Beknopte handleiding Edumatic online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte handleiding Edumatic online"

Transcriptie

1 Beknopte handleiding Edumatic on-line 1 Beknopte handleiding Edumatic online De EDUMATIC-tool is een auteurssysteem dat toelaat een grote diversiteit aan gesloten en halfopen oefeningen aan te maken en aan taalleerders aan te bieden. Het is er o.a. mogelijk om complexe vertaaloefeningen te creëren en te verbeteren, evenals verbeteroefeningen, herformuleeroefeningen en dictees. Bovendien biedt EDUMATIC het voordeel intelligente feedback te voorzien die aangepast is aan de concrete input van de taalleerder. Het is meer bepaald mogelijk om feedback te voorzien bij elke oefeningfase (bv. hints, algemene en specifieke feedback), evenals echte foutspecifieke feedback. De taalleerder kan trouwens op een heel eenvoudige wijze alternatieve oplossingsmogelijkheden voor de verschillende oefeningen doornemen. De online versie van EDUMATIC is geïntegreerd in het leerplatform EdumaticOnline, dat bestaat uit een front-end module (de Learning manager) waar de studenten de oefeningen kunnen maken, en een back office (= output- of expert- module) waar de oefeningen worden aangemaakt. De URL s van deze modules zijn de volgende: Front-end: Back office: Voor beide modules heeft u een login en paswoord nodig. Dit document legt uit hoe je in Edumatic back office een oefening kunt aanmaken. Eerst wordt uitgelegd hoe oefeningen gestructureerd aangeboden kunnen worden, vervolgens concentreren we ons op de aanmaak van oefeningen zelf. Boomstructuur Een auteur binnen EDUMATIC wordt verplicht zijn oefeningen binnen een bepaalde structuur aan te bieden. Deze structuur noemen we een boom. Deze boom kan heel eenvoudig zijn (dan heeft hij weinig takken ), maar ook heel complex (dan bestaat hij uit vele takken en subtakken ). Deze boomstructuur zal de navigatiemogelijkheden van de leerder in de front-end module (= de output-module) bepalen (cf. figuur 12, linkerkolom). Het gebruik van bomen biedt een aantal voordelen: items kunnen tegelijk aan verschillende takken gekoppeld worden docenten kunnen hun items uitwisselen bij gebruik van identieke of zeer gelijkaardige bomen studenten krijgen een overzicht van de categorieën waaraan oefeningen gekoppeld werden Openen van een boom In deze sectie zien we hoe je een bestaande oefeningenboom in de EdumaticOnline back office kunt openen.

2 Beknopte handleiding Edumatic on-line 2 Na het inloggen, verschijnt het volgende scherm: Figuur 1: opstartscherm EdumaticOnline back office Wanneer je de rubriek Content selecteert in de Authors sectie in het linkerpaneel, verschijnt een groene overzichtsbalk bovenaan het rechterpaneel, waarin de volgende selecties mogelijk zijn: programmes, courses, chapters, exercise/test trees, document trees en general library (zie Figuur 2). Dit zijn categoriën die specifiek zijn aan het leerplatform EdumaticOnline. De tekening in Figuur 2 geeft een algemeen overzicht van de structuur van een cursus binnen EdumaticOnline : elke cursus bestaat uit een aantal hoofdstukken die een aantal documenten of oefeningbomen bevatten. In dit document bekijken we alleen het aspect EDUMATIC, dus alleen de oefeningbomen (trees).

3 Beknopte handleiding Edumatic on-line 3 Figuur 2: Selectie author content Wanneer je exercises/test trees selecteert in de groene overzichtsbalk, verschijnt een pop-up scherm waarin je een cursus kunt selecteren. In Figuur 4 selecteerden we de cursus EASA In het linker paneel kan je een bestaande boom binnen deze cursus openen door op Select te klikken. Je kan er een nieuwe boom aanmaken door op New Tree te klikken; en je kan een boom importeren uit een andere cursus. Figuur 4: Selectie EASA 2004: Demo

4 Beknopte handleiding Edumatic on-line 4 Figuur 5: Opengevouwen oefenboom EASA 2004: Demo français Een oefenboom bevat takken die kunnen worden opengevouwen door op de plustekens te klikken. Oefeningen (ook items genoemd) kunnen alleen op het laagste niveau worden aangemaakt. Als je op een item klikt in het linker paneel, verschijnt de oefening in het rechterpaneel. In Figuur 6 zien we item MCQ 1 réponse, dat gelinkt is op het laagste niveau van de volgende reeks takken: EASA 2OO4: Demo français Exercises fermés 1 Question à choix multiple 1.1 QCM avec une réponse correcte debutant Figuur 6: Item MCQ 1 reponse

5 Beknopte handleiding Edumatic on-line 5 Aanmaak van een nieuwe boom Eens je een cursus hebt geopend waarin je wil werken (bijv. EASA 2004 My working environment, cf. supra), selecteer je NEW TREE in het linkerpaneel: Figuur 7: Aanmaken van een nieuwe tak Er verschijnt dan een scherm waarin je de eigenschappen van de nieuwe tak kan editeren. Je moet de tak tenminste een naam geven. In het volgende voorbeeld (Figuur 8) heet de tak Fill in exercises en die is gemarkeerd ready for publication. De boom en de onderliggende takken zijn in de front end (de studentenmodule) slechts zichtbaar als het kenmerk ready for publication is geselecteerd. Figuur 8: Branch properties scherm Wanneer je de OK toets aanklikt, wordt de tak aangemaakt. Nu kunnen we een nieuwe tak creëren aan die tak, door met de linkermuisknop het foldericoon van die tak aan te klikken. Een contextgevoelig menu verschijnt, waar je New branch kunt selecteren (zie Figuur 9).

6 Beknopte handleiding Edumatic on-line 6 Figuur 9: De aanmaak van een nieuwe tak Nu verschijnt er een ander scherm voor het editeren van de takeigenschappen. Het volstaat een titel (het tak-label) in te vullen en een korte beschrijving te geven (Figuur 10). Op deze manier maken we twee takken (Series A en Series B) die gelinkt zijn aan de eerste tak Fill in exercises. Een overzicht van de aldus aangemaakte takken is te zien in Figuur 12.

7 Beknopte handleiding Edumatic on-line 7 Aanmaak oefeningen Binnen EDUMATIC zijn de volgende oefentypes mogelijk: Gesloten oefentypes 1. meerkeuzevraag a) met één juist antwoord (multiple choice) b) met meerdere juiste antwoorden (multiple answer) c) right/wrong of yes/no of true/false 2. invulveld a) vul in (fill in the blank) b) verbeter indien nodig (correct the word in the blank) c) combinatie (invul en verbeter in één item) 3. sleepoefening a) met tekst (drag&drop with text) b) met/op figuren (drag&drop with images) c) met hot spots (drag&drop with hot spots) 4. rangschikken a) horizontaal: plaats in de juiste volgorde (ordering) b) verticaal: plaats bij elkaar (matching) c) plaats in de juiste kolom (column sorting) 5. kruiswoordraadsel a) met één verticale as (vertical crossword) b) volledige rechthoek of vierkant (rectangular or square crossword) 6. zinsontleding (sentence analysis) Half-open oefentypes 7. Vertaal tekst (translate) 8. Herformuleer (reformulate) 9. Verbeter tekst (correct) 10. Dictee (dictation) a) zonder dictemen b) met dictemen Open oefentype 11. open vraag (essay question) a) met modelantwoord b) met -functie of submit c) combinatie van a) en b) In dit document leggen we stap voor stap uit hoe invuloefeningen, vertaaloefeningen en meerkeuzevragen gemaakt kunnen worden. Eens men de aanmaak van deze drie oefentypes onder de knie heeft, zullen de andere oefentypes normaal gezien geen problemen meer stellen.

8 Beknopte handleiding Edumatic on-line 8 Invul-oefening Figuur 10: Branch properties scherm voor een subtak Indien we een oefening willen aanmaken in de tak Series A (of specifieker: de tak Fill in exercises Series A), klikken we met de linkermuisknop op de tak Series A, en selecteren new item in het popup menu. Dan verschijnt een properties scherm, waarin je het didactisch type van de oefening aanduidt (bijv. Invulveld) (zie Figuur 11). Er zijn een aantal eigenschappen die je later nog kan wijzigen. Merk op dat het veld Ready for publication moet worden aangevinkt, indien je de oefening zichtbaar wilt maken voor de gebruiker in de front end. Figuur 11: Item properties scherm Nadat je OK aanklikt, verschijnt het nieuwe item in de boomstructuur. Wanneer je op het label klikt, verschijnt het zopas aangemaakte item in het rechter paneel (Figuur 12). Het rechterpaneel heeft drie secties: task information, media files en paths. In de task information sectie maak je de oefening aan. In de media sectie kunnen mediabestanden worden

9 Beknopte handleiding Edumatic on-line 9 geïmporteerd, en de paths sectie wordt opgevuld met extra informatie, zodra de oefening is aangemaakt. Als we op task information klikken, verschijnt er een scherm waarin je de opgave kan aanmaken (Figuur 13). Figuur 12: Nieuwe oefening In het item-editeerscherm (Figuur 13) vul je eerst het itemlabel in. De invoerder van oefeningen bepaalt zelf hoe het label eruit ziet: zij/hij kiest voor een label met cijfers (bv. 4356), een label met letters (bv. NNgE) of een label met cijfers en letters (bv. BW 4 Gr 454). Wanneer men hier zinvolle labels gebruikt, kan men de herkenbaarheid van het item groter maken en vergemakkelijkt men het situeren van het item in het geheel van de boom. Dan volgt een instructietekst voor de student. In dit veld voert men in wat precies van de student wordt verwacht (bv. Introduisez la bonne forme). Om niet bij elke volgende oefening dezelfde instructie opnieuw te moeten intikken, kan je reeds aangemaakt instructies ook oproepen via de Select-knop. Extra informatie kan worden toegevoegd, waar nodig. Men kan er bijvoorbeeld een voorbeeldoefening geven, commentaar op de oefening vermelden, de Nederlandse vertaling geven van de anderstalige opgave, woorden opgeven die bruikbaar zijn voor de oefening (bv. bij een invuloefening), etc. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen. De opdracht zelf wordt ingevuld in het Task veld. Om aan te duiden waar er een invulveld moet komen in de uitvoermodule voegt men accolades in ({}). Bijvoorbeeld: Hij {} traag. ziet er als volgt uit in de studentenmodule: Het is mogelijk om informatie vóór en in het invulveld te voorzien om de leerder op weg te helpen. De verschillende opties worden hieronder schematisch voorgesteld. In de middelste kolom staat hoe de leerder de opgave te zien krijgt.

10 Beknopte handleiding Edumatic on-line 10 Invoerscherm Uitvoerscherm Uitleg 1 Jean {(eet)} une pomme. Jean (eet) pomme. 1 une De studenten kunnen, zonder eerst te moeten deleten, de juiste vorm in het invulveld invoeren. 2 Les filles que j ai {entendu} chanter sont parties. Les filles que j ai entendu chanter sont parties. De studenten hoeven enkel iets aan de vorm in het invulveld toe te voegen om de zin te corrigeren. 3 Jean {(at) mang} une pomme. Jean (at) mang pomme. une De studenten kunnen de vorm in het invulveld aanpassen om een vertaling van de vorm tussen de ronde haakjes voor het invulveld te bekomen. Ze moeten niet deleten (// mogelijkheid 1) en evenmin een volledig woord invoeren (// mogelijkheid 2). U bemerkt vast dat de accolades een invulveld aanduiden en dat de woorden tussen ronde haken voor het invulveld komen te staan. Figuur 13: Item-editeerscherm 1 De rechthoeken duiden invulvelden aan.

11 Beknopte handleiding Edumatic on-line 11 Als je op OK klikt, wordt het itemscherm (Figuur 14) aangepast met de data die je net hebt aangemaakt. De invulvelden worden genummerd. Aangezien deze oefening slechts een invulveld bevat (nl. tooth), wordt er slechts één invulveld aangemaakt (met als label: Edit gap 1). Voor ieder invulveld, wordt er een presentation field en een correction field aangemaakt. In dit voorbeeld staat het woord tooth in het presentatieveld (wat getoond wordt aan de student), en het correctieveld is nog leeg. Figuur 14: Itemscherm, na de eerste editie Als je op het correctieveld met label Correction A klikt, verschijnt een scherm waarin je het juiste antwoord kunt invullen, en waar je algemene en/of specifieke feedback kunt aan toevoegen (Figuur 15). Het toevoegen van feedback is facultatief. De feedback die men invoert, wordt bewaard en kan via Select opgeroepen worden. De Algemene feedback bevat normaal gezien algemenere informatie (die ook op andere oefeningen van toepassing kan zijn), de Specifieke feedback is dan weer feedback expliciet toegepast op de oefening in kwestie. Als er meerdere invulvelden zijn aangemaakt, kan je met de pijltjes onderaan het scherm van het ene invulveld naar het andere gaan.

12 Beknopte handleiding Edumatic on-line 12 Figuur 15: Correction field scherm Vervolgens kan je indien gewenst - foutspecifieke feedback toevoegen door het label Error specific feedback onderaan het rechterpaneel aan te klikken (Figuur 14). Dan verschijnt een scherm waarin je eerst het verwachte foutieve antwoord kunt intikken. Daarna voeg je de feedback voor deze specifieke fout toe (Figuur 16). Minimale HTML markering (bijv. <i></i> voor italics) is toegestaan, zoals je kan zien in het volgende voorbeeld 2. Figuur 16: Error-specific feedback scherm 2 Men kan bij het invoeren van hints, instructies, algemene en specifieke feedback bepaalde woorden beklemtonen op de volgende (HTML-)manier: woorden die men vetgedrukt wil presenteren, zet men tussen <b> en </b> woorden die men schuin wil zetten, zet men tussen <i> en </i> woorden die men wil onderstrepen, zet men tussen <u> en </u> voor de enter-functie gebruikt men <br>.

13 Beknopte handleiding Edumatic on-line 13 Indien je een preview wilt zien van wat de studenten zullen te zien krijgen, druk je op de preview knop bovenaan rechts (zie Figuur 14), en in het geval van ons voorbeeld, verschijnt het volgende scherm: Figuur 17: Preview van een nieuw item Indien je de fout toothes intikt, en je selecteert de correctieknop, verschijnt het volgende scherm met het juiste antwoord en de foutspecifieke feedback voor de foutieve vorm toothes : Figuur 18: Error specific feedback Noot: indien je een oefening aanmaakt, vergeet dan niet de publicatie filter aan te vinken: Ready for publication (cf. Figuur 11).

14 Beknopte handleiding Edumatic on-line 14 Paden Bij invuloefeningen is het zo dat bij bepaalde types oefeningen er meerdere antwoordreeksen mogelijk zijn, maar dat men coherent moet blijven (bv. bij een oefening op l emploi des temps du passé). Om dit te encoderen zijn er in EDUMATIC paden voorzien, die toelaten om verschillende antwoordreeksen te voorzien. Een nieuw pad kan gecreëerd worden door op het woord Paths te klikken. in het algemene scherm van de invul of verbeteringoefening (zie Figuur 14). In het venster dat nu verschijnt kan je paden toevoegen en verwijderen. Na een pad toegevoegd te hebben, krijg je het volgende algemeen scherm (zie Figuur 19). Figuur 19: Twee paden in een invuloefening Er valt op dat er nu voor elk veld een Correction A en een Correction B voorzien is.

15 Beknopte handleiding Edumatic on-line 15 Vertaaloefening We maken opnieuw een oefening aan onder de tak Series A. Daarvoor klikken we weerom met de linkermuisknop op de tak Series A, en selecteren new item in het popup menu. Dan verschijnt een properties scherm, waarin je het didactisch type van de oefening aanduidt (zie Figuur 11) : Vertaal tekst. Er zijn een aantal eigenschappen die je later nog kan wijzigen. Merk op dat het veld Ready for publication moet worden aangevinkt, indien je de oefening zichtbaar wilt maken voor de gebruiker in de front end. Nadat je OK aanklikt, verschijnt het nieuwe item in de boomstructuur. Wanneer je op het label klikt, verschijnt het zopas aangemaakte item in het rechter paneel (Figuur 20). Het rechterpaneel heeft vier secties: task information, media files en Presentation en Correction. In de task information sectie maak je de opgave aan. In de media sectie kunnen mediabestanden worden geïmporteerd, in de rubriek. Presentation kan je kiezen om al een deel van de vertaling in het invulveld van de student te laten verschijnen en om eventueel een hint toe te voegen. Onder Correction, zal het juiste antwoord verschijnen, evenals de feedback. Figuur 20 : Nieuwe vertaaloefening Als we op Task information klikken, verschijnt er een scherm waarin je de opgave kan aanmaken (Figuur 21).

16 Beknopte handleiding Edumatic on-line 16 Figuur 21 : Task information bij een vertaaloefening Dit venster is gelijkaardig aan dat van de invuloefening die we hiervoor bespraken. De velden Item label en Instruction for student werden reeds besproken (cf. supra). Bij vertaaloefeningen geeft men in het veld Translate Information de te vertalen zin of tekst op. Het spreekt vanzelf dat in het veld naast Correct Answer de correcte vertaling ingevoerd wordt. Het is belangrijk dat alle mogelijke vertalingen hier voorzien worden, anders loopt men het risico dat een correct antwoord van een leerder fout wordt aangerekend in de uitvoermodule. De eventuele vertaalequivalenten plaatst men tussen vierkante haakjes ([]), en men scheidt ze door een schuine streep (/). Vb. 1 De marktvrouw neemt een stuk krant en wikkelt er de preistelen in. La [marchande des [4/quatre] saisons/vendeuse au marché] [prend/saisit/attrape] [une feuille de [papier/] journal/du papier journal] [et en enveloppe [les poireaux/ la botte de poireaux]/et y enroule [les poireaux/la botte de poireaux]/avec laquelle elle emballe [les poireaux/la botte de poireaux]]. Vb. 2 Vertaling: Mijn vrouw en ik worden verondersteld alle vergaderingen bij te wonen hoewel we ons intussen niet meer interesseren voor die vereniging. Juist antwoord:

17 Beknopte handleiding Edumatic on-line 17 [Ma femme/mon épouse] et moi sommes [censés /supposés] assister à toutes les réunions bien que [nous [nous soyons désintéressés de/ne nous intéressions plus à/ne soyons plus intéressés par] cette association [entre-temps/entretemps]/cette association ne nous intéresse plus [entretemps/entretemps]]. Wanneer alle velden ingevuld zijn, bevestigt men de invoer met OK. Op het scherm ziet men nu bovenaan alle gegevens die men zojuist invoerde; onderaan is er de mogelijkheid om feedback toe te voegen door te klikken op Correction. Men vindt hier het Juiste antwoord dat men reeds heeft ingevoerd terug. De andere velden bieden de mogelijkheid algemene en specifieke feedback in te voeren. Het toevoegen van Algemene feedback en/of Specifieke feedback is facultatief. De feedback die men invoert, wordt bewaard en kan via Select opgeroepen worden. De Algemene feedback bevat normaal gezien algemenere informatie (die ook op andere oefeningen van toepassing kan zijn), de Specifieke feedback is dan weer feedback expliciet toegepast op de oefening in kwestie. Meerkeuzevraag We maken opnieuw een oefening aan onder de tak Series A. Daarvoor klikken we weerom met de linkermuisknop op de tak Series A, en selecteren we new item in het popup menu. Dan verschijnt een properties scherm, waarin je het didactisch type van de oefening aanduidt (zie Figuur 11) : Vertaal tekst. Er zijn een aantal eigenschappen die je later nog kan wijzigen. Merk op dat het veld Ready for publication moet worden aangevinkt, indien je de oefening zichtbaar wilt maken voor de gebruiker in de front end. Nadat je OK aanklikt, verschijnt het nieuwe item in de boomstructuur. Als je in de linkerkolom op nieuwe oefening klikt, verschijnt er in de rechterhelft van het scherm de info voor deze oefening. Onder Task information kies je weerom een item label, en geef de instructie en de opgave op. Bijvoorbeeld: Information: kocht Task: The car I... was red Figuur 22: Task Information bij meerkeuzevraag

18 Beknopte handleiding Edumatic on-line 18 Vervolgens kunnen de antwoordalternatieven ingevoerd worden door te klikken op List of values. In het venster dat zich nu opent, kunnen maximum 6 alternatieven ingevoerd worden (bv. bought sold borrowed lent). Helemaal rechts worden de juiste antwoorden aangevinkt (zie Figuur 23). In dit venster kan ook algemene en specifieke feedback ingevoerd worden. Figuur 23: antwoordalternatieven invoeren bij een meerkeuzevraag Na het invoeren van de antwoordalternatieven is het mogelijk om foutspecifieke feedback te voorzien voor de verkeerde antwoorden (zie Figuur 24: Error specific feedback).

19 Beknopte handleiding Edumatic on-line 19 Figuur 24: Meerkeuzevraag met 4 antwoordalternatieven

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Introductie Endnote X6

Introductie Endnote X6 Introductie Endnote X6 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wat is Endnote X6?... 2 2. Werken via Athena... 3 Deel 1: Opbouw en gebruik van je Endnote X6 library... 4 1. Overlopen scherm... 4 2. Creëren library...

Nadere informatie

Word 2000 voor thesisstudenten

Word 2000 voor thesisstudenten Word 2000 voor thesisstudenten Copyright, 2002 Ward 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 5 3 Tijdsindeling... 7 3.1 Alvorens te beginnen typen... 7 3.2 Tijdens het typen... 7 3.3 Helemaal

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Get started! Aan de slag met sociale media

Get started! Aan de slag met sociale media Get started! Aan de slag met sociale media Stap voor stap handleiding 0. Inleiding Deze handleiding hoort bij de workshop 'Get started! Aan de slag met sociale media', die in februarimaart 2012 wordt georganiseerd

Nadere informatie

Handleiding beheerders dedicated server NETQ Enterprise Edition

Handleiding beheerders dedicated server NETQ Enterprise Edition Handleiding beheerders dedicated server NETQ Enterprise Edition Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 81 00 F +31 (0)30

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Cursus Microsoft Word 2013

Cursus Microsoft Word 2013 Cursus Microsoft Word 2013 Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Microsoft Word 2013 April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface

Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface Hoofdstuk 1: De Word Gebruikersinterface 1.0 Inleiding Word 2007 introduceerde de nieuwe Lint interface die de tot dan toe gebruikte menu s en werkbalken verving. Dit was een drastische wijziging. In Word

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2010 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen...

1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... Outlook 2010 1 Wat is er nieuw?... 4 1.1 The Ribbon / Het Lint... 4 1.2 Het navigatiepaneel... 4 1.3 Zoeken... 5 2 Outlook 2010 opstarten... 6 3 Mails lezen... 8 4 Een mail sturen... 10 4.1 Een geadresseerde

Nadere informatie

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen

Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007. Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Office 2007 voor het examen! Oefeningen Deel 2 Word 2007 Saskia Jacobsen Bert Pinkster Michiel Pinkster Jan Dols Onder redactie van Saskia Jacobsen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen

Nadere informatie

les 5 stijlen en verwijzingen

les 5 stijlen en verwijzingen stijlen en verwijzingen In deze les gaan we aan de slag met mogelijkheden van Word die handig zijn bij grote documenten, zoals scripties, rapporten enzovoort. U vindt ze terug op het tabblad Verwijzingen.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013

www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 www.dubbelklik.nu Handleiding Word 2013 Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen

Word basiscursus. Wat zullen we doen? Waarom ga ik het doen? Wat wordt het resultaat? Oefeningen en werkwijzen Wat zullen we doen? Word basiscursus In deze cursus Word leren we tekstverwerking. Je kunt hier:? Starten met het programma Word? Invoeren en het verbeteren van tekst? Selecteren van tekst? Afdrukken van

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handleiding KNVB Uitslagen en Programma Widget KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Versiebeheer Versie Datum Omschrijving 1.0 Juli 2011

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Resellers

Handleiding Directadmin Resellers Handleiding Directadmin Resellers Inhoud 1. Accounts aanmaken... 3 1.1 Gebruikersnaam en Paswoord... 3 1.2 Wachtwoord... 3 1.3 Domeinnaam... 3 1.4 Pakketnaam... 3 1.5 Ipadres... 3 1.6 E-mail versturen...

Nadere informatie

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5

LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 LogiVert De totaaloplossing voor webwinkeliers by LogiVert B.V. LogiVert Mijn Webwinkel 5.5 All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any

Nadere informatie

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard) Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard

Slidecasts maken (Adobe Presenter, Blackboard) Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard Slidecasts maken via Adobe Presenter & publiceren op Blackboard Dit bestand en meer informatie over Slidecasts en ander werkvormen en ICT-tools die zinvol zijn om in te zetten in het letterenonderwijs

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie