In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken."

Transcriptie

1 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen 1. Algemeen Antwoorden 1. Ben je een jongen of een meisje? Jongen 79 48% (50%) Meisje 84 52% (50%) Niets ingevuld 0 0% (0%) 2. In welke groep zit je? Groep % (24%) Groep % (25%) Groep % (25%) Groep % (25%) Niets ingevuld 0 0% (1%) Legenda: In het bovenstaande overzicht worden de onderstaande gegevens gepresenteerd.: Achtereenvolgens worden afgedrukt: het vraagnummer, de vraagtekst en de antwoordmogelijkheden (onder elkaar). Achter 'Niets ingevuld' staat het aantal personen dat de vraag niet heeft beantwoord. Vervolgens komen per antwoordmogelijkheid het aantal verkregen antwoorden bij '' (163 leerlingen ondervraagd), het percentage verkregen antwoorden bij '' en het percentage verkregen antwoorden bij de referentiegroep ( leerlingen ondervraagd). Daarna volgt een grafische weergave van de beantwoording in de vorm van een staafdiagram. De kleur groen verwijst naar '', de kleur zwart naar de referentiegroep. Indien bij een vraag het percentage negatief gewaardeerde antwoorden minimaal twintig procent is, dan wordt bij de vraag het label 'minpunt' afgedrukt. Indien het percentage positief gewaardeerde antwoorden minstens tachtig procent is, dan wordt het label 'pluspunt' afgedrukt. Vergelijkende analyse: In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. Negatief Positief Gemiddelde: Aantal: P(rob): 1. Voorbeeldvraag (1) (4) De rode punten geven de gemiddelde waarde van de leerlingen op een vraag. De spreiding wordt weergegeven met de de gele balk. Er geldt: hoe meer de antwoorden van de leerlingen op een vraag van elkaar verschillen, des te groter de spreiding (de gele balk wordt langer). Als alle leerlingen hetzelfde antwoord kiezen (zij zijn het dan helemaal met elkaar eens) dan is de spreiding 'nul' en wordt er geen horizontale balk afgedrukt. Het scorebereik op basis van de referentiegegevens is weergegeven met twee achtergrondkleuren. Binnen de donkerste band valt naar verwachting vijftig procent van de scholen met kenmerken van de referentiegroep. In de lichtgrijze band valt negentig procent. In de gele kolom staat een schatting van de proportie scholen in Nederland met dezelfde kenmerken als de referentiegroep die net zo hoog (laag) of hoger (lager) scoren dan de school in de analyse. Satisfactie-prioriteitenmatrix: In de satisfactie-prioriteitenmatrix op de laatste pagina van het rapport worden per onderwerp de rubrieksscore in een grafiek afgezet tegen de bijbehorende belangrijkheidsscore. Aldus wordt een overzicht verkregen van belangrijke onderwerpen waar de leerlingen positief op scoren en belangrijke onderwerpen waar zij minder positief op scoren. Deze onderwerpen verwijzen respectievelijk naar aandachtspunten voor profilering en aandachtspunten voor beleid. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 1

2 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 2. Moeilijkheidsgraad Antwoorden 3. Hoe moeilijk vind je rekenen? Niet zo 76 47% (45%) Beetje 75 46% (46%) Moeilijk 7 4% (9%) Niets ingevuld 5 3% (0%) 4. Hoe moeilijk vind je taal? Niet zo 63 39% (56%) Beetje 77 47% (38%) Moeilijk 20 12% (5%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 5. Hoe moeilijk vind je werken met de computer? Niet zo % (84%) Pluspunt Beetje 24 15% (13%) Moeilijk 4 2% (1%) Niets ingevuld 2 1% (1%) Pagina: 2

3 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 2. Moeilijkheidsgraad van school versus Moeilijk Niet zo Gem: Aantal: P(rob): 3. Moeilijkheidsgraad rekenen (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (948) ,476 (131,280) (3) (1) 4. Moeilijkheidsgraad taal (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (951) ,474 (130,619) (3) (1) 5. Moeilijkheidsgraad computerwerk (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (942) ,476 (129,997) (3) (1) Vragencluster: 2. Moeilijkheidsgraad Peiling Peiling Stichting Invitare (956) ,476 (131,582) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): 4. Moeilijkheidsgraad taal -3. Moeilijkheidsgraad rekenen Peiling Moeilijkheidsgraad taal -3. Moeilijkheidsgraad rekenen Peiling Moeilijkheidsgraad taal - score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 3

4 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 3. Harde vakken Antwoorden 6. Hoe leuk vind je rekenen? Niet zo 25 15% (16%) Gaat wel 62 38% (46%) Leuk 75 46% (38%) Niets ingevuld 1 1% (0%) 7. Hoe leuk vind je taal? Niet zo 41 25% (21%) Minpunt Gaat wel 82 50% (50%) Leuk 39 24% (28%) Niets ingevuld 1 1% (0%) 8. Hoe leuk vind je werken met de computer? Niet zo 3 2% (4%) Pluspunt Gaat wel 21 13% (15%) Leuk % (80%) Niets ingevuld 1 1% (1%) 9. Hoe leuk vind je samen met andere kinderen werken? Niet zo 2 1% (3%) Gaat wel 34 21% (21%) Leuk % (75%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 10. Hoe leuk vind je zelfstandig werken? Niet zo 23 14% (13%) Gaat wel 66 40% (47%) Leuk 72 44% (39%) Niets ingevuld 2 1% (1%) Pagina: 4

5 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 3. Harde vakken van school versus Niet zo Leuk Gem: Aantal: P(rob): 6. Waardering rekenen Peiling Peiling Stichting Invitare (952) ,476 (131,527) 7. Waardering taal Peiling Peiling Stichting Invitare (951) ,474 (130,983) 8. Waardering computerwerk Peiling Peiling Stichting Invitare (950) ,476 (130,805) 9. Waardering samenwerken Peiling Peiling Stichting Invitare (951) ,476 (131,135) 10. Waardering zelfstandig werken Peiling Peiling Stichting Invitare (949) ,475 (130,686) Vragencluster: 3. Harde vakken Peiling Peiling Stichting Invitare (957) ,476 (131,840) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling Waardering zelfstandig werken 8. Waardering computerwerk Peiling Waardering taal score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 5

6 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 4. Zaakvakken Antwoorden 11. Hoe leuk vind je geschiedenis? Niet zo 36 22% (26%) Minpunt Gaat wel 47 29% (34%) Leuk 42 26% (38%) Niets ingevuld 38 23% (2%) 12. Hoe leuk vind je aardrijkskunde, topografie? Niet zo 28 17% (23%) Gaat wel 46 28% (39%) Leuk 58 36% (36%) Niets ingevuld 31 19% (2%) 13. Hoe leuk vind je natuur, biologie? Niet zo 20 12% (18%) Gaat wel 45 28% (35%) Leuk 50 31% (42%) Niets ingevuld 48 29% (5%) 14. Hoe leuk vind je levensbeschouwlijke vorming en Niet zo 8 5% (17%) godsdienstonderwijs? Gaat wel 7 4% (26%) Leuk 5 3% (23%) Niets ingevuld % (35%) Pagina: 6

7 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 4. Zaakvakken van school versus Niet zo Leuk Gem: Aantal: P(rob): 11. Waardering geschiedenis Peiling Peiling Stichting Invitare (851) ,454 (126,656) 12. Waardering aardrijkskunde Peiling Peiling Stichting Invitare (859) ,455 (126,538) 13. Waardering natuur en biologie Peiling Peiling Stichting Invitare (797) ,443 (121,958) 14. Waardering lbv, godsdienst Peiling Peiling Stichting Invitare (272) ,444 (84,334) Vragencluster: 4. Zaakvakken Peiling Peiling Stichting Invitare (902) ,475 (130,955) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Stichting Invitare Waardering lbv, godsdienst Waardering lbv, godsdienst score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 7

8 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 5. Expressievakken/ gymnastiek Antwoorden 15. Hoe leuk vind je knutselen, handvaardigheid? Niet zo 15 9% (4%) Pluspunt Gaat wel 17 10% (14%) Leuk % (81%) Niets ingevuld 0 0% (0%) 16. Hoe leuk vind je tekenen? Niet zo 17 10% (4%) Gaat wel 27 17% (16%) Leuk % (79%) Niets ingevuld 0 0% (0%) 17. Hoe leuk vind je gymnastiek? Niet zo 5 3% (2%) Pluspunt Gaat wel 20 12% (10%) Leuk % (87%) Niets ingevuld 0 0% (1%) 18. Hoe leuk vind je uitstapjes met de klas? Niet zo 2 1% (1%) Pluspunt Gaat wel 10 6% (8%) Leuk % (90%) Niets ingevuld 2 1% (1%) Pagina: 8

9 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 5. Expressievakken/ gymnastiek van school versus Niet zo Leuk Gem: Aantal: P(rob): 15. Waardering handvaardigheid Peiling Peiling Stichting Invitare (950) ,476 (131,327) 16. Waardering tekenen Peiling Peiling Stichting Invitare (955) ,476 (131,254) 17. Waardering gymnastiekles Peiling Peiling Stichting Invitare (955) ,476 (131,009) 18. Waardering uitstapjes met de klas Peiling Peiling Stichting Invitare (955) ,475 (130,435) Vragencluster: 5. Expressievakken/ gymnastiek Peiling Peiling Stichting Invitare (957) ,477 (131,748) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Waardering tekenen score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 9

10 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 6. De groep Antwoorden 19. Is het leuk met de kinderen waarmee je aan een tafeltje zit? Niet zo 23 14% (10%) Gaat wel 53 33% (31%) Ja 82 50% (58%) Niets ingevuld 5 3% (1%) 20. Zou je liever op een andere plek willen zitten? Niet zo 46 28% (42%) Minpunt Gaat wel 33 20% (23%) Ja 78 48% (34%) Niets ingevuld 6 4% (1%) 21. Vind je de jongens van je klas aardig? Niet zo 17 10% (6%) Gaat wel 76 47% (39%) Ja 67 41% (54%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 22. Vind je de meisjes van je klas aardig? Niet zo 10 6% (6%) Gaat wel 66 40% (33%) Ja 84 52% (60%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 23. Heb je het naar je zin in de groep? Niet zo 14 9% (4%) Gaat wel 42 26% (20%) Ja % (75%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 24. Heb je veel vriendjes of vriendinnetjes op school? Niet zo 11 7% (6%) Gaat wel 28 17% (19%) Ja % (74%) Niets ingevuld 4 2% (1%) Pagina: 10

11 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 6. De groep van school versus Niet zo Ja Gem: Aantal: P(rob): 19. Kinderen aan hetzelfde tafeltje Peiling Peiling Stichting Invitare (938) ,452 (127,987) 20. Liever op andere plek zitten (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (927) ,452 (127,805) (3) (1) Niet zo 21. Vindt jongens aardig Peiling Peiling Stichting Invitare (943) ,457 (128,623) 22. Vindt meisjes aardig Peiling Peiling Stichting Invitare (942) ,457 (128,648) 23. Heeft naar de zin in de groep Peiling Peiling Stichting Invitare (945) ,477 (130,862) 24. Heeft veel vriendjes/vriendinnen Peiling Peiling Stichting Invitare (945) ,477 (131,059) Vragencluster: 6. De groep Peiling Peiling Stichting Invitare (954) ,477 (131,884) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2010 Peiling 2007 Stichting Invitare 19. Kinderen aan hetzelfde tafeltje 20. Liever op andere plek zitten 21. Vindt jongens aardig 23. Heeft naar de zin in de groep Heeft naar de zin in de groep Vindt meisjes aardig Vindt meisjes aardig score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 11

12 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 7. De klas Antwoorden 25. Vind je het klaslokaal gezellig? Niet zo 9 6% (7%) Gaat wel 38 23% (31%) Ja % (62%) Niets ingevuld 1 1% (1%) 26. Vind je het rustig genoeg in de klas? Niet zo 46 28% (24%) Minpunt Gaat wel 79 48% (50%) Ja 36 22% (25%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 27. Zijn er duidelijke regels over wat wel en niet mag? Niet zo 5 3% (4%) Pluspunt Gaat wel 16 10% (17%) Ja % (78%) Niets ingevuld 4 2% (1%) Pagina: 12

13 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 7. De klas van school versus Niet zo Ja Gem: Aantal: P(rob): 25. Vindt klaslokaal gezellig Peiling Peiling Stichting Invitare (949) ,477 (131,083) 26. Vindt het rustig in de klas Peiling Peiling Stichting Invitare (950) ,477 (130,728) 27. Duidelijke regels Peiling Peiling Stichting Invitare (943) ,477 (130,489) Vragencluster: 7. De klas Peiling Peiling Stichting Invitare (953) ,477 (131,806) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2007 Stichting Invitare Vindt klaslokaal gezellig 26. Vindt het rustig in de klas Vindt klaslokaal gezellig 27. Duidelijke regels 25. Vindt klaslokaal gezellig 27. Duidelijke regels score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 13

14 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 8. Omgang van leerlingen onderling Antwoorden 28. Voel je je wel eens alleen op school? (Bijna) nooit % (65%) Soms 34 21% (29%) Vaak 5 3% (5%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 29. Wordt er wel eens ruzie gemaakt in je groep? (Bijna) nooit 46 28% (21%) Soms 99 61% (62%) Vaak 16 10% (16%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 30. Word je wel eens gepest? (Bijna) nooit % (65%) Soms 20 12% (27%) Vaak 5 3% (6%) Niets ingevuld 12 7% (1%) 31. Worden andere kinderen wel eens gepest? (Bijna) nooit 54 33% (26%) Soms 70 43% (61%) Vaak 11 7% (11%) Niets ingevuld 28 17% (2%) 32. Pest je zelf wel eens? (Bijna) nooit % (76%) Pluspunt Soms 10 6% (20%) Vaak 1 1% (2%) Niets ingevuld 17 10% (2%) 33. Verveel je je weleens op school? Niet zo 43 26% (33%) Gaat wel 91 56% (53%) Ja 29 18% (14%) Niets ingevuld 0 0% (1%) Pagina: 14

15 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 8. Omgang van leerlingen onderling van school versus Vaak (Bijna) nooit Gem: Aantal: P(rob): 28. Voelt zich alleen op school (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (931) ,477 (130,668) (3) (1) 29. Ruzie in de groep (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (948) ,477 (130,859) (3) (1) 30. Wordt gepest (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (906) ,457 (129,091) (3) (1) 31. Andere kinderen worden gepest (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (866) ,477 (129,140) (3) (1) 32. Pest zelf weleens (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (871) ,476 (128,508) (3) (1) 33. Verveling (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (944) ,477 (130,577) (3) (1) Vragencluster: 8. Omgang van leerlingen onderling Peiling Peiling Stichting Invitare (951) ,477 (131,825) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2010 Stichting Invitare 33. Verveling -28. Voelt zich alleen op school 29. Ruzie in de groep 30. Wordt gepest 31. Andere kinderen worden gepest 32. Pest zelf weleens Andere kinderen worden gepest Voelt zich alleen op school 30. Wordt gepest 31. Andere kinderen worden gepest 32. Pest zelf weleens score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 15

16 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 9. Contact van de docent met leerlingen Antwoorden 34. Vind je de juf of meester aardig? Niet zo 5 3% (3%) Pluspunt Gaat wel 21 13% (18%) Ja % (78%) Niets ingevuld 3 2% (0%) 35. Legt de juf of meester goed uit? Niet zo 3 2% (2%) Gaat wel 33 20% (19%) Ja % (79%) Niets ingevuld 2 1% (0%) 36. Luistert de juf of meester goed naar je? Niet zo 4 2% (4%) Gaat wel 38 23% (23%) Ja % (73%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 37. Laat de juf of meester je uitspreken? Niet zo 5 3% (4%) Gaat wel 30 18% (20%) Ja % (76%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 38. Is de juf of meester streng? Niet zo 75 46% (44%) Gaat wel 67 41% (43%) Ja 18 11% (12%) Niets ingevuld 3 2% (1%) Pagina: 16

17 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 9. Contact van de docent met leerlingen van school versus Niet zo Ja Gem: Aantal: P(rob): 34. Juf/meester is aardig Peiling Peiling Stichting Invitare (945) ,456 (130,620) 35. Juf/meester legt goed uit Peiling Peiling Stichting Invitare (946) ,476 (132,632) 36. Juf/meester luistert goed naar je Peiling Peiling Stichting Invitare (943) ,477 (132,601) 37. Juf/meester laat je uitspreken Peiling Peiling Stichting Invitare (943) ,472 (131,813) Vragencluster: 9. Contact van de docent met leerlingen Peiling Peiling Stichting Invitare (948) ,477 (133,138) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2007 Stichting Invitare Juf/meester is aardig Juf/meester is aardig score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 17

18 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 10. Feed back/ ondersteuning door docent Antwoorden 39. Helpt de juf of meester je als je dat nodig hebt? (Bijna) nooit 1 1% (2%) Soms 49 30% (30%) Vaak % (67%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 40. Krijg je extra opdrachten als je snel klaar bent? (Bijna) nooit 33 20% (19%) Minpunt Soms 74 45% (46%) Vaak 46 28% (33%) Niets ingevuld 10 6% (1%) 41. Ziet de juf of meester het als je goed je best doet? (Bijna) nooit 8 5% (4%) Soms 55 34% (36%) Vaak 88 54% (58%) Niets ingevuld 12 7% (2%) 42. Zorgt de juf of meester er voor dat de pestkoppen ophouden (Bijna) nooit 5 3% (7%) met pesten? Soms 43 26% (28%) Vaak 96 59% (62%) Niets ingevuld 19 12% (3%) 43. Krijg je van de juf of meester weleens de schuld voor iets dat (Bijna) nooit 91 56% (56%) je niet gedaan hebt? Soms 49 30% (33%) Vaak 12 7% (8%) Niets ingevuld 11 7% (3%) 44. Als je een probleempje hebt zeg je dat dan tegen de juf of (Bijna) nooit 24 15% (17%) meester? Soms 64 39% (49%) Vaak 66 40% (32%) Niets ingevuld 9 6% (2%) Pagina: 18

19 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 10. Feed back/ ondersteuning door docent van school versus (Bijna) nooit Vaak Gem: Aantal: P(rob): 39. Juf/meester biedt hulp Peiling Peiling Stichting Invitare (940) ,476 (132,477) 40. Extra opdrachten Peiling Peiling Stichting Invitare (911) ,468 (130,958) 41. Juf/meester ziet dat je je best doet Peiling Peiling Stichting Invitare (911) ,477 (130,864) 42. Juf/meester pakt pestkoppen aan Peiling Peiling Stichting Invitare (875) ,477 (129,234) 43. Krijgt schuld voor niets (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (910) ,473 (128,145) (3) (1) (Bijna) nooit 44. Vertelt leerkracht problemen Peiling Peiling Stichting Invitare (907) ,477 (130,489) Vragencluster: 10. Feed back/ ondersteuning door docent Peiling Peiling Stichting Invitare (946) ,477 (133,096) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2010 Peiling 2007 Stichting Invitare Extra opdrachten 43. Krijgt schuld voor niets Extra opdrachten 41. Juf/meester ziet dat je je best doet 44. Vertelt leerkracht problemen Vertelt leerkracht problemen 44. Vertelt leerkracht problemen score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 19

20 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 11. Schoolgebouw en omgeving Antwoorden 45. Vind je het schoolgebouw er van binnen mooi uitzien? Niet zo 9 6% (10%) Gaat wel 40 25% (38%) Ja % (52%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 46. Vind je het schoolgebouw er van buiten mooi uitzien? Niet zo 13 8% (15%) Gaat wel 42 26% (38%) Ja % (47%) Niets ingevuld 1 1% (1%) 47. Vind je het schoon en netjes op school? Niet zo 9 6% (10%) Gaat wel 60 37% (42%) Ja 92 56% (47%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 48. Vind je het schoolplein leuk? Niet zo 18 11% (16%) Gaat wel 53 33% (32%) Ja 90 55% (51%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 49. Vind je het speelkwartier leuk? Niet zo 13 8% (7%) Gaat wel 42 26% (24%) Ja % (69%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 50. Is de weg naar school veilig? Niet zo 14 9% (10%) Gaat wel 48 29% (31%) Ja 98 60% (58%) Niets ingevuld 3 2% (1%) Pagina: 20

21 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 11. Schoolgebouw en omgeving van school versus Niet zo Ja Gem: Aantal: P(rob): 45. Schoolgebouw van binnen mooi Peiling Peiling Stichting Invitare (943) ,477 (131,228) 46. Schoolgebouw van buiten mooi Peiling * Peiling Stichting Invitare (944) ,477 (131,107) 47. Hygiene op school Peiling Peiling Stichting Invitare (942) ,477 (130,887) 48. Aantrekkelijkheid van schoolplein Peiling Peiling Stichting Invitare (943) ,477 (130,913) 50. Veiligheid van de weg naar school Peiling Peiling Stichting Invitare (936) ,475 (130,242) Vragencluster: 11. Schoolgebouw en omgeving Peiling Peiling Stichting Invitare (947) ,477 (131,606) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2010 Stichting Invitare Schoolgebouw van binnen mooi 46. Schoolgebouw van buiten mooi 47. Hygiene op school 45. Schoolgebouw van binnen mooi 46. Schoolgebouw van buiten mooi 47. Hygiene op school 50. Veiligheid van de weg naar school 46. Schoolgebouw van buiten mooi score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 21

22 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 12. Welbevinden op school Antwoorden 51. Zijn er genoeg leuke dingen op school te doen? Niet zo 9 6% (8%) Gaat wel 49 30% (33%) Ja % (58%) Niets ingevuld 5 3% (1%) 52. Vind je het leuk als je tussen de middag op school moet Niet zo 37 23% (34%) Minpunt overblijven? Gaat wel 32 20% (25%) Ja 28 17% (29%) Niets ingevuld 66 40% (12%) 53. Vind je het leuk als je les krijgt van een andere juf of meester? Niet zo 31 19% (23%) Gaat wel 76 47% (43%) Ja 48 29% (33%) Niets ingevuld 8 5% (1%) 54. Ben je op school vaak moe? Niet zo 87 53% (51%) Gaat wel 56 34% (32%) Ja 15 9% (16%) Niets ingevuld 5 3% (1%) Pagina: 22

23 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 12. Welbevinden op school van school versus Niet zo Ja Gem: Aantal: P(rob): 49. Vindt speelkwartier leuk Peiling Peiling Stichting Invitare (941) ,475 (130,477) 51. Leuke dingen op school Peiling Peiling Stichting Invitare (938) ,477 (130,632) 52. Vindt overblijven leuk Peiling Peiling Stichting Invitare (730) ,465 (114,736) 53. Inval leerkrachten Peiling Peiling Stichting Invitare (922) ,466 (128,417) 54. Vaak moe op school (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (925) ,476 (129,897) (3) (1) Niet zo Vragencluster: 12. Welbevinden op school Peiling Peiling Stichting Invitare (946) ,477 (131,575) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling Leuke dingen op school score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 23

24 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 13. Algemene tevredenheid Antwoorden 55. Vind je het leuk om naar school te gaan? Niet zo 18 11% (14%) Gaat wel 67 41% (41%) Ja 75 46% (44%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 56. Vind je dat je veel leert op deze school? Niet zo 5 3% (3%) Gaat wel 31 19% (18%) Ja % (78%) Niets ingevuld 6 4% (1%) 57. Denk je dat je ouders tevreden zijn over deze school? Niet zo 4 2% (4%) Pluspunt Gaat wel 17 10% (16%) Ja % (79%) Niets ingevuld 6 4% (2%) 58. Denk je weleens: "Zat ik maar op een andere school"? (Bijna) nooit % (70%) Soms 29 18% (22%) Vaak 7 4% (6%) Niets ingevuld 12 7% (3%) 59. Welk rapportcijfer zou je deze school geven? Cijfer 1 1 1% (1%) Cijfer 2 0 0% (0%) Cijfer 3 0 0% (1%) Cijfer 4 3 2% (1%) Cijfer 5 4 2% (3%) Cijfer 6 8 5% (6%) Cijfer % (15%) Cijfer % (28%) Cijfer % (22%) Cijfer % (20%) Niets ingevuld 2 1% (3%) Pagina: 24

25 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 13. Algemene tevredenheid van school versus Niet zo/ nooit Ja/ vaak Gem: Aantal: P(rob): 55. Vindt schoolgaan leuk Peiling Peiling Stichting Invitare (936) ,477 (130,791) 56. Leert veel op school Peiling Peiling Stichting Invitare (933) ,477 (130,604) 57. Oudertevredenheid Peiling Peiling Stichting Invitare (924) ,477 (129,119) 58. Wil naar andere school (Gespiegeld) Peiling Peiling Stichting Invitare (885) ,477 (128,179) (3) (1) Nooit 59. Rapportcijfer Peiling Peiling Stichting Invitare (940) ,477 (128,316) (1) (10) Vragencluster: 13. Algemene tevredenheid Peiling Peiling Stichting Invitare (941) ,477 (131,517) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2010 Stichting Invitare Oudertevredenheid 59. Rapportcijfer 57. Oudertevredenheid score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 25

26 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 14. Interesses Antwoorden 60. Verveel je je thuis wel eens? (Bijna) nooit 28 17% (24%) Weinig 38 23% (32%) Soms 71 44% (34%) Vaak 22 13% (8%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 61. Speel je weleens buiten? (Bijna) nooit 2 1% (3%) Weinig 12 7% (6%) Soms 53 33% (24%) Vaak 93 57% (66%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 62. Lees je thuis wel eens een leesboek? (Bijna) nooit 20 12% (14%) Weinig 28 17% (15%) Soms 70 43% (33%) Vaak 43 26% (36%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 63. Kijk je thuis televisie? (Bijna) nooit 2 1% (2%) Weinig 13 8% (9%) Soms 56 34% (36%) Vaak 90 55% (51%) Niets ingevuld 2 1% (1%) 64. Speel je thuis met Nintendo, Playstation of (Bijna) nooit 15 9% (10%) computerspelletjes? Weinig 19 12% (15%) Soms 52 32% (34%) Vaak 73 45% (39%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 65. Gebruik je thuis de computer voor schoolwerk? (Bijna) nooit 41 25% (28%) Weinig 21 13% (18%) Soms 62 38% (34%) Vaak 31 19% (18%) Niets ingevuld 8 5% (2%) 66. Gebruik je thuis weleens internet? (Bijna) nooit 1 1% (7%) Weinig 6 4% (6%) Soms 20 12% (20%) Vaak % (65%) Niets ingevuld 2 1% (2%) Pagina: 26

27 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 14. Interesses van school versus (Bijna) nooit Vaak Gem: Aantal: P(rob): 60. Verveelt zich Peiling Peiling Stichting Invitare (928) ,476 (130,812) (1) (4) 61. Speelt buiten Peiling Peiling Stichting Invitare (933) ,476 (130,566) (1) (4) 62. Leesboek Peiling Peiling Stichting Invitare (936) ,476 (130,223) (1) (4) 63. Televisiekijken Peiling Peiling Stichting Invitare (934) ,476 (130,041) (1) (4) 64. Computerspelletjes Peiling Peiling Stichting Invitare (926) ,476 (130,141) (1) (4) 65. Computer voor schoolwerk Peiling Peiling Stichting Invitare (884) ,475 (128,818) (1) (4) 66. Internet Peiling Peiling Stichting Invitare (931) ,476 (129,699) (1) (4) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling 2010 Peiling Televisiekijken 60. Verveelt zich 66. Internet 61. Speelt buiten score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 27

28 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 15. Ouderbetrokkenheid Antwoorden 67. Praat je weleens met je ouders over school? (Bijna) nooit 5 3% (8%) Weinig 21 13% (15%) Soms 64 39% (42%) Vaak 70 43% (34%) Niets ingevuld 3 2% (1%) 68. Helpen je ouders je met huiswerk als je dat wilt? (Bijna) nooit 6 4% (7%) Weinig 5 3% (7%) Soms 35 21% (27%) Vaak 97 60% (55%) Niets ingevuld 20 12% (4%) 69. Eet je goed voordat je 's ochtends naar school gaat? (Bijna) nooit 2 1% (4%) Weinig 9 6% (6%) Soms 29 18% (19%) Vaak % (69%) Niets ingevuld 8 5% (2%) 70. Helpen je ouders mee op school? Nee 91 56% (58%) Ja 54 33% (39%) Niets ingevuld 18 11% (3%) Pagina: 28

29 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Vergelijking van gemiddelde scores in vragencluster 15. Ouderbetrokkenheid van school versus (Bijna) nooit/ Nee Vaak/ Ja Gem: Aantal: P(rob): 67. Praat met ouders over school Peiling Peiling Stichting Invitare (931) ,476 (129,966) (1) (4) 68. Hulp bij huiswerk Peiling Peiling Stichting Invitare (827) ,473 (126,221) (1) (4) 69. Ontbijt Peiling Peiling Stichting Invitare (918) ,476 (129,547) (1) (4) 70. Inzet ouders op school Peiling Peiling Stichting Invitare (869) ,476 (128,186) (1) (2) Vragencluster: 15. Ouderbetrokkenheid Peiling Peiling Stichting Invitare (935) ,476 (135,368) Afwijkingen ten opzichte van: Beduidend slechtere score (-): Beduidend betere score (+): Peiling Ontbijt 67. Praat met ouders over school 68. Hulp bij huiswerk 68. Hulp bij huiswerk score van de school spreiding scores (hoe kleiner de spreiding des te eensluidender de antwoorden) schatting modaal gebied (50% interval) 90% interval Pr: schatting proportie hogere/lagere scores (*/** zeer hoog/laag BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 29

30 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk 16. Achtergrondgegevens Antwoorden 71. Zit je op een sportclub? Nee 33 20% (22%) Ja % (77%) Niets ingevuld 6 4% (2%) 72. Zit je op een andere club of vereniging? Nee 85 52% (49%) Ja 55 34% (48%) Niets ingevuld 23 14% (3%) 73. Wat doe je het meest als je uit school komt? Buiten spelen 23 14% (28%) Club of vereniging 1 1% (5%) Computerspelletjes 13 8% (9%) Lezen 4 2% (3%) Televisiekijken 18 11% (11%) Iets anders 9 6% (16%) Niets ingevuld 95 58% (28%) 74. Tot welke bevolkingsgroep(en) behoren je ouders? (meer Nederlandse 95 58% (77%) antwoorden mogelijk) Antilliaanse 4 2% (2%) Surinaamse 1 1% (3%) Turkse 37 23% (4%) Marokkaanse 9 6% (4%) Uit ander land 24 15% (8%) Niets ingevuld 11 7% (2%) 75. Welke taal spreek je thuis het meest? Nederlands % (75%) Andere taal 12 7% (9%) Twee of meer talen even vaak 40 25% (14%) Niets ingevuld 5 3% (2%) 76. Hoe laat ga je door de week naar bed? Om zeven uur of eerder 2 1% (2%) Om acht uur of eerder 35 21% (19%) Om negen uur of eerder 93 57% (55%) Om tien uur of eerder 23 14% (17%) Later dan tien uur 6 4% (5%) Niets ingevuld 4 2% (1%) 77. Weet je al naar welke school je wilt na groep 8? VMBO (MAVO, VBO) 16 10% (10%) HAVO 20 12% (14%) VWO (Atheneum. Gymnasium) 15 9% (13%) Ander schooltype 9 6% (4%) Weet niet 97 60% (25%) Niets ingevuld 6 4% (34%) 79. Locaties Hoofdvestiging 0 0% (61%) Dependance 0 0% (32%) Niets ingevuld %(8%) Pagina: 30

31 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Overzicht rapportcijfers voor de vragenclusters Rubriek: Belang: Tevredenheid: : 1. Moeilijkheidsgraad vr 3-5 (*) Harde vakken vr Zaakvakken vr Expressievakken/ gymnastiek vr De groep vr De klas vr Omgang van leerlingen onderling vr (*) Contact van de docent met leerlingen vr Feed back/ ondersteuning door docent vr Schoolgebouw en omgeving vr 45-48, Welbevinden op school vr 49, Algemene tevredenheid vr Ouderbetrokkenheid vr Hierboven staat in de vorm van een rapportcijfer de waardering van de leerlingen voor het desbetreffende onderwerp afgedrukt. De scores van de onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) zijn gespiegeld. De belangrijkheidsscore is berekend aan de hand van de antwoorden van een focusgroep van leraren en leerlingen. Satisfactie-Prioriteiten matrix (1) tevreden (10) De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: 1. Moeilijkheidsgraad 2. Harde vakken 3. Zaakvakken 4. Expressievakken/ gymnastiek 5. De groep 6. De klas 7. Omgang van leerlingen onderling 8. Contact van de docent met leerlingen 9. Feed back/ ondersteuning door docent 10. Schoolgebouw en omgeving 11. Welbevinden op school 12. Algemene tevredenheid 13. Ouderbetrokkenheid (1) belangrijk (10) (4) Minder tevreden Meer tevreden (10) Minder belangrijk/ Meer tevreden Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (4) Minder belangrijk Meer belangrijk (10) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de leerlingen over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf het rapportcijfer 4 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (rapportcijfer 5.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de leerlingen veel belang hechten en die zij een hoog rapportcijfer geven. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt die leerlingen wel belangrijk vinden, maar die zij een relatief laag rapportcijfer geven. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 31

32 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk Overzicht rapportcijfers voor de vragenclusters Peiling 2010 Rubriek: Belang: Tevredenheid: : 1. Moeilijkheidsgraad vr 3-5 (*) Harde vakken vr Zaakvakken vr Expressievakken/ gymnastiek vr De groep vr De klas vr Omgang van leerlingen onderling vr (*) Contact van de docent met leerlingen vr Feed back/ ondersteuning door docent vr Schoolgebouw en omgeving vr 45-48, Welbevinden op school vr 49, Algemene tevredenheid vr Ouderbetrokkenheid vr Hierboven staat in de vorm van een rapportcijfer de waardering van de leerlingen voor het desbetreffende onderwerp afgedrukt. De scores van de onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) zijn gespiegeld. De belangrijkheidsscore is berekend aan de hand van de antwoorden van een focusgroep van leraren en leerlingen. Satisfactie-Prioriteiten matrix (1) tevreden (10) De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: 1. Moeilijkheidsgraad 2. Harde vakken 3. Zaakvakken 4. Expressievakken/ gymnastiek 5. De groep 6. De klas 7. Omgang van leerlingen onderling 8. Contact van de docent met leerlingen 9. Feed back/ ondersteuning door docent 10. Schoolgebouw en omgeving 11. Welbevinden op school 12. Algemene tevredenheid 13. Ouderbetrokkenheid (1) belangrijk (10) (4) Minder tevreden Meer tevreden (10) Minder belangrijk/ Meer tevreden Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (4) Minder belangrijk Meer belangrijk (10) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de leerlingen over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf het rapportcijfer 4 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (rapportcijfer 5.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de leerlingen veel belang hechten en die zij een hoog rapportcijfer geven. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt die leerlingen wel belangrijk vinden, maar die zij een relatief laag rapportcijfer geven. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. Pagina: 32

33 BS `t Startblok/ Cuijk Tabellen Overzicht rapportcijfers voor de vragenclusters Peiling 2007 Rubriek: Belang: Tevredenheid: : 1. Moeilijkheidsgraad vr 3-5 (*) Harde vakken vr Zaakvakken vr Expressievakken/ gymnastiek vr De groep vr De klas vr Omgang van leerlingen onderling vr (*) Contact van de docent met leerlingen vr Feed back/ ondersteuning door docent vr Schoolgebouw en omgeving vr 45-48, Welbevinden op school vr 49, Algemene tevredenheid vr Ouderbetrokkenheid vr Hierboven staat in de vorm van een rapportcijfer de waardering van de leerlingen voor het desbetreffende onderwerp afgedrukt. De scores van de onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) zijn gespiegeld. De belangrijkheidsscore is berekend aan de hand van de antwoorden van een focusgroep van leraren en leerlingen. Satisfactie-Prioriteiten matrix (1) tevreden (10) De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: Minder belangrijk/ 1. Moeilijkheidsgraad Meer tevreden 2. Harde vakken Zaakvakken 4. Expressievakken/ gymnastiek 5. De groep De klas Omgang van leerlingen onderling 8. Contact van de docent met leerlingen Feed back/ ondersteuning door docent Schoolgebouw en omgeving Welbevinden op school Algemene tevredenheid Ouderbetrokkenheid 9. (1) belangrijk (10) (4) Minder tevreden Meer tevreden (10) Minder belangrijk/ Minder tevreden 3. Meer belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (4) Minder belangrijk Meer belangrijk (10) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de leerlingen over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf het rapportcijfer 4 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (rapportcijfer 5.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de leerlingen veel belang hechten en die zij een hoog rapportcijfer geven. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt die leerlingen wel belangrijk vinden, maar die zij een relatief laag rapportcijfer geven. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. BvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek Pagina: 33

34 Schoolrapport 2013/2014 BS `t Startblok/ Cuijk Overzicht rapportcijfers voor de vragenclusters Stichting Invitare Rubriek: Belang: Tevredenheid: : 1. Moeilijkheidsgraad vr 3-5 (*) Harde vakken vr Zaakvakken vr Expressievakken/ gymnastiek vr De groep vr De klas vr Omgang van leerlingen onderling vr (*) Contact van de docent met leerlingen vr Feed back/ ondersteuning door docent vr Schoolgebouw en omgeving vr 45-48, Welbevinden op school vr 49, Algemene tevredenheid vr Ouderbetrokkenheid vr Hierboven staat in de vorm van een rapportcijfer de waardering van de leerlingen voor het desbetreffende onderwerp afgedrukt. De scores van de onderwerpen die gemerkt zijn met een asterisk (*) zijn gespiegeld. De belangrijkheidsscore is berekend aan de hand van de antwoorden van een focusgroep van leraren en leerlingen. Satisfactie-Prioriteiten matrix (1) tevreden (10) De nummers in de puntenwolk verwijzen naar de onderstaande onderwerpen: 1. Moeilijkheidsgraad 2. Harde vakken 3. Zaakvakken 4. Expressievakken/ gymnastiek 5. De groep 6. De klas 7. Omgang van leerlingen onderling 8. Contact van de docent met leerlingen 9. Feed back/ ondersteuning door docent 10. Schoolgebouw en omgeving 11. Welbevinden op school 12. Algemene tevredenheid 13. Ouderbetrokkenheid (1) belangrijk (10) (4) Minder tevreden Meer tevreden (10) Minder belangrijk/ Meer tevreden Minder belangrijk/ Minder tevreden Meer belangrijk/ Meer tevreden Meer belangrijk/ Minder tevreden (4) Minder belangrijk Meer belangrijk (10) aandachtspunt voor profilering aandachtspunt voor beleid In de satisfactie-prioriteiten matrix worden per onderwerp de tevredenheidsscores en de bijbehorende belangrijkheidsscores afgedrukt. Omdat de waarderingen van de leerlingen over het algemeen positief zijn, is in de grafiek alleen het waardenbereik vanaf het rapportcijfer 4 uitvergroot. De beide grijze lijnen geven het midden van de grafiek aan (rapportcijfer 5.5). De rode lijnen markeren de grenswaarden. In het gebied rechtsboven (meer belangrijk/meer tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt waaraan de leerlingen veel belang hechten en die zij een hoog rapportcijfer geven. Op deze onderwerpen kan de school zich kan profileren. Punten in dit gebied worden afgedrukt in de kleur groen. In het gebied rechtsonder (meer belangrijk/minder tevreden) zijn de onderwerpen afgedrukt die leerlingen wel belangrijk vinden, maar die zij een relatief laag rapportcijfer geven. Dit zijn aandachtspunten voor beleid. Punten in dit gebied zijn oranje gekleurd. Pagina: 34

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes

Resultaten LTP2013. Antoniusschool Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013. 1 Scholen met Succes Resultaten LTP2013 Antoniusschool Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 1 Scholen met Succes Antoniusschool, Asten Antoniusschool Asten Leerlingvredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bonckert Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart

Samenvatting. BS De Vaart/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Vaart Eerder dit jaar heeft onze school BS De Vaart deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool

Samenvatting. BS Aloysiusschool/ Weerselo. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool BS Aloysiusschool/ Weerselo Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Aloysiusschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Aloysiusschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Hoekstien/ Surhuisterveen CONCEPT. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien

Samenvatting. BS De Hoekstien/ Surhuisterveen CONCEPT. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien Eerder dit jaar heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bron/ Den Bosch. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron

Samenvatting. BS De Bron/ Den Bosch. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron BS De Bron/ Den Bosch Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Bron Eerder dit jaar heeft onze school BS De Bron deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting 2010/2011

Samenvatting 2010/2011 Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Duizendpoot Eerder dit jaar heeft onze school BS De Duizendpoot deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pius X. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot'

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pius X. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'groot' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Pius X Eerder dit jaar heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met die

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Valthermond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth

Samenvatting. BS Rehoboth/ Valthermond. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth BS Rehoboth/ Valthermond Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Rehoboth Eerder dit jaar heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph BS St Joseph/ Beringe Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS St Joseph Eerder dit jaar heeft onze school BS St Joseph deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Samenvatting. BS Syncope/ Almere. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Syncope. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS Syncope/ Almere. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Syncope. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' BS Syncope/ Almere Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Syncope Eerder dit jaar heeft onze school BS Syncope deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

Samenvatting. BS Johan Looijenga/ Surhuizum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Johan Looijenga

Samenvatting. BS Johan Looijenga/ Surhuizum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Johan Looijenga BS Johan Looijenga/ Surhuizum Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Johan Looijenga Eerder dit jaar heeft onze school BS Johan Looijenga deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Julianaschool

Samenvatting. BS Julianaschool/ Winterswijk. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Julianaschool Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Julianaschool Eerder dit jaar heeft onze school BS Julianaschool deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele

Samenvatting. BS Ten Darperschoele. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Ten Darperschoele Eerder dit jaar heeft onze school BS Ten Darperschoele deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Eerder dit jaar heeft onze school BS De Regenboog/ Meidoornlaan deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel

Samenvatting. BS De Schakel/ Broekhuizenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Schakel Eerder dit jaar heeft onze school BS De Schakel deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS De Kemp/ Egchel. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' BS De Kemp/ Egchel Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kemp Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kemp deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

KBS St. Jozef Rijen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 KBS St. Jozef Rijen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn BS De Toermalijn/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn Eerder dit jaar heeft onze school BS De Toermalijn deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Wegwijzer/ Vianen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Wegwijzer

Samenvatting. BS Wegwijzer/ Vianen. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Wegwijzer Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Wegwijzer Eerder dit jaar heeft onze school BS Wegwijzer deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk'

Samenvatting. BS it Bynt/ Winsum. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt. De betrokkenheid van de ouders bij de school is 'redelijk' Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS it Bynt Eerder dit jaar heeft onze school BS it Bynt deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken met

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector BS Reflector/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS Reflector Eerder dit jaar heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen

Nadere informatie

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013

BS St. Bonifatius Asten. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, november 2013 BS St. Bonifatius Asten Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, november 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

BS Rennevoirt Berkel-Enschot. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 Berkel-Enschot Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Berkel-Enschot

Nadere informatie

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Horizon Amstelveen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 Amstelveen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 , Amstelveen Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. / Rotterdam Tabellen Algemeen 1. Wat is uw geslacht? Man 3 11% (19%) Vrouw 25 89% (80%) Niets ingevuld 0 0% (1%) 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 7 25% (6%) 25-34 jaar 5 18% (24%) 35-44 jaar 3

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. Algemeen Antwoorden 1. Wat is uw geslacht? Man 2 10% (18%) Vrouw 18 90% (81%) Niets ingevuld 0 0% (1%) 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 1 5% (5%) 25-34 jaar 9 45% (24%) 35-44 jaar 3 15% (20%)

Nadere informatie

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011

BS Agnetendal Valkenswaard. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, april 2011 Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, april 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Valkenswaard

Nadere informatie

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken.

In de vergelijkende analyses op de volgende pagina's worden de gemiddelde waarden van de antwoorden met elkaar vergeleken. Algemeen 1. Wat is uw geslacht? Man 2 14% (19%) Vrouw 5 36% (80%) Niets ingevuld 7 50% (1%) 2. Wat is uw leeftijd? Jonger dan 25 jaar 1 7% (6%) 25-34 jaar 1 7% (24%) 35-44 jaar 0 0% (20%) 45-54 jaar 3

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Tabellen. BS De Wegwijzer/ Vianen. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. BS De Wegwijzer/ Vianen. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport OTP2009). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en de

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Tabellen. VS De Noorderkroon/ Enschede. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden:

Tabellen. VS De Noorderkroon/ Enschede. Inleiding: Linker pagina: Antwoordpercentages en overschrijding van grenswaarden: Inleiding: De rapportage van de oudertevredenheidspeiling bestaat uit een samenvatting en een tabellenboekje (Schoolrapport 2014/2015). In het tabellenboekje worden per vraag de antwoordpercentages en

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Aldoende/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Aldoende/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Aldoende Enige tijd geleden heeft onze school BS Aldoende deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Rank/ Meerkerk. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Rank Enige tijd geleden heeft onze school BS De Rank deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 161853 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Kandelaar/ Ameide. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Kandelaar Enige tijd geleden heeft onze school BS Kandelaar deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool

Samenvatting. BS St Jozefschool/ De Rijp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Jozefschool Enige tijd geleden heeft onze school BS St Jozefschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 170941

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting. BS Prins Clausschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Prins Clausschool

Samenvatting. BS Prins Clausschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Prins Clausschool BS Prins Clausschool/ Tiel Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Prins Clausschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament

Samenvatting. BS Het Fundament/ Nieuwland. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Fundament Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Fundament deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 224670

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Samenvatting OTP2010. BS Margrietschool/ Tiel. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding. Sfeer.

Samenvatting OTP2010. BS Margrietschool/ Tiel. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Persoonlijke ontwikkeling. Begeleiding. Sfeer. BS Margrietschool/ Tiel Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Margrietschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Ouders zijn over het algemeen gematigd tevreden

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Rotterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, juni 2008 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Laterna Magica

Samenvatting. OBS Laterna Magica/ Amsterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Laterna Magica OBS Laterna Magica/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) OBS Laterna Magica Enige tijd geleden heeft onze school OBS Laterna Magica deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek

Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Page 1 of 6 Samenvatting van Oudertevredenheidonderzoek Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van

Nadere informatie

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010/2011

Overzichtsrapportage PTP2010/2011 Overzichtsrapportage PTP21/211 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van negen scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van St. Invitare

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 OBS De Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2010

Overzichtsrapportage PTP2010 Overzichtsrapportage PTP21 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van vier scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de de scholen van Scholenstichting

Nadere informatie

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 BS De Emmen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De Emmen

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2012/2013

Overzichtsrapportage PTP2012/2013 Overzichtsrapportage PTP212/213 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van eenentwintig scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de Stichting Accent

Nadere informatie

Samenvatting. Maerlant-Lyceum/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Maerlant-Lyceum

Samenvatting. Maerlant-Lyceum/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Maerlant-Lyceum Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) Maerlant-Lyceum Eerder dit jaar heeft onze school Maerlant-Lyceum deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

OBS Theo Thijssen Assen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

OBS Theo Thijssen Assen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 OBS Assen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS Assen

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie