Perlite. Brandwerend Isolatiemateriaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perlite. Brandwerend Isolatiemateriaal"

Transcriptie

1 Perlite Brandwerend Isolatiemateriaal

2 Wat is Perlite? Perlite is een vulkanisch gesteente dat voornamelijk bestaat uit SiO 2 en Al 2 O 3. Het heeft de eigenschap om bij plotselinge verhitting te expanderen tot een zeer licht isolatiemateriaal. Dit uit korrels bestaande materiaal heeft vele gunstige eigenschappen en de isolerende waarde is daardoor zeer hoog te noemen: lambda = 0,028 W/mK (0,024 Kcal/m.h. C) (50 C). Elke afzonderlijke korrel bestaat uit gesloten cellen waardoor de hoge isolatiewaarde mede wordt bepaald. Chemische analyse van geëxpandeerde Perlite Percentage SiO % Al 2 O % Fe 2 O % MgO 0-3 % Na 2 O 3-5 % K % CaO 0-2 % Gloeiverlies 1,5-3 % Fysische eigenschappen van geëxpandeerd Perlite Kleur wit Volumegewicht kg./m 3 Gradatie 0-6,5 mm Vochtgehalte 0,5 % max Asbestvrij asbestvrij Brandbaarheid Onbrandbaar volgens NEN 3881 en NEN 6064 Warmtegeleidingscoëfficient 0,04 W/m k Soortelijke warmte c = 838 KJ/Kg K Zuurgraad 6,5-8,0 ph Verwekingspunt C Smeltpunt C Dampdiffusie-weerstandgetal u = 3 Perlite beton Perlite kan in vele verhoudingen met cement en eventueel zand gebruikt worden voor het samenstellen van een isolerend beton. Dit Perlite-beton heeft een zeer licht gewicht en een gunstige warmtegeleidingcoëfficiënt. Voorts is het materiaal gemakkelijk te verwerken en zeer duurzaam. Door deze gunstige eigenschappen kan Perlitebeton worden toegepast als dakisolatie, vloerisolatie, spouwvulling en dergelijke. Voorgemengde Perlite De moderne bouwwijze vraagt om steeds snellere werkmethoden. Een belangrijke vooruitgang is het leveren van voorgemengde Perlite-beton. De Perlite is voorgemengd met cement in een door de afnemer gewenste verhouding. Belangrijke voordelen bij het gebruik van voorgemengde Perlite zijn: - Betere controle op toegepaste verhouding. - Tijdsbesparing op het verwerken. - Betere menging. Door het machinaal droog mengen ontstaat een zeer homogeen mengsel. Perlite dakisolatie Voor isolatie van platte daken van beton, bimsbeton, holle baksteen, hout en dergelijke wordt Perlite-beton toegepast in een verhouding van 1 : 5 tot 1 : 7, al gelang naar de eisen die aan de isolatiewaarde zullen worden gesteld. Aldus wordt een naadloze op afschot te leggen dakisolatie verkregen waarbij geen warmteverlies plaatsvindt. Het beton wordt in de molen of met de hand gemengd. Het verdient aanbeveling een afwerklaagje aan te brengen, bijvoorbeeld in de verhouding: 1 volumedeel cement : 1 deel Perlite : 3 volumedelen zand Verhouding Cement (m 3 ) Perlite (m 3 ) Zand (m 3 ) 1C : 7P 215 kg 1200 liter geen 1C : 1P : 3Z 375 kg 300 liter 900 liter Hierdoor voorkomt men beschadiging tijdens de bouw. Eventueel kan een koud asfaltlaag direct worden aangebracht, waardoor er geen regen meer in de dakisolatie kan dringen, terwijl het water uit de specie kan verdampen. [ 2 ]

3 Perlite beton voor vloerisolatie en ondervloeren Voor het isoleren van stenen vloerconstructies met Perlite-beton zijn er diverse mogelijkheden. Een niet dure hetgeen in de praktijk gebleken is, behoorlijk afwerklaag, wordt samengesteld uit: 1 deel cement : 3 delen Perlite : 1 deel zand Perlite pleisters Perlite kan als toeslag worden gebruikt in plaats van zand, zodat een isolerende geluidsabsorberende en/of condenserende pleister wordt verkregen, afhankelijk van de samenstelling van de specie. Deze zogenaamde lichtgewichtpleisters hebben vele voordelen, zoals de goede aanhechting en gemakkelijke verwerking. Enige voorbeelden van toepassing zijn: - Brandwerende pleister - Condenswerende pleister - Isolerende pleister - Geluidsabsorberende pleister Brandwerende pleisters Perlite is onbrandbaar. Voor de bescherming van staalconstructies, betonconstructies, kolommen en balken kan met slechts enkele centimeters Perlite-pleister een afdoende beveiliging worden verkregen. Deze verhouding is voor woningbouw zeer geschikt. Voor scholen, kantoren en dergelijke, wordt veel gebruik gemaakt van de samengestelde Perlite-vloer. Aan deze vloer kunnen hoge eisen gesteld worden wat warmte- en geluidsisolatie betreft. De eerste laag is een onderlaag van 3 cm dik in de verhouding van: 1 volumedeel cement : 5-7 volulmedelen Perlite Daarover een afwerklaag minimaal 2 cm dik in de verhouding: 1 deel cement : 1 deel Perlite : 3 delen zand Verhouding Cement (m 3 ) Perlite (m 3 ) Zand (m 3 ) 1C : 4P 375 kg 1200 liter geen 1C : 5P 300 kg 1200 liter geen 1C : 1P : 3Z 375 kg 300 liter 900 liter 1C : 5P : 5Z 375 kg 450 liter 750 liter 1C : 2P : 2Z 375 kg 600 liter 600 liter Perlite brandbeveiliging Perlite kan op vele wijze worden toegepast voor brandbeveiliging van staalconstructies. Bekleding met Perlite-beton is gunstig aangezien het dode gewicht aanzienlijk kan worden verlaagd. Perlite-beton kan ter plaatse op de staalconstructie worden gespoten of op andere wijze worden aangebracht. Vraag hierover advies. Condenswerende pleisters Door het isolerend en absorberend vermogen van Perlite ontstaat een zeer goede condenswerende pleister die tevens als isolatielaag dienst doet. In ruimten waar veel condensvorming optreedt, zoals keukens, badkamers en vochtige fabrieksruimten, is dit een ware uitkomst. Isolerende pleister Door het hoge isolerend vermogen van Perlite (Lambda = 0,028 W/mK) ontstaat een pleister die viermaal zo goed isoleert als een normale cement- of gipspleister en bespaart u aanzienlijk op brandstofkosten. Geluidsabsorberende pleister Vanwege het grote geluidsabsorberende vermogen worden lichtgewicht pleisters gebruikt om de akoestiek in bepaalde ruimten te corrigeren. De pleister wordt dan zo poreus mogelijk gehouden en het oppervlak meestal getamponneerd. De vele mogelijkheden die aanwezig zijn maken het niet mogelijk hiervan in kort bestek een duidelijk beeld te geven. Wij verzoeken u daarom om bij de toepassing van Perlite-pleister steeds onze speciale pleisterwerk brochure te raadplegen. [ 3 ]

4 Verwerking Perlite Cement Het mengen met de molen De Perlite wordt droog met de benodigde cement in de betonmolen gemengd (om de juiste verhoudingen te krijgen kan er ook gebruikt gemaakt worden van voorgemengde Perlite). De betonmolen mag slechts voor de helft gevuld zijn (een 300 liter molen dus vullen met 150 liter Perlite). Indien het mengsel egaal van kleur is, circa 25 volume % water van de hoeveelheid Perlite toevoegen. Hierna kort en langzaam mengen. Hoe korter men mengt, hoe minder slink. Het mengsel dient iets minder dan aardvochtig te zijn. Zo nodig dient nog wat water toegevoegd te worden. Bij enkele soorten betonmolens (namelijk die niet volledig lossen) is het noodzakelijk eerst 10 % water in de molen te doen om de nog aanwezige specie te verdunnen. Daarna de te mengen Perlite en cement toevoegen en vervolgens de rest van de hoeveelheid water. Bij Cement - Perlite - Zand mortels dient eerst de Perlite met zand droog te worden voorgemengd, waarna cement en vervolgens water geleidelijk worden bijgemengd. Het mengen met de hand Bij niet te grote windkracht of indien binnen wordt gemengd is het met de hand mengen ook zeer goed mogelijk, aangezien bij deze lichte specie grote hoeveelheden snel kunnen worden verwerkt. De Perlite en cement worden ter plaatse twee keer door elkaar gemengd, waarna het water geleidelijk wordt toegevoegd. Voorbereiding en verwerking De vloeren dienen grondig te worden gereinigd. Ondergrond natmaken en aanbranden met de bezem met gelijke delen cement en zand. Specie aanbrengen en langs tevoren gemaakte gieden met een dikke rei afreien. In grote lokalen of langs gangen na elke 6 meter de estrich laag of vulvloeren met een stalen spaan insnijden. Bij het afpleisteren kan deze insnijding weer worden dichtgepleisterd of kan er een dilatatieprofiel worden toegepast. Vraag de speciale brochure van Atec dilatatieprofielen van ons aan voor meer informatie. Samengestelde vul-en estrichvloeren Bij samengestelde vul-en estrichvloeren de onderlaag op dikte afreien en licht aandrukken. Daarna met een stalen spaan afpleisteren. Na minimaal 24 uur een hechtlaag aanbrengen van P.V.A. (Poly Vinyl Acetaat) waarna direct de drukverdelende toplaag (min. 20 mm) kan worden aangebracht bestaande uit: 1 deel cement : 3 à 4 delen zand of 1 deel cement : 1 deel Perlite : 3 delen zand Zuigende muren aan de onderzijde af-isoleren om wateronttrekking aan de vloerspecie tegen te gaan. Afschotlagen dienen in principe niet van een drukverdelende laag te worden voorzien. Wel adviseren wij een slijtlaag van cement, zand, een P.V.A. (Poly Vinyl Acetaat) en water in te strooien. Verhouding Cement (m 3 ) Perlite (m 3 ) Zand (m 3 ) 1C : 5P 325 kg 1200 liter geen 1C : 6P 265 kg 1200 liter geen 1C : 7P 230 kg 1200 liter geen 1C : 1P : 3Z 375 kg 300 liter 900 liter 1C : 0,5P : 2,5Z 500 kg 200 liter 1000 liter Bij eventuele krimp zal de krimpnaad dan als een rechte krimpnaad zichtbaar zijn. Bij warm weer de vloeren nat houden ter voorkoming van verbranden van het cement. [ 4 ]

5 Solperlite isolatie- en vulvloeren Solperlite is een licht gebitumineerde Perlite, die wordt gebruikt als uitvullaag of isolatielaag onder zwevende estrichvloeren. Door de Solperlite-laag met een wals te verdichten wordt een samenhang, tussen de korrels onderling en een grote stabiliteit van de laag, verkregen waarbij alle oneffenheden in de ondervloer, waaronder ook de leidingen voor electra en dergelijke worden uitgevlakt. De zwevende estrichlaag draagt dan met een nauwkeurig gelijke dikte op de poreuze stabiele Solperlite-laag. Toepassing Vanwege de uitgesproken geluiddempende eigenschappen zijn deze vloeren zeer geschikt voor toepassingen in: - Bejaardenhuizen - Kantoren - Scholen - Flatbouw - Woningbouw - Renovatie van oneffen vloeren - Lichtgewicht constructies - Vulvloeren en isolatievloeren Voordelen - Veilig - Lichtgewicht - Thermisch isolerend - Goede druksterkte - Gemakkelijk te verwerken Fysische eigenschappen van Solperlite Kleur wit Volumegewicht kg./m 3 Dampdiffusie weerstandsgetal u = 4 Warmte geleidingscoëfficient Temperatuursbestendigheid 500 C Verdichting Uitlevering per m 3 Standaardafmeting Verpakking 0,048kcal/mh C (0,056 WmK) waterwals: 180 kg of betonwals: 45, 60, 75 kg 1,4 m 3 losse Solperlite Vormloos Polytheen zakken van 100 liter Thermische isolatie 0,005 Kcal/m.h. C Geluidsisolerende eigenschap Brandbaar Rotbestendige Uitstekend Onbrandbaar Volledig Verwerkingsvoorschriften Nadat de droge ondervloer van alle stof en los vuil is ontdaan, wordt deze baan voor baan van een bitumineuze kleeflaag voorzien. De losse Solperlite wordt hierop in een dikte aangebracht, die 40% meer bedraagt dan de uiteindelijke dikte van de uitvullaag, die verkregen moet worden. Vervolgens wordt door middel van een wals met een gewicht van circa 180 kg eerst op enkele multiplex platen van 12 mm dikte, daarna op het materiaal zelf, de Solperlite verdicht tot de vereiste dikte is bereikt. Wordt op deze laag een laag cement-en-zand, synthetische anhydriet of gietasfalt aangebracht, dan dient de verdichte Solperlite-laag eerst te worden afgedekt met een laag bitumenpapier of Polyethyleenfolie. Bij het aanbrengen van de zwevende estrichlaag dient er wel op gelet te worden, dat de vloerenleggers de onderlaag niet met de neuzen van de schoenen beschadigen. Dus bij voorkeur werken op een plaat hardboard of triplex. Vulvloeren Vulvloeren van 25 cm dikte en meer kunnen op een eenvoudige wijze met droge Solperlite worden uitgevoerd. Men heeft het voordeel van een laag gewicht (in verdichte toestand circa 220 kg/m 3 ) en de totale afwezigheid van vocht waardoor anders vaak met een droogtijd van soms maanden moet worden gerekend. Bij dikke vulvloeren verdient het aanbeveling de cement-estrichlaag 6 cm dik te maken en van een krimpwapening te voorzien. Droge vloerconstructies Een gehele droge vloerconstructie, vooral van belang bij droge prefab-bouw, vloerrestauraties of in geval van dringende tijdnood, wordt verkregen door op een Solperlite-laag met een verdichting van 1,4 op 1 kookvast verlijmde spaanplaat met rondom groef en messing ter dikte van 22 mm aan te brengen, bij voorkeur een afmeting niet groter dan 1840 x 1015 mm. Ook bij een bedekking met spaanplaten dient de Solperlite-laag eerst met een laag bitumenpapier of Polyethyleenfolie te worden afgedekt. Gerlagplaten De speciaal voor dit doel voor ons vervaardigde Gerlagplaten zijn met Phenolhars gebonden. Zij zijn vochtbestendig en gefabriceerd met een versterkte messing en groef. Een daarbij ontwikkelde snelhardende kunstharslijm die in de groef wordt gespoten zorgt voor een absoluut sterke binding. De platen worden geleverd in standaard-maten met eventueel bijgeleverde passtroken. [ 5 ]

6 Wat is Siliperl? Siliperl is een isolatiemateriaal dat bestaat uit zorgvuldig uitgezeefde geëxpandeerde Perlite-korrels die met een daarvoor ontwikkelde siliconenverbinding waterafstotend zijn gemaakt. Siliperl weegt praktisch niets en wordt op zeer eenvoudige wijze in de spouw gestort of geblazen. Siliperl heeft bovendien een onbeperkte levensduur. Siliperl wordt geleverd in zakken met een inhoud van 100 liter. Zoals gezegd is Siliperl een ideaal isolatiemateriaal. Het heeft een zeer hoge isolatiewaarde en is absoluut waterafstotend. Bovendien is het onbrandbaar. Siliperl is daarom niet alleen bijzonder geschikt voor woningen, maar wordt ook veelvuldig toegepast in flatgebouwen, banken, utiliteitswerken en andere gebouwen. Een handige "doe het zelver" zou Siliperl best in de spouw kunnen brengen. Er moeten echter vooraf enkele controlewerkzaamheden worden verricht en een aantal voorzieningen worden getroffen, zoals bijvoorbeeld het afdichten van naden en kieren. Wij adviseren u daarom het werk te laten uitvoeren door specialisten. Een net van daarvoor opgeleide gespecialiseerde dealers staat voor u klaar om het vullen van de spouw voor u te verzorgen of om u deskundige adviezen te geven. Het beoordelen van de mogelijkheden om uw huis te isoleren is bij hen in goede handen. Fysische eigenschappen van Siliperl Kleur wit Volumegewicht circa 80 kg./m 3 Dampdiffusie weerstandsgetal u = 4 Warmte geleidingscoëfficient 0,039 Kcal/m. C.h. Warmteweerstand R = 1,75 m 2. C.h/Kcal. (1,5 m 2. K/W) Korrelgrootte 98% tussen 0-2 mm Waarom spouwisolatie? Omdat spouwisolatie de meest rendabele manier is om uw huis te isoleren. U houdt veel warmte binnen, bespaart daarmee dus veel energie voor een relatief lage investering. Daarbij komt dat de oorspronkelijke functie van de spouwmuur, namelijk vochtwering, door de absoluut waterafstotende Siliperl blijft bestaan. Tevens verbetert u het wooncomfort van uw huis. En vergeet u niet dat de waarde van uw huis evenredig stijgt. Geen overlast bij het aanbrengen. Indien u besluit uw huis te laten isoleren met Siliperl is dat niet alleen een juiste keus uit oogpunt van kwaliteit, ook het aanbrengen van Siliperl gaat bijna ongemerkt. Droge spouwisolatie Door de droge aanbrengmethode van Siliperl zijn slechts enkele openingen nodig om te spouw te vullen. Veelal behoeven zelfs geen gaten geboord in de buitenmuur maar kan door het lichten van enkele dakpannen de spouw van bovenaf gevuld worden. Controle tijdens het vullen Tijdens en na het vullen van uw spouwmuren worden door onze dealers controles verricht op het geheel vullen van de spouw. Hierdoor wordt voorkomen dat bepaalde moeilijk bereikbare plaatsen ongevuld zouden blijven. Siliperl is een winstgevende investering. Door de steeds hoger wordende gas- en olieprijzen is Siliperl spouwisolatie een van de meest rendabele investeringen in uw woning. Uw woning is meer waard met Siliperl in de spouw. [ 6 ]

7 [ 7 ]

8 [ 8 ]

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN

ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN ISOLEREN IN BESTAANDE WONINGEN Vragen en antwoorden beantwoord door een expert in de markt isoleren-prijs.be NU OOK TE KOOP OP WAARDE 7 INDEX ISOLATIE 3 ISOLEREN: EEN NIET TE MISSEN KANS 4 RENOVATIE IN

Nadere informatie

POLITERM POLYSTYREENKORRELS VOOR MORTEL EN LICHT THERMO-AKOESTISCH BETON

POLITERM POLYSTYREENKORRELS VOOR MORTEL EN LICHT THERMO-AKOESTISCH BETON POLITERM POLYSTYREENKORRELS VOOR MORTEL EN LICHT THERMO-AKOESTISCH BETON POLITERM -korrels zijn een essentieel element uit ons vloergamma. Het gaat om zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD KERA + QUITE LIGHT. Belangrijk. Controle bij aflevering

PRODUCTINFORMATIEBLAD KERA + QUITE LIGHT. Belangrijk. Controle bij aflevering PRODUCTINFORMATIEBLAD KERA + QUITE LIGHT Belangrijk Controle bij aflevering Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, productie en uitlevering dient u de materialen bij aflevering,

Nadere informatie

restauratie en beheer

restauratie en beheer .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Het gebruik van kalkmortel........... 372003 In de huidige bouwpraktijk is het gebruik

Nadere informatie

Zo kunt u zelf tegelen

Zo kunt u zelf tegelen sanitair Zo kunt u zelf tegelen Zelf tegelen Afvoegen Overzicht assortiment tegellijmen en voegmiddelen Zo kunt u zelf tegelen Zelf een prachtige wand of vloer tegelen? Deze GAMMA folder wijst u de weg!

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 XXLight GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 Gebruiksklare lichte mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (2 mm diameter) omhuld

Nadere informatie

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken

Hygroscopisch gedrag van papier en boeken VOORWOORD Dit rapport is geschreven in het kader van mijn afstuderen binnen de masteropleiding Architecture, Building and Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen deze masteropleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Stuuk zelf je muren met leem

Stuuk zelf je muren met leem Daniëlle Terpstra Stuuk zelf je muren met leem Stuuk zelf je muren met leem Daniëlle Terpstra 2011 Daniëlle Terpstra Stressvrij verbouwen en bouwen 2 / 15 Dit is versie 1.0 van dit e-book Download de nieuwste

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan door ons geen garantie gegeven worden dat deze

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kan door ons geen garantie gegeven worden dat deze Wat is HR++ glas? HR++ glas bestaat net als gewoon dubbelglas uit twee ruiten met een ruimte (spouw) ertussen. Het bijzondere van HR ++ glas is de vrijwel onzichtbare flinterdunne metaallaag (meestal coating

Nadere informatie

Gibac Chemie BV Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl

Gibac Chemie BV Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl Wintercatalogus Doe-het-zelf gids Safety Grip Cold Cure pag. 3. Gladsaxe 19 Tel. 055 54 31 946 www.gibac.nl 7327 JZ Apeldoorn Fax 055 54 29 613 info@gibac.nl 2 Afwerking: muurverf en vloeren Rood Blauw

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

KOM OVER DE DREMPEL BIJ...

KOM OVER DE DREMPEL BIJ... KOM OVER DE DREMPEL BIJ... i n n o v a t i e v e e n d u u r z a m e d o r p e l s y s t e m e n Kies voor flexibiliteit op maat De DTS -laag-reliëfdorpel is een innovatief, geoctrooieerd, dorpelsysteem.

Nadere informatie

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten

Prefab licht beton PRINS. Prefab licht betonnen gevel elementen. gevel producten Prefab licht beton Prefab licht beton Prefab licht betonnen gevel elementen PRINS gevel producten Thermodur en Prins Gevel Producten De economische oplossing voor uw creatieve vrijheid Thermodur gevel

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

Bouwen met of zonder kruipruimte?

Bouwen met of zonder kruipruimte? s tichting ouw esearch Bouwen met of zonder kruipruimte? N E o ~ Q opp. c=jc::::jc=:jc::::::j-~"""""""'~ it : peonverzadigde ~ -_I-=oa--:.!~O-+Y~\~/~Ä~\~~~ - - -. Q ani. ~ ~ I " ~ I verzadigde I I I I

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20

Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Technische handleiding vloer- en wandverwarming Fonterra Tacker 15 / 17 / 20 Planning Systeemomschrijving Fonterra Tacker is het ideale vloerverwarmingssysteem voor krapbemeten en hoekige ruimten, omdat

Nadere informatie

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden

van Balen, Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden heden Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in verleden en heden Koen van Balen, Bert van Bommel, Rob van Hees, Michiel van Hunen, Jeroen van Rhijn en Matth van Rooden bron

Nadere informatie

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Hoofdstuk 1 CALDURAN Kalkzandsteen bv Inhoudsopgave Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering Het Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering van Calduran Kalkzandsteen

Nadere informatie