Nederlandse technische afspraak. NTA (nl) Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 0: Algemene bepalingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse technische afspraak. NTA (nl) Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 0: Algemene bepalingen"

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Nederlandse technische afspraak NTA (nl) Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 0: Algemene bepalingen Social care - Information architecture within the youth sector - Part 0: General specifications Vervangt NTA 8023:2008+C1:2008, samen met deel 1 ICS ; februari 2010

2 Beleidscommissie 303 "Informatievoorziening in de zorg" Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute. The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation. Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven Nederlands Normalisatie-instituut Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

3 Inhoud Voorwoord Onderwerp en toepassingsgebied Normatieve verwijzingen Termen en definities Termen en definities voor alle delen van de NTA Termen en definities uitsluitend voor deel Termen en definities uitsluitend voor deel Afkortingen Afkortingen voor alle delen van de NTA Afkortingen uitsluitend voor deel Afkortingen uitsluitend voor deel Structuur

4 Voorwoord Deze NTA is meerdelig en beschrijft een aantal toepassingen van informatiearchitectuur in de jeugdsector. Deel 0 bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle onderliggende delen. Deel 1 bevat de landelijke verwijsindex risicojongeren. Deel 2 bevat elektronisch berichtenverkeer in drie jeugdketens: jeugdzorgketen, jeugdbeschermingsketen, jeugdstrafrechtketen. Op diverse fronten werken organisaties samen om bepaalde diensten te leveren aan jongeren. Diensten als allerhande zorg, bescherming, maar ook ingrijpen bij strafrechtelijke handelingen van jeugdigen. Die samenwerking moet gecoördineerd zijn en de betrokken organisaties op elkaar afgestemd om echt effect te behalen. De inzet van ICT en andere informatiseringsoplossingen wordt hierbij steeds belangrijker. Om een wildgroei aan informatiseringsoplossingen tegen te gaan en de effectiviteit van de gekozen oplossingen te optimaliseren, is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over de wijze waarop die voorzieningen worden ontwikkeld en ingezet. Die afspraken betreffen onder meer de wijze waarop: tussen partijen onderling en tussen partijen en centrale voorzieningen informatie elektronisch wordt uitgewisseld; individuele voorzieningen zich presenteren ('interface') aan de gebruikers. Idealiter werken deze afspraken door in alle ketens en domeinen die zich met jeugdigen bezighouden, en van landelijk naar lokaal niveau. Het is de kunst afspraken zodanig te maken, dat interoperabiliteit in en tussen alle ketens en op en tussen alle niveaus geborgd is zonder dat daarbij blokkades ontstaan voor specifieke functionele en technische wensen en eisen in bepaalde ketens en op bepaalde niveaus. Doelstelling meerdelige NTA Het doel van deze meerdelige NTA is om de architectuur van een aantal informatievoorzieningen voor diensten ten behoeve van jeugdigen vast te leggen. Op dit moment gaat het om: de verwijsindex risicojongeren (VIR), NTA ; elektronisch berichtenverkeer tussen partijen en ketensystemen in de jeugdbeschermingsketen, de jeugdstrafrechtketen en de jeugdzorgketen (EBV), NTA In toekomstige versies van deze meerdelige NTA kunnen daar nieuwe delen met andere generieke diensten aan worden toegevoegd. Wat is de VIR? De landelijke verwijsindex risicojongeren (VIR, landelijke verwijsindex) brengt signalen van hulpverleners over risicojongeren in een vroeg stadium bij elkaar. Zo kunnen hulpverleners vervolgens eenvoudig contact met elkaar opnemen voor betere hulp aan de jongere. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten verantwoordelijk voor het lokale jeugdbeleid. De gemeente bepaalt hoe dat gebeurt en wie verantwoordelijk is voor een jongere. Gemeenten maken hierover afspraken met hulpverleners in de jeugdketen. Lokale verwijsindexen en de landelijke verwijsindex risicojongeren helpen gemeenten om regie in het jeugdbeleid te voeren. De landelijke verwijsindex biedt gemeenten en overige ketenpartners de mogelijkheid om te zorgen voor een betere samenwerking en informatie-uitwisseling bij een jongere met risico s. De gemeenten en ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de landelijke verwijsindex. 2

5 Wat is EBV? Elektronische gegevensuitwisseling gebaseerd op standaarden en omlijstende afspraken (EBV) is nodig om in ieder geval in drie jeugdketens (jeugdbeschermingsketen, jeugdstrafrechtketen en jeugdzorgketen) te komen tot interoperabiliteit, tot een doelmatige inzet van middelen en mensen bij de ketenpartners en tot een effectieve en efficiënte werking van de ketenprocessen en diensten die deze ketens vormen. EBV is bij uitstek het aspect van alle voorgenomen en reeds gerealiseerde gedigitaliseerde diensten en processen in deze jeugdketens dat, bij een gezamenlijke eensgezinde aanpak, bijdraagt tot: verkorting van doorlooptijden; verbetering van de inhoudelijke kwaliteit; verhoging van de doelmatigheid; verbetering van de informatiepositie van de ketenpartners. Gebruikers van de VIR en EBV Instanties binnen de volgende domeinen doen mee aan de VIR: onderwijs; zorg (school)maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg; werk en inkomen; politie en justitie. In het kader van de jeugdbeschermingsketen, de jeugdstrafrechtketen en de jeugdzorgketen is het toepassen van de EBV-standaarden en -afspraken gewenst voor de gegevensuitwisseling in de primaire ketenprocessen van die ketens. Ketenpartners zijn onder meer: bureaus Jeugdzorg; zorgaanbieders; politie; Raad voor de Kinderbescherming; bureaus Halt; Openbaar Ministerie; rechtspraak; justitiële jeugdinrichtingen; reclasseringsorganisaties; gemeenten. De EBV-standaarden en -afspraken zijn ook bruikbaar voor alle centrale ketenvoorzieningen die in deze ketens worden ontwikkeld en ingezet. EBV dient dan om de doelmatigheid van de ketenprocessen te verhogen en de kwaliteit van de processen te verbeteren. 3

6 Projectgroep De projectgroep die deze NTA tot stand heeft gebracht bestond uit de volgende organisaties: Informatiemanagement Jeugdketens (IM JK); Justitiële Informatiedienst; VIR. Vanuit NEN werd de projectgroep begeleid door: De heer D. Schutijser, consultant NEN-Gezondheidszorg. 4

7 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NTA :2010 nl Maatschappelijke zorg - Informatiearchitectuur in de jeugdsector - Deel 0: Algemene bepalingen Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Nederlandse norm. NEN-EN 15038 (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening. Translation services - Service requirements

Nederlandse norm. NEN-EN 15038 (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening. Translation services - Service requirements Nederlandse norm NEN-EN 15038 (nl) Vertaaldiensten - Eisen aan de dienstverlening Translation services - Service requirements Vervangt NEN-EN 15038:2004 Ontw. ICS 03.080.20 juni 2006 Dit document bevat

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 6787 (nl) Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid Preview. Design of movable bridges - Safety

Nederlandse norm. NEN 6787 (nl) Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid Preview. Design of movable bridges - Safety Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 2449 (nl) Ergonomie - Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels - Eisen voor afmetingen en uitvoering - Beproevingsmethoden

Nederlandse norm. NEN 2449 (nl) Ergonomie - Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels - Eisen voor afmetingen en uitvoering - Beproevingsmethoden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 1010 (nl) Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Safety requirements for low-voltage installations

Nederlandse norm. NEN 1010 (nl) Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Safety requirements for low-voltage installations Nederlandse norm NEN 1010 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

NEN-ISO 21500 (nl) Richtlijnen voor projectmanagement. Nederlandse norm ICS 03.100.40. September 2012

NEN-ISO 21500 (nl) Richtlijnen voor projectmanagement. Nederlandse norm ICS 03.100.40. September 2012 NEN-ISO 21500 (nl) Richtlijnen voor projectmanagement Nederlandse norm ICS 03.100.40 September 2012 eld be iew ev Pr or Vo Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 20000-1. (nl) Informatietechnologie - Service management - Deel 1: Specificatie (ISO/IEC 20000-1:2005,IDT)

Nederlandse norm NEN-ISO/IEC 20000-1. (nl) Informatietechnologie - Service management - Deel 1: Specificatie (ISO/IEC 20000-1:2005,IDT) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN 2991:2005 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2991 (nl)

Vervangt NEN 2991:2005 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2991 (nl) Vervangt NEN 2991:2005 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn

KAM-management 5. ISO 9001 voor het MKB. Normalisatie: de wereld op één lijn PRAKTIJKGIDS KAM-management 5 NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Normalisatie: de wereld op één lijn ISO 9001 voor het MKB NPR 9006:2008 ISO 9001 voor het MKB Nederlands Normalisatie-instituut, Delft,

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN 415-3/Ontw. A1. Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines

Voorbeeld. norm. Preview. NEN-EN 415-3/Ontw. A1. Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines Nederlandse norm Safety of packaging machines - Part 3: Form, fill and seal machines NEN-EN 415-3/Ontw. A1 Publicatie uitsluitend voor commentaar Commentaar vóór 2009-07-07 juni 2009 ICS 55.200 Als Europees

Nadere informatie