Koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie"

Transcriptie

1 Koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie Informatie gids Vooropleiding Dans

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 VOORTRAJECTEN DANS... 4 SAMENWERKING VOOROPLEIDING FONTYS DANSACADEMIE EN KONING WILLEM II COLLEGE... 5 Personalia Koning Willem II College... 5 VOOROPLEIDING... 6 Hoofddoelstelling... 6 INRICHTING VAN HET VOORBEREIDEND DANSVAKONDERWIJS... 7 Vakken en vakinhouden... 8 Toetsen, Dansexamen, rapporten en oudergesprekken... 9 Voorstellingen, Presentaties, Open lessen, Theaterbezoek Personalia Vooropleiding Dans ROOSTERS Jaarrooster Lesroosters Roosterwijzigingen Te laat komen Ziekte/ verzuim Danslessen tijdens toetsweken en de examenperiode Buitenschoolse activiteiten STUDIO S EN KLEEDRUIMTES Studio's/ Kleedruimtes Koning Willem II College KLEDING & VERZORGING Voorgeschreven kleding Voorgeschreven haardracht Sieraden Verzorging & Hygiëne Eten, drinken, snoepen Blessurepreventie SPORTARTS, FYSIOTHERAPEUT, DIËTISTE Sportarts Medisch onderzoek Fysiotherapie Bureau studentenadministratie Regels rondom inschrijving Adreswijzigingen Studentenpas adres PCN WAT U VERDER NOG MOET WETEN Indeling van het gebouw Ingangen van het gebouw Receptie t Cenakel De Refter Projectenbureau Fontys Hogeschool voor de Kunsten Informatiegids VO Tilburg

3 Fietsenstalling Eten, drinken en roken Vermissing en diefstal Ouders en het ophalen van hun kinderen Docentenkamer(B211) OPENINGSTIJDEN Openingstijden van het gebouw ADRESSEN Informatiegids VO Tilburg

4 Voorwoord Beste ouders en leerlingen van de Vooropleiding Dans, Dit jaar is er voor de Vooropleiding Dans een Informatiegids samengesteld. Alle algemene informatie is hierin gebundeld. Hierdoor hopen we de communicatie tussen ouders, leerlingen, docenten en leiding te verbeteren. Opmerkingen met betrekking tot eventuele aanvullingen of verbeteringen zijn van harte welkom bij de coördinator van de Vooropleiding. De volgende gids zal begin september 2015 verschijnen. Met vriendelijke groeten, Drs. H.G.J. Tuunter Mr. H.M. te Boekhorst Informatiegids VO Tilburg

5 Voortrajecten Dans Om toegelaten te kunnen worden tot een hbo dansvakopleiding moet de aankomende student over voldoende danstechnische en danscreatieve vaardigheden beschikken om de studie te kunnen beginnen. Om deze vaardigheden te verwerven heeft Fontys Dansacademie een aantal voortrajecten dans ingericht. Na toelating d.m.v. een auditie kunnen leerlingen hieraan deelnemen. De Vooropleiding deze bestaat uit Basisschool Traject In de groepen 7 en 8 van de Basisschool vinden de danslessen van dit voortraject buiten de reguliere schooluren plaats op de Dansacademie. Algemeen Voortgezet Onderwijs Traject Tijdens de periode van het Voortgezet Onderwijs wordt het voorbereidende dansvakonderwijs gecombineerd met algemeen onderwijs en maakt deel uit van het examenpakket. Om in de koppeling van dans- en algemeen voortgezet onderwijs te kunnen voorzien is er inhoudelijke afstemming en samenwerking van het Koning Willem II College in Tilburg met de sector Dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Opstapcursus Leerlingen uit de twee hoogste leerjaren van het Voortgezet Onderwijs kunnen zich voorbereiden op een hbo auditie door het volgen van een opstapcursus, die één of twee jaar kan duren. Deze cursus vindt plaats op zaterdag bij de Fontys Dansacademie. Van leerlingen wordt verwacht dat zij ook lessen blijven volgen op hun eigen dans- of balletschool. Informatiegids VO Tilburg

6 Samenwerking Vooropleiding Fontys Dansacademie en Koning Willem II College Gedurende de fase van het voortgezet onderwijs werkt de sector Dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten samen met het koning Willem II college. Hier is dans opgenomen in het eindexamen als kunstvak (dans) De vooropleiding dient bij voorkeur gedurende de fase van het basisonderwijs een aanvang te nemen en uiterlijk tijdens de brugklasperiode. De muzische afdeling is een heel bijzondere opleiding voor het VMBO/HAVO/VWO -diploma. Deze opleiding wordt speciaal opgezet voor leerlingen met een grote belangstelling en/ of grote aanleg voor een van de zogenaamde "muzische vakken" (dans, muziek, beeldende kunst en drama). Voor leerlingen die belangstelling hebben of krijgen voor een kunstvakopleiding, biedt de opzet van de muzische afdeling voldoende mogelijkheden om zich optimaal op een dergelijke kunstvakopleiding voor te bereiden. In het muziektheater maken alle muzische leerlingen kennis met elkaars disciplines. In de muzische afdeling behoort een van de muzische vakken uiteraard tot de verplichte vakken voor het eindexamen. Net als bijvoorbeeld het vak Nederlands. (Op een dergelijk vak kun je dus blijven zitten!) Vanaf de brugklas tot en met het eindexamen, staan muzische vakken op het lesrooster. De samenwerking is er op gericht dat voor deze leerlingen een einddiploma HAVO/VWO van het Koning Willem II College "naadloos" kan aansluiten op de bachelor opleiding van het HBO dans in Tilburg. Er is regelmatig overleg tussen het Koning Willem II College en de Dansacademie. Personalia Koning Willem II College Rector Plaatsvervangend rector Afdelingsdirecteuren muzisch/ topsport vmbo havo vwo Afdelingscoördinatoren muzisch/ topsport vmbo havo vwo mr. H.M. te Boekhorst mw. drs. M.E.J Geelen drs. C.A.W. Brans MEM dhr. C.J.M. Feskens dhr. I. Akdeniz drs. J.J.M. de Veer mw. M.E.I. van Warmerdam mw. A. van Boxtel dhr. D. Leermakers mw. M.M.E. Krekels Informatiegids VO Tilburg

7 Vooropleiding Hoofddoelstelling Het dansonderwijs in de vooropleiding is erop gericht om danstalent voor te bereiden op het professionele dansvak. De motivatie en het dansplezier van jong talent dient daarbij positief begeleid te worden. De dansvooropleiding bereikt dit doel door alle danselementen op kwalitatief niveau in de breedte en de diepte te ontwikkelen. Hieronder wordt onder meer verstaan: - het vergroten van danstechnische vaardigheden - het ruimte geven aan creatieve ontplooiing - het ontwikkelen van inzicht in dans en in kunst - het stimuleren en bewust worden van theatrale overdracht Door telkens weer uitdagingen, impulsen en ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen in en over dans dient de motivatie voor dans gestimuleerd te worden. Dansonderwijs in vooropleiding vindt plaats binnen de volgende fases: Basisonderwijs brede oriëntatie op dans, waarin danstalent en ontwikkelingsmogelijkheden ontdekt en gestimuleerd kunnen worden Voortgezet Onderwijs longitudinale opbouw waarin de danskwaliteiten ontwikkeld dienen te worden om een juiste startbekwaamheid te verkrijgen voor het HBOdansvakonderwijs Informatiegids VO Tilburg

8 Inrichting van het voorbereidend dansvakonderwijs Leerlingen kunnen na auditie, toegelaten worden tot de Vooropleiding Dans vanaf het moment dat zij naar groep 7 van het basisonderwijs gaan. De Vooropleiding is het voortraject voor de bachelor Dans ( afstudeerrichting Theater Dans Uitvoerend, Musicaltheater, Choreografie) en de bachelor Docent Dans. BASISONDERWIJS BAO 7-8 Dansleerlingen volgen de danslessen van Fontys Dansacademie en daarnaast het basisonderwijs op hun eigen basisschool. BASISVOMING MUZISCH Dansleerlingen volgen de eerste 3 klassen van het middelbaar onderwijs in de Muzische klas van het Koning Willem II college in combinatie met de danslessen van Fontys Dansacademie. TWEEDE FASE V.O. VMBO HAVO VWO DANS niet in DANS in eindexamenpakket DANS in eindexamenpakket eindexamenpakket dansleerlingen volgen danspraktijklessen geen danstheorielessen 5 5 SCHOOLEXAMEN DANS SCHOOLEXAMEN DANS DANS in eindexamenpakket DANS in eindexamenpakket (dansgeschiedenis, dabra, cdk) 6 SCHOOLEXAMEN DANS DANS eindexamenpakket danspraktijklessen (klassiek, modern, jazz/urban) HAVO 4 of MBO of Bachelor Dans Fontys Bachelor Dans Fontys Bachelor Dans Fontys Bachelor Docent Dans Fontys Bachelor Docent Dans Fontys via test Informatiegids VO Tilburg

9 Vakken en vakinhouden Klassieke dans is de belangrijkste vormende discipline. In deze lessen wordt de techniek van de klassieke dans aangeleerd en daarmee worden kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, dansantheid en de zeggingskracht, nodig voor het vak van beroepsdanser verworven. De techniek is gebaseerd op de Vaganova-methodiek. Dansimprovisatie gaat op een creatieve wijze om met de danselementen van het lichaam in ruimte, tijd en kracht waardoor de danser inzicht krijgt in de beleving van zichzelf als danser en als persoon. Internationale dans dient ter dansante ondersteuning van het hoofdvak. De leerling wordt aangesproken op dansplezier, danstemperament en danstechniek. Ruimtegevoel, ensemblegevoel en discipline worden gestimuleerd. Moderne dans werkt aan organisch bewegen, functionele spannings- en ontspanningsverhoudingen. Ruimtegevoel, dansbeleving en dansplezier zijn essentieel. Jazz/ urban dans is een nog jonge, zeer expressieve dansvorm die zich vanuit Afrikaanse, Amerikaanse en Aziatische oorsprong ontwikkeld heeft naar een dansdiscipline met een specifiek eigentijds karakter. Hip Hop is een dansvorm met specifieke technieken als waving en isolaties waarbij de focus er op licht alle verschillende delen van het lichaam los van elkaar te kunnen bewegen. CDK ontwikkelt en stimuleert de aanleg van de leerling om theaterdans uitvoerend te benaderen, artistiek begrip en inzicht te vergroten en zelf dans te creëren Dabra is een theorievak waar leerlingen leren kijken naar, zich bewust worden van, onderzoeken, communiceren en schrijven over het medium dans. Drama stelt de leerling in staat zijn acteermogelijkheden op te zoeken, aan te spreken en te ontwikkelen. Dansgeschiedenis geeft een algemeen inzicht in de ontwikkeling van de westerse theaterdans. Pilates De basis van het Pilates trainingssysteem ligt in het ontwikkelen, controleren en ondersteunen van alle bewegingsmogelijkheden van het menselijk lichaam. Bewustwording en training gaan in deze methode hand in hand voor het zorgvuldig opbouwen van spierkracht en controle. Conditietraining Conditietraining is een trainingsvorm waarbij het hartlong systeem zo optimaal mogelijk wordt ingezet om een beter uithoudingsvermogen te krijgen. Een goede basisconditie is een voorwaarde om goed te presteren. Een goede conditie draagt ook bij aan blessure preventie. Informatiegids VO Tilburg

10 Toetsen, Dansexamen, rapporten en oudergesprekken Beoordelingen De AVO leerlingen worden 2x per jaar beoordeeld en er wordt tweemaal per jaar een rapport uitgereikt. De BAO8 leerlingen worden 2x per jaar beoordeeld. Er wordt 1x een rapport uitgereikt en begin maart krijgen zij ja/nee toestemming om voor dans door te stromen naar het voortgezet onderwijs. De BAO7 leerlingen worden 1x per jaar beoordeeld. Aan het einde van het schooljaar wordt een rapport uitgereikt. Normen voor bevordering Het gemiddelde punt moet voldoende zijn en de leerling moet ook in het regulier onderwijs bevorderd worden. Bij onvoldoend resultaat is een voortzetting van de dansopleiding niet mogelijk. Evaluaties Na elk toetsmoment is een evaluatiegesprek met de leerling en de docent en kan er een gesprek plaatsvinden tussen de ouders en /of de leerlingen en Willy Dekkers. Indien gewenst kan hierbij een dansdocent aanwezig zijn. Tussentijds is er altijd op afspraak, gelegenheid om over een leerling te praten. Late instroom Indien leerlingen na BAO 8 toegelaten worden tot de Vooropleiding, is het eerste jaar een proefperiode. Deze periode kan indien nodig verlengd worden met nog een jaar. Voortgang naar het voortgezet onderwijs nov./ dec. Toets BAO8 advies ja/ nee voortzetting dans in het voortgezet onderwijs febr./ mrt. Toets BAO8 toestemming ja/ nee voortzetting dans in het voortgezet onderwijs maart Gesprek coördinator Vooropleiding met ouders van BAO8 leerlingen ja/ nee toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Dans als Eindexamenvak nov./ dec. Toets AVO3 advies ja/nee toestemming voor het opnemen van dans in het examenpakket HAVO/ VWO febr./ mrt. Toets AVO3 ja/nee toestemming voor het opnemen van dans in het examenpakket van HAVO/ VWO Dit geeft nog geen garantie voor automatische doorstroom naar de Bachelor-opleiding Dans of Docent Dans. april Gesprek coördinator Vooropleiding met ouders en leerlingen AVO3 ja/ nee toestemming wordt in protocol vastgelegd Dans in VMBO4 Voor AVO3 leerlingen is er bij de overgangstoets een advies of ze dans mogen blijven volgen in VMBO4. Dit wordt in protocol vastgelegd en met ouders en leerlingen besproken met Willy Dekkers. Zij volgen in VMBO4 verplicht de lessen klassiek, modern en jazz/urban. De overige vakken zijn facultatief. Afspraken over de te volgen lessen worden bij aanvang van het studiejaar in protocol vastgelegd. Informatiegids VO Tilburg

11 Instroom Bachelor-opleiding Dans In HAVO5/VWO 5/6 vindt het Examen Dans plaats. Het dansexamen is vastgelegd in PTA van het Koning Willem II college. januari Dansexamen HAVO5/ VWO5/6 advies ja/nee instroom Bachelor-opleiding sector Dans HAVO5/VWO6 Dit geeft nog geen garantie voor automatische doorstroom naar de Bachelor-opleiding Dans januari Gesprek coördinator Vooropleiding met ouders en leerling HAVO5/VWO6 advies ja/ nee instroom Bachelor-opleiding Dans of Docent Dans voor één of meerdere studierichtingen wordt in protocol vastgelegd maart Dansexamen HAVO5/ VWO5/6 ja/nee toelating tot versnelde auditieprocedure Bachelor-opleiding sector Dans HAVO5/VWO6 april Gesprek HBO Dans met HAVO5-VWO6 leerling. coördinator Vooropleiding met ouders en leerling VWO5 De examenkandidaat komt in aanmerking voor een versnelde auditieprocedure indien er een 7 gemiddeld is voor de praktijkvakken ( 2x klassiek, 2x modern, 2x jazz/urban), een voldoende voor dansgeschiedenis, CDK, Dabra en de solo. Kiest de leerling voor een andere Bachelor-afdeling dan geadviseerd, dan moet daarvoor auditie worden gedaan. Een leerling die bij de Bachelor-opleiding musicaltheater wil instromen, dient altijd een zang-, en spelauditie te doen alvorens er een definitief advies gegeven kan worden. Dansexamen VWO5/6 VWO5: dabra, dansgeschiedenis en CDK VWO6: klassiek 2x, modern 2x, jazz/urban 2x Doubleren in Havo4 Indien havo4leerling doubleert op het Koning Willem II College en toestemming ( wordt in protocol vastgelegd) krijgt om voor dans door te stromen naar AVO5 is de examenprocedure gelijk aan die van VWO5/6. Havo4 i.c.m. AVO5: dabra, dansgeschiedenis en CDK Havo5 i.c.m. AVO6: klassiek 2x, modern, 2x, jazz/urban 2x Informatiegids VO Tilburg

12 Voorstellingen, Presentaties, Open lessen, Theaterbezoek Voorstellingen, presentaties en open lessen zijn een belangrijk onderdeel van het dansonderwijs van de leerling en zijn ieder jaar in het programma opgenomen. De leerling is verplicht hieraan mee te werken en de repetities die hieraan vooraf gaan mogen niet verzuimd worden. Het docententeam kan besluiten om een leerling van een activiteit uit te sluiten bij verzuim van repetities en onvoldoende technisch/ dansant niveau. Om optimaal en veilig te kunnen werken wordt er van de leerling een uiterste medewerking verwacht zoals: rust en orde achter het toneel, hulpvaardig voor andere leerlingen, verzorging van kostuums voor en na het optreden, in de tijd tussen de repetities aanwezig blijven en absoluut geen lawaai maken tijdens of na de afloop van de voorstelling. Tevens wordt verwacht dat leerlingen kleedkamers opgeruimd achterlaten. Een ander onmisbaar aspect van de ontwikkeling van de dansleerling is het bezoeken van dansvoorstellingen In de schouwburg maar ook in de kleine theaters (Academietheater, Studiozaal, De NWE Vorst, Verkadefabriek etc.) zijn erg interessante producties te zien. Het voorstellingsaanbod is heel divers, zodat leerlingen met verschillende stijlen kennis kunnen maken. Het koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie organiseert elk jaar gezamenlijke theaterbezoeken maar verwacht tevens dat ouders en leerlingen regelmatig voorstellingen gaan zien. Je kunt natuurlijk gebruik maken van een CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) Nadere informatie: Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ Amsterdam Tel Bezoek Schouwburg Tilburg Wo 1 oktober Solisten Nationaal Ballet AVO1/2/3/4/5/6 Do 11 dec. Chunky Move/ Anouk van Dijk 247 days AVO4/5/6 Di. 16 december Wim Vandekeybus Talk to the Demon AVO4/5/6 Do. 18 dec. Danstheater AYA Snow White & de 7 breakers AVO1/2/3 Za. 21 februari Junior Dance Company van het Nationaal ballet AVO1/2/3/4/5/6 Zo. 22 maart Project Sally Maastricht Jeuk AVO5/6 Wo. 8 april Conny Janssen Danst AVO3/4 Informatiegids VO Tilburg

13 Personalia Vooropleiding Dans Sector leider Dans Herma Tuunter Studieleider Fontys Dansacademie Stella vermeulen Coördinator Vooropleiding Dans Willy Dekkers Tel: Tel: BAOleerlingen Tel: AVOleerlingen Docenten Vooropleiding Klassieke dans Eva Boele Willy Dekkers Sari Hyväkkö Mariëlla de Jong Moderne dans Helma Melis Lenneke van Schie Jazz/urban Maartje Braun Darleen Lopes Ken Molineux Joshua Trebi Dansimprovisatie Léonie van Oudheusden Dabra Léonie van Oudheusden CDK Léonie van Oudheusden Internationale dans Carry van Bokhoven Pilates Carla Dekkers Fitness Petra Keijsers, Marjolein Eigenraam Dansgeschiedenis Aly Bols Drama Tom Hamers Informatiegids VO Tilburg

14 Roosters Jaarrooster Vakanties Vooropleiding Dans Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m e paasdag Koningsdag Meivakantie t/m e pinksterdag Zomervakantie t/m Danstoetsen AVO5 dabra 28 oktober 2014 AVO4 / AVO5 dansgeschiedenis 11 november 2014 AVO1 t/m 6 donderdag 27 november t/m woensdag 3 december 2014 AVO5 cdk dinsdag 3 februari 2015 AVO1 t/m 4 maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart 2015 AVO1 maandag 20 t/m vrijdag 24 april (klassiek/modern/dim) BAO8 dinsdag 25 november 2014 BAO7/8 dinsdag 3 maart 2015 Dansexamenpresentatie vrijdag 27 maart 2015 Oudergesprekken AVO 1 t/m 6 maandag 15 december en dinsdag 16 december 2014 woensdag 25 maart en donderdag 26 maart 2015 BAO7/8 donderdag 27 november 2014 BAO8 dinsdag 24 februari 2015 BAO7 dinsdag 30 juni 2015 Protocollen tekenen AVO3 protocol dans in examen havo/vwo woensdag 22 april 2015 AVO3 protocol dans in VMBO4 woensdag 22 april 2015 AVO4VMBO protocol dans in examen havo/vwo vrijdag 26 juni 2015 AVO5/6 protocol advies instroom HBO woensdag 14 januari 2015 AVO5/6 protocol instroom HBO donderdag 2 april 2015 Openbare lessen BAO donderdag 4 december 2014 AVO maandag 2 t/m vrijdag 6 februari 2015 Voorstellingen en presentaties Cultuurnacht zondag 28 september 2014 Moving Futeres festival vrijdag 17 oktober 2014 Cultuurnacht zaterdag 25 oktober 2014 Open dag Fontys Dansacademie zaterdag 15 november 2014 Open avond Muzische Koning Willem II College dinsdag 2 december 2014 Danskriebeldag zaterdag 13 december 2014 Open dag Fontys Dansacademie zondag 1 februari 2015 Blinkers Tilburg zondag 1 februari 2015 Snuffelmiddag/muzisch Dans woensdag 2 februari 2014 Open middag/ avond Koning Willem II College woensdag 11 februari 2015 Presentatie solo/duetten/trio s AVO3/4 woensdag 22 april 2015 Wak opening zaterdag 30 mei 2015 Eindvoorstellingen donderdag 18 t/m zaterdag 20 juni 2015 Informatiegids VO Tilburg

15 Informatieavond Koning Willem II College voor BAO8 ouders dinsdag 20 januari 2015 Jaarafsluiting AVO vr. 26 juni 2015 BAO di. 30 juni 2015 Lesroosters De roosters worden per klas gepubliceerd via de volgende website FHK roosters en op ITSlearning ( ELO) van het Koning Willem II College vak Vooropleiding Dans Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk veranderingen in de roosters, gedurende het schooljaar. Als er één of meerdere reguliere lessen uitvallen wordt er van de leerlingen verwacht dat ze deze tussentijd gebruiken om huiswerk te maken, boeken te lezen, eventueel te gaan kijken bij danslessen van de vooropleiding. Voor AVO1 is er de regel dat, als er 4 tussenuren zijn, de leerlingen na overleg met de coördinator van het koning Willem II college naar huis mogen. De coördinator van het Koning Willem II College zorgt ervoor dat dit doorgegeven wordt aan de Dansacademie Roosterwijzigingen Roosterwijzigingen worden schriftelijk medegedeeld aan de BAO leerlingen. Voor de AVO leerlingen worden de wijzigingen via het informatiebord of de monitoren van het Koning Willem II College bekend gemaakt. Te laat komen Als je te laat op school meld je je bij de loge en haalt een stempel. Kom je te laat in de dansles dan bepaalt de dansdocent of je nog mee mag doen en maakt een aantekening in het klassenboek. Bij herhaling worden er strafmaatregelen genomen. Bedenk dat een leerling, die te laat komt, altijd een storend element is. Ziekte/ verzuim De ouder van de BAO leerlingen meldt een leerling ziek/absent bij het Bedrijfsbureau van de Dansacademie ( of Voor de AVO leerlingen gelden de regels voor ziekte/verzuim van het Koning Willem II College. De ouders brengen ook Willy Dekkers op de hoogte via een Leerlingen die voor of tijdens de danslessen ziek worden, melden zich bij de dansdocent. In overleg met de docent kijk je, doe je mee of ga je naar huis. Nooit zelfstandig beslissen om naar huis te gaan. Bij een blessure is de leerling verplicht de lessen als toeschouwer bij te wonen. Dansers doen verlofaanvragen ook bij Willy Dekkers. Bij verzoeken om verlof en in gevallen van schoolverzuim rekenen we op tijdig en goed overleg. Afwezig zijn zonder bericht van ouders kan leiden tot strafmaatregelen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar ingelicht wanneer verzuim langer duurt dan enkele dagen of met regelmaat voorkomt. Danslessen tijdens toetsweken en de examenperiode Tijdens de toetsweken van het Koning Willem 2 college vervallen de reguliere lessen. Vanwege de continuïteit gaan de danslessen door. Indien het mogelijk is worden de danslessen aansluitend aan de toetsen, gegeven. Ten tijde van schoolexamens zijn de examenkandidaten verplicht minimaal 1 techniekles per dag te volgen. In overleg met Willy Dekkers wordt besloten welke lessen wanneer doorgang vinden. Informatiegids VO Tilburg

16 Buitenschoolse activiteiten Wegens de intensieve, fysieke, mentale en emotionele inspanning van de dansleerlingen worden buitenschoolse activiteiten (bijv. dansen/spelen in producties, participeren in danswedstrijden en buitenschoolse voorstellingen, bijbaantjes, paardrijden, skaten, skiën etc.) als een extra belasting gezien, die daarom in geen geval het vooropleidingtraject van de leerling in de weg mogen staan. Bij verzoeken om verlof en in geval van verzuim bij de danslessen rekenen we op tijdig overleg Afwezig zijn zonder bericht van ouders kan leiden tot strafmaatregelen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar ingelicht wanneer verzuim langer duurt dan enkele dagen of met regelmaat voorkomt. Informatiegids VO Tilburg

17 Studio s en kleedruimtes Studio's/ Kleedruimtes Koning Willem II College De studio s zijn afgesloten op het moment dat er geen lessen zijn. Op dat moment mogen leerlingen er dus niet verblijven. Leerlingen die gebruik willen maken van de dansstudio, nemen contact op met Willy Dekkers en melden zich met leerlingenpas bij de conciërgeloge a) De conciërges stellen vast of er een toestemming is verleend door Willy Dekkers en de ruimte niet in gebruik is voor een les. b) Na afgifte leerlingenpas kan de leerling zich inschrijven in het logboek. c) Aangetroffen vernielingen in de ruimte, graffiti, defecten aan apparatuur, matjes en andere bijzonderheden dienen door de leerling in dat logboek gerapporteerd te worden, zodat voor de beheerders duidelijk kan worden, wie wel en wie niet zorgvuldig gebruik maken van de ruimten. De leerlingen krijgen hun schoolpas aan het einde van het lesuur terug, onder inlevering van de verstrekte sleutel. Dansstudio Trek pas in de dansstudio je dansschoenen /-sokken aan!! Ter bescherming van de dansvloer en de hygiëne loop je niet op je dansschoenen, sokken of blote voeten buiten de dansstudio s. Niet eten en drinken in de studio s en kleedkamers met uitzondering van een afgesloten flesje water. Gebruik geen bodylotion, talkpoeder, haarlak, deodorant in de dansstudio. In de dansstudio zijn de mobiele telefoons uitgeschakeld en opgeborgen in de daarvoor beschikbare doos. De vleugels worden alleen bespeeld door de muzikaal begeleiders. Bij het verlaten van de studio de ramen te sluiten, de verwarming open zetten, de apparatuur uit schakelen, de matjes oprollen en opbergen in de box. Kleedkamer Je bent alleen in de kleedkamer om je kleding te verwisselen en te douchen. Laat geen sieraden, geld of andere kostbaarheden achter in de kleedruimtes. Een kleine tas mag je mee de studio in nemen en onder de vleugel zetten, grote spullen in je kluisje. Houd de kleedruimtes opgeruimd en schoon. Neem je danskleding, handdoek aan het einde van de dag mee naar huis om te wassen of berg ze op in je kluisje. Jassen verplicht in de garderobe hangen. Aan het einde van de dag is een klas verantwoordelijk voor het opruimen van de kleedkamer op het Koning Willem II College (zie schema). Gevonden voorwerpen aan de kapstok en de ruimte bezemschoon achter laten. Koelkast Bij de dansstudio s is een koelkast aanwezig voor de dansleerlingen. Leerlingen maken de koelkast regelmatig schoon. (zie schema). Zet een naam op je bakje, beker, flesje en neem ze elke avond mee naar huis. Ruim je eigen spullen op en zorg dat je geen restjes achterlaat. De koelkast goed sluiten. Informatiegids VO Tilburg

18 Kleding & verzorging Voorgeschreven kleding Bij aanvang van het seizoen ontvangen de leerlingen een kledinglijst. De leerlingen kunnen dan de voorgeschreven danskleding/ dansschoenen aanschaffen bij Le Papillon Catharinaplein DE Eindhoven tel Een vestje of een strak truitje met lange mouwen, wollen maillot zonder voeten en dikke sokken zijn nodig als het wat kouder is in de studio. Zorg dat je deze in je kluisje hebt liggen. Dansschoenen die speciaal voor voorstellingen aangeschaft moeten worden zijn altijd voor rekening van de leerling. Zet je naam in je danskleding en schoenen. Voorgeschreven haardracht De docent van een klas bepaalt hoe de haardracht is tijdens de dansles. Alle meisjes zorgen voor haarspelden, haarpinnen, elastiekjes en haarnetjes in de kleur van hun haar. Een noodsetje is handig in je kluisje. Ook jongens met lange haren hebben elastiekjes, haarspelden en een haarband nodig. Sieraden Voor de veiligheid van de leerlingen is het verboden om tijdens de danslessen en voorstellingen, sieraden en piercings te dragen. Verzorging & Hygiëne Ouders en leerlingen dienen attent te zijn op goede lichamelijke verzorging en tevens zorg te dragen voor schone danskleding. Een naaigarnituurtje en bijv. kleurloze nagellak in je locker komen van pas als er bijv. plotseling een ladder in je maillot schiet of een schoenlint loslaat. Douchen na de danslessen en deodorant voor de danslessen is absoluut aan te raden. Handdoeken a.u.b. mee naar huis nemen. Maandverband en tampons komen regelmatig van pas. Eten, drinken, snoepen De dansleerlingen zijn in de groei en worden lichamelijk flink belast. Een gezond en gevarieerd eet- en drinkpatroon is daarom erg belangrijk. Beperk het gebruik van snoep, chips, frisdrank etc. De BAO leerlingen eten en drinken tussen de twee avondlessen. We adviseren U om gezond eten en drinken mee te geven en bijv. snoep & chips a.u.b. thuis te laten. Voor advies en begeleiding kunt u terecht bij het Sport Medisch Centrum tel Blessurepreventie Ter voorkoming van blessures is het belangrijk om goed naar de signalen van je lichaam te luisteren. Spierpijn trekt weg, een blessure blijf je voelen. Het verschil ga je op den duur herkennen. Op tijd in de studio om op te warmen en na de les even stretchen helpen bij het voorkomen van spierpijn en blessures. Zorg voor een goede nachtrust en ontspanning, een goede huiswerkplanning helpt daarbij. Warme kleren op de fiets of tochtige stations die je spieren beschermen tegen te grote afkoeling kunnen ook heel hip, cool of stoer staan. Mutsen, hoedjes, sjaals, handschoenen en regenkleding horen daar ook bij. Goede voeding en genoeg drinken zijn essentieel voor je dansinstrument. Meld een blessure aan de dansdocent voordat de les begint. Tijdig een deskundige raadplegen voorkomt dat je een chronische blessure krijgt. Ga bij voorkeur naar de aan de Dansacademie verbonden schoolarts en fysiotherapeut. Informatiegids VO Tilburg

19 Sportarts, Fysiotherapeut, Diëtiste Sportarts De academie heeft een samenwerkingsverband met de sportartsen (Theo Schers en Petra Keijsers) van het SportMedisch Centrum Tilburg. Een sportarts is een medisch specialist op het gebied van sport en bewegen (zoals dans). De sportartsen op het SMC Tilburg hebben zich onder andere gespecialiseerd in medische klachten bij dansers (dansblessures) en hebben door jarenlange begeleiding van dansers veel ervaring op dit gebied. De sportarts kan jou goed helpen indien je klachten hebt die een relatie hebben met dansen. De Sportarts kan je adviseren, behandelen of verwijzen naar de dansfysiotherapeuten van het SMC Tilburg (Anne-Marie Geurts en Michiel Pigmans, die tevens manueel therapeut is). Afspraken kunnen gemaakt worden via het SportMedisch Centrum Tilburg. (Telefonisch of via de website: Medisch onderzoek Gezien het feit dat bij dans hoge eisen aan het lichaam gesteld worden vindt voor de aanvang van de opleiding een medisch onderzoek plaats. Het eerste medische onderzoek is verplicht en maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure van FontysDansacademie. De aan dit onderzoek verbonden kosten zijn voor rekening van de ouders zelf. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) de kosten. Naast een algemeen lichamelijk onderzoek wordt gericht gekeken naar bouw, beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten, spierfuncties e.d. Daarnaast worden er dansspecifieke testen afgenomen om een indruk te krijgen van je kracht, je lenigheid, je stabiliteit en je uithoudingsvermogen. O.b.v. de uitkomst van dit onderzoek wordt een advies gegeven. Dit advies kan zijn: alles in orde, alles in orde maar wel aandachtspunten, in orde maar dwingend advies om bepaalde beperkingen/zwakheden aan te pakken, en afkeuring. Na de toets BAO 8 kan er opnieuw een indicatie zijn voor een verplicht medisch onderzoek. Deze indicatie wordt gesteld door de betrokken docent of door de (para) medische begeleiding. De kosten die uit deze onderzoeken voortvloeien zijn voor uw eigen rekening maar indien aanvullend verzekerd kan het via de zorgverzekering worden gedeclareerd. Informatie hierover vindt u op U kunt telefonisch een afspraak maken voor het medisch onderzoek bij het SportMedisch Centrum Tilburg tel Fysiotherapie Naast de samenwerking met de sportarts is er ook een samenwerkingsverband met de (dans)fysiotherapeuten van het SportMedisch Centrum, Annemarie Geurts en Michiel Pigmans. Je kunt voor een behandeling terecht op de academie (lokaal B001), de behandellocatie in het centrum (monumentstraat 1a) of de hoofdlocatie in het T-Kwadraat. Op de website vind je meer informatie over de behandelmogelijkheden van dansblessures. Afspraken kunnen gemaakt worden via het SportMedisch Centrum Tilburg tel Diëtiste Het is mogelijk een afspraak te maken met de sportdiëtist van de Voedingsacademie. De sportdiëtist is op woensdagen aanwezig op het Sport Medisch Centrum Tilburg. Er is een verwijzing nodig van een arts/specialist (bijv van 1 van de bovengenoemde sportartsen) als je aanspraak wilt maken op een vergoeding van de zorgverzekeraar. SportMedisch Centrum Tilburg / Fysiotherapie Stappegoor locatie T kwadraat, Olympiaplein DX Tilburg tel Informatiegids VO Tilburg

20 Bureau studentenadministratie Je kunt hier terecht met vragen over o.a. ondersteuning bij toelating, (her)inschrijving en uitschrijving, informatie over Fontys opleidingen etc. Zie ook fontys.nl/portal Tel. : Openingstijden: maandag t/m vrijdag Telefonisch Balie Locatie:B1.03 Regels rondom inschrijving De leerlingen van de Vooropleiding zijn voor dans ingeschreven bij Fontys Dansacademie. Aan het begin van je vooropleiding worden papieren toegestuurd. Je schrijft je in via Ook krijg je (verplicht) een medische keuring. Als die goed is, word je officieel als leerling ingeschreven. Tussentijds instromen betekent dat de kosten betaald moeten worden voor het deel van het jaar dat de leerling les heeft. Vooropleidingleerlingen die niet in het reguliere onderwijs ingeschreven staan, krijgen ook een rekening voor de lessen die zij op de vooropleiding dans volgen. Dit zijn alleen uitzonderingsgevallen. Je schrijft je in voor één studiejaar. Voor elk nieuw studiejaar moet je je opnieuw inschrijven. Adreswijzigingen Zorg dat de studentenadministratie tel én van je meest recente adres en telefoonnummer op de hoogte is. Geen of niet tijdige berichtgeving als gevolg van verouderde adressen en telefoonnummers is meestal een gevolg van verzuim of vergeetachtigheid op dit terrein. Studentenpas Wanneer de inschrijving als leerling afgerond is, ontvang je na verloop van tijd een studentenpas. Deze pas is nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde faciliteiten (bijvoorbeeld gebruik van een mediacentrum bij een andere instelling of faculteit), of studentenvoorzieningen binnen Fontys. De studentenpas moet apart worden aangevraagd. Je kunt een pasfotoformulier aanvragen/ophalen bij de Studentenadministratie. Enige tijd na inlevering van dit formulier wordt de studentenpas thuis gestuurd. Wil je meer weten over deze pas zie adres Als standaard onderdeel van de inschrijvingsprocedure word je geïnformeerd over je Fontys adres. PCN Alle Fontys studenten /leerlingen krijgen een zogenaamde PCN (persoonlijk Cliënt nummer). Met dit PCN kun je inloggen in de systemen van Fontys. Ook hierover word je geïnformeerd bij je inschrijving. Informatiegids VO Tilburg

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Balletschool De Dansacker

Balletschool De Dansacker Balletschool De Dansacker Informatieboekje seizoen 2014-2015 Welkom bij Balletschool De Dansacker Balletschool De Dansacker is een begrip in Pijnacker en omgeving. Al meer dan 30 jaar vinden kinderen hun

Nadere informatie

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam

Locatiegids 2016-2017. Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemene gegevens 4 3. Faciliteiten 5 4. Contactpersonen 6 5. Ziek melden 7 1. Inleiding Dit is

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. Klas 9th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer Klas 9th 2015/2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 9 th. Voor het eerst zal dit jaar ook in 9th voor een

Nadere informatie

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014

TussenSchoolse Opvang. Praktische Invulling. Mei 2014. laatste update 1.3 14-10-2014 TussenSchoolse Opvang Praktische Invulling Mei 2014 laatste update 1.3 14-10-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Rolverdeling 3 Spelen en toezicht 4 Locaties 5 Lunch 6 Hygiëne 7 Pedagogisch protocol 8 Medische

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

De Dansacker Informatieboekje seizoen 2015-2016

De Dansacker Informatieboekje seizoen 2015-2016 De Dansacker Informatieboekje seizoen 2015-2016 Welkom bij De Dansacker De Dansacker is een begrip in Pijnacker en omgeving. Al meer dan 30 jaar vinden kinderen hun weg naar de balletschool. Op een plezierige

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE

VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans. waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE VMBO BBL/KBL Zorg en Welzijn VMBO KBL/TL Dans 2014 waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE ? We zijn een KLEINE SCHOOL waar iedereen elkaar kent Waarom kiezen voor het ZUIDERLICHT COLLEGE WEINIG LESUITVAL

Nadere informatie

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR

1. JAARPLANNER BEGIN SCHOOLJAAR Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2014-2015 Den Haag, juli 2014 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Op weg naar een professionele danscarrière. opleiding dans. maastricht

Op weg naar een professionele danscarrière. opleiding dans. maastricht Op weg naar een professionele danscarrière opleiding dans maastricht studiegids 2015-2016 1. Inleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Missie Opleiding Dans Maastricht p. 4 3. Onderwijsorganisatie p.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Ambers Dansproductie E-mail: ambersdansproductie@gmail.com Tel: 06-44019811

Ambers Dansproductie E-mail: ambersdansproductie@gmail.com Tel: 06-44019811 Ambers Dansproductie... 2 Lessen en workshops Ballet... 2 Workshops... 2 Kinderfeestjes... 2 Rooster... 3 Informatie... 3 Algemene voorwaarden en huisregels... 3 Tarieven... 4 Vakanties... 4 In- en uitschrijven...

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen

Toetsing en examinering in de bovenbouw. Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Toetsing en examinering in de bovenbouw Praktische handleiding bij de toetsweken en het centraal examen Gerrit van der Veen College 2017-2018 1 Inhoud Inleiding... 3 Overzicht toetsen 2017-2018... 4 Toetsroosters

Nadere informatie

Studiewijzer. Klas10h4

Studiewijzer. Klas10h4 Studiewijzer Klas10h4 2016/2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 10 havo 4. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING?

willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? willem2.nl WAARIN BEN JIJ KONING? VMBO-TL HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2 WWW.WILLEM2.NL Kennismaken met het Koning Willem II College Misschien heb je dit jaar al kennisgemaakt met het Koning Willem II College

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2013

Nieuwsbrief zomer 2013 Nieuwsbrief zomer 2013 De vakantie is begonnen maar wij gaan deze zomer gewoon door met tal van activiteiten! Diverse bootcamps; er zijn nog enkele plaatsjes vrij! En onze zomerlessen die ook toegankelijk

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Leefregels. Lesverplichting. De lesdagen. Kluisjes. Rijwielstalling. Huiswerk en/of proefwerk gemist

Leefregels. Lesverplichting. De lesdagen. Kluisjes. Rijwielstalling. Huiswerk en/of proefwerk gemist Leefregels Samen houden we onze school schoon, heel en veilig. Naast de algemene regels en afspraken in ons Leerlingenstatuut hebben wij als school ook nog een aantal leefregels. Als leerlingen zich niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

EXAMENBOEK BASIS 2016

EXAMENBOEK BASIS 2016 EXAMENBOEK BASIS 2016 Aan de leerlingen van klas 4. In dit boekje vinden jullie, op datum, informatie over alles wat te maken heeft met het Centraal Examen en de afronding daarvan tot en met de diploma-uitreiking.

Nadere informatie

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens

Bergen op Zoom, maart 2012. Onderwerp: informatie eindexamens Bergen op Zoom, maart 2012 Onderwerp: informatie eindexamens Aan de ouder(s) van de leerlingen die in mei 2012 examen vmbo-tl doen Aan bedoelde kandidaten Geachte ouder(s), beste jongelui, Hierbij doen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN Openingstijden schoolgebouw Het schoolgebouw is tijdens lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 17.30 uur. Schoolpas Een cursist

Nadere informatie

Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016

Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016 JAARAGENDA de Passie 2016-2017 - ouders DATUM BEGIN EINDE ACTIVITEIT WEEK 33 Laatste week zomervakantie dinsdag 16 augustus 2016 rooster online zondag 21 augustus 2016 Einde zomervakantie Week 34 Start

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

VOETBALWEEK VV CAESAR 2016

VOETBALWEEK VV CAESAR 2016 VOETBALWEEK VV CAESAR 2016 Maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september Sportlandgoed De Haamen Beek Voorwoord De voetbalweek 2016 gaat beginnen! Dit jaar de 10 e editie van de voetbalweek van VV Caesar

Nadere informatie

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, nieuwsbrief 2.6: juni 2017 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Hierbij alweer de laatste digitale nieuwsbrief van dit seizoen, ik wil jullie vragen deze goed door te lezen, er staat o.a. informatie

Nadere informatie

Locatiegids

Locatiegids Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de locatie Marconistraat 16 Rotterdam Versie 1.3 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene gegevens locatie 4 Faciliteiten 5 Contactpersonen 7 Ziek melden 8 3/8 Inleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs

Informatieboekje. voor de start van het cursusjaar voor studenten Laboratoriumonderwijs Informatieboekje voor de start van het cursusjaar 2017-2018 voor studenten Laboratoriumonderwijs INHOUD: pagina 1. Informatie voor alle 1 e jaars studenten 2 Start 2 Boeken- en leermiddelenpakket 2 Laptop

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen

INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen INFORMATIEBOEKJE voor leerlingen schooljaar 2013-2014 Inleiding In dit boekje staat informatie over het schoolgebouw en staan de afspraken die in de school en op het terrein van de school gelden. In de

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

les stage rooster examen rooster datum dag aug maandag 22-aug dinsdag 23-aug woensdag 24-aug donderdag Start EWS-periode 11h5

les stage rooster examen rooster datum dag aug maandag 22-aug dinsdag 23-aug woensdag 24-aug donderdag Start EWS-periode 11h5 Jaar adm. voorbereiding 34 0 21-aug maandag 22-aug dinsdag 23-aug woensdag 24-aug donderdag Zomervakantie donderdag 24 aug. bijeenkomst nw docenten 25-aug vrijdag 26-aug zaterdag 27-aug zondag 35 1 28-aug

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2016-2017 Den Haag, juli 2016 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in Studie

Nadere informatie

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK INFORMATIEBOEKJE 2017-2018 WELKOM Bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek is de magie en kracht van theater steeds het uitgangspunt. Vanuit deze magie en kracht maken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf

wo 17-sep herkansing examentoets bb 1e, 2e, 3e lesuur schoolfotograaf WK Dag Datum Activiteit schooljaar 2014-2015 versie 9-9-2014 do 21-aug vr 22-aug za 23-aug zo 24-aug einde zomervakantie 35 ma 25-aug di 26-aug ontvangst leerlingen schoolfotograaf informatieavond kc1

Nadere informatie

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Welkom Rector: dhr. R. Louwsma Coördinator: dhr. J. van Dam Sterker in Studie: mevr. G. Smid Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Visie Leerling staat centraal

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Aan de leerlingen uit klas 3B, 3C en 3E die meegaan op Maatschappelijke Stage en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de leerlingen uit klas 3B, 3C en 3E die meegaan op Maatschappelijke Stage en hun ouder(s)/verzorger(s) Aan de leerlingen uit klas 3B, 3C en 3E die meegaan op Maatschappelijke Stage en hun ouder(s)/verzorger(s) Leiden, 30 augustus 2012 Beste leerlingen, geachte ouders en verzorgers, Eind vorig schooljaar

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

LOCATIEGIDS OPLEIDINGEN ICT STOLWIJKSTRAAT 8

LOCATIEGIDS OPLEIDINGEN ICT STOLWIJKSTRAAT 8 LOCATIEGIDS OPLEIDINGEN ICT STOLWIJKSTRAAT 8 Locatiegegevens Adres: Stolwijkstraat 8 3079 DN Rotterdam Telefoon algemeen: (010) 29 29 029 Ziek- en afmeldingen vanuit huis: 06 46440214 Opleidingen: Applicatie-

Nadere informatie

HYDROTHERAPIE SINT MAARTENSKLINIEK

HYDROTHERAPIE SINT MAARTENSKLINIEK Het therapeutisch zwemmen, met o.a. beweegoefeningen, vindt plaats onder deskundige begeleiding en is iedere week op dezelfde tijd en met dezelfde groep mensen. Het water in het grote bad heeft een temperatuur

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse

Locatiegids Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse Locatiegids 2016-2017 Gebruikersgids voor de Eikenlaan 88G Spijkenisse 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Bereikbaarheid van de locatie 4 Roosterinformatie

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Stichting Balletschool Schagen, juni, Balletkrant

Stichting Balletschool Schagen, juni, Balletkrant Stichting Balletschool Schagen, juni, 2016 Balletkrant LESROOSTER VERANDERINGEN Dit jaar vinden er enkele wijzigingen in het lesrooster plaats. Modern/jazz groep op maandag 17.00 uur wordt verplaatst naar

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar

De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo. Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar De ouders/verzorgers en de leerlingen van 5 havo en 6 vwo Hoorn, december 2013 Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Nu het examenjaar al flink

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie

Agenda geplande theaterpresentaties. Foto-impressie let s dance point 1. Contact:

Agenda geplande theaterpresentaties. Foto-impressie let s dance point 1. Contact: Even voorstellen Onze dansdocenten Lesschema Lesgeld en betaling Agenda geplande theaterpresentaties Foto-impressie let s dance point 1 Contact: Chantalle: 06-23930984, Sylvia: 06-46270616. dancepointgulpen.nl

Nadere informatie

KvK: 4124949. Stichting Jeugd en Techniek Castricum Informatieboekje voor de ouders van de deelnemende kinderen. Zie ook: www.jetcastricum.

KvK: 4124949. Stichting Jeugd en Techniek Castricum Informatieboekje voor de ouders van de deelnemende kinderen. Zie ook: www.jetcastricum. KvK: 4124949 Stichting Jeugd en Techniek Castricum Informatieboekje voor de ouders van de deelnemende kinderen Zie ook: www.jetcastricum.nl 2 INFORMATIEBOEKJE VOOR DE OUDERS Zie ook onze website: www.jetcastricum.nl

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Ouderavond BOC3 Niveau 3. Schooljaar

Ouderavond BOC3 Niveau 3. Schooljaar Ouderavond BOC3 Niveau 3 Schooljaar 2017-2018 Programma ouderavond Informatie en vragen: 19.00-20.00 uur Presentatie te vinden op: http://www.rijnijssel.nl/cios 2 Inhoud ouderavond 1. Introductie SLB 2.

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig)

JAARAGENDA CAPELLENBORG augustus eerste schooldag voor leerlingen leerjaar 1 (schoolfotograaf aanwezig) JAARAGENDA CAPELLENBORG 2016 2017 Er kunnen nog wijzigingen/toevoegingen plaatsvinden, er kunnen aan dit overzicht geen rechten ontleend worden. augustus maandag 29 augustus eerste schooldag voor leerlingen

Nadere informatie