TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding"

Transcriptie

1 TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing Onderzoeksmethodologie Productiemanagement Strategie & organisatie Transporteconomie & logistiek

2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement studentgerichte diensten en de faculteiten. Departement studentgerichte diensten J. Crab Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Studieprogramma s veranderen echter voortdurend. Het is daarom mogelijk dat het aanbod van opleidingsonderdelen van de verschillende studierichtingen enigszins afwijkt van de informatie in deze brochure. 2

3 Inhoud Voorwoord Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? TEW - Bedrijfskunde binnen de Universiteit Antwerpen Over TEW - Bedrijfskunde Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Loopbaanperspectieven Studieprogramma Masterproef Vakbeschrijvingen Studeren in het buitenland Onderwijs en examens Studie- en studentenbegeleiding Nuttige websites Meer info?

4 Voorwoord Misschien is dit je eerste kennismaking met de Universiteit Antwerpen. Misschien heb je reeds enkele jaren geleden de weg naar onze universiteit gevonden en hier je bacheloropleiding voltooid. In elk geval word je masterstudent, en wil je informatie over de masteropleidingen die wij aanbieden. Het boekje dat je nu ter hand neemt, brengt je al een hele stap vooruit in je keuzeproces. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit met studenten. Vanaf zijn de masteropleidingen gestart die aansluiten op de academische bacheloropleidingen. Binnen de associatie wordt de samenwerking bevorderd met de Plantijnhogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Hogeschool Antwerpen en de Hogere Zeevaartschool. Tijdens je masteropleiding wordt de kennis die je opdeed tijdens je bacheloropleiding verder uitgediept. De Universiteit Antwerpen stelt alles in het werk om je studietijd aangenaam te maken en de kwaliteit van de opleiding op topniveau te houden. Onze opleidingen worden regelmatig bijgestuurd en aangepast aan maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties. We nodigen je alvast uit op onze masterbeurs (16 april 2008) of op de infomarkt (4 september 2008). Welkom bij de Universiteit Antwerpen! Prof. dr. Francis Van Loon Rector Universiteit Antwerpen 4

5 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? Studentgerichtheid De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Dit betekent dat je zoveel mogelijk college volgt in kleine groepen, zodat een vlotte interactie mogelijk wordt. De kleine afstand tussen studenten en het docentencorps zorgt ervoor dat je bij je profs terecht kan met allerlei vragen en problemen. De vlotte communicatie tussen docenten, assistenten en studenten wordt mede ondersteund door de digitale leeromgeving Blackboard; dit biedt ook nieuwe kansen voor een interactief onderwijssysteem. Studenten worden ook uitgenodigd om actief deel te nemen aan het beleid: in verschillende adviesorganen en raden zijn zij vertegenwoordigd. Tenslotte is de Universiteit Antwerpen bekend voor haar goede studentenbegeleiding en ondersteuning, waarbij wordt ingespeeld op de individuele noden van alle studenten. Innoverende academische opleidingen De Universiteit Antwerpen biedt innoverende academische opleidingen aan, met een evenwichtig aanbod van theorie en praktijkgerichtheid. De opleidingen zijn stevig verankerd in sterk wetenschappelijk onderzoek, dat ook internationale faam geniet. De academische toren werd echter reeds lang geleden gesloopt: academici hechten veel belang aan een voortdurende uitwisseling met de steeds evoluerende samenleving. Bij je studie aan de Universiteit Antwerpen staat niet zozeer het memoriseren van feitenkennis centraal: je verwerft de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om beroepsrelevante opdrachten en problemen op te lossen. Ook de BaMa-structuur werd gezien als een kans tot vernieuwing en verbetering. Nieuwe opleidingen werden ingevoerd, keuzemogelijkheden binnen bestaande opleidingen verruimd. Infrastructuur Voor haar onderwijs beschikt de Universiteit Antwerpen over de meest moderne infrastructuur: goed uitgeruste les- en computerlokalen, laboratoria, bibliotheken en meerdere studielandschappen. In alle publieke ruimten (bibliotheken, cafetaria, aula) zijn er hotspots waar je draadloos kan surfen met je eigen laptop. De laatste jaren werd grootschalig geïnvesteerd in nieuwe gebouwen om het toenemend aantal studenten op te vangen en hen een aangename leeromgeving aan te bieden. De Universiteit Antwerpen is een middelgrote universiteit, met meer dan studenten, verspreid over vier campussen en zeven faculteiten. De campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken liggen aan de stadsrand, in een groene omgeving. De campussen Middelheim en Groenenborger grenzen aan het 5

6 openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim en het Nachtegalenpark. Studeer je op de campus Drie Eiken? Dan kan je volop genieten van de groene oase van Fort VI en de mooie vijvers rondom de campus. De Stadscampus, met zijn kern van prachtig gerenoveerde 16de-eeuwse gebouwen, ligt in hartje Antwerpen. De opleiding TEW - Economisch beleid is gesitueerd op de Stadscampus. Vorming De Universiteit Antwerpen wil niet alleen opleidingen aanbieden, maar ook vorming. Ze wil jonge mensen laten opgroeien tot professionelen met een kritische ingesteldheid, een tolerante en constructieve houding. De Universiteit Antwerpen kiest resoluut voor pluralisme en verwelkomt diversiteit in haar curricula, personeel en studenten. Antwerpen Tenslotte kies je voor de stad Antwerpen. Studeren is meer dan met je neus in de boeken zitten. Wie in Antwerpen komt studeren, kiest voor een studentenstad. Antwerpen is, naast een universiteitsstad, een bruisende metropool met een uniek cultuurhistorisch aanbod, een wereldhaven, een overvloed aan cafés en restaurants, clubs, gezellige pleintjes, cultuur, architectuur, mode, sportinfrastructuur,... Kortom: een stad waarin Antwerpenaars, bezoekers en studenten graag wegzinken. Speciaal voor de lancering van de nieuwe huisstijl van de Universiteit Antwerpen, schreef Pieter Embrechts een lied U Aan het woord. In deze brochure vertellen wij graag over onze universiteit, daarna is het woord aan A! Sinds april 2005 is de Universiteit Antwerpen voor de managementopleidingen die worden verstrekt door de faculteit TEW en de UAMS geaccrediteerd bij AACSB International. AACSB staat voor de Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB International heeft 551 geaccrediteerde leden wereldwijd die het business accreditation label dragen, waaronder de belangrijkste managementscholen zoals Harvard Business School, London Business School, Wharton, Stanford, Columbia Business School,... 6

7 tew - bedrijfskunde binnen de Universiteit Antwerpen Toegepaste Economische Wetenschappen Bedrijfskunde is een opleiding binnen de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Andere masteropleidingen binnen deze faculteit zijn: Master TEW Economisch Beleid Master TEW Handelsingenieur Master TEW Handelsingenieur in de Beleidsinformatica Master Sociaal-Economische Wetenschappen Master in het Organisatiebeleid Master in het Cultuurmanagement Master in de Meertalige Professionele Communicatie Over Toegepaste economische wetenschappen - bedrijfskunde De Master TEW: Bedrijfskunde geeft je een wetenschappelijk verdiepende opleiding in het domein van de bedrijfskunde, binnen het zelf gekozen specialisatiedomein. De opleiding is erop gericht je als student inzicht te verschaffen in de actuele relevante wetenschappelijke kennis en vaardigheden in het domein van de bedrijfskunde en de gekozen specialisatie. Als Master in de TEW: Bedrijfskunde ben je in staat om professioneel en zelfstandig de aangeleerde kennis, vaardigheden en attitudes beargumenteerd aan te wenden binnen je organisatie. Dit komt tot uiting bij het voorbereiden, nemen en opvolgen van bedrijfseconomische beleidsbeslissingen. Afstudeerrichting accountancy en revisoraat Je verruimt je kennis en vaardigheden binnen de diverse deelgebieden van accountancy, accounting en audit. (externe verslaggeving, management accounting en controle, interne audit, risicocontrole en assurance services). De nadruk ligt hier niet alleen op de gegevensverzameling en verwerking maar op de analyse van de gegevens en de aanwending ervan ter ondersteuning van beleidsbeslissingen in een organisatie en door derden (schuldeisers, overheid, concurrenten,...). In diverse opleidingsonderdelen staat de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverschaffing, de waarborging van de betrouwbaarheid van deze informatie en het doelgericht en relevant gebruik ervan, centraal. 7

8 Bij het bestuderen van zowel de externe verslaggeving door de onderneming als bij het opzetten van systemen voor interne informatieverschaffing, wordt ook aandacht besteed aan de wisselwerking met IT, risicomanagement, financiering, menselijk gedrag en strategie. De vakinhouden houden rekening met internationaal aanvaarde accounting (IAS/ IFRS) en auditing (IAS) standaarden en professionele normen (professionele examens/ vrijstellingen). Een aantal opleidingsonderdelen bouwt verder op reeds aangereikte kennis in het gemeenschappelijk curriculum van de Bacheloropleiding. Afstudeerrichting beleidsinformatica Je leert hoe je de aanpak van de informatisering in een organisatie mee kan gaan bepalen. Dit veronderstelt dat je goed op de hoogte bent van de jongste evoluties op informatietechnisch gebied, maar ook op organisatorisch gebied. Je zal als student ook voldoende kennis hebben van bedrijfsbeleid om de informatiseringsaanpak optimaal te kaderen in de algemene bedrijfsdoelstellingen. Je zal in staat zijn om de informatiebehoeften van de gebruikers te analyseren en om te zetten in een ontwerp van een informatiesysteem dat aan die behoeften voldoet. Dankzij de combinatie van informaticakennis en bedrijfseconomische kennis, is de student die deze afstudeerichting volgt bij uitstek geschikt om in bedrijven en organisaties een brugfunctie te vervullen tussen de gebruikers van informatiesystemen en de informaticaspecialisten. Deze afstudeerrichting is tevens een goede voorbereiding op managementfuncties en meer technische functies binnen de informatica-afdeling. Afstudeerrichting Financiering De afstudeerrichting Financiering geeft je inzicht in een aantal concepten en technieken van bedrijfsfinanciering, hun economische relevantie en hun beperkingen. Dit inzicht moet je toelaten om het hoe en waarom van financiële beslissingen van ondernemingen te doorgronden. Het gaat hierbij niet alleen om concepten die specifiek zijn voor bedrijfsfinanciering; ook het institutioneel financieel kader waarin de onderneming actief is en niet-bedrijfsspecifieke financiële technieken vormen noodzakelijke bouwstenen. Je bent in staat om op basis van aangeleerde concepten en technieken concrete problemen van bedrijfsfinanciering op te lossen. Je wordt vertrouwd gemaakt met de institutionele structuur van financiële markten en tussenpersonen en er worden een aantal technieken aangeleerd die je toelaten om financieringsbeslissingen te analyseren. Hierbij komen o.a. het financieringsbeleid en het corporate governance van ondernemingen aan bod. Als zodanig biedt deze afstudeerrichting je een basis die je na je studies toelaat om op een hoog niveau actief te participeren in de verschillende aspecten van bedrijfsfinanciering. 8

9 Afstudeerrichting Internationaal Management en Diplomatie Deze afstudeerrichting bereidt je voor op een internationaal gerichte carrière in het Belgische, Europese en mondiale bedrijfsleven, in internationale instellingen of in Belgische diplomatieke dienst. Je leert inzicht verwerven in de brede economische, politieke en juridische omgeving waarin het bedrijfsleven gestalte krijgt. Je leert ook internationale betrekkingen met een kritisch oog te bekijken. Je pakt vraagstukken aan die zich bevinden op het raakvlak tussen bedrijfseconomie, recht en politiek. Je bestudeert de tegenstellingen tussen een globaliserende wereld en de particuliere nationale belangen, zoals die tot uiting komen in België of de Europese Unie. Dit alles wordt aangevuld met een gedegen kennis over een aantal relevante managementtechnieken, technische aspecten van internationale handel, de handelsanalyse van de externe partners van de Europese Unie en de handels- en industriële analyse van de interne markt. Afstudeerrichting Marketing Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische marketingconcepten en principes en je leert ze te gebruiken in een professionele context. Er wordt, op basis van de bachelorcursus Marketing, verder gewerkt aan de uitbouw van de elementen die de context van het marketinggebeuren bepalen. Er wordt o.m. aandacht besteed aan de aard van de consumenten en de onderneming en de impact hiervan op de marketing. Hierbij staat marktonderzoek centraal, dat toelaat informatie doelgericht te verzamelen en de bekomen informatie op correcte wijze aan te wenden in het marketingproces. Daarnaast leer je ook het verband tussen marketing en strategische besluitvorming voor het geheel van de functionele domeinen of van de onderneming en de methoden van planning, implementatie en controle van het marketingproces. Verder richten we onze aandacht op de uitdieping van de voornaamste elementen van de marketingmix. Hierbij worden een aantal theoretische en empirische inzichten behandeld Afstudeerrichting Onderzoeksmethodologie Deze afstudeerrichting richt zich tot studenten die in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de rigoureuze benadering van bedrijfskundige onderwerpen. Je maakt kennis met een modelmatige, analytische aanpak met toepassingen gebaseerd op het gebruik van gepaste empirische methoden. Je hebt interesse in bedrijfseconomisch onderzoek, en in de manier waarop dit tot stand komt. Je vormt je dan ook in de specifieke toepassing ervan binnen een deelgebied van bedrijfskunde. De specifieke kennis opgedaan in deze afstudeerrichting laat je toe beleidsgericht onderzoek te concipiëren, tot uitvoering te brengen en te vertalen in implementeerbare aanbevelingen, die bijdragen tot geoptimaliseerde beslissingsinstrumenten en beleidslijnen. 9

10 Omdat de klemtoon op analytische en methodologische aspecten ligt, is een goed inzicht in de empirische methoden doe worden gehanteerd nodig. Empirische en optimaliseringsmodellen worden geïntegreerd tot beslissingmodellen en je leert de toepassing ervan. Afstudeerrichting Productiemanagement Productiemanagement staat op de brug tussen bedrijfseconomie enerzijds en technologie anderzijds. Als geen ander moet het productiemanagement zich als discipline rekenschap geven van de mogelijkheden en beperkingen van de technologie, terwijl de bedrijsfeconomische evaluatie nooit ver weg is. De huidige IT ontwikkelingen hebben niet alleen een enorme impact op het traditionele productiemanagement maar positioneert dit functionele domein meer en meer op de voorgrond. Hoe efficiënter een bedrijf zijn elektronisch beheer organiseert, des te afhankelijker het wordt van een betrouwbaar logistiek systeem. Zo wordt onder meer de nadruk gelegd op operationele aspecten bij het op orde brengen en houden van goederen- en dienstenstromen. Binnen deze afstudeerrichting worden je deze doelstellingen bijgebracht zodat je als student zelf in staat bent uitgebreide en diepgaande toepassingen van deze grondbeginselen uit te werken. Afstudeerrichting Strategie en Organisatie In de huidige dynamische bedrijfswereld moeten managers en bestuurders steeds sneller beslissen. Meer en meer steunt het succes van een organisatie op een duidelijke strategische visie gekoppeld aan strategische flexibiliteit. Managers hebben dan ook in stijgende mate behoefte aan een ruimer denkkader dat hen helpt om kansen te bepalen en nieuwe richtingen uit te stippelen. Binnen deze afstudeerrichting wordt een aantal kaders en perspectieven aangereikt die de moderne manager nodig heeft. Verschillende soorten organisaties en hun specifieke omgevingscontext komen daarbij aan de orde. Je krijgt een grondige basis omtrent algemeen management en de voorwaarden voor een effectieve concurrentiestrategie. Later wordt dit verfijnd naar de interne werking van een organisatie en leer je hoe een organisatie en haar human capital optimaal te sturen. Afstudeerrichting Transporteconomie en Logistiek Deze afstudeerrichting omvat een bijzonder vakgebied, met een moeilijkheidsgraad die economisten uitdaagt. Vanuit het principe vervoer zijn heel wat baanbrekende ontwikkelingen ontstaan: zo zijn het travelling salesman problem, het transportation problem, het shortest path problem zuivere transportanalyses maar die operationeel onderzoek diepgaand hebben beïnvloed. Ook op andere vlakken hebben vervoeronderwerpen een grote impact. Zo hebben veel kosten-baten analyses betrekking op transportinfrastructuur. 10

11 Binnen deze afstudeerrichting wordt een basis gevormd in transporteconomie, waarnaast je als student kan differentiëren en kiezen uit een brede keuzelijst van opleidingsonderdelen uit het vakgebied. Je verwerft inzicht in de problematiek van transport en haven. Je doet daarom een goede beschrijvende kennis op van toestanden, eigenheden en reglementering in vervoer en haven. Je leert ook hoe verworvenheden van de economische analyse op dat terrein worden toegepast. Het is de bedoeling dat je als student een overzicht verwerft op het vlak van transport en logistiek en dat je de bestaande benaderingen begrijpt. Deze afstudeerrichting is een platform van waaruit je een kijkt hebt op de brede horizon van mogelijkheden. Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Rechtstreekse instroom: Academische Bachelor in de TEW (voor Universiteit Antwerpen: TEW - BK) Academische Bachelor Handelsingenieur BK (voor Universiteit Antwerpen) Academische Bachelors Economische Wetenschappen van andere Vlaamse universiteiten Instroom via een voorbereidingsprogramma Andere academische bacheloropleidingen Instroom via een verkorte bachelor TEW EB: Professionele Bachelor Bedrijfsmanagement Loopbaanperspectieven Afgestudeerden van de Master TEW: Bedrijfskunde komen voornamelijk terecht in managementfuncties in een organisatie in de private of de publieke sector. De sector waarin je terecht komt wordt deels mee bepaald door de gekozen afstudeerrichting en de interesse van de student. Je kan terecht in allerlei functies, waarbij een doorgedreven kennis van bedrijfseconomische aspecten gewenst is. Met je Masterdiploma kan je echter ook een wetenschappelijke loopbaan ambiëren, aan een universiteit of een hogeschool. Daarnaast biedt dit diploma je ook de kans om je verder te specialiseren door het volgen van een Master na Masteropleiding aan de Universiteit Antwerpen, aan de UAMS of elders. 11

12 Studieprogramma master tew - Bedrijfskunde Verplichte opleidingsonderdelen Strategisch management 6 Zakenethiek 3 Keuzeopleidingsonderdeel 6 Masterthesis 15 Afstudeerrichting (zie hieronder voor de details van de gekozen afstudeerrichting) afstudeerrichting Accountancy en revisoraat Opleidingsonderdelen Risk management en Internal control 6 Auditing 6 International financial reporting standards 9 Advanced Management Accounting and Control 3 Keuzeopleidingsonderdelen (min. 6 sp) Accountancy capita selecta 3 Seminarie financiële analyse 4 Tax management 3 ICT assurance en audit 3 Deontologie van de economische beroepen 6 afstudeerrichting beleidsinformatica Opleidingsonderdelen Applicaties en integraties 6 Bestuurlijke informatiesystemen 6 Computer audit 6 IT governance en strategie 6 Systeemanalyse 6 sp 30 sp 12

13 afstudeerrichting financiering Opleidingsonderdelen (5 opleidingsonderdelen te kiezen uit:) sp Banking 6 Bedrijfsfinanciering en corporate governance 6 Financieel b eheer van KMO 6 Financieel risicomanagement 6 Internationaal financieel management 6 Investment analysis 6 Verzekeringen 6 afstudeerrichting Internationaal management en diplomatie Verplichte opleidingsonderdelen sp Buitenlands economisch beleid 6 Europese integratie en buitenlandse handel 6 Optie Internationaal Management (2 + 1 seminarie) Internationaal financieel management 6 Internationaal Ondernemen 6 Optie Diplomatie (2 + 1 seminarie) Internationale betrekkingen 6 Internationaal en Europees recht 6 Seminaries Analyse van de Europese buitenlandse handel 6 Europese economische problemen 6 Exportmanagement en internationale handel 6 Internationaal Management 6 Internationale Diplomatie: capita selecta 6 Internationale Economische problemen 6 Onderneming, samenleving en politiek 6 Transitie-economieën 6 13

14 afstudeerrichting marketing Opleidingsonderdelen sp Marktonderzoek 6 Consumentengedrag en marketingcommunicatie 6 Channel management & E-commerce 6 Product- en prijsbeleid 6 1 opleidingsonderdeel te kiezen uit: Marketingmodellen 6 Dienstenmarketing 6 afstudeerrichting Onderzoeksmethodologie Opleidingsonderdelen sp Econometrische methoden en toepassingen 6 Multivariate data analyse 6 Operationeel onderzoek 6 Opleidingsonderdeel (methodologisch gericht) te kiezen uit: Econometrie 2 6 Voortgezette econometrie 6 Tijdreeksanalyse 6 Seminarie onderzoeksopzet 6 Opleidingsonderdeel (functioneel gericht) te kiezen uit: Analyse van de productiesystemen 6 Marketingmodellen 6 Real options 6 afstudeerrichting Productiemanagement Opleidingsonderdelen sp Analysis of manufacturing systems 6 Supply chain management 6 18 studiepunten te kiezen uit: Complementen operationeel onderzoek 3 Integrale kwaliteitszorg met toepassingen in de productie 3 Productontwerp en ontwikkeling 6 Simulatietechnieken 3 Technologisch projectmanagement incl. gevallenstudie 4 14

15 Transporttechnologie Voorraadbeheer 6 Eén seminarie te kiezen uit: Seminarie kwaliteitsbeleid in de onderneming 3 Seminarie operations management software 3 Seminarie systeemdynamica met toepassingen in de productie 3 afstudeerrichting strategie en organisatie Opleidingsonderdelen sp Concurrentie-analyse 6 Organisatietheorie en -ontwerp 6 Strategie-implementatie en -controle 6 2 opleidingsonderdelen te kiezen uit: Internationaal ondernemen 6 Strategie en organisatie: bijzondere vraagstukken 6 Strategisch HRM: bijzondere vraagstukken 6 afstudeerrichting transporteconomie en logistiek Opleidingsonderdelen sp Logistiek en expeditie 6 Maritieme en haveneconomie 6 12 studiepunten te kiezen uit: Luchtvervoer 3 Ruimtelijke economie 3 Transportmodellen 3 Vervoerbeleid 3 Vervoerrecht 3 Vervoer te land 3 6 studiepunten te kiezen uit: Seminarie havenproblemen 3 Seminarie maritieme technologie 3 Seminarie ruimtelijke economie 3 Seminarie transportproblemen 3 Seminarie vervoerbeleid 3 Seminarie vervoer te land 3 15

16 Masterproef In de masterproef ligt de nadruk op het kunnen toepassen van wetenschappelijke concepten op ofwel een theoretische probleemstelling uit de bedrijfseconomie, ofwel een concreet bedrijfseconomisch beleidsvraagstuk in een profit, een non-profit of een overheidsorganisatie. De student kiest een onderwerp dat aansluit bij een opleidingsonderdeel of onderzoeksdomein van bedrijfskunde, bij voorkeur van de afstudeerrichting. In de masterproef wordt van de masterstudent verwacht dat hij/zij een eigen onderzoek over een scherp gedefinieerd onderwerp uitvoert en daarover rapporteert in de vorm van een wetenschappelijk artikel van 10 à woorden. Hij/zij wordt gestimuleerd om een kwalitatief hoogstaande masterthesis te schrijven die in principe publiceerbaar is in een wetenschappelijk tijdschrift. De student is vrij in de keuze van het onderzoeksthema, voor zover hij/zij binnen het kader van de gekozen afstudeerrichting blijft. Verwacht wordt dat de student in de masterproef aantoont dat hij/zij het vakgebied beheerst en in staat is om de wetenschap op een zelfstandige wijze te beoefenen of de wetenschappelijke kennis toe te passen. Tijdens de gehele duur wordt de student begeleid door een promotor. Vakbeschrijvingen Strategisch Management Deze cursus biedt een verklaring van de basiswerking van een organisatie vanuit een strategisch perspectief. Het uitgangspunt is een model van organisatorische effectiviteit, die bepaald wordt door een samenspel tussen de doelen, de interne context en de externe context van een organisatie. In een eerste deel wordt stilgestaan bij de impact van de interne context op de organisatorische effectiviteit. De elementen structuur, cultuur, macht & beleidsvorming komen hier aan bod. Een tweede deel geeft een algemeen kader van strategische besluitvorming. Nadien wordt vooral aandacht besteed aan concurrentiestrategie en concurrentievoordeel. Diverse strategische managementtechnieken worden in dit verband besproken en geëvalueerd. De volgende technieken of modellen komen o.a. aan bod: strategische planning, strategische industrieanalyse, SWOT en kritische succesfactoren, strategietypes, scenarioplanning en onzekerheidsmanagement. 16

17 Zakenethiek Kennis: Kennis en inzicht in de aangeboden cases moet leiden tot een besef van de normatieve contouren van het bedrijfsleven. Vaardigheid : Via een klassikale discussies die opgebouwd worden vanuit cases dient de student de vaardigheid te ontwikkelen om zelf op een genuanceerde manier na te denken over ethische vraagstukken in het bedrijfsleven. Attitude: Het einddoel van deze cursus is meebouwen aan een attitude van een verantwoordelijke ondernemer en burger. Voor de vakbeschrijving van de opleidingsonderdelen binnen de verschillende afstudeerrichtingen, kan je terecht op de website van de faculteit TEW: Studeren in het buitenland De Universiteit Antwerpen neemt actief deel aan de Europese uitwisselingsprogramma s zoals ERASMUS. Elk jaar studeert een aanzienlijk grote groep studenten één semester aan een buitenlandse universiteit. In het kader van het ERASMUS-programma heeft de Universiteit Antwerpen samenwerkingsakkoorden gesloten met heel wat universiteiten in West- en Centraal Europa. Maar de Universiteit Antwerpen kijkt verder dan Europa. Op bilaterale basis (buiten het kader van ERASMUS) werden wereldwijd uitwisselingsprogramma s uitgewerkt. In het kader van Internationale Ontwikkelingssamenwerking kan je met een beurs een aantal maanden in een ontwikkelingsland studeren. Je studieperiode aan één van de buitenlandse partneruniversiteiten wordt erkend als onderdeel van je studie aan de Universiteit Antwerpen. Meer info op Onderwijs en examens 17

18 Onderwijs en examens Master in BaMa In heel Europa werd het BaMa-systeem ingevoerd, na het ondertekenen van het bolognaakkoord. Alle bestaande opleidingen in het hoger onderwijs werden omgevormd tot academische en professionele bachelor- en masteropleidingen. Meer informatie over het BaMa-systeem vind je op In Vlaanderen zijn alle masteropleidingen academisch. Elke masteropleiding aan de Universiteit Antwerpen heeft specifieke toelatingsvoorwaarden. In elk geval heb je een professioneel of een academisch bachelordiploma behaald, als je inschrijft voor een masteropleiding. Afhankelijk van het diploma dat je reeds op zak hebt, kan je ofwel rechtstreeks instromen in een masteropleiding, ofwel eerst een schakelprogramma (na een professionele bacheloropleiding) of een voorbereidingsprogramma (na een academische bacheloropleiding) doorlopen. Visueel kunnen we dit als volgt voorstellen: Academische Bachelor Ë Ë Ë Academische Master Academische Bachelor Ë voorbereidingsprogramma Ë Academische Master Professionele Bachelor Ë schakel Ë Academische Master Semestersysteem en examens Aan de Universiteit Antwerpen wordt het semestersysteem gehanteerd. Het academiejaar wordt opgesplitst in twee delen, die elk afgesloten worden door een examenperiode. Deze twee examenperiodes (in januari en juni) vormen samen de eerste zittijd. In de tweede zittijd worden alle examens hernomen waarvoor je minder dan 10/20 behaalde. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt, behaal je credits. Het examenreglement wordt elk jaar kritisch geëvalueerd en aangepast, in samenspraak met studentenvertegenwoordigers. Het volledige reglement kan je raadplegen op 18

19 Studieadvies - en studentenbegeleiding Algemene studie- en studentenbegeleiding Het hele academiejaar kan je terecht bij de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding, zowel met studie- als met persoonlijke problemen. Zowel groepsactiviteiten als individuele begeleiding zijn volledig gratis. Afspraken met de begeleiders van deze dienst kan je maken via het Studenten Informatie Punt (STIP). Studiekeuze De dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding helpt je om een studietraject uit te werken dat enerzijds nauw aansluit bij je interesses, en je anderzijds maximale kansen op de arbeidsmarkt biedt. Ook als je je studie wil afsluiten of een nieuwe wending wil geven, kan je bij deze dienst terecht. studievaardigheden en studieplanning Een masteropleiding vraagt een nieuwe studieaanpak: het aandeel zelfstudie wordt groter, presentaties maken deel uit van de meeste programma s, de masterthesis moet worden voorbereid, Wie hulp wil bij het uitwerken van een geschikte studieaanpak, kan gebruik maken van het aanbod aan groepstrainingen en individuele begeleiding. Psychosociale begeleiding Studenten met psychische (depressie, angst, ) of relationele (conflict met partner, ouders,.) problemen kunnen beroep doen op de dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding. Het aanbod aan individuele, groepsgerichte en digitale begeleiding wordt in het begin van elk semester bekend gemaakt in verschillende publicaties voor studenten. Je vindt ook heel wat informatie op de website of Begeleiding van studenten met specifieke noden: aanvragen bijzondere faciliteiten Studenten met functiebeperkingen (fysische handicap of chronische ziekte, leerstoornis zoals dyslexie, ADHD, psychische problemen...) of met bijzondere vragen omwille van sport op topniveau of kunstbeoefening kunnen via de dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding bijzondere faciliteiten voor onderwijs en/of examens aanvragen. Dit is voorzien in het Onderwijs- en examenreglement van de Universiteit Antwerpen. Na het indienen van je aanvraag, word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een studentenbegeleider. In onderling overleg worden de nodige afspraken gemaakt. Als je dossier helemaal in orde is en voorzien van de nodige attestering zal de dienst je dossier ter goedkeuring voorleggen aan de rector. 19

20 Nuttige websites Website masters Op vind je uitgebreide informatie over alle masteropleidingen die de Universiteit Antwerpen inricht. Je kan vanuit deze URL ook doorklikken naar de website van een faculteit. Infodagen Elk jaar organiseert de Universiteit Antwerpen twee infonamiddagen rond de Masteropleidingen. De ene vindt plaats in april, de andere begin september. Elke faculteit organiseert een infosessie om haar masterprogramma s verder toe te lichten. Hierbij krijg je ruim de kans om je vragen met docenten en studenten te bespreken. Vooraf inschrijven is niet nodig. De data vind je op onze website onder Inschrijven Praktische informatie in verband met inschrijvingen vind je op: Het Studentenportaal Op het studentenportaal van de Universiteit Antwerpen vind je algemene informatie die voor alle studenten nuttig kan zijn: de academische kalender, de computer- en netwerkinfrastructuur, blackboard, beschikbare cursussen, financiering, huisvesting, sociale voorzieningen, eten en drinken op de campussen, studentenjobs, studentenclubs, sport, contactpersonen studieloopbaanbegeleiding per faculteit, doctoreren, enz.. Bibliotheek De Universiteit Antwerpen heeft een uitgebreide collectie ter beschikking voor studenten en personeel. Op de Stadscampus is er een gloednieuwe bibliotheek voor de humane en sociale wetenschappen. Op de campus Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken zijn de bibliotheken voor de Exacte en Medische Wetenschappen gehuisvest. Meer info? Kijk dan op Begin academiejaar Het academiejaar start op maandag 22 september Op onthaaldag kan je vanaf midden september actuele informatie over het begin van het academiejaar terugvinden. Hoe de campus te bereiken? De vier campussen zijn vlot bereikbaar met de auto, de fiets of het openbaar vervoer. Op vind je duidelijke wegbeschrijvingen. 20

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Epidemiologie. masteropleiding

Epidemiologie. masteropleiding Epidemiologie masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Epidemiologie binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding epidemiologie 6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be

vertalen / tolken masteropleidingen uantwerpen.be vertalen / tolken masteropleidingen 2013 2013 uantwerpen.be Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 De opleiding vertalen - tolken 5 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven

Nadere informatie

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde

Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde Masters faculteit Economie en Bedrijfskunde 201 Informatie voor studenten met een Vlaams diploma Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit Gent gebundeld

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT

Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen. Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT Oriëntaties en afstudeerrichtingen Handelswetenschappen Orientation and Graduation Subjects Business Administration FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

Nadere informatie

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme

Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Bedrijfskunde in deeltijd MSc Business Studies intensive programme Het MBSip programma maakt het mogelijk om uw werk te combineren met een universitaire opleiding bedrijfskunde. Die combinatie is niet

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Master in het management

Master in het management LEUVEN t Master in het management Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken,

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie