Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO"

Transcriptie

1 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding

2 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen. De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.

3 Inhoud 1 Inleiding Toegepaste symbolen Afkortingen Aansprakelijkheden Aansprakelijkheid fabrikant Aansprakelijkheid van de installateur Aansprakelijkheid gebruiker Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Veiligheidsvoorschriften Aanbevelingen Technische beschrijving Algemene beschrijving Goedkeuringen Certificeringen Toestelcategorieën Typeplaat Fabriekstest Voornaamste componenten Keteltype Gas 310 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO Installatiepomp Watertemperatuurregeling Watergebrekbeveiliging Maximaalbeveiliging Luchtdrukverschil schakelaar Technische gegevens Keteltype Gas 310 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO Installatie Installatievoorschriften Leveringsomvang Standaardlevering Accessoires Plaatsingsmogelijkheden Transport

4 Inhoud Plaatsen van de ketel Belangrijkste afmetingen Wateraansluitingen Doorspoelen van de installatie Aansluiten van het verwarmingscircuit Aansluiten van de condensatie-afvoerleiding Gasaansluiting Aansluitingen van de lucht-/ rookgasleidingen Classificatie Uitmondingen Lengte van de lucht-/rookgasleidingen Aanvullende richtlijnen Aansluiting rookgasafvoer Aansluiting luchttoevoer Elektrische aansluitingen Besturingsautomaat Aanbevelingen Standaard besturingsprint Aansluiten Aan/uit regeling Aansluiten modulerende regelaar Blokkerende ingang Vrijgave ingang Installatiepomp Aansluiten PC/Laptop Aansluitmogelijkheden van de besturingsprint (SCU- S05) Elektrisch schema Vullen van de installatie Waterbehandeling Vullen van de sifon Vullen van de installatie Inbedrijfstelling Bedieningspaneel Betekenis van de toetsen Betekenis symbolen van het display Controlepunten vóór inbedrijfstelling Ketel bedrijfsklaar maken Gascircuit Hydraulisch circuit Aansluitingen van de lucht-/ rookgasleidingen Elektrische aansluitingen Inbedrijfstelling van de ketel Gasinstellingen Aanpassing aan een ander type gas

5 5.4.2 Instelling van de gas-/luchtverhouding (Vollast) Instelling van de gas-/luchtverhouding (Laaglast) Controles en afstellingen na inbedrijfstelling Afsluitende werkzaamheden Weergave van de gemeten waarden Uitlezen diverse actuele waarden Instellingen wijzigen Uitschakeling van de ketel Uitschakeling van de installatie Vorstbeveiliging Controle en onderhoud Algemeen Standaard controlewerkzaamheden Controle van de waterdruk Controle van de ionisatiestroom Controle van de waterkwaliteit Controle van de rookgasafvoer/luchttoevoer aansluitingen Controle van het gasfilter op vervuiling Controle van de verbranding Controle van de luchttoevoerslang Controle van het opvangrooster Controle van de luchtkast Controle van de luchtdrukverschilschakelaar PS Controle van de gaslekcontrole VPS Controle van de minimum gasdrukschakelaar Gps Specifieke onderhoudswerkzaamheden Reiniging van de ventilator en de venturi Reiniging en inspectie van de terugslagklep Vervanging van de ionisatie-/ ontstekingselektrode Reiniging van het gasfilter Reiniging van de brander Reiniging van de branderruimte Controle van de warmtewisselaar Reiniging van de condensbak Reiniging van de sifon Monteren van de ketel Ketel weer in bedrijf nemen

6 Inhoud 8 Bij storing Blokkeringen en vergrendelingen Algemeen Blokkering Vergrendeling Storingsgeheugen Reserveonderdelen Algemeen Onderdelen Checklisten Checklist voor inbedrijfstelling Checklist voor periodieke inspectie en onderhoud

7

8 1. Inleiding Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 1 Inleiding 1.1 Toegepaste symbolen In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen. GEVAAR Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel. WAARSCHUWING Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel. OPGELET Kans op materiële schade. Let op, belangrijke informatie. 1.2 Afkortingen ¼Verwijzing naar andere handleidingen of pagina s in deze handleiding. 4 CLV: Gemeenschappelijk rookgasafvoer voor een gesloten ketel 4 CV: Centrale verwarming 4 PCU: Primary Control Unit - Elektronische printplaat voor controle werking brander 4 SU: Safety Unit - Elektronische printplaat veiligheid 4 PSU: Parameter Storage Unit - Opslag van de parameters van de elektronische printplaten PCU en SU 4 SCU: Secondary Control Unit - Uitgebreide besturingsprint

9 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 1. Inleiding 1.3 Aansprakelijkheden Aansprakelijkheid fabrikant Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de [ markering en alle benodigde documenten. Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen. In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: 4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. 4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. 4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat Aansprakelijkheid van de installateur De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: 4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. 4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 4 Leg de installatie uit aan de gebruiker. 4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat. 4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker Aansprakelijkheid gebruiker Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet u de volgende instructies in acht nemen: 4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. 4 Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling. 4 Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie. 4 Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door een erkend installateur. 4 Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het apparaat

10 1. Inleiding Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen) met lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke beperkingen, of door mensen met een gebrek aan technische ervaring, tenzij ze worden begeleid door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of indien ze zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat. Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, zijn dealer of vergelijkbare bekwame personen om gevaarlijke situaties te voorkomen

11 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 2 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen 2.1 Veiligheidsvoorschriften GEVAAR Indien u gas ruikt: 1. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.). 2. Sluit de gasaanvoer af. 3. Open de ramen. 4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf. GEVAAR Indien u rookgassen ruikt: 1. Schakel het apparaat uit. 2. Open de ramen. 3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 2.2 Aanbevelingen WAARSCHUWING 4 De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving. 4 Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten. 4 Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages. Manteldelen OPGELET De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Bewaar dit document in de documentatiehouder aan de binnenkant van de ketelbemanteling (Onder het bedieningspaneel). Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug

12 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Instructiestickers Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk. Wijzigingen Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van Remeha

13 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving 3 Technische beschrijving 3.1 Algemene beschrijving Staande hoog rendement gasketel 4 Hoog rendement verwarming. 4 Lage verontreinigende uitstoot. 4 Warmtewisselaar bestaande uit gietaluminium leden. 4 Standaard voorzien van transportwielen. 4 Linkse- of rechtse uitvoering van de water- en rookgaszijdige aansluitingen mogelijk. 4 Deelbaar voor samenbouw in ketelhuis. 4 Bedieningspaneel HMI Gas 310/610 ECO PRO. Keteltype: 4 Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO Type Gas 310 ECO PRO-650 Keteltype: 4 Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Type Gas 610 ECO PRO Goedkeuringen Certificeringen CE-identificatienummer PIN 0063CL3613 Klasse NOx 5 (EN 15420) Type aansluiting (Rookgasafvoer) NOx besluit B 23, B 23P, C 33, C 53, C 63, C 83, C 93 NO x CL

14 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Gaskeurlabels De ketel heeft diverse Gaskeurlabels (zie achterpagina). Deze onafhankelijke prestatielabels worden door College van Deskundigen Energie Prestatie Keur toegekend aan die gasverbruiksapparaten die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-, milieutechnische-, en comfortaspecten Toestelcategorieën Categorie gas Type gas Aansluitdruk (mbar) I 2L en I 2H L-gas (G25) 20 H-gas (G20) 25 De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroep G25 (L-gas). ¼Voor de werking op een andere gassoort, zie hoofdstuk: "Aanpassing aan een ander type gas", pagina Typeplaat De typeplaat zit achter de ketelbemanteling op het frame bij de sifonaansluiting. Daarop staan het ketelserienummer en belangrijke ketelspecificaties, zoals de uitvoering en de gascategorie. T F Fabriekstest Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op: 4 Elektrische veiligheid 4 Afstelling (CO 2 ) 4 Waterdichtheid 4 Gasdichtheid 4 Parameterinstelling

15 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving 3.3 Voornaamste componenten Keteltype Gas 310 ECO PRO T E 1 Aanvoeraansluiting (1) 21 Retourtemperatuursensor 2 Luchtdrukverschil schakelaar 22 Gasfilter 3 Rookgasafvoer 23 Typeplaat 4 Retouraansluiting 24 Sifon 5 Rookgasmeetpunt 25 Transportwielen 6 Rookgasthermostaat (Accessoire) 26 Stelbout 7 Afdichtingsdop van de condensbak 27 Gasaansluiting 8 Zwenkwiel 28 Drukmeetpunt gas 9 Stelbout 29 Bedieningspaneel 10 Frame 30 Inbouwmogelijk voor een weersafhankelijke ketelregeling 11 Aansluiting voor tweede retour (Accessoire) 31 Drukmeetpunt 12 Isolatieset warmtewisselaar (Accessoire) 32 Kijkglas 13 Ketelbemanteling 33 Terugslagklep 14 Luchttoevoer 34 Ventilator 15 Brander 35 Verlengstuk 16 Adapter 36 Venturi 17 Ontstekings/ionisatie elektrode 37 Gasblok 18 Warmtewisselaar 38 Luchttoevoerslang 19 Inspectieluik 39 Documentatiehouder 20 Warmtewisselaar temperatuursensor 40 Ontstekingstrafo (1) ¼Voor meer details over de voorzieningen in de aanvoerleiding, zie "Aansluiten van het verwarmingscircuit", pagina

16 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO T G 1 Aanvoeraansluiting (1) 21 Retourtemperatuursensor 2 Luchtdrukverschil schakelaar 22 Gasfilter 3 Rookgasafvoer 23 Typeplaat 4 Retouraansluiting 24 Sifon 5 Rookgasmeetpunt 25 Transportwielen 6 Rookgasthermostaat (Accessoire) 26 Stelbout 7 Afdichtingsdop van de condensbak 27 Gasaansluiting 8 Zwenkwiel 28 Drukmeetpunt gas 9 Stelbout 29 Bedieningspaneel 10 Frame 30 Inbouwmogelijk voor een weersafhankelijke ketelregeling 11 Isolatieset warmtewisselaar (Accessoire) 31 Drukmeetpunt 12 Rookgasbroekstuk 32 Kijkglas 13 Ketelbemanteling 33 Terugslagklep 14 Luchttoevoer 34 Ventilator 15 Brander 35 Verlengstuk 16 Adapter 36 Venturi 17 Ontstekings/ionisatie elektrode 37 Gasblok 18 Warmtewisselaar 38 Luchttoevoerslang 19 Inspectieluik 39 Documentatiehouder 20 Warmtewisselaar temperatuursensor 40 Ontstekingstrafo 41 Aansluiting voor tweede retour (Accessoire) (1) ¼Voor meer details over de voorzieningen in de aanvoerleiding, zie "Aansluiten van het verwarmingscircuit", pagina

17 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving Installatiepomp De ketel heeft geen ingebouwde pomp. Er kan een installatiepomp aangesloten worden op de aansluitconnector van de standaard besturingsprint. Dit kan een aan/uit pomp zijn of een modulerende pomp (met 0-10 V aansturing). ¼Voor meer informatie over de aansturing van de modulerende pomp, Zie paragraaf: "Elektrische aansluitingen", pagina 38. De pompinstellingen kunnen worden gewijzigd met parameters p43 en p44. ¼Zie de Installatie- en servicehandleiding HMI GAS 310/610 ECO PRO, voor uitgebreide bedieningsinformatie. Hierin staat ondermeer informatie over het wijzigen en uitlezen van parameters, de betekenis van storingscodes en het wissen van het storingsgeheugen Watertemperatuurregeling De ketel is voorzien van een elektronische temperatuurregeling op basis van aanvoer-, retour-, en ketelbloktemperatuursensoren. De aanvoertemperatuur is instelbaar tussen 20 C en 90 C. De ketel moduleert terug als de ingestelde aanvoertemperatuur is bereikt. De uitschakeltemperatuur is de ingestelde aanvoertemperatuur + 5 C Watergebrekbeveiliging De ketel is voorzien van een watergebrekbeveiliging op basis van temperatuurmetingen (Temperatuurverschil tussen aanvoer en retour). Vanaf ΔT = 25 K (fabrieksinstelling) gaat de ketel terugmoduleren, zodat hij zo lang mogelijk in bedrijf blijft. Bij een ΔT 25 K gaat de ketel in laaglast. Bij een ΔT > K gaat de ketel in een normale regelstop (blokkering) Maximaalbeveiliging De maximaalbeveiliging schakelt bij een te hoge watertemperatuur (110 C) de ketel uit en vergrendelt deze op de beveiligingsautomaat (Vaste waarde, kan niet gewijzigd worden). Na het opheffen van de storingsoorzaak kan de ketel worden ontgrendeld door de J toets 2 seconden in te drukken Luchtdrukverschil schakelaar Voor de start en als de ketel in bedrijf is, meet de luchtdrukverschilschakelaar PS het drukverschil tussen de meetpunten achterop de warmtewisselaar p + en de luchtkast p -. Is dit drukverschil groter dan 6 mbar, dan vergrendelt de ketel. Na het opheffen van de storingsoorzaak kan de ketel worden ontgrendeld door de J toets 2 seconden in te drukken

18 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3.4 Technische gegevens Keteltype Gas 310 ECO PRO Keteltype GAS 310 ECO PRO Eenheid Algemeen Aantal leden CE identificatienummer PIN 0063CL3613 Belastingsregeling Instelbaar Modulerend, Aan/Uit, 0-10 V Nominaal vermogen (Pn) (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) (50/30 ºC) Nominale belasting(qn) (Hs) Nominale belasting (Qn) (Hi) minimum maximum (1) kw maximum (1) kw minimum maximum (1) minimum maximum (1) Vollast rendement waterzijdig (Hi) (80/60 ºC) % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 Vollast rendement waterzijdig (Hi) (50/30 ºC) % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8 Laaglast rendement waterzijdig (Hi) (Tr = 60 ºC) kw kw % 94,7 95,3 95,8 96,3 96,8 97,3 Jaarrendement (DIN 4702, Deel 8) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1 Deellast rendement 92/42 EEG (Tr = 30 ºC) % 109,2 109,0 108,8 108,6 108,3 108,1 Gas- en rookgasgegevens Gasverbruik G25 (L-gas) Gasverbruik G20 (H-gas) Gasvoordruk G25 (L-gas) Gasvoordruk G20 (H-gas) minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum Schoorsteenverliezen % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 NOx-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) CO-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) Stilstandsverlies (EN15420) (Zonder isolatieset warmtewisselaar) Rookgashoeveelheid Rookgastemperatuur m 3 /h m 3 /h mbar mbar ppm mg/kwh ppm mg/kwh 6,6 32,7 5,7 28, , ,3 8,4 41,0 7,2 35, , ,3 10,1 49,5 8,7 42, , ,2 11,7 57,7 10,1 49, , ,2 13,4 66,3 11,5 57, , ,2 15,0 75,1 12,9 64, , ,6 ( T = 30 K) (2) W % 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 minimum maximum minimum maximum Maximale tegendruk rookgasafvoer Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud - l Waterbedrijfsdruk minimum bar 0,8 Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 7 (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering kg/h C

19 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 3. Technische beschrijving Keteltype GAS 310 ECO PRO Eenheid Watertemperatuur maximum C 110 Bedrijfstemperatuur Waterzijdige weerstand ( T = 20K) Waterzijdige weerstand ( T = 11K) Elektrische gegevens minimum 20 maximum C 90 Fabrieksinstelling 80 mbar kpa 11, ,5 13,0 mbar kpa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5 Voedingsspanning VAC/Hz 230/50 Zekering (230 VAC) Hoofdzekering F2 AT 10 Besturingsprint F1 AT 2 Opgenomen vermogen - Vollast maximum W Opgenomen vermogen - Laaglast maximum W Opgenomen vermogen - Stand-by maximum W Elektrische beschermingsindex IP X1B (3) Overige gegevens Gewicht (leeg) Totaal kg Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m van de ketel (3) db(a) Omgevingstemperatuur maximum C 40 (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering Keteltype Gas 610 ECO PRO Keteltype GAS 610 ECO PRO Eenheid Algemeen Aantal leden - - 2x5 2x6 2x7 2x8 2x9 2x10 CE identificatienummer PIN 0063CL3613 Belastingsregeling Instelbaar Modulerend, Aan/Uit, 0-10 V Nominaal vermogen (Pn) (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) (50/30 ºC) Nominale belasting(qn) (Hs) Nominale belasting (Qn) (Hi) minimum maximum (1) kw maximum (1) kw minimum maximum (1) minimum maximum (1) kw kw Vollast rendement waterzijdig (Hi) (80/60 ºC) % 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 Vollast rendement waterzijdig (Hi) (50/30 ºC) % 104,8 105,2 105,6 106,0 106,4 106,8 Laaglast rendement waterzijdig (Hi) (Tr = 60 ºC) % 94,7 95,3 95,8 96,3 96,8 97,3 Jaarrendement (DIN 4702, Deel 8) % 109,6 109,5 109,4 109,3 109,2 109,1 Deellast rendement 92/42 EEG (Tr = 30 ºC) % 109,2 109,0 108,8 108,6 108,3 108,1 Gas- en rookgasgegevens (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering

20 3. Technische beschrijving Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Keteltype GAS 610 ECO PRO Eenheid Gasverbruik G25 (L-gas) Gasverbruik G20 (H-gas) Gasvoordruk G25 (L-gas) Gasvoordruk G20 (H-gas) minimum maximum minimum maximum minimum maximum minimum maximum m 3 /h m 3 /h mbar 8,9 65,4 7,6 56, ,2 82,0 9,6 70, ,8 99,0 13,5 85, ,6 115,4 13,4 99, ,8 132,6 16,2 114,0 Schoorsteenverliezen % 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 NOx-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) CO-Jaaremissie G25 (Gaskeur ) Stilstandsverlies (EN15420) (Zonder isolatieset warmtewisselaar) Rookgashoeveelheid Rookgastemperatuur mbar ppm mg/kwh ppm mg/kwh , , , , , , , , , ,2 19,9 150,2 17,2 129, , ,6 ( T = 30 K) (2) W % 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 minimum maximum minimum maximum kg/h C Maximale tegendruk rookgasafvoer Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud - l Waterbedrijfsdruk minimum bar 0,8 Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 7 Watertemperatuur maximum C 110 Bedrijfstemperatuur Waterzijdige weerstand ( T = 20K) Waterzijdige weerstand ( T = 11K) Elektrische gegevens minimum 20 maximum C 90 Fabrieksinstelling mbar kpa 11, ,5 13 mbar kpa 37,4 36,4 39,7 36,4 41,3 43,5 Voedingsspanning VAC/Hz 230/50 Zekering (230 VAC) Hoofdzekering F2 AT 10 Besturingsprint F1 AT 2 Opgenomen vermogen - Vollast maximum W Opgenomen vermogen - Laaglast maximum W Opgenomen vermogen - Stand-by maximum W Elektrische beschermingsindex IP X1B (3) Overige gegevens Gewicht (leeg) Totaal kg Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m van de ketel (3) db(a) Omgevingstemperatuur maximum C 40 (1) Fabrieksinstelling (2) T = Keteltemperatuur - Omgevingstemperatuur (3) Voor een gesloten uitvoering

21 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 4. Installatie 4 Installatie 4.1 Installatievoorschriften WAARSCHUWING De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. 4.2 Leveringsomvang Standaardlevering 4 De ketel 4 Sifon compleet 4 Vul en aftapkraan 4 Gasfilter 4 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 4 Waterkwaliteitsvoorschrift Accessoires Gebruik uitsluitend de originele- of aanbevolen accessoires. Benaming Modulerende cascade regelaar rematic 2945 C3 Modulerende cascade regelaar rematic MC Modulerende cascade regelaar Celcia MC4 Regelaar C-mix Modulerende regelaar isense Buitentemperatuursensor (AF 60) Pomppasstuk Aansluiting voor tweede retour Isolatieset warmtewisselaar Reinigingsgereedschap wisselaar (lengte 560 mm) Gashoofdkraan Minimum gasdrukschakelaar GPS Gaslekcontrole VPS Waterdrukschakelaar Luchttoevoerbroekstuk (Voor een gesloten uitvoering) Gecombineerde dakdoorvoer 200/300 mm Gecombineerde dakdoorvoer 250/350 mm Parallelle dakdoorvoer 350 mm Luchttoevoerfilter Luchttoevoer/rookgasadapter mm Luchttoevoer/rookgasadapter Gas 310 ECO - Gas 310 ECO PRO Communicatieset Recom

22 4. Installatie Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Diensten 4.3 Plaatsingsmogelijkheden Eigenaars van stookinstallaties (totaal nominaal vermogen is groter dan 100 kw) moeten volgens het Besluit Emissie Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) hun installatie laten inspecteren door een gecertificeerd bedrijf. Daarnaast moet de installatie ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Keuringen aan deze stookinstallaties, moeten worden verricht door uitvoerders, die aan de minimale kwaliteitseisen voldoen, zoals SCIOS gecertificeerde uitvoerders. Wij hebben deze gecertificeerde monteurs in dienst. De volgende diensten kunnen door Remeha op aanvraag worden uitgevoerd: 4 Eerste of bijzondere inspectie (EBI) 4 Periodieke inspectie (PI) 4 Periodiek onderhoud (PO) 4 De eerste inbedrijfstelling Neem contact met ons op voor meer informatie Transport Voor de ketels Gas 610 ECO PRO: De beschreven eigenschappen en instructies gelden per ketelmodule. Keteltype Gas 310 ECO PRO L (mm) 285 L T C De ketel wordt compleet gemonteerd en verpakt op een pallet geleverd. Zie tekening en tabel voor de afmetingen. De basis van de verpakking is een pallet van 80 cm breed. Daardoor kan deze met een palletwagen, een heftruck of vier-wielige verhuisplanken vervoerd worden. Zonder de verpakking is de ketel 720 mm breed (zonder bemanteling 700 mm ) en past de ketel door alle reguliere deuren. De ketel is voorzien van geïntegreerde wielen, waardoor de ketel ook zonder verpakking gemakkelijk verplaatst kan worden

23 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 4. Installatie OPGELET De wielen zijn uitsluitend bestemd voor transport en niet voor vaste opstelling. Wanneer intern transport dit vereist, kan de ketel worden gedemonteerd in kleinere transport-delen. De ketel kan worden ontdaan van: 4 Manteldelen 4 Gas- / luchtcomponenten L Het framedeel aan de kant van het bedieningspaneel Zie tekening en tabel voor de afmetingen van het grootste overgebleven transportdeel (Framedeel met warmtewisselaar en wateraansluitingen) T B Keteltype Gas 310 ECO PRO Gewicht (kg) L (mm) ¼Zie voor de montage van de onderdelen de met de verwarmingsketel meegeleverde montagehandleiding Plaatsen van de ketel Keteltype Gas 310 ECO PRO L Versie links L I R I Versie rechts Inspectieluik (Servicezijde) I R T C

24 4. Installatie Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO De servicezijde met het inspectieluik van de warmtewisselaar, wordt als voorzijde van de ketel aangehouden. De ketel is in linkse of rechtse uitvoering leverbaar. De hydraulische aansluitingen en de rookgasafvoer zitten dan aan de linker kant ofwel aan de rechterkant van de ketel. Het bedieningspaneel zit standaard aan de voorzijde, maar kan eenvoudig gedraaid worden naar de korte zijde , Om de ketel horizontaal en met de wielen vrij op te stellen moeten de stelbouten worden gebruikt. Draai de stelbouten uit, zodra de ketel op de bestemde plek staat. De afbeelding geeft het steunoppervlak van de ketel weer (Dit is de positie van de stelbouten). A 55 Keteltype Gas 310 ECO PRO A (mm) ,5 T B

25 Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO 4. Installatie C * 800* 300 C C C * C C * C + C * * 800* C + C C1 600 C 300 T C * = Benodigde ruimte als dit de bedieningszijde is. ¼Voor de afmetingen van C/C1, zie paragraaf: "Belangrijkste afmetingen", pagina 27 Aan de voorzijde (servicezijde) van de ketel is een vrije technische ruimte van minimaal 80 cm vereist. Wij adviseren echter een vrije ruimte van 100 cm. Boven de ketel adviseren wij een vrije ruimte van minimaal 40 cm (Bij toepassing van het luchttoevoerfilter moet die vrije ruimte minimaal 65 cm zijn). Aan de zijde van de rookgasafvoer minimaal 30 cm en aan de andere zijde ook minimaal 30 cm (of 80 cm, als dit de bedieningszijde is)

26 4. Installatie Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Keteltype Gas 610 ECO PRO De ketel is niet in linkse of rechtse uitvoering leverbaar. Het bedieningspaneel zit standaard aan de voorzijde, maar kan eenvoudig gedraaid worden naar de korte zijde. Om de ketel horizontaal en met de wielen vrij op te stellen moeten de stelbouten worden gebruikt. Draai de stelbouten uit, zodra de ketel op de bestemde plek staat. De afbeelding geeft het steunoppervlak van de ketel weer (Dit is de positie van de stelbouten). Keteltype Gas 610 ECO PRO A (mm) T C , , A , ,5 T D

Gas 310 ECO PRO Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO Gas 610 ECO PRO België NL Staande gasgestookte condensatieketel Gas 310 ECO PRO Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125468-AB EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland nl Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding

Nadere informatie

Quinta Pro 45/65/90/115

Quinta Pro 45/65/90/115 Product-Data-Blad 45/65/90/115 De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort 45/65/90/115 Vertrouwd hart Vertrouwd comfort Vertrouwde techniek Remeha 45/65/90/115 Alle winstpunten

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

GAS 310-610 ECO PRO De grote ketel die nergens te groot voor is.

GAS 310-610 ECO PRO De grote ketel die nergens te groot voor is. Product-Data-Blad GAS 310-610 ECO PRO De grote ketel die nergens te groot voor is. Nu óók verkrijgbaar in 650 kw uitvoering. GAS 310-610 ECO PRO De grote ketel die nergens te groot voor is De kleine deelbare

Nadere informatie

De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort

De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort ProductDataBlad Technische gegevens Aansluiting in verschillende drukzones Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met uitzondering van

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid

Product-Data-Blad. Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid Product-Data-Blad P320, GAS210 P420 en ECO P520 PRO Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid GAS 210 ECO PRO Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid De Remeha GAS 210

Nadere informatie

Calenta 15s - 25s - 28c - 35s - 40c

Calenta 15s - 25s - 28c - 35s - 40c België NL Condenserende gaswandketels Calenta 15s - 25s - 28c - 35s - 40c Installatie- en servicehandleiding 117061-01 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Open toestel zonder trekonderbreker, lucht uit opstellingsruimte, rookgasafvoer bovendaks,

Open toestel zonder trekonderbreker, lucht uit opstellingsruimte, rookgasafvoer bovendaks, 7.3 Rookgasafvoer en luchttoevoer 7.3.1 Aansluitmogelijkheden Tijdens de installatie kan nog worden gekozen voor een gesloten of open uitvoering. Door middel van een adapter RGA/LTV excentrisch (optioneel

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-03 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Avanta 24c - 28c - 35c

Avanta 24c - 28c - 35c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Installatie- en servicehandleiding 119665-AI EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven

Nadere informatie

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Installatie- en servicehandleiding 127894-01

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Installatie- en servicehandleiding 127894-01 België NL Condenserende gaswandketels Avanta Platinum Plus Installatie- en servicehandleiding 127894-01 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven

Nadere informatie

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-04

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-04 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-04 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Calenta. De meest doordachte CV-ketel ooit. 25s / 28c. met unieke warmtewisselaar

Calenta. De meest doordachte CV-ketel ooit. 25s / 28c. met unieke warmtewisselaar Calenta 25s / 28c De meest doordachte CV-ketel ooit met unieke warmtewisselaar Calenta Onderhoudsarm. Zeer servicevriendelijk. Héél hoog rendement. De Remeha Calenta is een kwaliteitsketel die optimale

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta 25L CW6. Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette'

Product-Data-Blad. Calenta 25L CW6. Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette' Product-Data-Blad Calenta 25L CW6 Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette' Calenta 25L CW6 Onderhoudsarm. Zeer comfortabele warmwatervoorziening. De Remeha Calenta serie

Nadere informatie

Tzerra M 24c CW3-28c CW4

Tzerra M 24c CW3-28c CW4 Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c CW3-28c CW4 Installatie- en servicehandleiding 129878-01 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven

Nadere informatie

HMI Gas 310/610 ECO PRO

HMI Gas 310/610 ECO PRO België NL Bedieningspaneel HMI Gas 31/61 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125483-1 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...5 1.3.1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-03

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-03 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-03 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

HMI Gas 310/610 ECO PRO

HMI Gas 310/610 ECO PRO Nederland NL Bedieningspaneel HMI Gas 31/61 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125481-4 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Aansprakelijkheden...5

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort. De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette'

Product-Data-Blad. Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort. De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette' Product-Data-Blad Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette' Calenta 40L CW6 Onderhoudsarm. Zeer comfortabele warmwatervoorziening.

Nadere informatie

GAS 220 Ace. Dé compacte en flexibele oplossing. Productinformatie Remeha GAS 220 Ace

GAS 220 Ace. Dé compacte en flexibele oplossing. Productinformatie Remeha GAS 220 Ace GAS 220 Ace Dé compacte en flexibele oplossing Productinformatie Remeha GAS 220 Ace Intelligent Compact en flexibel Eenvoudige installatie Remeha introduceert de Gas 220 Ace, de compacte én flexibele oplossing

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Bedieningspaneel HMI Gas 310/610 ECO PRO

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Bedieningspaneel HMI Gas 310/610 ECO PRO Nederland nl Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Bedieningspaneel HMI Gas 310/610 ECO PRO Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 28s - 28c. Installatie- en servicehandleiding 113610-AD

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 28s - 28c. Installatie- en servicehandleiding 113610-AD Nederland NL Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels evita 28s - 28c Installatie- en servicehandleiding 113610-AD evita 28s - 28c [ Conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in

Nadere informatie

Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5

Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5 Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5 Installatie- en servicehandleiding 7600997-04 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Installatie- en servicehandleiding 119401-AJ EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen

Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen Product-Data-Blad Avanta Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen NÚ voorzien van energiezuinige A-LABEL POMP Avanta Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen De Remeha Avanta De vertrouwde Remeha

Nadere informatie

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Installatie- en servicehandleiding 119401-03 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Belgïe nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Staande hoog rendement ketel Gas 310/610 ECO PRO

Belgïe nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Staande hoog rendement ketel Gas 310/610 ECO PRO Belgïe nl Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Staande hoog rendement ketel Gas 10/610 ECO PRO Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door

Nadere informatie

X. Premix ketels. Voor aanvullende informatie over producten, diensten en organisatie zie ook onze website: remeha.nl

X. Premix ketels. Voor aanvullende informatie over producten, diensten en organisatie zie ook onze website: remeha.nl X. Premix ketels X-1 Remeha GAS 210 ECO PRO 186 X-2 Remeha GAS 310 ECO PRO 190 X-3 Remeha GAS 610 ECO PRO 193 X-4 Dakdoorvoeren voor premix gasketels 197 X Voor aanvullende informatie over producten, diensten

Nadere informatie

GAS 220 Ace. Dé compacte en flexibele oplossing. Product Datablad GAS 220 Ace

GAS 220 Ace. Dé compacte en flexibele oplossing. Product Datablad GAS 220 Ace GAS 220 Ace Dé compacte en flexibele oplossing Intelligent Compact en flexibel Eenvoudige installatie Remeha introduceert de GAS 220 Ace, dé compacte en flexibele oplossing voor de utiliteit. Deze krachtpatser,

Nadere informatie

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 25s - 28c. Installatie- en servicehandleiding. Wijzigingen voorbehouden

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 25s - 28c. Installatie- en servicehandleiding. Wijzigingen voorbehouden Nederland NL Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels evita 25s - 28c Installatie- en servicehandleiding EG conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

Tzerra M 24c Plus Tzerra M 28c Plus Tzerra M 39c Plus

Tzerra M 24c Plus Tzerra M 28c Plus Tzerra M 39c Plus Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 2c Plus Tzerra M 28c Plus Tzerra M 39c Plus Installatie- en servicehandleiding 761873-03 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG

Nadere informatie

Op de volgende pagina s zijn enkele voorbeelden van opstellingsmogelijkheden te zien. Upsilon Cascade Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie

Op de volgende pagina s zijn enkele voorbeelden van opstellingsmogelijkheden te zien. Upsilon Cascade Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie Het Upsilon cascade systeem is snel en simpel te installeren omdat het gemaakt is vanuit het Plug & Play principe. Dankzij de diversiteit in configuratiemogelijkheden

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler /45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt Premix

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115 Nederland nl Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Hoog rendement gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW3, CW4, CW5. Avanta CW3, CW4 en CW5 Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen

Product-Data-Blad. Avanta CW3, CW4, CW5. Avanta CW3, CW4 en CW5 Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen Product-Data-Blad Avanta CW3, CW4, CW5 Avanta CW3, CW4 en CW5 Ketels waar je niet zwaar aan hoeft te tillen Avanta De kleinste Ondanks z n kleine afmetingen is de Remeha Avanta zeer servicevriendelijk.

Nadere informatie

Quinta Ace. De machtigste ketel voor aan de wand. Product Datablad Quinta Ace

Quinta Ace. De machtigste ketel voor aan de wand. Product Datablad Quinta Ace Quinta Ace De machtigste ketel voor aan de wand Intelligent Compact en krachtig! Veelzijdig inzetbaar De Quinta Ace is een uitermate intelligente hoog rendement gaswandketel met een vermogen tot maar liefst

Nadere informatie

Regeltechnische toepassings mogelijkheden. Technische gegevens

Regeltechnische toepassings mogelijkheden. Technische gegevens Technische gegevens Voornaamste componenten Afmetingen en aansluitingen 305 143 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 25 24 23 22 21 20 19 226 602 600 18 11 12 13 14 17 16 15 1045 AD-0000101-01 AD-0000101-01 1 Luchttoevoer

Nadere informatie

De meest doordachte cv-ketel ooit

De meest doordachte cv-ketel ooit ProductDataBlad Calenta 25s / 28c / 35s / 40c De meest doordachte cvketel ooit Calenta 25s / 28c / 35s / 40c De meest doordachte cvketel ooit Alle winstpunten van de Calenta op een rij: Onderhoudsarm.

Nadere informatie

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA Nederland NL Condenserende gaswandketels Calenta Serviceset instructies 119292-AA Calenta Inhoud 1 Controle en onderhoud...2 1.1 Controle en onderhoud...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Preventief onderhoud

Nadere informatie

Het nieuwe beugelen! Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem

Het nieuwe beugelen! Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem Het nieuwe beugelen! Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Die vraag is nu eenvoudig te beantwoorden, dankzij de gezamenlijke basisvoorschriften van de Nederlandse fabrikanten

Nadere informatie

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem Het nieuwe beugelen! Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Die vraag is nu eenvoudig te beantwoorden, dankzij een uniek gezamenlijk advies van de Nederlandse fabrikanten

Nadere informatie

Remeha staande boiler type 120/40

Remeha staande boiler type 120/40 Technische informatie Remeha staande boiler type 120/40 Remeha staande boiler 120/40 Indirect gestookte voorraadboiler INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1 Toestel omschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Technische

Nadere informatie

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Gebruikershandleiding 127897-01

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Gebruikershandleiding 127897-01 België NL Condenserende gaswandketels Avanta Platinum Plus Gebruikershandleiding 127897-01 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...4 1.3.1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Systeemoplossing Zehnder CombiFlow

Systeemoplossing Zehnder CombiFlow Belangrijke kenmerken Veilige oplossing om WTW en CV toestel te combineren Rookgasafvoer en ventilatieafvoerlucht in één kanaal Mechanisch/elektronisch KIWA gekeurde veiligheidsklep Voor alle CV toestellen

Nadere informatie

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar (107% op onderwaarde)

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Quinta Pro Cascade Systemen

Quinta Pro Cascade Systemen Product-ata-lad Quinta Pro Cascade Systemen e professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Quinta Pro Cascade Systemen Remeha Quinta Pro Cascade Systemen e Remeha Quinta Pro 45, 65,

Nadere informatie

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D Nederland - België NL Externe display voor het zonneboilersysteem ZentaSOL ZentaSOL Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Toegepaste symbolen...2

Nadere informatie

Remeha Gas 210 Eco PRO 87, 120, 166 & 200 kw. Voor de meest professionele installaties

Remeha Gas 210 Eco PRO 87, 120, 166 & 200 kw. Voor de meest professionele installaties Remeha Gas 210 Eco PRO 87, 120, 166 & 200 kw Voor de meest professionele installaties Compacte techniek met brede toepasbaarheid Remeha Gas 210 Eco De Remeha Gas 210 Eco PRO is een compacte staande ketel

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta. 25s / 28c / 35s / 40c. De meest doordachte cv-ketel ooit met unieke warmtewisselaar

Product-Data-Blad. Calenta. 25s / 28c / 35s / 40c. De meest doordachte cv-ketel ooit met unieke warmtewisselaar Product-Data-Blad Calenta 25s / 28c / 35s / 40c De meest doordachte cv-ketel ooit met unieke warmtewisselaar Calenta Onderhoudsarm. Zeer servicevriendelijk. Héél hoog rendement. De Remeha Calenta is een

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar Maximale zonne bijdrage

Nadere informatie

Het nieuwe beugelen!

Het nieuwe beugelen! Het nieuwe beugelen! Checklist Inhoud: Burgerhout en het nieuwe beugelen...3 Enkelwandig kunststof rookgasafvoersysteem...4 Enkelwandig metalen rookgasafvoersysteem...6 Concentrisch rookgasafvoersysteem...8

Nadere informatie

Remeha Avanta. Installatie- en Servicehandleiding. Hoog rendement. gaswandtoestel met. warmwatervoorziening. Vermogen: 6-27 kw.

Remeha Avanta. Installatie- en Servicehandleiding. Hoog rendement. gaswandtoestel met. warmwatervoorziening. Vermogen: 6-27 kw. Installatie- en Servicehandleiding Remeha Avanta Hoog rendement gaswandtoestel met warmwatervoorziening Vermogen: 6-27 kw Comfortwarmwater: Gaskeur CW4 Remeha Avanta INHOUDSOPGAVE 1 VEILIGHEID 5 1.1 Veiligheid

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd.

Product-Data-Blad. Tzerra De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. Product-Data-Blad Tzerra De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. Tzerra De HR-ketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. Remeha comfort en kwaliteit nieuwe gedaante Met de Tzerra

Nadere informatie

Nederland. Hoog rendement gaswandketels. Avanta CW6. Gebruikershandleiding 122067-AA

Nederland. Hoog rendement gaswandketels. Avanta CW6. Gebruikershandleiding 122067-AA Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Avanta CW6 Gebruikershandleiding 122067-AA Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...4 1.3.1 Aansprakelijkheid fabrikant...4

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra/ Tzerra Plus. Anders maar toch vertrouwd!

Product-Data-Blad. Tzerra/ Tzerra Plus. Anders maar toch vertrouwd! Product-Data-Blad Tzerra/ Tzerra Plus Anders maar toch vertrouwd!! NieauPw lus Tzenrerrgiezuiniger Nóg e en meeriteit nal functio PDB Tzerra(Plus) vs2.indd 1 17-07-14- wk29 09:37 Tzerra/ Tzerra Plus Anders

Nadere informatie

Remeha Avanta 24c CW3

Remeha Avanta 24c CW3 a a 2 t n R e m e h a A v 4 c C W 3 Installatie- en Gebruikershandleiding Remeha Avanta 24c CW3 Hoog rendement gaswandtoestel met warmwatervoorziening Vermogen: 7-22 kw Comfortwarmwater: Gaskeur CW 3 2

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c

Nederland nl. Installatie-en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Nederland nl Installatie-en servicehandleiding Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C Nederland - elgië NL Dak integratie collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL 1 ZentaSOL 2 Installatie- en servicehandleiding Geïntegreerd in het dak 1 of 2 zonnecollectoren M002070-300021367-001-E

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 25S BE CALORA TOWER GAS 35S BE

CALORA TOWER GAS 25S BE CALORA TOWER GAS 35S BE België NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 25S BE CALORA TOWER GAS 35S BE Installatie- en servicehandleiding C003589-A 300026632-001-A Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het

Nadere informatie

INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 Veiligheid algemeen 5 1.2 Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 5

INLEIDING 4 1 VEILIGHEID 5 1.1 Veiligheid algemeen 5 1.2 Veiligheid bij installatie-, inspectie- en onderhoudswerkzaamheden 5 Installatie- en Servicehandleiding Remeha Aquanta Remeha Aquanta Hoog rendement toestel met warmwatervoorziening en expansievat Vermogen: 6-27 kw Comfort warm water: Gaskeur CW 6 1 Remeha Aquanta INHOUD

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler TWI 35-130/45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calora Tower. De overtreffende trap van warmwatercomfort

Product-Data-Blad. Calora Tower. De overtreffende trap van warmwatercomfort Product-Data-Blad Calora Tower De overtreffende trap van warmwatercomfort Comfort en efficiency in een modulair Calora Tower De Remeha Calora Tower is een hypermodern toestel voor cv en warmwater bereiding.

Nadere informatie

Verwarmingssystemen Upsilon

Verwarmingssystemen Upsilon Verwarmingssystemen Upsilon Rendement 110.3% volgens EN 677 (50/30 C, deellast) Uitgerust met 1 of 2 RVS warmtewisselaars Volledig modulerende brander technologie Concentrische en parallelle rookgasafvoermogelijkheden

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

ThermoSystem HRM/3. Voor elke warmtevraag de juiste toepassing

ThermoSystem HRM/3. Voor elke warmtevraag de juiste toepassing ThermoSystem HRM/3 Voor elke warmtevraag de juiste toepassing Toepassing AWB, uw partner in totaaloplossingen AWB is al sinds 1934 uw deskundige en toegewijde partner in totaaloplossingen op het gebied

Nadere informatie

Product-Data-Blad. (inclusief prijslijst en accessoires) Remeha HRe -ketel. Innovatieve technologie Heat & power op eigen kracht

Product-Data-Blad. (inclusief prijslijst en accessoires) Remeha HRe -ketel. Innovatieve technologie Heat & power op eigen kracht Product-Data-Blad (inclusief prijslijst en accessoires) Remeha HRe -ketel Innovatieve technologie Heat & power op eigen kracht Remeha HRe -ketel De revolutionaire cv-ketel voor warmte, warm water én elektriciteit

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Aansluitset Nefit HR 70/HR 00 6 720 82 389 (07/204) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.................................... 3. Over deze handleiding........................................

Nadere informatie

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem Het nieuwe beugelen! Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Die vraag is nu eenvoudig te beantwoorden, dankzij een uniek gezamenlijk advies van de Nederlandse fabrikanten

Nadere informatie

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M B

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M B Nederland - België NL Externe display voor het zonneboilersysteem ZentaSOL ZentaSOL Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-02 Inhoud 1 Veiligheidsvoorschriften...4 1.1

Nadere informatie

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30 Technische Documentatie Het warme gevoel van Winterwarm HEATER Type HR30 ALGEMEEN Hangende direct gestookte luchtverwarmers worden al jarenlang wereldwijd toegepast voor het verwarmen van industriële ruimtes.

Nadere informatie

Remeha Avanta. Remeha Avanta. Installatie- en Servicehandleiding. Hoog rendement. gaswandtoestel met. warmwatervoorziening.

Remeha Avanta. Remeha Avanta. Installatie- en Servicehandleiding. Hoog rendement. gaswandtoestel met. warmwatervoorziening. Installatie- en Servicehandleiding Remeha Avanta Remeha Avanta Hoog rendement gaswandtoestel met warmwatervoorziening Avanta 28c CW4 Vermogen: 6-28 kw Avanta 35c CW 5 Vermogen: 8-34 kw Remeha Avanta INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus

Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus België Remeha Avanta Plus Condenserende gaswandketels Avanta Solo Plus Avanta Silver Plus Avanta Gold Plus NL Installatie- en servicehandleiding 119317-001-AA Conformiteitsverklaring Het apparaat is conform

Nadere informatie

Indirecte warmwaterbereider. Modellen: CP- B25 CP- B200

Indirecte warmwaterbereider. Modellen: CP- B25 CP- B200 Indirecte warmwaterbereider Modellen: CP- B25 CP- B200 CP- B50 CP- B250 CP- B75 CP- B00 CP- B0 CP- B50 CP- B125 CP- B400 CP- B150 Installatie- en bedieningsvoorschriften 201.0 1 BESCHRIJVING... 1 2 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Remeha Gas 210 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 210 ECO. Hoog rendement Low NOx. gasketel. Vermogens: 8-214 kw

Remeha Gas 210 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 210 ECO. Hoog rendement Low NOx. gasketel. Vermogens: 8-214 kw Technische informatie Remeha Gas 210 ECO Remeha Gas 210 ECO Hoog rendement Low NOx gasketel Vermogens: 8-214 kw 1 Remeha Gas 210 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2 Algemene

Nadere informatie

SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i

SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i SERVICEHANDLEIDING HDC1200i HDC1500i K26i 2-15 1 WERKING... 1 2 TECHNISCHE GEGEVENS... 2 3 DIP SCHAKELAARS... 3 4 INSTELLEN BRANDERDRUK... 5 5 ELEKTRISCH SCHEMA HDC1200i / K26i... 6 6 ELEKTRISCH SCHEMA

Nadere informatie

Remeha Gas 210 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 210 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 8-214 kw

Remeha Gas 210 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 210 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 8-214 kw Technische informatie Remeha Gas 210 ECO Remeha Gas 210 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 8-214 kw 1 Remeha Gas 210 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2 Algemene

Nadere informatie

Quinta Pro

Quinta Pro België NL Condenserende gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115 Installatie- en servicehandleiding EG conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype.

Nadere informatie

LUCHTVERWARMING. Tot 50% gasbesparing Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar

LUCHTVERWARMING. Tot 50% gasbesparing Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar LUCHTVERWARMING A D N KO L- Tot 50% gasbesparing S EN Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar Gasgestookte Luchtverhitter KonKONDENSA / TECHNISCHE DATAata Model

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De Gigant.nl Kleppen en Ventielen zijn zeer geschikt om te worden toegepast bij conventionele (vloer)verwarming. Middels de

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Quinta Pro. De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort. Cascade Systemen. pompen

Product-Data-Blad. Quinta Pro. De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort. Cascade Systemen. pompen Product-ata-lad Quinta Pro Cascade Systemen extra Nu met uinige z energie asse A-kl pompen e professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort Quinta Pro Cascade Systemen e professionele

Nadere informatie

Periodiek Onderhoud Akkoord

Periodiek Onderhoud Akkoord Periodiek Onderhoud - PO SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS SCIOS identificatiecode : XYZ001 Inspectie referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-PO_G Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Celcia MC4. Celcia MC4 Modulerende cascaderegelaar met automatische programmering

Product-Data-Blad. Celcia MC4. Celcia MC4 Modulerende cascaderegelaar met automatische programmering Product-Data-Blad Celcia MC4 Celcia MC4 Modulerende cascaderegelaar met automatische programmering Celcia MC4 Remeha Celcia MC4 De Remeha Celcia MC4 is een cascaderegelaar voor vier Remeha-ketels; de regelaar

Nadere informatie