NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!"

Transcriptie

1 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief zijn de temperaturen heerlijk. De winter ligt nu echt achter ons en wij hebben de eerste lentedagen gehad. Een nieuw begin. Lente geeft ook nieuwe energie, de zon schijnt heerlijk en zorgt voor inspiratie. Dat wordt ook helder in deze nieuwsbrief. U zult namelijk weer heel veel nieuws lezen. Zo is de voorbereiding van de nieuwbouw in volle gang. De eerste tekeningen zijn verschenen en alles is er nu op gericht om eind 2016 in het nieuwe pand, onderwijs, zorg en behandeling te kunnen bieden. Dagelijks werken wij met veel energie aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Het is dan ook belangrijk dat dit gebeurt in een veilige omgeving. Goed om te melden, dat wij ons nu ook officieel een veilig centrum mogen noemen. Wij hebben namelijk dit certificaat gekregen vanuit de gemeente Den Haag. Ondertussen werken wij ook aan de doorontwikkeling van ons programma. Werken met een ontwikkelingsperspectief en leerroutes. Het structureel bespreken van de opbrengsten invoeren van een classificatiesysteem vanuit Sophia. En ondertussen bereiden wij ons voor op Passend Onderwijs, de veranderingen in de revalidatiewereld in het kader van de Diagnose Behandelcombinaties (en de gevolgen voor de behandelingen van uw zoon/dochter) en de transitie in de jeugdzorg (veranderingen voor ons KDC). Al met al gebeurt er dus erg veel. Wij gaan er vol voor, om zo het beste van onszelf te geven om het beste in uw zoon of dochter tot ontwikkeling te brengen. En dat geeft

2 dagelijks nieuwe energie! Namens het team wens ik u een mooie lente toe! Erik Los Directeur De Witte Vogel Algemeen nieuws a. Vervoer tijdens Nucleaire Top Alle ouders/verzorgers hebben verleden week een brief gehad. Gezien het belang herhalen wij bij deze het bericht. Op maandag 24 en dinsdag 25 maart wordt er in Den Haag een Nucleaire Top gehouden. Een aantal weken geleden hebben wij contact opgenomen met Stichting Vervoer omtrent het vervoer tijdens deze dagen. De stichting geeft aan gewoon te rijden, net als de firma v.d. Heuvel uit Zoetermeer en Connexxion regio Pijnacker/ Nootdorp/ Westland/ Delft. Nu de Top dichterbij komt, worden de gevolgen duidelijker. Het lijkt erop dat de bereikbaarheid naar Den Haag zeer beperkt is en ook binnen Den Haag kunnen er bereikbaarheidsproblemen optreden. Er is nogmaals overleg geweest met Stichting Vervoer. Er is opnieuw aangegeven dat er gewoon gereden wordt. Er is wel aangegeven dat er rekening gehouden dient te worden met langer durende rittijden. U als ouder mag deze dagen besluiten om uw zoon/dochter thuis te houden in geval dat u verwacht dat de reistijd te lang gaat duren. Wij, als Tyltylcentrum de Witte Vogel (KDC, SO en VSO), zijn gewoon open. Gezien de bijzondere situatie willen wij nogmaals aangeven, dat het belangrijk is dat u bij eventuele calamiteiten telefonisch bereikbaar bent! Wilt u aan de groepsleiding doorgeven als uw zoon of dochter niet komt! b. Nieuwe toevoeging aan het handelingsplan (revalidatie-informatie) Via deze weg willen we u informeren over een toevoeging in het aankomende handelingsplan van uw kind. Om een beeld te geven van het functioneren van uw kind worden er handelingsplannen geschreven. Hierin wordt onder andere de huidige situatie beschreven van: De sociaalemotionele ontwikkeling, de communicatie, houding en motoriek, zintuigelijke waarneming, spelen en leren en praktische redzaamheid.

3 Om een objectief beeld van de mogelijkheden en beperkingen van uw kind te geven wordt er landelijk binnen de kinderrevalidatie ook gebruik gemaakt van classificatiesystemen. Een classificatiesysteem geeft de verschillende niveaus aan waarin kinderen kunnen functioneren. Aan de hand van een indeling in groepen kunnen alle betrokkenen een objectief beeld krijgen van de mogelijkheden en beperkingen van uw kind. Op het Tyltylcentrum De Witte Vogel gaan we drie classificatiesystemen gebruiken die iets zeggen over het vaardigheidsniveau van uw kind op de gebieden: arm- en handfunctie, het verplaatsen en de communicatie. 1. MACS geeft de mate aan waarin uw kind tijdens dagelijkse activiteiten beide handen kan gebruiken. Dit wordt ingevuld door de ergotherapeut. 2. GMFCS geeft aan in hoeverre uw kind in staat is om zichzelf te verplaatsen door bijvoorbeeld om te rollen, te gaan zitten, kruipen en door te gaan staan. Kinderen delen we in op basis van spontaan bewegen en activiteiten die bij hun leeftijd horen. Dit wordt ingevuld door de fysiotherapeut. 3. CFCS geeft aan in hoeverre uw kind in staat is om effectief te communiceren in de dagelijkse situatie thuis, op school en in de omgeving. Hierbij kan uw kind gebruik maken van communicatiemiddelen, zoals gebaren en plaatjes. Dit wordt ingevuld door de logopedist. Deze classificaties zijn geschreven voor kinderen met Cerebrale Parese (CP). Omdat de classificaties aangeven hoe een kind functioneert op activiteitenniveau, zijn ze ook bruikbaar voor de kinderen met een andere diagnose. Het kind kan in de loop der tijd met zichzelf vergeleken worden. Deze classificaties zullen vermeld worden in het handelingsplan. Voor vragen kunt u terecht bij de therapeut van uw kind. Met vriendelijke groet, Thijs Schilp en Jolanda de Kort Knowledge brokers DWV c. Certificaat veilige school Het is dan zo ver, na de interne audit en een vervolggesprek is duidelijk geworden dat wij het certificaat Veilige School mogen uitdragen. Op 5 maart heeft Erik Los uit handen van wethouder van Engelshoven het certificaat Veilige School ontvangen. Een belangrijke mijlpaal. Wij vinden een veilige werkomgeving voor ouders, kinderen/leerlingen en medewerkers van groot belang. De Witte Vogel beschikt over een up-to-date handboek Veiligheid en er is actief gewerkt aan de invoering. Dit wordt nu ook gezien door de auditoren. Natuurlijk zijn wij er nu niet. Beleid op papier is leuk,

4 wij kunnen nu in de valkuil trappen om achterover te leunen, maar dat is juist niet de bedoeling. Ook in de komende jaren staat Veiligheid op de agenda. In het plan van aanpak n.a.v. de audit staan een aantal punten. Zo zal er gerichter gekeken gaan worden naar schoonmaak en verder geïnvesteerd worden in de praktische uitvoering van beleid. Dat laatste is reeds al ingezet. Zo is een werkgroep aan de slag met de externe vertrouwenspersoon. Zij werken, na een opzet te hebben gekregen, aan een gedragscode. Daarnaast komt er een brochure waarin medewerkers en ouders kunnen lezen wat er gedaan moet worden als hen iets overkomt, wat het veiligheidsgevoel kan beïnvloeden. Nogmaals, het certificaat is uitgereikt, een externe waardering en een teken dat wij op de goede weg zijn. Een mooi boeiende weg. De vraag aan iedereen is om samen deze weg te blijven volgen en Erik Los input te blijven geven om het veiligheidsbeleid te blijven ontwikkelen. d. Vooraankondiging Koningsspelen Deze week is de aanmelding uitgevoerd voor de Koningsspelen. Het ontbijt is besteld en de sportsectie is begonnen met het bedenken van een programma. De koningsdag staat gepland op 25 april. e. Terugblik Studiedag "Het Verhaal" De Witte Vogel heeft een rijke geschiedenis. Aangezien op 1 augustus 2015 wij 50 jaar bestaan, zijn wij op de eerste studiedag ( november) gestart met het schrijven van ons Verhaal. Waar staan wij voor, waar zijn wij trots op en hoe is De Witte Vogel ontstaan. Wat zijn onze wortels, wat zijn belangrijke gebeurtenissen, etc. In dec., jan. en feb. zijn er werkbijeenkomsten geweest en op de studiedag van 20 maart is het geheel afgerond. Met alle verhalen van de medewerkers gaan wij nu een stap maken naar een eindontwerp, bijv. een digitale brochure. Wij werken er naar toe om deze gereed te hebben bij de start van het jubileumjaar. f. Parkeren Willem Dreespark In de omliggende wijken van het Willem Dreespark is betaald parkeren ingevoerd. Dit is direct merkbaar, een flinke toename van geparkeerde auto s. Om de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken het volgende verzoek: Wilt u niet parkeren op de parkeerplaats bij de eerste flat (dus niet op de parkeerplaats bij oprijden van het Willem Dreespark direct rechts. ) g. Inleveren oude spalken en aangepast schoenen

5 In week 15 (7 april t/m 11 april) is het weer mogelijk om nog bruikbare oude spalken en (aangepaste) schoenen af te geven bij ons op de Witte Vogel. Ze worden ingezameld om mee te geven aan de Dutch Support Group Kenya. Dit is een organisatie die deze spullen meeneemt naar Kenya, zodat het daar opnieuw gebruikt kan worden. Er is daar grote behoefte aan goede spalken en schoenen! In week 15 kunt u deze spullen meegeven naar school en kunnen ze worden afgegeven bij de receptie. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Thessa Ruibing (fysiotherapeut) h. Gebruik labels broodtrommels Uit een kleine rondgang langs de groepen is gebleken dat niet alle jassen, tassen, broodtrommels van kinderen/leerlingen zijn gelabeld. Hiermee neemt de kans toe dat iets met de verkeerde leerling/kind meegaat. Wij zijn er erg mee geholpen als kleding en andere persoonlijke eigendommen gelabeld zijn of dat de naam erop geschreven staat. i. 50 jaar Witte Vogel Wist u dat de Witte Vogel op 1 augustus jaar bestaat. Dit zal de start zijn voor een bijzonder jubileumjaar. Inmiddels is een werkgroep gestart met het bedenken van ideeën. Heeft u tips of een leuk idee voor het jubileumjaar, dan horen wij dit graag. U kunt dit mailen naar Erik Los: j. Lijst met afkortingen Tijdens ons werk binnen De Witte Vogel gebruiken wij veel afkortingen. Om u te helpen bij het begrijpen van deze afkortingen staat er op de website een afkortingenlijst. Mist u hier afkortingen, dan kunt u deze doorgeven via Wij passen dan de lijst voor u aan! k. Website Deze digitale nieuwsbrief is ook te lezen op de website. Wekelijks staat er ook nieuws op. Mist u iets op de website, dan kunt u dit doorgeven aan Erik Los. De website is er namelijk mede voor u! naar top NIEUWS NIEUWBOUW

6 a. Planning De nieuwbouw is nu echt begonnen. Natuurlijk nog niet de daadwerkelijke bouw, maar wel de voorbereiding erop. Alles is er nu op gericht om begin maart 2015 de eerste paal van het nieuwe centrum te kunnen slaan. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de puzzel, hoe de diverse ruimtes worden verdeeld over de diverse bouwlagen. Duidelijk is dat wij meerdere bouwlagen nodig zullen hebben voor de eisen/wensen van De Witte Vogel (RESPONZ, Middin en Sophia) en De Piramide (Haagsche Scholen). Onder aanvoering van de gemeente werkt MAS-architecten aan een structuurplan en het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt eind maart, begin april verwacht. Dat het een flinke puzzel is, wordt duidelijk als wij de hoofdlijnen beschrijven van wat er in het pand komt: 30 leslokalen, 4 groepsruimten KDC, 2 gymzalen, 2 speellokalen, 11 behandelruimtes (diverse maten), gespreksruimtes, vergaderruimtes en ruimtes voor de ondersteunende diensten. Een mooie uitdaging om hiermee een eigentijds en functioneel gebouw te maken. Maar dat gaat zeker lukken! b. Bouwlunches In het traject naar de nieuwbouw worden bouwlunches gehouden. Deze zijn bedoeld om de "achterban" te raadplegen. De eerste bouwlunch heeft inmiddels plaats gevonden. Volgende week informeren wij de ouders en verzorgers. Zo mogelijk organiseren wij ook een bouwlunch voor een groep ouders om hun mening te horen. c. Sponsoring Een nieuw gebouw kost veel geld. Gelukkig krijgen wij de basisbekostiging van de gemeente. Maar wij hebben extra wensen, zoals een snoezelruimte, aangepast buitengebied, etc. Daarom zullen wij ook aanspraak moeten doen op sponsoring. Heeft u goede ideeën voor sponsoring, dan horen wij dat graag. U kunt met vragen over sponsoring terecht bij Erik Los, via naar top

7 naar top Nieuws van het KDC a. Kinderen Ook afgelopen maand zijn er weer drie nieuwe kinderen begonnen op het KDC. Dat zijn Hamza (Konijntjes), Lany (Olifantjes) en Amartya (Tijgertjes). Wij wensen alle nieuwe kinderen met hun ouders een fijne tijd toe op ons KDC van De Witte Vogel. Helaas gaat Mateusz ons KDC verlaten wegens verhuizing. b. Personeel Rosalie de Jonge (begeleidster Tijgertjes) en Marlieke Kooijman (begeleidster Olifantjes) zijn weer begonnen met werken na een periode van zwangerschapsverlof. Femke bij de Leij (invalkracht bij de Tijgertjes) is afgelopen week met zwangerschapsverlof gegaan. c. Zwemmen De vorige nieuwsbrief gaven wij al aan dat wij behoefte hebben aan vrijwilligers ten behoeve van het zwemmen. Denkt u er nog aan om evt. familie, vrienden of bekenden te benaderen die mogelijk zouden kunnen helpen? Indien u iemand weet, kunt u dit doorgeven aan de groepsleiding van uw kind of aan de leiding van het KDC. Wij

8 zouden er erg mee geholpen zijn. d. Informatieavond KDC Donderdag 27 maart is er een informatieavond over de bezuinigingen van Middin, het vervoer en de nieuwbouwplannen van De Witte Vogel. Wij zijn blij dat velen van u belangstelling tonen voor deze avond. Wij verwachten dan ook een grote opkomst. e. Ouderochtenden Donderdag 20 februari is er een oudergroep/praatochtend georganiseerd. Dit was een ontmoetingsochtend zonder thema, waarbij de ouders vrijuit konden praten over hetgeen hen bezig houdt. Deze ouderochtend werd goed bezocht. Onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers, door de ouders zelf klaargemaakt, werden ervaringen uitgewisseld en emoties gedeeld. Gebleken is dat ouders het erg prettig vinden om vrijuit te kunnen delen met ouders die in een vergelijkbare situatie zitten. Dinsdag 29 april zal er weer een dergelijke oudergroep/praatochtend georganiseerd worden. Volgende week dinsdag 25 maart zouden wij een ouderochtend hebben over het thema Communicatie. In verband met de te verwachten verkeersoverlast door de nucleaire top, hebben wij besloten deze ochtend te verplaatsen. Deze ouderochtend zal nu plaatsvinden op maandag 19 mei. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda, want het belooft een zeer leuke en leerzame ochtend te worden voor alle ouders van niet of slecht sprekende kinderen. U ontvangt hierover nog een brief met nadere informatie. Donderdag 17 april zal er een ouderochtend zijn met het thema muziek. Deze ochtend zal verzorgd worden door onze muziektherapeut Sabine van Zanten. Zij zal zich richten op het beleven van plezier en contact met uw kind via muziek. Iedereen kan het! U hoeft niet muzikaal te zijn. U heeft reeds een brief ontvangen. Denkt u eraan om het strookje op tijd aan te leveren? De brief is ook te vinden op de site. Dinsdag 13 mei is er een opa/oma-ochtend. Op deze speciale ochtend krijgen opa s en oma s een rondleiding door het centrum, zullen zij meer te weten komen over de therapieën en het groepsprogramma. Ook is er de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen. Indien tantes, ooms, buren of oppas een belangrijke rol spelen in het leven van uw kind met een beperking, dan is het ook mogelijk om hen naar deze ochtend te laten komen. U krijgt te zijner tijd nog nadere informatie, maar wellicht kunt u hen de datum alvast laten noteren. f. Sluitingsdagen Maandag 21 april is het KDC gesloten in verband met 2 e paasdag. Maandag 9 mei is het KDC gesloten in verband met bevrijdingsdag.

9 naar top KWALITEITSWET Tijdens een van de informatieavonden van dit jaar, hebben wij u geïnformeerd over de kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Wij moeten wettelijk een ontwikkelingsperspectief opstellen voor leerlingen in het SO en VSO. In deze nieuwsbrief delen wij nogmaals de belangrijkste informatie met u. Het ontwikkelingsperspectief van uw kind, zo brengen we dit in beeld! Wat is een ontwikkelingsperspectief? Dit is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw zoon/dochter voor een langere periode, tot einde SO of einde VSO. De Commissie van Begeleiding van school stelt dit vast. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de afdelingsmanager van SO of VSO, de orthopedagoog, de revalidatiearts en de maatschappelijk werker. Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw kind verwachten ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling, zodat we hem/haar het juiste onderwijsaanbod kunnen aanbieden. Het draagt bij dat we gericht kunnen werken met uw zoon/dochter. Waarom stellen we een ontwikkelingsperspectief op? Vanaf 1 augustus 2013 geldt de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Nieuw binnen de wet is het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief is een wettelijk vereiste, waar we graag aan voldoen. Hoe brengen we het ontwikkelingsperspectief in beeld? Op basis van de huidige mogelijkheden van uw zoon/dochter wordt een instroomprofiel ingevuld. Hierin worden de mogelijkheden en beperkingen van uw zoon/dochter beschreven. Voor leerlingen die al langer op school zijn, wordt hierbij gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem, testen en onderzoeken. Op basis van deze gegevens wordt een inschatting gemaakt van het toekomstig niveau van functioneren van uw zoon/dochter op een aantal vak- of ontwikkelingsgebieden, dit noemen we het uitstroomprofiel. Die verwachting kan per ontwikkelingsgebied verschillen. Ook geven we in het uitstroomprofiel een verwachte uitstroombestemming aan. Op het SO wordt hier vermeld welke vorm van vervolgonderwijs in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 12 jaar is). Op het VSO geven we aan welke vorm van dagbesteding in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is). In het formulier vindt u bij het in- en

10 uitstroomprofiel achter de vak- of ontwikkelingsgebieden getallen 1, 2, 3 of 4. Deze getallen komen overeen met de leerroutes. Wat zijn leerroutes? Een leerroute geeft aan wat voor soort onderwijs gevolgd wordt. In een leerroute worden de te behalen doelen voor de diverse leerjaren beschreven. Deze doelen zijn op school in te zien. Ook kan de groepsleiding u hier meer over vertellen. Op de Witte Vogel bieden we onderwijs aan diverse leerlingen. Niet ieder leerling krijgt hetzelfde type onderwijs. We kennen vier verschillende leerroutes (leerroute 1, 2, 3 en 4). Elke leerroute kent zijn eigen opbouw in doelen waaraan gewerkt wordt en leidt tot een bepaalde vorm van vervolgonderwijs (op het SO) of tot een bepaalde vorm van dagbesteding (VSO). Het ontwikkelingsperspectief van uw zoon/dochter bepaalt in welk leerroute uw zoon/dochter geplaatst wordt. Een overzicht van de vier leerroutes vindt u in de schoolgids. Het formulier Ontwikkelingsprofiel In het formulier Ontwikkelingsprofiel leest u welk ontwikkelingsperspectief we voor uw zoon/dochter vastgesteld hebben en in welk leerroute uw zoon/dochter onderwijs volgt. Het ontwikkelingsperspectief wordt op de contactmiddag met u besproken. Het ontwikkelingsperspectief vindt u ook terug in het handelingsplan. Ieder jaar wordt dit opnieuw bekeken en met u besproken. naar top Nieuws SO & VSO a. Overlijden Marvin Dinsdagochtend 4 maart kregen wij het bericht dat oud leerling, Marvin Halfhide, geheel onverwacht is overleden. Op 3 jarige leeftijd kwam Marvin voor het eerst naar het KDC de Joppe en afgelopen december is hij van de Witte Vogel naar Activiteiten Centrum Donker Curtius gegaan. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, zijn zus, de begeleiders van Binnenklingen waar hij woonde, de begeleider van Donker Curtiusstraat en alle andere mensen die Marvin kende. Marvin was een jongen met een duidelijke eigen wil; als hij je zijn glimlach toevertrouwde was dat altijd een cadeautje!

11 b. Personele zaken O.a door groei van het aantal leerlingen is een lang gekoesterd personele wens nu uitgekomen. Per 1 mei is Sonja Voets (nu begeleider op het KDC) aangesteld als schoolverpleegkundige. Vanaf die tijd zal zij samen met Maremka Koop het verpleegkundig team vormen en hebben wij alle dagen van de week een verpleegkundige in huis. c. Goede doelenweek In de week van 22 t/m 25 april is er en goede doelen week op het VSO. We hebben 3 gastlessen gehad: waaronder UNICEF (schoon drinkwater), WAR-Child en de dierenbescherming. Mooie verslagen, geschreven door de leerlingen, kunt u onder andere lezen op de website. 28 maart mogen de leerlingen gaan stemmen. Met een echt stemformulier, in een echt stemhokje en een echte stembus. Spannend en moeilijk! Want je mag maar één doel kiezen! Diezelfde middag worden de stemmen geteld en wordt bekend gemaakt welk doel we gaan sponsoren. In de goede doelen week zullen een aantal activiteiten plaats vinden, onder andere een sponsorloop, een lunch café( waar u ook voor uitgenodigd wordt), droomfoto (in een echte studio!), touwtrek wedstrijd, rondleiding door de school etc., etc. De leerlingen houden u op de hoogte. We hebben tegen die tijd een facebook pagina die u kunt liken, daarop zetten de leerlingen verslagen en foto s van alle actuele gebeurtenissen in die week. Hebt u geen facebook, dan kunt u natuurlijk ook de website in de gaten houden. Ook zullen er een aantal formulieren met de tassenpost mee naar huis komen. Hierop kunt u aangeven of en wat u sponsort, of u mee wilt eten of deel wilt nemen aan een activiteit. We hopen op een grote opkomst! d. Oudergespreksgroep VSO Op 4 februari is er weer een bijeenkomst oudergespreksgroep VSO geweest. We starten de avond met een korte presentatie over de ontwikkeling en kenmerken van de puberteit en de rol die dat speelt in de ontwikkeling naar volwassenheid. Daarna praten we door over thema s zoals vermoeidheid, stemmingswisselingen, streven naar zelfstandigheid, prikkelbaarheid en zoeken naar mogelijkheden binnen de beperkingen. Het was een prettige en leerzame avond waarbij de ouders heel open spraken over hun eigen ervaringen met hun kind in de puberteit. We laten u alvast weten dat de 3 e oudergespreksgroep van dit schooljaar zal plaatsvinden op dinsdagavond 20 mei De uitnodigingen volgen nog, maar zet het vast in uw agenda. Marloe den Hartog (orthopedagoge) en Everien Mulder (maatschappelijk werkende)

12 e. Gastles over water 31 januari 2014 Er kwam een mevrouw van unicef die het Dianne en zij kwam over water vertellen. En zij ziel ook plaatjes zien. We moesten ook een huis tekenen en kruisje moesten zetten waar we allemaal water hadden en toen ging weer verder met de les. Ze deed ook nog een proef ze had een bak met vies water en ging ze daarna schoon water maken. Waarom hebben in andere landen geen schoon drinkwater? Omdat daar drink ze uit rivier daar je kan diarree krijgen en er aan dood gaan. Door Neha Badal van in3 f. Gastles War Child Vrijdag 14 februari 2014 kwam Frederique van War Child bij ons op school. Ze kwam uit leg geven over wat War Child allemaal voor oorlogs kinderen doen. War is door de mensen van War Child gemaakt en Child is gemaakt door de kinderen in oorlogs landen. Het is kronkelig gemaakt omdat hun het zelf hebben geschreven en ze bang waren/zijn. War Child betekend kinderen en oorlog horen niet samen. Kinderen kunnen er niks aan doen. Ze hebben erge dingen gezien. En die zitten nog in hun hoofd. Zoals (Verdriet pijn wapens en dood.) War Child helpt kinderen op een veilige plek om de oorlog uit hun hoofd te halen. Hoe? Met muziek en Spelletjes. Wij moesten ook opdrachten doen zoals het spel van de omgekeerde wereld. En dat spel hield in als zij ja zei zeiden wij nee. En we gingen ook filmpjes kijken over hoe hun daar leven. War Child zorgen voor een school. War Child geeft psychosociale hulp. Dat beteken dat ze je helpen de nare gedachtes zo min mogelijk in hoofd komen. Om met andere te leren omgaan. En om andere te vertrouwen. Om andere erge dingen te vertellen die ze hebben meegemaakt. Unicef zorgt voor tenten/eten/drinken op een veilige plek in bijvoorbeeld een buurland. Dan komt War Child voor sport en spel. En leren over kinderrechten. Kinderen moeten naar school en niet werken of bedelen. Ze moeten vakken leren: kapper, politie en brandweerman/vrouw. T mobile Sponsort internet en tweedehands telefoons. Jetske van den Elzen is ambassadrice van Unicef. Ze laat Libanon zien waar mensen uit Syrië heen zijn gevlucht. Ze heeft ons heel veel interessante dingen geleerd en laten zien.

13 Gemaakt Door: Dailisha van in3 g. Mobiele kinderboerderij Het thema boerderijdieren is in volle gang! In de school is een mooie themahoek ingericht en in de klassen wordt er volop geknutseld, gezongen, gewerkt en voorgelezen over het thema boerderijdieren. Er komen ook echte dieren naar school toe. Op donderdagmiddag 10 april krijgen wij bezoek van een mobiele kinderboerderij. Het plein zal worden veranderd in een heuse kinderboerderij met onder andere cavia s, konijnen, schaapjes, dwerggeitjes, een kalfje, een ezeltje en een mini pony. Dat wordt vast een hele mooie belevenis! h. Ziekmelden Wilt u erop letten dat u, in geval van afwezigheid door ziekte of andere oorzaak van uw zoon of dochter tijdens een schooldag, dat u dit voor doorgeeft. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt via de taxichauffeur. Indien er geen melding is, dan nemen wij contact met u op. Is er geen reden voor afwezigheid, wordt dit door de leerplicht gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit moeten wij dan melden bij de betreffende leerplichtambtenaar. i. Verlofaanvraag Zoals u onderaan deze nieuwsbrief kunt lezen: e leerplicht controleert nog scherper dan voorgaande jaren. Wij willen u er dan ook op wijzen dat wij bij eventueel ongeoorloofd verlof hier direct melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Dit betekent dat u altijd uw zoon of dochter moet ziekmelden. Daarnaast mogen wij maar beperkt verlof (extra vrij) toekennen. Elke aanvraag moet u indienen via het formulier dat via de website is te downloaden of op te vragen is bij ons secretariaat. Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsmanagers. j. Vakantierooster september 2014 Prinsjesdag 20 t/m 24 oktober 2014 Herfstvakantie 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Voorjaarsvakantie 3 april 2015 Goede Vrijdag 6 april 2015 Pasen 27 april 2015 Koningsdag 4 t/m 15 mei 2015 Meivakantie 25 mei 2015 Tweede Pinksterdag

14 13 juli 2015 Zomervakantie naar top PASSEND ONDERWIJS a. Informatieavond Aankomende weekend is het de week van Passend Onderwijs. In dit kader organiseren wij ook een informatieavond voor ouders. Op donderdagavond 29 maart staat vanaf de koffie klaar. Van tot informeert Erik Los u over de stand van zaken. Daarna voegen de ouders van het KDC zich bij de groep van het SO en VSO en wordt informatie gedeeld over de nieuwbouw. Daarna wordt uw inspiratie gevraagd voor het ontwerp van de nieuwbouw. b. Informatiegids Passend Onderwijs De Informatiegids Passend onderwijs 2014 is geheel herzien en geactualiseerd. De Informatiegids Passend onderwijs is een gids voor ouders die informatie zoeken over Passend onderwijs. Passend onderwijs wordt op 1 augustus 2014 ingevoerd. In de gids kunnen ouders lezen wat Passend Onderwijs voor hun kind betekent. Daarnaast bevat de gids de laatste informatie over de wetgeving rond Pas send Onderwijs en een handig stappenplan voor het zoeken naar Passend Onderwijs voor een kind. De gids is een uitgave van Oudervereniging Balans en Ieder-(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte (voorheen CG-Raad en Platform VG). Vanwege de grote vraag naar de gids en het feit dat er nu meer bekend is over de uitvoering van Passend Onderwijs, is de informatiegids geheel herzien. c. Passend Onderwijs Een belangrijke mijlpaal in het kader van Passend Onderwijs. Op woensdag 15 januari 2013 is er Op Overeenstemmings Gericht Overleg (OOGO) geweest tussen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Den Haag en de gemeente over het concept- ondersteuningsplan. Het resultaat was positief: Er is overeenstemming. Hiermee is een flink traject tot afronding gekomen. In het ondersteuningsplan wordt duidelijk hoe vorm wordt gegeven aan Passend

15 Onderwijs en het dekkend aanbod aan onderwijs aan alle leerlingen in het Primair Onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Witte Vogel is een belangrijk onderdeel van dit ondersteuningsplan en Samenwerkingsverband. Het is goed om te merken dat wij een duidelijke positie hebben gekregen in het bestuur (Johan Taal), de directiekring (Erik) en in het plan. Het ondersteuningsplan Primair Onderwijs staat op de website van RESPONZ Het school ondersteuningsprofiel staat op de website van De Witte Vogel. naar top Nieuws uit de Speel-O-Theek Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: De speel-o-theek heeft ook gezelschapsspellen. Druk je op de grote hond? Dan gaat ie blaffen. Het aantal keer dat de hond blaft, zoveel stappen mag je zetten: één, twee of drie. Om het ingewikkelder te maken kun je de kluifjes van je kleur verzamelen. Veel plezier.

16 De speel-o-theek is woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur open. Tot ziens! Jytte. naar top LOGOTIP Tip: Bibliotheken zijn bij iedereen in de buurt te vinden! Voor kinderen tot 18 jaar is een abonnement op de bibliotheek vaak gratis. Zoek boekjes die passen bij de ontwikkelingsleeftijd van uw kind; is het voor uw kind juist goed om één duidelijke tekening per bladzijde te hebben of kan uw kind een meer gedetailleerde tekening aan. Lees niet standaard de geschreven tekst voor, maar pas ook dit aan aan uw kind; met het ene kind kun je al praten over een bladzijde uit het boek, bij de ander is het voldoende om enkele woorden te noemen. Als u het lastig vindt om te bepalen welk boekje geschikt zou zijn en hoe u het beste kunt voorlezen, neem dan contact op met de logopedist van uw kind. naar top Overig nieuws UIT HET NETWERK

17 a.boekentip: Oei, er klopt iets niet. Fantastische aanvulling op de klassieke opvoedboeken. Ouders van kinderen met een beperking worden voor uitdagingen gesteld waar de klassieke opvoedboeken niet over adviseren. Oei, er klopt iets niet... doet dit wél. Dit boek geeft ouders nuttige tips en adviezen. Hoe leer je bijvoorbeeld omgaan met het netwerk van hulpverleners om je kind heen? En hoe zorg je ervoor dat broertjes en zusjes genoeg aandacht blijven krijgen? Dit boek helpt ouders de positieve dingen aan hun kind te zien en uiteindelijk (weer) plezier te beleven aan het opvoeden. Een onmisbaar boek voor ouders van een kind met een lichamelijke en/of mentale beperking, hun omgeving en hulpverleners b Nieuws van VOORALL Lentekriebels in de lucht! Het voorjaar komt er weer aan. Bloemen die bloeien, vogels die je wakker zingen en weer lekker naar buiten Bijvoorbeeld het bos in. Wat kun je daar allemaal doen? In de lente staan alle bomen en bloemen in bloei. Een prachtige bloem of blad kun je drogen tussen boeken. Moet je eens kijken hoe mooi dat wordt! Luister eens naar alle voorjaarsgeluiden. Wat hoor je allemaal? In het bos kun je allemaal leuke dingen zoeken en meenemen in een kistje of tasje naar huis. Thuis kun je er dan een mooie collage of een schilderij van maken.

18 VOORALL Van Diemenstraat VH Den Haag naar top Bijzondere dagen & vakanties Belangrijke data komende periode 24 maart: Leerlingen jonger dan 8 jaar vrij 17 april: Paaslunch 18 april: Goede Vrijdag: vrij 21 april:tweede Paasdag: vrij 22 t/m 25 april goede doelenweek VSO 25 april: Koningsspelen 25 april: Nieuwsbrief 6 Studiedagen Op de volgende dagen zijn er centrumbrede studiedagen: 17 juni juli 2014 Vakanties Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld? -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden.

19 Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinkstervakantie t/m Zomervakantie t/m De vakanties van staan bij het nieuws van SO/VSO. De studiedagen zijn medio mei bekend Extra Verlof Wij hebben door het jaar heen verschillende vakanties en vrije dagen. Wij zijn dan ook terughoudend bij het toekennen van extra vrije dagen, gezien het belang van geregeld schoolbezoek. Tevens geldt voor de leerplichtige leerlingen de leerplichtwet. In uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof (vrije dag) aanvragen. bij het management van de school. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dat op de website is te vinden. Dit is het makkelijkst te vinden door de volgende stappen op onze website te doorlopen: item: praktische informatie 3. item: brochures-formulieren 4. aanvraagformulier bijzonder verlof LET OP! De leerplicht heeft aangekondigd dit jaar strenger te controleren. In geval van ongeoorloofd verzuim melden wij altijd bij de leerplicht. Zorg dus dat de verlofaanvraag op tijd binnen is, of dat u altijd uw zoon of dochter ziek meldt! WEBSITE Via de nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie met u. Wist u dat wekelijks ook informatie wordt geplaatst op de website en u op deze manier nog sneller geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen het centrum? naar top Forward to Friend Tweet Share

20 Copyright 2014 De Witte Vogel - Tyltylcentrum, All rights reserved. unsubscribe from this list update subscription preferences

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie