Afvoertechniek Afvoeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afvoertechniek Afvoeren"

Transcriptie

1 Afvoertechniek Basisprincipes Afvoertechniek Afvoeren Basisprincipes Beoogde toepassing De in dit hoofdstuk voorkomende componenten hebben zeer verschillende functies en toepassingen in de afvoertechniek. Neem daarom de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen bij de producten in acht. De gebruikte materialen zijn geschikt voor belastingen zoals deze optreden bij het gebruik in woningen. Daardoor zijn de volgende gebruiksgrenzen gegeven Er mag alleen in huishoudens gebruikelijk afvalwater via de sifons worden afgevoerd. Heet water slechts gedurende korte tijd tot max. 95 C. Er mogen geen chemische reinigingsmiddelen voor het verhelpen van buisverstoppingen worden gebruikt. Oppervlakken met chroom- of verflagen mogen alleen worden gereinigd met milde reinigingsmiddelen. Terugloopafsluiters mogen alleen voor de daarvoor bestemde toepassingen worden gebruikt. Het gebruik van de afvoertechnische producten voor andere dan de beschreven toepassingen moet met onze fabriek worden afgestemd. 57

2 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Geldingsbereik NEN EN Stand van de normering* In lidstaten van de Europese Unie hebben zich verschillende tradities in de planning en uitvoering van afvoerinstallaties ontwikkeld. Niet slechts de installatiepraktijken, maar ook de berekeningsuitgangspunten en de beschermingsdoelen onderscheiden zich duidelijk van elkaar. Met NEN EN is een regelgeving geschapen waarmee de basisprincipes van de veiligheid, de bouwkundige installatie en het functioneren van het afvoersysteem moeten worden veiliggesteld. Regionale en nationale regelingen zullen deze norm landspecifiek aanvullen. Afb. E- 1 58

3 Afvoertechniek Basisprincipes In de Europese normering wordt bij de planning van afvalwaterinstallaties onderscheid gemaakt tussen afvoerinstallaties binnen en buiten gebouwen. NEN EN heeft betrekking op afvoerinstallaties binnen gebouwen. NEN EN 752 regelt de uitvoering buiten gebouwen. Deze omvat de afvoer van percelen en de gemeentelijke afvoer met afvalwaterleidingen en rioleringen van het perceel tot aan de zuiveringsinstallatie. Voor de planning, vaststelling en uitvoering van afvoerinstallaties voor vuilwater van percelen moeten de volgende erkende technische regels worden aangehouden NEN EN Afvoerinstallaties binnen gebouwen NEN EN 752 Afvoersystemen buiten gebouwen NEN EN 1610 Installatie en beproeving van afvalwaterleidingen en rioleringen NEN 3215 Binnenriolering - Eisen en bepalingsmethoden Belangrijke regelgeving Afvoerleidingen Voor het betonneren van de bodemplaat Afb. E- 2 59

4 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Eisen NEN EN 12056* Functie Openbare sanitaire installaties Het verzamelbegrip»vloerafvoer«omvat meerdere productgroepen Doucheafvoeren Badkamerafvoeren Kelderafvoeren Dakafvoeren (balkon- en terrasafvoeren) Afvoeren vergemakkelijken een grondige reiniging van bodemoppervlakken met water en leiden het afvalwater uit douches of van daken, balkons en terrassen rechtstreeks naar het afvoersysteem. In de buurt van elk tappunt moet een afvoerpunt aanwezig zijn, zodat uitstromend water op elk moment zonder schade kan worden afgevoerd. In het bijzonder voor aansluitruimten in huizen moet dit een maatstaf voor de planning van noodzakelijke vloerafvoeren zijn. In sanitaire ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn of door een wisselende groep personen worden bezocht, zoals wc-installaties in zwembaden, hotels, scholen, sportcentra, enz., zijn uit hygiënisch oogpunt vloerafvoeren onontbeerlijk. Kelderafvoer Openbaar bereik Zwembad Afb. E- 3 Afb. E- 4 60

5 Afvoertechniek Basisprincipes De volgende eisen moeten de werking en hygiëne van afvoerinstallaties zekerstellen De water- en gasdichtheid van alle installatiecomponenten moet verzekerd zijn om te voorkomen dat rioolgassen in gebouwen terecht kunnen komen. Onder het terugloopniveau liggende objecten moeten tegen overstroming beschermd zijn. Het overslaan van branden naar naburige ruimten door wand- en plafonddoorvoeren moet voorkomen resp. vertraagd worden. Beschermingsdoelen Dichtheid Overstroming Brandveiligheid Afb. E- 5 61

6 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Eisen NEN EN 1253* Fysische eisen aan afvoeren voor gebouwen zijn vastgelegd in NEN EN De regelgeving bevat onder andere regels voor sifons stuwwaterhoogte, belastbaarheid, Afvoercapaciteit temperatuurbestendigheid, dichtheid. Afvoersystemen moeten echter niet alleen voldoen aan de eisen van de regelgeving, ze moeten ook voor de gebruiker in veel inbouwsituaties»passend«zijn. Elk Viega product is voor de in de praktijk gebruikelijke inbouwsituaties geoptimaliseerd. Alle producten in het assortiment voldoen aan de erkende stand van de afvoertechniek. Daartoe behorenafvoeren met horizontaal en verticaal afvoerstuk voor de afvalwateraansluiting»op«,»in«of»onder«de vloer, maten en nominale diameters voor alle vereiste afvoercapaciteiten en flensuitvoeringen voor alle inbouw- en dichtingsvarianten. Advantix afvoeren voor in beton of in de afwerkvloer Vlak model Afb. E- 6 Afb. E- 7 62

7 Afvoertechniek Basisprincipes Sifons Stuwwaterhoogten De met stuwwater gevulde sifon is een beproefde bescherming ter voorkoming van het binnendringen van rioolgassen. De sifon onderscheidt zich door een grote betrouwbaarheid en een geringe onderhoudsbehoefte. De inachtneming van de vereiste minimumstuwwaterhoogte is een voorwaarde voor het voorkomen van stankoverlast in gebouwen. De»stuwwaterhoogte«is niet zoals vaak wordt gedacht de totale hoogte van de waterkolom in de sifon, maar de hoogte van de waterkolom die feitelijk het naar buiten komen van rioolgassen voorkomt (zie afbeelding). Definitie: stuwwaterhoogte Sifon Vloerput Met 50 mm stuwwaterhoogte volgens NEN EN 1253 Afb. E- 8 Afb. E- 9 In gebouwen zijn afvoeren met sifon en een stuwwaterhoogte van minstens 50 mm verplicht. Als buitenshuis stankoverlast door opstijgende rioolgassen uitgesloten is, kan van sifons worden afgezien. Bij balkonafvoeren of regenpijpen die voor dakramen eindigen, kan de inbouw van stankslot toch zinvol zijn. In deze gevallen worden regenafvoeren met sifon en bladvanger geadviseerd. Sifons met stuwwater onderscheidt men volgens bouwtype in buis-, fles- of kloksifons. 63

8 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Belastbaarheid* Afvoeren, opzetstukken en roosters moeten zodanig gevormd zijn dat ze standhouden ten opzichte van de te verwachten belastingen (bijv. ook het verkeer). De classificatie voor de inbouw binnen gebouwen wordt beschreven in NEN EN 1253 (oppervlakken zonder verkeer). De classificatie voor de inbouw buiten gebouwen wordt beschreven in NEN EN 124 Belastbaarheidsklassen Volgens NEN EN 1253 Klasse Oppervlakken waarvoor afvoer vereist is Maximale belasting [kg] H 1,5 Niet-gebruikte platte daken voorbeeld: daken met bitumenkiezellaag, grinddaken 150 K 3 Oppervlakten zonder verkeer voorbeeld: zwembaden (openbaar en particulier) openbare was- en douche-installaties, balkons, loggia's, terrassen, groene daken 300 L 15 Oppervlakten met licht verkeer Uitsluitend vorkheftrucks in bedrijfsmatig benutte ruimten 1500 M 125 Verkeer voorbeeld: parkeergarages, fabrieken, werkplaatsen Tab. E- 1 Belastbaarheid Rooster Afb. E

9 Afvoertechniek Basisprincipes Afvoercapaciteit* De minimumafvoercapaciteit van afvoeren is vastgelegd in NEN EN Volgens deze norm is bijv. voor een afvoer met 50mm-aansluiting een afvoercapaciteit van 0,8l/s voorgeschreven. Op grond van bouwkundige gegevenheden kan aan deze voorschriften echter niet altijd worden voldaan. Geringe vloeropbouwhoogten vereisen vaak bijzondere oplossingen. De dan tot uitvoer gebrachte, bijzonder vlakke afvoermodellen hebben vanwege de kleinere buisdiameters een geringere afvoercapaciteit. In deze gevallen is het van beslissend belang de capaciteit van de aanwezige toevoerarmaturen nauwkeurig te kennen. Alleen wanneer bekend is hoeveel water de ingebouwde afvoer feitelijk te verwerken heeft, kan de passende afvoer worden gevonden. Standaarddouches hebben een toevoercapaciteit van ca. 0,4l/s. Deze capaciteit is maatgevend voor de constructie van de afvoer, ook wanneer de douche aan een mengarmatuur met een nominaal hogere capaciteit is aangesloten. Als er geen andere toevoeren zijn, kan in een dergelijk geval een vlakke afvoer met een afovercapaciteit van 0,5l/s worden gebruikt. Afvoerwaarden voor afvoeren met een of meer toevoeren staan in NEN EN alinea Nominale waardeafvoer DN / UW DN / IW Vloerafvoeren Afvoerwaarden [l / s] Stuwhoogte [mm] Traditionele dakafvoeren Afvoerwaarden [l / s] Stuwhoogte a [mm] ,4 Minimumafvoercapaciteit volgens NEN EN Speciale oplossing»supervlak«praktijkvoorbeeld Afvoercapaciteit Waarden uit NEN EN , ,8 0, ,8 1, ,8 20 1, , , ,4 4, ,8 7, ,0 8,1 45 Tab. E- 2 65

10 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Optifix 3 Onderhoud zonder gereedschap Temperatuurbestendigheid materiaaleigenschappen Als materiaal bijzonder geschikt is polypropyleen, een kunststofsoort met bijzondere eigenschappen Uitstekende warmtestabiliteit de toegepaste materialen moeten het tijdelijke contact met het afvalwater van het huis in een temperatuurbereik van 20 tot 95 C weerstaan. Zeer goede bestendigheid tegen vetten en chemicaliën. Gladde wanden beschermen tegen aanslag zelfreinigend effect Zeer goede verwerkbaarheid. Afb. E- 11 Afb. E- 12 Dichtheid onderhoud De gebruiker van een afvoerinstallatie dient ervoor te zorgen dat alleen afvalwater wordt geloosd dat niet met schadelijke stoffen belast is en de openbare afvalwaterinstallatie niet kan beschadigen. Regelmatige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten de voortdurende gereedheid voor gebruik van alle componenten zekerstellen. Afvoerinstallaties moeten elke zes maanden geïnspecteerd en op dichtheid gecontroleerd worden. Hierbij behoort het onderhoud van de vloerafvoeren en de controle van het waterpeil in de sifons. 66

11 Afvoertechniek Basisprincipes Geluidwering Anders dan bij verticale afvoerleidingen door de verdiepingsvloer vindt bij vloerafvoeren geen bijzonder geluidtechnisch onderzoek plaats. Dat ligt enerzijds aan de zeer geringe waterhoeveelheden met geringe valhoogten in de behuizing en anderzijds aan de stabiliserende werking van de sifon op het instromende water. Vloerafvoeren, inclusief DN 100 en»visign-hoekafvoer«moeten geluidtechnisch worden gezien als afvoerbuissystemen. Bij geluidtechnische metingen van met mineraalvezels afgesloten vloerafvoeren en afvoerbuizen met een mineraalvezelafsluiting van ca. 2-3 mm dikte treden geen meetverschillen op. Als vloerafvoeren vakkundig en zonder geluidsbrug worden gemonteerd, gaat van hen geen storende geluidsontwikkeling uit. Een aanvullende verwerking in mortel levert geen verdere voordelen op. De afbeelding toont een geluidontkoppelde en brandveiligheidstechnisch afgesloten afvalwatervoering van R 120-kwaliteit Viega-vloerafvoer Afb. E- 13 Afb. E

12 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Bescherming tegen vocht Constructievarianten Dunbed-systeemtechniek Douches op vloerhoogte zijn bij de planning van sanitaire installaties voor mindervaliden vrijwel standaard geworden. Voor de uitvoering worden bijzondere afvoersystemen gebruikt die vakkundig in de vloeropbouw kunnen worden geïntegreerd. Standaardoplossingen bieden in deze gevallen geen alternatief. De eisen aan de technische uitvoering en de afvoercapaciteiten zijn hoog. Hierbij komt de vraag van architecten en gebruikers naar individuele vormgevingsmogelijkheden. Uit dit spanningsveld is een omvangrijk productspectrum ontstaan dat voldoende speelruimte biedt voor techniek en design. Om alle voordelen van deze nieuwe afvoersystemen te kunnen benutten, is kennis van de producten en hun verwerking belangrijk voor de planning kennis voor de keuze van de componenten, voor de inbouw kennis van de vakkundige montage van de afvoercomponenten en de correcte uitvoering van de afdichting van de vloeropbouw. De keuze van het juiste dichtingssysteem voorkomt dat de dekvloer en de warmte-isolatielaag vochtig worden. Vloerafvoeren moeten, net als alle andere doorvoeren van de afdichtingslaag, duurzaam dicht worden uitgevoerd. Opkomend in de markt is de afdichting met vloeibare isolatiemateriaal op de dekvloer, rechtstreeks onder de gelijmde tegel. Deze zogenaamde»dunbed-systeemtechniek«is in plaats gekomen van de toepassing Werkzaamheden met vloeibare isolatiemateriaal Afb. E- 15 Afb. E- 16 van bitumen- of kunststofmatten. 68

13 Afvoertechniek Basisprincipes Overeenkomstig de erkende technische regels is het aanbrengen van een doorgaande afdichting van oppervlakken voor vloeren en wanden beslist noodzakelijk. De meest gebruikelijke vloer- en wandbekleding in vochtige ruimten zijn tegels. Deze keramische, waterondoorlatende oppervlakken worden bij de verbindingsplaatsen van de componenten en bij doorvoeren voor armatuuraansluitingen met hoogwaardige materialen duurelastisch verzegeld. Toch behoren deze punten tot de zwakke plaatsen van de bescherming tegen vocht. Zwakke plaatsen van de bescherming tegen vocht Doucheafvoer op vloerhoogte Afb. E

14 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Inbouwsituaties Afdichting met twee dichtingsniveaus Afdichting van vloerafvoeren In de huidige afdichtingstechniek worden drie afdichtingsvarianten onderscheiden Afdichtings- of persdichtingsflenzen met dichtingsmatten Kleefflenzen Dunbed-systeemtechniek Afdichtings- of persdichtingsflenzen zijn vooral geschikt voor de vloeropbouw met een tweede afdichtingsniveau. Deze kan zich op het ruwe beton bevinden (bitumen) of onder de dekvloer op de geluiddemping. In het bereik van de afdichting, tussen het opzetstuk van de vloerafvoer en de tegels (silicone), wordt inlopend water, meestal nadat het door de dekvloer is gelekt, via inloopsleuven boven de dichtingsfolie naar de vloerafvoer geleid. Omdat vocht in de dekvloer en de isolatielaag terecht kan komen, wordt een dergelijke constructie niet aangeraden. Afdichting onder de dekvloer met doortrekken van vocht Afb. E- 18 Afb. E

15 Afvoertechniek Basisprincipes Dunbedafdichtingen Voor de afdichting van afvoeren van douches op vloerhoogte hebben dunbedafdichtingen doorgang gevonden. Deze garanderen ook bij geringe hoogteverschillen absolute dichtheid van de constructie. De afdichting met vloeistoffolie ligt rechtstreeks onder de in de gelegde tegels en voorkomt het vochtig worden van de afwerkvloer. Standaardvloerafvoeren zijn voor dit soort afdichting niet geschikt. Inbouwsituatie Afdichting boven de dekvloer Verhogingselement van kunststof Afb. E- 20 Afb. E- 21 Voor werkzaamheden volgens de dunbed-systeemtechniek heeft Viega speciale»verhogingselementen«van polymeerbeton en kunststof ontwikkeld. Deze maakt de stabiele opname van de afloop in de vloerconstructie mogelijk en schept met speciale flensaansluitingen de voorwaarden voor het gebruik van vloeistoffolie, bijv. van Schönox, PCI en Schomburg. Zie voor meer productinformatie het hoofdstuk»advantix-vloerafvoeren. Afdichtingsflens van polymeerbeton Afb. E- 22 Afb. E

16 Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Coördinatie van de uitvoerders Overleg met uitvoerders Bij alle uitvoeringen van vloerafvoeren zijn vooral duurzaam dichte oplossingen gewenst. De bouwcoördinator moet de betrokken uitvoerders coördineren, omdat elke bouwsituatie de volgorde van de werkzaamheden beïnvloedt. De volgende montagestappen moeten worden afgestemd Maken van de plafonddoorvoer, resp. kernboring voor het inzetten van de afvoer. Positionering en aansluiting van het afvoerput. Beëindiging van de dekvloerwerkzaamheden Afdichten van het verhogingselement Maken van de bovenvloer Inpassen van het aflooprooster Duurelastisch voegen van alle aansluitdelen Advantix badkamer- en vloerafvoeren Productkeuze Toepassing Planningscriteria Met Advantix-aflopen van hoogwaardig polypropyleen of roestvrij staal worden gespecialiseerde oplossingen voor vier toepassingsgebieden aangeboden Brandveiligheid Conventionele afdichtingen (bitumenmatten) Dunbed-afdichtingen Design en badkamervormgeving Bij de planning en selectie van de passende afvoer moeten de volgende criteria in acht worden genomen De benodigde afvoercapaciteit met inachtneming van alle toevoeren De uitvoering van het afvoerstuk verticale / horizontale uitgang De beschikbare inbouwhoogte in de vloeropbouw De keuze van het afdichtingssysteem conventioneel / vloeistoffolie De maat en uitvoering van het rooster 100, 150 mm / materiaal, design 72

17 Afvoertechniek Advantix badkamer- en vloerafvoeren Gekozen kan worden uit twee productlijnen met verschillende categorien Badkamer-, dak-, balkon- en terrasafvoeren 100 mm Vloerafvoeren 150 mm Aflooptype Afloopcapaciteit ca. [l / s] Categorie [mm] Badkamerafvoer 0,5 1,1 100 Dak-, balkon-, terrasafvoer 2,5 3,5 Vloerafloop 1,1 1,7 150 Tab. E- 3 Binnen de maatcategorien kunnen afvoerput, afdichtingstoebehoren, opzetstukken en roosters met elkaar gecombineerd worden. Afvoeren met categorie 100 mm kunnen ook worden uitgevoerd met roosters van maat 150. Systeemmaten Afvoercapaciteit Viega afvoeren Combinatiemogelijkheden Om zekere oplossingen voor de genoemde toepassingen te kunnen aanbieden, heeft Viega een eenvoudig te handhaven modulair systeem ontwikkeld. De overzichtstabellen op de volgende pagina's helpen u om de passende afvoer met het bijbehorende toebehoren te kiezen. Modulair systeem Definitie Badafvoer met categorie 100 mm Afb. E

Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145. Afvoertechniek

Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145. Afvoertechniek X3 Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145 Afvoertechniek Advantix vloerafvoeren systeemmaat 145 diametersystemen kunnen afvoerhuizen, afdichtingstoebehoren, opzetstukken en roosters met elkaar gecombineerd

Nadere informatie

Overzicht Advantix badkamer-, balkon- en terrasafvoeren

Overzicht Advantix badkamer-, balkon- en terrasafvoeren Deel 2 Voorwand- en afvoertechniek Categorie 100 mm Overzicht Advantix badkamer-, balkon- en terrasafvoeren Niveau 1 Opzetstukken Niveau 2 Toebehoren afdichting Niveau 3 Bad- balkon- terrasafvoeren 74

Nadere informatie

Advantix-douchegoten. Afvoertechniek

Advantix-douchegoten. Afvoertechniek X1 Advantix-douchegoten Afvoertechniek Advantix douchegoten voldoen aan de huidige eisen op het gebied van afvoertechniek: Kwaliteit en hoogwaardige verwerking Veilige inbouw in de vliesafdichting Eenvoudige

Nadere informatie

Viega Advantix Top. Het toptalent in vloerafvoeren. Extreem hoge afvoercapaciteit, uiterst variabel, veilig stankslot.

Viega Advantix Top. Het toptalent in vloerafvoeren. Extreem hoge afvoercapaciteit, uiterst variabel, veilig stankslot. Viega Advantix Top. Het toptalent in vloerafvoeren. Extreem hoge afvoercapaciteit, uiterst variabel, veilig stankslot. De nieuwe Viega Advantix Top: beste eigenschappen verenigd. 4 3 1 2 De trend naar

Nadere informatie

Advantix-douchegoten, Advantix Vario-douchegoten. Afvoertechniek. BFL 3/16 Catalogus 2016/2017 Wijzigingen voorbehouden.

Advantix-douchegoten, Advantix Vario-douchegoten. Afvoertechniek. BFL 3/16 Catalogus 2016/2017 Wijzigingen voorbehouden. Advantix-douchegoten, Advantix Vario-douchegoten Afvoertechniek X1 BFL 3/16 Catalogus 2016/2017 Wijzigingen voorbehouden. Advantix douchegoten voldoen aan de huidige eisen op het gebied van afvoertechniek:

Nadere informatie

Viega Advantix Vario. Tot op de millimeter nauwkeurig inkortbaar en grenzeloos flexibel.

Viega Advantix Vario. Tot op de millimeter nauwkeurig inkortbaar en grenzeloos flexibel. Viega Advantix Vario Tot op de millimeter nauwkeurig inkortbaar en grenzeloos flexibel. Viega Advantix Vario Individualiteit in optima forma. Chic design en hoogwaardige materialen zijn in moderne badkamers

Nadere informatie

Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145 mm. Afvoertechniek. NL 2/16 Catalogus 2016 Wijzigingen voorbehouden.

Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145 mm. Afvoertechniek. NL 2/16 Catalogus 2016 Wijzigingen voorbehouden. Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145 mm Afvoertechniek X3 NL 2/16 Catalogus 2016 Wijzigingen voorbehouden. Advantix vloerafvoeren systeemmaat 145 Advantix-vloerafvoeren zijn geschikt voor het afvoeren

Nadere informatie

Het gebruik in combinatie met een regenwaterinstallatie is mogelijk, maar moet per situatie worden onderzocht.

Het gebruik in combinatie met een regenwaterinstallatie is mogelijk, maar moet per situatie worden onderzocht. Voorwandtechniek Beoogde toepassing Voorwandtechniek Basisprincipes Beoogde toepassing De voorwandsystemen Steptec Viega Eco Plus Viega Mono zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties. Toegestane bedrijfsdruk

Nadere informatie

Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen

Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen Schlüter -KERDI-LINE fwatering 8.7 Lijnafvoergoten voor contactafdichtingen Productdatablad Toepassing en functie Schlüter -KERDI-LINE is een meerdelig, lineair afvoersysteem om inloopdouches met keramische

Nadere informatie

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren.

Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Schone afvoeren. Oplossingen voor douchevloeren. Minder hindernissen meer verkoop De nieuwste trend zijn douchevloeren, die heel wat nieuwe mogelijkheden bieden voor ontwerpers en installateurs. Geberit

Nadere informatie

ACO passavant. Puntafwatering

ACO passavant. Puntafwatering Puntafwatering Hoge functionaliteit en betrouwbaarheid in vochtige ruimtes ACO Easy Flow Vloerafvoerputten uit kunststof volgens DIN/NBN EN 1253 ACO passavant Opzetstuk met inliggend inox sleufrooster

Nadere informatie

Advantix 03.1/ Modell D B F B NL CZ E GB GR H HR I P PL RUS

Advantix 03.1/ Modell D B F B NL CZ E GB GR H HR I P PL RUS Advantix Modell 4980.50 03.1/2012 A Modell 4980.50 D B F B NL CZ E GB GR H HR I P PL RUS 560993 Modell 4980.50 B C D 1 2 2 Modell 4980.50 G ① ② ③ ⑤ ⑥ ⑦ ① ② ③ ④ H ④ ⑤ 5 560993_Duschrinne_Basic_Wand.indd

Nadere informatie

Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor douchevloeren.

Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor douchevloeren. Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor douchevloeren. Inloopdouches zijn de trend. Meer en meer klanten wensen een open ontwerp voor hun douchezone. Minder hindernissen meer verkoop De nieuwste trend

Nadere informatie

Viega Advantix-douchegoot. Aantrekkelijk design, flexibel te combineren.

Viega Advantix-douchegoot. Aantrekkelijk design, flexibel te combineren. Viega Advantix-douchegoot Aantrekkelijk design, flexibel te combineren. 2 Viega Advantix-douchegoot Viega Advantix-douchegoot Altijd uitstekend in vorm, in elke badkamer. De eisen aan de vormgeving van

Nadere informatie

Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145. Afvoertechniek. BFL 3/16 Catalogus 2016/2017 Wijzigingen voorbehouden.

Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145. Afvoertechniek. BFL 3/16 Catalogus 2016/2017 Wijzigingen voorbehouden. Advantix-vloerafvoeren systeemmaat 145 Afvoertechniek X3 BFL 3/16 Catalogus 2016/2017 Wijzigingen voorbehouden. Advantix vloerafvoeren systeemmaat 145 Advantix vloerafvoeren zijn geschikt voor het afvoeren

Nadere informatie

Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor inloopdouches.

Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor inloopdouches. Zekerheid door eenvoud. Oplossingen voor inloopdouches. Inloopdouches zijn enorm populair. Steeds meer klanten wensen een open ontwerp voor hun douchezone. Onze systemen voor inloopdouches bieden individuele

Nadere informatie

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systeemproducten voor betegelde inloopdouches

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systeemproducten voor betegelde inloopdouches Schlüter -KERDI-SOWER Systeemproducten voor betegelde inloopdouches Schlüter -KERDI-SOWER Schlüter -KERDI-SOWER is een modulair systeem om inloopdouches met keramische tegels en natuursteen te realiseren.

Nadere informatie

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd.

Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Droogbouwsysteem I.4 Bij het droogbouwsysteem van SCHÜTZ worden de verwarmingsbuizen m.b.v. warmtegeleidingsprofielen binnen de warmte-isolatie gelegd. Bij droogbouwsystemen worden de verwarmingsbuizen

Nadere informatie

Het op de juiste manier afdichten van privé badkamers behoort in Nederland tot de weinig toegepaste werkwijzen.

Het op de juiste manier afdichten van privé badkamers behoort in Nederland tot de weinig toegepaste werkwijzen. Afdichten zeker en duurzaam Het op de juiste manier afdichten van privé badkamers behoort in Nederland tot de weinig toegepaste werkwijzen. Afdichtingen in badkamers worden over het algemeen alleen bij

Nadere informatie

DALLMER DESIGN. voor inloopdouches

DALLMER DESIGN. voor inloopdouches DALLMER DESIGN voor inloopdouches Designroosters - Quadra... 6 - Flow... 10 - Stone... 14 - Dimensions... 18 CeraNiveau - Hoogtepunt van design... 22 CeraLine - horizontale afwatering... 26 Afvoersystemen

Nadere informatie

Oplossingen voor modern bouwen STERKE PRESTATIE. Puntafwatering TUB-COMBI.

Oplossingen voor modern bouwen STERKE PRESTATIE. Puntafwatering TUB-COMBI. Oplossingen voor modern bouwen STERKE PRESTATIE www.luxelements.com Puntafwatering TUB-COMBI Oplossingen voor modern bouwen 2/3 LUX ELEMENTS TUB -COMBI Puntafwatering Sterke prestatie Puntafwatering zonder

Nadere informatie

Afvoersystemen voor drempelloze douches

Afvoersystemen voor drempelloze douches Afvoersystemen voor drempelloze douches Afvoersystemen voor drempelloze douches Horizontale afwatering CeraLine / CeraLine Plan / CeraLine Nano... xx Nieuw! Vloergoot / vloerafvoer CeraNiveau... xx CeraNiveau

Nadere informatie

Het modulaire systeem voor de industriegoot

Het modulaire systeem voor de industriegoot TECEstandardline Het modulaire systeem voor de industrie De passende altijd op voorraad Met TECEstandardline biedt TECE een eenvoudige modulair systeem voor de industriegoten. Het voordeel voor u: kortere

Nadere informatie

Voor een badkamer die tot in het detail overeenkomt met de ideeën van uw klanten

Voor een badkamer die tot in het detail overeenkomt met de ideeën van uw klanten INFORMATIE VOOR SPECIAALZAKEN Voor een badkamer die tot in het detail overeenkomt met de ideeën van uw klanten CeraWall. Het nieuwe wandafvoersysteem voor inloopdouches Voor innovatieve inloopdouches Kom

Nadere informatie

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING ALPHACLEAN REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING 1. Alphaclean filter 1.1 Omschrijving Zelfreinigende doorstroomfilter met inox filterzeef voor inbouw in kunststof en betonnen regenwatertanks Filterbehuizing

Nadere informatie

Voor een goede afloop. Afvoergarnituren en reukafsluiters

Voor een goede afloop. Afvoergarnituren en reukafsluiters Voor een goede afloop Afvoergarnituren en reukafsluiters Veilige werking met esthetiek Of het nu gaat over de afvoer in inloopdouches, automatische badgarnituren, reukafsluiters voor douchebak of wastafelreukafsluiters

Nadere informatie

ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ

ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ Speciale oplossingen I.2.2 ultra-takk de isolatierol van SCHÜTZ Als grote oppervlakken moeten worden voorzien van vloerverwarming, is de ultra-takk isolatierol een zinvol alternatief. Rollen en leggen:

Nadere informatie

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s

Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Ik wil een mooie toekomst. Spatwaterdichte en waterdichte opbouw- en inbouwprogramma s Opbouwschakelaar ocean www.busch-jaeger.com Busch-Jaeger Elektro GmbH En de toekomst wordt werkelijkheid. Opbouw-

Nadere informatie

HENCO VISION. 3.1 HENCO Vision steekfittingen 49. 3.2 HENCO Vision verdelers 54

HENCO VISION. 3.1 HENCO Vision steekfittingen 49. 3.2 HENCO Vision verdelers 54 HENCO VISION. HENCO Vision steekfittingen. HENCO Vision verdelers . HENCO Vision steekfittingen Samenstelling De opbouw van de steekfitting toont aan dat HENCO Vision het resultaat is van een uitgekiende

Nadere informatie

Advantix-Duschrinne-Grundkörper Basic Wand

Advantix-Duschrinne-Grundkörper Basic Wand Advantix-Duschrinne-Grundkörper Basic Wand Modell 4980.30 12.3/2011 A D B / F B / NL CZ DK E GB GR H HR I P PL RUS S 520549 2 Modell 4980.30 E 25 26 27 28 K F K G 5 520549_Duschrinne_Wand.indd 4 16.12.2011

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

Voor een goede afloop. van douche, bad en wastafel

Voor een goede afloop. van douche, bad en wastafel Voor een goede afloop van douche, bad en wastafel Esthetisch en performant water afvoeren. Geoptimaliseerde waterafvoer. Aantrekkelijk design, hoge afvoercapaciteit en de beproefde, hydraulisch geoptimaliseerde

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

AWADOCK NEW GENERATION

AWADOCK NEW GENERATION oplossingen voor zadelstukken Awadock INHOUD pagina Principes: Doorboren - Schroeven - Afdichten...123 Presentatie....124 Een kogelgewricht voor meer flexibiliteit...125 Werkingsprincipe....126 Awadock

Nadere informatie

KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie

KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie HANDLEIDING VOOR INBOUW, BEDIENING EN ONDERHOUD KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie Bestelnr. 28560 / 28570 Voordelen van het product

Nadere informatie

Hoginox leveringsprogramma voor de professionele markt:

Hoginox leveringsprogramma voor de professionele markt: Hoginox leveringsprogramma voor de professionele markt: Afvoerputten Roostergoten Sleufgoten Douchegoten, prefab en op maat Terrasafwatering Draingoten Roosters, rvs, verzinkt, kunststof Afscheiders en

Nadere informatie

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1.

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1. Montagehandleiding Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding Versie 1.5 1 1. Componenten Het uitlaatgasysteem CLV bestaat uit de volgende

Nadere informatie

NIEUW! TECEdrainpoint S kunststof afvoeren. Een compact, individueel en veelzijdig modulair systeem

NIEUW! TECEdrainpoint S kunststof afvoeren. Een compact, individueel en veelzijdig modulair systeem NIEUW! TECEdrainpoint S kunststof afvoeren Een compact, individueel en veelzijdig modulair systeem 2 TECEdrainpoint S TECEdrainpoint S: een compact, individueel en veelzijdig modulair systeem TECEdrainpoint

Nadere informatie

ACO Passavant. Veilige doorvoeren door muur en vloer. Manchetten en muurdoorvoeren. ACO passavant

ACO Passavant. Veilige doorvoeren door muur en vloer. Manchetten en muurdoorvoeren. ACO passavant Veilige doorvoeren door muur en vloer Manchetten en muurdoorvoeren 1 ACO passavant Inhoudsopgave Algemeen Inhoudsopgave Bouwtypen Product in detail 2 3 4 Manchetten en muurdoorvoeren APLEX mono / APLEX

Nadere informatie

STERKE PRESTATIE Lijnafwatering TUB-LINE COMBI. Oplossingen voor modern bouwen. www.luxelements.com

STERKE PRESTATIE Lijnafwatering TUB-LINE COMBI. Oplossingen voor modern bouwen. www.luxelements.com Oplossingen voor modern bouwen NL-1 2015 PROS5020 onder voorbehoud van technische veranderingen www.luxelements.com STERKE PRESTATIE Lijnafwatering TUB-LINE COMBI Oplossingen voor modern bouwen 2/3 LUX

Nadere informatie

XETIS. Een systeem met visionaire esthetiek.

XETIS. Een systeem met visionaire esthetiek. XETIS Een systeem met visionaire esthetiek. Zichtbare esthetiek Onzichtbare technologie. Montagevriendelijke oplossing uit één hand Bescherming tegen doordringend vocht dankzij het voegvrije oppervlak

Nadere informatie

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen

EG CONFORMITEITSVERKLARING. Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen. BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen BURGERHOUT 0063 EG CONFORMITEITSVERKLARING Hiermede verklaart: Burgerhout BV / Muelink & Grol BV Postbus 77 NL-9400 AB Assen dat de bouwproducten: BM aluminium en RVS rookgasafvoersystemen Productie adres:

Nadere informatie

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler I.6.2 Alle componenten van de SCHÜTZ vloerverwarmingsverdeler zijn optimaal op elkaar afgestemd, zetten de systeemgedachte in combinatie met de verdelerkasten consequent voort en zijn toepasbaar bij vloerverwarmingsen

Nadere informatie

Viega Smartpress 05.1/2017

Viega Smartpress 05.1/2017 Viega Smartpress 05.1/2017 NL 573188 / www.viega.com Doelgroepen De informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor verwarmings- en sanitairinstallateurs resp. voor geïnstrueerd technisch personeel.

Nadere informatie

Wecryl Voegafdichtingssysteem

Wecryl Voegafdichtingssysteem B P D Korte beschrijving Het is een hoogwaardig, met vlies versterkt en continu zeer flexibel afdichtingssysteem voor de veilige afdichting van werk- en uitzetvoegen. Het instelbare uitzetbereik maakt

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

Connecto lijnafwatering. voor rondom het huis

Connecto lijnafwatering. voor rondom het huis Connecto lijnafwatering voor rondom het huis Connecto Optimaal presteren Een enorm breed pakket aan kunststof leidingsystemen en toebehoren. Ruim 27.000 kwaliteitsartikelen, altijd op voorraad in Nederland.

Nadere informatie

ACO Passavant 2 0 1 2 Gietijzeren afvoerputten conform EN 1253 geschikt voor:

ACO Passavant 2 0 1 2 Gietijzeren afvoerputten conform EN 1253 geschikt voor: www.aco.be 2012 Gietijzeren afvoerputten conform EN 1253 geschikt voor: kelders en technische ruimtes ondergrondse garages en parkeerdekken bruggen met extra afwatering van sijpelwater platte daken met

Nadere informatie

HET COMPLETE ISOLATIEPAKKET VAN POLYETHYLEEN VOOR EFFECTIEVE ENERGIEBESPARING & AKOESTISCHE BESCHERMING

HET COMPLETE ISOLATIEPAKKET VAN POLYETHYLEEN VOOR EFFECTIEVE ENERGIEBESPARING & AKOESTISCHE BESCHERMING HET COMPLETE ISOLATIEPAKKET VAN POLYETHYLEEN VOOR EFFECTIEVE ENERGIEBESPARING & AKOESTISCHE BESCHERMING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Volledig assortiment PE thermische en akoestische isolatieproducten

Nadere informatie

Douche-elementmet lengte afvoergoot. Aqua Line Easy. Verwerkingsinstructies

Douche-elementmet lengte afvoergoot. Aqua Line Easy. Verwerkingsinstructies Douche-elementmet lengte afvoergoot. Aqua Line Easy Verwerkingsinstructies 02 JACKOBOARD Aqua Line easy Systeemcomponenten Voor het inbouwen van een betegelbare doucheelement benodigde componenten: - een

Nadere informatie

Aqua Line pro. Douche-element met in hoogte verstelbaar afvoerframe. Verwerkingsinstructies

Aqua Line pro. Douche-element met in hoogte verstelbaar afvoerframe. Verwerkingsinstructies Aqua Line pro Douche-element met in hoogte verstelbaar afvoerframe. Verwerkingsinstructies 02 JACKOBOARD Aqua Line pro Systeemcomponenten a JACKOBOARD Aqua Line pro b JACKOBOARD Aqua Line pro - Horizontale

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket

Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni PLUS BETON pakket 1. Het Reni PLUS BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende regenwater in voorraad hebben, dan

Nadere informatie

Technische handleiding. Deel II: Voorwand- en afvoertechniek

Technische handleiding. Deel II: Voorwand- en afvoertechniek Technische handleiding Deel II: Voorwand- en afvoertechniek Voorwand- en afvoertechniek Technische handleiding deel 2 Voorwandsystemen Spoelreservoir Visign-bedieningsplaten Droogbouw Basisprincipes Advantix

Nadere informatie

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket 1. Het Reni MAXI BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor voldoende

Nadere informatie

Easy Drain. WTW Systeem

Easy Drain. WTW Systeem Easy Drain WTW Systeem Easy Drain Energie besparing SIFON REINIGBAAR MOGELIJKHEID WAND Tijdens het douchen gaat veel direct verloren in het riool. Het Easy Drain WTW systeem zorgt ervoor dat de te energie

Nadere informatie

ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20

ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 ALSAN 870 RS / TXS 10 / TXS 20 zijn op PMMA gebaseerde, flexibele, zelfnivellerende mortels gebruikt op oppervlakken met multifunctionele toepassingen (dakterrassen, balkons,

Nadere informatie

Viega Advantix-douchegoot. Aantrekkelijk ontwerp, flexibel combineerbaar.

Viega Advantix-douchegoot. Aantrekkelijk ontwerp, flexibel combineerbaar. Viega Advantix-douchegoot Aantrekkelijk ontwerp, flexibel combineerbaar. 2 Viega Advantix-douchegoot Viega Advantix-douchegoot Altijd uitstekend in vorm, in elke badkamer. De eisen aan de vormgeving van

Nadere informatie

Binnenriolering. Afbeelding 1: Aansluitingen op het straatriool

Binnenriolering. Afbeelding 1: Aansluitingen op het straatriool Binnenriolering De binnenriolering bestaat uit een stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen die zich

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen Herziening van okt. 2011 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Leidingen in gebouwen WB 3.4 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de aanleg van leidingen in

Nadere informatie

NIEUW NIEUW. doorvoeringen in brandwerende wanden. doorvoeringsysteem voor leidingen ls 90, doorvoeringsysteem voor buizen RS 90

NIEUW NIEUW. doorvoeringen in brandwerende wanden. doorvoeringsysteem voor leidingen ls 90, doorvoeringsysteem voor buizen RS 90 doorvoeringen in brandwerende wanden doorvoeringen in brandwerende wanden zijn nodig van zodra leidingen en buizen door wanden met een bepaalde brandwerendheidsklasse gevoerd moeten worden. om deze klasse

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Uw voeten zullen grote ogen opzetten: Visign-doucheafvoeren van Viega.

Uw voeten zullen grote ogen opzetten: Visign-doucheafvoeren van Viega. Uw voeten zullen grote ogen opzetten: Visign-doucheafvoeren van Viega. We staan op de drempel van een nieuw douchetijdperk. Eindelijk kan men ook thuis in de eigen badkamer water als een natuurverschijnsel

Nadere informatie

Multiplex Trio F. Modell /2013 D E F / B GB I NL / B PL RUS

Multiplex Trio F. Modell /2013 D E F / B GB I NL / B PL RUS Multiplex Trio F Modell 6148.1 08.1/2013 A Modell Art.-Nr. D F / G I NL / PL RUS 6148.1 675 493 C 523391 www.viega.com Modell 6148.1 D 2 Modell 6148.1 3 Modell 6148.1 F G 4 NL Gebruiksaanwijzing Multiplex

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

Voorwand douchepaneel LINUS. Van SCHELL. Elegant, sterk en montagevriendelijk.

Voorwand douchepaneel LINUS. Van SCHELL. Elegant, sterk en montagevriendelijk. Voorwand douchepaneel LINUS. Van SCHELL. Elegant, sterk en montagevriendelijk. ARMATURENTECHNOLOGIE. VAN SCHELL. SCHELL. De onderneming. Voor de sanitaire ruimte van openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen.

Nadere informatie

Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid.

Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid. Brandveilige installatie elektra Garantie voor brandveiligheid www.promat.nl Brandveilige installatie elektra Inhoud Brandveilig installeren 3 Oplossingen voor installateurs PROMASTOP -P 5 Brandwerende

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme gietmortel Five Star 190 voor het ondergieten van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1. Unieke formule, bouwt

Nadere informatie

Algemene handleiding. - Montage handleiding - Gebruikers handboek - Garantie bepaling

Algemene handleiding. - Montage handleiding - Gebruikers handboek - Garantie bepaling Algemene handleiding - Montage handleiding - Gebruikers handboek - Garantie bepaling Whirlpool Installatie: 1 2 - Bij het bad word een metalen draagframe met 4 of meerdere stelpoten geleverd. De stelpoten

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

Assortimentshandboek. Geldig vanaf 1 januari 2017

Assortimentshandboek. Geldig vanaf 1 januari 2017 Assortimentshandboek 217 Geldig vanaf 1 januari 217 12. Geberit Sanbloc 12.1...546 12.1.1 Elementen voor wc's... 546 Overzicht van de toebehoren: Geberit Sanbloc elementen voor wc's... 546 12.1.2 Elementen

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Kwaliteitseisen badkamers

Kwaliteitseisen badkamers 1 Kwaliteitseisen badkamers Als u een badkamer wilt plaatsen, moet u vooraf toestemming vragen aan Staedion. Deze verbouwing is een wijziging aan de constructie van uw woning. Na akkoord kunt u starten

Nadere informatie

Ontwikkeling terrein de Hogt

Ontwikkeling terrein de Hogt Tuindorpstraat 61 Gebouw C01 7555 CS Hengelo Ov. T 074 250 09 96 F 074 250 55 16 algemeen@incite-projects.nl www.incite-projects.nl IBAN: NL62 RABO 0111 3675 49 BTW nr.: NL815104868B01 KVK nr.: 08140475

Nadere informatie

ACO Passavant. www.aco.nl

ACO Passavant. www.aco.nl Informatie van ACO Passavant over het thema brandbeveiliging Afvoerputten van gietijzer en roestvaststaal nu in brandveilige uitvoering, getest conform DIN 40102 www.aco.nl Uniforme standaards tegen toenemende

Nadere informatie

Schlüter -DITRA 25. Tegels plaatsen op houten ondergronden

Schlüter -DITRA 25. Tegels plaatsen op houten ondergronden Tegels plaatsen op houten ondergronden Schlüter -DITRA 25 Tegels plaatsen op houten ondergronden Voor de tegelplaatsing worden ondergronden uit hout terecht als lastig beschouwd. Het natuurlijke materiaal

Nadere informatie

De MineraLe isolatieplaat VOOr PLatte Daken

De MineraLe isolatieplaat VOOr PLatte Daken Ytong Multipor De minerale isolatieplaat voor platte daken Ytong Multipor Hét isolatiemateriaal voor platte daken Isolatiematerialen voor platte daken moeten aan hoge eisen voldoen. Dergelijke daken worden

Nadere informatie

Afwatering in de levensmiddelenindustrie. Pieter Goossens Product Manager

Afwatering in de levensmiddelenindustrie. Pieter Goossens Product Manager Afwatering in de levensmiddelenindustrie Pieter Goossens Product Manager ACO Groep nr. 1 op het gebied van RVS afvoersystemen Plant Philippsthal Werk Pribyslav, CZ Plant Pribyslav, CZ Fabrieken o.a. in

Nadere informatie

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie.

Elke Recoh-drain is voorzien van een sticker met eigen nummer. Deze sticker moet leesbaar blijven. Indien deze niet leesbaar is vervalt de garantie. Installatie instructie Recoh-drain RD1-835CW Wij feliciteren u met de aanschaf van de Recoh-drain (Douchegoot-wtw). De Recoh-drain is één van de economisch meest interessante vormen van energiebesparing.

Nadere informatie

BTS 80 BTS 75 V. Vloerveren

BTS 80 BTS 75 V. Vloerveren Vloerveren / UNIVERSELE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN, INDIVIDUELE FUNCTIES, GEGARANDEERDE KWALITEIT Standaard deuren, smalle of brede deuren, DIN-links/DINrechts of dubbelwerkend, de universele vloerveren

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

MultiVent Hybride. Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw

MultiVent Hybride. Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw MultiVent Hybride Optimale ventilatie voor bestaande woningbouw Ventilatieproblemen Ventilatieproblemen in bestaande woningbouw Miljoenen woningen in Nederland kampen nog altijd met vochtproblemen. Een

Nadere informatie

MONOFIX De perfecte buisaansluiting voor inspectieputten op een gefixeerde plaats

MONOFIX De perfecte buisaansluiting voor inspectieputten op een gefixeerde plaats MONOFIX De perfecte buisaansluiting voor inspectieputten op een gefixeerde plaats Precies passende montage van geprefabriceerde putten met bestaande buizen Innovatief buizensysteem in twee varianten Flexibele

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Geberit urinoirsysteem. Voorziet in elke behoefte.

Geberit urinoirsysteem. Voorziet in elke behoefte. Geberit urinoirsysteem Voorziet in elke behoefte. Alle voordelen van één enkele bron. Flexibiliteit is het kenmerk van het Geberit urinoir. Voor elke wens respectievelijk voor elke bouwsituatie biedt het

Nadere informatie

NIEUW. Luchtdichte manchetten. Luchtdichte manchetten Betrouwbare afdichting van installatiedoorvoeropeningen

NIEUW. Luchtdichte manchetten. Luchtdichte manchetten Betrouwbare afdichting van installatiedoorvoeropeningen Luchtdichte manchetten INBOUW Het gamma luchtdichte manchetten biedt de perfecte afdichting voor alle gangbare kabel- en buisdiameters, zowel voor binnen- als voor buitentoepassingen. Het gamma bestaat

Nadere informatie

Keerkleppen, balkon- en terrasafvoeren, speciale oplossingen. Afvoertechniek. NL 2/16 Catalogus 2016 Wijzigingen voorbehouden.

Keerkleppen, balkon- en terrasafvoeren, speciale oplossingen. Afvoertechniek. NL 2/16 Catalogus 2016 Wijzigingen voorbehouden. Keerkleppen, balkon- en terrasafvoeren, speciale oplossingen Afvoertechniek X4 NL 2/16 Catalogus 2016 Wijzigingen voorbehouden. Viega terugslagkleppen Voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater, getest

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

Augustus 2013 REGENWATERAFVOER OP Z N SLIMST. Solutions for Essentials

Augustus 2013 REGENWATERAFVOER OP Z N SLIMST. Solutions for Essentials Augustus 2013 Wavin PE QuickStream Product Brochure REGENWATERAFVOER OP Z N SLIMST Wavin QuickStream Het technisch slimste volvulsysteem voor dakafvoer Voor de afvoer van regenwater in de bouw wordt steeds

Nadere informatie

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01

Installatietekening. Wasautomaat PW 6107 G. nl - NL M.-Nr / 01 Installatietekening Wasautomaat nl - NL 12.13 M.-Nr. 09 877 830 / 01 M.-Nr. 09 877 830 / 01 2 Installationsplan / Installation plan Waschmaschine / Washer Installationsplan / Installation plan Waschmaschine

Nadere informatie

Urinoirsturing COMPACT LC. Van SCHELL. Geïntegreerde sensor voor perfecte hygiëne.

Urinoirsturing COMPACT LC. Van SCHELL. Geïntegreerde sensor voor perfecte hygiëne. Urinoirsturing COMPACT LC. Van SCHELL. Geïntegreerde sensor voor perfecte hygiëne. ARMATURENTECHNOLOGIE. VAN SCHELL. SCHELL. De onderneming. Voor de sanitaire ruimte van openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen.

Nadere informatie

Sikafloor oplossingen voor cementgebonden industrievloeren Duurzame systemen voor de zwaarste belastingen

Sikafloor oplossingen voor cementgebonden industrievloeren Duurzame systemen voor de zwaarste belastingen 1 Sikafloor oplossingen voor cementgebonden industrievloeren Duurzame systemen voor de zwaarste belastingen Cementgebonden vloeren met Sikafloor producten Er zijn twee manieren om Sika cementgebonden vloeren

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF VERLUCHTING VAN SANITAIRE AFVOERINSTALLATIES IN GEBOUWEN

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF VERLUCHTING VAN SANITAIRE AFVOERINSTALLATIES IN GEBOUWEN DIGEST WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF VERLUCHTING VAN SANITAIRE AFVOERINSTALLATIES IN GEBOUWEN Dit DIGEST is het eerste in een nieuwe reeks publicaties

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5212

Wijzigingsblad BRL 5212 14-12-2015 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 5212 d.d.22-05-2007 Wijzigingsdatum 14-12-2015 Vastgesteld door het College van deskundigen Dak en gevelbekleding van SKG-IKOB d.d.04-06-2015. Aanvaard door

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

BIS Pacifyre MK II Brandmanchet

BIS Pacifyre MK II Brandmanchet BIS Pacifyre MK II Brandmanchet walraven.com BIS Pacifyre MK II Moeiteloos zelf te installeren volgens de norm Simpel en innovatief Jury Nederlandse Bouwprijs Breed toepasbaar De BIS Pacifyre MK II is

Nadere informatie

Rittal The System. Faster better everywhere. Bewust veilig

Rittal The System. Faster better everywhere. Bewust veilig Rittal The System. Faster better everywhere. Bewust veilig Hygienic Design Brandblusserkast Hygienic Design Brandblusserkast voor (de) veiligheid Brandblussers zijn bedoeld om u en uw goederen te beschermen,

Nadere informatie

Innovatieve producten voor barrièrevrije badkamers

Innovatieve producten voor barrièrevrije badkamers Innovatieve producten voor barrièrevrije badkamers 3 8 4 5 1 9 2 Barrièrevrije badkamers met tegels of natuursteen en Schlüter-Systems. Geniet van de nieuwe vrijheid met een barrièrevrije douche. Drempels

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380

Aanvullende handleiding. Connector ISO voor niveaudetectiesensoren. Document ID: 30380 Aanvullende handleiding Connector ISO 4400 voor niveaudetectiesensoren Document ID: 30380 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik... 3.2 Algemene veiligheidsinstructies... 3.3 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie