PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED"

Transcriptie

1 PersoneelsWegwijzer ZORG VOOR VASTGOED

2 INHOUDSOPGAVE versie datum 1. Voorwoord 4 maart Organisatie 2.1 Missie en visie 8 maart Organisatiestructuur 12 maart Personele structuur 12 april Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu 7 mei Informatie overdracht 6 oktober Personeelsblad Nieuwsbrief 3.2 Website 3.3 Werkoverleg 3.4 Productinformatiedagen 3.5 Informatiemiddagen 3.6 Onderhoudend 4. Betalingen 5 maart Loonbetalingen 4.2 Onkostenvergoedingen 4.3 Reiskostenvergoeding 5. Vakantie & vrije dagen 8 april Vakantie 5.2 ATV-dagen 5.3 Verlofdagen/-uren 5.4 Kortdurend verlof en verzuim 5.5 Verlofdagen oudere werknemers 5.6 Verlofspaarregeling 6. Afwezigheid door ziekte 6 juni Ziek- en herstelmeldingsprocedure 6.2 CAO afspraken bij ziekte 6.3 Gegevens bedrijfsarts 6.4 Thuis blijven 6.5 Maak contact mogelijk 6.6 Verblijf in het buitenland 6.7 Bezoek spreekuur 6.8 Genezing en verrichten van werkzaamheden 6.9 Bezwaren tegen herstelverklaring 6.10 Second opinion 6.11 Machtiging 6.12 Verhaal (loon-)kosten 6.13 Sancties 6.14 Periodiek Medische Keuringen 0.- Inhoudsopgave versie april /2

3 versie datum 7. Algemene bedrijfsregels 7 juli Tijdregistratie 7.2 Persoonlijke gegevens 7.3 Persoonlijke presentatie dress code 7.4 Roken 7.5 Alcohol 7.6 Drugs 7.7 Ongewenste omgangsvormen 7.8 Integriteitscode Smits Vastgoedzorg 7.9 Gedrag en cultuurcode 8. Veiligheid, Gezondheid en Milieu 6 maart Arbeidsomstandigheden 8.2 Verplichtingen werkgever en werknemer 8.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen 8.4 Bedrijfshulpverlening 8.5 Registratie ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke situaties 9. Secundaire arbeidsvoorwaarden 5 oktober Studiekostenregeling 9.2 Collectieve personeelsvoorzieningen 10. Sociaal reglement 5 februari Indiensttreding 10.2 Persoonlijke feestdagen 10.3 Jubilea 10.4 (Pre)Pensioen 10.5 Contact met oud-werknemers 11. Sanctiebeleid 1 augustus Algemeen 11.2 De belangrijkste regels voor werkgever en werknemer 11.3 Sanctiematrix 12. Ondernemingsraad 4 juli Inhoudsopgave versie april /2

4 1. Voorwoord Welkom bij Smits Vastgoedzorg. Wij zijn blij u te mogen verwelkomen in ons bedrijf en hopen dat u zich bij ons thuis zult gaan voelen. Om u daarbij te helpen, hebben wij dit boekwerk samengesteld. In deze Wegwijzer vindt u algemene informatie over Smits Vastgoedzorg en staan de huisregels beschreven. U dient de Wegwijzer te bewaren, het is een naslagwerk en bij wijzigingen of belangrijke aanvullingen, ontvangt u een nieuw exemplaar van het betreffende hoofdstuk, ter vervanging van het oude. Smits Vastgoedzorg hanteert de CAO voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland. De volledige tekst van de CAO is te vinden op de website van FOSAG. (doorklikken op website voor opdrachtgevers & pers, volledige cao tekst.) Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze personeelsfunctionaris Suzanne van der Schaaf op nummer Binnenkort is de Wegwijzer ook op internet via de speciale pagina voor medewerkers te raadplegen. Wij wensen u veel succes en vertrouwen op een prettige samenwerking. De directie Voorwoord versie 4 maart /1

5 2. Organisatie 2.1 Missie en visie 1. Inleiding Het managementteam van Smits Vastgoedzorg heeft het beleidsplan opgesteld voor de periode 2010 tot en met Doel van het beleidsplan is, het formuleren van een samenhangend geheel van de missie en ambitie van de onderneming en de daarbij te realiseren doelen ten behoeve van de continuïteit en verdere ontwikkeling van de onderneming. Het complete beleidsplan is beschikbaar bij het managementteam. 2. Missie en visie Prestatiegericht renoveren en onderhouden van vastgoed en industriële installaties is waarvoor wij staan. Wij doen dit op een doelmatige en voor iedereen winstgevende manier. Door in samenwerking met opdrachtgevers te innoveren, ontstaat een vergaande vorm van keten- en procesintegratie waardoor faalkosten worden gereduceerd. Wij streven daarbij naar duurzaamheid in kwaliteit en relaties om daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Maatschappelijk ondernemen Maatschappelijk ondernemen maakt onderdeel uit van onze missie en visie. Door bewustwording over de noodzaak van duurzaamheid is de uitdaging voor ons maatschappelijk te ondernemen met respect voor mens en milieu. Een duurzame aanpak leidt tot een betere leef omgeving voor de mensen (people), een betere omgang met de aarde (planet), maar ook tot materiële winst (profit). Door oplosmiddelreductie, het toepassen van FSC hout en het adviseren en treffen van energetische maatregelen dragen wij waar mogelijk bij aan het realiseren van milieudoelstellingen. Ook het optimaal onderhouden van woningen draagt bij aan het duurzaamheidvraagstuk, namelijk het voorkomt vervanging en sloop van complexen. Veiligheid Het veiligheidsbeleid is er op gericht een veilige werkomgeving te creëren en in stand te houden voor de medewerkers en derden. Door het verhogen van het veiligheidsbewustzijn kunnen bijna ongevallen of ongevallen voorkomen worden. Er moet gestreefd worden naar het elimineren van gevaren, die kunnen leiden tot persoonlijk letsel, beroepsziekte, brand, schade etc. 2.1 Missie en visie versie 8 maart /2

6 Gezondheid Door het steeds streven naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, tracht de directie de betrokkenheid van de medewerkers optimaal te houden, met als resultaat een laag ziekteverzuim en een klein personeelsverloop. Verbeterde arbeidsomstandigheden komen tot uiting in een professionele uitstraling van het productieproces. Milieu Door het promoten en zoveel mogelijk toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van milieuvriendelijke producten, applicatietechnieken, langere onderhoudscyclussen en verwerking van restmaterialen, streeft de Smits vastgoedzorg naar een vermindering van de milieubelasting. Het managementteam van Smits vastgoedzorg 2.1 Missie en visie versie 8 maart /2

7 2.0 Organisatie 2.2 Organisatiestructuur Directie Financial & Management Control PZ Management assistentie Ontwikkeling & organisatie Receptie Administratie Automatisering V&G Coörd. Coörd.Kwaliteit Project ontwikkeling Bedrijfsbureau Inkoop Productie Marketing & PR Project secretariaat Calculatie/ Werkvoorbereiding Planmatig Onderhoud Calculatie/ Werkvoorbereiding Renovatie Projectleiding Service Management Uitvoerders/ Teamleiding Service medewerkers Organigram Smits Vastgoedzorg Versie 12 maart 2013 Uitvoering 2.2 Organisatie Organisatiestructuur versie 12 maart /1

8 2.0 Organisatie 2.3 Personele structuur Smits Vastgoedzorg Directie Frits Smits Hans van der Krogt Peter Aalberse Management Frits Smits Hans van der Krogt Peter Aalberse George Vermeulen Erik Tobé Directeur Ontwikkeling & Organisatie Directeur Techniek Controller Hoofd Productie Financiën & administratie George Vermeulen Controller Personeelszaken Suzanne van der Schaaf Personeelsfunctionaris Arbo zaken André Tombrink VGM coördinator Projectleiding André Tombrink Albert Klijn Ewout van Oordt Ad Hoogvliet Projectleider Projectleider Projectleider Projectleider Magazijn, voorraadbeheer & service onderhoud Richard Koot Servicemanager Henk Bouwmeester Service medewerker Projectrealisatie André Sloof Erwin Brehm Ronald Knikman Michel van de Bosch Patrick Valdeblanquez Hans Hertog Jeroen van Mourik Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder Uitvoerder (aankomend) Uitvoerder (aankomend) Teamleider Teamleider 2.3 Personele structuur versie 12 april /2

9 Karel van Oostrom Krijn Kievit Rinus van Gijzen Peter Kievit Cor Mulder Johann Gommans Donny Scholten John Middeldorp Roy Franchimont Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider Teamleider (aankomend) Teamleider (aankomend) Teamleider (aankomend) Teamleden Circa 120. Samenvatting Voor vragen over de diverse onderwerpen die in deze Wegwijzer aan bod komen en voor overige vragen over Smits Vastgoedzorg kunt u bij de volgende medewerkers terecht: Personeelszaken algemeen : Suzanne van der Schaaf Salaris : Miranda Eckebus Betreffende de uitvoering : uw leidinggevende, van uw werk teamleider of projectleider Veiligheidscoördinator : André Tombrink Bedrijfshulpverlening : Jolanda Zeeven Bedrijfsarts : A4 Consultants Dr. A.J. Joosten Telefoon: Spreekuur alleen volgens afspraak. 2.3 Personele structuur versie 12 april /2

10 2.0 Organisatie 2.4 Smits Vastgoedzorg: van toen tot nu Chronologisch overzicht 1925 Oprichting Bouw- & aannemingsbedrijf Gebr. Smits 1945 Oprichting Smits Schilders 1980 Opvolging van Reijer Smits door Frits Smits 1994 ISO 9002 Certificering van Smits Schilders 1995 Overname van Gebr. Smits door Frits Smits, resulterend in de samenvoeging van Smits Schilders en Bouw- en aannemingsbedrijf Gebr. Smits 1996 Behalen van de Rotterdamse Ondernemersprijs 1997 ISO 9001 Certificering en VCA** Certificering 1998 Erkenning Beste Ondernemers Visie (BOV trofee) 2000 Naamswijziging in Smits Vastgoedzorg 2005 Hans van der Krogt en Peter Aalberse worden naast Frits Smits directielid en tevens mede-eigenaar 2005 Erkenningcertificaat PKVW 2006 Erkenningcertificaat Vastgoed Onderhoud VGO keur 2008 Erkenningcertificaat FSC 2008 Toekenning Schildersproject van het jaar ss De Rotterdam 2009 Publicatie SBR Prestatiegericht Samenwerken bij Renovatie 2011 Erkenningcertificaat EPA (energie prestatie advies) 2012 Publicatie Prestatiegericht samenwerken bij investeren en onderhoud 2012 Erkenning tot Best Managed Company Erkenning tot Best Managed Company 2013 De geschiedenis In juni 1945 richtte Reijer Smits Schildersbedrijf R. Smits op. Aanvankelijk begon hij met een eenmanszaak, achter op het erf van aannemingsbedrijf Gebroeders Smits aan de Tuinlaan 56 te Schiedam. Eind 1945 telde het bedrijf 3 medewerkers. In 1962 werd een tweede vestiging in Delft geopend, het bedrijf groeide uit tot een bedrijf met 100 tot 140 medewerkers. In 1971 deed een nieuwe generatie, in de persoon van Frits Smits, zijn intrede. In 1990 werd het nieuwe hoofdkantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam in 2. - Organisatie versie 7 mei /3

11 gebruik genomen. Sindsdien worden alle activiteiten vanuit deze vestiging gecoördineerd. Omdat niet alleen de kwaliteit van het schilderwerk, maar ook de kwaliteit van de ondergrond de levensduur van een bouwelement bepaalt, is Smits schilders in 1991 een samenwerkingsverband aangegaan met Smits aannemingsbedrijf. Zo konden (en kunnen) ook herstelwerkzaamheden aan de ondergrond worden uitgevoerd, het zogenaamde totaalonderhoud. Smits schilders is daardoor uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf pur sang, dat zich richt op woningbeheerders, zoals woningbouwcorporaties, pensioenfondsen en dergelijke. Om de brede inhoud van de bedrijfsactiviteiten al in de naam tot uitdrukking te laten komen werden de werkzaamheden vanaf het voorjaar van 2000 voortgezet onder de naam Smits Vastgoedzorg. Vanaf 1991 is een begin gemaakt met de organisatie zodanig vorm te geven dat een zo kort en goed mogelijk productie- en bedrijfsvoeringproces gewaarborgd kan worden. Hiervoor is samengewerkt met het centrum TNO voor Coatings te Delft. Als leidraad is gekozen voor de organisatievorm zoals beschreven in de zogenaamde ISO-9002 normering. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf in 1994 is gediplomeerd (gecertificeerd) op de genoemde organisatiegraad ISO Na een uitgebreid imago-onderzoek onder de opdrachtgevers heeft TNO zich met haar naam verbonden aan het bedrijf. Smits Vastgoedzorg heeft zoals men dit noemt TNO-naamgebruik. In april 1996 heeft Smits schilders, als kroon op haar werk, de ondernemersprijs 1996 regio Rotterdam in de wacht gesleept. Die visie op totaalonderhoud leidde er steeds meer toe, dat opdrachtgevers Smits Vastgoedzorg gingen vragen om een onderhoudsadvies uit te brengen voor hun onroerend goed. Dit werd en wordt nog steeds door de calculatie-afdeling in kaart gebracht door middel van een onderhoudsscenario voor meerdere jaren. Dit resulteert vervolgens in een opdracht op basis van een zogenaamde prestatie-overeenkomst. In 1997 heeft Smits schilders als eerste onderhoudsbedrijf in Nederland het ISO certificaat behaald. De toegevoegde waarde van deze norm boven de oude norm is, dat het ontwerpen, samenstellen en uitvoeren van onderhoudsscenario s erkend wordt als product en als zodanig gewaarborgd is binnen het kwaliteitssysteem van Smits schilders. Tegelijkertijd is het VCA** certificaat behaald. Dit certificaat is aan Smits toegekend omdat in het zorgsysteem de veiligheidseisen uit de Veiligheids Checklist Aannemers zijn opgenomen en deze veiligheidseisen ook als zodanig worden nageleefd. Op 12 maart 1998 werd in de Rotterdamse Kuip aan Smits schilders de Beste Ondernemers Visie trofee uitgereikt. Het thema in 1998 was Mens en Werk. De jury was unaniem van mening dat Smits deze trofee verdiende door een uniek en 2. - Organisatie versie 7 mei /3

12 baanbrekend personeels- en werkgelegenheidsbeleid in een seizoensgevoelige bedrijfstak. Sinds 2000 opereert Smits schilders onder de naam Smits Vastgoedzorg. Een naam die de lading dekt en zegt waar Smits Vastgoedzorg voor staat: zorg voor vastgoed, in de breedste zin van het woord In januari 2005 treden Hans van der Krogt en Peter Aalberse vanuit hun actieve betrokkenheid bij de organisatie (respectievelijk als extern bedrijfsadviseur en later Manager Ontwikkeling en Organisatie en als Hoofd Bedrijfsbureau) toe tot de directie. Door een management buy-in zijn zij sindsdien beide naast Frits Smits mede-eigenaar van Smits Vastgoedzorg. In 2008 is een aantal grote stappen in de groei van het bedrijf gemaakt, zowel qua omzet als qua omvang. In dat jaar is een begin gemaakt met een vernieuwde aanpak bij de ontwikkeling en uitvoering van renovatie en grootonderhoudsprojecten het zogenaamde prestatiegericht samenwerken bij renovatie. De groei van het bedrijf had automatisch een groei van het aantal medewerkers tot gevolg en het kantoorpand aan de Thurledeweg is uitgebreid met 200 vierkante meter kantoorruimte. Smits Vastgoedzorg behoort dit jaar (2013) tot een van de beste geleide bedrijven van het midden- en grootbedrijf van Nederland. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het Best Managed Companies programma. Smits Vastgoedzorg werd o.a. geprezen vanwege de goede naam in de markt, de wijze van besturing en gezonde financiële positie. Op dit moment realiseert Smits Vastgoedzorg met circa 120 werknemers een jaaromzet van ca. 35 miljoen euro met haar projecten op het gebied van renovatie, grootonderhoud en planmatig onderhoud. Onze opdrachtgevers zijn: Woningcorporaties Verenigingen van Eigenaars Zorginstellingen Bedrijven Overheden en gemeentes Beleggers De cultuur en ondernemingsgeest die borg voor hebben gestaan voor de dynamische ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, zullen ook in de toekomst het bedrijf haar toonaangevende status blijven geven Organisatie versie 7 mei /3

13 3. Informatieoverdracht Binnen Smits Vastgoedzorg worden de werknemers geïnformeerd door middel van het personeelsblad Nieuwsbrief, de website, (regulier) werkoverleg, productinformatiedagen en de jaarlijkse algemene informatiemiddagen. Hieronder volgt een korte toelichting over de diverse vormen van informatieoverdracht. 3.1 Personeelsblad Nieuwsbrief Het personeelsblad Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Het personeelsblad bevat zowel mededelingen van directie, personeelszaken en administratie als ingezonden stukjes van medewerkers. Ook worden alle verjaardagen van de medewerkers erin vermeld. Als u iets leuks, interessants of opmerkelijks te vertellen heeft, aarzel niet, zet het op papier en stuur het op naar het kantoor van Smits Vastgoedzorg, Postbus 383, 3100 AJ te Schiedam. U kunt het natuurlijk ook mailen naar of afgeven op kantoor. Op die manier wordt het blad ook door de medewerkers verlevendigd. 3.2 De website Onderdeel van onze website ww.smitsvastgoedzorg.nl is een afgeschermd gedeelte dat alleen toegankelijk is voor medewerkers van Smits Vastgoedzorg. Inloggen kan door middel van een gebruikersnaam gekoppeld aan een wachtwoord. Medewerkers ontvangen deze informatie via de afdeling P&O. Onderdeel van deze site is o.a. een fotoalbum waar een selectie van foto s van bedrijfsevenementen te zien is, een smoelenboek met de gezichten van onze medewerkers en er is een gedeelte waar diverse standaard formulieren te downloaden zijn (tijdlijst, snipperbriefje e.d.). 3.3 Werkoverleg Op geregelde tijden wordt er werkoverleg gehouden zowel voor het uta- (kantoor)personeel als voor de medewerkers in de uitvoering. Hoofdthema s bij dit overleg zijn veiligheid, arbeidsomstandigheden en de voortgang van het werk, maar ook andere onderwerpen kunnen ter sprake gebracht worden. 3.4 Productinformatiedagen Voor het uitvoerend personeel worden informatiedagen georganiseerd van toeleveranciers zoals verfleveranciers, houtleveranciers of leveranciers van klimmaterieel. Op deze dagen wordt informatie gegeven over bijvoorbeeld nieuwe soorten verf, producten, nieuwe verwerkingsmethoden en omgang met materieel of over veilig werken. 3.5 Jaarlijkse algemene informatiemiddag Jaarlijks vindt eind mei een algemene informatiemiddag voor alle medewerkers plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden medewerkers geïnformeerd over de resultaten van het afgelopen jaar en de beleidsplannen voor het komende jaar. 3. Informatie overdracht versie 6 oktober /2

14 3.6 Lifestyle Magazine Onderhoudend 2 keer per jaar komt ons eigen lifestyle magazine Onderhoudend uit. Onderhoudend wordt verzonden aan al onze relaties en medewerkers. 3. Informatie overdracht versie 6 oktober /2

15 4. Betalingen 4.1 Loonbetalingen Smits Vastgoedzorg werkt met een vierwekelijks loon. U krijgt in de derde week van de lopende periode een voorschot ter hoogte van twee weeklonen. De eerste week na afloop van de periode ontvangt u de eind- afrekening en tevens de loonstrook waarop uw inkomsten over de periode worden gespecificeerd. 4.2 Onkostenvergoedingen Smits Vastgoedzorg kent de volgende onkostenvergoedingen: CAO vergoeding Conform de CAO-voorwaarden krijgt u een uitrustingsvergoeding voor de aanschaf van extra werkkleding, de aanschaf van veiligheidsschoenen, het onderhoud en het wassen van de werkkleding en voor de aanschaf van buitengewone schoonmaakmiddelen. Overwerk De vergoeding voor overwerk wordt in onderling overleg bepaald. 4.3 Reiskostenvergoeding In principe is het vervoer naar en van de werklocatie collectief geregeld met de bedrijfsbussen. Bij het indelen in een ploeg worden hier per medewerker afspraken over gemaakt. Indien collectief vervoer niet mogelijk is, worden er per situatie passende reisafspraken gemaakt volgens de hieronder staande voorwaarden. Daarbij wordt de Thurledeweg altijd als standplaats genomen en niet uw huisadres. Voor het vastleggen van deze afspraken moet het formulier Vastlegging afspraken reiskosten worden ingevuld. Autokostenvergoeding Autokosten worden vergoed conform de CAO en na voorafgaande goedkeuring door de projectleider. Uitbetaling volgt nadat de volledig ingevulde kilometerlijst door de projectleider akkoord is bevonden. De afrekening van de reiskostenvergoeding wordt als bijlage bij de loonstrook gevoegd; Voor woon-/werkverkeer (20 km per dag) van individuele werknemers worden geen reiskosten vergoed. Wanneer u een bijrijder meeneemt, dan worden alle kilometers vergoed, inclusief een toeslag voor meerijders. Openbaar vervoer De kosten van openbaar vervoer naar en van de werkplek worden volledig vergoed als dit van tevoren is afgesproken. Alleen abonnementen, persoonlijke OV-chipkaarten of dagkaarten komen in aanmerking voor vergoeding, mits bewijs wordt overlegd (kopie abonnement/dagkaart of bij OV-chipkaart een uitdraai van internet) Betalingen versie 5 maart /1

16 5. Vakantie en vrije dagen 5.1 Vakantie Het geniet de voorkeur dat u uw vakantiedagen opneemt binnen het lopende jaar in de vastgestelde zomervakantie (=bouwvak) en wintersluiting. Zomer- en wintersluiting Tijdens de voor de regio vastgestelde bouwvakantie is het bedrijf niet geheel gesloten maar wordt er met een minimale bezetting gewerkt. Smits Vastgoedzorg houdt de wintersluiting aan zoals die in de CAO is vastgelegd. Momenteel is dat 2 weken. 5.2 ATV-dagen Voor het opnemen van ATV-dagen worden de CAO-voorwaarden gevolgd. U ontvangt aan het begin van het jaar een overzicht van de gebruikelijke feestdagen en de vastgestelde verplichte vrije dagen die voor dat jaar van toepassing zijn. (bijvoorbeeld dag na Hemelvaart). 5.3 Verlofdagen/-uren Indien u vrije uren of dagen wilt opnemen, dan moet u een verlofbriefje invullen en ondertekenen. Dit briefje moet u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 3 werkdagen voor de verlofdatum, ter ondertekening inleveren bij uw leidinggevende. Deze 3 dagen zijn noodzakelijk om tijdig voor een vervangende medewerker te zorgen. In de gevallen waarin het niet mogelijk is om het verzoek vooraf in te dienen, (bijv. bij geboorte, acute ziekenhuis -opname e.d.) moet u het verlofbriefje de eerstvolgende werkdag inleveren. Op uw loonstrook wordt vermeld hoeveel verlofuren/-dagen u heeft opgenomen. 5.4 Verzuim U heeft recht op doorbetaald verlof in de volgende gevallen: Palliatief verlof: maximaal 10 dagen verlof met het behoud van loon bij stervensbegeleiding van een terminaal zieke huisgenoot. Rouwverlof: 10 dagen verlof met behoud van loon in geval van overlijden van een partner, kind of ouder. De ouder dient ten tijde van het overlijden op hetzelfde adres te wonen als de werknemer. Kraamverlof: 3 dagen verlof met behoud van loon na de bevalling van de echtgenote Ook zijn er in de CAO een aantal situaties opgenomen waarbij u recht heeft op onbetaald verlof: Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk: 2 dagen. Bij 25- en 40-jarig huwelijksfeest van de werknemer en bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van zijn/haar (schoon)ouders: 1 dag. 5. Vakantie en vrije dagen versie 8 april /2

17 Bij burgerlijk of kerkelijk huwelijk van één van de ouders, broers, zusters, kinderen, zwagers en schoonzusters en in zijn/haar gezinsverband opgenomen pleegkinderen, halfbroers of halfzusters: 1 dag. Alle overige situaties vallen dus niet onder de uitzonderingen en dat betekent dat deze uren of dagen niet doorbetaald worden. Voor meer informatie over deze regeling wordt u verwezen naar de CAO (zie: artikel 37 en 38) 5.5 Verlofdagen oudere werknemers Werknemers van 55 jaar en ouder hebben recht op zogeheten verlofdagen oudere werknemers. Het aantal dagen hangt af van uw leeftijd: In het jaar waarin u 55 wordt In het jaar waarin u 56 wordt In het jaar waarin u 57 wordt In het jaar waarin u 58 wordt In het jaar waarin u 59 wordt In het jaar waarin u 60 of ouder wordt : 7 dagen extra : 8 dagen extra : 9 dagen extra : 10 dagen extra : 11 dagen extra : 12 dagen extra U krijgt aan het begin van het jaar een overzicht van het aantal dagen waarop u recht heeft. 5.6 Verlofspaarregeling Smits Vastgoedzorg kent een verlofspaarregeling voor uitvoerend personeel. De medewerker verplicht zich hier aan deel te nemen. Doel van deze regeling is dagen te sparen, minimaal 1, maximaal 2 weken, die kunnen worden opgenomen tijdens een vorstperiode of een periode van minder werk. Het merendeel van de collega s heeft 10 dagen gespaard doordat er gedurende 2 jaar tijdens de wintersluiting 1 week is doorgewerkt. Deze dagen zijn destijds niet uitbetaald maar gespaard. Voor medewerkers die nieuw in dienst treden, worden in overleg met de medewerker passende individuele afspraken gemaakt om dit verlof op te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het opsparen van reisuren of het verrekenen met de winstdeling. 5. Vakantie en vrije dagen versie 8 april /2

18 6. Afwezigheid door ziekte 6.1 Ziek- en herstelmeldingsprocedure Als u door ziekte niet kunt werken, bent u verplicht dit op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid s morgens zo vroeg mogelijk, doch vóór uur, aan uw teamleider te melden. Dit in verband met eventuele reisafspraken. Bij afwezigheid van een teamleider moet u contact opnemen met uw projectleider. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u te allen tijde in het bezit bent van de betreffende telefoonnummers. Voor uta medewerkers geldt dat zij zich zo vroeg mogelijk bij hun leidinggevende ziekmelden. Daarnaast moet u zich voor 9.00 uur ziekmelden bij de P&O functionaris (Suzanne van der Schaaf, telefoon: ). Indien de eerste dag een zaterdag, zondag, een feest- of een verlofdag is, en er op deze dag niet gewerkt wordt bij Smits Vastgoedzorg, dan moet u de ziekmelding de eerstvolgende werkdag indienen. Als u ziek wordt tijdens een verlofperiode waarop er bij Smits Vastgoedzorg niet wordt gewerkt (tijdens de algemene zomer- en wintervakanties) dan dient u, binnen 24 uur na aanvang van de arbeidsongeschiktheid, de bedrijfsarts in kennis te stellen. De gegevens van de bedrijfsarts treft u aan bij 6.3. Indien arbeidsongeschiktheid tijdens werktijd ontstaat, dan dient u dit onmiddellijk te melden bij de teamleider of projectleider en de P&O functionaris. (Suzanne van der Schaaf) Zodra u weer kunt werken, dient u Smits Vastgoedzorg daarvan direct op de hoogte te brengen. U hoeft niet te wachten met werken tot u daartoe opdracht krijgt van de bedrijfsarts. U moet wel altijd aan de P&O functionaris doorgeven dat u weer bent gaan werken. Indien de behandeling van klachten d.m.v. therapie of een operatieve ingreep door een specialist op zich laat wachten, dan dient u dit aan Smits Vastgoedzorg te melden. Indien gewenst, kan in overleg met de bedrijfsarts worden bezien of een gehele of gedeeltelijke tijdelijke werkhervatting (eventueel in een aangepaste functie) mogelijk is. 6.2 CAO afspraken bij ziekte Zoals voorgeschreven in de CAO is bij de 2 e en 3 e ziekmelding de eerste ziektedag voor eigen rekening. 6. Afwezigheid door ziekte versie 5 januari /4

19 6.3 Gegevens bedrijfsarts A4 Consultants Dr. A.J. Joosten Telefoon: Bezoekadres spreekuur: Thurledeweg 20, 3044 ES Rotterdam. Spreekuur alleen volgens afspraak. 6.4 Thuis blijven U dient thuis te blijven tot het moment dat de bedrijfsarts namens Smits Vastgoedzorg contact met u heeft opgenomen (telefonisch of d.m.v. een bezoek). U mag alleen van huis gaan voor een bezoek aan een arts (of behandelaar) of om uw werkzaamheden te hervatten. Deze verplichting geldt gedurende de eerste vijf werkdagen na de ziekmelding. Het contact met de bedrijfsarts tijdens de ziekteperiode kan bestaan uit een uitnodiging om op het spreekuur te verschijnen, een huisbezoek of een telefonisch gesprek. Wanneer u na de eerste controle nog ziek bent, dient u zich te houden aan de afspraken die de bedrijfsarts of de P&O functionaris met u maakt. Indien u tijdens de arbeidsongeschiktheid verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijv. door opname/ontslag ziekenhuis), dan moet u dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan de P&O functionaris. 6.5 Maak contact mogelijk U dient controlebezoek door de bedrijfsarts mogelijk te maken, dat wil zeggen u moet de arts in staat stellen om u thuis of op uw verpleegadres te bezoeken. Is er in de woning iets bijzonders aan de hand (bijv. een kapotte bel of er is niemand die de deur open kan doen) dan dient u maatregelen te treffen waardoor bezoek mogelijk wordt. Indien u bij het controlebezoek niet thuis bent, dan wordt er een bericht achtergelaten dat er iemand voor een bezoek is langs geweest. Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent en dat het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent bij de P&O functionaris bekend is. 6.6 Verblijf in het buitenland Als u zich in het buitenland bevindt en arbeidsongeschikt wordt, dient u zich te houden aan de ziek- en herstelmeldingsprocedure zoals beschreven in paragraaf 6.1. U dient zich meteen ziek te melden, elke dag dat u zich later ziek meldt, wordt als een vakantiedag gerekend. U dient bewijzen van doktoren en/of ziekenhuizen te overleggen. 6. Afwezigheid door ziekte versie 5 januari /4

20 Als u tijdens arbeidsongeschiktheid één of meer dagen naar het buitenland wilt gaan, dan dient u vóór vertrek toestemming te hebben van Smits Vastgoedzorg. Op verzoek van Smits Vastgoedzorg kunnen bevoegde instanties in het buitenland controles uitvoeren bij zieke werknemers die in het buitenland verblijven. 6.7 Bezoek spreekuur Als u een oproep krijgt om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen, dan dient u daar gehoor aan te geven. Het spreekuur vindt plaats in het kantoor aan de Thurledeweg 20 in Rotterdam. Indien u verhinderd bent wegens een geldige reden (bijv. bedlegerigheid of ziekenhuisopname), dan moet u dit onmiddellijk aan de P&O functionaris melden. Wanneer u inmiddels uw werkzaamheden heeft hervat hoeft u niet op het spreekuur te verschijnen, indien u zelf wilt, mag het echter wel. Belangrijk is dat u altijd de P&O functionaris op de hoogte stelt van de werkhervatting. Zij neemt contact op met de bedrijfsarts. Indien u niet gemeld heeft dat u het werk hervat heeft en de afspraak met de bedrijfsarts niet is afgezegd, worden de kosten aan u doorberekend. 6.8 Genezing en verrichten van werkzaamheden U dient zich tijdens de arbeidsongeschiktheid zodanig te gedragen dat uw genezing niet wordt belemmerd. U mag geen andere werkzaamheden verrichten dan die werkzaamheden welke u door of namens Smits Vastgoedzorg, in overleg met de bedrijfsarts, worden aangeboden. Passende arbeid mag niet geweigerd worden. 6.9 Bezwaren tegen hersteldverklaring Indien u na een bepaalde datum weer geheel of gedeeltelijk geschikt geacht wordt om uw werkzaamheden te hervatten, terwijl u zelf van mening bent dat u op genoemde datum nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan dient u direct contact op te nemen met de P&O functionaris of de bedrijfsarts. U dient zich te houden aan afspraken en aanwijzingen die uit dit contact voortvloeien Second opinion Als u het niet eens bent met het oordeel van Smits Vastgoedzorg dat u in staat bent om uw werk te verrichten (al dan niet na advies van de bedrijfsarts), dan kunt u zich wenden tot het UWV voor een onafhankelijk oordeel, de zogeheten second opinion. Deze second opinion houdt in dat de uitvoeringsinstantie (UWV) een medische keuring zal verrichten. Indien het UWV van mening is dat er inderdaad sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan worden de kosten van de second opinion verhaald op Smits Vastgoedzorg. Is er naar het oordeel geen sprake van arbeidsongeschiktheid, dan zijn de kosten van de medische keuring voor uw rekening. 6. Afwezigheid door ziekte versie 5 januari /4

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMST CAO Onstream Project Services B.V. 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Onstream Project Services B.V. Tussen 1. Onstream Project Services B.V.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie