Het Y-journaal Papieren praaibericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Y-journaal Papieren praaibericht"

Transcriptie

1 Het Y-journaal Papieren praaibericht Zeilvereniging Het Y, Amsterdam, opgericht 3 april 1885 Willem Kind regelt het verschijnen, 8x 's jaars nummer 8, 18 december 1984 De inhoud van dit nummer van ons Y-Journaal is, zoals u bemerken zult, afgestemd op "de" grote gebeurtenis in het bestaan van onze vereniging: In 1985 worden wij 100 jaar! Iets om even bij stil te staan. 100 jaar is een onbenullig ogenblik in de geschiedenis van onze oude planeet. 100 jaar is heel erg lang in een mensenleven. Slechts enkele sterken halen dit. Wat mij erg boeit bij het snuffelen in ons archief is het verschil in karakter van onze vereniging wanneer we de beginjaren vergelijken met de tegenwoordige tijd. Tóén een vereniging van een aantal meestal gefortuneerde mensen die zich aangetrokken voelden tot het water en zijn schepen, grotendeels zonder zelf een schip te bezitten. Maar onmiskenbaar een sociale kring uit de bovenlaag van de bevolking. Nú die zelfde watergekke mensen uit alle lagen van de samenleving. In die eerste jaren liet men zich vaak varen. In het strakke pak. Men maakte zijn handen niet vuil aan al die ruwe scheepsonderdelen. Ergens, in het begin van onze eeuw, schrijft iemand uitgelaten "dat het verheugend is dat velen zelf de roerpin ter hand gaan nemen". Langzamerhand werden de knechten bedankt en ging men zelf schipperen. Ik denk dat niemand van ons met weemoed aan "die goeie ouwe tijd" terugdenkt. Zo zouden we niet willen varen. Of toch een zekere afgunst? Op al die rust en die ruimte die men toen nog had. Die grote Zuiderzee. Maar ja, alleen de weinige gelukkigen konden toen een schip kopen om er op te varen. Dus toch maar blij zijn met wat we nu hebben. Bij een terugblik past ook een blik vooruit. En dat is moeilijk. Eeuwenlang is onze wereld langzaam veranderd. De laatste 50 jaar gaat alles razendsnel en steeds sneller. 100 jaar vooruitkijken is gokken. Gaan we steeds sneller door of vliegen we uit de bocht? Gelukkig weten we het niet. Ik denk niet dat ik in 2085 zou willen leven. Nog een reden om tevreden te zijn met nu. Ondanks alle narigheid die er is.

2 2 3 En mede om die te ontvluchten gaan we het water op. Zo lang onze gezondheid het toelaat. En die gezondheid wens ik u allen toe voor het komende jaar en voor een zo groot mogelijk deel van onze 2e eeuw als Zeilvereniging Het Y. Terugtreden Algemeen Secretaris J.C. Rugaart Die beslissing moet gerespecteerd worden. In zo'n belangrijke functie gaat veel tijd zitten. Meer dan veel leden zich voor kunnen stellen. Een drukke zaak en Het Y samen vragen te veel van die tijd. Het tekent de persoon en z'n inzet als hij zegt: Je kunt op me blijven rekenen en altijd een beroep op me doen." Het bestuur en de leden danken je voor het vele werk en de toewijding waarmee je dat deed. We zullen moeten wennen aan Cor Rugaart als gemeen zeiler, maar gelukkig een zeer betrokken Y-lid. Het Bestuur. Voorstellen Veel goede gewoonten heeft Rien Snoek ingevoerd, o.a. het zichzelf voorstellen van nieuwkomers in het bestuur. Hoewel van deze twee heren niet echt van nieuwkomers gesproken kan worden. Leest u maar... Als je in het bestuur gevraagd wordt is het goed dat ook de leden weten wat voor vlees ze in de kuip krijgen. Het blijkt gebruikelijk te zijn wat van jezelf te vertellen in het Y-Journaal. Willem Kind heeft mij gevraagd wat persoonlijke gegevens op te schrijven voor het Y-journaal, zodat de leden weten wat voor vlees ze in de kuip krijgen als ik volgend jaar de voorzittershamer van Tjebbe Westendorp zal overnemen. En voegde hij daaraan toe, het zou ook erg fijn zijn als ik dan wat van mijn gedachten rond dat voorzitterschap zou meenemen. Voorzitter betekent eigenlijk meteen al een -voor velen misschien broodnodigedeuk in mijn arrogantie aangezien je toch graag denkt dat na meer dan 10 jaar lidmaatschap van het Y je bij vriend en vijand genoegzaam bekend zult zijn. Ik heb daarom in verhalende trant wat over mezelf opgeschreven in plaats van iets te produceren wat naar mijn smaak wat veel op een ingevuld sollicitatieformulier zou lijken (uiteraard hebben ze mij voor de funktie gevraagd en dan vul je zo iets niet in). Ik heb ook niet naar volledigheid gestreefd en de mensen die op meer informatie belust zijn nodig ik hierbij uit om aan boord onder het genot van een borrel te luisteren als ik dan dieper zal ingaan over mijn meest favoriete onderwerp, mijzelf. De hoofdelijk verantwoordelijken voor mijn lidmaatschap zijn Siebe de Boer en Henk Versteeg die in 1972 hun handtekening zetten op mijn aanvraag voor het lidmaatschap. Hadden zij dat niet gedaan, dan had men mij waarschijnlijk niet aangenomen. Trouwens, het is dank zij Siebe dat we op het IJselmeer zijn verschenen, doordat we op een winderige middag met de toenmalige Rollo 2 een tochtje naar Urk hebben gemaakt. Hierbij bleek niet alleen dat zeilen op groot water veel leuker was dan op ons toenmalige zeilwater de Westeinder, maar ook dat mijn vrouw (Bep) in tegenstelling tot mijzelf geen enkele neiging tot zeeziekte vertoonde. Henk Versteeg heeft toen onze ligplaats in Enkhuizen verzorgd. Ons eerste echte schip was daarna snel gekocht, een Albin Singoalla, waarmee in konvooi met de Waterbezie van Dick Vroegop en de Helios van André Klug naar Denemarken werd gezeild. Uit het feit dat wij (de anderen niet) aan het eind van die vakantie door de reddingsboot van Borkum, de Georg Breusing, zijn binnengesleept met een twintig meter plastic in de schroef en het hoofdwant uit de zaling, mag U gerust konkluderen dat mijn zeemanschap destijds een geweldige ruimte voor verbetering overliet. Daarna hebben we een Rogger gehad waarmee we reizen naar de Engelse oostkust en de Oostzee hebben gemaakt, gelukkig zonder een afloop als hierboven omschreven. In deze periode voeren onze kinderen met ons mee, maar met het groeien van hun jaren konden we uiteraard steeds minder op hen rekenen. Daarom hebben we in 1977 een voor ons tweeen wat handzamer schip gekocht, een Neptunian, die ons tot nog toe steeds heeft gebracht waar wij heen wilden, voornamelijk de Oostzee en de Engelse Zuid-Oostkust.

3 4 5 U zult inmiddels de konklusie hebben getrokken dat de wedstrijdzeilerij in mijn verleden niet voorkomt. Sterker nog, ik behoor zeker niet tot de betere of snellere zeilers van onze vereniging. Bij onderlinge wedstrijden wordt veelal de poedelprijs aan mij uitgereikt. De afwezigheid van wedstrijdervaring beschouw ik als een belangrijke tekortkoming voor het (misschien) komende voorzitterschap. Het Y is nu eenmaal een prominente organisator van zeilwedstrijden, dus enige ontwikkeling van de voorzitter op dit gebied lijkt belangrijk. Overigens durf ik wel te bekennen dat ik er toch wel enigszins tegenop zie het voorzitterschap over te nemen. De voorzitters en bestuursleden die ik heb meegemaakt waren zonder uitzondering bezielde en zeer nauw met de vereniging betrokken figuren. Trouwens de najaarsvergadering van gisteren werd dermate deskundig door Bouke Wiebenga geleid dat bet voor iedereen duidelijk moet zijn dat hij een heel capabele voorzitter zou zijn. Misschien, Bouke, dat je over een jaartje of vier-vijf wel tijd kunt vrijmaken voor het voorzitterschap. In ieder geval heeft het Y nooit te klagen gehad over de bezieling of deskundigheid van voorzitter en bestuursleden, dus enige bescheidenheid voor ondergetekende lijkt op zijn plaats. Wat voor gedachten kan ik nog meer aan U toevertrouwen? Uit mijn herinnering als bestuurslid weet ik dat de problemen die in het bestuur om een oplossing vrage, vaak ingewikkeld en gedetailleerd zijn. Soms gaat het om mensen, soms om verhoudingen met de overheid, het "Verbond" of andere verenigingen en instellingen, om onze eigen driehoeksverhouding Durgerdam, Marken, Enkhuizen niet te vergeten. Destijds was er in het bestuur veel deskundigheid aanwezig met mannen als Tjebbe Westendorp, Jan de Groot, Dick Dijkman en Wout Broere. Hoe dat nu is weet ik niet, en ik weet uiteraard ook niet welke problemen er nu spelen. Ik herinner mij wel dat ik goed funktioneerde binnen deze groep. Zelfs met Willem van Merrienboer had ik een goede ver(stand)houding, al zal Willem ongetwijfeld het tegendeel beweren. Als belangrijkste klus voor het bestuur zie ik het handhaven en bevorderen van de eenheid van onze club. De belangen van de 3-havens schijnen vaak uiteen te lopen waardoor onderling wantrouwen kan ontstaan. Hierdoor raakt soms op de achtergrond dat wij als vereniging gezegend zijn met uitstekende faciliteiten in drie van de meest fantastische watersportplaatsen van ons land. Onze vlag wordt in alle Europese wateren gezien. Ons verenigingsleven is intensief en gezellig; ik denk dat wij als Y-leden goud in onze handen hebben. Serieuze verdeeldheid kan verlies van dat alles betekenen en dat te voorkomen lijkt mij de belangrijkste opdracht. Cor Bron Vrijdag 24 november j.l. besloot de najaarsledenvergadering Henk Versteeg als algemeen secretaris van onze vereniging te benoemen. Hieronder stelt hij zich aan u voor. In een eerste opwelling denk je is dit nu wel noodzakelijk, want tenslotte word je, weliswaar op voordracht van het bestuur, door de leden gekozen voor een bestuursfunctie. Je mag dan aannemen dat de leden je kennen. Maar laat ik niet breken met iets dat traditie is geworden en in het kort iets over mezelf vertellen. Water en watersport hebben vanaf mijn prille jeugd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Wat eerst nog pleziervaren was werd later mijn beroep en terug van zee bleef de scheepvaart verweven met mijn werk en de watersport mij trekken. In 1965 werd ik lid van de Zeilvereniging Het Y en begon ik het IJsselmeer onder zeil te verkennen. In de 70-er jaren maakte ik kennis met de bestuurlijke activiteiten van onze vereniging, eerst als havencommisaris voor Enkhuizen, daarna als secretaris. Als zodanig ben ik betrokken geweest bij een aantal activiteiten, waaronder het tot stand brengen van de dependance voor rond- en platbodems van de Zeilvereniging Het Y in de haven van Marken. Aan Marken heb ik veel plezierige herinneringen overgehouden. In het bijzonder de feestelijke opening met het daaraan verbonden admiraalzeilen was een hoogtepunt. Inmiddels lig ik weer sinds een aantal jaren met een scherp jacht in Enkhuizen. De sfeer in de diverse Y-havens heb ik derhalve kunnen proeven en het moet naar mijn mening mogelijk zijn de banden tussen Durgerdam, Marken en Enkhuizen weer wat nauwer aan te halen. Wellicht leidt de viering van het 100jarig bestaan met een aantal gezamelijke evenementen tot deze grotere onderlinge band. Met mijn recente herbenoeming in het bestuur hoop ik een steentje te kunnen bijdragen tot het goed functioneren van onze vereniging. Mag ik daarbij op Uw steun rekenen? Henk Versteeg. Voorbereiding ledenfeest. Zoals U weet zal vanwege het 100 jarig bestaan van onze vereniging een feest voor de leden worden gegeven. Hiervoor is een feest-commissie samengesteld bestaande uit de heren N. Jensen en B. Wiebenga. Deze commissie stelt zich voor dat uit de leden spontane medewerking verleend zal worden om dit feest op te luisteren met schetsjes, voordrachten liedjes enz. Gelet op het schema stelt de commissie hiervoor ongeveer 45 minuten beschikbaar. In het geval U denkt hieraan mee te kunnen en willen werken verzoekt de commissie U zich op te geven voor 15 januari 1985 aan de bovengenoemde commissie-leden. Zij rekenen op een grote reaktie! De feest-commissie.

4 6 7 Tentoonstelling 100 jaar Zeilvereniging Het Y. Er is een goed plan. We worden deskundig begeleid door direktie en staf van het Scheepvaart Museum. Momenteel is ons belangrijkste werk het verzamelen van historisch beeld- en tekstmateriaal. We showen eigenlijk onszelf. Daarom doen we een dringend beroep op alle leden moeite te doen om na te gaan of ergens nog foto's van oude schepen van Y-leden, modellen, tekeningen, prijzen, kunstvoorwerpen of andere dingen te vinden zijn voor de tentoonstelling. Deze zullen uiteraard weer aan de eigenaar worden teruggegeven. Herinneringspenning, geslagen in verband met de Internationale Zeilwedstrijden gehouden tijdens de tiende verjaardag van de vereniging. Frits Sieger Terugblik 2e lustrum. Om u al een beetje in de stemming te brengen laten we eens zien - voorzover dat mogelijk is - hoe 90 jaar geleden het feit herdacht is dat Zeilvereniging Het Y 10 jaar bestond. Voor de niet-wedstrijdzeilende leden is het misschien niet zo vanzelfsprekend dat er een Internationale Zeilwedstrijd uitgeschreven word. Die moeten dan maar opmerken dat internationale wel met en ook zonder n gespeld wordt. En bestond dat internationale uit vier Belgische deelnemers. Maar die waren er dan toch maar. Van Antwerpen naar Amsterdam gevaren. Wie weet hadden die Vlamingen de roerpin op dat traject uit handen gegeven. En dan die typografie. En die 12 klassen. En dat er Y-vlaggen (geen standaards) afgebeeld worden op alle drukwerk. Dat was in 1895 niet zo moeilijk. Fo, staat voor de heer Willem Fortuin die zo vriendelijk was nevenstaand terzake kundig bijschrift te maken. De beeldenaar laat een jacht zien, dat wellicht de "Dina Geziena" voorstelt, het jacht van de Vice-Admiraal van de Vereniging, de Heer H.G. Koster H.Gzn. Het opmerkelijke van de voorstelling is, dat het schip sterke associaties oproept met de 17e- en 18e eeuwse speel- resp. statenjachten. De aanwezigheid van een paviljoen, de vorm van voorsteven en roer leiden in die richting. Normaal liep de helmstok bij dit type jachten onder het dek (of wel de vloer) van het paviljoen door en kwam uit op een kleine campagne, waar hij haaks naar voren om boog en bekroond werd door een bal of "tonnetje". Uiteraard was deze helmstok van ijzer en eventueel met dun koper versierd. Opmerkelijk is verder de aanwezigheid van een boeierkajuit met de typische holle daklijn. Is dit wellicht een artistieke vrijheid van de ontwerper? Op schepen zonder paviljoen als "speeljachten" kwam deze kajuitvorm voor (zie b.v. de Zaanse Boeier), doch op een paviljoenjacht als een statenjacht nooit. Op deze plaats was slechts een lantaarn, een schijnlicht, aangebracht, om de hutten daaronder van licht te voorzien. Waar een vleugel aan de trommelstok in de top van de mast, een clubstandaard en de nationale vlag aan de gaffel van het grootzeil correct vlagetiquette demonstreert, is de afschuwelijk uit de toon vallende vlag op het achterdek (al is het dan ook de Verenigingsvlag) hopelijk een fantasie van de ontwerper geweest. Deze ontwerper heette Wenckenbach en de penning werd geslagen door C.J. Begeer te Utrecht. Aan de wedstrijd deden een 60-tal jachten mee. Er werd op het Y gezeild en de prijzen bestonden uit geld en een keurig getuigschrift. Alle deelnemers ontvingen de penning als herinnering aan het evenement. Fo.

5 8 9

6 10 11

7 12 13

8 14 15

9 16 17 Voor en door... Voor de leeuwen geworpen voelde ik me op de voorjaars ledenvergadering in '83 en schreef in het Y-Journaal nummer 2 over die Y-schrijverij dat zonder uw hulp, wat mij betreft, het Y-journaal niks zou worden. Welnu..., u hebt me gelukkig niet in de steek gelaten. Zoals ieder jaar hebben ook dit jaar een aantal onder u de daad bij het woord gevoegd door in de pen te klimmen en met wetenswaardigheden, reisverslagen, jeugddagpraat, weekendverhalen, memo's en wereldreizen het Y-journaal gestalte te geven. Vergeef uw Y-schrijver als hij toch iemand vergat! Jan van Alem: onze echte Y-schrijver. Guido Aanstoot: evenementen op groot en klein water. Marinus Brochet: lekker eten, vissie vissie. Piet van Berge: vlootloze voogd. Tj.H. Bergsma: Geert Brussaard: getijdebeweger. Siebe de Boer: de wereld rond in 4 jaar en 4 dagen. Piet van Beekveld: hobbelverslag. Thea en Freek van Doorn: over wandelende zeilers. Henk Dekkers: Middelandse zeezeiler. Kathy Dekker: de hoge ogen die Hot Stuff gooide. Miep Gerber: wandelende zeilers, zeilende wandelaars en lekker eten. Ben en Nel van Huystee: waterslang. Allard Janssen: Y-stripfiguur. Niels Jenssen: jacht- en ledenregistermeester. G. de Jong: geen lid, maar wel Y-doorn reputatie. Henriëtte Kuypers: Y-torenrace. - winchgorilla's. Niels Luger: Ramsgate... een feest! Rob en Hellen van Munster: Atlantic zeilers. J.O. Mogelin: vreemdganger. Willem van Merriënboer: havenbrommer. Kok en Simone Poot: verslag van Marker estafette. Cor Rugaart: betonning... het gele gevaar". Frits Sieger: eeuwfeestzeilverenigingstentoonstelorganisator. Rien Snoek: Eendracht en bootjes onder de kurk. Evert Serné: aartsrekenmeester. Tjebbe Westendorp: winderige Trintel '84. Frits Maas, Rob Olierook en Paul van Deenen: van wie we citeerden en veel leerden. Sandra, Iris, Patrice en Inge Beumer: Groetjes. Leden en het register vol en bij Adreswijziging: De heer G. Jäger is van de Savornin Lohmanstraat 9, Amsterdam, verhuisd naar Schuitengat 27, 2042 JT Zandvoort. Tel.: De heer B.B. van Vliet is van Middenweg 72, Amsterdam, verhuisd naar Candelinstraat 61, 1093 TK Amsterdam. Opzeggingen. De heer F. J. Berghuis, Heiloo, mej. M. Brouwer, Nieuwe Niedorp, de heer H.C. Dekker, Soest, de heer Th. Ferguson, Den Haag, de heer W.F. Luberti, Amstelveen en de heer B.J. de Vries, Amstelveen hebben met ingang van 1985 hun lidmaatschap van Het Y opgezegd in verband met het stoppen van zeilen en verkopen van hun schepen. Ze wensen allen de leden van Het Y een prettig Jubileumjaar in Correcties ledenregister: Het juiste telefoonnummer van de heer H.J. Hogen Esch is: , en het juiste nummer van de heer G. Messink is Onlangs was ik aan boord van de Rollo IV; het is wel een groot en mooi schip, maar zeker geen 5.50 meter breed zoals het in het register staat. Het moet 3.50 zijn. Ook de Nooitgedacht van de heer Th. Helsloot staat verkeerd vermeld. De juiste lengte is 7.00 meter in plaats van Niels Jensen. Harm Limburg overleden. Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ons lid, de heer Harm Limburg op 8 oktober door een verkeersongeval is overleden. Hij was van zijn boot de "Waddenzee" in Enkhuizen op weg naar huis en is toen op de Prov. weg Enkhuizen-Hoorn frontaal aangereden met het noodlottige gevolg. Hij is slechts 52 jaar geworden. Harm Limburg was een zeer rustig persoon, die niet opviel op onze ledenvergaderingen of andere bijeenkomsten. Wat hij echter zei was doelgericht en weloverwogen. In gesprekken die ik persoonlijk met hem mocht hebben in de afgelopen jaren kwam echter wel naar voren hoezeer hij van zijn "Trewes" en van het varen hield. Hij had ook nog grote plannen, maar te vroeg is hij van zijn gezin en van de club weggenomen. Aan de familie zijn onze condoleances overgebracht en hebben wij ons medeleven betuigd. Wij hebben een rustige, maar goede zeiler verloren maar houden hem wel als zodanig verder in onze gedachten. T. Westendorp.

10 18 19 Najaarsledenvergadering. Door een paar dingen een vlotte vergadering. Allereerst de straffe leiding van vice-voorzitter Bouke Wiebenga. Maar ook de toezending vooraf van de notulen van de 99ste Jaarvergadering Bestuursmededelingen. Daar scholen de addertjes onder het gras. Siebe de Boer is bij acclamatie ere-lid geworden en volgens art. 5. van de statuten valt die uitgestoken nek van Tjebbe nogal mee. En er moest voorzien worden in de functie van Secretaris. Want helaas moeten we het besluit van Cor Rugaart respecteren dat hij terugtreedt. Hoe vind je zo iemand zei Bouke. Nou er zal daartoe druk bestuurlijk overleg geweest zijn. Dat leidt geen twijfel. Zodat die bestuurstafel eigenlijk te kort was toen daar Henk Versteeg en iets later Cor Bron achter gingen zitten. Dan mag daar wel wat gesputter opklinken. Maar er mag toch wel eens gezegd worden dat het bestuur voortvarend heeft voorzien in leemten. Ook en vooral het niet langer voor zich uit schuiven van de opvolging van Tjebbe Westendorp. Dat Havenaangelegenheden, punt 5 en punt 6, Financiën vlot afgedaan werden pleit voor de bekwaamheid waarmee beide heren (Willem van Merriënboer en Evert Serne) dat voor de vereniging regelen. Wel was het noodzakelijk dat er een statuten wijziging(etje) goedgekeurd werd (over trage betalingen). Dat Paul van Deenen de Paul Nieman-prijs toegekend werd vond algemene bijval. Bij de rondvraag viel nogal uit de toon de manier waarop Bill Rotteveel z'n slippertje" beleed. Maar verder vielen er niet veel dissonanten te beluisteren of het moest nog zijn het baggeren van de Durgerdammerhaven. Dit verslag is maar een impressie, want voor een compleet verslag volgen de notulen. Erg goed bezocht was de vergadering niet. De presentielijst vermeldde 27 namen, maar ik denk dat een aantal leden vergeten is te tekenen. Maar diegenen die wegbleven hebben een goed geleide, levendige vergadering gemist. Uitkijk Kanaal zevenenzeventig. Nieuws, nieuwtjes en roddels. Die bestuursjongens hebben het nu wel erg bont gemaakt * Hoezo, wat weet je? * Nou een andere sekretaris en een nieuwe een ½ jaar op proef -over- Vraagt iemand, waar gaat het eigenlijk over? * Och jongen, bij acclamatie -over- Bij wat? * Dat is een toverwoord voor een vergaderingsvluggertje -over- Ja, en een vierkante Y-vlag heet ook een slippertje * Niet iedereen kent het verschil tussen een vlag en een verenigings standaard -over- Zou toch binnen een eeuw oude club bekend moeten zijn * Wel aan het bestuur! -over- Niet aan de leden dan? * Nou, sommigen weten van vlagetikette niet veel over- Van wat? * Nou, hoe hoort het eigenlijk aan boord, weet je wel -over- 23 november, storm - vergadering * Zo'n tumult in Amsterdam? * Nee jo. De haven van Durgerdam half leeggelopen, boten staan op de kiel, hangen in de landvasten. Lekke clubschip staat ook op de grond * Kan niet zinken dan * Op de steiger kijk je over het dak heen Water zeker een meter weggewaaid -over- Je ziet modder * Bagger zegt Willem, daar wil die wat aan doen. -overcadeautje 100 jaar. Goed idee toch. -over- Regen, hagel, 976 millibar, toenemende wind, 9-10 Baufort. Alles goed nagelopen. Toch maar naar Kooi (01.30 h.) -over en sluiten maar-. Wereldkampioenschap ¼ ton - aanpassingen Hot Stuff. In het vorige Y journaal werd gesproken over het meten en veranderen van de Hot Stuff in verband met deze ¼ Ton Cup Daar wil ik nu iets meer over vertellen. Om aan wedstrijden deel te kunnen nemen moet een schip gemeten zijn. Het resultaat van deze meting levert een handicap op, ook wel rating genoemd, welke wordt gebruikt bij het bepalen van de wedstrijduitslag. Een kleiner schip heeft een gunstiger meting en dus een minder zware handicap dan een groter schip. In Nederland kennen wij voor schepen en jachten een I.O.R. en een N.K.K. meting. De I.O.R. meting is uitgebreider en internationaal geldig, de N.K.K. meting is wat minder uitgebreid en specifiek voor Nederland. Bij een I.O.R. meting kijkt men onder andere naar lengte en breedte op verschillende punten van het schip, de hoogte van de vrijboorden, de stabiliteit, de maten en de bolling van de zeilen enz.

11 20 Alle gegevens van de meting worden verwerkt in de meetbrief. In deze meetbrief kunnen ook penalty's opgenomen zijn; dit om extremiteiten te voorkomen. (b.v. een te hoge mast, te grote zeilen, een te lange spinakerboom enz.) Maar bij een wereldkampioenschap moeten alle deelnemende schepen voldoen aan een bepaalde meting en als gevolg daarvan hebben alle deelnemers dezelfde handicap. De eerst aangekomen boot wint ook de race, dit dus in tegenstelling tot andere zeilwedstrijden waarbij schepen met verschillende handicaps meevaren. De Hot Stuff voldeed niet aan de vereiste meting, 18,5 voet, en daarom moest er aan het schip gesleuteld worden. De volgende maatregelen werden genomen: - omdat het schip te onstabiel was, de Hot Stuff had een penalty op de stabiliteit, moest er een andere kiel onder. Om een grotere stabiliteit te verkrijgen zou de kiel zwaarder moeten, maar langer of groter kan niet (dat zou ook weer een penalty opleveren) en daarom werd er gekozen voor een zwaarder materiaal. De kiel was van gietijzer en werd nu vervangen door een loden kiel. - het grootzeil was te groot in het achterlijk en moest twee centimeter ingenomen worden. - het schip lag niet goed op de waterlijn. Om de juiste meetresultaten te bereiken was het nodig om 30 kg gewicht voor in het schip te plaatsen, zodat het meer voorover in het water zou gaan liggen. - een methode om aan een gunstiger meting te komen is het tegenwoordig veel toegepaste 'bumpen'. Met bumpen wordt bedoeld dat men door middel van het aanbrengen van plamuur op het onderwaterschip de meetpunten van het onderwaterschip gunstiger kan laten uitkomen. Vroeger kon men volstaan met bobbels plamuur op de juiste plaatsen op het onderwaterschip, echter tegenwoordig wordt er geëist dat deze huidopdikkingen strokend op het schip worden aangebracht. A1 met al dus een hele klus, maar wanneer je echt door de wedstrijdkoorts bevangen bent heb je dat er voor over. Kathy Dekker. In nummer 8 van '83 is er gepoogd u te behoeden voor verveling tijdens de feestdagen via het kostelijke verhaal van grootvaders pleetje. Juist ja. De racende jolletjes. (Hebt u het bestuur uw folkloristisch windmolentje al getoond. Wellicht heeft Piet voor de mooiste wel een plekje op, aan of bij het clubschip. Nog even regelen.) Schrik nu maar niet. Lees gerust verder, want de knutselaars komen nu niet aan de bak. Welnu! Y-erikken zeggen graag achteloos, zo langs hun neus weg, dat ze lid zijn van Zeilvereniging Het Y omdat ze ervan houden op ruim water te varen. En op zee moet je je ogen de kost geven en je hersens blijven gebruiken. Daarom lijkt het volgende een uitdaging om eens uit te broeden in een gemakkelijke stoel, met een oliebol in de hand of een glas waarin iets tongstrelends. Een goede oplossing bestaat uit de betekenis èn de plaats waar een nautisch bouwwerk staat waarop bovenstaande titelregels zijn aangebracht. Aan zilt water. Passerpunt op lichtschip West Hinder, binnen 65 mijl rond dat lichtschip. Zuidelijk deel Noordzee, Theems monding, stuk Kanaal. Als nu de één de vertaling weet en de ander de plaats is er tegen zo'n gezamenlijke oplossing niets in te brengen. Als op meerdere plaatsen deze spreuk te vinden is, wachten we dat en uw antwoord -al of niet collectief- maar eens af. Y-intelligentia, dat moet voor u een koud kunstje zijn. Y-s.

12 22 23 Zeilvakantie op de Adriatische zee aan de Joegoslavische kust (16-9/30-9/1983) (6) Winterprogramma 1985 zondag 6 januari zondag 20 januari vrijdag 25 januari vrijdag 8 februari Zondag 24 februari Vrijdag 1 maart Zondag 10 maart Vrijdag 22 maart Zondag 31 maart Nieuwjaarwensen Cafe De Zeilvaart, de Ruyterkade 106, Amsterdam vanaf uur. Soos, Clubschip vanaf uur. Bowling Sportpark De Kegel, Amstelveen Vanwege reservering gaarne berichtje aan Guido Siebe de Boer verteld over zijn wereldreis Sportpark De Kegel, Amstelveen uur. Soos. Clubschip vanaf uur. Gideon Messink verteld over zijn reis. Sportpark De Kegel, Amstelveen uur. Wandelen in de duinen, bijzonderheden volgen. Ledenvergadering Novotel, Amsterdam, uur. Soos/opening seizoen, Clubschip uur Bijna... Als u gezellig wilt komen Bowlen, dan gaarne uw opgave voor 21 januari zenden aan G. Aanstoot, Van Zuylen van Nyveldstraat 41, 2242 AJ Wassenaar Beste Guido, wij komen graag naar Amstelveen. Wil je voor... personen banen reserveren. groetjes... naam... Het is inmiddels uur, logstand 200 m. Er wordt in het zonnetje een wijntje gedronken en een borrelhap genuttigd. De charterboy Andre komt bij de boot en roept Henk, hij wil hem nog iets over de boot die ons nu ter beschikking wordt gesteld vertellen, waarop Miep Henk toeroept: "Er zit vast geen kiel onder". Grote hilariteit. Achteraf zou blijken dat deze opmerking nog niet zo gek was. Na de wijn gaan de jongens de boot controleren en wij gaan aan de slag, alles in te pakken om over te kunnen hevelen. Het wordt een grote puinhoop. Aangebroken pakken met etenswaren, al het spul wat we zo keurig in de kombuiskastjes hadden gestouwd wordt eruit gerukt en in plastic zakken gestopt. Hopelijk gaat er niets lekken. Om uur staat alles aan boord van de Materada waar Ria aan de gang gaat om in ieder geval de etenswaren weer weg te stouwen. Miep wast nog even af op de Istria. Door al dat gesjouw hebben we het ontzettend warm gekregen, voelen ons vies maar willen nu toch een hapje gaan eten. We gaan naar Primosten en nemen de Marinabus op de haven. Het staat vast, we gaan vis, eten. Het visrestaurant Villa Fenc, liggend aan de haven is ons aanbevolen, zodat wij hier naar binnen gaan. Kiezen een vissoep vooraf, drinken een heerlijke witte wijn, daarna Red- en Greymullet met knoflook, patat, groene kool salade en als toetje palacinci. Totaalbedrag 3000 Dinars, inclusief. Wandelen terug naar het centrum om een taxi naar de Marina te nemen, maar helaas geen taxi's en ook de bus rijdt niet meer. Rob en Ria lopen naar een restaurant en vragen naar een taxi. Normaliter rijden er acht taxi's in Primosten maar helaas vanavond niet, ze hadden geen zin. Wij treffen terwijl we staan te wachten twee engelse jongens die hun groep van de charter "Seven Sea's" zoeken. De auto van de chartermij. staat er wel maar de chauffeur is nergens te bekennen. Zij besluiten te gaan lopen, wij ook. Het is ten slotte maar een half uurtje wandelen. Goed voor de spijsvertering. Nadat wij tweederde deel hebben afgelegd komt het kleine busje van "Seven Sea's" voorbij, houdt even in omdat ze denken leden van de groep op te kunnen pikken, maar rijden gelijk weer door. Een paar honderd meter voor ons uit lopen de Engelsen, daar wordt gestopt, die kunnen de resterende kilometers meerijden. Wij nog roepen "Wait for us" maar mooi niks. Ze rijden weg. Gelukkig is het niet zo ver meer naar de Marina. Aan boord nemen we nog een glas melk en gaan te kooi. Miep Gerber Wordt vervolgd.

13 Zeilvereniging Het Y Amsterdam opgericht 1885 Ere-voorzitter: F.K.Herkenhoff Tiel Ere-leden: Th.W.van Beek Heemstede K.H.Brouwer Nw.Niedorp S. de Boer Weert Bestuur: Voorzitter: T.Westendorp Watteaustraat 21-I 1077 ZK Amsterdam Vice-voorzitter: B.Wiebenga Boekweitdonk JJ Diemen Alg.secretaris: H.J. Versteeg Emv. Meterenstraat AN Amsterdam e secretaris: Willem Kind Th.de Leeuwlaan CB Abcoude Penningmeester: E.J.D.Serné Karveel KH Lelystad Evenementencommissaris: G.A.Aanstoot Van Zuylen van Nijevettstraat AJ Wassenaar Havencommissaris: W.van Merriënboer Moerdijkstraat XP Amsterdam Bestuursleden: N.E.Jensen Dahlialaan XJ Oegstgeest C. Bron Zeekant AC Scheveningen Post voor Het Y toezenden aan het desbetreffende bestuurslid of, bij twijfel wie u hebben moet, aan de Algemeen secretaris. Andere functionarissen: Havenaangelegenheden: Enkhuizen B.Wiebenga (adres zie boven) Idem: Marken en Durgerdam W.v.Merriënboer (adres zie boven) Havenmeester te Durgerdam: P.Verloop Havencontactpersoon: B.van Huystee van Remijden XH Amsterdam Marken: Het Y -Journaal: Willem Kind (adres zie boven) Wedstrijdcommissie: K.Sijne Ottho Heldringstraat XV Amsterdam KNVW-commissie P.J.van Deenen Nieuwendammerdijk LG Amsterdam Zuidelijk IJsselmeer: (3 personen) J.H.Pruys Weteringschans XH Amsterdam A.R.W.E.V.v.Munster Jagersweg 23A 1251 ZP Laren Aanvragen voor het W.Ch.K.Rotteveel Burg.Hogguerstraat CR Amsterdam lidmaatschap: Vert.in het bestuur v.d. H.K.H.Aanstoot Brouwersveld PE Koog a/d Zaan St.Jachthaven Enkhuizen: Jubileumcommissie Zeilvereniging Het Y 100 jaar: J.de Groot (coördinator) Dr. Letteplein JS De Bilt W.Broere Middenweg AJ Amsterdam H.G.J.Heunks Kempering KG Amsterdam Het Y-journaal nummer 8, 18 december 1984 Inhoud: pag. Speciale nieuwjaarswens Jan de Groot Terugtreden Cor Rugaart Het Bestuur Voorstellen Cor Brom en Henk Versteeg Voorbereiding feest feestcommissie Tentoonstelling Frits Sieger Terugblik 2e lustrum Voor en door Leden en het register vol en bij Niels Jensen In memoriam Harm Limburg T. Westendorp Najaars ledenvergadering Uitkijk Kanaal zevenen zeventig /4 ton Cup ' Kathy Dekker Perfvgivm Miseris Y-s Winterprogramma Vervolg verhaal Miep Gerber Kopy-stop 8 januari 1985 vooor volgend Y-journaal. Telefoon: Clubschip Het Y - Durgerdam Havenmeester P.Verloop - Durgerdam Havenmeester Stichting Jachthaven Enkhuizen Rijkshavenmeester Marken Postgiro: t.n.v. Zeilvereniging Het Y (ook betalingen voor de wedstrijdcommissie op dit gironummer).

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Gedeelde passie voor zeezeilen

Gedeelde passie voor zeezeilen Word lid van de vereniging De NVvK verwelkomt zeezeilers graag als nieuw lid. De NVvK is een vereniging van en voor zeezeilers. Om dit uitgangspunt te handhaven, verwachten we van een nieuw lid ook enige

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo

Nieuwsbrief, 8 januari 2013. Pyr s naar de Zoo Nieuwsbrief, 8 januari 2013 Beste PyrPlezier vrienden en vriendinnetjes, Allemaal natuurlijk de beste wensen voor 2013! Dat het maar een Pyr-gezellig jaar mag worden! In ieder geval gaan wij hiervoor ons

Nadere informatie

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015

AANKONDIGING. te houden op. donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 AANKONDIGING voor de 69 e HARLINGEN - TERSCHELLING - RACE te houden op donderdag 28 en vrijdag 29 mei 2015 Beste zeiler/zeilster, Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de HT-Race. Uiteraard gaan

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen

Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen Het Stadskanaal, bevaren door houten en ijzeren schepen Het laatste stuk onontgonnen gebied in het zuid-oosten van de provincie Groningen was niet in handen van de provincie maar van de stad Groningen.

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics

Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Veiligheidsreader 27 e studenteneditie van de Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2014 Inhoud Inleiding Veiligheid aan boord en in de havens s Avonds en s nachts Tips voor veiligheid

Nadere informatie

Aankondiging. Schuttevaerrace

Aankondiging. Schuttevaerrace Aankondiging voor de Schuttevaerrace Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 juni 2015 op het IJsselmeer en de Waddenzee. Georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met de stichting

Nadere informatie

'De een spaart postzegels, ik zeil wedstrijden...'

'De een spaart postzegels, ik zeil wedstrijden...' foto team happy Tekst Laurens van Zijp 'De een spaart postzegels, ik zeil wedstrijden...' Hij zit dit jaar op de kop af 50 jaar in 'het vak'. Fred Imhoff zeilde in 1957 voor het eerst wedstrijd. In de

Nadere informatie

Noorwegentocht. Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen.

Noorwegentocht. Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen. Noorwegentocht Het is zover, na lang wachten gaat de reis van ongeveer 3 weken beginnen. De zeilschool is gemakkelijk te vinden, tegenover de watersportwinkel op het plein. De eigenaren, Maarten en Jacques,

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014

DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014 DRAAKZEILEN IN MUIDEN SEIZOEN 2014 Inleiding Zeilen met jachten van de al weer vijfentachtigjarige Internationale Drakenklasse op het IJsselmeer voor Muiden kent een lange historie over vele decennia met

Nadere informatie

Met Pasen naar de outlets van Limburg op 3-4-5 en 6 April 2015.

Met Pasen naar de outlets van Limburg op 3-4-5 en 6 April 2015. Boot en bemanning: Brasseur : Hendrik en Ellen Met Pasen naar de outlets van Limburg op 3-4-5 en 6 April 2015. Het weer: Vrijdag 3 April We gaan om half tien van huis, op weg naar Wessem, waar we de boot

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem. Mem (begin van de scheren aan de oostkust.)

Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem. Mem (begin van de scheren aan de oostkust.) Vervolg van het Reisverslag 2009 deel II Scandinavië. Göteborg naar Mem Mem (begin van de scheren aan de oostkust.) Tweede helft: van Motala tot Mem Dinsdag 20 juli mooi weer westen wind 3-4-In de ochtend

Nadere informatie

FIJN BUITENSPELEN LEKKER AFZIEN,

FIJN BUITENSPELEN LEKKER AFZIEN, LEKKER AFZIEN, FIJN BUITENSPELEN Hoezo winterberging? Her en der in het land zeilen zeilers s winters door. In Scheveningen wordt traditiegetrouw om de IJspegel Trophy gestreden. Elke twee weken op zondag,

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk

Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Nieuwsbrief November 2015 - Tussenverslag Hellingbeurt Urk Varen Amsterdam Urk Het plan was om in één dag vanaf Amsterdam naar Urk te varen, maar de omstandigheden waren zeer dichte mist en geen wind.

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Nummer acht, December 2014

Nummer acht, December 2014 NIEUWSBRIEF Nummer acht, December 2014 Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Bestuursmededelingen 1. Kerstgroet / Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2. Van de Havencommissie 3. Barcommissie Oproep 4. Evenementenkalender

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Reisbrochure voor het Oude Rome

Reisbrochure voor het Oude Rome Reisbrochure voor het Oude Rome Welkom in Rome! Hopelijk het je het naar je zin, deze reis is georganiseerd door de film Back To The Future. Het hotel waar je de komende 5 dagen gaat slapen, is een V.I.P

Nadere informatie

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl.

Waarom deze boot? Joop de Jong (47) Klasse IOM of 1-meterklasse Lengte 100 cm Nieuwprijs complete set vanaf 700 Website www.iomzeilen.nl. Waterlanders Hoe klein de bootjes ook zijn, het fanatisme van modelzeilers is er niet minder om. En noem hen geen knutselaars, dit zijn stuk voor stuk echte wedstrijdzeilers, ieder in hun eigen klasse.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters

anwb.nl/watersport, de site voor watersporters VAARIMPRESSIE KoopMMS zx PM ui (er Eigenzinnig 42 2212010 IANWBWATERSPORT.li 2 Op de Hiswa te Water zagen we de Koopmans 28 Daysailer voor het eerst in levende lijve. We vonden hem eigenwijs genoeg om

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014

Activiteitenprogramma zomervakantie 2014 Beste ouders, hallo kinderen, Programma Voor jullie ligt het programma voor de van BSO Tinteltuin Hoorn. Jullie kunnen in dit programma lezen wat we deze vakantie gaan doen. Het is fijn als alle kinderen

Nadere informatie

Watersport Vereniging Lelystad

Watersport Vereniging Lelystad Watersport Vereniging Lelystad NIEUWSBRIEF 55 van 28 februari 2014 VAN HET BESTUUR Even Bijpraten Stilte voor de storm kunnen we deze periode van het jaar wel noemen. In de haven is het nog een rustige

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

Sinterklaas, Den Haag, Kerst en België

Sinterklaas, Den Haag, Kerst en België December Eetdagboek Sinterklaas, Den Haag, Kerst en België Zo en voor ik het wist was het kerst, zo voelde mijn Decembermaand een beetje aan. Niet als iets vervelends, want December was leuk! Een drukke

Nadere informatie

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014

Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Kijk eens wat ik kan! Prago 1984-2014 Voorwoord Over dit boekje We wilden graag een boekje maken. Samen met de cursisten van Prago. De vraag was: Wil je iets moois maken voor ons boekje? Je mag zelf weten

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

16-23 oktober 2015 Met in de hoofdrol: Alex, Sanne, Gideon, Wieneke en Mattias

16-23 oktober 2015 Met in de hoofdrol: Alex, Sanne, Gideon, Wieneke en Mattias Reisverslag Portugal 16-23 oktober 2015 Met in de hoofdrol: Alex, Sanne, Gideon, Wieneke en Mattias Vrijdag 16 oktober De vakantie kon eindelijk beginnen! Al om half drie `s nachts verzamelde iedereen

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final

Veiligheidsreader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Final 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Final Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Veiligheid aan boord en in de havens p. 4 3. Veiligheid s avonds en s nachts p. 5 4. Tips voor

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie Aanleiding De club kan op enig moment onvermijdelijk geconfronteerd worden

Nadere informatie

Namibië. 25 augustus 2015

Namibië. 25 augustus 2015 Namibië 25 augustus 2015 Verslag Namibië 27-6 tm 9-7- 2015 27-6 Vertrek vanaf Frankfurt om 20.10 uur. 28-6 Na een vlucht van 10 uur zijn wij aangekomen op Windhoek. Wat was het koud s,morgens vroeg om

Nadere informatie

Watersport Vereniging Lelystad

Watersport Vereniging Lelystad Watersport Vereniging Lelystad NIEUWSBRIEF 44 van 11 december 2012 VAN HET BESTUUR Even Bijpraten Dit is dan weer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2012. De tijd vliegt echt! Nog even en we zitten onder

Nadere informatie

De beklimming van de Kilimanjaro

De beklimming van de Kilimanjaro De beklimming van de Kilimanjaro Jullie hebben mij gemist begin november tijdens de karatetraining om de reden dat ik helemaal in Tanzania was om de Kilimanjaro te beklimmen met 3 vrienden. Deze berg is

Nadere informatie

WO DER ELBLING WÄCHST Concertreis 2008 Maastrichts Mannenkoor naar Trier deel 1.

WO DER ELBLING WÄCHST Concertreis 2008 Maastrichts Mannenkoor naar Trier deel 1. WO DER ELBLING WÄCHST Concertreis 2008 Maastrichts Mannenkoor naar Trier deel 1. Wat hebben we een fantastisch weer gehad op onze concertreis naar Trier. Al vanaf de opstapplaatsen zat de stemming er al

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse

Aankondiging. Nederlands Kampioenschap. In de Regenboogklasse Aankondiging voor het Nederlands Kampioenschap In de Regenboogklasse georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek in samenwerking met het Watersportverbond van 5 tot en met 8 september

Nadere informatie

Het is weer tijd voor nieuws van het J24 front. In deze nieuwsbrief:

Het is weer tijd voor nieuws van het J24 front. In deze nieuwsbrief: Zeilen! J24 Het is weer tijd voor nieuws van het J24 front. In deze nieuwsbrief: Een nieuw jaar, een nieuw bestuur Vanuit het kersverse vernieuwde en verjongde J-24 klassebestuur allereerst de beste zeilwensen

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 28-03-2009 Leden Artikel 1 1. Leden van de vereniging zijn personen van 18 jaar of ouder die zich schriftelijk hebben aangemeld overeenkomstig artikel 2 van de statuten. 2. Personen

Nadere informatie

Vlagvoering aan boord : -------------------------------- Een aantal vlaggen zijn welkom aan boord en een ander aantal zijn zeker niet toegelaten.

Vlagvoering aan boord : -------------------------------- Een aantal vlaggen zijn welkom aan boord en een ander aantal zijn zeker niet toegelaten. ETIQUETTE aan boord van een pleziervaartuig ********************************************************* Van oudsher werden vlaggen gebruikt om aan te geven onder welke nationaliteit gevaren werd. Verder

Nadere informatie

Jan Harmenshof Nieuws 2015

Jan Harmenshof Nieuws 2015 Jan Harmenshof Nieuws 2015 Afscheid Na 42 jaar juf te zijn geweest, waarvan 41 jaar op obs Jan Harmenshof, heb ik besloten om als leerkracht te stoppen. Op 21-jarige leeftijd ben ik in 1973 begonnen in

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

VKZ Voor en Door 2013

VKZ Voor en Door 2013 VKZ Voor en Door 2013 Er is niets zo de moeite waard als rondklooien in een Kolibri Eemnes 23 februari 2013 Ruim 10 jaar ervaring met Torretje, Kolibri 560 Sinds 2007 ervaringen met TOR, Kolibri 660 Doel

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest.

KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. KINDEREN VOOR KINDEREN CONCERT. ZONDAG 24 JUNI 2012 PURMEREND. Met het Stedelijk Orkest. WAKKER MET EEN WIJSJE Als ik door de stad loop Vraag ik me vaak af Waarom zijn alle mensen Zo nors en zo kortaf?

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar..

Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. Inhoud van dit nummer: Al drie jaar.. (gedicht) Kinderen met verslaafde ouders Even voorstellen. Verslag van het Voorjaarsfeest 28 Mei Budgetrecept van Hinke Buitenveldertgroep - Hoogeveen Contactgegevens

Nadere informatie

Onbevangen instappen op latere leeftijd

Onbevangen instappen op latere leeftijd Onbevangen instappen op latere leeftijd foto: Kees Broersen De meesten van ons zijn al vroeg met zeilen in aanraking gekomen. Veelal erfelijk belast door onze ouders. Het kan ook anders. Kees Broersen

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Take a look at my life 51

Take a look at my life 51 Take a look at my life 51 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Meezeilen & kooiencharter 2015

Meezeilen & kooiencharter 2015 Meezeilen & kooiencharter 2015 WEEKENDEN: Weekend zeilen vanaf Kiel 12 t/m 14 juni Weekend zeilen vanaf Stralsund 11 t/m 13 september Brandaris Race - wedstrijd naar Terschelling 16 t/m 18 oktober Glühwijntocht

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr??

Even. Ons. Kwijt. 2015-2016 nr?? Even Ons Ei Kwijt 2015-2016 nr?? Van de directie we ons eerste college van professor Henriette von Kessel. Special We hebben de afgelopen weken het project Raar maar Waar in de school gehad. Ter ere van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

Tekst en lied startzondag 21 september.

Tekst en lied startzondag 21 september. Tekst en lied startzondag 21 september. We zingen op de wijze van het zgn. Farce Majeurelied 1 VERGRIJZING.... Vergrijzing K. Zo hier zijn we dan! Mag ik mijn partner en mijzelf eerst even voorstellen.

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

JAARVERSLAG OUDERVERENIGING 2014 2015

JAARVERSLAG OUDERVERENIGING 2014 2015 JAARVERSLAG OUDERVERENIGING 2014 2015 Hieronder vindt u een aantal verslagen van excursies en activiteiten die mede door de Oudervereniging zijn georganiseerd en gefinancierd. LUSTRUM WEEK oktober 2014

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

MAALTIJD AS. ZATERDAG

MAALTIJD AS. ZATERDAG Praatpaal jaargang 21 2 28-05-2013 MAALTIJD AS. ZATERDAG 1 juni: Middellandse sferen in restaurant Het Middelpunt Zaterdag 1 juni is het al de laatste zaterdag van het seizoen - en ODO 1 speelt gezellig

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014.

Nieuwsbrief. Geraniumactie. RABO Fietssponsortocht. Uitgave: April 2014. Nieuwsbrief Uitgave: April 2014. We doen het als vereniging over de hele breedte goed en daar kunnen we best trots op zijn. Maar dat succes komt niet zomaar; daarvoor hebben mensen zich ingespannen. Tijdens

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken

Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Wat je voelt is wat je denkt! De theorie van het rationeel denken Mensen zoeken hulp omdat ze overhoop liggen met zichzelf of met anderen. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 4 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 december 2015 In dit nummer: 1 Respect 2 Nieuws van de school (Sinterklaas, Kerst workshops en Beweegwijs) 3 Piep, zei de muis 3 Koffieochtend

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Tuigages voor zeiljachten. art.nr. 6.51.0245. Amsterdamse vaargids. art.nr. 6.51.2132. Dieselmotoren voor jachten. Zelf wind voorspellen

Tuigages voor zeiljachten. art.nr. 6.51.0245. Amsterdamse vaargids. art.nr. 6.51.2132. Dieselmotoren voor jachten. Zelf wind voorspellen De overtocht naar Zuid-Engeland EHBO Tuigages voor zeiljachten Boeier Friso Noord van de Zee art.nr. 6.51.0160 art.nr. 6.51.0165 art.nr. 6.51.0245 art.nr. 6.51.0690 art.nr. 6.51.0745 Het weerboekje De

Nadere informatie

Geheel verzorgde week met excursies en koken

Geheel verzorgde week met excursies en koken Toe aan vakantie? Bijtanken in Salzburgerland! Herfstweek: zaterdag 18-25 oktober (in overleg kunnen we voor een groep de data verschuiven) Geheel verzorgde week met excursies en koken Excursies en koken:

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: piraten

Auditieve oefeningen bij het thema: piraten Auditieve oefeningen bij het thema: piraten Boek van de week: 1; Woeste Willem 2; Bij de piraten 3; Piraten; informatieboek 4; Aadje Piraatje Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat

Nadere informatie

In zee met de BlindDate

In zee met de BlindDate In zee met de BlindDate Wat doet Zeilen met Visie? De dag was zeker geslaagd! Sommigen hebben het er nóg over! Tijdens het aan boord klauteren werd al snel duidelijk wat het betekent om geen of nauwelijks

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie