Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente Jeugdkampioenen. Asbestbrand5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandweer. van Nederland. Groot bereik CO-campagne. Centralisten leren van de luchtvaart. N Lente 2015. Jeugdkampioenen. Asbestbrand5."

Transcriptie

1 Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 13 Lente Jeugdkampioenen De jeugd heeft de toekomst. De Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) zet zich dan ook vol overgave in om de jeugd warm te maken voor de brandweer. Met twee landskampioenen als resultaat. Asbestbrand5 Centralisten leren van de luchtvaart De vliegramp op Tenerife in 1977 was de aanleiding voor het invoeren van Crew Resource Management (CRM) in de luchtvaart. De centralisten van de brandweermeldkamer Brabant-Noord kropen een dag in de huid van een verkeersvlieger om kennis te maken met CRM. De gezagvoerder van de betreffende KLM-jumbo besloot die bewuste dag gehaast en op basis van veronderstellingen de start in te zetten. De rest van de cockpitbemanning probeerden tevergeefs hun twijfel duidelijk te maken. De captain had een enorme staat van dienst en boezemde ontzag in. Men durfde simpelweg niet openlijk aan zijn beslissing te twijfelen. Lees verder op pagina 2 Groot bereik CO-campagne De hele maand februari voerde de brandweer campagne om burgers maar ook collega s bewust te maken van de gevaren van CO. Naast de brandpreventieweek was nog niet eerder op landelijke schaal zo n grote publiekscampagne opgezet. En met succes. Brandweer Nederland, de Brandwondenstichting en GGD Kennemerland bereidden de campagne voor en op zondag 1 februari was de aftrap via social media. Op maandag 2 februari volgde de aandacht via de overige media. Lees verder op pagina 3 Ik had eventjes het piket van een collega overgenomen, begint de dienstdoende adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) zijn verhaal over de brand in de jachthaven van Roermond. Lees hier zijn verslag over de brand die dagenlang het nieuws haalde. In het nieuw8 Van nieuwe kleding tot nieuwe hulpverleningsvoertuigen: de brandweer innoveert volop. Op deze pagina een greep uit nieuw materiaal en materieel. Lift mee op de ervaringen van deze regio s. 10 Veiligheidsdag Hulpdiensten tonen op spectaculaire wijze hun werk op de Landelijke Veiligheidsdag in Almere. Zorg dat je erbij bent op 11 april en geniet van de gezamenlijke optredens. Er is voor jong en oud van alles te zien, te doen en te beleven.

2 2 In de lucht RemBrand Vervolg van de voorpagina Centralisten leren van de luchtvaart Zonder schroom Bij CRM gaat het erom dat binnen een team, ongeacht de heersende hiërarchie, een optimale samenwerking ontstaat bij het uitwisselen van informatie en het nemen van beslissingen. Er is een duidelijke rolverdeling waarin je elkaar zonder schroom kunt aanspreken op handelen. Vanzelfsprekend is dat ook op de meldkamer belangrijk! Daarom gingen de centralisten van de brandweermeldkamer Brabant-Noord een dag door het leven als verkeersvlieger om kennis te maken met CRM. Systematiek De trainers van Human Factors Adviesgroep uit Utrecht vertellen in de training over de oorsprong, de essentie en hoe je CRM kunt toepassen. Ze zijn zelf werkzaam geweest in de OOV-sector (Openbare Orde en Veiligheid) waardoor al snel de link naar het meldkamerwerk wordt gelegd. De centralisten leren een systematiek om problemen bespreekbaar te maken met collega s, de noodzaak om informatie te delen en om gestructureerd te werken volgens de zeven CRM-competenties: besluitvorming, aanpassingsvermogen, doelstellingen/ opdrachtanalyse, communicatie, leiderschap,assertiviteit en omgevingsbewustzijn. Daarnaast wordt het belang onderstreept van het leren van gemaakte fouten. Beslis! In twee indrukwekkende Boeing flightsimulators wordt de theorie in de praktijk gebracht. Instructeurs Erik (EasyJet) en Rogier (Transavia) vuurden de ene na de andere storing op onze piloten af. Alle ellende zou volgens CRM moeten worden aangepakt. Wat is het probleem? Wat zijn de opties? Beslis! Voer uit én controleer! Ben je nét op weg naar zonnig Italië, valt een hydraulisch systeem uit! Verder vliegen kan maar als er nóg iets gebeurt, dan heb je een groter probleem. Met checklists zijn de storingen te stabiliseren, maar dan? Terugkeren naar Schiphol bleek vaak het verstandigst. De inschatting dat CRM naadloos toepasbaar is op de meldkamer bleek juist. Steeds kon men de vergelijking maken met de dagelijkse praktijk op de meldkamer. Maar, ook voor bijvoorbeeld CoPI s en het OT kan CRM nuttig zijn. Het is in elk geval voor de meldkamer het begin van een reis die moet leiden tot nóg betere interactie tussen twee willekeurige centralisten op dienst. Opkomsttijden zijn op dit moment de enige wettelijke indicator waaraan de prestaties van de brandweer worden gemeten. Een te beperkte blik, zo vinden wij. Er moet juist gekeken worden naar het hele spectrum van brandveiligheid en opkomsttijden zijn daar een onderdeel van. Het Veiligheidsberaad heeft de Raad van Brandweercommandanten de opdracht gegeven om een alternatief stelsel te ontwikkelen. Daarbij moet de inzet voor het voorkomen en bestrijden van brand met elkaar in balans zijn. Dit project RemBrand bevindt zich in een vergevorderd stadium. Het kan worden gezien als het fundament van de brandweer voor de komende 10 à 20 jaar. Het brengt ordening in de enorme complexiteit op het gebied van brandveiligheid. Wij vinden wel dat de uitkomsten van het project een zorgvuldig proces van doorleven en bespreken verdienen, zowel in de regio s als met de departementen en het bestuur. Daarom wordt de besluitvorming iets meer tijd gegund, met als einddoel het Veiligheidsberaad in juni waar het ter besluitvorming wordt voorgelegd. Landelijke campagne van de Brandwondenstichting en de brandweer Jan slaat alarm voor CO, de stille sluipmoordenaar Met het geluid van de sirene startte maandag 2 februari om uur de landelijke campagne van de Brandwondenstichting en de brandweer om mensen te waarschuwen voor de gevaren van koolmonoxide. Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld elf mensen aan vergiftiging door dit onzichtbare en reukloze gas. ABWC vaardigheidstoetsen Begin maart startte het nieuwe seizoen van de vaardigheidstoetsen. Jan van der Blom, Officier van Dienst bij Brandweer Zaanstreek-Waterland weet nog goed hoe hij een gezin met twee jonge kinderen aantrof in de woning. De ouders hadden een kennis op bezoek die op de bank onwel werd. Er is hier iets niet in orde, zei de kennis, volgens mij moeten jullie de brandweer bellen. Daarop belden zij met 112 en zo kwam de melding bij mij via de meldkamer binnen. Toen ik de keuken binnenkwam, zag ik de open geiser. Ik draaide direct het gas uit. Ik heb standaard mijn CO-meter bij me op de wagen, die begon bij binnenkomst meteen te piepen. Gevaarlijke situatie Jan vervolgt: Het is bij een vermoeden van koolmonoxide in de woning belangrijk om direct ramen open te zetten. Dat hadden de bewoners in de woonkamer al gedaan en daar gaf de meter geen melding. Maar toen ik in de slaapkamer van hun vierjarige dochter kwam, meldde de meter weer: gevaarlijke situatie. In de kamer van de baby van een paar maanden kreeg ik dezelfde melding. De ouders en twee kinderen zijn vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar hebben ze alle vier een hele nacht aan het zuurstof gelegen. Ze kwamen met de schrik vrij. Maar dat had zo anders kunnen aflopen, ze zijn door het oog van de naald gekropen. Het ABWC organiseert al sinds jaar en dag deze toetsen op provinciaal, gewestelijk en landelijk niveau. Hierbij worden brandweerlieden uit heel Nederland in teamverband getoetst op veilige werkwijzen, vaardigheden en kennis van het repressieve brandweervak. Kijk op voor data of meer informatie. CO Sluipmoordenaar Terugkijkend werd duidelijk hoe het COgas zich langzaam door het huis kon verspreiden. Als iemand ging douchen, sloeg de geiser aan en kwam er CO-gas vrij. Normaal zette de bewoners het raampje in de keuken open tijdens het douchen voor de condens. Dat hadden ze deze keer niet gedaan. Dus nu vulde de woning zich heel langzaam met het giftige gas. Nu werd ook duidelijk waarom de ouders en de kinderen zich al een tijdje niet lekker voelden: hoofdpijn, vermoeidheid. De oorzaak was koolmonoxide. Ze hebben echt heel veel geluk gehad. Test hoeveel risico jij loopt Hilda Raasing, commandant Zaanstreek- Waterland en portefeuillehouder van de Raad van Brandweercommandanten: We vinden het belangrijk om de gevaren van koolmonoxide bij mensen onder de aandacht te brengen, omdat ongelukken écht te voorkomen zijn. Door onze ervaring in de praktijk en door wat wij aantreffen tijdens ons werk, zijn wij het aan onze stand verplicht om hiervoor te waarschuwen. Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat je geen gevaar loopt, maar dan moet je wel weten hoe. Weet jij bijvoorbeeld of jouw verbrandingstoestel goed functioneert? En ventileer jij je huis voldoende? Voorkomen en bestrijden in balans Eind 2014 heeft de brandweer unieke brandproeven gedaan in ingerichte sloopwoningen in Zutphen. Deze zijn in brand gestoken volgens vaak voorkomende scenario s, waarbij het brandverloop en de rookontwikkeling nauwkeurig zijn vastgelegd. De onderzoeksresultaten worden onder andere gebruikt als input voor RemBrand. Ik ben voorstander van meer kennis vergaren over brand(verloop). Immers, de wereld heeft niet stilgestaan. We hebben inzicht nodig hoe een moderne brand zich gedraagt, onder andere voor onze eigen veiligheid. Verder is er gekeken naar brandverloop in relatie tot overleefbaarheid én de beste plaats voor rookmelders. Eén van de meest in het oog springende resultaten is dat met gesloten binnendeuren de overlevingstijd soms tot 20 minuten meer is. Het sluiten van binnendeuren in combinatie met het ophangen van rookmelders op de juiste plek biedt de grootste kans op overleven. We bekijken nu hoe we deze nieuwe inzichten in ons advies aan de burgers kunnen overbrengen. Stephan Wevers, voorzitter van de Raad van Brandweercommandanten

3 Brandweerkrant VAN NEDERLAND Koolmonoxide 3 Groot bereik CO-campagne Vervolg van de voorpagina Collega s bedankt Dankzij de hulp van veel collega s uit de regio s hebben we veel mensen bereikt met de campagne. De CO-campagne kreeg volop aandacht op de regionale sites en ook in de media. Veel collega s in de regio s grepen het moment van de campagne aan om mensen bewust te maken van de risico s van koolmonoxide bij de huisbezoeken en bij andere voorlichtingsmomenten. Media-aandacht Landelijke radio- en tv-zenders hadden veel aandacht voor het onderwerp en vrijwel alle landelijke dagbladen schreven over koolmonoxide als sluipmoordenaar. Daarnaast had de campagne de aandacht van diverse regionale radio- en tv-zenders en schrijvende pers. Brandweer Nederland zette voor het eerst voor een campagne social media in om het publiek te bereiken. De test Een middel om mensen bewust te maken van de risico s van CO-vergiftiging was de CO-test. Met het beantwoorden van een paar vragen kreeg de invuller te zien hoeveel risico hij/zij loopt. Aansluitend op de test volgde een actielijst en voor meer informatie werd doorverwezen naar de website www. brandweer.nl/koolmonoxide. Opvallend was de piek van bezoeken aan de test na het interview van de portefeuillehouder Brandveilig leven, Hilda Raasing, in het radioprogramma van Gijs Staverman op radio 2. Social media Brandweer Nederland zette voor het eerst social media prominent in om het publiek te bereiken. Op zondag 1 februari werd via een zogenaamde Nouncy via Twitter en Facebook de wereld in gebracht. In één keer verstuurden we via 163 aan de nouncy verbonden accounts een bericht met een bereik van gelinkte Cijfers mensen bereikt via Twitter mensen bereikt via Facebook ingevulde testen Zie voor meer informatie over CO: personen. Vrijwel dagelijks verspreidden we berichten, zoals tips, filmpjes en ervaringsverhalen van burgers en brandweer, via Facebook en Twitter. Hierop werd flink gereageerd en we hebben veel vragen kunnen beantwoorden via deze kanalen. Met deze campagne eindigt de aandacht voor de gevaren van CO niet. Dit jaar zal bijvoorbeeld aan het begin van het vaar- en campingseizoen en het begin van de winter weer aandacht gevraagd worden voor dit onderwerp in combinatie met andere brandveiligheidsonderwerpen. De cijfers van de CO-campagne tonen aan dat we met een gezamenlijk optreden als brandweer een heel groot bereik hebben. Nu heeft iedere ambulance in de regio Rotterdam Rijnmond een CO-meter. Verward Even later kregen wij te horen dat er op de eerste etage nog iemand aanwezig was; daarom werd besloten dat ik naar boven zou gaan om hulp te verlenen. Eenmaal boven trof ik een vrouw aan. Zij maakte een angstige en verwarde indruk op mij. Van beneden hoorde ik mijn collega naar mij roepen dat er vermoedelijk CO aanwezig was. De glucosemeter had niet het resultaat gegeven wat hij verwachtte. Hij riep naar mij dat ik de ramen moest openen en dat ik zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. Bleek Ik vroeg aan de vrouw om met me mee te gaan, maar ze begreep mij niet. Ik heb haar naar beneden gedragen en naar de ambulance gebracht. Mijn collega had inmiddels alarm geslagen. Een extra ambulance en de brandweer waren al onderweg. Wat ben je bleek, merkte hij op. Ik zag zo wit als een doek en voelde me niet zo goed. Even later lag ik in een andere ambulance aan de zuurstof. De brandweer heeft de man uit de woning gehaald en een veel te hoog CO-gehalte in het huis gemeten. Ik heb die dag nog wel gewerkt, maar ben toch voortijdiggestopt. Ik was misselijk, had hoofdpijn en een vieze smaak ik mijn mond. Landelijk onderzoek De gebeurtenis heeft Klaas van Veen aangegrepen. In 2011 startte hij met de opleiding tot veiligheidskundige. Om de opleiding af te ronden, moest hij een scriptie schrijven. Het was voor Klaas al snel duidelijk welk onderwerp hij zou kiezen: CO. Ik zag zo wit als een doek Eén ding is hem duidelijk geworden in zijn tijd als hulpverlener: een geelgroen dienstpak beschermt je niet tegen CO. Klaas van Veen, clustercoördinator Brandveilig leven van de brandweer Rotterdam-Rijnmond, liep een koolmonoxidevergiftiging op tijdens zijn werk als ambulancechauffeur. Hij werkte dertien jaar als ambulancechauffeur, onder andere in de regio Zuid-Holland Zuid. Nu probeert hij CO-incidenten te voorkomen; toen was hij vooral bezig met de gevolgen ervan. Hypo? Ongeveer zes jaar geleden kregen mijn collega en ik een spoedrit in het centrum van Rotterdam. Het zou gaan om een persoon die onwel was geworden. Eenmaal in de woning troffen we een Turkse man aan. Hij zat afwezig en niet meer aanspreekbaar aan zijn keukentafel. Op de tafel lag een glucosemeter. Dat gegeven gaf ons een richting waarin wij konden werken: deze meneer zou wel eens een hypo kunnen hebben. Ik wilde graag uitzoeken welke ambulancediensten gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals CO-meters om het personeel te beschermen, want wij hadden ze toentertijd niet. De vraag die constant door mijn hoofd speelt is: hoe zouden we gehandeld hebben als we toen een CO-meter bij ons hadden? Dan hadden we meteen de brandweer gewaarschuwd en onze eigen veiligheid in acht kunnen nemen. Want ook als hulpverlener kun je zomaar slachtoffer worden. Landelijk onderzoek Voor mijn scriptie ben ik een landelijk onderzoek begonnen. Daarvoor heb ik alle regio s benaderd. In mijn onderzoek pleit ik voor het gebruik van een draagbare COmeter voor ambulancepersoneel. Diverse ambulancediensten hebben mijn onderzoek gebruikt om hun overwegingen bij te stellen, zo ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Nu heeft iedere ambulance in de regio Rotterdam-Rijnmond een CO-meter.

4 4 Jong geleerd... Hoe rood ben jij? Brandweermannenkoor Iedere vrijdagavond is het gezelligheid troef in de brandweerkazerne aan het Oranjepark in Dordrecht. Dan repeteert namelijk het Brandweermannenkoor Zuid- Holland Zuid. Het Brandweermannenkoor is op zoek naar nieuwe leden. Help JIJ ze uit de brand? Het Brandweermannenkoor is op 18 januari 1985 opgericht. Aanleiding was het vertrek van ondercommandant Albert Bloem. De zangers die hem bij zijn afscheid een muzikale fruitmand meegaven, bleven zingen en de basis van het Brandweermannenkoor was gelegd. Het koor bestaat uit zangers uit alle windstreken van de regio Zuid-Holland Zuid. Iedereen welkom Het koor telt momenteel 35 leden en is op zoek naar nieuwe leden. Als lid hoef je niet perse een brandweer- of BHV-organisatie achtergrond te hebben. Iedereen die er van houdt om in een gezellige sfeer aan een goed repertoire te werken, is welkom. Een warme belangstelling voor alles wat brandweer is, helpt wel mee om je snel thuis te voelen. Repertoire Het repertoire is zeer gevarieerd: van volksliedjes, songs uit musicals en operettes tot klassieke werken. En niet alleen dat. Ze zingen zo goed als alles vierstemmig en dat ook nog in meerdere talen! Eén van de hoogtepunten uit het bestaan is onder andere het gegeven concert (1989) in de Grote Kerk in Dordrecht met de wereldberoemde bas Ivan Rebroff. Daarnaast hebben ook dé 3 baritons van Nederland, Ernst-Daniël Smid, Marco Bakker en Henk Poort, medewerking verleend aan de jubileumconcerten. Verder werkt het Brandweermannenkoor regelmatig samen met andere koren en neemt ze belangeloos deel aan concerten voor goede doelen. Ook bij korenfestivals laten de mannen zich horen. Enkele keren per jaar verzorgt het Brandweermannenkoor optredens in verpleegcentra en verzorgingshuizen in de regio Zuid-Holland Zuid. Repeteren Het koor repeteert op vrijdag van tot uur in de Brandweerkazerne Oranjepark te Dordrecht. Zin om te mee te zingen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Leen Dubbeldam (secretaris) via of bekijk de website In de periode begin maart tot eind juni volgen alle medewerkers van Brandweer Gooi en Vechtstreek de training Hoe rood ben jij? Het gaat om een kleine 40 trainingen voor in totaal zo'n 450 medewerkers: beroeps, vrijwilligers, kantoorpersoneel en de leden van de jeugdbrandweer. Zes collega's geven deze training in samenwerking met trainers van een extern bureau. Talenten benutten De brandweer van Gooi en Vechtstreek deed natuurlijk ook al aan Brandveilig leven. Denk aan voorlichting geven en meedoen aan de brandpreventieweken. Maar nu krijgt het langzaam meer body, zegt beleidsmedewerker Risicobeheersing en Brandveilig leven Pascal de Haas. Wij zijn ons ervan bewust dat alle collega s talenten bezitten om hieraan een bijdrage te leveren. Je bent immers bij de brandweer gegaan om levens te redden en te werken aan een veiligere samenleving. Je verleent hulp en blust branden. Met die kennis en ervaring kun je ook helpen om leed te voorkomen. We vinden dit als regio heel belangrijk. Het past in de programma s Nieuw Rood en Brandveilig leven. En in ieders functie is tijd vrij-gemaakt om hieraan een bijdrage te leveren. Landskampioenen Jeugdbrandweer 2014 gehuldigd Begin februari werden tijdens de jaarvergadering van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) de landskampioenen 2014 aspiranten lage- en hogedruk Hoogeveen en junioren Dalfsen gehuldigd. De training De Haas: Alle brandweerlieden, van vrijwilligers en beroeps tot jeugdbrandweerlieden en kantoorcollega s, zijn ambassadeurs van de brandweer. Niet iedereen is zich hiervan bewust. Daarom geven we deze training. Hiermee willen we iedereen zo goed mogelijk voorbereiden op hun rol als ambassadeur. Wat vertel je iemand die vragen stelt? Dan is het belangrijk dat je goed luistert, de feiten goed kent en dat je ook verder vraagt. In de training Hoe rood ben jij? komen de volgende onderdelen aan bod: Het hoe en wat van een Brandveilig leven De rol van medewerkers als ambassadeur in brandveiligheid Kennis over brandveiligheid: welke tips kunnen we de mensen meegeven? Goed advies geven: hoe zorgen we dat onze tips aankomen? Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de training het certificaat: Hoe rood ben jij?.

5 Brandweerkrant VAN NEDERLAND Blitse Blitz 5 Brandweerwagen trots van Oostknollendam Doorstart Opel Blitz uit 1958 Het is gelukt. De historische brandweerwagen van Oostknollendam kan naar de restaurateur. Daarmee maakt de bijna zestig jaar oude wagen een doorstart. Diverse sponsors staan garant voor het grondig opknappen van de Opel Blitz uit Sander Sint is dan ook een tevreden man. Zeker weten, zegt de voorzitter van de Stichting Opel We kunnen beginnen. Maar we zijn er nog niet. De totale renovatie gaat zo n euro kosten. Er is ons nu ruim euro toegezegd. Veilig Voor dat bedrag kan de trots van het dorp binnenkort naar de restaurateur Classic Restauration Service in Vreeland. Dit gespecialiseerde bedrijf gaat de historische Opel technisch helemaal onder handen nemen. Zoals het renoveren van de motor, vervangen van alle pakkingen, remmen, banden, bekabeling en startsysteem. Kortom, alles wordt gedaan om straks weer veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Op een nog te realiseren website is straks de renovatie te volgen. Uiterlijk Eigenlijk willen we meer, zegt Sint. Ook het uiterlijk van onze mooie brandweerwagen zou een opknapbeurt kunnen gebruiken. Dat is uiteindelijk ons doel. Maar we zijn nu al grote sponsors als Rabobank Zaanstreek, Univé en Stichting Honig Laanfonds en anderen zeer erkentelijk. Daarmee kunnen we aan de slag met het technische gedeelte. De kosten van onderhoud, brandstof en stalling komen voor een deel uit contributies van donateurs. Gered De brandweer van Oostknollendam heeft met de Opel Blitz in de verre omgeving vele grote en kleine branden geblust. Dat was gedurende bijna 25 jaar, tussen 1958 tot De karakteristieke rode wagen dreigde na al die jaren uit het dorpsbeeld te verdwijnen. Dat werd in 1984 voorkomen toen enkele enthousiaste brandweermannen de wagen voor een symbolisch bedrag overnamen van de gemeente. Voor het dorp Met het opzetten van de Stichting Opel 1958, het vinden van sponsors en veel zelfwerkzaamheid willen de leden de Opel in de toekomst behouden voor het dorp. Om deze in te blijven zetten tijdens diverse activiteiten. Zoals onder meer de jaarlijkse Sinterklaas-intocht in omliggende dorpen, het rijden van defilés, trouwerijen en andere festiviteiten. Ook deden organisatoren van activiteiten bijvoorbeeld voor kinderen met het downsyndroom en mindervaliden in het verleden nooit een vergeefs beroep op de vrijwilligers van de Stichting. Adviseur gevaarlijke stoffen vertelt Veel asbest vrij bij brand Roermond Op 16 december wordt Hubert Klerkx gealarmeerd als dienstdoende adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Hij vertelt zijn verhaal over de brand in Roermond die nog dagenlang het nieuws haalde. Ik had eventjes het piket van een collega overgenomen. Op die bewuste avond werd ik om 21:52 uur gealarmeerd: <1: BR GEBOUW OVERIG (OPS BR: GROOT) JACHTHAVEN HET STEEL>. Bij zo'n melding weet je als AGS dat dit van alles kan inhouden. Windrichting Uit de eerste informatie vanuit de meldkamer blijkt dat het gaat om een brand in een botenstalling. Op dat moment was het voor de MKB niet mogelijk om het weerstation uit te lezen. Voor vertrek keek ik eerst nog snel op internet voor de juiste windrichting en windsnelheid. Ik gaf deze door zodat de meldkamer een veilige bovenwindse aanrijroute aan alle eenheden kon doorgeven. Meetplan Tijdens het rijden komt al snel het bericht dat het pand een asbest dak heeft en wordt door de officier van dienst een tweede OvD gevraagd voor de ontsmetting. Er wordt al snel opgeschaald naar GRIP 1 en kort daarna naar GRIP 2. Over de portofoon wordt melding gemaakt van verspreiding van asbest over een groot gebied waarna ik het meetplan heb laten opstarten. De dienstdoende meetplanleider is al in het RCC, en door het meetplan op te starten worden ook de overige meetplanleiders en de plotters voor ondersteuning opgeroepen. Ontsmetting Ter plaatse blijkt snel dat er inderdaad sprake is van asbest, en niet zo n klein beetje ook! Er wordt een opstellijn gemaakt en de ontsmetting wordt ingericht. Iedereen die over de opstellijn gaat, moet ademlucht dragen en bij terugkomst worden schoongespoten. Dit geldt ook voor al het materieel. Hiermee hebben we verspreiding buiten het gebied voorkomen. Effectgebied Door de ingezette meetploegen worden op meerdere plaatsen stukjes asbest gevonden. De asbestdeskundige wordt samen met een meetploeg ingezet om een eerste echte inschatting te maken van het effectgebied. Hij vindt tot op ruim een kilometer afstand van de brand asbestdeeltjes! Opruimen De rest van de nacht wordt gebruikt voor de afbakening van het effectgebied. Het Operationeel Team houdt zich bezig met de bewaking van dit gebied, het voorkomen van de verdere verspreiding van asbest en de opstart van de sanering. Het opruimen van alle asbest in Roermond gaat nog een lange tijd duren.

6 6 Publiek Grote brand in kippenschuur De korpsen Voorthuizen, Barneveld, Kootwijkerbroek en Garderen van de Brandweer Gelderland-Midden rukten zondag 8 februari uit om een grote brand in een kippenschuur te blussen. Alle landelijke publieksfolders klaar Dankzij de inzet van veel mensen in het land is het gelukt om in 2014 de reeks publieksfolders qua inhoud en vormgeving volledig te vernieuwen. Met de vernieuwing van de bedrijvenfolders is inmiddels een start gemaakt. In het tweede kwartaal van 2015 zijn de eerste vernieuwde folders beschikbaar. Wat te doen na brand? De folder Wat te doen na brand? was de laatste in de rij van folders voor burgers en is sinds december 2014 gereed. Deze folder is een andere uitgave dan de eerdere vernieuwde folders: een klein boekje in borstzakformaat. Op verzoek van meerdere regio s hebben we de pilotuitgave van regio Zuid-Holland Zuid als basis gebruikt. Deze regio heeft vorig jaar een boekje geïntroduceerd dat op alle tankautospuiten ligt. Na het blussen van een woningbrand geeft de bevelvoerder het boekje aan de bewoner met het doel een stukje nazorg te verlenen. Regionale gegevens Met de informatie in het boekje krijgen gedupeerden een handreiking welke instanties zij na een brand kunnen benaderen om zaken te regelen. De brandweer regelt immers niet alles voor hen, maar wij willen wel voor de burger klaarstaan. Daarnaast staan in het boekje tips wat een bewoner wel of juist niet moet doen wat betreft opruimen, etenswaren gebruiken et cetera. Op de laatste pagina van het boekje kan iedere regio via de site van de regionale gegevens laten drukken. Zo kunnen gedupeerden gemakkelijk contact opnemen met de brandweer. Engelstalige versie Brandveilig op kamers Op verzoek van diverse regio s is er nu ook een Engelstalige versie van de folder Brandveilig op kamers. Hier is behoefte aan omdat Nederland een groot aantal buitenlandse studenten kent. De volgende folders maken deel uit van de folderreeks: 1 Brandveilig wonen 2 Een portiekwoning 3 Brandveilig klussen 4 Brandwonden en dan? 5 De gevaren van CO Wat te doen na brand? A fire won t happen to me. What you can do Place smoke detectors in the corridors on all floors and preferably also in your own room. Find out what the fastest and safest escape route is and discuss this with the other people in the building. Identify a second escape route as a back-up in case the first escape route s exit is blocked. Agree on a place to meet outside. This will help you discover quickly whether there is still someone in the building. Agree which room to flee to if you can t get out of the house because all the escape routes are blocked. Choose a room with a window or balcony you can use to get to safety. The room must be clearly visible from the outside and it must be possible to reach it on a ladder. Assign tasks. For example: who is responsible for pets? Draw a map showing where the fire extinguishers are and where the main shut-off valves and circuit breakers for gas and electricity are. Tips to prevent fire Never smoke in bed (this is a major cause of fire). Do not empty ashtrays into waste bins. Be careful when cooking or deep-frying food, especially in the evening or at night. You may be overcome by sleep, even if you re hungry. Hang laundry out to dry at a safe distance from a heater. Switch off tube TV sets (the ones that stick out at the back) when you go to sleep or when you leave your room. Such TVs attract dust and can heat up so much on the inside that any dust in the TV may start to burn. Flatscreen TVs, such as LCD and LED TVs, produce a lot less heat and attract a lot less dust. Even if you can only switch your flatscreen TV to standby, there is very little risk that this will cause a fire. 6 Brandveilig op kamers 7 Brandveilig feestvieren 8 Elektrische apparatuur 9 Voorkom natuurbrand 10 Brandveilige vakantie 11 Wat te doen na brand? 1 Well, that s what you might think But studies have shown that student housing is often not fire-proof. However, there are some simple tips and measures you can take to improve the fire safety of your room. And if fire does occur, make sure you know what to do to contain the effects. So read these hints and tips. Agree on a fixed spot where the keys to the house will be left. Agree to always close the doors behind you in case of a fire. A door may prevent or at least delay smoke and fire spreading. Never use water to douse the flames when a pan catches fire. Put a lid on the pan and shut off the gas or electricity supply. Good to know Keep the escape routes clear Smoke is the main cause of death in a fire. When you re asleep, An escape plan is no use if the escape routes are barricaded by you smell nothing, but you will still hear the smoke alarm. bikes, rubbish bags or empty bottles. Check the escape routes on Realise that nobody acts rationally in a fire. People may panic. a regular basis and talk to the people you share the house with if Smoke will cause you to lose your bearings in no time, in even you ever find that a passage has been blocked. the smallest room. The use of plastics and electrical equipment enables a fire in a house to spread very quickly. You only have three minutes to leave your house safely. It is in these important first few minutes that you and anyone you share the building with must act decisively. Brandveilig op kamers Engels.indd :27 Alle folders uit de landelijke publieksfolders zijn te bestellen via Digitale versie staan ook op met aanvullende informatie over brandveiligheid.

7 Brandweerkrant VAN NEDERLAND Blussen 7 Operationeel woordvoerder Rinse Westerduin vertelt wat de vier korpsen van Brandweer land-midden aantroffen. Bij aankomst om uur was er rookontwikkeling. De rook was goed zichtbaar vanaf de A1, waarbij Westerduin verwijst naar de rijksweg waar een snelheidsbeperking werd ingezet door Rijkswaterstaat. Al snel werd duidelijk dat het ging om een geringe uitslaande brand. De branddampen kwamen door een aantal gaten in Gelderhet dak naar buiten. Van binnenuit In eerste instantie is geprobeerd om de brand van binnenuit te blussen, maar dat bleek niet mogelijk, vervolgt Westerduin. Daarop is besloten om de brand vanaf de voor- en zijkanten met water te blussen. Aan de achterzijde is een rooster vrijgemaakt waardoor een paar honderd kippen gered konden worden. Helaas zijn kippen omgekomen. Om uur werd het sein brandmeester gegeven. Kraanwagens zijn ingezet voor sloopwerkzaamheden en de nablussing, die enkele uren duurde. Donderdag 12 februari is de nieuwe blusboot Zuid- Holland Zuid gedoopt in Dordrecht. De regio Zuid-Holland Zuid is één van de drukst bevaren knooppunten in Europa. Er worden gevaarlijke stoffen door dicht bewoond gebied vervoerd; dit brengt risico's met zich mee. De ligplaats van de blusboot is het Duivelseiland in Dordrecht. Van hieruit kan de boot snel worden ingezet bij incidenten op en rond het water in zowel de regio Zuid-Holland Zuid als Middenen West-Brabant. Vervanging De nieuwe blusboot vervangt de dertig jaar oude blusboot Zuid-Holland. Het nieuwe vaartuig heeft zuinigere motoren, is sneller en heeft een grotere bluscapaciteit. Nieuwe blusboot Zuid-Holland Zuid

8 8 In het nieuw Nieuwe kleding Handcrew De 69 leden van de Handcrew Overijssel ontvingen 3 februari officieel nieuwe uitrukkleding. De pakken zijn speciaal ontwikkeld om te kunnen gebruiken bij natuurbrand. In 2013 zijn 69 brandweermensen van de kazernes Den Ham, Nijverdal en Dedemsvaart opgeleid en vormen samen het team Handcrew Overijssel, onze specialisten op het gebied van natuurbrandbestrijding. De Handcrew maakt gebruik van gereedschappen uit de natuurbrandbestrijdingscontainer en is niet alleen in Overijssel inzetbaar, maar in heel Nederland. Zo is de Handcrew in 2014 al ingezet bij twee grote natuurbranden in Breda en Hoenderloo. Goed alternatief Wat tot nu toe ontbrak, waren de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM s). De reguliere uitrukkleding is niet echt de meest geschikte kleding voor natuurbrandbestrijding. Door het zware werk en de vaak warme weersomstandigheden werd de jas vaak uitgetrokken. Tijd dus voor een goed alternatief. Kartrekkers van de Handcrew Overijssel, Adriaan ter Huurne en Erik Pluim, hebben het initiatief genomen om geschikte pakken te laten ontwikkelen. Ervaringen buitenland De nieuwe kleding van de Handcrew bestaat uit een broek (salopette), een jas, een helm en een speciale bril. De stof is veel dunner, maar heeft dezelfde eigenschappen qua brandwerendheid als het bluspak. Het ademt beter, neemt vocht op en geeft ook vocht af. Door de dunnere stof bestaat er minder kans op hittestuwing. De kleur van het pak, knalgeel, hebben we overgenomen van onze collega s uit Canada en Amerika. Deze kleur valt goed op in het veld, aldus Adriaan ter Huurne. Ook voor de keuze van de helmen hebben we gekeken naar het buitenland, vertelt Erik Pluim. Nieuw-Zeeland had de twee beste helmen en daar hebben we een keuze uit gemaakt. De helm valt minder ver over het hoofd, waardoor je het niet zo warm krijgt. De helm heeft een special nekflap die ook over het gezicht getrokken kan worden, zodat je beschermd bent tegen warmte en stof. Primeur voor Groningse hulpverleningsvoertuigen Nieuwe waterongevallen-voertuigen voor Hollands Midden Woensdag 4 februari is in de stad Groningen de eerste van twee nieuwe hulpverleningsvoertuigen met kraan (HVK) in gebruik genomen. Met deze wisseling van de wacht is het oude voertuig dat sinds 1996 dienst deed vervangen. Het tweede splinternieuwe HVK zet Brandweer Groningen op korte termijn in vanuit de kazerne in Delfzijl. kraan zijn het zelfs de eerste twee voertuigen van dit type die in Europa rondrijden. De afgelopen maanden zijn de voertuigen tot op het laatste detail ingericht en zijn medewerkers opgeleid om het HVK te bedienen. De voertuigen bieden ondersteuning bij complexe, technische hulpverlening. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld beknelling, (dreigende) instorting of grote ongevallen. Hiervoor zijn ze onder andere voorzien van nieuw zwaar redgereedschap en stutmaterieel. Technische details Beide voertuigen zijn in vele opzichten bijzonder. Het zijn de eerste drie-assige hulpverleningsvoertuigen met kraan in Nederland. Voorzien van hydraulische voorwielaandrijving, een zware bergingslier en een extra zware Ceremonie Wanneer de ploeg in Delfzijl de laatste opleidingen achter de rug heeft en het nieuwe HVK ook daar wordt ingezet, volgt een officiële ceremonie. Hierbij worden beide voertuigen aan de dienstdoende ploegen overgedragen. Eind februari nam Hollands Midden drie nieuwe waterongevallenvoertuigen in gebruik. De kazernes Ter Aar, Alphen aan den Rijn en Gouda mogen zich de trotse eigenaar noemen van deze fraaie voertuigen. De Mercedes Sprinter 516 cdi is de basis voor de nieuwe voertuigen. De Sprinter weegt ruim kg en voor het besturen is dus een groot rijbewijs nodig. Hollands Midden beschikt over zes kazernes waar duikteams operationeel zijn. Drie daarvan zijn beroepskazernes (Leiden-Noord, Alphen aan den Rijn en Gouda) en drie zijn vrijwilligerskazernes (Schoonhoven, Ter Aar en Hillegom).

9 Brandweerkrant VAN NEDERLAND Communicatief 9 Brand LUMC forse uitdaging Sloopwerkzaamheden op het dak van een technische ruimte naast het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zorgden op 5 februari vlak voor de middag voor een korte forse brand. De snelle uitbreiding en de plaats van de brand waren de reden om snel op te schalen tot GRIP2. De felle brand met veel rook vlak naast het ziekenhuis was niet alleen een forse uitdaging voor de warme brandweercollega s. Geruchten ontkrachten Ook voor de communicatiecollega s was het hard werken. Een team van acht personen is ruim twee uur intensief aan de slag geweest om de berichtgeving over de brand goed in de media te krijgen. Naast de woordvoerder in het CoPI waren twee omgevingsanalisten van de gemeente Leiden, twee woordvoerders van Brandweer Hollands Midden, twee adviseurs in het ROT en twee woordvoerders van het LUMC actief. Door intensief samen te werken konden geruchten snel worden ontkracht en veel vragen worden beantwoord. Niet alleen de rode wagens zijn belangrijk voor de bestrijding van een incident als deze brand, maar ook de communicatieafdeling moet fors uitpakken. Collega's vragen mij regelmatig of de school van hun kinderen wel op de lijst staat voor een bezoek De leukste reactie die ik kreeg van een collega: maar het is écht leuk! Jeugd beter bereiken BIC klaar voor ontvangst Basisschoolleerlingen van groep 8 informeren over en bewust maken van brandveiligheid. Dat is het doel van het Brandweer Informatie Centrum (BIC) in de kazerne van Delft. We waren op zoek naar een manier waarop we de jeugd uit risicowijken nog beter konden bereiken, naast de schoolbezoeken aan de groepen 4 en 6. In onze zoektocht stuitten we op een Brandweer Informatie Centrum (BIC) in Antwerpen, vertelt projectleider Astrid de Roo van Veiligheidsregio Haaglanden. Een aantal collega s is daar een kijkje gaan nemen. Zij kwamen tot de conclusie dat de opzet daar de aanzet kon zijn voor het BIC in Delft. Goed team In maart 2014 was de ontwerper van het BIC eindelijk bekend en konden we starten met het definitief ontwerp. En toen ging alles in een stroomversnelling. Met een goed team van decorbouwers, ontwerper, multimediaal bureau en een educatief team, maar ook met de eigen mensen hebben we de bouw met een mooi resultaat kunnen volbrengen. In november 2014 opende het BIC uiteindelijk de deuren. Tijdens de bouw De Roo vertelt met een glimlach: Het plaatsen van de oude autotankspuit in het BIC was een spektakel. Deze moest door een normale dubbele toegangsdeur een bestaand kantoor worden binnengereden. Dit ging uiteraard in stukken. Maar ook het maken van drie afgebrande settings van een woonkamer, slaapkamer en keuken ging niet eenvoudig. Het decor mocht tenslotte niet compleet in vlammen opgaan. Trots En het resultaat? De Roo is er trots op! De educatie is verwerkt in het complete programma, je kunt eigenlijk niks los van elkaar zien. Ik denk dat de ruimte met de tablets voor het zoeken naar de brandoorzaken en de ruimte met de maquettes voor het maken van een vluchtplan als even leuk zullen worden ervaren. De film die vanuit de tankautospuit wordt afgespeeld vindt ze een goede vinding. Je ziet twee scenario s naast elkaar. Naast de brand in een woning zie je de uitruk van een ploeg uit Delft. Tegelijk zie je temperatuur oplopen en de tijd tikt door. We hebben de film al getoond aan verschillende mensen. Na afloop viel steeds een stilte. Blijkbaar zet de film aan tot nadenken en dat is goed. Drie minuten vluchttijd is tenslotte niet veel. Drukke tijden Veel scholen hebben al aangegeven graag een keer te komen kijken. Astrid: We verwachten op jaarbasis zo n 160 groepen 8 over de vloer te krijgen. De begeleiders zijn klaargestoomd. We hebben er zin in en gaan met het BIC drukke tijden tegemoet!

10 10 Leuk, leuker, leukst Hulpdiensten tonen op spectaculaire wijze hun werk Veiligheid en Justitie. Daarom komt Minister Ivo Opstelten op 11 april naar Almere om samen met burgemeester Annemarie Jorritsma de Landelijke Veiligheidsdag om uur officieel te openen. Dit gebeurt met een spectaculaire onderscheppingsactie van een crimineel transport op het water waarbij personen en goederen te water raken, gevolgd door verschillende reddingsacties. Dit wordt iedere anderhalf uur herhaald en afgewisseld met gezamenlijke acties en demonstraties op het land door politie, brandweer, ambulance en Defensie. 11 april Landelijke Veiligheidsdag in Almere Ontdek de wereld van politie, brandweer, ambulance, Defensie en andere (water)hulpverleningsdiensten tijdens de Landelijke Veiligheidsdag in Almere. Reddingswerkers, blus- en duikteams, mariniers en verschillende politiespecialisten laten van alles zien. Bijvoorbeeld hoe zij branden blussen en slachtoffers uit het water redden, welke hulpdiensten uitrukken bij een aanrijding en welke hulpverleners wat doen op een plaats delict. Er is voor jong en oud van alles te zien, te doen en te beleven. Kom kijken op zaterdag 11 april van tot uur in het centrum van Almere. Reddingsacties Begin dit jaar kreeg de Veiligheidsdag het predicaat Landelijk van het Ministerie van Eigen rol Specialisten van de politie, verschillende waterhulpverleningsdiensten, de brandweer en ambulancepersoneel laten zien wat er allemaal komt kijken bij hun vak. Ieder heeft zijn eigen rol, maar de (hulp)diensten helpen elkaar ook intensief. Bijvoorbeeld bij het uit de auto halen van een slachtoffer na een verkeersongeval: Rijkswaterstaat zet de weg af, motoragenten regelen het verkeer, de brandweer knipt de auto open en verpleegkundigen leggen bij patiënten een infuus aan. Bij grote calamiteiten wordt een noodhospitaal ingezet. Daarnaast laat Defensie zien wat militairen doen op internationale missies en wat hun humanitaire taken zijn. Ook PIT, de Veiligheidsexpo aan het Schipperplein, opent haar deuren op de Landelijke Veiligheidsdag voor het publiek. Hier kunnen bezoekers plaatsnemen in een politiecel, het wapendepot in en nog veel meer. Meer info:www.veiligheidsdag.nl ZATERDAG 11 APRIL ALMERE CENTRUM uur SPECTACULAIRE VEILIGHEIDSDAG ONTDEK DE HELD IN JEZELF! MET POLITIE, BRANDWEER, REDDINGSDIENSTEN, AMBULANCE EN DEFENSIE VEILIGHEIDSDAG.NL Voorlezen op sokken Vijfentwintig paar ogen kijken verwachtingsvol om zich heen. Er komt iemand voorlezen, dát weten de leerlingen van CBS Klaverblad in de Leeuwarder wijk Techum. Maar wie? Sommigen zagen al een brandweerauto bij de school staan. Dan gaat de deur open. Inderdaad komen er twee brandweermannen binnen. Ze zijn volledig gekleed in uitrukpak, inclusief helm, ademlucht en masker. Andries Klijnstra en Martijn Brands hebben deze 21ste januari een bijzondere taak: voorlezen. Tijdens het Nationaal Voorleesontbijt wordt op basisscholen in heel Nederland voorgelezen, terwijl de kinderen smullen van een ontbijtje. Op sommige scholen nemen bekende Nederlanders het voorlezen voor hun rekening, op andere slaan ouders een boek open. Helemaal anders Bij CBS Klaverblad in de Leeuwarder wijk Techum wilden ze het dit jaar helemaal anders doen. Daarom vroeg leerkracht en intern begeleidster Carola Groenhuijzen Brandweer Fryslân om hulp. Of er een brandweerman kon komen voorlezen? Andries was meteen enthousiast. Scheetjesles Eenmaal ontdaan van zijn uitrusting neemt Andries op sokken plaats in de stoel voor de leerlingen, om hen voor te lezen uit het boek Scheetjesles. Als hij het daarna dichtklapt, schieten de vingers de lucht in. Hoeveel branden heb je al geblust?, Waarom heb je een zaklamp bij je? en Wat zit er in die fles op je rug? Als de kinderen ook nog een kijkje mogen nemen in de brandweerauto, verschijnt er een flinke grijns op de gezichtjes. Het voorlezen was leuk, maar in een échte brandweerauto zitten is nog veel leuker!

11 Brandweerkrant VAN NEDERLAND Informeren 11 Met Smokey spelenderwijs brandveiligheid vergroten Brandweer Groningen is tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari gestart met de campagne Smokey komt logeren. Brandweer Groningen bezocht de groepen 1 en 2 van bijna vijftig basisscholen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum. De brandweer wil met deze campagne - met hond Smokey de Rookmelder in de hoofdrol - spelenderwijs de brandveiligheid vergroten. Burgemeesters en wethouders van deze gemeenten overhandigden deze dag op verschillende scholen de eerste logeerpakketjes en lazen voor uit het boek Smokey komt logeren. Logeren Vrijwilligers van de brandweerposten in deze vier gemeenten reiken een rugzak uit aan scholen in hun eigen buurt of wijk. In de rugzak zitten een Smokeyknuffel, praatplaten en een map met werkbladen. In het werkblad staat onder andere informatie over brandveiligheid, vluchtroutes en rookmelders. Bijna veertig vrijwilligers uit het gebied doen mee. Ze lezen op de scholen voor uit het boek Smokey komt logeren en behandelen de praatplaten. Thuis ontdekken de kinderen vervolgens samen met hun ouders aan de hand van werkbladen op speelse wijze hoe het er voor staat met de brandveiligheid in hun leefomgeving. Smokey logeert om de beurt een aantal dagen bij alle kinderen thuis. Blijvend resultaat Deze campagne is onderdeel van een meerjarige aanpak. Om de twee jaar wil de brandweer een nieuwe preventieactiviteit aanbieden aan de basisscholen. Hoe BANG ben jij?! Hoe breng je brandveiligheid onder de aandacht van een breed publiek? En wel zo, dat die aandacht ook leidt tot actie? Veiligheidsregio Zeeland ontwikkelde een campagne om de Zeeuwen te prikkelen. We vroegen de Zeeuwen massaal: ben jij B.A.N.G. genoeg? Risico s zeggen mensen niet zoveel. Gevaren des te meer. En voor gevaren mag je best bang zijn. Maar dat hoeft niet! Als je je er bewust van bent en weet wat je moet doen, heb je niks te vrezen. En zo werd B.A.N.G. geboren. B.A.N.G. staat voor: Bewust (van), Alert (op), Nieuwsgierig (naar) Gevaar. In een notendop de boodschap van de campagne. Het geheel werd opgehangen aan de nieuw ontwikkelde website Zeelandveilig.nl. De aanpak kreeg een vertaling op straat, in de huiskamer en - uiteraard - online. Posters Via prikkelende posters in bushokjes en NS-stations maakten we verschillende gevaren zichtbaar: brand in huis, brandveilig klussen, vlam in de pan en de gevaren van koolmonoxide. Ook voor risicobeheersing zijn vier posterconcepten ontwikkeld: gevaarlijke stoffen, overstromingen, natuurbranden en de uitval van nutsvoorzieningen. Op de posters staat een afbeelding van de gevaren met duidelijk in beeld: zeelandveilig.nl. In huis-aan-huisbladen plaatsten we zeven weken lang wekelijks paginagrote advertenties. Hierbij werden dezelfde posters gebruikt, aangevuld met een kort verhaaltje over de gevaren: wat is het en wat kun je zelf doen? Weet wat je doet bij brand Het doel van de campagne is om de nieuwsgierigheid van Zeeuwse inwoners te prikkelen zodat men Zeelandveilig.nl bezoekt voor meer informatie. Na een bezoek aan de site zijn mensen zich bewuster van gevaren, maar vooral van maatregelen die ze zelf kunnen nemen op het gebied van brandveiligheid. Vervolg Halverwege de campagne zijn de eerste resultaten gemeten en die zijn ronduit bemoedigend: een verdriedubbeling van het dagelijkse aantal Zeelandveilig-bezoekers. In geval van incidenten tellen we rond de 1500 bezoekers. De campagne wordt voortgezet door aan te sluiten bij landelijke thema s en we blijven met diverse middelen en acties de aandacht vestigen op Zeelandveilig.nl. Friese instructiefilm gevaarlijke stoffen Brandweer Fryslân heeft onlangs een instructiefilm laten maken over de procedure rond incidenten waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Dat gebeurde omdat deze procedure recentelijk tegen het licht is gehouden en het Friese korps bovendien vorig jaar een nieuwe decontaminatie (deco)-unit in gebruik nam. De film is bedoeld voor brandweermensen die tijdens hun repressieve dienst te maken kunnen krijgen met een melding van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De filmopnamen vonden begin december plaats op de Vliegbasis Leeuwarden. Tijdens de opnamedag is de procedure door een aantal eenheden in de praktijk gebracht, inclusief het gebruik van de deco-unit. In januari werd nog een aantal korte aanvullende opnamen gemaakt, waarna de montage in februari plaatsvond. Alle blusgroepen De instructiefilm wordt vertoond tijdens bevelvoerdersavonden en onder de aandacht gebracht bij alle blusgroepen in de regio. Meer informatie over de OGS-instructiefilm is te verkrijgen bij Gerrit Bos, senior medewerker Planvorming bij Brandweer Fryslân: Een trailer van de film is te bekijken via

12 12 Achterop Brandweerkrant VAN NEDERLAND Haaglanden werkt met waterschermen Lars de Niet (li) en Marco Middendorp. Al 45 jaar brandweerman Hans van der Haar van post Nieuwegein-Zuid is al 45 jaar werkzaam bij de brandweer. Hans is eind vorig jaar gestopt als beroepsmedewerker bij UML/TD, maar gaat door als vrijwilliger. Zijn collega s zetten Hans op 10 februari in het zonnetje. Een medaille voor 45 jaar brandweerdienst bleek nog niet te bestaan dus hebben de collega s er zelf een laten maken. Hans proficiat! Marco Middendorp en Lars de Niet uit Haaglanden (VRH) namen het initiatief om het Groot Water transport-(gwt)- team, Haakarmbak met WTS1000 en tankautospuit, effectiever in te zetten. De VRH schafte daarom het Fire Defender systeem en een karretje met 200 meter blauwe 3" aan. De Fire Defender is simpel en effectief en bestaat uit niets meer of minder dan buizen die voorzien zijn van nozzles. Hiermee wordt een gesloten waternevelscherm van ruim 10 meter hoog gecreëerd. Het scherm kan een afstand van 5 tot 200 meter vormen. Onder de vlag van vernieuwde repressie is het idee uitgewerkt en is materiaal aangeschaft. Deze spullen passen allemaal op de Haakarmbak van de WTS1000. Testfase Eind 2014 zijn de GWT s van kazerne De Lier en Monster binnen de regio Haaglanden omgebouwd. De eerste inzet van de Fire Defender was bij de zeer grote brand van Naaldwijk en later in Wateringen. De meerwaarde werd al direct ervaren. De komende twee jaar wordt als testfase gezien, waarin bepaald wordt of de materialen voldoen aan de verwachting en zorgen voor een bredere inzet van het GWT-team. Bij de zeer grote brand van Naaldwijk werd de meerwaarde van de Fire Defender al direct ervaren. DE FILM IS NU BESCHIKBAAR De film is nu beschikbaar op op Ook in het Engels en Duits Ook in het Engels en Duits Wil je 24/7 op de hoogte blijven? facebook.com/nlbrandweer linkedin.com/groups?gid= twitter.com/brandweer_nl brandweernederland.nl Wat staat er in de volgende krant? De volgende Brandweerkrant van Nederland verschijnt in juni Weet je een leuk onderwerp waarover we in deze krant kunnen schrijven? Mail ons dan: > Colofon Meer informatie (026) of Aan deze uitgave werkten mee: Met dank voor de inhoudelijke bijdragen vanuit de regio s: redactie Team Communicatie Brandweer Nederland teksten De communicatieadviseurs van het Netwerk Cobra, Team Communicatie Brandweer Nederland, Bart van der Laan, Maartje Visser (GH+O Communicatie) en Hubert Klerkx f o t o g r a fi e Maxim Schuurman, Team Horsthuis, Fred Rotgans, Suzanne Heikoop, Peter Seelen en Marofer vormgeving HSTotaal, Haarlem druk Rikken Print, Gendt verspreiding Netwerk Cobra Haaglanden, Brabant-Noord, Utrecht, Flevoland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden, Gelderland-Midden, Gooi en Vechtstreek, Groningen, Twente, Ijsselland, Fryslan, Zeeland, Zaanstreek-Waterland, Limburg-Noord en Zuid-Holland Zuid bezoek Kemperbergerweg RW Arnhem post Postbus HA Arnhem internet

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren

Brandweer 8/9. van Nederland. Een dag om nooit te vergeten... N Herfst 2014. Jeugdbrandweer. Terschelling6. Moderne snufjes. Elektronisch leren Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 11 Herfst 2014 Een dag om nooit te vergeten... 4 Jeugdbrandweer Met plezier theorie en praktijk leren en uiteindelijk meedoen met de jeugdbrandweerwedstrijden.

Nadere informatie

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand Inhaalslag investering zo goed als afgerond Koning Willem-Alexandertunnel houdt Brandweer Zuid-Limburg bezig Sittard ontsnapt aan stadsbrand Nieuwe fitheidstest houdt gemoederen bezig Levensechte, virtuele

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Verhoeven Infra. Civiel vakmanschap. nummer 2-2012. Schouw Informatisering ICT op smaak. Aannemingsbedrijf De Wit Ruim 75 jaar betrouwbaar bouwen

Verhoeven Infra. Civiel vakmanschap. nummer 2-2012. Schouw Informatisering ICT op smaak. Aannemingsbedrijf De Wit Ruim 75 jaar betrouwbaar bouwen nummer 2-2012 Verhoeven Infra Civiel vakmanschap Schouw Informatisering ICT op smaak Aannemingsbedrijf De Wit Ruim 75 jaar betrouwbaar bouwen Stichting Rijdende School Onderwijs voor reizende kinderen

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein

Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Sociale media veranderen het veiligheidsdomein Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, in samenwerking met adviesbureau

Nadere informatie

INHOUD. Armand van Veen (alg. dir. Athlon Car Lease): Kim van Kerkhoff

INHOUD. Armand van Veen (alg. dir. Athlon Car Lease): Kim van Kerkhoff INHOUD 6 Kim van Kerkhoff Armand van Veen (alg. dir. Athlon Car Lease): Mobiliteit vergroot je wereld en maakt het leven een stuk aangenamer! 10 (hoofd Inkoop en Kwaliteit bij Hulphond Nederland) Waar

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

feest! Toost u met ons mee?

feest! Toost u met ons mee? RANEA. februari 2011 20 Nadya Kops Zet met John Lasschuit de bloemetjes buiten Fred Peters Evenwicht als basis voor succes Miriam van den Boogaard Van DinoDIV naar DigiDIV Agnita Mur Over cultuuromslag

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM Aangesloten bij de European Confederation Of Police EUROPEES VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015-2019 Colofon Redactie: ONINK Communicatie,

Nadere informatie

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf

Magazine. We tolereren het niet meer. Het geheim van Accare20 Naar nul separaties in de jeugdpsychiatrie. Cultuuromslag vanaf 23 de werkvloer zelf Magazine Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg Nr. 1 2013-2014 7 We tolereren het niet meer Verzorgers Archipel geven hun grenzen aan Het geheim van Accare20 Naar

Nadere informatie

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1

Veranderingen op de werkvloer Innovatie VGN Jaarboek 2010 1 Jaar.boek 2011 Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in.no.va.tie (v.) [

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland

aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland aargang 4: nummer 5 WINTER 2010 Een dubbel gouden perspectief Dame Kelly Holmes over het behalen en delen van succes Ook in dit nummer Mooie chapterverhalen uit Nederland editorial and credits Gebruik

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie