Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november 2008"

Transcriptie

1 Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk - Politie Ik ben hier uitgenodigd om wat te komen vertellen over de ( morele ) dilemma s in de samenwerking tussen jongerenwerk en politie. Ik wil jullie ook op voorhand al even vertellen dat het de vraag van de organisatoren was om dit toch vooral op de van mij welbekende krachtige manier te doen. Nou wil ik gewoonlijk al wel eens wat stevige statements maken en vlieg ik in de normale omgang met mensen al regelmatig uit de bocht met mijn botte manier van doen, vandaag word ik zelfs al gevraagd om dat nog eens extra stevig aan te zetten. Met deze verontschuldiging en verwijzing naar de vraag c.q. opdracht van de organisatie wil ik mijn handen alvast vooraf preventief- in onschuld wassen. Hieruit blijkt ook dat zelfs ik toch bekend om mijn eigenzinnige manier van opereren, sommigen noemen me een ongeleid projectiel- af en toe voldoe aan de uitdrukking: Geef iemand een opdracht en hij voert hem nog uit ook! Ik had natuurlijk ook kunnen weigeren, maar dan ben je al gauw een lafbek en daar heb ik ook een hekel aan. Dus de vraag van de organisatie heeft me zelfs even voor een heus dilemma geplaatst; als ik het doe bevestig ik het beeld dat er van mij is; een lastpak met een te grote mond ( terwijl ik ook weleens aardig gevonden wil worden) en als ik het niet doe, dan riskeer ik dat ze mij toch maar een slappeling vinden. Ik ben dus knap klemgezet door de organiserende partijen, hulde daarvoor. Maar het zou een moeilijker keus zijn geweest als ik geen gedachten zou hebben bij het onderwerp van vandaag: de soms moeizame samenwerking tussen jongerenwerk en politie. Ik denk daar nogal wat van. Dat komt niet alleen doordat ik al ruim 30 jaar in het jongerenwerk zit en verknocht ben aan deze werksoort, maar ook omdat de ontwikkelingen bij de politie bij mij altijd extra interesse hebben gehad. Dat komt omdat we van mijn moeders kant een politiegeslacht zijn. Mijn grootvader was een echte ouderwetse veldwachter, streng doch rechtvaardig en zelfs één van de grondleggers van de katholieke politiebond St, Michael, één van mijn ooms was politie-agent en later docent op de politieschool en bij ons thuis hebben we altijd enorm veel dienders op visite gehad. Zowel mijn broer als ik hebben nog een tijdje gestoeid met de gedachte zelf politieagent te worden, even later wilde ik trouwens priester worden om daarna de competenties van die twee vakken uiteindelijk maar te koppelen in mijn huidige vak. Mijn broer werd afgekeurd en werd toen maar leraar, ook een beetje een autoritair vak, zullen we maar zeggen. Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

2 In de brochure voor deze ochtend stonden een aantal schoten voor de boeg. 1. De definiëring van de term vertrouwensrelatie; 2. Geheimhouding 3. Professionele attitude 4. Afstemming en veiligheid 5. Jongerenwerker als intermediair Ik heb daar mijn gedachten eens over laten gaan, De definiëring van de term vertrouwensrelatie; Dikke van Dale: betrekking die berust op onderling vertrouwen. Veel jongerenwerkers klagen dat de politie ( maar ook andere netwerkpartners) te weinig of zelfs geen rekening houdt met de vertrouwensrelatie die de jongerenwerker op gebouwd denkt te hebben. Let op het woordje denkt. Laten we eerst de opbouw van de relatie tussen jongerenwerker en jongere eens nader bekijken: De jongerenwerker krijgt de opdracht om contact te leggen met jongeren.: Voor die contactlegging heeft de jongerenwerker een aantal object -studies en denkt daarbij na hoe hij/zij een goed contact kan leggen met de jongeren. Het is dus een werkmatige handeling, waarvan de basis in ieder geval niet berust op onderling vertrouwen, maar op een werkopdracht. Een werkopdracht die de jongerenwerker leuk lijkt, interessant en waarvan hij denkt dat hij hem tot een goed eind kan brengen. De jongerenwerker maakt contact met de jongere: eerste contact connectie aansluiting zoeken opnieuw aansluiting zoeken opnieuw aansluiting zoeken betrekkingen worden geregeld inhoud wordt geregeld Persoonlijke terugkoppeling Persoonlijke terugkoppeling Relatiebeheer Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

3 Dus hij probeert de jongere te verlokken tot een relatie. In die zin is er geen verschil met een vertegenwoordiger die een klant probeert te scoren. Er is dus nog steeds sprake van een S O relatiedefinitie, geen kwestie van een betrekking die berust op onderling vertrouwen. Pas op het moment dat de andere partij terug gaat communiceren, de informatie over en weer begint te stromen en er bij beide partijen inzicht ontstaat in de ander, lijkt er sprake van een min of meer gelijkwaardige relatie ( S S) ; de relatie tussen jongerenwerker en jongere. De inhoud van die relatie wordt over het algemeen bepaald door de leefwereld van de jongere en als het goed is tenminste- niet door die van de beroepskracht als privé-persoon. Er zit echter een addertje onder het gras. Diezelfde relatie tussen jongerenwerker en jongere is ook weer object van studie door de jongerenwerker eventueel ondersteund door collega s of netwerkpartners. Daar denkt hij na over de volgende input in de relatie. De jongerenwerker is dus als het goed is vormgever en instrument; producent en acteur. Daarnaast verantwoordt hij de processen via registraties, in overleg en rapportages. De jongerenwerker heeft dus geen betrekking die berust op onderling vertrouwen. Hij houdt op zijn hoogst de jongere in de waan. De vertrouwensrelatie is een professioneel handigheidje. Wat heeft hij dan wel? Zoals hierboven aangegeven, is er niet slechts sprake van een eendimensionale S O verhouding van de eerste orde. Een S O van de eerste orde zou je wellicht kunnen vertalen als: S praat, geeft aan, geeft orders en O luistert, knikt en volgt de bevelen op. Tegenwoordig heet dat wel Top- Down relatie, ik noem het weleens een mechanische of koude relatie S drukt op de knop en O begint te werken. Nee, dat is meer de relatievorm die we kennen uit andere sectoren. De jongerenwerker onderwerpt zijn eigen relatie met de jongere aan onderzoek om steeds nieuwe betekenis aan die relatie te geven zodat hij jongeren kan verlokken tot ontwikkeling en ontplooiing. Daarbij weet hij dat jongeren ook weleens een ander begrip hebben van hun verhouding en daar pragmatisch mee om gaan: de keren dat ik belazerd ben door jongeren, hebben me wat dat betreft wijzer gemaakt. Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

4 Een vertrouwensrelatie is dus erg betrekkelijk. Je moet de goede relatie met jongeren dan ook altijd met een dosis gezond wantrouwen bekijken. Je zou dat een goede relatie kunnen noemen in een strategisch pedagogisch proces, maar je blijft afhankelijk van de waardering van de andere partij Dus organisaties die in hun advertenties mensen oproepen die vertrouwensrelaties met jongeren opbouwen hebben het dan ook niet helemaal begrepen. Ze sturen hun mensen op weg met een verkeerde boodschap. Menig beginnend jongerenwerker is daar niet alleen ingetrapt, sommige jongerenwerkers geloven er zelfs in. Die zeggen dan: We moeten eerst een vertrouwensrelatie opbouwen voor we iets met jongeren kunnen doen. Het gevolg is niet zelden dat zo n werker zich dan afhankelijk op gaat stellen van de doelgroep, want je moet jongeren natuurlijk te vriend houden. Ze gaan om met zo n groep als een dienstbare ober: wat hadden jullie gehad willen hebben. Het spel is dan al gauw dat de jongeren nergens zin in hebben en de werker uitgedaagd wordt om met een goed idee te komen. Jij bent toch jongerenwerker die activiteiten voor ons moet verzinnen, stel eens wat voor!. Op het moment dat de jongerenwerker gaat bieden dan gaat het fout. Hoe meer hij verzint, hoe verder de groep achteruit kan gaan en zelf minder tot actie wordt verplicht: Voetballen, mweh, hebben we geen zin in, spelletjes spelen? Mweh. Dus na verloop van tijd komen we uit op karten, six flags en paintball en de jongerenwerker organiseert het helemaal en mag ook opdraaien voor de kosten als de bus op de terugreis gesloopt wordt. Jongerenwerkers zijn soms te goed van vertrouwen Vraag een groep wat ze wil en er komen 5 antwoorden uit: beetje hangen, kletsen, biertje, blowtje en af en toe filmpje. En natuurlijk een eigen honk, iedere groep in Nederland wil een eigen honk. Maar dat is een ander verhaal. In een poging zich in te likken in een groep, gaan jongerenwerkers soms ver. Er zijn jongerenwerkers die sigaretten uitdelen, drank, geld lenen en ik heb er zelfs een gekend die met een groepje op inbrekerspad ging om dezelfde ervaring te krijgen. Dan raak je dus te betrokken in je werk; in het laatste geval, dan ben gewoon van het padje. We waarschuwen dan ook altijd dat de jongerenwerkers afstand moeten houden. Soms vertalen jongerenwerkers dat in koele afstandelijke relatie met jongeren op gebied van activiteiten, soms is die relatie ook mechanisch, er zit weinig interesse en warmte in. Met die afstand wordt natuurlijk vooral ook de afstand bedoeld die we op methodisch gebied moeten hebben met vragen als: zitten we op de juiste koers, moet ik iets Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

5 veranderen aan mijn input, raak ik niet te vast in die relaties. Afstand en betrokkenheid is dus een niveaudiscussie: 1 ste of 2 de niveau! Dat wil overigens niet zeggen dat je niet in de problemen kunt komen, soms is de betrokkenheid zo hoog dat je als jongerenwerker moeilijk kunt ontsnappen en geen echt gezonde professionele relatie meer hebt. Zo heb ik zelf wat professionele jeugdzondes begaan waar ik nu nog mee zit. Ik heb nog klanten ( zo noemden we dat vroeger) van ruim 30 jaar geleden. Ik kom nu nog regelmatig bij die mensen over de vloer om formulieren in te vullen, ze te helpen bij voorkomende vragen en ze in bescherming te nemen e.d. Ik heb daar wel prachtige excuses voor ( ik blijf zo ook bij op het gebied van uitkeringen en regelingen, ik hoor veel inside information over bepaalde geledingen uit de schemerwereld e.d.), maar eigenlijk kan ik gewoon niet weigeren als ze in de problemen zitten. Gelukkig zijn het er niet veel. Hoewel er dus geen echte vertrouwensrelatie is, wil dat natuurlijk niet zeggen dat je jongeren gelijk moet verraden als ze eens over de schreef gaan. Want dat is ook geen goed voorbeeld. Waar zit nou dat probleem in die samenwerking tussen jongerenwerk en politie? De uitgangspunten van politie en jongerenwerk zijn nogal verschillend. Als we de mogelijkheden bekijken om jongeren bij te sturen kunnen we een aantal middelen inzetten die als volgt zijn te karakteriseren: preventief, we proberen te voorkomen dat jongeren zichzelf en anderen schade berokkenen en een leven lang last veroorzaken bij derden of zichzelf curatief; we proberen jongeren te helpen als het even wat minder gaat correctief; we corrigeren jongeren met lichte drang om hun ongewenste gedrag aan te passen repressief; we onderdrukken de foute ontwikkeling van jongeren met dwang bijvoorbeeld via het strafrechtsysteem. We zouden kunnen zeggen dat het jongerenwerk toch vooral op de eerste 2 onderdelen haar werk moet uitvoeren. Ze heeft geen echte machtsmiddelen ( behalve uitsluiting van de activiteit) om jongeren te dwingen, terwijl de politie er toch vooral is om mensen te corrigeren en eventueel te bestraffen als ze over de schreef gaan. In ontwikkelingstermen zou je kunnen zeggen dat jongerenwerkers met de ontwikkeling van jongeren oplopen en in de goede gevallen die ontwikkelingen verlokken tot de juiste keuze, terwijl de politie gewoon zit te wachten tot jongeren uit de bocht vliegen: De samenleving is in het algemeen niet geïnteresseerd in de ontwikkeling van de ander, Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

6 behalve als we er zelf last van ondervinden en de politie is een instrument van de samenleving om de orde te handhaven. Daarnaast zit er het verschil in relationele vormgeving. De jongerenwerker ziet zichzelf als onderdeel soms aanjager van het proces dat de jongere doormaakt, terwijl de politie de jongere ziet in relatie tot het koude feit en in die termen een object ziet. Bij wijkagenten, agenten die vanuit hun taakopdracht meer relationeel moeten denken, is dat iets anders. De meeste wijkagenten bewegen zich ook op de eerste twee onderdelen ( preventief en curatief). Zij weten dan ook als geen ander dat repressie alleen niet werkt. In de praktijk blijkt dat je met sommige wijkagenten en netwerken goede afspraken kunt maken. Zo hebben we eens een totale aanpak afgesproken met een netwerk ten aanzien van een erg grote overlastsituatie. In overleg met een woningbouwcorporatie, Justitie in de buurt, politie, gemeente, welzijnswerk en jongerenwerk werd onder andere afgesproken dat de politie over zou gaan op een zero-tolerence beleid: - papiertje op de grond bekeuring - spugen bekeuring - grote bek Daarmee werd de groep onder druk gezet, een deel van de groep zou vluchten ( die hoeven niet dagelijks thuis te komen met een bekeuring) en zouden afgevangen worden door het jongerenwerk. Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

7 In diverse samenwerkingsverbanden heb ik echter meegemaakt dat er goede afspraken lagen tussen gemeente, jongerenwerk en politie t.a.v. een aanpak voor verschillende groepen. Er was goede samenwerking om de groepen in beeld te houden en als er iets gaande was, werd in goed overleg een aanpak bedacht en uitgevoerd. Dan gebeurde het nog regelmatig dat een agent met een andere opdracht van de snelweg afkwam, in de groep/locatie dook. Daar bekeuringen uitdeelde en weer weg was en daarmee dwars door de afspraken heen fietste. Dat geeft natuurlijk een enorme druk in de relaties: Wijkagent jongeren Wijkagent jongerenwerker en zelfs Jongerenwerker jongeren. Ik heb ook wel meegemaakt dat de agent waar afspraken mee gemaakt waren, van hogerhand in de organisatie gedwongen werd om die vrij te geven, waarna een andere afdeling de gemaakte afspraken aan zijn laars lapte. Ik heb zelfs meegemaakt dat een agent die zelf afspraken had gemaakt verplicht werd om een razzia mee uit te voeren op dezelfde groep. Conclusie: met DE politie kun je geen afspraken maken. Je kunt wel afspraken maken met individuele agenten, maar ook dat is soms een heikele zaak, want dat ligt aan zijn positie in het korps. Zelf heb ik jaren geleden een behoorlijk vruchtbare samenwerking gehad met jeugd en zeden rechercheurs. In het begin was het wel even aftasten om de grenzen te bepalen, maar de stelling van deze mensen was; we kijken wat we uit kunnen wisselen, als dat onmogelijk is dan wordt dat gerespecteerd. Dat was destijds een wederzijds proces van informatie uitwisseling. Ik heb nooit de indruk gehad dat ik eenzijdig gebruikt werd om informatie te geven. Zelfs bij zwaardere zaken werd de informatie van het jongerenwerk nooit zodanig gebruikt dat het herleidbaar was. Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

8 Dan werd er eerst doorgerechercheerd werd om voldoende bewijs te vinden zonder dat het terug kon verwijzen naar het jongerenwerk. Daar was sprake van een goede vertrouwensrelatie gebaseerd op ervaring. Het was daarbij helemaal niet nodig om me te beroepen op een geheimhoudingsplicht of iets dergelijks, als die er al zou zijn geweest. We hadden normaal gesproken wekelijks contact waarbij informatie bijna vrijelijk over en weer ging. Waarschijnlijk wist hij dat ook intern goed af te dekken, dus werd onze informatie wel gedeeld, maar werd er zorgvuldig mee omgegaan. In die zin zou je kunnen zeggen dat het geen rekening houden met de zogenaamde vertrouwensrelatie van jongerenwerker en jongeren door de politie veel zegt over de wantrouwenrelatie onderling. Een aantal jaren geleden hebben we in de regio Zuid Holland Zuid de samenwerking tussen beleidsambtenaren jeugd, politie en jongerenwerk vormgegeven. Daar werden al een aantal knelpunten vooraf gesignaleerd: 1. ambtenaren en politie hebben een heel apparaat achter zich staan, met veel technische mogelijkheden en ondersteuning, Soms zelfs een kantoor 2. jongerenwerkers in die regio acteren vrij vaak solistisch in een paar uren contract 3. jongerenwerkers zijn vaak beperkt in tijd omdat ze moeten voldoen aan allerlei subsidie-eisen 4. het vak jongerenwerk is de laatste decennia qua vooropleiding en begeleiding behoorlijk gedevalueerd, waardoor veel beginners met een gebrekkige ervaring en deskundigheid de antwoorden in de praktijk schuldig moeten blijven. Toen ik in het jongerenwerk begon had ik al een behoorlijke achtergrond: vormingswerk, vrijwilligerswerk, HBO en toch kreeg ik gedurende lange tijd wekelijks werkbegeleiding van een m.w. en een o.w. er In het samenwerkingsverband tussen gemeente/politie en jongerenwerk zei ik destijds al dat we er voor zouden moeten zorgen dat jeugd- en jongerenwerkers sterker zouden moeten zijn in de uitoefening van hun vak, meer trots en eigenwaarde zouden moeten ontwikkelen, maar dat vooral af moeten dwingen door inzicht te hebben in de processen die jongeren doorlopen, duidelijk kunnen maken dat het vaak beter is om via ontwikkeling in te zetten op jongeren. Veel van die onervaren jongerenwerkers vallen ten prooi aan zich in de praktijk verwarrende uitgangspunten. Als we eens een deel van het competentieprofiel uitlichten: Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

9 Straalt een zekere autoriteitsrol en wijsheid uit, zodat de regisseursrol wordt geaccepteerd. Wat is dan de doelgroep voor de jongerenwerker? de jongeren de gemeente de politie Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

10 de eigen instelling de buurtbewoner die altijd klaagt? De professionele houding wordt bij de jongerenwerker dan ook continue onder druk gezet; wat is professioneel? Aansluiten bij jongeren om ze d.m.v. verlokking en activiteiten in een goede richting leiden of Verslagen maken voor je organisatie en dat wat mooier maken dan het werkelijk is beantwoorden aan de druk van de waan van de dag van gemeente en politie, steeds achter groepen jongeren aan te hollen en er voor zorgen dat diezelfde jongeren verraden worden en repressief worden aangepakt, waarna de kansen voor de toekomst verkeken zijn? Terwijl je weet dat het niet werkt? Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht liet daarover op 27 september 2007 in de Volkskrant optekenen dat repressie als strategie om criminaliteit te beheersen in strijd is met diverse wetenschappelijke onderzoeken: Repressie werkt niet. De mensen die er dagelijks mee te maken hebben, weten dat ook, maar de beleidsmakers en politici schijnen de stemmen uit de onderbuik van de samenleving belangrijker te vinden dan de stemmen uit de wetenschap en de professionele praktijk van de straat zoals jongerenwerk en politie; er is een toenemende tendens om jongeren in hun normale ontwikkeling klem te zetten. Het lijkt er zelfs af en toe op dat jongeren tot vijanden van de staat gemaakt worden. De laatste tijd struikelen de dames en heren politici weer over elkaar heen als het gaat over allerlei verboden aan de jeugd. Waarschijnlijk beseffen ze niet dat ze daarmee het beeld versterken dat onze jeugd niet deugt en dat we verplicht zijn om corrigerend en repressief op te treden. De boodschap die daarmee versterkt wordt is: we houden niet van onze jeugd. Maar eigenlijk is het gewoon paniek en blijkt dat ze ( de dames en heren) niet weten van de jeugd of beter nog niet willen weten. Op 3 november zat Ahmed Aboutaleb oud wethouder van Amsterdam, staatssecretaris en vanaf 1 januari Burgemeester van Rotterdam- aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in de wereld draait door. Gevraagd naar de problemen bij Marokkaanse jongeren zei hij dat de zoektocht naar een Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

11 oplossing nog zeker 5 jaar zal duren. Dezelfde Ahmed Aboutaleb wordt alom geprezen om zijn harde hand, maar hij weet dus dat dat ook niet de oplossing is. Dat geldt overigens niet speciaal en alleen voor Marokkaanse jongeren. En daarmee worden de dilemma s in de aanpak van de problemen met jongeren ineens papieren dilemma s. Dilemma s in de praktijk die vooral voort zijn gekomen uit gebrek aan beleid en gerichte inzet van middelen en uitlopen in de goedkoopste aanpak. Dat het niet werkt, nemen we op de koop toe. Ik heb gelukkig de tijd nog meegemaakt dat de samenwerking tussen politie en jongerenwerk echte samenwerking kon zijn. Dat was overigens wel in de tijd dat jongerenwerk werd gesubsidieerd uit de centrale overheid ( tot eind jaren 80). Ik ben blij dat Rotterdam uit eigen beweging enorm veel extra fte inzet voor jongerenwerk, maar laat het dan toch vooral jongerenwerk zijn dat inzet op preventie en betrokkenheid. Een paar jaar geleden had ik een gesprek met één van de ambtenaren uit de groepsaanpak. Daar kregen we het over het percentage risicojongeren. In allerlei onderzoeken wordt steeds de 15% aangehaald ( afkomstig uit een onderzoek midden jaren 90), basisschooldirecteuren constateerden een paar jaar geleden al 20% kinderen met psychosociale tot zwaar psychiatrische problemen. De ambtenaar van groepsaanpak liet daarop weten: in Rotterdam praten we al over 30% risico tot zware problematiek Dat zijn de ouders van morgen ( sommigen effectief). We hebben nu nog een keuze. Natuurlijk moet je de groepen in kaart krijgen en houden, maar denk in je aanpak ook eens aan de waarde die het jeugd- en jongerenwerk kan hebben. Pas als er onderlinge waardering is, ontstaat er ruimte voor een vertrouwensrelatie. Oosterhout, 19 november Jan Schellekens De Spits, Bureau voor jeugd- en jongerenwerk Kwartelstraat 18, 4901 AD Oosterhout of KvK West-Brabant: Dilemma s Samenwerking Jongerenwerk Politie; Jan Schellekens 19 november

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8.

Roos van Leary. Mijn commentaar betreffende de score Mijn score was 4 punten van de 8. Roos van Leary Beschrijving Boven-Samen (BS) dominant gedrag: leidend zelfdefinitie: ik ben sterker en beter dan jij; Ik overzie "het" definitie van de ander: jij bent zwak en hulpbehoevend relatiedefinitie:

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in.

Roodborstje tikt tegen 't raam, tik, tik, tik laat mij erin, laat mij erin. 't Is hier te guur en te koud naar mijn zin Laat mij er in, ja er in. Oosterkerk, Zondag 27 januari 2013, Kinderdienst Het verhaal van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) door de ogen van het varken Meditatie in woord en beeld ds.wim Hortensius Roodborstje tikt tegen 't raam,

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan

Hoi Hans, Hieronder tref je de scores aan Hoi Hans, Zoals afgesproken tref je hieronder een verslag van mijn werkzaamheden in Z. Zoals bekend ben ik de eerste 4 keer ingegaan op: aspecten van het jongerenwerk op het gebied van visieontwikkeling,

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT

JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT AGENTEN OVER DE VERHOGING VAN DE BOETES JE KUNT BETER EEN FLITSPAAL STELEN DAN GEFLITST WORDEN ALS JE DOOR ROOD RIJDT Meldweek van de Meldkamer van de SP, 16-24 februari 2012 Nine Kooiman, lid van de Tweede

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Voorbereiding assessment

Voorbereiding assessment Voorbereiding assessment 1. Zelfportret gemaakt door malou... 1 2. Samenvatting... 3 3. Zelfportret door een docent... 5 4. Zelfportret door Slc er... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5. Aanvullende

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband?

Participatief leiderschap. Hoe leid je een samenwerkingsverband? Participatief leiderschap Hoe leid je een samenwerkingsverband? Mr. Drs. Lucien Stöpler Justice in Practice December 2014 Participatief leiderschap: Hoe leid je een samenwerkingsverband? 2014 Justice in

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point

lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point lelystad dichterbij jongeren in Lelystad samen met stichting Meeting Point Jongerenwerker rick van der Molen rick werkt als jongerenwerker voor Youth for Christ en Meeting Point in de Zuiderzeewijk van

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 7-8. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten

Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Om mee te beginnen: boekfragment en opdrachten Bron: http://ninabrackman.blogspot.nl/p/de-alchemist-paulo-coelho.html Dit is een deel van een blog over De Alchemist van Paulo Coelho door Nina Brackman.

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Waar gaan we het over hebben?

Waar gaan we het over hebben? Waar gaan we het over hebben? Onderwerp: Als je verliefd op iemand bent is dat vaak een fijn gevoel. Als de ander dan ook verliefd op jou is, wordt dit gevoel alleen maar sterker. Het is echter niet altijd

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement

Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Onderwerpen Onkundig en onaangepast: eenzaamheid en sociaal isolement Wat is sociaal isolement? Oorzaken en gevolgen De leefsituatie van sociaal geïsoleerden Wat kunnen we doen aan sociaal isolement? Conclusies

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

WIJ GAAN HELE GOEDE VRIENDEN WORDEN

WIJ GAAN HELE GOEDE VRIENDEN WORDEN WIJ GAAN HELE GOEDE VRIENDEN WORDEN Mathijs Meinema Wij gaan hele goede vrienden worden Lemniscaat 2012 Mathijs Meinema Omslag: [naam beeldmaker] Nederlandse rechten Lemniscaat b.v., Vijverlaan 48, 3062

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE?

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Jongeren staan open voor de inzet van rolmodellen. Volgens hen zijn échte rolmodellen mensen van betekenis, die dichtbij je staan

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Mijn dochter; boulimia en borderline

Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline E.M. van der Linden Schrijver: E.M. van der Linden Coverontwerp: via Brave New Books ISBN: 9789402130331 E.M. van der Linden Dit

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

YPI Versie 3.0. Instructie

YPI Versie 3.0. Instructie YPI Versie 3.0 Instructie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal beweringen die gaan over hoe jij denkt en voelt over verschillende onderwerpen. Lees elke bewering goed door en bepaal hoe goed de bewering

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril

Denkfouten. hoofdstuk 6. De pretbedervers. De zwarte bril hoofdstuk 6 Denkfouten We hebben al gezien dat sommige van onze brandende automatische gedachten ons in de weg zitten. Ze geven ons een onprettig gevoel of weerhouden ons ervan dingen te doen. Het probleem

Nadere informatie

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam.

Laura zelf heeft bijna nooit ruzie met haar moeder. De moeder van Laura komt uit Peru. Yasmina vindt haar lief, zacht en zorgzaam. 1. Yasmina doet het tuinhekje achter zich dicht. Hoe kan ze zo stom zijn niet aan de verjaardag van haar moeder te denken? Haar moeder blijft woedend achter. Yasmina voelt zich even rot, maar na drie stappen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen!

Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Hallo, ik ben Leo! Leuk om kennis met je te maken! Ik ben lang en dun en ik heb heel veel krullen. Ik moet eerlijk zeggen...ik mag er best wezen! Maar om nog eerlijker te zijn, gisteren zag ik er heel

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen

Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Lesmateriaal bij de voorstelling: Zwemmen Zonder Mouwen Beste docent, Binnenkort gaat u met uw klas naar de voorstelling Zwemmen Zonder Mouwen; een muzikale 8+ voorstelling die zich afspeelt in en rondom

Nadere informatie

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het

Werkbladen. Uitdaging! Wat betekent succes en geluk voor mij? Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het Werkbladen Uitdaging! Gaat voor jou geluk samen met succes? Of gaat het één ten koste van het ander? Waar word jij gelukkig van? De uitdaging van deze tool is dat je je eigen antwoorden bepaalt. We raden

Nadere informatie

Accuraat communiceren

Accuraat communiceren Accuraat communiceren Erna Pluym Senior Trainer Consultant/ Business Development Manager erna.pluym@acerta.be 0472 92 11 66 Communicatie, waarom zo belangrijk? Communicatie, waarom zo belangrijk? Had ik

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT-

Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Congrestoespraak Lodewijk Asscher PvdA-congres, 3 november 2012. -GESPROKEN WOORD GELDT- Dames en Heren, Partijgenoten, Ik sta hier beduusd voor u. Het is een bijzondere tijd geweest. Als ik in terugkijk

Nadere informatie

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014

Enquete resultaten Normen en Waarden 2014 Enquete resultaten Normen en Waarden 214 Deze enquête is afgenomen in de derde en vierde klas op de middelbare school de Guido de Bres in Amersfoort. Dit zijn de statistieken van de anwoorden die de leerlingen

Nadere informatie

Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55

Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55 Zondag 13 december 2009 Tekst: Lucas 1: 39-55 Maria gaat op visite bij Elisabet. Maria was natuurlijk helemaal vol van het geweldige nieuws dat ze van de Gabriël had gehoord. Ze wilde het heel graag aan

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Communicatie op de werkvloer

Communicatie op de werkvloer Communicatie op de werkvloer Voor een goede communicatie op de werkvloer is het noodzakelijk dat we letterlijk dezelfde taal spreken. Een goede kennis van het vakjargon is dan ook erg belangrijk. Net zo

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie