ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden ). De op de Site aangeboden producten worden rechtstreeks door Prada S.p.A. (hierna: "PRADA") verkocht. PRADA is een vennootschap naar Italiaans recht met statutaire zetel in Via Antonio Fogazzaro Milaan (MI), Italië, BTW- nummer, fiscale code en nummer in het handelsregister Om aan de behoeften en verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen, heeft PRADA besloten om naast haar directe en exclusieve verkooppunten voor enkele producten een verkoopnetwerk op afstand te creëren waar zij een geselecteerd aantal productcategorieën "Prada" aanbiedt. De lijst met de producten "Prada" die op afstand worden verkocht, is op de Site te vinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Italiaanse, Engelse, Franse, Duitse, Spaanse, Nederlandse, Portugese en Griekse taal. 2. Inleiding 2.1. Het gebruik van de 'koop op afstand' service die in de Algemene Voorwaarden is beschreven, is uitsluitend bestemd voor die consumenten (hierna: de "Klant" of in het meervoud, de "Klanten") die, volgens de wet en rechtspraak, natuurlijke personen zijn die handelen om redenen die niet verbonden zijn aan hun handelsactiviteit, onderneming, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit en die ouder zijn dan 18 jaar (of, indien jonger, hiervoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger). De aanschaf van de op de Site aangeboden producten kan alleen plaatsvinden indien de producten in een van de volgende landen worden geleverd: Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland De wederverkoop, verhuur of overdracht van de op de Site aangeschafte producten voor commerciële of professionele doeleinden is te allen tijde uitdrukkelijk verboden PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De Klant wordt derhalve verzocht om uitsluitend met de op het moment van aanschaf geldende Algemene Voorwaarden akkoord te gaan Deze Algemene Voorwaarden zijn op de Site gepubliceerd ter kennisgeving aan de Klant alsmede voor de opslag en weergave door de Klant in de zin van artikel 12, lid 3 van het Italiaanse wetsbesluit 9 april 2003, nr. 70 ("Uitvoering van Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij in de interne markt, en met name met betrekking tot de elektronische handel"). PRADA zal de Klant via e- mail een kopie van de Algemene Voorwaarden sturen, krachtens hetgeen is voorzien in artikel 3.8 van deze Algemene Voorwaarden. 3. Koop 3.1. Ieder gekozen product kan worden weergegeven via een daartoe bestemde link waarmee men foto's van het artikel, de prijs, kleuren en verschillende maten (indien van toepassing) kan zien Een door PRADA verrichte verkoop via de 'koop op afstand' service (hierna: de "Service") kan betrekking hebben op meerdere producten, met maximum 9 stuks per artikel. PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment de limieten van de hoeveelheid en/of de typologie van de via de Service aangeboden producten te wijzigen. De informatie over de "Prada" producten die via de Service 1

2 worden aangeboden, wordt in overeenstemming met de geldende regelgeving verschaft, en in het bijzonder met de artikelen 49 en 51 van het Italiaanse wetsbesluit 6 september 2005, nr. 206, zoals gewijzigd bij Italiaans wetsbesluit 21 februari 2014, nr. 21 (hierna: het "Wetboek voor Consumentenrecht") De Klant kiest de door hem/haar gewenste producten. De beschrijving van de aangeboden producten, inclusief de afmetingen en maten (indien aanwezig), wordt samen met een of meerdere foto's in digitale vorm, teneinde een juiste weergave van de op de Site verkrijgbare producten te krijgen, in het winkelwagentje van de Klant opgenomen Ondanks het feit dat PRADA zich voortdurend inzet om ervoor te zorgen dat de foto's op de Site waarheidsgetrouwe weergaven van de originele producten zijn, waarbij zij alle mogelijke technologische middelen gebruikt om onnauwkeurigheden tot een minimum te beperken, kunnen er toch verschillen ontstaan vanwege de technische kenmerken en de kleurenresolutie van de door de Klant gebruikte computer. PRADA is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de grafische weergave van de op de Site getoonde "Prada" producten, indien deze aan de voornoemde technische redenen te wijten zijn Om de gekozen artikelen en het totaalbedrag van de bestelling te zien, moet men op het pictogram van het winkelwagentje klikken. De Klant wordt verzocht de juistheid van de inhoud van het winkelwagentje te controleren alvorens de bestelling te bevestigen, door het bestelformulier in te vullen volgens de instructies op de betreffende pagina van de Site en door te bevestigen dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen (bijvoorbeeld met betrekking tot het artikel of het aantal artikelen) of eventuele fouten in de bestelling wenst te corrigeren, dient hij/zij de instructies op de Site te volgen Na bevestiging wordt de bestelling direct naar PRADA gestuurd. De bestelling wordt gearchiveerd in het systeem van orderbewaring van PRADA bij de service provider Arturai - Tecnologias de Informacao, Lda, gevestigd in Portugal. De Klant kan de staat van de bestelling volgen op de wijze die in artikel 8.3 is beschreven De Klant wordt geadviseerd, bij voltooiing van de bestelprocedure, de op het moment van de koop geldende Algemene Voorwaarden te downloaden, op te slaan of af te drukken. De Klant ontvangt eveneens een e- mailbericht op het in het bestelformulier opgegeven e- mailadres, met de bevestiging van de voorwaarden van de aankoop zelf, volgens hetgeen is voorzien in art. 51 van het Wetboek voor Consumentenrecht, zoals onder andere de schriftelijke bevestiging van het bestelde product en de belangrijkste kenmerken hiervan, de gegevens van PRADA die in art. 14 van deze Algemene Voorwaarden zijn weergegeven, het totaalbedrag van het product, de betaalwijze of het al eventueel door de Klant betaalde bedrag, het bestaan van het herroepingsrecht en hoe dit uitgeoefend kan worden, het adres waarnaar men eventuele klachten kan sturen en informatie over de klantenservice, de datum waarop het bestelde product wordt geleverd, het bestaan van de wettelijke garantie van productconformiteit, en de gebruikskosten van de Site indien deze kosten op een andere basis dan die van het basistarief zouden worden berekend PRADA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van een Klant met wie zij een juridisch geschil heeft betreffende een eerdere bestelling. In dit geval kan geen enkele bestelling als door PRADA geaccepteerd worden beschouwd en is geen enkele overeenkomst als tussen PRADA en de Klant tot stand gekomen te beschouwen. PRADA behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen van een ongeschikte Klant te weigeren, zoals, bijvoorbeeld, indien een klant bij een eerdere aankoop van de producten van de Site de Algemene Voorwaarden heeft geschonden, of indien een Klant de producten aanschaft ten bate van zijn/haar eigen handels- of beroepsmatige activiteit of 2

3 ten bate van deze activiteiten van derden; ofwel indien de Klant niet handelt uit een werkelijke en oprechte interesse in de aankoop van de bestelde producten of misbruik maakt van het in paragraaf 10 voorziene herroepingsrecht, of om andere gegronde redenen, en in het bijzonder indien de Klant betrokken is geweest bij frauduleuze praktijken, van welke aard dan ook. In deze gevallen dient de door de Klant gestuurde bestelling als ongeldig en zonder werking te worden beschouwd. PRADA zal de Klant via e- mail een bericht sturen waarin zij aangeeft dat PRADA de bestelling niet accepteert en de overeenkomst niet is gesloten, waarbij zij ervoor zal zorgen dat afschrijvingen en/of kosten ten laste van de Klant worden geannuleerd. PRADA zal de Klant binnen 30 dagen vanaf de feitelijke ontvangst van de bestellingen inlichten over een eventuele niet- acceptatie hiervan en zal voorzien in de terugbetaling van eventuele bedragen die de Klant online heeft betaald Behoudens eventuele gebruiken van gegevens voor andere doeleinden dan die van aankoop, die zijn beschreven in het Privacybeleid en voorafgaande toestemming van de Klant vereisen, worden het bestelformulier en de gegevens van de Klant met betrekking tot het bestelformulier voor de wettelijk voorziene periode door PRADA bewaard. 4. Beschikbaarheid 4.1. De klant neemt kennis van het feit dat de voorraad van de door PRADA via de Service aangeboden producten beperkt is. De beschikbaarheid van de artikelen die op de Site te koop zijn kan op ieder moment worden gecontroleerd, zowel tijdens de creatie van het winkelwagentje van de Klant, als na voltooiing van de bestelling. De Klant is er derhalve van op de hoogte dat alle op de Site beschreven producten aan beschikbaarheid onderhevig zijn De bestelprocedure moet volledig worden voltooid; is dit niet het geval, dan wordt de inhoud van het winkelwagentje aan het einde van iedere bestelprocedure uitgewist zonder dat hier sporen van achterblijven Een enkele maal kunnen zich moeilijkheden voordoen met betrekking tot de beschikbaarheid van bepaalde producten. In deze gevallen zal PRADA de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen via e- mail of telefonisch contact (in ieder geval binnen de hieronder aangegeven levertermijnen) en heeft de Klant de keuze een soortgelijk artikel te kopen of de bestelling te annuleren. Indien de Klant de bestelling wenst te annuleren, zal geen enkel bedrag op zijn/haar creditcard in rekening worden gebracht. Indien het bedrag al op de creditcard in rekening is gebracht, zal de Klant hiervan onverwijld terugbetaling ontvangen PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaand bericht de op de Site aangeboden producten te wijzigen. 5. Voltooiing van de bestelling 5.1. De bestelprocedure is voltooid op het moment dat de Klant de optie "Bevestigen" kiest. Na bevestiging wordt de bestelling voor afhandeling naar PRADA gestuurd en kan zij niet meer worden gewijzigd of geannuleerd, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn aangegeven in deze Algemene Voorwaarden of die zijn voorzien in de betreffende Italiaanse regelgeving. De door de Klant gemaakte bestelling is alleen bindend voor PRADA indien de bestelprocedure op regelmatige en correcte en zonder foutmeldingen van de Site is voltooid. De overeenkomst tussen PRADA en de Klant dient derhalve als gesloten te worden beschouwd op het moment dat de Klant bevestiging van PRADA ontvangt dat de bestelling die met de bestelprocedure is verzonden, met succes is voltooid, na controle van de beschikbaarheid van het bestelde product en na afschrijving van het totaalbedrag van de creditcard van de Klant. 3

4 5.2. De bevestiging van de bestelling vormt eveneens het bewijs dat de Klant akkoord gaat met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden De gegevens die op de Site zijn geregistreerd, vormen het bewijs van de details betreffende de tussen PRADA en de Klant tot stand gekomen transacties. In geval van een geschil tussen PRADA en de Klant met betrekking tot een via de Site gesloten transactie, strekken de door PRADA geregistreerde gegevens tot volledig bewijs van de tot stand gekomen transactie. 6. Prijzen en betaalwijze 6.1. De prijzen van de op de Site aangeboden producten zijn inclusief BTW Deze prijzen zijn in Euro (EUR) aangegeven voor verzendingen naar Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco; de prijs is aangegeven in Engelse ponden (GBP) voor verzendingen naar het Verenigd Koninkrijk en in Zwitserse franken /CHF) voor verzendingen naar Zwitserland Het totaalbedrag dat tijdens de bestelprocedure wordt weergegeven is inclusief verzendkosten volgens hetgeen hieronder is beschreven en in het winkelwagentje wordt getoond PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaand bericht de prijzen van de op de Site verkrijgbare producten te wijzigen. De op de Site weergegeven prijzen op het moment van bevestiging van de door de Klant geplaatste bestelling, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht, op voorwaarde dat de bestelde producten op dat moment beschikbaar zijn PRADA accepteert uitsluitend betalingen met creditcard. Geaccepteerde creditcards zijn: - voor Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco en Zwitserland: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - voor het Verenigd Koninkrijk: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - Solo - Maestro De transactie zal op de creditcard van de Klant in rekening worden gebracht nadat: (i) de gegevens van de kaart zijn gecontroleerd; (ii) toestemming tot afschrijving van de uitgever van de door de Klant gebruikte creditcard is verkregen en (iii) de beschikbaarheid van het product door PRADA is bevestigd en dus nadat de bestelling gereed is om te worden afgehandeld. Er wordt dus geen enkel bedrag afgeschreven op het moment van verzending van de bestelling, behoudens eventueel te betalen bedragen voor het controleren van de creditcard. Voor de uitvoering van betaling bevestigt en garandeert de Klant dat hij/zij houder is van de voor de koop gebruikte creditcard en dat de naam op deze kaart van hem/haar is. De Klant geeft vervolgens het nummer, de vervaldatum en de cvc- code van zijn/haar creditcard door. Indien afschrijving van de door de Klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, wordt het verkoopproces automatisch geannuleerd en wordt de verkoop uitgewist Verzending van de bestelde producten vindt uitsluitend plaats na controle van de gegevens van de door de Klant gebruikte creditcard, die door PRADA bij de bank wordt uitgevoerd, en nadat toestemming is verkregen om het verschuldigde bedrag van deze creditcard af te schrijven Indien een of meer producten niet beschikbaar zijn, worden alleen de prijs en verzendkosten van de beschikbare producten in rekening gebracht. 7. Beperkingen op levering van de producten 4

5 7.1. De producten die op de Site worden verkocht kunnen uitsluitend in de hierboven genoemde landen (Art. 2.1.) worden besteld en geleverd. Eventuele bestellingen met verzendingen naar andere landen worden tijdens de verwerking van de bestelling automatisch geweigerd. De producten worden naar het adres verzonden dat in de bestelling is opgegeven; op het moment van levering is de handtekening van de Klant vereist, of van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger indien de Klant jonger dan 18 jaar is Om veiligheidsredenen kan PRADA bestellingen niet verzenden naar postbussen, noch kan zij bestellingen accepteren waarvoor het onmogelijk is de natuurlijke persoon voor wie de bestelling is bestemd en het betreffende adres te identificeren. 8. Levering 8.1. De verzendkosten, die zijn opgenomen in het totaalbedrag dat tijdens de bestelprocedure voor het moment van bevestiging door de Klant in het winkelwagentje wordt getoond, bedragen: - 10,00 voor bestellingen met bezorging in Italië; - 20,00 voor bestellingen met bezorging in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco; - GBP 15,00 voor bestellingen met bezorging in het Verenigd Koninkrijk; - CHF 35,00 voor bestellingen met bezorging in Zwitserland. De verzendkosten worden, samen met alle andere kosten van de bestelling, indien van toepassing, bij voltooiing van het invullen van de bestelling en voor het moment van bevestiging weergegeven. Krachtens art. 65 van het Wetboek voor Consumentenrecht, zal PRADA de klant om uitdrukkelijke toestemming verzoeken voor eventuele aanvullende betalingen naast het totaalbedrag dat voor de eigenlijke contractuele verplichting is voorzien In overeenstemming met de bepaling in art. 61 van het Wetboek voor Consumentenrecht, zal PRADA binnen 30 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst, of binnen een andere termijn die eventueel met de Klant is overeengekomen, behoudens in geval van overmacht of toeval, in de levering van de producten voorzien, tenzij PRADA binnen dezelfde termijn te kennen geeft dat de bestelling is geweigerd of dat het niet mogelijk is de bestelde producten te leveren vanwege - eventueel tijdelijke - onbeschikbaarheid hiervan. In dit laatste geval zal PRADA de eventueel reeds betaalde bedragen aan de Klant terugbetalen. Indien PRADA haar verplichting tot levering van de bestelde producten niet binnen de bovengenoemde termijn of de eventuele anders overeengekomen termijn nakomt, zal de Klant PRADA verzoeken de levering binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren, tenzij zich een van de voorwaarden voordoet volgens welke de Klant hier niet toe verplicht is krachtens hetgeen is voorzien in art. 61, lid 4 van het Wetboek voor Consumentenrecht. De Klant behoudt het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, naast het recht tot het vorderen van schadevergoeding, indien het bestelde product niet binnen de eventueel overeengekomen aanvullende termijn wordt geleverd. Teneinde de verzending van de bestelde producten te versnellen, behoudt PRADA zich het recht voor een bestelling in meerdere verzendingen op te delen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. In dat geval stelt PRADA de Klant hiervan via e- mail of telefonisch in kennis en vindt de afschrijving op de creditcard gescheiden plaats voor de feitelijk verzonden producten. De verzendkosten worden daarbij in rekening gebracht alsof het om een enkele verzending gaat Op het moment dat het pakket met de bestelde producten het magazijn van PRADA verlaat, zal de hiermee door PRADA belaste transporteur een e- mailbericht naar het adres sturen dat de Klant in het bestelformulier heeft aangegeven. Deze e- mail bevat een traceercode en een exclusieve link waarmee het mogelijk is de zending in realtime te volgen. Onze Client Service verleent assistentie bij problemen met de levering; de Klant kan contact met de Client Service van PRADA opnemen via het onderstaande e- mailadres: In overeenstemming met art. 63 van het Wetboek voor 5

6 Consumentenrecht, draagt de Klant uitsluitend het risico van verlies of beschadiging van de bestelde producten, om redenen die niet toe te schrijven zijn aan PRADA, op het moment dat de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de transporteur is, feitelijk in het bezit van deze producten komt. Het spreekt vanzelf dat het risico al als op de Klant overdragen wordt beschouwd op het moment dat de bestelde producten aan de transporteur worden overhandigd indien laatstgenoemde door de Klant zelf is gekozen en niet door PRADA is voorgesteld, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Klant ten aanzien van de transporteur Indien daarentegen PRADA aansprakelijk is voor het verlies of de beschadiging van het product, zal laatstgenoemde krachtens de geldende wetgeving het product kosteloos vervangen, na een uitdrukkelijk verzoek van de Klant hiertoe dat via e- mail naar het bovenstaande adres moet worden gestuurd. 9. Overeenstemming van de producten 9.1. Op het moment van levering dienen de producten door de Klant te worden gecontroleerd teneinde vast te stellen dat deze overeenstemmen met de bestelde artikelen en dat zij geen fabricagefouten of andere conformiteitsgebreken vertonen. Afgezien van de specifieke garanties die eventueel samen met het product aan de Klant worden verleend, zijn eveneens de wettelijke garanties voorzien in de Italiaanse wet, en in het bijzonder de garanties voorzien in de artikelen 129, 130 en 132 van het Wetboek voor Consumentenrecht, van toepassing op de verkoop van "Prada" producten In deze gevallen heeft de Klant recht op kosteloos herstel van de productconformiteit door middel van reparatie of vervanging, tenzij de gekozen wijze van herstel objectief onmogelijk of extreem duur is in verhouding tot de andere wijze. Indien zich een van de gevallen voordoet voorzien in art. 130, lid 7 van het Wetboek voor Consumentenrecht, kan de Klant om een redelijke prijsreductie of om ontbinding van de overeenkomst verzoeken. Dit recht komt te vervallen indien de Klant het conformiteitsgebrek niet binnen de termijn van 2 (twee) maanden na ontdekking hiervan aan PRADA meldt. De termijn voor het instellen van vorderingen die zich beroepen op niet opzettelijke door PRADA verborgen gebreken verloopt in ieder geval na 26 (zesentwintig) maanden vanaf de datum van levering van het product. In geval van annulering van de bestelling wordt geen enkel bedrag van de creditcard van de Klant afgeschreven. Indien afschrijving van de creditcard al heeft plaatsgevonden, ontvangt de Klant hier onverwijld terugbetaling van Het verzoek van de Klant om een van de bovenstaande wijzen van herstel te verkrijgen moet met aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan PRADA naar het volgende adres worden gestuurd: Client Service Web, Prada S.p.A., via Fogazzaro 28, Milaan, Italië, en dient vooraf via e- mail naar het volgende e- mailadres te worden verzonden: De Klant kan zich uitsluitend op de hierboven beschreven wijze op de door het Wetboek voor Consumentenrecht voorziene garantie voor het herstel van conformiteitsgebreken beroepen, indien deze gebreken producten betreffen die op de Site zijn gekocht. 10. Retournering en terugbetaling - Herroepingsrecht De uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant, krachtens art. 52 en volgende van het Wetboek voor Consumentenrecht, moet op de hieronder beschreven wijze plaatsvinden. a) het herroepingsrecht dient door de Klant te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de dag van levering van de producten aan de Klant of aan een derde, die niet de transporteur belast met de levering is en die door de Klant zelf is aangewezen (in geval van gespreide bestellingen zoals voorzien in art. 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, begint de termijn van 14 (veertien) dagen op de dag waarop de Klant, of een derde die niet de transporteur belast met de levering is en die door de Klant is aangewezen, feitelijk in het bezit van het laatste product komt). 6

7 b) Om het herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, dient de Klant het speciale "retourformulier" dat in de verpakking van de geleverde producten is bevat in te vullen, of een andere verklaring te sturen waaruit duidelijk de wens tot opzegging van de koopovereenkomst blijkt, met opgave van het aantal te retourneren artikelen. Dit "retourformulier", of de eventuele bovengenoemde verklaring, moet op correcte wijze door de Klant worden ingevuld en ondertekend en naar PRADA worden gestuurd op een van de onderstaande e- mailadressen: e PRADA zal, volgens art. 54 van het Wetboek voor Consumentenrecht de Klant onverwijld een bevestiging van ontvangst van het retourformulier of van de verklaring sturen. Het retourformulier, of de eventuele verklaring, moet bovendien in de verpakking van de te retourneren producten worden gesloten. c) De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin en met de verpakking waarmee zij zijn geleverd. d) De Klant moet het label met het retouradres gebruiken dat PRADA voor het gemak van de Klant, in de verpakking heeft gesloten De producten dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: Prada S.p.A. Via Aretina, 403 Porta Montevarchi (Arezzo) Italië De Klant zal de producten die het voorwerp van het herroepingsrecht vormen zonder uitstel retourneren en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop hij/zij PRADA heeft meegedeeld de overeenkomst te willen opzeggen, volgens art. 54 van het Wetboek voor Consumentenrecht Behoudens de gevallen voorzien in het hieronder volgende artikel 10.6, zijn de retourkosten van de producten voor rekening van PRADA PRADA controleert of de producten in dezelfde staat zijn geretourneerd als waarin zij zijn geleverd, in de verpakking waarmee de producten door PRADA aan de Klant zijn gestuurd, aangezien de ongeschonden staat van de producten een essentiële voorwaarde vormt voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. De Klant zal uitsluitend voor de waardevermindering van de producten aansprakelijk zijn in geval van een hantering hiervan die afwijkt van de normale hantering die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, krachtens hetgeen is voorzien in art. 57 van het Wetboek voor Consumentenrecht. PRADA behoudt zich derhalve het recht voor om de retournering van eventuele beschadigde, gebruikte of vuile producten of van producten die zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze voor andere doeleinden zijn gebruikt dan die hierboven zijn beschreven, te weigeren. PRADA behoudt zich eveneens het recht voor om om vergoeding te vragen voor iedere schade die is veroorzaakt door opzet of schuld van de Klant bij het retourneren van de producten. PRADA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van verlies of diefstal van de teruggezonden producten die niet aan haar zijn toe te schrijven, noch voor retourzendingen naar een onjuist adres of voor vertragingen in de levering van de teruggezonden producten, die niet aan haar zijn toe te schrijven, waaruit dus volgt de Klant het risico voor deze verzendingen draagt. De Klant dient te kunnen bewijzen dat hij/zij de producten heeft teruggezonden Terugbetaling van het bedrag van de geretourneerde producten zal door PRADA, in overeenstemming met art. 56 van het Wetboek voor Consumentenrecht, onverwijld worden 7

8 uitgevoerd en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop PRADA kennis heeft genomen van het feit dat de Klant zich op het herroepingsrecht beroept. Deze terugbetaling vindt plaats door het overmaken van het door de Klant betaalde bedrag, op dezelfde wijze als waarmee de koop is betaald, tenzij de Klant uitdrukkelijk een andere wijze is overeengekomen en op voorwaarde dat laatstgenoemde geen enkele extra kosten draagt als gevolg van de terugbetaling. PRADA behoudt zich het recht voor met de terugbetaling te wachten tot zij het product heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij/zij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van de situatie zich het eerst voordoet. PRADA is niet verplicht tot terugbetaling van de extra kosten indien de klant uitdrukkelijk een levering kiest die verschilt van een goedkoper type levering dat door PRADA wordt aangeboden. PRADA zal de Klant een ter bevestiging van de uitgevoerde betaling sturen Er wordt op gewezen dat het retourneren van de producten en het verzoeken om terugbetaling van het betaalde bedrag volgens de hierboven beschreven procedure, alleen mogelijk is voor producten die op de Site zijn gekocht. 11. Beperking van aansprakelijkheid Afgezien van de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld, is PRADA op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor indirecte schade of gevolgschade die laatstgenoemde kan ondergaan naar aanleiding van het kopen van producten op de Site. 12. Authenticiteit van de producten en intellectuele eigendomsrechten 12.1 PRADA garandeert de authenticiteit en hoge kwaliteit van alle op de Site aangeboden producten Het handelsmerk Prada, evenals de beeldmerken en andere types merken, en meer in het algemeen, alle andere handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's die zich op de "Prada" producten, op de bijbehorende accessoires en/of de verpakkingen bevinden, geregistreerd of niet, zijn en blijven exclusieve eigendom van de vennootschap Prada S.A., statutaire zetel in Luxemburg, 23 rue Aldringen, L De volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of het gebruik van deze handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's, om welke reden dan ook en ongeacht de drager, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Prada S.A. 13. Geschillen Deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld door de Italiaanse wetgeving en worden op basis hiervan geïnterpreteerd; hiertoe behoren ook het wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 (Wetboek voor Consumentenrecht), met speciale verwijzing naar Deel III, Titel III, Hoofdstuk I van het Wetboek voor Consumentenrecht, zoals gewijzigd bij wetsbesluit 21/2014, naar Deel IV, Titel III, Hoofdstuk I van voornoemd Wetboek voor Consumentenrecht, alsmede naar het wetsbesluit nr. 70 van 9 april 2003 (regelgeving inzake de elektronische handel), zonder afbreuk te doen aan andere geldende dwingende bepalingen in het land waar zich de woonplaats van de Klant bevindt In geval van geschillen voortkomend uit de interpretatie en/of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, is de rechter van de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats van de Klant bevoegd, indien deze zich op Italiaans grondgebied bevindt of, indien de klant hiervoor kiest en in geval van een door de Klant ingestelde vordering, de Rechtbank van Milaan PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen en/of aanvullingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen uitsluitend van kracht zijn met betrekking tot bestellingen die na de datum van wijziging of aanvulling zijn geplaatst. 8

9 De eventuele verwijdering van deze Algemene Voorwaarden van de internet website houdt de automatische en onherroepelijke niet- toepasselijkheid, ongeldigheid en nietigheid hiervan in met betrekking tot aankopen die na hun verwijdering van de Site hebben plaatsgevonden, ook indien voornoemde Algemene Voorwaarden nog steeds kunnen worden bekeken en/of toegankelijk zijn voor het publiek via andere internet websites die niet overeenkomen met bovengenoemde website. 14. Contact Voor klachten, overige informatie of hulp met betrekking tot de Site of de bestelprocedure en voor ieder verzoek om informatie en/of uitleg met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant een e- mail sturen aan: ofwel contact opnemen met het Client Service Web, Prada S.p.A., via Antonio Fogazzaro 28, Milaan, Italië. Laatste wijziging 11 juni Prada S.p.a., Via Antonio Fogazzaro 28, Milaan, Italië. 9

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013

Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Algemene Verkoopvoorwaarden Doe-Het-Zelfbranche 2013 AV CZ/135 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten

Algemene leveringsvoorwaarden Consumenten Max ICT BV volgt de algemene leveringsvoorwaarden welke voor consumenten en bedrijven/overheidsinstellingen zijn bepaald. Als lid van ICT Waarborg is Max ICT BV verplicht om de algemene voorwaarden welke

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CanalDigitaal voor consumenten Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Totstandkoming Overeenkomst 4. Duur van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM

ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM ALGEMENE VERKOOP- en LEVERINGSVOORWAARDEN van GentleCeph B.V. te ROTTERDAM Inhoud 1. Definities... 1 2. Algemeen... 2 3. Informatieverstrekking door Afnemer, Offertes... 2 4. Totstandkoming van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Artikel 2 Definities

Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Consumenten MijnPartnerGroep.nl Artikel 1 Identiteit van de ondernemer MijnPartnerGroep.nl (MPG) handelt onder de namen: MijnContainerPartner.nl / (MCP) MijnHostingPartner.nl / (MHP)

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Aanvullende overeenkomst Bedenktijd Consument Dag Digitale inhoud Duurovereenkomst Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Laatst bijgewerkt: Augustus 2014 www.redcoon.nl Algemene Voorwaarden B2B Augustus 2014 Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden Artikel 2 Aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging

Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst. Artikel 4: Duur en beëindiging Artikel 1: Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden van uhost. 1.2 Bestelformulier(en): Het/de bestelformulier(en) op de Websites van uhost. 1.3 De Klant(en): Iedere (rechts)persoon(en)

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen

Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Slapen Algemene voorwaarden Goossens Wonen en Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie