Het Y-journaal Papieren praaibericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Y-journaal Papieren praaibericht"

Transcriptie

1 Het Y-journaal Papieren praaibericht Zeilvereniging Het Y, Amsterdam, opgericht 3 april 1885 Willem Kind regelt het verschijnen, 8x 's jaars nummer 8, 18 december 1984 De inhoud van dit nummer van ons Y-Journaal is, zoals u bemerken zult, afgestemd op "de" grote gebeurtenis in het bestaan van onze vereniging: In 1985 worden wij 100 jaar! Iets om even bij stil te staan. 100 jaar is een onbenullig ogenblik in de geschiedenis van onze oude planeet. 100 jaar is heel erg lang in een mensenleven. Slechts enkele sterken halen dit. Wat mij erg boeit bij het snuffelen in ons archief is het verschil in karakter van onze vereniging wanneer we de beginjaren vergelijken met de tegenwoordige tijd. Tóén een vereniging van een aantal meestal gefortuneerde mensen die zich aangetrokken voelden tot het water en zijn schepen, grotendeels zonder zelf een schip te bezitten. Maar onmiskenbaar een sociale kring uit de bovenlaag van de bevolking. Nú die zelfde watergekke mensen uit alle lagen van de samenleving. In die eerste jaren liet men zich vaak varen. In het strakke pak. Men maakte zijn handen niet vuil aan al die ruwe scheepsonderdelen. Ergens, in het begin van onze eeuw, schrijft iemand uitgelaten "dat het verheugend is dat velen zelf de roerpin ter hand gaan nemen". Langzamerhand werden de knechten bedankt en ging men zelf schipperen. Ik denk dat niemand van ons met weemoed aan "die goeie ouwe tijd" terugdenkt. Zo zouden we niet willen varen. Of toch een zekere afgunst? Op al die rust en die ruimte die men toen nog had. Die grote Zuiderzee. Maar ja, alleen de weinige gelukkigen konden toen een schip kopen om er op te varen. Dus toch maar blij zijn met wat we nu hebben. Bij een terugblik past ook een blik vooruit. En dat is moeilijk. Eeuwenlang is onze wereld langzaam veranderd. De laatste 50 jaar gaat alles razendsnel en steeds sneller. 100 jaar vooruitkijken is gokken. Gaan we steeds sneller door of vliegen we uit de bocht? Gelukkig weten we het niet. Ik denk niet dat ik in 2085 zou willen leven. Nog een reden om tevreden te zijn met nu. Ondanks alle narigheid die er is.

2 2 3 En mede om die te ontvluchten gaan we het water op. Zo lang onze gezondheid het toelaat. En die gezondheid wens ik u allen toe voor het komende jaar en voor een zo groot mogelijk deel van onze 2e eeuw als Zeilvereniging Het Y. Terugtreden Algemeen Secretaris J.C. Rugaart Die beslissing moet gerespecteerd worden. In zo'n belangrijke functie gaat veel tijd zitten. Meer dan veel leden zich voor kunnen stellen. Een drukke zaak en Het Y samen vragen te veel van die tijd. Het tekent de persoon en z'n inzet als hij zegt: Je kunt op me blijven rekenen en altijd een beroep op me doen." Het bestuur en de leden danken je voor het vele werk en de toewijding waarmee je dat deed. We zullen moeten wennen aan Cor Rugaart als gemeen zeiler, maar gelukkig een zeer betrokken Y-lid. Het Bestuur. Voorstellen Veel goede gewoonten heeft Rien Snoek ingevoerd, o.a. het zichzelf voorstellen van nieuwkomers in het bestuur. Hoewel van deze twee heren niet echt van nieuwkomers gesproken kan worden. Leest u maar... Als je in het bestuur gevraagd wordt is het goed dat ook de leden weten wat voor vlees ze in de kuip krijgen. Het blijkt gebruikelijk te zijn wat van jezelf te vertellen in het Y-Journaal. Willem Kind heeft mij gevraagd wat persoonlijke gegevens op te schrijven voor het Y-journaal, zodat de leden weten wat voor vlees ze in de kuip krijgen als ik volgend jaar de voorzittershamer van Tjebbe Westendorp zal overnemen. En voegde hij daaraan toe, het zou ook erg fijn zijn als ik dan wat van mijn gedachten rond dat voorzitterschap zou meenemen. Voorzitter betekent eigenlijk meteen al een -voor velen misschien broodnodigedeuk in mijn arrogantie aangezien je toch graag denkt dat na meer dan 10 jaar lidmaatschap van het Y je bij vriend en vijand genoegzaam bekend zult zijn. Ik heb daarom in verhalende trant wat over mezelf opgeschreven in plaats van iets te produceren wat naar mijn smaak wat veel op een ingevuld sollicitatieformulier zou lijken (uiteraard hebben ze mij voor de funktie gevraagd en dan vul je zo iets niet in). Ik heb ook niet naar volledigheid gestreefd en de mensen die op meer informatie belust zijn nodig ik hierbij uit om aan boord onder het genot van een borrel te luisteren als ik dan dieper zal ingaan over mijn meest favoriete onderwerp, mijzelf. De hoofdelijk verantwoordelijken voor mijn lidmaatschap zijn Siebe de Boer en Henk Versteeg die in 1972 hun handtekening zetten op mijn aanvraag voor het lidmaatschap. Hadden zij dat niet gedaan, dan had men mij waarschijnlijk niet aangenomen. Trouwens, het is dank zij Siebe dat we op het IJselmeer zijn verschenen, doordat we op een winderige middag met de toenmalige Rollo 2 een tochtje naar Urk hebben gemaakt. Hierbij bleek niet alleen dat zeilen op groot water veel leuker was dan op ons toenmalige zeilwater de Westeinder, maar ook dat mijn vrouw (Bep) in tegenstelling tot mijzelf geen enkele neiging tot zeeziekte vertoonde. Henk Versteeg heeft toen onze ligplaats in Enkhuizen verzorgd. Ons eerste echte schip was daarna snel gekocht, een Albin Singoalla, waarmee in konvooi met de Waterbezie van Dick Vroegop en de Helios van André Klug naar Denemarken werd gezeild. Uit het feit dat wij (de anderen niet) aan het eind van die vakantie door de reddingsboot van Borkum, de Georg Breusing, zijn binnengesleept met een twintig meter plastic in de schroef en het hoofdwant uit de zaling, mag U gerust konkluderen dat mijn zeemanschap destijds een geweldige ruimte voor verbetering overliet. Daarna hebben we een Rogger gehad waarmee we reizen naar de Engelse oostkust en de Oostzee hebben gemaakt, gelukkig zonder een afloop als hierboven omschreven. In deze periode voeren onze kinderen met ons mee, maar met het groeien van hun jaren konden we uiteraard steeds minder op hen rekenen. Daarom hebben we in 1977 een voor ons tweeen wat handzamer schip gekocht, een Neptunian, die ons tot nog toe steeds heeft gebracht waar wij heen wilden, voornamelijk de Oostzee en de Engelse Zuid-Oostkust.

3 4 5 U zult inmiddels de konklusie hebben getrokken dat de wedstrijdzeilerij in mijn verleden niet voorkomt. Sterker nog, ik behoor zeker niet tot de betere of snellere zeilers van onze vereniging. Bij onderlinge wedstrijden wordt veelal de poedelprijs aan mij uitgereikt. De afwezigheid van wedstrijdervaring beschouw ik als een belangrijke tekortkoming voor het (misschien) komende voorzitterschap. Het Y is nu eenmaal een prominente organisator van zeilwedstrijden, dus enige ontwikkeling van de voorzitter op dit gebied lijkt belangrijk. Overigens durf ik wel te bekennen dat ik er toch wel enigszins tegenop zie het voorzitterschap over te nemen. De voorzitters en bestuursleden die ik heb meegemaakt waren zonder uitzondering bezielde en zeer nauw met de vereniging betrokken figuren. Trouwens de najaarsvergadering van gisteren werd dermate deskundig door Bouke Wiebenga geleid dat bet voor iedereen duidelijk moet zijn dat hij een heel capabele voorzitter zou zijn. Misschien, Bouke, dat je over een jaartje of vier-vijf wel tijd kunt vrijmaken voor het voorzitterschap. In ieder geval heeft het Y nooit te klagen gehad over de bezieling of deskundigheid van voorzitter en bestuursleden, dus enige bescheidenheid voor ondergetekende lijkt op zijn plaats. Wat voor gedachten kan ik nog meer aan U toevertrouwen? Uit mijn herinnering als bestuurslid weet ik dat de problemen die in het bestuur om een oplossing vrage, vaak ingewikkeld en gedetailleerd zijn. Soms gaat het om mensen, soms om verhoudingen met de overheid, het "Verbond" of andere verenigingen en instellingen, om onze eigen driehoeksverhouding Durgerdam, Marken, Enkhuizen niet te vergeten. Destijds was er in het bestuur veel deskundigheid aanwezig met mannen als Tjebbe Westendorp, Jan de Groot, Dick Dijkman en Wout Broere. Hoe dat nu is weet ik niet, en ik weet uiteraard ook niet welke problemen er nu spelen. Ik herinner mij wel dat ik goed funktioneerde binnen deze groep. Zelfs met Willem van Merrienboer had ik een goede ver(stand)houding, al zal Willem ongetwijfeld het tegendeel beweren. Als belangrijkste klus voor het bestuur zie ik het handhaven en bevorderen van de eenheid van onze club. De belangen van de 3-havens schijnen vaak uiteen te lopen waardoor onderling wantrouwen kan ontstaan. Hierdoor raakt soms op de achtergrond dat wij als vereniging gezegend zijn met uitstekende faciliteiten in drie van de meest fantastische watersportplaatsen van ons land. Onze vlag wordt in alle Europese wateren gezien. Ons verenigingsleven is intensief en gezellig; ik denk dat wij als Y-leden goud in onze handen hebben. Serieuze verdeeldheid kan verlies van dat alles betekenen en dat te voorkomen lijkt mij de belangrijkste opdracht. Cor Bron Vrijdag 24 november j.l. besloot de najaarsledenvergadering Henk Versteeg als algemeen secretaris van onze vereniging te benoemen. Hieronder stelt hij zich aan u voor. In een eerste opwelling denk je is dit nu wel noodzakelijk, want tenslotte word je, weliswaar op voordracht van het bestuur, door de leden gekozen voor een bestuursfunctie. Je mag dan aannemen dat de leden je kennen. Maar laat ik niet breken met iets dat traditie is geworden en in het kort iets over mezelf vertellen. Water en watersport hebben vanaf mijn prille jeugd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Wat eerst nog pleziervaren was werd later mijn beroep en terug van zee bleef de scheepvaart verweven met mijn werk en de watersport mij trekken. In 1965 werd ik lid van de Zeilvereniging Het Y en begon ik het IJsselmeer onder zeil te verkennen. In de 70-er jaren maakte ik kennis met de bestuurlijke activiteiten van onze vereniging, eerst als havencommisaris voor Enkhuizen, daarna als secretaris. Als zodanig ben ik betrokken geweest bij een aantal activiteiten, waaronder het tot stand brengen van de dependance voor rond- en platbodems van de Zeilvereniging Het Y in de haven van Marken. Aan Marken heb ik veel plezierige herinneringen overgehouden. In het bijzonder de feestelijke opening met het daaraan verbonden admiraalzeilen was een hoogtepunt. Inmiddels lig ik weer sinds een aantal jaren met een scherp jacht in Enkhuizen. De sfeer in de diverse Y-havens heb ik derhalve kunnen proeven en het moet naar mijn mening mogelijk zijn de banden tussen Durgerdam, Marken en Enkhuizen weer wat nauwer aan te halen. Wellicht leidt de viering van het 100jarig bestaan met een aantal gezamelijke evenementen tot deze grotere onderlinge band. Met mijn recente herbenoeming in het bestuur hoop ik een steentje te kunnen bijdragen tot het goed functioneren van onze vereniging. Mag ik daarbij op Uw steun rekenen? Henk Versteeg. Voorbereiding ledenfeest. Zoals U weet zal vanwege het 100 jarig bestaan van onze vereniging een feest voor de leden worden gegeven. Hiervoor is een feest-commissie samengesteld bestaande uit de heren N. Jensen en B. Wiebenga. Deze commissie stelt zich voor dat uit de leden spontane medewerking verleend zal worden om dit feest op te luisteren met schetsjes, voordrachten liedjes enz. Gelet op het schema stelt de commissie hiervoor ongeveer 45 minuten beschikbaar. In het geval U denkt hieraan mee te kunnen en willen werken verzoekt de commissie U zich op te geven voor 15 januari 1985 aan de bovengenoemde commissie-leden. Zij rekenen op een grote reaktie! De feest-commissie.

4 6 7 Tentoonstelling 100 jaar Zeilvereniging Het Y. Er is een goed plan. We worden deskundig begeleid door direktie en staf van het Scheepvaart Museum. Momenteel is ons belangrijkste werk het verzamelen van historisch beeld- en tekstmateriaal. We showen eigenlijk onszelf. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden moeite te doen om na te gaan of ergens nog foto's van oude schepen van Y-leden, modellen, tekeningen, prijzen, kunstvoorwerpen of andere dingen te vinden zijn voor de tentoonstelling. Deze zullen uiteraard weer aan de eigenaar worden teruggegeven. Herinneringspenning, geslagen in verband met de Internationale Zeilwedstrijden gehouden tijdens de tiende verjaardag van de vereniging. Frits Sieger Terugblik 2e lustrum. Om u al een beetje in de stemming te brengen laten we eens zien - voorzover dat mogelijk is - hoe 90 jaar geleden het feit herdacht is dat Zeilvereniging Het Y 10 jaar bestond. Voor de niet-wedstrijdzeilende leden is het misschien niet zo vanzelfsprekend dat er een Internationale Zeilwedstrijd uitgeschreven word. Die moeten dan maar opmerken dat internationale wel met en ook zonder n gespeld wordt. En bestond dat internationale uit vier Belgische deelnemers. Maar die waren er dan toch maar. Van Antwerpen naar Amsterdam gevaren. Wie weet hadden die Vlamingen de roerpin op dat traject uit handen gegeven. En dan die typografie. En die 12 klassen. En dat er Y-vlaggen (geen standaards) afgebeeld worden op alle drukwerk. Dat was in 1895 niet zo moeilijk. Fo, staat voor de heer Willem Fortuin die zo vriendelijk was nevenstaand terzake kundig bijschrift te maken. De beeldenaar laat een jacht zien, dat wellicht de "Dina Geziena" voorstelt, het jacht van de Vice-Admiraal van de Vereniging, de Heer H.G. Koster H.Gzn. Het opmerkelijke van de voorstelling is, dat het schip sterke associaties oproept met de 17e- en 18e eeuwse speel- resp. statenjachten. De aanwezigheid van een paviljoen, de vorm van voorsteven en roer leiden in die richting. Normaal liep de helmstok bij dit type jachten onder het dek (of wel de vloer) van het paviljoen door en kwam uit op een kleine campagne, waar hij haaks naar voren om boog en bekroond werd door een bal of "tonnetje". Uiteraard was deze helmstok van ijzer en eventueel met dun koper versierd. Opmerkelijk is verder de aanwezigheid van een boeierkajuit met de typische holle daklijn. Is dit wellicht een artistieke vrijheid van de ontwerper? Op schepen zonder paviljoen als "speeljachten" kwam deze kajuitvorm voor (zie b.v. de Zaanse Boeier), doch op een paviljoenjacht als een statenjacht nooit. Op deze plaats was slechts een lantaarn, een schijnlicht, aangebracht, om de hutten daaronder van licht te voorzien. Waar een vleugel aan de trommelstok in de top van de mast, een clubstandaard en de nationale vlag aan de gaffel van het grootzeil correct vlagetiquette demonstreert, is de afschuwelijk uit de toon vallende vlag op het achterdek (al is het dan ook de Verenigingsvlag) hopelijk een fantasie van de ontwerper geweest. Deze ontwerper heette Wenckenbach en de penning werd geslagen door C.J. Begeer te Utrecht. Aan de wedstrijd deden een 60-tal jachten mee. Er werd op het Y gezeild en de prijzen bestonden uit geld en een keurig getuigschrift. Alle deelnemers ontvingen de penning als herinnering aan het evenement. Fo.

5 8 9

6 10 11

7 12 13

8 14 15

9 16 17 Voor en door... Voor de leeuwen geworpen voelde ik me op de voorjaars ledenvergadering in '83 en schreef in het Y-Journaal nummer 2 over die Y-schrijverij dat zonder uw hulp, wat mij betreft, het Y-journaal niks zou worden. Welnu..., u hebt me gelukkig niet in de steek gelaten. Zoals ieder jaar hebben ook dit jaar een aantal onder u de daad bij het woord gevoegd door in de pen te klimmen en met wetenswaardigheden, reisverslagen, jeugddagpraat, weekendverhalen, memo's en wereldreizen het Y-journaal gestalte te geven. Vergeef uw Y-schrijver als hij toch iemand vergat! Jan van Alem: onze echte Y-schrijver. Guido Aanstoot: evenementen op groot en klein water. Marinus Brochet: lekker eten, vissie vissie. Piet van Berge: vlootloze voogd. Tj.H. Bergsma: Geert Brussaard: getijdebeweger. Siebe de Boer: de wereld rond in 4 jaar en 4 dagen. Piet van Beekveld: hobbelverslag. Thea en Freek van Doorn: over wandelende zeilers. Henk Dekkers: Middelandse zeezeiler. Kathy Dekker: de hoge ogen die Hot Stuff gooide. Miep Gerber: wandelende zeilers, zeilende wandelaars en lekker eten. Ben en Nel van Huystee: waterslang. Allard Janssen: Y-stripfiguur. Niels Jenssen: jacht- en ledenregistermeester. G. de Jong: geen lid, maar wel Y-doorn reputatie. Henriëtte Kuypers: Y-torenrace. - winchgorilla's. Niels Luger: Ramsgate... een feest! Rob en Hellen van Munster: Atlantic zeilers. J.O. Mogelin: vreemdganger. Willem van Merriënboer: havenbrommer. Kok en Simone Poot: verslag van Marker estafette. Cor Rugaart: betonning... het gele gevaar". Frits Sieger: eeuwfeestzeilverenigingstentoonstelorganisator. Rien Snoek: Eendracht en bootjes onder de kurk. Evert Serné: aartsrekenmeester. Tjebbe Westendorp: winderige Trintel '84. Frits Maas, Rob Olierook en Paul van Deenen: van wie we citeerden en veel leerden. Sandra, Iris, Patrice en Inge Beumer: Groetjes. Leden en het register vol en bij Adreswijziging: De heer G. Jäger is van de Savornin Lohmanstraat 9, Amsterdam, verhuisd naar Schuitengat 27, 2042 JT Zandvoort. Tel.: De heer B.B. van Vliet is van Middenweg 72, Amsterdam, verhuisd naar Candelinstraat 61, 1093 TK Amsterdam. Opzeggingen. De heer F. J. Berghuis, Heiloo, mej. M. Brouwer, Nieuwe Niedorp, de heer H.C. Dekker, Soest, de heer Th. Ferguson, Den Haag, de heer W.F. Luberti, Amstelveen en de heer B.J. de Vries, Amstelveen hebben met ingang van 1985 hun lidmaatschap van Het Y opgezegd in verband met het stoppen van zeilen en verkopen van hun schepen. Ze wensen allen de leden van Het Y een prettig Jubileumjaar in Correcties ledenregister: Het juiste telefoonnummer van de heer H.J. Hogen Esch is: , en het juiste nummer van de heer G. Messink is Onlangs was ik aan boord van de Rollo IV; het is wel een groot en mooi schip, maar zeker geen 5.50 meter breed zoals het in het register staat. Het moet 3.50 zijn. Ook de Nooitgedacht van de heer Th. Helsloot staat verkeerd vermeld. De juiste lengte is 7.00 meter in plaats van Niels Jensen. Harm Limburg overleden. Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ons lid, de heer Harm Limburg op 8 oktober door een verkeersongeval is overleden. Hij was van zijn boot de "Waddenzee" in Enkhuizen op weg naar huis en is toen op de Prov. weg Enkhuizen-Hoorn frontaal aangereden met het noodlottige gevolg. Hij is slechts 52 jaar geworden. Harm Limburg was een zeer rustig persoon, die niet opviel op onze ledenvergaderingen of andere bijeenkomsten. Wat hij echter zei was doelgericht en weloverwogen. In gesprekken die ik persoonlijk met hem mocht hebben in de afgelopen jaren kwam echter wel naar voren hoezeer hij van zijn "Trewes" en van het varen hield. Hij had ook nog grote plannen, maar te vroeg is hij van zijn gezin en van de club weggenomen. Aan de familie zijn onze condoleances overgebracht en hebben wij ons medeleven betuigd. Wij hebben een rustige, maar goede zeiler verloren maar houden hem wel als zodanig verder in onze gedachten. T. Westendorp.

10 18 19 Najaarsledenvergadering. Door een paar dingen een vlotte vergadering. Allereerst de straffe leiding van vice-voorzitter Bouke Wiebenga. Maar ook de toezending vooraf van de notulen van de 99ste Jaarvergadering Bestuursmededelingen. Daar scholen de addertjes onder het gras. Siebe de Boer is bij acclamatie ere-lid geworden en volgens art. 5. van de statuten valt die uitgestoken nek van Tjebbe nogal mee. En er moest voorzien worden in de functie van Secretaris. Want helaas moeten we het besluit van Cor Rugaart respecteren dat hij terugtreedt. Hoe vind je zo iemand zei Bouke. Nou er zal daartoe druk bestuurlijk overleg geweest zijn. Dat leidt geen twijfel. Zodat die bestuurstafel eigenlijk te kort was toen daar Henk Versteeg en iets later Cor Bron achter gingen zitten. Dan mag daar wel wat gesputter opklinken. Maar er mag toch wel eens gezegd worden dat het bestuur voortvarend heeft voorzien in leemten. Ook en vooral het niet langer voor zich uit schuiven van de opvolging van Tjebbe Westendorp. Dat Havenaangelegenheden, punt 5 en punt 6, Financiën vlot afgedaan werden pleit voor de bekwaamheid waarmee beide heren (Willem van Merriënboer en Evert Serne) dat voor de vereniging regelen. Wel was het noodzakelijk dat er een statuten wijziging(etje) goedgekeurd werd (over trage betalingen). Dat Paul van Deenen de Paul Nieman-prijs toegekend werd vond algemene bijval. Bij de rondvraag viel nogal uit de toon de manier waarop Bill Rotteveel z'n slippertje" beleed. Maar verder vielen er niet veel dissonanten te beluisteren of het moest nog zijn het baggeren van de Durgerdammerhaven. Dit verslag is maar een impressie, want voor een compleet verslag volgen de notulen. Erg goed bezocht was de vergadering niet. De presentielijst vermeldde 27 namen, maar ik denk dat een aantal leden vergeten is te tekenen. Maar diegenen die wegbleven hebben een goed geleide, levendige vergadering gemist. Uitkijk Kanaal zevenenzeventig. Nieuws, nieuwtjes en roddels. Die bestuursjongens hebben het nu wel erg bont gemaakt * Hoezo, wat weet je? * Nou een andere sekretaris en een nieuwe een ½ jaar op proef -over- Vraagt iemand, waar gaat het eigenlijk over? * Och jongen, bij acclamatie -over- Bij wat? * Dat is een toverwoord voor een vergaderingsvluggertje -over- Ja, en een vierkante Y-vlag heet ook een slippertje * Niet iedereen kent het verschil tussen een vlag en een verenigings standaard -over- Zou toch binnen een eeuw oude club bekend moeten zijn * Wel aan het bestuur! -over- Niet aan de leden dan? * Nou, sommigen weten van vlagetikette niet veel over- Van wat? * Nou, hoe hoort het eigenlijk aan boord, weet je wel -over- 23 november, storm - vergadering * Zo'n tumult in Amsterdam? * Nee jo. De haven van Durgerdam half leeggelopen, boten staan op de kiel, hangen in de landvasten. Lekke clubschip staat ook op de grond * Kan niet zinken dan * Op de steiger kijk je over het dak heen Water zeker een meter weggewaaid -over- Je ziet modder * Bagger zegt Willem, daar wil die wat aan doen. -overcadeautje 100 jaar. Goed idee toch. -over- Regen, hagel, 976 millibar, toenemende wind, 9-10 Baufort. Alles goed nagelopen. Toch maar naar Kooi (01.30 h.) -over en sluiten maar-. Wereldkampioenschap ¼ ton - aanpassingen Hot Stuff. In het vorige Y journaal werd gesproken over het meten en veranderen van de Hot Stuff in verband met deze ¼ Ton Cup Daar wil ik nu iets meer over vertellen. Om aan wedstrijden deel te kunnen nemen moet een schip gemeten zijn. Het resultaat van deze meting levert een handicap op, ook wel rating genoemd, welke wordt gebruikt bij het bepalen van de wedstrijduitslag. Een kleiner schip heeft een gunstiger meting en dus een minder zware handicap dan een groter schip. In Nederland kennen wij voor schepen en jachten een I.O.R. en een N.K.K. meting. De I.O.R. meting is uitgebreider en internationaal geldig, de N.K.K. meting is wat minder uitgebreid en specifiek voor Nederland. Bij een I.O.R. meting kijkt men onder andere naar lengte en breedte op verschillende punten van het schip, de hoogte van de vrijboorden, de stabiliteit, de maten en de bolling van de zeilen enz.

11 20 Alle gegevens van de meting worden verwerkt in de meetbrief. In deze meetbrief kunnen ook penalty's opgenomen zijn; dit om extremiteiten te voorkomen. (b.v. een te hoge mast, te grote zeilen, een te lange spinakerboom enz.) Maar bij een wereldkampioenschap moeten alle deelnemende schepen voldoen aan een bepaalde meting en als gevolg daarvan hebben alle deelnemers dezelfde handicap. De eerst aangekomen boot wint ook de race, dit dus in tegenstelling tot andere zeilwedstrijden waarbij schepen met verschillende handicaps meevaren. De Hot Stuff voldeed niet aan de vereiste meting, 18,5 voet, en daarom moest er aan het schip gesleuteld worden. De volgende maatregelen werden genomen: - omdat het schip te onstabiel was, de Hot Stuff had een penalty op de stabiliteit, moest er een andere kiel onder. Om een grotere stabiliteit te verkrijgen zou de kiel zwaarder moeten, maar langer of groter kan niet (dat zou ook weer een penalty opleveren) en daarom werd er gekozen voor een zwaarder materiaal. De kiel was van gietijzer en werd nu vervangen door een loden kiel. - het grootzeil was te groot in het achterlijk en moest twee centimeter ingenomen worden. - het schip lag niet goed op de waterlijn. Om de juiste meetresultaten te bereiken was het nodig om 30 kg gewicht voor in het schip te plaatsen, zodat het meer voorover in het water zou gaan liggen. - een methode om aan een gunstiger meting te komen is het tegenwoordig veel toegepaste 'bumpen'. Met bumpen wordt bedoeld dat men door middel van het aanbrengen van plamuur op het onderwaterschip de meetpunten van het onderwaterschip gunstiger kan laten uitkomen. Vroeger kon men volstaan met bobbels plamuur op de juiste plaatsen op het onderwaterschip, echter tegenwoordig wordt er geëist dat deze huidopdikkingen strokend op het schip worden aangebracht. A1 met al dus een hele klus, maar wanneer je echt door de wedstrijdkoorts bevangen bent heb je dat er voor over. Kathy Dekker. In nummer 8 van '83 is er gepoogd u te behoeden voor verveling tijdens de feestdagen via het kostelijke verhaal van grootvaders pleetje. Juist ja. De racende jolletjes. (Hebt u het bestuur uw folkloristisch windmolentje al getoond. Wellicht heeft Piet voor de mooiste wel een plekje op, aan of bij het clubschip. Nog even regelen.) Schrik nu maar niet. Lees gerust verder, want de knutselaars komen nu niet aan de bak. Welnu! Y-erikken zeggen graag achteloos, zo langs hun neus weg, dat ze lid zijn van Zeilvereniging Het Y omdat ze ervan houden op ruim water te varen. En op zee moet je je ogen de kost geven en je hersens blijven gebruiken. Daarom lijkt het volgende een uitdaging om eens uit te broeden in een gemakkelijke stoel, met een oliebol in de hand of een glas waarin iets tongstrelends. Een goede oplossing bestaat uit de betekenis èn de plaats waar een nautisch bouwwerk staat waarop bovenstaande titelregels zijn aangebracht. Aan zilt water. Passerpunt op lichtschip West Hinder, binnen 65 mijl rond dat lichtschip. Zuidelijk deel Noordzee, Theems monding, stuk Kanaal. Als nu de één de vertaling weet en de ander de plaats is er tegen zo'n gezamenlijke oplossing niets in te brengen. Als op meerdere plaatsen deze spreuk te vinden is, wachten we dat en uw antwoord -al of niet collectief- maar eens af. Y-intelligentia, dat moet voor u een koud kunstje zijn. Y-s.

12 22 23 Zeilvakantie op de Adriatische zee aan de Joegoslavische kust (16-9/30-9/1983) (6) Winterprogramma 1985 zondag 6 januari zondag 20 januari vrijdag 25 januari vrijdag 8 februari Zondag 24 februari Vrijdag 1 maart Zondag 10 maart Vrijdag 22 maart Zondag 31 maart Nieuwjaarwensen Cafe De Zeilvaart, de Ruyterkade 106, Amsterdam vanaf uur. Soos, Clubschip vanaf uur. Bowling Sportpark De Kegel, Amstelveen Vanwege reservering gaarne berichtje aan Guido Siebe de Boer verteld over zijn wereldreis Sportpark De Kegel, Amstelveen uur. Soos. Clubschip vanaf uur. Gideon Messink verteld over zijn reis. Sportpark De Kegel, Amstelveen uur. Wandelen in de duinen, bijzonderheden volgen. Ledenvergadering Novotel, Amsterdam, uur. Soos/opening seizoen, Clubschip uur Bijna... Als u gezellig wilt komen Bowlen, dan gaarne uw opgave voor 21 januari zenden aan G. Aanstoot, Van Zuylen van Nyveldstraat 41, 2242 AJ Wassenaar Beste Guido, wij komen graag naar Amstelveen. Wil je voor... personen banen reserveren. groetjes... naam... Het is inmiddels uur, logstand 200 m. Er wordt in het zonnetje een wijntje gedronken en een borrelhap genuttigd. De charterboy Andre komt bij de boot en roept Henk, hij wil hem nog iets over de boot die ons nu ter beschikking wordt gesteld vertellen, waarop Miep Henk toeroept: "Er zit vast geen kiel onder". Grote hilariteit. Achteraf zou blijken dat deze opmerking nog niet zo gek was. Na de wijn gaan de jongens de boot controleren en wij gaan aan de slag, alles in te pakken om over te kunnen hevelen. Het wordt een grote puinhoop. Aangebroken pakken met etenswaren, al het spul wat we zo keurig in de kombuiskastjes hadden gestouwd wordt eruit gerukt en in plastic zakken gestopt. Hopelijk gaat er niets lekken. Om uur staat alles aan boord van de Materada waar Ria aan de gang gaat om in ieder geval de etenswaren weer weg te stouwen. Miep wast nog even af op de Istria. Door al dat gesjouw hebben we het ontzettend warm gekregen, voelen ons vies maar willen nu toch een hapje gaan eten. We gaan naar Primosten en nemen de Marinabus op de haven. Het staat vast, we gaan vis, eten. Het visrestaurant Villa Fenc, liggend aan de haven is ons aanbevolen, zodat wij hier naar binnen gaan. Kiezen een vissoep vooraf, drinken een heerlijke witte wijn, daarna Red- en Greymullet met knoflook, patat, groene kool salade en als toetje palacinci. Totaalbedrag 3000 Dinars, inclusief. Wandelen terug naar het centrum om een taxi naar de Marina te nemen, maar helaas geen taxi's en ook de bus rijdt niet meer. Rob en Ria lopen naar een restaurant en vragen naar een taxi. Normaliter rijden er acht taxi's in Primosten maar helaas vanavond niet, ze hadden geen zin. Wij treffen terwijl we staan te wachten twee engelse jongens die hun groep van de charter "Seven Sea's" zoeken. De auto van de chartermij. staat er wel maar de chauffeur is nergens te bekennen. Zij besluiten te gaan lopen, wij ook. Het is ten slotte maar een half uurtje wandelen. Goed voor de spijsvertering. Nadat wij tweederde deel hebben afgelegd komt het kleine busje van "Seven Sea's" voorbij, houdt even in omdat ze denken leden van de groep op te kunnen pikken, maar rijden gelijk weer door. Een paar honderd meter voor ons uit lopen de Engelsen, daar wordt gestopt, die kunnen de resterende kilometers meerijden. Wij nog roepen "Wait for us" maar mooi niks. Ze rijden weg. Gelukkig is het niet zo ver meer naar de Marina. Aan boord nemen we nog een glas melk en gaan te kooi. Miep Gerber Wordt vervolgd.

13 Zeilvereniging Het Y Amsterdam opgericht 1885 Ere-voorzitter: F.K.Herkenhoff Tiel Ere-leden: Th.W.van Beek Heemstede K.H.Brouwer Nw.Niedorp S. de Boer Weert Bestuur: Voorzitter: T.Westendorp Watteaustraat 21-I 1077 ZK Amsterdam Vice-voorzitter: B.Wiebenga Boekweitdonk JJ Diemen Alg.secretaris: H.J. Versteeg Emv. Meterenstraat AN Amsterdam e secretaris: Willem Kind Th.de Leeuwlaan CB Abcoude Penningmeester: E.J.D.Serné Karveel KH Lelystad Evenementencommissaris: G.A.Aanstoot Van Zuylen van Nijevettstraat AJ Wassenaar Havencommissaris: W.van Merriënboer Moerdijkstraat XP Amsterdam Bestuursleden: N.E.Jensen Dahlialaan XJ Oegstgeest C. Bron Zeekant AC Scheveningen Post voor Het Y toezenden aan het desbetreffende bestuurslid of, bij twijfel wie u hebben moet, aan de Algemeen secretaris. Andere functionarissen: Havenaangelegenheden: Enkhuizen B.Wiebenga (adres zie boven) Idem: Marken en Durgerdam W.v.Merriënboer (adres zie boven) Havenmeester te Durgerdam: P.Verloop Havencontactpersoon: B.van Huystee van Remijden XH Amsterdam Marken: Het Y -Journaal: Willem Kind (adres zie boven) Wedstrijdcommissie: K.Sijne Ottho Heldringstraat XV Amsterdam KNVW-commissie P.J.van Deenen Nieuwendammerdijk LG Amsterdam Zuidelijk IJsselmeer: (3 personen) J.H.Pruys Weteringschans XH Amsterdam A.R.W.E.V.v.Munster Jagersweg 23A 1251 ZP Laren Aanvragen voor het W.Ch.K.Rotteveel Burg.Hogguerstraat CR Amsterdam lidmaatschap: Vert.in het bestuur v.d. H.K.H.Aanstoot Brouwersveld PE Koog a/d Zaan St.Jachthaven Enkhuizen: Jubileumcommissie Zeilvereniging Het Y 100 jaar: J.de Groot (coördinator) Dr. Letteplein JS De Bilt W.Broere Middenweg AJ Amsterdam H.G.J.Heunks Kempering KG Amsterdam Het Y-journaal nummer 8, 18 december 1984 Inhoud: pag. Speciale nieuwjaarswens Jan de Groot Terugtreden Cor Rugaart Het Bestuur Voorstellen Cor Brom en Henk Versteeg Voorbereiding feest feestcommissie Tentoonstelling Frits Sieger Terugblik 2e lustrum Voor en door Leden en het register vol en bij Niels Jensen In memoriam Harm Limburg T. Westendorp Najaars ledenvergadering Uitkijk Kanaal zevenen zeventig /4 ton Cup ' Kathy Dekker Perfvgivm Miseris Y-s Winterprogramma Vervolg verhaal Miep Gerber Kopy-stop 8 januari 1985 vooor volgend Y-journaal. Telefoon: Clubschip Het Y - Durgerdam Havenmeester P.Verloop - Durgerdam Havenmeester Stichting Jachthaven Enkhuizen Rijkshavenmeester Marken Postgiro: t.n.v. Zeilvereniging Het Y (ook betalingen voor de wedstrijdcommissie op dit gironummer).

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Dagje naar zee. Yosei

Dagje naar zee. Yosei Zandvoort We gingen met school een schoolreisje doen. We gingen naar Zandvoort met de bus. Het was een uur rijden. Kwart over tien eindelijk we zijn er. Toen ging ik met mijn groepje opdrachten doen. Het

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD?

WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? WANNEER IS JE LAATSTE KAART GELEGD? We leven in een samenleving waar alles steeds sneller gaat, en als je niet aan dit tempo kunt voldoen, dan val je helaas uit de boot. En om het deze keer niet over jongeren

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Gedeelde passie voor zeezeilen

Gedeelde passie voor zeezeilen Word lid van de vereniging De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers. Om dit uitgangspunt te handhaven, verwachten we van een nieuw lid ook enige

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl.

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl. Waterlanders Hoe klein de bootjes ook zijn, het fanatisme van modelzeilers is er niet minder om. En noem hen geen knutselaars, dit zijn stuk voor stuk echte wedstrijdzeilers, ieder in hun eigen klasse.

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

levend en dood tegelijk

levend en dood tegelijk levend en dood tegelijk levend en dood tegelijk lezing over NAH in een gezin 9 april 2015 Carina van Welzenis alias Karin van Leeuwen 28 december 2004 rtl nieuws Twee bomen geraakt Een enorme klap, daarna

Nadere informatie

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014 Beste ouders, hallo kinderen, Programma Voor jullie ligt het programma voor de van BSO Tinteltuin Hoorn. Jullie kunnen in dit programma lezen wat we deze vakantie gaan doen. Het is fijn als alle kinderen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort.

Wat? Ambers mond valt open. Krijg ik dertigduizend euro? De notaris knikt. Dat klopt. Gefeliciteerd. Liz weet ook niet wat ze hoort. Een erfenis Dag dames, kan ik iets voor u doen? Amber kijkt Liz even aan en zegt dan: Ik heb hier een afspraak met de notaris. Mijn naam is Amber Overgauw. De vrouw kijkt op haar beeldscherm. Ik zie het,

Nadere informatie

Robinson Crusoe. Daniel Defoe

Robinson Crusoe. Daniel Defoe Robinson Crusoe Robinson Crusoe maakt deel uit van de reeks Wereldverhalen van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Wereldverhalen is een serie beroemde verhalen. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Tekst en lied startzondag 21 september.

Tekst en lied startzondag 21 september. Tekst en lied startzondag 21 september. We zingen op de wijze van het zgn. Farce Majeurelied 1 VERGRIJZING.... Vergrijzing K. Zo hier zijn we dan! Mag ik mijn partner en mijzelf eerst even voorstellen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011

SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 SPONSOR HEREN 1 Pagina 2 Flits nummer 4 mei 2011 FLITS OFFICIEEL ORGAAN VAN T.C.EENDRAGT JAARGANG: Vijf en twintig NUMMER: 4 Flits Officieel orgaan Van T.C. Eendragt www.tceendragt.nl Voorzitter Ron Joosten

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERVERENIGING 2014 2015

JAARVERSLAG OUDERVERENIGING 2014 2015 JAARVERSLAG OUDERVERENIGING 2014 2015 Hieronder vindt u een aantal verslagen van excursies en activiteiten die mede door de Oudervereniging zijn georganiseerd en gefinancierd. LUSTRUM WEEK oktober 2014

Nadere informatie

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar..

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. (gedicht) Kinderen met verslaafde ouders Even voorstellen. Verslag van het Voorjaarsfeest 28 Mei Budgetrecept van Hinke Buitenveldertgroep - Hoogeveen Contactgegevens

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als

4 Denken. in het park een keer gebeten door een hond. Als Kim een hond ziet wil ze hem graag aaien. Als 4 Denken In dit hoofdstuk vertellen we hoe jij om kan gaan met je gedachten. Veel gedachten maak je zelf. Ze bepalen hoe jij je voelt. We geven tips hoe jij jouw gedachten en gevoelens zelf kunt sturen.

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Hoe stel ik mijn mm boot af vooral de zeilen dat is het belangrijkste en waar zeil ik mee

Hoe stel ik mijn mm boot af vooral de zeilen dat is het belangrijkste en waar zeil ik mee Wedstrijd MM klasse 28 juni Hoe stel ik mijn mm boot af vooral de zeilen dat is het belangrijkste en waar zeil ik mee De ROMP: Deze is voor iedereen gelijk het onderhoud gewoon zorgen dat hij schoon is

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink London klas 2B kompas Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink Dag 1 Klas 2b van het kompas moesten allemaal verzamelen op het station Breda. Daar werden de kinderen uitgezwaaid door hun ouders. De kinderen

Nadere informatie

Stan. Geschreven door. Eline Willemse. Illustraties van. Dick Rink

Stan. Geschreven door. Eline Willemse. Illustraties van. Dick Rink Stan Geschreven door Eline Willemse Illustraties van Dick Rink http://www.dickrink.nl Copyright 2013 Stan is een beer. Een hele lieve beer. Een beer die zich af en toe een beetje alleen voelt. En weet

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie Aanleiding De club kan op enig moment onvermijdelijk geconfronteerd worden

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie