P.E. van Gemeren. [Architectuur voorstel secure ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P.E. van Gemeren. [Architectuur voorstel secure e-mail]"

Transcriptie

1 2014 P.E. van Gemeren Architectuur voorstel secure [Architectuur voorstel secure ]

2 Documenthistorie Datum Versie Beschrijving Auteur Concept versie P.E. van Gemeren Concept versie P.E. van Gemeren Verduidelijking n.a.v. feedback P.E. van Gemeren Management samenvatting Dave Ormel Kosten Dave Ormel Aanleiding, bijlage bijgewerkt Dave Ormel 2

3 Inhoud Management samenvatting... 4 Aanleiding... 4 Introductie... 5 Doel... 5 Eisen NEN Begrippen... 5 Mogelijkheden... 7 Domein naar Domein communicatie... 7 Domein naar identiteit communicatie Voorstel Tekening 1: Domein naar Domein communicatie Huidige situatie Tekening2: Domein naar Domein communicatie Toekomstige situatie Kosten Bijlage Techniek Veiligheid van secure STARTTLS Smart host services Controleren TLS gebruik bij een ander domein Implementeren Opportunistic TLS (fase 2) Implementeren Mutual TLS (fase 3) Begrippenlijst

4 Management samenvatting De doelstelling van RSO Haaglanden is het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg door het organiseren van het berichtenverkeer tussen hulpverleners. Veilig mailen is daar een onderdeel van en betekent ook het ontwikkelen van een regionale koers (wat doen we samen en wat ieder voor zich), het opstellen van richtlijnen of voorstellen en beïnvloeding van leveranciers. Tevens is de RSO de plek om in de regio en met andere regio s kennis uit te wisselen. Dit document beschrijft de mogelijkheden in de techniek en de verschillende fasen om deze te implementeren. Door regionale, technische afspraken te maken, zijn de kosten zijn minimaal. Mede door geen (of zo min mogelijk) derde partijen (leveranciers) te betrekken, maar de huidige techniek beter te benutten. Het moge duidelijk zijn, hoe meer deelnemers deze richtlijn implementeren hoe veiliger de communicatie wordt. Aanleiding Om het veilig mailen tussen hulpverleners te organiseren heeft de RSO Haaglanden in januari 2014 een bijeenkomst met de betrokkenen uit de instellingen georganiseerd. In deze bijeenkomst is de noodzaak van veilig mailen in de regio expliciet bevestigd en zijn de verschillende mogelijkheden om dit te realiseren besproken. Gekozen is daar om een voorstel te ontwikkelen om vanuit regionale technische afspraken veilig mailen mogelijk te maken. Dit voorstel wordt besproken met de deelnemers aan de bijeenkomst: Sylvia Veereschild Rik Ernst Otto Jansen Roelof Bosch Pieter van Gemeren Hans Hupse Guido Kauer Kevin Berkhof Erik Kerkhove George Boukens Miranda de Gouw Rob Saathof Mia van Leeuwen Dave Ormel WZH Haga Ziekenhuis MC Haaglanden Apotheek Savalle Bronovo Ziekenhuis Sophia Revalidatie Bronovo Ziekenhuis Respect Zorggroep Haga Ziekenhuis Parnassia Florence Sleutelnet RSO Haaglanden RSO Haaglanden 4

5 Introductie In de tijd dat het Simple Mail Transport Protocol (SMTP) werd ontworpen kon men niet voorzien hoe het internet zich zou ontwikkelen en hoe dit protocol vele jaren later zou worden gebruikt en misbruikt. Tegenwoordig wordt het protocol als onveilig beschouwd o.a. doordat de s in clear tekst over het netwerk getransporteerd worden. Er zijn vele voorstellen geweest ter verbetering of vervanging van het protocol waarvan de meeste nooit zijn geïmplementeerd vanwege het feit dat het protocol wereld wijd geïmplementeerd is in een onnoemelijke hoeveelheid applicaties en omdat backward compatibiliteit verlangt wordt. De verwachting is dan ook dat het protocol nooit zal worden vervangen voor iets veiligers waardoor men aangewezen is op beveiligingsmaatregelen die werken binnen de al bestaande kaders. Dit document gaat dieper in op de verschillende manieren die er zijn om communicatie via te beveiligen en er wordt een architectuur voorstel gedaan om secure te realiseren tussen de RSO deelnemers onderling en tussen RSO deelnemers en patiënten. In het hoofdstuk techniek zullen we o.a. dieper in gaan op de veiligheid van secure (100% veilige is niet realiseerbaar) en bespreken we hoe secure geconfigureerd en geverifieerd kan worden. Doel Het implementeren van secure tussen de deelnemers van de Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden (RSO) onderling en tussen de deelnemers en patiënten. Eisen NEN7510 De ideeën over secure van de A12 Chief Information Security Officer (CISO) zijn: Het is zaak de actuele stand van de techniek te volgen (tekst uit de WBP). Toegang tot de Authenticatie vanuit het domein: gebruikersnaam+wachtwoord Authenticatie van buiten het domein: gebruikersnaam+wachtwoord+bezit (token of telefoon) Encryptie: Encryptie (alleen buiten het domein): tenminste AES128 De CISO heeft aangegeven dat een veilig alternatief (secure ) moet worden aangeboden voordat verzonden s eventueel mogen worden gescand op content en personeel op hun gedrag (het niet secure verzenden van ) mag worden aangesproken. Begrippen 5

6 Secure Secure is encrytpie, en vaak ook authenticatie, van berichten met als doel de inhoud van de te beschermen tegen ongeautoriseerd lezen door derden. Secure is gebaseerd op drie concepten: data encryptie, authenticatie, bericht integriteit en sleutel management (1). Secure gateway (SEG) Een secure gateway is de volgende stap in de evolutie van secure . Een secure gateway is een product dat naast secure (encryptie, authenticatie en sleutel management ) ook zaken regelt zoals: Bescherming tegen spam, phishing attacks, virussen en overige malware Data Leak Prevention (DLP): Het classificeren van data op basis van trefwoorden of regular expressions (denk aan BSN, namen van ziekten en andere patiënt gerelateerde informatie). Op bijvoorbeeld de classificatie vertrouwelijk kunnen vervolgens automatisch policy s worden toegepast (bijvoorbeeld blokkeren van de , waarschuwen van de gebruiker of automatische encryptie van de ). 6

7 Mogelijkheden Op dit moment zijn er verschillende opties om secure te bewerkstelligen: Domein naar Domein communicatie Hiermee wordt de communicatie tussen de RSO deelnemers onderling bedoeld. - De data versleutelen in een versleuteld bestand in de bijlage (met bijvoorbeeld 7-zip). o Voordelen: Gratis Begrijpelijk (niet eenvoudig of complex) voor de eindgebruiker Veilig (AES-256 kan worden gebruikt) Te gebruiken naar iedereen (alle domeinen) Communicatie kan door beide partijen geïnitieerd worden o Nadelen: De zelf (header, subject en body) is niet encrypted maar alleen het versleutelde bestand uit de bijlage Het is een extra handeling voor de gebruiker en ontvanger Het uitwisselen van het wachtwoord via post, sms of telefonisch ect. Encryptie kan worden vergeten door gebruiker - Open standaarden (o.a. s/mime en PGP) gebruiken. o Voordelen: Gratis Veilig (AES-256 kan worden gebruikt) Complete is encrypted Te gebruiken naar iedereen (alle domeinen) Communicatie kan door beide partijen geïnitieerd worden o Nadelen: Complex voor eindgebruiker Encryptie kan worden vergeten door gebruiker Deze complexiteit zit in de volgende punten: Als een gebruiker een s/mime encrypted ontvangt maar zelf alleen PGP gebruikt kan de ontvanger de niet lezen. Een ander probleem is het uitwisselen van sleutels. Wil je encrypted s ontvangen die alleen jij kan lezen dan moet jij sleutels genereren. De publieke sleutel moet je versturen aan contacten waarvan je wilt dat ze encrypted s aan jou sturen. Deze contacten moeten die sleutel implementeren in hun client om s te genereren die alleen jij kan ontsleutelen met je private sleutel. Wil jij een encrypted versturen aan een contactpersoon dan dient deze contactpersoon sleutels te genereren, de publieke sleutel naar jou te sturen, die jij weer dient te implementeren in je client. 7

8 - Commerciële producten gebruiken. Om de hiervoor besproken complexiteit te omzeilen zijn er commercieel producten ontwikkeld die met alle open standaarden voor encryptie overweg kunnen en het uitwisselen van encrypted s en sleutels een stuk eenvoudiger maken voor de eindgebruikers. Hierbij valt te denken aan secure oplossingen van Cisco, Microsoft, Symantec, McAfee, Voltage ect. Gartner heeft hier onafhankelijk onderzoek naar gedaan: o o Voordelen: Veilig Eenvoudig voor de eindgebruiker (afhankelijk van product keuze) complete wordt encrypted in een kluis weggezet Te gebruiken naar iedereen (alle domeinen) Nadelen: Duur Extra handelingen voor de eindgebruikers Encryptie kan worden vergeten door gebruiker Communicatie kan alleen door beide partijen geïnitieerd worden indien beide partijen een commerciële oplossing hebben gekozen. Anders kan er alleen veilig gecommuniceerd worden via een reply op de verzender. Een ander nadeel is dat gebruikers mogelijk met twee verschillende produkten moeten werken indien RSO deelnemer A een andere oplossing heeft als deelnemer B. 8

9 - TLS gebruiken Deze mogelijkheid blijft vaak onderbelicht in de discussie over secure terwijl hij voor de domein naar domein communicatie wel erg interessant is. Transport Layer Security (TLS) is de opvolger van Secure Sockets Layer (SSL). Voor webservers is deze manier van communiceren al lange tijd zeer gebruikelijk. Waar het vroeger normaal was om gevoelige informatie over het http protocol te versturen is nu https niet meer weg te denken. Dezelfde mogelijkheid bestaat ook voor het SMTP protocol en wordt beschreven in rfc3207: STARTTLS. Hier wordt dieper op ingegaan in het hoofdstuk techniek. TLS/SSL enables server authentication, client authentication, data encryption, and data integrity over networks such as the World Wide Web. (2) o o Voordelen: Goedkoop (alleen kosten voor aanschaf certificaat en implementatie tijd) Veilig (zie de quote over TLS/SSL) Complete is encrypted Transparant voor de eindgebruiker (hoeft hier niks voor te doen en merkt er niets van op secure domein symbool in outlook na bij gebruik Exchange) Encryptie kan niet worden vergeten door gebruiker Nadelen: Niet ieder ontvangend domein ondersteunt dit automatisch: Het ontvangende domein moet dit inregelen door onder andere een certificaat op de mailserver te installeren. 9

10 Domein naar identiteit communicatie Hiermee wordt de communictie tussen de RSO deelnemers en patiënten/huisartsen e.d. bedoelt. - De data versleutelen in een versleuteld bestand in de bijlage (met bijvoorbeeld 7-zip). o Zie de domein naar domein communicatie voor de voor en nadelen - Open standaarden (o.a. s/mime en PGP) gebruiken. o Zie de domein naar domein communicatie voor de voor en nadelen - Commerciële producten gebruiken. o Zie de domein naar domein communicatie voor de voor en nadelen o Veilige communicatie is alleen mogelijk op initiatief van een RSO deelnemer in de vorm van een reply bericht - TLS gebruiken Een bijkomend voordeel is dat een aantal publieke diensten zoals gmail.com, yahoo.com en KPN.com ook het gebruik van TLS ondersteunen (ziggo.nl en hotmail.com ondersteunen dit niet) waardoor secure tussen de RSO domeinen en patiënten gerealiseerd wordt indien de patiënt gebruik maakt van één van deze veilige (een aantal publieke diensten staan er om bekend dat ze informatie uit de s commercieel gebruiken) publieke diensten. De communicatie tussen de gebruiker van b.v. gmail.com en de mailserver van gmail is ook encrypted daar de gebruiker ingelogd is via de webbrowser over https waardoor end to end encryptie tussen een RSO gebruiker en gmail gebruiker mogelijk is. Een discussie punt hierbij is de praktische uitvoerbaarheid ervan: Er zouden lijsten bij gehouden moeten worden (en bekend moeten zijn bij medisch personeel dat vertrouwelijke informatie naar patiënten stuurt) van welke publieke dienst veilig gebruikt kan worden en welke niet. Een ander discussie punt hierbij is of de verantwoordelijkheid van het gebruik van publieke e- mail diensten bij de patiënt ligt, hoe groot de risico s zijn en of de RSO deelnemers hierin ook een verantwoordelijkheid dienen te nemen. De patiënt heeft immers de voorwaarden geaccepteerd bij het aanmaken van het account, dus deze behoort op de hoogte te zijn van het feit dat deze providers kunnen meelezen. Wij als RSO deelnemers kunnen patiënten hier echter tegen beschermen door gebruik te maken van een commerciële secure (kluis) oplossing. 10

11 Voorstel Voor de domein naar domein communicatie kan het beste gekozen worden voor het gebruik van TLS (de vierde mogelijkheid). Voor de domein naar identiteit communicatie kan het beste gekozen worden voor een commerciële oplossing (de derde mogelijkheid). De combinatie van TLS voor domein naar domein communicatie en een commercieel product voor de domein naar identiteit communicatie zal er waarschijnlijk ook voor zorgen dat er veel minder commerciële licenties nodig zijn (misschien 1 medewerker per afdeling en een aantal losse licenties voor de RSO deelnemer naar leverancier communicatie?) waardoor het financiële voordeel ook een interessante kan blijken te zijn. Dit voorstel wordt hieronder verder uiteengezet. domein naar domein communicatie Het grootste deel van de gevoelige communicatie verloopt tussen de medewerkers van de verschillende zorginstellingen aangesloten bij de RSO. Voor de medewerkers is deze oplossing transparant (ze kunnen blijven werken zoals ze gewend zijn zonder hinderlijke tussen stappen), veilig ( enables server authentication, client authentication, data encryption, and data integrity) en het vergeten van encryptie door de eindgebruikers is uitgesloten doordat de encryptie niet kan worden vergeten. Voor de RSO deelnemers is deze oplossing goedkoop. De stappen die hiervoor nodig zijn: Fase Wat te doen doorlooptijd resultaat Fase 1 Wijziging indienen en door CAB heen 1 maand Project gestart Fase 2 Bestellen en installeren van een certificaat op de mailserver 1 maand Secure is gerealiseerd (Opportunistic TLS) maar niet afgedwongen* Fase 3 TLS afdwingen naar RSO deelnemers 1 maand Secure afgedwongen (Mutual TLS/Domain security) tussen RSO deelnemers * Na stap 2 zullen de RSO mail servers altijd proberen een secure verbinding op te zetten over TLS. Echter indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat een exchange server gemigreerd is waarbij men vergeten is om het certificaat te installeren / TLS te activeren) zal worden terug gevallen op de standaard onveilige SMTP verbinding. Dit is niet meer mogelijk na stap 3 waarna de verbinding tussen de RSO deelnemers of veilig is of niet werkt. domein naar identiteit communicatie Het gebruik van TLS is hier praktisch niet uitvoerbaar en bovendien moeten wij de patiënt ook in bescherming nemen tegen het meelezen door de publieke aanbieders. De enige discussie die je hier zou kunnen voeren is die in de keuze tussen de eerste keuze, het versleutelen van data in een versleuteld bestand in de bijlage (m.b.v. bijvoorbeeld 7-zip), en de derde keuze, de commerciële oplossing waarbij de voordelen meer naar de commerciële mogelijkheid neigen vanwege de eenvoud in gebruik voor de patiënt en de eenvoud voor wat betreft sleutel uitwisseling. 11

12 Tekening 1: Domein naar Domein communicatie Huidige situatie Smart host services (zoals Messagelabs) Office365 Protocollen: SMTP on port 25: RFC 5321 SMTPS on port 465: revoked ESMTP on port 25 or 587: rfc 1869 en 6409 STARTTLS on port 25 or 587: rfc 3207 Gmail.com mogelijk Yahoo.com mogelijk Hotmail.com, outlook.com, live.com niet mogelijk MS Exchange RPC over HTTPS MS Exchange RPC over HTTPS Internet Domein Z SMTP SMTP of SMTP SMTP Outside FIREWALL Inside LAN DMZ POP3, IMAP, MS Exchange, Lotus Domino SMTP relay server SMTP Special client Outside Domein X Outside Domein Y FIREWALL Inside LAN DMZ POP3, IMAP, MS Exchange of Lotus Domino SMTP server FIREWALL Inside LAN DMZ MS Exchange RPC over HTTPS MS Exchange RPC over HTTPS MS Exchange server <=2007

13 Tekening2: Domein naar Domein communicatie Toekomstige situatie Smart host services (zoals Messagelabs) Office365 Protocollen: SMTP on port 25: RFC 5321 SMTPS on port 465: revoked ESMTP on port 25 or 587: rfc 1869 en 6409 STARTTLS on port 25 or 587: rfc 3207 Gmail.com Yahoo.com Hotmail.com, outlook.com, live.com niet mogelijk MS Exchange RPC over HTTPS MS Exchange RPC over HTTPS Internet Domein Z Outside FIREWALL Inside LAN DMZ POP3, IMAP, MS Exchange, Lotus Domino SMTP relay server Special client Outside Domein X Outside Domein Y FIREWALL Inside LAN DMZ POP3, IMAP, MS Exchange of Lotus Domino SMTP server FIREWALL Inside LAN DMZ MS Exchange RPC over HTTPS MS Exchange RPC over HTTPS MS Exchange server <=

14 Kosten Implementatie/configuratie: Tussen de 8 en 20 uur, afhankelijk van beschikbare kennis. Certificaten Geen self signed Reeds bestaande (web) SSL certificaten kunnen worden hergebruikt Indien nieuw: Certificaat lifespan: 3-5 jaar Kosten: excl. btw

15 Bijlage Techniek Veiligheid van secure 100% veiligheid is niet realiseerbaar omdat er zaken zijn die IT beheer niet onder controle heeft: Gebruikers vormen altijd een risco (weggeven wachtwoorden aan college of via post-it) (Fysiek) toegang tot netwerk apparatuur bij ISP s niet onder controle Uitsluiten hardware matige keyloggers is niet mogelijk Verder zijn er zaken op secure van toepassing die IT beheer wel onder controle heeft maar die niet bij alle RSO deelnemers zullen zijn ingeregeld: Sender Policy Framework (SPF) DNSsec Hostfile security Server hardening (firewall, overbodige services uitschakelen, antivirus) Monitoring op aanvallen op de servers DMZ configuratie (Fysieke) toegang tot eigen netwerk beveiligen 15

16 STARTTLS STARTTLS is de vervanger van SMTPS. SMTPS had als nadeel dat het een aparte poort (465) nodig had (zoals http standaard poort 80 gebruikt en https poort 443) waardoor de backward compatibility in het gedrang kwam. STARTTLS is een mogelijkheid op de mailserver die je kunt inschakelen waardoor zowel beveiligde (TLS encrypted) als onveilige verbindingen kunnen worden ontvangen op dezelfde poort (SMTP poort 25). Belangrijk is dat hiervoor een officieel certificaat wordt aangevraagd omdat een self signed certificaat niet vertrouwd zal worden door de servers die een TLS verbinding willen opzetten met de ontvangende mail server waarna er zal worden terug geschakeld naar de onveilige vorm van SMTP. (Uiteraard kan ook dit opgelost worden door elkaars self signed certificaten te vertrouwen maar dit is, naast het feit dat organisaties buiten de RSO in dit geval niet veilig naar je domein kunnen mailen, beheerstechnisch niet wenselijk). Vanaf Exchange server 2007 probeert de verzendende exchange server standaard een STARTTLS verbinding op te zetten en zal er alleen een onveilige verbinding opgezet worden indien dit faalt. Smart host services Ook in geval van gebruik van smart host services in de cloud zijn er oplossingen mogelijk: Meestal is het mogelijk om een TLS verbinding op te zetten met de smart host service zodat zowel het verzenden als het ontvangen van encrypted kan plaats vinden. Indien dit niet mogelijk is kan er een aparte send connector worden aangemaakt om het uitgaande verkeer rechstreeks af te leveren bij de ontvangende SMTP server over TLS. 16

17 Controleren TLS gebruik bij een ander domein Als eerst de mail server(s) van het domein achterhalen op b.v.: Onthoud degene met de laagste preference value. Vervolgens controleren of de server TLS ondersteund: Dit doe je door te telnetten naar de mailserver en vervolgens het EHLO (opvolger HELO) command in te geven. Indien STARTTLS er tussen staat betekent dit dat de server het STARTTLS commando kan ontvangen. Het kan zijn dat je in deze stap een foutmelding terug krijgt zoals: Server error: helo requires domain address 501 Syntactically invalid EHLO argument(s) In dit geval dien je gedag (EHLO) te zeggen en waar je vandaan komt dus: EHLO jouwdomein.nl 17

18 Als je hebt vastgesteld dat de server STARTTLS ondersteunt kan je de openssl client gebruiken om het starttls commando uit te voeren. Dit commando zorgt er voor dat openssl eerst een normale verbinding maakt met de SMTP server, het STARTTLS commando stuurt en TLS encryptie onderhandeld. openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect bronovo-nl.mail.protection.outlook.com:25 18

19 Om vervolgens te controleren of het certificaat gevalideerd is (en niet self signed zoals na een default Exchange server 2010 installatie) doe je het volgende: Kopieer het certificaat (inclusief -----BEGIN CERTIFICATE----- alles wat er tussen ligt en END CERTIFICATE-----) uit de CMD output naar een.txt file. Verander de.txt naar.crt en Dubbelklik op dit bestand Klik op het tabje certification Path, onder Certificate status is aangegeven of het certificaat self signed is (The issuer of this certificate could not be found) of validated (This certificate is OK). Om het oude SMTPS (welke rfc niet meer bestaat omdat dit vervangen is door STARTLS) te testen op poort 465 (SSL), waarbij een SSL connective wordt opgezet voordat de SMTP conversatie start, kan je het volgende commando gebruiken (voor IP adres x.x.x.x): openssl s_client -crlf -connect x.x.x.x:465 19

20 Implementeren Opportunistic TLS (fase 2) We bespreken hier alleen de Exchange mail server. Deze mail server van Microsoft is de meest gebruikte mail server bij de RSO deelnemers. De TLS oplossing is een generieke oplossing die ook op andere mail servers (zoals Novell of apple s OS x server) gebruikt kan worden. Exchange server 2010: Exchange server 2013: Exchange server 2007: 20

21 Implementeren Mutual TLS (fase 3) Exchange 2010: Exchange 2013: Exchange 2007:

22 Begrippenlijst Simple Mail Transport Protocol (SMTP) - Het protocol welke het mogelijk maakt om s uit te wisselen tussen servers. Ook kan het gebruikt worden om s vanuit een client te versturen aan een server. Het ophalen van door de client gebeurd met andere protocollen zoals bijvoorbeeld pop3. Secure - is encrytpie, en vaak ook authenticatie, van berichten met als doel de inhoud van de te beschermen tegen ongeautoriseerd lezen door derden Exchange - De mail server software van Microsoft. s/mime - Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions. Een standaard voor het beveiligd verzenden van . PGP - Pretty Good Privacy. Een protocol dat gebruikt kan worden voor o.a. encryptie en decryptie van data, s, disk partities e.d. http - Hypertext Transfer Protocol. Protocol voor de communicatie tussen een webbrowser en een webserver. https - Hypertext Transfer Protocol Secure: Http beveiligd door SSL/TLS 22

23 Transport Layer Security (TLS) - is de opvolger van Secure Sockets Layer (SSL). TLS en SSL zijn protocollen om applicatie onafhankelijke beveiligde verbindingen op te kunnen zetten over o.a. het internet. AES-256 Advanced Encryption Standard. Een encryptie standaard die o.a. gebruikt kan worden in TLS/SSL verbindingen. AES-256 wordt over het algemeen gezien als een van de veiligste vormen van encryptie. Deze veiligheid is echter ook afhankelijk van de versie van SSL of TLS. Zie onder: 23

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

De volgende MTA s installeren in een groepje van 4 studenten: Onderzoek van vorig jaar naar gebruikte mail software evalueren.

De volgende MTA s installeren in een groepje van 4 studenten: Onderzoek van vorig jaar naar gebruikte mail software evalueren. Hoofdstuk 4 Mail Transfer Agents Email is een van de belangrijkste services die je als systeembeheer voor je gebruikers moet verzorgen. Als er geen mail verstuurd of ontvangen kan worden, kunnen de gebruikers

Nadere informatie

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting Telematica Hoofdstuk 20 4Passief: n Afluisteren Bedreigingen n Alleen gegevens (inclusief passwords) opgenomen n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd n Op LAN kan elk station alle boodschappen ontvangen

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Handleiding KPN Secure Mail

Handleiding KPN Secure Mail Handleiding KPN Secure Mail Uw e-mailprogramma instellen Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met de telefonische helpdesk van E- Zorg op 020 430 90 33 of per email

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

E-mail, SMTP, TLS & S/MIME

E-mail, SMTP, TLS & S/MIME E-mail, SMTP, TLS & S/MIME Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. E-mail via het internet... 3 2. E-mail transport... 4 2.1. Kwetsbaarheden van het e-mail transport via het internet...

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren

Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Inleiding Het gebruik van OSB ebms contracten in complexe infrastructuren Whitepaper Ernst Jan van Nigtevecht Maart 2009 Contracten die gepubliceerd worden voor een OSB ebms service hebben tot doel om

Nadere informatie

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking november 2015 Definitief Carol Esmeijer

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking november 2015 Definitief Carol Esmeijer en Compad Bakkerij Elektronisch productielijsten Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2015 Definitief Carol Esmeijer Inleiding Steeds meer bakkersbedrijven produceren

Nadere informatie

Email instellen. Copyright Starteenwinkel.nl

Email instellen. Copyright Starteenwinkel.nl Email instellen Copyright Starteenwinkel.nl Instaleer een e-mail account in Mac Mail Voordat je aan de slag gaat met deze handleiding, ga eerst na of je het volgende in orde hebt gemaakt: Je hebt een email

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4 INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2 WINDOWS SERVER 2008 r2 3 UITGAANDE VERBINDINGEN 4 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 4 SSL CERTIFICAAT 4 STARTEN VAN IMUIS ONLINE 4 LINK VANAF UW WEBSITE 5 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Installatiehandleiding ZorgMail Secure in programma s (geen Outlook)

Installatiehandleiding ZorgMail Secure  in  programma s (geen Outlook) Installatiehandleiding ZorgMail Secure e-mail in e-mailprogramma s (geen Outlook) Deze handleiding heeft alleen betrekking op de installatie van een ZorgMail secure e-mail account. Alle gegevens hebben

Nadere informatie

Security web services

Security web services Security web services Inleiding Tegenwoordig zijn er allerlei applicaties te benaderen via het internet. Voor bedrijven zorgt dit dat zei de klanten snel kunnen benaderen en aanpassingen voor iedereen

Nadere informatie

Inleiding. De handleiding gaat uit van een Nederlandstalige versie van OS X met de meegeleverde versie van Mail versie 1.3.9 (v619).

Inleiding. De handleiding gaat uit van een Nederlandstalige versie van OS X met de meegeleverde versie van Mail versie 1.3.9 (v619). Inleiding Deze handleiding beschrijft de stappen waarmee u e-mailaccounts kunt configureren in het standaard mail programma van Apple OS X, bijvoorbeeld als u een Mobile Connect Card of Wireless Web gebruikt.

Nadere informatie

Setup van uw Norman Online Protection account

Setup van uw Norman Online Protection account Setup van uw Norman Online Protection account Deze manual geeft u stap voor stap instructie om gebruik te gaan maken van uw Norman Online Protection service. Norman ASA en Norman/SHARK BV zijn niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2010 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Symantec and Web Security.cloud

Symantec  and Web Security.cloud Symantec Email and Web Security.cloud Sjablonen voor e-mailencryptie Policy Based Encryption Advanced De lijst met -beleidsregels bevat een aantal beleidssjablonen die u kunt gebruiken voor het configureren

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 4 UITGAANDE VERBINDINGEN 5 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 5 SSL CERTIFICAAT 5

INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2. WINDOWS SERVER 2008 r2 4 UITGAANDE VERBINDINGEN 5 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 5 SSL CERTIFICAAT 5 INHOUDSOPGAVE IMUIS INSTALLEREN 2 WINDOWS 2 WINDOWS SERVER 2008 r2 4 UITGAANDE VERBINDINGEN 5 INSTALLATIE IMUISONLINE.MSI 5 SSL CERTIFICAAT 5 STARTEN VAN IMUIS ONLINE 5 LINK VANAF UW WEBSITE 6 CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl

Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie. De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Digitaal e-mail certificaat Ondertekenen en encryptie De meest recente versie van dit document kunt u vinden op: www.ensbergen.nl Index 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen...4 1.2 Leeswijzer...4 2 Private key

Nadere informatie

Je eigen Mailserver. Evert Mouw 2007-11-16. StuVa 2007 - Je eigen Mailserver 1 / 16

Je eigen Mailserver. Evert Mouw 2007-11-16. StuVa 2007 - Je eigen Mailserver 1 / 16 Je eigen Mailserver Evert Mouw 2007-11-16 StuVa 2007 - Je eigen Mailserver 1 / 16 Je wilt overal bij je mail kunnen, dus op je eigen PC opslaan is onhandig. Maar is dat voldoende reden om al je bij gmail,

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2007 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Voorbereiding. Elektronisch facturering. Compad Bakkerij Elektronisch facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Voorbereiding. Elektronisch facturering. Compad Bakkerij Elektronisch facturering Compad Bakkerij Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 Maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische toelichting

Nadere informatie

Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5)

Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5) Van start met Hosted Exchange 2010 (versie 0.5) 1. Algemene Instellingen a. DNS instellen b. MX records c. Autodiscovery d. SPF record 2. Control panel a. Inloggen controlepanel b. Navigatie controlepanel

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking november 2015 Definitief Carol Esmeijer

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking november 2015 Definitief Carol Esmeijer Compad Bakkerij Elektronisch leverbonnen Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2015 Definitief Carol Esmeijer Inleiding Het versturen van elektronische leverbonnen naar

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 03. september 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2013 OPEN-XCHANGE Inc., Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

Instructies Eudora OSE Pagina 1

Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Pagina 1 Instructies Eudora OSE Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Eudora OSE en we laten zien hoe u de SMTP server kunt wijzigen

Nadere informatie

Quick guide - Outlook

Quick guide - Outlook Quick guide - Outlook ZorgMail Hosted Mail - Voor 1 e en 2 e lijns zorgverleners Activeren ZorgMail account Toevoegen ZorgMail account Toevoegen ZorgMail Adresboek Secure e-mail Installatie ZorgMail Veilig

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

bla bla Guard Gebruikershandleiding

bla bla Guard Gebruikershandleiding bla bla Guard Gebruikershandleiding Guard Guard: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 23. maart 2016 Version 2.2.0 Copyright 2016-2013 OX Software GmbH, Dit document is intellectueel eigendom

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Informatiebeveiliging ZorgMail

Informatiebeveiliging ZorgMail Informatiebeveiliging ZorgMail Verklaring voor klanten VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,

Nadere informatie

Transport Layer Security. Presentatie Security Tom Rijnbeek

Transport Layer Security. Presentatie Security Tom Rijnbeek Transport Layer Security Presentatie Security Tom Rijnbeek World Wide Web Eerste webpagina: 30 april 1993 Tegenwoordig: E-mail Internetbankieren Overheidszaken (DigiD) World Wide Web Probleem: World Wide

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model

Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model Enterprise SSO Manager (E-SSOM) Security Model INHOUD Over Tools4ever...3 Enterprise Single Sign On Manager (E-SSOM)...3 Security Architectuur E-SSOM...4 OVER TOOLS4EVER Tools4ever biedt sinds 2004 een

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013).

In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013). Auteur: Evert Jan Steenvoorden Datum: 23-12-2014 E-mail instellen in Outlook (2013) In dit artikel zullen we u uitleggen hoe u uw e-mail in moet stellen in Microsoft Outlook (2013). Stap 1 Configuratiescherm

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

instellingen. Handleiding Versie

instellingen. Handleiding Versie E-mail instellingen Handleiding Versie 1.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. E-mail instellen 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Gegevens 4 2. E-mail programma

Nadere informatie

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS

Remote Toegang Policy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Remote Toegang Policy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren

Nadere informatie

Resultaten van de scan. Open poorten. High vulnerabilities. Medium vulnerabilites. Low vulnerabilities

Resultaten van de scan. Open poorten. High vulnerabilities. Medium vulnerabilites. Low vulnerabilities De Nessus scan We hebben ervoor gekozen om de webserver met behulp van Nessus uitvoerig te testen. We hebben Nessus op de testserver laten draaien, maar deze server komt grotendeels overeen met de productieserver.

Nadere informatie

ESET Anti-Ransomware Setup

ESET Anti-Ransomware Setup ESET Anti-Ransomware Setup Meerlaagse beveiliging tegen versleuteling Document version: 1.0 Authors: Michael van der Vaart, Chief Technology Officer Donny Maasland, Head of Cybersecurity Services and Research

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

MSSL Dienstbeschrijving

MSSL Dienstbeschrijving MSSL Dienstbeschrijving Versie : 1.0 Datum : 28 augustus 2007 Auteur : MH/ME Pagina 2 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... 3 Divinet.nl Mssl... 3 Hoe

Nadere informatie

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) Internet of Things (IoT) KNX visie en strategische richting Een nieuwe kijk op KNX implementaties Martin van Ling, Hestia Domotica B.V. KNX Professionals, 22 juni 2017 KNX IoT Huidige KNX ecosysteem (KNXnet/

Nadere informatie

Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption

Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption Email versleuteld versturen met Sophos SPX Encryption Inleiding Met Sophos SPX is het vanaf heden mogelijk om met een GGD Zeeland account Email versleuteld te versturen. Met deze in Outlook geïntegreerde

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2013 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2013 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2013 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van VPN's m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van VPN s Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

De Kerio Mailbox is een geavanceerde mailbox voor elk apparaat, speciaal bedoeld voor grootgebruikers of organisaties met meerdere gebruikers.

De Kerio Mailbox is een geavanceerde mailbox voor elk apparaat, speciaal bedoeld voor grootgebruikers of organisaties met meerdere gebruikers. Introductie De Kerio Mailbox is een geavanceerde mailbox voor elk apparaat, speciaal bedoeld voor grootgebruikers of organisaties met meerdere gebruikers. In deze handleiding beschrijven we hoe u overal

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

suremail strategy, deliverability & infrastructure Email Authenticatie EMMA-nl Workshop 13-10-2009 Maarten Oelering

suremail strategy, deliverability & infrastructure Email Authenticatie EMMA-nl Workshop 13-10-2009 Maarten Oelering suremail strategy, deliverability & infrastructure Email Authenticatie EMMA-nl Workshop 13-10-2009 Maarten Oelering Agenda Email authenticatie Waarom is het een must? SPF, SIDF, DK, DKIM: overeenkomsten

Nadere informatie

Handleiding Instellen Account In Microsoft Outlook 2007

Handleiding Instellen  Account In Microsoft Outlook 2007 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2007 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Exchange beveiliging; tips die je morgen direct kunt gebruiken!

Exchange beveiliging; tips die je morgen direct kunt gebruiken! Exchange beveiliging; tips die je morgen direct kunt gebruiken! Dave Stork Dave Stork Architect bij OGD ICT Diensten MVP en MCT Co-auteur Practical PowerShell Exchange 2016 dave.stork@ogd.nl @dmstork Dirteam.com/dave

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.13 3 JAN 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie... 5 2.2 Configuratie... 8 2.3 Waarschuwingen... 9 2.4 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Tips om je informatiebeveiliging te regelen als een professional

Tips om je informatiebeveiliging te regelen als een professional Tips om je informatiebeveiliging te regelen als een professional 5 TIPS OM JE INFORMATIEBEVEILIGING TE REGELEN Informatiebeveiliging is elke dag in het nieuws. Hacks, ransomware en datalekken zijn aan

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten?

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten? Sunshine IT Postadres Sunshine IT De Koolmees 8 7671 VP VRIEZENVEEN Via onze website Pagina Contact E-mail (meestal binnen 24 uur antwoord) info@sunshine-it.nl Telefoon (liefst alleen indien dringend)

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

Dienstbeschrijving MSSL Licenties

Dienstbeschrijving MSSL Licenties Dienstbeschrijving MSSL Licenties RoutIT Datum: 2015 Versielog RoutIT Wat is RoutIT MSSL 09-02-2015 Technische specificaties 11-10-2016 Service Level Agreement 31-01-2014 2 Inhoudsopgave 1 Wat is RoutIT

Nadere informatie

Apple Mail e-mailaccount instellen

Apple Mail e-mailaccount instellen instellen Introductie Deze handleiding is geschreven voor Apple Mail versie 3.6 (935/935.3), oudere versies werken grotendeels hetzelfde. Alvorens u een e-mailaccount gaat toevoegen dient u over een aantal

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v03.00 Publicatie datum: 21-4-2017

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2016 Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 28-11-2017

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen.

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Er worden geen mails van aanvragen verzonden naar IEDEREEN? Ja Ga naar Punt 4 Nee De aanvragen van 1 bepaalde persoon komen niet aan. Nee Ja De aanvragen

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Quick guide - Outlook

Quick guide - Outlook Quick guide - Outlook ZorgMail Hosted Mail - Voor 1 e en 2 e lijns zorgverleners Activeren ZorgMail account Toevoegen ZorgMail account Toevoegen ZorgMail Adresboek Secure e-mail Installatie Microsoft Outlook

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In MAC OS X Mail

Handleiding Instellen Email Account In MAC OS X Mail Handleiding Instellen Email Account In MAC OS X Mail Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Mac OS X Mail (versie 4.5 of recenter) Max OS X Snow

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Handleiding Secure ZorgMail via Outlook

Handleiding Secure ZorgMail  via Outlook Handleiding Secure ZorgMail e-mail via Outlook Documentnaam: Handleiding ZorgMail Secure e-mail in Outlook v2 Pagina 1 van 23 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Account activeren... 4 2.1 Activeren... 4

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Firewallpolicy VICnet/SPITS

Firewallpolicy VICnet/SPITS Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Rijkswaterstaat Firewallpolicy VICnet/SPITS 16 Februari 2005 Eindverantwoordelijkheid Goedgekeurd Naam Datum Paraaf Security Manager SPITS E.A. van Buuren Geaccepteerd

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook 2007 Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook 2007 en we laten zien hoe u de

Nadere informatie

Was de oude briefpost veilig?

Was de oude briefpost veilig? Veilige mail Was de oude briefpost veilig? Die mail van jou staat ergens op een mail server Hoe kun je hem veilig lezen? Niet met de onveilige SMTP en POP mail VAN Ruud.blok@ziggo.nl NAAR maria@kpn.nl

Nadere informatie

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1

Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Pagina 1 Instructies Microsoft Outlook Express Deze handleiding gaat er vanuit dat u al een e-mail account geconfigureerd heeft in Outlook Express en we laten zien

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.7 24 NOV 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Server... 5 2.1 Installatie.NET op Windows Server... 5 2.2 Installatie BRIGHT-Net Server...

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 2.1 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 2.1 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 30-09-2017 Versie 2.1 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Voorbeeld. SMTP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010

Voorbeeld. SMTP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010 Voorbeeld SMTP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010 Voorbeeld STMP relaydienst uitschakelen Microsoft Exchange 2007/2010 In dit document treft u een instructie voor het uitschakelen van

Nadere informatie

Handleiding E-mail Macintosh OSX 10.5 december 09

Handleiding E-mail Macintosh OSX 10.5 december 09 Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Centrum IT Handleiding E-mail Macintosh OSX 10.5 december 09 In dit document staat beschreven hoe de Macintosh OSX 10.5-applicatie moet worden geconfigureerd voor

Nadere informatie

1945, eerste DC. Eigen logo

1945, eerste DC. Eigen logo 1945, eerste DC Eigen logo Doelstelling: Binnen uw computer ruimte verzamelt u diverse informatie over bijvoorbeeld stroomverbruik van uw apparatuur. Via welk netwerk kunt u deze data verwerken. Welk

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie