andere kiel onder. Om een grotere stabiliteit te verkrijgen zou de kiel zwaarder moeten, maar langer of groter kan niet (dat zou ook weer een penalty opleveren) en daarom werd er gekozen voor een zwaarder materiaal. De kiel was van gietijzer en werd nu vervangen door een loden kiel. - het grootzeil was te groot in het achterlijk en moest twee centimeter ingenomen worden. - het schip lag niet goed op de waterlijn. Om de juiste meetresultaten te bereiken was het nodig om 30 kg gewicht voor in het schip te plaatsen, zodat het meer voorover in het water zou gaan liggen. - een methode om aan een gunstiger meting te komen is het tegenwoordig veel toegepaste 'bumpen'. Met bumpen wordt bedoeld dat men door middel van het aanbrengen van plamuur op het onderwaterschip de meetpunten van het onderwaterschip gunstiger kan laten uitkomen. Vroeger kon men volstaan met bobbels plamuur op de juiste plaatsen op het onderwaterschip, echter tegenwoordig wordt er geëist dat deze huidopdikkingen strokend op het schip worden aangebracht. A1 met al dus een hele klus, maar wanneer je echt door de wedstrijdkoorts bevangen bent heb je dat er voor over. Kathy Dekker. In nummer 8 van '83 is er gepoogd u te behoeden voor verveling tijdens de feestdagen via het kostelijke verhaal van grootvaders pleetje. Juist ja. De racende jolletjes. (Hebt u het bestuur uw folkloristisch windmolentje al getoond. Wellicht heeft Piet voor de mooiste wel een plekje op, aan of bij het clubschip. Nog even regelen.) Schrik nu maar niet. Lees gerust verder, want de knutselaars komen nu niet aan de bak. Welnu! Y-erikken zeggen graag achteloos, zo langs hun neus weg, dat ze lid zijn van Zeilvereniging Het Y omdat ze ervan houden op ruim water te varen. En op zee moet je je ogen de kost geven en je hersens blijven gebruiken. Daarom lijkt het volgende een uitdaging om eens uit te broeden in een gemakkelijke stoel, met een oliebol in de hand of een glas waarin iets tongstrelends. Een goede oplossing bestaat uit de betekenis èn de plaats waar een nautisch bouwwerk staat waarop bovenstaande titelregels zijn aangebracht. Aan zilt water. Passerpunt op lichtschip West Hinder, binnen 65 mijl rond dat lichtschip. Zuidelijk deel Noordzee, Theems monding, stuk Kanaal. Als nu de één de vertaling weet en de ander de plaats is er tegen zo'n gezamenlijke oplossing niets in te brengen. Als op meerdere plaatsen deze spreuk te vinden is, wachten we dat en uw antwoord -al of niet collectief- maar eens af. Y-intelligentia, dat moet voor u een koud kunstje zijn. Y-s.

12 22 23 Zeilvakantie op de Adriatische zee aan de Joegoslavische kust (16-9/30-9/1983) (6) Winterprogramma 1985 zondag 6 januari zondag 20 januari vrijdag 25 januari vrijdag 8 februari Zondag 24 februari Vrijdag 1 maart Zondag 10 maart Vrijdag 22 maart Zondag 31 maart Nieuwjaarwensen Cafe De Zeilvaart, de Ruyterkade 106, Amsterdam vanaf uur. Soos, Clubschip vanaf uur. Bowling Sportpark De Kegel, Amstelveen Vanwege reservering gaarne berichtje aan Guido Siebe de Boer verteld over zijn wereldreis Sportpark De Kegel, Amstelveen uur. Soos. Clubschip vanaf uur. Gideon Messink verteld over zijn reis. Sportpark De Kegel, Amstelveen uur. Wandelen in de duinen, bijzonderheden volgen. Ledenvergadering Novotel, Amsterdam, uur. Soos/opening seizoen, Clubschip uur Bijna... Als u gezellig wilt komen Bowlen, dan gaarne uw opgave voor 21 januari zenden aan G. Aanstoot, Van Zuylen van Nyveldstraat 41, 2242 AJ Wassenaar Beste Guido, wij komen graag naar Amstelveen. Wil je voor... personen banen reserveren. groetjes... naam... Het is inmiddels uur, logstand 200 m. Er wordt in het zonnetje een wijntje gedronken en een borrelhap genuttigd. De charterboy Andre komt bij de boot en roept Henk, hij wil hem nog iets over de boot die ons nu ter beschikking wordt gesteld vertellen, waarop Miep Henk toeroept: "Er zit vast geen kiel onder". Grote hilariteit. Achteraf zou blijken dat deze opmerking nog niet zo gek was. Na de wijn gaan de jongens de boot controleren en wij gaan aan de slag, alles in te pakken om over te kunnen hevelen. Het wordt een grote puinhoop. Aangebroken pakken met etenswaren, al het spul wat we zo keurig in de kombuiskastjes hadden gestouwd wordt eruit gerukt en in plastic zakken gestopt. Hopelijk gaat er niets lekken. Om uur staat alles aan boord van de Materada waar Ria aan de gang gaat om in ieder geval de etenswaren weer weg te stouwen. Miep wast nog even af op de Istria. Door al dat gesjouw hebben we het ontzettend warm gekregen, voelen ons vies maar willen nu toch een hapje gaan eten. We gaan naar Primosten en nemen de Marinabus op de haven. Het staat vast, we gaan vis, eten. Het visrestaurant Villa Fenc, liggend aan de haven is ons aanbevolen, zodat wij hier naar binnen gaan. Kiezen een vissoep vooraf, drinken een heerlijke witte wijn, daarna Red- en Greymullet met knoflook, patat, groene kool salade en als toetje palacinci. Totaalbedrag 3000 Dinars, inclusief. Wandelen terug naar het centrum om een taxi naar de Marina te nemen, maar helaas geen taxi's en ook de bus rijdt niet meer. Rob en Ria lopen naar een restaurant en vragen naar een taxi. Normaliter rijden er acht taxi's in Primosten maar helaas vanavond niet, ze hadden geen zin. Wij treffen terwijl we staan te wachten twee engelse jongens die hun groep van de charter "Seven Sea's" zoeken. De auto van de chartermij. staat er wel maar de chauffeur is nergens te bekennen. Zij besluiten te gaan lopen, wij ook. Het is ten slotte maar een half uurtje wandelen. Goed voor de spijsvertering. Nadat wij tweederde deel hebben afgelegd komt het kleine busje van "Seven Sea's" voorbij, houdt even in omdat ze denken leden van de groep op te kunnen pikken, maar rijden gelijk weer door. Een paar honderd meter voor ons uit lopen de Engelsen, daar wordt gestopt, die kunnen de resterende kilometers meerijden. Wij nog roepen "Wait for us" maar mooi niks. Ze rijden weg. Gelukkig is het niet zo ver meer naar de Marina. Aan boord nemen we nog een glas melk en gaan te kooi. Miep Gerber Wordt vervolgd.

13 Zeilvereniging Het Y Amsterdam opgericht 1885 Ere-voorzitter: F.K.Herkenhoff Tiel Ere-leden: Th.W.van Beek Heemstede K.H.Brouwer Nw.Niedorp S. de Boer Weert Bestuur: Voorzitter: T.Westendorp Watteaustraat 21-I 1077 ZK Amsterdam Vice-voorzitter: B.Wiebenga Boekweitdonk JJ Diemen Alg.secretaris: H.J. Versteeg Emv. Meterenstraat AN Amsterdam e secretaris: Willem Kind Th.de Leeuwlaan CB Abcoude Penningmeester: E.J.D.Serné Karveel KH Lelystad Evenementencommissaris: G.A.Aanstoot Van Zuylen van Nijevettstraat AJ Wassenaar Havencommissaris: W.van Merriënboer Moerdijkstraat XP Amsterdam Bestuursleden: N.E.Jensen Dahlialaan XJ Oegstgeest C. Bron Zeekant AC Scheveningen Post voor Het Y toezenden aan het desbetreffende bestuurslid of, bij twijfel wie u hebben moet, aan de Algemeen secretaris. Andere functionarissen: Havenaangelegenheden: Enkhuizen B.Wiebenga (adres zie boven) Idem: Marken en Durgerdam W.v.Merriënboer (adres zie boven) Havenmeester te Durgerdam: P.Verloop Havencontactpersoon: B.van Huystee van Remijden XH Amsterdam Marken: Het Y -Journaal: Willem Kind (adres zie boven) Wedstrijdcommissie: K.Sijne Ottho Heldringstraat XV Amsterdam KNVW-commissie P.J.van Deenen Nieuwendammerdijk LG Amsterdam Zuidelijk IJsselmeer: (3 personen) J.H.Pruys Weteringschans XH Amsterdam A.R.W.E.V.v.Munster Jagersweg 23A 1251 ZP Laren Aanvragen voor het W.Ch.K.Rotteveel Burg.Hogguerstraat CR Amsterdam lidmaatschap: Vert.in het bestuur v.d. H.K.H.Aanstoot Brouwersveld PE Koog a/d Zaan St.Jachthaven Enkhuizen: Jubileumcommissie Zeilvereniging Het Y 100 jaar: J.de Groot (coördinator) Dr. Letteplein JS De Bilt W.Broere Middenweg AJ Amsterdam H.G.J.Heunks Kempering KG Amsterdam Het Y-journaal nummer 8, 18 december 1984 Inhoud: pag. Speciale nieuwjaarswens Jan de Groot Terugtreden Cor Rugaart Het Bestuur Voorstellen Cor Brom en Henk Versteeg Voorbereiding feest feestcommissie Tentoonstelling Frits Sieger Terugblik 2e lustrum Voor en door Leden en het register vol en bij Niels Jensen In memoriam Harm Limburg T. Westendorp Najaars ledenvergadering Uitkijk Kanaal zevenen zeventig /4 ton Cup ' Kathy Dekker Perfvgivm Miseris Y-s Winterprogramma Vervolg verhaal Miep Gerber Kopy-stop 8 januari 1985 vooor volgend Y-journaal. Telefoon: Clubschip Het Y - Durgerdam Havenmeester P.Verloop - Durgerdam Havenmeester Stichting Jachthaven Enkhuizen Rijkshavenmeester Marken Postgiro: t.n.v. Zeilvereniging Het Y (ook betalingen voor de wedstrijdcommissie op dit gironummer).

Nummer 4 Oktober 2012. Journaal. www.sneekweek.nl

Nummer 4 Oktober 2012. Journaal. www.sneekweek.nl Nummer 4 Oktober 2012 Journaal www.sneekweek.nl Windows. Life without Walls. Samsung raadt Windows 7 aan. SHOP JE ENERGIE- REKENING OMLAAG. Verbazingwekkend licht. Ongelooflijk sterk. Bij DONG Energy doen

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN

STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN Nel van Beelen Anne de Hingh STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN Levensverhalen van Katwijkse vissers en hun dierbaren L Malkander Producties STOERE MANNEN, STERKE VROUWEN Nel van Beelen Anne de Hingh Stoere

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6

De Drietand. Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers 2008/6 De Drietand 36 e jaargang nummer 6, december 2008 De Drietand is het verenigingsblad van de Nederlandsche Vereeniging van Kustzeilers. Verschijnt

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland

Uitgave van de Citroën SM Club Nederland Uitgave van de Citroën SM Club Nederland SublieM is een uitgave van de Citroën SM Club Nederland p/a Van der Weeghensingel 17 5212 PH Den Bosch e-mail: info@citroensmclub.nl internet: www.citroensmclub.nl

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

Kuippraat. Verjaardagen

Kuippraat. Verjaardagen 25 JAAR Kuippraat van de voorzitter Langszij Verjaardagen Ik herinner me In het kielzog uit de wintereditie van 2010, geschreven door onze toenmalige hoofdredacteur Jan Janse. Het stond in het kader van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Oog. voor u. Artikel. In dit nummer THEMA. Nieuws van het bestuur... en diversen

Oog. voor u. Artikel. In dit nummer THEMA. Nieuws van het bestuur... en diversen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 7 Nummer 4 In dit nummer THEMA Oog voor Kunst: Kunst(ige) Ogen of de Kunst van het Zien? De technicus & De kunstenaar Artikel Collectie

Nadere informatie

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou...

september 2006 Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge wou... V E R E n i g i n g S B L A D V A n D E D E T E c T O R A M A T E U R Detector september 2006 magazine Vondst van het jaar Het bestaat echt... vondsten doen zonder detector Vondstberichten Wat ik zegge

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie