NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!"

Transcriptie

1 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn de temperaturen heerlijk. De winter ligt nu echt achter ons en wij hebben de eerste lentedagen gehad. Een nieuw begin. Lente geeft ook nieuwe energie, de zon schijnt heerlijk en zorgt voor inspiratie. Dat wordt ook helder in deze nieuwsbrief. U zult namelijk weer heel veel nieuws lezen. Zo is de voorbereiding van de nieuwbouw in volle gang. De eerste tekeningen zijn verschenen en alles is er nu op gericht om eind 2016 in het nieuwe pand, onderwijs, zorg en behandeling te kunnen bieden. Dagelijks werken wij met veel energie aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het is dan ook belangrijk dat dit gebeurt in een veilige omgeving. Goed om te melden, dat wij ons nu ook officieel een veilig centrum mogen noemen. Wij hebben namelijk dit certificaat gekregen vanuit de gemeente Den Haag. Ondertussen werken wij ook aan de doorontwikkeling van ons programma. Werken met een ontwikkelingsperspectief en leerroutes. Het structureel bespreken van de opbrengsten invoeren van een classificatiesysteem vanuit Sophia. En ondertussen bereiden wij ons voor op Passend Onderwijs, de veranderingen in de revalidatiewereld in het kader van de Diagnose Behandelcombinaties (en de gevolgen voor de behandelingen van uw zoon/dochter) en de transitie in de jeugdzorg (veranderingen voor ons KDC). Al met al gebeurt er dus erg veel. Wij gaan er vol voor, om zo het beste van onszelf te geven om het beste in uw zoon of dochter tot ontwikkeling te brengen. En dat geeft

2 dagelijks nieuwe energie! Namens het team wens ik u een mooie lente toe! Erik Los Directeur De Witte Vogel Algemeen nieuws a. Vervoer tijdens Nucleaire Top Alle ouders/verzorgers hebben verleden week een brief gehad. Gezien het belang herhalen wij bij deze het bericht. Op maandag 24 en dinsdag 25 maart wordt er in Den Haag een Nucleaire Top gehouden. Een aantal weken geleden hebben wij contact opgenomen met Stichting Vervoer omtrent het vervoer tijdens deze dagen. De stichting geeft aan gewoon te rijden, net als de firma v.d. Heuvel uit Zoetermeer en Connexxion regio Pijnacker/ Nootdorp/ Westland/ Delft. Nu de Top dichterbij komt, worden de gevolgen duidelijker. Het lijkt erop dat de bereikbaarheid naar Den Haag zeer beperkt is en ook binnen Den Haag kunnen er bereikbaarheidsproblemen optreden. Er is nogmaals overleg geweest met Stichting Vervoer. Er is opnieuw aangegeven dat er gewoon gereden wordt. Er is wel aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met langer durende rittijden. U als ouder mag deze dagen besluiten om uw zoon/dochter thuis te houden in geval dat u verwacht dat de reistijd te lang gaat duren. Wij, als Tyltylcentrum de Witte Vogel (KDC, SO en VSO), zijn gewoon open. Gezien de bijzondere situatie willen wij nogmaals aangeven, dat het belangrijk is dat u bij eventuele calamiteiten telefonisch bereikbaar bent! Wilt u aan de groepsleiding doorgeven als uw zoon of dochter niet komt! b. Nieuwe toevoeging aan het handelingsplan (revalidatie-informatie) Via deze weg willen we u informeren over een toevoeging in het aankomende handelingsplan van uw kind. Om een beeld te geven van het functioneren van uw kind worden er handelingsplannen geschreven. Hierin wordt onder andere de huidige situatie beschreven van: De sociaalemotionele ontwikkeling, de communicatie, houding en motoriek, zintuigelijke waarneming, spelen en leren en praktische redzaamheid.

3 Om een objectief beeld van de mogelijkheden en beperkingen van uw kind te geven wordt er landelijk binnen de kinderrevalidatie ook gebruik gemaakt van classificatiesystemen. Een classificatiesysteem geeft de verschillende niveaus aan waarin kinderen kunnen functioneren. Aan de hand van een indeling in groepen kunnen alle betrokkenen een objectief beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Op het Tyltylcentrum De Witte Vogel gaan we drie classificatiesystemen gebruiken die iets zeggen over het vaardigheidsniveau van uw kind op de gebieden: arm- en handfunctie, het verplaatsen en de communicatie. 1. MACS geeft de mate aan waarin uw kind tijdens dagelijkse activiteiten beide handen kan gebruiken. Dit wordt ingevuld door de ergotherapeut. 2. GMFCS geeft aan in hoeverre uw kind in staat is om zichzelf te verplaatsen door bijvoorbeeld om te rollen, te gaan zitten, kruipen en door te gaan staan. Kinderen delen we in op basis van spontaan bewegen en activiteiten die bij hun leeftijd horen. Dit wordt ingevuld door de fysiotherapeut. 3. CFCS geeft aan in hoeverre uw kind in staat is om effectief te communiceren in de dagelijkse situatie thuis, op school en in de omgeving. Hierbij kan uw kind gebruik maken van communicatiemiddelen, zoals gebaren en plaatjes. Dit wordt ingevuld door de logopedist. Deze classificaties zijn geschreven voor kinderen met Cerebrale Parese (CP). Omdat de classificaties aangeven hoe een kind functioneert op activiteitenniveau, zijn ze ook bruikbaar voor de kinderen met een andere diagnose. Het kind kan in de loop der tijd met zichzelf vergeleken worden. Deze classificaties zullen vermeld worden in het handelingsplan. Voor vragen kunt u terecht bij de therapeut van uw kind. Met vriendelijke groet, Thijs Schilp en Jolanda de Kort Knowledge brokers DWV c. Certificaat veilige school Het is dan zo ver, na de interne audit en een vervolggesprek is duidelijk geworden dat wij het certificaat Veilige School mogen uitdragen. Op 5 maart heeft Erik Los uit handen van wethouder van Engelshoven het certificaat Veilige School ontvangen. Een belangrijke mijlpaal. Wij vinden een veilige werkomgeving voor ouders, kinderen/leerlingen en medewerkers van groot belang. De Witte Vogel beschikt over een up-to-date handboek Veiligheid en er is actief gewerkt aan de invoering. Dit wordt nu ook gezien door de auditoren. Natuurlijk zijn wij er nu niet. Beleid op papier is leuk,

4 wij kunnen nu in de valkuil trappen om achterover te leunen, maar dat is juist niet de bedoeling. Ook in de komende jaren staat Veiligheid op de agenda. In het plan van aanpak n.a.v. de audit staan een aantal punten. Zo zal er gerichter gekeken gaan worden naar schoonmaak en verder geïnvesteerd worden in de praktische uitvoering van beleid. Dat laatste is reeds al ingezet. Zo is een werkgroep aan de slag met de externe vertrouwenspersoon. Zij werken, na een opzet te hebben gekregen, aan een gedragscode. Daarnaast komt er een brochure waarin medewerkers en ouders kunnen lezen wat er gedaan moet worden als hen iets overkomt, wat het veiligheidsgevoel kan beïnvloeden. Nogmaals, het certificaat is uitgereikt, een externe waardering en een teken dat wij op de goede weg zijn. Een mooi boeiende weg. De vraag aan iedereen is om samen deze weg te blijven volgen en Erik Los input te blijven geven om het veiligheidsbeleid te blijven ontwikkelen. d. Vooraankondiging Koningsspelen Deze week is de aanmelding uitgevoerd voor de Koningsspelen. Het ontbijt is besteld en de sportsectie is begonnen met het bedenken van een programma. De koningsdag staat gepland op 25 april. e. Terugblik Studiedag "Het Verhaal" De Witte Vogel heeft een rijke geschiedenis. Aangezien op 1 augustus 2015 wij 50 jaar bestaan, zijn wij op de eerste studiedag ( november) gestart met het schrijven van ons Verhaal. Waar staan wij voor, waar zijn wij trots op en hoe is De Witte Vogel ontstaan. Wat zijn onze wortels, wat zijn belangrijke gebeurtenissen, etc. In dec., jan. en feb. zijn er werkbijeenkomsten geweest en op de studiedag van 20 maart is het geheel afgerond. Met alle verhalen van de medewerkers gaan wij nu een stap maken naar een eindontwerp, bijv. een digitale brochure. Wij werken er naar toe om deze gereed te hebben bij de start van het jubileumjaar. f. Parkeren Willem Dreespark In de omliggende wijken van het Willem Dreespark is betaald parkeren ingevoerd. Dit is direct merkbaar, een flinke toename van geparkeerde auto s. Om de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken het volgende verzoek: Wilt u niet parkeren op de parkeerplaats bij de eerste flat (dus niet op de parkeerplaats bij oprijden van het Willem Dreespark direct rechts. ) g. Inleveren oude spalken en aangepast schoenen

5 In week 15 (7 april t/m 11 april) is het weer mogelijk om nog bruikbare oude spalken en (aangepaste) schoenen af te geven bij ons op de Witte Vogel. Ze worden ingezameld om mee te geven aan de Dutch Support Group Kenya. Dit is een organisatie die deze spullen meeneemt naar Kenya, zodat het daar opnieuw gebruikt kan worden. Er is daar grote behoefte aan goede spalken en schoenen! In week 15 kunt u deze spullen meegeven naar school en kunnen ze worden afgegeven bij de receptie. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Thessa Ruibing (fysiotherapeut) h. Gebruik labels broodtrommels Uit een kleine rondgang langs de groepen is gebleken dat niet alle jassen, tassen, broodtrommels van kinderen/leerlingen zijn gelabeld. Hiermee neemt de kans toe dat iets met de verkeerde leerling/kind meegaat. Wij zijn er erg mee geholpen als kleding en andere persoonlijke eigendommen gelabeld zijn of dat de naam erop geschreven staat. i. 50 jaar Witte Vogel Wist u dat de Witte Vogel op 1 augustus jaar bestaat. Dit zal de start zijn voor een bijzonder jubileumjaar. Inmiddels is een werkgroep gestart met het bedenken van ideeën. Heeft u tips of een leuk idee voor het jubileumjaar, dan horen wij dit graag. U kunt dit mailen naar Erik Los: j. Lijst met afkortingen Tijdens ons werk binnen De Witte Vogel gebruiken wij veel afkortingen. Om u te helpen bij het begrijpen van deze afkortingen staat er op de website een afkortingenlijst. Mist u hier afkortingen, dan kunt u deze doorgeven via Wij passen dan de lijst voor u aan! k. Website Deze digitale nieuwsbrief is ook te lezen op de website. Wekelijks staat er ook nieuws op. Mist u iets op de website, dan kunt u dit doorgeven aan Erik Los. De website is er namelijk mede voor u! naar top NIEUWS NIEUWBOUW

6 a. Planning De nieuwbouw is nu echt begonnen. Natuurlijk nog niet de daadwerkelijke bouw, maar wel de voorbereiding erop. Alles is er nu op gericht om begin maart 2015 de eerste paal van het nieuwe centrum te kunnen slaan. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de puzzel, hoe de diverse ruimtes worden verdeeld over de diverse bouwlagen. Duidelijk is dat wij meerdere bouwlagen nodig zullen hebben voor de eisen/wensen van De Witte Vogel (RESPONZ, Middin en Sophia) en De Piramide (Haagsche Scholen). Onder aanvoering van de gemeente werkt MAS-architecten aan een structuurplan en het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt eind maart, begin april verwacht. Dat het een flinke puzzel is, wordt duidelijk als wij de hoofdlijnen beschrijven van wat er in het pand komt: 30 leslokalen, 4 groepsruimten KDC, 2 gymzalen, 2 speellokalen, 11 behandelruimtes (diverse maten), gespreksruimtes, vergaderruimtes en ruimtes voor de ondersteunende diensten. Een mooie uitdaging om hiermee een eigentijds en functioneel gebouw te maken. Maar dat gaat zeker lukken! b. Bouwlunches In het traject naar de nieuwbouw worden bouwlunches gehouden. Deze zijn bedoeld om de "achterban" te raadplegen. De eerste bouwlunch heeft inmiddels plaats gevonden. Volgende week informeren wij de ouders en verzorgers. Zo mogelijk organiseren wij ook een bouwlunch voor een groep ouders om hun mening te horen. c. Sponsoring Een nieuw gebouw kost veel geld. Gelukkig krijgen wij de basisbekostiging van de gemeente. Maar wij hebben extra wensen, zoals een snoezelruimte, aangepast buitengebied, etc. Daarom zullen wij ook aanspraak moeten doen op sponsoring. Heeft u goede ideeën voor sponsoring, dan horen wij dat graag. U kunt met vragen over sponsoring terecht bij Erik Los, via naar top

7 naar top Nieuws van het KDC a. Kinderen Ook afgelopen maand zijn er weer drie nieuwe kinderen begonnen op het KDC. Dat zijn Hamza (Konijntjes), Lany (Olifantjes) en Amartya (Tijgertjes). Wij wensen alle nieuwe kinderen met hun ouders een fijne tijd toe op ons KDC van De Witte Vogel. Helaas gaat Mateusz ons KDC verlaten wegens verhuizing. b. Personeel Rosalie de Jonge (begeleidster Tijgertjes) en Marlieke Kooijman (begeleidster Olifantjes) zijn weer begonnen met werken na een periode van zwangerschapsverlof. Femke bij de Leij (invalkracht bij de Tijgertjes) is afgelopen week met zwangerschapsverlof gegaan. c. Zwemmen De vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat wij behoefte hebben aan vrijwilligers ten behoeve van het zwemmen. Denkt u er nog aan om evt. familie, vrienden of bekenden te benaderen die mogelijk zouden kunnen helpen? Indien u iemand weet, kunt u dit doorgeven aan de groepsleiding van uw kind of aan de leiding van het KDC. Wij

8 zouden er erg mee geholpen zijn. d. Informatieavond KDC Donderdag 27 maart is er een informatieavond over de bezuinigingen van Middin, het vervoer en de nieuwbouwplannen van De Witte Vogel. Wij zijn blij dat velen van u belangstelling tonen voor deze avond. Wij verwachten dan ook een grote opkomst. e. Ouderochtenden Donderdag 20 februari is er een oudergroep/praatochtend georganiseerd. Dit was een ontmoetingsochtend zonder thema, waarbij de ouders vrijuit konden praten over hetgeen hen bezig houdt. Deze ouderochtend werd goed bezocht. Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers, door de ouders zelf klaargemaakt, werden ervaringen uitgewisseld en emoties gedeeld. Gebleken is dat ouders het erg prettig vinden om vrijuit te kunnen delen met ouders die in een vergelijkbare situatie zitten. Dinsdag 29 april zal er weer een dergelijke oudergroep/praatochtend georganiseerd worden. Volgende week dinsdag 25 maart zouden wij een ouderochtend hebben over het thema Communicatie. In verband met de te verwachten verkeersoverlast door de nucleaire top, hebben wij besloten deze ochtend te verplaatsen. Deze ouderochtend zal nu plaatsvinden op maandag 19 mei. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda, want het belooft een zeer leuke en leerzame ochtend te worden voor alle ouders van niet of slecht sprekende kinderen. U ontvangt hierover nog een brief met nadere informatie. Donderdag 17 april zal er een ouderochtend zijn met het thema muziek. Deze ochtend zal verzorgd worden door onze muziektherapeut Sabine van Zanten. Zij zal zich richten op het beleven van plezier en contact met uw kind via muziek. Iedereen kan het! U hoeft niet muzikaal te zijn. U heeft reeds een brief ontvangen. Denkt u eraan om het strookje op tijd aan te leveren? De brief is ook te vinden op de site. Dinsdag 13 mei is er een opa/oma-ochtend. Op deze speciale ochtend krijgen opa s en oma s een rondleiding door het centrum, zullen zij meer te weten komen over de therapieën en het groepsprogramma. Ook is er de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen. Indien tantes, ooms, buren of oppas een belangrijke rol spelen in het leven van uw kind met een beperking, dan is het ook mogelijk om hen naar deze ochtend te laten komen. U krijgt te zijner tijd nog nadere informatie, maar wellicht kunt u hen de datum alvast laten noteren. f. Sluitingsdagen Maandag 21 april is het KDC gesloten in verband met 2 e paasdag. Maandag 9 mei is het KDC gesloten in verband met bevrijdingsdag.

9 naar top KWALITEITSWET Tijdens een van de informatieavonden van dit jaar, hebben wij u geïnformeerd over de kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Wij moeten wettelijk een ontwikkelingsperspectief opstellen voor leerlingen in het SO en VSO. In deze nieuwsbrief delen wij nogmaals de belangrijkste informatie met u. Het ontwikkelingsperspectief van uw kind, zo brengen we dit in beeld! Wat is een ontwikkelingsperspectief? Dit is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw zoon/dochter voor een langere periode, tot einde SO of einde VSO. De Commissie van Begeleiding van school stelt dit vast. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de afdelingsmanager van SO of VSO, de orthopedagoog, de revalidatiearts en de maatschappelijk werker. Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw kind verwachten ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling, zodat we hem/haar het juiste onderwijsaanbod kunnen aanbieden. Het draagt bij dat we gericht kunnen werken met uw zoon/dochter. Waarom stellen we een ontwikkelingsperspectief op? Vanaf 1 augustus 2013 geldt de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Nieuw binnen de wet is het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief is een wettelijk vereiste, waar we graag aan voldoen. Hoe brengen we het ontwikkelingsperspectief in beeld? Op basis van de huidige mogelijkheden van uw zoon/dochter wordt een instroomprofiel ingevuld. Hierin worden de mogelijkheden en beperkingen van uw zoon/dochter beschreven. Voor leerlingen die al langer op school zijn, wordt hierbij gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem, testen en onderzoeken. Op basis van deze gegevens wordt een inschatting gemaakt van het toekomstig niveau van functioneren van uw zoon/dochter op een aantal vak- of ontwikkelingsgebieden, dit noemen we het uitstroomprofiel. Die verwachting kan per ontwikkelingsgebied verschillen. Ook geven we in het uitstroomprofiel een verwachte uitstroombestemming aan. Op het SO wordt hier vermeld welke vorm van vervolgonderwijs in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 12 jaar is). Op het VSO geven we aan welke vorm van dagbesteding in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is). In het formulier vindt u bij het in- en

10 uitstroomprofiel achter de vak- of ontwikkelingsgebieden getallen 1, 2, 3 of 4. Deze getallen komen overeen met de leerroutes. Wat zijn leerroutes? Een leerroute geeft aan wat voor soort onderwijs gevolgd wordt. In een leerroute worden de te behalen doelen voor de diverse leerjaren beschreven. Deze doelen zijn op school in te zien. Ook kan de groepsleiding u hier meer over vertellen. Op de Witte Vogel bieden we onderwijs aan diverse leerlingen. Niet ieder leerling krijgt hetzelfde type onderwijs. We kennen vier verschillende leerroutes (leerroute 1, 2, 3 en 4). Elke leerroute kent zijn eigen opbouw in doelen waaraan gewerkt wordt en leidt tot een bepaalde vorm van vervolgonderwijs (op het SO) of tot een bepaalde vorm van dagbesteding (VSO). Het ontwikkelingsperspectief van uw zoon/dochter bepaalt in welk leerroute uw zoon/dochter geplaatst wordt. Een overzicht van de vier leerroutes vindt u in de schoolgids. Het formulier Ontwikkelingsprofiel In het formulier Ontwikkelingsprofiel leest u welk ontwikkelingsperspectief we voor uw zoon/dochter vastgesteld hebben en in welk leerroute uw zoon/dochter onderwijs volgt. Het ontwikkelingsperspectief wordt op de contactmiddag met u besproken. Het ontwikkelingsperspectief vindt u ook terug in het handelingsplan. Ieder jaar wordt dit opnieuw bekeken en met u besproken. naar top Nieuws SO & VSO a. Overlijden Marvin Dinsdagochtend 4 maart kregen wij het bericht dat oud leerling, Marvin Halfhide, geheel onverwacht is overleden. Op 3 jarige leeftijd kwam Marvin voor het eerst naar het KDC de Joppe en afgelopen december is hij van de Witte Vogel naar Activiteiten Centrum Donker Curtius gegaan. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, zijn zus, de begeleiders van Binnenklingen waar hij woonde, de begeleider van Donker Curtiusstraat en alle andere mensen die Marvin kende. Marvin was een jongen met een duidelijke eigen wil; als hij je zijn glimlach toevertrouwde was dat altijd een cadeautje!

11 b. Personele zaken O.a door groei van het aantal leerlingen is een lang gekoesterd personele wens nu uitgekomen. Per 1 mei is Sonja Voets (nu begeleider op het KDC) aangesteld als schoolverpleegkundige. Vanaf die tijd zal zij samen met Maremka Koop het verpleegkundig team vormen en hebben wij alle dagen van de week een verpleegkundige in huis. c. Goede doelenweek In de week van 22 t/m 25 april is er en goede doelen week op het VSO. We hebben 3 gastlessen gehad: waaronder UNICEF (schoon drinkwater), WAR-Child en de dierenbescherming. Mooie verslagen, geschreven door de leerlingen, kunt u onder andere lezen op de website. 28 maart mogen de leerlingen gaan stemmen. Met een echt stemformulier, in een echt stemhokje en een echte stembus. Spannend en moeilijk! Want je mag maar één doel kiezen! Diezelfde middag worden de stemmen geteld en wordt bekend gemaakt welk doel we gaan sponsoren. In de goede doelen week zullen een aantal activiteiten plaats vinden, onder andere een sponsorloop, een lunch café( waar u ook voor uitgenodigd wordt), droomfoto (in een echte studio!), touwtrek wedstrijd, rondleiding door de school etc., etc. De leerlingen houden u op de hoogte. We hebben tegen die tijd een facebook pagina die u kunt liken, daarop zetten de leerlingen verslagen en foto s van alle actuele gebeurtenissen in die week. Hebt u geen facebook, dan kunt u natuurlijk ook de website in de gaten houden. Ook zullen er een aantal formulieren met de tassenpost mee naar huis komen. Hierop kunt u aangeven of en wat u sponsort, of u mee wilt eten of deel wilt nemen aan een activiteit. We hopen op een grote opkomst! d. Oudergespreksgroep VSO Op 4 februari is er weer een bijeenkomst oudergespreksgroep VSO geweest. We starten de avond met een korte presentatie over de ontwikkeling en kenmerken van de puberteit en de rol die dat speelt in de ontwikkeling naar volwassenheid. Daarna praten we door over thema s zoals vermoeidheid, stemmingswisselingen, streven naar zelfstandigheid, prikkelbaarheid en zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen. Het was een prettige en leerzame avond waarbij de ouders heel open spraken over hun eigen ervaringen met hun kind in de puberteit. We laten u alvast weten dat de 3 e oudergespreksgroep van dit schooljaar zal plaatsvinden op dinsdagavond 20 mei De uitnodigingen volgen nog, maar zet het vast in uw agenda. Marloe den Hartog (orthopedagoge) en Everien Mulder (maatschappelijk werkende)

12 e. Gastles over water 31 januari 2014 Er kwam een mevrouw van unicef die het Dianne en zij kwam over water vertellen. En zij ziel ook plaatjes zien. We moesten ook een huis tekenen en kruisje moesten zetten waar we allemaal water hadden en toen ging weer verder met de les. Ze deed ook nog een proef ze had een bak met vies water en ging ze daarna schoon water maken. Waarom hebben in andere landen geen schoon drinkwater? Omdat daar drink ze uit rivier daar je kan diarree krijgen en er aan dood gaan. Door Neha Badal van in3 f. Gastles War Child Vrijdag 14 februari 2014 kwam Frederique van War Child bij ons op school. Ze kwam uit leg geven over wat War Child allemaal voor oorlogs kinderen doen. War is door de mensen van War Child gemaakt en Child is gemaakt door de kinderen in oorlogs landen. Het is kronkelig gemaakt omdat hun het zelf hebben geschreven en ze bang waren/zijn. War Child betekend kinderen en oorlog horen niet samen. Kinderen kunnen er niks aan doen. Ze hebben erge dingen gezien. En die zitten nog in hun hoofd. Zoals (Verdriet pijn wapens en dood.) War Child helpt kinderen op een veilige plek om de oorlog uit hun hoofd te halen. Hoe? Met muziek en Spelletjes. Wij moesten ook opdrachten doen zoals het spel van de omgekeerde wereld. En dat spel hield in als zij ja zei zeiden wij nee. En we gingen ook filmpjes kijken over hoe hun daar leven. War Child zorgen voor een school. War Child geeft psychosociale hulp. Dat beteken dat ze je helpen de nare gedachtes zo min mogelijk in hoofd komen. Om met andere te leren omgaan. En om andere te vertrouwen. Om andere erge dingen te vertellen die ze hebben meegemaakt. Unicef zorgt voor tenten/eten/drinken op een veilige plek in bijvoorbeeld een buurland. Dan komt War Child voor sport en spel. En leren over kinderrechten. Kinderen moeten naar school en niet werken of bedelen. Ze moeten vakken leren: kapper, politie en brandweerman/vrouw. T mobile Sponsort internet en tweedehands telefoons. Jetske van den Elzen is ambassadrice van Unicef. Ze laat Libanon zien waar mensen uit Syrië heen zijn gevlucht. Ze heeft ons heel veel interessante dingen geleerd en laten zien.

13 Gemaakt Door: Dailisha van in3 g. Mobiele kinderboerderij Het thema boerderijdieren is in volle gang! In de school is een mooie themahoek ingericht en in de klassen wordt er volop geknutseld, gezongen, gewerkt en voorgelezen over het thema boerderijdieren. Er komen ook echte dieren naar school toe. Op donderdagmiddag 10 april krijgen wij bezoek van een mobiele kinderboerderij. Het plein zal worden veranderd in een heuse kinderboerderij met onder andere cavia s, konijnen, schaapjes, dwerggeitjes, een kalfje, een ezeltje en een mini pony. Dat wordt vast een hele mooie belevenis! h. Ziekmelden Wilt u erop letten dat u, in geval van afwezigheid door ziekte of andere oorzaak van uw zoon of dochter tijdens een schooldag, dat u dit voor doorgeeft. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt via de taxichauffeur. Indien er geen melding is, dan nemen wij contact met u op. Is er geen reden voor afwezigheid, wordt dit door de leerplicht gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit moeten wij dan melden bij de betreffende leerplichtambtenaar. i. Verlofaanvraag Zoals u onderaan deze nieuwsbrief kunt lezen: e leerplicht controleert nog scherper dan voorgaande jaren. Wij willen u er dan ook op wijzen dat wij bij eventueel ongeoorloofd verlof hier direct melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Dit betekent dat u altijd uw zoon of dochter moet ziekmelden. Daarnaast mogen wij maar beperkt verlof (extra vrij) toekennen. Elke aanvraag moet u indienen via het formulier dat via de website is te downloaden of op te vragen is bij ons secretariaat. Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsmanagers. j. Vakantierooster september 2014 Prinsjesdag 20 t/m 24 oktober 2014 Herfstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Voorjaarsvakantie 3 april 2015 Goede Vrijdag 6 april 2015 Pasen 27 april 2015 Koningsdag 4 t/m 15 mei 2015 Meivakantie 25 mei 2015 Tweede Pinksterdag

14 13 juli 2015 Zomervakantie naar top PASSEND ONDERWIJS a. Informatieavond Aankomende weekend is het de week van Passend Onderwijs. In dit kader organiseren wij ook een informatieavond voor ouders. Op donderdagavond 29 maart staat vanaf de koffie klaar. Van tot informeert Erik Los u over de stand van zaken. Daarna voegen de ouders van het KDC zich bij de groep van het SO en VSO en wordt informatie gedeeld over de nieuwbouw. Daarna wordt uw inspiratie gevraagd voor het ontwerp van de nieuwbouw. b. Informatiegids Passend Onderwijs De Informatiegids Passend onderwijs 2014 is geheel herzien en geactualiseerd. De Informatiegids Passend onderwijs is een gids voor ouders die informatie zoeken over Passend onderwijs. Passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 ingevoerd. In de gids kunnen ouders lezen wat Passend Onderwijs voor hun kind betekent. Daarnaast bevat de gids de laatste informatie over de wetgeving rond Pas send Onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar Passend Onderwijs voor een kind. De gids is een uitgave van Oudervereniging Balans en Ieder-(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (voorheen CG-Raad en Platform VG). Vanwege de grote vraag naar de gids en het feit dat er nu meer bekend is over de uitvoering van Passend Onderwijs, is de informatiegids geheel herzien. c. Passend Onderwijs Een belangrijke mijlpaal in het kader van Passend Onderwijs. Op woensdag 15 januari 2013 is er Op Overeenstemmings Gericht Overleg (OOGO) geweest tussen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Den Haag en de gemeente over het concept- ondersteuningsplan. Het resultaat was positief: Er is overeenstemming. Hiermee is een flink traject tot afronding gekomen. In het ondersteuningsplan wordt duidelijk hoe vorm wordt gegeven aan Passend

15 Onderwijs en het dekkend aanbod aan onderwijs aan alle leerlingen in het Primair Onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Witte Vogel is een belangrijk onderdeel van dit ondersteuningsplan en Samenwerkingsverband. Het is goed om te merken dat wij een duidelijke positie hebben gekregen in het bestuur (Johan Taal), de directiekring (Erik) en in het plan. Het ondersteuningsplan Primair Onderwijs staat op de website van RESPONZ Het school ondersteuningsprofiel staat op de website van De Witte Vogel. naar top Nieuws uit de Speel-O-Theek Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: De speel-o-theek heeft ook gezelschapsspellen. Druk je op de grote hond? Dan gaat ie blaffen. Het aantal keer dat de hond blaft, zoveel stappen mag je zetten: één, twee of drie. Om het ingewikkelder te maken kun je de kluifjes van je kleur verzamelen. Veel plezier.

16 De speel-o-theek is woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur open. Tot ziens! Jytte. naar top LOGOTIP Tip: Bibliotheken zijn bij iedereen in de buurt te vinden! Voor kinderen tot 18 jaar is een abonnement op de bibliotheek vaak gratis. Zoek boekjes die passen bij de ontwikkelingsleeftijd van uw kind; is het voor uw kind juist goed om één duidelijke tekening per bladzijde te hebben of kan uw kind een meer gedetailleerde tekening aan. Lees niet standaard de geschreven tekst voor, maar pas ook dit aan aan uw kind; met het ene kind kun je al praten over een bladzijde uit het boek, bij de ander is het voldoende om enkele woorden te noemen. Als u het lastig vindt om te bepalen welk boekje geschikt zou zijn en hoe u het beste kunt voorlezen, neem dan contact op met de logopedist van uw kind. naar top Overig nieuws UIT HET NETWERK

17 a.boekentip: Oei, er klopt iets niet. Fantastische aanvulling op de klassieke opvoedboeken. Ouders van kinderen met een beperking worden voor uitdagingen gesteld waar de klassieke opvoedboeken niet over adviseren. Oei, er klopt iets niet... doet dit wél. Dit boek geeft ouders nuttige tips en adviezen. Hoe leer je bijvoorbeeld omgaan met het netwerk van hulpverleners om je kind heen? En hoe zorg je ervoor dat broertjes en zusjes genoeg aandacht blijven krijgen? Dit boek helpt ouders de positieve dingen aan hun kind te zien en uiteindelijk (weer) plezier te beleven aan het opvoeden. Een onmisbaar boek voor ouders van een kind met een lichamelijke en/of mentale beperking, hun omgeving en hulpverleners b Nieuws van VOORALL Lentekriebels in de lucht! Het voorjaar komt er weer aan. Bloemen die bloeien, vogels die je wakker zingen en weer lekker naar buiten Bijvoorbeeld het bos in. Wat kun je daar allemaal doen? In de lente staan alle bomen en bloemen in bloei. Een prachtige bloem of blad kun je drogen tussen boeken. Moet je eens kijken hoe mooi dat wordt! Luister eens naar alle voorjaarsgeluiden. Wat hoor je allemaal? In het bos kun je allemaal leuke dingen zoeken en meenemen in een kistje of tasje naar huis. Thuis kun je er dan een mooie collage of een schilderij van maken.

18 VOORALL Van Diemenstraat VH Den Haag naar top Bijzondere dagen & vakanties Belangrijke data komende periode 24 maart: Leerlingen jonger dan 8 jaar vrij 17 april: Paaslunch 18 april: Goede Vrijdag: vrij 21 april:tweede Paasdag: vrij 22 t/m 25 april goede doelenweek VSO 25 april: Koningsspelen 25 april: Nieuwsbrief 6 Studiedagen Op de volgende dagen zijn er centrumbrede studiedagen: 17 juni juli 2014 Vakanties Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld? -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden.

19 Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinkstervakantie t/m Zomervakantie t/m De vakanties van staan bij het nieuws van SO/VSO. De studiedagen zijn medio mei bekend Extra Verlof Wij hebben door het jaar heen verschillende vakanties en vrije dagen. Wij zijn dan ook terughoudend bij het toekennen van extra vrije dagen, gezien het belang van geregeld schoolbezoek. Tevens geldt voor de leerplichtige leerlingen de leerplichtwet. In uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof (vrije dag) aanvragen. bij het management van de school. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dat op de website is te vinden. Dit is het makkelijkst te vinden door de volgende stappen op onze website te doorlopen: item: praktische informatie 3. item: brochures-formulieren 4. aanvraagformulier bijzonder verlof LET OP! De leerplicht heeft aangekondigd dit jaar strenger te controleren. In geval van ongeoorloofd verzuim melden wij altijd bij de leerplicht. Zorg dus dat de verlofaanvraag op tijd binnen is, of dat u altijd uw zoon of dochter ziek meldt! WEBSITE Via de nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie met u. Wist u dat wekelijks ook informatie wordt geplaatst op de website en u op deze manier nog sneller geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen het centrum? naar top Forward to Friend Tweet Share

20 Copyright 2014 De Witte Vogel - Tyltylcentrum, All rights reserved. unsubscribe from this list update subscription preferences

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief september 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen WIJ ZIJN WEER BEGONNEN Het lijkt al weer lang geleden, de zomervakantie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Inleiding ONMISBARE OUDERS. De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief oktober/november 2013

Inleiding ONMISBARE OUDERS. De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief oktober/november 2013 De digitale nieuwsbrief van TylTylCentrum De Witte Vogel. De nieuwsbrief van De Witte Vogel verschijnt 10x per jaar en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Wordt deze e-mail

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Wat vliegt de tijd! De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief oktober/november 2014

Wat vliegt de tijd! De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief oktober/november 2014 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief oktober/november 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen Wat vliegt de tijd! En zo ligt er alweer de tweede nieuwsbrief

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief mei 2015. Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief mei 2015. Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen De digitale nieuwsbrief van TylTylCentrum De Witte Vogel. De nieuwsbrief van De Witte Vogel verschijnt 10x per jaar en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Wordt deze e-mail

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Belangrijke data. Welkom!

Belangrijke data. Welkom! Subscribe Share Past Issues Tra View this email in your browser Nieuwsbrief Basisschool de Welp - februari 2016 Belangrijke data Welkom! Ook dit schooljaar verwelkomen we weer nieuwe welpjen bij ons op

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, Op donderdag 9 juli hebben we het schooljaar dan echt afgesloten. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar met veel activiteiten

Nadere informatie

Terugblik palmpasenoptocht. Stichting Opkikker. 1 van 5. Hofbode - 13 mei 2014

Terugblik palmpasenoptocht. Stichting Opkikker. 1 van 5. Hofbode - 13 mei 2014 1 van 5 Hofbode - 13 mei 2014 Terugblik palmpasenoptocht Stichting Opkikker Wij, Ilse en Cas Hoge willen graag iedereen heel erg bedanken voor het inleveren van de mobieltjes voor de Stichting Opkikker.

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11. Schooljaar 14-15. 5 februari 2015 GROEPSACTIVITEITEN

Nieuwsbrief 11. Schooljaar 14-15. 5 februari 2015 GROEPSACTIVITEITEN Nieuwsbrief 11 Schooljaar 14-15 5 februari 2015 GROEPSACTIVITEITEN Carnaval op Het Kompas De kinderen van de groepen 1/2/3 vieren donderdag 12 februari carnaval met elkaar. De kinderen van de groepen 1/2/3

Nadere informatie

Klik hier om deze in de browser te lezen. Nieuwsbrief maart 2016

Klik hier om deze  in de browser te lezen. Nieuwsbrief maart 2016 Klik hier om deze email in de browser te lezen Nieuwsbrief 26-11 maart 2016 Met deze week: een geitje in de klas - 'Mijn Talent Ontwikkeling' - Bezoek Boerderij Pannenkoekendag - Informatieavond gezonde

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 4 juli 2014

Nieuwsbrief 10 4 juli 2014 Nieuwsbrief 10 4 juli 2014 Vanuit het management Beste ouders/ verzorgers, Dit is de allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is een mooi jaar geweest waarin wij u willen bedanken voor alle oudercontacten

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016 Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk Nieuwsbrief juli 2016 Belangrijke data juli: 6 juli Studiedag, kinderen vrij 7 juli Rapport mee 7/8 juli Kleuterspellen mee naar huis, schoonmaak 11 juli Bedankochtend 11 juli

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 4 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Kanjertraining Zoals u ongetwijfeld weet werken we op school van groep 1 t/m 8 met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

KBS NOORDERPOORT NIEUWSBRIEF april tot en met 12 mei 2017

KBS NOORDERPOORT NIEUWSBRIEF april tot en met 12 mei 2017 AGENDA 14 april Goede Vrijdag Continurooster tot 12.30 uur ( kinderen hoeven geen lunch mee te brengen ) 16 en 17 april Pasen Op maandag 2 e Paasdag zijn alle kinderen vrij 21 april Koningsspelen ( zie

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5

Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Voor de ouders/leerlingen van Daltonschool Talentrijk - vrijdag 06 nov. 2015 - nr. 5 Op de agenda 09-11-2015 16-11-2015 26-11-2015 inleveren Studiedag Dalton. Alle kinderen zijn vrij Deze week muurschildering

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar

Kalender mei-juni. Vrijdag 21 juli Leerlingen vrij Zomervakantie t/m 3 september Maandag 4 september Eerste schooldag schooljaar Beste ouder(s)/verzorger(s), Dit is alweer de laatste INFO van dit schooljaar. Aankomende vrijdag zullen de kinderen een brief krijgen met de groepsindeling voor volgend schooljaar. We wensen u alvast

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van ZieZaZo. De verbouwing op de benedenverdieping is klaar! Het kinderdagverblijf zit weer op de begaande grond en wat is het mooi!!

Nadere informatie

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-01 Inhoud Algemeen...1 Familieavond vrijdag 12 september... 1 Informatieavond maandag 15 september... 1 Aanwezigheid directeur... 1 Schoolgids... 1 Vakanties en studiedagen

Nadere informatie

Tyltylcentrum De Witte Vogel

Tyltylcentrum De Witte Vogel VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Tyltylcentrum De Witte Vogel SO VSO SO De Witte Vogel Willem Dreespark 307 2531 SX Den Haag tel. 070-388 88 50 info@wittevogel.nl www.wittevogel.nl Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Vakantie 2013. Vakantie 2014. Zomervakantie. Omgaan met elkaar. Vrijdag 19 juli vrij Maandag 22 juli start zomervakantie

Vakantie 2013. Vakantie 2014. Zomervakantie. Omgaan met elkaar. Vrijdag 19 juli vrij Maandag 22 juli start zomervakantie Hofbode 21-2 Juli 2013 Vakantie 2013 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari Vakantie 2014 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari Pasen + meivakantie 18

Nadere informatie

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen!

25-02-2016. Pasen. We zullen er met z n allen van smullen! 25-02-2016 Afgelopen 2 weken zijn de rapporten mee naar huis gegaan en hebben wij met alle ouders 10 minuten gesprekken gevoerd. Ook met de kinderen in de bovenbouwgroepen zijn de behaalde resultaten van

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten.

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Kopij inleveren uiterlijk woensdag bij Jan Buijtenhuijs of zenden aan nieuwsbrief@hietweide.nl 19 juni Nr. 17-35 Agenda 23 juni Swim to play

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 42 Nieuwsbrief 2 juli 2015 Belangrijke data volgend schooljaar Als bijlage van deze nieuwsbrief krijgt u de belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld December 2014 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen Wist u dat u uw kind bij ziekte kunt ziekmelden op: www.kleinewereld.nl Vakanties 2014-2015 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 8 14 januari 2014 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 8 14 januari 2014 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Gym Koffieochtend OR Nieuwe leerlingen! Afwezige en zieke collega s Hoofdluis SO: Thema: "Winter" SO: Even voorstellen VSO: Logopedie in het VSO VSO: Klaas Gubbels

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 maart 2016

Nieuwsbrief 10 maart 2016 Nieuwsbrief 10 maart 2016 Studiedagen donderdag en vrijdag voor de vakantie Terwijl de kinderen al aan het genieten waren van de vakantie, hebben de leerkrachten nog 2 drukke studiedagen gehad. Donderdag

Nadere informatie

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven

Tweede nieuwsbrief december Schoolnieuws. Tweede nieuwsbrief december 2016 obs De Hoge Raven Tweede nieuwsbrief december 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws 2016 Kalender Sinterklaas Invallers Wc-actie leerlingenraad Nieuws van de Brede School Presentatieles Brede School Activiteiten Nieuws

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Hallo (Nummer 19, 13-03-2015)

Hallo (Nummer 19, 13-03-2015) Hallo (Nummer 19, 13-03-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo informatie over: Wat er zoal speelt op school Oproep Agenda Informatie vanuit de omgeving (buitenschoolse opvang Villa Hoog en Laag

Nadere informatie

C.B.S. Het Galjoen, Van Heemskerckstraat 32, 9601 HD Hoogezand Telnr: 0598 393915, e-mail: directie@cbshetgaljoen.nl

C.B.S. Het Galjoen, Van Heemskerckstraat 32, 9601 HD Hoogezand Telnr: 0598 393915, e-mail: directie@cbshetgaljoen.nl 4 juni 2015 (nr 11) Avondvierdaagse De avondvierdaagse was weer een groot succes, fijn dat er zo ontzettend veel kinderen meeliepen! Via deze weg willen we als team alle ouders bedanken die hebben meegeholpen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar 2015-2016 AGENDA Dinsdag 1 september start Kanjer-drie-daagse Maandag 7 september informatieavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr juli 2016

Nieuwsbrief nr juli 2016 Nieuwsbrief nr. 21 6 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Belangrijke data 2. Bezetting onderbouw 3. Afscheid Alma Smand 4. Montessoridiploma 5. Enquête over het rooster 6. Afscheid groep 8 7. Lustrumfeest 8. Verkeerslessen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Auteur:Erik Los Samenvatting: In het kader van de te vormen Samenwerkingsverbanden is een Schoolondersteuningsprofiel opgesteld om hiermee aan te geven welke dieptezorg De Witte

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 1 Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19 20 21 22 23 24 25 Infoavond groep 7 en 8 Schoolfotograaf. Spelletjesmiddag 13.00 u.- 14.30u.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 In deze nieuwsbrief: Schoolreisje groep 3 t/m 7 en 5 t/m 7 Schoolreisje groep 1 & 2 Rapportgesprekken Samenstelling team en groepsindeling Oplevering school en 5 januari

Nadere informatie

Welkom! We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school!!

Welkom! We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd bij ons op school!! Nieuwsbrief mei 2016 Jaargang: 2015-2016 Belangrijke data in mei en juni 17 mei Weer naar school 18 mei Luizencontrole 18 mei 13.00 uur workshop majorette 19 mei GGD Jeugdverpleegkundige 20 mei Strippenkaartverkoop

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Het Knoopje. Basisschool De Touwbaan. Nieuws vanuit de directie. Inhoud. 19 maart 2015

Het Knoopje. Basisschool De Touwbaan. Nieuws vanuit de directie. Inhoud. 19 maart 2015 Basisschool De Touwbaan Touwbaan 16 4901GG Oosterhout (NB) Tel.:0162-453706 www.kbsdetouwbaan.nl info@kbsdetouwbaan.nl 19 maart 2015 Het Knoopje Jaargang 9, nummer 12 Nieuws vanuit de directie Inhoud 1

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), Beste ouder(s)/verzorger(s), Met veel plezier en trots schrijf ik deze eerste nieuwsbrief in onze prachtige nieuwe school. Ik wil u bedanken voor de vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen.

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht

nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht nieuwsbrief van Kindcentrum De Burcht Agenda: Vrijdag 1 juli - Troubadour nr. 8 verschijnt Maandag 4 juli - Juf Bianca en juf Neline vieren verjaardag in groep 4/5 Dinsdag 5 juli - Juf Marjan viert verjaardag

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 2 2013-2014 Kringgesprek Beste ouders, Na drie schoolweken is de kop van het schooljaar er echt af. U hebt deze week de informatieavond kunnen bijwonen waarin het jaarprogramma met u is gedeeld en waarbij de leerkrachten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2016

NIEUWSBRIEF november 2016 NIEUWSBRIEF 7 25 november 2016 INHOUDSOPGAVE: Studiedag maandag 14 november Sint Maarten op de Odyssee Sinterklaasfeest op school Boeken voor de schoolbieb Inschrijven broertjes/zusjes & melden verhuisplannen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Zomerfeest. Afscheidsmusical. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Zomerfeest. Afscheidsmusical. In dit nummer: 30 juni 015 Nieuwsbrief In dit nummer: Zomerfeest Op woensdag 1 juli a.s. houden wij weer ons jaarlijkse Zomerfeest, dit jaar met als thema Wildlife. In verband met een gezamenlijk programma zullen de

Nadere informatie

Belangrijke data. Welkom CITO EINDTOETS. 1 Hienwijzer schooljaar Editie #14

Belangrijke data. Welkom CITO EINDTOETS. 1 Hienwijzer schooljaar Editie #14 Belangrijke data 11 april Schoolverpleegkundige Alie Veenstra op school 11 april Voetbaltoernooi jongens in Ochten 13 april Paasontbijt en Paasviering 13 april Zwemmen groep 3/4 14 april Goede Vrijdag

Nadere informatie

Nummer 4 14 oktober Samen leren om te groeien-samen op reis worden we wereldwijs

Nummer 4 14 oktober Samen leren om te groeien-samen op reis worden we wereldwijs Nummer 4 14 oktober 2016 Belangrijke data 17 t/m 21 oktober: herfstvakantie 24 oktober: studiedag team (geen school; 25 oktober start school om 8.45 uur.) 26 oktober: luizencontrole 1 november: Schilpdag

Nadere informatie

, # 2 / 23 september 2016

, # 2 / 23 september 2016 2016-2017, # 2 / 23 september 2016 Terugblik fusiefeest We kunnen terugblikken op een prachtig fusiefeest! Allereerst de opening door alle leerlingen van obs De Veenvlinder met de zogenaamde klapdans.

Nadere informatie

WEEK april 2017

WEEK april 2017 WEEK 16 20 april 2017 Groenewegje 1 - Lochem T 0573 252430 www.poolsterscholen.nl propschool@poolsterscholen.nl Facebook: Gproplochem Twitter: @gproplochem NIEUWBOUW In de bijlage bij deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuws uit de groepen. Nieuws uit groep 1/2

Nieuws uit de groepen. Nieuws uit groep 1/2 Algemeen: Paaslunch Van vrijdag 14 t/m maandag 17 april is het paasvakantie. In uw jaarkalender staat aangegeven dat de kinderen op donderdag 13 april een gewoon rooster hebben. Bij nader inzien willen

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Beste ouders, Nieuwsbrief 22 april 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Voor de leerlingen van groep 8 was het de afgelopen week een spannende week. Ondanks het feit

Nadere informatie

nr. 11, schooljaar 2011-2012

nr. 11, schooljaar 2011-2012 nr. 11, schooljaar 2011-2012 Presentatieavond nieuwe ouders Helaas is er iets misgegaan in de communicatie over de presentatieavond voor nieuwe ouders. Om verwarring te voorkomen, willen we deze avond

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 juni 2016

Nieuwsbrief 28 juni 2016 Nieuwsbrief 28 juni 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), De afgelopen twee weken hebben we op school het verlies van Wim van der Struik met elkaar gedeeld. Op een ingetogen en fijne manier hebben we in

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van!

Bijlagen Bijlage 1 Een voorbeeld van een arrangementskaart Bijlage 2 Uitdagend onderwijs: wij maken er werk van! Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding De doelen uit het groepsplan Oudergesprekken in een schooljaar Hieronder volgt een korte uitleg van de plannen voor leerlingen die we binnen De Ziep gebruiken. Handelingsplannen

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Vanuit de groep van Carina/Ellen De ouderkring van volgende week donderdag 19 mei gaat NIET door! Een nieuwe datum volgt nog.

Vanuit de groep van Carina/Ellen De ouderkring van volgende week donderdag 19 mei gaat NIET door! Een nieuwe datum volgt nog. Vanuit het team Langs deze weg kondigen wij het vertrek van onze gewaardeerde collega Jordi Erbé aan. Jordi gaat dichter bij huis, in Amersfoort, werken. Hij wil alle kinderen en ouders onwijs bedanken

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 23-04-2014 Vanuit de directie Na 42 jaar in het onderwijs, heeft Lescha vandaag afscheid genomen van onze school. Alle groepen zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr januari 2016

NIEUWSBRIEF nr januari 2016 NIEUWSBRIEF nr. 10 12 januari 2016 In deze nieuwsbrief: Gelukkig 2017 Alexandra de Vries Schoonmaakavond woensdag 18 januari Inloop ouders Nationale Voorleesdagen Informatieavond ParnasSys (herhaling)

Nadere informatie

Locatie S.O.: Dr. Herderscheeschool, Schapendijk 3, 7608 LV Almelo Locatie V.S.O.: De Brug, Burcht 107, 7608 JD Almelo

Locatie S.O.: Dr. Herderscheeschool, Schapendijk 3, 7608 LV Almelo Locatie V.S.O.: De Brug, Burcht 107, 7608 JD Almelo Locatie S.O.: Dr. Herderscheeschool, Schapendijk 3, 7608 LV Almelo Locatie V.S.O.: De Brug, Burcht 107, 7608 JD Almelo i Jaargang : 6 Maand : Oktober 2007 Afdeling : S.O. Geachte ouders/verzorgers, Met

Nadere informatie