ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden ). De op de Site aangeboden producten worden rechtstreeks door Prada S.p.A. (hierna: "PRADA") verkocht. PRADA is een vennootschap naar Italiaans recht met statutaire zetel in Via Antonio Fogazzaro Milaan (MI), Italië, BTW- nummer, fiscale code en nummer in het handelsregister Om aan de behoeften en verwachtingen van haar klanten te kunnen voldoen, heeft PRADA besloten om naast haar directe en exclusieve verkooppunten voor enkele producten een verkoopnetwerk op afstand te creëren waar zij een geselecteerd aantal productcategorieën "Prada" aanbiedt. De lijst met de producten "Prada" die op afstand worden verkocht, is op de Site te vinden. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in de Italiaanse, Engelse, Franse, Duitse, Spaanse, Nederlandse, Portugese en Griekse taal. 2. Inleiding 2.1. Het gebruik van de 'koop op afstand' service die in de Algemene Voorwaarden is beschreven, is uitsluitend bestemd voor die consumenten (hierna: de "Klant" of in het meervoud, de "Klanten") die, volgens de wet en rechtspraak, natuurlijke personen zijn die handelen om redenen die niet verbonden zijn aan hun handelsactiviteit, onderneming, ambachtelijke of beroepsmatige activiteit en die ouder zijn dan 18 jaar (of, indien jonger, hiervoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger). De aanschaf van de op de Site aangeboden producten kan alleen plaatsvinden indien de producten in een van de volgende landen worden geleverd: Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland De wederverkoop, verhuur of overdracht van de op de Site aangeschafte producten voor commerciële of professionele doeleinden is te allen tijde uitdrukkelijk verboden PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De Klant wordt derhalve verzocht om uitsluitend met de op het moment van aanschaf geldende Algemene Voorwaarden akkoord te gaan Deze Algemene Voorwaarden zijn op de Site gepubliceerd ter kennisgeving aan de Klant alsmede voor de opslag en weergave door de Klant in de zin van artikel 12, lid 3 van het Italiaanse wetsbesluit 9 april 2003, nr. 70 ("Uitvoering van Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij in de interne markt, en met name met betrekking tot de elektronische handel"). PRADA zal de Klant via e- mail een kopie van de Algemene Voorwaarden sturen, krachtens hetgeen is voorzien in artikel 3.8 van deze Algemene Voorwaarden. 3. Koop 3.1. Ieder gekozen product kan worden weergegeven via een daartoe bestemde link waarmee men foto's van het artikel, de prijs, kleuren en verschillende maten (indien van toepassing) kan zien Een door PRADA verrichte verkoop via de 'koop op afstand' service (hierna: de "Service") kan betrekking hebben op meerdere producten, met maximum 9 stuks per artikel. PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment de limieten van de hoeveelheid en/of de typologie van de via de Service aangeboden producten te wijzigen. De informatie over de "Prada" producten die via de Service 1

2 worden aangeboden, wordt in overeenstemming met de geldende regelgeving verschaft, en in het bijzonder met de artikelen 49 en 51 van het Italiaanse wetsbesluit 6 september 2005, nr. 206, zoals gewijzigd bij Italiaans wetsbesluit 21 februari 2014, nr. 21 (hierna: het "Wetboek voor Consumentenrecht") De Klant kiest de door hem/haar gewenste producten. De beschrijving van de aangeboden producten, inclusief de afmetingen en maten (indien aanwezig), wordt samen met een of meerdere foto's in digitale vorm, teneinde een juiste weergave van de op de Site verkrijgbare producten te krijgen, in het winkelwagentje van de Klant opgenomen Ondanks het feit dat PRADA zich voortdurend inzet om ervoor te zorgen dat de foto's op de Site waarheidsgetrouwe weergaven van de originele producten zijn, waarbij zij alle mogelijke technologische middelen gebruikt om onnauwkeurigheden tot een minimum te beperken, kunnen er toch verschillen ontstaan vanwege de technische kenmerken en de kleurenresolutie van de door de Klant gebruikte computer. PRADA is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in de grafische weergave van de op de Site getoonde "Prada" producten, indien deze aan de voornoemde technische redenen te wijten zijn Om de gekozen artikelen en het totaalbedrag van de bestelling te zien, moet men op het pictogram van het winkelwagentje klikken. De Klant wordt verzocht de juistheid van de inhoud van het winkelwagentje te controleren alvorens de bestelling te bevestigen, door het bestelformulier in te vullen volgens de instructies op de betreffende pagina van de Site en door te bevestigen dat hij/zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat Indien de Klant wijzigingen wenst aan te brengen (bijvoorbeeld met betrekking tot het artikel of het aantal artikelen) of eventuele fouten in de bestelling wenst te corrigeren, dient hij/zij de instructies op de Site te volgen Na bevestiging wordt de bestelling direct naar PRADA gestuurd. De bestelling wordt gearchiveerd in het systeem van orderbewaring van PRADA bij de service provider Arturai - Tecnologias de Informacao, Lda, gevestigd in Portugal. De Klant kan de staat van de bestelling volgen op de wijze die in artikel 8.3 is beschreven De Klant wordt geadviseerd, bij voltooiing van de bestelprocedure, de op het moment van de koop geldende Algemene Voorwaarden te downloaden, op te slaan of af te drukken. De Klant ontvangt eveneens een e- mailbericht op het in het bestelformulier opgegeven e- mailadres, met de bevestiging van de voorwaarden van de aankoop zelf, volgens hetgeen is voorzien in art. 51 van het Wetboek voor Consumentenrecht, zoals onder andere de schriftelijke bevestiging van het bestelde product en de belangrijkste kenmerken hiervan, de gegevens van PRADA die in art. 14 van deze Algemene Voorwaarden zijn weergegeven, het totaalbedrag van het product, de betaalwijze of het al eventueel door de Klant betaalde bedrag, het bestaan van het herroepingsrecht en hoe dit uitgeoefend kan worden, het adres waarnaar men eventuele klachten kan sturen en informatie over de klantenservice, de datum waarop het bestelde product wordt geleverd, het bestaan van de wettelijke garantie van productconformiteit, en de gebruikskosten van de Site indien deze kosten op een andere basis dan die van het basistarief zouden worden berekend PRADA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren van een Klant met wie zij een juridisch geschil heeft betreffende een eerdere bestelling. In dit geval kan geen enkele bestelling als door PRADA geaccepteerd worden beschouwd en is geen enkele overeenkomst als tussen PRADA en de Klant tot stand gekomen te beschouwen. PRADA behoudt zich eveneens het recht voor om bestellingen van een ongeschikte Klant te weigeren, zoals, bijvoorbeeld, indien een klant bij een eerdere aankoop van de producten van de Site de Algemene Voorwaarden heeft geschonden, of indien een Klant de producten aanschaft ten bate van zijn/haar eigen handels- of beroepsmatige activiteit of 2

3 ten bate van deze activiteiten van derden; ofwel indien de Klant niet handelt uit een werkelijke en oprechte interesse in de aankoop van de bestelde producten of misbruik maakt van het in paragraaf 10 voorziene herroepingsrecht, of om andere gegronde redenen, en in het bijzonder indien de Klant betrokken is geweest bij frauduleuze praktijken, van welke aard dan ook. In deze gevallen dient de door de Klant gestuurde bestelling als ongeldig en zonder werking te worden beschouwd. PRADA zal de Klant via e- mail een bericht sturen waarin zij aangeeft dat PRADA de bestelling niet accepteert en de overeenkomst niet is gesloten, waarbij zij ervoor zal zorgen dat afschrijvingen en/of kosten ten laste van de Klant worden geannuleerd. PRADA zal de Klant binnen 30 dagen vanaf de feitelijke ontvangst van de bestellingen inlichten over een eventuele niet- acceptatie hiervan en zal voorzien in de terugbetaling van eventuele bedragen die de Klant online heeft betaald Behoudens eventuele gebruiken van gegevens voor andere doeleinden dan die van aankoop, die zijn beschreven in het Privacybeleid en voorafgaande toestemming van de Klant vereisen, worden het bestelformulier en de gegevens van de Klant met betrekking tot het bestelformulier voor de wettelijk voorziene periode door PRADA bewaard. 4. Beschikbaarheid 4.1. De klant neemt kennis van het feit dat de voorraad van de door PRADA via de Service aangeboden producten beperkt is. De beschikbaarheid van de artikelen die op de Site te koop zijn kan op ieder moment worden gecontroleerd, zowel tijdens de creatie van het winkelwagentje van de Klant, als na voltooiing van de bestelling. De Klant is er derhalve van op de hoogte dat alle op de Site beschreven producten aan beschikbaarheid onderhevig zijn De bestelprocedure moet volledig worden voltooid; is dit niet het geval, dan wordt de inhoud van het winkelwagentje aan het einde van iedere bestelprocedure uitgewist zonder dat hier sporen van achterblijven Een enkele maal kunnen zich moeilijkheden voordoen met betrekking tot de beschikbaarheid van bepaalde producten. In deze gevallen zal PRADA de Klant hiervan tijdig op de hoogte stellen via e- mail of telefonisch contact (in ieder geval binnen de hieronder aangegeven levertermijnen) en heeft de Klant de keuze een soortgelijk artikel te kopen of de bestelling te annuleren. Indien de Klant de bestelling wenst te annuleren, zal geen enkel bedrag op zijn/haar creditcard in rekening worden gebracht. Indien het bedrag al op de creditcard in rekening is gebracht, zal de Klant hiervan onverwijld terugbetaling ontvangen PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaand bericht de op de Site aangeboden producten te wijzigen. 5. Voltooiing van de bestelling 5.1. De bestelprocedure is voltooid op het moment dat de Klant de optie "Bevestigen" kiest. Na bevestiging wordt de bestelling voor afhandeling naar PRADA gestuurd en kan zij niet meer worden gewijzigd of geannuleerd, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn aangegeven in deze Algemene Voorwaarden of die zijn voorzien in de betreffende Italiaanse regelgeving. De door de Klant gemaakte bestelling is alleen bindend voor PRADA indien de bestelprocedure op regelmatige en correcte en zonder foutmeldingen van de Site is voltooid. De overeenkomst tussen PRADA en de Klant dient derhalve als gesloten te worden beschouwd op het moment dat de Klant bevestiging van PRADA ontvangt dat de bestelling die met de bestelprocedure is verzonden, met succes is voltooid, na controle van de beschikbaarheid van het bestelde product en na afschrijving van het totaalbedrag van de creditcard van de Klant. 3

4 5.2. De bevestiging van de bestelling vormt eveneens het bewijs dat de Klant akkoord gaat met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden De gegevens die op de Site zijn geregistreerd, vormen het bewijs van de details betreffende de tussen PRADA en de Klant tot stand gekomen transacties. In geval van een geschil tussen PRADA en de Klant met betrekking tot een via de Site gesloten transactie, strekken de door PRADA geregistreerde gegevens tot volledig bewijs van de tot stand gekomen transactie. 6. Prijzen en betaalwijze 6.1. De prijzen van de op de Site aangeboden producten zijn inclusief BTW Deze prijzen zijn in Euro (EUR) aangegeven voor verzendingen naar Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco; de prijs is aangegeven in Engelse ponden (GBP) voor verzendingen naar het Verenigd Koninkrijk en in Zwitserse franken /CHF) voor verzendingen naar Zwitserland Het totaalbedrag dat tijdens de bestelprocedure wordt weergegeven is inclusief verzendkosten volgens hetgeen hieronder is beschreven en in het winkelwagentje wordt getoond PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment zonder voorafgaand bericht de prijzen van de op de Site verkrijgbare producten te wijzigen. De op de Site weergegeven prijzen op het moment van bevestiging van de door de Klant geplaatste bestelling, zullen aan de Klant in rekening worden gebracht, op voorwaarde dat de bestelde producten op dat moment beschikbaar zijn PRADA accepteert uitsluitend betalingen met creditcard. Geaccepteerde creditcards zijn: - voor Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco en Zwitserland: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - voor het Verenigd Koninkrijk: Visa - Visa Electron - MasterCard - American Express - Solo - Maestro De transactie zal op de creditcard van de Klant in rekening worden gebracht nadat: (i) de gegevens van de kaart zijn gecontroleerd; (ii) toestemming tot afschrijving van de uitgever van de door de Klant gebruikte creditcard is verkregen en (iii) de beschikbaarheid van het product door PRADA is bevestigd en dus nadat de bestelling gereed is om te worden afgehandeld. Er wordt dus geen enkel bedrag afgeschreven op het moment van verzending van de bestelling, behoudens eventueel te betalen bedragen voor het controleren van de creditcard. Voor de uitvoering van betaling bevestigt en garandeert de Klant dat hij/zij houder is van de voor de koop gebruikte creditcard en dat de naam op deze kaart van hem/haar is. De Klant geeft vervolgens het nummer, de vervaldatum en de cvc- code van zijn/haar creditcard door. Indien afschrijving van de door de Klant verschuldigde bedragen onmogelijk blijkt, wordt het verkoopproces automatisch geannuleerd en wordt de verkoop uitgewist Verzending van de bestelde producten vindt uitsluitend plaats na controle van de gegevens van de door de Klant gebruikte creditcard, die door PRADA bij de bank wordt uitgevoerd, en nadat toestemming is verkregen om het verschuldigde bedrag van deze creditcard af te schrijven Indien een of meer producten niet beschikbaar zijn, worden alleen de prijs en verzendkosten van de beschikbare producten in rekening gebracht. 7. Beperkingen op levering van de producten 4

5 7.1. De producten die op de Site worden verkocht kunnen uitsluitend in de hierboven genoemde landen (Art. 2.1.) worden besteld en geleverd. Eventuele bestellingen met verzendingen naar andere landen worden tijdens de verwerking van de bestelling automatisch geweigerd. De producten worden naar het adres verzonden dat in de bestelling is opgegeven; op het moment van levering is de handtekening van de Klant vereist, of van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger indien de Klant jonger dan 18 jaar is Om veiligheidsredenen kan PRADA bestellingen niet verzenden naar postbussen, noch kan zij bestellingen accepteren waarvoor het onmogelijk is de natuurlijke persoon voor wie de bestelling is bestemd en het betreffende adres te identificeren. 8. Levering 8.1. De verzendkosten, die zijn opgenomen in het totaalbedrag dat tijdens de bestelprocedure voor het moment van bevestiging door de Klant in het winkelwagentje wordt getoond, bedragen: - 10,00 voor bestellingen met bezorging in Italië; - 20,00 voor bestellingen met bezorging in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Nederland, Zweden, Griekenland, België, Oostenrijk, Denemarken, Portugal, Finland, Ierland, Luxemburg, Prinsdom Monaco; - GBP 15,00 voor bestellingen met bezorging in het Verenigd Koninkrijk; - CHF 35,00 voor bestellingen met bezorging in Zwitserland. De verzendkosten worden, samen met alle andere kosten van de bestelling, indien van toepassing, bij voltooiing van het invullen van de bestelling en voor het moment van bevestiging weergegeven. Krachtens art. 65 van het Wetboek voor Consumentenrecht, zal PRADA de klant om uitdrukkelijke toestemming verzoeken voor eventuele aanvullende betalingen naast het totaalbedrag dat voor de eigenlijke contractuele verplichting is voorzien In overeenstemming met de bepaling in art. 61 van het Wetboek voor Consumentenrecht, zal PRADA binnen 30 dagen vanaf de sluiting van de overeenkomst, of binnen een andere termijn die eventueel met de Klant is overeengekomen, behoudens in geval van overmacht of toeval, in de levering van de producten voorzien, tenzij PRADA binnen dezelfde termijn te kennen geeft dat de bestelling is geweigerd of dat het niet mogelijk is de bestelde producten te leveren vanwege - eventueel tijdelijke - onbeschikbaarheid hiervan. In dit laatste geval zal PRADA de eventueel reeds betaalde bedragen aan de Klant terugbetalen. Indien PRADA haar verplichting tot levering van de bestelde producten niet binnen de bovengenoemde termijn of de eventuele anders overeengekomen termijn nakomt, zal de Klant PRADA verzoeken de levering binnen een redelijke aanvullende termijn uit te voeren, tenzij zich een van de voorwaarden voordoet volgens welke de Klant hier niet toe verplicht is krachtens hetgeen is voorzien in art. 61, lid 4 van het Wetboek voor Consumentenrecht. De Klant behoudt het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, naast het recht tot het vorderen van schadevergoeding, indien het bestelde product niet binnen de eventueel overeengekomen aanvullende termijn wordt geleverd. Teneinde de verzending van de bestelde producten te versnellen, behoudt PRADA zich het recht voor een bestelling in meerdere verzendingen op te delen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. In dat geval stelt PRADA de Klant hiervan via e- mail of telefonisch in kennis en vindt de afschrijving op de creditcard gescheiden plaats voor de feitelijk verzonden producten. De verzendkosten worden daarbij in rekening gebracht alsof het om een enkele verzending gaat Op het moment dat het pakket met de bestelde producten het magazijn van PRADA verlaat, zal de hiermee door PRADA belaste transporteur een e- mailbericht naar het adres sturen dat de Klant in het bestelformulier heeft aangegeven. Deze e- mail bevat een traceercode en een exclusieve link waarmee het mogelijk is de zending in realtime te volgen. Onze Client Service verleent assistentie bij problemen met de levering; de Klant kan contact met de Client Service van PRADA opnemen via het onderstaande e- mailadres: In overeenstemming met art. 63 van het Wetboek voor 5

6 Consumentenrecht, draagt de Klant uitsluitend het risico van verlies of beschadiging van de bestelde producten, om redenen die niet toe te schrijven zijn aan PRADA, op het moment dat de Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de transporteur is, feitelijk in het bezit van deze producten komt. Het spreekt vanzelf dat het risico al als op de Klant overdragen wordt beschouwd op het moment dat de bestelde producten aan de transporteur worden overhandigd indien laatstgenoemde door de Klant zelf is gekozen en niet door PRADA is voorgesteld, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Klant ten aanzien van de transporteur Indien daarentegen PRADA aansprakelijk is voor het verlies of de beschadiging van het product, zal laatstgenoemde krachtens de geldende wetgeving het product kosteloos vervangen, na een uitdrukkelijk verzoek van de Klant hiertoe dat via e- mail naar het bovenstaande adres moet worden gestuurd. 9. Overeenstemming van de producten 9.1. Op het moment van levering dienen de producten door de Klant te worden gecontroleerd teneinde vast te stellen dat deze overeenstemmen met de bestelde artikelen en dat zij geen fabricagefouten of andere conformiteitsgebreken vertonen. Afgezien van de specifieke garanties die eventueel samen met het product aan de Klant worden verleend, zijn eveneens de wettelijke garanties voorzien in de Italiaanse wet, en in het bijzonder de garanties voorzien in de artikelen 129, 130 en 132 van het Wetboek voor Consumentenrecht, van toepassing op de verkoop van "Prada" producten In deze gevallen heeft de Klant recht op kosteloos herstel van de productconformiteit door middel van reparatie of vervanging, tenzij de gekozen wijze van herstel objectief onmogelijk of extreem duur is in verhouding tot de andere wijze. Indien zich een van de gevallen voordoet voorzien in art. 130, lid 7 van het Wetboek voor Consumentenrecht, kan de Klant om een redelijke prijsreductie of om ontbinding van de overeenkomst verzoeken. Dit recht komt te vervallen indien de Klant het conformiteitsgebrek niet binnen de termijn van 2 (twee) maanden na ontdekking hiervan aan PRADA meldt. De termijn voor het instellen van vorderingen die zich beroepen op niet opzettelijke door PRADA verborgen gebreken verloopt in ieder geval na 26 (zesentwintig) maanden vanaf de datum van levering van het product. In geval van annulering van de bestelling wordt geen enkel bedrag van de creditcard van de Klant afgeschreven. Indien afschrijving van de creditcard al heeft plaatsgevonden, ontvangt de Klant hier onverwijld terugbetaling van Het verzoek van de Klant om een van de bovenstaande wijzen van herstel te verkrijgen moet met aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan PRADA naar het volgende adres worden gestuurd: Client Service Web, Prada S.p.A., via Fogazzaro 28, Milaan, Italië, en dient vooraf via e- mail naar het volgende e- mailadres te worden verzonden: De Klant kan zich uitsluitend op de hierboven beschreven wijze op de door het Wetboek voor Consumentenrecht voorziene garantie voor het herstel van conformiteitsgebreken beroepen, indien deze gebreken producten betreffen die op de Site zijn gekocht. 10. Retournering en terugbetaling - Herroepingsrecht De uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant, krachtens art. 52 en volgende van het Wetboek voor Consumentenrecht, moet op de hieronder beschreven wijze plaatsvinden. a) het herroepingsrecht dient door de Klant te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de dag van levering van de producten aan de Klant of aan een derde, die niet de transporteur belast met de levering is en die door de Klant zelf is aangewezen (in geval van gespreide bestellingen zoals voorzien in art. 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, begint de termijn van 14 (veertien) dagen op de dag waarop de Klant, of een derde die niet de transporteur belast met de levering is en die door de Klant is aangewezen, feitelijk in het bezit van het laatste product komt). 6

7 b) Om het herroepingsrecht uit te kunnen oefenen, dient de Klant het speciale "retourformulier" dat in de verpakking van de geleverde producten is bevat in te vullen, of een andere verklaring te sturen waaruit duidelijk de wens tot opzegging van de koopovereenkomst blijkt, met opgave van het aantal te retourneren artikelen. Dit "retourformulier", of de eventuele bovengenoemde verklaring, moet op correcte wijze door de Klant worden ingevuld en ondertekend en naar PRADA worden gestuurd op een van de onderstaande e- mailadressen: e PRADA zal, volgens art. 54 van het Wetboek voor Consumentenrecht de Klant onverwijld een bevestiging van ontvangst van het retourformulier of van de verklaring sturen. Het retourformulier, of de eventuele verklaring, moet bovendien in de verpakking van de te retourneren producten worden gesloten. c) De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin en met de verpakking waarmee zij zijn geleverd. d) De Klant moet het label met het retouradres gebruiken dat PRADA voor het gemak van de Klant, in de verpakking heeft gesloten De producten dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: Prada S.p.A. Via Aretina, 403 Porta Montevarchi (Arezzo) Italië De Klant zal de producten die het voorwerp van het herroepingsrecht vormen zonder uitstel retourneren en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop hij/zij PRADA heeft meegedeeld de overeenkomst te willen opzeggen, volgens art. 54 van het Wetboek voor Consumentenrecht Behoudens de gevallen voorzien in het hieronder volgende artikel 10.6, zijn de retourkosten van de producten voor rekening van PRADA PRADA controleert of de producten in dezelfde staat zijn geretourneerd als waarin zij zijn geleverd, in de verpakking waarmee de producten door PRADA aan de Klant zijn gestuurd, aangezien de ongeschonden staat van de producten een essentiële voorwaarde vormt voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. De Klant zal uitsluitend voor de waardevermindering van de producten aansprakelijk zijn in geval van een hantering hiervan die afwijkt van de normale hantering die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen, krachtens hetgeen is voorzien in art. 57 van het Wetboek voor Consumentenrecht. PRADA behoudt zich derhalve het recht voor om de retournering van eventuele beschadigde, gebruikte of vuile producten of van producten die zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze voor andere doeleinden zijn gebruikt dan die hierboven zijn beschreven, te weigeren. PRADA behoudt zich eveneens het recht voor om om vergoeding te vragen voor iedere schade die is veroorzaakt door opzet of schuld van de Klant bij het retourneren van de producten. PRADA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van verlies of diefstal van de teruggezonden producten die niet aan haar zijn toe te schrijven, noch voor retourzendingen naar een onjuist adres of voor vertragingen in de levering van de teruggezonden producten, die niet aan haar zijn toe te schrijven, waaruit dus volgt de Klant het risico voor deze verzendingen draagt. De Klant dient te kunnen bewijzen dat hij/zij de producten heeft teruggezonden Terugbetaling van het bedrag van de geretourneerde producten zal door PRADA, in overeenstemming met art. 56 van het Wetboek voor Consumentenrecht, onverwijld worden 7

8 uitgevoerd en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop PRADA kennis heeft genomen van het feit dat de Klant zich op het herroepingsrecht beroept. Deze terugbetaling vindt plaats door het overmaken van het door de Klant betaalde bedrag, op dezelfde wijze als waarmee de koop is betaald, tenzij de Klant uitdrukkelijk een andere wijze is overeengekomen en op voorwaarde dat laatstgenoemde geen enkele extra kosten draagt als gevolg van de terugbetaling. PRADA behoudt zich het recht voor met de terugbetaling te wachten tot zij het product heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij/zij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van de situatie zich het eerst voordoet. PRADA is niet verplicht tot terugbetaling van de extra kosten indien de klant uitdrukkelijk een levering kiest die verschilt van een goedkoper type levering dat door PRADA wordt aangeboden. PRADA zal de Klant een ter bevestiging van de uitgevoerde betaling sturen Er wordt op gewezen dat het retourneren van de producten en het verzoeken om terugbetaling van het betaalde bedrag volgens de hierboven beschreven procedure, alleen mogelijk is voor producten die op de Site zijn gekocht. 11. Beperking van aansprakelijkheid Afgezien van de gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld, is PRADA op geen enkele wijze aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor indirecte schade of gevolgschade die laatstgenoemde kan ondergaan naar aanleiding van het kopen van producten op de Site. 12. Authenticiteit van de producten en intellectuele eigendomsrechten 12.1 PRADA garandeert de authenticiteit en hoge kwaliteit van alle op de Site aangeboden producten Het handelsmerk Prada, evenals de beeldmerken en andere types merken, en meer in het algemeen, alle andere handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's die zich op de "Prada" producten, op de bijbehorende accessoires en/of de verpakkingen bevinden, geregistreerd of niet, zijn en blijven exclusieve eigendom van de vennootschap Prada S.A., statutaire zetel in Luxemburg, 23 rue Aldringen, L De volledige of gedeeltelijke reproductie, wijziging of het gebruik van deze handelsmerken, illustraties, afbeeldingen en logo's, om welke reden dan ook en ongeacht de drager, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Prada S.A. 13. Geschillen Deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld door de Italiaanse wetgeving en worden op basis hiervan geïnterpreteerd; hiertoe behoren ook het wetsbesluit nr. 206 van 6 september 2005 (Wetboek voor Consumentenrecht), met speciale verwijzing naar Deel III, Titel III, Hoofdstuk I van het Wetboek voor Consumentenrecht, zoals gewijzigd bij wetsbesluit 21/2014, naar Deel IV, Titel III, Hoofdstuk I van voornoemd Wetboek voor Consumentenrecht, alsmede naar het wetsbesluit nr. 70 van 9 april 2003 (regelgeving inzake de elektronische handel), zonder afbreuk te doen aan andere geldende dwingende bepalingen in het land waar zich de woonplaats van de Klant bevindt In geval van geschillen voortkomend uit de interpretatie en/of toepassing van deze Algemene Voorwaarden, is de rechter van de woonplaats of de gebruikelijke verblijfplaats van de Klant bevoegd, indien deze zich op Italiaans grondgebied bevindt of, indien de klant hiervoor kiest en in geval van een door de Klant ingestelde vordering, de Rechtbank van Milaan PRADA behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen en/of aanvullingen aan deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zullen uitsluitend van kracht zijn met betrekking tot bestellingen die na de datum van wijziging of aanvulling zijn geplaatst. 8

9 De eventuele verwijdering van deze Algemene Voorwaarden van de internet website houdt de automatische en onherroepelijke niet- toepasselijkheid, ongeldigheid en nietigheid hiervan in met betrekking tot aankopen die na hun verwijdering van de Site hebben plaatsgevonden, ook indien voornoemde Algemene Voorwaarden nog steeds kunnen worden bekeken en/of toegankelijk zijn voor het publiek via andere internet websites die niet overeenkomen met bovengenoemde website. 14. Contact Voor klachten, overige informatie of hulp met betrekking tot de Site of de bestelprocedure en voor ieder verzoek om informatie en/of uitleg met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, kan de Klant een e- mail sturen aan: ofwel contact opnemen met het Client Service Web, Prada S.p.A., via Antonio Fogazzaro 28, Milaan, Italië. Laatste wijziging 11 juni Prada S.p.a., Via Antonio Fogazzaro 28, Milaan, Italië. 9

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Ferrera in Blue die op afstand tot stand komt via de website www.ferrerablue.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Definities De verkoop van producten aangeboden op onze website www.prada.com (hierna de Site genoemd) is onderworpen aan de volgende Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

ShopVIP Algemene Voorwaarden

ShopVIP Algemene Voorwaarden ShopVIP Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; consument: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service

Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Algemene voorwaarden Bedrijfsnaam: Hofstee Paint Service BV handelend onder de naam Hofstee Preventie Service Adres: De Noesten 5a 9439 TC Westerbork Tel: 0031 (0) 593-33 17 76 Email: info@hpsmail.nl Internet:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor DesignClaud

Algemene Voorwaarden voor DesignClaud Algemene Voorwaarden voor DesignClaud Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl

Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Algemene Voorwaarden Drijfpakje.nl Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: Drijfpakje als leverancier van de aangeboden goederen op deze webpagina. 2. Consument: de

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden worden de volgende termen de volgende betekenis hebben:

Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden worden de volgende termen de volgende betekenis hebben: Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden worden de volgende termen de volgende betekenis hebben: 1. Kymyka en zijn takken; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden webshop Ipse de Bruggen Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Odeaan met u (de consument) sluit. We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Woonboerderij Maja : Woonboerderij Maja, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van StreetStyleGods.

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van StreetStyleGods. Voorwaarden Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van StreetStyleGods. Artikel 1. Definities 1.1 StreetStyleGods is een online winkel in merkkleding voor mannen en vrouwen, welke via

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Postadres: Wilhelminastraat 38 9541 AP VLAGTWEDDE 06-12258238 Bezoekadres/winkel: Schoolstraat 14 9541 CK VLAGTWEDDE Email: info@pand38.nl Bankgegevens: IBAN NL36RABO 0112314155 KvK.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Italiaanse Slippers Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: Italiaanse Slippers Prins Willem Alexanderlaan 155 6301 TV Valkenburg aan de Geul Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de winkelier/webshop-eigenaar gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene Voorwaarden voor Koetjes & Kaartjes Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DRANKENSERVICE.NL Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Artikel 4 - De overeenkomst Artikel 5 Herroepingsrecht Artikel 6 - Verplichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode

Algemene Voorwaarden. Webshop Rob Jacobs Mannenmode Algemene Voorwaarden Webshop Rob Jacobs Mannenmode Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen

Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Algemene Voorwaarden BakkerKachels.nl, webwinkel van Jan Bakker Haarden en Schouwen Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ATELIERS HUMANOID

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ATELIERS HUMANOID ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP ATELIERS HUMANOID 1. Definities en toepasselijkheid 1.1. In deze voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenissen: - Bestelling: een bestelling van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Rondje Rotterdam b.v.

Algemene Voorwaarden Rondje Rotterdam b.v. Algemene Voorwaarden Rondje Rotterdam b.v. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Rondje Rotterdam b.v. hierna te

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Bij ieder gebruik Geboortegift.nl (hierna: de Webshop), zijn de Algemene Voorwaarden van Geboortegift.nl (hierna: Geboortegift.nl) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling via

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V.

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Algemeen 2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst 3. Prijzen

1. Algemeen 2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst 3. Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door De Bouwkampioen, Pontstraat 54, bus A, 9090 Melle, BTW BE 0539.724.133 ten behoeve van de webshop http://www.bouwkampioen.be

Nadere informatie

Voor wholesale bestellingen gelden de algemene voorwaarden voor wholesale bestellingen.

Voor wholesale bestellingen gelden de algemene voorwaarden voor wholesale bestellingen. Voor wholesale bestellingen gelden de algemene voorwaarden voor wholesale bestellingen. Deze algemene voorwaarden zijn ook als PDF bestand te downloaden. Algemene Voorwaarden voor Koetjes & Kaartjes Inhoudsopgave:

Nadere informatie

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT UITGEVERIJ LINEKE EERDMANS Handelsnaam: Uitgeverij Lineke Eerdmans INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 Retourneren en Herroepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier

Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier Artikel 1. Algemeen 1.1. Het Scrapbook Atelier is gevestigd aan de Doorvaart 25, 7381 CJ, te Klarenbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

1.2 BUSY BABY is een online winkel, webshop, in babyspeelgoed en andere babyaccessoires, welke via BUSY-BABY.NL, bezocht kan worden.

1.2 BUSY BABY is een online winkel, webshop, in babyspeelgoed en andere babyaccessoires, welke via BUSY-BABY.NL, bezocht kan worden. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSY BABY 1.DEFINITIES 1.1 Onder BUSY BABY wordt in deze algemene voorwaarden verstaan webwinkel BUSY-BABY.nl, onderdeel van de eenmanszaak Femmy Obdam, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij het gebruiken van kaarthuisje.nl en bijhorende diensten. Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden bij het gebruiken van kaarthuisje.nl en bijhorende diensten. Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden bij het gebruiken van kaarthuisje.nl en bijhorende diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Identiteit van de ondernemer Handelsnaam: FunandPleasure Vennootschapsnaam: Sprince Comm.V Btw nr.: BE 0670.986.018 Maatschappelijke zetel: Veeweidestraat 71, 1070 Anderlecht Contact: info@funandpleasure.be

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam.

Pagina 1 van 7. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ProudOf Rotterdam. Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schuym

Algemene voorwaarden Schuym Algemene voorwaarden Schuym Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Merchandise. Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Merchandise Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

Nadere informatie

! BRANDING STUDIO WEBSHOP. ! BRANDING STUDIO KvK 59518812 Noordervaart 127 1841 GA Stompetoren nynke@brandingstudio.nl 06-53878098. ! 1.

! BRANDING STUDIO WEBSHOP. ! BRANDING STUDIO KvK 59518812 Noordervaart 127 1841 GA Stompetoren nynke@brandingstudio.nl 06-53878098. ! 1. BRANDING STUDIO WEBSHOP BRANDING STUDIO KvK 59518812 Noordervaart 127 1841 GA Stompetoren nynke@brandingstudio.nl 06-53878098 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen:

2.2 De verkoper zal de bestelling van de koper echter slechts kunnen weigeren in één van de volgende gevallen: Algemene verkoopvoorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de Voorwaarden ) zijn van toepassing op elke bestelling van producten Lakebos die via de Lakebos webwinkel

Nadere informatie