Koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie"

Transcriptie

1 Koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie Informatie gids Vooropleiding Dans

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 VOORTRAJECTEN DANS... 4 SAMENWERKING VOOROPLEIDING FONTYS DANSACADEMIE EN KONING WILLEM II COLLEGE... 5 Personalia Koning Willem II College... 5 VOOROPLEIDING... 6 Hoofddoelstelling... 6 INRICHTING VAN HET VOORBEREIDEND DANSVAKONDERWIJS... 7 Vakken en vakinhouden... 8 Toetsen, Dansexamen, rapporten en oudergesprekken... 9 Voorstellingen, Presentaties, Open lessen, Theaterbezoek Personalia Vooropleiding Dans ROOSTERS Jaarrooster Lesroosters Roosterwijzigingen Te laat komen Ziekte/ verzuim Danslessen tijdens toetsweken en de examenperiode Buitenschoolse activiteiten STUDIO S EN KLEEDRUIMTES Studio's/ Kleedruimtes Koning Willem II College KLEDING & VERZORGING Voorgeschreven kleding Voorgeschreven haardracht Sieraden Verzorging & Hygiëne Eten, drinken, snoepen Blessurepreventie SPORTARTS, FYSIOTHERAPEUT, DIËTISTE Sportarts Medisch onderzoek Fysiotherapie Bureau studentenadministratie Regels rondom inschrijving Adreswijzigingen Studentenpas adres PCN WAT U VERDER NOG MOET WETEN Indeling van het gebouw Ingangen van het gebouw Receptie t Cenakel De Refter Projectenbureau Fontys Hogeschool voor de Kunsten Informatiegids VO Tilburg

3 Fietsenstalling Eten, drinken en roken Vermissing en diefstal Ouders en het ophalen van hun kinderen Docentenkamer(B211) OPENINGSTIJDEN Openingstijden van het gebouw ADRESSEN Informatiegids VO Tilburg

4 Voorwoord Beste ouders en leerlingen van de Vooropleiding Dans, Dit jaar is er voor de Vooropleiding Dans een Informatiegids samengesteld. Alle algemene informatie is hierin gebundeld. Hierdoor hopen we de communicatie tussen ouders, leerlingen, docenten en leiding te verbeteren. Opmerkingen met betrekking tot eventuele aanvullingen of verbeteringen zijn van harte welkom bij de coördinator van de Vooropleiding. De volgende gids zal begin september 2015 verschijnen. Met vriendelijke groeten, Drs. H.G.J. Tuunter Mr. H.M. te Boekhorst Informatiegids VO Tilburg

5 Voortrajecten Dans Om toegelaten te kunnen worden tot een hbo dansvakopleiding moet de aankomende student over voldoende danstechnische en danscreatieve vaardigheden beschikken om de studie te kunnen beginnen. Om deze vaardigheden te verwerven heeft Fontys Dansacademie een aantal voortrajecten dans ingericht. Na toelating d.m.v. een auditie kunnen leerlingen hieraan deelnemen. De Vooropleiding deze bestaat uit Basisschool Traject In de groepen 7 en 8 van de Basisschool vinden de danslessen van dit voortraject buiten de reguliere schooluren plaats op de Dansacademie. Algemeen Voortgezet Onderwijs Traject Tijdens de periode van het Voortgezet Onderwijs wordt het voorbereidende dansvakonderwijs gecombineerd met algemeen onderwijs en maakt deel uit van het examenpakket. Om in de koppeling van dans- en algemeen voortgezet onderwijs te kunnen voorzien is er inhoudelijke afstemming en samenwerking van het Koning Willem II College in Tilburg met de sector Dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Opstapcursus Leerlingen uit de twee hoogste leerjaren van het Voortgezet Onderwijs kunnen zich voorbereiden op een hbo auditie door het volgen van een opstapcursus, die één of twee jaar kan duren. Deze cursus vindt plaats op zaterdag bij de Fontys Dansacademie. Van leerlingen wordt verwacht dat zij ook lessen blijven volgen op hun eigen dans- of balletschool. Informatiegids VO Tilburg

6 Samenwerking Vooropleiding Fontys Dansacademie en Koning Willem II College Gedurende de fase van het voortgezet onderwijs werkt de sector Dans van Fontys Hogeschool voor de Kunsten samen met het koning Willem II college. Hier is dans opgenomen in het eindexamen als kunstvak (dans) De vooropleiding dient bij voorkeur gedurende de fase van het basisonderwijs een aanvang te nemen en uiterlijk tijdens de brugklasperiode. De muzische afdeling is een heel bijzondere opleiding voor het VMBO/HAVO/VWO -diploma. Deze opleiding wordt speciaal opgezet voor leerlingen met een grote belangstelling en/ of grote aanleg voor een van de zogenaamde "muzische vakken" (dans, muziek, beeldende kunst en drama). Voor leerlingen die belangstelling hebben of krijgen voor een kunstvakopleiding, biedt de opzet van de muzische afdeling voldoende mogelijkheden om zich optimaal op een dergelijke kunstvakopleiding voor te bereiden. In het muziektheater maken alle muzische leerlingen kennis met elkaars disciplines. In de muzische afdeling behoort een van de muzische vakken uiteraard tot de verplichte vakken voor het eindexamen. Net als bijvoorbeeld het vak Nederlands. (Op een dergelijk vak kun je dus blijven zitten!) Vanaf de brugklas tot en met het eindexamen, staan muzische vakken op het lesrooster. De samenwerking is er op gericht dat voor deze leerlingen een einddiploma HAVO/VWO van het Koning Willem II College "naadloos" kan aansluiten op de bachelor opleiding van het HBO dans in Tilburg. Er is regelmatig overleg tussen het Koning Willem II College en de Dansacademie. Personalia Koning Willem II College Rector Plaatsvervangend rector Afdelingsdirecteuren muzisch/ topsport vmbo havo vwo Afdelingscoördinatoren muzisch/ topsport vmbo havo vwo mr. H.M. te Boekhorst mw. drs. M.E.J Geelen drs. C.A.W. Brans MEM dhr. C.J.M. Feskens dhr. I. Akdeniz drs. J.J.M. de Veer mw. M.E.I. van Warmerdam mw. A. van Boxtel dhr. D. Leermakers mw. M.M.E. Krekels Informatiegids VO Tilburg

7 Vooropleiding Hoofddoelstelling Het dansonderwijs in de vooropleiding is erop gericht om danstalent voor te bereiden op het professionele dansvak. De motivatie en het dansplezier van jong talent dient daarbij positief begeleid te worden. De dansvooropleiding bereikt dit doel door alle danselementen op kwalitatief niveau in de breedte en de diepte te ontwikkelen. Hieronder wordt onder meer verstaan: - het vergroten van danstechnische vaardigheden - het ruimte geven aan creatieve ontplooiing - het ontwikkelen van inzicht in dans en in kunst - het stimuleren en bewust worden van theatrale overdracht Door telkens weer uitdagingen, impulsen en ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen in en over dans dient de motivatie voor dans gestimuleerd te worden. Dansonderwijs in vooropleiding vindt plaats binnen de volgende fases: Basisonderwijs brede oriëntatie op dans, waarin danstalent en ontwikkelingsmogelijkheden ontdekt en gestimuleerd kunnen worden Voortgezet Onderwijs longitudinale opbouw waarin de danskwaliteiten ontwikkeld dienen te worden om een juiste startbekwaamheid te verkrijgen voor het HBOdansvakonderwijs Informatiegids VO Tilburg

8 Inrichting van het voorbereidend dansvakonderwijs Leerlingen kunnen na auditie, toegelaten worden tot de Vooropleiding Dans vanaf het moment dat zij naar groep 7 van het basisonderwijs gaan. De Vooropleiding is het voortraject voor de bachelor Dans ( afstudeerrichting Theater Dans Uitvoerend, Musicaltheater, Choreografie) en de bachelor Docent Dans. BASISONDERWIJS BAO 7-8 Dansleerlingen volgen de danslessen van Fontys Dansacademie en daarnaast het basisonderwijs op hun eigen basisschool. BASISVOMING MUZISCH Dansleerlingen volgen de eerste 3 klassen van het middelbaar onderwijs in de Muzische klas van het Koning Willem II college in combinatie met de danslessen van Fontys Dansacademie. TWEEDE FASE V.O. VMBO HAVO VWO DANS niet in DANS in eindexamenpakket DANS in eindexamenpakket eindexamenpakket dansleerlingen volgen danspraktijklessen geen danstheorielessen 5 5 SCHOOLEXAMEN DANS SCHOOLEXAMEN DANS DANS in eindexamenpakket DANS in eindexamenpakket (dansgeschiedenis, dabra, cdk) 6 SCHOOLEXAMEN DANS DANS eindexamenpakket danspraktijklessen (klassiek, modern, jazz/urban) HAVO 4 of MBO of Bachelor Dans Fontys Bachelor Dans Fontys Bachelor Dans Fontys Bachelor Docent Dans Fontys Bachelor Docent Dans Fontys via test Informatiegids VO Tilburg

9 Vakken en vakinhouden Klassieke dans is de belangrijkste vormende discipline. In deze lessen wordt de techniek van de klassieke dans aangeleerd en daarmee worden kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, dansantheid en de zeggingskracht, nodig voor het vak van beroepsdanser verworven. De techniek is gebaseerd op de Vaganova-methodiek. Dansimprovisatie gaat op een creatieve wijze om met de danselementen van het lichaam in ruimte, tijd en kracht waardoor de danser inzicht krijgt in de beleving van zichzelf als danser en als persoon. Internationale dans dient ter dansante ondersteuning van het hoofdvak. De leerling wordt aangesproken op dansplezier, danstemperament en danstechniek. Ruimtegevoel, ensemblegevoel en discipline worden gestimuleerd. Moderne dans werkt aan organisch bewegen, functionele spannings- en ontspanningsverhoudingen. Ruimtegevoel, dansbeleving en dansplezier zijn essentieel. Jazz/ urban dans is een nog jonge, zeer expressieve dansvorm die zich vanuit Afrikaanse, Amerikaanse en Aziatische oorsprong ontwikkeld heeft naar een dansdiscipline met een specifiek eigentijds karakter. Hip Hop is een dansvorm met specifieke technieken als waving en isolaties waarbij de focus er op licht alle verschillende delen van het lichaam los van elkaar te kunnen bewegen. CDK ontwikkelt en stimuleert de aanleg van de leerling om theaterdans uitvoerend te benaderen, artistiek begrip en inzicht te vergroten en zelf dans te creëren Dabra is een theorievak waar leerlingen leren kijken naar, zich bewust worden van, onderzoeken, communiceren en schrijven over het medium dans. Drama stelt de leerling in staat zijn acteermogelijkheden op te zoeken, aan te spreken en te ontwikkelen. Dansgeschiedenis geeft een algemeen inzicht in de ontwikkeling van de westerse theaterdans. Pilates De basis van het Pilates trainingssysteem ligt in het ontwikkelen, controleren en ondersteunen van alle bewegingsmogelijkheden van het menselijk lichaam. Bewustwording en training gaan in deze methode hand in hand voor het zorgvuldig opbouwen van spierkracht en controle. Conditietraining Conditietraining is een trainingsvorm waarbij het hartlong systeem zo optimaal mogelijk wordt ingezet om een beter uithoudingsvermogen te krijgen. Een goede basisconditie is een voorwaarde om goed te presteren. Een goede conditie draagt ook bij aan blessure preventie. Informatiegids VO Tilburg

10 Toetsen, Dansexamen, rapporten en oudergesprekken Beoordelingen De AVO leerlingen worden 2x per jaar beoordeeld en er wordt tweemaal per jaar een rapport uitgereikt. De BAO8 leerlingen worden 2x per jaar beoordeeld. Er wordt 1x een rapport uitgereikt en begin maart krijgen zij ja/nee toestemming om voor dans door te stromen naar het voortgezet onderwijs. De BAO7 leerlingen worden 1x per jaar beoordeeld. Aan het einde van het schooljaar wordt een rapport uitgereikt. Normen voor bevordering Het gemiddelde punt moet voldoende zijn en de leerling moet ook in het regulier onderwijs bevorderd worden. Bij onvoldoend resultaat is een voortzetting van de dansopleiding niet mogelijk. Evaluaties Na elk toetsmoment is een evaluatiegesprek met de leerling en de docent en kan er een gesprek plaatsvinden tussen de ouders en /of de leerlingen en Willy Dekkers. Indien gewenst kan hierbij een dansdocent aanwezig zijn. Tussentijds is er altijd op afspraak, gelegenheid om over een leerling te praten. Late instroom Indien leerlingen na BAO 8 toegelaten worden tot de Vooropleiding, is het eerste jaar een proefperiode. Deze periode kan indien nodig verlengd worden met nog een jaar. Voortgang naar het voortgezet onderwijs nov./ dec. Toets BAO8 advies ja/ nee voortzetting dans in het voortgezet onderwijs febr./ mrt. Toets BAO8 toestemming ja/ nee voortzetting dans in het voortgezet onderwijs maart Gesprek coördinator Vooropleiding met ouders van BAO8 leerlingen ja/ nee toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Dans als Eindexamenvak nov./ dec. Toets AVO3 advies ja/nee toestemming voor het opnemen van dans in het examenpakket HAVO/ VWO febr./ mrt. Toets AVO3 ja/nee toestemming voor het opnemen van dans in het examenpakket van HAVO/ VWO Dit geeft nog geen garantie voor automatische doorstroom naar de Bachelor-opleiding Dans of Docent Dans. april Gesprek coördinator Vooropleiding met ouders en leerlingen AVO3 ja/ nee toestemming wordt in protocol vastgelegd Dans in VMBO4 Voor AVO3 leerlingen is er bij de overgangstoets een advies of ze dans mogen blijven volgen in VMBO4. Dit wordt in protocol vastgelegd en met ouders en leerlingen besproken met Willy Dekkers. Zij volgen in VMBO4 verplicht de lessen klassiek, modern en jazz/urban. De overige vakken zijn facultatief. Afspraken over de te volgen lessen worden bij aanvang van het studiejaar in protocol vastgelegd. Informatiegids VO Tilburg

11 Instroom Bachelor-opleiding Dans In HAVO5/VWO 5/6 vindt het Examen Dans plaats. Het dansexamen is vastgelegd in PTA van het Koning Willem II college. januari Dansexamen HAVO5/ VWO5/6 advies ja/nee instroom Bachelor-opleiding sector Dans HAVO5/VWO6 Dit geeft nog geen garantie voor automatische doorstroom naar de Bachelor-opleiding Dans januari Gesprek coördinator Vooropleiding met ouders en leerling HAVO5/VWO6 advies ja/ nee instroom Bachelor-opleiding Dans of Docent Dans voor één of meerdere studierichtingen wordt in protocol vastgelegd maart Dansexamen HAVO5/ VWO5/6 ja/nee toelating tot versnelde auditieprocedure Bachelor-opleiding sector Dans HAVO5/VWO6 april Gesprek HBO Dans met HAVO5-VWO6 leerling. coördinator Vooropleiding met ouders en leerling VWO5 De examenkandidaat komt in aanmerking voor een versnelde auditieprocedure indien er een 7 gemiddeld is voor de praktijkvakken ( 2x klassiek, 2x modern, 2x jazz/urban), een voldoende voor dansgeschiedenis, CDK, Dabra en de solo. Kiest de leerling voor een andere Bachelor-afdeling dan geadviseerd, dan moet daarvoor auditie worden gedaan. Een leerling die bij de Bachelor-opleiding musicaltheater wil instromen, dient altijd een zang-, en spelauditie te doen alvorens er een definitief advies gegeven kan worden. Dansexamen VWO5/6 VWO5: dabra, dansgeschiedenis en CDK VWO6: klassiek 2x, modern 2x, jazz/urban 2x Doubleren in Havo4 Indien havo4leerling doubleert op het Koning Willem II College en toestemming ( wordt in protocol vastgelegd) krijgt om voor dans door te stromen naar AVO5 is de examenprocedure gelijk aan die van VWO5/6. Havo4 i.c.m. AVO5: dabra, dansgeschiedenis en CDK Havo5 i.c.m. AVO6: klassiek 2x, modern, 2x, jazz/urban 2x Informatiegids VO Tilburg

12 Voorstellingen, Presentaties, Open lessen, Theaterbezoek Voorstellingen, presentaties en open lessen zijn een belangrijk onderdeel van het dansonderwijs van de leerling en zijn ieder jaar in het programma opgenomen. De leerling is verplicht hieraan mee te werken en de repetities die hieraan vooraf gaan mogen niet verzuimd worden. Het docententeam kan besluiten om een leerling van een activiteit uit te sluiten bij verzuim van repetities en onvoldoende technisch/ dansant niveau. Om optimaal en veilig te kunnen werken wordt er van de leerling een uiterste medewerking verwacht zoals: rust en orde achter het toneel, hulpvaardig voor andere leerlingen, verzorging van kostuums voor en na het optreden, in de tijd tussen de repetities aanwezig blijven en absoluut geen lawaai maken tijdens of na de afloop van de voorstelling. Tevens wordt verwacht dat leerlingen kleedkamers opgeruimd achterlaten. Een ander onmisbaar aspect van de ontwikkeling van de dansleerling is het bezoeken van dansvoorstellingen In de schouwburg maar ook in de kleine theaters (Academietheater, Studiozaal, De NWE Vorst, Verkadefabriek etc.) zijn erg interessante producties te zien. Het voorstellingsaanbod is heel divers, zodat leerlingen met verschillende stijlen kennis kunnen maken. Het koning Willem II college i.s.m. Fontys Dansacademie organiseert elk jaar gezamenlijke theaterbezoeken maar verwacht tevens dat ouders en leerlingen regelmatig voorstellingen gaan zien. Je kunt natuurlijk gebruik maken van een CJP (Cultureel Jongeren Paspoort) Nadere informatie: Stichting CJP, Postbus 3572, 1001 AJ Amsterdam Tel Bezoek Schouwburg Tilburg Wo 1 oktober Solisten Nationaal Ballet AVO1/2/3/4/5/6 Do 11 dec. Chunky Move/ Anouk van Dijk 247 days AVO4/5/6 Di. 16 december Wim Vandekeybus Talk to the Demon AVO4/5/6 Do. 18 dec. Danstheater AYA Snow White & de 7 breakers AVO1/2/3 Za. 21 februari Junior Dance Company van het Nationaal ballet AVO1/2/3/4/5/6 Zo. 22 maart Project Sally Maastricht Jeuk AVO5/6 Wo. 8 april Conny Janssen Danst AVO3/4 Informatiegids VO Tilburg

13 Personalia Vooropleiding Dans Sector leider Dans Herma Tuunter Studieleider Fontys Dansacademie Stella vermeulen Coördinator Vooropleiding Dans Willy Dekkers Tel: Tel: BAOleerlingen Tel: AVOleerlingen Docenten Vooropleiding Klassieke dans Eva Boele Willy Dekkers Sari Hyväkkö Mariëlla de Jong Moderne dans Helma Melis Lenneke van Schie Jazz/urban Maartje Braun Darleen Lopes Ken Molineux Joshua Trebi Dansimprovisatie Léonie van Oudheusden Dabra Léonie van Oudheusden CDK Léonie van Oudheusden Internationale dans Carry van Bokhoven Pilates Carla Dekkers Fitness Petra Keijsers, Marjolein Eigenraam Dansgeschiedenis Aly Bols Drama Tom Hamers Informatiegids VO Tilburg

14 Roosters Jaarrooster Vakanties Vooropleiding Dans Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m e paasdag Koningsdag Meivakantie t/m e pinksterdag Zomervakantie t/m Danstoetsen AVO5 dabra 28 oktober 2014 AVO4 / AVO5 dansgeschiedenis 11 november 2014 AVO1 t/m 6 donderdag 27 november t/m woensdag 3 december 2014 AVO5 cdk dinsdag 3 februari 2015 AVO1 t/m 4 maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart 2015 AVO1 maandag 20 t/m vrijdag 24 april (klassiek/modern/dim) BAO8 dinsdag 25 november 2014 BAO7/8 dinsdag 3 maart 2015 Dansexamenpresentatie vrijdag 27 maart 2015 Oudergesprekken AVO 1 t/m 6 maandag 15 december en dinsdag 16 december 2014 woensdag 25 maart en donderdag 26 maart 2015 BAO7/8 donderdag 27 november 2014 BAO8 dinsdag 24 februari 2015 BAO7 dinsdag 30 juni 2015 Protocollen tekenen AVO3 protocol dans in examen havo/vwo woensdag 22 april 2015 AVO3 protocol dans in VMBO4 woensdag 22 april 2015 AVO4VMBO protocol dans in examen havo/vwo vrijdag 26 juni 2015 AVO5/6 protocol advies instroom HBO woensdag 14 januari 2015 AVO5/6 protocol instroom HBO donderdag 2 april 2015 Openbare lessen BAO donderdag 4 december 2014 AVO maandag 2 t/m vrijdag 6 februari 2015 Voorstellingen en presentaties Cultuurnacht zondag 28 september 2014 Moving Futeres festival vrijdag 17 oktober 2014 Cultuurnacht zaterdag 25 oktober 2014 Open dag Fontys Dansacademie zaterdag 15 november 2014 Open avond Muzische Koning Willem II College dinsdag 2 december 2014 Danskriebeldag zaterdag 13 december 2014 Open dag Fontys Dansacademie zondag 1 februari 2015 Blinkers Tilburg zondag 1 februari 2015 Snuffelmiddag/muzisch Dans woensdag 2 februari 2014 Open middag/ avond Koning Willem II College woensdag 11 februari 2015 Presentatie solo/duetten/trio s AVO3/4 woensdag 22 april 2015 Wak opening zaterdag 30 mei 2015 Eindvoorstellingen donderdag 18 t/m zaterdag 20 juni 2015 Informatiegids VO Tilburg

15 Informatieavond Koning Willem II College voor BAO8 ouders dinsdag 20 januari 2015 Jaarafsluiting AVO vr. 26 juni 2015 BAO di. 30 juni 2015 Lesroosters De roosters worden per klas gepubliceerd via de volgende website FHK roosters en op ITSlearning ( ELO) van het Koning Willem II College vak Vooropleiding Dans Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk veranderingen in de roosters, gedurende het schooljaar. Als er één of meerdere reguliere lessen uitvallen wordt er van de leerlingen verwacht dat ze deze tussentijd gebruiken om huiswerk te maken, boeken te lezen, eventueel te gaan kijken bij danslessen van de vooropleiding. Voor AVO1 is er de regel dat, als er 4 tussenuren zijn, de leerlingen na overleg met de coördinator van het koning Willem II college naar huis mogen. De coördinator van het Koning Willem II College zorgt ervoor dat dit doorgegeven wordt aan de Dansacademie Roosterwijzigingen Roosterwijzigingen worden schriftelijk medegedeeld aan de BAO leerlingen. Voor de AVO leerlingen worden de wijzigingen via het informatiebord of de monitoren van het Koning Willem II College bekend gemaakt. Te laat komen Als je te laat op school meld je je bij de loge en haalt een stempel. Kom je te laat in de dansles dan bepaalt de dansdocent of je nog mee mag doen en maakt een aantekening in het klassenboek. Bij herhaling worden er strafmaatregelen genomen. Bedenk dat een leerling, die te laat komt, altijd een storend element is. Ziekte/ verzuim De ouder van de BAO leerlingen meldt een leerling ziek/absent bij het Bedrijfsbureau van de Dansacademie ( of Voor de AVO leerlingen gelden de regels voor ziekte/verzuim van het Koning Willem II College. De ouders brengen ook Willy Dekkers op de hoogte via een Leerlingen die voor of tijdens de danslessen ziek worden, melden zich bij de dansdocent. In overleg met de docent kijk je, doe je mee of ga je naar huis. Nooit zelfstandig beslissen om naar huis te gaan. Bij een blessure is de leerling verplicht de lessen als toeschouwer bij te wonen. Dansers doen verlofaanvragen ook bij Willy Dekkers. Bij verzoeken om verlof en in gevallen van schoolverzuim rekenen we op tijdig en goed overleg. Afwezig zijn zonder bericht van ouders kan leiden tot strafmaatregelen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar ingelicht wanneer verzuim langer duurt dan enkele dagen of met regelmaat voorkomt. Danslessen tijdens toetsweken en de examenperiode Tijdens de toetsweken van het Koning Willem 2 college vervallen de reguliere lessen. Vanwege de continuïteit gaan de danslessen door. Indien het mogelijk is worden de danslessen aansluitend aan de toetsen, gegeven. Ten tijde van schoolexamens zijn de examenkandidaten verplicht minimaal 1 techniekles per dag te volgen. In overleg met Willy Dekkers wordt besloten welke lessen wanneer doorgang vinden. Informatiegids VO Tilburg

16 Buitenschoolse activiteiten Wegens de intensieve, fysieke, mentale en emotionele inspanning van de dansleerlingen worden buitenschoolse activiteiten (bijv. dansen/spelen in producties, participeren in danswedstrijden en buitenschoolse voorstellingen, bijbaantjes, paardrijden, skaten, skiën etc.) als een extra belasting gezien, die daarom in geen geval het vooropleidingtraject van de leerling in de weg mogen staan. Bij verzoeken om verlof en in geval van verzuim bij de danslessen rekenen we op tijdig overleg Afwezig zijn zonder bericht van ouders kan leiden tot strafmaatregelen. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar ingelicht wanneer verzuim langer duurt dan enkele dagen of met regelmaat voorkomt. Informatiegids VO Tilburg

17 Studio s en kleedruimtes Studio's/ Kleedruimtes Koning Willem II College De studio s zijn afgesloten op het moment dat er geen lessen zijn. Op dat moment mogen leerlingen er dus niet verblijven. Leerlingen die gebruik willen maken van de dansstudio, nemen contact op met Willy Dekkers en melden zich met leerlingenpas bij de conciërgeloge a) De conciërges stellen vast of er een toestemming is verleend door Willy Dekkers en de ruimte niet in gebruik is voor een les. b) Na afgifte leerlingenpas kan de leerling zich inschrijven in het logboek. c) Aangetroffen vernielingen in de ruimte, graffiti, defecten aan apparatuur, matjes en andere bijzonderheden dienen door de leerling in dat logboek gerapporteerd te worden, zodat voor de beheerders duidelijk kan worden, wie wel en wie niet zorgvuldig gebruik maken van de ruimten. De leerlingen krijgen hun schoolpas aan het einde van het lesuur terug, onder inlevering van de verstrekte sleutel. Dansstudio Trek pas in de dansstudio je dansschoenen /-sokken aan!! Ter bescherming van de dansvloer en de hygiëne loop je niet op je dansschoenen, sokken of blote voeten buiten de dansstudio s. Niet eten en drinken in de studio s en kleedkamers met uitzondering van een afgesloten flesje water. Gebruik geen bodylotion, talkpoeder, haarlak, deodorant in de dansstudio. In de dansstudio zijn de mobiele telefoons uitgeschakeld en opgeborgen in de daarvoor beschikbare doos. De vleugels worden alleen bespeeld door de muzikaal begeleiders. Bij het verlaten van de studio de ramen te sluiten, de verwarming open zetten, de apparatuur uit schakelen, de matjes oprollen en opbergen in de box. Kleedkamer Je bent alleen in de kleedkamer om je kleding te verwisselen en te douchen. Laat geen sieraden, geld of andere kostbaarheden achter in de kleedruimtes. Een kleine tas mag je mee de studio in nemen en onder de vleugel zetten, grote spullen in je kluisje. Houd de kleedruimtes opgeruimd en schoon. Neem je danskleding, handdoek aan het einde van de dag mee naar huis om te wassen of berg ze op in je kluisje. Jassen verplicht in de garderobe hangen. Aan het einde van de dag is een klas verantwoordelijk voor het opruimen van de kleedkamer op het Koning Willem II College (zie schema). Gevonden voorwerpen aan de kapstok en de ruimte bezemschoon achter laten. Koelkast Bij de dansstudio s is een koelkast aanwezig voor de dansleerlingen. Leerlingen maken de koelkast regelmatig schoon. (zie schema). Zet een naam op je bakje, beker, flesje en neem ze elke avond mee naar huis. Ruim je eigen spullen op en zorg dat je geen restjes achterlaat. De koelkast goed sluiten. Informatiegids VO Tilburg

18 Kleding & verzorging Voorgeschreven kleding Bij aanvang van het seizoen ontvangen de leerlingen een kledinglijst. De leerlingen kunnen dan de voorgeschreven danskleding/ dansschoenen aanschaffen bij Le Papillon Catharinaplein DE Eindhoven tel Een vestje of een strak truitje met lange mouwen, wollen maillot zonder voeten en dikke sokken zijn nodig als het wat kouder is in de studio. Zorg dat je deze in je kluisje hebt liggen. Dansschoenen die speciaal voor voorstellingen aangeschaft moeten worden zijn altijd voor rekening van de leerling. Zet je naam in je danskleding en schoenen. Voorgeschreven haardracht De docent van een klas bepaalt hoe de haardracht is tijdens de dansles. Alle meisjes zorgen voor haarspelden, haarpinnen, elastiekjes en haarnetjes in de kleur van hun haar. Een noodsetje is handig in je kluisje. Ook jongens met lange haren hebben elastiekjes, haarspelden en een haarband nodig. Sieraden Voor de veiligheid van de leerlingen is het verboden om tijdens de danslessen en voorstellingen, sieraden en piercings te dragen. Verzorging & Hygiëne Ouders en leerlingen dienen attent te zijn op goede lichamelijke verzorging en tevens zorg te dragen voor schone danskleding. Een naaigarnituurtje en bijv. kleurloze nagellak in je locker komen van pas als er bijv. plotseling een ladder in je maillot schiet of een schoenlint loslaat. Douchen na de danslessen en deodorant voor de danslessen is absoluut aan te raden. Handdoeken a.u.b. mee naar huis nemen. Maandverband en tampons komen regelmatig van pas. Eten, drinken, snoepen De dansleerlingen zijn in de groei en worden lichamelijk flink belast. Een gezond en gevarieerd eet- en drinkpatroon is daarom erg belangrijk. Beperk het gebruik van snoep, chips, frisdrank etc. De BAO leerlingen eten en drinken tussen de twee avondlessen. We adviseren U om gezond eten en drinken mee te geven en bijv. snoep & chips a.u.b. thuis te laten. Voor advies en begeleiding kunt u terecht bij het Sport Medisch Centrum tel Blessurepreventie Ter voorkoming van blessures is het belangrijk om goed naar de signalen van je lichaam te luisteren. Spierpijn trekt weg, een blessure blijf je voelen. Het verschil ga je op den duur herkennen. Op tijd in de studio om op te warmen en na de les even stretchen helpen bij het voorkomen van spierpijn en blessures. Zorg voor een goede nachtrust en ontspanning, een goede huiswerkplanning helpt daarbij. Warme kleren op de fiets of tochtige stations die je spieren beschermen tegen te grote afkoeling kunnen ook heel hip, cool of stoer staan. Mutsen, hoedjes, sjaals, handschoenen en regenkleding horen daar ook bij. Goede voeding en genoeg drinken zijn essentieel voor je dansinstrument. Meld een blessure aan de dansdocent voordat de les begint. Tijdig een deskundige raadplegen voorkomt dat je een chronische blessure krijgt. Ga bij voorkeur naar de aan de Dansacademie verbonden schoolarts en fysiotherapeut. Informatiegids VO Tilburg

19 Sportarts, Fysiotherapeut, Diëtiste Sportarts De academie heeft een samenwerkingsverband met de sportartsen (Theo Schers en Petra Keijsers) van het SportMedisch Centrum Tilburg. Een sportarts is een medisch specialist op het gebied van sport en bewegen (zoals dans). De sportartsen op het SMC Tilburg hebben zich onder andere gespecialiseerd in medische klachten bij dansers (dansblessures) en hebben door jarenlange begeleiding van dansers veel ervaring op dit gebied. De sportarts kan jou goed helpen indien je klachten hebt die een relatie hebben met dansen. De Sportarts kan je adviseren, behandelen of verwijzen naar de dansfysiotherapeuten van het SMC Tilburg (Anne-Marie Geurts en Michiel Pigmans, die tevens manueel therapeut is). Afspraken kunnen gemaakt worden via het SportMedisch Centrum Tilburg. (Telefonisch of via de website: Medisch onderzoek Gezien het feit dat bij dans hoge eisen aan het lichaam gesteld worden vindt voor de aanvang van de opleiding een medisch onderzoek plaats. Het eerste medische onderzoek is verplicht en maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure van FontysDansacademie. De aan dit onderzoek verbonden kosten zijn voor rekening van de ouders zelf. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden (een deel van) de kosten. Naast een algemeen lichamelijk onderzoek wordt gericht gekeken naar bouw, beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten, spierfuncties e.d. Daarnaast worden er dansspecifieke testen afgenomen om een indruk te krijgen van je kracht, je lenigheid, je stabiliteit en je uithoudingsvermogen. O.b.v. de uitkomst van dit onderzoek wordt een advies gegeven. Dit advies kan zijn: alles in orde, alles in orde maar wel aandachtspunten, in orde maar dwingend advies om bepaalde beperkingen/zwakheden aan te pakken, en afkeuring. Na de toets BAO 8 kan er opnieuw een indicatie zijn voor een verplicht medisch onderzoek. Deze indicatie wordt gesteld door de betrokken docent of door de (para) medische begeleiding. De kosten die uit deze onderzoeken voortvloeien zijn voor uw eigen rekening maar indien aanvullend verzekerd kan het via de zorgverzekering worden gedeclareerd. Informatie hierover vindt u op U kunt telefonisch een afspraak maken voor het medisch onderzoek bij het SportMedisch Centrum Tilburg tel Fysiotherapie Naast de samenwerking met de sportarts is er ook een samenwerkingsverband met de (dans)fysiotherapeuten van het SportMedisch Centrum, Annemarie Geurts en Michiel Pigmans. Je kunt voor een behandeling terecht op de academie (lokaal B001), de behandellocatie in het centrum (monumentstraat 1a) of de hoofdlocatie in het T-Kwadraat. Op de website vind je meer informatie over de behandelmogelijkheden van dansblessures. Afspraken kunnen gemaakt worden via het SportMedisch Centrum Tilburg tel Diëtiste Het is mogelijk een afspraak te maken met de sportdiëtist van de Voedingsacademie. De sportdiëtist is op woensdagen aanwezig op het Sport Medisch Centrum Tilburg. Er is een verwijzing nodig van een arts/specialist (bijv van 1 van de bovengenoemde sportartsen) als je aanspraak wilt maken op een vergoeding van de zorgverzekeraar. SportMedisch Centrum Tilburg / Fysiotherapie Stappegoor locatie T kwadraat, Olympiaplein DX Tilburg tel Informatiegids VO Tilburg

20 Bureau studentenadministratie Je kunt hier terecht met vragen over o.a. ondersteuning bij toelating, (her)inschrijving en uitschrijving, informatie over Fontys opleidingen etc. Zie ook fontys.nl/portal Tel. : Openingstijden: maandag t/m vrijdag Telefonisch Balie Locatie:B1.03 Regels rondom inschrijving De leerlingen van de Vooropleiding zijn voor dans ingeschreven bij Fontys Dansacademie. Aan het begin van je vooropleiding worden papieren toegestuurd. Je schrijft je in via Ook krijg je (verplicht) een medische keuring. Als die goed is, word je officieel als leerling ingeschreven. Tussentijds instromen betekent dat de kosten betaald moeten worden voor het deel van het jaar dat de leerling les heeft. Vooropleidingleerlingen die niet in het reguliere onderwijs ingeschreven staan, krijgen ook een rekening voor de lessen die zij op de vooropleiding dans volgen. Dit zijn alleen uitzonderingsgevallen. Je schrijft je in voor één studiejaar. Voor elk nieuw studiejaar moet je je opnieuw inschrijven. Adreswijzigingen Zorg dat de studentenadministratie tel én van je meest recente adres en telefoonnummer op de hoogte is. Geen of niet tijdige berichtgeving als gevolg van verouderde adressen en telefoonnummers is meestal een gevolg van verzuim of vergeetachtigheid op dit terrein. Studentenpas Wanneer de inschrijving als leerling afgerond is, ontvang je na verloop van tijd een studentenpas. Deze pas is nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde faciliteiten (bijvoorbeeld gebruik van een mediacentrum bij een andere instelling of faculteit), of studentenvoorzieningen binnen Fontys. De studentenpas moet apart worden aangevraagd. Je kunt een pasfotoformulier aanvragen/ophalen bij de Studentenadministratie. Enige tijd na inlevering van dit formulier wordt de studentenpas thuis gestuurd. Wil je meer weten over deze pas zie adres Als standaard onderdeel van de inschrijvingsprocedure word je geïnformeerd over je Fontys adres. PCN Alle Fontys studenten /leerlingen krijgen een zogenaamde PCN (persoonlijk Cliënt nummer). Met dit PCN kun je inloggen in de systemen van Fontys. Ook hierover word je geïnformeerd bij je inschrijving. Informatiegids VO Tilburg

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie