Beknopte handleiding Edumatic online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte handleiding Edumatic online"

Transcriptie

1 Beknopte handleiding Edumatic on-line 1 Beknopte handleiding Edumatic online De EDUMATIC-tool is een auteurssysteem dat toelaat een grote diversiteit aan gesloten en halfopen oefeningen aan te maken en aan taalleerders aan te bieden. Het is er o.a. mogelijk om complexe vertaaloefeningen te creëren en te verbeteren, evenals verbeteroefeningen, herformuleeroefeningen en dictees. Bovendien biedt EDUMATIC het voordeel intelligente feedback te voorzien die aangepast is aan de concrete input van de taalleerder. Het is meer bepaald mogelijk om feedback te voorzien bij elke oefeningfase (bv. hints, algemene en specifieke feedback), evenals echte foutspecifieke feedback. De taalleerder kan trouwens op een heel eenvoudige wijze alternatieve oplossingsmogelijkheden voor de verschillende oefeningen doornemen. De online versie van EDUMATIC is geïntegreerd in het leerplatform EdumaticOnline, dat bestaat uit een front-end module (de Learning manager) waar de studenten de oefeningen kunnen maken, en een back office (= output- of expert- module) waar de oefeningen worden aangemaakt. De URL s van deze modules zijn de volgende: Front-end: Back office: Voor beide modules heeft u een login en paswoord nodig. Dit document legt uit hoe je in Edumatic back office een oefening kunt aanmaken. Eerst wordt uitgelegd hoe oefeningen gestructureerd aangeboden kunnen worden, vervolgens concentreren we ons op de aanmaak van oefeningen zelf. Boomstructuur Een auteur binnen EDUMATIC wordt verplicht zijn oefeningen binnen een bepaalde structuur aan te bieden. Deze structuur noemen we een boom. Deze boom kan heel eenvoudig zijn (dan heeft hij weinig takken ), maar ook heel complex (dan bestaat hij uit vele takken en subtakken ). Deze boomstructuur zal de navigatiemogelijkheden van de leerder in de front-end module (= de output-module) bepalen (cf. figuur 12, linkerkolom). Het gebruik van bomen biedt een aantal voordelen: items kunnen tegelijk aan verschillende takken gekoppeld worden docenten kunnen hun items uitwisselen bij gebruik van identieke of zeer gelijkaardige bomen studenten krijgen een overzicht van de categorieën waaraan oefeningen gekoppeld werden Openen van een boom In deze sectie zien we hoe je een bestaande oefeningenboom in de EdumaticOnline back office kunt openen.

2 Beknopte handleiding Edumatic on-line 2 Na het inloggen, verschijnt het volgende scherm: Figuur 1: opstartscherm EdumaticOnline back office Wanneer je de rubriek Content selecteert in de Authors sectie in het linkerpaneel, verschijnt een groene overzichtsbalk bovenaan het rechterpaneel, waarin de volgende selecties mogelijk zijn: programmes, courses, chapters, exercise/test trees, document trees en general library (zie Figuur 2). Dit zijn categoriën die specifiek zijn aan het leerplatform EdumaticOnline. De tekening in Figuur 2 geeft een algemeen overzicht van de structuur van een cursus binnen EdumaticOnline : elke cursus bestaat uit een aantal hoofdstukken die een aantal documenten of oefeningbomen bevatten. In dit document bekijken we alleen het aspect EDUMATIC, dus alleen de oefeningbomen (trees).

3 Beknopte handleiding Edumatic on-line 3 Figuur 2: Selectie author content Wanneer je exercises/test trees selecteert in de groene overzichtsbalk, verschijnt een pop-up scherm waarin je een cursus kunt selecteren. In Figuur 4 selecteerden we de cursus EASA In het linker paneel kan je een bestaande boom binnen deze cursus openen door op Select te klikken. Je kan er een nieuwe boom aanmaken door op New Tree te klikken; en je kan een boom importeren uit een andere cursus. Figuur 4: Selectie EASA 2004: Demo

4 Beknopte handleiding Edumatic on-line 4 Figuur 5: Opengevouwen oefenboom EASA 2004: Demo français Een oefenboom bevat takken die kunnen worden opengevouwen door op de plustekens te klikken. Oefeningen (ook items genoemd) kunnen alleen op het laagste niveau worden aangemaakt. Als je op een item klikt in het linker paneel, verschijnt de oefening in het rechterpaneel. In Figuur 6 zien we item MCQ 1 réponse, dat gelinkt is op het laagste niveau van de volgende reeks takken: EASA 2OO4: Demo français Exercises fermés 1 Question à choix multiple 1.1 QCM avec une réponse correcte debutant Figuur 6: Item MCQ 1 reponse

5 Beknopte handleiding Edumatic on-line 5 Aanmaak van een nieuwe boom Eens je een cursus hebt geopend waarin je wil werken (bijv. EASA 2004 My working environment, cf. supra), selecteer je NEW TREE in het linkerpaneel: Figuur 7: Aanmaken van een nieuwe tak Er verschijnt dan een scherm waarin je de eigenschappen van de nieuwe tak kan editeren. Je moet de tak tenminste een naam geven. In het volgende voorbeeld (Figuur 8) heet de tak Fill in exercises en die is gemarkeerd ready for publication. De boom en de onderliggende takken zijn in de front end (de studentenmodule) slechts zichtbaar als het kenmerk ready for publication is geselecteerd. Figuur 8: Branch properties scherm Wanneer je de OK toets aanklikt, wordt de tak aangemaakt. Nu kunnen we een nieuwe tak creëren aan die tak, door met de linkermuisknop het foldericoon van die tak aan te klikken. Een contextgevoelig menu verschijnt, waar je New branch kunt selecteren (zie Figuur 9).

6 Beknopte handleiding Edumatic on-line 6 Figuur 9: De aanmaak van een nieuwe tak Nu verschijnt er een ander scherm voor het editeren van de takeigenschappen. Het volstaat een titel (het tak-label) in te vullen en een korte beschrijving te geven (Figuur 10). Op deze manier maken we twee takken (Series A en Series B) die gelinkt zijn aan de eerste tak Fill in exercises. Een overzicht van de aldus aangemaakte takken is te zien in Figuur 12.

7 Beknopte handleiding Edumatic on-line 7 Aanmaak oefeningen Binnen EDUMATIC zijn de volgende oefentypes mogelijk: Gesloten oefentypes 1. meerkeuzevraag a) met één juist antwoord (multiple choice) b) met meerdere juiste antwoorden (multiple answer) c) right/wrong of yes/no of true/false 2. invulveld a) vul in (fill in the blank) b) verbeter indien nodig (correct the word in the blank) c) combinatie (invul en verbeter in één item) 3. sleepoefening a) met tekst (drag&drop with text) b) met/op figuren (drag&drop with images) c) met hot spots (drag&drop with hot spots) 4. rangschikken a) horizontaal: plaats in de juiste volgorde (ordering) b) verticaal: plaats bij elkaar (matching) c) plaats in de juiste kolom (column sorting) 5. kruiswoordraadsel a) met één verticale as (vertical crossword) b) volledige rechthoek of vierkant (rectangular or square crossword) 6. zinsontleding (sentence analysis) Half-open oefentypes 7. Vertaal tekst (translate) 8. Herformuleer (reformulate) 9. Verbeter tekst (correct) 10. Dictee (dictation) a) zonder dictemen b) met dictemen Open oefentype 11. open vraag (essay question) a) met modelantwoord b) met -functie of submit c) combinatie van a) en b) In dit document leggen we stap voor stap uit hoe invuloefeningen, vertaaloefeningen en meerkeuzevragen gemaakt kunnen worden. Eens men de aanmaak van deze drie oefentypes onder de knie heeft, zullen de andere oefentypes normaal gezien geen problemen meer stellen.

8 Beknopte handleiding Edumatic on-line 8 Invul-oefening Figuur 10: Branch properties scherm voor een subtak Indien we een oefening willen aanmaken in de tak Series A (of specifieker: de tak Fill in exercises Series A), klikken we met de linkermuisknop op de tak Series A, en selecteren new item in het popup menu. Dan verschijnt een properties scherm, waarin je het didactisch type van de oefening aanduidt (bijv. Invulveld) (zie Figuur 11). Er zijn een aantal eigenschappen die je later nog kan wijzigen. Merk op dat het veld Ready for publication moet worden aangevinkt, indien je de oefening zichtbaar wilt maken voor de gebruiker in de front end. Figuur 11: Item properties scherm Nadat je OK aanklikt, verschijnt het nieuwe item in de boomstructuur. Wanneer je op het label klikt, verschijnt het zopas aangemaakte item in het rechter paneel (Figuur 12). Het rechterpaneel heeft drie secties: task information, media files en paths. In de task information sectie maak je de oefening aan. In de media sectie kunnen mediabestanden worden

9 Beknopte handleiding Edumatic on-line 9 geïmporteerd, en de paths sectie wordt opgevuld met extra informatie, zodra de oefening is aangemaakt. Als we op task information klikken, verschijnt er een scherm waarin je de opgave kan aanmaken (Figuur 13). Figuur 12: Nieuwe oefening In het item-editeerscherm (Figuur 13) vul je eerst het itemlabel in. De invoerder van oefeningen bepaalt zelf hoe het label eruit ziet: zij/hij kiest voor een label met cijfers (bv. 4356), een label met letters (bv. NNgE) of een label met cijfers en letters (bv. BW 4 Gr 454). Wanneer men hier zinvolle labels gebruikt, kan men de herkenbaarheid van het item groter maken en vergemakkelijkt men het situeren van het item in het geheel van de boom. Dan volgt een instructietekst voor de student. In dit veld voert men in wat precies van de student wordt verwacht (bv. Introduisez la bonne forme). Om niet bij elke volgende oefening dezelfde instructie opnieuw te moeten intikken, kan je reeds aangemaakt instructies ook oproepen via de Select-knop. Extra informatie kan worden toegevoegd, waar nodig. Men kan er bijvoorbeeld een voorbeeldoefening geven, commentaar op de oefening vermelden, de Nederlandse vertaling geven van de anderstalige opgave, woorden opgeven die bruikbaar zijn voor de oefening (bv. bij een invuloefening), etc. Het is niet verplicht om dit veld in te vullen. De opdracht zelf wordt ingevuld in het Task veld. Om aan te duiden waar er een invulveld moet komen in de uitvoermodule voegt men accolades in ({}). Bijvoorbeeld: Hij {} traag. ziet er als volgt uit in de studentenmodule: Het is mogelijk om informatie vóór en in het invulveld te voorzien om de leerder op weg te helpen. De verschillende opties worden hieronder schematisch voorgesteld. In de middelste kolom staat hoe de leerder de opgave te zien krijgt.

10 Beknopte handleiding Edumatic on-line 10 Invoerscherm Uitvoerscherm Uitleg 1 Jean {(eet)} une pomme. Jean (eet) pomme. 1 une De studenten kunnen, zonder eerst te moeten deleten, de juiste vorm in het invulveld invoeren. 2 Les filles que j ai {entendu} chanter sont parties. Les filles que j ai entendu chanter sont parties. De studenten hoeven enkel iets aan de vorm in het invulveld toe te voegen om de zin te corrigeren. 3 Jean {(at) mang} une pomme. Jean (at) mang pomme. une De studenten kunnen de vorm in het invulveld aanpassen om een vertaling van de vorm tussen de ronde haakjes voor het invulveld te bekomen. Ze moeten niet deleten (// mogelijkheid 1) en evenmin een volledig woord invoeren (// mogelijkheid 2). U bemerkt vast dat de accolades een invulveld aanduiden en dat de woorden tussen ronde haken voor het invulveld komen te staan. Figuur 13: Item-editeerscherm 1 De rechthoeken duiden invulvelden aan.

11 Beknopte handleiding Edumatic on-line 11 Als je op OK klikt, wordt het itemscherm (Figuur 14) aangepast met de data die je net hebt aangemaakt. De invulvelden worden genummerd. Aangezien deze oefening slechts een invulveld bevat (nl. tooth), wordt er slechts één invulveld aangemaakt (met als label: Edit gap 1). Voor ieder invulveld, wordt er een presentation field en een correction field aangemaakt. In dit voorbeeld staat het woord tooth in het presentatieveld (wat getoond wordt aan de student), en het correctieveld is nog leeg. Figuur 14: Itemscherm, na de eerste editie Als je op het correctieveld met label Correction A klikt, verschijnt een scherm waarin je het juiste antwoord kunt invullen, en waar je algemene en/of specifieke feedback kunt aan toevoegen (Figuur 15). Het toevoegen van feedback is facultatief. De feedback die men invoert, wordt bewaard en kan via Select opgeroepen worden. De Algemene feedback bevat normaal gezien algemenere informatie (die ook op andere oefeningen van toepassing kan zijn), de Specifieke feedback is dan weer feedback expliciet toegepast op de oefening in kwestie. Als er meerdere invulvelden zijn aangemaakt, kan je met de pijltjes onderaan het scherm van het ene invulveld naar het andere gaan.

12 Beknopte handleiding Edumatic on-line 12 Figuur 15: Correction field scherm Vervolgens kan je indien gewenst - foutspecifieke feedback toevoegen door het label Error specific feedback onderaan het rechterpaneel aan te klikken (Figuur 14). Dan verschijnt een scherm waarin je eerst het verwachte foutieve antwoord kunt intikken. Daarna voeg je de feedback voor deze specifieke fout toe (Figuur 16). Minimale HTML markering (bijv. <i></i> voor italics) is toegestaan, zoals je kan zien in het volgende voorbeeld 2. Figuur 16: Error-specific feedback scherm 2 Men kan bij het invoeren van hints, instructies, algemene en specifieke feedback bepaalde woorden beklemtonen op de volgende (HTML-)manier: woorden die men vetgedrukt wil presenteren, zet men tussen <b> en </b> woorden die men schuin wil zetten, zet men tussen <i> en </i> woorden die men wil onderstrepen, zet men tussen <u> en </u> voor de enter-functie gebruikt men <br>.

13 Beknopte handleiding Edumatic on-line 13 Indien je een preview wilt zien van wat de studenten zullen te zien krijgen, druk je op de preview knop bovenaan rechts (zie Figuur 14), en in het geval van ons voorbeeld, verschijnt het volgende scherm: Figuur 17: Preview van een nieuw item Indien je de fout toothes intikt, en je selecteert de correctieknop, verschijnt het volgende scherm met het juiste antwoord en de foutspecifieke feedback voor de foutieve vorm toothes : Figuur 18: Error specific feedback Noot: indien je een oefening aanmaakt, vergeet dan niet de publicatie filter aan te vinken: Ready for publication (cf. Figuur 11).

14 Beknopte handleiding Edumatic on-line 14 Paden Bij invuloefeningen is het zo dat bij bepaalde types oefeningen er meerdere antwoordreeksen mogelijk zijn, maar dat men coherent moet blijven (bv. bij een oefening op l emploi des temps du passé). Om dit te encoderen zijn er in EDUMATIC paden voorzien, die toelaten om verschillende antwoordreeksen te voorzien. Een nieuw pad kan gecreëerd worden door op het woord Paths te klikken. in het algemene scherm van de invul of verbeteringoefening (zie Figuur 14). In het venster dat nu verschijnt kan je paden toevoegen en verwijderen. Na een pad toegevoegd te hebben, krijg je het volgende algemeen scherm (zie Figuur 19). Figuur 19: Twee paden in een invuloefening Er valt op dat er nu voor elk veld een Correction A en een Correction B voorzien is.

15 Beknopte handleiding Edumatic on-line 15 Vertaaloefening We maken opnieuw een oefening aan onder de tak Series A. Daarvoor klikken we weerom met de linkermuisknop op de tak Series A, en selecteren new item in het popup menu. Dan verschijnt een properties scherm, waarin je het didactisch type van de oefening aanduidt (zie Figuur 11) : Vertaal tekst. Er zijn een aantal eigenschappen die je later nog kan wijzigen. Merk op dat het veld Ready for publication moet worden aangevinkt, indien je de oefening zichtbaar wilt maken voor de gebruiker in de front end. Nadat je OK aanklikt, verschijnt het nieuwe item in de boomstructuur. Wanneer je op het label klikt, verschijnt het zopas aangemaakte item in het rechter paneel (Figuur 20). Het rechterpaneel heeft vier secties: task information, media files en Presentation en Correction. In de task information sectie maak je de opgave aan. In de media sectie kunnen mediabestanden worden geïmporteerd, in de rubriek. Presentation kan je kiezen om al een deel van de vertaling in het invulveld van de student te laten verschijnen en om eventueel een hint toe te voegen. Onder Correction, zal het juiste antwoord verschijnen, evenals de feedback. Figuur 20 : Nieuwe vertaaloefening Als we op Task information klikken, verschijnt er een scherm waarin je de opgave kan aanmaken (Figuur 21).

16 Beknopte handleiding Edumatic on-line 16 Figuur 21 : Task information bij een vertaaloefening Dit venster is gelijkaardig aan dat van de invuloefening die we hiervoor bespraken. De velden Item label en Instruction for student werden reeds besproken (cf. supra). Bij vertaaloefeningen geeft men in het veld Translate Information de te vertalen zin of tekst op. Het spreekt vanzelf dat in het veld naast Correct Answer de correcte vertaling ingevoerd wordt. Het is belangrijk dat alle mogelijke vertalingen hier voorzien worden, anders loopt men het risico dat een correct antwoord van een leerder fout wordt aangerekend in de uitvoermodule. De eventuele vertaalequivalenten plaatst men tussen vierkante haakjes ([]), en men scheidt ze door een schuine streep (/). Vb. 1 De marktvrouw neemt een stuk krant en wikkelt er de preistelen in. La [marchande des [4/quatre] saisons/vendeuse au marché] [prend/saisit/attrape] [une feuille de [papier/] journal/du papier journal] [et en enveloppe [les poireaux/ la botte de poireaux]/et y enroule [les poireaux/la botte de poireaux]/avec laquelle elle emballe [les poireaux/la botte de poireaux]]. Vb. 2 Vertaling: Mijn vrouw en ik worden verondersteld alle vergaderingen bij te wonen hoewel we ons intussen niet meer interesseren voor die vereniging. Juist antwoord:

17 Beknopte handleiding Edumatic on-line 17 [Ma femme/mon épouse] et moi sommes [censés /supposés] assister à toutes les réunions bien que [nous [nous soyons désintéressés de/ne nous intéressions plus à/ne soyons plus intéressés par] cette association [entre-temps/entretemps]/cette association ne nous intéresse plus [entretemps/entretemps]]. Wanneer alle velden ingevuld zijn, bevestigt men de invoer met OK. Op het scherm ziet men nu bovenaan alle gegevens die men zojuist invoerde; onderaan is er de mogelijkheid om feedback toe te voegen door te klikken op Correction. Men vindt hier het Juiste antwoord dat men reeds heeft ingevoerd terug. De andere velden bieden de mogelijkheid algemene en specifieke feedback in te voeren. Het toevoegen van Algemene feedback en/of Specifieke feedback is facultatief. De feedback die men invoert, wordt bewaard en kan via Select opgeroepen worden. De Algemene feedback bevat normaal gezien algemenere informatie (die ook op andere oefeningen van toepassing kan zijn), de Specifieke feedback is dan weer feedback expliciet toegepast op de oefening in kwestie. Meerkeuzevraag We maken opnieuw een oefening aan onder de tak Series A. Daarvoor klikken we weerom met de linkermuisknop op de tak Series A, en selecteren we new item in het popup menu. Dan verschijnt een properties scherm, waarin je het didactisch type van de oefening aanduidt (zie Figuur 11) : Vertaal tekst. Er zijn een aantal eigenschappen die je later nog kan wijzigen. Merk op dat het veld Ready for publication moet worden aangevinkt, indien je de oefening zichtbaar wilt maken voor de gebruiker in de front end. Nadat je OK aanklikt, verschijnt het nieuwe item in de boomstructuur. Als je in de linkerkolom op nieuwe oefening klikt, verschijnt er in de rechterhelft van het scherm de info voor deze oefening. Onder Task information kies je weerom een item label, en geef de instructie en de opgave op. Bijvoorbeeld: Information: kocht Task: The car I... was red Figuur 22: Task Information bij meerkeuzevraag

18 Beknopte handleiding Edumatic on-line 18 Vervolgens kunnen de antwoordalternatieven ingevoerd worden door te klikken op List of values. In het venster dat zich nu opent, kunnen maximum 6 alternatieven ingevoerd worden (bv. bought sold borrowed lent). Helemaal rechts worden de juiste antwoorden aangevinkt (zie Figuur 23). In dit venster kan ook algemene en specifieke feedback ingevoerd worden. Figuur 23: antwoordalternatieven invoeren bij een meerkeuzevraag Na het invoeren van de antwoordalternatieven is het mogelijk om foutspecifieke feedback te voorzien voor de verkeerde antwoorden (zie Figuur 24: Error specific feedback).

19 Beknopte handleiding Edumatic on-line 19 Figuur 24: Meerkeuzevraag met 4 antwoordalternatieven

Toetsen in Blackboard

Toetsen in Blackboard Toetsen in Blackboard Met de tool Test kun je toetsvragen maken en afnemen. In dit document wordt uitgelegd 1. Hoe een toets gemaakt kan worden. 2. Hoe een toets bewerkt kan worden. 3. Hoe een toets beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Docenten handleiding Versie 21 september 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media

Nadere informatie

Handleiding Kaltura via Blackboard

Handleiding Kaltura via Blackboard Handleiding Kaltura via Blackboard Studenten handleiding versie 1 juni 2016 Inhoudsopgave Inloggen in Blackboard... 2 My Media... 2 Introductie My Media... 2 My Media: Add New... 5 Add New: Media Upload...

Nadere informatie

Handleiding. Leermodule voor zelfstudie Opleiding mentoren

Handleiding. Leermodule voor zelfstudie Opleiding mentoren Handleiding Leermodule voor zelfstudie Opleiding mentoren 1. Overzicht voornaamste knoppen 2. Module openen 3. Oefeningen 4. Theoriepagina s 1 Overzicht voornaamste knoppen Terug naar overzicht modules

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Overzicht inhouden van online e-learningmodules CommArt Int.

Overzicht inhouden van online e-learningmodules CommArt Int. Overzicht inhouden van online e-learningmodules CommArt Int. In dit document wordt verwezen naar specifieke inhouden van een van onze e- learningmodules. Deze dienen echter slechts als voorbeeld. De oefentypes

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

2 Pagina s binnen TYPO3

2 Pagina s binnen TYPO3 2 Pagina s binnen TYPO3 Als u links onder de module Web klikt op de submodule Pagina krijgt u aan de rechterzijde het volgende scherm: Afbeelding 2.2 (frontend) Afbeelding 2.1 (backend) De gele, blauwe

Nadere informatie

Handleiding galerij.

Handleiding galerij. Handleiding galerij. Inloggen: Allereerst moet je inloggen op de website. Ga hiervoor in de rechterkolom naar beneden naar het menu Log in (onder de buienradar) Vul je gebruikersnaam en password in. Vink

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Blackboard en MyMedia

Blackboard en MyMedia My Media De module My Media geeft via de My Media link toegang tot de bestanden waarover je via het media platform de beschikking hebt om in Blackboard te gebruiken. Bijvoorbeeld: Module toevoegen Als

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Systeemeisen. Katho Tielt campus PHO

1. Inleiding. 2. Systeemeisen. Katho Tielt campus PHO Netquiz Pro 1. Inleiding Netquiz Pro is net zoals JClic en Hot Potatoes een freeware programma dat je toelaat om oefeningen aan te maken. Tot voor kort was dit programma enkel Franstalig maar ondertussen

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Surf naar en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Surf naar  en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Surf naar www.sgrein.be en vul jouw gebruikersnaam en wachtwoord in. Hier zie je de cursussen waartoe jij toegang hebt. Voorlopig zijn dit cursussen die door Tuur zijn aangemaakt en die toegankelijk zijn

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1

Mei. Handleiding - Publisher Tool 1 Mei 15 Handleiding - Publisher Tool 1 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Educaplay. zelf op een heel eenvoudigee manier digitale oefeningen maken die aansluiten bij mijn leerstof?

Educaplay. zelf op een heel eenvoudigee manier digitale oefeningen maken die aansluiten bij mijn leerstof? Educaplay Hoe kan ik zelf op een heel eenvoudigee manier digitale oefeningen maken die aansluiten bij mijn leerstof? Stap 1: Ga naar deze website: www.educaplay.com Om alle verschillende oefeningen die

Nadere informatie

Handleiding Joomla! 1.5

Handleiding Joomla! 1.5 Handleiding Joomla! 1.5 Versie :0.1 2/20 Inhoud 2. Aanmelden... 4 3. Artikelbeheer... 5 3.1 Nieuw artikel toevoegen... 5 3.2 Bestaand artikel wijzigen/verwijderen... 6 3.2.1 Front end editing... 7 4. Sectie

Nadere informatie

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen.

Voorzie iedere pagina van een titel. Je kan de titel uit het menu aanhouden. Een titel voeg je toe als volgt: 1. Klik op Element toevoegen. Een Jimdo website Pagina s opvullen Je hebt je navigatie aangepast. Nu moet je ervoor zorgen dat de inhoud van de pagina s ook overeen komen met het menu. Om te beginnen wis je de inhoud die reeds op de

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Blackboard Toetsvragen maken in Word

Blackboard Toetsvragen maken in Word Blackboard Toetsvragen maken in Word Inleiding We gaan vragen maken in een Word en deze vragen via kopiëren en plakken vertalen naar een tekstbestand (.txt) wat Blackboard begrijpt. Opmerking: Dit is iets

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien.

Binnen Blackboard is het mogelijk studenten gezamenlijk aan een tekst te laten werken en deze tegelijkertijd van feedback te voorzien. Dweeb Uitdiep monitort online groepswerk Wanneer ik mijn studenten een schrijfopdracht geef in groepsverband, wil ik tijdig feedback kunnen geven. Ik zou graag meer inzicht in het groepsproces krijgen

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

SCHOOL (OWA) handleiding

SCHOOL (OWA) handleiding SCHOOL (OWA) handleiding Kibro België Kibro Nederland Handleiding voor Online Web Admin (v:1.0.0.1) DOWNLOAD ALS PDF BEKIJK DE VIDEO HANDLEIDING De OWA kort uitgelegd... De KinderBrowser Online Web Admin

Nadere informatie

2. Je eerste Prezi Klik op new Prezi. Je komt op volgend scherm uit:

2. Je eerste Prezi Klik op new Prezi. Je komt op volgend scherm uit: Prezi De basis Inleiding Prezi is een online programma om unieke en leuke presentaties te maken i.p.v. PowerPoint. Het biedt veel voordelen, maar ook enkele nadelen. Zo kan je bijvoorbeeld switchen van

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Handleiding P2Go upload

Handleiding P2Go upload 24-11-2016 Handleiding P2Go upload In deze handleiding worden het volgende onderwerp besproken: 1. P2Go upload 1. Uitleg P2Go upload Wilt u graag een willekeurige video vanaf uw eigen computer/laptop toevoegen

Nadere informatie

EDUMATIC. Handleiding bij het gebruik van Edumatic mei Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia

EDUMATIC. Handleiding bij het gebruik van Edumatic mei Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia EDUMATIC Handleiding bij het gebruik van Edumatic mei 2015 Hogeschool VIVES Dienst Onderwijs Onderwijsmedia Inhoud 1. Vooraf... 3 2. Hoe kan ik op Edumatic?... 3 3. Hoe ziet een Edumatic-publicatie er

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding elaborate 4

Handleiding elaborate 4 Handleiding elaborate 4 De handleiding van de werkomgeving in elaborate is bedoeld voor de projectleider én de user, maar zij hebben verschillende rechten. De rechten van de projectleider zullen gemarkeerd

Nadere informatie

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website.

Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Handleiding bij de onderhoudsmodule van de Hermes CMS website. Voor wie? U wilt uw bedrijf professioneel voor stellen? U wenst uw website graag zelf te onderhouden? U wenst het budget laag te houden? Wat?

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten

Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn Quick Start Guide voor studenten Blackboard Learn, de digitale leeromgeving De Studentenportal is de gepersonaliseerde en centrale toegang voor studenten voor belangrijke informatie zoals

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Documenten

Handleiding Site to Edit Module Documenten THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Documenten

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding Elektrocrack

Handleiding Elektrocrack Handleiding Elektrocrack Homepagina 2 Log in 3 Dashboard 4 Quiz aanmaken 5 Filter 6 Vragen 7 [i] Detail 8 Mijn Quiz 9 Dashboard 11 Documenten 12 Offline versie 13 Speel het spel 14 Spelvenster 15 Opties

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming

HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER. Onderwijs en Vorming HANDLEIDING GEBRUIKERSBEHEER Onderwijs en Vorming Gebruikersbeheer in Web IDM 1. Aanmelden in het gebruikersbeheerplatform Na het voltooien van het aanmeldproces (zie Aanmelden bij Mijn Onderwijs), kom

Nadere informatie

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker)

Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) Handleiding MIJN SCIENCE-web (voor de hoofdgebruiker) 1 Inhoud Handleiding voor schooladministratoren... 3 Het begin... 3 Kwaliteit van het systeem... 4 Eigen gegevens wijzigen... 5 Klassenbeheer... 6

Nadere informatie

Lesson activity toolkit

Lesson activity toolkit KATHOLIEK VLAAMS ONDERWIJS Lesson activity toolkit > Eric Van Eynde 18 MAART 2011 Ten huize van Hoe maak ik interactieve oefeningen voor gebruik op het digitaal schoolbord? Inhoudsopgave LESSON ACTIVITY

Nadere informatie

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem

1 Fotomodule. Handleiding fotomodule Scherpenheuvel Zichem 1 Fotomodule 1 Fotomodule...1 1.1 Wat is een foto reeks...2 1.1.1 Een fotoreeks toevoegen/aanpassen...2 1.1.2 Foto s toevoegen...6 1.1.3 Foto s verplaatsen...6 1.2 Een menu-item aanmaken met een fotoreeks...9

Nadere informatie

Klik op het menu inhoud om te starten met inhoud toe te voegen. Klik daarna op de knop Inhoud toevoegen.

Klik op het menu inhoud om te starten met inhoud toe te voegen. Klik daarna op de knop Inhoud toevoegen. Hoofdstuk 5: Inhoud toevoegen 5.1. Inleiding Klik op het menu inhoud om te starten met inhoud toe te voegen. Klik daarna op de knop Inhoud toevoegen. Binnen Drupal kan zowel een pagina als artikel of als

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

CMS Template Handleiding

CMS Template Handleiding CMS Template Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 6 Een link toevoegen... 7 Een afbeelding toevoegen... 9 Foto s plaatsen op de fotopagina...

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

U begint bij de membersite

U begint bij de membersite U begint bij de membersite Surf naar de ITA member site (zie de voor u relevante handleiding ac@veren ITA membership op itacademy.technologie- onderwijs.nl/handleidingen.aspx) Als u al eerder ingelogd

Nadere informatie

Makkelijk Publiceren

Makkelijk Publiceren Met Makkelijk Publiceren is het mogelijk overzichten te maken van bijvoorbeeld de actuele uitgeleende materialen of het aantal uitleningen per leerling. Deze overzichten worden getoond in Microsoft Office

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

1click updatemodule. Hoe bereiken? U kunt uw CMS eenvoudig bereiken door vlak achter uw domeinnaam /cms te plaatsen. Bv. www.uwsite.be/cms.

1click updatemodule. Hoe bereiken? U kunt uw CMS eenvoudig bereiken door vlak achter uw domeinnaam /cms te plaatsen. Bv. www.uwsite.be/cms. 1click updatemodule Introductie 1Click Light is wat men in de termen van het vak noemt een CMS of Content Management System. Wanneer we dit letterlijk vertalen betekent dit Inhoud Beheer Systeem. Kort

Nadere informatie

Archibus Reservatiemodule

Archibus Reservatiemodule Archibus Reservatiemodule Date de création : 24/08/2016 Version : 1 Date de dernière modification : 27/03/2017 Inhoud Archibus Reservatiemodule... 1 1 Aanmelden op Archibus... 3 2 Een zaal of werkpost

Nadere informatie

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Inhoudsopgave 1. Inloggen op het CMS-systeem 2. Artikelen en Categorieën beheren 2.1 Aanmaken en beheren van een artikel 2.2 Verwijderen van een artikel 2.3 Aanmaken van

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Hoe los ik een Hot Potatoes-oefening op?

Hoe los ik een Hot Potatoes-oefening op? Hoe los ik een Hot Potatoes-oefening op? 1 INLEIDING Er zijn verschillende soorten Hot Potatoes-oefeningen. Elke oefening heeft enkele specifieke eigenschappen. Maar de oefeningen hebben ook heel wat gemeen.

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R

H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R FORMULIERMAKER H AN D L E I DI N G FORM U LI E RM AK E R Versie 1.3 gepubliceerd op 21 februari 2012 D e onderdelen van een f ormul i er Met de formuliermaker (formbuilder) kunt u binnen uw website op

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb Plus Handleiding Website in gebruik nemen

v.1.11 Verenigingenweb Plus Handleiding Website in gebruik nemen v.1.11 Verenigingenweb Plus Handleiding Website in gebruik nemen Inhoud Algemene informatie...3 Voor wie is deze handleiding?...3 Voordat u begint...3 Pagina beheer...4 Pagina aanmaken...4 Pagina wijzigen...4

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd.

Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd. Handleiding: Aanmaken toernooi website Hantei I. Inleiding Zodra er toernooi informatie bekend is en afgestemd is met de trainer(s), moet deze info in de Agenda van de website van Hantei worden ingevoerd.

Nadere informatie

Melden van transacties leidinggevenden via emt Quick User Guide voor meldplichtigen

Melden van transacties leidinggevenden via emt Quick User Guide voor meldplichtigen Melden van transacties leidinggevenden via emt Quick User Guide voor meldplichtigen Table of Contents 1. Aanmaken van een account...2 2. Inloggen met een account...4 3. Het FiMiS platform...5 4. Nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen.

Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Welkom bij Sitebuilder, een praktijksite maken in 5 stappen. Wat is sitebuilder Site Builder is een uiterst gebruiksvriendelijk en zeer uitgebreid product waarmee u snel een eigen praktijkwebsite kunt

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3

Augustus& Handleiding - Publisher Tool 3 Augustus& 15 16 Handleiding - Publisher Tool 3 Inhoudsopgave 1. Welkom... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Dashboard... 4 2. Boeken... 5 2.1 Boeken aanmaken... 5 2.2 Het bewerken van boekinformatie.... 7 3. Verrijkingen...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie