Ik wil met u gaan zoeken naar Gods bedoeling met het vierde gebod: Neem de sabbat in acht. En ik vat dat samen met het thema:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik wil met u gaan zoeken naar Gods bedoeling met het vierde gebod: Neem de sabbat in acht. En ik vat dat samen met het thema:"

Transcriptie

1 Gemeente van de Here Jezus, Lezen : HC, zondag HC, zondag 38 - Deuteronomium 15:1-8 Wat gaat u vandaag doen? Vandaag op deze rustdag. Het gaat in het 4 e gebod over de sabbat, maar we denken automatisch aan de zondag in onze tijd. Een heilige dag, gewijd aan de Heer, onze God. Hoe vult u deze heilige dag in? Wat gaat u vandaag doen? Misschien lekker thuis blijven of familie opzoeken. Of op bezoek bij broeders en zusters? En hoe beleef je dan de zondag? Is dat voor jou echt een feestdag?! Iets heel aparts, waar je echt van kan genieten en je hart ophalen? Of is het eigenlijk meer een baaldag. Saai. Je mag ook niks op zondag. Gelukkig als het weer maandag is. Hoe beleef je de zondag? Het zal vast wat kort door de bocht zijn. Maar ik heb een beetje het beeld dat er vroeger heel precies over de zondag werd gedacht. En eigenlijk vooral werd bedacht wat je allemaal níet mocht. Je mocht geen tv kijken, je mocht niet met het openbaar vervoer reizen, geen ijsje kopen, je mocht niet sporten. Ik geef het gelijk toe, dit is erg kort door de bocht gezegd! Het was niet alleen maar wat níet mocht. Er werd heel bewust over de invulling van de zondag nagedacht. Maar dat toontje is wel een beetje blijven hangen: wat je allemaal niet mocht. En zo n dag kan je dan zomaar vooral als een baaldag beleven. Je mag ook niks op zondag. Wat is daar nou feestelijk aan?! Goed, beetje een kort-door-de-bocht-plaatje van vroeger. Maar hoe is dat vandaag, dan? Hoe vullen we vandaag de zondag, deze heilige dag, in? Zit ik er erg veel naast, als ik de indruk heb, dat we vandaag helemaal naar de andere kant zijn doorgeschoten: het maakt allemaal niks meer uit wat je op zondag doet. Denk je nog bewust na over wel of niet werken op zondag? Of is dat geen punt meer, en ga je dan maar gewoon een keertje minder naar de kerk op zondag? Och, als mijn vakantiereis op zondag begint, doe ik dat gewoon. Geen punt. Tvkijken op zondag, is dat nog een gesprekspunt? Is er nog verschil tussen hoe je de zondag invult en hoe je de andere dagen van de week invult? Wat betekent nog het apart-gezette van deze bijzondere dag? Zijn we daar nog mee bezig? Vragen wij ons nog af, waarom God ons opdraagt om deze dag apart in te vullen? Ik wil met u gaan zoeken naar Gods bedoeling met het vierde gebod: Neem de sabbat in acht. En ik vat dat samen met het thema: God gunt je zijn rust. Twee punten daarbij: a. Daarvoor heeft God ons bevrijdt b. God wil dat je uit die rust leeft. 1. God gunt je zijn rust. Daarvoor heeft Hij ons bevrijdt. 1.1 In het vierde gebod klinkt ook direct de reden, waarom het volk Israël de sabbat in acht moest nemen. Deut. 5:15: Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en ogpeheven arm bevrijdde. Het valt op, dat als je het vierde gebod leest in Exodus dat is 40 jaar eerder bij de berg Sinaï door Mozes aan het volk verteld dat er dan een ándere reden klinkt voor het in acht nemen van de sabbat. In Ex. 20:11 staat: Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte Hij. Dáárom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaart.

2 HC, zondag 38 2 Hé, dat lijkt een hele andere reden, die de Here voor de sabbat geeft. Hier wijst God terug naar de schepping, naar de zevende dag van de schepping van hemel en aarde. Maar in Deuteronomium wijst Mozes op de bevrijding uit Egypte. Zijn dat nou twee heel verschillende redenen? Laten we ze s even langs gaan. 1.2 Bij de berg Sinaï verwees God terug naar de schepping van hemel en aarde. Zes dagen lang had God een prachtige wereld in het leven geroepen met de mens als hoogtepunt om die schepping te beheren met God. En op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. (Gen. 2:1-3) Het scheppingswerk van God eindigt met volle rust, waarin God intens genoot van wat Hij gemaakt had. Adam en Eva, op de zesde dag geschapen, mochten in die schepping beginnen met rusten op de zevende dag. Niet eerst hard werken en dan rusten. Nee, eerst rusten in de omgang met God op de zevende dag. Daarna begon het werk. Vanuit die rust. Als dan de slang op het toneel verschijnt en Adam en Eva tot zonde verleid, tegen God in, is gelijk ook de hele rust weg. Ze willen vluchten, ze schamen zich, ze zijn bang. Onrustig. Die diepe fijne rust vanwaaruit Gods prachtige schepping ademde was verdwenen! Weg. Hoe nu verder? God komt met een reddingsplan, om die rust weer terug te brengen. Die eeuwige sabbat van de zevende dag. Daar gaat God nu helemaal naar toe werken! Daarom roept Hij Abraham weg naar het beloofde land. Het is lang wachten, vertrouwen en uitzien voor Abraham en zijn nageslacht. Maar dan ineens staat daar bij de Sinaï, middenin de woestijn dat volk van God. Dat volk dat God in het leven geroepen heeft. Een schepping van God. Eigenlijk begint daar bij de Sinaï, in de woestijn, na die uittocht uit Egypte, een nieuwe schepping: een nieuw volk, wat God nu naar dat beloofde land brengt en daar zullen ze het met elkaar gaan meemaken: leven dat goed is, waar de rust weer terug is. 1.3 Kijk, zo ligt die reden, die Mozes in Deuteronomium noemt, geen eens zo heel ver weg van de verwijzing naar de zevende dag van de schepping. God zet duidelijk een stap verder op die weg om de rust weer terug te brengen. Die hadden ze enorm gemist in Egypte. Dat was zeven dagen lang keihard werken. Geen adempauzes, geen vrije dagen. Afgebeuld als slaven. En nou, onder dat regime van die Farao weg, staan ze daar in de woestijn en zegt God: En nou één dag apart houden voor de rust met Mij. Dat moet verademend zijn geweest. Als muziek in de oren geklonken hebben, dit vierde gebod! Een dag om stil te staan, te bedenken, dat ze slaven waren, kansloos. Maar dat Gód ze vrijgemaakt heeft. Eén dag vrij om je helemaal op je Redder te richten! Dit was echt uniek. Geen enkel volk kende zo n vrije dag. God maakt die zevende dag tot het geraamte van zijn volk. Want het gaat nog verder dan alleen maar een van de zeven dagen vrij hebben. Nee, God bouwt die zevende dag in het leven van het als een geraamte. Naast elke zevende dag vrij, moesten ze ook elk zevende jaar vrij nemen en dan niet alleen de rijken, die genoeg geld hadden, nee iedereen, zelfs de dieren. En het land moest dat zevende jaar rusten. En dan na het 7x7e jaar, na het 49 e jaar, het vijftigste jaar ook weer een jaar waar alles om rust draaide. Was dat niet geweldig? Ga s even in de schoenen van dat volk Israël staan. Jaren afgebeuld in Egypte. Gestresd, gejaagd, vermoeid. En nu straks een land dat als basis rust heeft?! De zevende dag, het zevende jaar en na 7x7 jaren. Ongelofelijk?! Het hele leven beheerst, leu-

3 HC, zondag 38 3 nend, op die rust van God. Om niet te vergeten dat de Here God hun Bevrijder. Met een sterke hand en opgeheven arm. God had ze niet uit Egypte weggehaald om nu ergens anders slaafje te worden. Nee, leven in Gods vrijheid. Op weg naar die eeuwige sabbat. Terug naar die zevende scheppingsdag: rusten en genieten van Gods werk. 1.4 En we kunnen er nu nog een schepje boven op doen, als we Jezus Christus kennen. Zijn bevrijdingswerk is zo groot, dat die indrukwekkende bevrijding van het volk Israël uit Egypte erbij verbleekt. Jezus Christus, die de macht, de klem van de dood is open gebroken. De macht van de zonde overwonnen. Opgestaan uit de dood! Om ons in dat nieuwe leven, vrede met God, rusten bij Hem, te gunnen. Te geven! En daarom klinkt dat vierde gebod nog net zo goed voor ons: Zet die zevende dag apart. Om je bevrijding weer te beseffen en te vieren met Gods bevrijde volk. Bouw die zevende dag, die rust, die heilig is voor God, in in je leven. God gunt je zijn rust. Daarvoor heeft Hij ons bevrijdt. Bedenkt dat! Bouw daarom die rustdag in je leven. 2. God gunt je zijn rust. Hij wil dat je uit die rust leeft. 2.1 Hoe vul je dat nou in? (Tweede punt.) Hoe bouw je nou die rustdag in in je leven? Daarvoor geeft Mozes dus hele concrete instructies in Deuteronomium 15 en 16. En wij kijken vanmorgen alleen naar Deuteronomium 15:1-18. Alles draait daar om dat zevende jaar. Het gaat dus niet alleen om de sabbatdag, elke week, maar om het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet u algemene kwijtschelding verlenen. Wanneer iemand wat van je geleend heeft, moet je het in het zevende jaar hem kwijtschelden. Dat hij weer met een schone lei kan beginnen. Is dat niet ongelofelijk? We kennen ook wel verhalen over mensen die vast zitten in de schulden. En dat wordt zomaar een negatieve spiraal. Je zakt er steeds verder in weg en komt er steeds moeilijker meer uit. En dan het idee, dat er een zevende jaar is ingebouwd, waarin je het allemaal kwijtgescholden krijgt?! Schone lei. Weer kansen om wat van je leven te maken?! Zó zal er geen armoede onder jullie zijn, zegt Mozes erbij! Voelt u aan, hoe met deze ingebouwde regel, het volk elke keer weer de bevrijding ervaarde?! God had hen diep uit de put in Egypte weggevist en bevrijdt. Daarom bestonden ze. Zó nu ook omzien naar broeders en zusters in hun volk. Als ze klem kwamen te zitten, was er altijd die uitweg in het zevende jaar. En ga nou niet allemaal slim zitten rekenen, zegt Mozes erbij. Want hij wist ook wel hoe we in elkaar zitten. U zit misschien ook al te rekenen: nou, stel dat het binnenkort weer het zevende jaar is. Als ik nu wat uitleen, kan ik in dat zevende jaar naar m n geld fluiten. Dus ik ga nu niet lenen. Nee, zegt Mozes: U mag uw hand niet op de zak houden, maar u moet diep in de buidel tasten en hem lenen zo veel als hij nodig heeft. Wees niet zo berekenend om bij uzelf te denken: Het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, komt eraan waardoor uz ich afsluit voor de ellen van uw volksgenoot en hem met lege handen laat gaan Dat zal u als zonde worden aangerekend. 2.2 Dat vierde gebod, de sabbat houden, om stil te staan bij Gods bevrijding, waar we alles aan te danken hebben, dat ook naar elkaar uitleven. Kwijtschelding! En dan noemt Mozes nog een voorbeeld. Het kan voorkomen dat een mede-israëliet helemaal vast komt te zitten en om uit de schulden te komen, kan hij zichzelf verkopen als slaaf om in jouw dienst te werken. Ook

4 HC, zondag 38 4 dan weer: er was altijd die uitkomst in het zevende jaar, het sabbatsjaar. In het zevende jaar moet u hem of haar de vrijheid teruggeven. En zelfs met gulle hand laten gaan! Daarbij klinkt dan ook weer dat argument uit het vierde gebod: Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte totdat de HEER, uw God, u bevrijdde. Leef die rust, die vrijheid van God gekregen, nu ook uit naar elkaar toe! Ok, als die slaaf het goed bevallen is bij je en hij wil bij je blijven is dat prima, zijn eigen vrije keus. Maar het draait allemaal om rust en vrijheid voor iedereen te regelen vanaf elk zevende jaar, het sabbatsjaar. 2.3 Rust voor iedereen in Gods volk. Adem-ruimte. Vanuit de sabbat. Zo proef je achter dat sabbatsgebod weer die weg terug, die God wil gaan, naar het heerlijke leef- en werkklimaat van het paradijs. God gunt zijn volk zijn rust. En wil dat je die rust uitleeft. Bouw daarom die sabbatdag in! 3. En nu? 3.1 Goed, dat was vroeger. Dat was het volk Israël. Dat was de sabbat. En vandaag, de zondag? Ja, er is wat verschoven. Als je door het Nieuwe Testament heen leest, valt op dat ze in de christelijke gemeente samen kwamen op de eerste dag van de week. Op de zondag in plaats van de sabbat op zaterdag. En daar lees je dan ook bij dat die eerste dag van de week de dag des Heren is. Een verwijzing naar de dag dat Jezus Christus is opgestaan! De dag, dat dat onmogelijke gebeurde: Jezus Christus opgestaan uit de dood als de weg van het nieuwe leven voor ons! Op die dag gingen de christenen samenkomen. Om dat feest in het midden te zetten. De zondag was bevrijdingsdag. Glorie voor de opgestane Heer! Gods grote reddingswerk komt tot rust in Jezus Christus. In Hem is de nieuwe schepping begonnen. Die schepping liep uit op de zevende dag, de rustdag. In Jezus Christus, de nieuwe schepping, ontvangen we weer vrede met God. Leven in de omgang met God. Rust bij Hem. En van daaruit bezig gaan en je leven invullen. Daarom denken we vandaag bij het vierde gebod aan de zondag. Vier deze dag van Jezus opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. 3.2 Zo weer de vraag aan ons: hoe beleef jij de zondag? Is het een saaie duffe dag, waarom je ook niks mag? Of is het een feestdag, die je ook bewust zo passend invult? Hoe vul jij de zondag in? Midden in onze tijd. Alles draait om economie, lijkt het wel. Werken, verdienen, hoger op komen, er proberen wat van te maken in je leven. Alles is gericht op presteren. Druk, jagen, stress. En zomaar gaat dat ook in onze zondag zitten. Dan klinkt Gods Woord: hohoho, wacht s even. Even rust. Ík ben je Bevrijder. Je ontvangt het leven van Mij. Vergeet dat nou niet. En durf je leven nou aan Mij op te hangen. Laat dat maar zien op die ene dag, de zondag. Die heb ik apart gezet voor je. Ik gun je mijn rust. Dat is goed voor je. Laat even de boel de boel, en gebruik deze ene dag om jezelf mijn bevrijdingswerk in te drinken.

5 HC, zondag 38 5 Als je de zondag kwijtraakt, ga je ook het besef van God als Bevrijder kwijtraken. Als je dan de zondag nodig hebt om maar door te jagen en te presteren, dan demonstreer je ook dat je God niet als je Bevrijder erkent. 3.3 We hebben in onze samenleving zo n prachtige kans om ons met de zondag positief te onderscheiden van de wereld om ons heen. We hoeven niet 7 dagen lang, het liefst 24 uur per dag door te jagen. Nee, wij vieren rust en bevrijding op één hele dag! Een dag dat ik niet slaaf ben van m n agenda. Een dag dat ik m n bedrijfsmobieltje een hele dag durf uit te zetten. Dat komt maandag weer. Ik hoef niet zo nodig, want ik ben van Jezus Christus, mijn grote Bevrijder. Ik durf die rust die God mij gunt in te bouwen midden in mijn drukbezette leven. 3.4 Ik rond af met de vraag van het begin: wat gaat u vandaag doen? Zijn wij nog bewust bezig met de zondag als een heilige dag? Om Gods rust te ontvangen? Als voorproefje van die eeuwige sabbat, waar God naar toe werkt? Drie elementen zijn daarin belangrijk: a. De zondag is bedoeld om te bedenken hoe God je bevrijd heeft. Dus een dag om je op je Bevrijder te richten. Die dingen die de catechismus noemt: trouw tot Gods gemeente komen om Gods Woord te horen, sacramenten te gebruiken volgende week weer God de Here publiek aan te roepen en de armen christelijke barmhartigheid te bewijzen. Dit is het allereerste van de zondag: dus maar niet een rustdag om maar te kunnen doen wat je wil. Maar om je op je Bevrijder te richten. En niet alleen in de kerkdiensten. Hoe vult u dat thuis in? Wees daarin maar creatief! - Zet s op de zondag lofpijzingsmuziek tot God op, bijvoorbeeld. - Of pak zondag een boekje waarin je gericht leest over het leven met God. - Of als je niet van lezen houdt, bekijk een mooie dvd van het Johannes-evangelie, ofzo. Wees daarin creatief! Om de zondag te wijden aan God. Laten we niet bij gesprekken over de zondag beginnen over of je nou wel of niet mag werken enzo. Die vragen komen wel. Maar begin s met de vraag: hoe vul ik die zondag als heilige dag in en zorg ik dat dat niet onder druk komt te staan, door werken ofzo. b. Tweede element van de zondag als heilige dag: een dag van samen. Kijk s hoe Mozes rond dat sabbatsgebod regels gaf om elkaar te helpen. Christelijke barmhartigheid bewijzen. In de collecte of in het omzien naar elkaar. c. En het derde element van de zondag als heilige dag: dat ik al de dagen van mijn leven de Here door zijn Geest in mij laat werken, en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin. De zondag als heilige dag voor God invullen, heeft een reinigende werking naar je leven door de week. Al de dagen van mijn leven, leven op de basis van die rust die God inbouwt. Ik ben van Hem. Broeders en zusters, zit ik er erg veel naast, als ik de indruk heb, dat het vandaag allemaal niet meer zoveel uitmaakt wat je op zondag doet? Laten we bewust nadenken over de invulling van onze zondag. Laten we er elkaar op durven bevragen. Uit eerbied voor onze God. God gunt je zijn rust. Durf jij die rust te nemen? Amen

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Gemeente van de Here Jezus,

Gemeente van de Here Jezus, Gemeente van de Here Jezus, Lezen : HC, zondag 36-37 1 - HC, zondag 36-37 - Deuteronomium 14:1-21 Tekst: Deut. 14:2 Wat een raar hoofdstuk is dit, vindt u niet? Over je lichaam kerven of het haar op je

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Laten we dit vanmorgen verder uitpakken en naar een antwoord zoeken. En dat wil ik doen vanuit dat verhaal over Micha, in Richteren 17.

Laten we dit vanmorgen verder uitpakken en naar een antwoord zoeken. En dat wil ik doen vanuit dat verhaal over Micha, in Richteren 17. Gemeente van de Here Jezus, Lezen : HC, zondag 35 1 - HC, zondag 35 - Deuteronomium 13:7-19 Opa en oma hadden bewust afstand genomen van het christelijk geloof. Daar wilden ze niets meer mee te maken hebben.

Nadere informatie

Preek over Zondag 38. Gehouden te: Baflo, (14.30 u) Thema: De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8. Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Preek over Zondag 38. Gehouden te: Baflo, (14.30 u) Thema: De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8. Broeders en zusters, jongens en meisjes, Preek over Zondag 38 Liturgie Votum en groet Zingen: Ps. 92:1,2,7 Gebed Lezen: Zondag 38 + Kolossenzen 2:16 3:5 Zingen: Lb. 120:1,2,3,4 Inleiding preek met lezen Marcus 2:23 3:6 (presentatie) Preek Zingen:

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

BROUW. GOD GEEFT EEN DAG VRIJ VOOR VREUGDE IN HEM Sabbat en Zondag

BROUW. GOD GEEFT EEN DAG VRIJ VOOR VREUGDE IN HEM Sabbat en Zondag 160619 1700 BROUW GOD GEEFT EEN DAG VRIJ VOOR VREUGDE IN HEM Sabbat en Zondag Votum groet Zingen Ps 92: 1,2,7 Gebed Schriftlezing Ex 16: 15-30 Jes. 58: 13,14 Zingen Ps 36: 2 Prediking HC Zondag 38 Zingen

Nadere informatie

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek over Galaten 4:21-5:1 Gemeente van onze HEER Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wie van jullie heeft er wel eens stamboomonderzoek gedaan in de familie? In onze familie heeft iemand dat wel eens

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog.

z03.12 Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. Rinze IJbema - Zondag 3. [1] God neemt ons serieus, nu wij zelf nog. [2] Hoe heb jij dat, als je het verhaal van Adam en Eva leest? Het kán zomaar zijn dat je het leest en dat je het snapt en dat je aan

Nadere informatie

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010)

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Orde van dienst Welkom en mededelingen Voorzang E.L. 352 (=Opw. 339) Votum en groet Zingen Ps. 95:1, 2 Gebed Schriftlezing Ex. 16:1-6, 13-22, 27-31, 35 Joh. 6:32-35, 40-44,

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden

Hervormde gemeente Brandwijk. Naam: Zondag 4 december 2011 Ds Blenk. Waar gaat de preek over? Zingen: Stil gebed. Votum en Groet. Zingen: Tien Geboden Kerkboekje ADVENT EN KERST Hervormde gemeente Brandwijk Naam: Dit kerkboekje is speciaal gemaakt voor de morgendiensten van 7 november t/m 5 december 0. Iedere week krijg je één blad dat speciaal voor

Nadere informatie

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Hebreeën 4,14-16 - Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang: Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 149 Gebed Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 2,14-18

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orde van dienst voor zondag 5 maart 2017 Invocabit- Roept hij Mij aan viering hl. Avondmaal. orgelspel DIENST VAN DE VOORBEREIDING allen blijven zitten en zingen Psalm 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

In de serie Twee op de kansel. Thema: Wat is ons essentieel?

In de serie Twee op de kansel. Thema: Wat is ons essentieel? In de serie Twee op de kansel Rabbijn Albert Ringer (Liberale joodse gemeente Rotterdam) Dr Christiane Berkvens-Stevelinck (Remonstranten Rotterdam) Thema: Wat is ons essentieel? Lezing : Deuteronomium

Nadere informatie

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016

Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Liturgie kerkdienst God maakt vrij! Kindslaven uit de seksindustrie 16 oktober 2016 Samenzang 1 Opw 720 God maakt vrij In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest voor Uw troon,

Nadere informatie

Waarom zijn er ongelukkige mensen?

Waarom zijn er ongelukkige mensen? Eerste Communieproject 8 Waarom zijn er ongelukkige mensen? De mensen doen niet wat God wil Je hebt gezien wat geluk is. Als mensen van jou houden, word je gelukkig. Niet iedereen is gelukkig. Als andere

Nadere informatie

Preek over het 4 e gebod (HC zondag 38) Gemeente van de HEER Jezus, gasten en luisteraars,

Preek over het 4 e gebod (HC zondag 38) Gemeente van de HEER Jezus, gasten en luisteraars, Preek over het 4 e gebod (HC zondag 38) Gemeente van de HEER Jezus, gasten en luisteraars, Geen van de tien geboden maakt in de praktijk zoveel gevoelens los als het vierde gebod. Denk bijvoorbeeld aan

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Gods-dag. LEER HEM KENNEN 25 bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest zondag 15 februari

Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Gods-dag. LEER HEM KENNEN 25 bewaarexemplaar. Ds. F. van Roest zondag 15 februari LEER HEM KENNEN 25 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Gods-dag 1 Ds. F. van Roest zondag 15 februari Veel mensen zijn zo bezet met de zorgen van deze tijd, dat ze geen tijd kunnen vinden om

Nadere informatie

De rustdag preek n.a.v. HC Zondag 38 ds. Maarten van Loon, Dalfsen-Oost januari 2013

De rustdag preek n.a.v. HC Zondag 38 ds. Maarten van Loon, Dalfsen-Oost januari 2013 De rustdag preek n.a.v. HC Zondag 38 ds. Maarten van Loon, Dalfsen-Oost januari 2013 Deze leerpreek bestaat uit drie delen. Elk deel kan verbonden worden met een deel van de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach

Lukas 22, Jezus: meer dan Pesach Lukas 22,15-20 - Jezus: meer dan Pesach Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 81,1.2.4 Stil gebed Votum / zegengroet Zingen Ps 133,3 Gebed Lezen uit de Bijbel: - Ex 12,1-20 Zingen: Ps 105,16.17

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

y04 Johannes 08.2 Rinze IJbema - Johannes 8: 30-32, 36

y04 Johannes 08.2 Rinze IJbema - Johannes 8: 30-32, 36 Rinze IJbema - Johannes 8: 30-32, 36 [x] Herken je het? Ik heb het gevoel dat ik dat ene hondje precies begrijp. Je hebt iets uitgevreten en je dacht dat je er mee weg kwam. Maar nu ben je betrapt en je

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Zingen: Ps. 98:1,4: Zingt nu een nieuw lied voor de HERE. Zingen: Gez. 77:1-5: Een engel zegt Maria aan

Zingen: Ps. 98:1,4: Zingt nu een nieuw lied voor de HERE. Zingen: Gez. 77:1-5: Een engel zegt Maria aan Aangepaste dienst Baflo - 23 december 2012, 14.30 uur Liturgie: Welkom en mededelingen Zingen: a. E&R 241: Here der heren (= Opw. 159) b. E&R 210: Zeg, wie heeft geschapen de bloemetjes c. E&R 226: Als

Nadere informatie

Preek zondag 13, v/a 34. Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Preek zondag 13, v/a 34. Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Preek zondag 13, v/a 34 Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Wij hebben thuis een poes. Lief beestje, beetje speels, en als je bij ons op bezoek bent en je laat je arm wat nonchalant naast

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Johannes 8 : 11. dia 1

Johannes 8 : 11. dia 1 Johannes 8 : 11 in de wet van Mozes stond het duidelijk (Deut. 22:22) als een man wordt betrapt met een getrouwde vrouw moeten beiden ter dood gebracht worden zowel de man als de vrouw met wie hij geslapen

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10

De boom van Isaï. Vragen. Lezen: Jesaja 11:1-10 1 De boom van Isaï Lezen: Jesaja 11:1-10 Heb je weleens een afgekapte boom gezien? Wat in de grond blijft zitten, noem je een tronk. De boom lijkt helemaal dood. In de Bijbel wordt de familie van Isaï

Nadere informatie

En ik kom tot U Opwekking 612

En ik kom tot U Opwekking 612 Hartelijk welkom En ik kom tot U Opwekking 612 In uw aanwezigheid kan ik daar ooit zijn, want ik ben een mens, zondig en onrein. Maar U gaf uw Zoon om in mijn plaats te staan en door wat Hij deed mag

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38

HARTELIJK WELKOM. Malteüs 9:35-38 1 januari HARTELIJK WELKOM Malteüs 9:35-38 Hartelijk welkom in het nieuwe jaar. Nog maar nauwelijks bekomen van het oude jaar. Wat is er verschrikkelijk veel gebeurd. Mooie en waardeloze dingen. In je

Nadere informatie

Het verbond op de Sinaï

Het verbond op de Sinaï Het verbond op de Sinaï blok F - nivo 2 - avond 4 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik 19.20 Uit de actualiteit 19.25 Bijbelstudie Deuteronomium 7:6-11 19.30 Verschil met het verbond

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn lezingen die er niet om liegen, vandaag. Mozes, die het volk de wet voorhoudt, als een keus tussen leven en dood. En Jezus lijkt er nog een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Als Johannes vertelt over het laatste Pesachfeest van Jezus, het laatste Avondmaal, dan geeft hij een bijzondere invulling aan de betekenis van dit

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

7 - Bakstenen zonder stro

7 - Bakstenen zonder stro 7 - Bakstenen zonder stro Voordat Mozes de koning van Egypte benaderde om vrijheid voor het volk van Israël te vragen, ging hij samen met zijn broer Aäron naar de onderdrukte leiders van Israël. Tijdens

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Votum en groet Ps 116:1,10 Gebed Lezen Mar 12:28-33 Zingen Ps 18: 1 Lezen Deut 6:1-9 Zingen Ps 78: 1,2 Preek HC 34 Deut 6:4-9 Zingen GK 11 Geloof belijden Zingen GK 158 Dankgebed Collecte Slotzang LB 416

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Dat belooft wat! Overstapdienst groep 8. Pagina. 1 van 1

Dat belooft wat! Overstapdienst groep 8. Pagina. 1 van 1 Dat belooft wat! Pagina 1 van 1 Overstapdienst groep 8 De Ontmoeting, 12 juni 2016 1 Vooraf In deze dienst maken Chantal Machielsen, Roel de Vries, Ruben Derksen, Thijs Kremer, Anne-Fleur Peters en Mart

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars,

Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, Gemeente van Jezus Christus, gasten, luisteraars, We zijn begonnen aan een bijbelboek dat niet makkelijk is, dat was ook de ervaring van sommigen vorige week, toen ik heb uitgelegd over die schijnapostelen,

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden

Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Spreker: Arno Lam Datum: 14-06-2015 Leviticus 23:1 e.v. De feesttijden van de Heer, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesttijden Pesach Ongezuurde Broden Eerstelingenfeest Pinksterfeest

Nadere informatie

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie

DE UITTOCHT UIT EGYPTE

DE UITTOCHT UIT EGYPTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

beschrijving kerkdienst voor onze gasten

beschrijving kerkdienst voor onze gasten beschrijving kerkdienst voor onze gasten Gereformeerde Gemeente te Zeist Rehobothkerk, Joubertlaan 5 Predikant: J.J. van Eckeveld Vooraf: Je kunt van ons een Bijbel krijgen. Op de twee wandborden zie je

Nadere informatie

Preek Johannes 13: Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

Preek Johannes 13: Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, Preek Johannes 13: 31-35 Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, Vanmorgen spreken we met elkaar over de liefde. Jezus spreekt zijn leerlingen en ons toe met de woorden: hebt elkaar lief. Die drie makkelijke

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9 Vergeld geen kwaad met

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Eredienst 18 december 2016 16.30u Voorganger: Ds. J. R. Geersing Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 428 Genade zo oneindig groot Gebed Schriftlezing Zondag 38 Kolossenzen 2: 16 3: 17 Psalm 119: 63,

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie