5 e jaargang no. 5. Van ons erelid Gerrit Koenderink, kregen we het volgende gedicht.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 e jaargang no. 5. Van ons erelid Gerrit Koenderink, kregen we het volgende gedicht."

Transcriptie

1 5 e jaargang no. 5 Het jaar 2009 zit er weer bijna op, een jaar met veel enerverende zaken, met hoogtepunten, zoals het genomineerd staan voor de Overijsselse Vrijwilligerprijs, en daarnaast ook voor die van de gemeente Hellendoorn,de quiz Erkent Talent en de feestmiddag in Sporthal Noetsele. Ook hebben we afscheid genomen als vrijwilliger van Gerrit Koenderink. Na vele jaren trouwe dienst vond Gerrit het goed geweest en geniet nu samen met zijn vrouw van een wel verdiende rust. Als erelid blijft hij gelukkig met de OZO verbonden. Het jaar 2009 heeft nog niet opgeleverd wat we van een aantal zaken hadden verwacht. Het ziekenhuis loopt nog niet zoals het moet lopen; er zijn nog geen nieuwe bestuursleden gevonden, en het programma Zorg in de regio is ook nog niet uitzendklaar. Al met al is er nog genoeg werk te doen. Toch blijft het ziekenomroepwerk boeiend en uitdagend. Voor de inzet van het afgelopen jaar dank ik jullie allen. Tevens wens ik alle zieke medewerkers nog veel sterkte toe in de hoop dat 2010 goed zal verlopen. Natuurlijk wens ik iedereen voor het nieuwe jaar alle goeds, geluk en veel succes toe met ons prachtige OZO werk. Dick Engbers. Van ons erelid Gerrit Koenderink, kregen we het volgende gedicht. t Oale joar dat löp naor t enne nog n paar uur dan is t middernach. En denke wie der nog is efkes an terugge wat dat oale joar oons hef è brach. Vol goods, ma doarbi j ok vol ramp spood kwam t leste joar hier aower t laand. Ma oet disse ramp spood kwam weer t goeie de leu reik n zich de haand. Wie veul n oons toen weer verbunden en wussen, saam mu w der duur. Nederland, as in t verleej n heul aolderwets n kop der vuur. Dat was t gewin, umda w weer leer n da w toch mekaar zoo neudig bint. En daowrum hoolt dat in gedachen, aw straks an t nieje jaor begint. Der is a völs te völ geharre war, lao wie hier in oons kleine laand te hoope wark n an de toekomst. verbunden duur den starken baand. Aw meka ma wilt begriepen Ee daorvuur ok oons beste doot. Anpak n naor oons beste können, dan komp t in t nieje jaor wa good. 1

2 Vrijwilligersprijs 2009 Op vrijdag 11 december werd de Vrijwilligersprijs van de gemeente Hellendoorn uitgereikt tijdens een feestelijke avond in de theaterzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. Een spannende avond ook voor de OZO door de nominatie van onze organisatie door Thea ten Have. Helaas moesten we het afleggen tegen de Sinterklaascommissie. Dus net weer niet gehaald! 2

3 Van de penningmeester Beste medewerkers, Ik wil jullie op de hoogte brengen van gratis cursussen voor vrijwilligers die de Gemeente Hellendoorn in samenwerking met het ROC aan wil bieden aan vrijwilligers die in onze gemeente wonen. Alle onderstaande cursussen zijn gratis. 1. Eenvoudig tekstverwerken op de computer. Deze cursus is voor de echte beginner. De cursus is gratis en start in het voorjaar op donderdagmiddag. 10 lessen. 2. Website maken. Een eigen website voor een vereniging maken. 8 lessen in het voorjaar op woensdagavond. 3. Spreken in het openbaar. In het voorjaar op de maandagavond. 6 lessen. 4. Folder maken met programma Publisher Start op dinsdagavond 5 januari. 4 lessen. 5. Eenvoudig boekhouden in Excel. In het voorjaar op donderdagmiddag. 6 lessen. 6. Ledenadministratie in Access. In het voorjaar op woensdagavond. 6 lessen. Misschien dat niet alle cursussen nodig zijn voor onze Stichting, maar als iemand geïnteresseerd is kan hij/zij ze natuurlijk wel volgen. Mocht iemand geïnteresseerd zijn, ik heb een cursusboekje en een aanmeldformulier. Dus bij vragen even naar mij mailen op of vraag het even aan de dames op kantoor en die seinen mij wel even in. Verder ben ik op 24 november j.l. naar een bijeenkomst van Stichting de Welle geweest over de nieuwe vrijwilligersverzekering die per 1 januari a.s. in gaat. (Het woord zegt het al, geldt dus niet voor medewerkers die voor hun werk betaald worden) Tot nu toe moesten we ieder jaar doorgeven hoeveel medewerkers wij hadden, en die waren dan verzekerd. Alleen wilde men de oudere medewerkers niet verzekeren en ging het ook alleen om de medewerkers en niet om collectanten. Omdat de overheid vrijwilligerswerk wil promoten, heeft men met ingang van 2010 een bedrag ter beschikking gesteld aan de gemeenten, die dit dan kunnen gebruiken voor een verzekering voor hun inwoners of verenigingen/stichtingen die in hun plaats gevestigd zijn. De gemeente Hellendoorn, waar onze stichting gevestigd is, heeft deze verzekering nu ook afgesloten zodat per 1 januari alle medewerkers van de OZO, en ook de collectanten, verzekerd zijn voor schade tijdens werkzaamheden die ze voor onze Stichting uitvoeren. Dit geldt dus ook voor de medewerkers en collectanten die niet in Hellendoorn wonen. Deze moeten zich eerst melden bij de gemeente waar ze wonen, maar als die niet verzekerd is kunnen ze bij de gemeente Hellendoorn terecht. Wij hoeven ook niet meer jaarlijks op te geven hoeveel mensen wij willen verzekeren omdat alle vrijwilligers in Hellendoorn verzekerd zijn. Voor de duidelijkheid geef ik even een aantal voorbeelden: - Een collectant valt en heeft schade aan kleding tijdens collecteren, is verzekerd. - Een collectant zet zijn fiets tijdens het collecteren even neer, komt terug, fiets weg, is verzekerd. Maar de schade moet wel in verband staan met de werkzaamheden. Zo is de fiets van een collectant wel verzekerd, maar ga je met de fiets naar een bestuursvergadering, en de fiets staat 3 uur buiten en is dan weg, dan is dat niet verzekerd. - Een collectant of medewerker maakt per ongeluk iets stuk van een ander tijdens de werkzaamheden, is verzekerd. - Tot nu toe hadden wij een bestuursaansprakelijkheidverzekering, hoeft niet meer, is nu via deze verzekering gedekt. - Stagelopers zijn niet verzekerd, moet geregeld zijn door hun school. - Een medewerker krijgt schade aan de auto tijdens uitvoeren van werkzaamheden, is, als de autoverzekering dit niet dekt, op deze verzekering wel gedekt. - Rechtsbijstand voor de medewerkers valt hier ook onder. - Ongevallenverzekering is ook via deze polis gedekt, mits invaliditeit ontstaat tijdens de werkzaamheden voor de OZO. - Medewerker/collectant komt tijdens de werkzaamheden te overlijden. De nabestaanden krijgen een uitkering uit deze verzekering. 3

4 Maar omdat alle vrijwilligers in de Gemeente verzekerd zijn is ook het volgende van toepassing: - U brengt vrijwillig een aantal kinderen op zaterdagmiddag naar hun voetbalvereniging en krijgt een ongeluk, dit is verzekerd. - U doet op zaterdag de tuin van de kerk in de gemeente en krijgt schade, is verzekerd. Als er dan schade is, dan moet er een formulier ingevuld worden. Ik denk dat wij gaan besluiten dat het bestuur mee moet tekenen om te weten hoeveel schades er namens onze Stichting worden ingediend. Dit formulier gaat naar de Gemeente en die stuurt het door naar de Verzekeringsmaatschappij. Als er dan een uitkering komt, wordt de gemeente hier ook over geïnformeerd. Dit doet men om toch te voorkomen dat iemand te gemakkelijk schades indient. Per 1 januari gaat deze verzekering in. Op de website van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en op de website van de Gemeente zullen de voorwaarden en hoogte van de uitkering nog bekend worden gemaakt. Ik wilde jullie op de hoogte brengen van deze sterke verbetering. Ik denk dat het goed is dat medewerkers en collectanten weten dat ze goed verzekerd zijn tijdens de werkzaamheden voor de OZO. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust, en anders vraag het op de volgende medewerkersvergadering. Vragen kunnen naar of stel de vraag even via de dames op kantoor die hem dan wel bij mij inleveren. Met vriendelijke groet Frans Willemsen Nieuws van functiegroep P&P Het was woensdagavond 25 november een wel heel bijzondere uitzending voor Marinus Bults, Dinand Slettenhaar en Truus Hemmink. Natuurlijk waren ze naar Verpleeghuis Krönnenzommer gekomen om hun maandelijks verzoekplatenprogramma te verzorgen. Gezellig tussen de bewoners in de kerkzaal werden bekende liedjes gezongen en leuke gedichtjes voorgedragen. 4

5 Maar halverwege de uitzending werden ze in het zonnetje gezet om dat ze al 25 jaar programma s brengen op Krönnenzommer. Truus doet de presentatie en Marinus en Dinand verzorgen de techniek. Cadeautjes en bloemen werden aan deze vrijwilligers overhandigd en zelfs was er een speciaal lied in elkaar gezet, dat hen door een aantal bewoners werd toegezongen. Onder grote publieke belangstelling van bewoners, hun familie en vrijwilligers werd op 26 november op feestelijke wijze aandacht geschonken aan de 100 ste uitzending in Zorgcentrum De Schutse in Rijssen. Coördinator vrijwilligerswerk Anja Maathuis sprak haar grote waardering uit voor het werk van de OZO, die elke derde donderdag van de maand de bewoners onthaalt op een ochtend met muziek. 5

6 Er is voor elk wat wils te horen. De geestelijke muziek valt bijzonder in de smaak, maar ook de liefhebbers van de populaire muziek worden niet vergeten met liederen van toen en nu. Het koor Met Hart en Smart van Greet Nekkers trad op en de liedjes werden uit volle borst meegezongen. Zowel presentator Bert de Jong als technicus Dick Derksen werden na afloop in de bloemetjes gezet. De bewoners kijken terug op een feestelijke en zeer geslaagde avond. Het was ook een beetje feest op 16 november in de Blenke in Hellendoorn, omdat de bewoners eindelijk konden terugkeren naar hun vernieuwde kamers, na een langdurig verblijf in de Haarlerhoek. En een dag later in de Eeshof in Tubbergen omdat we daar alweer een jaar onze uitzendingen verzorgen, na een afwezigheid van een aantal jaren. Op beide avonden traden de dames en heren van Hart en Smart op voor de bewoners. Twee hele feestelijke avonden die door de bewoners erg gewaardeerd werden. Jullie weten ondertussen waarschijnlijk allemaal dat dit koor dat onder leiding staat van onze medewerkster Greet Nekkers iedere dinsdagavond repeteert in de grote zaal van onze studio. Daar tegenover staat dat ze twee maal in het jaar gratis optredens verzorgen voor de OZO. Dat kan tijdens de feestmiddag zijn, maar ook zoals in de Blenke en de Eeshof gebeurde, tijdens een uitzendavond. Ieder tehuis kan daar gebruik van maken. Voor dit jaar staat er al een optreden gepland in de Holtinck in Wierden op 21 april. Om te voorkomen dat er opeens meerdere aanvragen tegelijk komen zal er een lijstje gemaakt worden met tehuizen waarop staat in welk jaar een tehuis aanspraak kan maken op een optreden. Wanneer je daar geen belangstelling voor hebt, kun je dat gelijk aangeven. Alle afspraken voor die optredens zullen via het bestuur gaan lopen. Ook willen we jullie wijzen op een aantal zangboekjes met teksten van populaire, geestelijke en marialiedjes die gebruikt kunnen worden voor de uitzendingen in de tehuizen. Ze liggen in de eerste (de rechtse) kast op kantoor. In de deur van de kast komt een lijst te hangen, waarop je kunt aangeven op welke dag je boekjes meeneemt en het aantal. Voorbeeldboekjes liggen in het archief in de bakjes. Daarin is ook een lijst te vinden met de c.d.nummers behorende bij de teksten van de liederen. 6

7 Tevreden over 2009 Nu we weer op de drempel staan van de jaarwisseling, kunnen we omzien naar wat we in 2009 gepresteerd hebben. Zijn we echt tevreden over wat we bereikt hebben? Hebben we onze doelstellingen bereikt? Hebben we onze schouders er wel ondergezet? Wat hebben we gedaan om de vrede te bewaren? Allemaal vragen waarop we persoonlijk een antwoord moeten geven. Sonja Bos, medewerkster van een ziekenomroep uit Enschede, schrijft er het volgende over: Tevreden Het jaar is bijna weer verstreken we vieren kerstfeest met elkaar. Gemoedelijk, vredig bij elkander, als één grote familieschaar. We zijn bevoorrecht met ons allen bij ons heerst nog gezelligheid want kijkt men verder in de wereld dan is het overal steeds strijd. De mens zingt van vrede op deez aarde men rooft en schiet elkander neer en de natuur heeft nog zijn rampen voor die mensen is het geen leven meer. De mens was vroeger meer tevreden al gaat het goed, zelfs tijdens de recessie, men verlangt steeds meer laten we toch dankbaar wezen in vele landen wordt zoveel ontbeerd. Probeer eens anderen te helpen een kleinigheid doet soms veel goed laten we daar, onder elkaar mee beginnen, dat geeft ons allen kracht en moed. De meeste dingen zijn betrekkelijk de gezondheid is het meeste waard als we daarmee kunnen leven helpt dit misschien de VREDE OP AARD. Eef Jansen Prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig

8 Het OZO bestuur nodigt alle medewerkers, samen met hun partners, van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 5 januari vanaf uur in de OZO studio in Nijverdal, om samen het glas te heffen op De jaarlijkse feestavond staat gepland voor vrijdag 5 februari! 8

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner

Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nummer 4 December 2014 Jaargang 2 Een uitgave van Proteion Welzijn / de Zorgondersteuner Nieuws Informatie Achtergrond De Nieuwsbrief bevat nieuws en informatie die van belang kunnen zijn voor vrijwilligers

Nadere informatie

Spreekbeurt. Geschiedenis. Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd

Spreekbeurt. Geschiedenis. Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd 1 Spreekbeurt Geschiedenis Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd Om naar het begin van de geschiedenis van het verzekeren terug te gaan moeten we naar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

dichtbij Op de koffie bij Sharon Appels (43 jaar) Mijn oma had altijd zo n knop om haar nek.

dichtbij Op de koffie bij Sharon Appels (43 jaar) Mijn oma had altijd zo n knop om haar nek. Informatiemagazine van Stichting ATA, personenalarmering dichtbij nr. 2, maart 2012 Op de koffie bij Sharon Appels (43 jaar) Mijn oma had altijd zo n knop om haar nek. Win een rondvaart door de grachten

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

7Assisteren bij activiteiten

7Assisteren bij activiteiten Thema 7Assisteren bij activiteiten 1 Inleiding Als zorghulp kun je gevraagd worden om te helpen bij activiteiten. In dit thema vertellen we wat voor activiteiten er zijn en wat voor doel ze hebben. We

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie