Trust. Verslag. Innovation Lecture oktober oktober 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006"

Transcriptie

1 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de Ridderzaal hoorde, had tamelijk somber kunnen worden. Europa is in verwarring en verliest mondiaal gezien haar positie. Er heerst wantrouwen en angst. Ook Nederland is uit balans. We zijn onzeker, ontevreden en onverdraagzaam geworden. Toch was er in de Ridderzaal een allesbehalve sombere bijeenkomst gaande. Integendeel, de Innovation Lecture 2006 schildert een toekomst vol potenties. SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan: Optimisme is een morele plicht, en er zijn gelukkig goede redenen voor. De Innovation Lecture 2006 levert een bijzondere verrassing op. Het thema is vertrouwen, trust, omdat innovatie tegenwoordig bijna per definitie een samenwerking van veel partijen vraagt - en dus vertrouwen. Dat bestrijdt niemand, maar de sprekers geven er onafhankelijk van elkaar dezelfde bredere dimensie aan: een gezond innovatieklimaat vereist ook een vertrouwensklimaat in de samenleving als geheel. Staatssecretaris Van Gennip benadrukt dat vertrouwen in elkaar dé manier is om al het talent van Nederland te mobiliseren. Shell- en Nokia-baas Jorma Ollila vraagt de politieke leiders van Europa een klimaat van enthousiasme in de samenleving te kweken. En SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan roept in zijn toespraak eveneens om nieuw leiderschap, met ambitie en visie. Maar in de toespraken en in de discussie met de deelnemers aan de Innovation Lecture wint het optimisme het royaal van de bezorgdheid. 19 oktober 2006

2 2 Trust it s not for sale, easily lost and often not fully appreciated until it is gone. Over the last few years the economic significance of this vulnerable social capital has become increasingly clear. Trust among entrepreneurs, among boards and shareholders, between the state and its citizens. For successful innovation trust is essential, because knowledge is most effectively shared in a trusting environment. Innovation Lecture 2006 Trust. Making Innovation work Sprekers Karien van Gennip Staatssecretaris van Economische Zaken. Jorma Ollila Voorzitter van de Board of Directors van zowel Royal Dutch Shell plc als Nokia. Hij sprak over het belang van vertrouwen voor samenwerkingsverbanden in wereldwijde kennisnetwerken. Bij de opening van de Innovation Lecture 2006 zette een korte film het thema Trust indringend neer. Filmmaker Dio van Maaren gebruikte het voorbeeld van de flying trapeze om te laten zien wat vertrouwen voor een succesvolle samenwerking betekent. Wie de korte film nog een keer wil bekijken kan op internet terecht: Alexander Rinnooy Kan Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en lid van het Innovatieplatform. Hij sprak over de betekenis van vertrouwen voor een concurrerende en dynamische kenniseconomie. Abigail Levene De forumdiscussie werd geleid door Abigail Levene. Zij was vele jaren journalist bij Reuters en is nu directeur van een communicatieadviesbureau gevestigd in Londen en Amsterdam.

3 3 Kweek vertrouwen in verandering Het belang van vertrouwen voor de economie en voor innovatie wordt door staatssecretaris Karien van Gennip in haar welkomstwoord kort en krachtig neergezet: Economische groei vraagt om innovatie, innovatie vraagt om ondernemingszin en creativiteit. En ondernemingszin en creativiteit vragen om weinig regels, kortom: om vertrouwen. Dat vertrekpunt blijken de sprekers én de 500 deelnemers al gauw te delen. Maar dan? Want er zijn ook zorgen. Om goed te zien wáár die zorgen zich aftekenen, maakt Karien van Gennip onderscheid tussen drie soorten vertrouwen die voor innovatie van belang zijn: het vertrouwen in de samenleving als geheel, het vertrouwen in de samenwerkingspartners en het vertrouwen in de eigen sterkte. Wat dat laatste betreft komt Van Gennip meteen al met de aanbeveling ons niet te veel te focussen op wat nog niet goed gaat. Er is immers volop reden tot optimisme: We mogen méér vertrouwen hebben in ons technologische kunnen, in onze universiteiten en onze bedrijven, die zich kunnen meten met de besten. Op het gebied van bijvoorbeeld waterbeheer, landbouw, bloementeelt, voedingsindustrie, logistiek, hightech systemen en materialen en financiële dienstverlening zijn we absolute wereldtop. Toch gaat keynote speaker Jorma Ollila in eerste instantie met name in op het gebrek aan vertrouwen in de samenleving als geheel. (En later kiest de tweede spreker Alexander Rinnooy Kan dezelfde invalshoek.) Vertrouwen essentieel voor innovatie Jorma Ollila, voorzitter van de Board of Directors van zowel Royal Dutch Shell als Nokia, stelt in zijn keynote speech dat vertrouwen een essentieel ingrediënt is voor succesvolle innovatie, omdat het delen van kennis een veilige omgeving vergt. Hij spreekt dan ook onder het motto: Trust is the mother of entrepreneurship and the father of innovation. Ollila verbreedt het vertrouwensthema met veel nadruk tot het algehele maatschappelijke klimaat. Dat wordt, naar zijn opvatting, in Europa en zelfs wereldwijd door een toenemend wantrouwen gekenmerkt. Het publiek wantrouwt politici, de vakbonden wantrouwen politici én werkgevers, aandeelhouders wantrouwen managers en managers wantrouwen de regering. In dat klimaat maakt succesvol innoveren minder kans, is de stellige overtuiging van Ollila, omdat de angst voor verandering dan opspeelt. Innovatie betekent altijd verandering, en mensen staan daar instinctief argwanend tegenover wanneer ze niet heel helder weten wat het doel van die verandering is. Ollila stelt dat wereldwijd veel mensen het gevoel hebben gekregen geen greep meer te hebben op hun leven en dat voedt argwaan, angst en wantrouwen bij the socially frustrated. Ollila is hard in zijn oordeel over de Europese politieke leiders. Europa

4 4 is in een staat van verwarring en mist elk gevoel van richting. De leiders zijn niet in staat hun idealen zodanig uit te dragen dat er enthousiasme ontstaat. Ook van Nederland heb ik begrepen dat er een ontevredenheid heerst die dreigt door te schieten naar intolerantie. Europa zal zijn innovatiedoel niet halen, vreest Ollila. De doelstelling van Lissabon, waarbij Europa tegen het jaar 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie moet zijn, is waarschijnlijk niet haalbaar. De doelstelling zelf is goed, maar er is geen besef van urgentie, er is een gebrek aan moed om de noodzakelijke stappen te nemen en in het algemeen is er te veel wederzijds wantrouwen. Veranderingsgezindheid Ondanks zijn weinig opbeurende analyse van het huidige maatschappelijke klimaat, is Jorma Ollila allesbehalve somber over de mogelijkheden voor een succesvol innovatieklimaat. Hij grijpt daarvoor onder andere terug op zijn ervaringen met Nokia. Eén van de kernen in zijn verwoording van de Finse lessen is de stimulerende rol die de overheid kan spelen. Doordat de Scandinavische landen al vroeg besloten gezamenlijk een netwerk voor mobiele telefonie op te zetten, ontstond er een kader waarbinnen het bedrijfsleven een spectaculaire innovatie kon realiseren. Essentieel was dat de overheid het kader schiep, maar afzag van allerlei regels en voorschriften. Het was een goed voorbeeld van de rol die de overheid moet spelen: stimuleren, faciliteren en het bedrijfsleven vertrouwen. In zo n kader komen de principes van de economie van de vrije markt het best tot z n recht. Zo kan een onderneming gedijen in een stimulerende omgeving van een permanent nieuwsgierige en innovatieve thuismarkt waarin de overheid nieuwe ontwikkelingen aanmoedigt. Maar andersom kan de overheid ook veel schade aanrichten: Je kunt op twee manieren, met gegarandeerd succes, innovatie dwarsbomen: de één is door buitensporige regelgeving en de ander is door de regelgeving onvoorspelbaar te veranderen. Globalisering is positieve kracht Behalve veranderingsgezindheid is ook een open houding ten opzichte van de globalisering vereist, vindt Ollila. Het is van belang dat globalisering als een positieve kracht wordt gezien. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat we niet bang hoeven te zijn voor de effecten op kleine landen. Integendeel, het verdwijnen van handelsbarrières creëerde juist nieuwe kansen voor de kleinere landen en kleinere ondernemingen. Een klein land waar alle relevante spelers open staan voor innovatie heeft meer dan genoeg potentieel om een belangrijke rol in gecompliceerde wereldwijde processen te spelen. Een andere les die Ollila uit zijn Nokiaervaringen trekt, is het besef dat het bij het innoveren uiteindelijk gaat om een survival of the fittest. En net als in Darwin s theorie is de fittest dan niet de grootste, de sterkste of de eerste, maar degene die het best

5 5 in staat is zich constant aan te passen aan de altijd maar veranderende omstandigheden. Bij Nokia betekende dat dat innovatie de key business strategy werd. Europa kan veel beter Europa moet oppassen, vindt Jorma Ollila, want het verliest relatief positie. Onderling wantrouwen is daar mede debet aan, meent hij. Europa kan het veel beter doen als het gebruik weet te maken van de potenties die het heeft in termen van massa, geld, kennis, ervaring, talent en markten. Europa zou de R&D-investeringen moeten bundelen om een top researchklimaat te realiseren in cruciale technologieën. Europa moet er weer van doordrongen zijn dat Europese innovaties wel degelijk met succes kunnen concurreren, zowel met dure Amerikaanse en Japanse producten, als met de producten uit Azië en Latijns-Amerika die met lage arbeidskosten geproduceerd worden. Appèl Ollila onderstreept de betekenis van inspirerend leiderschap. Niet alleen van politici, maar ook van de verantwoordelijken in het bedrijfsleven. Want er moet weer een positieve houding ten opzichte van veranderingen groeien. En dat begint voor Ollila bij visie en leiderschap. Want waar visie ontbreekt, gaat wantrouwen heersen. En de deelnemers aan de Innovation Lecture voegt hij toe: Iedereen die hier bijeen is draagt een verantwoordelijkheid. U bent allen Innovation Leaders, u moet initiatieven nemen, aansprekende doelen stellen, en u moet die doelen afstemmen op de vraag van de klant en de know-how van het bedrijfsleven. U moet ook goed communiceren om zo de angst voor veranderingen weg te nemen. Ik wil u oproepen gemotiveerde Innovation Leaders te zijn en daarmee bij te dragen aan een duurzame en sociaal verantwoordelijke ontwikkeling. Nederland uit balans De lezing van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan bevat ook een aantal somber stemmende conclusies. Nederland lijkt uit balans te zijn. Er heerst een gebrek aan zelfvertrouwen en dat werkt verlammend. In korte tijd lijkt een cultuur van onzekerheid, ontevredenheid en onverdraagzaamheid de overhand te hebben gekregen. Rinnooy Kan constateert een brede onzekerheid over de toekomst en ontevredenheid over het vermogen van de politiek om die onzekerheid te reduceren. Rinnooy Kan ziet, net als Ollila, de gevoelens van onzekerheid en afnemend vertrouwen niet als typisch Nederlands of Europees. De politicoloog Robert Putnam laat zien dat ook in Amerika het wantrouwen dramatische vormen heeft aangenomen. Nieuw leiderschap En Rinnooy Kan ziet voor het vertrouwensherstel eveneens een belangrijke taak weggelegd voor leiderschap : De toekomst noodzaakt

6 6 tot verandering en vernieuwing, gedreven door ambities en een toekomstvisie. Dat vereist effectief leiderschap, leiderschap om mensen ervan te overtuigen dat in een veranderende wereld dingen anders moeten. Zonder vertrouwen in dat leiderschap gaat het niet lukken. Rinnooy Kan waarschuwt daarbij voor schijnzekerheden : De wereld om ons heen is écht veranderd, het is niet anders. Vertrouwensherstel kan alleen door het creëren van authentiek nieuw zelfvertrouwen, van een breed gevoel dat de inwoners van Nederland meer dan voldoende zijn geëquipeerd om aan een inherent steeds onvoorspelbaarder toekomst het hoofd te kunnen bieden. Maar Alexander Rinnooy Kan is evenmin pessimistisch. Optimisme is niet alleen een morele plicht, het is ook een realistisch vertrekpunt voor de komende jaren : Nederland is een high trust land, binnen de EU wordt Nederland als betrouwbaar gezien, en door de trend naar open innovatie en internationalisering zijn we door het aanwezige sociaal kapitaal en onze ervaring als handelsnatie in het voordeel ten opzichte van menig ander land. Breed investeren Investeren op een breed front moet de aanpak zijn in een kansrijke nationale strategie. Investeren in onderwijs en onderzoek, ook in tijden van economische tegenwind, is cruciaal om de gênante achterstand van Nederland met betrekking tot het niveau van de investeringen in de kenniseconomie in te lopen. Maar investeringen in een goed ondernemingsklimaat, in een behoorlijk stelsel van sociale voorzieningen, en in stabiele arbeidsverhoudingen horen daar volgens Rinnooy Kan evenzeer bij. Innovatieplatform Rinnooy Kan, zelf lid van het Innovatieplatform, constateert met instemming dat de aanbevelingen van het Innovatieplatform met betrekking tot de Kennisinvesteringsagenda breed gedeeld worden. Hij spreekt de hoop uit dat een initiatief als het Innovatieplatform blijft bestaan: Innovatie is meer gaan leven, maar we zijn er nog lang niet. Als er geen passende opvolging komt, valt er een gat. Via het Innovatieplatform is meer bereikt dan menigeen denkt of wil toegeven. Ik noem de sleutelgebiedenbenadering, de innovatievouchers en de aandacht voor de institutionele hervorming van het kennissysteem. Daarmee is de lijst nog lang niet compleet. Zelf beschouw ik de kennisinvesteringsagenda voor de komende tien jaar als een potentieel buitengewoon waardevolle erfenis van het Innovatieplatform. Rinnooy Kan vindt overigens wel dat het Innovatieplatform herziening behoeft. Over de samenstelling en over de missie zou nog eens goed nagedacht moeten worden. Rinnooy Kan is wel heel gelukkig met de deelname van drie ministers aan het innovatieplatform, waaronder de minister-president. Hoezeer er ook spanning kan ontstaan door het gewenste langetermijnperspectief van een Innovatieplatform en de politieke gekte van de week, de blijvende aanwezigheid van een aantal ministers lijkt mij verstandig en gewenst. Jaap Kwadijk (Cap Gemini): Je kunt ook zeggen dat sterk leiderschap creativiteit juist doodt! DISCUSSIE Vertrouwen en goed leiderschap gaan hand in hand De discussie met de sprekers haakt meteen in op het pleidooi van zowel Ollila als Rinnooy Kan voor een nieuw en sterk leiderschap. Sommige deelnemers betwijfelen of sterke leiders wel zo nodig zijn voor succesvolle innovatieprocessen. Je kunt ook zeggen dat sterk leiderschap creativiteit juist doodt, vindt Jaap Kwadijk van Cap Gemini. Als je elkaar vertrouwt heb je geen sterke leiders nodig. De saamhorigheid moet groot zijn. In elke situatie moet iemand voorop lopen om te laten zien wat er moet gebeuren, maar daar heb je geen sterke leiders voor nodig. Karien van Gennip deelt zijn mening niet: Je hebt sterke leiders nodig om de richting te bepalen, maar natuurlijk moet een sterke leider ook genoeg ruimte laten. Een echte sterke leider is in staat visie te combineren met het geven van ruimte. Rinnooy Kan wijst in dit verband op de conclusies van het boek From good to great van de organisatiedeskundige Jim Collins. Collins beschrijft het verschil tussen goede bedrijven en topbedrijven. Interessant genoeg hebben die topbedrijven geen charismatische en erg zichtbare leiders, ze hebben eerder onopvallende leiders, die wel erg

7 7 Vincent Everts: Nederland is zo geïnstitutionaliseerd dat innovatie moeizaam gaat. sterk zijn en die mensen inspireren in het samenwerken. Ollila is het daar roerend mee eens. Werkelijk leiderschap houdt in dat je de naam en de rol van leider verdient. Dat doe je door geloofwaardigheid op te bouwen en daadwerkelijk tussen de mensen te staan die je leiding geeft. Evengoed moeten zulke leiders wel sterk zijn, omdat er nu eenmaal momenten zijn waarop iemand de verantwoordelijkheid moet nemen. Dan moet je een leider hebben die het vertrouwen heeft van zijn mensen. Ik ben dus van mening dat vertrouwen en goed leiderschap hand in hand gaan. Vincent Everts ( bezig met het opzetten van een internet tv-bedrijf ) merkt op dat Nederland zo is ingericht dat innovatie wel langzaam móet gaan. Zowel het bedrijfsleven als de publieke sector zijn sterk geïnstitutionaliseerd, en dat brengt een soort logheid mee. En voordat de kleine innovatieve bedrijven de markt kunnen veroveren met hun producten, zijn ze vaak al opgeslokt door de grotere. Ollila onderkent het probleem, maar heeft geen antwoord paraat. Dit probleem houdt mij ook al een tijd bezig. Nokia is begonnen als een klein bedrijf, dat groot wilde worden. En op een dag ben je groot en dan kom je erachter dat je traag bent geworden. Volgens Ollila kan langdurig succes van een land of een bedrijf leiden tot een zelfgenoegzaamheid die verandering blokkeert. Tegelijkertijd wijst hij erop dat tegenwoordig de echte innovatie meer komt van nieuwe bedrijfsmodellen dan van nieuwe baanbrekende technologie. Eigenlijk ligt aan het succes van Nokia ook zo n bedrijfsmatige vernieuwing ten grondslag, meer dan een technologische. Nokia was namelijk de eerste die ervan overtuigd was dat de mobiele telefoon iets zou worden voor iedereen, en geen hebbedingetje voor de top van het bedrijfsleven. Joost Wentink (GeoDelft): Goed leiderschap is zorgen voor een goede balans tussen het menselijk kapitaal en het financieel kapitaal in de onderneming. Joost Wentink (GeoDelft) vraagt zich af of de activiteiten van hedgefunds geen bedreiging vormen. Goede bedrijfsvoering en succesvol innoveren vragen een balans tussen het menselijk kapitaal en het financiële kapitaal. Hedgefunds kijken daar niet naar. Ollila gaat niet mee in de ongerustheid over de hedgefunds. Als een bedrijf goed geleid wordt, winstgevend is en het goed doet, heeft het ook niets te vrezen van kopers die als aasgieren boven hun hoofd cirkelen. Ik heb mijn bedenkingen tegen de discussie over bescherming tegen hedgefunds. Want wie bescherm je dan? Een falend management. Guus Berkhout, hoogleraar Innovatiemanagement aan de TU Delft, wil weten of de Nederlandse hang naar consensus niet haaks staat op het streven naar innovatie. We weten dat consensus niets met leiderschap of met innovatie te maken heeft. Van Rinnooy Kan wil Berkhout weten of hij voor de SER het consensusmodel ook zou willen verlaten. Dat lijkt Rinnooy Kan een te eenvoudige benadering. Bij een bedrijf in een veranderingsproces speelt een sterke leider een cruciale rol, aldus Rinnooy Kan. Maar de kracht van adviesorganen als de SER steunt op het vermogen grote aantallen mensen samen te brengen om het eens te worden over wat goed is voor het land. Dat hoeft zeker niet altijd een flauwe en betekenisloze uitkomst op te leveren. Staatssecretaris Karien van Gennip valt hem bij: Nederland is een langetermijngerichte samenleving. Dat komt doordat we niet beslissen bij een meerderheid van de helft plus één, maar altijd rekening houden met de minderheid. Misschien is dat zoeken naar consensus, maar dat doe je omdat je in de toekomst zelf tot die minderheid kunt gaan behoren. Of dat op de lange duur het belang van de minderheid ieders belang zou kunnen worden.

8 8 Buitengewoon inspirerend Charles Corbett, Associate professor of Operations and Environmental Management, UCLA Anderson School of Management, Los Angeles. Momenteel gedetacheerd aan de Technische Universiteit van Eindhoven: `Ik vond het buitengewoon inspirerend. Ook interessant om te zien hoe de overheid het heeft over vertrouwen in het kader van het bedrijfsleven, maar datzelfde thema niet lijkt te durven toepassen op het hoger onderwijs. Dat ligt hier veel meer aan banden dan in de Verenigde Staten, waar een hogere mate van vertrouwen leidt tot veel meer stimulerende concurrentie in het onderwijs. Trust. Making innovation work Wíllen innoveren Dr. J. Jansen, CRV Holding, Arnhem: Eerst dacht ik dat vertrouwen nauwelijks een innovatie-thema is. Maar daar denk ik nu anders over. Al moet je wel oppassen dat je niet gaat denken dat het alleen maar om vertrouwen gaat. Je moet vooral willen innoveren, en dat heeft weinig met vertrouwen te maken. Ik vond de organisatie trouwens voortreffelijk. Alleen jammer dat de vraag over het excelleren niet uitvoeriger aan de orde kwam. Ik zit in de veefokkerij, we zijn the top of the bill. We hebben te maken met genomics. Op dat terrein is een geweldige ontwikkeling gaande, en wij moeten zorgen dat we daarin blijven excelleren en dat we de boot niet gaan missen.

9 9 Graag casestudies Leon Goldwater, directeur Goldwater International, Overveen: De bijeenkomst heeft er niet toe geleid dat ik mijn mening over vertrouwen veranderd heb. Ik ben zelf investeerder op het gebied van energie en gezondheid. Het belang van investeren in kennis werd vandaag heel duidelijk. Een volgende keer zou ik wel meer casestudies behandeld willen zien, dus niet alleen een paar lezingen, maar ook de resultaten van bepaalde ontwikkelingen. En de volgende keer ook graag comfortabele stoelen! Marketing Petra Claessen, directeur Nederlands Instituut voor Marketing NIMA; vice-voorzitter European Marketing Confederation EMC: Wederom een interessante Innovation Lecture. Als NIMA vinden wij dat marketing, innovatie en ondernemen aan elkaar gelinkt zijn. Met de marketeer als de aanjager in het economisch proces; als intrapreneur, ondernemer binnen zijn eigen bedrijf. Het is evident dat daarom het NIMA een duidelijke plaats moet gaan innemen in het Innovatieplatform. En, inderdaad, ik denk dat succesvol innoveren sterk leiderschap vraagt.

10 10 Speech Karien van Gennip Karien van Gennip is staatssecretaris van Economische Zaken. Zij hield de welkomstspeech op de Innovation Lecture 2006 in de Ridderzaal te Den Haag. Hieronder de integrale tekst van haar toespraak met in de marge een samenvatting in trefwoorden. Het economisch belang van vertrouwen Ladies and gentlemen, welcome to the Innovation Lecture This year the Innovation Lecture is devoted to Trust. Is trust important for the realization of innovations? We are lucky to have some excellent speakers here who will shed their light on this interesting subject. A special welcome to you, Mr Ollila. We all know you as the man who turned Nokia into one of the most innovative companies in the world. Nowadays you combine your work for Nokia with the presidency of the Board of Directors of Royal Dutch Shell. I understand that today you will tackle the subject trust mainly from the perspective of international business. Also a special welcome to Mr Rinnooy Kan. For you - as president of the Dutch Social Economic Council - trust is of course a very important subject as well. I hear you will focus on trust in the Netherlands, compared with some of our neighbouring countries. However as your hostess - I shall first give you an introduction. And of course as a politician I shall mainly address the political and societal implications of trust and innovation. I shall do this in Dutch. But don t be afraid. Translation is available through your headsets. Tien procent méér vertrouwen = één procent méér economische groei Fukuyama: vertrouwen tussen burgers is bepalend voor concurrentievermogen Nederland is hightrust society Waarom is vertrouwen belangrijk voor de economie? Dames en heren, Vertrouwen staat aan de basis van élke vorm van menselijke samenwerking, dus ook van economische samenwerking. Een economie zonder vertrouwen is geen sterke economie. Dat is ook macro-economisch te meten. Volgens de onderzoekers Knack en Keefer is 10 procent meer vertrouwen goed voor 1 procent meer economische groei. De Amerikaanse denker Francis Fukuyama geeft hiervoor een verklaring in zijn boek Trust. Volgens hem is de mate van onderling vertrouwen tussen burgers bepalend voor het concurrentievermogen van een land. Hij onderscheidt daarbij hightrust societies en lowtrust societies. In een hightrust society kunnen bedrijven makkelijker de familiefase ontgroeien en zich ontwikkelen tot professioneel bestuurde ondernemingen dan in een lowtrust society. Fukuyama ziet China als een lowtrust society vanwege de nadruk op familiebanden. Deze maand heb ik China weer mogen bezoeken. En het valt mij op dat het vertrouwen in instituties, in het maatschappelijk middenveld, er groeit. Neem een onderwerp als intellectueel eigendom. De noodzaak om octrooien te respecteren, dringt steeds beter door. Het vertrouwen in de eigen media kan nog beter. Ik zie in dat kader uit naar de aanstaande Olympische Spelen. Nederland is in Fukuyama s ogen een typische hightrust society. We hebben vertrouwen in elkaar. En in Nederland. Zo vertrouwt u er terecht op dat op 22 november de stemmen weer eerlijk geteld worden. Extra controles van de fabrikant en TNO sluiten eventueel gerommel met stemmachines uit. U vertrouwt er ook terecht op dat ik mij als staatssecretaris van Economische Zaken inzet voor de belangen van ondernemend Nederland, in binnen- én buitenland. Uw aandeelhouders hebben u als CEO kapitaal verstrekt in het vertrouwen dat u winst gaat maken. Soms vinden ze dat u niet genoeg winst maakt. Of dat in alle gevallen terecht is, betwijfel ik. U mag er toch ook op

11 11 vertrouwen dat uw aandeelhouders de lange termijn in de gaten houden? Onderzoek van de Universiteit Leuven bevestigt dat Nederlanders elkaar vertrouwen. Binnen Europa hebben alleen de Scandinaviërs en de Ieren meer vertrouwen in elkaar. Ze beschikken en dat is niet toevallig - ook over uitstekend presterende economieën. Waarom is vertrouwen belangrijk voor innovatie? Wat is nu het verband tussen vertrouwen en innovatie? Dat laat zich eenvoudig verklaren. Economische groei vraagt om innovatie, innovatie vraagt om ondernemingszin en creativiteit, ondernemingszin en creativiteit vragen om veel ruimte en weinig regels. Om vertrouwen dus. Het belang van vertrouwen neemt bovendien toe vanwege de trend naar open innovatie. Hadden de eigen onderzoekslabs van Xerox en Bell in de jaren zeventig en tachtig nog vrijwel een kennismonopolie op hun vakgebied, sinds de jaren negentig is dat snel veranderd. Multinationals als Microsoft, Lucent, Cisco werken voor hun R&D steeds meer samen in een netwerk, met toeleveranciers, met klanten en kennisinstellingen. En dat lukt alleen wanneer de samenwerkingspartners elkaar vertrouwen. Soorten vertrouwen Wat voor soorten vertrouwen zijn belangrijk voor onze economie en voor innovatie? Ik onderscheid er drie: vertrouwen in de samenleving als geheel; vertrouwen in de samenwerkingspartners: ondernemers, kennisinstellingen en overheid; vertrouwen in de eigen sterktes, zelfvertrouwen dus. 1. Vertrouwen in de samenleving Een algemeen klimaat van vertrouwen in de samenleving heeft vele gezichten en uit zich onder andere in tolerantie en openheid ten opzichte van minderheden, van welke aard dan ook. Een dergelijk open klimaat is aantrekkelijk voor creatieve, hoogopgeleide en internationaal mobiele mensen, zo weten we sinds Richard Florida s boek The Rise of the Creative Class. Eigenlijk wisten we dat allang in Nederland. Want onze Gouden Eeuw is in belangrijke mate te danken aan deze openheid en tolerantie. In het Amsterdam van 1650 was de helft van de bevolking geboren buiten de Republiek. Deze kenniswerkers-avant-la-lettre verrijkten ons land met hun kennis van internationale handel en financiering. Diversiteit in de samenleving is een bron van creativiteit en innovatie. Dat is de economische bonus voor mensen die open en tolerant zijn! We moeten deze historische les niet vergeten. Het zou ons sieren als we ook anno 2006 elkaar met vertrouwen tegemoet treden, ongeacht afkomst. Talentvolle buitenlanders zijn een aanwinst voor Nederland en de Nederlandse economie. Daarom heeft het kabinet een kennismigrantenregeling ingevoerd voor buitenlands talent dat hier als werknemer aan de slag wil. Maar wat doen we met buitenlandse studenten die hier een diploma halen? Zij verdienen nog niets of te weinig om onder de kennismigrantenregeling te vallen. Daarom zijn ze gedwongen na de studie Nederland weer te verlaten. Dat lijkt mij een verspilling van talent. Wat mij betreft gaan we hen bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden nog een jaar na hun afstuderen in Nederland te blijven. 2. Vertrouwen in ondernemers, kennisinstellingen en overheid Naast een algemeen klimaat van vertrouwen is ook vertrouwen in de samenwerkingspartner essentieel. Innovatie vindt steeds meer plaats in open netwerken. Bedrijven, universiteiten, investeerders en overheden werken steeds meer samen om kansrijke sectoren en producten te ontwikkelen. Dit samenwerkingsverband is gebaseerd op het delen van risico s. Innoveren is nu eenmaal trial and error. Het is daarom heel belangrijk dat Nederland risico-toleranter wordt, ook de overheid. Samenwerking vraagt veel van mensen, van betrokken bedrijven. Zo kan de concurrent van voorheen plotseling een partner worden bij het ontwikkelen van een nieuw product. Dan kost vertrouwen opbouwen tijd. Maar de beloning is ook daar: risicospreiding, krachtenbundeling, inspiratie door kruisbestuiving en als het goed gaat winst! Bij de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen komt nog een extra aspect om de hoek kijken. Wetenschappers en ondernemers hebben decennialang tot verschillende werelden behoord. Maar ook die samenwerking loont, zo leert ons de geschiedenis. Want volgens de economisch historicus Joel Mokyr stond de uitwisseling tussen savants en fabricants aan de basis van de Industriële Revolutie. Maar dan moeten wetenschappers hun commercieel geïnteresseerde collega s niet meteen weer verketteren. Want dan zijn we weer terug bij af. Gelukkig zijn er steeds meer voorbeelden van ondernemers en wetenschappers die elkaar weten te vinden. Denk aan de technologische topinstituten, zoals het Wageningen Nederlanders vertrouwen elkaar Ondernemingszin en creativiteit vragen veel ruimte en weinig regels De kennismonopolies zijn verdwenen Samenwerken in een netwerk Drie soorten vertrouwen relevant 1. In de samenleving als geheel 2. In de samenwerkingspartners 3. Zelfvertrouwen Creatieve, hoogopgeleide en internationaal mobiele mensen worden aangetrokken door tolerantie en openheid Diversiteit in de samenleving is een bron van innovatie Buitenlandse afgestudeerden proberen hier te houden Innovatie is ook risico s accepteren Nederland moet risico-toleranter worden Wetenschap en bedrijven: lange tijd verschillende werelden

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief

De wedloop om kennis. De kennissamenleving in internationaal perspectief De wedloop om kennis De kennissamenleving in internationaal perspectief Juni 2012 1 Voorwoord Deze notitie gaat over de kennissamenleving van de toekomst. Wat moet Nederland doen om in een snel veranderende

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Business and IT need Talent and Spirit

Business and IT need Talent and Spirit Business and IT need Talent and Spirit CREATING VALUE WITH INFORMATION Alle deelnemende CIO s en Oracle Medewerker, met in het midden Peter Hinssen Auteur: Drs. Ing. Bob van Graft CGEIT, MCM Directeur

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS

VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS NL VISIES VAN NEDERLANDSE PROFESSIONALS ONDER REDACTIE VAN ANDY MOSMANS WHITEPAPER NIMA AWARDS 2012 En u houdt niet van branding, las ik. Ik haat het woord. Ik haat al die moderne uitdrukkingen: bottom

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

Als ik later groot ben...

Als ik later groot ben... Als ik later groot ben... RECENTE ONTWIKKELINGEN EN STAND VAN ZAKEN Hierin geven wij een korte toelichting op de recente ontwikkelingen en inzichten van Work at School en is er een aanvulling op ons businessplan.

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

Colofon. Redactioneel

Colofon. Redactioneel Colofon Redactioneel ECONOMETRISTEN IN ACTIE is een uitgave van de ALUMNIVERENIGING ECONOMETRIE AAN DE VU AMSTERDAM Opgericht: 15 april 1997 Correspondentie adres: Vrije Universiteit Amsterdam t.a.v. Alumnivereniging

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Denken over systeem finance

Denken over systeem finance Denken over systeem finance Essay door Harry te Riele Denken over systeem finance Essay door Harry te Riele Van breed gelegitimeerd naar over capitalism. En wat nu? Beters of anders? Beide zijn nodig.

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie