Proefschriften. Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte SPECIAAL OOCTORAAT DOCTORATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 545- Proefschriften. Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte SPECIAAL OOCTORAAT DOCTORATEN"

Transcriptie

1 Proefschriften Moraalwetenschap Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte SPECIAAL OOCTORAAT PINXTEN Hendrik (Antwerpen): «Anthropology of space. Explorations Into the Natural Philosophy and Semantics of Navajo Indians.» Wijsbegeerte DOCTORATEN COOLSAET Willy (Moorseie): «Naar een filosofie van de eindigheid. Een onderzoek naar de originaliteit van Merleau-Ponly's denken.» Geschiedenis SIMON Franky (Brugge): «De Belgische leerkracht lager onderwijs en zijn beroepsvereniging, Een politiseringsproces.» STRYPENS Hendrik (Aalst): «Lucien Jottrand ( ). Republikein, flamingant en strijder voor de federatieve staten van Europa (4 din).» VAN PETEGHEM Paul (Gent): «Centralisatie in Vlaanderen onder Keizer Karel ( ). Een onderzoek naar de plaats van de Raad van Vlaanderen in de Habsburgse Nederlanden.» Romaanse filologie JORDENS Monique (Gent): «Le Novelle per un anno di Luigi Pirandello attraverso il discorso indiretto libero. Studio stilistico.» JORET Paul (Antwerpen): «Taxinomisme et Transtaxinomisme en Sémiotique contemporaine.» Germaanse filologie BUYSSCHAERT Joost (Kortrijk): «An Examination of the Syntactic Status, Surface Positien and Intonation of English Adverbiais». JANSSENS Guy (Antwerpen): «Wildstropersterminologie in de Nederlandssprekende delen van Belgie en het noordwesten van Frankrijk. Een lexicologische studie.» LAUREYS Godelieve (Dendermonde): «De adverbiale bepaling in het Zweeds. Een studie over plaats, vorm en constituentenstatus van de adverbiale functiecategorie in het gesproken en geschreven hedendaagse Zweeds.» UNlVERSITElTSBIBlI01HEEK GENT

2 VAN DE VELDE Marc (Zottegem): «Zum Vorfeld im heutigen Deutsch.» Oosterse filologie KLENER Julien (Oostende): «Het Nieuwe Verbond bij Jeremia (Jer. 31: 31-34) gezien tegen de achtergrond van de Israëlitische nationale verbondstraditie.» Wijsbegeerte LICENTIES BREUSEGEM Erwin (Gent): «De ekologische benadering van de visuele perceptie, in het werk van J.J. Gibson - Vergelijking met een cognitivistische positie (R.L. Gregory).» DE BONTRIDDER Miriam (Geraardsbergen): «Het vervreemdingsthema in het werk van Karl Marx.» DE RUYCK Bernard (Tielt): «De situationnistische internationale ( ). Situering van en uiteenzetting over de maatschappijkritiek van een avant-gardebeweging.» JACOBS Roger (Hasselt): «Jurgen Habermas' kritiek op de Marxistische geschiedenisfilosofie. Zijn plaats binnen de denktraditie van de Frankfurter Schule.ll KNEEPKENS Ludo (Ukkel): «Parapsychologie. Pro/Contra.ll LAVAERT Sonja (Roeselare): «Macht en Schijn. Een humanistische interpretatie van Machiavelli.ll MORTIER Freddy (St.-Amandsberg): «Epistemologie en konstruktie van het objekt van de ekonomische theorie in Marx' «Kapital».ll PEFEROEN Ludo (Kortrijk): «Seriatie. Een onderzoek naar de mechanismen van de intelligentie en haar ontwikkeling aan de hand van concepten uit genetische epistemologie en artificiële intelligentie.» SOBERON Erik (Gent): «Gezichtspunten voor een biologistische epistemologie: Campbell, D.T. en Piaget J.» Geschiedenis BRANTS Marc (Gent): «Activisme en activisten te Antwerpen ( ). Analyse van houdingen en motieven.ll BUYSE Pieter (Dendermonde): «De heerlijkheid van Dendermonde en haar gerechtelijke organisatie (van haar oorsprong tot 1355). CATIRYSE Karina (Hamme): "Politieke dynastieën in Hamme ( ).» CHRISTIAENS Jean (Gent): «De Vlaamse staatsman Karel Rym ( ). Raadsheer in de Raad van Luxemburg. Commissaris van de Bloedraad. Ambassadeur in Istamboel. Raadsheer in de Geheime Raad onder Don Ivan en Mathias.»,.tl

3 CHERRETIE Marnix (Aalst): «De magistraat van Aalst in de periode Institutionele en sociaaleconomische aspekten.» COENE Françoise (St.-Amandsberg): "Lokeren als verzorgingscentrum tijdens de 19de eeuw. Sociaaleconomische en Demografische Determinanten.» CONSTANDT Marc (Oostende): «Evolutie van het toerisme te Oostende ( ).» COSTERMANS Luc (Brecht): «Analyse van de relatie tussen filmaanbod en filmpubliek te Antwerpen » COTIENS Ingrid (Waregem): «Alfabetisatie in de Provincie West-Vlaanderen, » DE BOCK Patrick (Gent): «Demografische reconstructie van de provincie Oost-Vlaanderen (ca ).» DECLERCQ Georges (Zwevegem): «Diplomatische en paleografische studie van de oorkonden van het Kapittel van Harelbeke voor 1300.» DECLERCQ Jos (Brugge): «De Abdij van Andres. De visie van kroniekschrijver Willem op haar geschiedenis.» DE COMMER Paul (Wilrijk): «De brouwindustrie te Gent, » DE JONG Anthonie (Rotterdam, Nederland): «De industriêle ontwikkeling van het arr. Dendermonde van 1764 tot 1880.» DELBARRE Veronique (Oudenaarde): «Het Kapittel van Eine vanaf het ontstaan tot het midden van de zestiende eeuw.» DELECHAMBRE Alex (Antwerpen): "Prenuptialen en onwettigen in het noorden van de provincie Antwerpen ( ).» DE MAESSCHALCK Rita (Zelzate) : «Een historisch-demografische studie van Wachtebeke ( ).» DE MEULDER Koenraad (Schoten): «Het Wetsvoorstel Coremans en de Instrukties van de Bisschoppen. Een religieus-politiek onderzoek naar de vernederlandsing van een vrij middelbaar onderwijs.» DE POOTER Christel (Wilrijk): <<Verkoop en berenting van huizen te Antwerpen op basis van de schepenregisters, Een bijdrage tot de kennis van de socio-economische structuren van de stad.» DEPOORTER Ingrid (Wilrijk): «Openbaar vermaak te Gent in de Oostenrijkse tijd ( ).» D'HOLLANDER Guy (Wilrijk): «De houding van de pers tegenover de sociale en politieke situatie van vrouwen en kinderen ( ).» D'HOOP Marc (Roeselare): «Sociaal-ekonomische strukturatie en situatie van de Kortrijkse Buitenpoorters (2e helft 14de-1e helft 15de eeuw).»

4 FAUCONNIER Marina (Zottegem): "Vrouwenkloosters in Oost-Vlaanderen tussen 1802 en 1914.>1 GEENTJENS Johan (Gent): "Aspecten van het koningschap en het beeld van de koning bij de Angelsaksen (6de en 7de eeuw).>1 GRYSON Greta (Bree): "Een staat in de staat De apanage van Cassel.>I GYSELS Dirk (Schoten): "Analyse van de Antwerpse en Gentse feuilletons handelend over niet- Europese onderwerpen, >1 HAAGEN Willy (Turnhout):,,«Proto-industrialisatie>l en «Industrialisatie» van de Gentse vlasnijverheid.>i HOLVOET Patrick (Brugge): «De receptie van het Darwinisme en de evolutietheorieên in Belgiê ( )... HUYSMANS Jules (Kapelle op den Bos): «Pour Ie maintien de la culture française en Flandre. De reaktie van de franssprekende elite op de sociale veranderingen na wereldoorlog I. Haar houding ten opzichte van de vernederlandsing van het openbare leven. Gent >1 JOCQUE Luc (Eeklo): "Het Liber Ordinis van Saint-Victor. Ontstaan en evolutie van de constituties van de reguliere Kanunniken van Saint-Victor te Parijs (Xllde-XVde eeuw).» LEHOUCQ Nicole (Sleidinge): "Volksdevotie en bedevaartpraktijk in Vlaanderen. Analytisch en vergelijkend onderzoek van de Mariaverering, >1 LEMARCQ Daniel (Zottegem): «Een geïntegreerd sociaal-economisch diepteonderzoek van het platteland in Z.-Vlaanderen: De Parochie Velzeke in de XVlle-XVllle eeuw." MARECHAL Frans (Brugge): "Ontstaan (1068), hervorming (1100) en organisatie van het O.L.V.-kapittel te Voormezele tot de 14de eeuw." MARYNISSEN Cecile (Turnhout): "De Merovingische begraafplaatsen in Antwerpen en Limburg.>I MEULEMAN Xavier (Gent): "Funktie, structuur en werking van de centrale besturen In Belgiê. Casus: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ( ).>1 NOWE Rlta (Gent): "Begrafenisrituelen te Brugge ( ). Statistische studie over de testamentaire beschikking.>i PANNIER Sophie (Brugge): «De molens te Brugge (einde Xilie eeuw-einde XVle eeuw). De molens van het Sint-Janshopitaal en de Potterie.>I PAUWELS Luc (Kortrijk): «De eerste wereldoorlog als breukpunt in het politieke leven te Kortrijk ( ).>1 POLFLIET Greta (St.-Niklaas): "Het imago van Karel V tot

5 RENARD An (Brasschaat): «Kolonisatiepogingen & Belgische pers ( ). Analyse van de betnvloedingskanalen.» ROOSE Bealrijs (Gent): «Het beeld van de middeleeuwen in de schoolboeken voor het middelbaar onderwijs uit de periode » SCHEGERS Annick (Mortsel): «Het Antwerps Dwinghuis (17de en 18de eeuw).» SELS Joris (Schoten): «Bijdrage tot een studie van de Sportbeoefening en Sportbelangstelling te Antwerpen (2e helft 1ge eeuw-1940).» STALLAERTS Eric (Borgerhout): «Prenuptialen en onwettigen in het zuiden van de provincie Antwerpen ( ).» STEENDAM Geert (Dendermonde): «Proeve tot een komparatieve studie: De B.W.P.-federaties Gent en Luik ten tijde van het Algemeen Meervoudig Stemrecht ( ).» VAN BRANDEN Gudrun (Lokeren):. «Belgische uitwijking en landbouwkolonisatie in Texas en de Verenigde Staten ( ).» VAN COILE Christine (Oostende): «De Brugse zeehandel tijdens de vierde Engelse zeeoorlog ( ).» VANCOILLIE Vera (Oostende): "Propaganda en voorlichting met betrekking tot de Belgische overzeese emigratie ( ).» VAN DAELE Els (Roeselare): "Het keizersidee in de vlugschriften ( ).» VAN DEN BERGE Jan Paul (Aalst): «De «Practijcke Criminele» van Filips Wielant: Kritische uitgave en vertaling van de hoofdstukken 1 tot en met 32.» VAN DEN BROECK Gerda (Schoten): «De Antwerpse Magistraat Een bijdrage tot de institutionele en sociale geschiedenis.» VAN DER HEIJDEN Raphaêl ('S Hertogen-Bosch, Nederland): «De Kamerverkiezingen in het arrondissement Tongeren ).» VANDERMEERSCH Karin (Gent): «De Status Animarum in Oost-Vlaanderen (18e eeuw) een historischdemografische bron.» VAN DOOREN Hilde (Wetteren): «Historisch-Demografische studie van de gemeente Wetteren, » VAN DOORSELAER Mieke (St.-Niklaas): «Vrije jeugdbeweging, volksdansbeweging en jeugdherbergen in Vlaanderen ( ).» VAN GOETHEM Geert (Hamme): «Vakbonden in het Interbellum ( ). De problemen van organisatie, functionering en financiên van een nieuwe sociale mach!.» VAN TURNHOUT Lutgard (Mortsel): «De Magistraat te Antwerpen, Een bijdrage tot de institutionele en sociale geschiedenis.»

6 VAN VLAENDEREN Beatrijs (Gent): «Ideeên over de Bourgondische staat in laat-15e eeuwse kronieken (inzonderheid de periode van 1477 tot 1493).». VERREYDT Rita (Wilrijk): «De structuur en de functie van de automobielverenigingen bij de eeuwwisseling ( ).» VERSTREPEN Hugo (Mechelen): «Rekrutering, origine en levensloop van de seculiere en reguliere geestelijkheid afkomstig van de stad Gent ( ). Historisch-sociografische analyse van de socio-structurele achtergronden der priesterroepingen.» Klassieke filologie HAERENS Martine (Deinze): «De karaktertekening bij Menander. Een onderzoek naar verwantschap met Theophrastos' Xapakthpe.» LALEMAN Boudewijn (Varsenare): «De behandeling van de mythologie in de politieke gedichten van Claudius Claudianus, bijzonder in de «Panegyricus dictus Probino et Olybrio consuiibus», de.<ln Rufinum» en de «De Bello Gildonico.». LAMMERTIJN Myriam (Eeklo): «Capita Selecta uit de dierengeschiedenissen van Claudius Aelianus: De Vogelverhalen.» LEYS Peter (Gent): «Petriscus fabula incundissima, 1536 van Georgius Macropedius. Een proeve van vertaling en commentaar.» MOONEN Karine (Dendermonde): «Economische en sociale gegevens in de fragmenten van de nieuwe komedie.» NAESSENS Katrien (Oudenaarde): «Opvoeding in de Vitae van Ploetarchos.» REMMERIE Patrick (Kortrijk):.<lustum Matrimonium, Contubernium en Concubinaat in Regio X, gedurende het Principaal. Bijdrage tot de studie van het huwelijksleven op basis van de heidense inscripties.» VAN CAUWENBERGHE Johan (Hamme): «Euhemerus van Messene. Aspecten van zijn persoon en werk, beoordeling van zijn atheïsme in het kader van zijn tijd.» VAN CLEEMPUT Bethy (Zeie): «Aeli Donati. Quod Fertur. Commentum terenti Adelphorum. Proeve van vertaling en bespreking van de voornaamste kenmerken.» VANDENABEELE Lutgart (Oudenaarde):.<Vertaling en historische verklaring van Arrianus' Anabasis Alexandri: Eerste boek tot en met 16.7.» VANDERMEULEN Guy (Oostende): «Het Schild van Aeneas. Geschiedenis van de interpretatie en interpretatiecriteria.» VAN GOETHEM Myriam (Hamme): «Flavius Cresconius Corippus: Johannis, Boek 111: proeve van vertaling en commentaar.» WAUMANS Elisabeth (Mortsel): «De completiefzin bij Lucianus.» I

7 Romaanse filologie: DAVID Tiny (Hamme): "Fauvel, l'eglise et Fortune: les images fondamentales dans Ie Roman de Fauvel.» DESPLENTER Sarah (Gent): "Modalités du regard dans I'ceuvre Narrative de Henri Thomas.» DE VUYST Katelijne (Aalst): "L'image médievale de la femme. Le témoignage du proverbe mediolatin (y compris des exemples en ancien français).» D'HUYVETIER Bart (Ipamu-Idiofa, Zaïre): "La dérivation en,,-iser» et,,-(i)fier»: étude morphologique et sémantique.» D'HUYVETIER Jan (Gent): "Le Jeu-parti d'oïl: Contribution à I'étude comparative des genres dialogués du moyen àge.» HUFKENS Chantal (Gent): "Catalogue des répétitions de mots figurant dans les chansons d'arnaut Daniel.» LAURENT Michèle (Charleroi): "Le collage surréaliste et ses rapports avec la poésie.» LOWAGIE Anne (Haine'St.-Paul): "Importance de la différenciation sexuelle dans I'usage de la langue.» LUYTS Michel (Tshikapa, Zaïre): «Aspects mythologiques dans les romans de Julien Gracq.» MALENGREAUX Michel (Gent): "L'Aioli ( ): descrition d'une revue félibréenne.» MATIHYS Ann (Eeklo): "Maugis d'algremont. Edition de la mise en prose d'après Ie manuscrit de l'arsenal e Partie : jusqu'au départ de Maugis.» MERLIN Corinne (Gent): "Etude du Bruxellensis IV 144, suivie de I'édition de quelques pièces.» PUTMAN Vera (Gent): "La mort et la douleur chez Bernart de VentadouL» ROMBAUT Maria (St.-Niklaas): "La diglossie dans la Romania du haut moyen àge: Ie témoignage des récits hagiographiques et de leurs prologues.» SMEKENS Rita (Köln-Lindenthal, Duitsland): "Le thème du chant dans la poésie de Giraut de Bornelh.» TEl RLYNCK Geneviève (St.-Amandsberg): "Les relations entre parents en enfants dans I'ceuvre de la comtesse de Ségur.» TOURNAYE Hilde (Mechelen): "La digression instructive dans Ie roman de "Flamenca». VAN PETEGHEM Marleen (Wetteren): "La semi-auxiliarité en français moderne: Essai de définition et de délimitation.» Germaanse filologie ABSIL Caroline (Knokke): "Der Einfluss des Niederländischen auf den Deutschen Wortschatz.»

8 BAERT Marie-Anne (Aalst): "Voegwoorden en semantisch-logische relaties in het taalgebruik van achttot zeventienjarigen. Een psycholinguïstisch onderzoek.» BAEYENS Gerda (Aalst): "Omtrent Suske en Wiske. Een ideologie-kritisch en maatschappelijk inzicht in de stripserie "Suske en Wiske» binnen het algemeen kader van de stripleratuur.» BAUTERS Nadine (Gent): "Samuel Beckett in Vlaanderen. Een literair-sociologische studie van de receptie van zijn toneelwerk.» BLONDEEL Magda (Oudenaarde): "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l., 1578), fol. X7r - fol. 2A5v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen, glossarium.» BOGAERT Anne-Marie (St.-Niklaas): "Die Greifswalder Vocabula Rerum. Untersuchungen zu einer Niederdeutschen Vokabelsammlung aus dem Jahre 1610.» BRUSSELMANS Herman (Hamme): "Jan Emiel Daele ( ), een inzicht in zijn oouvre.» BRUYNEEL Linda (Waregem): "Günter Grass:.. Der Butt». Versuch einer Intefpretation.» CAEN Marc (Roeselare): "De sociale achtergronden in het werk van Lode Baekelmans. Een literairsociografische studie volgens de methodes van H.N. Fügen." CAPPAERT Erwin (St.-Amandsberg): "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569), fol. Zv4 tot fol. 2Cv5. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» CLAEYS Patrick (Roeselare): "Valere Depauw, een merkwaardige literaire opgang." COUSSEMENT William (Oostende): "Functions and structures of noun phrases in written and spoken jour~ nalism." DE BAETS Katrien (Sleidinge): "Else Lasker Schüler. Ein Versuch über ihre Lyrik.» DE BROUWER Walter (Aalst): "The analytical review: A Jacobin periodical fighting a losing battle.» DE DOBBELEER Christine (Menen): "A study of the auxiliaries Shall and Will in modern English ( ).» DE GRAUWE Kathy (Gent): "Fonologische kenmerken van het Gents.» DE GROOT Maria (Aalst): "A contrastive analysis of the passive voice in contemporary English and Swedish." DE GROOTE Bernadette (Scheldewindeke): "Gabriele Wohmann: Schönes Gehege. Versuch einer Analyse.» DE GUSSEM Anne (Deinze): "Een onderzoek naar de verwerving van flexieverschijnselen bij de kinderen in Eke."

9 DE JONCKHEERE Jan (Oostende):..Uit de taal van de timmerman in de streek van Bredene... DE LOOF Martine (Gent):..Der Nautische Wortschatz in den Werken Heinrics van Veldeken, den Rheinischen Alexanderdichtungen, Herzog Ernst, König Rother und den Brandaneged ichten... DE MARTELAERE Marc (Zottegem):..Gentil-Theodoor Antheunis ( ). Leven en werk." DEMEULENAERE Gino (Roeselare):..Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l. 1569) fol. 218r-2L8v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium... DE MEYER Rita (Sleidinge): «Adjective complementation. A Syntactic Study.» DE PAUW Maggy (Wetteren): «De Schadt Kiste der Philosophen ende Poëten (Mechelen, 1621). Blz. (32) (33) - Blz. 61. Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen... DEPREZ Rosine (Kortrijk): «A contrastive study of English and Dutch intonation: an error analysis... DERUYTER Nele (Tielt): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l. 1578), Fol. S5v-Fol. X6v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium." DESMET Hilde (Zwevegem): «Arm Vlaanderen. I. Teirlinck en R. Stijns. Een intrinsieke roman-analyse... DE SUTTER Veerle (Brugge):. «Marcellus Emants. Analyse van de roman Liefdeleven.» DEVOS Carlos (Avelgem): «A.H. Cornette.» DE WAEGENEIRE Dominique (Gent):..Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s ), Fol. Kij - Fol. Mviij. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» DE WILDE Guido (Zeie):..Jul. Persyns Henrik Ibsen-studie. Persyns plaats in de receptie van Ibsen in Nederland en Vlaanderen ( ).» DE WITTE Martina (Sleidinge):..Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l., 1578) fol. 2D6r - fol. 2G5v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» DE WITTEVRONGEL Ingrid (Gent):.. Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l. 1578) Fol. A1r - Fol. D3v. Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.)) DE WOLF Patrick (Aalst): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569), fol. 2F6r - fol. 2L8r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium... DIEGENANT Ariane (Gent):..Bram Stoker's masterpiece Dracula. Genesis and themes.))

10 D'HAESE Ingrid (Paulis, Kongo): «Die Bezeichnungen für «Pferd». «Paard» im Deutschen und im Niederländischen, lexikologisch. lexikographisch untersucht.» DURY Marie-Christine (Oostende): «The short stories of Sean O'Faolain: first impressions.» DUYCK Rudy (Brugge): «V.S. Naipual: the last free man and the great vacuum. An introduction to his fiction.» FONTEYNE Linda (Gent): «Maria Vanackere Doolaeghe ( ). Biografische studie.» FRANCOlS Guido (Ukkel): «De verhouding Pol De Mont Emmanuel De Bom. Situering in de Vlaamse culturele context.» GEERAERTS Hildegard (Neerpelt): «lum Einfluss des Deutschen und Niederländischen auf den Dänischen Wortschatz.» GOOSSENS Jan (Brugge): «De voornaamgeving te Lokeren ( ). Een sociolinguïstische studie.» IVENS Filip (Gent): «Jan Hammenecker. Vlaams Scheldezanger voor Christus.» JACOBS Carine (Hasselt): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.i., 1569), Fol. N7v - Fol. R3r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» LAMBRECHT Dirk (Oostende): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569), fol. G2r - fol. K2r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» LAUREYS Mia (Lokeren): «Jan Austen's Emma and George Meredith's The Egois!. A comparative study.» LEGlEST Nicole (Gent): «Edgar Allan Poe: an analysis of his tales about women.» LEMAITRE Anne (Gent): «Come, Go and Get. Some aspects of situational grammar in Hemingway's fictional writings.» LEYBAERT Johan (Dendermonde): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569) fol. A1r - D1v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» L1NGIER Carine (Oostende): «De Middelnederlandse vertaling van Jan Van Schoonhovens Epistola Prima in Eemsteyn. Teksteditie met inleiding en aantekeningen.» LONNEVILLE Marc (Brugge): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek, fol. V4r fol. Z4v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» MAUWS Greta (Tielt): «Yvonne de Man.» MELSENS Ingrid (Kortrijk): «Lady Chatterley's Lover.»

11 MEYERS Annick (St.-Amandsberg): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.i., 1569), fol. Cc5v - fol. Ff6r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» MUCHEZ Chatherine (Antwerpen): "Drama techniques in the teaching of English as a foreign language.» MUSSCHE Erika (Gent): «WortfeJdtheorie und beschreibung semantischer Strukturen. Versuch einer Semanalyse der verbalen Ausdrücke des Hören-Feldes im Deutschen und im Niederländischen.» NEYT Joël (Aalter) : «Remco Campert in het strijdperk van de rust: een analyse van zijn poêzie ( ).» NIJS Karel (Aalst): «Kinderen poëzie leren schrijven. Een literatuurtheoretische situering.» NOREI LUE Jean-Marie (Kortrijk): «On the road to celebration. A study of Patriek Kavanagh's Poetry ( ).» OSAER Marianne (Nieuwpoort): «Een sociologisch onderzoek naar de voornaamgeving te Nieuwpoort en » PAREYN Jean-Pierre (Poperinge): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.i., 1569), fol. K2r. fol. N7v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» PIETERS Anneke (Blankenberge): "Een sociologisch onderzoek van de voornaamgeving te Blankenberge en REMINSEN Monique (Terneuzen, Nederland): «De Karaktertypering in de romans van Cyriel Buysse.» ROELANDT Hilde (Aalst): «Some aspects of English and American bestsellers in the seventies.» ROOSE Peter (Brugge): "Was he anyone? A reconsideration of N.F. Simpson's connection with the Theatre of the Absurd and the English nonsense tradition.» SCHELFAUT Albert (St.-Niklaas): «Relative Clauses in Present-Day written English: Rules and Reality.» SCHOONJANS Gwen (Varsenare): «The importance of Ann Radcliffe's nature, descriptions in the development of the novel.» SCHOUPPE Sonja (Ninove): "Vladimir Nabokov. The i1lusion of reality, or «appearances are deceptïve». SEDEYN Christine (Ieper): «Error Analysis of the English Vocabulary of First-Year Students.» SPIESSCHAERT Stefaan (Tielt): «A study of Aelfric's grammar.» SWOLFS Marleen (Geel): «Language usage. The treatment of stylistic values in three representative modern English dictionaries.»

12 THIENPOND Marleen (Halle): «Kaspar Hauser. Historizität und Literarisierung. Handkes «Kaspar» Stück als Spieglung philosophischer und künstlerischer Tendenzen.» THYS Chantal (Duffel): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (5.1., 1578), fol. M7v fol. P4r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» VAN BORM Ingrid (Puurs): «Enkele aspecten van het Puurse klanksysteem.» VANCRAEYNEST Bea (Nieuwpoort): «Richard Adams: A structural analysis of Watership Down.» VAN DAMME Dirk (Gent): «Leven en werk van Hippoliet Meert. De periode » VANDECASTEELE Rik (Roeselare): «Der Althochdeutsche Wortschatz der Landwirtschaft, hauptsächlich auf grund der zusammenhängenden Texte.» VANDENBOSSCHE Mia (Gent): «Julius Vuylsteke. Kroniek: » VAN DEN BRANDE Luc (Turnhout): «Wortgeographische und Etymologische Untersuchungen zu den West: niederdeutschen Bezeichnungen des Weiblichen Kaninchens, des Männli chen Kaninchens, des Ebers und des Verscl1nittenen Ebers.» VANDEN HAUTTE Godelieve (Oudenaarde): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (5.1.,1569), fol. D2r. fol. G2r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» VAN DEN STEEN Marc (Wetteren): «Lars Ahlins Jämlikhetsestetik en Nyvkel Till «Bark och Löv.» VAN DER BIEST Marcel (Baasrode) : «Bert Van Aerschot.» VAN DER PAELT Walter (Wetteren): «Bob Dylan's «Street legah. and the worlds of contemporary literature and rock.» VAN DER STOCKT Lieve (Aalst): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l., 1578). Fol. P4r S5r. Tekstuitgave met inleiding. verklarende aantekeningen en glossarium.» VAN DE VEI RE Ann (Waarschoot): «Zum Wortschatz der Altdeutschen Originalurkunden bis 1300: der Bereich der Streitsache.» VANDEVELDE Philippe (St. Amandsberg): «Harold Pinter.» VAN DE WALLE Karina (Hulst, Nederland): «Die direkte und indirekten Anredeformen in Theodor Fontanes «Effi Briest» und Theodor Storms «Schimmelreiter».» VAN LOO Annette (Oostende): «De briefwisseling tussen Guido GezeIIe en Gustaaf Verriest.» VANMALDEGHEM Viviane (Oudenaarde): ««Liebe» bei Karin Struck.»

13 VAN MIDDELEM Eddy (Oostende): "Uit de taal van het landbouwbedrijf in negentien Westvlaamse gemeenten.» VAN PETEGEM Johan (Kaprijke) : "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (sj., 1578), fol. D3v - fol. G2v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» VAN RENTERGHEM Christel (Blankenberge): "Zwei frühe Mittelfränkische Dichtungen: die Mülheimer Bruchstücke von Flors und Blanzeflors und das Stargarder Horengedicht.» VANSEVENANT Johny (Roeselare): "Variaties in het taalgebruik van twaalfjarige kinderen in Torhout. Een kritisch onderzoek van Bernsteins hypothese.» VAN SEVEREN Frank (Deinze): "Uit de taal van de wever in Gent, Oudenaarde en Deinze.» VAN SPAENDONCK Lieve (Stanleystad, Kongo):..Die Thema - Rhema - Gliederung in einigen Grimmschen Märchen.» VANTHUYNE Katrien (Waregem): "Toponymie van Desselgem tot ± 1790.» VANVOOREN Karine (St.-Amandsberg): "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (sj., 1578), fol. 2A5v - fol. 2D6r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» VERHEGGE Marianne (Gent): "The Rendering of the Latin Deponent Verbs in Old English Biblical Translations." VERM EERSCH Carine (Brugge):..Het algemeen Nederlands van Brugse dialectsprekers." VERNIERS Walter (Kinshasa, Zaïre):..Thomas Manns Der Erwählte und Gregorius Hartmanns Von Aue. Zur Struktur der Ironie und des Humors." VERSTRAETEN Caroline (St.-Amandsberg): "De briefwisseling tussen Guido Gezelle en Ernest Rembry." WERBROUCK Regina (Torhout):..Wortgeographische und Etymologische Untersuchungen zu den Westniederdeutschen Bezeichnungen fur "Zweig", "Rahm», "Brunnen» und "Quelle"." WI LLAERT Hendrik (Blankenberge): "Enkele moeilijkheden bij de vertaling van Alice's Adventures in Wonder land (L. Carroll). Een vergelijkende studie van drie Nederlandse versies." Moraalwetenschap BOEYKENS Wim (Aalst): "De wetenschapsfilosofische, historische, antropologische, etische grondslagen en hun praktische uitwerking bij Peter Kropotkin en Elisee Reclus." BOIDIN Carlos (Düren, Duitsland): "Politieke vorming in de Bondsrepubliek Duitsland: het emancipatorisch didaktisch model van Hermann Giesecke. BOUTERS Dirk (Overmeire): "Feminisme en antropologie. Een voorlopig literatuuroverzicht."

14 DEBRUYNE Sigrid (Gent): «De marginale stellingname bij Fernand Deligny. De praxis van een a therapeutische poging met autistische kinderen.» DEELEN Jan (Wilrijk): «Milieukwantificering. Filosofische achtergronden en ethische implikaties van de ekonomische benadering van milieuproblemen. Een terreinverkenning.» DEMUYNCK Jacqueline (Roeselare): «Amazone-feministen.» DIERCKX Walter (Beerse): «Het begrip waarde in de metafysica van Alfred North Whitehead.» DUERI NCK Frank (Dendermonde): «Ekologie en Kennisleer.» EGGERICKX Sonja (Ukkel): «Ontwikkeling van het morele bewustzijn bij adolescenten. Een onderzoek naar de geldigheid van Lawrence Kohlberg's theorie i.v.m. Moral Development.» FIERENS Marc (Diest): «De relatie E.E.G. - A.C.S., poging tot bespreking en evaluatie van het Europees ontwikkelingsbeleid vanuit J. Galtungs visie op ontwikkeling en op de Europese Gemeenschap.» JACOPS Pat (Aalst): «Een antropologische kritiek en bijdrage tot de Oedipusproblematiek in de psychoanalyse.» MATTHIJS Willem (Aalst): «Een analyse van de Code van Geneeskundige Plichtenleer opgesteld door de Nationale Raad van de Orde van de Geneesheren 1975.» PATROONS Bea (Leopoldstad, Zaïre): «Een inleidende studie over de Vlaams-Nationalistische vrouwengroepen in de periode » PATTHEEUWS Sigrid (Gent): «Het historisch compromis. De recente politieke situatie in Italiê en de kwestie van de regeringsdeelname van de communisten.» SAS Maria (Beerse): «Een poging tot vergelijking van verschillende aspecten van de recente onderwijsvernieuwing in Engeland en België resp. gedecentraliseerde en gecentraliseerde onderwijssystemen.» TAYART DE BORMS Luc (Beerse): «Stedelijke armen en politieke participatie. Een evaluatie van de belangrijkste paradigma's; een poging tot formulering van een alternatief model» TOCH Rouby (Roeselare): «De Franse Parti Socialiste, haar totstandkoming, haar relevante figuren, haar tegenstellingen.» VAN DEN BOSSCHE Frank (Genk): «Elementen voor een formalisatie van de dominantiestruktuur in primatengroepen. Een sociobiologische exploratie.» VAN DEN ENDEN Gerda (Mortsel): «Cultuurkritiek en feminisme: fragmenten van een verbrijzeld beeld (een vergelijkende auteurs-analyse).»

15 VAN DER VEKEN Walter (Antwerpen):, «Een onderzoek naar het rationaliteitsconcept in de speltheorie en naar de toepassingsmogelijkheden ervan in de ethiek.» VANHOOREN Anne-Marie (Torhout): «Humanisering van de arbeid. Een kritische evaluatie van het werkgeversstandpunt.» VERMOESEN Laura (Aalst): "De geschiedenis van het gezin. Kritische evaluatie van historisch demografische studies.» Oosterse filologie BEECKMAN Maria (Aalst): «Epigrafische bronnen uit Edfoe vanaf het einde van het Oude tot het begin van het Nieuwe Rijk,» COUWYZER Marie Ange (Blankenberge): "Vertaling van enkele reisverhalen van Ibn Battuta met kommentaar.» DE CONINCK Kathleen (Gent): «De Shi.., de constructie.» DE FEYTER Myriam (Veurne): «Bijdrage tot de studie van de Tantrische Godin Tara,» DEGRAEUWE Yves (Veurne): «Shen Yüeh ( ), Een biografie uit de Liang Shu.» GOVAERT Jan (Brugge): «De evolutie van de politieke en administratieve instellingen in de Chinese volksrepubliek. Een onderzoek naar de invloed van de politieke ideologie op de staatsstruktuur,» JANSSENS Kristiane (Wilrijk): «Families van Abydos op monumenten uit het Midden-Rijk.» MICHIELS Marina (Lier): "Liu Tsung-Yüan, een selektie van proza en poëzie.» NONNEMAN Gert (Temse): «Bijdrage tot de studie van de Islamitische mechanische technologie in de Arabische landen,» PARMENTIER Kristina (Ninove): «Een lexicografische studie van de Yi Jing.» SANDERS Hans (Oostende): "Onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van het cultuurgebrip in China.» VAN DEN ABEELE Hilde (Eeklo): «De arabisatie van het onderwijs in Algerië van 1962 tot 1976.» Slavische filologie DEPYPERE Grietje (Kortrijk): "Problematiek van de werkelijkheid in Goncarov's roman: 'Een gewone geschiedenis',» DE ZEEUW Paul (Aalst): "Maksim Gor'kij en zijn uitgeverspolitiek in "Znanie».» HÖFTE Catharina (Sittard, Nederland): "A.P. Cechov en de onmogelijke werkelijkheid.»

16 VAN SCHAEREN Maria Hilda (Beveren-Waas):..Valentin Rasputin. De vrouw in zijn rijper ceuvre." VERCRAEYE Karine (Kalmthout): «Andreeven Gor'kij: de geschiedenis van hun vriendschap WERY Jan (Aalst): «Volksgeloof en volksgeneeskunde in pre-revolutionair Rusland." WILS Gerda (Antwerpen): «De evolutie van de hoofdpersonages in de vroege romans van K.A. Fedin." Afrikaanse geschiedenis en fiologie VERMEULEN Julien (Roeselare): «Facetten van het mensbeeld in de moderne Negro-Afrikaanse prozaliteratuur. Een thematisch-vergelijkende benadering van een corpus romans en verhalen." WILLAERT Christiane (Genk): «De socio-culturele toestand in Kenya en Tanzania met betrekking tot de situatie van de vrouw." 411 Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde LICENTIES Grieks-Romeinse en nationale archeologie BAUTERS Carine (Gent): «Status quaestionis van het Korintisch importvaatwerk in Attika." DANEELS Annick (Gent):.. De Noordwestana'tolische invloed in Zuid-Griekenland gedurende de Vroege Bronstijd. Onderzoek van de recente beïnvloedingstheorieën." DE LAET Eleonora (Wilrijk):..De Gallo-Romeinse metalen armbanden in België." ROBBERECHT Hendrik (St.-Amandsberg): «Small Bowls en Salt-Cellars. Een status quaestionis." Archeologie van het Nabije Oosten COËME Nicole (Ronse): «Bronzen Paardebitten uit Luristan in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel." DE NEYS Anne (Willebroek): «Typologie, ikonografie en kronologie van de bronzen wetsteenheften van Luristan." GALLE Sigmund (Dendermonde): «Katalogus en kritische studie van de munten der Arsacidische koningen en Subarsacidische vorsten van Elymais uit de verzameling van het Penningkabinet Koninklijke Bibliotheek Brussel." JOHNSON Willem (Merksem): «Iconografische en stylistische studie van de jachtreliëfs te Taq-I Bustan." OVERLAET Bruno (Wilrijk): «Bijdrage ot de studie der stenen knotsknoppen in Iran en Mesopotamië vanaf het ontstaan tot ca voor Christus." I

17 - 561 VAN DAMME Geert (Oudenaarde): ««De Orthostaatreliêfs van Karatepe». Een stilistisch en iconografisch vergelijkende studie.» Plastische kunsten BALLEGEER Katia (Kortrijk): «Onderzoek van de vormgeving in de geveloplossingen van de architectuur van Renaat Braem.» BENTEIN Channa (Wilrijk): «De Unitas Tuinwijk te Deurne van architect Eduard Van Steenbergen beschouwd in het geheel van de geschiedenis van de tuinwijken in Belgiê.» CASSIMAN Karel (Gent): «Bouwgeschiedenis van de kerk van het voormalig Predikherenklooster «Het Pand» te Gent.» COUCKE Johan (Waregem): «Vrouwen en feminisme in schilderkunst. Een geschiedenis, een kritiek, een empirische verkenning, een bibliografie». DEBRUYCKERE Magda (Brugge): «Bijdrage tot de studie van de reliëfversierde witte stenen pijp aan de hand van een collectie in het Volkskunde Museum te Gent.» DE BRUYKER Christine (Gent): «De iconografie van het naakt bij Gust De Smet ( ) en Constant Permeke ( ).» DE BUCK Saskia (Gent): «Affiches uit de Art Deco Tijd in Gentse verzamelingen.» DE DAUW Norbert (Gent): «Schilderijen van Jean Brusselmans ( }.» HOfSTEDE Marianne (Gent): «Clown en Harlekijn in het werk van Picasso en Ronault.» LAGRAIN Philippe (Brugge): «Oktaaf Van Rijsselberghe ( ). Leven en werken in Belgiê.» LAMBRECHTS Lode (Tongeren): «De f.n.-auto te Luik Een bijdrage tot de industriêle archeologie in België.» LEBBE Donatienne (Roeselare): «Het Gerechtshof van Brugge (bouwgeschiedenis, beschrijving, stijlanalyse).» MARECHAL Dominique (Brugge): «De schilderijen van de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge.» OSSEN BLOK Godelieve (Kalmthout): «De sociale periode in de meubelkunst van Pieter De Bruyne (1962).» PELEMAN Hildegard (Antwerpen): «De prentkunst van Roger Wittevrongel » ROELANDT Monique (Eeklo): «P.J.J. Tiberghien ( ). Catalogus van de terug gevonden ontwerpen en gravures.» SEGHERS Maria (Leuven): «Het Sociaal Engagement in het Belgisch Realisme, meer bepaald bij Constantin Meunier en Eugène Laermans.»

18 VANOERLINDEN Herman (Gent): «Het Mensbeeld in het werk van Richard Lindner, in het bijzonder Schilderijen en aquarellen uit de periode » VAN DRIESSCHE Marleen (Zeie): «Lismonde : tekeningen en wandtapijten.» VAN L1ERDE Johan (Aalst): «Het profaan Neogotisch meubilair in het kasteel te Loppem en zijn betekenis voor de kunstnijverheid in Vlaanderen.» VANNESTE Daisy (Schaarbeek): «De witte en zwarte Art Deco Keramiek van de privé-verzameling Poulain- Caeze te Gent.1>. Etnische kunst DE CARNE Veerle (Gent): «Bijdrage tot de kennis van de 1ge-eeuwse nieuwjaarskaarten van enkele Gentse groepen: De Lantaarnaanstekers, de Burgerwacht en de Vereniging van de Natuurwetenschappen.» DELANGHE Margareta (Gent): «Religieuze composities in lijsten en dozen.1> GOEFFERS Kathleen (Oudenaarde): «De vrijstaande houten figuren van de Mbala van Zuid-West Zaïre. I> HOLSBEKE Mireille (Gent): «Een onderzoek naar de plastische kunst van de Tiv (Benue Plateau State, Nigeria).» MEERT Carla (Aalst): «Een bijdrage tot de studie van de graftekens op de begraafplaatsen van de fusiegemeenten van Geraardsbergen.» MUSSCHE Anneke (Eeklo): «Het Café, een studie van de materiêle objecten van 15 cafés. Deel 111, B.» PICHAL Betsy (Schoten): «Bijdrage tot de kennis van de voorouder- en diviniteitsfiguren bij de Igbo (Zuid-Oost Nigeria).» Musicologie BEUCKELS Patriek (Brugge): «I. Strawinski: The Rake's Progress. Eclectisme in het Libretto en Musicoliteraire verhoudingen.» COPPENS Claude (Ronse): «De Wereld van het Getal in de 48 praeludia van Bachs «Das wohltemperierte Klavierl>.» GILLIS Warren (Wilrijk): «De Anthems van Henry Pureei!. Een globaal onderzoek van hun muzikale structuur in relatie tot de tekststructuur.1> GOUDESEUNE Pol (Ieper): «Onderzoek naar de Muziekappreciatie in de Puberteit.1> HEYERICK Florian (Gent): «De Franse Fluitsonate met Basso Continuo in de eerste helft van de achttiende eeuw. Stijl, vorm en interpretatie.»

19 HUVENNE Martine (Gent): "Interactie en Paradox in het werk van Mauricio Kagel. Met een interpretatie van "Match" als instrumentaal theater vanuit de communicatietheorie van Watzlawick." LEMAN Marc (Tielt): "Nieuwe technieken, nieuwe geluiden voor Koperblaasinstrumenten." PIEN Hilde (Hamme): "Morton Feldman." VANDEN BULCKE Hilde (Kortrijk): "Bijdrage tot de kennis van de Franse Orgelmis in de periode van 1675 tot 1725." Faculteit van de Rechtsgeleerdheid DOCTORATEN Diplomatieke wetenschappen SOM ERS Eduard (Deurne): "De internationale zeestraten: het recht van doorvaart in vredestijd." Pers- en communicatiewetenschap ROS Guido (Lokeren): "De pers van de Duitse radicale en communistische emigranten te Parijs en te Brussel, Van Deutsch-Französische Jahrbücher tot Deutsche Brüsseler-Zeitung." LICENTIES Staats- en bestuurswetenschappen DE BAETS Helga (Gent): "De hervorming van de Commissies van Openbare Onderstand tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn." DE DECKER Willy (Londerzeel): "Grondwetgevend en wetgevend kader en de politieke perspectieven van een Vlaamse cultuurpolitiek t.a.v. Frans-Vlaanderen ( )." DE MEERLEER José (Aalst): "Analyse van de gemeentebegroting, de begrotingsverrichtingen en de voogdij over de gemeentebegroting." KEULEERS Tony (Orsmaal Gussenhoven): "Een juridische benadering van het officieel statistisch apparaat in Belgiê." MOERMAN Eric (Gent): "De Notie zelfbeheer in Walloniê en Vlaanderen." POISSON Johan (Geraardsbergen): "De nieuwe marsrichting van Joris Van Severen." RUYMEN Marc (St.-Truiden): "De onderwijsbevoegdheid van de Nederlandse cultuurraad ( )."

20 TREMBLOY Jean (Ternat): "De opvattingen en de houding van de BW.P. t.a.v. de landsverdediging ( ).» VERDICT Dirk (Anderlecht): "De institutionele organisatie van de planning in de Belgische openbare sektor.» Sociale wetenschappen DE CLEEN Patricia (Kruibeke): "Geschiedenis van de Amerikaanse vakbeweging van 1937 tot 1979.» VERBEECK Kristina (Gent): "Het educatief verlof in het kader van de permanente vorming van de werknemers. Kritische analyse van de kredieturenregeling.» Sociologie BEYAERT Reinoud (Oostende): "Basisproposities in het hedendaags Vlaams nationalisme. Een poging tot classificatie.» DAUWE Peter (Aalst): "Onderzoek naar de betrokkenheid van de Aalsterse bevolking bij het gemeentebeleid.» DECOCK Anne-Marie (Dendermonde): "Feminisme als aspekt van sociale verandering.» LEUNENS Corine (Halle): "De Anti-Atoommarsen in België, : groei van jongerenprotest in polemologisch perspectief.» SCHYVINCK Dirk (Eeklo): "Politieke betrokkenheid bij Universiteitsstudenten.» VAN DER HAEGEN Ann (Gent): "Theoretische aspecten van het institutionaliseringsproces.» VINCKE Johny (Beernem): " "Stigma» en "stigmatisering». Een theoretische analyse van het etiketteerperspectief bij de studie van afwijkend gedrag.» Diplomatieke wetenschappen FOSTIER Machteld (Luluaburg, Zaïre): "Weigering tot uitlevering.» LUDWICH Karina (Berchem); "De ontwikkeling van het energiebeleid in de Europese Gemeenschappen.» VAN HOECKE Rita (Wetteren): "Het integratieproces van Griekenland in de E.E.G. De ervaringen van de associatie en de perspectieven van de toetreding.» Pers- en communicatiewetenschap CONINX Willy (Turnhout): "Recente evolutie van de socialistische dagbladpers in Vlaanderen.» DE LOOF Dirk (Brugge): "Vergelijkend onderzoek naar de doelgerichtheid van de reklame in "De Vooruit» en "Het Laatste Nieuws» sedert de oprichting van de advertentiegroepen.»

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND

177 Zwevegem 105,7 003E20 22 50N48 45 31 100 ND Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio Lokaliteit Frequentie Lengte Breedte Antennehoogte Vermogen Antennepatroon (MHz) (OL ' '' ) (NB ' '' ) (m) (Watt) (D/ND) 1 Aalst 90,0 004E03 00 50N57 00

Nadere informatie

Bardienst apr ma Karin de Baets. Groene competitive. Datum Dag Naam

Bardienst apr ma Karin de Baets. Groene competitive. Datum Dag Naam Bardienst 2017 Datum Dag Naam 31 mrt vr Pasjesavond 1 apr za Fred van Cauteren 2 apr zo Geenbardienst 3 apr ma Siegfried Jeangout GerritRoelse 4 apr di Marcel de Caluwe Jan van de Walle 5 apr wo Rudy Bracke

Nadere informatie

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK

VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN STICKERS-DONCKERS - LILLE. 3 vermeldingen (coëff ) VAN DEN BULCK DIRK GROBBENDONK VOORLOPIGE RANGSCHIKKING PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2013 1 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN : KEIZER : ALG.KAMPIOEN 2011 2012-2013 VAN DYCK DIRK ZANDHOVEN 4 vermeldingen 2 ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN

Nadere informatie

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend?

2. Welk subsidiebedrag werd aan elk van deze erkende Huizen van het Kind toegekend? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 252 van LIES JANS datum: 15 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Huizen van het kind - Subsidiëring Huizen van het Kind bundelt verschillende

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 25 februari 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0435/A/1/0404

Nadere informatie

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging

Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Zorgvragers en zorgverstrekkers Amai! Wat een uitdaging Omgaan met Armoede Geel, avondsymposium, 16 april 2015 Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen Armoede en Gezondheid Sociale gezondheidskloof

Nadere informatie

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden.

Huisvestingsmaatschappij (VHM) beschikt niet over de cijfergegevens verdeeld volgens de erkende woonnoodgebieden. Vraag nr. 22 van 22 oktober 1999 van de heer CARL DECALUWE Sociale huursector Huurachterstallen 1. Kan de minister mij, in opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 157 van 30 mei 1997 ( B u l - letin

Nadere informatie

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht

Aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type en geslacht 2012-2013 in het Nederlandstalig buitengewoon onderwijs naar fusiegemeente (hoofdzetel), onderwijsniveau, type Toelichting: Deze tabel bevat het aantal leerlingen in het Nederlandstalig buitengewoon kleuter-,

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. %

Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % Puntenkampioenschap snelheid (max 20 pr) pr. % 1. De Graeve Antoine Waarschoot 20 47,82 25,0 2. Schijvynck Adelin Lovendegem 20 60,80 22,5 3. Van Landschoot Gebrs. Maldegem 20 63,18 20,0 4. Engels Julien

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen

Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen Kringwinkels waar je rondleidingen kan volgen West-Vlaanderen De Kringwinkel 't RAD Winkelpunten: Brugge, Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist, Zedelgem Contactpersoon: Serge Geloen 0478/80 32 28 serge.geloen@trad.be

Nadere informatie

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4 Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES 102025437 17 183,83 2 STOUTEN FLORENT 82055760 17 207,86 3 STOUTEN FLORENT 92071059 17 255,69 4 LENS RUDI 102118938 16 228,95 5 SCHEPERS MAURITS 102026386

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra CAD CAD Adres CAD 009 Netwerk Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder 19/2/2016 7/9/2014 Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder Campus

Nadere informatie

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55 DIAMANTVERBOND OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 09/06/13. Los om 12:00:00. 8 duiven. 1 PAUWELS FRANS BERLAAR 1 1 13:29:01 09/06 102766 1154.46 2 CEULEMANS JOS BERLAAR 1 1 13:33:40 09/06 105534 1126.70 3 HEYLEN

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 24

Nadere informatie

punten snelheid 1. Vyvey Mario Kluizen 38,43 asduif snelheid oude ringnr 1. Vyvey Mario Kluizen /14 5,9

punten snelheid 1. Vyvey Mario Kluizen 38,43 asduif snelheid oude ringnr 1. Vyvey Mario Kluizen /14 5,9 punten snelheid pr % 1. Vyvey Mario Kluizen 20 38,43 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem 20 52,54 3. Van Waes Andre Evergem 20 56,24 4. De Sy Patrick Boekhoute 20 83,19 5. Lippens gebrs. Evergem 20 83,36

Nadere informatie

BvV masters mannen afdeling 4 en 5 Organisatie AVR Roeselare Zondag 3 juni Afdeling 4

BvV masters mannen afdeling 4 en 5 Organisatie AVR Roeselare Zondag 3 juni Afdeling 4 BvV masters mannen afdeling 4 en 5 Organisatie AVR Roeselare Zondag 3 juni 2012 Afdeling 4 100 meter Mas Heren afd 4 Uur=14:06 Wind : 1.2 1 3398 DE SMEDT PETER ZELE 12.57 M35 73 11 ptn 2 4204 EYSACKERS

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 april Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 april Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 april 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 21

Nadere informatie

District Dender-Waasland Halve Finale Beker van Vlaanderen 2011 Eindstand na ronde 6

District Dender-Waasland Halve Finale Beker van Vlaanderen 2011 Eindstand na ronde 6 District Dender-Waasland Halve Finale Beker van Vlaanderen 2011 Eindstand na ronde 6 Plaats Ploeg Kapitein VP IMP+ IMP- ------ ------------- ------------------ ------ ------- ----- 1 Beveren 8 Ludo Somers

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 23 september 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0650/A/1/0619

Nadere informatie

1/01/1977 tot 31/03/1977

1/01/1977 tot 31/03/1977 1976 Armand Verspeeten Gontran Scohy-Saurel Henri Van den Brande Jacques Bottequin Denise Van Den Haute Julien Piens Henri Neyrinck Roger Claeys J. Van Campenhout J. De Clercq-Van Nieuland Jan Van Schoote

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : huidig erkende functies per vestigingsplaats Naam ZA Pall 009 Antwerpen Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen ZiekenhuisNetwerk Antwerpen Antwerpen Campus Middelheim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Antwerpen Campus ZNA Middelheim / Koningin Paola Kinder

Nadere informatie

Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr %

Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr % Puntenkampioenschap snelheid ( max 20 pr.) pr % 1. De Sy Patrick Boekhoute 20 81,61 2. Saelens Richie & Ludo Maldegem 20 82,21 3. Marclé Rudi Maldegem 20 85,68 4. Engels Julien Aalter 20 91,26 5. Van Hoecke

Nadere informatie

WINTERCOMPETITIE A- REEKS

WINTERCOMPETITIE A- REEKS WINTERCOMPETITIE 55+ 2015 A- REEKS 1 Wijnegem 1 : Bulcke Roger / Goris Leo / Van Dijck Gerard Tel. 03.283 91 49 2 Sodipa 1 : Mortelmans Paul / Deckx Ludo / Van Der Schueren Monique Tel. 0498.015 661 3

Nadere informatie

Resultaten joggers 2010

Resultaten joggers 2010 Resultaten joggers 2010 DEERLIJK, 19 december 2010. Kerstcorrida. 15 kilometer (634 deelnemers) 53. De Werdt Peter 1u02.32 123. Bosschaert Hans 1u08.50 189. Penninck Hendrik 1u13.06 213. Vanmaldegem Marc

Nadere informatie

CHIRO SINGA S LEIDING

CHIRO SINGA S LEIDING CHIRO SINGA S LEIDING Hoofdleiding is aangeduid in het VET 1960-1961 Torck Lucien Teyvaert Gilbert Verzele Hervé Rogge Adelin Ketels Adelin Pater Hippoliet (proost) 1961-1962 Torck Lucien Verzele Hervé

Nadere informatie

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I

Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Veldslagen in Vlaanderen vóór WO I Provincie Jaar Naam van de veldslag Stad/ Gemeente Periode Oorlog0 Antwerpen 1007 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen 1057 Antwerpen Antwerpen vroege Middeleeuwen

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 28

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 10 december 2013 ZITTINGSBLOK 2 De zitting wordt geopend om 15u. De volgende zaken worden opgeroepen:

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Maria Middelares 026

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 oktober 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: Vernietiging

Nadere informatie

VERBETERDE UITSLAG KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2017

VERBETERDE UITSLAG KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE STRIJDERSBOND MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2017 VERBETERDE UITSLAG 11-11-2017 KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2017 QUIEVRAIN - KONINGSCHAP OUDE 1 CALLEBAUT ANDRE WETTEREN 40 40 + trofee 2 LENAERT

Nadere informatie

asduif snelheid oude ringnr pr % 1. Vyvey Mario Kluizen /14 6 5,9 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem /14 6 7,26

asduif snelheid oude ringnr pr % 1. Vyvey Mario Kluizen /14 6 5,9 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem /14 6 7,26 punten snelheid pr % 1. Vyvey Mario Kluizen 20 38,43 2. Dhanyns Julien en Dirk Evergem 20 52,54 3. Van Waes Andre Evergem 20 56,24 4. De Sy Patrick Boekhoute 20 83,19 5. Lippens gebrs. Evergem 20 83,36

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats

Algemene ziekenhuizen : erkenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erkende bedden per vestigingsplaats Algemene zieenhuizen : erenningssituatie : hospitalisatiediensten : huidig aantal erende bedden per vestigingsplaats Er. zieenhuis zieenhuis 009 Netwer 012 Dendermonde Blasius 017 Gent Maria Middelares

Nadere informatie

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP 2015, gelauwerd in Wachtebeke Orde : 1. Natuurhuis Panneweel, Sint-Gillis-Waas 2. Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Sint-Niklaas Gezel : 1. Bert Vervaet, Lochristi 2.

Nadere informatie

MASTERMEETING Alken 16/08/2008

MASTERMEETING Alken 16/08/2008 MASTERMEETING Alken 16/08/2008 verspringen Mas Heren Uur=15:51 1 4529 De Geest Andreas LOOI 5.77m +1.0 59 M45 2 4032 Verstrepen Dirk LYRA 5.01m +3.1 66 4.90m 1.0 M40 3 6402 Driesen Dimitri ACA 4.75m +0.0

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 13 mei 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0305/SA/1/0295

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2014

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE STRIJDERSBOND MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2014 KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2014 QUIEVRAIN - KONINGSCHAP OUDE 1 SEDEYN MARK MERELBEKE 48 40 + trofee 2 DE KEYSER BERTRAND OOSTERZELE 42 25 3

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [C 2004/35321] Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest. Toelatingen Toelating voor het gebruik van categorie 1-2-3-materiaal voor onderwijs (universiteiten)

Nadere informatie

Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten

Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten socialedienstv Z W Nieuwe regio s en zitdagen maatschappelijk assistenten De sociale dienst breidt uit Vanaf 1 januari 2015 zijn er zo n 12.000 extra actieve en gepensioneerde personeelsleden die een beroep

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE 2013

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE STRIJDERSBOND MERELBEKE 2013 KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE 2013 QUIEVRAIN - KONINGSCHAP OUDE 1 DE CLERCQ GEORGES 49 378,86 2 SEDEYN MARK 47 677,53 3 SPRUYT EDDY 39 420,58 4 HEYMANS JEAN-MARIE 39 512,21

Nadere informatie

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015

Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Onze zitdagen in de provincies vanaf oktober 2015 Heb je vragen voor de Directie-generaal Personen met een handicap? Stel ze persoonlijk aan onze maatschappelijk assistenten! Zij houden zitdagen in elke

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 4 februari 2014 ZITTINGSBLOK 1 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen:

Nadere informatie

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout

Kinderen Eerst! Op weg naar een Huis van het Kind in Heist-op-den- Heist-op-den-Berg Mortsel Huis van het Kind Boechout Boechout ANTWERPEN Antwerpen Huis van het Kind Zwijndrecht Zwijndrecht, Burcht Boom Huis van het Kind Aartselaar Aartselaar Brasschaat Huis van het Kind Essen Essen Brasschaat Huis van het Kind: De Pagadder Stabroek

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2017

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE STRIJDERSBOND MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2017 KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2017 QUIEVRAIN - KONINGSCHAP OUDE 1 CALLEBAUT ANDRE WETTEREN 40 2 LENAERT MICHEL GIJZENZELE 38 3 VAN HEDDEGHEM LUC

Nadere informatie

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Identificatie BE EX20140001 PEITEN FREDDY Peiten Consulting BVBA 1953 Algemene

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

Nakomelingen van Felix NOYNAERT

Nakomelingen van Felix NOYNAERT Pagina 1 1-Felix NOYNAERT geboren: 15 Apr 1854, Kester overleden: 9 Jun 1921, Langdorp +Josephina CORTEN geboren: 29 Okt 1850, Wolfsdonck overleden: 18 Sep 1930, Aarschot 2-Adolf NOYNAERT geboren: 23 Sep

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, CGG Brussel 2 1730 Asse, CGG Ahasverus 3 2018 Antwerpen, CGG VAGGA 4 2300 Turnhout, CGG Kempen 5 2600 Antwerpen, CGG Andante 6 2800 Mechelen, CGG De Pont 7 3000 Leuven, CGG PassAnt 8 3000

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 9 september 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0599/A/1/0560

Nadere informatie

KAPE - Outdoor TOP TIEN Cadetten jongens - 31 oktober blz.1 van 5

KAPE - Outdoor TOP TIEN Cadetten jongens - 31 oktober blz.1 van 5 KAPE - Outdoor TOP TIEN Cadetten jongens - 31 oktober 2015 - blz.1 van 5 100 meter 1. VANHAEREN STEF 11"45 NIJVEL 01-09-07 2. GOMMERS JEROEN 11"95 LIER 22-09-12 3. VAN DE VELDE STEVE 11"97 HECHTEL 25-09-85

Nadere informatie

* W.V.V * CHATEAUDUN ZONE A * Los : S:028 * * West Vlaanderen * 585 Jaarse * Basis: P: 1 *

* W.V.V * CHATEAUDUN ZONE A * Los : S:028 * * West Vlaanderen * 585 Jaarse * Basis: P: 1 * * W.V.V * CHATEAUDUN ZONE A2 03-07-17 * Los : 12.00 S:028 * * West Vlaanderen * 585 Jaarse * Basis: 350000 P: 1 * 10 20 30 40 50 100 200 300 500 1000 2000 5000 10000 VI IL UNI SCH GPR PRS GBO KBO A2S O2S

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

MECHELEN woensdag 13 november 2013

MECHELEN woensdag 13 november 2013 MECHELEN woensdag 13 november 2013 afstanden dames: heren: 5,800 km Plaats Startnr. Naam School M/V Geb. Cat. Tijd km/u../km Punten 1 250 Jacobs Stijn Antwerpen Mozaïek M 1977 H Mast +35 0:22:02 15,794

Nadere informatie

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren

Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Lijst met GKB-codes zoals deze eind 2009 van kracht waren Volgende lijst geeft een overzicht van de Instellingen met erkenningsnummer en GKB-nummer (op een grijze achtergrond) met daaronder het GKB-nummer

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2016

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE STRIJDERSBOND MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2016 KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2016 QUIEVRAIN - KONINGSCHAP OUDE 1 JOURET-CORNELIS GIJZENZELE 41 40 + trofee 2 SPRUYT EDDY HEUSDEN 37 25 3 DE SCHRIJVER

Nadere informatie

Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans

Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans Tekstbestand met nakomelingen voor Verdoodt Frans Frans Verdoodt gemaakt op 24/12/2013 (17:00:28) 1 Verdoodt Frans Verdoodt Frans is geboren op donderdag 23 september 1875. Hij trouwt Michiels Mathilde.

Nadere informatie

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG TIENVERBOND QUIEVR. OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 04/05/15. Los om 08:00:00. 297 duiven. PRYS NAAM LIEFHEBBER GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR DAG AFSTAND SNELHEID ------- -------------------------

Nadere informatie

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel ERE 1 Afdeling: 26 deelnemers VAN FRACHEN ELS - 11 rozen 1 401 PALINCKX LUC (HV) HV 120 5,00 2 509 GOETSTOUWERS DANNY SJ 119 4,20 3 101 BOLS ANDRE M 119 4,20 4 111 SEVENANS IGOR M 119 4,20 5 902 AERNOUTS

Nadere informatie

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren

BEVRAGING IKG. UnieKO VZW Kasteeldreef 66/ Beveren BEVRAGING IKG UnieKO VZW Kasteeldreef 66/1 9120 Beveren 7 juni 2012 UnieKO VZW, Kasteeldreef 66/1, 9120 Beveren - 2012 Deze studie is eigendom van VZW UnieKO en is beschermd door de copyrightwetgeving

Nadere informatie

Algemeen. nr. Piloot Verg. Copiloot Verg. Renstal ronde 1 ronde 2 ronde 3 eindstand

Algemeen. nr. Piloot Verg. Copiloot Verg. Renstal ronde 1 ronde 2 ronde 3 eindstand Algemeen Officiele uitslag 1 38 De Man Steven W7813 De Man Jos W7814 AMC Staden/AMC Staden Old Timer 0,700 8,000 0,300 9,000 2 21 Claeys Tim A8447 Boone Jorden D07 MAK Young 1,250 38,700 0,050 40,000 3

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Dit document niet gebruiken in geval van arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of beroepsziekte BIJLAGE 1

Dit document niet gebruiken in geval van arbeidsongeval, ongeval op de weg naar en van het werk of beroepsziekte BIJLAGE 1 Ondergetekende, arts verklaart dat Mevrouw/de Heer BAETEN Arlette Stamboeknummer: 25208020294 Naam en voornaam: BAETEN Arlette Adres: Warandalei 9 Postnummer: 2920 Geboortedatum: 02.08.1952 Lokaliteit:

Nadere informatie

"Même absent il était présent"

Même absent il était présent "Même absent il était présent" Simon, Frank Barbry, Robert Depaepe, Marc Trefwoorden Delobel, Hilaire 125 jaar Biekorf Trefwoorden Biekorf (tijdschrift) Brugge in 100 objecten Hemeryck, Aleid Trefwoorden

Nadere informatie

Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten

Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Gewicht Punten Naam 26/03/2017 02/04/2017 09/04/2017 30/04/2017 07/05/2017 21/05/2017 Goossen Rudy 18500 7 18750 4 14400 6 27200 1 Abs Luc 8650 5 20600 3 19900 3 19650 1 13400 7 9450 7 Vandemeulebroucke Maurice Uitslag

Nadere informatie

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex

Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Lijst met Examinatoren erkend door de DVIS overeenkomstig het artikel 149 van de Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex Identificatie BE EX20140001 PEITEN FREDDY Peiten Consulting BVBA 1953 Algemene

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2015

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ DE STRIJDERSBOND MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2015 KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ " DE STRIJDERSBOND " MERELBEKE KONING- & KAMPIOENSCHAPPEN 2015 QUIEVRAIN - KONINGSCHAP OUDE 1 VAN IMSCHOOT CARLOS WETTEREN 41 40 + trofee 2 JOURET-CORNELIS GIJZENZELE 39

Nadere informatie

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen Debeerst Henricus Franciscus en kinderen 11132 5 Debeerst Henricus Franciscus ^ Adinkerke º Adinkerke, 28 aug 1893 Koksijde - Oostduinkerke, 09 jun 1984 x Adinkerke, 10 nov 1920 Cuveele Maria Thérésia

Nadere informatie

MASTERSMEETING Zondag 06/5/2007 ALKEN

MASTERSMEETING Zondag 06/5/2007 ALKEN MASTERSMEETING Zondag 06/5/2007 ALKEN verspringen Mas Heren Uur=15:01 1 7293 De Geest Andreas LOOI 5.27m -0.8 59 M45 2 6119 Depuydt Patrick ZA 5.23m -2.6 64 M40 3 6863 Buelens Marc DCLA 4.58m -2.9 55 M50

Nadere informatie

4 op 5 Vlaamse politici passen NIET bij hun partij.

4 op 5 Vlaamse politici passen NIET bij hun partij. PERSBERICHT 2 oktober 2006 4 op 5 Vlaamse politici passen NIET bij hun partij. Dat is het verrassende resultaat van het onderzoek dat Brandhome 4 weken geleden lanceerde op de website www.pastdepoliticus.be.

Nadere informatie

wedstrijduitslagen seizoen 2016

wedstrijduitslagen seizoen 2016 wedstrijduitslagen seizoen 2016 Elleboogvissers 2016 Pagina 1 reeks 1 zaterdag 19/03/2016 Stek1 Gewicht1 Punten1 1 DHAENENS TOM 12 15.885 1 2 VAN DAELE LUCIEN 14 12.165 2 3 CAEYTANT ERWIN 8 9.090 3 4 DE

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie

vzw WTC Relst B-1910 Kampenhout

vzw WTC Relst B-1910 Kampenhout Verslag Algemene Vergadering van 16 januari 2015 gehouden in de Glazen Zaal(OCMW-Kampenhout te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat nummer 9. Aanwezig: 90/122 = 73,77 % 1. Baes Johan 2. Buekenhoudt Dirk 3. Billiau

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 11 februari 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0401/SA/1/0378

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

Word zeker van je zaak... met een stageovereenkomst!

Word zeker van je zaak... met een stageovereenkomst! Word zeker van je zaak... met een stageovereenkomst! Voor wie? 18 jaar? Je bent niet meer leerplichtig, wilt een tof vak leren en tegelijkertijd voor je inspanningen worden beloond? Dan kun je via een

Nadere informatie

vzw WTC Relst B-1910 Kampenhout

vzw WTC Relst B-1910 Kampenhout Verslag Algemene Vergadering van 22 januari 2016 Aanwezig: 1. Baes Johan 2. Billiau Ronny 3. Boels Marc, 4. Bond Michael, 5. Broothaers Etienne, 6. Casteels Stefaan, 7. Christiaens Stéphane 8. Coart Peter

Nadere informatie

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 9 december 2016 ( lijst 2016-08; kaart v12?)). Steden en

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

SELECTIEPROEVEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN VAN TECHNISCH ONDERSECTORCHEF

SELECTIEPROEVEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN VAN TECHNISCH ONDERSECTORCHEF SELECTIEPROEVEN VOOR DE TOEGANG TOT DE BETREKKINGEN VAN TECHNISCH ONDERSECTORCHEF 2 Naam en voornaam Geboortedatum Taalgroep N = Nederlands F = Frans Datum van ranginneming (1) Specialiteit Graad DESCHUYMER

Nadere informatie

Adressen regionale en lokale diensten Regio Antwerpen Regio Limburg Regio Oost-Vlaanderen

Adressen regionale en lokale diensten Regio Antwerpen Regio Limburg Regio Oost-Vlaanderen Adressen regionale en lokale diensten Regio Antwerpen Regio Limburg Regio Oost-Vlaanderen Regio Vlaams-Brabant Regio West-Vlaanderen Regio Antwerpen Frankrijklei 38, bus 3, 2000 ANTWERPEN Tel: 03 202 52

Nadere informatie

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Gulden Spoor Mr Danny Van Bael, Anderlecht 1e prijs hoofdvlucht Yves Beulque, Anzegem Schaal Stad Brugge 1e prijs hoofdvlucht

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente

gemeente Hove* gemeente Ingelmunster gemeente Kampenhout gemeente Kapellen* gemeente Kaprijke gemeente Knokke-Heist gemeente Kortemark gemeente Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven. Stand 27 juli 2016 ( lijst 2016-05; kaart v10)). Steden en gemeenten

Nadere informatie

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis Peillaboratoria Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trend van het aantal gevallen met C. trachomatis (1986-23), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau,

Nadere informatie

6de Ontbijtjogging JCW (eigen organisatie) wandelen(5km) en lopen (10km)

6de Ontbijtjogging JCW (eigen organisatie) wandelen(5km) en lopen (10km) Kerstcorrida Deerlijk 20/12/2016 Callens Rik 15km 220/905 1u06'44" 15km 364/905 1u11'33" Nathalie Viaene 15km 370/905 1u11'43" Vermeersch Erik 15km 385/905 1u12'11" Veys Patrick 15km 396/905 1u12'34" Messiaen

Nadere informatie

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: adresgegevens: overzicht met vermelding van uitbatingsplaatsen en antennes 1000 Brussel, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 1500 Halle, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant 3 1730 Asse, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Finale Duo Laag Deel 1

Finale Duo Laag Deel 1 Finale Duo Laag Deel 1 DE SLOOVER JONAS - DECOCK ALBERT VAN EESBEICK PIETER - VERHAEGEN GUIDO DE SLOOVER JONAS - DECOCK ALBERT RECOLLECTE PATRICK - VAN DER ZWALM LUC DHOLLANDER GEERT - NEYRINCK ETIENNE

Nadere informatie

Sociale woonbeleidsconvenanten. Stand van zaken

Sociale woonbeleidsconvenanten. Stand van zaken Sociale woonbeleidsconvenanten Stand van zaken Decreet Grond- en Pandenbeleid Indien een gemeente reeds een sociaal huuraanbod van ten minste 9 % aanbiedt en ervoor kiest nog meer sociale huurwoningen

Nadere informatie

Ledenlijst Algemene Vergadering

Ledenlijst Algemene Vergadering Ledenlijst Algemene Vergadering Disciplinegroep Naam ORG Naam Lid AV Voornaam APOTHEKERS KOVAG HAEMS Marleen APOTHEKERS KOVAG BOGAERT Caroline Christelijke Mutualiteit Midden- Vlaanderen - TZC DE BRUYCKERE

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Algemene vergadering van woensdag 7 december 2016 om 19.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I Afstammelingen van De Vos, Adriaan I 7 generaties I. De Vos, Adriaan I (g. 1669, o. 1747-04-30 - St-Baafs-Vijve) echt. Ottevare, Judoca (g. 1675-01-06 - Wielsbeke, o. 1748-02-03 - St-Baafs-Vijve), h. 1701-02-06

Nadere informatie

Tussen het OCMW en VDAB waren er de voorbije jaren alvast enkele proeftuinen. Beide leren veel van elkaars activeringsaanpak.

Tussen het OCMW en VDAB waren er de voorbije jaren alvast enkele proeftuinen. Beide leren veel van elkaars activeringsaanpak. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 530 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 23 mei 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Begeleiding van nieuwkomers - Samenwerking OCMW-VDAB Nieuwkomers

Nadere informatie