Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht 2013 5 Samenvatting van de activiteiten 8. Administratieverslag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Voorwoord 3 Inleiding 4 Overzicht Samenvatting van de activiteiten 8 Administratieverslag Algemeen 10 Resultaten 11 Financiële positie 12 Meerjarenoverzicht 13 Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 15 Toelichting op de balans 16 Toelichting op de staat van baten en lasten 18 Overige gegevens Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming 19 Voorstel resultaatverwerking 19

3 Voorwoord Voor S.V. GIO was 2013 een spannend jaar. Eerst de pilotfase afgerond en in september hebben we offi cieel de deuren geopend voor 75 kinderen en 75 ouders. Voor hun willen we niet alleen de leukste en meest leerzame sportclub van Nederland zijn, we willen echt sportenderwijs vooruit. In de wijken waar S.V. GIO actief is, is 25% van de brugklassers op het VMBO laaggeletterd. Dit aantal is te hoog en onnodig. S.V. GIO doet hier iets aan. Sportenderwijs, u leest het goed. Kinderen met een leerachterstand sportenderwijs vooruit helpen. We weten niet of het woord bestaat maar we geloven er wel in. Zeker als het aan Giovanni van Bronckhorst ligt. Zijn lat ligt namelijk hoog. Dat ligt ie bij voetbal, dat ligt ie bij Feyenoord en dat ligt ie bij de S.V. GIO die hij samen met zijn Marieke heeft gelanceerd. Die hoge lat blijkt ook uit de partners met wie we samenwerken. Zo werken we met VCM, een coaching methodiek uit het betaald voetbal, die wordt ingezet om jonge voetbaltalenten uit te laten groeien tot succesvolle profvoetballers. S.V. GIO zet VCM ook in, maar dan voor kinderen met hele andere talenten dan voetbal. Ons ouderbetrokkenheidprogramma wordt vormgegeven door Alsare. Met behulp van hun ervaring hebben we een actieve supportersvereniging voor onze ouders opgebouwd. Twee elementen die onze aanpak onderscheidend en effectief maken. De eerste echte lichting is in september 2013 begonnen en nu dus enkele maanden lid van onze club. Ze gaan zienderogen en sportenderwijs vooruit en het mooie is, dat doen ze helemaal zelf. Wij geven bij S.V. GIO alleen maar de voorzet, ze koppen m echt zelf in. En zo hoort het! Wouter Bos Voorzitter Natuurlijk was het meer dan fl ink balen geweest als ik op mijn twintigste geblesseerd was geraakt en mijn voetbalcarrière had moeten stoppen, maar ook dan was ik er gekomen. Mijn opleiding bij Feyenoord heeft ervoor gezorgd dat ik in mijn vroege jeugd al wist wat eigen verantwoordelijkheid was. Dat is essentieel als je wat dan ook wilt bereiken. Dat wil ik de spelers van S.V. GIO graag meegeven. - Giovanni van Bronckhorst

4 Inleiding De Van Bronckhorst Foundation is in 2009 opgericht door Giovanni van Bronckhorst en zijn vrouw Marieke vanuit de gedachte iets terug te willen doen voor de samenleving. De Van Bronckhorst Foundation is begonnen met het steunen van verschillende maatschappelijke initiatieven gericht op kinderen. Giovanni en Marieke zijn altijd gedreven geweest om een gerichte bijdrage te leveren aan de toekomst van kinderen. Rotterdam, de stad waar beide hun roots hebben liggen, kent twee grote maatschappelijke problemen die een fi jne en gezonde toekomst in de weg staan: 1. Onderwijsprestaties blijven achter 2. Er wordt minder gesport dan in de rest van Nederland Het echtpaar Van Bronckhorst besloot dan ook in 2011 om het roer van de Foundation om te gooien en zich specifi ek te gaan richten op het helpen oplossen van deze problemen. Een koers die bij hen past. Marieke komt uit het onderwijs en dat sport Giovanni ver gebracht heeft, dat behoeft geen nadere uitleg. Na een voortraject met verschillende basisscholen in Rotterdam-Zuid is de behoefte van het maatschappelijk veld in kaart gebracht: Focus op groep 7 & 8 Focus op onderwijs Focus op gezond eten en bewegen Focus op eigen verantwoordelijkheid Focus op ouders Met de uitkomsten van de analyse op zak is door de Giovanni van Bronckhorst Foundation in 2012 S.V. GIO opgericht. Een sport- en leerclub, waar kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand als een topsporter worden begeleid naar een goede start op de middelbare school. Ouders zitten automatisch in de supportersvereniging die regelmatig bij elkaar komt. S.V. GIO is dus een echte club, met hoofdtrainer Giovanni, spelers, een supportersvereniging en een Business Club. Alle spelers worden bij aanvang van het programma offi cieel gecontracteerd en daar hoort uiteraard een ceremonie bij. S.V. GIO is een naschools traject, waar kinderen 1x in de week sporten en werken aan wat ze moeilijk vinden op school. In de wijken waar S.V. GIO actief is, is bijna 25% van de brugklassers op het VMBO laaggeletterd. Een achterstand die vaak nooit meer wordt ingehaald. S.V. GIO wil een bijdrage leveren aan het naar beneden krijgen van dit percentage. Met onderwijs en sport alleen lukt dit natuurlijk niet. S.V. GIO is geen toverschool, want die bestaan niet. Waar S.V. GIO het verschil maakt, is dat de oplossing in het kind zelf wordt gezocht. S.V. GIO geeft de voorzet en de kinderen koppen in. S.V. GIO investeert daarom bovenal in het vergroten van het gevoel van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid. Ook investeert S.V. GIO in het vergroten van het geluksgevoel bij kinderen en ouders via de module De Gelukskoffer. Rode draad door het programma is VCM. Een coaching instrument dat oa gebruikt wordt door de Feyenoord jeugdopleiding (vier jaar op rij beste jeugdopleiding van NL) en dat is ontwikkeld door Paul van Zwam (oa metal-coach van Feyenoord en Leon Vlemmings (oa oud-trainer van Feyenoord). Bij profclubs zorgt VCM ervoor dat jonge voetbaltalent zich optimaal als profvoetballer kunnen ontwikkelen.

5 Een goede coach geeft sturing maar stelt ook vragen. De coach helpt om spelers goede keuzes te laten maken, ook buiten het veld. - Paul van Zwam, mental-coach Feyenoord VCM is toepasbaar gemaakt op de spelers van S.V. GIO, maar VCM doet meer. Ook geeft VCM handvatten aan de juffen en meesters van S.V. GIO (coaches), zodat ze de kinderen kunnen coachen in het maximale uit zichzelf halen. Elke groep bestaat uit 15 kinderen die wordt begeleid door een geschoolde hoofddocent en 3 stagiaires van met name de opleiding PABO. Het ouderbetrokkenheidsprogramma van S.V. GIO (de supportersvereniging) wordt inhoudelijk vorm gegeven door Alsare ontwikkeling en advies. Alsare heeft in de vier grote steden van Nederland ruime ervaring in het uitvoeren van ouderbetrokkenheidsprogramma s. De supportersvereniging heeft vijf vaste bijeenkomsten en daarnaast activiteiten voor ouder en kind gezamenlijk. Een deel van het programma staat vast en een ander deel wordt vastgesteld op basis van vragen van de ouders zelf. Onderwerpen die op de agenda staan zijn positief opvoeden, pesten, voortgezet onderwijs, citotoets, veilig internetten, bewegen en gezond eten. S.V. GIO heeft een vestiging bij voetbalclub L.M.O. in de wijk IJsselmonde. Op zijn zevende is Giovanni bij L.M.O. begonnen met voetballen. S.V. GIO werkt samen met 10 basisscholen op Rotterdam-Zuid. S.V. GIO draait twee leertrajecten per schooljaar. Bij elke vestiging zijn jaarlijks 150 kinderen en 150 ouders welkom. Op zijn zevende is Giovanni bij L.M.O. begonnen met voetballen. In 2014 gaat S.V. GIO uitbreiden naar De Kuip. S.V. GIO wil in vijf jaar tijd uitgroeien naar vijf vestigingen in Rotterdam in die gebieden waar het probleem van onderpresteren het grootst is. S.V. GIO ondersteunt basisscholen in hun missie om kinderen te laten uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. Overzicht 2013 Bij aanvang van het schooljaar 2013/2014 is S.V. GIO een pilot gestart met twee groepen van 15 kinderen en twee groepen van 15 ouders. Deze pilot is verdeeld in twee fases: Fase I: September 2012 t/m Januari 2013 Focus op: Inhoud interventies (VCM, De Gelukskoffer, ouderbetrokkenheid, onderwijs, sport) Vaste elementen programma (spelerscontractenceremonie, diploma uitreiking, sportdag, s.v. gio armbandje, kleding, regels) Fase II: Februari 2013 Juni 2013 Focus op: De mate en de duur van verschillende interventies (VCM, Gelukskoffer, ouderbetrokkenheid onderwijs en sport) De relaties tussen de verschillende interventies Nog beter toepasbaar maken VCM op doelgroep S.V. GIO en coaches S.V. GIO

6 Een les S.V. GIO duurt 2 uur, zowel voor kinderen als voor ouders. Kinderen komen 1x in de week en worden gehaald met een taxibusje. Bij S.V. GIO is onderwijs leidend. De missie is immers een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal onderpresteerders in Rotterdam. Hierbij wordt het beste van sport ingezet. Bij aanvang van fase twee wisten we dus dat tijd een schaars goed was en dat ons ambitieniveau hoog lag. De belangrijkste lessen fase twee van de pilot: Interventie VCM (Verantwoordelijk Coach Model) Doel: - Coaching kinderen tot kapitein op eigen schip - Vergroten gevoel van zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid - Handvatten coaches om doelgericht met het kind aan zijn/haar ontwikkeling te werken Lessen uit pilot Start met 3 bokslessen, die niet alleen kinderen moeten open stellen voor coaching, maar ook een duidelijk opbouw moeten hebben van beginner tot pro-bokser VCM niet spelenderwijs integreren, maar wekelijks werken met coaching groepen en coachgesprekken Coaches beter in hun kracht zetten en meer investeren in de ontwkkeling van onderwijzer tot onderwijscoach Ouders meer meenemen in de methodiek en de ontwikkeling van hun kind De Gelukskoffer Doel: - Geluksgevoel vergroten (40% van je geluk heb je zelf in de hand) - Zelfbewustzijn vergroten - Gevoel van zelfvertrouwen vergroten - Bij ouders handvatten bieden voor positief opvoeden De Gelukskoffer groot succes bij ouders In de lessen voor kinderen te weinig tijd, daarom alleen belangrijkste lessen voor kinderen intact laten en integreren in onderwijsprogramma (positief denken, complimenten, geluk doorgeven) De thema s van De Gelukskoffer in de ouder en kindgroepen op dezelfde momenten behandelen (speelse thuiswerkopdrachten) Ouderbetrokkenheid (supportersvereniging) Doel: - Ouders ware supporters van hun kind maken - Communicatie ouder - kind verbeteren - Communicatie ouder - school verbeteren - Handvatten positief opvoeden - Hulpvragen beantwoorden (pesten, veilig internetten, pre-pubers, cito, voortgezet onderwijs) Laagdrempelig communiceren Niet te veel bijeenkomsten Logistieke drempels wegnemen Meer aandacht voor wat het kind bij S.V. GIO doet en leert en hoe de ouders hier zelf mee aan de slag kunnen Gelukskoffer groot succes, eye-opener

7 Onderwijs Doel: - Beter presteren regulier onderwijs - Meer zelfvertrouwen - Alleen werken aan wat je moeilijk vindt Begrijpend Lezen aanbieden aan alle kinderen van S.V. GIO Extra test om nog beter te pinpointen op waar kinderen op uitvallen Curriculum niet langer dan 20 weken, daarna boog niet meer gespannen en te veel focus op sociaalemotioneel Sport Doel: - Lol maken - Bewegen - Meer zelfvertrouwen - Sport als metafoor - Doorzetten - Omgaan met winst/verlies Kinderen eerst aan de slag met onderwijs opdrachten en daarna sporten Meer gerichte teambuildingselementen toevoegen in de lessen In juni 2013 was de complete pilotfase afgerond. Parallel is het intakeproces voor het eerste curriculum van S.V. GIO gestart. Bij aanvang van het school jaar 2013/2014 moest S.V. GIO/L.M.O. klaar zijn voor het verwelkomen van 75 kinderen uit groep 7 en 8 van 10 verschillende basisscholen, 75 ouders en 25 stagiaires. Om de uitbreiding mogelijk te maken is er in juli 2013 een Operational Manager aangenomen voor 1,0 fte en een tweede hoofddocent voor 0,4 fte. De zomerperiode is met name benut om het sportprogramma naar een hoger plan te tillen en een VCM spelerspaspoort te ontwikkelen. Hiervoor is een ervaren sportdocent en sportbeleidsmaker aangetrokken op projectbasis. In het spelerspaspoort schrijven kinderen hun leer- en sportdoelen, de stappen die ze moeten zetten om er te komen en wat in het proces hun eigen verantwoordelijkheden zijn en waar coaches hun bij kunnen helpen. In september was het zover de eerste echte spelerscontractenceremonie van S.V. GIO. Hoofdtrainer Giovanni contracteerde op 1 avond 75 kinderen en hun ouders. In de contracten staan de belangrijkste S.V. GIO regels waar kinderen zich voor 20 weken aan committeren. Hartverwarmend waren de reacties die S.V. GIO na vier weken van ouders en leerkrachten ontving over de vooruitgang van hun kinderen. Deze feedback hebben we geanalyseerd en met name VCM-boksen, coaching gesprekken en doelgericht werken bleken hier debet aan. In september 2013 is S.V. GIO door Shell benaderd. Shell wilde graag investeren in een uitbreiding, zodat meer kinderen bij S.V. GIO terecht zouden kunnen. Shell was ook met Feyenoord in gesprek over financiële ondersteuning van een aan onderwijs gerelateerd project van Feyenoord. Uit deze gesprekken is het plan ontstaan voor een S.V. GIO in De Kuip in Ook deze S.V. GIO gaat ruimte bieden aan 75 kinderen en 75 ouders.

8 Samenvatting van de activiteiten Januari 2013: Olli en Giovanni het nieuwe gezicht van ASR. Opbrengst commercial wordt geïnvesteerd in S.V.GIO. Eerste evaluatieresultaten van de pilot bekend, direct aanpassingen in programma voor succesvolle afronding tweede fase pilot. Onderwijsmethode uitontwikkeld. Maart 2013: Jan Dirk Stouten BV aan boord als partner. Dit bedrijf is met name een netwerkorganisatie. Jan Dirk Stouten organiseert oa Business avonden op amateurclubs waar een goed doel aan verbonden wordt. Tijdens deze avonden worden er stukken geveild. Een deel van de opbrengst gaat naar S.V. GIO. Ook gaat Jan Dirk Stouten zich inzetten als ambassadeur van S.V. GIO. April 2013: Samen met het adviseursteam van Unilver wordt er een vijfjarenplan opgesteld. S.V. GIO wil in vijf jaar tijd uitgroeien naar vijf S.V. GIO s verspreid over Rotterdam in die wijken waar het probleem van onderpresteren het grootst is. Els Brouwer, oud-bestuurslid van Hockey Club Rotterdam (HCR) en medeoprichter van de HCR Business Club meldt zich aan als relatiemanager op vrijwillige basis. Meerdere essentiële vrijwilligers melden zich aan. Een projectondersteuner en het bedrijf ILS biedt een bus met chauffeur aan voor het vervoer van de kinderen. Mei 2013: ASR houdt een inzamelingsactie onder het personeel. ASR medewerkers doneren kinder boeken voor de S.V. GIO bibliotheek. Start intakes 5 groepen ouders, 5 groepen kinderen op 10 basisscholen voor schooljaar 2013/2014. Het intakeproces start met een introductieavond voor ouders en vervolgens wordt er een intake gesprek gepland met ouders en kinderen. Juni 2013: Diploma-uitreiking eerste lichting S.V. GIO met afsluitende sportdag voor ouders en kinderen. Pilotfase afgerond. Juli 2013: Nieuwe medewerker in dienst. Operational manager voor 1,0 fte. S.V. GIO is het goede doel van het World Port Tournament. Een belangrijk sportevent in Rotterdam. S.V. GIO krijgt een geldbedrag en een skybox toegewezen tijdens het honkbaltoernooi om mogelijke sponsoren en maatschappelijk partners uit te nodigen. Ervaren sport coördinator gaat op projectbasis aan de slag om het sportprogramma van S.V. GIO pedagogischer te maken en om er meer teambuildingselementen aan toe te voegen S.V. GIO stelt een nieuwe hoofddocent aan voor 0,4 fte. Augustus 2013: Opleidingsdagen stagiaires, oudertrainers en hoofddocenten o.l.v. Vlemmings & Van Zwam. September 2013: Start nieuwe lichting (75 kinderen, 75 ouders). Shell wil investeren in uitbreiding S.V. GIO. Feyenoord wordt als partners betrokken. Er worden plannen gemaakt voor een S.V. GIO/De Kuip in Oktober 2013: Spelerscontractenceremonie. Hoofdtrainer Giovanni contracteert 75 spelers. Ouders tekenen mee. December 2013: Start intakes nieuw traject voor tweede helft schooljaar.

9

10 Administratieverslag Aan het bestuur van Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation Ter attentie van het Bestuur Langsing BD KRIMPEN AAN DE IJSSEL Amsterdam, 9 juli /concept Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u het fi nancieel verslag aan van Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation over het boekjaar Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Giovanni van Bronckhorst Foundation te Krimpen aan de IJssel bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek ( BW ) en Richtlijn voor de jaarverslaggeving Organisaties zonder Winststreven ( RJ640 ). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Algemeen Oprichting Stichting Blijkens de akte d.d , verleden door notaris Verwoerd te Krimpen aan de IJssel werd de stichting per genoemde datum opgericht. Activiteiten De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van andere charitatieve, culturele, wetenschappelijke, kerkelijke, levensbeschouwelijke of het algemeen nut beogende instellingen.

11 Resultaten Bespreking van de resultaten

12 Financiële positie Financiële positie Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2013 in verkorte vorm. Financiële structuur

13 Meerjarenoverzicht

14 Jaarrekening BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na voorstel resultaatverdeling) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen PASSIVA Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER BATEN Activiteitenlasten Afschrijvingen materiële vaste activa Beheerslasten Som der lasten Netto resultaat vóór belastingen Belastingen - - Netto resultaat na belastingen

15 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend volgens het kasstelsel. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Rekening houdend met de grondslagen wordt het resultaat voorts als volgt bepaald. Het resultaat betreft het verschil tussen opbrengsten van de donaties en de uitgave over het boekjaar. Baten en lasten worden toegerekend op basis van het kasstelsel. Resultaten worden verantwoord zodra zij gerealiseerd zijn, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Kosten zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen. Activiteitenlasten Activiteitenlasten hebben betrekking op de zelf uitgevoerde of door derden uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Beheerslasten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Beheerslasten betreffen alle organisatorische lasten die niet toegerekend kunnen worden aan het uitvoeren van de doelstellingsactiviteiten van de stichting maar noodzakelijk zijn voor de ondersteuning hiervan.

16 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen Stand per 1 januari Aanschaffi ngswaarde Boekwaarde per 1 januari Mutaties Afschrijvingen Saldo mutaties Stand per 31 december 2013 Aanschaffi ngswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Medio 2011 is het leslokaal in gebruik genomen waarbij de uitgaven voor het leslokaal direct als last onder uitgaven t.b.v. donaties zijn genomen, omdat destijds nog niet duidelijk was welk deel voor activering in aanmerking komt. In 2012 is de gehele afrekening ontvangen waaruit blijkt dat circa als materieel vast actief dient te worden aangemerkt. Uitgaande van een afschrijvingsduur van 1,5 jaar bedraagt de afschrijvingslast over 2011 en en de boekwaarde ultimo VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten Overige vorderingen Liquide middelen Kas ABN AMRO

17 PASSIVA EIGEN VERMOGEN ALGEMENE RESERVE Stand per 1 januari Uit resultaatverdeling Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN Crediteuren BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN Omzetbelasting Loonheffing OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Accountants- en administratiekosten Vakantiegeld Nog te betalen kosten Nog te betalen VBF/Inrichting Academy

18 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Eigenfondswerving Feijenoord Gala Vriendenloterij Geoormerkte loten ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten Activiteitenlasten Lokatiehuur en inrichting Uitvoering ouderenparticipatie Ontwikkeling lesmateriaal Vervoer kinderen Technisch jeugdcoördinator LMO Leerkrachten, sportdocenten en sportmateriaal Gelukskoffer Overige kosten Afdracht Feyenoord VCM AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA Inventarissen BEHEERSLASTEN Communicatiekosten Kosten t.b.v. werving baten Bureaukosten Communicatiekosten Communicatiekosten Website hosting Overige kosten Kosten t.b.v. werving baten Drukwerk Assurantiepremie Bureaukosten Accountants en administratiekosten Coördinator Medewerkers Consultants Bankkosten Overige bureaukosten Overige algemene kosten Terug te vorderen BTW

19 Overige gegevens Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Volgens de statuten staat zal de winst worden toegevoegd aan de stichtingsreserve. Resultaatverwerking Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven: Het resultaat over 2013 ad (negatief) wordt geheel in mindering gebracht op de algemene reserve. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door het bestuur maar is reeds verwerkt in de jaarrekening 2013.

20

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 15 Balans per 31 december 2011 (voor winstbestemming) 16 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie