2. Working papers (not published)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Working papers (not published)"

Transcriptie

1 Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Sociaal-cultureel werk 1. Reports/studies Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport I, Algemene Evoluties. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Elchardus, M., M. Debusscher, W. Smits & B. Spruyt (2008), 20 jaar Studenten Menswetenschappen aan de VUB. Deelrapport II, Studenten en politiek. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Smits, W. (2008), Sport- en cultuurparticipatie van VUB-studenten en personeelsleden. Onderzoeksverslag in opdracht van Dienst Cultuur en de Sportdienst VUB, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Elchardus, M., E. Huyge, D. Kavadias, J. Siongers & G. Vangoidsenhoven (2009). Het beroep van leraar doorgelicht. Een cross-sectionele en longitudinale studie naar het profiel en de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen. Eindrapport van het onderzoeksproject OBPWO Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs en Vorming, Vakgroep Sociologie-Onderzoeksgroep TOR VUB, Departement Sociologie-Onderzoeksgroep School en Politiek UA, Brussel, Antwerpen, Elchardus, M., S. Op De Beeck, F. Duquet & L. Roggemans (2009). Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Een onderzoek naar de relevantie en de haalbaarheid van de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. Samenvatting en aanbevelingen. Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Brussel, Working papers (not published) Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Le plus grand bonheur, Onuitgegeven paper, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR. Elchardus, M. & Vanhoutte, B. (2007). Het steile pad naar democratisch burgerschap. Jongeren en politiek, Onuitgegeven paper, Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep TOR. Smits, W. (2007), Participatie: stand van zaken, Hoe is het gesteld met de vrijetijdsbesteding en sociale participatie in Vlaanderen, Steunpunt Beleidsgericht Onderzoek, Cultuur, Jeugd en Sport, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Smits, W. (2007), Participatie: met mate(n) gemeten. Operationalisering van sociale participatie en vrijetijdsbesteding. Steunpunt Beleidsgericht Onderzoek, Cultuur, Jeugd en Sport, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Smits, W. (2010). Het belang van het verenigingsleven voor democratische burgerschapshoudingen en persoonlijk welbevinden. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB.

2 Smits, W. (2010). Participatie, met mate(n) gemeten. Operationalisering van diverse aspecten van participatie. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. Smits, W. (2010). Het verenigingslandschap, een beschrijving van de participatie in Vlaanderen. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. Smits, W. (2010). Jong geleerd, oud gedaan. Het belang van participatie tijdens de adolescentie, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. Smits, W. (2010). Wie wint terrein? De sociaal-culturele participatie of de sportbeoefening? Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB. 3. Books, as author Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Het grootste geluk, Tielt: Lannoo Campus. Elchardus, M. (2007). Sociologie een inleiding. Amsterdam: Pearson Education. Elchardus, M., E. Huyge, D. Kavadias, J. Siongers & G. Vangoidsenhoven (2009). Leraars. Profiel van een beroepsgroep. LannooCampus, Tielt, ISBN Elchardus, M.(2009), Hollandse burger of Romein. Raad voor het openbaar bestuur, Den Haag, 2009 (56 blz.). ISSN Lievens, J., M. Elchardus, D. Vanherwegen, J. Siongers, W. Smits & G. Vangoidsenhoven, (2009), Amateurskunsten in beeld gebracht. Forum voor Amateurskunsten, Gent, 2009 (239 blz.). 4. Books, as editor Elchardus, M. & J. Siongers (red.) (2009), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme. LannooCampus, Tielt, ISBN Articles in or contributions to books De Groof, S. & W. Smits (2008), Rebel with(out) a cause? Een poging tot duiding van antisociaal gedrag bij jongeren. In: Weijers, I. & Eliaerts, C. (red), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, Elchardus, M. & B. Spruyt (2009), Draagt hoger onderwijs bij tot verdraagzaamheid? In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & B. Vanhoutte (2009), Genderverschillen in de groei naar democratisch burgerschap. In: Vettenburg, N., J. Deklerck & J. Siongers, Jongeren binnenstebuiten.

3 Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Acco, Leuven, 2009: ISBN De Groof, S. & M. Elchardus (2009), Kwetsbaarheid, anomie, autoritarisme en etnocentrisme. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & B. Vanhoutte (2009), Waarom komt etnocentrisme met de jaren? Op zoek naar een verklaring voor de generatie- en leeftijdseffecten. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & B. Vanhoutte, (2009) Onderwijsvorm en de groei naar democratisch burgerschap. In: VETTENBURG, N., J. DEKLERCK & J. SIONGERS, Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Acco, Leuven, 2009: ISBN Elchardus, M. & J. Siongers, (2009). Etnocentrisme, smaak en symbolische grenzen. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Dimmende flexibiliteit: loopbaanperspectieven van Belgische jongvolwassenen, In K. van Eijck & H. van der Poel (eds.), Arbeid, zorg en vrije tijd in Nederland en Vlaanderen (pp.63-85), Leuven: Acco. Elchardus, M. & Smits, W. (2007). Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk,... De tevredenheid van de Vlaming. Een beschrijvende analyse, , In J. Pickery (ed.), Vlaanderen Gepeild! (pp ), Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. Elchardus, M. & W. Smits (2009), Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, In: J. Pickery (red.), Vlaanderen gepeild!, Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2009: Elchardus, M. (2009), Besluit en nabeschouwing. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. (2009), Hoe worden vooroordelen over vreemden verklaard? Uitgangspunten en probleemstelling. In: Mark Elchardus & Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. (2009), Etnisch vooroordeel als verwerkte kwetsbaarheid. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M. (2009), De Vlaamse sociaaldemocratie en de vreemden : In: Samenleving en politiek, 2009, 09, 09: Elchardus, M. (2009), Social Discontent in European Welfare States. In: Anton Hemerijck, Ben Knapen and Ellen Van Doorne (eds.), After Shocks. Economic Crisis and Institutional Choice, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009: Elchardus, M. (2009), The Flemish Socialist Party and 'Strangers': In: Wim Vermeersch (Editor), Belgian Society and Politics The Diversity Challenge for the Left, Gerrit Kreveld Foundation and Samenleving en politiek, Ghent, 2009:

4 Elchardus, M., L. Roggemans & C. Rombauts (2009). Levensloopperspectieven van jongeren. In: VETTENBURG, N., J. DEKLERCK & J. SIONGERS, Jongeren binnenstebuiten. Thema`s uit het jongerenleven onderzocht, Acco, Leuven, 2009: ISBN Elchardus, M., L. Roggemans & S. Op De Beeck, (2009), Burgerschapsvorming en etnocentrisme. In: Mark Elchardus en Jessy Siongers (Red.), Vreemden. Naar een cultuursociologische benadering van etnocentrisme, LannooCampus, Tielt, 2009: ISBN Elchardus, M., W. Smits & B. Spruyt (2009), Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid. Vormen van maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen. In: J. Pickery (red.), Vlaanderen gepeild!, Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel, 2009: Smits, W. & M. Elchardus, (2009). Vlaanderen sociaal bekabeld. In: Vanderleyden L., M. Callens en J. Noppe (red.), De Sociale Staat van Vlaanderen 2009, Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel, 2009: Non-refereed scientific journal articles (published or accepted for publication) Smits, W. (2007). Participatie bloeit bij Vlaamse jongeren, Weliswaar, 78, 4-5. Smits, W.(2008), Het Grootste Geluk. In: Antenne, 2008, 26, 2: Refereed scientific journal articles (published or accepted for publication), by national peer review Elchardus, M. (2008), Happiness as an indicator of progress. Grounded reflections on some of its properties. In: European Commission - Bureau of European Policy Advisers (BEPA), Monthly Brief, 2008, 17, July 2008: 6-9. Elchardus, M.(2008), Politiek van betekenis kan het onbehagen keren. In: S&D Politiek, Wetenschap, Essay, 10: Elchardus, M., De Vlaamse sociaaldemocratie en de vreemden : In: Samenleving en politiek, 2009, 09, 09: Siongers, J., W. Smits & D. Vanherwegen, Amateurkunsten in beeld gebracht: een blik op enkele onderzoeksresultaten. In: Gids sociaal-cultureel en educatief werk, 2010, 58, juni 2010:

5 Refereed scientific journal articles (published or accepted for publication), by international peer review Elchardus, M., De Groof, S.& Smits, W. (2008), Rational fear or represented malaise. A crucial test of two paradigms explaining fear of crime, Sociological Perspectives, 51, 3: Elchardus, M. & Smits, W. (2008), The vanishing flexible: ambition, self-realization and flexibility in the career perspectieves of young Belgian adults, Work, employment and society, 2008, 22, 2: Elchardus, M. & B. Spruyt (2009), The Culture of Academic Disciplines and the Sociopolitical Attitudes of Students. A Test of Selection and Socialization Effects. In: Social Science Quarterly, 2009, 90, 2: Elchardus, M. (2009), Self-control as social control. The emergence of symbolic society. In: Poetics, 2009, 37, 2: Other articles (published or accepted for publication) Technical outputs (databases, software, models, ) Presentations at international workshops, seminars and conferences Wendy Smits Elchardus, M., C. Rombauts & W. Smits (2007), Explaining Tanguy. Residential dependence in Belgium, a test of the destructuralization and security theses. Paper presented at the 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, 3-6 September 2007, Smits, W. (2008). The social participation career. Effects of early participation on participation and citizenship values in young adulthood, Paper presented at the International conference of the social capital foundation: Perspectives on social capital and social inclusion, The Social Capital Foundation (BE) Place: Malta, 19/9/ /9/2008 Smits, W. (2009). It runs in the family Why youngsters in the vocational tracks participate less in voluntary organisations, Paper presented at the 9th Conference of the European Sociological Association ESA 2009: European Society or European Societies? 2-5 september 2009, Mark Elchardus

6 Deelname aan Culture et politique, Université Charles de Gaule-Lille, Lezing «Ethnocentrism, taste and symbolic boundaries», Lille, France, maart 2007 Pôle européen des fondations de l économie sociale, Stichting P&V, Palermo, Sicilië, juni 2007 Deelname aan Dag van de Sociologie, Nederlandse Sociologische Vereniging, Lezing Beïnvloedt hoger onderwijs de houding ten opzichte van extreemrechts?, Rotterdam, Nederland, 31 mei 2007 Deelname aan Colloque Marcel Gauchet Organising, Centre de recherches politiques Raymond-Aron, Paris, juni 2007 Deelname aan 8th Annual Conference of the European Sociological Association Conflict, Citizenship and Civil Society, Glasgow, European Sociological Association (ESA), Paper gepresenteerd Self-Control. Notes on the emergence of a symbolic society, 3-6 september 2007 Elchardus, M. & Spruyt, B. (2007). Does higher education influence the attitudes with regard to the extreme right?, Paper presented at the 8th Conference of the European Sociological Association, Glasgow, 3-6 September Deelname aan 15 th Anniversary of Belgian-Bulgarian cooperation in social sphere. Award for "Contribution for the welfare of people with disabilities in Bulgaria", National Social Rehabilitation Centre, Pomorie, Bulgaria, september 2007 Pôle européen des fondations de l économie sociale, 2007, Stichting P&V, Parijs, Frankrijk, 2-4 oktober 2007 Deelname en panel-lid aan symposium Kracht en de Kudde, VeerStichting, Leiden, Nederland, oktober 2007 Evaluatiecommissie SCP, KNAW, Amsterdam, Nederland, 4-5 december 2007 Pôle européen des fondations de l économie sociale, Stichting P&V, Sevilla, Spanje, december 2007 De Groof, S., M. Elchardus, E. Franck & D. Kavadias (2008), The influence of civic knowledge versus democratic school experiences on ethnic tolerance of adolescents. A multilevel analysis. Paper presented at the 3rd IEA International Research Conference, Taipei, September 18-20, 2008, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie. Opdracht in Bibliothéque Nationale de France (BnF), Participant, Bibliothéque Nationale de France, Paris (FR), : Impact and implications (preparing meeting), Co-organiser, Clore Management Centre, Birkbeck College, University of London (UK), Visitatie Sociaal Cultureel Planbureau ingesteld door KNAW, Member invited expert, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Den Haag (NL), Evaluatie en voorbereiding cultuurbeleid SCP, Member invited expert, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Den Haag (NL), Intensive Course - Co-organiser & oral contribution : Changing forms of social control in Europe, Eramus Universiteit Rotterdam program (Seminar/Colloquium), Alicante (ES),

7 Conseil d administration du Pôle européen des fondations de l économie sociale, Bucharest, Romania - Invited expert & oral contribution : A general introduction on the links between social economy and civil dialogue», Civil dialogue a new challenge for NGOs and state institutions, Ibis gara de Nord hotel, Bucharest, Romania, Stichting P&V, Brussel (BE), International Colloquium Multiplicity & Visual Identities, Horizontal and Vertical Society, Main lecture at invitation of the organization : Deconstruction and reconstruction of collective identities Design2context, Institute for Design Research, Zurich University of Arts, Zurich (CH), Bond Nederlandse Ontwerpers (BNO), Amsterdam, The Fifth Annual SOCIAL THEORY FORUM, lecture after passing a selection procedure : The late modern self and the new forms of social control, A Foucault for the 21st Century: Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millennium, University of Massachusetts, Boston (USA), Meeting of the standing Group on ethnocentrism, racism and extremism, Participant, Université René Descartes, Parijs (FR), Programma Hollands Spoor, Lecture oral contribution : Maatschappelijk onbehagen nader beschouwd, WRR, Den Haag (NL), Het Internationale Keuze debat : van hoop naar bange dagen?, Invited expert debat, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, Rotterdam (NL), Gelukbrengers on tour, Campagne rond wat maakt een mens gelukkig?, Volgens studie van sociologen Wendy Smits en Mark Elchardus, Bond Moyson Oost-Vlaanderen (BE), Colloque international, Participant - Nouvelles frontières de l économie de la culture, DEPS, Musée du quai Branly, Parijs (FR), Art, Culture and Public Sphere, lecture after passing a selection procedure : The autonomous subject or the controlled self?, IUAV University, Venice (IT), Mid-term conference of the European Sociological Association s Research Network (31) Ethnic Relations, Racism and Antisemitism, Lecture oral contribution : Ethnocentrism as processed vulnerability, ESA, Parijs (FR), Intensive Course, Co-organiser & oral contribution : Eramus Universiteit Rotterdam program (Seminar/Colloquium), Albir (ES), NSoB bijdrage Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit IV, Oral presentation, NSoB, Utrecht (NL), Valedictory Lecture Trends and Gaps in Migrant Integration Research Oral presentation : Ethnocentricity, the Public and the Media. De Burgerzaal, Middelburg Stadhuis, Middelburg (NL), NSoB bijdrage Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit V. Oral presentation, NSoB, Utrecht (NL), th Conference of the European Sociological Association Paper presentation :

8 1. Traditional and post-traditional life course (Mark Elchardus & Lilith Roggemans) 2. Feminine male teachers'. A study on the gender relatedness of cultural preferences and practices of Flemish teachers (Mark Elchardus, Jessy Siongers & Guido Vangoidsenhoven) 3. -The induction phase in teacher s careers in Flandres (Guido Vangoidsenhoven, Jessy Siongers, Ellen Huyge, Mark Elchardus & Dimo Kavadias) 4. The causes of the gender gap in political interest among Flemish youth (Mark Elchardus & Sarah Herbots) 5. Detraditionalized selves. A comparative analysis (Mark Elchardus & Kobe De Keere) ESA, Lisbon (PT), RoB Lezing, Sessie : Privépersoon en burger uit elkaar. Over de rol van belangen en maatschappijopvattingen in het politieke gedrag, Raad voor het Openbaar Bestuur, Den Haag (NL), th General Conference Potsdam, Oral presentation: Does higher educat, on influence the attitudes with regard to the extreme right? (Mark Elchardus & Bram Spruyt), European Consortium of Political Research (ECPR), Potsdam (DE), NSoB bijdrage Leergang Politieke en Bestuurlijke Sensitiviteit VI, Oral presentation: NSoB, Utrecht (NL), Roundtable on the future of centre-left politics in Europe - Round table discussion - Session three : Identity, community and the politics of culture: making the social democratic case, Policy Network and Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam (NL), Boekstaven Panelgesprek met Mark Elchardus, FOV Belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, Vlaams Parlement, Brussel (BE), ès Journées d Economie de la Culture, Participant, Conservatoire national des arts et métiers, Paris (FR), Koepel Europese Stichting, Meeting, Koepel van de Europese Stichting van de sociale economie, Malaga (ES), Presentations at national workshops, seminars and conferences Wendy Smits Lezing op studiedag MJA, Maatschappelijke participatie van kwetsbare jongeren, Brussel, 11 december Meer tijd, meer geld, meer promotiekansen op het werk,... De tevredenheid van de Vlaming, een beschrijvende analyse, Vlaanderen Gepeild! Studiedag 18 september, 2007, organized by Studiedienst van de Vlaamse Regering (BE), contributions: Wendy Smits main lecture at invitation of the organization SPOT-ON! The Music Project - A Festive Youth Happening, 31 oktober 2007, organized by Stichting P&V (BE), contributions: Wendy Smits main lecture at invitation of the organization:

9 Open debat over Actieve en passieve participatie van maatschappelijk kwetsbare groepen op en aan jongerenevents - Het verenigingsleven - profiel van de (non)participant. Een sociologische analyse van de maatschappelijke participatie van jongeren Youth and Politics: Strange Bedfellows? Comparative Perspectives on Political socialization.comparative Youth Survey Project Catholic University of Leuven (conference), NYH Hotel Bruges (BE), Conference: Gender in beweging 2009 Steunpunt beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport, 2 de studiedag van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Brussel (BE), , Verenigingen, een gemengde ontmoetingsruimte? Differentiële genderverschillen over de sociale klassen heen De amateurkunsten in beeld gebracht. Voorstelling en reflecties over het grootschalig onderzoek naar de amateurkunstensector, Koninklijk Conservatorium, Brussel 2009 Forum voor Amateurkunsten De Sociale Staat van Vlaanderen 2009 Studiedienst van de Vlaamse Regering. Vlaanderen sociaal bekabeld. De schelp, Vlaams Parlement, Brussel (BE), Vlaanderen gepeild 1 oktober 2009 Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel (BE), Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, , Mark Elchardus & Wendy Smits - Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid.vormen van maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen, Wendy Smits, Bram Spruyt & Mark Elchardus Geluksbrengers on tour. Campagne rond "Wat maakt een mens gelukkig?", 2008, organized by Bond Moyson Oost-Vlaanderen (BE), contributions: Mark Elchardus pre-advisor, Wendy Smits pre-advisor Mark Elchardus Deelname aan het forum voor maatschappelijke vernieuwing, Het Genootschap de Volle Maan, lezing over "Nieuwsmedia en de dramademocratie", Hasselt, 1 maart 2007 Deelname aan Studiedag Jongeren in Cijfers en Letters, Vlaamse Gemeenschap, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Brussel, Persmededeling & toelichting over de JOP-monitor, 20 maart 2007 Deelname aan Happy at Work, Mediaproject rond geluk op het werk, in samenwerking met Radio Donna, Randstad en de academische wereld, Persconferentie Paleis der Academiën, Brussel, 24 april 2007 Deelname aan studiedag Zorg en Medeverantwoordelijkheid, Drughulpverlening De Spiegel vzw, lezing over Het grootste geluk. Is een politiek van geluk mogelijk?, Aeropolis Schaarbeek, 5 oktober 2007 Deelname aan debatavond, P&V Stichting, Lezing Een politiek van het Geluk?, Brussel, 23 oktober 2007 Deelname aan SPOT-ON day, P&V Stichting, Brussel, 31 oktober 2007 Lezing over geluk, Gemeentelijke bibliotheek Reinaert, Winteravonden met Reinaert, Lochristi, 19 november 2007

10 Lezing over geluk, Salon Schoeters, Lunch Causerie, Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, 22 november 2007 Lezing over Geld en geluk, Universiteit Derde Leeftijd, Katholieke Hogeschool Kempen, Geel, 27 november 2007 Lezing over geluk, Taaldriedaagse, Bibliotheek Merelbeke, 16 december 2007 Lezing over geluk, Actueel denken en leven, Cultureel Centrum Ruiterhal, Brasschaat, 17 december 2007 Colloquim Ons sociaal model, waardevol en niet te koop, Wij vieren samen 1 mei & Rerum Novarum, Debat : Vermarkting van collectieve voorzieningen en van non-profitsectoren. ACW, ABVV, ACV, Socialistische Mutualiteiten, Christelijke Mutualiteiten, Passage 44, Brussel (BE), Cultureel Ontmoetingscentrum St Andries - Lecture oral contribution : Geld en Geluk, Leef-Tijd, afd. Stichting Lod. de Raet, Antwerpen (BE), de editie van het HRMagzine, Valencia, Spain - Lecture oral contribution : Geluk in het leven en op het werk, Nieuwe Media Groep BVBA, Dendermonde (BE), Gelukbrengers on tour - Campagne rond wat maakt een mens gelukkig? Volgens studie van sociologen Wendy Smits en Mark Elchardus, Bond Moyson Oost-Vlaanderen (BE), Wordt België het gelukkigste land ter wereld - Lecture oral contribution : Wordt België het gelukkigste land ter wereld, Vlaamse Academie Mechelen, Mechelen (BE), Bijeenkomst Les Ateliers des Tanneurs Organiser, Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek, Brussel (BE), Studiedag «De sociale staat van Vlaanderen 2009», Oral presentation : Korte voorstelling van algemene ontwikkelingen op gebied van gezondheid, inkomen en sociale participatie (Mark Elchardus & Wendy Smits), De schelp, Vlaams Parlement, Brussel (BE), Vlaanderen gepeild 2009 Oral presentation: Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen, Mark Elchardus & Wendy Smits Oral presentation: Een typologie van maatschappelijke betrokkenheid. maatschappelijke betrokkenheid en hun gevolgen Wendy Smits, Bram Spruyt & Mark Elchardus Studiedienst van de Vlaamse Regering, Brussel (BE), Vormen van Gender in beweging - Deelname aan 2 de studiedag van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport, Brussel (BE), Verenigingen, een gemengde ontmoetingsruimte? Differentiële genderverschillen over de sociale klassen heen Boekstaven Panelgesprek met Mark Elchardus, FOV Belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, Vlaams Parlement, Brussel (BE), Amateurskunsten in beeld gebracht - Oral presentation : toelichting van de onderzoeksresultaten Forum voor Amateurskunsten, Koninklijk Conservatorium, Brussel (BE),

11 Plechtige diploma-uitreiking - Oral presentation : Hollandse burger of Romein. Faculteit ES, VUB Aula Q, Brussel (BE), Awards

Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Lokaal Cultuurbeleid

Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Lokaal Cultuurbeleid Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, VUB Onderzoekslijn Lokaal Cultuurbeleid Reports/studies GLORIEUX, I., M. MOENS & L. VAN THIELEN, De bibliotheek, een huis vol meningen. 32 041 bezoekers over 165

Nadere informatie

Generation What? 1 : Etnisch vooroordeel

Generation What? 1 : Etnisch vooroordeel Generation What? 1 : Etnisch vooroordeel Onze samenleving wordt steeds diverser. De studiedienst van de Vlaamse Regering berekende dat begin 2013 ca. 18% van de inwoners van het Vlaamse Gewest van vreemde

Nadere informatie

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven

Inleiding op Divers jong. Diversiteit. What s in a name? Stefaan Pleysier. Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Inleiding op Divers jong Diversiteit What s in a name? Stefaan Pleysier Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven Studiedag Divers jong, 11 april 2016, BIP Brussel Inhoud Aanleiding tot het boek Wat

Nadere informatie

Facts & Figures: Jongeren zonder vrienden

Facts & Figures: Jongeren zonder vrienden Aandeel Vlaamse jongeren Facts & Figures: Jongeren zonder vrienden Waarom 'jongeren zonder vrienden'? Het ontbreken van vriendschappelijke relaties tussen jongeren en hun leeftijdsgenoten wordt in verband

Nadere informatie

UGent - Vakgroep Sociologie (CuDOS) - Onderzoekslijn Kunsten & erfgoed

UGent - Vakgroep Sociologie (CuDOS) - Onderzoekslijn Kunsten & erfgoed UGent - Vakgroep Sociologie (CuDOS) - Onderzoekslijn Kunsten & erfgoed Reports/studies Caen, Maya. (2009) Over smaken, voorkeuren en participatie. Een sociologische analyse van de Vlaamse leefstijlruimte,

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u0056302 I. Opdrachten Docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven, sinds 2008 tot heden Docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee, tijdelijke vervangopdrachten

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Studiedag Starten met een Brede School Stappen en aandachtspunten

Studiedag Starten met een Brede School Stappen en aandachtspunten Studiedag Starten met een Brede School Stappen en aandachtspunten 24 oktober 2012 Steunpunt Diversiteit & Leren Universiteit Gent Met de steun van het Departement Onderwijs & Vorming Welkom Starten met

Nadere informatie

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen!

Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Colloquium Sport en detentie Wie vast zit wil bewegen! Sport en Detentie Kris Hermans Coördinator Sport De Rode Antraciet vzw De Rode Antraciet vzw Start 1 november 2002 2004 VFFW gaat op in De Rode Antraciet

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Curriculum Vitae Van Damme

Curriculum Vitae Van Damme Curriculum Vitae Jan Van Damme Identificatiegegevens Naam: Van Damme Voornaam: Jan Correspondentieadres: KU Leuven - Instituut voor de Overheid Parkstraat 45 bus 3609-3000 Leuven Telefoon: +32 (0) 16/32..36.05

Nadere informatie

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren

Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Facts & Figures: de sportieve vrijetijdsbesteding van jongeren Tal van onderzoek heeft uitgewezen dat de deelname van jongeren aan sportverenigingen ten goede komt aan hun algemene ontwikkeling en gezondheid.

Nadere informatie

WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow

WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow WELKOM OP HET ADLIT KICK-OFF EVENT Vrijdag 24 oktober 2014 Living Tomorrow PROGRAMMA ADLIT KICK-OFF 1. AdLit, wat is dat? 2. Who is who? 3. Overzicht project 4. Mediagebruik kinderen en jongeren anno 2014

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

ICCS International Civic & Citizenship Education Study

ICCS International Civic & Citizenship Education Study ICCS International Civic & Citizenship Education Study Vlaanderen onderzoekt samen met 38 andere landen wereldwijd de burgerzin bij zijn veertienjarigen. We peilen naar hun kennis, attitudes en vaardigheden

Nadere informatie

1. Sportparticipatie en fysieke (in)activiteit van de Vlaamse bevolking: huidige situatie en seculaire trend (2003-2009) 25

1. Sportparticipatie en fysieke (in)activiteit van de Vlaamse bevolking: huidige situatie en seculaire trend (2003-2009) 25 Inhoud Inleiding Participatie in kaart 11 John Lievens en Hans Waege 1. Inleiding 11 2. Beleidscontext 11 3. Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport 12 4. Participatiesurvey 2009 12 5. Eerste resultaten 14 5.1

Nadere informatie

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) Saskia De Groofen Eva Franck Promotoren: Mark Elchardus en Dimokritos Kavadias Vakgroep Sociologie Onderzoeksgroep TOR - VUB Departement Sociologie

Nadere informatie

2 2 05 - Wetenschappelijke publicaties 1C - Boek (wetenschappelijk) 1C - Books

2 2 05 - Wetenschappelijke publicaties 1C - Boek (wetenschappelijk) 1C - Books Nummer in de tabel Metis Resultaat type Overzicht van de Externe Classificatie die gebruikt mag worden per Metis Resultaat type (andere combinaties Resultaattype-externe classificatie zijn dus NIET toegestaan)

Nadere informatie

Graduate School of Communication

Graduate School of Communication Graduate School of Communication Graduate School of Communication Studentenpresentaties Bonne Kerstens Student Youth & Media 24 jaar. Media Informatie Communicatie (HvA) Verkorte Bachelor Communicatie

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent.

K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent. K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be Workshop: Wat kan Vlaanderen opsteken uit internationale ervaringen? Australische en Britse

Nadere informatie

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H.

Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Anxiety, fainting and gagging in dentistry: Separate or overlapping constructs? van Houtem, C.M.H.H. Link to publication Citation for published version (APA): van

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid prof. dr. ir. Kobe Boussauw Vrije Universiteit Brussel Cosmopolis Centre for Urban Research, Vakgroep Geografie Kick-off Leerstoel Bedrijven en Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg...

Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs - Belg... Pascal Smet reageert op gebrek aan kennis in onderwijs (http://www.knack.be/auteurs/simon-demeulemeester/author- Simon Demeulemeester demeulemeester/author-4000174167085.htm) woensdag 23 januari 2013 om

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Griffioen, D. M. E. (2013). Research in higher professional education: A staff perspective

Citation for published version (APA): Griffioen, D. M. E. (2013). Research in higher professional education: A staff perspective UvA-DARE (Digital Academic Repository) Research in higher professional education: A staff perspective Griffioen, D.M.E. Link to publication Citation for published version (APA): Griffioen, D. M. E. (2013).

Nadere informatie

2011 - Postdoctoral researcher at the Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und - management of the Bergische Universität Wuppertal

2011 - Postdoctoral researcher at the Lehrstuhl für Gesundheitsökonomie und - management of the Bergische Universität Wuppertal CURRICULUM VITAE ANNEMARIE KÜNN-NELEN CONTACT DETAILS Office Address Bergische Universität Wuppertal Rainer-Gruenter-Str. 21, FN01 42119 Wuppertal Germany Phone: +49 (0)202-439-1383 Fax: +49 (0)202-439-1384

Nadere informatie

Tim Reeskens. Vitae 12/2014

Tim Reeskens. Vitae 12/2014 Tim Reeskens Vitae 12/2014 PO Box 90153 5000 LE The Netherlands The Netherlands t.reeskens@tilburguniversity.edu http://www.timreeskens.net +31 13 466 2119 Employment Assistant Professor, Department of

Nadere informatie

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION?

WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? EN JUNE 24, 2011 Investment seminar WHY INVEST IN THE KORTRIJK REGION? On Friday 24th of June, the Kortrijk region organizes an investment seminar and network event for the economic representatives of

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen

SOCIOLOGIE. Geert de Vries Hoofddocent sociologie. Saliha Rakik Student master sociologie. 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE Geert de Vries Hoofddocent sociologie Saliha Rakik Student master sociologie 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen SOCIOLOGIE > Sociologie is de wetenschap van hoe mensen met elkaar

Nadere informatie

Norbert De Batselier

Norbert De Batselier Norbert De Batselier CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Norbert DE BATSELIER Geboren te Dendermonde, op 24 december 1947 Woont te Dendermonde, Sint-Gillislaan 45 Gehuwd met Henny De Baets (administrateur-generaal

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions?

Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? Global challenges in PPP : cross-sectoral and cross-disciplinary solutions? 6-7 november 2013 (Hof van Liere, Antwerpen) Geachte mevrouw, Geachte heer, Op wereldwijde schaal zijn overheidsinstanties op

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0

Minimum te behalen punten 3,0. Verplicht 13,0 13,0 8,0 8,0. Verplicht 8,0 8,0. Verplicht. Verplicht. Verplichte keuze 5,0 13,0. Verplichte keuze 41,0 E.A.B. Faries Glazenmakerhof 11 2492 RR 'S-GRAENHAGE Betreft Datum Studievoortgangsoverzicht 04 januari 201 12023000 Opleiding Examenprogramma European Studies voltijd Cohort 2012 Examendatum 12-0-2013

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING DEFINITIE EN INTEGRATIE VAN COMPETENTIES VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Wim Lambrechts Ecocampus Policy Seminar, Antwerpen, 13 december 2012 Responsibility Emotional Intelligence System Orientation Future

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Werknemers en innovatie

Werknemers en innovatie Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Werknemers en innovatie VIGOR slotevent Stan De Spiegelaere Guy Van Gyes Innovatie STI Science Technology Innovation DUI Doing Using Interacting De kenniswerker

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Sophie Op de Beeck

Curriculum Vitae. Sophie Op de Beeck Curriculum Vitae Sophie Op de Beeck IDENTIFICATIEGEGEVENS Naam: Op de Beeck Voornaam: Sophie Correspondentieadres: KU Leuven Instituut voor de Overheid Parkstraat 45 - bus 3609-3000 Leuven - België Telefoon:

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Algemeen belang. Algemeen belang. Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang. Prof. Dr. Annie Hondeghem. Achterhaald concept?

Algemeen belang. Algemeen belang. Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang. Prof. Dr. Annie Hondeghem. Achterhaald concept? Overheidsmanagement en beleid in dienst van het algemeen belang Prof. Dr. Annie Hondeghem Algemeen belang Achterhaald concept? Nieuw overheidsmanagement Rational choice denken Homo economicus: nutsmaximalisatie

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR - Vrije Universiteit Brussel Studiedag SSL: 'Hoger onderwijs: kiezen en winnen? X www.steunpuntssl.be

Nadere informatie

Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015

Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning. Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015 Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek Senaat - 6 juli 2015 Kinderarmoede en opvoedingsondersteuning Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek Marjolein Oomes & Marianne Hermans Het Nationale Bibliotheekcongres Amsterdam, 10 december 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT JOINT DEGREE awarded: M.Sc. Degree in Food Science, Technology and Nutrition SEFOTECH.NUT 2 History of the project -90s : IPs on brewing, wine making,

Nadere informatie

Introductie over AEGEE

Introductie over AEGEE Introductie over AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique De meeste visuele materialen die gebruikt zijn in

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 15. Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 35 (1961) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 15 A. TITEL B. TEKST Europees Sociaal Handvest, met Bijlage; Turijn, 18 oktober 1961 De tekst van het Handvest is geplaatst

Nadere informatie

Uitsluiting examencontract

Uitsluiting examencontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting examencontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Curriculum Vitae Dr. Wouter Van Dooren

Curriculum Vitae Dr. Wouter Van Dooren Curriculum Vitae Dr. Wouter Van Dooren Personalia Name: VAN DOOREN Surname: Wouter Professional Address: Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) Instituut voor de Overheid - Public Management Institute,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D017336/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 december 2011 (09.12) (OR. en) 18335/11 ECOFI 876 STATIS 108 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 22 november 2011 aan: het secretaris-generaal van

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Facts & Figures: Religie bij Vlaamse jongeren

Facts & Figures: Religie bij Vlaamse jongeren Facts & Figures: Religie bij Vlaamse jongeren België is een land met een lange katholieke traditie, al is één van de meest zichtbare uitingen hiervan, de kerkgang, al geruime tijd aan erosie onderhevig.

Nadere informatie

De Nieuwe Universiteit

De Nieuwe Universiteit De Nieuwe Universiteit Dr. Caroline Nevejan Alumni UvA Social Science Performance Design ApplicaBons Performing Arts Labs (UK) EducaBonal InnovaBon DissertaBon ArBsBc Research Caroline Nevejan, Strategic

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Bibliografie Andries van den Broek

Bibliografie Andries van den Broek Bibliografie Andries van den Broek Senior wetenschappelijk medewerker bij Participatie, Cultuur en Leefomgeving (PCL) Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 2016 Van den Broek, A., A Steenbekkers, P. van

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

List of publications. List of publications 213

List of publications. List of publications 213 List of publications List of publications 213 Publications in English Bekkema N., Veer A. de, Hertogh C. & Francke A. Perspectives of people with mild intellectual disabilities on care-relationships at

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

Centre for Citizenship and Democracy. Accepted Publications 2007-2014

Centre for Citizenship and Democracy. Accepted Publications 2007-2014 Centre for Citizenship and Democracy Accepted Publications 2007-2014 Articles in internationally reviewed scientific journals Hooghe M., Quintelier E. (2014). Political Participation in European Countries.

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1 TU Delft Library Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek 16.04.2010 15 th Seminar of the 1 Facts & figures (1) Delft University of Technology Students > Technical University > 15,000 (14% abroad)

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0

1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend 2.0 CULTUURNETWERK NEDERLAND Gezocht op trefwoord Community arts en Welzijn 7 treffers lijst: 1. Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming : CMV in veelvoud : trendstudies bij Alert en Ondernemend

Nadere informatie

Recht op vrije tijd en rust

Recht op vrije tijd en rust Recht op vrije tijd en rust V1 Evenwicht in de tijdsindeling. 151 V2 Vrije keuze inzake invulling vrije tijd. 153 V3 Aanbod van speelruimte.. 157 149 V1 Evenwicht in de tijdsindeling (verplichtingen vrije

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet 2013-1-NL1-LEO05-12278 1 (2013-1-NL1- LEO05-12278) Project Information Title: Project Number: Project Type: Year: 2013

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie