SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN"

Transcriptie

1 INFO N 4 HERFST 2013 Gemeentehuis Spiere-Helkijn Oudenaardseweg 71 T SPIERE-HELKIJN VOL FACILITEITEN

2 NUTTIGE GEGEVENS SPIERE-HELKIJN OPENINGSUREN maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag Gemeentehuis OCMW Politie Containerpark PWA dienstenbedrijf Post Bibliotheek Avelgem SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN vrijdag 1 november / zaterdag 2 november / maandag 11 november / vrijdag 15 november woensdag 25 december / donderdag 26 december en zaterdag 28 december 2013 TELEFOONNUMMERS Gemeentehuis tel: zie openingsuren gemeentehuis Sporthal OCMW Containerpark Cafetaria sporthal IMOG Kinderkribbe De Vlinder Werkwinkel Avelgem School Spiere School Helkijn Bibliotheek Avelgem Dokter van wacht AZ Groeninge Kortrijk Vlaamse Wegentelefoon meldpunt voor gewestwegen Antigifcentrum Gasreuk 24/24 (Eandis) Storing straatverlichting Storing gas & elektriciteit 24/ Storing waterleiding (De Watergroep) Politie Spiere-Helkijn tijdens kantooruren wachtdienst Politie Noodgevallen 101 Noodnummer 100 of T 112 ziekenwagen of brandweer 2 SPIERE-HELKIJN

3 VOORWOORD VAN DE BURGEMEESTER Beste inwoners, Dit jaar werden we beloond met een mooie zomer. Ik hoorde weinig mensen klagen en met mooie vakantieherinneringen zijn we intussen allemaal weer aan de slag gegaan. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheden opnieuw opgenomen, zowel binnen de private sfeer als op het werk, in de jeugdbeweging of in het verenigingsleven. Uw gemeentebestuur heeft er intussen voor gezorgd dat we ook dit werkjaar, naast de basisdienstverlening, een hele resem activiteiten kunnen aanbieden die het leven aangenamer maken. De gemeente stelt haar infrastructuur ter beschikking zoals de sporthal en zaal SpieHel waar burgers, schoolkinderen en verenigingen kunnen samenkomen, kennismaken, cursus volgen, sporten en noem maar op. Het bestuur van Spiere-Helkijn werkt samen met basisschool de Polyglot, het CVO, de adviesraden en sportclubs en maximaliseert op die manier het aanbod voor de gemeenschap van Spiere-Helkijn. Binnenkort wordt het meerjarenplan opgemaakt met vermelding van allerhande acties en doelstellingen waarrond beleid zal gevoerd worden. Door in te tekenen op enkele Vlaamse beleidsprioriteiten maakt Spiere-Helkijn kans op bijkomende financiële ondersteuning. Om tot een gedragen beleidsplan te komen is participatie hierin heel belangrijk. Vandaar onze oproep om al uw ideeën of suggesties daaromtrent zeker door te geven. Ze kunnen het toekomstig beleid alleen maar versterken. Dirk Walraet Uw burgemeester Verantwoordelijke uitgever: Dirk Walraet, p.a. Gemeentehuis Spiere-Helkijn Samenstelling: Met dank aan de redactieraad: Rik Vandevenne, Wout Lefebvre, Anne De Meester Foto cover: Eddy Vantieghem Helkijn Grafisch ontwerp: Gazeuse.be SPIERE-HELKIJN 3

4 BESTUUR VOORBEREIDING MEERJARENPLAN Integratie Gemeente Spiere-Helkijn wil werk maken van een gedragen integratiebeleid en kan tevens in aanmerking komen voor een Vlaamse integratiesubsidie. Aangezien participatie van de doelgroep hierin zeer belangrijk is, willen we graag de beleidsvoorstellen hierover horen van de doelgroep en zijn organisaties. De doelgroep wordt omschreven als: 1 personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie minstens een van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat 2 personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen als vermeld in artikel 2, 33, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, of waarvan de ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven. Daarnaast richt het integratiebeleid zich ook op vreemdelingen zonder wettig verblijf, meer bepaald vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens een noodsituatie begeleiding vragen. Met dank om ons uw concrete beleidsvoorstellen te willen overmaken of contact op te nemen met het gemeentebestuur. ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN Het onderhoud van de begraafplaatsen op de gemeente vraagt extra aandacht. Het zijn plaatsen waar men tot inkeer komt, waar mensen reflecteren en dierbare overledenen begroeten. Dit kan best in een proper onderhouden kader. Om hieraan gedeeltelijk tegemoet te komen, wordt de eigen groenploeg sinds dit jaar versterkt met een extra ploeg van vzw Constructief. Alle begraafplaatsen krijgen nu maandelijks een grondige onderhoudsbeurt. Toch bereiken bepaalde klachten nog steeds onze diensten over het onkruid op de kerkhoven. Voor een klein gemeentebestuur met beperkte mankracht is de onkruidbestrijding in het algemeen tijdens de zomermaanden geen evidente klus. Zeker nu het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verboden is in het kader van het milieubehoud. Het gemeentebestuur wil graag nog eens wijzen op de verplichtingen die er tevens zijn voor de nabestaanden om de graven zelf te onderhouden en onkruidvrij te houden. Krachtens artikel 3 van het politiereglement rust het onderhoud van de graven op de belanghebbenden. Wanneer verwaarlozing wordt vastgesteld, kan van ambtswege worden overgegaan tot opkuis en dit op kosten van de in gebreke blijvende familie. Het zou goed zijn, mocht iedereen hier zijn steentje toe kunnen bijdragen. GEMEENTEREKENING 2012 De gemeenteraad van 18 september 2013 heeft de gemeenterekening 2012 vastgesteld met een gecumuleerd budgettair resultaat van ,63. In dit resultaat zitten zowel de gewone exploitatiekosten als de uitgevoerde investeringen vervat. 4 SPIERE-HELKIJN

5 BESTUUR BESTENDIGE DEPUTATIE EN GEMEENTEBESTUUR OVERLEGGEN OVER BELANGRIJKE DOSSIERS De Bestendige Deputatie heeft zijn rondgang langs alle nieuwe West-Vlaamse gemeentebesturen afgerond. Ook in Spiere-Helkijn kwamen de politici op bezoek. Zij kregen een warm onthaal van burgemeester Dirk Walraet en de schepenen. Tijdens een overlegronde in de raadzaal werden verschillende belangrijke dossiers besproken die de toekomst van de faciliteitengemeente bepalen. Maar ook algemene en meer provinciaal gerichte onderwerpen kwamen aan bod. Onder andere het streekpact Zuid-West-Vlaanderen met als belangrijkste item de oprichting van het stadslandschap Leie en Schelde. Er wordt gedacht aan de oprichting van een Regionaal Landschapkantoor Zuid-West-Vlaanderen. Daarnaast moet ook de intergemeentelijke toeristische samenwerking herbekeken worden. Andere belangrijke items zijn de projecten rond waterbeheersing, het fietsnetwerk 2.0 en alles rond erfgoed. Spiere-Helkijn heeft in verband met dat laatste onderwerp heel wat in huis gezien de vele gebouwen of sites die intussen op de Inventaris van Erfgoed staan. Vandevenne: Wij krijgen 6200 euro subsidie van de provincie voor de opmaak van een startnota over en voor de herinrichting van de dorpskern. En West- Vlaanderen levert ons ook personeel. Burgemeester en schepenen stelden ook het project openluchtzwembad voor met de herwaardering en restauratie van de site aan de Schelde en de aanleg van een fietsinrijpunt. De voorbije legislaturen werd de aanzet daartoe al gegeven. De komende jaren moet dit project verder uitgewerkt en ontwikkeld. Alles zal natuurlijk afhangen van de financiële mogelijkheden. Wat nog? Onder andere het muziekonderwijs dat de burgemeester enkele jaren geleden in samenwerking met basisschool de Polyglot opstartte. Er wordt gezocht naar een middel om de problemen rond sponsoring en financiering op te lossen. Maar de belangrijkste opdracht blijft wel: het verkrijgen van een erkenning van het muziekonderwijs dat de voorbije jaren toch heel wat jongeren aantrok. Het zou jammer zijn mocht dat verloren gaan. Welke speciale punten kregen ook veel aandacht? Heel zeker de geplande dorpskernvernieuwing van Spiere met de volledige herinrichting van het Robecijnplein en omgeving. Daar hoort ook de restauratie van het kerkgebouw bij. Schepen Rik Ten slotte kwam de waterhuishouding ter sprake in verband met de beken en greppels (grachten) die zich op gemeentelijk grondgebied bevinden. De Bestendige Deputatie in het gemeentehuis van Spiere-Helkijn SPIERE-HELKIJN 5

6 BESTUUR MUZIEKSCHOOL Sinds enkele jaren biedt uw gemeentebestuur in samenwerking met basisschool de Polyglot muzieklessen aan. De lessen notenleer, piano, viool en zang konden op een steeds grotere belangstelling rekenen. Om aan dit verhaal eventueel een vervolg te breien wil het gemeentebestuur graag een kijk hebben op de interesse voor dit schooljaar. Bent u inwoner van Spiere-Helkijn en zou u zich graag inschrijven voor de muzieklessen, gelieve dan uw contactgegevens te willen doorgeven aan het gemeentebestuur. Let wel, dit is nog geen inschrijving. Op basis van de resultaten zal beslist worden hoe en wat verder georganiseerd wordt. Interesse? DOSTRADE Dostrade is een Europees project met als doel een geïntegreerde en duurzame ontwikkeling van de Bovenschelde te bevorderen. Het werkgebied strekt zich uit over 150 km. van Cambrai tot Gavere. Naast de dode Scheldearm in Bléharies en de abdijtuinen van Ename is het oud zwembad van Spiere één van de pilootprojecten. Het project voorziet in de gedeeltelijke heropbouw van de kleedhokjes en een betonnen scheidingsmuur met foto s uit de rijke geschiedenis van het zuiveringstation en het zwembad. Meer info : TOERISME MAANDAG 11 nov SPIERE-HELKIJN WANDEL-MEE-DAG Een prachtige familiale wandeling langs en over de taalgrens, doorheen de velden en langs het jaagpad van de Schelde. Keuze uit 3 afstanden: 6, 10 of 16 km Start: sporthal Michelsberg tussen 12 en 14u. Inschrijving: 2 euro (-12 j = 1 euro). Inbegrepen: wegbeschrijving, verzekering, brevet, onderweg een frisse appel, een drankje en een koek Vanaf 15.30u is er muzikale ambiance met het roots-quintet STROGRASS in sporthal MICHELSBERG 6 SPIERE-HELKIJN Une promenade magnifique le long et à travers la frontière linguistique, parmi les champs et le long de l Escaut.

7 BEVOLKING JUBILEA VANDEWALLE Vincent en HOOGSTOEL Yvette LEFEVERE Hendrik en VANHECKE Rosa OROIR Roger en GEZELLE Brigitte GEBOORTES FRANCENNE Suzy dochter van Bruno en Claerbout Anaïs DUFERMONT Louise dochter van Fabien en Brouwer Jennifer CHRISTIAENS Fien dochter van Bram en Vandevelde Tiffany CHRISTIAENS Lotte dochter van Bram en Vandevelde Tiffany DECRUYENAERE Rachel dochter van Cyril en Decruyenaere Fanny JANSENS Molly dochter van Jessica DEWAELE Lya dochter van Sandrine WAELKENS Noa dochter van Philippe en Huyghe Alexandra AMEYE Loan zoon van Gaëtan en Letienne Céline BEHAEGEL Axel & Ruben zonen van Nicolas en Derudder Natacha CAPPON William zoon van Maurice en Varrasse Mélanie VANDERHAEGHE Ilana dochter van Geoffrey en DESSOUBRIE Laetitia DUPREZ Samuel zoon van Vincent en Delalande Agnès HUWELIJKEN MAELFAIT Eddy en BOUCKAERT Gaëlle VANDEWALLE Kurt en SUNJO Relindis SEGARD Anthime en BERNARD Roxane DEQUEKER Ruben en BOOTEN Lis OVERLIJDENS DELOOSE Laurenne weduwe van Vincent Lucien NUYTEN Noël weduwnaar van Lefebvre Renée MALAMEDE Rachel weduwe van Samain Frans VANDENHEEDE Jacqueline weduwe van Brugmans Noël OVYN Frédérique weduwe van Talpe André DE LAERE Monique weduwe van Labaere Ronny PASFOTOSERVICE Vanaf het najaar biedt de dienst bevolking een pasfotoservice aan onder de vorm van een pasfotocabine op de ontvangstbalie van het gemeentehuis. Dit kan één en ander bespoedigen om uw identiteitsdocumenten aan te vragen. Tijdens de openingsuren van de bevolking zal iedereen er terecht kunnen voor een setje van 5 pasfoto s die voldoen aan de normen. Indien nodig worden 3 opnames gemaakt waaruit de klant de beste pose kan kiezen. Een setje van 5 pasfoto s zal 5 euro kosten. Het gemeentebestuur stelt de ruimte ter beschikking maar de cabine wordt privaat uitgebaat. SPIERE-HELKIJN 7

8 OCMW DE SENIOREN VAN SPIERE-HELKIJN OP UITSTAP Op donderdag 29 augustus trokken de senioren van onze gemeente er naar jaarlijkse gewoonte een dagje op uit. Niets dan een zeventigtal blije gezichten rond 9 uur die ochtend. De 2 autocars voerden ons in drie kwartier gezwind naar Beloeil. Daar werd naar goede gewoonte eerst een lekkere kop koffie gedronken bij het verorberen van een croissant. Daarna wachtte ons het bezoek aan het kasteel en het domein van 25 hectare. Het kasteel zelf is veruit het mooiste kasteel in ons land en het interieur is van een ongeziene pracht. Meubilair, wandtapijten, andere decoratie en de prachtige bibliotheek met originele werken spreken uiteraard wel tot de verbeelding. Niet voor niets spreekt men over het kleine Versailles. De annexen van het eigenlijke kasteel worden nog altijd bewoond door een prins de Ligne wiens voorvader in 1830 de eerste kans kreeg om de koning van de Belgen te worden. Het waren echter nogal gevaarlijke tijden voor de adel en de koningshuizen en de toenmalige prins de Ligne bedankte voor de eer. Over de middag bleven wij op het domein om het middagmaal te nuttigen. Weerom werden wij aangenaam verrast: de lekker toebereide gerechten werden ons middels een bijzonder vriendelijke service voorgezet. Smullen was de boodschap! In da namiddag trokken we naar het automuseum Mahy in Leuze-en-Hainaut. Dit museum is wereldwijd bekend om zijn uitzonderlijke collectie. Het was de zoon van stichter Mahy zelf die een van de twee rondleidingen verzorgde. Ook de frisse pint in het bij horend cafetaria ging vlot naar binnen, waarna het al weer tijd was om onze wegen te korten. Nog een paar goed belegde boterhammetjes naar binnen werken in de kantine van F.C. Helkijn en de autocars konden onze tevreden senioren veilig thuis brengen. Volgende afspraak: ons kerstfeestje van maandag 30 december 2013 in het cafetaria van de sporthal. Men zegge het voort... en graag tot dan! 8 SPIERE-HELKIJN

9 IN DE KIJKER TIJL BONDUE NIEUWE DIRECTEUR VAN DE POLYGLOT Basisschool de Polyglot heeft sinds begin dit schooljaar een nieuwe directeur: Tijl Bondue, afkomstig uit Poperinge. Hij volgt Ludwig Van Tendeloo op die net voor de grote vakantie zelf een andere functie kreeg als coördinerend directeur binnen de koepel van het gemeenschapsonderwijs Vlaamse Ardennen waarvan ook de school in de faciliteiten deel uitmaakt. Ik ben heel tevreden dat ik weer naar het basisonderwijs kan. Tot voor kort was ik nog aan de slag in een school voor buitengewoon onderwijs in Gavere. Maar ik kan mijn West-Vlaamse roots niet verloochenen en ben blij dat ik terug naar de provincie kom waar ik ben opgegroeid. Toen ik vernam dat er een vacature was voor directeur in de Polyglot heb ik niet geaarzeld. En nu kan ik er dus meteen het nieuwe schooljaar inzetten. Tijl Bondue was eigenlijk eerst officier in het leger. Hij volgde op zijn zestiende lessen aan de School voor Onderofficieren en bracht het tot officier van de infanterie. Intussen keek hij al uit naar een andere loopbaan en zocht die in het onderwijs. Daarom DIT IS EEN GEMEENTE DIE MIJ BEVALT: NIET TE GROOT EN EEN GEMEENSCHAP WAAR IEDEREEN ELKAAR KENT.' schreef Tijl zich in aan de Normaalschool Ledeganck in Gent. En na afloop kon hij terecht in het MPI De Oase, eveneens in Gent. Dan volgden Drongen en Gavere. En nu is Tijl Bondue terug in West-Vlaanderen hoewel hij in Ronse blijft wonen. Tijl Bondue: Dit is een gemeente die mij bevalt: niet te groot en een gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Het is een uitdaging die ik met plezier aanga. Nu moet ik eerst alle medewerkers leren kennen. Dat vraagt een beetje tijd. Daarnaast wil ik zeker graag samenwerken met het gemeentebestuur. En een extra voordeel is wel dat de faciliteitengemeente niet ver van Ronse ligt waar ik al jaren woon. Intussen hebben alle leerkrachten en leerlingen kennis gemaakt met de nieuwe directeur. Ook met het gemeentebestuur had hij al contacten. Die leerden mij alvast dat er een intense en goede samenwerking bestaat tussen Polyglot en gemeentebestuur. Dat is heel belangrijk. Daarnaast moet de school een gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. SPIERE-HELKIJN 9

10 IMOG INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING Op voorstel van IMOG heeft de gemeenteraad van Spiere-Helkijn op 18 september 2013 ermee ingestemd om vanaf 1 januari 2014 deel te nemen aan de intergemeentelijke samenwerking rond afvalverwijdering. Concreet betekent dit de invoering van éénzelfde restafvalzak in alle deelnemende gemeenten. Het voordeel hiervan is dat de vuilniszakken voor Spiere-Helkijn voortaan in alle deelnemende gemeenten zullen kunnen aangekocht worden. Er volgt vanuit Imog nog een communicatiecampagne hierover met meer uitleg over de overgangsmaatregelen die voorzien zullen worden. Vanaf 1 januari 2014 zullen volgende tarieven gelden in alle deelnemende gemeenten: witte afvalzak voor huishoudelijk restafval : klein formaat : 0,85 EUR per zak groot formaat: 1,60 EUR per zak Oranje afvalzakken voor vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen groot formaat: 1,60 EUR per zak PMD-zakken voor fractie plastiekflessen en flacons, metaal en drankverpakkingen groot formaat: 0,15 EUR per zak IMOG ZOEKT AFVALMEESTERS Een nette straat, een nette buurt is het werk van iedereen. Buurtbewoners kunnen meehelpen om hun eigen buurt net te houden. Want jij ziet het best wat er in jou eigen buurt gebeurd. Hiervoor gaat IMOG op zoek naar afvalmeesters. De afvalmeester is een inwoner van de buurt en de ogen en oren van de buurt. Hij of zij vormt een lokaal aanspreekpunt voor vragen over afval. De afvalmeester ruimt (eventueel samen met andere buurtbewoners) geregeld zwerfvuil op in zijn straat of buurt. Hiervoor krijgt hij/zij materiaal van Imog en een financiële aanmoediging. De afvalmeester adviseert ook buurtbewoners hoe ze afval kunnen vermijden en hoe ze beter kunnen sorteren. Verder is de afvalmeester ook een doorgeefluik van vragen, opmerkingen e.d. naar het gemeentebestuur. Door afvalmeester te worden kan je een positief verschil maken voor je eigen buurt. Je krijgt voldoening van je omgeving en het is fijn om zelf werk te maken van een nette buurt. Omdat informatie en kennis noodzakelijk is en om de afvalmeesters de kans te geven elkaar te leren kennen, organiseert Imog een opleiding van 2 avonden op 15 okt en 24 okt om 20u 2013 in de kantoren van Imog, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 Harelbeke. Er wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien. Ben je geïnteresserd? meld je dan aan voor de opleiding via of 0800/ SPIERE-HELKIJN

11 BLIK OP DE GEMEENTE WIST JE... dat je voor een nieuw rijbewijs geen pasfoto s meer nodig hebt? dat de eerste editie van de huiskamerconcerten (29.9) meteen een voltreffer was? De 76 deelnemers reden enthousiast van de ene locatie naar de andere en lieten zich verwennen door prachtige muziek. De cultuurraad dankt de 4 gezinnen voor hun gastvrijheid. dat er vossen gesignaleerd worden in Spiere (kant Haagstraat) en Helkijn (langs de Schelde). Dat je geen schrik hoeft te hebben van deze dieren maar dat je best wel kippen en eenden s nachts in een hok opsluit? dat de fitness op maandag, woensdag en vrijdag nu ook open is tot 21u? dat je best tussen half oktober en half november opnieuw een griepprik haalt bij de huisarts? dat iedereen mooie foto s van Spiere-Helkijn mag doorsturen naar be en dat de mooiste foto s in dit infoboekje gepubliceerd worden? dat de foto s op de kaft van dit Infoboekje van Eddy Vantieghem (Helkijn) zijn? Waarvoor dank! dat de eerste stratenloop in Spiere-Helkijn doorgaat op zaterdag 5 juli? De sportraad moedigt iedereen alvast aan om ook deze winter te trainen en te joggen. dat er twee nieuwe busperrons aangelegd werden? Eén aan het Nieuw Centrum en één aan de Wilgenstraat. Het gemeentebestuur zorgt voor aangepaste nieuwe bushokjes. Lieven Van De Meulebroeke (49, Helkijn) de eerste Belg is die voor de tweede keer op rij de Mont Ventoux zesmaal op en neer reed op één dag? Dit is een sportprestatie om U tegen te zeggen. Ter plaatse kreeg hij het diploma van Bicinglette. dat Spiere-Helkijn 954 vrienden heeft op facebook die allemaal geïnteresseerd volgen wat er in onze gemeente gebeurt? En dat Basisschool De Polyglot nu ook op facebook zit? dat de volgende nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur op zondag 12 januari 2014 plaats vindt? Noteer die datum nu reeds in uw nieuwe agenda! dat er van januari tot september 2013 reeds 25 baby tjes geboren werden in Spiere-Helkijn? Ter vergelijking: in het jaar 2012 waren er 21 geboorten. KALENDER OKTOBER 22 Etentje seniorsport Dansweek NOVEMBER 11 Wandel-Mee-Dag 17 Boomplantdag 30 Sinterklaasfeest Jeugdvoetbal DECEMBER 20 Kerstconcert Indoortornooi jeugdvoetbal 30 Kerstfeestje senioren OCMW JANUARI 12 Nieuwjaarsreceptie SPIERE-HELKIJN 11

12 SPORT HERFSTVAKANTIE = DANSWEEK IN SPIERE-HELKIJN De sportdienst van Spiere-Helkijn organiseert tijdens de herfstvakantie een dansstage voor alle kleuters, kinderen en jongeren die van muziek houden en zich graag al dansend willen uitleven. WAAR: zaal SpieHel - Oudenaardseweg WANNEER: maandag 28 oktober van 14 tot 16u voor kleuters (4-6 jaar) dinsdag 29 oktober van 14 tot 16u voor kinderen (7-9 jaar) woensdag 30 oktober van 14 tot 16u voor jongeren (10-12 jaar) donderdag 31 oktober van 14 tot 16u voor jongeren (13-16 jaar) WAT: kleuterdans, kinderdans, jazzdans, moderne dans DOOR WIE: Hanne Verleye: een jonge veelbelovende danseres uit Spiere-Helkijn. Ze danst reeds 10 jaar en won samen met haar danceteam verschillende prijzen: o.m. de International Award 2013 in Barcelona. PRIJS: 2 euro per kind/jongere Inschrijven: via bij de sportdienst 056/ SPORTFIGUUR VAN HET JAAR De sportraad kiest elk jaar opnieuw de sportfiguur van het jaar. De sportfiguur kan iemand zijn die op sportief vlak een bijzondere prestatie leverde, iemand die zich heel speciaal inzet voor een sport in onze gemeente, een club die dit jaar een titel of een beker won, enz. Iedereen kan een persoon of sportclub voorstellen. Schrijf een brief of naar de sportraad met de kandidatuur en met de reden waarom jij vindt dat deze persoon of club sportfiguur van 2013 zou moeten worden. Uw suggesties naar: Voorzitter sportraad Johan Wyckaert Oudenaardseweg Spiere-Helkijn NIEUWE OPENINGSUREN FITNESS maandag 18-21u woensdag 18-21u vrijdag 16-21u zaterdag 9-12u 2005 Fanny Lecluyse beloftevolle (14j) jonge zwemster 2006 Alphonse De Vrieze oudste sporter (84j) 2007 Vincent Vandewalle duivensport nationaal winnaar Perpignan 2008 FC Helkijn van 4 naar 3 provinciale 2009 Rik Vandenbroucke inzet voor het jeugdvoetbal 2010 Julien Deketele inzet voor FC Helkijn en fietstochten voor senioren 2011 Pascal Carrette deelname Ironman in Nice 2012 Léon Biebuyck 50 jaar inzet bij FC Helkijn en Kon. Helkijn Sportief 2013?? 10-beurtenkaart = 50 euro. Gelieve ter plaatse te reserveren. De meeste uren zijn vlug volzet. Tijdens de week na 20u en op zaterdag vanaf 10u zijn er nog regelmatig plaatsen vrij. 12 SPIERE-HELKIJN

13 SPORT JEUGDVOETBAL FC HELKIJN ZIT IN DE LIFT Nieuw Centrum. Belangrijk is wel dat de jonge gasten in de veiligste omstandigheden kunnen spelen. De parkeerruimte ligt op veilige afstand van de rijweg zodat niemand de straat moet oversteken. Gemeente steunt Van de gemeente krijgt het jeugdvoetbal elk jaar financiële steun. Zonder zou het niet kunnen. Maar wij organiseren ook feestjes, houden een koekjesverkoop en zoeken zelf ook sponsors. Dat is allemaal nodig om rond te komen. De gemeente doet overigens nog meer voor ons. Wij mogen als het buiten wintert trainen in de zaal van sporthal Michelsberg zonder dat wij daarvoor huur moeten betalen. Dat is ook een opsteker. Momenteel zijn Rik en Conny nog op zoek naar een extra trainer. Die hebben wij nodig om de U7 te trainen. Hij moet wel tweetalig zijn. Tot nog toe is er een andere trainer die de jongens van de U7 begeleidt maar als de competitie straks van start gaat moeten wij wel die extra kracht hebben. Het is niet gemakkelijk om die te vinden. Het gaat bijzonder goed met het jeugdvoetbal van FC Helkijn. Terwijl grote broer van het eerste elftal in eerste provinciale wel zijn weg weet te vinden maken Rik Vandenbroucke en Conny Seynaeve mooi werk van de jongerenopleiding. Wij hebben wel geen juniores maar voor het overige zijn alle leeftijdscategorieën present: U7, U8, U9, U10, U11, U13, U15 en U17. In totaal goed voor 106 ingeschreven leden. En daar rekenen wij niet de trainers bij of de afgevaardigden. Met andere woorden: de jeugdwerking biedt kansen aan jonge talenten uit de regio rond Spiere-Helkijn, zeggen Rik en Conny. Wel is het jammer dat de beste spelertjes meteen weggekocht worden door andere ploegen. Maar dat is een normaal verschijnsel in het voetbalwereldje. De trainingen voor de jongens vinden plaats op de terreinen in het Nieuw Centrum. Er wordt getraind op maandag, dinsdag, woensdagnamiddag en donderdag. Het is dus altijd bijzonder druk in het Voetbal staat uiteraard centraal bij de jeugdwerking. Maar daarnaast is er ook even tijd om een feestje of een ander evenement te organiseren. Conny Seynaeve: Wij hebben zaterdag 30 november in Michelsberg ons Sinterklaasfeest. Dit jaar zorgt een clown voor de animatie. Plus een etentje waar normaal gezien toch 350 man op afkomen. Zaterdag 21 december hebben wij dan weer ons zaaltornooi voor de U10 en U11. Dan is het een hele dag in Michelsberg al voetbal wat de klok slaat. Zaterdag 25 januari en zondag 26 januari is er dan het tornooi voor de U6, U7, U8 en U9. En na afloop van al die tornooien spelen de leden als afsluiter een match tegen de mama s. Dat is plezant. Conny en Rik voegen er ook nog aan toe dat zij voor het vele voetbalwerk kunnen rekenen op Julien Deketele. Julien mogen wij niet vergeten. Hij is elke dag bezig met het jeugdvoetbal. Hij wast de shirts, verzorgt de terreinen, kuist de kleedruimtes. Enfin, hij is ons manusje-van-alles. Daar mogen wij hem dankbaar voor zijn. SPIERE-HELKIJN 13

14 INFO NIEUWE STUW AAN DE SLUIS VAN HÉRINNES Hierdoor verdwijnen het fietspad en de bomenrijen. Op de informatievergadering eind juni in het gemeentehuis van Pecq maakte de gemeente Spiere-Helkijn reeds zijn wensen kenbaar. Deze werden ook per brief overgemaakt aan de Waalse overheid. De komende jaren zal de Waalse overheid tal van werken uitvoeren om de toegang van schepen met hoger tonnage op de Schelde mogelijk te maken. In afwachting van de bouw van een nieuwe sluis, voorzien tegen 2025, wordt in 2014 alvast gestart met de aanleg van een nieuwe stuw, met vistrap en waterkrachtturbine ter hoogte van de sluis van Hérinnes. Omwille van de Europese subsidies moeten de werken einde 2015 afgerond zijn. Schepen Rik Vandevenne : Wij willen in elk geval dat de afvoer van uitgegraven grond en de aanvoer van materialen gebeuren via de Schelde en niet met vrachtwagens doorheen onze dorpskernen. Wij vragen ook de gelijktijdige heraanleg van het fietspad, dat meer naar de Spierebeek toe zal komen te liggen, en de inpassing van de nieuwe stuw in het landschap met de nodige infrastructuur voor wandelaars en fietsers. Wij bevelen ook het hergebruik aan van restanten van de oude stuw. Wij rekenen erop dat de stabiliteit van de beschermde site van het oud zwembad tijdens en na de uitvoering van de werken intact blijft. Wellicht zal ook de Sluisweg worden heraangelegd. De Waalse overheid liet al weten open te staan voor de vragen van Spiere-Helkijn. Hiervoor zal de loop van de Schelde verbreed worden tussen de monding van het Spierekanaal en de site van het oud zwembad. 14 SPIERE-HELKIJN

15 INFO VOORKOM DIEFSTAL UIT UW AUTO Jaarlijks worden er in ons land meer dan diefstallen uit auto s geregistreerd. Veel diefstallen kunnen nochtans eenvoudig voorkomen worden. Wil je vermijden dat ook jij slachtoffer wordt? Veilig Parkeren Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats, die goed verlicht is en niet afgelegen. Goed afsluiten Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het maar voor even of staat je wagen op een privéterrein. Vergeet naast de portieren ook zeker niet om ramen, open dak en koffer goed te sluiten. Wist je dat diefstal uit een wagen die niet op slot was voor de verzekering geen diefstal is. In dat geval is er dus ook geen vergoeding! Waardevolle voorwerpen Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de wagen: GPS, gsm, laptop, handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels Kan je ze niet meenemen, onttrek ze dan uit het zicht en berg ze op in de koffer. Leg ze bij voorkeur al in de koffer wanneer je vertrekt. Zo kan je niemand in verleiding brengen. Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor dieven een goede aanwijzing dat er zich een GPS in de wagen kan bevinden. Schakel bluetooth en wififunctie van je GPS, laptop, gsm uit zodat dieven dit signaal niet kunnen opvangen. Gebruik de Pincode op je GPS. Deze optie is vaak voorzien maar niet standaard geïnstalleerd. Stel deze functie in zodat de GPS na diefstal niet meer bruikbaar is. Is er niets waardevols in de wagen te vinden, toon dit! Laat je handschoenkastje en kofferzeil open. Hou tot slot een inventaris bij van de serienummers, merk en type van al je waardevolle voorwerpen. Maak eventueel ook foto s van deze voorwerpen. Doe dit ook voor je GPS, laptop, IMEInr van je gsm (*#06#), Het serienummer en IMEI-nr zijn unieke nummers waardoor de politie de teruggevonden gestolen goederen vlugger kan toewijzen en terugbezorgen aan de rechtmatige eigenaar. Boorddocumenten Neem altijd alle boorddocumenten mee (inschrijvingsbewijs, gelijkvormigheidsattest, het geldig keuringsbewijs en je verzekeringspapieren). Deze zijn veel waard in het criminele circuit. Dieven breken in om ze te stelen, wees hen te slim af. Neem copies van je boorddocumenten en bewaar deze thuis op een veilige plaats. Zo beschik je over de nodige gegevens indien je boorddocumenten toch gestolen worden en je daarvan aangifte doet bij de politie. Sacjacking Om te vermijden dat je slachtoffer wordt van diefstal uit je wagen terwijl je in je wagen zit, hou je best rekening met volgende tips: Berg bagage en andere spullen op in de koffer of leg ze op de grond. Laat in elk geval niets in het zicht liggen op zetels of dashboard. Sluit deuren en als het kan ook je ramen als je aan het rijden bent. Wees steeds alert als iemand je dwingt te vertragen of stoppen. Laat ruimte om te manoeuvreren. Let extra op: in de buurt van kruispunten, verkeerslichten, verkeersdrempels, wanneer je in een file staat en wanneer voetgangers of tweewielers zich bizar in het verkeer gedragen. Ben je toch slachtoffer, gebruik je claxon! Bied geen weerstand bij geweld en doe altijd aangifte bij de politie. Ben je, ondanks alle voorzorgen, toch het slachtoffer van diefstal, ga dan zo snel mogelijk naar een politiedienst, indien mogelijk met de identificatiefiche van je voertuig en gestolen goederen bij de hand. SPIERE-HELKIJN 15

16 JEUGD DE SINT KOMT OOK BIJ JOU THUIS! Heb je kinderen of kleinkinderen en woon je in Spiere-Helkijn? Wens je jouw (klein-)kinderen te verrassen met een huisbezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten in de week voor 6 december? Voor een kleine bijdrage van 5 euro per kind neemt de Sint ruim de tijd voor een warme babbel en brengt hij uiteraard wat lekkers! Na aanmelding verneemt u wanneer u de Sint thuis mag verwelkomen! Inschrijven: 056/ (graag na 19u30) MILIEU & ENERGIE BESPAREN OP JE ENERGIEFACTUUR? SAMEN GAAN WE GROENER! Besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd het milieu een handje helpen? Het kan. De Provincie West-Vlaanderen start in december 2013 met de derde groepsaankoop groene energie (groene stroom en gas). Dit opnieuw voor zowel particuliere en als professionele contracten. Door met een grote groep mensen samen een product te kopen, kun je korting krijgen van de leverancier. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de korting. Dat is het principe van een groepsaankoop. Wie hier interesse voor heeft, kan zich al registeren op Let op, dit is nog geen inschrijving voor de groepsaankoop. Door u te registreren maakt u uw interesse kenbaar en van zodra wij met de inschrijvingen starten, ontvangt u een mail met het inschrijfformulier dat u zeker nog moet invullen. Heeft u vorig jaar deelgenomen aan de groepsaankoop dan is opnieuw inschrijven verplicht. U bent niet automatisch terug ingeschreven. Vergelijk de actuele prijzen Je energiefactuur vergelijken en de goedkoopste energieleverancier zoeken kan je zelf makkelijk doen op de site of 16 SPIERE-HELKIJN

17 INFO N 4 AUTOMNE 2013 Maison communale d'espierres-helchin Chée d'audenaerde 71 T ESPIERRES-HELCHIN PLEINE DE FACILITÉS

18 RENSEIGNEMENTS UTILES ESPIERRES-HELCHIN HEURES D'OUVERTURE Maison communale lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi CPAS Police Parc à conteneurs agence pour l'emploi PWA Poste Bibliothèque Avelgem JOURS DE FERMETURE DES SERVICES COMMUNAUX Le vendredi 1er novembre / le samedi 2 novembre / le lundi 11 novembre / le vendredi 15 novembre le mercredi 25 décembre / le jeudi 26 décembre et le samedi 28 décembre 2013 NUMÉROS DE TÉLEPHONE Maison communale voir les heures d'ouverture Hall sportif CPAS Parc à conteneurs Cafétaria hall sportif IMOG Crèche De Vlinder Service emploi Avelgem Ecole Espierres Ecole Helchin Bibliothèque Avelgem Médecin de garde Infos pour les voiries gérées au niveau des régions Hôpital AZ Groeninge Courtrai Centre antipoison Odeur de gaz 24h/24 (Eandis) Problèmes éclairage public Problème gaz/électr. 24h/ Problème canalisations eau (De Watergroep) Police Espierres-Helchin Police Urgences 101 Vous pouvez signaler les conditions dangereuses sur les voiries au numéro et sur le site suivants : Pendant les heures de bureau service de garde Urgences 100 of 112 Ambulances et pompiers 2 ESPIERRES-HELCHIN

19 PRÉFACE DU BOURGMESTRE Chers Habitants, Cette année, nous avons eu la chance d avoir un été magnifique. Peu de gens se sont en effet plaints du temps. Désormais, tout le monde a repris le chemin du travail, plein de souvenirs de vacances en tête. Chacun a repris ses responsabilités, tant dans la sphère privée qu au travail, au sein des mouvements de jeunesse ou de la vie associative. Votre administration communale a aussi veillé à vous proposer cette année, outre les services habituels, toutes sortes d activités pour agrémenter votre vie. La commune met son infrastructure, telle que le hall sportif et la salle SpieHel, à la disposition des habitants, des enfants de l école et des associations pour leurs réunions, leurs cours, la pratique de leurs sports, etc. L administration d Espierres-Helchin collabore avec l école fondamentale de Polyglot, le CVO, les conseils consultatifs et les clubs de sports en vue d optimaliser l offre d activités au sein de la commune d Espierres-Helchin. Le plan pluriannuel sera prochainement élaboré et reprendra tous les objectifs et les actions visés par la politique mise en œuvre. En adoptant quelques-unes des priorités de politique flamande, Espierres-Helchin peut prétendre à des subventions financières supplémentaires. Or, pour obtenir le soutien de ce plan de politique, toute participation est importante. C est pourquoi nous lançons un appel à toutes les idées et suggestions en la matière en vue de renforcer notre politique future. Dirk Walraet Votre bourgmestre Direction éditoriale : Dirk Walraet, p.a. Gemeentehuis Spiere-Helkijn Composition : Avec tous nos remerciements au conseil de la rédaction: Rik Vandevenne, Wout Lefebvre, Anne De Meester Couverture: Photo Eddy Vantieghem Helkijn Conception graphique : Gazeuse.be ESPIERRES-HELCHIN 3

20 ADMINISTRATION PRÉPARATION DU PLAN PLURIANNUEL Integration La commune d Espierres-Helchin souhaite s investir dans une bonne politique d intégration et répondre aux critères d octroi des subventions d intégration prévues par la Région flamande. Vu que la participation du groupe cible joue un rôle prépondérant à cet égard, nous souhaiterions connaître les propositions de politique du groupe cible et de ses organisations. Le groupe cible est décrit comme suit : 1 les personnes qui séjournent légalement et pour un long moment en Belgique et qui n ont pas reçu la nationalité belge à la naissance ou dont l un des parents au moins n avait pas la nationalité belge à la naissance ; 2 les personnes qui séjournent légalement en Belgique et qui résident ou résidaient dans une roulotte telle que décrite à l article 2, 33, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement, ou dont les parents résidaient dans une roulotte, à l exception des résidents à l année dans des campings ou dans des zones accueillant des résidents le week-end. En outre, la politique d intégration concerne les étrangers en séjour illégal, et plus particulièrement les étrangers qui séjournent en Belgique sans permis de séjour légal et qui demandent un accompagnement dans le cadre d une situation d urgence. Nous vous remercions pour vos propositions concrètes de politique et vous prions de prendre contact avec l administration communale. ENTRETIEN DES TOMBES L entretien des tombes de la commune demande une attention toute particulière. C est un lieu de recueillement et de réflexion, un endroit où l on peut repenser à ses chers disparus. Ce lieu doit donc être entretenu convenablement. Pour encadrer et effectuer cet entretien, l équipe de la commune qui s occupe des espaces verts est assistée depuis cette année d une équipe de la vzw Constructief. Toutes les tombes sont désormais nettoyées complètement chaque mois. Toutefois, nos services enregistrent encore régulièrement des plaintes concernant les mauvaises herbes dans le cimetière. Pour une petite administration communale comme la nôtre, limitée en main d œuvre, l arrachage des mauvaises herbes n est pas une mince affaire en été. D autant plus que l usage de produits chimiques est désormais défendu dans le cadre de la préservation de l environnement. L administration communale souhaite rappeler aux membres de la famille des défunts qu ils ont l obligation d entretenir les tombes et de veiller à l élimination des mauvaises herbes. En vertu de l article 3 du règlement de police, l entretien des tombes incombe aux ayants-droits. En cas de négligence, l entretien peut être effectué de plein droit aux frais de la famille survivante. Nous pourrions l éviter si tout le monde y mettait un peu du sien. COMPTES DE LA COMMUNE 2012 Le 18 septembre 2013, le Conseil communal a arrêté les comptes de la commune 2012 sur un résultat budgétaire cumulé de ,63. Ce résultat tient compte tant des frais d exploitations habituels que des investissements réalisés. 4 ESPIERRES-HELCHIN

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5

Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Un nouveau souffle pour Navez-Portaels p. 4-5 Een nieuwe wind voor Navez-Portaels p. 4-5 Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire p. 6 Het is nooit vroeg om zich in te schrijven p. 6 Supplément Culture

Nadere informatie

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat

wonen zonder zorg(en) besoins et désirs en matière d habitat wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins et désirs en matière d habitat 10 formes d habitat comme pistes de réflexion wonen zonder zorg(en) 10 woonvormen om over na te denken besoins

Nadere informatie

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent

Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent Janvier Février 2015 n 87 Journal d information de la Commune d Auderghem Pas d augmentation en 2015 Les impôts locaux restent les plus bas de Bruxelles Ed. resp. Didier GOSUIN - 12, rue E. Idiers 1160

Nadere informatie

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE du MARDI 19 FÉVRIER 2013 Matin COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van DINSDAG 19 FEBRUARI

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014

MAGAZINE. Info. ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! N 6 December/Décembre 2014 CO Nieuws MAGAZINE N 6 December/Décembre 2014 Info ook voor u... gelukkig 2015! aussi pour vous... une heureuse 2015! Edito Geachte mevrouw, Geachte heer, Het jaar loopt weeral op zijn einde. Een moment

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 41 C.R.I. COM (2014-2015) N 41 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011

SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Association Professionnelle des Métiers de la Création Rapport d activité 2009 programme d activité 2010-2011 SMartBe Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen Activiteitenverslag 2009 geplande

Nadere informatie

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015

van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 JEUDI 15 JANVIER 2015 PLENUMVERGADERING van DONDERDAG 15 JANUARI 2015 Namiddag SÉANCE PLÉNIÈRE du JEUDI 15 JANVIER 2015 Après-midi De vergadering wordt geopend om 14.24 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke. La séance

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013

MEMORIE VAN TOELICHTING VERSIE 28 05 2013 MEMORIE VAN TOELICHTING EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Avec ce projet de loi, notre pays entame la réforme de la justice. Après vingt ans d'études, de débats et de conseils, le temps est venu de

Nadere informatie

COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU?

COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU? BED & BREAKFAST HOE GEBRUIK JE JOUW CADEAU? COMMENT UTILISER VOTRE CADEAU? INHOUD SOMMAIRE Hostellerie le Ry d Ave (Rochefort) 4 B&B de Klaproos (Maaseik) 8 De Groene Maan (Mechelen) 12 Les Secrets de

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN EXPOSÉ D ORIENTATION POLITIQUE BELEIDSVERKLARING DOC 54 0020/054 DOC 54 0020/054 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 december 2014 11 décembre 2014 BELEIDSVERKLARING van de minister van Energie, Leefmilieu

Nadere informatie

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer

juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer 12 juni - juin 2013 PERIODIEK TIJDSCHRIFT VAN CEI-De Meyer / PERIODIQUE D INFORMATION DE CEI-De Meyer INHOUD / SOMMAIRE 06 24 28 30 03 04 06 10 16 24 26 27 28 30 42 44 46 47 Vestigingen BAM België Voorwoord

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag

Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Conseil d Administration de la FRBE 14 Juillet 2012 Rapport approuvé Bernard Malfliet, 15-07-2012 ; 23/09/2012. Raad van Bestuur van de KBSB 14 Juli 2012 Goedgekeurd verslag Verwaltungsrat KSB 14 Juli

Nadere informatie

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales

Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen. Compte rendu intégral des interpellations et des questions orales I.V. COM (2014-2015) Nr. 1 C.R.I. COM (2014-2015) N 1 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Integraal verslag van de interpellaties en mondelinge vragen Compte

Nadere informatie

Watermael-Boitsfort, commune verte, commune propre

Watermael-Boitsfort, commune verte, commune propre Watermael-Boitsfort, commune verte, commune propre Watermaal-Bosvoorde,,een groene gemeente, een schone gemeente Les déchets représentent une pollution. Les jeter sur la voie publique est interdit. Consultez

Nadere informatie

Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? www.combell.com

Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? www.combell.com Lost in the cloud? Cloud hosting? De juiste richting kwijt? Virtualisatie en cloud hosting. Iedereen spreekt er over, maar wat kan dit betekenen voor uw e-business? Heel veel: het is niet alleen kostenbesparend,

Nadere informatie

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines

Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines Werken en leren als straf Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België Le travail et la formation comme peines Recherche sur l exécution des peines de travail et des injonctions

Nadere informatie

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014

Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 Regeerakkoord Accord de Gouvernement 9 oktober 2014 9 octobre 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN PROJET DE LOI WETSONTWERP PROPOSITION DE LOI. he mededinging DOC 51 2180/004 DOC 51 2180/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 27 mars 2006 27 maart 2006 PROJET DE LOI sur la protection de la concurrence économique PROPOSITION

Nadere informatie

Spreekbundel elementaire gespreksvaardigheid Frans VWO 1 INHOUD

Spreekbundel elementaire gespreksvaardigheid Frans VWO 1 INHOUD Spreekbundel elementaire gespreksvaardigheid Frans VWO 1 INHOUD 1. Phrases utiles... 2 prononciation: geen reductie van klinkers... 5 2. Je peux te prendre en photo?... 7 prononciation: onbeklemtoonde

Nadere informatie

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam

30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 ans de coopération au développement entre la Belgique et le Vietnam 30 JAAR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN BELGIË EN VIETNAM Table des matières Inhoudsopgave Avant-propos...5 1. Début des relations...

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal

VERGADERING CEL SP 14 september 2009. REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009. Notulen - Procès-verbal Cel SP Cellule SP 14.09.2009 VERGADERING CEL SP 14 september 2009 REUNION CELLULE SP 14 septembre 2009 Zijn aanwezig/sont présents: Notulen - Procès-verbal De heren/ Messieurs Thierry DUPONT (Président

Nadere informatie

Daniel Blarer (Nespresso): Iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te maken - p. 14

Daniel Blarer (Nespresso): Iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te maken - p. 14 October - November 2010 Issue 85 www.cxonet.be Daniel Blarer (Nespresso): Iedereen de mogelijkheid bieden om thuis de beste koffie klaar te maken - p. 14 CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans,

Nadere informatie

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom?

technique / techniek Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? technique / techniek Propos recueillis par Interview geschreven door Technique / techniek Tourner aujourd hui en Super 16 : pourquoi? Vandaag draaien op Super 16 : waarom? En quoi le film constitue-t-il

Nadere informatie

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3

VolUME 3 BEST of SlATES VolUME 3 VolUME 3 BEST OF SLATES VolUME 3 Redactie en lay-out Rédaction et mise en pages Gudrun Krämer, Karl Krämer Verlag Stuttgart INHOUDSOPGAVE Sommaire Hertekening van de plannen Adaptation des plans Dr.-Ing.

Nadere informatie