BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELANGRIJKE AANWIJZINGEN"

Transcriptie

1 201/5.99 MAPECEM SPECIAAL KRIMPVRIJ HYDRAULISCH SNELBINDMIDDEL VOOR DEKVLOEREN TOEPASSINGSGEBIED Vervaardiging van zowel zwevende als aanhechtende dekvloeren op oude en nieuwe ondergronden voor het leggen van houten vloeren, PVC, linoleum keramiek, vloerbedekking of elke andere vloer waarbij een snelle droging noodzakelijk is. Toepassingsvoorbeelden De vervaardiging van dekvloeren waarover reeds na 3-4 uur gelopen kan worden en die na 24 uur perfekt droog zijn, voor het leggen van parket, vloerbedekking, enz. De vervaardiging van dekvloeren waarop men reeds na 3-4 uur keramische tegels en natuursteen kan aanbrengen. Herstel en vervanging van dekvloeren op drukbezochte plaatsen (supermarkten, ziekenhuizen, vliegvelden, enz.). De vervaardiging van dekvloeren waarin het buizennet voor vloerverwarming opgenomen wordt. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN MAPECEM is een speciaal hydraulisch bindmiddel dat, gemengd met bepaalde toeslagstoffen en water, de bijzondere eigenschap heeft om krimpvrij binnen enkele uren uit te harden en perfekt te drogen in elke dikte binnen 24 uur (resterend vochtgehalte minder dan 2% in gewicht). Dankzij deze eigenschappen en de zeer hoge mechanische weerstand, is MAPECEM het ideale bindmiddel voor dekvloeren waarop men binnen 24 uur vloerbedekking, PVC, hout, keramische of natuursteenvloeren moet aanbrengen. N.B. MAPECEM indien opgeslagen in een droge omgeving blijft 12 maanden houdbaar. Nochtans kan er zich een vertraging in het verhardingsproces voordoen zonder de eindeigenschappen te veranderen. BELANGRIJKE AANWIJZINGEN Gebruik MAPECEM niet op ondergronden die onderhevig zijn aan opstijgend vocht (eerst een vochtwering maken). Meng MAPECEM niet met ander cement, kalk, gips, enz. Laat MAPECEM niet droog gemengd met de toeslagstoffen staan (meteen de juiste hoeveelheid water toevoegen en onmiddellijk gebruiken). Meng MAPECEM niet alleen met fijn zand (gebruik toeslagstoffen met gesorteerde korrel van 0-8 mm). Toeslagstoffen voor MAPECEM: grind, van 4-8 mm en zand van 0-4 mm

2 Meng MAPECEM niet met te weinig water aan (dit zou leiden tot een gedeeltelijke bevochtiging, wat ten koste gaat van de mechanische weerstand). Laat het MAPECEM-mengsel niet langer dan 3-4 minuten in de menger. Meng MAPECEM niet met teveel water aan (het drogen duurt dan langer). MAPECEM-dekvloeren zijn zeer kompakt; daardoor is de absorptie van het water dat in waterdispersie- lijmen besloten zit, traag. Het is daarom aan te raden LIGNOBOND (een polyurethaanlijm) te gebruiken bij het leggen van houten parketvloeren welke gevoelig zijn voor vocht. Geen water meer aan het MAPECEMmengsel toevoegen en niet opnieuw omroeren als het al aan het binden is. Het oppervlak van de MAPECEMdekvloeren niet natmaken. MAPECEM niet in betoncentrales mengen of in betonwagens vervoeren; de bindtijd van MAPECEM is daarvoor te kort. TOEPASSINGSVOOR- SCHRIFTEN Voorbereiding van de ondergrond Elke ondergrond is geschikt voor een MAPECEM-dekvloer, mits er geen sprake is van opstijgend vocht, in welk geval men een geschikte waterdichte isolatielaag dient aan te brengen. In geval van niet-zelfdragende dekvloeren die dus verankerd moeten worden (van 10 tot 35 mm) dient de ondergrond droog te zijn, zonder scheuren, bestand tegen druk en traktie en vrij van stof, losse delen, verf, was, olie en gipssporen. Het mengen van MAPECEM met een automatische pompinrichting Het mengen van MAPECEM met een mini-betonmolen Elk mengsel dient in een zo kort mogelijke tijd gestort en genivelleerd te worden en in ieder geval binnen 30 minuten vanaf de bereiding. De waterdosering dient met de uiterste zorgvuldigheid te geschieden, zodat het gestorte mengsel kompakt is en er na het uitvlakken geen uitbloeiingen aan het oppervlak verschijnen. Het mengen van de MAPECEM met toeslagstoffen en water kan als volgt geschieden: met een planetariummenger met een gewone betonmolen met een schroefmenger handmatig met een schop Aanbevolen dosering MAPECEM: kg gesorteerde toeslagstoffen van 0-8 mm Ø 1 m 3 water: van 80 tot 160 kg al naar gelang de vochtigheid van de toeslagstoffen wat overeenkomt met: MAPECEM: 1 zak van 20 kg gesorteerde toeslag kg, oftewel stoffen van 0-8 mm Ø: schoppen water: van 4 tot 8 kg al naar gelang de vochtigheid van de toeslagstoffen KORRELGRADERING VAN TOESLAGSTOFFEN VOOR MAPECEM-DEKVLOEREN (40-50 mm dik) Zwevende dekvloeren van 35 tot 60 mm Het klaarmaken van het mengsel MAPECEM zorgvuldig en snel gedurende maximaal 3-4 minuten met gesorteerde toeslagstoffen van 0-8 mm diameter en water in een menger of betonmolen mengen. Zeefdoorgang (% in gew.) Optimal partikelstorlekskurva Theoretische Fuller - curve Mengsel 70:30 van zand 0/4 en grind 4/8 JA 40 NEEN X 20 Vergelijking van de consistentie tussen MAPECEM-mengsels Zeefopening in mm

3 Het overbrengen van het MAPECEMmengsel kan met een automatische drukpomp geschieden. Het is in ieder geval noodzakelijk zich nauwgezet aan de aanwijzingen betreffende de doseringen en tijden te houden. Het aanbrengen van het MAPECEM-mengsel met een pomp Het vormen van de randlaag Het aanbrengen van het mengsel Het MAPECEM-mengsel wordt als normaal beton op de ondergrond gestort, waarop een isolatielaag is aangebracht (polytheen, bitumineuze isolatielaag, enz.) om de nieuwe dekvloer te isoleren van de ondergrond en tegelijkertijd eventuele vochtopstijgingen te voorkomen. Indien de MAPECEM-dekvloer doorkruist wordt door leidingen of buizen, is het noodzakelijk als versteviging hierover een licht metalen gaas (met zeskantige mazen) aan te brengen. Het aanbrengen van MAPECEMdekvloeren geschiedt op dezelfde wijze als bij cementdekvloeren, en wel door eerst randlagen te vormen, daarna het mengsel aanbrengen en zorgvuldig aandrukken en uitvlakken om een goede afwerking van het oppervlak te verkrijgen. Het verdient aanbeveling langs de omtrek van de ruimte en rondom eventuele zuilen, kantstroken aan te brengen (karton, polystyreenschuim, kurk, enz.) met een dikte van ca. 1 cm. Het bedekken van leidingen met MAPECEM en versterkingsgaas Detail van MAPECEM-dekvloer met wapeningsijzers Het uitvlakken van het MAPECEM-mengsel Afwerking van het MAPECEM-mengsel TECHNISCHE GEGEVENS: PRODUKTEIGENSCHAPPEN Consistentie: Kleur: poeder grijs Soortelijk gewicht: 1,3 g/cm 3 Droog residu: 100% Houdbaarheid: 12 maanden in de originele verpakking op een droge plaats Schadelijkheid volgens Wet 88/379 EEG: nee. De cement die in het product verwerkt zit kan irritaties aan de huid en de ogen veroorzaken. Voor verdere informatie, gelieve de veiligheids-infokaart te raadplegen. Ontvlambaarheid: neen Douaneclassificatie: TOEPASSINGSGEGEVENS bij +23 C-50% V.R.: Aanbevolen mengverhouding: Soortelijk gewicht van het mengsel: 2,20-2,25 g/cm 3 Mengtijd: Mengselduur: Toegestane verwerkingstemperatuur: Begaanbaar: Egaliseren: Totale verharding: EINDRESULTATEN: Vochtbestendigheid: Verouderingsbestendigheid: Olie- en oplosmiddelenbestendigheid: Zuur- en alkalibestendigheid: Temperatuursbestendigheid: Buigzaamheid: Mechanische weerstand: kg MAPECEM met 1 m 3 toeslagstoffen (diameter van 0-8 mm) en kg water al naar gelang de vochtigheid van de toeslagstoffen 3-4 minuten minuten van +5 C tot +35 C na 2-3 uur na 4 uur na 24 uur zeer goed zeer goed zeer goed gering van 30 C tot +90 C neen zie tabel en grafieken

4 Indien het werk voor meer dan 1 uur wordt onderbroken, is het noodzakelijk in de loodrecht afgesneden dekvloer wapeningsijzers aan te brengen van cm lengte en met een diameter van 3-6 mm op een onderlinge afstand van cm, om een perfekte aanhechting te verzekeren bij de hervatting van het storten en scheuren en niveauverschillen te voorkomen. Aanhechtende dekvloeren met dikte van 10 tot 35 mm De bereiding, dosering en het aanbrengen van het mengsel geschieden op dezelfde wijze als bij de zwevende dekvloeren. Het is echter noodzakelijk om vooraf een aanbrandlaag van cementpap met PLANICRETE op de perfekt schone ondergrond aan te brengen. Vochtmeting bij MAPECEM-dekvloeren met een carbidvochtmeter Vochtmeting van MAPECEM dekvloeren met een elektronische MAPEI-geleidingsvochtmeter Mengsel van MAPECEM met PLANICRETE als cementpap voor aanbrandlaag MAPECEM: een ideale dekvloer voor elk type vloerbedekking Het aanbrengen van de cementpap voor hechtende MAPECEM-dekvloeren Mechanische bestendigheid van MAPECEM met zand 0-8 mm: Dosering cementpap PLANICRETE: 1 deel in gewicht WATER: 1 deel in gewicht MAPECEM: 2 delen in gewicht Na het mengen wordt deze cementpap vlak voor het leggen van de MAPECEMdekvloeren op het te bedekken oppervlak aangebracht (vers op vers), teneinde de hechting te kunnen garanderen. Dosering MAPECEM Buigbestendig heid Compressiebestendigheid Resterend vochtgehalte in % 24 u. 3 dg. 28 dg. 24 u. 3 dg. 28 dg. 24 u. 3 dg. 28 dg. 350 kg/m 3 zand 5,4 6,7 7,0 33, kg/m 3 zand 5,6 7,0 7,5 40, , kg/m 3 zand 6,6 7,5 8,0 47,

5 TECHNISCHE GEGEVENS VAN MAPECEM COMPRESSIEBESTENDIGHEID VAN MAPECEM BIJ VERSCHILLENDE DOSERINGEN BUIGBESTENDIGHEID VAN MAPECEM BIJ VERSCHILLENDE DOSERINGEN ,9 7,4 49 6, , kg/m kg/m 3 5,9 450 kg/m kg/m kg/m kg/m , KRIMP VAN MAPECEM-DEKVLOER (450 kg/m 3 toeslagstoffen) RESTEREND VOCHTGEHALTE IN MAPECEM-DEKVLOEREN Krimp in mm/m 0.2 % water in gewicht kg/m kg/m kg/m

6 VOCHTIGHEIDSMETING De normale elektrische geleidingsvochtmeters geven niet de juiste waarden aan op MAPECEM-werken. Wanneer men dus het resterend vochtgehalte van de MAPECEM-dekvloeren wil controleren, is VERBRUIK Het verbruik varieert al naar gelang de dikte van de dekvloer en de dosering van MAPECEM. Bij een dosering van kg MAPECEM per m 3 toeslagstoffen zal het verbruik 3,5-4,5 kg/m 2 voor elke cm dikte bedragen. Reiniging Het gereedschap met ruim water wassen. Kleur Grijs. (NL) A.G. BETA het absoluut noodzakelijk een carbidvochtmeter te gebruiken, die de absolute vochtigheidswaarden in gewicht aangeeft. VERPAKKING Papieren zakken van 20 kg. WAARSCHUWING N.B. - De bovenstaande informatie en gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op een uitgebreide ervaring; zij dienen echter beschouwd te worden als door de praktijk te bevestigen richtlijnen. In twijfelgevallen adviseren wij, alvorens Afwerking van MAPECEM-dekvloer met zelfnivellerende ULTRAPLAN het produkt te gebruiken, na te gaan of het ook voor het desbetreffende doel geschikt is. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. N.B. ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK M A P E I S A F E T Y & Q U A L I T Y CERTIQUALITY No. 250/1 EC ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme, Registration N I-S M A P E I - I T A L Y DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3

XXLight. GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 XXLight GEBRUIKSKLARE ISOLERENDE EN VEZELHOUDENDE LICHTE MORTEL 300 kg/m 3 Gebruiksklare lichte mortel in zakken. Hij bevat zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde grootte (2 mm diameter) omhuld

Nadere informatie

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm

Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel voor binnen en buiten, in laagdikten van 4-30 mm Productinformatieblad Editie: 10/01/2014 Identificatie nummer: 2011/PM Versie NL: 17/03/2014 Sikafloor Level-30 Sikafloor Level-30 Hoogwaardige, cementeuze, zelfnivellerend en sneldrogende, egalisatiemortel

Nadere informatie

Perlite. Brandwerend Isolatiemateriaal

Perlite. Brandwerend Isolatiemateriaal Perlite Brandwerend Isolatiemateriaal 07 2004 Wat is Perlite? Perlite is een vulkanisch gesteente dat voornamelijk bestaat uit SiO 2 en Al 2 O 3. Het heeft de eigenschap om bij plotselinge verhitting te

Nadere informatie

Primer G GEV. Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS)

Primer G GEV. Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) EMICODE GEV Dispersievoorstrijkmiddel op basis van kunstharsen, met een zeer laag gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS) TOEPASSING Het behandelen van zuigende ondergronden, voordat keramische

Nadere informatie

Weber helpt u verder!

Weber helpt u verder! Vloeren i Weber, helpt u verder! Weber services Binnen Weber hechten we veel belang aan service. We staan voor u klaar met onze tools en adviseurs om u op de beste manier te helpen met uw klus. U kunt

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf.

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf. Nieuw in België en Nederland. Al 36 jaar in Duitsland! Vochtproblemen oplossen Duurzaam Effectief Betaalbaar Saneren Renoveren Isoleren Afwerken Afwerkpleisters Silicaatverf Kalkverf Leemverf Kaleipleister

Nadere informatie

POLITERM POLYSTYREENKORRELS VOOR MORTEL EN LICHT THERMO-AKOESTISCH BETON

POLITERM POLYSTYREENKORRELS VOOR MORTEL EN LICHT THERMO-AKOESTISCH BETON POLITERM POLYSTYREENKORRELS VOOR MORTEL EN LICHT THERMO-AKOESTISCH BETON POLITERM -korrels zijn een essentieel element uit ons vloergamma. Het gaat om zuivere polystyreenschuimkorrels van gecontroleerde

Nadere informatie

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler

Sikafloor-14 Pronto bestaat uit: Component A: Sikafloor-14 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Component C: Sikafloor-Pronto Filler Technische fiche Editie 1, 2010 Identificatie no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versie no. 23072010 Sikafloor -14 Pronto Sikafloor -14 Pronto 3-componenten zelfnivellerende gietlaag en nivelleringsmortel op

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 3-6-2013 Inhoudsopgave 1 Beschrijving KALEI... 4 2 Verpakking... 5 3 Voordelen product... 5 4 Productgamma... 5 4.1 KALEI... 5 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 31-5-2012 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving KALEI... 3 3 Verpakking... 4 4 Voordelen product... 4 5 Productgamma... 4 5.1 KALEI... 4 5.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN

VOORDELEN BAMBOEVLOEREN VOORDELEN BAMBOEVLOEREN Milieuvriendelijk Op wereldvlak zal er een schaarste komen van tropische hardhout soorten. Bamboe biedt hier het alternatief. Bamboe is geen boom maar een grassoort dat razendsnel

Nadere informatie

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 007 0 000001 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten seallaag voor natte ruimten en koelcellen op basis van reactieve acrylharsen

Nadere informatie

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen.

Bouw. 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis van reactive acrylharsen (PMMA) Productomschrijving. Testen. Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 02 02 01 002 0 000002 Versie NL: 13/12/2011 Sikadur -12 Pronto Sikadur -12 Pronto 2-componenten snel uithardende reparatiemortel op basis

Nadere informatie

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht Waterdichting hygroscopisch regen 4 vocht 4 zout kristallisatie 1 positieve waterdruk 2 negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht 3 zout in oplossing optrekkend vocht 2 Waterdichting Waterdichting

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder

Sikafloor-10 Pronto bestaat uit: Component A : Sikafloor-10 Pronto hars Component B: Sika-Pronto Verharder Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 08 01 05 008 0 000001 Versie no. 23042012 Sikafloor -10 Pronto Sikafloor -10 Pronto 4-componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Product

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen

2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productinformatieblad Editie: 03/09/2013 Identificatie nummer: 02 08 01 05 001 0 000003 Versie NL: 10/02/2014 2-Componenten primer op basis van reactieve acrylharsen Productomschrijving Toepassingsgebieden

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN. MS detail. Exclusief voor de professional

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN. MS detail. Exclusief voor de professional ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR DAKEN EN GOTEN MS detail Exclusief voor de professional Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

Module Injecties van metselwerk

Module Injecties van metselwerk Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Injecties van metselwerk Yves Vanhellemont, Willem Van Peer, Nathalie Vernimme (eds) Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Injecties

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS wordt gebruikt voor het brandwerend maken van natuurlijk onbehandeld hout en houtproducten. Het product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt

Nadere informatie

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE

LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE LEGINSTRUCTIE UNICLIC NOBLESSE 1) Algemeen Uniclic is een revolutionair systeem voor het plaatsen van laminaatvloer zonder het gebruik van lijm. Dankzij de ingenieuze vorm van tand en groef klikken de

Nadere informatie

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend

Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Technische fiche Editie 1, 2013 Identificatie no. 02 06 02 00 031 0 000011 Versie no. 07052013 SikaCor VEL SikaCor VEL Vinylester hars gebonden laminaat systeem, geleidend Product Omschrijving SikaCor

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 20-1-2015 1 Inhoud 1 Beschrijving KALEI... 3 2 Verpakking... 4 3 Voordelen product... 4 4 Productgamma... 4 4.1 KALEI... 4 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet of slecht absorberende

Nadere informatie

Zo kunt u zelf tegelen

Zo kunt u zelf tegelen sanitair Zo kunt u zelf tegelen Zelf tegelen Afvoegen Overzicht assortiment tegellijmen en voegmiddelen Zo kunt u zelf tegelen Zelf een prachtige wand of vloer tegelen? Deze GAMMA folder wijst u de weg!

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM

TECHNISCHE FICHE. Sikaflex -11 FC+ PRODUCTBESCHRIJVING 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM TECHNISCHE FICHE 1-COMPONENT ELASTISCHE VOEGKIT EN MULTIFUNCTIONELE LIJM PRODUCTBESCHRIJVING Sikaflex -11 FC + is een 1-component, vochtuithardende, elastische voegkit en een multifunctionele lijm op basis

Nadere informatie

Gids voor de vakman Holcim (België) N.V.

Gids voor de vakman Holcim (België) N.V. Kracht. Prestatie. Passie. Gids voor de vakman Holcim (België) N.V. Uw werf / Toepassingen Inhoudstafel Plaatsen van vloertegels Plaatsen van dakpannen Metselwerk Buitenpleisters Funderingen en verhardingen

Nadere informatie