PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED"

Transcriptie

1 PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

2 INHOUDSOPGAVE versie datum 1. Voorwoord 4 maart Organisatie 2.1 Missie en visie 8 maart Organisatiestructuur 12 maart Personele structuur 12 april Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu 7 mei Informatie overdracht 6 oktober Personeelsblad Nieuwsbrief 3.2 Website 3.3 Werkoverleg 3.4 Productinformatiedagen 3.5 Informatiemiddagen 3.6 Onderhoudend 4. Betalingen 5 maart Loonbetalingen 4.2 Onkostenvergoedingen 4.3 Reiskostenvergoeding 5. Vakantie & vrije dagen 8 april Vakantie 5.2 ATV-dagen 5.3 Verlofdagen/-uren 5.4 Kortdurend verlof en verzuim 5.5 Verlofdagen oudere werknemers 5.6 Verlofspaarregeling 6. Afwezigheid door ziekte 6 juni Ziek- en herstelmeldingsprocedure 6.2 CAO afspraken bij ziekte 6.3 Gegevens bedrijfsarts 6.4 Thuis blijven 6.5 Maak contact mogelijk 6.6 Verblijf in het buitenland 6.7 Bezoek spreekuur 6.8 Genezing en verrichten van werkzaamheden 6.9 Bezwaren tegen herstelverklaring 6.10 Second opinion 6.11 Machtiging 6.12 Verhaal (loon-)kosten 6.13 Sancties 6.14 Periodiek Medische Keuringen 0.- Inhoudsopgave versie april /2

3 versie datum 7. Algemene bedrijfsregels 7 juli Tijdregistratie 7.2 Persoonlijke gegevens 7.3 Persoonlijke presentatie dress code 7.4 Roken 7.5 Alcohol 7.6 Drugs 7.7 Ongewenste omgangsvormen 7.8 Integriteitscode Smits Vastgoedzorg 7.9 Gedrag en cultuurcode 8. Veiligheid, Gezondheid en Milieu 6 maart Arbeidsomstandigheden 8.2 Verplichtingen werkgever en werknemer 8.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen 8.4 Bedrijfshulpverlening 8.5 Registratie ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties 9. Secundaire arbeidsvoorwaarden 5 oktober Studiekostenregeling 9.2 Collectieve personeelsvoorzieningen 10. Sociaal reglement 5 februari Indiensttreding 10.2 Persoonlijke feestdagen 10.3 Jubilea 10.4 (Pre)Pensioen 10.5 Contact met oud-werknemers 11. Sanctiebeleid 1 augustus Algemeen 11.2 De belangrijkste regels voor werkgever en werknemer 11.3 Sanctiematrix 12. Ondernemingsraad 4 juli Inhoudsopgave versie april /2

4 1. Voorwoord Welkom bij Smits Vastgoedzorg. Wij zijn blij u te mogen verwelkomen in ons bedrijf en hopen dat u zich bij ons thuis zult gaan voelen. Om u daarbij te helpen, hebben wij dit boekwerk samengesteld. In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over Smits Vastgoedzorg en staan de huisregels beschreven. U dient de Wegwijzer te bewaren, het is een naslagwerk en bij wijzigingen of belangrijke aanvullingen, ontvangt u een nieuw exemplaar van het betreffende hoofdstuk, ter vervanging van het oude. Smits Vastgoedzorg hanteert de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland. De volledige tekst van de CAO is te vinden op de website van FOSAG. (doorklikken op website voor opdrachtgevers & pers, volledige cao tekst.) Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze personeelsfunctionaris Suzanne van der Schaaf op nummer Binnenkort is de Wegwijzer ook op internet via de speciale pagina voor medewerkers te raadplegen. Wij wensen u veel succes en vertrouwen op een prettige samenwerking. De directie Voorwoord versie 4 maart /1

5 2. Organisatie 2.1 Missie en visie 1. Inleiding Het managementteam van Smits Vastgoedzorg heeft het beleidsplan opgesteld voor de periode 2010 tot en met Doel van het beleidsplan is, het formuleren van een samenhangend geheel van de missie en ambitie van de onderneming en de daarbij te realiseren doelen ten behoeve van de continuïteit en verdere ontwikkeling van de onderneming. Het complete beleidsplan is beschikbaar bij het managementteam. 2. Missie en visie Prestatiegericht renoveren en onderhouden van vastgoed en industriële installaties is waarvoor wij staan. Wij doen dit op een doelmatige en voor iedereen winstgevende manier. Door in samenwerking met opdrachtgevers te innoveren, ontstaat een vergaande vorm van keten- en procesintegratie waardoor faalkosten worden gereduceerd. Wij streven daarbij naar duurzaamheid in kwaliteit en relaties om daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk ondernemen maakt onderdeel uit van onze missie en visie. Door bewustwording over de noodzaak van duurzaamheid is de uitdaging voor ons maatschappelijk te ondernemen met respect voor mens en milieu. Een duurzame aanpak leidt tot een betere leef omgeving voor de mensen (people), een betere omgang met de aarde (planet), maar ook tot materiële winst (profit). Door oplosmiddelreductie, het toepassen van FSC hout en het adviseren en treffen van energetische maatregelen dragen wij waar mogelijk bij aan het realiseren van milieudoelstellingen. Ook het optimaal onderhouden van woningen draagt bij aan het duurzaamheidvraagstuk, namelijk het voorkomt vervanging en sloop van complexen. Veiligheid Het veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige werkomgeving te creëren en in stand te houden voor de medewerkers en derden. Door het verhogen van het veiligheidsbewustzijn kunnen bijna ongevallen of ongevallen voorkomen worden. Er moet gestreefd worden naar het elimineren van gevaren, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, schade etc. 2.1 Missie en visie versie 8 maart /2

6 Gezondheid Door het steeds streven naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, tracht de directie de betrokkenheid van de medewerkers optimaal te houden, met als resultaat een laag ziekteverzuim en een klein personeelsverloop. Verbeterde arbeidsomstandigheden komen tot uiting in een professionele uitstraling van het productieproces. Milieu Door het promoten en zoveel mogelijk toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke producten, applicatietechnieken, langere onderhoudscyclussen en verwerking van restmaterialen, streeft de Smits vastgoedzorg naar een vermindering van de milieubelasting. Het managementteam van Smits vastgoedzorg 2.1 Missie en visie versie 8 maart /2

7 2.0 Organisatie 2.2 Organisatiestructuur Directie Financial & Management Control PZ Management assistentie Ontwikkeling & organisatie Receptie Administratie Automatisering V&G Coörd. Coörd.Kwaliteit Project ontwikkeling Bedrijfsbureau Inkoop Productie Marketing & PR Project secretariaat Calculatie/ Werkvoorbereiding Planmatig Onderhoud Calculatie/ Werkvoorbereiding Renovatie Projectleiding Service Management Uitvoerders/ Teamleiding Service medewerkers Organigram Smits Vastgoedzorg Versie 12 maart 2013 Uitvoering 2.2 Organisatie Organisatiestructuur versie 12 maart /1

8 2.0 Organisatie 2.3 Personele structuur Smits Vastgoedzorg Directie Frits Smits Hans van der Krogt Peter Aalberse Management Frits Smits Hans van der Krogt Peter Aalberse George Vermeulen Erik Tobé Directeur Ontwikkeling & Organisatie Directeur Techniek Controller Hoofd Productie Financiën & administratie George Vermeulen Controller Personeelszaken Suzanne van der Schaaf Personeelsfunctionaris Arbo zaken André Tombrink VGM coördinator Projectleiding André Tombrink Albert Klijn Ewout van Oordt Ad Hoogvliet Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Magazijn, voorraadbeheer & service onderhoud Richard Koot Servicemanager Henk Bouwmeester Service medewerker Projectrealisatie André Sloof Erwin Brehm Ronald Knikman Michel van de Bosch Patrick Valdeblanquez Hans Hertog Jeroen van Mourik Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder (aankomend) Uitvoerder (aankomend) Teamleider Teamleider 2.3 Personele structuur versie 12 april /2

9 Karel van Oostrom Krijn Kievit Rinus van Gijzen Peter Kievit Cor Mulder Johann Gommans Donny Scholten John Middeldorp Roy Franchimont Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider (aankomend) Teamleider (aankomend) Teamleider (aankomend) Teamleden Circa 120. Samenvatting Voor vragen over de diverse onderwerpen die in deze Wegwijzer aan bod komen en voor overige vragen over Smits Vastgoedzorg kunt u bij de volgende medewerkers terecht: Personeelszaken algemeen : Suzanne van der Schaaf Salaris : Miranda Eckebus Betreffende de uitvoering : uw leidinggevende, van uw werk teamleider of projectleider Veiligheidscoördinator : André Tombrink Bedrijfshulpverlening : Jolanda Zeeven Bedrijfsarts : A4 Consultants Dr. A.J. Joosten Telefoon: Spreekuur alleen volgens afspraak. 2.3 Personele structuur versie 12 april /2

10 2.0 Organisatie 2.4 Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu Chronologisch overzicht 1925 Oprichting Bouw- & aannemingsbedrijf Gebr. Smits 1945 Oprichting Smits Schilders 1980 Opvolging van Reijer Smits door Frits Smits 1994 ISO 9002 Certificering van Smits Schilders 1995 Overname van Gebr. Smits door Frits Smits, resulterend in de samenvoeging van Smits Schilders en Bouw- en aannemingsbedrijf Gebr. Smits 1996 Behalen van de Rotterdamse Ondernemersprijs 1997 ISO 9001 Certificering en VCA** Certificering 1998 Erkenning Beste Ondernemers Visie (BOV trofee) 2000 Naamswijziging in Smits Vastgoedzorg 2005 Hans van der Krogt en Peter Aalberse worden naast Frits Smits directielid en tevens mede-eigenaar 2005 Erkenningcertificaat PKVW 2006 Erkenningcertificaat Vastgoed Onderhoud VGO keur 2008 Erkenningcertificaat FSC 2008 Toekenning Schildersproject van het jaar ss De Rotterdam 2009 Publicatie SBR Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie 2011 Erkenningcertificaat EPA (energie prestatie advies) 2012 Publicatie Prestatiegericht samenwerken bij investeren en onderhoud 2012 Erkenning tot Best Managed Company Erkenning tot Best Managed Company 2013 De geschiedenis In juni 1945 richtte Reijer Smits Schildersbedrijf R. Smits op. Aanvankelijk begon hij met een eenmanszaak, achter op het erf van aannemingsbedrijf Gebroeders Smits aan de Tuinlaan 56 te Schiedam. Eind 1945 telde het bedrijf 3 medewerkers. In 1962 werd een tweede vestiging in Delft geopend, het bedrijf groeide uit tot een bedrijf met 100 tot 140 medewerkers. In 1971 deed een nieuwe generatie, in de persoon van Frits Smits, zijn intrede. In 1990 werd het nieuwe hoofdkantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam in 2. - Organisatie versie 7 mei /3

11 gebruik genomen. Sindsdien worden alle activiteiten vanuit deze vestiging gecoördineerd. Omdat niet alleen de kwaliteit van het schilderwerk, maar ook de kwaliteit van de ondergrond de levensduur van een bouwelement bepaalt, is Smits schilders in 1991 een samenwerkingsverband aangegaan met Smits aannemingsbedrijf. Zo konden (en kunnen) ook herstelwerkzaamheden aan de ondergrond worden uitgevoerd, het zogenaamde totaalonderhoud. Smits schilders is daardoor uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf pur sang, dat zich richt op woningbeheerders, zoals woningbouwcorporaties, pensioenfondsen en dergelijke. Om de brede inhoud van de bedrijfsactiviteiten al in de naam tot uitdrukking te laten komen werden de werkzaamheden vanaf het voorjaar van 2000 voortgezet onder de naam Smits Vastgoedzorg. Vanaf 1991 is een begin gemaakt met de organisatie zodanig vorm te geven dat een zo kort en goed mogelijk productie- en bedrijfsvoeringproces gewaarborgd kan worden. Hiervoor is samengewerkt met het centrum TNO voor Coatings te Delft. Als leidraad is gekozen voor de organisatievorm zoals beschreven in de zogenaamde ISO-9002 normering. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf in 1994 is gediplomeerd (gecertificeerd) op de genoemde organisatiegraad ISO Na een uitgebreid imago-onderzoek onder de opdrachtgevers heeft TNO zich met haar naam verbonden aan het bedrijf. Smits Vastgoedzorg heeft zoals men dit noemt TNO-naamgebruik. In april 1996 heeft Smits schilders, als kroon op haar werk, de ondernemersprijs 1996 regio Rotterdam in de wacht gesleept. Die visie op totaalonderhoud leidde er steeds meer toe, dat opdrachtgevers Smits Vastgoedzorg gingen vragen om een onderhoudsadvies uit te brengen voor hun onroerend goed. Dit werd en wordt nog steeds door de calculatie-afdeling in kaart gebracht door middel van een onderhoudsscenario voor meerdere jaren. Dit resulteert vervolgens in een opdracht op basis van een zogenaamde prestatie-overeenkomst. In 1997 heeft Smits schilders als eerste onderhoudsbedrijf in Nederland het ISO certificaat behaald. De toegevoegde waarde van deze norm boven de oude norm is, dat het ontwerpen, samenstellen en uitvoeren van onderhoudsscenario s erkend wordt als product en als zodanig gewaarborgd is binnen het kwaliteitssysteem van Smits schilders. Tegelijkertijd is het VCA** certificaat behaald. Dit certificaat is aan Smits toegekend omdat in het zorgsysteem de veiligheidseisen uit de Veiligheids Checklist Aannemers zijn opgenomen en deze veiligheidseisen ook als zodanig worden nageleefd. Op 12 maart 1998 werd in de Rotterdamse Kuip aan Smits schilders de Beste Ondernemers Visie trofee uitgereikt. Het thema in 1998 was Mens en Werk. De jury was unaniem van mening dat Smits deze trofee verdiende door een uniek en 2. - Organisatie versie 7 mei /3

12 baanbrekend personeels- en werkgelegenheidsbeleid in een seizoensgevoelige bedrijfstak. Sinds 2000 opereert Smits schilders onder de naam Smits Vastgoedzorg. Een naam die de lading dekt en zegt waar Smits Vastgoedzorg voor staat: zorg voor vastgoed, in de breedste zin van het woord In januari 2005 treden Hans van der Krogt en Peter Aalberse vanuit hun actieve betrokkenheid bij de organisatie (respectievelijk als extern bedrijfsadviseur en later Manager Ontwikkeling en Organisatie en als Hoofd Bedrijfsbureau) toe tot de directie. Door een management buy-in zijn zij sindsdien beide naast Frits Smits mede-eigenaar van Smits Vastgoedzorg. In 2008 is een aantal grote stappen in de groei van het bedrijf gemaakt, zowel qua omzet als qua omvang. In dat jaar is een begin gemaakt met een vernieuwde aanpak bij de ontwikkeling en uitvoering van renovatie en grootonderhoudsprojecten het zogenaamde prestatiegericht samenwerken bij renovatie. De groei van het bedrijf had automatisch een groei van het aantal medewerkers tot gevolg en het kantoorpand aan de Thurledeweg is uitgebreid met 200 vierkante meter kantoorruimte. Smits Vastgoedzorg behoort dit jaar (2013) tot een van de beste geleide bedrijven van het midden- en grootbedrijf van Nederland. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het Best Managed Companies programma. Smits Vastgoedzorg werd o.a. geprezen vanwege de goede naam in de markt, de wijze van besturing en gezonde financiële positie. Op dit moment realiseert Smits Vastgoedzorg met circa 120 werknemers een jaaromzet van ca. 35 miljoen euro met haar projecten op het gebied van renovatie, grootonderhoud en planmatig onderhoud. Onze opdrachtgevers zijn: Woningcorporaties Verenigingen van Eigenaars Zorginstellingen Bedrijven Overheden en gemeentes Beleggers De cultuur en ondernemingsgeest die borg voor hebben gestaan voor de dynamische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, zullen ook in de toekomst het bedrijf haar toonaangevende status blijven geven Organisatie versie 7 mei /3

13 3. Informatieoverdracht Binnen Smits Vastgoedzorg worden de werknemers geïnformeerd door middel van het personeelsblad Nieuwsbrief, de website, (regulier) werkoverleg, productinformatiedagen en de jaarlijkse algemene informatiemiddagen. Hieronder volgt een korte toelichting over de diverse vormen van informatieoverdracht. 3.1 Personeelsblad Nieuwsbrief Het personeelsblad Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Het personeelsblad bevat zowel mededelingen van directie, personeelszaken en administratie als ingezonden stukjes van medewerkers. Ook worden alle verjaardagen van de medewerkers erin vermeld. Als u iets leuks, interessants of opmerkelijks te vertellen heeft, aarzel niet, zet het op papier en stuur het op naar het kantoor van Smits Vastgoedzorg, Postbus 383, 3100 AJ te Schiedam. U kunt het natuurlijk ook mailen naar of afgeven op kantoor. Op die manier wordt het blad ook door de medewerkers verlevendigd. 3.2 De website Onderdeel van onze website ww.smitsvastgoedzorg.nl is een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van Smits Vastgoedzorg. Inloggen kan door middel van een gebruikersnaam gekoppeld aan een wachtwoord. Medewerkers ontvangen deze informatie via de afdeling P&O. Onderdeel van deze site is o.a. een fotoalbum waar een selectie van foto s van bedrijfsevenementen te zien is, een smoelenboek met de gezichten van onze medewerkers en er is een gedeelte waar diverse standaard formulieren te downloaden zijn (tijdlijst, snipperbriefje e.d.). 3.3 Werkoverleg Op geregelde tijden wordt er werkoverleg gehouden zowel voor het uta- (kantoor)personeel als voor de medewerkers in de uitvoering. Hoofdthema s bij dit overleg zijn veiligheid, arbeidsomstandigheden en de voortgang van het werk, maar ook andere onderwerpen kunnen ter sprake gebracht worden. 3.4 Productinformatiedagen Voor het uitvoerend personeel worden informatiedagen georganiseerd van toeleveranciers zoals verfleveranciers, houtleveranciers of leveranciers van klimmaterieel. Op deze dagen wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld nieuwe soorten verf, producten, nieuwe verwerkingsmethoden en omgang met materieel of over veilig werken. 3.5 Jaarlijkse algemene informatiemiddag Jaarlijks vindt eind mei een algemene informatiemiddag voor alle medewerkers plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden medewerkers geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen jaar en de beleidsplannen voor het komende jaar. 3. Informatie overdracht versie 6 oktober /2

14 3.6 Lifestyle Magazine Onderhoudend 2 keer per jaar komt ons eigen lifestyle magazine Onderhoudend uit. Onderhoudend wordt verzonden aan al onze relaties en medewerkers. 3. Informatie overdracht versie 6 oktober /2

15 4. Betalingen 4.1 Loonbetalingen Smits Vastgoedzorg werkt met een vierwekelijks loon. U krijgt in de derde week van de lopende periode een voorschot ter hoogte van twee weeklonen. De eerste week na afloop van de periode ontvangt u de eind- afrekening en tevens de loonstrook waarop uw inkomsten over de periode worden gespecificeerd. 4.2 Onkostenvergoedingen Smits Vastgoedzorg kent de volgende onkostenvergoedingen: CAO vergoeding Conform de CAO-voorwaarden krijgt u een uitrustingsvergoeding voor de aanschaf van extra werkkleding, de aanschaf van veiligheidsschoenen, het onderhoud en het wassen van de werkkleding en voor de aanschaf van buitengewone schoonmaakmiddelen. Overwerk De vergoeding voor overwerk wordt in onderling overleg bepaald. 4.3 Reiskostenvergoeding In principe is het vervoer naar en van de werklocatie collectief geregeld met de bedrijfsbussen. Bij het indelen in een ploeg worden hier per medewerker afspraken over gemaakt. Indien collectief vervoer niet mogelijk is, worden er per situatie passende reisafspraken gemaakt volgens de hieronder staande voorwaarden. Daarbij wordt de Thurledeweg altijd als standplaats genomen en niet uw huisadres. Voor het vastleggen van deze afspraken moet het formulier Vastlegging afspraken reiskosten worden ingevuld. Autokostenvergoeding Autokosten worden vergoed conform de CAO en na voorafgaande goedkeuring door de projectleider. Uitbetaling volgt nadat de volledig ingevulde kilometerlijst door de projectleider akkoord is bevonden. De afrekening van de reiskostenvergoeding wordt als bijlage bij de loonstrook gevoegd; Voor woon-/werkverkeer (20 km per dag) van individuele werknemers worden geen reiskosten vergoed. Wanneer u een bijrijder meeneemt, dan worden alle kilometers vergoed, inclusief een toeslag voor meerijders. Openbaar vervoer De kosten van openbaar vervoer naar en van de werkplek worden volledig vergoed als dit van tevoren is afgesproken. Alleen abonnementen, persoonlijke OV-chipkaarten of dagkaarten komen in aanmerking voor vergoeding, mits bewijs wordt overlegd (kopie abonnement/dagkaart of bij OV-chipkaart een uitdraai van internet) Betalingen versie 5 maart /1

16 5. Vakantie en vrije dagen 5.1 Vakantie Het geniet de voorkeur dat u uw vakantiedagen opneemt binnen het lopende jaar in de vastgestelde zomervakantie (=bouwvak) en wintersluiting. Zomer- en wintersluiting Tijdens de voor de regio vastgestelde bouwvakantie is het bedrijf niet geheel gesloten maar wordt er met een minimale bezetting gewerkt. Smits Vastgoedzorg houdt de wintersluiting aan zoals die in de CAO is vastgelegd. Momenteel is dat 2 weken. 5.2 ATV-dagen Voor het opnemen van ATV-dagen worden de CAO-voorwaarden gevolgd. U ontvangt aan het begin van het jaar een overzicht van de gebruikelijke feestdagen en de vastgestelde verplichte vrije dagen die voor dat jaar van toepassing zijn. (bijvoorbeeld dag na Hemelvaart). 5.3 Verlofdagen/-uren Indien u vrije uren of dagen wilt opnemen, dan moet u een verlofbriefje invullen en ondertekenen. Dit briefje moet u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 werkdagen voor de verlofdatum, ter ondertekening inleveren bij uw leidinggevende. Deze 3 dagen zijn noodzakelijk om tijdig voor een vervangende medewerker te zorgen. In de gevallen waarin het niet mogelijk is om het verzoek vooraf in te dienen, (bijv. bij geboorte, acute ziekenhuis -opname e.d.) moet u het verlofbriefje de eerstvolgende werkdag inleveren. Op uw loonstrook wordt vermeld hoeveel verlofuren/-dagen u heeft opgenomen. 5.4 Verzuim U heeft recht op doorbetaald verlof in de volgende gevallen: Palliatief verlof: maximaal 10 dagen verlof met het behoud van loon bij stervensbegeleiding van een terminaal zieke huisgenoot. Rouwverlof: 10 dagen verlof met behoud van loon in geval van overlijden van een partner, kind of ouder. De ouder dient ten tijde van het overlijden op hetzelfde adres te wonen als de werknemer. Kraamverlof: 3 dagen verlof met behoud van loon na de bevalling van de echtgenote Ook zijn er in de CAO een aantal situaties opgenomen waarbij u recht heeft op onbetaald verlof: Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk: 2 dagen. Bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer en bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van zijn/haar (schoon)ouders: 1 dag. 5. Vakantie en vrije dagen versie 8 april /2

17 Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk van één van de ouders, broers, zusters, kinderen, zwagers en schoonzusters en in zijn/haar gezinsverband opgenomen pleegkinderen, halfbroers of halfzusters: 1 dag. Alle overige situaties vallen dus niet onder de uitzonderingen en dat betekent dat deze uren of dagen niet doorbetaald worden. Voor meer informatie over deze regeling wordt u verwezen naar de CAO (zie: artikel 37 en 38) 5.5 Verlofdagen oudere werknemers Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op zogeheten verlofdagen oudere werknemers. Het aantal dagen hangt af van uw leeftijd: In het jaar waarin u 55 wordt In het jaar waarin u 56 wordt In het jaar waarin u 57 wordt In het jaar waarin u 58 wordt In het jaar waarin u 59 wordt In het jaar waarin u 60 of ouder wordt : 7 dagen extra : 8 dagen extra : 9 dagen extra : 10 dagen extra : 11 dagen extra : 12 dagen extra U krijgt aan het begin van het jaar een overzicht van het aantal dagen waarop u recht heeft. 5.6 Verlofspaarregeling Smits Vastgoedzorg kent een verlofspaarregeling voor uitvoerend personeel. De medewerker verplicht zich hier aan deel te nemen. Doel van deze regeling is dagen te sparen, minimaal 1, maximaal 2 weken, die kunnen worden opgenomen tijdens een vorstperiode of een periode van minder werk. Het merendeel van de collega s heeft 10 dagen gespaard doordat er gedurende 2 jaar tijdens de wintersluiting 1 week is doorgewerkt. Deze dagen zijn destijds niet uitbetaald maar gespaard. Voor medewerkers die nieuw in dienst treden, worden in overleg met de medewerker passende individuele afspraken gemaakt om dit verlof op te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het opsparen van reisuren of het verrekenen met de winstdeling. 5. Vakantie en vrije dagen versie 8 april /2

18 6. Afwezigheid door ziekte 6.1 Ziek- en herstelmeldingsprocedure Als u door ziekte niet kunt werken, bent u verplicht dit op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid s morgens zo vroeg mogelijk, doch vóór uur, aan uw teamleider te melden. Dit in verband met eventuele reisafspraken. Bij afwezigheid van een teamleider moet u contact opnemen met uw projectleider. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u te allen tijde in het bezit bent van de betreffende telefoonnummers. Voor uta medewerkers geldt dat zij zich zo vroeg mogelijk bij hun leidinggevende ziekmelden. Daarnaast moet u zich voor 9.00 uur ziekmelden bij de P&O functionaris (Suzanne van der Schaaf, telefoon: ). Indien de eerste dag een zaterdag, zondag, een feest- of een verlofdag is, en er op deze dag niet gewerkt wordt bij Smits Vastgoedzorg, dan moet u de ziekmelding de eerstvolgende werkdag indienen. Als u ziek wordt tijdens een verlofperiode waarop er bij Smits Vastgoedzorg niet wordt gewerkt (tijdens de algemene zomer- en wintervakanties) dan dient u, binnen 24 uur na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, de bedrijfsarts in kennis te stellen. De gegevens van de bedrijfsarts treft u aan bij 6.3. Indien arbeidsongeschiktheid tijdens werktijd ontstaat, dan dient u dit onmiddellijk te melden bij de teamleider of projectleider en de P&O functionaris. (Suzanne van der Schaaf) Zodra u weer kunt werken, dient u Smits Vastgoedzorg daarvan direct op de hoogte te brengen. U hoeft niet te wachten met werken tot u daartoe opdracht krijgt van de bedrijfsarts. U moet wel altijd aan de P&O functionaris doorgeven dat u weer bent gaan werken. Indien de behandeling van klachten d.m.v. therapie of een operatieve ingreep door een specialist op zich laat wachten, dan dient u dit aan Smits Vastgoedzorg te melden. Indien gewenst, kan in overleg met de bedrijfsarts worden bezien of een gehele of gedeeltelijke tijdelijke werkhervatting (eventueel in een aangepaste functie) mogelijk is. 6.2 CAO afspraken bij ziekte Zoals voorgeschreven in de CAO is bij de 2 e en 3 e ziekmelding de eerste ziektedag voor eigen rekening. 6. Afwezigheid door ziekte versie 5 januari /4

19 6.3 Gegevens bedrijfsarts A4 Consultants Dr. A.J. Joosten Telefoon: Bezoekadres spreekuur: Thurledeweg 20, 3044 ES Rotterdam. Spreekuur alleen volgens afspraak. 6.4 Thuis blijven U dient thuis te blijven tot het moment dat de bedrijfsarts namens Smits Vastgoedzorg contact met u heeft opgenomen (telefonisch of d.m.v. een bezoek). U mag alleen van huis gaan voor een bezoek aan een arts (of behandelaar) of om uw werkzaamheden te hervatten. Deze verplichting geldt gedurende de eerste vijf werkdagen na de ziekmelding. Het contact met de bedrijfsarts tijdens de ziekteperiode kan bestaan uit een uitnodiging om op het spreekuur te verschijnen, een huisbezoek of een telefonisch gesprek. Wanneer u na de eerste controle nog ziek bent, dient u zich te houden aan de afspraken die de bedrijfsarts of de P&O functionaris met u maakt. Indien u tijdens de arbeidsongeschiktheid verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijv. door opname/ontslag ziekenhuis), dan moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de P&O functionaris. 6.5 Maak contact mogelijk U dient controlebezoek door de bedrijfsarts mogelijk te maken, dat wil zeggen u moet de arts in staat stellen om u thuis of op uw verpleegadres te bezoeken. Is er in de woning iets bijzonders aan de hand (bijv. een kapotte bel of er is niemand die de deur open kan doen) dan dient u maatregelen te treffen waardoor bezoek mogelijk wordt. Indien u bij het controlebezoek niet thuis bent, dan wordt er een bericht achtergelaten dat er iemand voor een bezoek is langs geweest. Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent en dat het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent bij de P&O functionaris bekend is. 6.6 Verblijf in het buitenland Als u zich in het buitenland bevindt en arbeidsongeschikt wordt, dient u zich te houden aan de ziek- en herstelmeldingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 6.1. U dient zich meteen ziek te melden, elke dag dat u zich later ziek meldt, wordt als een vakantiedag gerekend. U dient bewijzen van doktoren en/of ziekenhuizen te overleggen. 6. Afwezigheid door ziekte versie 5 januari /4

20 Als u tijdens arbeidsongeschiktheid één of meer dagen naar het buitenland wilt gaan, dan dient u vóór vertrek toestemming te hebben van Smits Vastgoedzorg. Op verzoek van Smits Vastgoedzorg kunnen bevoegde instanties in het buitenland controles uitvoeren bij zieke werknemers die in het buitenland verblijven. 6.7 Bezoek spreekuur Als u een oproep krijgt om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen, dan dient u daar gehoor aan te geven. Het spreekuur vindt plaats in het kantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam. Indien u verhinderd bent wegens een geldige reden (bijv. bedlegerigheid of ziekenhuisopname), dan moet u dit onmiddellijk aan de P&O functionaris melden. Wanneer u inmiddels uw werkzaamheden heeft hervat hoeft u niet op het spreekuur te verschijnen, indien u zelf wilt, mag het echter wel. Belangrijk is dat u altijd de P&O functionaris op de hoogte stelt van de werkhervatting. Zij neemt contact op met de bedrijfsarts. Indien u niet gemeld heeft dat u het werk hervat heeft en de afspraak met de bedrijfsarts niet is afgezegd, worden de kosten aan u doorberekend. 6.8 Genezing en verrichten van werkzaamheden U dient zich tijdens de arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen dat uw genezing niet wordt belemmerd. U mag geen andere werkzaamheden verrichten dan die werkzaamheden welke u door of namens Smits Vastgoedzorg, in overleg met de bedrijfsarts, worden aangeboden. Passende arbeid mag niet geweigerd worden. 6.9 Bezwaren tegen hersteldverklaring Indien u na een bepaalde datum weer geheel of gedeeltelijk geschikt geacht wordt om uw werkzaamheden te hervatten, terwijl u zelf van mening bent dat u op genoemde datum nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan dient u direct contact op te nemen met de P&O functionaris of de bedrijfsarts. U dient zich te houden aan afspraken en aanwijzingen die uit dit contact voortvloeien Second opinion Als u het niet eens bent met het oordeel van Smits Vastgoedzorg dat u in staat bent om uw werk te verrichten (al dan niet na advies van de bedrijfsarts), dan kunt u zich wenden tot het UWV voor een onafhankelijk oordeel, de zogeheten second opinion. Deze second opinion houdt in dat de uitvoeringsinstantie (UWV) een medische keuring zal verrichten. Indien het UWV van mening is dat er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan worden de kosten van de second opinion verhaald op Smits Vastgoedzorg. Is er naar het oordeel geen sprake van arbeidsongeschiktheid, dan zijn de kosten van de medische keuring voor uw rekening. 6. Afwezigheid door ziekte versie 5 januari /4

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Integriteitscode Kleine Meierij

Integriteitscode Kleine Meierij Integriteitscode Kleine Meierij Inleiding Kleine Meierij is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze mottos "Zorgeloos woonplezier en Haal de buitenwereld binnen" proberen we invulling

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN

INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INTEGRITEITSCODE WONINGBOUWVERENIGING BETER WONEN INLEIDING Woningbouwvereniging Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten (leden, huurders, woningzoekenden etc.) en voelen

Nadere informatie

Integriteitcode Rentree

Integriteitcode Rentree Inleiding Rentree is een onderneming die midden in de samenleving staat. Rentree richt zich vanuit haar maatschappelijke taak, die verankerd is in het huisvesten van de aandachtsgroep en de investeringen

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181

Integri teits code. Integriteitscode. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland. Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Dorpslaan 50 Postbus 16 2957 ZG Nieuw-Lekkerland Telefoon 0184-688181 Integri teits code Integriteitscode Versie A3 Pagina 1 van 6 Inleiding Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode Versie definitief 1 november 2012 Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen Integriteitcode versie definitief 1 november 2012 1 Inleiding De

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Versie 13 februari 2013

Versie 13 februari 2013 Integriteitscode Inleiding Ymere is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit ons motto "Wonen, Leven, Groeien proberen we invulling te geven aan onze missie en onze kernactiviteiten.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee

GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee Inleiding Deze gedragscode is bedoeld om een kader te scheppen voor een goed, veilig en stimulerend werken leerklimaat

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013

Friese Jongens Huisreglement. Tweede druk, Leeuwarden, 2013 Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Tweede druk, Leeuwarden, 2013 2 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens, onderdeel van BK Service

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement

Huisreglement. Friese Jongens Huisreglement Huisreglement Friese Jongens Huisreglement Vierde druk, Leeuwarden, 2016 Voorwoord Aan de nieuwe medewerker, Allereerst van harte welkom als nieuwe medewerker bij Friese Jongens. Diverse opdrachtgevers

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Integriteitscode Pagina 2

Integriteitscode Pagina 2 Integriteitscode Integriteitscode Openbaar Primair Onderwijs Ameland Versie 1 Datum GMR 3 april 2013 Datum BC 26 april 2013 Evaluatie 2017 Integriteitscode Pagina 2 Inleiding De Bestuurscommissie Openbaar

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014

ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE. OSG Piter Jelles. Versie 17 december 2014 ALGEMENE GEDRAGS- EN INTEGRITEITSCODE - OSG Piter Jelles Versie 17 december 2014 1. Algemeen Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles is een algemeen toegankelijke onderwijsinstelling voor Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater

Integriteitscode. Woningbouwvereniging Oudewater Integriteitscode Woningbouwvereniging Oudewater 2010 Inleiding Woningbouwvereniging Oudewater is er in hoofdzaak voor om die doelgroepen te huisvesten die daar zelf niet in kunnen voorzien. Daarnaast is

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Integriteitcode Lucas Onderwijs

Integriteitcode Lucas Onderwijs 1/5 Inleiding Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Beleidsnota Integriteitscode

Beleidsnota Integriteitscode Oktober 2009 Beleidsnota Integriteitscode 1. Inleiding Beter Wonen staat midden in de samenleving. We zijn er voor onze klanten, de huurders, en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Algemene Gedrags- en Integriteitscode

Algemene Gedrags- en Integriteitscode Algemene Gedrags- en Integriteitscode Datum : 29 september 2015 Herzien : - Status : Definitief CvB : - KD-PO : 01/12/2015 KD-VO : - PMR : 19/11/2015 MR : 14/10/2015, 09/12/2015 GMR : 21/01/2016 RvT :

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1

Integriteitcode. Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013. I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Integriteitcode Versie: november 2013 Vastgesteld: december 2013 I n t e g r i t e i t c o d e - L a u w e r s C o l l e g e Pagina 1 Inleiding Het Lauwers College wil goed onderwijs bieden, zodat iedere

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen! INTEGRITEITSCODE. College van Bestuur STICHTING KOPWERK

Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen! INTEGRITEITSCODE. College van Bestuur STICHTING KOPWERK INTEGRITEITSCODE Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen! College van Bestuur STICHTING KOPWERK Integriteitcode Stichting Kopwerk Inleiding Het begon allemaal in 2001 met het formuleren van de visie van

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen

Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen Integriteit en gedragscode bij SWH Spelregels Spelregels gelden voor iedereen De gedragscode geldt voor iedereen die in naam van SWH in actie komt. Dus niet alleen voor medewerkers, directie, bestuursleden

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

St.Woningbedrijf Warnsveld

St.Woningbedrijf Warnsveld St.Woningbedrijf Warnsveld Integriteitsbeleid van Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Integriteitscode 3 3. Hoofdgebieden van ons integriteitsbeleid 3 3.1 Verdeling van de voorraad

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. ZVH Voor opdrachtnemers

GEDRAGSCODE. ZVH Voor opdrachtnemers Waarom GEDRAGSCODE ZVH Voor opdrachtnemers ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers van ZVH wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht,

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Protocol omgangsvormen klanten

Protocol omgangsvormen klanten Inleiding Agressief gedrag in de vorm van intimidatie en fysiek geweld is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Vanuit het oogpunt van de Arbowet heeft Patrimonium als werkgever

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Gedragscode SHE CARES ZORG

Gedragscode SHE CARES ZORG Gedragscode SHE CARES ZORG 1 Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie She Cares Zorg thuiszorg verleent, daar tevreden over zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier

Nadere informatie

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners Vademecum juni 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk en privé 6 Relatiegeschenken

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen.

Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. Huisregels Wanneer je door Lemon geselecteerd bent, kan je pas gaan werken nadat wij van jou het inschrijfformulier volledig ingevuld retour hebben ontvangen. De volgende formulieren dienen ingevuld te

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum

Gedrag- en integriteitscode. Het Stedelijk Lyceum Gedrag- en integriteitscode Het Stedelijk Lyceum vastgesteld op 27-01-2016 Voorwoord Een onderwijsinstelling is een maatschappelijke instelling en draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid. Het betekent

Nadere informatie

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 01-12-2014 10-02-2015 16-12-2014 18-02-2015 Integriteitscode CvB

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 01-12-2014 10-02-2015 16-12-2014 18-02-2015 Integriteitscode CvB werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 01-12-2014 10-02-2015 16-12-2014 18-02-2015 Integriteitscode CvB Inhoudsopgave Inleiding - 3 Algemeen - 5 De omgang met

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

HCFlex Stageboekje (Reglement)

HCFlex Stageboekje (Reglement) HC Flex HCFlex Stageboekje (Reglement) Inhoud 1. Met wie heb je te maken tijdens jouw opleiding?... 3 Het leerbedrijf... 3 Regionaal opleidingscentrum... 3 HCFlex (Human Capital Flex)... 3 Contactgegevens...

Nadere informatie

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland

Integriteitscode. Woonpartners Midden-Holland Integriteitscode Leveranciers en aannemers Vastgesteld te Waddinxveen, 28 november 2012 Integriteitscode leveranciers en aannemers 1211025-# Pag. 1 Voorwoord Integriteit is een belangrijk onderwerp voor

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie