2. Working papers (not published)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Working papers (not published)"

Transcriptie

1 Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport I, Algemene Evoluties. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport II, Studenten en politiek. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Smits, W. (2008), Sport- en cultuurparticipatie van VUB-studenten en personeelsleden. Onderzoeksverslag in opdracht van Dienst Cultuur en de Sportdienst VUB, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Elchardus, M., E. Huyge, D. Kavadias, J. Siongers & G. Vangoidsenhoven (2009). Het beroep van leraar doorgelicht. Een cross-sectionele en longitudinale studie naar het profiel en de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen. Eindrapport van het onderzoeksproject OBPWO Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming, Vakgroep Sociologie-Onderzoeksgroep TOR VUB, Departement Sociologie-Onderzoeksgroep School en Politiek UA, Brussel, Antwerpen, Elchardus, M., S. Op De Beeck, F. Duquet & L. Roggemans (2009). Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar de relevantie en de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Samenvatting en aanbevelingen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Working papers (not published) Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Le plus grand bonheur, Onuitgegeven paper, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR. Elchardus, M. & Vanhoutte, B. (2007). Het steile pad naar democratisch burgerschap. Jongeren en politiek, Onuitgegeven paper, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR. Smits, W. (2007), Participatie: stand van zaken, Hoe is het gesteld met de vrijetijdsbesteding en sociale participatie in Vlaanderen, Steunpunt Beleidsgericht Onderzoek, Cultuur, Jeugd en Sport, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Smits, W. (2007), Participatie: met mate(n) gemeten. Operationalisering van sociale participatie en vrijetijdsbesteding. Steunpunt Beleidsgericht Onderzoek, Cultuur, Jeugd en Sport, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Smits, W. (2010). Het belang van het verenigingsleven voor democratische burgerschapshoudingen en persoonlijk welbevinden. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB.

2 Smits, W. (2010). Participatie, met mate(n) gemeten. Operationalisering van diverse aspecten van participatie. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. Smits, W. (2010). Het verenigingslandschap, een beschrijving van de participatie in Vlaanderen. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. Smits, W. (2010). Jong geleerd, oud gedaan. Het belang van participatie tijdens de adolescentie, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. Smits, W. (2010). Wie wint terrein? De sociaal-culturele participatie of de sportbeoefening? Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. 3. Books, as author Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Het grootste geluk, Tielt: Lannoo Campus. Elchardus, M. (2007). Sociologie een inleiding. Amsterdam: Pearson Education. Elchardus, M., E. Huyge, D. Kavadias, J. Siongers & G. Vangoidsenhoven (2009). Leraars. Profiel van een beroepsgroep. LannooCampus, Tielt, ISBN Elchardus, M.(2009), Hollandse burger of Romein. Raad voor het openbaar bestuur, Den Haag, 2009 (56 blz.). ISSN Lievens, J., M. Elchardus, D. Vanherwegen, J. Siongers, W. Smits & G. Vangoidsenhoven, (2009), Amateurskunsten in beeld gebracht. Forum voor Amateurskunsten, Gent, 2009 (239 blz.). 4. Books, as editor Elchardus, M. & J. Siongers (red.) (2009), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme. LannooCampus, Tielt, ISBN Articles in or contributions to books De Groof, S. & W. Smits (2008), Rebel with(out) a cause? Een poging tot duiding van antisociaal gedrag bij jongeren. In: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, Elchardus, M. & B. Spruyt (2009), Draagt hoger onderwijs bij tot verdraagzaamheid? In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & B. Vanhoutte (2009), Genderverschillen in de groei naar democratisch burgerschap. In: Vettenburg, N., J. Deklerck & J. Siongers, Jongeren binnenstebuiten.

3 Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Acco, Leuven, 2009: ISBN De Groof, S. & M. Elchardus (2009), Kwetsbaarheid, anomie, autoritarisme en etnocentrisme. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & B. Vanhoutte (2009), Waarom komt etnocentrisme met de jaren? Op zoek naar een verklaring voor de generatie- en leeftijdseffecten. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & B. Vanhoutte, (2009) Onderwijsvorm en de groei naar democratisch burgerschap. In: VETTENBURG, N., J. DEKLERCK & J. SIONGERS, Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Acco, Leuven, 2009: ISBN Elchardus, M. & J. Siongers, (2009). Etnocentrisme, smaak en symbolische grenzen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Dimmende flexibiliteit: loopbaanperspectieven van Belgische jongvolwassenen, In K. van Eijck & H. van der Poel (eds.), Arbeid, zorg en vrije tijd in Nederland en Vlaanderen (pp.63-85), Leuven: Acco. Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk,... De tevredenheid van de Vlaming. Een beschrijvende analyse, , In J. Pickery (ed.), Vlaanderen Gepeild! (pp ), Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Elchardus, M. & W. Smits (2009), Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, In: J. Pickery (red.), Vlaanderen gepeild!, Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2009: Elchardus, M. (2009), Besluit en nabeschouwing. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. (2009), Hoe worden vooroordelen over vreemden verklaard? Uitgangspunten en probleemstelling. In: Mark Elchardus & Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. (2009), Etnisch vooroordeel als verwerkte kwetsbaarheid. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. (2009), De Vlaamse sociaaldemocratie en de vreemden : In: Samenleving en politiek, 2009, 09, 09: Elchardus, M. (2009), Social Discontent in European Welfare States. In: Anton Hemerijck, Ben Knapen and Ellen Van Doorne (eds.), After Shocks. Economic Crisis and Institutional Choice, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009: Elchardus, M. (2009), The Flemish Socialist Party and 'Strangers': In: Wim Vermeersch (Editor), Belgian Society and Politics The Diversity Challenge for the Left, Gerrit Kreveld Foundation and Samenleving en politiek, Ghent, 2009:

4 Elchardus, M., L. Roggemans & C. Rombauts (2009). Levensloopperspectieven van jongeren. In: VETTENBURG, N., J. DEKLERCK & J. SIONGERS, Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Acco, Leuven, 2009: ISBN Elchardus, M., L. Roggemans & S. Op De Beeck, (2009), Burgerschapsvorming en etnocentrisme. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M., W. Smits & B. Spruyt (2009), Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid. Vormen van maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen. In: J. Pickery (red.), Vlaanderen gepeild!, Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2009: Smits, W. & M. Elchardus, (2009). Vlaanderen sociaal bekabeld. In: Vanderleyden L., M. Callens en J. Noppe (red.), De Sociale Staat van Vlaanderen 2009, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel, 2009: Non-refereed scientific journal articles (published or accepted for publication) Smits, W. (2007). Participatie bloeit bij Vlaamse jongeren, Weliswaar, 78, 4-5. Smits, W.(2008), Het Grootste Geluk. In: Antenne, 2008, 26, 2: Refereed scientific journal articles (published or accepted for publication), by national peer review Elchardus, M. (2008), Happiness as an indicator of progress. Grounded reflections on some of its properties. In: European Commission - Bureau of European Policy Advisers (BEPA), Monthly Brief, 2008, 17, July 2008: 6-9. Elchardus, M.(2008), Politiek van betekenis kan het onbehagen keren. In: S&D Politiek, Wetenschap, Essay, 10: Elchardus, M., De Vlaamse sociaaldemocratie en de vreemden : In: Samenleving en politiek, 2009, 09, 09: Siongers, J., W. Smits & D. Vanherwegen, Amateurkunsten in beeld gebracht: een blik op enkele onderzoeksresultaten. In: Gids sociaal-cultureel en educatief werk, 2010, 58, juni 2010:

5 Refereed scientific journal articles (published or accepted for publication), by international peer review Elchardus, M., De Groof, S.& Smits, W. (2008), Rational fear or represented malaise. A crucial test of two paradigms explaining fear of crime, Sociological Perspectives, 51, 3: Elchardus, M. & Smits, W. (2008), The vanishing flexible: ambition, self-realization and flexibility in the career perspectieves of young Belgian adults, Work, employment and society, 2008, 22, 2: Elchardus, M. & B. Spruyt (2009), The Culture of Academic Disciplines and the Sociopolitical Attitudes of Students. A Test of Selection and Socialization Effects. In: Social Science Quarterly, 2009, 90, 2: Elchardus, M. (2009), Self-control as social control. The emergence of symbolic society. In: Poetics, 2009, 37, 2: Other articles (published or accepted for publication) Technical outputs (databases, software, models, ) Presentations at international workshops, seminars and conferences Wendy Smits Elchardus, M., C. Rombauts & W. Smits (2007), Explaining Tanguy. Residential dependence in Belgium, a test of the destructuralization and security theses. Paper presented at the 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, 3-6 September 2007, Smits, W. (2008). The social participation career. Effects of early participation on participation and citizenship values in young adulthood, Paper presented at the International conference of the social capital foundation: Perspectives on social capital and social inclusion, The Social Capital Foundation (BE) Place: Malta, 19/9/ /9/2008 Smits, W. (2009). It runs in the family Why youngsters in the vocational tracks participate less in voluntary organisations, Paper presented at the 9th Conference of the European Sociological Association ESA 2009: European Society or European Societies? 2-5 september 2009, Mark Elchardus

6 Deelname aan Culture et politique, Université Charles de Gaule-Lille, Lezing «Ethnocentrism, taste and symbolic boundaries», Lille, France, maart 2007 Pôle européen des fondations de l économie sociale, Stichting P&V, Palermo, Sicilië, juni 2007 Deelname aan Dag van de Sociologie, Nederlandse Sociologische Vereniging, Lezing Beïnvloedt hoger onderwijs de houding ten opzichte van extreemrechts?, Rotterdam, Nederland, 31 mei 2007 Deelname aan Colloque Marcel Gauchet Organising, Centre de recherches politiques Raymond-Aron, Paris, juni 2007 Deelname aan 8th Annual Conference of the European Sociological Association Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, European Sociological Association (ESA), Paper gepresenteerd Self-Control. Notes on the emergence of a symbolic society, 3-6 september 2007 Elchardus, M. & Spruyt, B. (2007). Does higher education influence the attitudes with regard to the extreme right?, Paper presented at the 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, 3-6 September Deelname aan 15 th Anniversary of Belgian-Bulgarian cooperation in social sphere. Award for "Contribution for the welfare of people with disabilities in Bulgaria", National Social Rehabilitation Centre, Pomorie, Bulgaria, september 2007 Pôle européen des fondations de l économie sociale, 2007, Stichting P&V, Parijs, Frankrijk, 2-4 oktober 2007 Deelname en panel-lid aan symposium Kracht en de Kudde, VeerStichting, Leiden, Nederland, oktober 2007 Evaluatiecommissie SCP, KNAW, Amsterdam, Nederland, 4-5 december 2007 Pôle européen des fondations de l économie sociale, Stichting P&V, Sevilla, Spanje, december 2007 De Groof, S., M. Elchardus, E. Franck & D. Kavadias (2008), The influence of civic knowledge versus democratic school experiences on ethnic tolerance of adolescents. A multilevel analysis. Paper presented at the 3rd IEA International Research Conference, Taipei, September 18-20, 2008, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie. Opdracht in Bibliothéque Nationale de France (BnF), Participant, Bibliothéque Nationale de France, Paris (FR), : Impact and implications (preparing meeting), Co-organiser, Clore Management Centre, Birkbeck College, University of London (UK), Visitatie Sociaal Cultureel Planbureau ingesteld door KNAW, Member invited expert, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Den Haag (NL), Evaluatie en voorbereiding cultuurbeleid SCP, Member invited expert, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Den Haag (NL), Intensive Course - Co-organiser & oral contribution : Changing forms of social control in Europe, Eramus Universiteit Rotterdam program (Seminar/Colloquium), Alicante (ES),

7 Conseil d administration du Pôle européen des fondations de l économie sociale, Bucharest, Romania - Invited expert & oral contribution : A general introduction on the links between social economy and civil dialogue», Civil dialogue a new challenge for NGOs and state institutions, Ibis gara de Nord hotel, Bucharest, Romania, Stichting P&V, Brussel (BE), International Colloquium Multiplicity & Visual Identities, Horizontal and Vertical Society, Main lecture at invitation of the organization : Deconstruction and reconstruction of collective identities Design2context, Institute for Design Research, Zurich University of Arts, Zurich (CH), Bond Nederlandse Ontwerpers (BNO), Amsterdam, The Fifth Annual SOCIAL THEORY FORUM, lecture after passing a selection procedure : The late modern self and the new forms of social control, A Foucault for the 21st Century: Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millennium, University of Massachusetts, Boston (USA), Meeting of the standing Group on ethnocentrism, racism and extremism, Participant, Université René Descartes, Parijs (FR), Programma Hollands Spoor, Lecture oral contribution : Maatschappelijk onbehagen nader beschouwd, WRR, Den Haag (NL), Het Internationale Keuze debat : van hoop naar bange dagen?, Invited expert debat, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Rotterdam (NL), Gelukbrengers on tour, Campagne rond wat maakt een mens gelukkig?, Volgens studie van sociologen Wendy Smits en Mark Elchardus, Bond Moyson Oost-Vlaanderen (BE), Colloque international, Participant - Nouvelles frontières de l économie de la culture, DEPS, Musée du quai Branly, Parijs (FR), Art, Culture and Public Sphere, lecture after passing a selection procedure : The autonomous subject or the controlled self?, IUAV University, Venice (IT), Mid-term conference of the European Sociological Association s Research Network (31) Ethnic Relations, Racism and Antisemitism, Lecture oral contribution : Ethnocentrism as processed vulnerability, ESA, Parijs (FR), Intensive Course, Co-organiser & oral contribution : Eramus Universiteit Rotterdam program (Seminar/Colloquium), Albir (ES), NSoB bijdrage Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit IV, Oral presentation, NSoB, Utrecht (NL), Valedictory Lecture Trends and Gaps in Migrant Integration Research Oral presentation : Ethnocentricity, the Public and the Media. De Burgerzaal, Middelburg Stadhuis, Middelburg (NL), NSoB bijdrage Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit V. Oral presentation, NSoB, Utrecht (NL), th Conference of the European Sociological Association Paper presentation :

8 1. Traditional and post-traditional life course (Mark Elchardus & Lilith Roggemans) 2. Feminine male teachers'. A study on the gender relatedness of cultural preferences and practices of Flemish teachers (Mark Elchardus, Jessy Siongers & Guido Vangoidsenhoven) 3. -The induction phase in teacher s careers in Flandres (Guido Vangoidsenhoven, Jessy Siongers, Ellen Huyge, Mark Elchardus & Dimo Kavadias) 4. The causes of the gender gap in political interest among Flemish youth (Mark Elchardus & Sarah Herbots) 5. Detraditionalized selves. A comparative analysis (Mark Elchardus & Kobe De Keere) ESA, Lisbon (PT), RoB Lezing, Sessie : Privépersoon en burger uit elkaar. Over de rol van belangen en maatschappijopvattingen in het politieke gedrag, Raad voor het Openbaar Bestuur, Den Haag (NL), th General Conference Potsdam, Oral presentation: Does higher educat, on influence the attitudes with regard to the extreme right? (Mark Elchardus & Bram Spruyt), European Consortium of Political Research (ECPR), Potsdam (DE), NSoB bijdrage Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit VI, Oral presentation: NSoB, Utrecht (NL), Roundtable on the future of centre-left politics in Europe - Round table discussion - Session three : Identity, community and the politics of culture: making the social democratic case, Policy Network and Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam (NL), Boekstaven Panelgesprek met Mark Elchardus, FOV Belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, Vlaams Parlement, Brussel (BE), ès Journées d Economie de la Culture, Participant, Conservatoire national des arts et métiers, Paris (FR), Koepel Europese Stichting, Meeting, Koepel van de Europese Stichting van de sociale economie, Malaga (ES), Presentations at national workshops, seminars and conferences Wendy Smits Lezing op studiedag MJA, Maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren, Brussel, 11 december Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk,... De tevredenheid van de Vlaming, een beschrijvende analyse, Vlaanderen Gepeild! Studiedag 18 september, 2007, organized by Studiedienst van de Vlaamse Regering (BE), contributions: Wendy Smits main lecture at invitation of the organization SPOT-ON! The Music Project - A Festive Youth Happening, 31 oktober 2007, organized by Stichting P&V (BE), contributions: Wendy Smits main lecture at invitation of the organization:

9 Open debat over Actieve en passieve participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen op en aan jongerenevents - Het verenigingsleven - profiel van de (non)participant. Een sociologische analyse van de maatschappelijke participatie van jongeren Youth and Politics: Strange Bedfellows? Comparative Perspectives on Political socialization.comparative Youth Survey Project Catholic University of Leuven (conference), NYH Hotel Bruges (BE), Conference: Gender in beweging 2009 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport, 2 de studiedag van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Brussel (BE), , Verenigingen, een gemengde ontmoetingsruimte? Differentiële genderverschillen over de sociale klassen heen De amateurkunsten in beeld gebracht. Voorstelling en reflecties over het grootschalig onderzoek naar de amateurkunstensector, Koninklijk Conservatorium, Brussel 2009 Forum voor Amateurkunsten De Sociale Staat van Vlaanderen 2009 Studiedienst van de Vlaamse Regering. Vlaanderen sociaal bekabeld. De schelp, Vlaams Parlement, Brussel (BE), Vlaanderen gepeild 1 oktober 2009 Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel (BE), Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, , Mark Elchardus & Wendy Smits - Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid.vormen van maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen, Wendy Smits, Bram Spruyt & Mark Elchardus Geluksbrengers on tour. Campagne rond "Wat maakt een mens gelukkig?", 2008, organized by Bond Moyson Oost-Vlaanderen (BE), contributions: Mark Elchardus pre-advisor, Wendy Smits pre-advisor Mark Elchardus Deelname aan het forum voor maatschappelijke vernieuwing, Het Genootschap de Volle Maan, lezing over "Nieuwsmedia en de dramademocratie", Hasselt, 1 maart 2007 Deelname aan Studiedag Jongeren in Cijfers en Letters, Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Brussel, Persmededeling & toelichting over de JOP-monitor, 20 maart 2007 Deelname aan Happy at Work, Mediaproject rond geluk op het werk, in samenwerking met Radio Donna, Randstad en de academische wereld, Persconferentie Paleis der Academiën, Brussel, 24 april 2007 Deelname aan studiedag Zorg en Medeverantwoordelijkheid, Drughulpverlening De Spiegel vzw, lezing over Het grootste geluk. Is een politiek van geluk mogelijk?, Aeropolis Schaarbeek, 5 oktober 2007 Deelname aan debatavond, P&V Stichting, Lezing Een politiek van het Geluk?, Brussel, 23 oktober 2007 Deelname aan SPOT-ON day, P&V Stichting, Brussel, 31 oktober 2007 Lezing over geluk, Gemeentelijke bibliotheek Reinaert, Winteravonden met Reinaert, Lochristi, 19 november 2007

10 Lezing over geluk, Salon Schoeters, Lunch Causerie, Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, 22 november 2007 Lezing over Geld en geluk, Universiteit Derde Leeftijd, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, 27 november 2007 Lezing over geluk, Taaldriedaagse, Bibliotheek Merelbeke, 16 december 2007 Lezing over geluk, Actueel denken en leven, Cultureel Centrum Ruiterhal, Brasschaat, 17 december 2007 Colloquim Ons sociaal model, waardevol en niet te koop, Wij vieren samen 1 mei & Rerum Novarum, Debat : Vermarkting van collectieve voorzieningen en van non-profitsectoren. ACW, ABVV, ACV, Socialistische Mutualiteiten, Christelijke Mutualiteiten, Passage 44, Brussel (BE), Cultureel Ontmoetingscentrum St Andries - Lecture oral contribution : Geld en Geluk, Leef-Tijd, afd. Stichting Lod. de Raet, Antwerpen (BE), de editie van het HRMagzine, Valencia, Spain - Lecture oral contribution : Geluk in het leven en op het werk, Nieuwe Media Groep BVBA, Dendermonde (BE), Gelukbrengers on tour - Campagne rond wat maakt een mens gelukkig? Volgens studie van sociologen Wendy Smits en Mark Elchardus, Bond Moyson Oost-Vlaanderen (BE), Wordt België het gelukkigste land ter wereld - Lecture oral contribution : Wordt België het gelukkigste land ter wereld, Vlaamse Academie Mechelen, Mechelen (BE), Bijeenkomst Les Ateliers des Tanneurs Organiser, Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek, Brussel (BE), Studiedag «De sociale staat van Vlaanderen 2009», Oral presentation : Korte voorstelling van algemene ontwikkelingen op gebied van gezondheid, inkomen en sociale participatie (Mark Elchardus & Wendy Smits), De schelp, Vlaams Parlement, Brussel (BE), Vlaanderen gepeild 2009 Oral presentation: Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, Mark Elchardus & Wendy Smits Oral presentation: Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid. maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen Wendy Smits, Bram Spruyt & Mark Elchardus Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel (BE), Vormen van Gender in beweging - Deelname aan 2 de studiedag van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Brussel (BE), Verenigingen, een gemengde ontmoetingsruimte? Differentiële genderverschillen over de sociale klassen heen Boekstaven Panelgesprek met Mark Elchardus, FOV Belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, Vlaams Parlement, Brussel (BE), Amateurskunsten in beeld gebracht - Oral presentation : toelichting van de onderzoeksresultaten Forum voor Amateurskunsten, Koninklijk Conservatorium, Brussel (BE),

11 Plechtige diploma-uitreiking - Oral presentation : Hollandse burger of Romein. Faculteit ES, VUB Aula Q, Brussel (BE), Awards

Sport voor allen: mythe of realiteit? Sociale gelaagdheid van sportbeoefening in Europa. Een onderzoeksnota.

Sport voor allen: mythe of realiteit? Sociale gelaagdheid van sportbeoefening in Europa. Een onderzoeksnota. Sport voor allen: mythe of realiteit? Sociale gelaagdheid van sportbeoefening in Europa. Een onderzoeksnota. Charlotte Van Tuyckom (UGent, Vakgroep Sociologie) & Jeroen Scheerder (KULeuven, Departement

Nadere informatie

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007

Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 Studiecentrum AANWINSTEN februari 2007 112 titels CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ Tot waar de beide zeeën samenkomen : verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden / M. Colpaert, L. Van Lancker [regisseur].

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN

BURGERSCHAP BIJ 14-JARIGEN. VLAANDEREN IN ƒ Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel Pleinlaan 2, 1050 Brussel http://www.vub.ac.be/tor/ Departement Sociologie Onderzoeksgroep SeP School & Politiek Universiteit Antwerpen

Nadere informatie

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam.

IViR publicatielijst 2012. Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. IViR publicatielijst 2012 Mr. C.A. Alberdingk Thijm Universitair docent; tevens advocaat te Amsterdam. Voordrachten: Voordracht seminar Social Media & Recht, Amsterdam, 28 juni. De juridische kant van

Nadere informatie

De invloed en effecten van sociale samenhang

De invloed en effecten van sociale samenhang De invloed en effecten van sociale samenhang Verslag van een literatuurverkenning Astrid Huygen Freek de Meere April 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Wat is sociale samenhang? 7 3 Effecten van sociale samenhang

Nadere informatie

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era

1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era 1. Project information In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era Summary Water management in the pre-democratic Netherlands was characterised

Nadere informatie

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen

Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Master-na-masteropleidingen aan de Universiteit Antwerpen 2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten

Nadere informatie

METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007

METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007 METHODOLOGENDAG Universiteit Utrecht 9 maart 2007 i NOSMO Nederlandse Organisatie voor Sociaal- Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek Dagelijks Bestuur NOSMO Cor van Dijkum (voorzitter) Dorien DeTombe

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Publications:

Curriculum Vitae. Publications: Curriculum Vitae Summary After a master degree in history, Dr. Frank Jan de Graaf worked freelance as a financial journalist for the main financial-economic media in the Netherlands: NRC Handelsblad, Financieel

Nadere informatie

Pattyn, Bart Media en mentaliteit

Pattyn, Bart Media en mentaliteit Non-Fictie - 000 2014-15-0201 Pattyn, Bart Media en mentaliteit Media en mentaliteit / Bart Pattyn. - Leuven : LannooCampus, [2014]. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers

Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Marokkaanse en Turkse Belgen : een (zelf)portret van onze medeburgers Dir. Corinne Torrekens en Ilke Adam Onderzoekers : Younous Lamghari

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE

MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE 1 MONDIAAL BURGERSCHAP VAN DRAAGVLAK NAAR PARTICIPATIE Christine Carabain Shelena Keulemans Marije van Gent Gabi Spitz ISBN: 978-90-74612-14-2 Tweede

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE BART H. H. GOLSTEYN (August 2015)

CURRICULUM VITAE BART H. H. GOLSTEYN (August 2015) CURRICULUM VITAE BART H. H. GOLSTEYN (August 2015) Personal Citizenship Dutch Born May 7, 1976, Sittard, the Netherlands Marital status Married, one son (2012), one daughter (2013) Languages Dutch (native),

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring

Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring Verschillen in sociale integratie tussen etnische groepen: beschrijving en verklaring Gijs Weijters en Peer Scheepers 1 Summary Differences in social integration among ethnic groups: description and explanation

Nadere informatie

De vraag is waarom: De impact van segregatie op cognitieve en noncognitieve

De vraag is waarom: De impact van segregatie op cognitieve en noncognitieve De vraag is waarom: De impact van segregatie op cognitieve en noncognitieve uitkomsten Orhan Agirdag 1, Piet Van Avermaet & Mieke Van Houtte (Universiteit Gent) URN:NBN:NL:UI:10-1-100809 Samenvatting Terwijl

Nadere informatie

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme:

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme: Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme: Onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen Prof. dr. Kees van den Bos Universiteit Utrecht Drs. Annemarie Loseman Universiteit

Nadere informatie

Fietsen door het kunstenveld naar morgen

Fietsen door het kunstenveld naar morgen Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar 2011-2012 Fietsen door het kunstenveld naar morgen Een onderzoek naar hoe het kunstenveld invulling geeft aan haar rol inzake ecologie, een onderdeel

Nadere informatie

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan NL Kids online NL Kids online Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau maart 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau Dissemination of DOiT Femke van Nassau Inspired by Theo Paulussen Not everybody likes to cook. Those who like to cook, do not always use a recipe book. When using a recipe book, most people don t stick

Nadere informatie

De ander in de aandacht brengen

De ander in de aandacht brengen Evens Stichting Jaarverslag 2006 YEPP ANTWERPEN NOORD 25 LOKAAL TELEVISIEPROJECT T 25 3 INHOUD VERKLARING VAN DE OPRICHTERS 4 BERICHT VAN DE VOORZITSTER: WAT IS ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST? 4 MISSIE 6

Nadere informatie

DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER

DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Ferry de Goey, Jacques van Gerwen en Hugo van Driel DE VEERKRACHT VAN DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER Ondernemers en midden- en kleinbedrijf in Nederland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië vanaf 1950

Nadere informatie

Mens- en maatschappijvisie

Mens- en maatschappijvisie Mens- en maatschappijvisie Een visie biedt ons een kader dat ons denken en ons handelen richting geeft. Het biedt ons denken een vertrekpunt en ons handelen een eindpunt. Ook outreachend werken moet vertrekken

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering

De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering De onderwijsvisitatie Statistiek en Financial and Actuarial Engineering Een evaluatie van de kwaliteit van de masteropleidingen in de Statistiek en de Actuariële Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie