Proefschriften. Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte SPECIAAL OOCTORAAT DOCTORATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 545- Proefschriften. Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte SPECIAAL OOCTORAAT DOCTORATEN"

Transcriptie

1 Proefschriften Moraalwetenschap Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte SPECIAAL OOCTORAAT PINXTEN Hendrik (Antwerpen): «Anthropology of space. Explorations Into the Natural Philosophy and Semantics of Navajo Indians.» Wijsbegeerte DOCTORATEN COOLSAET Willy (Moorseie): «Naar een filosofie van de eindigheid. Een onderzoek naar de originaliteit van Merleau-Ponly's denken.» Geschiedenis SIMON Franky (Brugge): «De Belgische leerkracht lager onderwijs en zijn beroepsvereniging, Een politiseringsproces.» STRYPENS Hendrik (Aalst): «Lucien Jottrand ( ). Republikein, flamingant en strijder voor de federatieve staten van Europa (4 din).» VAN PETEGHEM Paul (Gent): «Centralisatie in Vlaanderen onder Keizer Karel ( ). Een onderzoek naar de plaats van de Raad van Vlaanderen in de Habsburgse Nederlanden.» Romaanse filologie JORDENS Monique (Gent): «Le Novelle per un anno di Luigi Pirandello attraverso il discorso indiretto libero. Studio stilistico.» JORET Paul (Antwerpen): «Taxinomisme et Transtaxinomisme en Sémiotique contemporaine.» Germaanse filologie BUYSSCHAERT Joost (Kortrijk): «An Examination of the Syntactic Status, Surface Positien and Intonation of English Adverbiais». JANSSENS Guy (Antwerpen): «Wildstropersterminologie in de Nederlandssprekende delen van Belgie en het noordwesten van Frankrijk. Een lexicologische studie.» LAUREYS Godelieve (Dendermonde): «De adverbiale bepaling in het Zweeds. Een studie over plaats, vorm en constituentenstatus van de adverbiale functiecategorie in het gesproken en geschreven hedendaagse Zweeds.» UNlVERSITElTSBIBlI01HEEK GENT

2 VAN DE VELDE Marc (Zottegem): «Zum Vorfeld im heutigen Deutsch.» Oosterse filologie KLENER Julien (Oostende): «Het Nieuwe Verbond bij Jeremia (Jer. 31: 31-34) gezien tegen de achtergrond van de Israëlitische nationale verbondstraditie.» Wijsbegeerte LICENTIES BREUSEGEM Erwin (Gent): «De ekologische benadering van de visuele perceptie, in het werk van J.J. Gibson - Vergelijking met een cognitivistische positie (R.L. Gregory).» DE BONTRIDDER Miriam (Geraardsbergen): «Het vervreemdingsthema in het werk van Karl Marx.» DE RUYCK Bernard (Tielt): «De situationnistische internationale ( ). Situering van en uiteenzetting over de maatschappijkritiek van een avant-gardebeweging.» JACOBS Roger (Hasselt): «Jurgen Habermas' kritiek op de Marxistische geschiedenisfilosofie. Zijn plaats binnen de denktraditie van de Frankfurter Schule.ll KNEEPKENS Ludo (Ukkel): «Parapsychologie. Pro/Contra.ll LAVAERT Sonja (Roeselare): «Macht en Schijn. Een humanistische interpretatie van Machiavelli.ll MORTIER Freddy (St.-Amandsberg): «Epistemologie en konstruktie van het objekt van de ekonomische theorie in Marx' «Kapital».ll PEFEROEN Ludo (Kortrijk): «Seriatie. Een onderzoek naar de mechanismen van de intelligentie en haar ontwikkeling aan de hand van concepten uit genetische epistemologie en artificiële intelligentie.» SOBERON Erik (Gent): «Gezichtspunten voor een biologistische epistemologie: Campbell, D.T. en Piaget J.» Geschiedenis BRANTS Marc (Gent): «Activisme en activisten te Antwerpen ( ). Analyse van houdingen en motieven.ll BUYSE Pieter (Dendermonde): «De heerlijkheid van Dendermonde en haar gerechtelijke organisatie (van haar oorsprong tot 1355). CATIRYSE Karina (Hamme): "Politieke dynastieën in Hamme ( ).» CHRISTIAENS Jean (Gent): «De Vlaamse staatsman Karel Rym ( ). Raadsheer in de Raad van Luxemburg. Commissaris van de Bloedraad. Ambassadeur in Istamboel. Raadsheer in de Geheime Raad onder Don Ivan en Mathias.»,.tl

3 CHERRETIE Marnix (Aalst): «De magistraat van Aalst in de periode Institutionele en sociaaleconomische aspekten.» COENE Françoise (St.-Amandsberg): "Lokeren als verzorgingscentrum tijdens de 19de eeuw. Sociaaleconomische en Demografische Determinanten.» CONSTANDT Marc (Oostende): «Evolutie van het toerisme te Oostende ( ).» COSTERMANS Luc (Brecht): «Analyse van de relatie tussen filmaanbod en filmpubliek te Antwerpen » COTIENS Ingrid (Waregem): «Alfabetisatie in de Provincie West-Vlaanderen, » DE BOCK Patrick (Gent): «Demografische reconstructie van de provincie Oost-Vlaanderen (ca ).» DECLERCQ Georges (Zwevegem): «Diplomatische en paleografische studie van de oorkonden van het Kapittel van Harelbeke voor 1300.» DECLERCQ Jos (Brugge): «De Abdij van Andres. De visie van kroniekschrijver Willem op haar geschiedenis.» DE COMMER Paul (Wilrijk): «De brouwindustrie te Gent, » DE JONG Anthonie (Rotterdam, Nederland): «De industriêle ontwikkeling van het arr. Dendermonde van 1764 tot 1880.» DELBARRE Veronique (Oudenaarde): «Het Kapittel van Eine vanaf het ontstaan tot het midden van de zestiende eeuw.» DELECHAMBRE Alex (Antwerpen): "Prenuptialen en onwettigen in het noorden van de provincie Antwerpen ( ).» DE MAESSCHALCK Rita (Zelzate) : «Een historisch-demografische studie van Wachtebeke ( ).» DE MEULDER Koenraad (Schoten): «Het Wetsvoorstel Coremans en de Instrukties van de Bisschoppen. Een religieus-politiek onderzoek naar de vernederlandsing van een vrij middelbaar onderwijs.» DE POOTER Christel (Wilrijk): <<Verkoop en berenting van huizen te Antwerpen op basis van de schepenregisters, Een bijdrage tot de kennis van de socio-economische structuren van de stad.» DEPOORTER Ingrid (Wilrijk): «Openbaar vermaak te Gent in de Oostenrijkse tijd ( ).» D'HOLLANDER Guy (Wilrijk): «De houding van de pers tegenover de sociale en politieke situatie van vrouwen en kinderen ( ).» D'HOOP Marc (Roeselare): «Sociaal-ekonomische strukturatie en situatie van de Kortrijkse Buitenpoorters (2e helft 14de-1e helft 15de eeuw).»

4 FAUCONNIER Marina (Zottegem): "Vrouwenkloosters in Oost-Vlaanderen tussen 1802 en 1914.>1 GEENTJENS Johan (Gent): "Aspecten van het koningschap en het beeld van de koning bij de Angelsaksen (6de en 7de eeuw).>1 GRYSON Greta (Bree): "Een staat in de staat De apanage van Cassel.>I GYSELS Dirk (Schoten): "Analyse van de Antwerpse en Gentse feuilletons handelend over niet- Europese onderwerpen, >1 HAAGEN Willy (Turnhout):,,«Proto-industrialisatie>l en «Industrialisatie» van de Gentse vlasnijverheid.>i HOLVOET Patrick (Brugge): «De receptie van het Darwinisme en de evolutietheorieên in Belgiê ( )... HUYSMANS Jules (Kapelle op den Bos): «Pour Ie maintien de la culture française en Flandre. De reaktie van de franssprekende elite op de sociale veranderingen na wereldoorlog I. Haar houding ten opzichte van de vernederlandsing van het openbare leven. Gent >1 JOCQUE Luc (Eeklo): "Het Liber Ordinis van Saint-Victor. Ontstaan en evolutie van de constituties van de reguliere Kanunniken van Saint-Victor te Parijs (Xllde-XVde eeuw).» LEHOUCQ Nicole (Sleidinge): "Volksdevotie en bedevaartpraktijk in Vlaanderen. Analytisch en vergelijkend onderzoek van de Mariaverering, >1 LEMARCQ Daniel (Zottegem): «Een geïntegreerd sociaal-economisch diepteonderzoek van het platteland in Z.-Vlaanderen: De Parochie Velzeke in de XVlle-XVllle eeuw." MARECHAL Frans (Brugge): "Ontstaan (1068), hervorming (1100) en organisatie van het O.L.V.-kapittel te Voormezele tot de 14de eeuw." MARYNISSEN Cecile (Turnhout): "De Merovingische begraafplaatsen in Antwerpen en Limburg.>I MEULEMAN Xavier (Gent): "Funktie, structuur en werking van de centrale besturen In Belgiê. Casus: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken ( ).>1 NOWE Rlta (Gent): "Begrafenisrituelen te Brugge ( ). Statistische studie over de testamentaire beschikking.>i PANNIER Sophie (Brugge): «De molens te Brugge (einde Xilie eeuw-einde XVle eeuw). De molens van het Sint-Janshopitaal en de Potterie.>I PAUWELS Luc (Kortrijk): «De eerste wereldoorlog als breukpunt in het politieke leven te Kortrijk ( ).>1 POLFLIET Greta (St.-Niklaas): "Het imago van Karel V tot

5 RENARD An (Brasschaat): «Kolonisatiepogingen & Belgische pers ( ). Analyse van de betnvloedingskanalen.» ROOSE Bealrijs (Gent): «Het beeld van de middeleeuwen in de schoolboeken voor het middelbaar onderwijs uit de periode » SCHEGERS Annick (Mortsel): «Het Antwerps Dwinghuis (17de en 18de eeuw).» SELS Joris (Schoten): «Bijdrage tot een studie van de Sportbeoefening en Sportbelangstelling te Antwerpen (2e helft 1ge eeuw-1940).» STALLAERTS Eric (Borgerhout): «Prenuptialen en onwettigen in het zuiden van de provincie Antwerpen ( ).» STEENDAM Geert (Dendermonde): «Proeve tot een komparatieve studie: De B.W.P.-federaties Gent en Luik ten tijde van het Algemeen Meervoudig Stemrecht ( ).» VAN BRANDEN Gudrun (Lokeren):. «Belgische uitwijking en landbouwkolonisatie in Texas en de Verenigde Staten ( ).» VAN COILE Christine (Oostende): «De Brugse zeehandel tijdens de vierde Engelse zeeoorlog ( ).» VANCOILLIE Vera (Oostende): "Propaganda en voorlichting met betrekking tot de Belgische overzeese emigratie ( ).» VAN DAELE Els (Roeselare): "Het keizersidee in de vlugschriften ( ).» VAN DEN BERGE Jan Paul (Aalst): «De «Practijcke Criminele» van Filips Wielant: Kritische uitgave en vertaling van de hoofdstukken 1 tot en met 32.» VAN DEN BROECK Gerda (Schoten): «De Antwerpse Magistraat Een bijdrage tot de institutionele en sociale geschiedenis.» VAN DER HEIJDEN Raphaêl ('S Hertogen-Bosch, Nederland): «De Kamerverkiezingen in het arrondissement Tongeren ).» VANDERMEERSCH Karin (Gent): «De Status Animarum in Oost-Vlaanderen (18e eeuw) een historischdemografische bron.» VAN DOOREN Hilde (Wetteren): «Historisch-Demografische studie van de gemeente Wetteren, » VAN DOORSELAER Mieke (St.-Niklaas): «Vrije jeugdbeweging, volksdansbeweging en jeugdherbergen in Vlaanderen ( ).» VAN GOETHEM Geert (Hamme): «Vakbonden in het Interbellum ( ). De problemen van organisatie, functionering en financiên van een nieuwe sociale mach!.» VAN TURNHOUT Lutgard (Mortsel): «De Magistraat te Antwerpen, Een bijdrage tot de institutionele en sociale geschiedenis.»

6 VAN VLAENDEREN Beatrijs (Gent): «Ideeên over de Bourgondische staat in laat-15e eeuwse kronieken (inzonderheid de periode van 1477 tot 1493).». VERREYDT Rita (Wilrijk): «De structuur en de functie van de automobielverenigingen bij de eeuwwisseling ( ).» VERSTREPEN Hugo (Mechelen): «Rekrutering, origine en levensloop van de seculiere en reguliere geestelijkheid afkomstig van de stad Gent ( ). Historisch-sociografische analyse van de socio-structurele achtergronden der priesterroepingen.» Klassieke filologie HAERENS Martine (Deinze): «De karaktertekening bij Menander. Een onderzoek naar verwantschap met Theophrastos' Xapakthpe.» LALEMAN Boudewijn (Varsenare): «De behandeling van de mythologie in de politieke gedichten van Claudius Claudianus, bijzonder in de «Panegyricus dictus Probino et Olybrio consuiibus», de.<ln Rufinum» en de «De Bello Gildonico.». LAMMERTIJN Myriam (Eeklo): «Capita Selecta uit de dierengeschiedenissen van Claudius Aelianus: De Vogelverhalen.» LEYS Peter (Gent): «Petriscus fabula incundissima, 1536 van Georgius Macropedius. Een proeve van vertaling en commentaar.» MOONEN Karine (Dendermonde): «Economische en sociale gegevens in de fragmenten van de nieuwe komedie.» NAESSENS Katrien (Oudenaarde): «Opvoeding in de Vitae van Ploetarchos.» REMMERIE Patrick (Kortrijk):.<lustum Matrimonium, Contubernium en Concubinaat in Regio X, gedurende het Principaal. Bijdrage tot de studie van het huwelijksleven op basis van de heidense inscripties.» VAN CAUWENBERGHE Johan (Hamme): «Euhemerus van Messene. Aspecten van zijn persoon en werk, beoordeling van zijn atheïsme in het kader van zijn tijd.» VAN CLEEMPUT Bethy (Zeie): «Aeli Donati. Quod Fertur. Commentum terenti Adelphorum. Proeve van vertaling en bespreking van de voornaamste kenmerken.» VANDENABEELE Lutgart (Oudenaarde):.<Vertaling en historische verklaring van Arrianus' Anabasis Alexandri: Eerste boek tot en met 16.7.» VANDERMEULEN Guy (Oostende): «Het Schild van Aeneas. Geschiedenis van de interpretatie en interpretatiecriteria.» VAN GOETHEM Myriam (Hamme): «Flavius Cresconius Corippus: Johannis, Boek 111: proeve van vertaling en commentaar.» WAUMANS Elisabeth (Mortsel): «De completiefzin bij Lucianus.» I

7 Romaanse filologie: DAVID Tiny (Hamme): "Fauvel, l'eglise et Fortune: les images fondamentales dans Ie Roman de Fauvel.» DESPLENTER Sarah (Gent): "Modalités du regard dans I'ceuvre Narrative de Henri Thomas.» DE VUYST Katelijne (Aalst): "L'image médievale de la femme. Le témoignage du proverbe mediolatin (y compris des exemples en ancien français).» D'HUYVETIER Bart (Ipamu-Idiofa, Zaïre): "La dérivation en,,-iser» et,,-(i)fier»: étude morphologique et sémantique.» D'HUYVETIER Jan (Gent): "Le Jeu-parti d'oïl: Contribution à I'étude comparative des genres dialogués du moyen àge.» HUFKENS Chantal (Gent): "Catalogue des répétitions de mots figurant dans les chansons d'arnaut Daniel.» LAURENT Michèle (Charleroi): "Le collage surréaliste et ses rapports avec la poésie.» LOWAGIE Anne (Haine'St.-Paul): "Importance de la différenciation sexuelle dans I'usage de la langue.» LUYTS Michel (Tshikapa, Zaïre): «Aspects mythologiques dans les romans de Julien Gracq.» MALENGREAUX Michel (Gent): "L'Aioli ( ): descrition d'une revue félibréenne.» MATIHYS Ann (Eeklo): "Maugis d'algremont. Edition de la mise en prose d'après Ie manuscrit de l'arsenal e Partie : jusqu'au départ de Maugis.» MERLIN Corinne (Gent): "Etude du Bruxellensis IV 144, suivie de I'édition de quelques pièces.» PUTMAN Vera (Gent): "La mort et la douleur chez Bernart de VentadouL» ROMBAUT Maria (St.-Niklaas): "La diglossie dans la Romania du haut moyen àge: Ie témoignage des récits hagiographiques et de leurs prologues.» SMEKENS Rita (Köln-Lindenthal, Duitsland): "Le thème du chant dans la poésie de Giraut de Bornelh.» TEl RLYNCK Geneviève (St.-Amandsberg): "Les relations entre parents en enfants dans I'ceuvre de la comtesse de Ségur.» TOURNAYE Hilde (Mechelen): "La digression instructive dans Ie roman de "Flamenca». VAN PETEGHEM Marleen (Wetteren): "La semi-auxiliarité en français moderne: Essai de définition et de délimitation.» Germaanse filologie ABSIL Caroline (Knokke): "Der Einfluss des Niederländischen auf den Deutschen Wortschatz.»

8 BAERT Marie-Anne (Aalst): "Voegwoorden en semantisch-logische relaties in het taalgebruik van achttot zeventienjarigen. Een psycholinguïstisch onderzoek.» BAEYENS Gerda (Aalst): "Omtrent Suske en Wiske. Een ideologie-kritisch en maatschappelijk inzicht in de stripserie "Suske en Wiske» binnen het algemeen kader van de stripleratuur.» BAUTERS Nadine (Gent): "Samuel Beckett in Vlaanderen. Een literair-sociologische studie van de receptie van zijn toneelwerk.» BLONDEEL Magda (Oudenaarde): "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l., 1578), fol. X7r - fol. 2A5v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen, glossarium.» BOGAERT Anne-Marie (St.-Niklaas): "Die Greifswalder Vocabula Rerum. Untersuchungen zu einer Niederdeutschen Vokabelsammlung aus dem Jahre 1610.» BRUSSELMANS Herman (Hamme): "Jan Emiel Daele ( ), een inzicht in zijn oouvre.» BRUYNEEL Linda (Waregem): "Günter Grass:.. Der Butt». Versuch einer Intefpretation.» CAEN Marc (Roeselare): "De sociale achtergronden in het werk van Lode Baekelmans. Een literairsociografische studie volgens de methodes van H.N. Fügen." CAPPAERT Erwin (St.-Amandsberg): "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569), fol. Zv4 tot fol. 2Cv5. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» CLAEYS Patrick (Roeselare): "Valere Depauw, een merkwaardige literaire opgang." COUSSEMENT William (Oostende): "Functions and structures of noun phrases in written and spoken jour~ nalism." DE BAETS Katrien (Sleidinge): "Else Lasker Schüler. Ein Versuch über ihre Lyrik.» DE BROUWER Walter (Aalst): "The analytical review: A Jacobin periodical fighting a losing battle.» DE DOBBELEER Christine (Menen): "A study of the auxiliaries Shall and Will in modern English ( ).» DE GRAUWE Kathy (Gent): "Fonologische kenmerken van het Gents.» DE GROOT Maria (Aalst): "A contrastive analysis of the passive voice in contemporary English and Swedish." DE GROOTE Bernadette (Scheldewindeke): "Gabriele Wohmann: Schönes Gehege. Versuch einer Analyse.» DE GUSSEM Anne (Deinze): "Een onderzoek naar de verwerving van flexieverschijnselen bij de kinderen in Eke."

9 DE JONCKHEERE Jan (Oostende):..Uit de taal van de timmerman in de streek van Bredene... DE LOOF Martine (Gent):..Der Nautische Wortschatz in den Werken Heinrics van Veldeken, den Rheinischen Alexanderdichtungen, Herzog Ernst, König Rother und den Brandaneged ichten... DE MARTELAERE Marc (Zottegem):..Gentil-Theodoor Antheunis ( ). Leven en werk." DEMEULENAERE Gino (Roeselare):..Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l. 1569) fol. 218r-2L8v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium... DE MEYER Rita (Sleidinge): «Adjective complementation. A Syntactic Study.» DE PAUW Maggy (Wetteren): «De Schadt Kiste der Philosophen ende Poëten (Mechelen, 1621). Blz. (32) (33) - Blz. 61. Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen... DEPREZ Rosine (Kortrijk): «A contrastive study of English and Dutch intonation: an error analysis... DERUYTER Nele (Tielt): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l. 1578), Fol. S5v-Fol. X6v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium." DESMET Hilde (Zwevegem): «Arm Vlaanderen. I. Teirlinck en R. Stijns. Een intrinsieke roman-analyse... DE SUTTER Veerle (Brugge):. «Marcellus Emants. Analyse van de roman Liefdeleven.» DEVOS Carlos (Avelgem): «A.H. Cornette.» DE WAEGENEIRE Dominique (Gent):..Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s ), Fol. Kij - Fol. Mviij. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» DE WILDE Guido (Zeie):..Jul. Persyns Henrik Ibsen-studie. Persyns plaats in de receptie van Ibsen in Nederland en Vlaanderen ( ).» DE WITTE Martina (Sleidinge):..Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l., 1578) fol. 2D6r - fol. 2G5v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» DE WITTEVRONGEL Ingrid (Gent):.. Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l. 1578) Fol. A1r - Fol. D3v. Tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.)) DE WOLF Patrick (Aalst): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569), fol. 2F6r - fol. 2L8r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium... DIEGENANT Ariane (Gent):..Bram Stoker's masterpiece Dracula. Genesis and themes.))

10 D'HAESE Ingrid (Paulis, Kongo): «Die Bezeichnungen für «Pferd». «Paard» im Deutschen und im Niederländischen, lexikologisch. lexikographisch untersucht.» DURY Marie-Christine (Oostende): «The short stories of Sean O'Faolain: first impressions.» DUYCK Rudy (Brugge): «V.S. Naipual: the last free man and the great vacuum. An introduction to his fiction.» FONTEYNE Linda (Gent): «Maria Vanackere Doolaeghe ( ). Biografische studie.» FRANCOlS Guido (Ukkel): «De verhouding Pol De Mont Emmanuel De Bom. Situering in de Vlaamse culturele context.» GEERAERTS Hildegard (Neerpelt): «lum Einfluss des Deutschen und Niederländischen auf den Dänischen Wortschatz.» GOOSSENS Jan (Brugge): «De voornaamgeving te Lokeren ( ). Een sociolinguïstische studie.» IVENS Filip (Gent): «Jan Hammenecker. Vlaams Scheldezanger voor Christus.» JACOBS Carine (Hasselt): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.i., 1569), Fol. N7v - Fol. R3r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» LAMBRECHT Dirk (Oostende): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569), fol. G2r - fol. K2r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» LAUREYS Mia (Lokeren): «Jan Austen's Emma and George Meredith's The Egois!. A comparative study.» LEGlEST Nicole (Gent): «Edgar Allan Poe: an analysis of his tales about women.» LEMAITRE Anne (Gent): «Come, Go and Get. Some aspects of situational grammar in Hemingway's fictional writings.» LEYBAERT Johan (Dendermonde): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.l., 1569) fol. A1r - D1v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» L1NGIER Carine (Oostende): «De Middelnederlandse vertaling van Jan Van Schoonhovens Epistola Prima in Eemsteyn. Teksteditie met inleiding en aantekeningen.» LONNEVILLE Marc (Brugge): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek, fol. V4r fol. Z4v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» MAUWS Greta (Tielt): «Yvonne de Man.» MELSENS Ingrid (Kortrijk): «Lady Chatterley's Lover.»

11 MEYERS Annick (St.-Amandsberg): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.i., 1569), fol. Cc5v - fol. Ff6r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» MUCHEZ Chatherine (Antwerpen): "Drama techniques in the teaching of English as a foreign language.» MUSSCHE Erika (Gent): «WortfeJdtheorie und beschreibung semantischer Strukturen. Versuch einer Semanalyse der verbalen Ausdrücke des Hören-Feldes im Deutschen und im Niederländischen.» NEYT Joël (Aalter) : «Remco Campert in het strijdperk van de rust: een analyse van zijn poêzie ( ).» NIJS Karel (Aalst): «Kinderen poëzie leren schrijven. Een literatuurtheoretische situering.» NOREI LUE Jean-Marie (Kortrijk): «On the road to celebration. A study of Patriek Kavanagh's Poetry ( ).» OSAER Marianne (Nieuwpoort): «Een sociologisch onderzoek naar de voornaamgeving te Nieuwpoort en » PAREYN Jean-Pierre (Poperinge): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (s.i., 1569), fol. K2r. fol. N7v. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» PIETERS Anneke (Blankenberge): "Een sociologisch onderzoek van de voornaamgeving te Blankenberge en REMINSEN Monique (Terneuzen, Nederland): «De Karaktertypering in de romans van Cyriel Buysse.» ROELANDT Hilde (Aalst): «Some aspects of English and American bestsellers in the seventies.» ROOSE Peter (Brugge): "Was he anyone? A reconsideration of N.F. Simpson's connection with the Theatre of the Absurd and the English nonsense tradition.» SCHELFAUT Albert (St.-Niklaas): «Relative Clauses in Present-Day written English: Rules and Reality.» SCHOONJANS Gwen (Varsenare): «The importance of Ann Radcliffe's nature, descriptions in the development of the novel.» SCHOUPPE Sonja (Ninove): "Vladimir Nabokov. The i1lusion of reality, or «appearances are deceptïve». SEDEYN Christine (Ieper): «Error Analysis of the English Vocabulary of First-Year Students.» SPIESSCHAERT Stefaan (Tielt): «A study of Aelfric's grammar.» SWOLFS Marleen (Geel): «Language usage. The treatment of stylistic values in three representative modern English dictionaries.»

12 THIENPOND Marleen (Halle): «Kaspar Hauser. Historizität und Literarisierung. Handkes «Kaspar» Stück als Spieglung philosophischer und künstlerischer Tendenzen.» THYS Chantal (Duffel): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (5.1., 1578), fol. M7v fol. P4r. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» VAN BORM Ingrid (Puurs): «Enkele aspecten van het Puurse klanksysteem.» VANCRAEYNEST Bea (Nieuwpoort): «Richard Adams: A structural analysis of Watership Down.» VAN DAMME Dirk (Gent): «Leven en werk van Hippoliet Meert. De periode » VANDECASTEELE Rik (Roeselare): «Der Althochdeutsche Wortschatz der Landwirtschaft, hauptsächlich auf grund der zusammenhängenden Texte.» VANDENBOSSCHE Mia (Gent): «Julius Vuylsteke. Kroniek: » VAN DEN BRANDE Luc (Turnhout): «Wortgeographische und Etymologische Untersuchungen zu den West: niederdeutschen Bezeichnungen des Weiblichen Kaninchens, des Männli chen Kaninchens, des Ebers und des Verscl1nittenen Ebers.» VANDEN HAUTTE Godelieve (Oudenaarde): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Eerste boek (5.1.,1569), fol. D2r. fol. G2r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» VAN DEN STEEN Marc (Wetteren): «Lars Ahlins Jämlikhetsestetik en Nyvkel Till «Bark och Löv.» VAN DER BIEST Marcel (Baasrode) : «Bert Van Aerschot.» VAN DER PAELT Walter (Wetteren): «Bob Dylan's «Street legah. and the worlds of contemporary literature and rock.» VAN DER STOCKT Lieve (Aalst): «Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (s.l., 1578). Fol. P4r S5r. Tekstuitgave met inleiding. verklarende aantekeningen en glossarium.» VAN DE VEI RE Ann (Waarschoot): «Zum Wortschatz der Altdeutschen Originalurkunden bis 1300: der Bereich der Streitsache.» VANDEVELDE Philippe (St. Amandsberg): «Harold Pinter.» VAN DE WALLE Karina (Hulst, Nederland): «Die direkte und indirekten Anredeformen in Theodor Fontanes «Effi Briest» und Theodor Storms «Schimmelreiter».» VAN LOO Annette (Oostende): «De briefwisseling tussen Guido GezeIIe en Gustaaf Verriest.» VANMALDEGHEM Viviane (Oudenaarde): ««Liebe» bei Karin Struck.»

13 VAN MIDDELEM Eddy (Oostende): "Uit de taal van het landbouwbedrijf in negentien Westvlaamse gemeenten.» VAN PETEGEM Johan (Kaprijke) : "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (sj., 1578), fol. D3v - fol. G2v. Tekstuitgave met inleiding, verklarende aantekeningen en glossarium.» VAN RENTERGHEM Christel (Blankenberge): "Zwei frühe Mittelfränkische Dichtungen: die Mülheimer Bruchstücke von Flors und Blanzeflors und das Stargarder Horengedicht.» VANSEVENANT Johny (Roeselare): "Variaties in het taalgebruik van twaalfjarige kinderen in Torhout. Een kritisch onderzoek van Bernsteins hypothese.» VAN SEVEREN Frank (Deinze): "Uit de taal van de wever in Gent, Oudenaarde en Deinze.» VAN SPAENDONCK Lieve (Stanleystad, Kongo):..Die Thema - Rhema - Gliederung in einigen Grimmschen Märchen.» VANTHUYNE Katrien (Waregem): "Toponymie van Desselgem tot ± 1790.» VANVOOREN Karine (St.-Amandsberg): "Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht. Tweede boek (sj., 1578), fol. 2A5v - fol. 2D6r. Tekstuitgave met inleiding, aantekeningen en glossarium.» VERHEGGE Marianne (Gent): "The Rendering of the Latin Deponent Verbs in Old English Biblical Translations." VERM EERSCH Carine (Brugge):..Het algemeen Nederlands van Brugse dialectsprekers." VERNIERS Walter (Kinshasa, Zaïre):..Thomas Manns Der Erwählte und Gregorius Hartmanns Von Aue. Zur Struktur der Ironie und des Humors." VERSTRAETEN Caroline (St.-Amandsberg): "De briefwisseling tussen Guido Gezelle en Ernest Rembry." WERBROUCK Regina (Torhout):..Wortgeographische und Etymologische Untersuchungen zu den Westniederdeutschen Bezeichnungen fur "Zweig", "Rahm», "Brunnen» und "Quelle"." WI LLAERT Hendrik (Blankenberge): "Enkele moeilijkheden bij de vertaling van Alice's Adventures in Wonder land (L. Carroll). Een vergelijkende studie van drie Nederlandse versies." Moraalwetenschap BOEYKENS Wim (Aalst): "De wetenschapsfilosofische, historische, antropologische, etische grondslagen en hun praktische uitwerking bij Peter Kropotkin en Elisee Reclus." BOIDIN Carlos (Düren, Duitsland): "Politieke vorming in de Bondsrepubliek Duitsland: het emancipatorisch didaktisch model van Hermann Giesecke. BOUTERS Dirk (Overmeire): "Feminisme en antropologie. Een voorlopig literatuuroverzicht."

14 DEBRUYNE Sigrid (Gent): «De marginale stellingname bij Fernand Deligny. De praxis van een a therapeutische poging met autistische kinderen.» DEELEN Jan (Wilrijk): «Milieukwantificering. Filosofische achtergronden en ethische implikaties van de ekonomische benadering van milieuproblemen. Een terreinverkenning.» DEMUYNCK Jacqueline (Roeselare): «Amazone-feministen.» DIERCKX Walter (Beerse): «Het begrip waarde in de metafysica van Alfred North Whitehead.» DUERI NCK Frank (Dendermonde): «Ekologie en Kennisleer.» EGGERICKX Sonja (Ukkel): «Ontwikkeling van het morele bewustzijn bij adolescenten. Een onderzoek naar de geldigheid van Lawrence Kohlberg's theorie i.v.m. Moral Development.» FIERENS Marc (Diest): «De relatie E.E.G. - A.C.S., poging tot bespreking en evaluatie van het Europees ontwikkelingsbeleid vanuit J. Galtungs visie op ontwikkeling en op de Europese Gemeenschap.» JACOPS Pat (Aalst): «Een antropologische kritiek en bijdrage tot de Oedipusproblematiek in de psychoanalyse.» MATTHIJS Willem (Aalst): «Een analyse van de Code van Geneeskundige Plichtenleer opgesteld door de Nationale Raad van de Orde van de Geneesheren 1975.» PATROONS Bea (Leopoldstad, Zaïre): «Een inleidende studie over de Vlaams-Nationalistische vrouwengroepen in de periode » PATTHEEUWS Sigrid (Gent): «Het historisch compromis. De recente politieke situatie in Italiê en de kwestie van de regeringsdeelname van de communisten.» SAS Maria (Beerse): «Een poging tot vergelijking van verschillende aspecten van de recente onderwijsvernieuwing in Engeland en België resp. gedecentraliseerde en gecentraliseerde onderwijssystemen.» TAYART DE BORMS Luc (Beerse): «Stedelijke armen en politieke participatie. Een evaluatie van de belangrijkste paradigma's; een poging tot formulering van een alternatief model» TOCH Rouby (Roeselare): «De Franse Parti Socialiste, haar totstandkoming, haar relevante figuren, haar tegenstellingen.» VAN DEN BOSSCHE Frank (Genk): «Elementen voor een formalisatie van de dominantiestruktuur in primatengroepen. Een sociobiologische exploratie.» VAN DEN ENDEN Gerda (Mortsel): «Cultuurkritiek en feminisme: fragmenten van een verbrijzeld beeld (een vergelijkende auteurs-analyse).»

15 VAN DER VEKEN Walter (Antwerpen):, «Een onderzoek naar het rationaliteitsconcept in de speltheorie en naar de toepassingsmogelijkheden ervan in de ethiek.» VANHOOREN Anne-Marie (Torhout): «Humanisering van de arbeid. Een kritische evaluatie van het werkgeversstandpunt.» VERMOESEN Laura (Aalst): "De geschiedenis van het gezin. Kritische evaluatie van historisch demografische studies.» Oosterse filologie BEECKMAN Maria (Aalst): «Epigrafische bronnen uit Edfoe vanaf het einde van het Oude tot het begin van het Nieuwe Rijk,» COUWYZER Marie Ange (Blankenberge): "Vertaling van enkele reisverhalen van Ibn Battuta met kommentaar.» DE CONINCK Kathleen (Gent): «De Shi.., de constructie.» DE FEYTER Myriam (Veurne): «Bijdrage tot de studie van de Tantrische Godin Tara,» DEGRAEUWE Yves (Veurne): «Shen Yüeh ( ), Een biografie uit de Liang Shu.» GOVAERT Jan (Brugge): «De evolutie van de politieke en administratieve instellingen in de Chinese volksrepubliek. Een onderzoek naar de invloed van de politieke ideologie op de staatsstruktuur,» JANSSENS Kristiane (Wilrijk): «Families van Abydos op monumenten uit het Midden-Rijk.» MICHIELS Marina (Lier): "Liu Tsung-Yüan, een selektie van proza en poëzie.» NONNEMAN Gert (Temse): «Bijdrage tot de studie van de Islamitische mechanische technologie in de Arabische landen,» PARMENTIER Kristina (Ninove): «Een lexicografische studie van de Yi Jing.» SANDERS Hans (Oostende): "Onderzoek naar het ontstaan en de evolutie van het cultuurgebrip in China.» VAN DEN ABEELE Hilde (Eeklo): «De arabisatie van het onderwijs in Algerië van 1962 tot 1976.» Slavische filologie DEPYPERE Grietje (Kortrijk): "Problematiek van de werkelijkheid in Goncarov's roman: 'Een gewone geschiedenis',» DE ZEEUW Paul (Aalst): "Maksim Gor'kij en zijn uitgeverspolitiek in "Znanie».» HÖFTE Catharina (Sittard, Nederland): "A.P. Cechov en de onmogelijke werkelijkheid.»

16 VAN SCHAEREN Maria Hilda (Beveren-Waas):..Valentin Rasputin. De vrouw in zijn rijper ceuvre." VERCRAEYE Karine (Kalmthout): «Andreeven Gor'kij: de geschiedenis van hun vriendschap WERY Jan (Aalst): «Volksgeloof en volksgeneeskunde in pre-revolutionair Rusland." WILS Gerda (Antwerpen): «De evolutie van de hoofdpersonages in de vroege romans van K.A. Fedin." Afrikaanse geschiedenis en fiologie VERMEULEN Julien (Roeselare): «Facetten van het mensbeeld in de moderne Negro-Afrikaanse prozaliteratuur. Een thematisch-vergelijkende benadering van een corpus romans en verhalen." WILLAERT Christiane (Genk): «De socio-culturele toestand in Kenya en Tanzania met betrekking tot de situatie van de vrouw." 411 Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde LICENTIES Grieks-Romeinse en nationale archeologie BAUTERS Carine (Gent): «Status quaestionis van het Korintisch importvaatwerk in Attika." DANEELS Annick (Gent):.. De Noordwestana'tolische invloed in Zuid-Griekenland gedurende de Vroege Bronstijd. Onderzoek van de recente beïnvloedingstheorieën." DE LAET Eleonora (Wilrijk):..De Gallo-Romeinse metalen armbanden in België." ROBBERECHT Hendrik (St.-Amandsberg): «Small Bowls en Salt-Cellars. Een status quaestionis." Archeologie van het Nabije Oosten COËME Nicole (Ronse): «Bronzen Paardebitten uit Luristan in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel." DE NEYS Anne (Willebroek): «Typologie, ikonografie en kronologie van de bronzen wetsteenheften van Luristan." GALLE Sigmund (Dendermonde): «Katalogus en kritische studie van de munten der Arsacidische koningen en Subarsacidische vorsten van Elymais uit de verzameling van het Penningkabinet Koninklijke Bibliotheek Brussel." JOHNSON Willem (Merksem): «Iconografische en stylistische studie van de jachtreliëfs te Taq-I Bustan." OVERLAET Bruno (Wilrijk): «Bijdrage ot de studie der stenen knotsknoppen in Iran en Mesopotamië vanaf het ontstaan tot ca voor Christus." I

17 - 561 VAN DAMME Geert (Oudenaarde): ««De Orthostaatreliêfs van Karatepe». Een stilistisch en iconografisch vergelijkende studie.» Plastische kunsten BALLEGEER Katia (Kortrijk): «Onderzoek van de vormgeving in de geveloplossingen van de architectuur van Renaat Braem.» BENTEIN Channa (Wilrijk): «De Unitas Tuinwijk te Deurne van architect Eduard Van Steenbergen beschouwd in het geheel van de geschiedenis van de tuinwijken in Belgiê.» CASSIMAN Karel (Gent): «Bouwgeschiedenis van de kerk van het voormalig Predikherenklooster «Het Pand» te Gent.» COUCKE Johan (Waregem): «Vrouwen en feminisme in schilderkunst. Een geschiedenis, een kritiek, een empirische verkenning, een bibliografie». DEBRUYCKERE Magda (Brugge): «Bijdrage tot de studie van de reliëfversierde witte stenen pijp aan de hand van een collectie in het Volkskunde Museum te Gent.» DE BRUYKER Christine (Gent): «De iconografie van het naakt bij Gust De Smet ( ) en Constant Permeke ( ).» DE BUCK Saskia (Gent): «Affiches uit de Art Deco Tijd in Gentse verzamelingen.» DE DAUW Norbert (Gent): «Schilderijen van Jean Brusselmans ( }.» HOfSTEDE Marianne (Gent): «Clown en Harlekijn in het werk van Picasso en Ronault.» LAGRAIN Philippe (Brugge): «Oktaaf Van Rijsselberghe ( ). Leven en werken in Belgiê.» LAMBRECHTS Lode (Tongeren): «De f.n.-auto te Luik Een bijdrage tot de industriêle archeologie in België.» LEBBE Donatienne (Roeselare): «Het Gerechtshof van Brugge (bouwgeschiedenis, beschrijving, stijlanalyse).» MARECHAL Dominique (Brugge): «De schilderijen van de voormalige Sint-Donaaskerk te Brugge.» OSSEN BLOK Godelieve (Kalmthout): «De sociale periode in de meubelkunst van Pieter De Bruyne (1962).» PELEMAN Hildegard (Antwerpen): «De prentkunst van Roger Wittevrongel » ROELANDT Monique (Eeklo): «P.J.J. Tiberghien ( ). Catalogus van de terug gevonden ontwerpen en gravures.» SEGHERS Maria (Leuven): «Het Sociaal Engagement in het Belgisch Realisme, meer bepaald bij Constantin Meunier en Eugène Laermans.»

18 VANOERLINDEN Herman (Gent): «Het Mensbeeld in het werk van Richard Lindner, in het bijzonder Schilderijen en aquarellen uit de periode » VAN DRIESSCHE Marleen (Zeie): «Lismonde : tekeningen en wandtapijten.» VAN L1ERDE Johan (Aalst): «Het profaan Neogotisch meubilair in het kasteel te Loppem en zijn betekenis voor de kunstnijverheid in Vlaanderen.» VANNESTE Daisy (Schaarbeek): «De witte en zwarte Art Deco Keramiek van de privé-verzameling Poulain- Caeze te Gent.1>. Etnische kunst DE CARNE Veerle (Gent): «Bijdrage tot de kennis van de 1ge-eeuwse nieuwjaarskaarten van enkele Gentse groepen: De Lantaarnaanstekers, de Burgerwacht en de Vereniging van de Natuurwetenschappen.» DELANGHE Margareta (Gent): «Religieuze composities in lijsten en dozen.1> GOEFFERS Kathleen (Oudenaarde): «De vrijstaande houten figuren van de Mbala van Zuid-West Zaïre. I> HOLSBEKE Mireille (Gent): «Een onderzoek naar de plastische kunst van de Tiv (Benue Plateau State, Nigeria).» MEERT Carla (Aalst): «Een bijdrage tot de studie van de graftekens op de begraafplaatsen van de fusiegemeenten van Geraardsbergen.» MUSSCHE Anneke (Eeklo): «Het Café, een studie van de materiêle objecten van 15 cafés. Deel 111, B.» PICHAL Betsy (Schoten): «Bijdrage tot de kennis van de voorouder- en diviniteitsfiguren bij de Igbo (Zuid-Oost Nigeria).» Musicologie BEUCKELS Patriek (Brugge): «I. Strawinski: The Rake's Progress. Eclectisme in het Libretto en Musicoliteraire verhoudingen.» COPPENS Claude (Ronse): «De Wereld van het Getal in de 48 praeludia van Bachs «Das wohltemperierte Klavierl>.» GILLIS Warren (Wilrijk): «De Anthems van Henry Pureei!. Een globaal onderzoek van hun muzikale structuur in relatie tot de tekststructuur.1> GOUDESEUNE Pol (Ieper): «Onderzoek naar de Muziekappreciatie in de Puberteit.1> HEYERICK Florian (Gent): «De Franse Fluitsonate met Basso Continuo in de eerste helft van de achttiende eeuw. Stijl, vorm en interpretatie.»

19 HUVENNE Martine (Gent): "Interactie en Paradox in het werk van Mauricio Kagel. Met een interpretatie van "Match" als instrumentaal theater vanuit de communicatietheorie van Watzlawick." LEMAN Marc (Tielt): "Nieuwe technieken, nieuwe geluiden voor Koperblaasinstrumenten." PIEN Hilde (Hamme): "Morton Feldman." VANDEN BULCKE Hilde (Kortrijk): "Bijdrage tot de kennis van de Franse Orgelmis in de periode van 1675 tot 1725." Faculteit van de Rechtsgeleerdheid DOCTORATEN Diplomatieke wetenschappen SOM ERS Eduard (Deurne): "De internationale zeestraten: het recht van doorvaart in vredestijd." Pers- en communicatiewetenschap ROS Guido (Lokeren): "De pers van de Duitse radicale en communistische emigranten te Parijs en te Brussel, Van Deutsch-Französische Jahrbücher tot Deutsche Brüsseler-Zeitung." LICENTIES Staats- en bestuurswetenschappen DE BAETS Helga (Gent): "De hervorming van de Commissies van Openbare Onderstand tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn." DE DECKER Willy (Londerzeel): "Grondwetgevend en wetgevend kader en de politieke perspectieven van een Vlaamse cultuurpolitiek t.a.v. Frans-Vlaanderen ( )." DE MEERLEER José (Aalst): "Analyse van de gemeentebegroting, de begrotingsverrichtingen en de voogdij over de gemeentebegroting." KEULEERS Tony (Orsmaal Gussenhoven): "Een juridische benadering van het officieel statistisch apparaat in Belgiê." MOERMAN Eric (Gent): "De Notie zelfbeheer in Walloniê en Vlaanderen." POISSON Johan (Geraardsbergen): "De nieuwe marsrichting van Joris Van Severen." RUYMEN Marc (St.-Truiden): "De onderwijsbevoegdheid van de Nederlandse cultuurraad ( )."

20 TREMBLOY Jean (Ternat): "De opvattingen en de houding van de BW.P. t.a.v. de landsverdediging ( ).» VERDICT Dirk (Anderlecht): "De institutionele organisatie van de planning in de Belgische openbare sektor.» Sociale wetenschappen DE CLEEN Patricia (Kruibeke): "Geschiedenis van de Amerikaanse vakbeweging van 1937 tot 1979.» VERBEECK Kristina (Gent): "Het educatief verlof in het kader van de permanente vorming van de werknemers. Kritische analyse van de kredieturenregeling.» Sociologie BEYAERT Reinoud (Oostende): "Basisproposities in het hedendaags Vlaams nationalisme. Een poging tot classificatie.» DAUWE Peter (Aalst): "Onderzoek naar de betrokkenheid van de Aalsterse bevolking bij het gemeentebeleid.» DECOCK Anne-Marie (Dendermonde): "Feminisme als aspekt van sociale verandering.» LEUNENS Corine (Halle): "De Anti-Atoommarsen in België, : groei van jongerenprotest in polemologisch perspectief.» SCHYVINCK Dirk (Eeklo): "Politieke betrokkenheid bij Universiteitsstudenten.» VAN DER HAEGEN Ann (Gent): "Theoretische aspecten van het institutionaliseringsproces.» VINCKE Johny (Beernem): " "Stigma» en "stigmatisering». Een theoretische analyse van het etiketteerperspectief bij de studie van afwijkend gedrag.» Diplomatieke wetenschappen FOSTIER Machteld (Luluaburg, Zaïre): "Weigering tot uitlevering.» LUDWICH Karina (Berchem); "De ontwikkeling van het energiebeleid in de Europese Gemeenschappen.» VAN HOECKE Rita (Wetteren): "Het integratieproces van Griekenland in de E.E.G. De ervaringen van de associatie en de perspectieven van de toetreding.» Pers- en communicatiewetenschap CONINX Willy (Turnhout): "Recente evolutie van de socialistische dagbladpers in Vlaanderen.» DE LOOF Dirk (Brugge): "Vergelijkend onderzoek naar de doelgerichtheid van de reklame in "De Vooruit» en "Het Laatste Nieuws» sedert de oprichting van de advertentiegroepen.»

LITERAIR DE GESCHIEDENIS DINSDAG 25 MAART 2014. Zondag 18 januari 2015. De grootste literaire brunch op zo n 200 plekken in Vlaanderen

LITERAIR DE GESCHIEDENIS DINSDAG 25 MAART 2014. Zondag 18 januari 2015. De grootste literaire brunch op zo n 200 plekken in Vlaanderen Zondag 18 januari 2015 DE TOAST NACHT VAN DE GESCHIEDENIS LITERAIR DINSDAG 25 MAART 2014 De grootste literaire brunch op zo n 200 plekken in Vlaanderen Met onder andere: Griet Op de Beeck Bernard Dewulf

Nadere informatie

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vijfentwintigste jaargang oktober I november I december 1 987 nr. 4 driemaandelijkse periodiek voor inwijding in de

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vijfentwintigste jaargang oktober I november I december 1 987 nr. 4 driemaandelijkse periodiek voor inwijding in de Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vijfentwintigste jaargang oktober I november I december 1 987 nr. 4 driemaandelijkse periodiek voor inwijding in de beeldende kunsten door reprodukties, teksten en radiouitzendingen

Nadere informatie

HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP

HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP UIT HET VERLEDEN VAN DE R.U.G. Redactie: K. DE CLERCK Nr.3 HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP 't ZAL WEL GAAN (1852-1977) door Herman BALTHAZAR GENT Archief R.U.G. Baertsoenkaai 3 1977 D e auteur Herman

Nadere informatie

ARMUT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT

ARMUT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT Anhang JURYS und Komitees ARMUT UND SOZIALE GERECHTIGKEIT Philippe Van Parijs, Professeur, UCL Chaire Hoover d éthique économique et sociale Anissa Akhandaf, Beleidsmedewerker, Stadsbestuur Antwerpen Bedrijf

Nadere informatie

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen

FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen Boeken zonder publiciteit FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Vlaanderen NATIONAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen Fonds voor Geneeskundig Wetenschappelijk

Nadere informatie

RECHT OP WAARDIG STERVEN

RECHT OP WAARDIG STERVEN RWS RECHT OP WAARDIG STERVEN België - Belgique PB Antwerpen X 8/1098 erkenningsnummer P708387 RWS - Constitutiestraat 33-2060 Antwerpen 2/2009 - Driemaandelijks tijdschrift - Jaargang 26 - nr 117-2,50

Nadere informatie

Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011

Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011 Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 211 VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND 214 VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND IS EEN UITGAVE VAN DE STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

Moet Europa Belgisch zijn? Over het democratische staatsburgerschap in meertalige samenlevingen 1

Moet Europa Belgisch zijn? Over het democratische staatsburgerschap in meertalige samenlevingen 1 Philippe Van Parijs Moet Europa Belgisch zijn? Over het democratische staatsburgerschap in meertalige samenlevingen 1 Laten wij nogmaals even kijken naar België, onze constitutionele modelstaat, het monarchale

Nadere informatie

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO KCE REPORT 175 A GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VOOR KINDEREN EN JONGEREN: ONTWIKKELINGNG VAN EEN BELEIDSSCENARIO 2012 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum

Nadere informatie

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD

REDE EN MACHT IN DE MODERNE TIJD of Van Hoe recht positief recht werd anderzijds, Rechtsfilosofie gaat vaste, oudsher onweerlegbare dan door om werden onderzoekt rechtsbeginselen filosofen recht uitgangspunten als vooral logisch rede,

Nadere informatie

Om der stat vriheit wille

Om der stat vriheit wille Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Kornelis Bosch Om der stat vriheit wille Het stadsbestuur van Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren (1389-1418) Masterproef voorgedragen tot het behalen van

Nadere informatie

Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht

Leven als transgender in België. De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht Leven als transgender in België De sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht Uitgever: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013)

Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013) Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici BIBLIOGRAFIE BEELDENDE KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 1550-1700 (2009-2013) Samengesteld door Anna Cecilia Koldeweij Inleiding door Karolien de Clippel en Femke Diercks

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres

CURRICULUM VITAE. Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres CURRICULUM VITAE Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres B - Holstraat 89, 9000 GENT Tel. 09/225.02.16 GSM 0475/49.27.47. e-mail: marc.dubois@pandora.be

Nadere informatie

INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch

INHOUDSTABEL. voorwoord van de Voorzitter. lentevergadering 18-4 - verslag viviane roelants, nieuw bestuurslid. onze jaarlijkse vriendenlunch INHOUDSTABEL PAGINA 3 voorwoord van de Voorzitter PAGINA 5 onze info - jpd PAGINA 6 lentevergadering 18-4 - verslag PAGINA 11 viviane roelants, nieuw bestuurslid PAGINA 12 algemene info PAGINA 13 onze

Nadere informatie

De cultuur van het lezen

De cultuur van het lezen Nederlandse Taalunie De cultuur van het lezen Ronald Soetaert Deze publicatie bevat naast het essay van Ronald Soetaert ook bijdragen van: Dick Schram André Mottart & Kris Rutten Jan-Hendrik Bakker Nederlandse

Nadere informatie

Aanwinsten van HA. Zonder udc. Schrift en letter. Vertalende woordenboeken

Aanwinsten van HA. Zonder udc. Schrift en letter. Vertalende woordenboeken Aanwinsten van HA Zonder udc Collins Cobuild English dictionary / [edit.] John Sinclair ; [edit.] Gwyneth Fox ; [edit.] Stephen Bullon ; a.o. London : HarperCollins, 1998. 1951 p. ISBN 0 00 375029 9 HA

Nadere informatie

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10

Egmontstraat 5 1000 BRUSSEL Tel. (02) 512.91.10 %RHNHQ]RQGHUSXEOLFLWHLW )21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(. 9ODDQGHUHQ 1$7,21$$/)21'69225:(7(16&+$33(/,-.21'(5=2(.,QWHUXQLYHUVLWDLU,QVWLWXXWYRRU.HUQZHWHQVFKDSSHQ )RQGVYRRU*HQHHVNXQGLJ:HWHQVFKDSSHOLMN2QGHU]RHN

Nadere informatie

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen

Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen Alexandre Reynders Prof. Dr. Cornelis

Nadere informatie

INGENIEURSMEDEDELINGEN

INGENIEURSMEDEDELINGEN INGENIEURSMEDEDELINGEN MAANDBLAD VAN DE VLAAMSE INGENIEURSKAMER VIK-PARTNERS: adreswijzigingen: VIK, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem jaargang 41 nummer 3, maart 2003 maandelijks tijdschrift, verschijnt

Nadere informatie

Wat is rechtssociologie?

Wat is rechtssociologie? Rechtssociologie les 1 Tom Daems Wat is rechtssociologie? Teksten uit de e-reader: Raes, K. (1999). Het belang van de sociologie voor de beoefening van het recht. In: Het recht van de samenleving. Brussel:

Nadere informatie

De Beeldvorming van Archeologie in Vlaanderen.

De Beeldvorming van Archeologie in Vlaanderen. De Beeldvorming van Archeologie in Vlaanderen. Casestudy: Oost-Vlaanderen Door Lien Van der Dooren Thesis ter afsluiting van de Masteropleiding Archeologie Promotoren: Prof. Dr. Wim De Clercq en Gertjan

Nadere informatie

PICTURAAL PRONKEN DE HANGER IN DE PORTRETKUNST TIJDENS DE NEDERLANDSE RENAISSANCE DEEL I: TEKST

PICTURAAL PRONKEN DE HANGER IN DE PORTRETKUNST TIJDENS DE NEDERLANDSE RENAISSANCE DEEL I: TEKST Schooljaar 2013-2014 PICTURAAL PRONKEN DE HANGER IN DE PORTRETKUNST TIJDENS DE NEDERLANDSE RENAISSANCE DEEL I: TEKST Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Kunst-, Muziek-

Nadere informatie

Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten

Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten Gezondheidszorg en diversiteit: het voorbeeld van de moslimpatiënten Cette publication est également disponible en français sous le titre: Les soins de santé face aux défis de la diversité: le cas des

Nadere informatie

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1)

De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Hoofdstuk 7 De instellingen van gewesten en gemeenschappen (1) Guy Vanthemsche 1. Bibliografie Om evidente redenen bestaan er slechts weinig historische werken over de recente staatshervorming. De meeste

Nadere informatie

a are " :-\ ( diagonaalloze brugconstructies); Magnel (grondlegger cultuurpatroon en een materiële situatie wereldwijd

a are  :-\ ( diagonaalloze brugconstructies); Magnel (grondlegger cultuurpatroon en een materiële situatie wereldwijd Industriële en technische cultuur E uropa was tijdens de voorbije twee eeuwen (andermaal) de bakermat van een wereldbepalend nieuw cultuurfenomeen: het ontstaan van een industriële cultuur. De oude natuurlijke

Nadere informatie

UITGEVERIJ VOORJAAR 2010. ik léés nooit boeken, ik verslind ze www.epo.be

UITGEVERIJ VOORJAAR 2010. ik léés nooit boeken, ik verslind ze www.epo.be UITGEVERIJ VOORJAAR 2010 ik léés nooit boeken, ik verslind ze www.epo.be Verschijningskalender januari: Gewoon buitengewoon, Ellen Verspeeten Samen één. Over minderjarige vluchtelingen in het jeugdwerk,

Nadere informatie

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A

Inventaris van databanken gezondheidszorg. KCE reports vol. 30A Inventaris van databanken gezondheidszorg KCE reports vol. 30A Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg Centre fédéral dêexpertise des soins de santé 2006 Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Nadere informatie